Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober i Gørslev Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 4. Valg af lokalrådsmedlemmer og suppleanter 5. Valg af 2 revisorer og en suppleant 6. Indkomne forslag til afstemning 7. Ideer og forslag til drøftelse 8. Evt. Ad 1. Valg af dirigent og stemmetællere Henry Rosle blev valgt til dirigent ved akklamation. Der blev udpeget stemmetællere, der dog ikke kom i funktion. Ad 2. Formandens beretning Linda Hansen indledte at sige: Mange af jer der sidder i salen i aften var også med for et års tid siden, da foreningen blev dannet. Baggrunden var - som I nok kan huske - at vi var udfordret på mange områder herude i det vestlige Køge. Blandt andet var der fra politisk side forslag fremme om at lukke vores institution ved skolen (kendt som Gørslev SFO 0). Lokale ildsjæle indkaldte dengang til borgermøde, og vi besluttede, at sammenhold styrker og foreningen blev således dannet. Mange forslag og ideer til fokusområdet blev diskuteret og der blev valgt medlemmer til foreningens lokalråd blandt de mange fremmødte. Vi har derefter i lokalrådet det forgangne år i gennemsnit haft et månedligt møde og vi har som fokuspunkter det forgangne år valgt, at arbejde med: Børn og Unge Trafik og Sikkerhed Sociale arrangementer Derudover har vi arbejdet på at få en hjemmeside sat op som vi kan bruge til informationer og derved nå ud til flest mulige i området. Vi har til tider også delt nyhedsbreve ud i postkassen - som supplement til hjemmesiden. Jeg har været så heldig at være formand for foreningen og i aften står jeg så og skal fremlægge min beretning. I forbindelse med at skulle skrive beretningen, stillede jeg mig selv det spørgsmål; Hvad er en god forening? og hvad er vores betydning og formål med foreningen?. Set med mine øjne er en god forening i vores tilfælde en landsbyforening - en forening, hvor alle mødes og har det godt. Et sted hvor man føler sig velkommen, uanset om man er

2 2 4 år eller 90 år. En god forening er et sted hvor mange forskellige mennesker mødes og lader sig inspirere og udfordre, et sted hvor man kobler fra eller kobler til. I en god forening er der plads både til den der har brug for bare at komme og deltage i aktiviteterne men også til dem som har lyst til at lægge et stykke frivilligt arbejde oven i. Samtidig er formålet med vores forening også at tage fat på de problematikker og ideer der opstår løbende og tage fat i de emner som kan benyttes til at promovere vores område og samtidigt få det bedst mulige nærsamfund at leve i - med de betingelser vi lever under. Altså: Være et sted man mødes og har de godt Være en forening der samler og tager godt imod tilflytere Være en forening der skaber liv i området Være en forening der sætter området på landkortet Gør det så en forskel om vi har en forening eller ej? Til dette vil jeg sige JA det gør en forskel. Vi har således i det seneste år arbejdet løbende på at skabe fællesskab, bl.a. ved: Arrangementet Gør din cykel vinterklar hvor vi i efteråret 2013 havde arrangeret med Kenneth fra KC Bikefit, at han gennemgik alle fremmødte cyklisters cykler og gjorde dem klar til den mørke vintertid. Mens Kenneth arbejdede kunne vi andre så stå og vende verdenssituationen og hygge os. Fællesspisninger i forsamlingshuset, hvor vi med velvilje fra forsamlingshuset har afholdt arrangementer, hvor vi mødes til god mad og snak. Fællespisningerne er foregået med hjælp fra lokale ildsjæle som har taget sig af alt det praktiske. Der er blevet dannet en spirende haveforening, hvor der foregår alt fra plantebytning til udflugter i området. At få området på det politiske landkort har vi gjort gennem at afsende høringssvar til Kommuneplanen Skolestruktur Budget De to sidstnævnte høringssvar fik os endda så meget på landkortet, at vi også kom i medierne. En journalist fra Dagbladet henvendte sig på baggrund af vores svar, som hun synes skilte sig ud ved at være meget konstruktive. Hun ville derfor gerne høre mere og hendes henvendelse endte op med, at Landsbyforeningen både kom i avisen men også i TV2 Lorry. I samme uge var vi for øvrigt også i TV2 Norge, så om ikke andet er vi da blevet verdensberømte i Norge! Vi er også blevet berømte hos politikerne og har senest i samarbejde med GIF været i dialog med politikerne fra: Kultur- og Idrætsudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Teknik- og Miljø og Ejemdomsudvalget De var alle inviteret til et dialogmøde, hvor GIF og Landsbyforeningen fremlagde områdets værdier og styrker, men også de udfordringer og ønsker vi står med - nu hvor skolen er lukket. Vi havde et godt møde, hvor vi følte at politikerne var lydhøre. Baggrunden for at godt kommende samarbejde blev dannet på dette møde.

3 3 Efter skolens lukning er blevet en realitet er der kommet fornyet fokus på sikker skolevej, og i den anledning har vi også haft besøg af politiker Rasmus Felt. Sammen med Rasmus cyklede vi (GIF og Landsbyforeningen) en tur på skolevejene og benyttede samtidigt cykelturen til at fortælle om vores arbejde, ideer og igen udfordringer. Rasmus var også meget positiv. Tilbagemeldingerne fra både dialogmødet og cykelturen har som sagt været positive og vi glæder os på lige fod med politikerne til at få dannet et godt og konstruktivt samarbejde. Området er nu helt sikkert også kendt af de folkevalgte i den gule bygning på torvet i Køge. En ting der også har været med til at fremhæve foreningen på godt og ondt er Facebook. Vi har en gruppe på Facebook, hvor der livligt diskuteres vi er ikke altid lige enige så husk derfor, at god takt og tone også gælder på Facebook. En af styrkerne ved Facebook er, at man hurtigt kan nå ud til mange mennesker, så det er helt klart et medie vi vil benytte i fremtiden tillige. Facebook benyttes også af politikerne og heldigvis kan man da også læse positivt om os på deres respektive Facebook sider. Senest har Jacob Mark (formand for Børneudvalget) fremhævet, at Børnehuset består. Heldigvis blev der jo som en følge af diskussionerne omkring lukning af Gørslev SFO 0 i efteråret 2013 besluttet, at fra januar 2014 skulle SFO 0 Omdannes til en integreret institution som kom til at hedde Gørslev Børnehus. Et dejligt sted - som vi kun kan anbefale småbørnsfamilier i området benytter sig af. Der arbejdes for øvrigt i talende stund også med et møde med Jacob Mark om netop Børnehuset, for at diskutere: Hvad kan Køge Kommune fremtidigt gøre for Børnehuset Hvad kan vi som lokalområde gøre for at promovere Børnehuset og skaffe børn Udover ovenstående aktiviteter har vi også fået placeret et par medlemmer i Busgruppen, som er et forum for brugere af offentlig trafik i Køge Kommune. Busgruppen bidrager direkte med input og ideer til busdriften (under hensyntagen til ydre rammer - såsom økonomi). Et direkte resultat af vores arbejde i busgruppen er bl.a., at der nu kører natbus til Slimminge samt der er sket nogle mindre tilpasninger på bustiderne, der gør det lettere, at pendle fra vores område. Jeg synes selv at vi har haft travlt det forgange år, men også nået en masse. I aften tager vi så hul på et nyt år og vi efterlyser i den anledning ildsjæle der vil melde sig til aktivt at deltage i sammenholdet. Vi har altid brug for hænder og iderige personer til at arrangere bl.a. fællespisninger samt stå for diverse interesse grupper (håndværk, ungdomsklub, litteraturkreds, bagedage, madkurser ja, kun fantasien sætter grænser! Vi vil og skal fortsat være en god forening som gør en forskel - for i Gørslev og omegn hjælper vi nemlig hinanden. God generalforsamling og husk at følge med på hjemmesiden. Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Kassereren, Michael Sigvardt, fremlagde regnskabet for det forløbne år. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt ved akklamation. Ad 4. Valg af lokalrådsmedlemmer og suppleanter Det nye lokalråd fik følgende sammensætning: Leif Lørring, formand Annette Goldschmidt, næstformand Michael Sigvardt, kasserer

4 4 Gerd Poulsen, sekretær Charlotte Rasmussen, webmaster Nanna Steenstrup, bestyrelsesmedlem Michael Slonina, bestyrelsesmedlem John Voss, bestyrelsesmedlem John Frederiksen, suppleant Lisbeth Grube Sørensen, suppleant Ad 5. Valg af 2 revisorer og en suppleant Der var genvalg af revisor og revisorsuppleant: Anders Hansen, revisor Thomas Jensen, revisor Leif Nolling, revisorsuppleant Ad 6. Indkomne forslag til afstemning Ved enstemmig afstemning blev vedtægterne således: 1 stk. 2 ændredes til a) Landsbyforeningens medlemmer er enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer kan efter eget ønske når som helst udtræde af foreningen. b) Bestyrelsen kan udelukke et medlem. Det udelukkende medlem kan begære beslutningen om udelukkelse til afstemning på førstkommende generalforsamling. c) Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 2 stk. 3 og 4 ændredes til: Stk. 3. Valgperioden gælder frem til næstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 4. Valgbare er alle medlemmer, der er myndige. 3 stk. 1 udgår. 5 stk. 1 ændredes til: Det ordinære årsmøde (generalforsamling) afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Valg af lokalrådsmedlemmer og to suppleanter. 6. Valg af to revisorer og en suppleant. 7. Indkomne forslag til afstemning (jf. stk. 3). 8. Ideer og forslag til drøftelse. 9. Eventuelt. 6 stk. 2 ændredes til: Årsmødet indkaldes mindst 14 dage før, det afholdes. Indkaldelse sker på foreningens hjemmeside og ved lokale opslag.

5 5 Ad 7. Ideer og forslag til drøftelse Under dette punkt fremkom flere mere generelle kommentarer og ansatser til mulige forslag, som det nye lokalråd vil inddrage i det videre arbejde. Ad 8. Evt. Den afgåede formand Linda Andersen blev takket for det store og konstruktive arbejde i foreningens startperiode.

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Landsbylauget Fløng Sogn

Landsbylauget Fløng Sogn GENERALFORSAMLING 2015 Afholdt 27. maj 2015 kl. 19:00 21:45 i Fløng Forsamlingshus Fremmødt var 45 deltagere. Fra bestyrelsen var fremmødt: Søren E. Sørensen, formand Jeanette Ingemann, næstformand Kenth

Læs mere

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt Generalforsamling d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere