Fra Generalforsamling 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Generalforsamling 2016."

Transkript

1 Brøndby & Hvidovre Nr. 1, Februar 2017 medlemsblad. Fra Generalforsamling Husk i Brøndby-Hvidovre Afdeling : Generalforsamling, d. 8. marts 2017 I lokalet : Byvej 56, 1.sal, Hvidovre

2 2 Cyklistforbundet: Hovedkontor og ekspedition Rømersgade 5, 1362 København K : , Giro Udgiver: Dette blad er udgivet af Cyklistforbundet, Rømersgade 5, 1362 Kbh K, og udsendes til medlemmer i Brøndby og Hvidovre. Hjemmeside: Brøndby og Hvidovre Afdeling: Bestyrelsen kontakt : Formand: Thomas Otzen, Hvidovre Torv 7, st. tv., 2650 Hvidovre, , : Næstformand: John Barber, Lindeager 5, 2. tv., 2605 Brøndby, , Kasserer: Jan Oulund Rosmosevej 18, 2650 Hvidovre / Bestyrelsesmedlem: Henning Nielsen Gl. Køge Landevejen 257 A st. lejl. 4., 2650 Hvidovre Bestyrelsesmedlem: Annabel W. Voller, Brostykkevej 61, 2650 Hvidovre, , Suppleant: Erik Rossing, M. Bechs Alle 92, 2650 Hvidovre, / Medlemstal : Brøndby-Hvidovre Afdeling. 286 medlemmer pr. januar 2017 Revisor: Kirsti Puukka-Sørensen, Kirkebjerg Allé 39, 2605 Brøndby Redaktion : For Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afd. Kontaktperson: John Barber, Udgivelse, deadline & distribution: Distributionen kan tage op til ca. 2 uger. Udgives 3 gange om året: Ca. februar - juni - oktober. Næste blad: Deadline er 15. maj Forventes primo juni Copyright: Afskrift / eftertryk må gerne finde sted med angivelse af kilde. Trykkeri: Foreningstrykkeriet, Rådhuset Hvidovre Oplag: 300 Udvalg & adresser: Turudvalget: Kontaktperson: Henrik Puukka-Sørensen, Kirkebjerg Allé 39, 2605 Brøndby / Trafik- & miljøudvalget: Kontaktperson: Thomas Otzen, , Brøndbyudvalget: Kontaktperson: John Barber, Lokale-udvalget: Husforvalter: Henning Nielsen Gl. Køge Landevejen 257 A st. lejl. 4., , Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen: Høvedstensvej 21-23, 2650 Hvidovre Brøndby Kommune Rådhuset, Teknisk Forvaltning Park Allé 160, 2605 Brøndby

3 3 Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre Afdelings Generalforsamling, Afholdes kl. 19, onsdag d. 8. marts 2017 i afdelingens lokale Byvej 56, 1.sal, Hvidovre. Dette er 2.indkaldelse. 1.indkaldelse blev udsendt i bladet Cyklister, oktober/november Dagsordenen til ordinær generalforsamling indeholder følgende punkter: 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning. Se sider 4-10 i dette blad. 3. Regnskab for 2016 Uddeles ved generalforsamlingen. 4. Indkomne forslag 5. Valg af: a) Medlemmer til Bestyrelsen. På valg er Thomas Otzen er villig til genvalg. Annabel Voller stiller sin post til rådighed Henning Nielsen er villig til genvalg Jan Oulund og John Barber er ikke på valg. I henhold til vedtægterne kan der vælges yderligere bestyrelsesmedlemmer. Alle valg er for 2 år. b) Formand, som skal være medlem af bestyrelsen På valg : Thomas Otzen er villig til genvalg. Valget er for 1 år. c) Mindst én suppleant. På valg : Erik Rossing villig til genvalg. Valget er for 1 år. d) Revisor og Revisorsuppleant. Revisor på valg : Kirsti Puukka-Sørensen er villig til genvalg. Valg er for 1 år. Revisorsuppleant : Vagn Kjær-Hansen er villig til genvalg. Valg er for 1 år. e) 2 Delegerede til Cyklistforbundets landsmøde, hvoraf mindst 1 skal være medlem af bestyrelsen. Valg er for 1 år. 6. Fremtidig virksomhed. Se side 11 i dette blad. 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 22. februar 2017, og offentliggøres på afdelingens hjemmeside senest d. 1. marts I forbindelse med Generalforsamlingen, Byvej 56, 1. sal, den 8. marts 2017, kl Pimmie Cordova Schultz fra Hvidovre Kommunes ejendomsafdeling, fortæller om Hvidovre Kommunes KlimaAmbassadør ordning. Der vil også være tid til både diskussion og spørgsmål vedrørende Hvidovre som KlimaKommune.

4 4 Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling Bestyrelsens skriftlige beretning for 2016 Det var så dét år i Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre. Ét år til! Den 9. marts 2016 afholdt vi generalforsamling, og der blev skiftet ud i bestyrelsen. Finn valgte at træde ud, og Annabel ville gerne holde som formand. Resultatet blev, at John blev næstformand efter Finn, og Thomas blev formand efter Annabel. Så nu ser bestyrelsen sådan ud: Formand: Thomas Otzen Næstformand: John Barber Kasserer: Jan Oulund Bestyrelsesmedlem: Annabel Voller Bestyrelsesmedlem: Henning Nielsen Suppleant: Erik Rossing Der er blevet holdt fem bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i marts Medlemmer Vi har i løbet af 2016 haft både ind- og udmeldinger således, at Cyklistforbundets Brøndby- Hvidovre Afdeling pr. januar 2017 har i alt 286 medlemmer (mod 287 medlemmer i 2016). Hvervekampagner I løbet af sommeren har især Thomas gjort en udvidet indsats på at skaffe nye medlemmer, blandt andet ved at tale med folk ved cykelstativerne og på perronen på Hvidovre Station. Der blev uddelt blade, visitkort og klistermærker. Og mange viste interesse. Den 12. oktober holdt vi en cykel-aften i Bibliotekscafeen i Hvidovre for alle interesserede. Vi fortalte om Cyklistforbundet og lokal trafikpolitik. Der var også demonstration af montering af magnetlygter på en cykel. Desværre kom der kun ét ikke-medlem, men vi vil prøve mødeformen igen i løbet af Foreningslokale Brøndby-Hvidovre Afdeling har lokale på Byvej 56, 1.sal, Hvidovre, stillet til rådighed af Hvidovre Kommune. Langt de fleste af afdelingens indendørsmøder og aktiviteter afholdes i lokalet, og afdelingens mange rekvisitter til kampagner, møder og andre aktiviteter opbevares ligeledes på adressen. Bestyrelsesmedlem Henning Nielsen varetager de praktiske opgaver i forbindelse med lokalet, hvor der også er ad hoc hjælp fra bestyrelsens øvrige medlemmer. Samarbejde og kommunikation mellem afdelinger og med hovedbestyrelse Der er et samarbejde på vej mellem lokalafdelingerne Vestegnen og Brøndby-Hvidovre, hvor vi sammen kan lave arrangementer som foredrag, kampagner, aktioner eller cykelture. Hovedbestyrelsen har udpeget kontaktpersoner mellem de enkelte afdelinger og Hovedbestyrelsen, således at hver lokalafdeling har fået en kontaktperson. Efter seneste landsmøde er

5 5 Natasha Carstens vores kontaktperson. Det skulle give en tættere kontakt og kommunikation med hovedbestyrelsen. Vi ser frem til et samarbejde med Natasha i løbet af det kommende år. Medlemskab og cykelture I november havde vi i bestyrelsen en drøftelse, af hvorvidt deltagere på afdelingens cykelture skulle være medlem af Cyklistforbundet. Vi drøftede, om et krav herom ville give flere medlemmer. Da et øget medlemstal ikke er sikkert, da kravet endog kunne begrænse antallet af turdeltagere, da ordningen ville kræve en meget stor administration og da turlederne i øvrigt gør deltagerne opmærksom på Cyklistforbundet og kan både modtage henvendelser og svare på spørgsmål, blev det besluttet, at man ikke nødvendigvis skal være medlem af Cyklistforbundet for at deltage i afdelingens ture. Fra Tur-udvalget Lisbeth Pedersen og Henrik Puukka-Sørensen Cyklistforbundet i Hvidovre/Brøndby har igen i 2016 arrangeret en bred vifte af forskellige cykelture. Det har både været korte og lange ture, ture på hverdag, weekender og om aftenen. Den lokale omegn er blevet gennemcyklet, og ved hver cykeltur har vi cyklet på nye og ukendte veje. Det er altid morsomt at se områder, det være sig nye naturstier eller villakvarterer, hvor man ikke har været før, og lige så godt har det været at se de kendte steder. Kalvebod Fælled er et yndet sted for en cykeltur - naturen og lyset ændrer sig hele tiden. Nogle gange er cykelturen startet med en tur i toget, da man så har kunnet opleve natur og seværdigheder lidt længere væk. Vi har haft nogle skønne cykelture, som har givet glæde og godt humør. Store Cykeldag i Brøndby og Hvidovre blev igen en stor succes med flere 180 deltagere med start i Brøndby og Hvidovre og fælles slutsted i Middelalderlandsbyen. Foruden Store Cykeldag har der været arrangeret 26 ture med mellem 3 og 15 deltagere. Udi-det-blå-turene er i 2016 blevet forlænget med en halv time. Det har gjort, at vi har nået lidt længere væk og set nye områder. Cyklisterne i denne forening er ret seje, for man cykler i alt slags vejr. Den dag, turen gik til Esrum Sø og Esrum Kloster, mødte gruppen en regnskylle uden lige. Inden regntøjet kom på, var næsten alle gennemblødte. Heldigvis kunne vi lune os i kolsterkælderens cafe med en god kop kaffe, og humøret fejlede ikke noget. Blandt mange dejlige ture kan nævnes turen til Svanholm Gods og Gerlevparken. Der blev cyklet gennem småskove, langs Roskilde Fjord og gennem åbent landskab med udsigt ud over markerne. Gerlevparken har foruden en åben, offentlig tilgængelig samling af udelukkende naturligt forekommende danske træer og buske, en samling af Poulsen Roser og Valdemar Petersens gamle duftroser. Heldige var vi, at nogle af roserne var i blomst, da turen forgik sidst i maj, hvor roserne normalt ikke blomstrer. Cafeen på Svanholm Gods serverede en formidabel god is.

6 6 Der er kørt 2 ture med specifikt udgangspunkt i Brøndby. Den ene tur på Vestegnsruten havde kun tre deltagere, men vejret fra skidt allerede fra starten. Derudover en tur, hvor vi så på nogle af de mange kunstværker i Brøndby Kommunen, med 15 startende deltagere. Andre ture og aktiviteter. Ud over de egentlige ture er der blevet arrangeret aktiviteter med andet samvær og bespisning. Henning Nielsen har stået for den traditionelle Store Bededagsaftentur, der blev afholdt i april, og som inkluderede varme hveder i foreningslokalerne efter cykelturen. Henning har også stået for den traditionelle badetur til Ishøj Strand, der blev afholdt i juli, han også lagt have, møbler og grill til ved den traditionelle Grillaften i august. Regnen i løbet af grillaftenen generede os næsten ikke og var i hvert fald hurtigt overstået. Herudover har Henning og Kirsten Olsen stået for afholdelsen af Brøndby-Hvidovre Afdelings GlöggAften i Avedore i december, hvor der blev budt på glögg og æbleskiver og den traditionelle Molbo Banko med præmier efter devisen bæredygtigt genbrug. Ud over sine kasserer opgaver har Jan Oulund været drivkraften bag arrangementet af Brøndby-Hvidovre Afdelings AktivAften, hvor afdelingen har takket frivillige i afdelingen for den indsats, de har præsteret i forbindelse med de mange opgaver, som er en del af liv og levned i Brøndby-Hvidovre. Aftenen bød på både god mad og Molbo Banko med beskedne, indkøbte præmier. En Særlig Anerkendelse. I november blev Lisbeth Pedersen af bestyrelsen indstillet til Hvidovre Kommunes Sundhedspris. Selvom hun ikke fik prisen, er det bestyrelsens anerkendelse af Lisbeths store arbejde med, og initiativ til, de mange cykelture i og omkring Hvidovre, ikke mindst under overskriften Ud i det blå-ture. Fra Trafik- og Miljøudvalget Brøndby-Hvidovre Afdelingens TMU holder to møder om året, og repræsentanter fra udvalget mødes en gang årligt med Hvidovre Kommunes Vej og Park Forvaltning. I september blev supercykelstien Ishøj-ruten indviet, både i Hvidovre, Brøndby og de andre kommuner stien gennemløber. Det var den tredje supercykelsti. Statens tilskud til anlæg af supercykelstierne er nu sløjfet, så nu er det kommunerne alene, der skal finansiere dem. Dette kan desværre indvirke negativt på den videre etablering. Man har skullet prioritere mellem tre linjeføringer af supercykelstier: den sydlige ad Landlystvej, Kløverprisvej og Park Alle, den midterste langs sydsiden af jernbanen eller på den eksisterende cykelsti på Roskildevej. Valget faldt desværre på den sidste og mindst visionære mulighed. Den 19. december mødtes repræsentanter af TMU med Vej og Park Hvidovre og gjorde her blandt andet opmærksom på / forslog følgende: 1. En svingbane på cykelstien på den østlige side af Hvidovrevej ved Arnold Nielsens Boulevard, så venstresvingende cyklister (sydfra) ikke holder i vejen for ligeud-kørende cyklister.

7 7 2. Cykelstien på den østlige side af Byvej syd for Kettevej er meget langt fra vejen og vejbelysningen, så når det er mørkt er stien meget mørk. Derfor har Vej og Park malet en hvid stribe i hver side af stien, så det er nemmere at se kantstenen. 3. Kommunen vil indhente tilladelse fra Vejdirektoratet og politiet for at tillade højresving for rødt for cyklister i krydset Avedøre Havnevej / Brostykkevej. 4. Det er meget svært at krydse Gammel Køge Landevej på cykel, når man kommer fra Stamholmen. Der bliver nemlig ikke grønt for cyklister med mindre man står i et bestemt felt, så man kan blive set af følere. Kommunen overvejer løsninger. Siden august 2014 har Hvidovrevej været indsnævret til halv bredde ved Holbækmotorvejen på grund af anlæg af Ringsted-banen. Det har specielt været en gene for cyklister, men i december blev vejen igen åbnet i fuld bredde. Vigerslev Alle og Allingvej bliver færdige og hele krydset vil være genetableret til februar. Fra BrøndbyUdvalget I 2016 har BrøndbyUdvalget igen haft særlig opmærksomhed på de forhold, som gør sig gældende for cyklister i Brøndby. Udvalget udfører fortrinsvis sit virke via kontakt. Udvalget stiller forslag til, og indsamle oplysninger om, projekter, aktiviteter og møder, der vedrører forhold for cyklister i Brøndby. Udvalget er særlig glad for de mange projekter og forbedringer, som er foretaget i den trafikale udvikling i Brøndby, og som har gjort trafikken mere sikker, mere tryg og mere fremkommelig i 2016 også for cyklister. Fra PR Udvalget Pressekontakt Som i tidligere år, fortsatte vi i 2016 samarbejdet med Hvidovre Avis, Søndagsavisen Vestegnen og Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Her har vi først og fremmest sendt pressemeddelelser om forestående cykelture og andre aktiviteter til hver af lokalaviserne. Scrapbogen I 2016 har Jan Oulund fortsat den vigtige og værdsatte opgave med at opdatere Brøndby- Hvidovre Afdelingens papir scrapbog, således at avisudklip, der omhandler foreningens aktiviteter, gemmes til eftertiden. Bladet Siden generalforsamlingen i 2016 er der blevet udsendt 3 numre af afdelingens blad, Brøndby & Hvidovre Cyklister : maj/juni 2016, oktober/november (efterår) 2016 og januar/februar Finn stod for bladet maj/juni, mens John overtog opgaven efter Finns fratræden og var redaktør på de 2 øvrige numre af bladet. Det påregnes, at der også fra marts 2017 til februar 2018 vil blive udsendt 3 numre af afdelingens blad, hvor John er redaktør. De kommende numre påregnes at ville inkludere oplysninger fra generalforsamlingen 2017, samt optakt til generalforsamling 2018, og i øvrigt indlæg og annoncer vedrørende ture og andre aktiviteter i Brøndby-Hvidovre Afdeling.

8 8 Bladet uddeles til afdelingens medlemmer af 11 bladbude. De 11 bladbude uddeler i alt ca. 250 blade, som er fordelt over distrikter i Hvidovre og Brøndby. De 11 bladbude sparer afdelingen for et meget stort beløb i porto, og bestyrelsen er dem meget taknemmelig for den store og frivillige indsats, som de yder i afdelingens aktiviteter. I trit med teknologiens muligheder vil bestyrelsen i de kommende blade opfordre afdelingens medlemmer til at modtage bladet digitalt. Digitale blade kan modtages noget hurtigere end papirbladet, og er i farve på alle sider. Samtidigt spares der miljøressourcer og afdelingen sparer et beløb i trykkeudgifter. For tiden er der 14 medlemmer, som benytter sig af muligheden for at modtage bladet digitalt på deres adresse. I øvrigt forlyder det, at Cyklistforbundet fra januar 2018 ikke længere vil yde fuldt tilskud til trykning af de lokale afdelingsblade. Sker dette betyder det, at vi i Brøndby-Hvidovre Afdeling skal finde andre måder at informere om vores afdeling og vore aktiviteter. Dette betyder, at vi angiveligt i endnu højere grad end nu skal inddrage de digitale informationsformer. Hjemmesiden I perioden siden generalforsamlingen i 2016 er Brøndby-Hvidovres hjemmeside blevet opdateret og vedligeholdt af John Barber. Hjemmesiden indeholder oplysninger om og fra Brøndby-Hvidovre Afdeling, samt fra og om CyklistForbundet, hovedorganisation. Der findes indlæg og annoncer for ture og aktiviteter, og ikke mindst kontaktadresser til både Brøndby-Hvidovre og Cyklistforbundet. Brøndby-Hvidovre Afdelings hjemmeside kan findes på følgende adresse : FaceBook Efter forslag på generalforsamling 2016 blev der i marts 2016 oprettet en offentlig Facebook gruppe for Brøndby-Hvidovre Afdeling. Gruppen har i januar medlemmer. I Facebookgruppen findes der opslag om og annoncer for aktiviteter i Brøndby-Hvidovre Afdeling såvel som opslag om offentlige møder, aktiviteter, og begivenheder m.v. af generel karakter, som kan være af interesse for cyklister som gruppe. Facebookgruppen er åbne for alle interesserede, og alle medlemmer har mulighed for at dele oplysninger om aktiviteter m.v. på Facebook mediet. Find Brøndby-Hvidovres Facebook gruppe på : (Facebook) -> Brøndby-Hvidovre. Nyhedsbrevene Annabel har siden deres opstart været redaktør af Brøndby-Hvidovre Afdelings Nyhedsbreve. Nyhedsbrevene indeholder først og fremmest oplysninger om de nyeste aktiviteter i Brøndby-Hvidovre Afdeling, og virker således som en påmindelse om snarlige aktiviteter og supplerer bladene, hvor oplysninger om aktiviteter mere er beskrivelser fra allerede afholdte ture m.v. Siden generalforsamlingen i 2016 er Nyhedsbreve blevet udsendt i månederne fra april til og med oktober Der er pause i Nyhedsbrevene i slutningen af året 2016, hvor aktiviteter i Brøndby-Hvidovre Afdeling er begrænsede i omfang.

9 Diverse Aktiviteter Store Cykeldag Den 12. juni blev der afholdt Store Cykeldag også i Brøndby og Hvidovre. 9 I Hvidovre begyndte turen, som vi plejer, foran medborgerhuset, hvor borgmester Helle Adelborg og Thomas Otzen satte cykeldagen i gang. Dagen bød på foredrag af Erling Groth om Risbjerggård med oplysninger om stedets historie og fremtid. Senere på turen var der fortællinger fra Anja Olsen, Forstadsmuseet, om Vestvolden og dens militære historie. Vi sluttede af i Middelalderlandsbyen, sammen med gruppen fra Brøndby. I Brøndby startede turen igen i år fra Marinegården, hvor borgmester Kent Magelund og repræsentant for Cyklistforbundet, Henrik Puukka-Sørensen, bød velkommen og satte os i gang. Turen gjorde stop ved Stena Recycling, Idrættens Hus, Brøndby Strand Minigolf og Brøndby Strand Genbrug 13, inden vi sluttede, sammen med deltagerne fra Hvidovreturen, ved Brøndby Middelalderlandsbyen. Trafiklegedag I 15 år blev der holdt trafiklegedag, hvert år i september, men i 2016 valgte vi at aflyse aktiviteten. I de 15 år havde Finn Ivo Heller været drivkraften i trafiklegedagen, men da Finn trak sig som planlægger, havde vi ikke resurser til at gennemføre arrangementet. Vi skylder Finn en stor tak for det store arbejde, han har gjort for trafiklegedagen gennem de 15 år. Der er ikke planer om at genoptage aktiviteten i Kampagner Cyklistforbundet har i løbet af 2016 udførte kampagner, der skal fremme cykling og de sikre cykelvaner, ikke mindste for skolebørn. Alle børn cykler (ABC) Finn Ivo Heller har på Brøndby-Hvidovre Afdelings vegne udført et stort virke i Hvidovre i forbindelse med udførelsen af Cyklistforbundets kampagne Alle Børn Cykler (ABC). Ifølge Cyklistforbundets opgørelse deltog 16 klasser med i alt 269 elever i Cyklistforbundets kampagne i Brøndby, mens der i Hvidovre deltog 65 klasser med i alt 1405 elever i kampagnen. Finn havde i september besøgt hver af de tilmeldte skoler i Hvidovre som optakt til kampagnen og i november besøgte han sammen med borgmester Helle Adelsborg den vindende Hvidovre klasse til uddeling af de lokale medaljer. Det var Gungehusskolen Specialklassen E - "Stammen", 8 Autisme børn på forskellig klasse trin, der vandt den lokale ABC præmie i Hvidovre i år. Bestyrelsen ønsker klassen tillykke med præmien og sender en tak for deres deltagelse i Cyklistforbundets kampagne Alle Børn Cykler Andre af Cyklistforbundets Kampagner. Foruden Alle Børn Cykler (ABC) udfører Cyklistforbundet kampagnerne Vi Kan Cykler (for de mindste børn), Lys på med Ludvig (for skolebørnene) og Vi cykler til Arbejde (for de voksne).

10 10 Da vi i 2016 har manglet ressourcer til at indgå i et aktivt arbejde omkring de tre kampagner, er der ikke i det år, som er gået, udført et praktisk, lokalt virke i forbindelse med kampagnerne Vi kan Cykler, Lys på med Ludvig eller Vi cykler til Arbejde. Mens der er tilsagn fra Finn Ivo Heller om et virke i ABC, svarende til hans indsats i kampagnen i 2016, anser bestyrelsen det ikke for sandsynligt, at der i 2017 vil kunne være et praktisk virke fra Brøndby-Hvidovre Afdeling i de 2 kommuner omkring de øvrige kampagner. Landsmødet Cyklistforbundets landsmøde blev afholdt d. 29. oktober i Aarhus. Fra vores lokalafdeling deltog: Faith Joyce Heller, Henning Nielsen, Finn Ivo Heller og Thomas Otzen, de to sidstnævnte var delegerede. På landsmødet blev prisen Årets Cykeldynamo tildelt Finn Ivo Heller, der har været aktiv i Hvidovre Afdelingen, senere Brøndby-Hvidovre Afdeling, i langt mere end 20 år, ikke mindst i bestyrelsen på poster som formand, næstformand, kampagneansvarlig m.m.m. Tak Opgaver i Brøndby-Hvidovre Afdelingen udføres ene og alene af frivillige, som påtager sig og udfører de mange vigtige opgaver, som er en del af afdelingens grundlag. Bestyrelsen vil gerne bruge denne mulighed for at takke alle for deres indsats i afdelingens virke. Bestyrelsen takker Trafik- og Miljøudvalget for deres indsats i at holde kontakten til kommunen med henblik på forbedring af de fysiske forhold for cyklister i Hvidovre. Og tak til Brøndby-udvalget for at gøre det samme i Brøndby. Bestyrelsen takker Turudvalget for deres arrangement af spændende cykelture, som giver alle interesserede borgere både motion og oplevelser. Og tak til de 11 bladbude, der deler vores lokalblad og tur-folder ud til medlemmerne. En lige så stor tak til de frivillige, som har arrangeret Store Cykeldag, GrillAften, Aktiv-aften, Gløgg-aften, og til dem, der har stået for redigeringen af nyhedsbreve, hjemmeside, Facebook og vores trykte blad. Hertil er der også tak til vores mange samarbejdspartnere: Cyklistforbundets sekretariat i Rømersgade. Cykelhuset Central, Hvidovre Hvidovre Avis, Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, Søndagsavisen Vestegnen Hvidovre Kommune: Borgmesterkontoret, Vej og Park og Kultur- og Fritidsafdelingen. Det Grønne Råd, Quark-centret, Sundhedscentret, Hvidovre Brøndby Kommune: Teknik- og Miljøudvalget og Kulturforvaltningen. For Brøndby-Hvidovre Afdeling. På bestyrelsens vegne. Thomas Otzen, formand

11 11 Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling Bestyrelsen: Fremtidigt virke for 2017 Bestyrelsens planer for et virke fra marts 2017 til marts 2018 indeholder aktiviteter, som vi også kender fra tidligere år : * fortsættelsen af vore mange turaktiviteter, * medlemsaktiviteter og medlemssammenkomster i øvrigt, * cykelaktiviteter, der også inkluderer andre grupper i Hvidovre / Brøndby, * kontakt med ikke mindst lokalpressen om vore aktiviteter, * udsendelse af informationer om vore aktiviteter gennem vores blad, nyhedsbreve, hjemmeside og facebookopslag, * opmærksomhed rettet mod trafikale forhold i både Hvidovre og Brøndby som gennem møder m.v. formidles til de respektive kommuner, * opmærksomhed på vores lokale og samarbejdet med øvrige gruppe på adressen, Andre områder for bestyrelsens virke. Bestyrelsens muligheder og ønsker samt krav, der kommer til os udefra vil også påvirke vores valg af indsats- og fokusområder for Blandt de mest fremtrædende forhold i bestyrelsens aktiviteter i det kommende år er : Ønsket om flere medlemmer giver anledning til medlems- og hvervekampagner, der omfatter fx produktion af hverveflyers, kontakt ved cykelstativer til ikke-medlemmer, uddeling af flyers, klistermærker og andet hvervemateriale. Der er ligeledes planlagt yderligere 1-2 cykelaftener, som er åbne sammenkomster for alle interesserede. De nyeste tænkes afholdt i Brøndby. Det er ikke nødvendigt at være medlem af Cyklistforbundet for at deltage i turaktiviteter i Brøndby-Hvidovre Afdeling. Bestyrelsen vil dog være opmærksom på, om ikke-medlemmer gentagne gange deltage i de indendørsaktiviteter, som fortrinsvis er tiltænkt forbundets og afdelingens medlemmer. Det er bestyrelsens plan at følge op på vore medlemmers ønsker og forslag. Det gør vi ved at tage kontakt med de personer/familier, som udgår fra vores medlemsliste, og med nye tilførte medlemmer af Brøndby-Hvidovre Afdelingen. Bestyrelsen vil periodevis også indsamle forslag og ønsker til aktiviteter m.v. fra afdelingens medlemmer. Samarbejdet mellem lokalafdelingerne Vestegnen og Brøndby-Hvidovre forstærkes, og vi håber meget på, at vi sammen kan lave arrangementer, hvori medlemmer fra de to afdelinger deltager på lige fod i planlægning, i udførelse og i deltagelse. Hovedbestyrelsen har udpeget kontaktpersoner mellem de enkelte afdelinger og Hovedbestyrelsen, således at hver lokalafdeling har fået en kontaktperson. Efter seneste landsmøde er Natasha Carstens vores kontaktperson. Det skulle give en tættere kontakt og kommunikation med hovedbestyrelsen. Vi ser frem til et samarbejde med Natasha i løbet af det kommende år.

12 12 Det forlyder, at Cyklistforbundet fra januar 2018 ikke længere vil yde væsentligt tilskud til trykning af de lokale afdelingsblade. Sker dette betyder det, at vi i Brøndby-Hvidovre Afdeling skal finde andre måder at informere om vores afdeling og vore aktiviteter. Dette betyder, at vi angiveligt i endnu højere grad end nu skal inddrage de digitale informationsformer. Mens der er tilsagn fra Finn Ivo Heller om et virke i ABC, svarende til hans indsats i kampagnen i 2016, anser bestyrelsen det ikke for sandsynligt, at der i 2017 vil kunne være et praktisk virke fra Brøndby-Hvidovre Afdeling i de 2 kommuner omkring de øvrige kampagner, Vi kan Cykler, Lys på med Ludvig eller Vi Cykler til Arbejde. Bestyrelsen finder det ikke sandsynligt, at der i 2017 vil være arbejdskraft eller andre resurser til gennemførelsen af den meget stor aktivitet, som TrafikLegeDag er Brøndby-Hvidovre Afdelings Indstilling til Hvidovre Kommunes Sundhedspris -- Lisbeth Pedersen -- I november 2016 indstillede bestyrelsen for Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling medlem af turudvalget i Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Lisbeth Pedersen til Hvidovre Kommunes Sundhedspris. Lisbeth er meget vedholdende med at arrangere cykelture - ud i det blå med udgangspunkt i Hvidovre. Turenes længder, hastigheder og destinationer gør, at turene tydeligvis er for alle, som har en cykel. Hendes cykelture gør, at borgere får motion og frisk luft. Derudover er der det sociale aspekt, der gør, at færre mennesker er ensomme, når de kommer på cykeltur med Lisbeth. Lisbeths engagement med at arrangere cykelture er en sand fremme for sundhed i Hvidovre - og omegn - på tværs af aldersgrænser. Med venlig hilsen Thomas Otzen Formand for Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Selvom Lisbeth ikke blev tildelt Hvidovre Kommunes Sundhedspris for 2016, er bestyrelsens indstilling en anerkendelse af Lisbeths store arbejde med, og initiativ til, de mange cykelture i og omkring Hvidovre, ikke mindst under overskriften Ud i det blå-ture

13 13 Lokal ildsjæl belønnet! Finn Ivo Heller blev på Cyklistforbundets Landsmøde i Aarhus d. 29. oktober udnævnt til årets Cykel-dynamo 2016 for sit utrættelige arbejde for bedre cykelforhold både lokalt og i hele landet. Cyklistforbundet havde følgende begrundelse for at tildele årets Cykeldynamo 2016 til Finn Ivo Heller: Finn Ivo Heller modtager prisen for sin ekstraordinære og uvurderlige organisatoriske indsats for cyklismen i over 20 år, både på lokalt, regionalt og nationalt plan. Finn har igennem alle disse år gjort en fantastisk indsats for at aktivere, involvere og anerkende foreningens mange aktive og frivillige medlemmer. Gennem sit mangeårige virke har Finn opbygget et bredt netværk af personer og organisationer, og har altid været parat til at hjælpe, hvor der var behov. Finn har bl.a. i den nævnte periode bestridt følgende poster: Landsnæstformand, lokalformand og næstformand i Hvidovre, redaktør på lokal-bladet, i redaktionen af Cyklistforbundets landsblad, redaktør af Tur-Katalog for region Hovedstad Cyklistforbundets repræsentant i Det Grønne Råd. Som repræsentant for Cyklistforbundet i Hvidovre modtog han Hvidovre Kommunes Miljøpris i Desuden har han været Tovholder og Hvidovre ansvarlig for lokale aktiviteter i kampagnerne Vi Cykler Til Arbejde, Alle Børn Cykler, Cykel Trafiklegedage og Lys på med Ludvig samt andre tillidsposter. Fra Landsmødet 2016 Årets CykelDynamo 2016

14 14 Præmierne : ABC (Alle Børn Cykler) 2016, Hvidovre I år var det Gungehusskolen Specialklassen E - "Stammen", en specialklasse med 8 Autistiske børn på forskellig klasse trin, der vandt den lokale ABC præmie, Hvidovre. Afdelingslederen på Gungehusskolen har blandt andet skrevet som følger : Vi er en gruppeordning for børn med autisme, som glædeligt har været med i Alle Børn Cykler (ABC) i tre år nu. Det er et par dejlige uger for vores drenge, der får mulighed for at øve sammenholdet i at holde hinanden oppe på, at alle cykler. Børn indenfor autismespekteret har tit svært ved at sætte sig i andres sted, så denne mulighed for at arbejde sammen som klasse er et fantastisk redskab for os. Nogle af drengene cykler hver dag, mens andre ikke har en cykel. Derfor har vi som klasse prioriteret at købe en fælles cykel, så vi kan komme på cykelture og generelt træne drengene i cyklefærdigheder, trafiktræning og sammenhold. Det har været en lang og hård proces, men drengene magter nu at cykle på fælles ture som klasse, og det er et kæmpe skridt. Nogle af drengene har ikke de bedste vilkår og muligheder, og denne kampagne har derfor stor betydning for bevægelse hjemme men også i undervisningen. Derudover har vi i frikvartererne valgt at cykle sammen med drengene. Vi har lavet en rute på en 1 km, som vi har taget tid på, hvor hurtigt vi kunne cykle. Det har været en god måde at holde frikvarter på, så vi sikrede at alle havde været aktive. Arbejdet med kroppen om, hvor lang tid der skal cykles for at forbrænde et bolsje. Vi har lavet matematikcykelstafet, med matematikstykker som skulle løses og derefter skulle svaret cykles til et andet punkt. Vi glæder os til at byde både Borgmesteren og repræsentanten fra Cyklist Forbundet velkommen på mandag den 7. november kl i Stammen.

15 15 Oplysninger om og fra Brøndby-Hvidovre Afdeling. Få meget mere at vide om og fra Brøndby-Hvidovre Afdeling ved at bruge afdelingens Facebookside, Hjemmeside og Nyhedsbreve Annoncer for, og referater fra, Afdelingens ture og aktiviteter brug: Facebook : Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre For oplysninger om afdelingen Brøndby-Hvidovre, samt oplysninger om cykling fra Cyklistforbundet og fra Brøndby-Hvidovre - og for endnu flere oplysninger om og fra vore mange ture og aktiviteter, brug hjemmesiden : Fra Brøndby-Hvidovre Afdelingens hjemmeside kan du melde dig til Afdelingens Nyhedsbrev, der udsendes med oplysninger om ture og aktiviteter, samt andre oplysninger om cykling fra både Cyklistforbundet og Brøndby-Hvidovre. Få bladet sendt på Spar på ressourcer og få bladet hurtigere. Når du får bladet på , sparer vi papir og slipper med en mindre trykningspris. Dette gavner både økonomien og miljøet. Du får bladet (langt) hurtigere og i farve på alle sider. Bladet er lige til at læse på skærmen eller til at skrive ud. Meld dig til ordningen og modtag bladet på . Send en med din tilmelding til redaktøren på :

16 16 Cyklistforbundet Brøndby-Hvidovre Afd. Lindeager 5, 2.tv Brøndby Nostalgi : Fra Glögg Aften i Avedøre. December

Brøndby & Hvidovre. Store CykelDag Trafik VælgerMøder. Nr. 3, november medlemsblad

Brøndby & Hvidovre. Store CykelDag Trafik VælgerMøder. Nr. 3, november medlemsblad Brøndby & Hvidovre Nr. 3, november 2017 medlemsblad. Store CykelDag 2017 Trafik VælgerMøder Husk i Brøndby-Hvidovre Afdeling : Glögg Aften, d. 6. december 2017 Generalforsamling, d. 7. marts 2018 2 Cyklistforbundet:

Læs mere

Indvielse af SuperCykelSti, IshøjRuten

Indvielse af SuperCykelSti, IshøjRuten Brøndby, d. 25. september Hvidovre, d. 15. september Indvielse af SuperCykelSti, IshøjRuten Husk i Brøndby-Hvidovre Afdeling : Glögg Aften, d. 7. december 2016 Generalforsamling, d. 8. marts 2017 2 Cyklistforbundet:

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2016-17 Tur - Folder 2016-17: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Husk Store Cykeldag! Søndag den 12. juni 2016 Hvidovre Medborgerhus eller Marinegården v/ Brøndby Rådhus. Brøndby & Hvidovre

Husk Store Cykeldag! Søndag den 12. juni 2016 Hvidovre Medborgerhus eller Marinegården v/ Brøndby Rådhus. Brøndby & Hvidovre Brøndby & Hvidovre Nr. 2 - maj / juni 2016 MEDLEMSBLAD Fra foto arkivet - Cykel Trafiklegedagen den 13. sep. 2014 Foto: Finn Ivo Heller Husk Store Cykeldag! Søndag den 12. juni 2016 Hvidovre Medborgerhus

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Husk Store Cykeldag Søndag den 15. juni 2014 kl. ca. 09:30 Hvidovre Medborgerhus eller Marinegården v/ Brøndby Rådhus. Brøndby & Hvidovre

Husk Store Cykeldag Søndag den 15. juni 2014 kl. ca. 09:30 Hvidovre Medborgerhus eller Marinegården v/ Brøndby Rådhus. Brøndby & Hvidovre Brøndby & Hvidovre Nr. 2 - maj / juni 2014 Fra - Brøndby SundhedsBazar - den 6. april 2014 Foto: John Barber Husk Store Cykeldag Søndag den 15. juni 2014 kl. ca. 09:30 Hvidovre Medborgerhus eller Marinegården

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

Onsdag d. 5. marts 2014 Generalforsamling & et Cyklist emne? Torsdag d. 27. marts 2014 Ud i det blå-tur

Onsdag d. 5. marts 2014 Generalforsamling & et Cyklist emne? Torsdag d. 27. marts 2014 Ud i det blå-tur 2 Tur - Folder 2014 Tur - Folder 2014: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Brøndby & Hvidovre. Cykel Trafiklegedagen sep Foto: Annabel W. Voller. Nr. 4 - nov. / dec. 2014

Brøndby & Hvidovre. Cykel Trafiklegedagen sep Foto: Annabel W. Voller. Nr. 4 - nov. / dec. 2014 Brøndby & Hvidovre Nr. 4 - nov. / dec. 2014 Cykel Trafiklegedagen sep. 2014 Foto: Annabel W. Voller Redaktionen ønsker alle vores læsere og medlemmer en glædelig jul & godt nytår & på gensyn i 2015 2 Brøndby

Læs mere

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Notat 30. november 2015 Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Valg af dirigenter Roger Christensen Henning Liljendahl Valg af referent Trine Bielefeldt Stjernø Valg af stemmetællere

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Cyklister i Kolding. Jelssøerne. Nr. 1 feb. 2015

Cyklister i Kolding. Jelssøerne. Nr. 1 feb. 2015 Jelssøerne Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2015 Kommende cykelture VCTA Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2015 Regnskab 2014 og budget 2015 Efterårets cykelture CYKLIST- FORBUNDET I KOLDING

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Notat. Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015

Notat. Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015 BALLERUP KOMMUNE Dato: 27. juli 2015 Tlf. dir.: 44 77 33 08 Sagsid: 29.09.00-P20-2-15 Notat Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra:

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007

Cyklister i Kolding. Lapning i fin stil. Nr. 1 feb. 2007 Lapning i fin stil Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2007 Turudvalget Møder med Teknisk Forvaltning VCTA Indkaldelse til generalforsamling 29. 3 Göta kanal/göta Elv H.P. s fotos fra efterårets cykelture DANSK

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn.

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. Optimisten Nr. 2 - apr. 2017 www.kggo.nu KGGO Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. 1 Tur med KGGO Sensommervejret er akkurat som ønsket til en god udflugt. Kl. 11 køres samlet fra Ahlmannsparken

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Medlemsblad for Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge. Nr. 52 Marts 2004

Medlemsblad for Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge. Nr. 52 Marts 2004 1 Medlemsblad for Brøndby Cykel Motion Gør mænd til drenge Nr. 52 Marts 2004 GENERALFORSAMLING Medlemmerne indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling på Sydgården, Bygaden 109 Onsdag den 3. marts

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere