Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat"

Transkript

1 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor kan jeg ikke beholde min gamle aftale, da den opfylder mine krav?... 3 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvordan er den nye service opbygget?... 3 Kan jeg fravælge visse lande eller værdipapirer, når jeg vælger et modul?... 3 Hvad indeholder Basis, og hvem er modulet relevant for?... 4 Hvad indeholder Plus2, og hvem er modulet relevant for?... 5 Hvad indeholder Plus3, og hvem er modulet relevant for?... 5 Hvad indeholder Avancerede tilvalg og hvem er modulet relevant for?... 6 OPRETTELSE OG ÆNDRING AF AFTALEN... 6 Hvem kan få en aftale?... 6 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at oprette en aftale?... 6 Hvorfor er fuldmagten (Power of Attorney) på engelsk?... 6 Hvordan vælger jeg servicemodul(er) til et depot?... 6 Hvad skal du være særligt opmærksom på?... 7 Hvad sker der, hvis jeg ikke indgår en aftale?... 7 Hvad sker der, hvis jeg sælger ud af mine beholdninger?... 8 Hvad sker der, hvis jeg køber værdipapirer fra et nyt land?... 8 Hvordan kan jeg ændre modul for et depot?... 8 Hvornår træder ændringer for et depot i kraft?... 8 PRISER... 8 Hvordan er priserne for den nye service fastsat?... 8 Eksempler på prisberegninger... 9 Ændrer priserne sig i forhold til den nuværende aftale? Hvornår og hvorfor hæver vi priserne?

2 AFTALENS FORMÅL Hvilken service omfatter aftalen? På baggrund af dobbeltbeskatningsaftaler mellem Danmark og andre lande er det muligt at få den udenlandske skat på afkast fra værdipapirer fra udlandet reduceret. Formålet er, at du ikke betaler fuld skat i både udlandet og Danmark. I visse tilfælde stiller myndighederne i udlandet krav om, at vi følger bestemte administrative procedurer (kontrol, dokumentation, rapportering), før skatten kan reduceres i overensstemmelse med dobbeltbeskatningsaftalerne. Aftalen omfatter de værdipapirstyper i de lande, hvor vi har brug for at foretage ekstra handlinger for at få skatten reduceret. Der er forskel på, hvad vi skal gøre, og i hvilket omfang du skal involveres i processen, men fælles for de værdipapirtyper og lande, der er omfattet af aftalen, er, at vi skal gøre noget ekstra for, at skatten kan reduceres i udlandet. Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning? Skattereduktion betyder, at skatten nedsættes, men der tages ikke hermed stilling til, hvordan skatten nedsættes. Reduktionen kan ske enten som kildereduktion eller ved tilbagesøgning, og det er skattemyndighederne i det land, hvor værdipapiret kommer fra, som bestemmer, om det er den ene eller den anden procedure, der skal følges. Kildereduktion betyder, at skatten er reduceret, allerede når du modtager dit afkast. Du kan ikke opnå kildereduktion tilbage i tid. Hvis dokumentationen er på plads, når afkastet udbetales, reduceres skatten, ellers er den mulige skattereduktion desværre tabt. Eksempel på kildereduktion: I USA er udbytteskatten 30 pct., men ifølge dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og USA kan en dansker nøjes med at betale 15 pct. til USA. Da USA følger kildereduktionsmodellen, vil et bruttoudbytte på USD 100 resultere i en nettobetaling på USD 85. Skatten er altså allerede reduceret fra USD 30 til USD 15. Tilbagesøgning betyder, at du først betaler den fulde skat og efterfølgende ansøger om at få skatten reduceret. Skatten vil typisk blive refunderet i skatteåret efter, at du har fået udbetalt udbytte fra et udenlandsk værdipapir. Har du ikke tidligere haft en aftale om tilbagesøgning med Danske Bank, og indgår du en ny aftale med os, vil vi forsøge at søge evt. skat af afkast til depotet tilbage fra tidligere år, i det omfang de udenlandske skattemyndigheder tillader det. Eksempel på reduktion ved tilbagesøgning I Tyskland er udbytteskatten 26,375 pct., men ifølge dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Tyskland kan en dansker nøjes med at betale 15 pct. til Tyskland. Da 2

3 Tyskland følger tilbagesøgningsmodellen, vil et bruttoudbytte på EUR 1000 give en nettobetaling på EUR 736,25. Skatten er altså ikke reduceret ved udbetaling, men efterfølgende kan du ansøge de tyske skattemyndigheder om at få skatten reduceret ved tilbagesøgning. Hvis ansøgningen imødekommes, får du altså EUR 113,75 retur, hvorefter nettobeskatningen vil være EUR 15. Fra den refunderede skat trækkes omkostninger, før beløbet indsættes på din konto. Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale? Vores tidligere aftale handlede kun om tilbagesøgning. Den nye aftale omfatter både tilbagesøgning (reduktion efter afkastets betaling) og kildereduktion (reduktion ved afkastets betaling). Hvorfor kan jeg ikke beholde min gamle aftale, da den opfylder mine krav? Du kan ikke beholde den gamle aftale, fordi den ikke længere er fyldestgørende. Hvis du ønsker, at den nye aftale skal ligne den gamle mest muligt, og hvis du alene har behov for standardtilbagesøgning, anbefaler vi, at du vælger Plus2 i den nye aftale. AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING Hvordan er den nye service opbygget? Den nye service er opbygget af modulerne Basis, Plus1, Plus2, Plus3 og Avanceret. Ved at vælge moduler sætter du rammerne for, hvordan vi skal handle på dine vegne. Til hvert modul er knyttet værdipapirtyper fra bestemte lande, hvor myndighederne stiller den samme type af krav. Du kan vælge et eller flere moduler til et depot. Se den aktuelle oversigt over lande og moduler på Har du valgt et modul, og har du på depotet de værdipapirstyper fra et givet land, som er knyttet til modulet, sætter vi depotet op til skattereduktion ellers ikke. Hvilke værdipapirer omfatter modulerne? Hvis du vælger et modul, omfatter det alle de lande og værdipapirtyper, som er nævnt under modulet. Bemærk dog, at værdipapirer kan noteres i forskellige lande eller på forskellige markeder. Generelt er det kun i udstederlandet, at vi tilbyder skatteservice. I Landeoversigten, som du finder på kan du se, om der er andre steder end i udstederlandet, hvor vi tilbyder skatteservice. Kan jeg fravælge visse lande eller værdipapirer, når jeg vælger et modul? Hvis du vælger et modul, vælger du alle de services, som er omfattet af modulet. Dvs., at du ikke kan fravælge bestemte services, lande eller værdipapirtyper. Du kan dog godt vælge forskellige moduler til forskellige depoter. Det kan derfor være en god ide at gruppere værdipapirerne på forskellige depoter, så hvert depot svarer til den form for skatteservice, du ønsker. 3

4 Hvad indeholder Basis, og hvem er modulet relevant for? Dine depoter er som udgangspunkt automatisk tilmeldt basismodulet, medmindre du selv aktivt fravælger det. Basismodulet er gratis og relevant for alle med udenlandske værdipapirer. I de udstederlande, hvor det er muligt, er skatten reduceret, når dit udbytte mm. bliver udbetalt. Der kræves som udgangspunkt ikke flere oplysninger end dem, der allerede er registreret i Danske Bank. Vi videregiver kun undtagelsesvist oplysninger til udlandet, hvis det kræves af de udenlandske skattemyndigheder eller depotbanker. Som hovedregel bliver du ikke bedt om flere oplysninger, men det kan undtagelsesvist forekomme. Se, hvilke typer af værdipapirer og lande dette modul er relevant for på under Landeoversigt. Hvad indeholder Plus1, og hvem er modulet relevant for? Med Plus1er skatten reduceret, når udbyttet mm. bliver udbetalt. I de udstederlande, hvor Plus1 er relevant, kræver myndighederne lidt mere dokumentation og eventuel rapportering end i de lande, hvor Basis er relevant. Oftest er det nok, at oplysningerne/dokumentationen findes i Danske Bank, men hvis en udenlandsk skattemyndighed eller depotbank, spørger efter dem, videregives de. I et vist omfang skal du fremvise yderligere legitimation eller underskrive udenlandsk skattedokumentation. Vi kontakter dig, hvis det bliver nødvendigt. Modulet Plus1 koster 500 kr. pr. marked/værdipapirtype, som er repræsenteret på depotet. Det er vigtigt, at du vurderer, om betalingen for servicen er højere eller lavere end den skattereduktion du kan opnå. Er betalingen højere end skattereduktionen, bør du ikke vælge servicen. Du skal være indstillet på at blive inddraget i processen i en vis grad. Eksempel 1: En kunde har 1 canadisk aktie, CA-X, på et depot. Aktien giver et udbytte, som muliggør en skattereduktion på DKK 5 pr. år. I dette tilfælde er det ikke en fordel at indgå en aftale om Plus1-service på depotet, da det giver et tab på DKK 495. Eksempel 2: En kunde har canadiske aktier, CA-X, på et depot. Aktierne giver et udbytte, som muliggør en skattereduktion på DKK pr. år. 4

5 I dette tilfælde er det en fordel for at indgå en aftale om Plus1 på depotet, da det giver en gevinst på DKK Eksempel 3: En kunde har canadiske aktier, CA-X, og spanske aktier, ES-1, på et depot. CA-X giver et udbytte, som muliggør en skattereduktion på DKK pr. år, mens ES-1 ikke udbetaler udbytte. I dette tilfælde er det stadig en fordel for at indgå en aftale om Plus1 på depotet, men selvom du ikke modtager udbytte fra de spanske aktier, betaler du 2 gange DKK 500 og den samlede gevinst bliver derfor kun på DKK Se, hvilke typer af værdipapirer og lande dette modul er relevant for på under Landeoversigt. Hvad indeholder Plus2, og hvem er modulet relevant for? Med modulet Plus 2 er den fulde skat fratrukket, når udbyttet mm. bliver udbetalt. Herefter tilbagesøger Danske Bank den overskydende skat på dine vegne. På baggrund af fuldmagten kan vi i vid udstrækning handle på dine/investors vegne, men det kan i visse tilfælde være nødvendigt, at du selv deltager i processen. Plus2 kan principielt vælges af alle, da vi kun gennemfører tilbagesøgningen, hvis den tilbagesøgte skat overstiger minimumsbeløbet og prisen for servicen. Eksempel 1: En kunde har tyske aktier, DE-X, på et depot. DE-X betaler to udbytter, som muliggør en skattereduktion, der hver svarer til DKK på et år. I dette tilfælde er det en fordel for kunden at indgå aftale om Plus2, da det giver en nettogevinst på DKK (det realiserede udbytte på 2 gange DKK minus standardprisen på DKK 500 pr. udbytte). Se hvilke typer af værdipapirer og lande dette modul er relevant for på under Landeoversigt". Hvad indeholder Plus3, og hvem er modulet relevant for? Plus3 ligner Plus1, men er tilpasset de lande, hvor myndighederne stiller endnu større krav til dokumentationen. Derfor er vores administrative processer mere komplicerede og prisen tilsvarende højere. Med Plus3 er skatten reduceret, når dit udbytte mm. bliver udbetalt. Som udgangspunkt videregiver vi dokumentation og/eller oplysninger til udlandet, og du skal være indstillet på, at du periodisk skal forny dokumentation på forespørgsel fra Danske Bank, og at de udenlandske myndigheder kan kræve yderligere oplysninger. Plus3 koster DKK pr. Plus3-marked/værdipapirtype, som er repræsenteret på depotet. 5

6 Det er derfor vigtigt, at du vurderer, om prisen for Plus3 er højere eller lavere end den skattereduktion, du kan opnå. Er prisen højere, bør du ikke vælge servicen. Du skal desuden være indstillet på at blive inddraget i processen. Eksempler: Som under Plus1, men blot med en standardpris på DKK Se, hvilke typer af værdipapirer og lande dette modul er relevant for på under Landeoversigt". Hvad indeholder Avancerede tilvalg og hvem er modulet relevant for? Avancerede tilvalg er en service, som følger yderligere op på muligheden for skattereduktion, hvor de standardiserede processer under Plus1, Plus2 og Plus3 ikke rækker dvs. hvor de udenlandske myndigheder stiller meget høje krav til dokumentation. Herudover søger vi at reducere skatten på corporate actions (f.eks. fusion, fraspaltning og lignende), hvor det er relevant. Da kravene til dokumentation er meget højere end ved de standardiserede processer, bliver vores administration endnu mere kompliceret og prisen tilsvarende højere. Derudover må du forvente, at sandsynligheden for at få reduceret skatten er mindre. Servicen er primært relevant for kunder med væsentlige beholdninger. Se, hvilke typer af værdipapirer og lande dette modul er relevant for på under Landeoversigt". OPRETTELSE OG ÆNDRING AF AFTALEN Hvem kan få en aftale? Alle med udenlandske værdipapirer på et depot i Danske Bank kan indgå en aftale. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at oprette en aftale? Hvis du ønsker at indgå en aftale, er du velkommen til at kontakte os. Hvorfor er fuldmagten (Power of Attorney) på engelsk? På engelsk hedder en fuldmagt Power of Attorney (PoA). Da vi benytter fuldmagten i udlandet, er det nødvendigt, at den er på engelsk. Hvordan vælger jeg servicemodul(er) til et depot? 1. Tjek og notér, hvilke værdipapirtyper fra hvilke lande der er på det enkelte depot. 2. Sammenhold værdipapirerne med listerne Servicemoduler og Landeoversigt, som du finder i aftalen. Du kan altid finde en opdateret landeoversigt på 6

7 3. Vurdér, om du er interesseret i den type service, der ydes under de relevante moduler særligt videregivelse af oplysninger og krav om egen deltagelse i processen. 4. Vurdér den mulige skattereduktion, og sammenlign prisen for modulet se prisoversigten, der er vedlagt aftalen. 5. Udfyld bilaget Omfattede depoter og valg af service med depotnumrene, og sæt kryds ved den eller de services, du ønsker. Hvad skal du være særligt opmærksom på? Basis Alle dine depoter er automatisk tilmeldt Basis, som er gratis. Plus2 For værdipapirer under Plus2, er det nødvendigt at tilbagesøge skatten, efter at du har modtaget betalingen, der i første omgang er beskattet med den fulde udenlandske skat. Du kan vælge Plus2 uden risiko for et nettounderskud, da vi kun igangsætter en tilbagesøgning, hvis det giver et nettooverskud. Skattereduktionen fratrukket prisen for tilbagesøgningen skal således være større end et vist minimum ellers gør vi ikke noget, og du betaler ikke noget. Plus1 og Plus3 For værdipapirer under Plus1 og Plus3 dokumenteres depoter på årlig basis i starten af året. Det sker, inden vi kender betalingerne fra udlandet, og betalingerne til et depot sker i henhold til de beholdninger, der aktuelt er på depotet på ubyttedagen. I Danske Bank har vi ikke mulighed for at vurdere, om dit valg af en service vil give dig et nettooverskud, før vi aktiverer selve modulet. Som ejer af depotet kender du derimod selv beholdningen på depotet, og du ved også, om du i løbet af året ønsker at købe eller sælge værdipapirer. Før du vælger et modul, er det derfor vigtigt, at du selv vurderer, om dit valg vil give et nettooverskud. Løbende evaluering Dine valg gælder, indtil du ændrer din aftale med os. Det er derfor vigtigt, at du løbende sikrer dig, at dine valg passer til de værdipapirer, som du har på dine depoter. Hvad sker der, hvis jeg ikke indgår en aftale? Hvis du ikke indgår en aftale, tilmeldes du automatisk det gratis basismodul, som du kan læse om ovenfor. Når du er tilmeldt basismodulet, bliver du ikke kontaktet af os om enkeltstående skattereduktioner, som du måske er blevet tidligere medmindre du indgår en særlig aftale med os. Der kan også være værdipapirer/lande, hvor de udenlandske myndigheders krav ændrer sig, så de ikke længere er omfattet af basismodulet. 7

8 Hvis du vælger ikke at indgå en aftale, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at den service, som du kender, kan ændre sig, fordi den nu kræver en aftale. Hvad sker der, hvis jeg sælger ud af mine beholdninger? Du skal selv løbende holde øje med, om din aftale matcher beholdningerne på depotet. Er det ikke tilfældet, kan du ændre den efter behov. Skatteopsætning sker dog typisk en gang om året, og derfor vil fravalg først træde i kraft fra det følgende år, mens tilvalg typisk har effekt fra det tidspunkt, hvor aftalen ændres. Hvad sker der, hvis jeg køber værdipapirer fra et nyt land? Hvis du køber værdipapirer fra et nyt land, bør du vurdere, om du med fordel kan vælge et nyt modul. Hvordan kan jeg ændre modul for et depot? Alle dine depoter er automatisk tilmeldt Basis. Hvis du vil skifte fra basis til andre moduler, skal du indgå en Aftale om håndtering af skat på værdipapirer med Danske Bank. Når du én gang har indgået aftalen, kan du skifte moduler ved at udfylde bilaget Omfattede depoter og valg af service og sende det til Når du sender et nyt bilag til os, annullerer vi dine tidligere valg for det enkelte depot. Hvornår træder ændringer for et depot i kraft? Den nye aftale træder i kraft pr. 1. januar 2016, og hvis du vil være med fra start, skal vi have en underskrevet aftale fra dig senest den 1. november Hvis du efterfølgende vælger nye moduler for et depot, træder de typisk i kraft ca. 30 dage efter, at vi har modtaget det underskrevne bilag Omfattede depoter og valg af service. Hvis du fravælger moduler, træder ændringen først i kraft fra årsskiftet. PRISER Hvordan er priserne for den nye service fastsat? Priserne for den nye service afhænger af, hvilke servicemoduler du vælger. Principperne for fastsættelse af priserne fremgår nedenfor under de enkelte servicemoduler. Basis er gratis, fordi vi ikke skal dokumentere mere, end vi allerede har gjort. Plus1 koster et fast årligt beløb pr. depot pr. marked og evt. pr. værdipapirtype, fordi vi skal dokumentere yderligere i forhold til den dokumentation, vi allerede har i Danske Bank. Som hovedregel beholdes dokumentationen i Danske Bank, og vi skal kun i begrænset omfang kontakte dig. 8

9 Modulets pris afhænger af, i hvor mange af de lande der er tilknyttet modulet, du har værdipapirer og evt. deres type(r). Prisen afhænger ikke af, hvor stor den mulige skattereduktion er. Plus2 koster et fast beløb pr. standardtilbagesøgning vi foretager. For denne service er det ikke kun dig eller dit depot, vi dokumenterer overfor de udenlandske myndigheder, men det er selve processen i forbindelse med den enkelte tilbagesøgning, der kræver yderligere handling fra vores side. Modulets pris afhænger af, hvor mange tilbagesøgningskrævende udenlandske betalinger, du modtager til et depot. Vi tilbagesøger dog kun, hvis det giver en positiv nettobetaling til dig over en vis grænse. Plus3 koster et fast årligt beløb pr. depot pr. marked og evt. pr. værdipapirtype, fordi vi skal dokumentere dig/det enkelte depot yderligere i forhold til den dokumentation, vi allerede har i Danske Bank. Prisen er dog højere end for Plus1, fordi dokumentationsprocessen er mere omfattende, og den i vid udstrækning skal sendes til udlandet. Vi får også i større omfang brug for at inddrage dig i processen. Modulets pris afhænger af, i hvor mange af de lande der er tilknyttet modulet, du har værdipapirer og evt. deres type(r). Prisen afhænger ikke af, hvor stor den mulige skattereduktion er. Avancerede tilvalg omfatter al den service, der ikke kan standardiseres. Prisen afhænger derfor af, hvilken avanceret service der er relevant for dit depot/dine betalinger. Generelt beregnes prisen dog på sagsniveau. Eksempler på prisberegninger Priserne for den nye serviceaftale afhænger af depoter, lande og værdipapirtyper. Eksempel 1 En kunde har valgt Plus1, Plus2 og Plus3 for et depot. Kunden har kun svenske værdipapirer (Basis) på depotet og skal derfor ikke betale for nogen af modulerne. Eksempel 2 En kunde har valgt Plus1, Plus2 og Plus3 for et depot. Kunden har kun svenske (Basis) og tyske (Plus2) aktier på depotet og betaler derfor ikke noget for Plus1 og Plus3. Men for hver tysk tilbagesøgning betaler kunden DKK 500 dog kun hvis tilbagesøgningen giver et positivt nettooverskud. Eksempel 3 En kunde har valgt Plus1 og Plus3 for et depot med canadiske aktier (Plus1) og italienske aktier og obligationer (begge Plus3). Kunden betaler derfor årligt DKK 500 for de 9

10 canadiske aktier, DKK for de italienske aktier og DKK for de italienske obligationer i alt DKK pr. år. Eksempel 4 En kunde har valgt Plus1 og Plus3 for et depot med canadiske aktier (Plus1), italienske aktier (Plus3) og polske aktier (Plus3). Kunden betaler derfor årligt DKK 500 for de canadiske aktier, DKK for de italienske aktier og DKK for de polske aktier i alt DKK pr. år. Ændrer priserne sig i forhold til den nuværende aftale? Tilbagesøgning: For en standardtilbagesøgning (Plus2) er prisen uforandret, men hvis der er behov for yderligere opfølgning (Avancerede tilvalg), kommer der en merbetaling. Det skyldes, at der for nogle markeder eller enkelte tilbagesøgninger på andre markeder er kommet krav om yderligere dokumentation fra de udenlandske skattemyndigheder. Kildereduktion: Vi har ikke tidligere haft en aftale, som omfattede kildereduktion, men har tilbudt denne og fastsat prisen fra sag til sag. Hvornår og hvorfor hæver vi priserne? Øgede krav fra de udenlandske skattemyndigheder kan betyde, at vi må bruge mere tid og flere ressourcer på processen. Vi ændrer priserne, når kravene ændres, så vi får dækket vores omkostninger. 10

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Informationsmøde i UP. 4. november 2013

Informationsmøde i UP. 4. november 2013 Informationsmøde i UP 4. november 2013 Fra dobbeltnotering til enkelt notering Nasdaq CPH 4,6% Bursa Malaysia 95,4% Bursa Malaysia 100% UPs aktiekapital UPs aktiekapital UP vil stadig være noteret (Bursa

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten.

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Generelt Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Afhængig af indholdet af din Business Online aftale skal du igennem

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.12.2016/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION Obligationer,,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Aktier 2017 Prospekt til ansatte i Danmark

Aktier 2017 Prospekt til ansatte i Danmark Aktier 2017 Prospekt til ansatte i Danmark Vilkår Veidekke ASA ønsker at tilbyde ansatte at købe aktier i Veidekke. Aktietilbuddet er et led i selskabets mål om at knytte medarbejderne endnu stærkere til

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.01.2017/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTGEBYRER Obligationer,,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Kurtagesatser Frie midler Danske værdipapirer: Min. handelsstørrelse Aktier og noterede investeringsbeviser 0,10% min. 29 DKK 1.00

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Hvem er omfattet af tilbuddet? Tilbuddet omfatter alle som pr. 1. oktober 2016 er fast ansat i Veidekke ASA eller Veidekkes datterselskaber.

Hvem er omfattet af tilbuddet? Tilbuddet omfatter alle som pr. 1. oktober 2016 er fast ansat i Veidekke ASA eller Veidekkes datterselskaber. Vilkår Veidekke ASA ønsker at tilbyde ansatte at købe aktier i Veidekke. Aktietilbuddet er et led i selskabets mål om at knytte medarbejderne endnu stærkere til sig som ejere. Beskrivelsen neden for gælder

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

De Studerendes Idræt Odense

De Studerendes Idræt Odense Vejledning til Danske spil. DSIO Håndbold har gennem FHF og DHF et samarbejde med Danske spil, dette går ud på følgende: Danske spil støtter klubben med et kontant beløb til klubben for hver oprettet konto,

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Inkasso. Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede.

Inkasso. Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede. Inkasso Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede. Ved at handle på inkassobasis kan I sikre jer i internationale handler uden at det går ud over den nødvendige

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Tegn aktier i morgendagens investering

Tegn aktier i morgendagens investering Tegn aktier i morgendagens investering Ny europæisk emission af Cumula-aktier Cumula er et svensk selskab, der udvikler smarte computerbaserede handelsmodeller, såkaldte Black box-algoritmer. Selskabet

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Forvaltningskapitaler

Forvaltningskapitaler Forvaltningskapitaler Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Toldbodgade 33 Postboks 9019 1022

Læs mere

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af Denne pjece giver dig en vejledning til at udfylde Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller ordning Læs pjecen

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Select

Investeringsbetingelser for Danica Select Side 1 Ref. R999 Indhold Bilag - Generelt om Danica Select - Sådan investeres din pensionsordning - Afkast på din pensionsordning - Sådan kan du følge udviklingen af din pensionsordning - Ansvar ved manglende

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere