STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT"

Transkript

1 STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT 1

2 MUSIC MANAGEMENT UDDANNELSEN Music Management videreuddannelsen er designet i et samarbejde mellem musikbranchen, Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det Jyske Musikkonservatorium. Undervisningen vil trække på lærerkræfter fra både musikbranchen og de nævnte institutioner. Uddannelsen retter sig mod alle dele af musiklivet, såvel rytmisk som klassisk. UDDANNELSENS NIVEAU Music Management videreuddannelsen er en toårig uddannelse på diplomniveau. På længere sigt tænkes den suppleret med en overbygningsuddannelse, en master i Music Management. UDDANNELSENS OPBYGNING Music Management videreuddannelsen er en deltidsuddannelse over to år. Det er altså muligt at bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, mens man gennemgår uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. UDDANNELSENS INDHOLD Uddannelsen omfatter en lang række fag såsom markedsføring, jura, erhvervsøkonomisk forståelse, musikeksport, dialogisk kommunikation og personlig træning, kreativ business design, projektledelse, musikkultur, musikbranchen og praktikforløb. FREMMØDEREGLER For alle eksaminer gælder, at hvis den studerende ikke har haft mindst 80 % fremmøde, kan styregruppen beslutte, at vedkommende skal til eksamen i udvidet pensum eller iværksætte anden form for sanktion. For alle fag gælder, at den studerende skal have mindst 80 % fremmøde for at få afløsning. Hvis dette ikke er opnået, skal den studerende til eksamen i faget. HVEM KAN SØGE UDDANNELSEN For at kunne søge ind på uddannelsen skal du have afsluttet en gymnasial uddannelse med engelsk på B-niveau (studentereksamen, HF, HTX el. lign.) og minimum to års relevant erhvervserfaring, gerne fra musikbranchen (f. eks. spillesteder, pladebranchen, kulturhuse, booking, forlag, medier) eller fra beslægtede brancher (f. eks. film, teater, radio, TV). Det er altså ikke nødvendigt at kunne spille et instrument for at søge uddannelsen - men kærlighed til musik er en betingelse! ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN Du skal udfylde et ansøgningsskema, som belyser din baggrund og din interesse for musik og musikbranchen. På baggrund af de indkomne ansøgninger udvælges et antal personer, som kommer til optagelsesprøve. Optagelsesprøven former sig som en workshop, der skal identificere ansøgerens personlige kompetencer og evner som enkeltperson og som en del af et dynamisk team. 2

3 DELTAGERBETALING Der vil være en deltagerbetaling som i 2004-priser udgør kr., hvortil kommer udgifter til undervisningsmaterialer. ENKELTFAG Udvalgte fag på uddannelsen udbydes som enkeltfag. Se katalog over aktuelle muligheder og priser. 3

4 OPTAGELSESPRØVEN FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE OPTAGELSE Det kræves, at ansøgeren som minimum har bestået en gymnasial uddannelse og har haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring (fra musikbranchen eller beslægtede brancher). Udvælgelsen af studerende til Music Management-uddannelsen foregår via en skriftlig ansøgning kombineret med en workshop, der bl.a. indeholder et personligt interview. DEN SKRIFTLIGE ANSØGNING Den skriftlige ansøgning er opbygget som et spørgeskema, hvor ansøgeren skal beskrive erfaringer, faglige kompetencer, personlige oplevelser, interesser og sidst men ikke mindst løse en stillet skriftlig kreativ opgave, der må fylde 2 sider. På baggrund af denne ansøgning udvælges et passende antal personer til en efterfølgende workshop. WORKSHOPPEN Formålet med workshoppen er at identificere ansøgerens forskellige personlige kompetencer og evner og talenter som enkeltperson og som en del af et dynamisk team. Processen vil indeholde forskellige gruppeøvelser og udfordringer, der giver ansøgeren mulighed for at synliggøre egne kompetencer, evner og viden. I det personlige interview er der mulighed for at uddybe nogle af de elementer og problemstillinger, der er nævnt i den skriftlige ansøgning eller er opstået undervejs i workshoppen. PROFILBESKRIVELSE Vi ønsker at optage ansøgere, der på flere punkter opfylder følgende profilbeskrivelse: Ansøgeren skal være en person: der tænker visionært og er internationalt orienteret der tænker og agerer økonomisk i forhold til både penge, tid, ressourcer og mennesker der ikke er bange for at fejle, og som forstår at identificere fejl og lære af dem der er god til at sælge sit budskab og sin historie til samarbejdspartnere, kunder, politikere, medier og sponsorer der er en god konfliktløser der har fighter-ånd og synes, det er spændende at arbejde i den usikkerhed, der er forbundet med alle nye initiativer der er god til at samarbejde der er god til at gå fra idé til handling og til afslutning der er god til at skabe mening og netværk der tænker kreativt der er god til at lede og bringe egne og andres kompetencer i spil 4

5 MUSIC MANAGEMENT STUDIEPLAN 1. SEMESTER 12 UGER gennemsnit/uge ØKONOMI/MARKEDSFØRING 3 t/ugl. MUSIKBRANCHEN 2 t/ugl. MUSIKKULTUR 2 t/ugl. DIALOGISK KOMMUNIKATION - 4 dage á 7 timer KREATIV BUSINESSDESIGN, 3 UGER - 7 timer dagligt MUSIKMESSER (Eks. SPOT) 2. SEMESTER 12 UGER ØKONOMI/MARKEDSFØRING JURA MUSIKBRANCHEN - 8 uger MUSIKEKSPORT - 4 uger 3 t/ugl. 2,5 t/ugl. 3 t/ugl. 3 t/ugl. PROJEKTLEDELSE - 4 dage á 7 timer KREATIV BUSINESSDESIGN, 1 UGE - 7 timer dagligt GRUPPEPROJEKT, I ALT 10 TIMERS VEJLEDNING, eksamensprojekt/opsamling MUSIKMESSER (Eks. POPKOMM) 3. SEMESTER 12 UGER ØKONOMI/MARKEDSFØRING MUSIKKULTUR MUSIKEKSPORT - 4 uger MUSIKBRANCHEN - 8 uger 1,5 t/ugl. 1,5 t/ugl. 3 t/ugl. 3 t/ugl. MUSIKMESSER (Eks. MIDEM og SPOT) 4. SEMESTER 12 UGER SEMINAR AFGANGSPROJEKT, 10 timers vejledning pr. stud. 5

6 MUSIK: MENNESKER OG KULTUR FORMÅL Formålet med dette fag er at få fast grund under fødderne i en post-moderne verden, hvor det fyger med begreber som globalisering, multikulturalisme og etnisk identitet, og hvor vi møder opdelinger af musik i f.eks. verdensmusik, rytmisk musik, klassisk musik, folkemusik, traditionel musik og etnisk musik. Alle disse opdelinger kan ses som et forsvar mod den usikkerhed, der følger af at leve i en verden, som ikke blot er kontinuerlig uden indre grænser men som også ændrer sig konstant. INDHOLD 1. SEMESTER Antal uger 3 Musik - en kulturpsykologisk synsvinkel 2 Idéhistorie (fokus på æstetik og kultur) 2 Klassisk musikhistorie a) før år 1900 b) efter år SEMESTER 2 Rytmisk musikhistorie 1 Andre musikkulturer 1 En rytmisk musikers arbejdsmetoder og -vilkår 1 En klassisk musikers arbejdsmetoder og -vilkår 1 Musikalske visioner - rytmisk 1 Musikalske visioner - klassisk PENSUM Ulf Hannerz bog Cultural Complexity vil blive brugt som grundtekst suppleret med anden litteratur. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM. ECTS-POINT: 3 6

7 ØKONOMI/MARKEDSFØRING - Fagtitel: Virksomhedsøkonomi - planlægning og styring FORMÅL: Det overordnede sigte med faget er at bibringe de studerende en erhvervsøkonomisk forståelse med henblik på at kunne bidrage til planlægning og styring af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Udgangspunktet for fagbeskrivelsen er de 4 perspektiver i Balanced Scorecard. Hvor: Kundeperspektivet vedrører forhold som: Kundeadfærd og markedsformer Produkt, service, pris og kvalitet Sortiment og distribution Promotion Produktudvikling Det økonomiske perspektiv behandler: Omkostningsforhold i virksomheder Optimering og indtjeningsevne Registrering, regnskab og budgettering Investering og finansiering De interne processer behandler: Organisationsformer i virksomheder Produktionsformer Logistik og supply chain management Behovet for og gennemførelsen af målinger Læring og innovation behandler: Udvikling i teknologi 7

8 Udvikling af medarbejdere Udvikling af kunderelationer Produkt- og serviceudvikling Udvikling af nye afrapporteringsformer Disse fire perspektiver i en virksomhed skal være styret af virksomhedens vision og strategi, som er selve kernen i balanced scorecard. Visioner og strategi skal løbende tilpasses indholdet i de 4 perspektiver i modellen. Det er således hensigten med faget, at de MUMA-studerende få en basal indsigt i de 4 perspektiver og i vision og strategi således, at de studerende kvalificeret kan deltage i og rådgive om musikvirksomheders planlægning, drift og udvikling. For at når dette læringsmål må de studerende bibringes en basisviden i: Brug af informationsteknologi dvs. primært EXCEL Metoder til indsamling af data og informationer Vurderingskriterier for pålidelighed af data og informationer Undervisningsplan. Semester Lektioner (timer pr. uge) Fagligt indhold 1. Forår uge (3 timer) Intro til virksomheden, interessenter, strategi og visioner uge (3 timer) Brug af informationsteknologi 5. uge (3 timer) Metoder til indsamling af data uge (3 timer) Kundeadfærd og markedsformer - Produkt, service, pris og kvalitet - Sortiment og distribution - Promotion - Produktudvikling uge (3 timer) Omkostningsforhold i virksomheder TImer i alt: 36 Midtvejsevaluering med miniprojekt (4 ECTS-point) 2. Efterår uge (3 timer) Optimering og indtjeningsevne - Registrering, regnskab og budgettering - Investering og finansiering uge (3 timer) Organisationsformer i virksomheder - Produktionsformer - Logistik og supply chain management Timer i alt: Forår uge (1,5 timer) Behovet for og gennemførelsen af målinger uge (1,5 timer) Udvikling i teknologi - Udvikling af medarbejdere - Udvikling af kunderelationer - Produkt- og serviceudvikling - Udvikling af nye afrapporteringsformer uge (1,5 timer) Strategi og visioner i perspektiv Timer i alt: 18 Projekt og mundtlig eksamen (8 ECTS-point) ECTS-POINT: 12 8

9 DIALOGISK KOMMUNIKATION OG PERSONLIG TRÆNING FORMÅL: At træne den studerende i personligt lederskab. Den studerende vil blive undervist og trænet i sociale kompetencer, handlings-, forandrings- og meningskompetencer. Ved at styrke disse personlige kompetencer og egenskaber opkvalificeres de faglige kompetencer og dermed evnen til at agere som projektleder i et dynamisk og foranderlig projekt. Målet er, at den studerende kommer til at mestre dialogiske samtaler, reflekterende og dynamiske processer, troværdighed, evnen til at skabe synlige resultater, se og skabe mening og muligheder i et projekt, trænes som multitasker og træner sin personlige gennemslagskraft. INDHOLD Kommunikation Kommunikative metoder og værktøjer Dialogiske samtaler og reflekterende processer Anerkende kommunikation Kunsten at stille tilpas usædvanlige og kraftfulde spørgsmål Kommunikationsbrister og konflikter Øvelser og lege, der træner kommunikationsevnen Den fysiske fremtræden Forankring af processer (ansvarsfordeling i et team, forventningsafklaring, den sociale kontrakt) Teambuilding og teamwork Gruppedynamik og gruppedannelse. Sammensætning af det kompetente og samarbejdende dynamiske team. Drexler Sibbets team-performancemodel om orientering, tillid, mål, engagement, implementering, succes og fornyelse. Erfaringer, værdier og kompetencer Gruppeøvelser, lege og tillidsopbyggende øvelser Spilleregler og kommunikation Den coachende leder Udvikling og forandring UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på Kaospilot-skolen ECTS-POINT: 3 9

10 MUSIKBRANCHEN FORMÅL Den studerende vil gennem undervisningen i dette hovedmodul få en bred og dybdegående indsigt i/kendskab til alle facetter af musikbranchens forskellige funktioner og virkeområder. Dette omfatter på 1. år undervisning i de enkelte jobfunktioner i undermodulerne: Pladebranchen, koncertbranchen, forlagsbranchen, artistmanagement og public relations. På 2. år tilbydes en videregående specialisering indenfor et eller flere fagområder. INDHOLD Fagbeskrivelse/undermoduler: 1. år: Pladebranchen: Detaljeret gennemgang af flg. arbejdsområder: A&R - artist & repertoire - talentudvikling: Talentpleje/scouting fødekæden hvor er talentet Fra demobånd til DMA-award Idé/vision og markedet De gode ører kan det læres?! Diverse cases Productmanager Dansk repertoire og produktion: Planlægning og budgetlægning generelle økonomiske forhold Tilrettelæggelse af en udgivelse fra masterbånd til færdigt album Fingeren på markedet!! Strategi og samarbejde med eksterne partnere A&R-personens højre hånd det kreative og praktiske samarbejde. Diverse cases Promotion/public relations/mediearbejder: Planlægning/timing/release Pressearbejde generelt Presse-struktur; radio, TV, print & internet m.v. Hvordan promotes/skabes en artist? Samarbejde med product, A&R, marketing og salg Diverse cases International productmanager internationalt repertoire i Danmark: Int. samarbejde; de multinationale og independentselskabernes struktur Strategi, markedet og diverse marketing Repertoire-kæden fra de internationale selskaber International koordination 10

11 Special marketing Diverse cases Forlag/publishing: Detaljeret gennemgang af følgende arbejdsområder: Funktion/baggrund Rettighedskontrol Artistudvikling/sangskrivere/tekstforfattere fødekæden NCB/KODA udvidet Tværsamarbejde: Pladeselskaber, managements, booking m.v. Juridisk/økonomiske forhold International publishing; masterdeals, subpublishing, synchronization rights International rettighedskontrol Internationalt netværk International forvaltning Diverse cases Artistmanagement: Detaljeret gennemgang af følgende arbejdsområder: Den personlige agent Artistudvikling/fødekæden Tværsamarbejde med pladeselskaber, forlag og bookere Rådgivning/businessmanagement Netværk Internationalt samarbejde sub-management Diverse cases Koncertbranchen: Detaljeret gennemgang af flg. arbejdsområder: Struktur i Danmark Koncertarrangør Promoter/bookingbureau Koncert/turnéproduktion Artistudvikling/fødekæden Turnéplanlægning; logistik, økonomi, budget Billet-distribution Promotion/markedsføring Sponsorsamarbejde Kunder; spillesteder, koncerthuse, festivaler, foreninger, m.v. Tværsamarbejde med pladebranchen, forlag og management. Diverse cases MÅL Efter gennemførelse af 1. år i MUSIKBRANCHE-modulet skal den studerende i princippet være i stand til at indtræde professionelt i en eller flere af ovenstående arbejdsfunktioner på assistentniveau og endvidere være i stand til at kunne placere og differentiere de enkelte arbejdsfunktioner i forhold til den samlede branche. 11

12 EVALUERING Se afsnittet om gruppeprojekt. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM 2. ÅR: PLADEBRANCHEN Udvidet og dybdegående indføring i A&R/Productmanagement & produktion: Studieproduktion teknisk kendskab A&R-personen som musikproducer/executive producer/produktion Arbejdet med selvproducerende artister/eksterne sangskrivere og tekstforfattere Arbejdet med eksterne producere Solist/band konceptband-udvikling Musiker/producer/tekniker/studio-netværk Strategier/profilering/synergier (cases fra branchen) Cover-artwork-produktion; budgetlægning, funktioner i den visuelle branche Produktion/udvikling af foto/video/internet-sites Visuelle rettigheder Udvidet marketing Udvidet og dybdegående indføring i promotion/public relations/mediearbejde: Medierådgiving/træning/coaching Damage control Medieudvikling fremtiden Journalistisk arbejde Retorik/praktisk argumentation Freelance-promotion; diverse aktører Promotion; koncert/event/management/forlag Udvidet pladepromotion Internationalt promotionarbejde Koncertbranchen: Udvidet og dybdegående kendskab til flg. arbejdsområder: Internationale agenter og fora Organisationer; Offentlige/kulturministeriet, ROSA, Musikråd, MIC m.v. Faglige organisationer; DMF, DAF m.v. KODA Evt. praktik hos booker/spillested/festival m.v. Praktisk produktion; fra booking til curfew Sound & light; hvem, hvad & hvor MÅL Efter gennemførelsen af 2. år i MUSIKBRANCHE-modulet skal den studerende i princippet være i stand til at indtræde professionelt i en eller flere af de udvi- 12

13 dede undermoduler på selvstændigt niveau. EKSAMEN Se afsnittet om afgangsprojektet. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM. ECTS-POINT: 9 13

14 KREATIV BUSINESS DESIGN FORMÅL Formålet med faget er at introducere de studerende til relevant viden om kreativ business design som KaosPilotskolen definerer og anvender begrebet. INDHOLD En forretningsidé skal indeholde en eller flere innovative aspekter eller disruptions og dermed bryde konventioner, før vi taler om kreativ business design. Den disruptive faktor kan have med markedet at gøre ved f.eks. at fokusere på en alternativ målgruppe, kan have med produktet eller med kommunikation at gøre. I faget indkredses de karakteristika, der beskriver kreativ business. Der arbejdes med at identificere, udvælge og beskrive de gode businessidéer, der er velegnet som grundstof til interessante, kreative businesskoncepter, morgendagens kreative projekter og virksomheder. Dernæst arbejdes der med, hvordan en kreativ businessidé kan beskrives, så det omgivende samfund af potentielle og nødvendige samarbejdspartnere får interesse for og engagement i idéen. I faget arbejdes ligeledes med trends og tendenser på det globale marked med speciel fokus på social ansvarlighed og bæredygtig forretningsudvikling. Faget Kreativ business design introducerer også værktøjer og metoder, der er nyttige i udviklingen af profitable og bæredygtige forretningsidéer, bl.a. "scenario-planning" og "visualization" (Design for non-designers). UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE De studerende følger et Kaospilothold i perioder af 1-2 uger. Undervisningen vil bestå af en kombination af teori og projektopgave. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på Kaospilot-skolen ECTS-POINT: 6 14

15 KREATIV, DYNAMISK PROJEKTLEDELSE. FORMÅL Formålet med faget er, at den studerende får en grundlæggende projektforståelse, konkrete dynamiske projektledelsesværktøjer, proaktive helhedsorienterede og kreative planlægningsværktøjer og metoder med henblik på direkte anvendelse i praktisk projektarbejde. Herunder ledelse og organisering af en projektorganisation og konceptualisering af projekter. INDHOLD Projektorganisering Projektteori Sammenhæng mellem kontekst, projekt og handlingsplaner Fra idé til projekt Projektfaser (prejekt, projekt og implementering) Vision, mål og formål Projektbeskrivelse Afgrænsning af projekt Proaktiv planlægning Succeskriterier og værdier Fortløbende kontekstuel justering Kreativ Idéudvikling Formål og afgrænsning. Idégenerering, idéudvikling, idévurdering, raffinering, konceptualisering Projektledelse Ansvar og afgrænsning Rollen som projektleder Procesforståelse og ledelse Ejerskab og forankring Implementering Teamwork Netværk Etablering, vedligeholdelse og udvidelse af netværk Sparringspartnere Dokumentation Dokumentation, vidensdeling, evaluering og opfølgning. Undervisningsformen veksler mellem teoretisk undervisning, træning i metodeanvendelse og praktiske projektopgaver stillet af eksterne kunder. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på Kaospilot-skolen ECTS-POINT: 6 15

16 KONTRAKTER OG RETTIGHEDER I MUSIKPRODUKTION FORMÅL Målet er, at den studerende, ved at arbejde med en række udvalgte ophavsretslige og kontraktsretlige problemstillinger af særlig betydning for musikbranchen, dels får et grundlæggende kendskab til disse to regelsæt og dels bliver i stand til at identificere, analysere og via kontrakter - forebygge de centrale juridiske konflikter på musikområdet. INDHOLD Faget er opdelt i tre dele: 1) En del om rettigheder i musikbranchen (ophavsrettigheder, udøvende kunstneres rettigheder og producentrettigheder), 2) en del om musikbranchens kontrakter og 3) en tværgående del med fokus på en række cases, hvor alle relevante problemstillinger inddrages. Rettighedsdelen består af en grundlæggende indføring i ophavsretten med særligt henblik på musikbranchen. Musikværker er en særlig værkstype i ophavsretten med en række helt særlige karakteristika mht. beskyttelsens genstand og omfang. Musikværker er endvidere genstand for en intens udnyttelse i radio, tv og på Internettet og i det hele taget i det offentlige rum: Forretninger, caféer, sportsklubber mv. Dette rejser en række særlige ophavsretlige spørgsmål. Forvaltningsorganisationerne (NCB, KODA og GRAMEX) spiller en helt central rolle for såvel rettighedshaverne som brugerne af beskyttet musik. Endvidere har musikkens brancheorganisationer (eksempelvis IFPI) markeret sig stærkt de seneste år, særligt i forbindelse med udnyttelsen af musikværker på Internettet og mht. parallelimport af musik-cder. Nye måder at skabe musik på og nye måder at anvende musik på er i det hele taget en udfordring for det ophavsretlige system. For musikproducenter vil et grundigt kendskab til dette område være en helt afgørende forudsætning for at kunne agere hensigtsmæssigt i markedet. I kontraktsdelen lægges fundamentet ved en generel indføring i aftale- og kontraktsretten. Endvidere vil de særlige ophavsretslige regler om overdragelse af rettigheder, herunder af musikrettigheder, blive gennemgået. Derefter tages udgangspunkt i en række konkrete kontrakter på musikområdet: Kontrakter mellem musikere og producenter, managementskontrakter, sponsorkontrakter, koncert- og arrangementskontrakter, forlagskontrakter mv. Deltagerne får derved en indsigt i de centrale juridiske problemer i musikkontrakterne, samt redskaber til, hvordan problemerne kan forebygges og undgås netop ved udarbejdelsen af hensigtsmæssige kontrakter. Case-delen er tværgående, og inddrager både ophavsretten og kontraktsretten. 16

17 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Modulet læses på DJM. Der undervises i faget i 28 timer. PRØVER/EKSAMEN Faget afsluttes ved at deltagerne individuelt skriver en rappport indenfor fagets emneområde. Rapporten skal fylde 10 ns. De studerende får 4 uger til at udfærdige rapporten. Besvarelserne vurderes efter 13-skalaen. PENSUM 1. Uddrag af Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret, 6. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Uddrag af Krüger Andersen m.fl.: Dansk Privatret, 13. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Love, diverse kontraktsmateriale, domme og artikler ECTS-POINT: 3 17

18 GRUPPEPROJEKT FORMÅL Den studerende skal med inddragelse af 1. og 2. semesters teori udarbejde en praktisk opgave inden for musikbranchen, f.eks. internationel markedsføring af et musikarrangement med økonomiske beregninger, kontraktforhold, projektledelse, udnyttelse af viden om musikbranchens forskellige funktioner og metoder og redskaber i forbindelse med musikeksport. INDHOLD Der udarbejdes en grupperapport, der med inddragelse af teorier, modeller og metoder belyser den praktiske opgave. Hver gruppe får tildelt en vejleder, som de i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten kan kontakte. Det er specielt vigtigt at tage kontakt i forbindelse med problemformuleringen og afgrænsning af opgaven. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Gruppeprojektet er placeret på 2. semester og udarbejdes i grupper. PRØVER/EKSAMEN Rapporten behandles ved en mundtlig fremlæggelse og diskussion med vejleder og de øvrige studerende på holdet. De øvrige studerende på holdet har forud for fremlæggelsen fået tilsendt opgaven og fungerer som opponenter på projektopgaven. Selve rapporten og det mundtlige forsvar indgår i den samlede karakter for gruppeprojektet. 18

19 MUSIKMESSER Der arrangeres så vidt muligt en eller flere studierejser til relevante steder. Vi vil forsøge at inddrage så mange elementer fra de forskellige uddannelsesmoduler i denne rejse. Rejserne vil således gå til hhv. POPkomm-messen i Berlin og til MIDEM-festivalen i Cannes, med mindre andet besluttes. Desuden deltager de studerende i den årlige SPOT-festival i Århus ved seminarer, koncerter etc. 19

20 MUSIKEKSPORT-MODULET: FORMÅL Det internationale musikmarked spiller en større og større rolle i den danske musikbranche i dag. Danmark har igennem internationale succeser med bl.a. AQUA, Laid Back, D.A.D., Safri Duo, Ace Of Base (dog et svensk band -markedsført af et dansk selskab), Pretty Maids, Michael Learns To Rock, Michala Petri, NHØP/Mikkelborg m.fl. efterhånden fået tilkæmpet sig en plads på det internationale musikverdenskort. Dette lille brohoved skal i høj grad udvikles i fremtiden. Det er derfor modulets formål at give den studerende en bred indføring det internationale musikmarkeds strukturer, samt med hvilke metoder og redskaber man arbejder med musik på tværs af landegrænserne. Dette vil ske igennem forelæsninger, diverse cases fra branchen, kontakt med beslægtede uddannelsesinstitutioner i udlandet samt et praktikophold. Det er modulets mål, at den studerende skal kunne forstå og overskue kompleksiteten og mekanismerne i de internationale musikmarkeder samt få kendskab til og indsigt i det internationale samarbejde omkring danske artisters lancering i udlandet. Professionelt skal den studerende efter dette forløb kunne indgå enten som selvstændig medarbejder eller i teams indenfor pladebranchen, koncertbranchen eller i offentligt regi. INDHOLD Detaljeret gennemgang af flg. emneområder; International exploitation Multinationale- og independentselskabers struktur Indføring/introduktion til de vigtigste musikmarkeder: Europa, Skandinavien, USA & Asien International økonomi, jura og rettigheder Cases fra branchen Internationale fora; Midem, POPKomm, SXSW, NEW MUSIC SEMINAR m.fl. Exportstøtte/kultursamarbejde; EU, synergi med internationale virksomheder, ambassader m.v. Sponsorer/Internationale virksomheder Praktikophold i ind eller udland. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Dette vil ske igennem forelæsninger, diverse cases fra branchen, kontakt med beslægtede uddannelsesinstitutioner i udlandet samt et praktikophold. Modulet læses på DJM. ECTS-POINT: 3 20

21 AFGANGSPROJEKT FORMÅL At afprøve og udvikle færdigheder med hensyn til emneudvælgelse, problemanalyse, -behandling, -beskrivelse samt mundtlig fremlæggelse og forsvar af et større praktisk/teoretisk arbejde. INDHOLD Afhandlingen samler de forskellige synsvinkler, teorier og metoder i en afhandling, der kan karakteriseres som en form for svendeprøve. Afhandlingen er det mest omfattende enkeltstående arbejde, den studerende skal udføre i studieforløbet. Der gives her mulighed for en dybtgående afprøvning af det fundament af teoretiske og analytiske færdigheder, som er opbygget under studiet. Emnet for afgangsprojektet fastlægges af den studerende i samarbejde med en vejleder. Emnet afgrænses i en kort emnebeskrivelse samt præcisering i underpunkter af opgavens hovedemner, således at afgangprojektets formål og generelle indhold fremgår af opgaveteksten. Under arbejdet med projektet kan den studerende søge faglig støtte hos vejlederen. UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE Afhandlingen er det afsluttende projekt på studiet og foregår således på 4. semester. Der skal foreligge en godkendt opgavebeskrivelse, og den færdige afhandling skal afleveres ca. 3 uger før projekteksamen. Efter særlig aftale kan rapporten eventuelt udarbejdes som gruppearbejde i samarbejde med en anden studerende. PRØVER/EKSAMEN Det færdige afgangsprojekt fremlægges og diskuteres på et møde med deltagelse af vejlederen og en ekstern censor. Ved behandlingen af afgangsprojektet kan repræsentanter for den virksomhed, opgaven vedrører, deltage. Opgaveløseren indleder mødet med en præsentation/fremlæggelse af projektet. Præsentationen har en varighed på minutter. Der bør fokuseres på problemer af interesse for den følgende diskussion såsom anvendelse af metoder, indsamling af data, formulering af konklusioner o.l. Afgangsprojektet samt det mundtlige forsvar af denne danner grundlag for karaktergivning efter 13-skalaen. ECTS-POINT: 15 Det Jyske Musikkonservatorium, juni

22 22

23 23

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra 2015. Version: April 2015 1

STUDIEPLAN. Diploma in Music Business and Leadership. Aarhus. Gældende fra 2015. Version: April 2015 1 STUDIEPLAN Diploma in Music Business and Leadership Aarhus Gældende fra 2015 Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2.1 Obligatoriske moduler... 6 2.1.1 Musikbranchen... 6 2.1.2 Kontrakter og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Sport & Event Management Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Valgfrit uddannelseselement - Specialer: Sport og Event Management Indhold De valgfri uddannelseselementer

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del

Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del AARHUS UNIVERSITET HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN KURSUSBETEGNELSE: HD-UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE ERHVERVSØKONOMI METODE Titel: Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del Kursuskode:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN FAGKONFERANSE OM FAGSKOLEUTDANNING - 16. NOVEMBER 2012 ERFARINGER FRA KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI STUDIE- OG KVALITETSCHEF MIRIAM SKJALM LISSNER MISL@KEA.DK KORT

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Diploma HD 1. del

Erhvervsøkonomi. Diploma HD 1. del AARHUS UNIVERSITET HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN KURSUSBETEGNELSE: -UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE Erhvervsøkonomi Titel: (Kursusnavn) Erhvervsøkonomi Kursusnavn engelsk: Managerial Economics Niveau: Diploma

Læs mere