Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter"

Transkript

1 Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter

2 Forsidefotos: Morten Haastrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary... 4 Afprøvningens gennemførelse... 5 Smitteforsøg... 5 Vinterbyg Observationsparceller... 7 Lovbestemt værdiafprøvning... 8 Landsforsøg... 9 Vinterrug Observationsparceller Lovbestemt værdiafprøvning Landsforsøg Triticale Observationsparceller Lovbestemt værdiafprøvning Landsforsøg Vinterhvede Observationsparceller Smitteforsøg, aksfusarium Smitteforsøg, gulrust Lovbestemt værdiafprøvning Landsforsøg Landsforsøg med brødhvedesorter Vårbyg Observationsparceller Lovbestemt værdiafprøvning Landsforsøg Økologiske forsøg Havre Observationsparceller Lovbestemt værdiafprøvning Landsforsøg Økologiske forsøg Vårhvede Observationsparceller Landsforsøg Økologiske forsøg Markært Landsforsøg Hestebønne Lovbestemt værdiafprøvning Landsforsøg Vinterraps Lovbestemt værdiafprøvning Landsforsøg Vårraps Lovbestemt værdiafprøvning Landsforsøg Afprøvede sorter Repræsentanter og vedligeholdere Oversættelser translations

4 Placering Placering af observationsparceller og sortsforsøg Observationsparceller Sortsforsøg Sortsforsøg og observationsparceller 2

5 Forord Forord I denne publikation bringes resultater af årets sortsforsøg i korn, bælgsæd og olieplanter samt observationer af sortsegenskaber i korn for Resultaterne er fremkommet i et samarbejde mellem Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Aarhus Universitet, Afdeling for Sortsafprøvning under Plantedirektoratet, danske planteforædlere og sortsrepræsentanter samt Dansk Landbrugsrådgivning. Forsøgenes antal varierer fra art til art, afhængigt af blandt andet artens udbredelse. Forsøgene er fysisk placeret hos de tre samarbejdspartnere, og ansvaret for afprøvningen er fordelt på følgende måde: Værdiafprøvningen med henblik på sortslisteoptagelse er gennemført under ledelse af Plantedirektoratet, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Lone Larsen. Observationsparcellerne er gennemført under ledelse af Plantedirektoratet, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Lone Larsen og Susanne Sindberg. Landsforsøgene er gennemført under ledelse af Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Ved landskonsulent Morten Haastrup. Virulensundersøgelserne med gulrust er gennemført under ledelse af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Ved seniorforsker Mogens S. Hovmøller. Smitteforsøg med Fusarium og hvedebladplet i vinterhvede er gennemført under ledelse af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr. Ved seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen. Resistens mod nematoder er gennemført under ledelse af Plantedirektoratet, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Ved Lone Larsen og Susanne Sindberg. Resultaterne publiceres af Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Gerhard Deneken Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte 4230 Skælskør Morten Haastrup Dansk Landbrugsrådgivning Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N 3

6 Summary Summary This report contains the results from this years field trials in cereals, pulses, and oilseed crops, as well as the results of the observations of characteristics of cereal varieties. The trials and observation plots have been organized in cooperation between Aarhus University, the Faculty of Agricultural Sciences, the Danish Plant Directorate, Department of Variety Testing, Danish Plant Breeders, Danish Variety Agents, and the Danish Agricultural Advisory Service, Knowledge Centre for Agriculture, Crop Production. In brief the cooperation includes: Yield trials. These include varieties in the VCU trials, varieties on the Danish National List, and other varieties considered interesting for Danish agriculture. The number of field trials depends on the crop. In cereals, some of the field trials include plots with or without fungicides or growth regulators. The recommended maximum application of fungicides is shown in the table below: Variety Winter wheat Amount and product 0,1 litre Flexity + 0,3 litre Rubric + 0,25 litre Bell + 0,1itre l Comet or 0,15 litre Rubric + 0,1 litre Flexity + 0,4 litre Bell + 0,1 litre Comet per ha Number of treatments Winter barley 0,25 litre Comet + 0,25 litre Folicur EC 250 per ha 1 Triticale Spring barley 0,15 litre Folicur EC ,15 litre Comet or 0,225 litre Folicur EC ,075 litre Comet per ha 0,25 litre Folicur EC ,1 litre Comet or 0,15 litre Folicur EC ,2 litre Comet per ha Oats 0,15 litre Folicur EC 250 per ha 1 Spring wheat 0,4 litre Rubric or 0,1 litre Flexity + 0,2 litre Rubric per ha 1-2 Winter rye 0,5 litre Folicur EC 250 or 0,3 litre Comet + 0,3 litre Folicur EC 250 per ha Organic trials: Are conducted on fields grown according to the rules of organic farming. Observation plots established at up to 20 localities, geographically spread evenly over the country. On most of the sites two plots of each cereal variety participating in the field trials mentioned above are sown. One of these plots is not treated with fungicides and is used for disease assessments. The treated plots are used for evaluation of agricultural characteristics. During the growing season the plots are inspected and evaluated several times by the staff from the Danish Institute of Agricultural Sciences, Department of Variety Testing. An annual publication with the results is prepared around 1st of November.. 4

7 Vinterbyg Observationsparceller Afprøvningens gennemførelse 2010 Observationsparceller blev anlagt på indtil 20 steder, afhængigt af art. Disse er fordelt med 3 steder under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 11 steder i landøkonomiske foreninger, 6 forædlingsstationer og 1 ved Plantedirektoratet. Afgrøderne er gødsket og ukrudtsbekæmpet som almindelig praksis. Halvdelen af parcellerne er holdt fri for svampeangreb i vækstsæsonen. Disse parceller er anvendt til vurdering af overvintring, stråegenskaber og modning. Den ikke svampebehandlede del af parcellerne er brugt til vurdering af sorternes modtagelighed over for naturligt forekommende svampe under naturligt smittetryk. Der er foretaget bedømmelse af sorternes sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i vækstsæsonens forløb. Ved offentliggørelsen er der udvalgt observationer fra enkelte steder, som gør forskellen på de afprøvede sorter så tydelig som mulig. Resultaterne er således ikke udtryk for det generelle sygdomsniveau i Lovbestemt værdiafprøvning. Udbytteforsøgene i forbindelse med den lovbestemte værdiafprøvning er gennemført på 3-5 steder, afhængigt af art. Forsøgsstederne er fordelt mellem Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, planteforædlere, sortsrepræsentanter, landøkonomiske foreninger og Plantedirektoratet. Forsøgene er gennemført som enfaktorielle forsøg, hvor der i korn i 2010 er anbefalet følgende maksimale anvendelse af svampemidler: Art Mængde og middel Antal behandlinger Vinterhvede 0,1 liter Flexity + 0,3 liter Rubric + 0,25 liter Bell + 0,1 liter Comet eller 0,15 liter Rubric ,1 liter Flexity + 0,4 liter Bell + 0,1 liter Comet pr. ha Vinterbyg 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur EC 250 pr. ha 1 Triticale 0,15 liter Folicur EC ,15 liter Comet eller 0,225 liter Folicur EC ,075 liter Comet pr. ha 1-2 Vårbyg 0,25 liter Folicur EC ,1 liter Comet eller 0,15 liter Folicur EC ,2 liter Comet pr. ha 1-2 Havre 0,15 liter Folicur EC 250 pr. ha 1 Vårhvede 0,4 liter Rubric eller 0,1 liter Flexity + 0,2 liter Rubric pr. ha 1-2 Vinterrug 0,5 liter Folicur EC 250 eller 0,3 liter Comet + 0,3 liter Folicur EC 250 pr. ha 1-2 De anbefalede mængder er fastlagt ud fra en vurdering af angrebsstyrken og sygdomsudviklingen i Der er ikke anvendt vækstregulering ud over det skitserede. I ærter, vår- og vinterraps er der anvendt godkendte svampemidler efter de enkelte forsøgslederes vurdering af behovet. Landsforsøgene er gennemført på de samme forsøgssteder og efter samme forsøgsplan som den lovbestemte værdiafprøvning. Desuden anlægges der i landsforsøgene op til fem forsøg, (artsafhængige). Disse forsøg anlægges i de landøkonomiske foreninger. For de sorter, der deltager i den lovbestemte værdiafprøvning, indgår resultatet fra denne afprøvning som en del af resultatet af Landsforsøgene. Sorterne er derfor både med i afsnittet vedr. den lovbestemte værdiafprøvning og Landsforsøgene. I korn er disse tre til fem forsøg gennemført som tofaktorielle forsøg. I vinterrug anvendes der vækstregulering i de behandlede led, og der er parceller uden vækstregulering. I de øvrige kornarter indgår parceller med og uden svampemidler. Alle udbytteresultater er korrigeret til en standardvandprocent på hhv. 15, 14 og 9 i korn, bælgsæd og olieplanter. Økologiske forsøg gennemføres på arealer, dyrket efter økologiske principper. Signaturforklaring: Karakterskala: 0-10, 0 = ingen lejesæd, ingen nedknækning Resistens mod havrecystenematoder I havre, vårhvede og vårbyg gennemføres smitteforsøg, hvor nye sorters resistens mod nematoder undersøges. Hver sort afprøves i fire gentagelser mod race et og race to, på friland. Gælder kun for sorter til sortslisteoptagelse samt andre sorter anmeldt til denne afprøvning ved Plantedirektoratet, Afdelingen for Sortsforsøg. Smitteforsøg og virulensundersøgelser i korn Gulrust i vinterhvede 2010 Smitteforsøgene har til formål at undersøge hvedesorters resistens over for gulrust under markforhold. Forsøgene supplerer dermed Observationsparceller og Registreringsnet, hvor sorterne undersøges i forhold til naturlig smitte. I smitteforsøgene undersøges effekten af sorternes resistens under ensartet, moderat til højt smittetryk. I 2010 blev der anvendt tre smitteracer: 1) Cardos-smitterace ( aggressiv ), 2) Dinaro-smitterace ( aggressiv ) og 3) Oakley-smitterace. I 2010 blev der ikke indsamlet gulrust til undersøgelse for virulens/smitterace undersøgelser med henblik på at følge forekomst af nye smitteracer. Detailresultater for udbredelsen af smitteracer af gulrust i Nordvesteuropa i perioden fremgår af 5

8 Vinterbyg Observationsparceller Hvad er aggressiv gulrust? Gulrust kan både karakteriseres mht. smitterace og aggressivitet. Smitteracen definerer, hvilke sorter, der er modtagelige, og aggressivitet definerer, hvor meget modtagelige sorter typisk bliver angrebet. Aggressivitet måles vha. latenstid (antal dage fra smitte til symptomer ses) og sporeproduktion pr. læsion ( stribe ). En race er aggressiv, såfremt den på modtagelige sorter har en kortere latenstid og en større produktion af sporer pr. rust-generation, sammenlignet med typisk gulrust fra NV-Europa. Øget aggressivitet giver øget risiko for stærke angreb på sorter, som er modtagelige (eller delvist modtagelige) over for den pågældende aggressive race. Sorternes modtagelighed har også stor betydning for angrebsstyrken; en lav grad af uspecifik resistens øger generelt risikoen for angreb af gulrust. Aggressiv gulrust har spredt sig voldsomt på verdensplan i de senere år og har udkonkurreret anden gulrust i bl.a. Nordamerika, Australien og store dele af Afrika og Asien. Det har i praksis betydet stærke epidemiske angreb af gulrust i disse områder, også i varme og tørre områder, som normalt ikke giver gode betingelser for svampen. Ældre sorter som f.eks. Sleipner blev også meget kraftigt angrebet af gulrust. Ud fra isolater indsamlet fra Sleipner, Kraka og Brigadier fra starten af 1990-erne formodes disse racer ikke at have højere aggressivitet, end hvad der er typisk for racer af europæisk oprindelse. De kraftige angreb dengang skyldes derfor en lav grad af uspecifik resistens i de sorter. Aggressiv gulrust er ikke sværere at bekæmpe end normal gulrust, såfremt bekæmpelse iværksættes rettidigt og følges op af supplerende sprøjtninger efter behov. Ved for sen bekæmpelse er straffen i form af udbyttetab dog større, når det drejer sig om en sort, der er modtagelig over for en aggressiv smitterace. Resultater Tabellen på side 19 viser i resuméform resultaterne fra smitteforsøg 2010 ved Flakkebjerg. Der blev smittet med tre smitteracer: 1) Cardos-smitterace ( aggressiv ), 2) Dinaro-smitterace ( aggressiv ) og 3) Oakley-smitterace. Forsøgene blev gennemført under højt smittetryk. Sorter, som har under 5 procent dækning over for alle smitteracer forventes derfor ikke i 2011 at blive angrebet i stort omfang i praksis. Der henvises til Sortsforsøg 2009 for resultater fra sidste år. Fremkomst af nye smitteracer i 2011 kan dog ændre billedet. De fleste vinterhvedesorter i Danmark har effektiv resistens mod Cardos-racen, der er såkaldt aggressiv gulrust. Disse resistente sorter er dermed godt beskyttet mod aggressiv gulrust i Smitteracen er opkaldt efter sorten Cardos, der kun dyrkes i meget begrænset omfang. Dinaro-racen er aggressiv på mange triticale-sorter. Den har i praksis givet kraftige epidemier i mange triticalemarker i både 2009 og 2010, men den kan ikke angribe nogen af de vinterhvedesorter, som er i dyrkning i Danmark. Andre undersøgelser har vist, at triticale-racen kan angribe vårhvede, rug og byg, men der foreligger ingen resultater fra kontrollerede smitteforsøg. Oakley-racen blev første gang fundet i Danmark i Den kan give kraftige angreb på Oakley samt moderate angreb på sorterne Asano, Expert og Viscount. Aksfusarium i vinterhvede 2010 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Flakkebjerg, under Aarhus Universitet har igen i år undersøgt ca. 25 vinterhvedesorters modtagelighed for aksfusarium. Der har været udsået to rækker pr. sort i fire gentagelser. Der er under blomstring smittet kunstigt 3 gange (28/6, 6/7 og 8/7) med en blanding af Fusarium culmorum og Fusarium graminearum. På smittetidspunktet er blomstringen bestemt for at sikre at alle sorter smittes under blomstring. For at stimulere angrebet er forsøget vandet 2 gange om dagen, for at sikre gode udviklingsforhold. Ved optællingen i årets forsøg er der talt antal angrebne aks per 100 aks, og derudover er det bestemt, hvilken angrebsgrad aksene havde (1-9 skala). Med i tabellen er også Index, der er beregnet ved at gange % angrebne aks med den gennemsnitlige karakter for angrebsgraden (1-10). Smittetidspunkterne var, sammenlignet med tidligere år, forsinket godt 14 dage pga. senere udvikling. Kornprøver fra forsøget undersøges for toxinindhold, men data foreligger endnu ikke. 6

9 Vinterbyg Observationsparceller Observationsparceller Vinterbyg Type (rad) Modningsdato Strålænde (cm) Karakter for lejesæd Karakter for nedknæning Procent dækning Antal forsøg Admiral / Anisette / Apropos / Ballerina / Blanding / Campanile / Cartel / Celtic * / Facet / Famosa / Finlissa / Flocke ** / Hamu * / Hobbit / Julies * / KWS Cassia / KWS Meridian / Karioka / Laverda / MALABAR / MS-bygrust / MS-ramularia / MS-skoldplet / Malwinta / Matros / Pelican / Proval / Salling / Samsø ** / Sandra / Skamling / Souleyka / Tasmanien / Wintmalt / Zephyr / AC 04/055/7 ** / AC 04/119/6 ** / BAUB ** / BR 7057 b / KW ** / KW / KWS B / KWS B / MH 04 HQ 68 ** / MH 04 HT 51 ** / NIC D / NORD 20326/ / NS 05120/ / SJ / SJ / SJ ** / SJ / SJ / SJ ** / STRG 205/ / (Fortsættes næste side) Aks Strå Døde planter % pga. pga. sne- frost skim- mel Meldug Skoldplet Bladplet Ramularia 7

10 Vinterbyg Observationsparceller / Lovbestemt værdiafprøvning (Fortsat) Observationsparceller Vinterbyg Type (rad) Modningsdato Strålænde (cm) Karakter for lejesæd Karakter for nedknæning Aks Strå Meldug Procent dækning STRG 242/08 ** / SYN / SYN / Blanding: Himalaya, Apropos, Tasmanien og Anisette *Afmeldt dansk sortsliste **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse Lovbestemt værdiafprøvning Vinterbyg Abed Sejet Tystofte Gns Fht Protein (%) Døde planter % pga. pga. frost sneskimmel Skoldplet Bladplet Ramularia Koldkærgård Rumvægt (g/l) Kornvægt (g/1000 kerner) Antal forsøg Blanding 92,4 77,1 84,0 87,3 85, , ,8 88,5 GNS UDBYTTE af OS&LK 91,8 74,0 85,3 87,2 84, , ,7 90,1 Hobbit 106,1 76,1 92,7 94,8 92, , ,1 85,2 KW ** 98,6 73,9 88,8 98,1 89, , ,0 95,1 KW ,9 80,0 89,5 94,1 89, , ,2 91,7 NIC D 92,7 81,9 88,8 94,2 89, , ,0 91,7 Julies * 95,7 73,0 89,6 90,6 87, , ,5 85,3 SJ ,5 76,9 87,3 86,8 86, , ,7 94,0 STRG 205/06 90,0 80,5 87,0 85,2 85, , ,8 94,4 Facet 90,8 77,7 84,6 87,5 85, , ,8 83,8 NORD 20326/ ,1 75,9 83,3 90,4 84, , ,6 96,6 SJ ,0 74,7 82,4 87,2 84, , ,2 92,4 SJ ** 87,4 76,5 85,4 87,6 84, , ,6 84,5 STRG 242/08 ** 92,3 74,8 83,9 83,2 83, , ,7 93,2 MH 04 HT 51 ** 91,5 72,3 80,5 86,5 82, , ,8 94,0 SJ ** 92,0 77,3 81,6 79,2 82, , ,4 76,4 AC 04/119/6 ** 87,7 71,2 84,7 85,9 82, , ,4 88,9 SJ ,6 74,2 82,7 83,0 82, , ,3 83,3 Tasmanien 90,4 74,8 81,5 81,6 82, , ,5 84,6 Samsø ** 88,6 69,3 80,5 82,9 80, , ,3 97,1 BAUB ** 87,5 72,7 75,6 81,9 79, , ,8 93,5 AC 04/055/7 ** 85,8 72,1 77,1 79,1 78, , ,9 78,2 MH 04 HQ 68 ** 83,6 66,0 77,1 80,5 76, , ,4 95,8 LSD 0,05 6,0 3,7 3,6 4,9 2,3 3 Blanding: Himalaya, Apropos, Tasmanien og Anisette *Afmeldt dansk sortsliste **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse Sortering (%) 8

11 Landsforsøg med svampebekæmpelse Vinterbyg Vinterbygsorter, Landsforsøg 2010, med svampebekæmpelse Vinterbyg Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Udb. og Hele landet Fht. for Pct. råprotein Rumvægt, kg Øerne Jylland merudb., hkg udbytte pr. hl Antal forsøg Blanding 1) 89,9 69,9 75, ,4 65,2 SYN ), 3) 14,0 3,8 6, ,0 65,5 KWS Meridian 2) 12,0 3,4 5, ,1 64,1 Hobbit 2), 3) 10,6 2,9 5, ,3 66,1 SYN ), 3) 7,9 2,4 4, ,6 67,3 Matros 4,7 3,5 3, ,5 64,3 Souleyka 2) 8,1 0,8 2, ,5 62,2 Sandra 3,3 2,1 2, ,4 67,6 Anisette 3,1 2,0 2, ,2 64,8 NS 05120/1 2) 5,8 0,8 2, ,4 61,5 Apropos 0,7 1,2 1, ,9 64,2 Malabar 2) 4,2-0,8 0, ,0 63,0 SJ ,3-0,2 0, ,3 66,5 SJ ,4 0,6 0, ,2 66,5 Pelican 2) 1,4-1,0-0, ,1 62,1 Flocke 1,8-1,1-0, ,5 65,8 SJ ,7-0,4-0, ,1 66,7 KWS Cassia -2,2-0,9-1, ,3 66,7 KWS B96 0,8-2,1-1, ,4 68,8 KWS B95-4,0-0,8-1, ,1 67,6 Karioka 2) -0,1-2,7-2, ,6 63,6 Proval 2) -0,5-3,1-2, ,9 62,9 Skamling -0,7-3,5-2, ,3 64,1 Zephyr -5,7-2,3-3, ,3 65,9 Salling -5,0-2,6-3, ,5 68,3 BR 7057b5-4,1-3,4-3, ,2 66,3 Tasmanien -3,9-3,6-3, ,3 63,2 Laverda 2) 0,4-5,3-3, ,8 61,6 Campanile -2,5-5,1-4, ,8 66,3 Famosa -2,7-5,5-4, ,1 65,7 Ballerina -5,1-5,5-5, ,2 64,9 Samsø -4,1-6,6-5, ,9 67,2 Finlissa -4,5-7,0-6, ,4 63,9 Admiral -8,4-6,3-6, ,7 66,0 Wintmalt -10,5-6,7-7, ,8 65,6 Malwinta -12,8-8,2-9, ,7 66,0 Cartel 2) -8,7-11,6-10, ,8 67,1 LSD 6,1 4,9 4,0 1) Apropos, Anisette, Himalaya, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid 9

12 Vinterbyg Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse Vinterbygsorter 2010 med og uden svampebekæmpelse. A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe B: 0,25 liter Comet + 0,15 liter Zenit pr. ha (BI = 0,49) eller 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur pr. ha (BI = 0,5), udbragt på en gang. Vinterbyg meldug Procent dækning i A skoldplet bygbladplet Udbytte, hkg kerne pr. ha Merudbytte for sv.- bekæmpelse 1) A B B-A Antal forsøg Blanding 2) ,1 62,8 4,7 Matros 1 2 0,2 60,3 66,9 6,6 KWS Meridian 3) 5 4 0,2 60,5 66,2 5,7 SYN ), 4) 4 2 0,03 62,1 66,1 4,0 SYN ), 4) 2 1 0,5 62,0 66,0 4,0 Hobbit 3), 4) 0,5 2 0,03 61,8 65,1 3,3 Anisette 5 5 0,2 61,0 63,2 2,2 Sandra 2 4 0,08 59,3 63,2 3,9 Apropos 1 4 0,2 57,6 63,1 5,5 SJ ,02 57,1 62,7 5,6 KWS B ,1 57,8 62,1 4,3 Malabar 3) ,2 61,9 5,7 KWS Cassia ,03 56,7 61,7 5,0 SJ ,2 56,4 61,7 5,3 Pelican 3) ,7 61,5 7,8 SJ ,8 61,5 3,7 Souleyka 3) ,4 61,1 0,7 Flocke 2 4 0,03 57,2 60,7 3,5 NS 05120/1 3) ,01 54,7 60,7 6,0 KWS B ,3 59,5 4,2 Salling 5 5 0,04 53,6 59,2 5,6 BR 7057b ,03 53,0 58,8 5,8 Karioka 3) ,03 52,9 58,7 5,8 Zephyr ,8 58,5 3,7 Proval 3) ,0 58,4 6,4 Tasmanien 0,8 3 0,01 55,5 58,3 2,8 Skamling 2 2 0,5 52,4 58,1 5,7 Ballerina 9 2 0,02 53,7 57,8 4,1 Admiral 2 1 0,3 52,6 56,9 4,3 Campanile 8 4 0,03 52,7 56,3 3,6 Famosa 3 7 0,01 52,3 56,3 4,0 Wintmalt 5 6 0,1 49,0 55,9 6,9 Samsø 3 3 0,02 54,4 55,5 1,1 Malwinta ,2 54,8 2,6 Laverda 3) ,3 53,5 6,2 Cartel 3) 8 3 0,04 49,8 53,4 3,6 Finlissa 0,3 3 0,2 51,9 52,6 0,7 LSD 5,1 5,1 ns 1) LSD for svampebekæmpelse: 1,2 hkg. 2) Apropos, Anisette, Himalaya, Tasmanien. 3) 6-radet. 4) Hybrid. 10

13 Observationsparceller / Lovbestemt værdiafprøvning Vinterrug Observationsparceller Vinterrug Døde planter % Procent dækning Strålængde Karakter for pga. pga. Modningsdato Meldug (cm) lejesæd Brunrust Skjoldplet frost sneskimmel Antal forsøg Carotop / Coboru / Evolo * / KWS Magnifico * / Kapitän ** / Marcelo ** / Palazzo * / Rotari ** / SU Skaltio / CEP / DHH / DIE / HYH / HYH / KWS-H112 ** / KWS-H113 ** / KWS-H114 ** / KWS-H115 ** / *Hybrid **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse Lovbestemt værdiafprøvning Vinterrug Sejet Tystofte Gns Fht. Rumvægt Kornvægt (g/l) (g/1000 korn) Protein Antal forsøg Rotari ,7 9 Evolo 82, ,4 8,1 GNS UDBYTTE af OS&LK 78,7 90,9 84,8 111,7 718,7 40,7 KWS-H113 ** 87 97,7 92, ,7 8,6 KWS-H114 ** 86,1 96,6 91, ,7 8,9 KWS-H112 ** 88,4 94,1 91, ,3 KWS-H115 ** 83,8 97,2 90, ,5 8 DIE ,3 9,4 Coboru 70 86,2 78, ,6 9,4 LSD 0,05 3,6 5,2 3,1 4 *Hybrid **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse 11

14 Landsforsøg med vækstregulering Vinterrug Vinterrugsorter, Landsforsøg 2010, med vækstregulering. Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Hele landet Vinterrug Udb. og merudb., Fht. for Kar. For Rum-vægt, Øerne Jylland hkg pr. ha udbytte lejesæd kg pr. hl Antal forsøg Rotari 74,8 61,5 65, ,2 Palazzo 2) 16,1 11,4 12, ,7 KWS Magnifico 2) 19,6 8,1 12, ,2 HYH239 2) 17,9 8,1 11, ,7 Evolo 2) 16,4 8,6 11, ,3 HYH241 2) 15,5 6,7 9, ,9 HYH238 2) 14,0 7,2 9, ,2 Herakles 6,5 5,0 5, ,5 Helltop 2) 7,5 4,1 5, ,9 Kapitaen 8,3 2,7 4, ,2 Carotop 8,1 0,9 3, ,5 Marcelo 6,6-0,5 1, ,8 LSD 6,4 4,9 4,0 1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd 2) Hybrid Vækstregulering af vinterrugsorter A: Ingen vækstregulering B: 1,5 liter Cycocel liter Terpal pr. ha. (BI = 1,8) Merudbytte for Karakter for lejesæd Vinterrug Strålængde, cm Udbytte, hkg pr. ha vækstregulering, B-A 2) A B A B A B brutto netto Antal forsøg Rotari ,9 60,9 3,0-0,1 Palazzo 3) ,3 73,9 2,6-0,5 Evolo 3) ,5 71,8-0,7-3,8 KWS Magnifico 3) ,6 71,5 0,9-2,2 HYH239 3) ,9 71,3 1,4-1,7 HYH238 3) ,7 69,8 3,1 0,0 HYH241 3) ,6 69,8 2,2-0,9 Herakles ,1 66,1 2,0-1,1 Kapitaen ,2 64,6 2,4-0,7 Helltop 3) ,7 64,6 2,9-0,2 Carotop ,9 62,6-1,3-4,4 Marcelo ,3 61,5 4,2 1,1 LSD 4,0 4,0 1,6 1) Skala 1-10, 0= ingen lejesæd 2) LSD for vekselvirkning mellem sort og vækstregulering: ns. 3) Hybrid 12

15 Observationsparcel / lovbestemt værdiafprøvning Triticale Modningsdato Strålængde (cm) Karakter for lejesæd Meldug, blad Meldug, aks Procent dækning Gulrust, blad Antal forsøg Cando / Dinaro *** / Gringo / Korpus / MS-brunrust / MS-meldug / Melenac / Ragtac / Remiko / SW Valentino / Tulus / Vuka ** / BOH / Br 524f1 ** / DI / FDT / G144a / SW 137B / Sj ** / Sj ** / *Afmeldt dansk sortsliste **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse ***Afvist optagelse på dansk sortsliste Septoria Triticalesorter, lovbestemt værdiafprøvning Triticale Abildgård Observationsparceller Døde planter % Pga. Triticale Pga. sne- frost skim- mel Gulrustaks Koldkærgård Sejet Tystofte Gns Fht Protein (%) Rumvægt (g/l) Kornvægt (g/1000 kerner) Antal forsøg SW Valentino 83,6 80,8 91,9 72,1 82, , ,3 GNS UDBYTTE af OS&LK 75,8 77,5 86,7 69,5 77, , ,0 Sj ** 86,8 78,4 86,6 69,2 80, , Sj ** 76, , , , ,7 Br 524f1 ** 59,2 78,6 90,1 69,9 74, , ,8 G144a21 68,4 70,7 85,4 50,9 68, , ,8 LSD ,2 5,6 3,5 4,7 2,6 3 13

16 Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse Triticale Triticalesorter, Landsforsøg 2010, med svampebekæmpelse. Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Udb. og Triticale merudb., Øerne Jylland hkg pr. ha Fht. for udbytte Hele landet Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg SW Valentino 77,0 85,4 82, ,5 70,6 Tulus 2,4 1,4 1, ,6 70,1 FDT ,1 0,5 1, ,9 71,2 Ragtac 5,2-1,6 1, ,6 70,1 Agostino 1,2-0,7 0, ,5 56,3 Melanac -1,0-4,4-3, ,8 68,5 Demiko -2,6-3,7-3, ,9 69,0 Orval -7,4-2,9-4, ,9 69,4 Gringo -3,4-6,0-5, ,1 69,3 Korpus -8,2-4,5-6, ,6 70,6 Borwo -10,3-5,6-7, ,8 72,6 Cando -9,3-10,3-9, ,8 69,5 G144a21-13,5-10,6-11, ,9 72,8 Dinaro -15,5-13,3-14, ,8 67,5 Vuka -9,2-20,2-15, ,4 71,9 LSD 11,8 ns 8,3 Svampebekæmpelse i triticalesorter, A: Ingen svampebekæmpelse B: 0,15 liter Comet + 0,15 liter Folicur EC 250 pr. ha, (BI=0,3) udbragt ad to gange. Triticale Procent dækning i A Merudbytte for svampebekæmpelse, Udbytte, hkg pr. ha B-A meldug gulrust Septoria 1) A B brutto netto Antal forsøg SW Valentino 0,7 22 0,8 48,9 81,9 33,0 31,2 Ragtac ,9 83,2 8,3 6,5 FDT , ,3 82,1 4,8 3,0 Tulus 0,7 0 0,4 78,9 80,8 1,9 0,1 Agostino ,1 79,1 1,0-0,8 Vuka 4 0 0,8 72,4 77,3 4,9 3,1 G144a ,9 76,0 12,1 10,3 Demiko 0,6 0 0,7 73,3 75,5 2,2 0,4 Melanac ,3 75,5 18,2 16,4 Cando 8 4 0,5 46,4 75,0 28,6 26,8 Borwo 9 0 0,7 70,4 74,3 3,9 2,1 Gringo 0, ,5 74,1 0,6-1,2 Orval 4 0 0,6 63,2 71,7 8,5 6,7 Korpus ,6 67,2 14,6 12,8 Dinaro ,2 66,6 35,4 33,6 LSD 4,6 4,6 4,9 1)LSD vekselvirkning mellem effekt af svampebekæmpelse og sort: 6,8 14

17 Observationsparceller Vinterhvede Vinterhvede Dødeplanter % Mod- Procent dækning Strå- Karakter for pga. pga. ningslængde (cm) lejesæd Meldug Septoria Gulrust frost sneskimmel dato Antal forsøg Alfaromero / Aligator / Ambition / Anja * / Blanding / Cardos / Conqueror / Edmunds / Ellvis / Expert / Florida * / Frument / Goshawk / Gravitas / Hereford / Hereward * / JB Asano / Jensen / KWS Ferrum ** / KWS Horizon / KWS Kite / KWS Santiago / KWS Yaris / Klima-x ** / Lear / Look / MS-brunrust / MS-septoria / Mariboss / Marselis / Mercedes ** / Oakley / Orbit / Premio / Razzano / Sheldon / Sleipner * / Tabasco / Timaru / Torch / Trident / Tuareg / Ure / Viscount / Warrior / ** / / BA W / CM 6359 ** / CPB-T W / CPB-T W / KW ** / KW ** / KW ** / KW / KWS W / KWS W / KWS W196 ** / LEU ** / LEU ** / (Fortsættes næste side) 15

18 Vinterhvede Observationsparceller Observationsparceller (fortsat) Vinterhvede Døde planter % Mod- Konkur- Procent dækning Stråpga. pga. nings- rence længde (cm) Meldug Septoria Gulrust frost sneskimmel dato Index LP / MH / MH ** / NAWW / NIC A ** / NIC B ** / NIC B / NOS ** / NOS / NOS ** / NOS ** / R ** / RW / RW / RW / SECFK b / SW / Sj *** / Sj / Sj ** / Sj / Sj / Sj / Sj / Sj / Sj ** / Sj / Sj / Sj / W ** / Blanding: Frument, Mariboss, Hereford og Ambition *Afmeldt dansk sortsliste **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse ***Afvist optagelse på dansk sortsliste 16

19 Aksfusarium Vinterhvede Smitteforsøg med Fusariummodtagelighed i forsk. hvedesorter (se side 6) Sygdom: Fusarium Dato: Vækststadium Bedømt på: Pct. angrebne aks Index Kosack 4 9,55 Petrus 4,5 3,9 Olivin 5 19,1 Skalmeje 5,8 9,4 Tuareg 12,5 21,5 Lear 16,3 24,28 Tabasco 16,3 20,33 Terra 16,3 15,7 Asano 17,5 22,73 Expert 21,3 25,55 Mariboss 21,3 28,1 Tulsa 22,5 37,1 Jensen 35 29,95 Alfaromeo 38,8 34,78 Ambition 40 33,7 Conqueror 40 32,7 Frument 40 28,05 Hereford Timaru 45 31,93 Mercedes 47,5 35,28 Ritmo 55 50,9 Viscount 55 44,55 Hanseat 60 38,28 Inspiration 60 32,03 Oakley 67,5 41,53 LSD 10,9 11,3 17

20 Vinterhvede Gulrust Markforsøg: Procent dækning af gulrust på 3-4 øverste blade efter smitte med forskellige smitteracer af gulrust. Resultater er gennemsnit af bedømmelser 9. juni, 25. juni og 7. juli (3 gentagelser pr. dato og race). Kontrol angiver den forventede situation for sorter med yderst ringe baggrunds-resistens. Kilde: Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg, Gennemsnit Vinterhvede Cardos race Dinaro race Oakley race Planteværn Online gruppe ("aggressiv") ("aggressiv") , ,2 0 19,8 3 Alfaromeo Ambition 0 0 0,1 1 Conqueror 0,9 0 4,6 2 Ellvis Expert 0,2 0 15,8 3 Frument 0 0 0,1 2 Goshawk 0,1 0 30,8 3 Hereford 0 0 0,5 1 JB Asano 33,9 0 10,3 3 Jensen 0,7 0 1,4 1 KW ,8 2 KWSYaris 0,5 0 0,2 1 LP Mariboss Marselis 0,1 0 14,9 3 Mercedes Oakley 7,1 0 40,3 3 Orbit Razzano 0,1 0 16,5 3 Sheldon 0,1 0 13,6 3 Sj ,9 0 19,2 Sj Sj Sj ,5* 0 22,3 3 Sj ,2 0 13,8 2 Timaru Torch 5 0 5,6 2 Tuareg 0,1 0 8,4 3 Viscount 0,7 0 12,8 2 Warrior Cardos (kontrol) 37,5 0 33,7 3 Dinaro (kontrol, triticale) 16,1 54,2 8,8 3 Sleipner (kontrol) 0,3 0 42,5 3 18

21 Lovbestemt værdiafprøvning Vinterhvede Lovbestemt værdiafprøvning Vinterhvede Abed Tystofte Gns Fht Protein (%) Refsvindinge Stivelse (%) Gluten 14% vand Rumvægt (g/l) Kornvægt (g/1000 kerner) Antal forsøg Blanding 108,3 89,5 88,3 95, ,3 69,6 20, ,6 Hereward * 75,2 64,1 65,4 68, ,4 68,3 24, ,9 GNS UDBYTTE af OS&LK 105,2 85,1 85,3 91, ,6 69,1 20, ,0 KW ,3 91,9 100,6 101, ,2 69,8 20, ,8 RW ,6 91,2 94,0 98, ,6 68,0 19, ,9 NOS ,6 90,3 92,1 98, ,1 69,9 19, , ,3 92,9 92,0 97, ,6 69,8 21, ,5 Trident 111,8 93,3 84,2 96, ,2 68,5 22, ,6 Sj ,4 85,8 96,4 95, ,8 68,8 20, ,5 RW ,1 89,6 80,9 94, ,2 69,6 19, ,5 Sj ,7 87,5 86,2 94, ,5 69,6 21, ,0 Ellvis 104,8 92,3 86,3 94, ,3 69,4 23, ,4 NIC B 100,8 88,2 93,0 94, ,5 70,1 21, ,8 Sj ,9 87,9 87,1 93, ,8 69,0 20, ,7 Sj ,5 83,0 87,2 92, ,1 69,1 18, , ** 107,5 89,1 81,5 92, ,7 68,9 20, ,2 Sj ,4 87,7 86,6 92, ,9 70,4 21, ,0 NIC B ** 109,5 88,3 80,0 92, ,6 69,6 20, ,3 Tuareg 106,8 82,2 88,8 92, ,6 69,6 21, ,7 KW ** 98,7 89,0 89,7 92, ,7 68,9 21, ,7 Sj ,9 87,9 83,7 92, ,0 69,7 18, ,1 CM 6359 ** 99,8 88,3 89,4 92, ,5 69,7 21, ,7 NOS ** 97,9 84,7 94,4 92, ,1 70,6 20, ,5 SECFK b ,5 85,0 89,5 92, ,5 70,5 21, ,9 JB Asano 102,1 83,9 89,1 91, ,6 70,4 21, ,3 KWS W ,2 87,7 78,5 91, ,6 69,2 19, ,3 Sheldon 107,0 85,6 81,6 91, ,5 68,7 18, ,0 RW ,1 87,7 83,9 91, ,7 69,6 20, ,5 NOS ** 101,3 86,5 85,4 91, ,0 70,5 19, ,9 Goshawk 109,5 82,0 81,3 90, ,5 68,8 18, ,1 NIC A ** 105,8 87,5 79,1 90, ,4 70,6 20, ,0 Sj ,1 81,8 82,0 90, ,4 68,4 20, ,2 NOS ** 100,9 86,0 84,4 90, ,6 69,2 20, ,9 Razzano 98,6 84,3 86,2 89, ,2 67,8 21, ,6 Sj ** 99,7 90,4 77,9 89, ,8 68,4 21, ,5 LEU ** 94,8 86,1 84,6 88, ,7 69,1 21, ,5 Sj ** 104,8 80,2 78,9 88, ,4 68,5 19, ,5 KWS Ferrum ** 103,4 79,5 80,8 87, ,4 69,2 20, ,4 Sj ,5 82,6 92,0 87, ,6 71,2 21, ,9 Torch 103,0 83,8 75,1 87, ,0 69,2 18, ,7 W ** 95,5 80,9 82,5 86, ,2 70,3 20, ,6 KWS W196 ** 98,2 79,8 79,4 85, ,5 69,1 20, ,3 KW ** 83,1 81,1 93,2 85, ,5 70,9 21, ,3 LEU ** 92,4 77,2 83,4 84, ,8 69,3 21, ,5 MH ** 100,1 80,2 72,6 84, ,2 70,2 19, ,2 R ** 88,6 77,4 85,3 83, ,1 69,6 21, ,1 Klima-x ** 95,0 81,0 72,5 82, ,2 68,1 21, ,4 Sj ,7 77,0 72,6 82, ,4 68,3 18, ,3 LP ,7 78,3 82,8 81, ,4 68,8 23, ,5 KW ** 79,2 70,8 85,2 78, ,4 70,3 20, ,8 LSD 0,05 5,5 4,4 5,3 2,9 3 Blanding: Frument, Mariboss, Hereford og Ambition *Afmeldt dansk sortsliste **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse ***Afvist optagelse på dansk sortsliste 19

22 Landsforsøg med svampebekæmpelse Vinterhvede Vinterhvedesorter, Landsforsøg 2010, hvor svampesygdomme er bekæmpet. Vinterhvede Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Hele landet Øerne Jylland Hele landet Fht. for udbytte Pct. råprotein Pct. stivelse Rumvægt,kg pr. hl Antal forsøg Blanding 1) 93,5 78,8 86, ,6 69,5 74,1 Hereford 6,4 2,4 4, ,5 70,2 75,5 Mercedes 4,6 2,4 3, ,6 69,5 75,7 KW ,6-0,5 3, ,0 69,4 78,4 SJ ,0 3,6 2, ,5 70,2 76, ,6 1,7 2, ,0 70,0 76,7 Marselis 1,4 0,8 1, ,3 69,7 73,2 Jensen 1,7 0,0 0, ,6 70,1 76,8 Timaru 2,6-1,2 0, ,9 70,2 77,2 Conqueror 3,6-2,6 0, ,4 70,0 74,7 Mariboss 0,6-0,4 0, ,2 69,0 74,4 Ambition 0,4-0,8-0, ,7 69,5 74,8 KWS Santiago 4,3-4,9-0, ,5 69,1 73,8 Ellvis -1,4 0,5-0, ,5 69,6 78,0 Frument -0,3-1,1-0, ,6 69,3 73,2 Alfaromero 0,9-2,4-0, ,7 69,9 74,7 SJ ,4-1,4-0, ,2 69,5 75,4 KWS Yaris -1,1-1,2-1, ,6 69,0 75,9 Sheldon -1,5-2,8-2, ,7 69,0 73,4 Expert -0,8-3,9-2, ,9 69,8 75,7 Warrior -3,0-2,0-2, ,6 67,9 74,2 Tuareg 0,3-5,5-2, ,1 69,5 76,0 SJ ,9-4,3-2, ,7 69,2 72,4 KWS W179-3,1-3,0-3, ,9 68,9 75,9 Aligator -3,2-3,5-3, ,2 68,5 72,4 Viscount -3,3-3,5-3, ,7 71,0 74,8 Oakley -1,8-5,5-3, ,7 68,8 73,8 SW ,8-5,4-3, ,5 68,8 78,1 Lear -3,3-4,1-3, ,5 69,5 76,6 CPB-T W157-3,3-4,8-4, ,6 68,8 75,5 Razzano -3,7-4,4-4, ,5 68,3 73,7 SJ ,3-3,8-4, ,8 68,7 74,0 JB Asano -1,7-7,6-4, ,4 70,0 77,6 BA W9-4,7-4,7-4, ,3 69,3 77,4 Premio -3,0-6,6-4, ,7 69,0 77,1 CPB-T W153-4,2-5,9-5, ,6 68,2 77,0 Look -4,0-6,4-5, ,0 69,5 78,5 Goshawk -3,2-7,7-5, ,9 68,9 74,0 Edmunds -6,1-5,6-5, ,6 69,0 74,2 Gravitas -8,6-3,7-6, ,0 68,9 74,6 MH ,6-6,6-6, ,3 69,3 75,3 NA WW 35-4,1-11,1-7, ,1 69,2 72,7 Torch -7,3-8,4-7, ,7 69,3 74,6 CPB-T W150-10,6-7,4-9,0, ,6 69,1 77,6 SJ ,1-9,2-9, ,8 68,8 74,8 LP ,5-7,9-9, ,7 69,1 77,3 KWS Kite -10,5-10,3-10, ,2 69,5 74,2 Orbit -16,4-13,5-15, ,4 68,6 74,9 LSD 7,2 5,5 4,4 1) Hereford, Mariboss, Ambition, Frument. 20

23 Vinterhvede Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse Svampebekæmpelse i vinterhvedesorter 2010 A: Uden svampebekæmpelse B: 0,15 liter Rubric + 0,1 liter Flexity + 0,5 liter Bell pr. ha (BI=0,95) eller 0,4 liter Rubric + 0,1 liter Flexity + 0,1 liter Comet + 0,25 liter Bell pr. ha (BI = 1,00) eller 0,15 liter Rubric + 0,15 liter Comet + 0,5 liter Bell pr. ha (BI = 0,90), udbragt af to til tre gange. Vinterhvede Procent angreb i A Merudb. for Udbytte, hkg pr. ha svampebekæmpelse meldug septoria 1) A B B-A Antal forsøg Blanding 2) ,8 77,0 3,2 Hereford ,9 81,4 8,5 Mercedes ,0 81,2 9,2 Ambition ,1 79,3 7, ,1 79,3 7,2 Alfaromero ,0 79,1 8,1 Mariboss ,3 78,1 7,8 SJ ,1 77,8 3,7 Jensen 0,7 5 73,2 77,7 4,5 Marselis 0,9 4 73,0 77,6 4,6 Timaru 0,4 4 72,4 77,3 4,9 KW ,5 77,2 4,7 Ellvis ,7 77,0 6,3 KWS Yaris ,8 76,7 7,9 Viscount ,4 76,7 4,3 Sheldon ,3 76,6 8,3 Frument ,5 76,3 4,8 Conqueror ,1 76,2 10,1 SJ ,9 76,1 7,2 KWS Santiago ,0 76,1 6,1 Expert ,0 75,3 7,3 SJ ,3 75,3 6,0 Lear ,6 75,1 6,5 Tuareg ,5 74,5 2,0 Razzano ,6 74,5 7,9 Aligator ,6 74,5 7,9 SJ ,3 74,2 7,9 Gravitas ,0 74,2 7,2 KWS W ,4 74,1 8,7 Edmunds ,3 73,8 10,5 Oakley ,5 72,9 8,4 Warrior 0,4 6 68,5 72,8 4,3 SW ,1 72,8 6,7 LP ,1 72,7 6,6 CPB-T W ,8 72,4 8,6 BA W ,9 72,0 6,1 MH ,4 71,8 7,4 SJ ,0 71,7 10,7 Look ,3 71,6 6,3 JB Asano ,2 71,4 6,2 CPB-T W ,5 71,3 10,8 Goshawk ,5 70,5 8,0 NA WW ,7 70,0 9,3 CPB-T W150 0,5 5 65,8 69,9 4,1 Torch ,8 69,3 9,5 Premio ,9 69,0 6,1 KWS Kite ,4 68,6 6,2 Orbit ,0 65,2 4,2 LSD 3,8 3,8 0,8 1) LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns 2) Frument, Mariboss, Hereford, Ambition 21

24 Vinterhvede Brødhvedesorter Brødhvedesorter af vinterhvede, Landsforsøg 2010, Kvælstofmængde svarende til brødhvedenorm Vinterhvede Hele landet Fht. for udbytte Pct. råprotein Pct. stivelse Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Hereward 79, ,2 68,4 77,4 Blanding 1) 8, ,3 69,0 75,0 KW , ,6 69,1 78,6 Expert 9, ,6 69,0 75,8 Tuareg 8, ,7 68,8 76,1 SW , ,1 68,7 78,3 MH , ,6 68,8 74,8 JB Asano 4, ,0 69,0 76,9 CPB-T W157 4, ,8 67,9 75,4 CPB-T W150 4, ,1 68,8 78,5 CPB-T W153 3, ,1 67,7 77,0 LP 276,5,05 0, ,3 68,6 78,1 LSD 5,7 1) Hereford, Mariboss, Ambition, Frument 22

25 Vårbyg Observationsparceller Observationsparceller Modningslængde Strå- Karakter Karakter for ned- Procent dækning Resistens mod havre- Vårbyg for knæning nematoder dato (cm) lejesæd Meldug t plet laria plet Bygrus Blad- Ramu- Skold- Strå Race I Race II Antal forsøg Alexis * 4/ m m Anakin 5/ r r Blanding 4/ Calcule 4/ m m Carlsberg II * 4/ m m Cassandra 5/ r r Cha Cha 5/ m m Chamonix 4/ m m Charmay 5/ r r Chill 5/ r r Chiraz 5/ r r Christopher 5/ r r Columbus 4/ m m Fairytale 5/ m m Garner 6/ Gentle 5/ m m Henley 4/ Iron 5/ r r Jenga 6/ KWS Aliciana ** 4/ r r KWS Livia 6/ r r Kathinka 5/ r r Katy 4/ r r Keops 4/ r r Luhkas 5/ m m MS Ramularia 4/ MS-bladplet III 6/ MS-skoldplet 5/ NFC Tipple 5/ r r Nairobi 4/ m m Natasia 4/ r r Pallas * 5/ m m Posada 5/ m m Power 4/ r r Prestige 4/ r r Proctor * 5/ m m Propino 5/ Quench 5/ r r Rosalina 5/ m m Simba 3/ r r Soldo 4/ Sopran 5/ r r Summit ** 7/ m m Tamtam 5/ r r Tillitse 5/ r r Varberg 5/ m m I 2 5/ /03 NZ 22G 4/ AC 07/579/28 4/ r r AC 07/580/15 6/ m m CA / m m CA / m m CA / m m CA / m m (fortsættes næste side) 23

26 Vårbyg Observationsparceller (fortsat) Observationsparceller Vårbyg Modnings - dato Strålængde (cm) Karakter for lejesæd Procent dækning Resistens mod havrenematoder Karakter for nedknæning Strå Meldug Bygrust Bladplelariplet Ramu- Skold- Race I CA / r r CA / r r CA / r r CSBC / r r CSBC / r r KWS / KWS 09/206 4/ r r KWS 09/207 5/ r r KWS 09/24 6/ r r KWS 09/410 5/ r r LAN / LN / LN / LSB / r r NOS / r r NOS / r r NOS / m m NOS / r r NOS / r r NS 08/2413 4/ r r NSL / NSL A 5/ m m PF / m m Pf / m m Pf / r r SB / SC / r r SER / r r SJ / m m SJ / m m SJ / r r SJ / r r SJ / m m SJ / r r SJ / m m SJ / r r SW / SW / SY / m m SYN / UN-Z 111 5/ r r Blanding: Anakin, Quench, Rosalina og Fairytale *Afmeldt dansk sortsliste **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse Race II 24

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2010 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet INDHOLD OBS 2010 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Abildgård 9 Billund 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

Forsøgsmarken Koldkærgård

Forsøgsmarken Koldkærgård Forsøgsmarken Koldkærgård 2010 2 Vinterhvede Frument Vinterhvede Frument Forsøgsareal Vinterhvede Frument Vårbyg Fairytale Vårbyg Fairytale Vårbyg Quench Vårbyg Quench Eng Vedvarende græs Koldkærgård ejes

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Morten Haastrup 2013 vfl.dk Sortsforsøg_2013_17_24.indd 1 16-12-2013 12:04:58 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2009 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet Indhold OBS 2009 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Askov 9 Abildgård 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug , skala: 0-10 1 9001 Blanding 91,2 87,9 83,1 87,4 100 42,8 729 10,8 70,0 20,4 191 32 121 119 91 87 1,2 0 3 9 6 5 1 6 6 7 3 73 6/8 2,8 2 13801 Hereward AS 74,8 75,1 71,7 73,9 85 41,4 768 12,1 70,1 23,2

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Planter & Miljø Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Lars Bonde Eriksen 2014 vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 Udgivet i samarbejde med: Planter & Miljø SORTSFORSØG - KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 er udgivet i samarbejde medtystoftefonden af SEGES Planter & Miljø

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD

FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD FORSØGSMARKEN KOLDKÆRGÅRD 2009 Koldkærgård ejes af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Det samlede areal er ca. 110 ha. Jordtypen er lerjord med 12-25 % ler og 2-5 % humus. Eng Solist Ærteforsøg Medicinplanter

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2005 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2013 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2013 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust , aks 1 9001 Blanding 106,3 101,2 95,6 121,1 114,4 107,7 100 3,3 0,02 0,02 10 6 2 5 86 13/8 50.6 78 9.2 71.0 16.6 114,7 112,9 90,4 86,0 2 9001 Blanding 105,3 102,7 96,0 119,3 112,4 107,1 99 7 0,04 2,4

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter J:\Admin\TystofteFonden\IT\Hjemmeside\Afprøvning\VP-oversigter\VP OVERSIGTER_13 VP-steder Værdiafprøvningen 2013 - udbytteforsøg af landbrugsplanter Vinterhvede Bagehvede- kvalitet Bagehvede - Udbytte

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Observationsparceller 2015

Observationsparceller 2015 VP OVERSIGTER_15 / OBS-steder Observationsparceller 2015 Parcelstørrelse i m 2 Vinterhve Vinterbyg Vinterrug Triticale Vårbyg Havre Vårhvede 295 Abildgård MS MS MS MS MS MS MS 1 Askov 20 20 20 20 20 20

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser 62576)256 * Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4 Afprøvningens

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi. Askov Forsøgsstation. Markplan 2012

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi. Askov Forsøgsstation. Markplan 2012 AU Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Askov Forsøgsstation Markplan 2012 2 3 Askov Forsøgsstation Askov Forsøgsstation er oprettet i 1885 og hører under Aarhus Universitet. Til forsøgsstationen

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD OBSERVATIONSPARCELLER 2014 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2014 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler

Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler Hvilke hvedesorter udnytter kvælstoffet bedst? Erik Tybirk hvedeforædler Disposition Kvælstofreguleringen i Danmark Andel dansk forædlede sorter Udviklingen i kernernes N-indhold Topsorter 1995-97 contra

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2013 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 020200808 Gødskning af vårsæd, forfrugt kløvergræs Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen er sidst opdateret

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Juni 2011 Årgang 5, nr. 12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni 2017 DuPont Talius svampemiddel Talius - Fordele Talius Mest effektive meldugmiddel til dato (op til 6 ugers beskyttelse) Fremragende beskyttelse af

Læs mere

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Pct. kerner med Fusarium 8 6 4 2 0 2 2,5 mm 2,5 2,75 mm 2,75 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991) Aksfusarium

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust.

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust. Udbytte i Hkg/ha Dyrkningsegenskaber Korrigeret til 85 % tørstof Procent (%) Skala: 0-10 Karakter: 1-9 Kvalitetsegenskaber Foderkvalitet Maltkvalitet Lednr Sortskode Sort FHT Strålængde, cm Modning, dato

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimal forsyning

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimale forhold:

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Konklusioner Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne.

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere