Få meget mere ud af dit medlemskab!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få meget mere ud af dit medlemskab!"

Transkript

1 Få meget mere ud af dit medlemskab! BITVA stiller e la g række strategisk vigtige fordele til rådighed for vores edle er. Forret i gs etværket og vores politiske ge e slagskraft er BITVA s ce trale ydelser, e derudover gør vi eget for at forha dle ko ta te fordele hje til edle er e. BITVA Børsen 1217 København K Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation

2 Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation Få meget mere ud af dit medlemskab! BITVA er en kommercielt orienteret landsdækkende brancheforening, hvis mere end 150 medlemsfirmaer er importører, agenturvirksomheder, producenter, ingeniør- og handelsvirksomheder og datterselskaber af udenlandske koncerner. Branchens virksomheder er leverandører af alle former for automations- og automatikløsninger, transmissionssystemer, værktøj og værktøjsmaskiner, tilbehør, udstyr, reservedele m.m. og mindst faglig knowhow og ekspertise til alle segmenter indenfor dansk industri, landbrug, maritimt, offshore, offentlige værker m.v. BITVA repræsenterer de stærkeste og mest innovative produkt og vidensområder i dansk erhvervsliv. Størstedelen af de førende virksomheder indenfor branchen er medlem af BITVA. BITVA er en del af Dansk Erhverv. Læs mere på VISION: BITVA vil være den foretrukne brancheforening for tekniske leverandører til industrien. Det skal ske gennem fokus på høj faglighed, erhvervspolitisk indflydelse, netværk og uddannelse. MISSION: At sikre en fortsat udvikling i branchen ved at varetage branchens interesser overfor myndigheder og fremme professionel rådgivning til vores kunder. Dette opnås ved: At formidle viden om - og indsigt i branchens udvikling over for medlemmerne At fremme det sociale og faglige netværk mellem medlemmerne At varetage branchens interesser over for lovgivningsmagten, udøvende myndigheder, lignende sammenslutninger i udlandet, samt presse og offentlighed At fremme tilgang af kvalificeret arbejdskraft til branchen At formidle til medlemmerne viden om love, regler, standarder, sikkerhedskrav og andet, som har generel interesse for branchen At dygtiggøre medlemsvirksomhederne gennem målrettet uddannelsestilbud. Specialtilbud Møder på Børsen Kontrakter m.v. Standardkontrakter fra Dansk Erhverv Rådgivning Miljørådgivning Kontraktrådgivning Standardkontrakter Personalejuridisk rådgivning Rabatter Dansk Erhverv-Inkasso Teleydelser Eurocard Forsikringsaftaler Carnet og Certifikat Udbudsvagten

3 Benyt Børsbygningen som ramme for dine møder Som medlem af BITVA har du adgang til at leje Børsbygningens mødelokaler og Børssalen og Biblioteket på favorable vilkår, til at afholde dine mødeaktiviteter. Der er følgende regler for BITVA-medlemmers benyttelse af lokalerne. I Børsbygningen findes der nogle mødelokaler i stueplan som kan benyttes mellem kl Prisen for disse mødelokaler er 1.250,- for medlemmer. BØRSEN: En af Københavns ældste og mest markante bygninger er Børsen. Christian IV lod Børsen opføre fra 1618 til 1624, idet bygningen skulle danne grundlag for København som handelsplads og metropol. Bygningen blev oprindeligt benyttet som varebørs, og det er blandt andet på den baggrund, at den kan betegnes som Europas ældste børs. Da Børsbygningen i dag er privatejet og har været det siden 1857 er der ikke på normal vis adgang til bygningen. Børsbygningen er heller ikke et museum, men ejes af Dansk Erhverv, som er en privat erhvervsorganisation for handels-, transport- og serviceerhvervene. Mødelokalerne på børsgangen kan også lejes til en favorabel pris. For møder der starter eller er i gang efter kl koster lokalet 4000,- og er forbundet med ekstra personaleomkostninger. Kontakt banquet afdelingen for mere information. Hvis du ønsker at leje Børssalen eller Biblioteket skal du også kontakte banquet afdelingen og høre om pris for dit arrangement. Kontakt Banquet afdelingen for lån af lokaler på eller Se præsentation af lokalerne i Børsbygningen på

4 Vidste du Generelle kontrakter Dansk Erhvervs generelle, erhvervsretlige standardkontrakter omfatter bl.a.: Agentkontrakter Eneforhandleraftaler Salgs- og leveringsbetingelser Ønskes andre kontrakttyper kontaktes Sven Petersen - Medlemmer kan gratis benytte agent- og forhandlerkontrakterne, der findes på dansk samt hovedsprogene engelsk og tysk. Herudover forefindes nogle standard salgs- og leveringsbetingelser vedrørende salg af løsøre, der ligeledes er gratis. At en retssag hurtig koster din virksomhed i salær til egen advokat Som Full-Service medlem eller Arbejdsgivermedlem betaler du via dit kontingent for bistand fra Dansk Erhvervs specialiserede ansættelsesretlige advokater Personalejuridiske standardkontrakter og vejledninger Hjemmesiden: For at logge på, skal du have dit Dansk Erhvervmedlemsnummer parat. Hvis du ikke tidligere har brugt Dansk Erhvervs elektroniske medlemsservices, og du ikke kender din virksomheds medlemsnummer, så kontakt Dansk Erhvervs medlemssekretariat, Mia Varnholst, på telefon eller på Udover nedennævnte standardansættelseskontrakter finder du vejledninger og lovregler, der nemt og brugervenligt giver adgang til alle relevante oplysninger. Den personalejuridiske rådgivning dækker således følgende emner: ansættelser afskedigelser ferie barselsorlov sygedagpenge konkurrence- og kundeklausuler kørsels og rejsegodtgørelse beskatning af personalegoder Find kontrakterne på Du kan også kontakte Dansk Erhvervs personalejuridiske Hotline: mellem kl

5 Miljørådgivning Via din virksomheds medlemskab af BITVA er I også medlem af Dansk Erhverv og har mulighed for at benytte jer af deres rådgivning. Miljøområdet er meget bredt og omfattende. Derfor fokuseres på de områder, der har størst interesse i brancherne og virksomhederne. I øjeblikket er det specielt affald og genanvendelse, elektronikskrot, kemikalier og miljømærker, grønne indkøb, energi og klima, der arbejdes mest intensivt med. Der ydes dog også i begrænset omfang rådgivning på andre felter indenfor miljøområdet. Alle medlemmer af Dansk Erhverv har mulighed for gratis at blive tilknyttet Dansk Erhvervs miljønetværk. Du kan tilmelde dig miljønetværket hos Miljøchef Jakob Lamm Zeuthen. Medlemmer af miljønetværket modtager et månedligt nyhedsbrev om miljøaktuelle emner. Miljønetværk arrangerer flere gange årligt medlemsmøder, hvor der orienteres om aktuelle miljøspørgsmål. Miljøchef Jakob Lamm Zeuthen Tlf.: Mobil: Din advokat sidder hos Dansk Erhverv Via din virksomheds medlemskab af BITVA har du også et Basismedlemsskab af Dansk Erhverv og dermed mulighed for at benytte jer af Dansk Erhvervs generelle erhvervsjuridiske sparring og rådgivning. Som basismedlem af Dansk Erhverv kan du trække på gratis juridisk rådgivning indenfor en lang række erhvervs juridiske områder om kontraktforhold herunder bl.a. vedrørende kontrakter, offentlige-udbud, varemærker og patenter, selskabsret mv. Rådgivningen tager udgangspunkt i din virksomheds konkrete problem, og kan have karakter af gennemgang af et kontraktudkast, rådgivning om løsning af en tvist m.v. Den erhvervsjuridiske rådgivning af BITVA er forankret hos Advokat Sven Petersen: Sven Petersen Erhvervsjuridisk fagchef, advokat

6 Gode råd om personaleforhold Via din virksomheds medlemskab af BITVA har du også et Basismedlemsskab af Dansk Erhverv og dermed mulighed for at benytte dig af Dansk Erhvervs personalejuridiske hotline. Den personalejuridiske hotline omfatter rådgivning om ansættelsesret, herunder rådgivning om ansættelsesbeviser, konkurrence- og kundeklausuler, virksomhedsoverdragelse, feriespørgsmål, elever, barsel, løn- og bonusforhold, forskelsbehandling, ligebehandling, kontrolforanstaltninger, tidsbegrænset ansættelse mv. Hotlinen: Mellem kl sidder der et hold af kompetente folk klar til at besvare dine spørgsmål. Michael Bredahl Thomsen Hotline chef Oversigt over servicetilbuddene i Dansk Erhvervs medlemskategorier: Basismedlemskab *Politisk interessevaretagelse *Hotline rådgivning *Internationale forhold *Medlemsinfo i nyhedsbreve *Medlemsavis og pjecer Full-servicemedlemskab *Politisk interessevaretagelse *Hotline rådgivning *Internationale forhold *Medlemsinfo i nyhedsbreve *Medlemsavis og pjecer *Dybdegående individuel juridisk rådgivning *Advokatbistand ved retssager *Rådgivning om uddannelse og udvikling Arbejdsgivermedlemsskab *Politisk interessevaretagelse *Hotline rådgivning *Internationale forhold *Medlemsinfo i nyhedsbreve *Medlemsavis og pjecer *Dybdegående individuel juridisk rådgivning *Advokatbistand ved retssager *Rådgivning om uddannelse og udvikling

7 Full-Service medlemskab Via din virksomheds medlemskab af BITVA har du som udgangspunkt et Basismedlemsskab af Dansk Erhverv og dermed - som beskrevet i denne informationspjece - mulighed for at benytte dig af Dansk Erhvervs generelle erhvervsjuridiske sparring og rådgivning samt den personalejuridiske hotline. Har du derimod behov for at kunne trække på en bredere og mere dybgående service pallette, så kan du vælge at tegne et Full-Service medlemsskab. Her har du mulighed for at benytte samtlige Dansk Erhvervs servicetilbud - dog med undtagelse af de særlige arbejdsgiverydelser. Du får således: Al rådgivning fra ansættelse til afskedigelse Full-Service medlemsskabet giver adgang til dybdegående, individuel ansættelsesretlig rådgivning, herunder udarbejdelse af kontrakter, rådgivning vedr. udstationering, løsning af alle typer af konkrete ansættelsesretlige tvister, juridisk gennemgang og udarbejdelse af personalepolitiker og personalehåndbøger, rådgivning vedr. barsel og dagpenge samt indbringelse af sager for samtlige relaterede nævn og styrelser. Virksomhedsoverdragelse og udvikling af målrettede incitament fremmende lønsystemer Dansk Erhverv har særlig ekspertise indenfor rådgivning indenfor virksomhedsoverdragelse, in- og outsourcing af medarbejdere, udvikling af bonus-, aktie og andre incitamentsprogrammer. Førelse af retssager fra by- til Højesteret Full-Servicemedlemskabet indeholder advokatbistand ved retssagsførelse for såvel by-, lands- som højesteret indenfor alle ansættelsesretlige områder. Sagerne indenfor ansættelsesret, som føres ved de civile domstole, varetages af advokater fra Dansk Erhverv. Bistanden herfor er indeholdt i kontingentet for et Full-Service medlemskab. HR og arbejdsmiljø Full-Servicemedlemskabet betyder også dybdegående, individuel rådgivning om HR-forhold, herunder håndtering af stress og sygefravær, udarbejdelse af personalepolitikker og personalehåndbøger, integrationsprocesser i relation til virksomhedsoverdragelse og in- og outsourcing af medarbejdere, løn som incitament, kompetence- udvikling, vanskelige samtaler og medarbejderudviklingssamtaler. Hvis du ønsker at høre nærmere om Full-Servicemedlemskabet eller om Dansk Erhvervs øvrige medlemsformer, kan du kontakte Markedsdirektør Henrik Hyltoft, tlf.: ,

8 Arbejdsgivermedlemskab Med et medlemskab af Dansk Erhverv Arbejdsgiver er din virksomhed sikret hele vejen rundt. Ud over alle basisydelser, som du automatisk får gennem dit medlemskab af BITVA - samt ydelserne i Full-Service - dækkes du af hele Dansk Arbejdsgiverforenings virkefelt. Det vil bl.a. sige, at du får: adgang til ydelser på overenskomstområdet gratis adgang til detaljeret løn- og sygefraværsstatistik konfliktunderstøttelse mulighed for at tilmelde dig DA s barselsfond Dansk Erhverv Arbejdsgiver er den toneangivende arbejdsgiver- organisation i forhold til HK og har også indgået såvel generelle som branchespecifikke overenskomster med en række andre forbund. Du får derfor rådgivning og sparring på højt niveau inden for alle overenskomstområder på både minimalløns- og normallønsområdet bistand med alt fra daglig sparring om forståelsen af overenskomster til forhandling af lokalaftaler og indgåelse af overenskomster advokatbistand i det arbejdsretlige system og retshjælp til at føre ansættelses- og overenskomstsager ved de civile domstole og i det fagretlige system Dansk Erhverv Arbejdsgiver varetager medlemmernes arbejds- markedspolitiske interesser. Blandt andet arbejder vi for et mere fleksibelt arbejdsmarked med en lettere adgang til arbejdskraft. Hvis du har spørgsmål til eller ønsker uddybning af forholdene omkring arbejdsgivermedlemskab i Dansk Erhverv er du velkommen til at kontakte Underdirektør Morten Schønning Madsen Tlf.: Mobil: Q & A om arbejdsgivermedlemskab Q: Skal jeg have overenskomst, hvis jeg vælger arbejdsgivermedlemskab? A: Nej, ikke nødvendigvis, det afhænger af, hvilke medarbejdergrupper du beskæftiger på virksomheden. Q: Hvis jeg indgår overenskomst, er jeg så bundet af overenskomsten i al fremtid? A: Ja, så længe du er medlem af arbejdsgiverforeningen, er du forpligtet til at følge overenskomsten og dens fornyelser. Q: Er jeg forpligtet til at betale en bestemt løn og pension til medarbejderne, hvis jeg bliver omfattet af en overenskomst? A: Det afhænger af, hvilken overenskomst du evt. måtte blive omfattet af. For så vidt angår løn, er der fx på HK-overenskomsten for kontor- og lager ikke fastsat en bestemt løn. Denne fastsættes efter forhandling med den enkelte medarbejder. Q: Hvad med min ledere på virksomheden, hvilken overenskomst bliver de omfattet af? A: Ledere er ikke omfattet af en overenskomst. De kan evt. blive omfattet af Lederaftalen mellem DA og Ledernes Hovedorganisation, hvis lederne vel og mærke er medlem af Ledernes Hovedorganisation. Q: Kan jeg som medlem af arbejdsgiverforeningen benytte feriekort i stedet for at indbetale feriepenge til Ferie Konto? A: Ja, hvis du er omfattet af en overenskomst, der har en feriekortordning, kan du for de medarbejdere, der arbejder under overenskomsten, benytte feriekort i stedet for Ferie Konto, og dermed få en likviditetsfordel. Q: Kan jeg melde mig ud af arbejdsgiverforeningen? A: Ja, efter vedtægterne kan du udmelde dig til den 1. juli og med et forudgående varsel på 6 måneder.

9 effektiv rekruttering til særpris! FÅ 20% RABAT PÅ ALLE JOBzONENS PRODUKTER Som medlem af Dansk Erhverv får du 20% på alle Jobzonens produkter. Du kan naturligvis sammensætte den annonceløsning der passer bedst til dine behov. HAR DU BRUG FOR EN NY VINKEL PÅ JOBMARKEDET? Med det nye mediebillede ændrer de jobsøgendes adfærd sig nærmest fra dag til dag. Hos Jobzonen vil vi ikke nøjes med at følge denne udvikling. Vi vil drive den. Med udgangspunkt i Danmarks stærkeste partner- og medienetværk udvikler vi løbende avancerede digitale værktøjer, der følger og fanger kandidaterne med større præcision og efektivitet end nogensinde før. Resultatet er mere relevans, bedre kandidater og mindre spild af tid og ressourcer for dig. DU KAN BLANDT ANDET FÅ RABAT PÅ Online jobannoncering Bannere på Jobzonen Joblink og bannere på partnersites Henvisningsannoncer i aviser mm. Du får adgang til din egen højtkvaliiceret Jobzonen medarbejder, der kender din branche og kan fungere som din sparringspartner på hvordan du bedst inder de mest eftertragtede kandidater. VIDSTE DU AT: Uanset hvordan man vender og drejer tallene, så har du via Jobzonen adgang til Danmarks ubetinget bredeste dækning på print og online. kontakt din konsulent hos Jobzonen i dag! ring til os på Jobzonen a/s rådhuspladsen københavn v t Jobzonen.dk Cvr facebook.com/jobzonen linkedin.com/company/jozonen-a-s

10 VI MULIGGØR INTELLIGENTE BESLUTNINGER Medlemstilbud BLIV SIKRET MOD KREDITTAB TIL MEDLEMSPRIS! Som medlem af Dansk Erhverv kan du sikre dig mod kredittab med 20 % rabat* hos Bisnode, som er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på både virksomheder og privatpersoner. Bisnode hjælper dig med at minimere tab og maksimere salg, bedømme risici og muligheder samt inde nye lønsomme kundeemner. Hos Bisnode forvandler vi data til viden og indsigt, som gør dig i stand til at træffe de rette beslutninger. Vi kan blandt andet tilbyde dig: Kreditrapporter gør det nemt for dig at vurdere kunder eller leverandørers risikoproil og træffe den mest lønsomme beslutning. Overvågning gennem Business Monitor, som giver dig advarselssignalerne i tide, mindsker dine kreditrisici og gør det muligt at varetage positive og negative forandringer. Prospektivering med Nordic Business Key, som giver dig op til 3,5 mio. potentielle nordiske kunder. Vil du vide mere? Kunne du tænke dig en introduktion til et af vores systemer, eller vil du bare høre lidt mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, kan du kontakte Bisnodes Costumer & Sales Representative Bjarne Schønbeck på tlf.: eller Læs mere om Bisnodes løsninger på *På listeprisen. Forudsat køb for min DKK. Prisen er ekskl. moms. Som eksisterende kunde hos Bisnode er tilbuddet først aktivt ved udløb af eksisterende aftale.

11 ENERGI MED FORDELE ENERGI MED FORDELE TIL DANSK ERHVERVS MEDLEMMER SÅDAN SPARER I PENGE PÅ EL, NATURGAS OG NATURGASSERVICE Som medlem af Dansk Erhverv opnår I rabat på el, naturgas og naturgasservice. I kan vælge mellem flere el- og naturgasaftaler. Naturgasservicen tilpasser vi til den eller de gasinstallationer, I har. Fast pris på el Lås jeres elpris fast, og undgå prisstigninger. Med Fastpris El får I sikkerhed i budgettet og ved præcist, hvor meget I skal betale hver måned. Se regneeksempel med Dansk Erhverv-rabat på bagsiden. Fast pris på naturgas Lås din gaspris fast, og undgå prisstigninger. Med Fastpris Gas får I sikkerhed i budgettet og ved præcist, hvor meget I skal betale hver måned. Se regneeksempel med Dansk Erhverv-rabat på bagsiden. Variabel pris på naturgas Vælg en variabel aftale, Månedspris Gas eller HUB Månedspris, hvis I hverken vil betale mere eller mindre end markeds prisen, uanset om den går op eller ned. Se regneeksempel med Dansk Erhverv-rabat på bagsiden. Læs mere på dongenergy.dk/danskerhverv, inden I bestiller. Naturgasservice med velkomstrabat Tegn en serviceaftale og få mest ud af naturgassen. I nedsætter risikoen for pludselige driftstop og sikrer, at jeres anlæg lever op til sikkerhedskravene. DONG Energy råd giver jer om valget af den serviceaftale, der bedst dækker jeres behov. Gennem Dansk Erhverv opnår I en samlet rabat på 300 kr. pr. ny serviceaftale. Rabatten bliver fordelt over de første to år. BESTIL I DAG og spar med det samme BESTIL ONLINE RING TIL OS dongenergy.dk/danskerhverv SPØRGSMÅL VEDR. GAS SPØRGSMÅL VEDR. EL Mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15

12 ENERGI MED FORDELE EL OG NATURGAS DER BETALER SIG EL Regneeksempel pr. 10. februar 2014, på Fastpris* Virksomhed med et årligt elforbrug på f.eks kwh. NATURGAS Regneeksempel pr. 10. februar 2014, på Fastpris* Virksomhed med et årligt naturgasforbrug på f.eks m 3 Fastpris uden rabat: 33,85 øre/kwh. Fastpris uden rabat: 278,12 øre/m³ Fastpris med Dansk Erhverv-rabat: 32,35 øre/kwh. Fastpris med Dansk Erhverv-rabat: 265,12 øre/ m³ Besparelse pr. år = 360,00 kr. Besparelse pr. år: = kr. Regneeksempel pr. 10. februar 2014, på naturgas til variabel pris Virksomhed med et årligt naturgasforbrug på m³ Variabel pris uden rabat: 294,76 øre/ m³ Dansk Erhverv modtager et formidlingshonorar for salget af disse produkter. Honoraret går primært til dækning af markedsføringsomkostninger og har ingen betydning for den rabat, I opnår. Variabel pris med Dansk Erhverv-rabat: 281,76 øre/ m³ Besparelse pr. år: = kr * Alle priser er ekskl. moms, afgifter, transmission, nødforsyning og distribution.

13 Eurocard Træt af dyre, manuelle processer? så prøv Eurocard. Brug dine medlemsfordele og få Eurocard med op til 50% rabat. Dansk Erhverv har indgået en aftale med Eurocard, der gør det muligt for dig og dine medarbejdere at få Eurocard Corporate til en særdeles fordelagtig pris. Du sparer op til 50% på årsgebyret på dit Eurocard Corporate. Du får rabat på følgende kort Normal pris Din pris Årlig besparelse Eurocard Corporate årligt pr. kort 515 kr. 230 kr. 285 kr. Eurocard Corporate uden ly- og bagageforsikring 350 kr. 175 kr. 175 kr. Dobbeltkort i tilknytning til Eurocard Corporate kort årligt pr. kort 95 kr. 0 kr. 95 kr. Med Eurocard Corporate får du bl.a.: Et kort uden købsgrænse det vil sige, at du altid kan betale og derved undgår personlige udlæg. Et kort, der accepteres overalt, idet MasterCard kan bruges mere end 30 mio. steder i 211 lande. Op til 42 dages rentefri kredit. Selvvalgt PIN-kode. Mulighed for at følge transaktionerne på dit kort online via sms-saldo. Et gratis Eurocard privatkort, på den måde holder du nemt business adskilt fra pleasure. Mere effektiv administration Men Eurocard er langt mere end et betalingskort. Ved at vælge Eurocard som samarbejdspartner, får du en leverandør, der alene har fokus på rejsekonto, kreditkort, indkøbsløsninger og andre relaterede ydelser. Og adgang til den største kortudsteder af irmakort inden for MasterCard netværket i hele Europa. Med Eurocard får du: En proaktiv og ser vice orienteret partner med gode, af prøvede løsninger, som dagligt arbejder for at inde økonomiske forbedringsmuligheder, så du har: Mulighed for at mindske udgifterne til fakturahåndtering med op til 90%. Mulighed for at reducere administrationsomkostninger med op til 60%. Mulighed for at opnå besparelser på køb af lybilletter på op til 30%. Du kan læse mere om Eurocard på under medlemsfordele. Bestil et møde og få klar besked Vil du vide mere om fordelsaftalen med Eurocard og hvordan din virksomhed kan opnå besparelser med jeres betalingsløsninger? Så kontakt Dansk Erhverv på eller send en mail til: Du er også velkommen til at kontakte Eurocard på eller på mail: att. Lisbeth Oxbøll. Dansk Erhverv modtager et formidlingshonorar for salget af dette produkt, der primært går til dækning af markedsføringsomkostninger. EC eurocard.dk

14 Træt af dårlige etalere? Da sk Erhvervs sa ar ejde ed Nordi De t Colle io edfører, at du ka få hjælp il i ddrivelse af da ske og europæiske ilgodehave der Nordi Debt Colle io A/S er e da sk i kassovirkso hed ed eksperise i de for erhvervs æssig i ddrivelse af fordri ger. Nordi Debt Colle io vægter perso lig og ligeværdig ko u ikaio ed skyld er højt i bestræbelse på at bevare ku deforholdet elle skyld er og kreditor. Med Da sk Erhvervs fordelsatale får du e efekiv, billig og hurig i kassoløs i g. Løs i ge er grais, år di virkso hed har betalt Da sk Erhverv kr. i årligt ad i istraio sgebyr. Med i kassoløs i ge får du: Ubegræ set opretelse af ye sager Varetagelse af sager i i d- og udla d Grais ude retlig i ddrivelse i udvidet sagsforløb Grais i dberet i g il RKI og Debitorregisteret Grais udfærdigelse af lovpligig rykkerskrivelse Grais rådgiv i g og vejled i g Fordelsatale i deholder i ge bi di gsperioder og ved et ø ske o e skræddersyet løs i g, ka Nordi Debt Colle io A/S ligeledes være behjælpelig. Du ilbydes der ed e rigig god i kassoløs i g ed i i ale o kost i ger, så di virkso hed ka slippe for dyre i ddrivelseso kost i ger. Yderligere i for aio Du er velko e il at ko takte os i Da sk Erhverv via ail: edle skerhverv.dk eller på tlf for yderligere i for aio eller il eldi g il fordelsatale. Du er også velko e il at ko takte Nordi Debt Colle io helt uforpligte de på tlf. eller ail: i ode o.dk.

15 Få halv pris over Øresundsbron og spar depositum på BroBizzer Som medlem af Dansk Erhverv kan du nu tegne en Øresund- Business-aftale og køre over Øresundsbron til halv pris* og samtidig spare depositummet for dine BroBizzer (160 kr. pr. stk. ex. 25% moms). ØresundBusiness er den fl eksible erhvervsaftale for små og store virksomheder. Med personbil får du mindst 50% rabat* på hver tur, og jo oftere du kører over, desto billigere bliver prisen. Når du bestiller aftalen, oplyser du det antal ture, du minimum forventer at køre per kalenderår, hvorefter du kører til den pris hele året (mindst 50% rabat*). Ved årsskiftet modtager du en årsregulering, der viser om du skal reguleres i forhold til dine forventninger. Når du bestiller aftalen, vælger du også det antal BroBizzer du skal bruge normalt betaler du et depositum pr. BroBizz, men det kan du spare når du er medlem af Dansk Erhverv. Sådan gør du: Gå ind på websiden og udfyld felterne. I kampagnekode-feltet skriver du: Dansk Erhverv https://dk.oresundsbron.com/order/business/ Velkommen på Øresundsbron! * Rabatten gælder ved min. 5 enkeltture per år. Tilbuddet gælder fra 1. oktober december Når Priserne aftalen gælder indgået, for har 2013 den og ubegrænset for bil op til løbetid, 6 meter. men *SmutTursrabatten kan opsiges af kunden gælder når fra som den helst. 1. september Tilbuddet 2013 gælder på alle kun hverdage for medlemmer fra kl. 17, af Dansk hele weekenden Erhverv som og ikke på alle har helligdage, haft en ØresundBusiness-aftale når du kører retur indenfor 6 de timer seneste efter seks din udrejse. måneder.

16 PRODUKTARK Kan Svea hjælpe din virksomhed? BESØG VORES HJEMMESIDE - SKAN QR KODEN MED DIN TELEFON. Svea Finans A/S Torvestrædet Allerød Telefon

17 GÅR MEGET AF DIN TID MED KUNDER, DER IKKE BETALER? Dansk Erhverv har indgået samarbejde med Svea, hvor du som medlem kan få inkasso. FOKUSÉR PÅ AT MINIMERE TAB PÅ DINE DEBITORER OG FÅ STØRRE OVERSKUD! Med e i kassoatale hos S ea, er di irkso hed sikret en effektiv og personlig behandling af dine sager. Hos Svea har vi mere end 30 års erfaring og ekspertise inden for inddrivelse af tilgodehavender. Med vores unikke kendskab til det danske marked kan vi levere en skræddersyet løsning, der matcher lige netop dine ønsker og behov. Med en fordelsaftale igennem Dansk Erhverv får du en kompetent, erfaren og kvalitetsbevidst inkassopartner til blot 450 kr. i årsabonnement og sparer herved op til 75 procent. MED SVEA INKASSO: Får du perso lig, ko i uerlig og efeki eha dli g af di e sager. Får du adga g il di e sager o li e /, h or du ka følge status på sager e og trække rapporter. Får du mulighed for at sende sager på den måde, som passer dig bedst direkte indtastning online, il, e- ail, post eller fa. Får du I ter aio al i kasso ed part ere i ere e d la de forfølger i også kra et, år du ha dler i ter aio alt, eller e de itor l ter il udla det. Får du Reminderservice vi sender sidste rykker inden inkasso på dine vegne. Får du Overvågning og inddrivelse af ældre sager betaler debitor ikke, skal du ikke betale. Får du Retlig I kasso i house sage ge e går e s ori g / urderi g, i de de o ergår il Retlig Afdeling. Med de rete i kassopart er frigøres id, der ka ruges på di forret i g. LAD OS HJÆLPE DIG MED AT INDDRIVE DIT UDESTÅENDE! VIL DU VIDE MERE? Du er elko e il at ko takte Da sk Erh er på e- ail: edle sra skerh er.dk eller på tlf. for derligere i for aio og il eldi g il fordelsatale. Du ka naturligvis også kontakte Svea ganske uforpligtende og høre mere om, hvad vi hos Svea kan il de dig. Dete ka ske direkte på tlf. eller på e- ail: da skerh eai a s.dk. Svea Inkasso A/S Torvestrædet Allerød Telefon

18 FÅ BETALING NU FINANSIÉR DINE FAKTURAER! Dansk Erhverv har indgået samarbejde med Svea, hvor du som medlem kan få dine fakturaer i a sieret og eksle ilgodeha e der il rede pe ge u. Du har måske oplevet, at for lange betalingsfrister overfor egne kunder hindrer, at nye ordrer kan tages ind og investeringer foretages. Det påvirker di daglige drit sa t ulighed for at ekspa dere, og i yderste konsekvens kan det true virksomhedens overlevelse. Svea tilbyder produkterne Fakturakøb og Factoring produkter som kan gøre dit kreditsalg til kontantsalg. Med en fordelsaftale igennem Dansk Erhverv betaler du kr. i årsabonnement, og sparer her ed pro e t på et a o e e t, der i kluderer grais r kkerpro es og i kasso. MED FAKTURAKØB Bestemmer du selv hvilke fakturaer, du ønsker at sælge. Minimeres tab på dine debitorer. Ud etales de kø te fakturaer il dig ed det sa e, og du har pe ge e på di ko to i de for - h erdage. Ka i aretage ad i istraio e af de ikke-kø te fakturaer også r kkerpro es og e t. i kasso. Har vi risikoen på betalingsevnen du lider intet tab ved f.eks. konkurs. MED FACTORING Belå er i op il % af dit udeståe de - allerede ed udse delse af faktura. Opi erer du dit ash-lo, og der ed ulighed for at ekspa dere/i estere. Ud etales de i a sierede fakturaer il dig ed det sa e, og du har pe ge e på di konto inden for 2-3 hverdage. Får du e ko plet outsour i g af ad i istraio e også rykkerproces og evt. inkasso. VIL DU VIDE MERE? Du er elko e il at ko takte Da sk Erh er på e- ail: edle sra skerh er.dk eller på tlf. for derligere i for aio og il eldi g il fordelsatale. Du ka naturligvis også kontakte Svea ganske uforpligtende og høre mere om, hvad vi hos Svea kan il de dig. Dete ka ske direkte på tlf. eller på e- ail: da skerh eai a s.dk. Svea Finans A/S Torvestrædet Allerød Telefon

19 LAD SVEA STÅ FOR FAKTURERINGEN OG FÅ MERE TID TIL DIN KERNEFORRETNING! Da sk Erh er har i dgået sa ar ejde ed S ea, så du so edle ka o erdrage faktureri ge il os og frigi e ressour er, der ka o sætes il forret i g i di irkso hed. Mange oplever, at de bruger unødig mange ressourcer på fakturering og processerne forbundet hermed. Uanset om du vælger at sende fakturaerne selv, eller lader os gøre det, så tager vi hånd om hele dit debitorbogholderi med bogføring af betalinger, rentefakturering og udsendelse af rykkere. Med en fordelsaftale igennem Dansk Erhverv betaler du kr. i årsabonnement og sparer her ed pro e t på et a o e e t, der i kluderer i kasso og grais r kkerpro es. MED FAKTURASERVICE Mi dsker du o kost i ger il lø, ad i istraio, re ter.. Har du alid fuld ko trol o er di de itor ogholderi ia ores e aserede ogføri gss ste. Får du e ko plet outsour i g af ad i istraio e også r kkerpro es og e t. i kasso. Får du frigjort id, so er edre rugt il at ud ikle di irkso hed. Får du et fakturala out eter di e ø sker og e t. ege ku ert. Får du e kreditpoliik eter di e ø sker, der at her ser i e i eauet i di irkso hed. Får du ulighed for at difere iere i elle di e ku der og kredithå dteri g af disse. Bliver vi din faktureringsressource uden for virksomheden. Med S ea får du ere id il di ker eforret i g! VIL DU VIDE MERE? Du er elko e il at ko takte Da sk Erh er på e- ail: edle sra skerh er.dk eller på tlf. for derligere i for aio og il eldi g il fordelsatale. Du ka naturligvis også kontakte Svea ganske uforpligtende og høre mere om, hvad vi hos Svea kan il de dig. Dete ka ske direkte på tlf. eller på e- ail: da skerh eai a s.dk. Svea Finans A/S Torvestrædet Allerød Telefon

20 Få rabat på TDC Erhverv Opnå fordelagtige rabatter på telefoni og bredbånd Dansk Erhverv har en foreningsaftale med TDC, der medfører, at din virksomhed kan opnå rabatter på bredbånd, mobil- og fastnettelefoni. Som medlem af Dansk Erhverv, kan du således indgå en fordelagtig aftale om TDCs erhvervsprodukter og derigennem få betydelige rabatter på dine TDC abonnementer. Du sammensætter selv fordelsaftalen og kan således frit kombinere mobil- og fastnettelefoni, bredbånd og mobilt bredbånd, som det passer dig. Der tilbydes følgende rabatter: Mobiltelefoni: Op til 27 % Fastnettelefoni: Op til 36 % Mobilt bredbånd: Op til 27 % Bredbånd: 12 % (8 % på oprettelse) Ekstra rabat fra fastnet til mobil: Op til 14,5 % Hos TDC får du meget mere end gode rabatter! Hos TDC får du en attraktiv erhvervsløsning, der dækker alle dine kommunikationsbehov inden for mobil, fastnet og bredbånd. Du nyder også godt af TDCs høje driftssikkerhed, enkle og gennemskuelige løsninger og meget mere. Du er velkommen til at kontakte TDC for at få råd og vejledning om, hvilke ydelser og service der passer bedst til dit kommunikationsbehov. På TDCs hjemmeside kan du også få et indtryk af dine fordele hos TDC. Sådan gør du Du kan rekvirere tilmeldingsblanketter til de enkelte aftaler på Dansk Erhvervs hjemmeside hvor du også kan læse mere om TDC fordelsaftalernes rabatter og vilkår. Yderligere information Hvis du har spørgsmål til aftalerne er du velkommen til at kontakte Dansk Erhverv på tlf eller mail: Du er ligeledes velkommen til at kontakte dit nærmeste TDC Erhvervscenter, som du finder på

Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab

Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab Få fuldt udbytte af dit VOV medlemskab VOV stiller en lang række strategisk - og økonomisk vigtige fordele til rådighed for sine medlemsvirksomheder. Forretningsnetværk, messer- og udstillinger og politiske

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

VOV - din brancheforening!

VOV - din brancheforening! - en vigtig brik! VOV - din brancheforening! Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner - VOV - er en landsdækkende brancheforening med ca. 80 medlemsfirmaer, der hovedsageligt som importører, forhandlere,

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDSGIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDSGIVER Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab Vores medlemmer Dansk Erhvervs medlemmer er virksomheder og brancheforeninger, der beskæftiger sig med service, detail, engros, transport, rådgivning, oplevelse, turisme,

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Erhverv. Mobil Pro til foreninger. Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner

Erhverv. Mobil Pro til foreninger. Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner Erhverv Mobil Pro til foreninger Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner Mobil Pro Pakker til dit behov Selvfølgelig får du mere end bare et abonnement Mobil Pro Mobil Pro er det perfekte

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her...

fremtiden starter her... fremtiden starter her... OPS: En styrket OFFENTLIGT- arkitektbranche PRIVAT Perspektiver SAMARBEJDE i et strategisk samarbejde Dansk med Dansk Erhvervs Erhverv medlemstilbud 2 OPS Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA Få din egen personaleafdeling Dette servicekatalog beskriver, hvordan du og din virksomhed kan bruge os som din helt egen personaleafdeling,

Læs mere

BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER

BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER PAGE 2 CAN YOUR BUSINESS LIVE WITHOUT PAGE 3 INTERNATIONALT NETVÆRK TOP JURIDISK BISTAND ADVOKATBISTAND VED RETSSAGER INNOVATIVE ARRANGEMENTER FOKUSERET SPARRING

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Er ovenstående kontaktperson i forhold til medlemskabet i Dansk Erhverv? (sæt kryds)

Er ovenstående kontaktperson i forhold til medlemskabet i Dansk Erhverv? (sæt kryds) DANSK ERHVERV / DANSKE SERVICE INDMELDELSESBLANKET ARBEJDSGIVER 1. VIRKSOMHEDSDATA Firmanavn: CVR-nr.: Firmaadresse: Postnr. og by: Telefonnr.: Virksomhedens e-mail: Hjemmeside: JA, jeg ønsker link fra

Læs mere

Udfyld felterne nedenfor eller på www.danskerhverv.dk under Bliv medlem, hvis du foretrækker at udfylde indmeldelsesblanketten elektronisk.

Udfyld felterne nedenfor eller på www.danskerhverv.dk under Bliv medlem, hvis du foretrækker at udfylde indmeldelsesblanketten elektronisk. DANSK ERHVERV INDMELDELSESBLANKET BASIS Udfyld felterne nedenfor eller på www.danskerhverv.dk under Bliv medlem, hvis du foretrækker at udfylde indmeldelsesblanketten elektronisk. 1. VIRKSOMHEDSDATA Firmanavn:

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

AutoBranchens ArbejdsgiverForening din hjælp i hverdagen

AutoBranchens ArbejdsgiverForening din hjælp i hverdagen AutoBranchens ArbejdsgiverForening din hjælp i hverdagen Din hjælp i hverdagen... Tak for din interesse for AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Du får her en kort præsentation af, hvad vi tilbyder, og

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

VIKARER & KONSULENTER

VIKARER & KONSULENTER VIKARER & KONSULENTER FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG BETAL KUN FOR DE TIMER DER ARBEJDES! Vikarer & Konsulenter Dette servicekatalog beskriver, hvordan du kan benytte os, når du har brug for vikarer,

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER

BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER BRANCHEFORENING FOR DANSKE MODEVIRKSOMHEDER PAGE 2 PAGE 3 CAN YOUR BUSINESS LIVE WITHOUT INTERNATIONALT NETVÆRK TOP JURIDISK BISTAND ADVOKATBISTAND VED RETSSAGER INNOVATIVE ARRANGEMENTER FOKUSERET SPARRING

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele MAJ 2011. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele MAJ 2011. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele MAJ 2011 R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Ops Offentligtprivat. Dansk Erhvervs. OPS-rådgivningsteam. Dansk Erhvervs. medlemstilbud. fremtiden starter her...

Ops Offentligtprivat. Dansk Erhvervs. OPS-rådgivningsteam. Dansk Erhvervs. medlemstilbud. fremtiden starter her... Dansk Erhvervs OPS-rådgivningsteam Jakob Scharff Markedschef Afdeling: Oplevelse & velfærd Sven Petersen Erhvervsjuridisk fagchef Afdeling: Handel Louise Høgh Konsulent, cand. jur Afdeling: Oplevelse &

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem INDHOLD 03 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV 04 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED 05 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER 06 SÅDAN

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Henning Weise Løvspringsvej 1 A, 2. TV 2920 Charlottenlund Årsopgørelse for distribution af el og afgifter samt første acontoregning Opgørelsen omfatter distribution af el og afgifter fra den 11. november

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning

Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning Kære Martin, Tak for en behagelig og positiv telefonsamtale. Som aftalt i telefonen er hermed et tilbud på en Fullrate Erhverv Bruttolønsordning

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Introduktion... 1 Købekort transaktioner... 2 Olieleverancer... 3 Rapporter... 3 Kort administration... 4 Konto administration...

Introduktion... 1 Købekort transaktioner... 2 Olieleverancer... 3 Rapporter... 3 Kort administration... 4 Konto administration... Indhold Introduktion... 1 Købekort transaktioner... 2 Olieleverancer... 3 Rapporter... 3 Kort administration... 4 Konto administration... 5 Introduktion Q8 Login din direkte adgang online: Q8 Login er

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS aftale udbydes af: Dansk HøreCenter Nørregade 71 5000 Odense C. CVR 1015015 1. Generelle vilkår for tegning af Lyt til Livet

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

MASSER AF FORDELE SOM MEDLEM AF NBL

MASSER AF FORDELE SOM MEDLEM AF NBL MASSER AF FORDELE SOM MEDLEM AF NBL Som medlem får du... ADVOKAT Som medlem af NBL kan du kontakte vores team af dygtige advokater hos Hjerrild & Bisgaard og få gratis juridisk rådgivning om personalesager,

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET

INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET INVITATION TIL KURSUS GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET GRUNDLÆGGENDE ANSÆTTELSESRET Norrbom Vinding inviterer til et kursus i ansættelsesret torsdag den 29. september 2016, hvor vi vil opdatere alle, der i

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

DANSK ERHVERV INKASSO

DANSK ERHVERV INKASSO DANSK ERHVERV INKASSO I SAMARBEJDE MED NORDIC DEBT COLLECTION A/S - INKASSO UDEN OMKOSTNINGER ÆRLIGHED Vores aftaler er gennemskuelige - Der er ingen skjulte omkostninger SELVSTÆNDIGHED Veluddannede medarbejdere

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

MORTANG A D V O K A T E R

MORTANG A D V O K A T E R A D V O K AT I N C A S S O MORTANG A D V O K A T E R K O N C E P T, P R I S E R O G A F R E G N I N G Hos Mortang Advokater har vi udviklet en række incasso-styringssystemer, som medfører, at vores klienter

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab

Tjen penge på dit medlemskab Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele Håndværksrådet vi kæmper for små og mellemstore virksomheder Håndværksrådet er hovederhvervsorganisationen for mere end 20.000 små og mellemstore danske virksomheder

Læs mere

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale FORSIKRING 2014 Branchetilpasset forsikringspakke Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner

Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner Få en konto i Danske Speditørers vidensbank En bank der indeholder viden og rådgivning der målrettet arbejder for at skabe de bedste rammer, forhold og

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere