Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018"

Transkript

1 Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Beløb er angivet i mio. kr. uden PL-regulering. Ved fremregning skal beløbene tillægges PL-regulering fra de enkelte projekters puljeår og frem til opgørelsesåret Paragraånrprojekt Pulje- Projekt- Under- Permanent? DUT Projektbeskrivelse Aktuel konto b SAND Indsamle og formidle viden om mennesker med handicap 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, d SAND Overvågning af FN Handicapkonvention 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3, SAND Børnedatabasen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, a SAND Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre - Initiativer vedr. børnehuse og et særligt spor 14, , b SAND Initiativ for utilpassede børn og unge , , og SAND Oprustning af behandlingsindsatsen i fængslerne 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17, SAND Omprioritering til Kriminalforsorgen i anstalter og frihed SAND Behandlingsgar. i fængslerne - til dem med uafbrudt 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24, afsoningsperiode o.3 mdr SAND Etablering af ungeafdeling, Kriminalforsorgen og SAND Voldsforbyggende behandling for voldsdømte 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3, og SAND Informations- og uddannelsesaktiviter for bistandsværger 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, SAND Fortsatte finansieringer(familiehuset Engelsborg, 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12, alkoholmisbrugsbehandling i fængslerne, Projekt Menneske) SAND Opkvalificering af behandlingsgarantien i fængslerne SAND Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (uddannelsesindsats i Kriminalforsorgen) SAND Screening af unge i Kriminalforsorgens institutioner 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, SAND Udvikling af SSP-samarbejdet 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, SAND Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte (Kriminalforsorgen) SAND Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtsfængsling) SAND Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv. (Kriminalforsorgen) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, ,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, SAND Særligt afsoningstilbud til unge, 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1, SAND D Ungesamråd i alle politikredse 6,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Bloktilskud SAND Styrkelse af behandlingsgarantien i fængslerne, FALSK Statistik vedrørende foranstaltningsdømte konto ,2 0, SAND Yderligere misbrugsbehandling af indsatte konto ,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,

2 SAND Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning konto b SAND D Kompensation for udgifter til børneattester jf del overført til Justitsministeriet ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, SAND Omdannelse af halvåbne afdelinger til 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2, sædelighedsafdelinge, jf FALSK God løsladelse, jf ,3 0,7 0, SAND Øget uddannelse af indsatte, jf f FALSK Videreførsel af Gadejuristen, jf projekt ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2, b1 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Aftale om god opførsel c1 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Implementering af ny indsats mod asocial adfærd 0 0,1 0,1 0, ,5 0,5 0,5 0, FALSK Det Kriminalpræventive Kort ,7 0, SAND Statsstøtte til etablering af servicearealer 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13, SAND Statsstøtte til etablering af servicearealer. Efterregulering af aftalen S96-III fra satspuljen for ,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26, SAND Adgang til at anvende almene fam.boliger som 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Bloktilskud udslusningsboliger SAND Plejeboliggaranti 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 Bloktilskud og SAND Hjemløsestrategi SAND Økonomisk støtte til visse persongrupper med 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Bloktilskud betalingsproblemer i anviste almene ældreboliger FALSK Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats 41, FALSK Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder a FALSK Flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed, heraf:- støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper konto 8,5 8, b FALSK Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser a FALSK Tilskud til fraflytning i ghettoområder FALSK Startboliger, jf e FALSK Forebyggelse af udsættelse af lejere f FALSK Støtte til lige muligheder for børn i udsatte boligområder FALSK Helhedsorienteret boligsocial indsats FALSK Center for boligsocial udvikling 2,7 5,6 5,6 5, FALSK Boliger til yngre fysisk handicappede FALSK Sociale viceværter -4, FALSK Etablering og styrkelse af særlig lokal -3, beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere FALSK Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i udsatte boligområder FALSK Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv. -1, FALSK Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper -15,

3 FALSK Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder FALSK Styrket koordinering i udsatte almene boligområder FALSK Støtte til fremme af udviklingen af almene 0-30, boliger FALSK Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og 0-1, udsættelser FALSK Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt 0-1, udsatte boligområder FALSK Etablering af lokale integrationspartnerskaber 0-4, SAND Pension til pensionister på plejehjem, , , SAND Forslag vedr. sindslidende (fremrykningsudvalget) Bloktilskud, SAND Døende i eget hjem ,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Bloktilskud SAND Forhøjelse af friplads grænser Bloktilskud SAND Børnetilskud vedr. indsatte, ,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4, SAND Vurdering af erhvervsevnetab SAND Ændret aftrapning af grundbeløb og pensionstillæg, og , og SAND Forhøjelse af friplads grænser ,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Bloktilskud SAND Forebyggende hjemmebesøg til ældre Bloktilskud SAND Sindslidende og udstøtte Bloktilskud SAND Rammebeløb til handicappede ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Bloktilskud SAND Støttecenter mod incest - forlængelse 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1, SAND Center for Selvmordsforskning - forlængelse 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1, SAND Formidlingscentre - forlængelse 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12, SAND Center for frivilligt socialt arbejde - forlængelse 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, SAND Videnscentre på handicapområdet - forlængelse SAND Handicappulje - forlængelse SAND Grønlænderarbejde på Kofoeds Skole - forlængelse 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0, SAND Voldspakken (delvis lovbunden) 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 Bloktilskud a SAND Elementer i serviceloven: Ledsageordning for handicappede (lovbunden) b SAND Elementer i serviceloven:frivilligt socialt arbejde (givet over blok permanent) c SAND Elementer i serviceloven: Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (givet i blokken) 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 Bloktilskud 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 Bloktilskud 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 Bloktilskud SAND Kompensation til kommuner i forbindelse med 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 Bloktilskud socialreformen SAND Klage over afgørelser pm personlig og praktisk hjælp 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Bloktilskud (Lovbunden) SAND Styrket social indsats for stofmisbrugere og bloktilskud SAND Teknisk opsamling af eksisterende forslag - Støtte til Ældre Forum og Foreningen Støttecenter mod Incest i Danmark 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, SAND Rammebeløb til de socialt mest udsatte gruppe 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,

4 SAND Rammebeløb til børnefamilepolitik - støtte til 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, Landsforening Spædbørns død SAND Styrkelse af den særlige støtte til børn og unge 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 Bloktilskud, , SAND Ændring af serviceloven mv. 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Bloktilskud, SAND Boligbetaling i plejehjem mv , SAND Lempelse af ægtefælleafhængigheden ved pensionstillæg 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 Bloktilskud, , , , SAND Ophævelse af tillæg for fiktiv indkomst af fremtidige gaver og SAND Kontaktperson for døvblinde i udlandet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Bloktilskud og SAND Videreførelse af tilskud til PRO-centret 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, SAND Center for rusmiddelforskning SAND Erhvervstræning på Kofoeds Skole 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4, SAND Efterværn/efterforsorg på Mølltrup Optagelseshjem SAND Børnefamilieydelse til udsendte i tredjelande 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1, SAND Særlig støtte til børn og unge Bloktilskud SAND 29 - familier, der passer handicappede børn lovbunden) 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 Bloktilskud og SAND Pasning af nærtstående med handicap (lovbunden) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Bloktilskud og SAND Center for små Handicapgrupper 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, SAND Husmodervurderingen - ophævelse (lovbunden) Bloktilskud, SAND Grønlænderarbejde på Kofoeds Skole, permanentgørelse, 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, jf. konto FALSK Merudgifter til førtidspension 1495, a SAND Merudgifter til førtidspension ,5 1533,5 1565,4 1597,4 1629, SAND Tilsyn med plejehjem 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 Bloktilskud SAND Behandlingsgaranti for stofmisbrugere (lovbunden) 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 Bloktilskud SAND Kofoeds Skole, undervisningsområdet 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2, SAND Lov om ansættelse til pasning af nærtstående med 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Bloktilskud handicap (lovbunden) SAND Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13, og bloktilskud handicappede ( 29)(lovbunden) SAND Boligstøtte - arealopgørelse - gavllejligheder mv. (lovbunden) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Bloktilskud, og SAND Støtte til fortsættelse og udbygning af DANRIS 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, SAND Merudgifter behandling af stofmisbrugere, jf aktstykke ,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 Bloktilskud af 27. juni 2003 bilag 1 og a SAND Ledsageordning Bloktilskud SAND Tolkebistand til døve - "Projekt Socialtolkning" SAND Initiativer til forbedring af vilkårene for svage grupper SAND Handleplaner for unge misbrugere under 18 år 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Bloktilskud SAND Lovforslag i medfør af B150, jf. konto ,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Bloktilskud SAND Merudgifter vedr. lov nr. 397 af 28. maj 2003 om selvstændig handlekommune, jf. aktstykke 185 af 27. juni 2003 bilag 1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 Bloktilskud

5 SAND Orlov til lønmodtagere af nærtstående døende Bloktilskud SAND Revision af hjælpemiddelbekendtgørelse og vejledning 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Bloktilskud SAND Helbredstillæg til læsebriller 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Bloktilskud, SAND Social og helhedsorienteret indsats på 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15, prostitutionsområdet SAND KFUKs sociale arb. Reden i KBH, Århus, Odense 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6, , og SAND Livslinien SAND Ompriotering fra initiativ nr SAND Styrkelse af forældreansvaret gennem Bloktilskud forældreprogrammer SAND D Styrkelse af retssikkerheden, præcisering af krav til 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 Bloktilskud, kommuners sagsbeh SAND Behandlingsgaranti for unge 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7, SAND Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpulje 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3, SAND Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen ,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7, SAND Udvidelse af Støtte-/kontaktpersonordningen Bloktilskud SAND Permanentgørelse af alkoholtema 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4, SAND Permanentgørelse af Pro-temaet 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4, SAND Videns- og Formidlingscenter - tema om seksuelle 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2, overgreb SAND Et webbaseret forum til dialog og udveksling af God Social Praksis SAND Stoffrit døgnværested for udsatte grønlændere SAND Center for Selvmordsforskning - forhøjelse af grundbevilling SAND Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen ,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24, SAND Regulering af førtidspensionsreformen Bloktilskud SAND Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, Forbedringer af 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Bloktilskud konkrete serviceydelser SAND Forældremyndighedssager - opfølgning af ny 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 15, bloktilskud, 10 forældremyndighedslov SAND Initiativet indsats for gravide stofmisbrugere 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud SAND Initiativet udsatte gravide omfattet af regler om særlig Bloktilskud støtte SAND Initiativet bisidder til anbragte børn og unge 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Bloktilskud SAND Plejehjemsinformation om plejeboliger/plejehjem 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Bloktilskud og FALSK D Bedre madservice a SAND Psykologbehandling til børn på krisecentre 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Bloktilskud, SAND Familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 Bloktilskud, SAND Opfølgning på anbringelsesreformen, herunder bedre uddannelse af plejefamilier mv., jf. konto , , og ,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1, SAND Efterregulering af L 135 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Bloktilskud SAND Møltrup optagelseshjem 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,

6 SAND Kvalificering af undervisnings- og træningstilbuddene til 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18, handicappede børn (B 20) SAND Fleksible og brugervenlige hjælpeordninger mv., 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 Bloktilskud, og SAND Hjælpeordninger - aktivitetskrav og rådgivningsfunktion mv Bloktilskud, og SAND Lejerettigheder til beboere i botilbud efter serviceloven 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud SAND Dansk Blindesamfunds konsulentordning SAND Diæter mv. til medlemmer af ældreråd 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Bloktilskud SAND Omprioriteringer fra konto Omdisponerede til Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød SAND D Efterregulering af Anbringelsesreformen Bloktilskud SAND D Barnets Reform kontinuitet i anbringelserne 49,2 54,2 58,3 61,9 64,2 66,2 Bloktilskud a SAND D Barnets Reform psykologhjælp til børn på krisecentre 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Bloktilskud b SAND D Barnets Reform psykologhjælp til børn på krisecentre - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, efterregulering c SAND D Barnets Reform psykologhjælp til børn på krisecentre - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, efterregulering SAND Initiativpakke vedr. lejere, der sættes ud af deres bolig 25,1 25,5 25,6 25,6 25,6 25,6 Bloktilskud, , 15.13,03, SAND SFI Nordic Campbell Center a SAND Udviklings- og driftsstøtte til frivillige organisationer m.v (underkonto 10, (ansøgningspulje m.v.) 11, 12, 60 og 61) SAND D Forældres træning af børn i hjemmet (efterregulering) Bloktilskud SAND D Forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7 Bloktilskud handicaphjælpere og efterregulering af L SAND Tolkeløsning for hørehæmmede SAND Omdisponering af midler til social indsats overfor stofmisbrugere (permanent bevilling) ( ) SAND D Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (udslusning) 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 Bloktilskud SAND D Screening af unge på sikrede institutioner 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Bloktilskud SAND Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge SAND D Styrket indsats i varetægtsperioden (undersøgelser og udredning af unge i varetægtssurrogat mv.) ,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Bloktilskud SAND Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtssurrogat), SAND Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv SAND Mulighed for undersøgelse af den unges person og opholdsrum på åbne anbringelsessteder, a SAND D Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgede magtbeføjelser, b SAND Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgede magtbeføjelser efteruddannelse, 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Bloktilskud

7 FALSK Evaluering af ny institutionstype, a FALSK Sikring af konsekvent kommunal indsats over for 3, kriminelle unge (Ankestyrelsen) 3 årig model, b FALSK D Sikring af konsekvent kommunal indsats over for 0, kriminelle unge (Ankestyrelsen) 3 årig model, kommunerne, FALSK Sikring af konsekvent kommunal indsats over for 2, kriminelle unge (VISO) 3 årigt initiativ, FALSK D Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet 3 årigt 0, initiativ, FALSK Styrket indsats for sindslidende, SAND Frivilligcentre, FALSK Forsøg med botilbud til prostituerede, FALSK Anonym behandling af stofmisbrugere 0, a SAND Støtte til private ansøgere til overgang og drift - processtøtte til private modtagere af satspuljemidler b SAND Varig driftsstøtte til private ansøgere2), 37,2 38,7 38,7 38,7 38,7 38, FALSK Udviklingspulje til nye private ansøgninger, FALSK Udviklingspulje ældreområdet, 7, SAND D Merudgifter til første del af Barnets Reform - kontinuitet i anbringelser og psykologhjælp (efterregulering) ,7 13, ,7 Bloktilskud a SAND Ramme til Barnets Reform - Ankestyrelsen, 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13, b SAND Ramme til Barnets Reform - Regionale Statsforvaltninger, 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5, c SAND Ramme til Barnets Reform - centrale initiativer vedr. 19, barnets reform, d SAND D Ramme til Barnets Reform - Reserver og Budgetregulering, 173,5 173, , ,5 Bloktilskud FALSK Fritidspas, SAND Børnerådet, FALSK Parrådgivning, 2, a SAND Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere (efterregulering) 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 Bloktilskud b SAND Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, handicaphjælpere (efterregulering) - Regionale Statsforvaltninger, SAND Nettogevinst ved beskyttet beskæftigelse, 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Bloktilskud FALSK Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, FALSK Udvidet tidlig indsats over for udsatte nydanske børn, FALSK Demokratisk medborgerskab og ligebehandling, FALSK Forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige 25, integrationsarbejde, FALSK Hjælp til handlede kvinder og marginaliserede udlændinge 0, (KIT), FALSK Fremme af ligestilling (pulje), FALSK Ligestilling for personer med indvandrerbaggrund, FALSK Lokal integration af førtidspensionister (pulje), FALSK Socialpsykiatri konto

8 FALSK Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af 26,5 30, efterværnsindsatsen konto SAND D Efterregulering af Barnets Reform konto ,9 17,7 18,6 19,4 20,3 Bloktilskud a1 SAND Støtte til frivillige organisationer mv., heraf Driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010/2011 konto a2 SAND Støtte til frivillige organisationer mv., heraf Driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010/2011 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4, og ,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8, , og b2 FALSK Støtte til frivillige organisationer mv., heraf 3, Overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i a FALSK Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte 5 5, grupper b FALSK Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrelser 1,6 3, FALSK National civilsamfundsstrategi konto ,5 27, og SAND Det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn (SISO) konto FALSK En værdig vej ud af prostitution, herunder støtte til kvinder på vej ud af prostitution konto SAND Uddannelse på sikrede institutioner konto FALSK Bekæmpelse af menneskehandel 21,9 21, a FALSK Anbragte børn med funktionsnedsættelse metodeudvikling konto b SAND D Anbragte børn med funktionsnedsættelse lovforslag 10,6 8,2 8,1 11,8 11,8 11,8 Bloktilskud, konto c SAND Mere viden om mennesker med handicap- Det Centrale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, Handicapråd konto e SAND Mere viden om handicap - Overført fra Center for 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3, ligebehandling af handicappede til Det Centrale Handicapråd FALSK Skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse FALSK Pulje til fremme af aktivt medborgerskab for udsatte unge og nydanskere FALSK Omprioritering fra konto Bedre madservice -5,5-5, FALSK Omprioritering fra konto Videreførelse af projekter støttet af psykiatriaftalen SAND Omprioritering fra konto Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper SAND Omprioritering fra konto Videreførsel af projekter støttet af kvindekrisecenterpuljen a FALSK Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, herafudbredelse af centre, jf b FALSK Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, herafvidereførelse af psykologordning, jf ,1-14, ,3-21,3-21,3-21,3-21,3-21, ,9 12, FALSK Isolerede sindslidende i egen bolig, jf FALSK Psykologhjælp på kvindekrisecentre, jf

9 a1 SAND Handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handlekraftig indsats, jf ,3 5,9 4,9 4,9 4,9 4, og a2 SAND Handlekraftig indsats - Overførsel til Folketingets Ombudsmand a3 SAND Handlekraftig indsats - Overførsel til Børnerådet b SAND D Handlekraftig indsats, heraf - styrkelse af indsatsen over 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud for familier med børn, der er særlig støtte, jf c SAND Handlekraftig indsats, heraf - til partsstatus og 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, advokatbistand, jf SAND D Efterværn, jf ,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8, FALSK Børnehuse, jf a SAND Børnehuse, oprindelig bevilling Bloktilskud b SAND Børnehuse, Socialstyrelsens arbejde med dataindsamling, rådgivning mv a SAND Forebyggelsesstrategi a FALSK Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf- julehjælp, jf , b FALSK Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf- frivillig gældsrådgivning, jf d FALSK Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf- sommerferiehjælp, jf FALSK Digitalisering til udsatte grupper, jf FALSK Exit Prostitution 5,2 10,3 10, a FALSK Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf behandling af voldelige mænd, jf b FALSK Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf interventionscenter, jf c FALSK Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf evaluering, jf FALSK Undersøgelse af indsatsen på mandekrisecentre, jf. 0, FALSK Akut krisefunktion, jf FALSK National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse, jf FALSK Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling, jf FALSK Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, jf FALSK Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering, jf a1 SAND Støtte til frivillige organisationer, heraf - driftsstøtte udløb, jf a3 SAND Det grønlandske hus i Ålborg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, a4 SAND Foreningen Grønlandske Børn b1 SAND Støtte til frivillige organisationer, heraf - driftsstøtte ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, udløb, jf b2 SAND Fonden for socialt ansvar 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1, b3 SAND Landsforeningen mod spiseforstyrrelser 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, b4 SAND PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede

10 c1 FALSK Støtte til frivillige organisationer, heraf - overgangsstøtte 2011-udløb, jf c2 FALSK Overført fra 77-c1 og 77-a1 til projektet Gadejuristen under 11. Justitsministeriet d FALSK Støtte til frivillige organisationer, heraf - overgangsstøtte 2012-udløb, jf e FALSK Støtte til frivillige organisationer, heraf - udviklingsstøtte, jf FALSK Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæssige område, jf a SAND D Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, heraf - kompensation til kommuner, jf b SAND Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, heraf - statslig refusion, jf FALSK Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser - fra potentiale til gevinst, jf a1 FALSK Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, heraf- styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede, jf ,2 0,5 0, ,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2, ,8 1,5 1, ,2 0, ,6 59,3 65,6 70,6 74,5 77,8 Bloktilskud 52,5 62,7 69,4 74,7 78,8 82, , b FALSK Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, heraf- bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicap-konventionen, jf a SAND D Forslag til lov om ledsagelse til årige med nedsat 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Bloktilskud funktionsevne, heraf - kompensation til kommunerne, jf b FALSK Viden om mennesker med handicap, heraf- forskning om ADHD, jf c FALSK Viden om mennesker med handicap, heraf- socialhistorisk 2 3, projekt, jf FALSK Midlertidig driftsstøtte til RoBo Braille, jf FALSK Hverdagsrehabilitering, jf FALSK Digitalisering til ældre, jf FALSK Opfølgning på kommission om livskvalitet og og selvbestemmelse, jf a SAND D Efterreguleringer, heraf- BPA, jf ,7 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Bloktilskud b SAND D Efterreguleringer, heraf- anbragte børn med 1-1,4-2,2-1,1-1,1-1,1 Bloktilskud funktionsnedsættelse (kompensation til kommunerne), jf c SAND D Efterreguleringer, heraf- anbragte børn med 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2, funktionsnedsættelse (refusion), jf d SAND D Efterreguleringer, heraf- Nettogevinst ved beskyttet 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud beskæftigelse, e SAND D Efterreguleringer, heraf- barnets Reform, jf FALSK Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution FALSK Støtte til kvinder på vej ud af prostitution FALSK Styrkelse af efterværnsindsatsen

11 FALSK Målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier FALSK Center for Rusmiddelforskning. -0,2-0, a FALSK Overgrebspakke -Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge 7,5 5, b SAND Overgrebspakke -Styrkelse af videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO) 5, c SAND Overgrebspakke - Styrkelse af indsatsen over for 3, krænkende børn d SAND Overgrebspakke- Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge e SAND Overgrebspakke - Ankestyrelsens oprettelse og drift af 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, underretningsstatistik f SAND D Overgrebspakke - Regulering af kommunernes bloktilskud 21, Bloktilskud vedr. Overgrebspakken g FALSK Overgrebspakke - Udvikling og etablering af børnehuse 0, FALSK Støtte til børn ved erstatningssager b FALSK Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre - Udvikling og implementering af et særligt spor 0, , FALSK Parrådgivning som forebyggende indsats 0 2,5 2, SAND D Efterregulering vedr. efterværn ,9 8,9 8,9 Bloktilskud a SAND Domfældte udviklingshæmmede- Særlige sociale indsatser i forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3, b SAND D Domfældte udviklingshæmmede- Regulering af 0,7 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 Bloktilskud kommunernes bloktilskud FALSK Strategi for udsatte grønlændere 10 1,6 1,6 0, FALSK Rådet for socialt udsatte - midler til forskning mv FALSK Anonym stofmisbrugsbehandling, FALSK Styrket indsats på værestederne FALSK Nødovernatningspulje FALSK Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere FALSK Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig 5 3 3,5 0, FALSK Forebyggelse af selvmord blandt ældre a SAND Støtte til frivillige organisationer mv- Driftstøtte til 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1, bevillinger der udløber i b SAND Støtte til frivillige organisationer mv- Driftstøtte til 0 21,6 21,6 21,4 21,4 21, bevillinger der udløber i c FALSK Støtte til frivillige organisationer mv- Overgangsstøtte til 9,5 3, bevillinger der udløber i d FALSK Støtte til frivillige organisationer mv- Overgangsstøtte til 14,5 13,8 9, bevillinger der udløber i e FALSK Støtte til frivillige organisationer mv- Udviklingsstøtte til 31, projekter SAND Rammebeløb til handicappede -4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4, FALSK Anbragte børn med funktionsnedsættelse SAND Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

12 SAND Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger ,3-3,3-3, SAND Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de ,9-2,9-2, sikrede afd. og tilknyttede åbne afd FALSK Styrkelse af efterværnsindsatsen 0-0, SAND Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0, udløber i FALSK Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser 0-0, FALSK Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder -9, FALSK Servicestyrelsen, Almindelig virksomhed -0, FALSK Udvikling til metoder til tidlig indsats for udsatte børn og -0, unge FALSK Forebyggelse af unges sociale problemer -1, FALSK Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering -3, FALSK Rammebeløb til handicappede -4, FALSK Nye og nemmere veje -3, FALSK Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område FALSK Udvikling af lokale frivilligecentre -1, FALSK Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens -0, kapitel FALSK Udvikling af efteruddannelse -0, FALSK Efteruddannelse -19, FALSK Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen -0, FALSK Udvikling af plejefamilieområdet -0, FALSK Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen) -2, FALSK Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre -5, FALSK Strategisk forskningsprogram og vidensportal -7, FALSK Implementering og undersøgelser -5, FALSK Støtte til forældre til anbragte børn -0, FALSK Bisidder til udsatte børn og unge -0, FALSK Efteruddannelse af sagsbehandlere -12, FALSK Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre FALSK Styrket indsats på botilbud mv. -0, FALSK Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud -0, FALSK Tilbud til demente og andre svage ældre -0, FALSK Sjældne Diagnoser -0, FALSK ADHD-foreningen -0, FALSK De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom -0, FALSK Psykiatriaftale , FALSK Fremrykningspuljen -5, FALSK Akutte tilbud til sindslidende -26, FALSK Styrkelse af socialpsykiatrien -5, FALSK Sundhed til socialt udsatte -1, FALSK Den gode udskrivning

13 FALSK Bostøtte -0, FALSK Uddannelse og job -13, FALSK Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder -1, mv FALSK Målrettet indsat overfor børn og unge med psykiske -1, vanskeligheder og deres familier FALSK RAMFAM -2, FALSK Tilskud til uddannelse og evaluering -0, FALSK Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge -0, FALSK Plejefamilier -0, FALSK Forsøg med frtitidspas til udsatte børn og unge -1, FALSK Opkvalificering af den tidlige indsats -0, FALSK Etablering af kollegier til unge, enlige, og sårbare mødre -0, og pulje til ambulante tilbus FALSK 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats -3, FALSK Forsøg med efterværn for tidligere anbragte -1, FALSK Informationscenter og misbrug -0, FALSK Netværk og samtalegrupper -0, FALSK Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte -1, FALSK Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype FALSK Aktivitetstilbud på væresteder mv. -14, FALSK Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg -0, FALSK Pulje til socialt udsatte grupper -4, FALSK Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper -0, FALSK Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution -0, FALSK Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på -3, kvindekrisecentre FALSK Social indsats over for stofmisbrugere -10, FALSK Social indsats over for alkoholmisbrugere -0, FALSK Tilskud vedr. ældre -3, FALSK Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet -0, FALSK Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre -0, FALSK Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund -0, end dansk FALSK Med familien i centrum -2, FALSK Forberedende Forældrekurser -0, FALSK Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere -0, FALSK Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark -0, FALSK Negativ social arv -0, FALSK Styrkelse af efterværnsindsatsen FALSK Mødrehjælpen -3,

14 FALSK Ældre Sagen -0, FALSK Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet FALSK Det Fælles Ansvar II -25, FALSK Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i , FALSK Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der -0, udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger -0, der udløber i FALSK Et aktivt ældreliv -4, FALSK Understøttelse af ældres livskvalitet FALSK Særlig indsats B&U FALSK Lokale partnerskaber FALSK Dialog om fællesskab og forskellighed -0, FALSK Aktivt medborgerskab -2, FALSK Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme -1, FALSK Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination -0, FALSK Indsats mod genopdragelsesrejser -0, FALSK Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter -0, FALSK Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at -1, forebygger ekstremisme og polarisering FALSK Øget sammenhængskraft -0, FALSK Venskabsfamiler og lektiehjælp -1, FALSK Den frivillige integrationsindsats -2, b FALSK En hurtig og sammenhængende indsats- Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser c FALSK En hurtig og sammenhængende indsats -Udbredelse af sociale akuttilbud a FALSK Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen, - Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i de regionale og kommunale indsatser b FALSK Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen- Koncept for systematisk inddragelse af pårørende b FALSK Høj kvalitet forudsætter mere viden og pulje til konkrete forskningsprojekter,- Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen b FALSK Mindre tvang og magtanvendelse- Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud a FALSK D Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Netværkssamråd b2 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Aftale om god opførsel c2 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Implementering af ny indsats mod asocial adfærd FALSK Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO og kommunerne , ,8 7,1 7,1 7,1 7,1 Bloktilskud 0 0,9 0,9 0, , , , , bloktilskud

15 FALSK Børneforløbsundersøgelse 0 0, SAND En skærpet indsats for bortførte børn j 0 3,1 2,9 2,9 2,9 2, SAND PAS adoptionsrådgivning a FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-flyt holdninger og gør op med fordomme b FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-frivillig faglighed c FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet- Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning 0 0, ,8 1,4 1,3 2, ,9 0, d FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-task Force på handicapområdet e FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-måling af inklusion f FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet- Mestringsstøtte til familier med handicappede børn g FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede 0 0,6 2,8 2,8 2, , ,5 13,5 13, ,8 2,7 4,5 4, j FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet- 0 0,3 0 0, Overvågning af udvikling i beskæftigelses- og uddannelsesniveauet FALSK Overgangsstøtte til RoboBraille 0 1, FALSK Inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge med handicap a FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny Hjemløsestrategi,-Forebyggende og tidlig indsats til unge 0 1 0, ,2 19,1 19,1 13, b FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny 0 3, Hjemløsestrategi,-Styrket forankring og implementering af Hjemløsestrategien c FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny Hjemløsestrategi,-Nødovernatningspulje d FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Hjemløsestrategi,-National medfinansiering af EU fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse ( ) SAND D Anonym stofmisbrugsbehandling 0 5 9,2 9,2 9,2 9, , FALSK Aktivitetsbevilling Rådet for Socialt Udsatte FALSK Overgangsbevilling til indsatsen til bekæmpelse af , menneskehandel SAND National koordinationsstruktur a SAND D Efterregulering vedr. integration ,1 0,1 Bloktilskud b SAND D Efterregulering vedr. børnehuse 0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 Bloktilskud a FALSK Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber med 0 19,9 4, udgangen af b SAND Driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i ,2 0,2 0,2 0,2 0, c FALSK Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i ,1 1, d FALSK Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt integrationsprojekter e FALSK Udviklingspulje til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende 0 3,5 28,6 20,3 22, ,1 5,2 4,

16 f FALSK Udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er på 0 2,1 3, vej ud i kriminalitet FALSK Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæssige område FALSK Pulje til uddeling af julehjælp FALSK Sommerferiepulje SAND Bisidderordning 0 4,5 4,5 5,5 5,5 5, FALSK Hanne Mariehjemmet 0 6,5 6, a SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i Aalborg b SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i Aarhus c SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i Odense d SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i København e SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-døgnværested for udsatte grønlændere 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0, ,2 1,2 1,2 1,2 1, ,4 0,4 0,4 0,4 0, ,1 1,1 1,1 1,1 1, FALSK Hjemløsestrategi 0-75, FALSK Ny forskning om ADHD 0-0, FALSK Rammebeløb til handicappede mv. 0-16, FALSK Anbragte børn med funktionsnedsættelse 0-0, FALSK Formidling og evaluering vedr. Ledsagelse til årige med nedsat funktionsevne 0-0, FALSK Lovforslag om kriminalpræventive sociale 0-0, indsatser FALSK Kvalificering af indsatsten for familier med handicappede børn FALSK Kvalitets- og vidensudvikling på 0-4, handicapområdet FALSK Styrket indsats for børn, unge og voksne 0-0, med ADHD mv FALSK Udgifter til afholdelse af tolkning 0-12, FALSK Tilskud til driften af Den Nationale 0-3, Tolkemyndighed FALSK Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for 0-0, det sociale felt FALSK Pulje til etablering og grundfinansiering af 0-0, frivilligcentre FALSK Efteruddannelse 0-31, FALSK Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande 0-1,

17 FALSK Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSPpuljen) 0-0, FALSK Målrettet indsats overfor sårbare, unge 0-3, mødre FALSK Implementering og undersøgelser 0-0, FALSK Styrket indsats på botilbud mv. 0-0, FALSK Sociale teknologier for mennesker med 0-0, funktionsnedsættelser FALSK Bevidstgørende kampagner om rettigheder 0-0, for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen FALSK Fremrykningspuljen 0-21, FALSK Akutte tilbud til sindslidende 0-6, FALSK Isolerede sindslidende i egen bolig FALSK Sundhed til socialt udsatte 0-0, FALSK Integrerede forløb FALSK Medicinpædagogik og psykoedukation 0-3, FALSK Uddannelse og job 0-6, FALSK Fremskudt sagsbehandling 0-3, FALSK Særforanstaltninger 0-1, FALSK Udvikling af bostøtte 0-18, FALSK Pulje til oprettelse af lokale/kommunale 0-2, udsatteråd FALSK Forsøg med fritidspas til udsatte børn og 0-0, unge FALSK Pulje til sommerferiehjælp 0-2, FALSK Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud 0-4, FALSK Støtte til kvinder på vej ud af prostitution 0-0, FALSK Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype FALSK Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder 0-1, FALSK Aktivitetstilbud på væresteder mv. 0-0, FALSK Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre FALSK Anonym ambulant behandling af 0-0, stofmisbrugere over 18 år FALSK Social indsats over for alkoholmisbrugere 0-2, FALSK Forsøg med interventionscenter for 0-0, voldsramte FALSK Lokal integration af førtidspensionister 0-0, FALSK Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet FALSK Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem 0-4, , FALSK Hverdagsrehabilitering på ældreområdet 0-0,

18 FALSK Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der 0-0, udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til 0-0, bevillinger, der udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til 0-0, bevillinger, der udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte 0-0, til bevillinger der udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte 0-0, til bevillinger der udløber i FALSK Afhjælpe sociale vanskeligheder 0-3, FALSK Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for 0-6, udsatte grupper FALSK Udviklingsstøtte til projekter, som 0-0, forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration FALSK Særlig indsats for børn og unge 0-5, FALSK Lokale partnerskaber 0-2, FALSK Dialog, medborgerskab og etnisk ligestilling FALSK Demokratisk medborgerskab og 0-4, ligebehandling FALSK Indsats mod vold mod kvinder SAND D Tilskud til sondekost SAND Permanentgørelse og forhøjelse af støtten til projekter på JF.Kennedy Instituttet SAND D Tandpleje for svage grupper SAND Centre for torturofre SAND D Begrænsning af hepatitissmitte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, SAND D Vandampuller i sprøjtesæt SAND D Behandlingsindsatsen for patienter med spiseforstyrrelser b SAND Den off. Indsats på alkoholområdet se også 15. Samme initiativ c SAND D Den off. Indsats på alkoholområdet se også 15. Samme initiativ SAND D Indførelse af metadonjektion SAND Øget indsats rettet specielt mod hepatitis C blandt stofmisbrugere SAND Udvidet tilbud om gratis vaccination mod hepatitis B 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, SAND Forankring og fortsat Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien SAND Tilskud til videreførelse af projekter til særligt prioriterede områder SAND Undersøgelses- og behandlingsret i børnepsykiatrien 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227, SAND Ikke-psykotiske lidelser - psykologbehandling af depression SAND Traumatiserede flygtninge b SAND Forstærket tidlig indsats, herunder familieambulatorier 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31, SAND Buprenorphin som førstevalg ved substitutionsbehandling 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11, SAND Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,

19 SAND Omprioriteringer fra konto Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram (hepatitis C) -6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6, SAND Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien SAND Psykologbehandling til personer med let til moderat angst, herunder OCD SAND Dag- og døgnbehandling på alkoholområdet SAND Centre for voldtægts- og voldsofre SAND Videnscenter for seksuelt misbrugte børn SAND Lægeordineret heroin SAND Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud, SAND Udbygning af opsøgende psykiatriteams og tvungen opfølgning, SAND Styrket indsats over for selvmordstruede, herunder over for personer, der har forsøgt selvmord, FALSK Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen), 1, SAND Styrket indsats i retspsykiatrien, 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65, FALSK Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet, FALSK Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el. andre sundhedsrisici FALSK Forøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed ( aftalen) FALSK Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialt 9, udsatte og sårbare grupper FALSK Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a familieorienteret alkoholbehandling, SAND Lægeordineret heroin (efterregulering) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1, SAND Vederlagsfri fysioterapi (efterregulering) 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 140, SAND Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedr. synshandicap, 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2, SAND D Opsøgende og udgående virksomhed i psykiatrien konto 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33, SAND D Retspsykiatri konto ,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33, SAND D Ikke-psykotiske lidelser konto FALSK Lær at leve med - program for depressions- og 1, angstsygdomme konto FALSK Landsindsatsen mod Angst konto FALSK Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang konto 5,3 6, FALSK Videnscenter for Oligofreni konto FALSK PsykiatriFondens Ungdomsprojekt konto , FALSK Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien konto 4 3, FALSK Nationalt Videnscenter for Demens konto , FALSK Rehabiliteringstilbud til Parkinson patienter konto ,2 3, FALSK Forsøg med sundhedsrum konto SAND Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, 32, jf SAND D Styrkelse af den nære psykiatri, jf

20 SAND D Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, jf FALSK D Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af personer med depression, jf FALSK D Udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling af personer med angst, herunder OCD, jf SAND D Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, jf. 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13, SAND Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13, dobbeltbelastede, jf SAND Flere sengepladser i psykiatrien, jf FALSK Behandling af spiseforstyrrelser, jf FALSK Erfaringsindhentning om behandling af BED, jf FALSK Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge, jf FALSK Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte, jf FALSK Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed, jf FALSK Børn og unge med kronisk sygdom, jf FALSK National handlingsplan for den ældre medicinske patient, 54,6 54,6 34, jf FALSK Nationalt Videnscenter for Demens, jf ,9 6,2 6, SAND D Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination, jf FALSK Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge, jf FALSK Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide, jf. 4,5 4,5 4, SAND Reserve vedr. det kommunale lov- og -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0, cirkulæreprogram (vedr. kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling) FALSK Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien 17,6 15,6 15,6 15, FALSK Fremme af unges mentale sundhed FALSK Videreførelse af "EN AF OS"-kampagnen 1, a FALSK BoPaM - Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende 0, af Misbrugere b FALSK SINDs pårørenderådgivning c FALSK PS Landsforening (Pårørende til spiseforstyrrede) 2, d FALSK Bedre Psykiatri e FALSK Det Sociale Netværk 1, SAND D Styrket indsats for mennesker med langvarige og kroniske smerter SAND D Forbedring af tilbuddene på landets voldtægtscentre 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4, FALSK Behandling til svært overvægtige børn FALSK Tilskud til Danske Hospitalsklovne FALSK Sygehusenes varmtvandsbassiner FALSK Kampagne målrettet svage og udsatte med risiko for knogleskørhed

Udmøntning af satspuljen for 2010

Udmøntning af satspuljen for 2010 Udmøntning af satspuljen for 2010 28. oktober 2009 Styrket indsats mod ungdomskriminalitet 1 Helhedsorienterede gadeplansindsatser 19,0 33,9 42,8 41,8 2 Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2014 til 2019

Satspuljen - projektoversigt: 2014 til 2019 6 2011 35 b Permanent Indsamle og formidle viden om mennesker med handicap 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 06.11.11 6 2011 35 d Permanent Overvågning af FN Handicapkonvention 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 06.11.11 10

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2012

Udmøntning af satspuljen for 2012 Udmøntning af satspuljen for 2012 23. november 2011 Tabel 1 Aftale om udmøntning af satspuljen 2012 Nr. P/DUT Initiativ 2012 2013 2014 2015 2016 Psykiatrien skal opprioriteres 1 P Hurtigere hjælp til børn

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2006

Udmøntning af satspuljen for 2006 Udmøntning af satspuljen for 2006 Nr. Initiativ 2006 2007 2008 2009 Ældre 1 Plejeboliggaranti 152,4 176,1 181,2 26,6 2 Genoptræning 5,0 3,3 6,3 0,0 3 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2011 til 2016

Satspuljen - projektoversigt: 2011 til 2016 Satspuljen - projektoversigt: 2011 til 2016 Beløbene er angivet i mio. kr. uden pl-regulering. Hvis beløbene skal regnes frem til niveauet i indeværende finansår, skal de tillægges pl-regulering fra puljeåret

Læs mere

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Oversigt over satspuljebeløb for periode 2003-2008. 28.Maj 2004 Side 1 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet ( incl. tidligere 14 Boligministeriet og 26. Erhvervsministeriet) 1996/28 P Statsstøtte til etablering

Læs mere

Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område

Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område Punkt 7. Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område 2014-2017. 2014-2343. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Samlet oversigt over de enkelte satspuljeaftaler Aftale 2006 2007 2008 2009 2010 I alt Region Hovedstaden 16,9 104,6 105,6

Læs mere

Forsøgsordning med screening af indsatte for somatiske sygdomme ( ) ,5 1,5 1,5

Forsøgsordning med screening af indsatte for somatiske sygdomme ( ) ,5 1,5 1,5 Pgf Perma nent DUT Pulje År Projekt- Nummer Underprojekt ProjektBeskrivelse Finanslovskonto 2010 i mio 2011 i mio 2012 i mio 2013 i mio 6 SAND 2011 35 b Mere viden om mennesker med handicap- styrkelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

14. november 2011. Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015

14. november 2011. Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015 14. november 2011 Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Tabel 1 Aftale om udmøntning af satspuljen 2013

Tabel 1 Aftale om udmøntning af satspuljen 2013 Tabel 1 Aftale om udmøntning af satspuljen 2013 Nr. P/D Initiativer (Mio. kr., 2013-priser) 2013 2014 2015 2016 2017 Førtidspension og fleksjob 1 Opstartsstøtte til rehabiliteringsteams, jf. 17.46.78.10

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen for 2014 (28. november 2013) Aftaler om finansloven for 2014 November 2013

Læs mere

Oversigt over igangværende og afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet

Oversigt over igangværende og afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 202 Offentligt Oversigt over igangværende og afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet Afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Tiltag Beskrivelse Relevans Bedre boligforhold og rimelig husleje for unge Udvidelse af ommærkningsordning: boligorganisationer og kommuner kan

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 28.oktober 2009 Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2015 til 2020

Satspuljen - projektoversigt: 2015 til 2020 6 2011 35 b Permanent Overvågning af FN's handicapkonvention Overvågning af FN's handicapkonvention 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 06.11.11 6 2011 35 d Permanent Overvågning af FN's handicapkonvention Overvågning

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper og handicappede ( )

Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper og handicappede ( ) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Kristeligt Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om: Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt 2016 til 2021

Satspuljen - projektoversigt 2016 til 2021 Satspuljen - projektoversigt 2016 til 2021 Paragraf 06 2011-35-b Permanent Overvågning af FN's handicapkonvention Overvågning af FN's handicapkonvention 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 06.11.11.10 06 2011-35-d

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014 Regeringen 15. oktober 2010 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Liberal Alliance Kristendemokraterne Delaftalen på sundhedsområdet, som er indgået i dag, er

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008 Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet overfor

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Det Konservative Folkeparti,

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Udmøntning af satspuljen for 2010 (29. oktober 2009) Aftale om udmøntning

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Tekst

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 27. oktober 2015 Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2006 (7. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November

Udmøntning af satspuljen for 2006 (7. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen for 2006 (7. november

Læs mere

Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen. Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal. Forventet udmøntningskvartal

Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen. Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal. Forventet udmøntningskvartal Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen Pulje til etablering af nye frivilligcentre (ETFRI 2016) 15.13.28.90.

Læs mere

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri 19M puljen 19 M Fremrykningspuljen Kvalitet i den kommunale indsats

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015) Aftaler om finansloven for 2016 November 2015 77

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015) Aftaler om finansloven for 2016 November 2015 77 Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen for

Læs mere

finansiering Nedbringelse af ventelisten for botilbud til psykisk syge finansiering

finansiering Nedbringelse af ventelisten for botilbud til psykisk syge finansiering Målgruppeområ de Periode Titel Titel Emne Projekttype Målgruppe 2 Kontor Formål Bemærkninger Brutto komm ekstern 2000-2014 Projekt Portugalsgade Botilbud Botilbud Sindslidende DU Udsatte 2001-2014 Projekt

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015)

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015) Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen

Læs mere

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Socialministeriet Bilag til spørgsmål nr. 59 (GRU Alm. del). J.nr. 2010-2930 Initiativer vedr. udsatte

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Anette Hansen, seniorkonsulent Odense den 12. september 2013 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Fastholdelse og indslusning

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2011 (1. november 2010)

Udmøntning af satspuljen for 2011 (1. november 2010) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om: Udmøntning af satspuljen for 2011 (1. november

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigs ministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 1. Indsats overfor mennesker med sindslidelser 1.1 Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Karin Nødgaard Socialpolitik 24. august 2014

Karin Nødgaard Socialpolitik 24. august 2014 Karin Nødgaard Socialpolitik 24. august 2014 Socialområdet i kommunalt regi 1. Kommunernes organisation på socialområdet 2. Udsatte børn og unge 3. Ældreområdet 4. Digital kommunikation 5. Socialt bedrageri

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018 Socialstyrelsen udmelder og udmønter 30 ansøgningspuljer i Ansøgningspuljerne er i denne kalender oplistet ud

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigs ministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

4. november Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet

4. november Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 4. november 2016 Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2017-2020 Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Læs mere