Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby Frederikssund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund"

Transkript

1 Dansk Grammatik 5. til 10. klasse Per H. Christiansen Dalskrænten 50 Græse Bakkeby 3600 Frederikssund

2 Alfabetet Alfabetets bogstaver hedder: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å. Æ, ø og å er specielle danske bogstaver, mens et bogstav som w (dobbelt v) især findes i det engelske sprog. Der er 9 selvlyde (vokaler) i alfabetet. Resten af bogstaverne er medlyde(konsonanter). De 9 selvlyde (vokaler) hedder: a-e-i-o-u-y-æ-ø-å. Selvlydene kan man synge på. Det kan man ikke på medlydene. I hvert fald er det nemmere at holde en tone i længere tid, når man synger på en selvlyd, end når man synger på en medlyd. Når man udtaler et bogstav som f.eks. e (der er en selvlyd), tager det også længere tid, end når man f.eks. siger g (der er en medlyd). Bogstaverne æ, ø og å findes kun i det danske sprog, hvor de indgår i ord som: æble, sæbe, æg, øl, gøre, Ølstykke, ål, åbne, Århus osv. Stumme bogstaver Stumme bogstaver er bogstaver, der ikke kan høres. H og d er ofte stumme. H er stumt foran v (hvem, hvad, hvor). D er stumt efter n (mand, kvinde, cyklende).

3 Ordklasser På de følgende sider finder du en gennemgang af de forskelligeordklasser (eller ordtyper). Her kan du se, hvad der kendetegner hver enkelt ordklasse, samt hvorved ordklasserne adskiller sig fra hinanden. Navneord (substantiver) Den første og vigtigste ordklasse er navneordene. Navneordene er navne på: 1) Fysiske fænomener (eller fænomener, der kan sanses): Dyr: hund, kat, hest, ko, gris, løve, slange, abe, regnorm, bjørn osv. Planter: træ, busk, græs, banan, jordbær, pære, mos, lav, rose osv. Mineraler (såkaldt døde ting): jord, sten, metal, luft, ild, vand, ilt osv. Ting (forarbejdede): bord, stol, skab, bog, lampe, seng, vej, bil, fjernsyn osv. Personer: dreng, pige, mand, kvinde, baby, mor, far, søster, bror, svensker osv. 2) Tankefænomener (fænomener, vi må forestille os eller tænke os til): Forestillinger: sommerferie, fridag, kampånd, sengetid, matematik, glæde, sejr, frikvarter, visdom (klogskab), udstilling, fødselsdag osv. Man kan i reglen sætte en eller et foran navneordene: et æsel (dyr), en mælkebøtte (plante), en flintsten (mineral), en lampe (menneskeskabt ting), en mand (person), en visdom (forestilling/tankefænomen).

4 Nævn nogle andre navneord fra: Dyregruppen: Plantegruppen: Mineralgruppen: Gruppen af (forarbejdede) ting: Gruppen af personer: I gruppen af (forarbejdede eller menneskeskabte) ting finder vi ord som: lærredstaske, skindjakke, brødrister, spejl, bomuldskjole osv. - dvs. ord, der beskriver noget, som kommer fra et eller flere af de andre riger. F.eks. er en skindjakke lavet af skind fra dyreriget, mens en bomuldskjole er lavet af bomuld fra planteriget osv. Hvilke riger bidrager til disse ting? Fjernsyn Havelåge Paryk Villa Sukker

5 De ord, der tilhører: 1) dyregruppen, 2) plantegruppen, 3) mineralgruppen, Fysiske fænomener (fænomener, der kan sanses) 4) gruppen af ting og 5) gruppen af personer, er som regel navne på noget, der kan afbildes (dvs. tegnes, males eller fotograferes) eller noget, vi kan opfatte med en eller flere af vore 5 sanser. En hund kan vi f.eks. både se, høre, mærke, lugte og lave en tegning af. En sang kan høres (dvs. sanses), men den kan ikke males, så den bliver tilgængelig for synssansen. I stedet kan den optages på et kassettebånd eller en cd, så den bliver tilgængelig for hørelsen. Find de manglende ord: Vinden kan og men ikke,, og. Vandet kan,, og, men ikke. Bananen kan,, og, men ikke. De ord, der tilhører gruppen af forestillinger (eller mængden af tankefænomener), er navne på noget, vi må forestille os eller tænke os til - noget, vi hverken kan se, høre, føle, lugte eller smage. Det, der kan afbildes eller sanses, kaldes konkret, mens det, vi må tænke os til, kaldesabstrakt. Prøv f.eks. at tegne en sommerferie. Du kan godt lave en tegning af noget vand, nogle badende mennesker og en sol. Men der er ingen, der kan se, det er en sommerferie, før du skriver sommerferie nedenunder.

6 Nævn 10 ord fra forestillingsgruppen Navneordene er navne på: 1) Fysiske fænomener (fænomener, der kan sanses) 2) Tankefænomener (fænomener, vi må forestille os eller tænke os til) De fysiske fænomener kan opdeles i 5 grupper. Nævn disse grupper Selvom vi har vænnet os til at betragte meget af det, navneordene er navne på, som dødt (det gælder f.eks. en bog, et hus, en sten, en vind osv.), så bliver alle navneord levende, når de optræder i sætninger. Navneordene beskriver nemlig: 1) det, der er (til) - det, der eksisterer, 2) det, der handler eller gør noget og 3) det, der sker noget med.

7 Eksempler: Bogen er udkommet. Hvad er det, der eksisterer? Svar: Det er bogen. Den er til. Bogen falder på gulvet. Hvordan handler bogen? Hvad gør den? Svar: Den falder. Bogen bliver samlet op. Hvad sker der med bogen? Svar: Den bliver samlet op. Find andre eksempler: Navneord (dannet af andre ord) Nogle navneord er dannet af andre ord. Det gælder f.eks. de ord, der ender på: hed, (n)ing, skab, dom og else. Eksempler: Godhed (af tillægsordet god), skydning (af udsagnsordet at skyde), klargøring (af udsagnsordet at klargøre), venskab (af navneordet ven), visdom (af tillægsordet vis), dannelse (af udsagnsordet at danne) osv. Andre navneord er substantiverede udsagnsord, dvs. navneord, der er dannet af udsagnsordets at-form (eller navneform): gøren (af at gøre), laden (af at lade), råben/skrigen (af at råbe/skrige) osv. Atter andre navneord er sammensatte navneord: sengelampe (af seng og lampe), hundehus (af hund og hus), køkkenbord (af køkken og bord).

8 Mere om navneord Alle navneord er fællesbetegnelser (det, man før i tiden kaldte fællesnavne). F.eks. er ordet skoletaske en fællesbetegnelse for alle de tasker, vi opbevarer skolebøger i. På latin kaldes navneordene forsubstantiver. Substantiv betyder noget, der har indhold (eller substans), noget der er til, noget, der eksisterer. Som nævnt kendetegnes navneordene ved, at man (i langt de fleste tilfælde) kan sætte en eller etforan dem. 1) En og et er navneordenes ubestemte kendeord (artikler). Eksempler: et hjem, en stol osv. Ord som penge, bukser og høns findes kun i flertal. De navneord, man kan sætte: a) en foran, er fælleskøn (en motorcykel, en computer, en ostemad osv.) b) et foran, er intetkøn (et strygejern, et bord, et egern, et skakspil osv.) Nævn nogle fælleskønsord: Nævn nogle intetkønsord:

9 2) Den og det er navneordenes bestemte kendeord (artikler) De navneord, man kan sætte: a) Den foran, er fælleskøn (den motorcykel, den computer, den ostemad osv.) b) Det foran, er intetkøn (det strygejern, det bord, det egern, det skakspil) Bemærk, at den og det også kan være personlige stedord. I sætningen: "Hunden sover. Den er træt", er den et stedord: Den står nemlig i stedet for hunden. De fleste navneord kan angives i: 1) køn: et skab (intetkøn), en sol (fælleskøn) 2) tal: et skab, skabet (ental), flere skabe, alle skabene (flertal) 3) bestemthed: et skab, flere skabe (ubestemt form), skabet, skabene (bestemt form) 4) ejefald (navneordets tillægsform): skabs, skabets, skabes, skabenes. Den bestemte form kan også dannes ved at sætte den, det eller de foran den ubestemte form: den stol, det skab, de stole, de skabe osv. Før i tiden brugte man betegnelsen "tillægsform" om navneord og personlige stedord, der ender på s. Det skyldtes, at disse ord er tillægs(ords)agtige, idet de (ofte) står på tillægsordenes plads (dvs. foran navneord): 1) Hun har en grøn (tillægsord) hat (navneord). 2) Hun har hans (personligt stedord i tillægsform) hat (navneord). 3) Hun tog mandens (navneord i tillægsform) hat (navneord).

10 De særlige navneord, der kaldes masseord, bøjes ret uregelmæssigt Masseord som ler, bomuld, pap, gummi, olie, sukker, mælk, smør, fedt, ost osv. findes normalt kun i ental og er både intet- og fælleskønsord: a) en (pakke) ler (nogen/noget ler), leret (den (slags) ler/det ler), mere ler, alt leret (al leren) b) en (flaske) olie (nogen/noget olie), olien (den (slags) olie/det olie), mere olie, al olien c) en (kop) mælk (nogen/noget mælk), mælken (den (slags) mælk/det mælk), mere mælk, al mælken Navneordene ender i flertal, ubestemt form på: e, r eller er 1) e-ord: dreng, drenge, seng, senge, sang, sange, hund, hunde, lærer, lærere, tømrer, tømrere. Bemærk, at e-ordene ofte er: a) enstavelsesord (bord, borde) b) tostavelsesord, der er dannet af udsagnsord (løber, løbere). 2) r-ord: pige, piger, lampe, lamper, vase, vaser, næse, næser, hane, haner osv. Bemærk, at de ord, der i ental ender på e, ofte er r-ord (svane, svaner), Bemærk, at de ord, der i ental ender på r, ofte er e-ord (sanger, sangere). Enkelte r-ord får omlyd i flertal (bonde, bønder).

11 3) er-ord: tå, tæer, måned, måneder, lænd, lænder, tand, tænder, and, ænder osv. Bemærk, at er-ordene (hilsener), hverken ender på e eller r i ental. NB. Fremmedord med tryk på sidste stavelse er dog altid er-ord: ingeniør, ingeniører, translatør, translatører, konduktør, konduktører. 4) ord uden endelse: et søm, flere søm, et lam, flere lam, en gås, flere gæs osv. Nogle navneord får omlyd (vokalskifte) i flertal, idet den første vokal i ordet udskiftes med en anden: a) a bliver ofte til æ: mand-mænd, tand, tænder (undtagelse: barn, børn) b) o bliver ofte til ø: moder, mødre, ko, køer, so, søer, rod, rødder (erordene får ofte omlyd i flertal) c) å bliver ofte til æ: tå, tæer, gås, gæs NB. Nogle ord har medlydsfordobling i flertal (mad, madder, stok, stokke), mens andre har selvlyds- og/eller medlydsbortfald: alder, ald[e]re, kammer, kam[me]re. Nogle fremmedord bøjes uregelmæssigt: konto, konti, risiko, risici, faktum, fakta, visum, visa osv.

12 Navneordenes bestemte form dannes i ental ved at tilføje: 1) n eller en (fælleskøn): en pige, pigen, en dreng, drengen 2) t eller et (intetkøn): et spænde, spændet, et barn, barnet Bemærk, at endelserne n, en, t og et hæftes på den ubestemte form i ental. Navneordenes bestemte form dannes i flertal ved at tilføje: 1) ne: piger, pigerne (fælleskøn), spænder, spænderne (intetkøn) 2) ene: mænd, mændene, (fælleskøn) børn, børnene (intetkøn) Bemærk, at endelserne ne og ene hæftes på den ubestemte form i flertal. Når man bruger navneordets ubestemte form, angiver man, at det drejer sig om noget ubestemt (om noget ikke tidligere omtalt eller defineret): Når man f.eks. siger et skib, refereres der ikke til et bekendt skib. Der kan være tale om et hvilket som helst skib. Når man bruger navneordets bestemte form, angiver man, at det drejer sig om noget bestemt (om noget, der tidligere er blevet omtalt eller defineret): Når man f.eks. siger det skib (eller skibet), er der tale om et bestemt skib, som forudsættes bekendt. I ejefald føjer man et s til bestemthedsendelserne: piges, pigens, pigers, pigernes.

13 Spørgsmål Hvad kendetegner fælleskønsordene? Hvad kendetegner intetkønsordene? Hvad betyder ordet substantiv? Hvad er et substantiveret udsagnsord? Hvad hedder navneordets bestemte kendeord? Hvad hedder navneordets ubestemte kendeord? Hvornår bruger man betegnelsen tillægsform om navneord og personlige stedord? Den og det er kendeord, når de står foran

14 Navneordene som sætningsled Navneordene kan optræde som: 1) grundled: Drengen hedder Jens. 2) omsagnsled til grundled: Hun er en engel. 3) genstandsled: Hun hentede bogen. 4) omsagnsled til genstandsled: De kaldte hende en baby. 5) Hensynsled: Han gav pigen blomster. 6) Styrelser i forholdsordsforbindelser: De fik slik af damen. Navneord (repetition) Navneordene er navne på: 1) Fysiske fænomener (eller fænomener, der kan sanses) 2) Tankefænomener (fænomener, vi må forestille os eller tænke os til) Alle navneord er levende, når de optræder i sætninger, fordi de beskriver: a) det, der er (til) - det, der eksisterer b) det, der handler eller gør noget og c) det, der sker noget med. Alle navneord er fællesbetegnelser (det, man tidligere kaldte fællesnavne). F.eks. er ordet stol en fællesbetegnelse for alle de møbler, vi kan sidde i eller på. Man kan i langt de fleste tilfælde sætte en eller et foran navneordene. Navneord, man kan sætte en eller den foran, er fælleskønsord (n-ord) Navneord, man kan sætte et eller det foran, er intetkønsord (t-ord)

15 De fleste navneord kan angives i: 1) køn: et skab (intetkøn), en sol (fælleskøn) 2) tal: et skab, skabet (ental), flere skabe, alle skabene (flertal) 3) bestemthed: et skab, flere skabe (ubestemt form), skabet, skabene (bestemt form) 4) ejefald (navneordets tillægsform): skabs, skabets, skabes, skabenes. Navneordene kan optræde som: 1) grundled og omsagnsled til grundled 2) genstandsled og omsagnsled til genstandsled 3) hensynsled og 4) styrelse i et forholdsordsled

16 Navneordenes bøjning (repetition) Ental Flertal e-ord en seng flere senge ubestemt form, fælleskøn et bord flere borde ubestemt form, intetkøn sengen alle sengene bestemt form, fælleskøn bordet alle bordene bestemt form, intetkøn Kendeordet et angiver den ubestemte form, samt at kønnet er intetkøn. Kendeordet en angiver den ubestemte form, samt at kønnet er fælleskøn. Ental Flertal r-ord en stige flere stiger ubestemt form, fælleskøn et tæppe flere tæpper ubestemt form, intetkøn stigen alle stigerne bestemt form, fælleskøn tæppet alle tæpperne bestemt form, intetkøn Ental Flertal er-ord en ged flere geder ubestemt form, fælleskøn et stakit flere stakitter ubestemt form, intetkøn geden alle gederne bestemt form, fælleskøn stakittet alle stakitterne bestemt form, intetkøn

17 Egennavne (proprier) Egennavne er navne på: 1) Personer (Lis, Rasmus, Preben, René, Jens Knudsen osv.) 2) Geografiske steder (verdensdele, lande, stater, byer, gader osv.) a) Asien, Europa, Afrika (verdensdele) b) Tyskland, Holland, Sverige, Danmark, Texas (lande, stater) c) Herning, Frederikssund, København, Esbjerg (danske byer) d) Vibevej, Vestervej, Rolf Krakes Vej (veje, gader) osv. 3) Institutioner (Det Kongelige Bibliotek, Egnsmuseet osv.) Treleddede størrelser skrives som vist: Det Kongelige Bibliotek (tidligere var det tilladt at skrive det midterste led med lille forbogstav:det kongelige Bibliotek). I nogle grammatikker henregnes egennavnene til navneordene, som opdeles i: a) Egennavne (proprier) (der betegner et bestemt, enestående element i en mængde) Eksempel: Danmark (et element, der kun er ét bestemt af i mængden af lande) b) Fællesnavne (appellativer) (der betegner flere ensartede elementer i en mængde) Eksempel: Hest (et element, der er flere af i mængden af dyr)

18 Egennavnene skrives altid med stort begyndelsesbogstav. I nogle tilfælde kan man sætte det ubestemte eller bestemte kendeord foran dem (et smukt Danmark, det smukke Danmark). Egennavnene bøjes hverken i flertal eller i bestemt form. F.eks. kan man hverken sige: a) Danmark'et, flere Danmark'er, alle Danmark'erne eller b) Olen, flere Oler, alle Olerne osv. Ved at bruge et egennavn angiver man nemlig, at det drejer sig om et enkelt, bestemt element i en (større eller mindre) mængde (eller gruppe). Egennavnene angiver, hvad navneordene og stedordene hedder: Landet (navneord) hedder Belgien. Den mand (navneord) hedder Karl. Hun(stedord) hedder Lone osv. Mere om person- og gadenavne: Hvor det drejer sig om person- og gadenavne, kan flere, der tilhører den samme gruppe, godt have samme navn: a) I gruppen af drenge i en 7. klasse kan der f.eks. godt være flere, der hedder Ole osv. b) I gruppen af veje i Danmark kan der f.eks. være flere, der hedder Vibevej. Men når vi eksempelvis siger Ole, drejer det sig altid om en enkelt, bestemt person. Hvis vi derimod siger regnfrakke, kan der være tale om en hvilken som helst regnfrakke.

19 Egennavnene i ejefald: I ejefald tilføjes s eller es: Peters frakke, Jenses bukser osv. Hvis et egennavn i forvejen ender på s, x eller z kan man også nøjes med at tilføje en apostrof: Jens` bukser. Spørgsmål Hvad hedder egennavnene på latin? Hvilket tal findes egennavnene aldrig i? Hvilken form bøjes egennavnene aldrig i? Betegner egennavnene flere ensartede elementer i en mængde? Betegner egennavnene et bestemt, enestående element i en mængde? Skrives navneordene med stort begyndelsesbogstav? Skrives egennavnene med stort begyndelsesbogstav?

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale)

4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale) 4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale) I dette kapitel er det meningen at komme ind på de ordklasser, som tilhører NOMINER. Dvs. substantiver, propier,

Læs mere

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA REVIDERET Til sprogvurdering af børn i børnehaveklassen 1 Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du bruge

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd-

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd- **-.nd- Grammatik Indholdsfortegnelse I,. \ b i:' F F 3 Udsagnsord 10 Navneord 14 Egennavne 15 Tillegsord 17 Forholdsord og biord 18 Udsagnsled og grundled 19 Genstandsled 20 Hensynsled 2I Omsagnsled til

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe)

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) BØRNEHAVEKLASSE (GR.) > REGISTRERINGSSKEMA > RIM 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets lydlige opmærksomhed.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Gerner Birk Kristiansen D-bogen er en fortsættelse af A, B og C-bogen, og er som disse opbygget

Læs mere

Læsetræning 1A - læs og forstå

Læsetræning 1A - læs og forstå Læsetræning 1A - læs og forstå Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup OBS! Sidetallene gælder ikke i denne prøve. Se på opgavernes numre. Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til

Læs mere

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dansktræning 3 I Dansktræning 2 er hovedvægten lagt på, at få en vis mængde ord at arbejde med.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Facitliste. PIRANA - DANSk 0

Facitliste. PIRANA - DANSk 0 Facitliste PIRANA - DANSk 0 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Dansk 0. De fleste opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

Lærervejledning. Indledning - hurtigt overblik

Lærervejledning. Indledning - hurtigt overblik Indledning - hurtigt overblik Fælles Mål Mappens opbygning - kort oversigt Testarkene Test dig selv Dialogside - lærer-elev Ekstraark Forskellige læringsbehov Undervisningsdifferentiering Grammatik ét

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag - Fortællerunde - Ugens professor (efter efterårsferien) - Stjernestund Social læring - Massage - Klassemøde - Den varme stol - Sisi og Pipins læsebog (lektie) og opgaver

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser

En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser beta version Anette Wulff Syddansk Universitet Institut for Sprog og Kommunikation SUBSTANTIVER (navneord, n). Ord, der betegner eller benæv ner levende

Læs mere

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde.

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde. Forlydsopgaver Børnene skal i hver opgave sætte streg fra hvert billede til det bogstav (bogstavslyd) som ordet starter med. Børnene skal have at vide inde, at de gerne må spørge sidemanden eller underviseren,

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Kun til lærerbrug. Dansktræning 4. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Kun til lærerbrug. Dansktræning 4. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Dansktræning 4 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Der er ikke så mange nye navneord i Dansktræning 4 i forhold til Dansktræning

Læs mere

Dansk AVU Basis-G Grammatik

Dansk AVU Basis-G Grammatik Dansk AVU Basis-G Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.04 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Til læreren. Indledning - hurtigt overblik

Til læreren. Indledning - hurtigt overblik Indledning - hurtigt overblik Fælles Mål Mappens opbygning - kort oversigt Testarkene Test dig selv Dialogside - lærer-elev Ekstraark Forskellige læringsbehov Undervisningsdifferentiering Grammatik ét

Læs mere

opgaveskyen.dk Ordklassekursus 6. klasse Navn: Klasse:

opgaveskyen.dk Ordklassekursus 6. klasse Navn: Klasse: opgaveskyen.dk Ordklassekursus 6. klasse Navn: Klasse: Ordklassekursus Vi har tusindevis af ord i det danske sprog. Alle disse ord kan deles ind i ordklasser, og når man har godt styr på dem, kan det både

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Grammatisk kompetens

Grammatisk kompetens Grammatisk kompetens Sprog er et system af tegn. Eleven skal lære regler. Sprogfærdighed er et mål i sig selv. Fremmedsproget er objekt for undervisningen. Sprogindlæring sker ved henvisning til regler,

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Af Katja Dollerup Schmidt Poulsen Børnene der modtager dansk-undevisning på den Skandinaviske Skole i Maputo er spredt

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. ORDTRÆNING 7 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 7. Serien består af otte hæfter. I dette

Læs mere

Registreringsskema 3-årige børn

Registreringsskema 3-årige børn Registreringsskema -årige børn PILOT > REGISTRERINGSSKEMA > Error! Reference source not found. 1 Skelnen af sproglyde Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets evne

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mit navn: Så mange år er jeg: år 0 9 8 7 6 5 Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato Datoen for børnenes fødselsdag skrives ind i månedsfeltet. Tegn dig selv. Tegn mønstrene færdige og

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

DANSK 1. (Danish 1) FAIRFIELD LANGUAGE TECHNOLOGIES. Danish 1

DANSK 1. (Danish 1) FAIRFIELD LANGUAGE TECHNOLOGIES. Danish 1 DANSK 1 (Danish 1) Danish 1 FAIRFIELD LANGUAGE TECHNOLOGIES TRS-DAN1-1.0 ISBN 1-58022-078-9 Copyright 1999 Fairfield Language Technologies. All rights reserved. Unauthorized duplication is prohibited.

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time)

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time) Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) AVU092-DADSP Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 Opgavesættet består af følgende opgaver: 1 Kommentér og omformulér en tekst 2 Fra navneord

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug dæk fane horn konge tårn maske måne stjerne Skriv ordene ind ved de rigtige billeder. Skriv de 8 ord med en eller et foran. t a s m a s k e s t j e r n e s k o m d æ k o r f m å n e r n f t å r s f a n

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

NB! Se i øvrigt index med samlet oversigt forrest i mappen.

NB! Se i øvrigt index med samlet oversigt forrest i mappen. Indledning - hurtigt overblik Grammatik ét skridt ad gangen 3.-4. klassetrin er et differentieret grammatikmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med grammatik. Materialet indeholder øveark med

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

DOBBELTKONSONANTER. A. Lyt til vokalen - er den lang eller kort? Sæt X ved det rigtige.

DOBBELTKONSONANTER. A. Lyt til vokalen - er den lang eller kort? Sæt X ved det rigtige. 1 DOBBELTKONSONANTER VOKALERNE Mange ord staves med dobbeltkonsonant - altså to ens konsonanter lige efter hinanden. Lyt til vokalen lige før konsonanten: Lang vokal som i mase staves med én konsonant

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Træningsopgaver på dansk.gyldendal.dk

Træningsopgaver på dansk.gyldendal.dk Træningsopgaver på dansk.gyldendal.dk Retstavning Område Underområde Opgavesæt Hvilket bogstav? Opgaver Hvilket bogstav? #1 Hvilket bogstav? #2 -gt eller kt? #1 -gt eller kt? #2 -gt eller kt? #3 -gt eller

Læs mere

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December + 0 Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve Test 1 Us. nr. 8855-4 December 2006 + 0 + 0 Sæt et tydeligt kryds. RIGTIGT X FORKERT Hvis et felt er udfyldt forkert, sættes streger over krydset,

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme.

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. Forår 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. 2 a: Du bliver delt ind i en gruppe, inden I skal i naturen. I naturen skal du bruge en af sanserne.

Læs mere

GUIDE. for børn og deres voksne

GUIDE. for børn og deres voksne åh velkommen mens kultur føle halvtreds os øv tale menneske vi wow kær en selvfølgelig fordi land fjorten og fjerde den mærke hos du kærlighed hvem hviske tvivl snart stor da fascinerende forunderlig af

Læs mere

Grammatik og staveord for 7. 9. Klassetrin, 2015

Grammatik og staveord for 7. 9. Klassetrin, 2015 Grammatik og staveord for 7. 9. Klassetrin, 2015 af Finn Dalum-Larsen Grammatik og staveord for 7. 9. Klassetrin, 2015 af Finn Dalum-Larsen Retskrivning Grammatikken gennemgås i hovedtræk. Der er øvelser

Læs mere

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme.

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. Forår 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. 2 a: Du bliver delt ind i en gruppe, inden I skal i naturen. I naturen skal du bruge en af sanserne.

Læs mere

Disposition for morfologi - den 26. januar 2009

Disposition for morfologi - den 26. januar 2009 Disposition for morfologi - den 26. januar 2009 Morfologi Morfologisk opmærksomhed Det morfematiske princip Morfologisk træning 19-01-2009 Marianne Thorsen 1 Morfologi Definitioner Morfologi: Læren om

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. A 2016/17

Årsplan for dansk i 3. A 2016/17 Årsplan for dansk i 3. A 2016/17 Ret til ændringer forbeholdes (Tallene under mål refererer til målene i Undervisningsminiseriets forenklede fælles mål) periode forløb færdigheds- og vidensområde 1 Personkarakteristik

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

KARIN ERBO JENSEN. Mini Kiwi-bøgerne VEJLEDNING. Kan han det? Jeg leger. Isen. Eriks bil. Aben Bolden Spille kugler

KARIN ERBO JENSEN. Mini Kiwi-bøgerne VEJLEDNING. Kan han det? Jeg leger. Isen. Eriks bil. Aben Bolden Spille kugler KARIN ERBO JENSEN Mini Kiwi-bøgerne VEJLEDNING Kan han det Jeg Eriks bil Aben Bolden Spille kugler 2 Læsekasse Mini. Alinea 25 Teksterne i Læsekasse Mini 2 forskellige bøger med Dansk RR-tal Når læreren

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel)

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) PILOT 3 > REGISTRERINGSSKEMA > 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Barnet skal

Læs mere

Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig prøve maj 2016 Opgavesættet består af 8 opgaver, som inddrager en række kernestofområder:

Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig prøve maj 2016 Opgavesættet består af 8 opgaver, som inddrager en række kernestofområder: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA INDEN SKOLESTART. Registreringsskema inden skolestart

REGISTRERINGSSKEMA INDEN SKOLESTART. Registreringsskema inden skolestart Registreringsskema inden skolestart 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Barnet skal pege på det ord, der ikke rimer på de andre.

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Lyrik - Poesiforløb over emnet: Kærlighed 7. klasse

Lyrik - Poesiforløb over emnet: Kærlighed 7. klasse Lyrik - Poesiforløb over emnet: Kærlighed 7. klasse Navn: Klasse Side 1 af 10 Verseskrivning Er verse-skrivning ikke svært? Jo, det ært. For når det ikke rimer spor bliver man sor. 1 1. Medbring et kærlighedstegn:

Læs mere

Niveauafklaring i dansk

Niveauafklaring i dansk Navn... Dato... Værksted... Niveauafklaring i dansk På tur i naturen Opgave 1 - diktat På fjeldet med ungerne Fjeldet er en stor og et godt sted at tage med på travetur. Når er med på fjeldet er det vigtigt,

Læs mere

Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er.

Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er. Grammatik Indhold Hvad er grammatik?... 1 Hvorfor skal man lære grammatik?... 1 Grammatiske betegnelser... 2 Ord er sprogets byggesten... 3 Sætninger... 4 ikke i spørgsmål... 5 Sætningens led... 5 Substantiver

Læs mere

Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn

Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn 1 Introduktion Dette skema indeholder spørgsmål, som dagtilbuddet eller skolen skal besvare i forbindelse

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! ELEFANT

TJEK DIN VIDEN! ELEFANT TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Afrika 1 Navn: Klasse: Dato: ELEFANT Indhold 1. Hvor kan du læse om snablen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor mange muskler er der i en snabel? 3. Hvad æder elefanter?

Læs mere

Tor rejser og Balder dør

Tor rejser og Balder dør Opgaver til Tor rejser og Balder dør Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs forordet side 3-7. 1. Nævn navnene på nogle af de nordiske guder? 2. Hvordan var verden delt? Prøv at tegne verden.

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

GODE RÅD. Vild med dansk 8 - Sprog der handler. Hvad skal stå hvor i sætningsskemaet? Biled 1 eller biled 2? Hvilke ord hører til samme led?

GODE RÅD. Vild med dansk 8 - Sprog der handler. Hvad skal stå hvor i sætningsskemaet? Biled 1 eller biled 2? Hvilke ord hører til samme led? GODE RÅD Hvad skal stå hvor i sætningsskemaet? Biled 1 eller biled 2? Hvilke ord hører til samme led? Hovedsætning eller ledsætning? Forfeltet er tomt Grundleddet er væk Hvad er genstandsled, hensynsled

Læs mere

1. navneord en/et 2. Udsagnsord at/jeg. 2. udsagnsord at/jeg 3. Tillægsord at være. 1. navneord en/et 2. udsagnsord at/jeg

1. navneord en/et 2. Udsagnsord at/jeg. 2. udsagnsord at/jeg 3. Tillægsord at være. 1. navneord en/et 2. udsagnsord at/jeg abe baby cykel dreng 2. Udsagnsord at/jeg 3. Tillægsord at være elev gren hule isbjerg jakke kone lys mand nakke ost pige quiz ring saks tand ugle vest wigwam xylofon yoyo æsel ø å and by chimpanse due

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Skema m. ordforklaring.

Skema m. ordforklaring. Skema m. ordforklaring. Tegning Ord Brug ordet Brandbil Lav en sætning med ordet Stol Ordklasser. Kasser skuffer - ruse Substantiv navneord Adjektiv tillægsord Verbum udsagnsord Læg/ sorter ordkortene

Læs mere