Få meget mere ud af dit medlemskab!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få meget mere ud af dit medlemskab!"

Transkript

1 Få meget mere ud af dit medlemskab! BITVA stiller e la g række strategisk vigtige fordele til rådighed for vores edle er. Forret i gs etværket og vores politiske ge e slagskraft er BITVA s ce trale ydelser, e derudover gør vi eget for at forha dle ko ta te fordele hje til edle er e. BITVA Børsen 1217 København K Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation

2 Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation Få meget mere ud af dit medlemskab! BITVA er en kommercielt orienteret landsdækkende brancheforening, hvis mere end 150 medlemsfirmaer er importører, agenturvirksomheder, producenter, ingeniør- og handelsvirksomheder og datterselskaber af udenlandske koncerner. Branchens virksomheder er leverandører af alle former for automations- og automatikløsninger, transmissionssystemer, værktøj og værktøjsmaskiner, tilbehør, udstyr, reservedele m.m. og mindst faglig knowhow og ekspertise til alle segmenter indenfor dansk industri, landbrug, maritimt, offshore, offentlige værker m.v. BITVA repræsenterer de stærkeste og mest innovative produkt og vidensområder i dansk erhvervsliv. Størstedelen af de førende virksomheder indenfor branchen er medlem af BITVA. BITVA er en del af Dansk Erhverv. Læs mere på VISION: BITVA vil være den foretrukne brancheforening for tekniske leverandører til industrien. Det skal ske gennem fokus på høj faglighed, erhvervspolitisk indflydelse, netværk og uddannelse. MISSION: At sikre en fortsat udvikling i branchen ved at varetage branchens interesser overfor myndigheder og fremme professionel rådgivning til vores kunder. Dette opnås ved: At formidle viden om - og indsigt i branchens udvikling over for medlemmerne At fremme det sociale og faglige netværk mellem medlemmerne At varetage branchens interesser over for lovgivningsmagten, udøvende myndigheder, lignende sammenslutninger i udlandet, samt presse og offentlighed At fremme tilgang af kvalificeret arbejdskraft til branchen At formidle til medlemmerne viden om love, regler, standarder, sikkerhedskrav og andet, som har generel interesse for branchen At dygtiggøre medlemsvirksomhederne gennem målrettet uddannelsestilbud. Specialtilbud Møder på Børsen Kontrakter m.v. Standardkontrakter fra Dansk Erhverv Rådgivning Miljørådgivning Kontraktrådgivning Standardkontrakter Personalejuridisk rådgivning Rabatter Dansk Erhverv-Inkasso Teleydelser Eurocard Forsikringsaftaler Carnet og Certifikat Udbudsvagten

3 Benyt Børsbygningen som ramme for dine møder Som medlem af BITVA har du adgang til at leje Børsbygningens mødelokaler og Børssalen og Biblioteket på favorable vilkår, til at afholde dine mødeaktiviteter. Der er følgende regler for BITVA-medlemmers benyttelse af lokalerne. I Børsbygningen findes der nogle mødelokaler i stueplan som kan benyttes mellem kl Prisen for disse mødelokaler er 1.250,- for medlemmer. BØRSEN: En af Københavns ældste og mest markante bygninger er Børsen. Christian IV lod Børsen opføre fra 1618 til 1624, idet bygningen skulle danne grundlag for København som handelsplads og metropol. Bygningen blev oprindeligt benyttet som varebørs, og det er blandt andet på den baggrund, at den kan betegnes som Europas ældste børs. Da Børsbygningen i dag er privatejet og har været det siden 1857 er der ikke på normal vis adgang til bygningen. Børsbygningen er heller ikke et museum, men ejes af Dansk Erhverv, som er en privat erhvervsorganisation for handels-, transport- og serviceerhvervene. Mødelokalerne på børsgangen kan også lejes til en favorabel pris. For møder der starter eller er i gang efter kl koster lokalet 4000,- og er forbundet med ekstra personaleomkostninger. Kontakt banquet afdelingen for mere information. Hvis du ønsker at leje Børssalen eller Biblioteket skal du også kontakte banquet afdelingen og høre om pris for dit arrangement. Kontakt Banquet afdelingen for lån af lokaler på eller Se præsentation af lokalerne i Børsbygningen på

4 Vidste du Generelle kontrakter Dansk Erhvervs generelle, erhvervsretlige standardkontrakter omfatter bl.a.: Agentkontrakter Eneforhandleraftaler Salgs- og leveringsbetingelser Ønskes andre kontrakttyper kontaktes Sven Petersen - Medlemmer kan gratis benytte agent- og forhandlerkontrakterne, der findes på dansk samt hovedsprogene engelsk og tysk. Herudover forefindes nogle standard salgs- og leveringsbetingelser vedrørende salg af løsøre, der ligeledes er gratis. At en retssag hurtig koster din virksomhed i salær til egen advokat Som Full-Service medlem eller Arbejdsgivermedlem betaler du via dit kontingent for bistand fra Dansk Erhvervs specialiserede ansættelsesretlige advokater Personalejuridiske standardkontrakter og vejledninger Hjemmesiden: For at logge på, skal du have dit Dansk Erhvervmedlemsnummer parat. Hvis du ikke tidligere har brugt Dansk Erhvervs elektroniske medlemsservices, og du ikke kender din virksomheds medlemsnummer, så kontakt Dansk Erhvervs medlemssekretariat, Mia Varnholst, på telefon eller på Udover nedennævnte standardansættelseskontrakter finder du vejledninger og lovregler, der nemt og brugervenligt giver adgang til alle relevante oplysninger. Den personalejuridiske rådgivning dækker således følgende emner: ansættelser afskedigelser ferie barselsorlov sygedagpenge konkurrence- og kundeklausuler kørsels og rejsegodtgørelse beskatning af personalegoder Find kontrakterne på Du kan også kontakte Dansk Erhvervs personalejuridiske Hotline: mellem kl

5 Miljørådgivning Via din virksomheds medlemskab af BITVA er I også medlem af Dansk Erhverv og har mulighed for at benytte jer af deres rådgivning. Miljøområdet er meget bredt og omfattende. Derfor fokuseres på de områder, der har størst interesse i brancherne og virksomhederne. I øjeblikket er det specielt affald og genanvendelse, elektronikskrot, kemikalier og miljømærker, grønne indkøb, energi og klima, der arbejdes mest intensivt med. Der ydes dog også i begrænset omfang rådgivning på andre felter indenfor miljøområdet. Alle medlemmer af Dansk Erhverv har mulighed for gratis at blive tilknyttet Dansk Erhvervs miljønetværk. Du kan tilmelde dig miljønetværket hos Miljøchef Jakob Lamm Zeuthen. Medlemmer af miljønetværket modtager et månedligt nyhedsbrev om miljøaktuelle emner. Miljønetværk arrangerer flere gange årligt medlemsmøder, hvor der orienteres om aktuelle miljøspørgsmål. Miljøchef Jakob Lamm Zeuthen Tlf.: Mobil: Din advokat sidder hos Dansk Erhverv Via din virksomheds medlemskab af BITVA har du også et Basismedlemsskab af Dansk Erhverv og dermed mulighed for at benytte jer af Dansk Erhvervs generelle erhvervsjuridiske sparring og rådgivning. Som basismedlem af Dansk Erhverv kan du trække på gratis juridisk rådgivning indenfor en lang række erhvervs juridiske områder om kontraktforhold herunder bl.a. vedrørende kontrakter, offentlige-udbud, varemærker og patenter, selskabsret mv. Rådgivningen tager udgangspunkt i din virksomheds konkrete problem, og kan have karakter af gennemgang af et kontraktudkast, rådgivning om løsning af en tvist m.v. Den erhvervsjuridiske rådgivning af BITVA er forankret hos Advokat Sven Petersen: Sven Petersen Erhvervsjuridisk fagchef, advokat

6 Gode råd om personaleforhold Via din virksomheds medlemskab af BITVA har du også et Basismedlemsskab af Dansk Erhverv og dermed mulighed for at benytte dig af Dansk Erhvervs personalejuridiske hotline. Den personalejuridiske hotline omfatter rådgivning om ansættelsesret, herunder rådgivning om ansættelsesbeviser, konkurrence- og kundeklausuler, virksomhedsoverdragelse, feriespørgsmål, elever, barsel, løn- og bonusforhold, forskelsbehandling, ligebehandling, kontrolforanstaltninger, tidsbegrænset ansættelse mv. Hotlinen: Mellem kl sidder der et hold af kompetente folk klar til at besvare dine spørgsmål. Michael Bredahl Thomsen Hotline chef Oversigt over servicetilbuddene i Dansk Erhvervs medlemskategorier: Basismedlemskab *Politisk interessevaretagelse *Hotline rådgivning *Internationale forhold *Medlemsinfo i nyhedsbreve *Medlemsavis og pjecer Full-servicemedlemskab *Politisk interessevaretagelse *Hotline rådgivning *Internationale forhold *Medlemsinfo i nyhedsbreve *Medlemsavis og pjecer *Dybdegående individuel juridisk rådgivning *Advokatbistand ved retssager *Rådgivning om uddannelse og udvikling Arbejdsgivermedlemsskab *Politisk interessevaretagelse *Hotline rådgivning *Internationale forhold *Medlemsinfo i nyhedsbreve *Medlemsavis og pjecer *Dybdegående individuel juridisk rådgivning *Advokatbistand ved retssager *Rådgivning om uddannelse og udvikling

7 Full-Service medlemskab Via din virksomheds medlemskab af BITVA har du som udgangspunkt et Basismedlemsskab af Dansk Erhverv og dermed - som beskrevet i denne informationspjece - mulighed for at benytte dig af Dansk Erhvervs generelle erhvervsjuridiske sparring og rådgivning samt den personalejuridiske hotline. Har du derimod behov for at kunne trække på en bredere og mere dybgående service pallette, så kan du vælge at tegne et Full-Service medlemsskab. Her har du mulighed for at benytte samtlige Dansk Erhvervs servicetilbud - dog med undtagelse af de særlige arbejdsgiverydelser. Du får således: Al rådgivning fra ansættelse til afskedigelse Full-Service medlemsskabet giver adgang til dybdegående, individuel ansættelsesretlig rådgivning, herunder udarbejdelse af kontrakter, rådgivning vedr. udstationering, løsning af alle typer af konkrete ansættelsesretlige tvister, juridisk gennemgang og udarbejdelse af personalepolitiker og personalehåndbøger, rådgivning vedr. barsel og dagpenge samt indbringelse af sager for samtlige relaterede nævn og styrelser. Virksomhedsoverdragelse og udvikling af målrettede incitament fremmende lønsystemer Dansk Erhverv har særlig ekspertise indenfor rådgivning indenfor virksomhedsoverdragelse, in- og outsourcing af medarbejdere, udvikling af bonus-, aktie og andre incitamentsprogrammer. Førelse af retssager fra by- til Højesteret Full-Servicemedlemskabet indeholder advokatbistand ved retssagsførelse for såvel by-, lands- som højesteret indenfor alle ansættelsesretlige områder. Sagerne indenfor ansættelsesret, som føres ved de civile domstole, varetages af advokater fra Dansk Erhverv. Bistanden herfor er indeholdt i kontingentet for et Full-Service medlemskab. HR og arbejdsmiljø Full-Servicemedlemskabet betyder også dybdegående, individuel rådgivning om HR-forhold, herunder håndtering af stress og sygefravær, udarbejdelse af personalepolitikker og personalehåndbøger, integrationsprocesser i relation til virksomhedsoverdragelse og in- og outsourcing af medarbejdere, løn som incitament, kompetence- udvikling, vanskelige samtaler og medarbejderudviklingssamtaler. Hvis du ønsker at høre nærmere om Full-Servicemedlemskabet eller om Dansk Erhvervs øvrige medlemsformer, kan du kontakte Markedsdirektør Henrik Hyltoft, tlf.: ,

8 Arbejdsgivermedlemskab Med et medlemskab af Dansk Erhverv Arbejdsgiver er din virksomhed sikret hele vejen rundt. Ud over alle basisydelser, som du automatisk får gennem dit medlemskab af BITVA - samt ydelserne i Full-Service - dækkes du af hele Dansk Arbejdsgiverforenings virkefelt. Det vil bl.a. sige, at du får: adgang til ydelser på overenskomstområdet gratis adgang til detaljeret løn- og sygefraværsstatistik konfliktunderstøttelse mulighed for at tilmelde dig DA s barselsfond Dansk Erhverv Arbejdsgiver er den toneangivende arbejdsgiver- organisation i forhold til HK og har også indgået såvel generelle som branchespecifikke overenskomster med en række andre forbund. Du får derfor rådgivning og sparring på højt niveau inden for alle overenskomstområder på både minimalløns- og normallønsområdet bistand med alt fra daglig sparring om forståelsen af overenskomster til forhandling af lokalaftaler og indgåelse af overenskomster advokatbistand i det arbejdsretlige system og retshjælp til at føre ansættelses- og overenskomstsager ved de civile domstole og i det fagretlige system Dansk Erhverv Arbejdsgiver varetager medlemmernes arbejds- markedspolitiske interesser. Blandt andet arbejder vi for et mere fleksibelt arbejdsmarked med en lettere adgang til arbejdskraft. Hvis du har spørgsmål til eller ønsker uddybning af forholdene omkring arbejdsgivermedlemskab i Dansk Erhverv er du velkommen til at kontakte Underdirektør Morten Schønning Madsen Tlf.: Mobil: Q & A om arbejdsgivermedlemskab Q: Skal jeg have overenskomst, hvis jeg vælger arbejdsgivermedlemskab? A: Nej, ikke nødvendigvis, det afhænger af, hvilke medarbejdergrupper du beskæftiger på virksomheden. Q: Hvis jeg indgår overenskomst, er jeg så bundet af overenskomsten i al fremtid? A: Ja, så længe du er medlem af arbejdsgiverforeningen, er du forpligtet til at følge overenskomsten og dens fornyelser. Q: Er jeg forpligtet til at betale en bestemt løn og pension til medarbejderne, hvis jeg bliver omfattet af en overenskomst? A: Det afhænger af, hvilken overenskomst du evt. måtte blive omfattet af. For så vidt angår løn, er der fx på HK-overenskomsten for kontor- og lager ikke fastsat en bestemt løn. Denne fastsættes efter forhandling med den enkelte medarbejder. Q: Hvad med min ledere på virksomheden, hvilken overenskomst bliver de omfattet af? A: Ledere er ikke omfattet af en overenskomst. De kan evt. blive omfattet af Lederaftalen mellem DA og Ledernes Hovedorganisation, hvis lederne vel og mærke er medlem af Ledernes Hovedorganisation. Q: Kan jeg som medlem af arbejdsgiverforeningen benytte feriekort i stedet for at indbetale feriepenge til Ferie Konto? A: Ja, hvis du er omfattet af en overenskomst, der har en feriekortordning, kan du for de medarbejdere, der arbejder under overenskomsten, benytte feriekort i stedet for Ferie Konto, og dermed få en likviditetsfordel. Q: Kan jeg melde mig ud af arbejdsgiverforeningen? A: Ja, efter vedtægterne kan du udmelde dig til den 1. juli og med et forudgående varsel på 6 måneder.

9 effektiv rekruttering til særpris! FÅ 20% RABAT PÅ ALLE JOBzONENS PRODUKTER Som medlem af Dansk Erhverv får du 20% på alle Jobzonens produkter. Du kan naturligvis sammensætte den annonceløsning der passer bedst til dine behov. HAR DU BRUG FOR EN NY VINKEL PÅ JOBMARKEDET? Med det nye mediebillede ændrer de jobsøgendes adfærd sig nærmest fra dag til dag. Hos Jobzonen vil vi ikke nøjes med at følge denne udvikling. Vi vil drive den. Med udgangspunkt i Danmarks stærkeste partner- og medienetværk udvikler vi løbende avancerede digitale værktøjer, der følger og fanger kandidaterne med større præcision og efektivitet end nogensinde før. Resultatet er mere relevans, bedre kandidater og mindre spild af tid og ressourcer for dig. DU KAN BLANDT ANDET FÅ RABAT PÅ Online jobannoncering Bannere på Jobzonen Joblink og bannere på partnersites Henvisningsannoncer i aviser mm. Du får adgang til din egen højtkvaliiceret Jobzonen medarbejder, der kender din branche og kan fungere som din sparringspartner på hvordan du bedst inder de mest eftertragtede kandidater. VIDSTE DU AT: Uanset hvordan man vender og drejer tallene, så har du via Jobzonen adgang til Danmarks ubetinget bredeste dækning på print og online. kontakt din konsulent hos Jobzonen i dag! ring til os på Jobzonen a/s rådhuspladsen københavn v t Jobzonen.dk Cvr facebook.com/jobzonen linkedin.com/company/jozonen-a-s

10 VI MULIGGØR INTELLIGENTE BESLUTNINGER Medlemstilbud BLIV SIKRET MOD KREDITTAB TIL MEDLEMSPRIS! Som medlem af Dansk Erhverv kan du sikre dig mod kredittab med 20 % rabat* hos Bisnode, som er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på både virksomheder og privatpersoner. Bisnode hjælper dig med at minimere tab og maksimere salg, bedømme risici og muligheder samt inde nye lønsomme kundeemner. Hos Bisnode forvandler vi data til viden og indsigt, som gør dig i stand til at træffe de rette beslutninger. Vi kan blandt andet tilbyde dig: Kreditrapporter gør det nemt for dig at vurdere kunder eller leverandørers risikoproil og træffe den mest lønsomme beslutning. Overvågning gennem Business Monitor, som giver dig advarselssignalerne i tide, mindsker dine kreditrisici og gør det muligt at varetage positive og negative forandringer. Prospektivering med Nordic Business Key, som giver dig op til 3,5 mio. potentielle nordiske kunder. Vil du vide mere? Kunne du tænke dig en introduktion til et af vores systemer, eller vil du bare høre lidt mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, kan du kontakte Bisnodes Costumer & Sales Representative Bjarne Schønbeck på tlf.: eller Læs mere om Bisnodes løsninger på *På listeprisen. Forudsat køb for min DKK. Prisen er ekskl. moms. Som eksisterende kunde hos Bisnode er tilbuddet først aktivt ved udløb af eksisterende aftale.

11 ENERGI MED FORDELE ENERGI MED FORDELE TIL DANSK ERHVERVS MEDLEMMER SÅDAN SPARER I PENGE PÅ EL, NATURGAS OG NATURGASSERVICE Som medlem af Dansk Erhverv opnår I rabat på el, naturgas og naturgasservice. I kan vælge mellem flere el- og naturgasaftaler. Naturgasservicen tilpasser vi til den eller de gasinstallationer, I har. Fast pris på el Lås jeres elpris fast, og undgå prisstigninger. Med Fastpris El får I sikkerhed i budgettet og ved præcist, hvor meget I skal betale hver måned. Se regneeksempel med Dansk Erhverv-rabat på bagsiden. Fast pris på naturgas Lås din gaspris fast, og undgå prisstigninger. Med Fastpris Gas får I sikkerhed i budgettet og ved præcist, hvor meget I skal betale hver måned. Se regneeksempel med Dansk Erhverv-rabat på bagsiden. Variabel pris på naturgas Vælg en variabel aftale, Månedspris Gas eller HUB Månedspris, hvis I hverken vil betale mere eller mindre end markeds prisen, uanset om den går op eller ned. Se regneeksempel med Dansk Erhverv-rabat på bagsiden. Læs mere på dongenergy.dk/danskerhverv, inden I bestiller. Naturgasservice med velkomstrabat Tegn en serviceaftale og få mest ud af naturgassen. I nedsætter risikoen for pludselige driftstop og sikrer, at jeres anlæg lever op til sikkerhedskravene. DONG Energy råd giver jer om valget af den serviceaftale, der bedst dækker jeres behov. Gennem Dansk Erhverv opnår I en samlet rabat på 300 kr. pr. ny serviceaftale. Rabatten bliver fordelt over de første to år. BESTIL I DAG og spar med det samme BESTIL ONLINE RING TIL OS dongenergy.dk/danskerhverv SPØRGSMÅL VEDR. GAS SPØRGSMÅL VEDR. EL Mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15

12 ENERGI MED FORDELE EL OG NATURGAS DER BETALER SIG EL Regneeksempel pr. 10. februar 2014, på Fastpris* Virksomhed med et årligt elforbrug på f.eks kwh. NATURGAS Regneeksempel pr. 10. februar 2014, på Fastpris* Virksomhed med et årligt naturgasforbrug på f.eks m 3 Fastpris uden rabat: 33,85 øre/kwh. Fastpris uden rabat: 278,12 øre/m³ Fastpris med Dansk Erhverv-rabat: 32,35 øre/kwh. Fastpris med Dansk Erhverv-rabat: 265,12 øre/ m³ Besparelse pr. år = 360,00 kr. Besparelse pr. år: = kr. Regneeksempel pr. 10. februar 2014, på naturgas til variabel pris Virksomhed med et årligt naturgasforbrug på m³ Variabel pris uden rabat: 294,76 øre/ m³ Dansk Erhverv modtager et formidlingshonorar for salget af disse produkter. Honoraret går primært til dækning af markedsføringsomkostninger og har ingen betydning for den rabat, I opnår. Variabel pris med Dansk Erhverv-rabat: 281,76 øre/ m³ Besparelse pr. år: = kr * Alle priser er ekskl. moms, afgifter, transmission, nødforsyning og distribution.

13 Eurocard Træt af dyre, manuelle processer? så prøv Eurocard. Brug dine medlemsfordele og få Eurocard med op til 50% rabat. Dansk Erhverv har indgået en aftale med Eurocard, der gør det muligt for dig og dine medarbejdere at få Eurocard Corporate til en særdeles fordelagtig pris. Du sparer op til 50% på årsgebyret på dit Eurocard Corporate. Du får rabat på følgende kort Normal pris Din pris Årlig besparelse Eurocard Corporate årligt pr. kort 515 kr. 230 kr. 285 kr. Eurocard Corporate uden ly- og bagageforsikring 350 kr. 175 kr. 175 kr. Dobbeltkort i tilknytning til Eurocard Corporate kort årligt pr. kort 95 kr. 0 kr. 95 kr. Med Eurocard Corporate får du bl.a.: Et kort uden købsgrænse det vil sige, at du altid kan betale og derved undgår personlige udlæg. Et kort, der accepteres overalt, idet MasterCard kan bruges mere end 30 mio. steder i 211 lande. Op til 42 dages rentefri kredit. Selvvalgt PIN-kode. Mulighed for at følge transaktionerne på dit kort online via sms-saldo. Et gratis Eurocard privatkort, på den måde holder du nemt business adskilt fra pleasure. Mere effektiv administration Men Eurocard er langt mere end et betalingskort. Ved at vælge Eurocard som samarbejdspartner, får du en leverandør, der alene har fokus på rejsekonto, kreditkort, indkøbsløsninger og andre relaterede ydelser. Og adgang til den største kortudsteder af irmakort inden for MasterCard netværket i hele Europa. Med Eurocard får du: En proaktiv og ser vice orienteret partner med gode, af prøvede løsninger, som dagligt arbejder for at inde økonomiske forbedringsmuligheder, så du har: Mulighed for at mindske udgifterne til fakturahåndtering med op til 90%. Mulighed for at reducere administrationsomkostninger med op til 60%. Mulighed for at opnå besparelser på køb af lybilletter på op til 30%. Du kan læse mere om Eurocard på under medlemsfordele. Bestil et møde og få klar besked Vil du vide mere om fordelsaftalen med Eurocard og hvordan din virksomhed kan opnå besparelser med jeres betalingsløsninger? Så kontakt Dansk Erhverv på eller send en mail til: Du er også velkommen til at kontakte Eurocard på eller på mail: att. Lisbeth Oxbøll. Dansk Erhverv modtager et formidlingshonorar for salget af dette produkt, der primært går til dækning af markedsføringsomkostninger. EC eurocard.dk

14 Træt af dårlige etalere? Da sk Erhvervs sa ar ejde ed Nordi De t Colle io edfører, at du ka få hjælp il i ddrivelse af da ske og europæiske ilgodehave der Nordi Debt Colle io A/S er e da sk i kassovirkso hed ed eksperise i de for erhvervs æssig i ddrivelse af fordri ger. Nordi Debt Colle io vægter perso lig og ligeværdig ko u ikaio ed skyld er højt i bestræbelse på at bevare ku deforholdet elle skyld er og kreditor. Med Da sk Erhvervs fordelsatale får du e efekiv, billig og hurig i kassoløs i g. Løs i ge er grais, år di virkso hed har betalt Da sk Erhverv kr. i årligt ad i istraio sgebyr. Med i kassoløs i ge får du: Ubegræ set opretelse af ye sager Varetagelse af sager i i d- og udla d Grais ude retlig i ddrivelse i udvidet sagsforløb Grais i dberet i g il RKI og Debitorregisteret Grais udfærdigelse af lovpligig rykkerskrivelse Grais rådgiv i g og vejled i g Fordelsatale i deholder i ge bi di gsperioder og ved et ø ske o e skræddersyet løs i g, ka Nordi Debt Colle io A/S ligeledes være behjælpelig. Du ilbydes der ed e rigig god i kassoløs i g ed i i ale o kost i ger, så di virkso hed ka slippe for dyre i ddrivelseso kost i ger. Yderligere i for aio Du er velko e il at ko takte os i Da sk Erhverv via ail: edle skerhverv.dk eller på tlf for yderligere i for aio eller il eldi g il fordelsatale. Du er også velko e il at ko takte Nordi Debt Colle io helt uforpligte de på tlf. eller ail: i ode o.dk.

15 Få halv pris over Øresundsbron og spar depositum på BroBizzer Som medlem af Dansk Erhverv kan du nu tegne en Øresund- Business-aftale og køre over Øresundsbron til halv pris* og samtidig spare depositummet for dine BroBizzer (160 kr. pr. stk. ex. 25% moms). ØresundBusiness er den fl eksible erhvervsaftale for små og store virksomheder. Med personbil får du mindst 50% rabat* på hver tur, og jo oftere du kører over, desto billigere bliver prisen. Når du bestiller aftalen, oplyser du det antal ture, du minimum forventer at køre per kalenderår, hvorefter du kører til den pris hele året (mindst 50% rabat*). Ved årsskiftet modtager du en årsregulering, der viser om du skal reguleres i forhold til dine forventninger. Når du bestiller aftalen, vælger du også det antal BroBizzer du skal bruge normalt betaler du et depositum pr. BroBizz, men det kan du spare når du er medlem af Dansk Erhverv. Sådan gør du: Gå ind på websiden og udfyld felterne. I kampagnekode-feltet skriver du: Dansk Erhverv https://dk.oresundsbron.com/order/business/ Velkommen på Øresundsbron! * Rabatten gælder ved min. 5 enkeltture per år. Tilbuddet gælder fra 1. oktober december Når Priserne aftalen gælder indgået, for har 2013 den og ubegrænset for bil op til løbetid, 6 meter. men *SmutTursrabatten kan opsiges af kunden gælder når fra som den helst. 1. september Tilbuddet 2013 gælder på alle kun hverdage for medlemmer fra kl. 17, af Dansk hele weekenden Erhverv som og ikke på alle har helligdage, haft en ØresundBusiness-aftale når du kører retur indenfor 6 de timer seneste efter seks din udrejse. måneder.

16 PRODUKTARK Kan Svea hjælpe din virksomhed? BESØG VORES HJEMMESIDE - SKAN QR KODEN MED DIN TELEFON. Svea Finans A/S Torvestrædet Allerød Telefon

17 GÅR MEGET AF DIN TID MED KUNDER, DER IKKE BETALER? Dansk Erhverv har indgået samarbejde med Svea, hvor du som medlem kan få inkasso. FOKUSÉR PÅ AT MINIMERE TAB PÅ DINE DEBITORER OG FÅ STØRRE OVERSKUD! Med e i kassoatale hos S ea, er di irkso hed sikret en effektiv og personlig behandling af dine sager. Hos Svea har vi mere end 30 års erfaring og ekspertise inden for inddrivelse af tilgodehavender. Med vores unikke kendskab til det danske marked kan vi levere en skræddersyet løsning, der matcher lige netop dine ønsker og behov. Med en fordelsaftale igennem Dansk Erhverv får du en kompetent, erfaren og kvalitetsbevidst inkassopartner til blot 450 kr. i årsabonnement og sparer herved op til 75 procent. MED SVEA INKASSO: Får du perso lig, ko i uerlig og efeki eha dli g af di e sager. Får du adga g il di e sager o li e /, h or du ka følge status på sager e og trække rapporter. Får du mulighed for at sende sager på den måde, som passer dig bedst direkte indtastning online, il, e- ail, post eller fa. Får du I ter aio al i kasso ed part ere i ere e d la de forfølger i også kra et, år du ha dler i ter aio alt, eller e de itor l ter il udla det. Får du Reminderservice vi sender sidste rykker inden inkasso på dine vegne. Får du Overvågning og inddrivelse af ældre sager betaler debitor ikke, skal du ikke betale. Får du Retlig I kasso i house sage ge e går e s ori g / urderi g, i de de o ergår il Retlig Afdeling. Med de rete i kassopart er frigøres id, der ka ruges på di forret i g. LAD OS HJÆLPE DIG MED AT INDDRIVE DIT UDESTÅENDE! VIL DU VIDE MERE? Du er elko e il at ko takte Da sk Erh er på e- ail: edle sra skerh er.dk eller på tlf. for derligere i for aio og il eldi g il fordelsatale. Du ka naturligvis også kontakte Svea ganske uforpligtende og høre mere om, hvad vi hos Svea kan il de dig. Dete ka ske direkte på tlf. eller på e- ail: da skerh eai a s.dk. Svea Inkasso A/S Torvestrædet Allerød Telefon

18 FÅ BETALING NU FINANSIÉR DINE FAKTURAER! Dansk Erhverv har indgået samarbejde med Svea, hvor du som medlem kan få dine fakturaer i a sieret og eksle ilgodeha e der il rede pe ge u. Du har måske oplevet, at for lange betalingsfrister overfor egne kunder hindrer, at nye ordrer kan tages ind og investeringer foretages. Det påvirker di daglige drit sa t ulighed for at ekspa dere, og i yderste konsekvens kan det true virksomhedens overlevelse. Svea tilbyder produkterne Fakturakøb og Factoring produkter som kan gøre dit kreditsalg til kontantsalg. Med en fordelsaftale igennem Dansk Erhverv betaler du kr. i årsabonnement, og sparer her ed pro e t på et a o e e t, der i kluderer grais r kkerpro es og i kasso. MED FAKTURAKØB Bestemmer du selv hvilke fakturaer, du ønsker at sælge. Minimeres tab på dine debitorer. Ud etales de kø te fakturaer il dig ed det sa e, og du har pe ge e på di ko to i de for - h erdage. Ka i aretage ad i istraio e af de ikke-kø te fakturaer også r kkerpro es og e t. i kasso. Har vi risikoen på betalingsevnen du lider intet tab ved f.eks. konkurs. MED FACTORING Belå er i op il % af dit udeståe de - allerede ed udse delse af faktura. Opi erer du dit ash-lo, og der ed ulighed for at ekspa dere/i estere. Ud etales de i a sierede fakturaer il dig ed det sa e, og du har pe ge e på di konto inden for 2-3 hverdage. Får du e ko plet outsour i g af ad i istraio e også rykkerproces og evt. inkasso. VIL DU VIDE MERE? Du er elko e il at ko takte Da sk Erh er på e- ail: edle sra skerh er.dk eller på tlf. for derligere i for aio og il eldi g il fordelsatale. Du ka naturligvis også kontakte Svea ganske uforpligtende og høre mere om, hvad vi hos Svea kan il de dig. Dete ka ske direkte på tlf. eller på e- ail: da skerh eai a s.dk. Svea Finans A/S Torvestrædet Allerød Telefon

19 LAD SVEA STÅ FOR FAKTURERINGEN OG FÅ MERE TID TIL DIN KERNEFORRETNING! Da sk Erh er har i dgået sa ar ejde ed S ea, så du so edle ka o erdrage faktureri ge il os og frigi e ressour er, der ka o sætes il forret i g i di irkso hed. Mange oplever, at de bruger unødig mange ressourcer på fakturering og processerne forbundet hermed. Uanset om du vælger at sende fakturaerne selv, eller lader os gøre det, så tager vi hånd om hele dit debitorbogholderi med bogføring af betalinger, rentefakturering og udsendelse af rykkere. Med en fordelsaftale igennem Dansk Erhverv betaler du kr. i årsabonnement og sparer her ed pro e t på et a o e e t, der i kluderer i kasso og grais r kkerpro es. MED FAKTURASERVICE Mi dsker du o kost i ger il lø, ad i istraio, re ter.. Har du alid fuld ko trol o er di de itor ogholderi ia ores e aserede ogføri gss ste. Får du e ko plet outsour i g af ad i istraio e også r kkerpro es og e t. i kasso. Får du frigjort id, so er edre rugt il at ud ikle di irkso hed. Får du et fakturala out eter di e ø sker og e t. ege ku ert. Får du e kreditpoliik eter di e ø sker, der at her ser i e i eauet i di irkso hed. Får du ulighed for at difere iere i elle di e ku der og kredithå dteri g af disse. Bliver vi din faktureringsressource uden for virksomheden. Med S ea får du ere id il di ker eforret i g! VIL DU VIDE MERE? Du er elko e il at ko takte Da sk Erh er på e- ail: edle sra skerh er.dk eller på tlf. for derligere i for aio og il eldi g il fordelsatale. Du ka naturligvis også kontakte Svea ganske uforpligtende og høre mere om, hvad vi hos Svea kan il de dig. Dete ka ske direkte på tlf. eller på e- ail: da skerh eai a s.dk. Svea Finans A/S Torvestrædet Allerød Telefon

20 Få rabat på TDC Erhverv Opnå fordelagtige rabatter på telefoni og bredbånd Dansk Erhverv har en foreningsaftale med TDC, der medfører, at din virksomhed kan opnå rabatter på bredbånd, mobil- og fastnettelefoni. Som medlem af Dansk Erhverv, kan du således indgå en fordelagtig aftale om TDCs erhvervsprodukter og derigennem få betydelige rabatter på dine TDC abonnementer. Du sammensætter selv fordelsaftalen og kan således frit kombinere mobil- og fastnettelefoni, bredbånd og mobilt bredbånd, som det passer dig. Der tilbydes følgende rabatter: Mobiltelefoni: Op til 27 % Fastnettelefoni: Op til 36 % Mobilt bredbånd: Op til 27 % Bredbånd: 12 % (8 % på oprettelse) Ekstra rabat fra fastnet til mobil: Op til 14,5 % Hos TDC får du meget mere end gode rabatter! Hos TDC får du en attraktiv erhvervsløsning, der dækker alle dine kommunikationsbehov inden for mobil, fastnet og bredbånd. Du nyder også godt af TDCs høje driftssikkerhed, enkle og gennemskuelige løsninger og meget mere. Du er velkommen til at kontakte TDC for at få råd og vejledning om, hvilke ydelser og service der passer bedst til dit kommunikationsbehov. På TDCs hjemmeside kan du også få et indtryk af dine fordele hos TDC. Sådan gør du Du kan rekvirere tilmeldingsblanketter til de enkelte aftaler på Dansk Erhvervs hjemmeside hvor du også kan læse mere om TDC fordelsaftalernes rabatter og vilkår. Yderligere information Hvis du har spørgsmål til aftalerne er du velkommen til at kontakte Dansk Erhverv på tlf eller mail: Du er ligeledes velkommen til at kontakte dit nærmeste TDC Erhvervscenter, som du finder på

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Skat giver rabat på tilkørte biler

Skat giver rabat på tilkørte biler ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE November 2008 ALT OM FIRMABILEN Skat giver rabat på tilkørte biler Selv om firmaet stiller bil til rådighed, skal man vare sig for at vælge

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

CSR-partnerskaber vinder frem

CSR-partnerskaber vinder frem #7 3.-5. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS DIGITALE ÅRSDAG side 08-09 TEMA OM TEAMS OG VIRKSOMHEDSKULTUR VERDENSMESTRE I PRIVAT BRUG

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Giv din virksomhed et teknologispring

Giv din virksomhed et teknologispring Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 6. nummer juli 10 Giv din virksomhed et teknologispring Nu har du chancen for at sætte innovation på dagsordenen i din virksomhed. DTU søger små og

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDDs sekretariat behandler hvert år

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l JA kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de

Læs mere