$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #"

Transkript

1

2 ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2

3 ! " 00. 0$ / 0+$ $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' & 1 () ($ " / 138 & 3 1/8" 3+ * ' ) + 0 5/ 9 6 +:" " /8 & 03 5" 00 6" 0+ 3

4 $* ) : " /8 & 0 35" 0+ 36; < 0/, =

5 .! ". / :& "!& ) &" &&!" "" / ' &"."& "" 1 * "! "0 05 )" & "& & &2030/! " * 3: )03; 56,!", &! & ) 0, &! "!>!"$ * """ ))> " & &!" * 3 > ' ( $ & 5

6 ) A?03 *+ / "* ""!""& >, - "+ ) 56 &!" && "!"> ) +. 0 & > $ & 0 &! " &"* " > +!!" &! "> / 6

7 &0! && & &!" >, 0"!&" ; &!& & " "!" > 0 "!")& " &.* " ) 7

8 " &! " 1 $& C05! ", $!" "!"!" "&&,!! &, " "!"&! " 2 ' $& > " & " $, "! & " )2,, - -!"& &!"" &,!! &, &" & * "&! ""! " (" 55!D/0 0 " 1 ; /0 = < ) ' ( : 85 6; 8

9 ' " & "!"! "& * "!"!!!"&,& 8!"& " ",, : " ",, & " 7 "!!!"" :! ) )!!"&! $! :82(")! 3"& 3 4 $ &! :& &!! " "&, "&, " )!) ",")!"! ) " 4 ) 4 ) ' 8>7 8>9 6? )? 95 7 ; 8; 8::' 3 9

10 ! ) & "&)"& " &"! & > :!! < < '!! & "& 8)<05 2 <05,4' $&! 00, &"!"& )! "! 0 (!) & " & 5 :! 2 > 8!! & &!!& && " C!) < 2 = 4 ) 45 ' 7 + 4( 5 7 4>' 7 10

11 .* A & 2 ),& - (& " 6, 0+ 0&,""&13!"& =&".!/D " 51! * 1 ', & ""&/+ &!"&. 0+!D05! & " 5 * ; "&01+!" "!"& =& = )0D 03D! ", ", + 4? >7 5 ; ? 7 '? ; 6 8(

12 !"" "!, $! = ( 8>7->; 67 =? ' , 7 5!3 5!0 "* 3!+ 7!,)"!)) 7 "!) :", ' $!"! 8!0!6D"<!!03!6D "< ; & "35D" < (&5!D, ' $!"" & (" " E " " &!" &, - & &!& & <) ), ( ( 6 A = ; 6( ' >67 12

13 )!& " & &," &"),& &! & " F! ") " " : ")!"&" "&! * & "&! < ") ( "&,". "!" ) ",,' $!!"&!" &.&! "! 2 $! )!"&,&! & " & 4 B; :7' 87C B; 5 7; 97C B; 67687C B; 876>7C B6( 765 7C B6( 76; 7C B6; 7? 5 7C B? ; 7? ( 7C &B? + 13 A 4 = ; 66; 5 ( 7 < & B C4 ) 8? ; -? 6' 7 = ; ( -' (? 7 2? :>-; :; 7 D? 5 -; ' 7 3 & ; >' 7

14 9 "! "&, )& &"!" &( " &)!! "&"! ") &,!& )!"&, - "&!!,!" ' $!&& =! && "&& ' 8& +G,! )&/! &/ :&05 & &! " = (0!" & &!5D "+D, & & ' $ " & &, & &!!&! < = ( 997 ; ' 9' 7? >97 4 >; ' 7 :; 7 E 4 >? -5 ( ; :; -? ; >7 = 4 3 >:( 7 + >5 97 :8:7 = 8' -8>4 3 8? ; 7 + 8; 97 ; :7 14

15 !"&! &&3 D!D "!/1!D& 2 :!"&! 8 & &&!&!" & $0D"& & & 1 $!& "), & 8 ")!,")!! & " $!! 8! :! & ; &, ), - &!"!" &&,!!,&&!!" &!")! * $!" " = 3 '?? 7 + 6( ' 7 ' >97 - F ; ( 97 = 6?? 7 2? '? 67; ( 87 + ; ' 5 7; >? 7 E >7 )? '? 7? 6( 7 G ' '

16 " '") $ "&! " " $ ") 3 00! &001 00/ $ )!"&!)* ") &. - )! )& & &!! & 2 $!!,"!"& "' &&& )& $ ")! ),! "&& &$ " "& " " " $! & " "=!! & & 8! C"& 0 " * +/D! 11!5D & :!!& '" 00D! FA 8? - 1 F )8??? ; 8> 3 4 ( 5 ; 7 8' = 4 3 ( '? 7 8: = 8897 B C 16

17 ! & " 8 "&!" 6/D!", &&!6!0D!"&!""&!, - "! & & "! & * 2 - :!, )! & )! ),!,! "! & & "2"&! C) 0C 7! " ) " 1 ( 8! 1!1D, & "!" < & : < " )!! FA 8( -> $ & F H FA 8? & & F )8? ) 4 3 ; 9; 7 +? 8? 7? 5 ; 7 17

18 &!" "&!" "&! ) " & " "&! )!"& ;,!)) " & " 2 4 $! ") " & 8!) +3!3D +1!/DH!" "&,! " 00!1D & "! "! &! &) " " " "!" & &"",!! &!")" &!!!& * ) &!)&&. " & " ;! & &"" & ; ) )" &!!,!&!" &! " &" 2 & 4 3 ( ; ( 7 + >; >7 >6:7 = & F & $ &"? 18

19 * ) &, 8 & " -!")! " &, ) ) ", " '"!",& " "!", "!"""& 2! ) " "F )!!! ")!,) ".! &")!""!"!! " )! ' 2& & " &!" I&,& & "&" " 2" "! &! " & "" ), " &!"&! & ) " F " = F

20 2 "& " &,&!" " * & & &; )!"" & - &)! "!& )2&) " '" & &!"!"& " &!" :!"&!&!"&:)" "&&! & $ & "!! ""!)!"&,!)!! " &) & " &&!!" ) ;& "!" )&&&.!&& ",& & & & 2!" & FI & & + 4 F ) & - 20

21 / $!&! 1 :"& ", - "!&!! " C! & ) $! "!! " &, &!" )! ) :""!& -! "& ',& )! ")!"!" "!" ", - "! & &!"& &!","! " )!"!"!" ) & " & " )," )! &"! "! 8!"" " ". & ""!5D " A 4 3 ) 3 ) )4 ' >; 7 ( >( 7 5 8:7 21

22 " ' F!"&! * I& &!&"&","!& " ' 8 "& &!, & &! &!"!!,"&!&!" & ","& "! )!! &.( 1 $! )! ) " &.! )"!"!! & " " F& "! & "! )" ( " > ) 2 22

23 0,! &!& ()! (& 1. )!,! )! )! &. "!) &! " 1 4'' ' : " &!)&&.!&& ",&!"&& " : & &&,"!"&!! "&!& &, " ( " 7 1,!," ),! "&&!"&!" "&= & ) - & ) & 2 23

24 !"&!! &&! " &")! &!& 8 1,& && ",& " ' F!"&!)!& &, & " $!" &.! 2 &)!.I "!!!" )I!" '" " )!, & "!) &&& &,,"! ) ",! " ) &( ""! & & "" &! "!! "!! &"" 3 ) 2 24

25 , ', & " ) "&!"&" ) "& +,"& )!"&:) "! "&!&!,! & ) $!&&!"! " ' & "!)!" " ",0 ' ') & "! &! "& ;! - ;!" &) )!"&, "!,&!& " &.! && : & "!& E < 25

26 ..,&!" $ "&,, &!) * - EJ ' E!!K " +!* - E!: * 1!"!!!" " "!") )." &&& C! "., $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ", & " ) $" &!", $" (!! "! &" * &! <!!& )!)"),!&&! &, " 0 $ 2 '$$2K '$20 / ) " " & 4!B!+* 49& 4!,& &!! 26

27 !. $!!"!& ", " " $!! & )!7 &&&!!"&!! "!(! " " & (")3! 0,!! " + E!0D! "!& (")3! 0 "&:82 &!& (")32 "!)!"&C &.!" "!" & )!& >0 &:82L! & "&:82MM&, $!" &!) "!))! ", 0.( ,<05! + "&"! "&!" "$ <!!! & " 3 3 2& 27

28 F! " " &! "!!"!" " &> ( &&! ) ) * ""& = "& 8 "&! N )!! 8 &N "&!" <&& &N:,*,<,:(;!!:) " (" & &.!)!" )!" 44 & " 4! ) & "<&)"& "! <&"! & > :!! < < '!! & "& 8)<05 2 <05,4' $&!0 0,N&"!"&)! " <! 0!!) & " & 5! 2 > 28

29 8 N! < <& & N<!<!& && "!) < <.$3 $&!" $! &')066 /,) &!" " )!" "!"! ) ",!"&&! &)!& 2!" )! ) & Figur 2a Offentlighed Central adgang til informationer om sager om overgreb Arkiv Rapport indeholdende både offers og gerningsmands informationer arkiveret Handling Oplysninger om et muligt overgreb har ført til handling/foranstaltning Rapportering Information er videregivet til ledelse eller myndigheder Erindring Offeret har fortalt nogen om et oplevet overgreb 7,* )'- 0661!066/" " $"!"" "&! )!'- & "!"! ) " 5D "&!0!!, & "!) ""! " ')066 29

30 , & & 9 "" "! & ", ) " ;"!, &" & <! "& && 2 -!"& ; =:'$8: 5 * " - - & " &! " - " & M"! - +" && < 2&!"! 2& - &!" - 2'$ 6! - 2& + $"> () ""!" "! " &! "!!"!"! " "&" "C ', 0+C0153 0/ & "; & "! &! &, 0+C05/5+ 0/ ; &!! 8 = 6 2'$C2& ". 30

31 . * &> -, - > &!"""! " "! ".") ; !"!! "!"&$ )!!"! " 1 '.. & ",. ") ; 2!" &!"& & " 0+ 0! $!".. 2 2,.") ; 2!" &!"& 0+ 0! " $! " : 0 -, - " 31

32 , -!" "&!!"!"& 0 2 ")& " ), -!! &<&! " 6 : 0 & " -,3-3 & ", - & "! "<""!""& 2 - C & " ) & " ), - & "! &"!" : 0 -, 6 -, -!"<""!""& 2 - C )& " ), -!&"! " ;, - ""!"& &!"&.+! & (!" )! 10 " 44! - &!!;;9!),! "! " " 32

33 ,!", < <3 <3 " 9 " ' "! ;!" ).,& "" 1!3, & -, -!&!", - O + ", -!"&! -, - & " ""& &! " * 2'$C 2& " =&"&! " : +A' A, ") " "0O O!),& "" 3 33

34 & ' &! & " >!" * &!""!! " E )!& 8 & "" & 2& -!"""!"& &!"&2& &" &!. 64',! "!!"& &!" &&! "! & <! "&! & <!! "!" & * &&, ) """" "" " &," " & "!!"&, /. < &!"! "!! " " "!!05 ""& < (,!!05& & & " "! "!" < *!""& 5! 3" & 2 ' < * 05)I )!""&!) ) " 00 E505 / 34

35 . " "" ")"!! "!" )&. "&!"&! I&. &!&! *!!"" & ;. " ; = C 9! " & ),!! "&" ",! 0 * & & " E " " "&!"& " " &! &. H 0+ * <.*!& &!") )!)":&) &) " "!)0! 6H0 )? 8)! 0!&""! 0 &! "! +"! 1""! " 3" )6 )&"! &2! )0!&& "!! HH/3 ); 8)!" ", "!&!)!&! H16 *!& ) )' $ &!!! " )( $! &&! &" &,&)!"&) " " 0,"!" >9 "! ))"$ * 0+ E505 / 35

36 !"! " )>$1!) &! ""& * 1! ) " )5 )! ):* &) " "!)0! )! 0! ) " )! H00!0!0! " <.F! "!)&) " "!)0! " &)"!").&. )?.0& H/! ") $ "" H 01 <.8)& +!&& ) ") & ":&) &) " "! H3.+!5!& )!) 0 )? ( & " &! &&! H H08) &!!& )68) &&" & ) > 08 ") "8)"!!! ;!& " +2 " " 1,"! H!&) " "!!"! H330!1!! H0/H011 :! H! &!!" H 33!0!!1 3$ /$ " 5: " H33 62 " 0:" &!" )!" & ); 8)) +)!" +)! &) " " " )' 8))!! "! " )! & & " 01 E505 / 36

37 . " )& H5 0 &!" = 0 <+..!" 0 & "!! +! && "" 1& "! )&) " "!)0!&! "! H!+!5,& 0!! " " )? F")!! " 0!&) " " ) H!+!5 )6!)0!&! 0 & "! H!+!5! & & ) ") & " " " ); :0+& H/! ") &)&!)0! &!"!" ' H15 03 > <(+.2 )&HH0!!3!/!5!33+!H3!1!HH35/0/! "! " 8!" & 8 & " " H 01! "! * )! H ") &! "!"!""! "* )& & & " 6 1! & " 8"" 0 " H/ " )" 8 )! I H E505 / 37

38 015 3 &!",N& &!" " "!". &!"!! 2 ',& &"." &! &!!!!! )!"!! &,! " &!)! C" "& ) H0+., ;"!, &" & <! "& && 2 -!"& ; =:'$8:* " - - & " ++&! " C 0/ ) & / ' 1 4 '40 ' & &!" &"!""& " 1 * "! "0 05 )" & "& & &2030/!" * 3: )03C 56,&!", &!!! & )! 0, &! 3! &"!" "> 17.)"" 8 P " 3 2 ;)! 8"$!/!) "& & 38

39 !"$ 1 4!" &! " " ))> " & &!")!" > 3 )A?03 *+ / >, - "+ ) 5 > " J 8? 5! 0 - >, QI 56 &!&& "> 5 -: J ) 8( K 0 > & &> 39

40 $ & &!> +.&"!" "!" ) > F&! "> ) &!!" &! "> L &0! 4! && &&! " >,!& " > =! " &"!"" * "I &"! & > )!!" "> J & E )! 40

41 "!"!>= M ") " > + 0 )" " * &! "&"" 0 * "&! " )!" "" > &8' - = H & ; 0"!&" ; &)!& &" "!" > 0 &!"!""!) "&> & $ J,! "! "&&!" & ; & " -!" 2"". -!"&" "(&! 01 41

42 &" " &"!"" ". - &!"&!" * "0> & & )& " * J J & &* *, - &!" "! & " "* > ' - &! > ) =& J J & ' - " """ &! ", " )! '!""!! " &!"". >. ' 2&!"! 2& - &!"& 05-2'$ 06! -. :&&!& "!& )2&" - " " ) "! & &"& & 2&! + =! " '$C2& ". 42

43 !! & &C &) ;' 6 ;!!0+ 0;! "&) "!&!"!" & ;&&!" &>" ;!"! *!" ;",! ;!"!, )& ;& )!0O!) ;&!"!"! "!&"", " "!"01 I "!!; " &(; &!">1 ; )" & 6 ' "!I"& "!" > J J ;!"' J & > I & ) 43

44 3 ' &!"">I &!3! & (' > '" ' &!"> = & ' 1. &&! " ) "!"& + " ; & ",I&!;"&!"" "!;!&)! "" ; ;!& > ;&&>$ & $ ;&!"&""!"""" &&> "$ " " "; "!"" &"C">? 6 + " & &' & > = 44

45 ) & = ' &!" "!!"!" > +" J!"2 " )& "!= ' &!" " * N "!" " 8 ' ;"&)!" >.>! )! &!" )" &* )&&" " "!" &!" "&&!A)A " &! " & E '! " 45

46 (.: (., " " - " " " " 2 " & < " < " 9 " "! " < " &! " 9 " " " & &, ) " /0 3, 3 / - ", -,!! 3 " < 0/ "!! & " * " 0 +!! &!" &! ""* " "" "!I" "& )> 7 " "! " : 0 + 0! "!<" "& >)! /- >"><<- - - <: <; <,R,- NQ2 S 2 D2 D DT T D+D5T T " T 46

47 2"! "! " <, & "! & <. "!!!, " )) & "!& )!"!" && ", 3 / - " " " 3! ) ), - " -,> ' &<& ' "! ; <& 8 " " " 066 "!"036""+6 &!" " & 55!D. +6! 05+1" " ", )! , 5!+D" =10 " Tabel 4.1. Antal sagsbehandlere i de deltagende kommuner fordelt på kommunestørrelse Antal kommuner Sagsbehandlere pr. kommune Antal sagsbehandlere i alt Små kommuner (under indbyggere) 113 3,0 339 Mellemstore kommuner ( indbyggere) 86 6,1 525 Store kommuner ( indbyggere) 23 12,9 297 Meget store kommuner (over indbyggere) 17 39,6 673 Total

48 .! )",! "! " " "05+1"!&,!"! "" "!" &5!+D! "!"!" ", 00 Arbejdet som sagsbehandler Mindre end 1 år 12,0 1-3 år 21,3 4-8 år 24,3 Mere end 8 år 42, Procent Figur 4.a: Andel af sagsbehandlerne i spørgeskemaundersøgelsen, der har arbejdet hhv. mindre end 1 år, 1-3 år, 4-8 år og mere end 8 år (N = 1.069). 2 1! 0 D " ", " " ) "! 0+ 0,"") "! " " /5 " )! " "! " < " "&!""& " * ' & +6 &! 55! D /0!! +6 " 5!+ D " * " ).! " "!& 2! 48

49 "!0 " )! "0&!.+!!! & ", & +! 03 0 ) ), + ) )! & *! "" " )!&+ 013" 065", " /05 * 0+505!.&, 0!,+//05 " " &, )!! ) S 06!!, ) " ) &!! " & "!" " ), "&!" )! *! &&,! )! "& ) ;"!,/0 /5 " " " 13 " * " " 11 0+, ) ) 13! "! 11 & & 13 " & &!!11 ) 13 :) "&, "."&! 0 * &I C! &I 49

50 6 D " "& U! : "&!,! " ",,! "! & ) " (.6!) "!,&!& " "! " &! " < + :036"! "! &/5! 0 + 0"""I!"" "&!""&, /5 " " " 13 <" 0+ 0, 0!3","!30!D! 0/0/5"! ""I!!D"! /"!""",0+!+D"! +/"!"" " :13!"""!11 F""!"I! "! " " " I! "& & 24, 13 ) 5!+ D " +6 &/0,13 "!!0D" ", " "! " 0 + ",! " ",,! " 22 ;& ) "! & & : &!D + '" " &!01 1, " 3!"8: &. "!!!!" 50

51 ! & ) " F! " "! "!" * & C!! " "! * "& " &! " ", " /05 * 0+505!.&,!,+//05 " * 53//! 6+! D, 65! 3!5D! $! " "! & 036" 05+1" 03/0 3, 13! " " "! "!!/+ D"03/0 *!/+D&&"! 0+ 0 "&51!""&! / = 5 2"! ) "! 0 D 6 0, 8 " " " " 05 " (.5! 2! " > N! < <& +! D " "! &! & 'N<!<!& && " 2! 1!5 D 4& 4 * &I C! &I 26 53// <05+1" V036"S 03/ <03/0""V +//S * - E!A,A! 2"! 0 6,! " 51

52 ! ) < < 01!3 D Grad af viden: Viden eller mistanke om overgreb Konkret viden 30,5 Stærk mistanke 54,8 Svag mistanke 14, Procent Figur 4.b: Andel af sager med hhv. konkret viden, stærk mistanke eller svag mistanke om seksuelle overgreb (N = 404). 7! "!! 5!+D! &,! &!!"& ) &,13"! ",!!"! ) "!! " ") "! &!" " ) & " 3 (.(!11"!"!&!" )<"!!&", /1!+D!"!",!!5D" 52

53 &" & = 30 & =!"6 "! /D +D "! &! 10 & " ' "! 13!1 D! "!"!+!3D". C" &C! " ". &&! 31 ", " )*! 5!3 FS 3/ 1 &,&!!"& "' & & & ) &, <"! & & ", &! " & & " &! & &! )" 3/11! 33!0D Børnenes aldersfordeling 12 Pct ,8 7,6 8,3 5,3 8,3 9,8 9,1 6,1 6,1 8,3 6, ,1 1,1 1,9 3 1,9 1,5 0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 4.c: Alder ved første (formodede) seksuelle overgreb (N = 267). 2 1 &!" ) ",! 3! D! + 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! +0 ( * 8!4 F4!F=.2$!* "!0 53

54 8"13!6D3000!D001!3!1D 00/ +, "& $!, ' &! " " & 1!"<!!"< Bopæl ved forvaltningens kendskab til overgreb og nu Bopæl ved overgreb Bopæl nu Mor og/eller far 16,9 51,9 Familiepleje 17,1 29,5 Døgninstitution 13,9 23,1 Socialpædagogisk opholdssted 8,2 15,4 Efterskole Egen bolig Andet Ved ikke 2,2 1,7 0,7 0, ,5 7, Procent Figur 4.d: Barnet/den unges bopæl ved hhv. forvaltningens kendskab til eller mistanke om overgreb og i dag (N = 403). 0!6D<<!" "; 03!6D 1/!0D< "&<! :! "& 5!3D +, & =!"6>8!+D!5!5D 00!5!D

55 3!0D< " &+3!5D " &! / D ' & ) 13, 1!1D!""" <! /!+ D!! D, ' = "& & "! 33, & > "I& I& & " &"" "&& ")<. " 9 1 Barnets opvækst Barnet/den unge har boet alene med en af forældrene i hele eller dele af barndommen 56,7 Barnet/den unge har været udsat for vold eller været vidne til vold i familien Mor og /eller far har eller har haft misbrugsproblemer 43,6 43,3 Barnet/den unge har skiftet skole mere end 2 gange Barnet/den unge har boet med en forælder samt stedfar/stedmor i hele eller dele af barndommen 36,4 35,6 Barnet/den unge har oplevet alvorlig sygdom og/eller død i familien 17,1 Ingen af ovenstående forhold var eller er aktuelle i den pågældende sag 8,7 Ved ikke Procent Figur 4.e: Opgørelse over barnets/den unges opvækstforhold (N = 404. Mulighed for flere svar). ++ >8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 55

56 2 1!3!/D ""& +!3D"I& * &!"1+!+D<"! 1+!3 D " & & 8 5!/D"< && 2 = 34 & " 1 =! " "!! "& "!" ) 35. =,! "! ). =! & ", )! "&!" =!+3!D!!"&!,&/!/D!! "& &&"!3!/D! "! " &! " "!"I& " 05!1D +3! =!"& &,&0!5D!! "& && "! +!3 D!"!"&!" "!"&< ++!6 D! =! &"&,& 01!D!! "&&&"!1+!3 D!"!"&!" "! "&& ;&! " "" 34 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! + F!0/ 36 *!! ","&!"&& 56

57 (.!"! 0 )!"&! " " " " " " ) )! Typer af seksuelle overgreb Anden kønslig omgang end samleje (oralt, analt, fingre/genstande i skede/anus) 46 Blotteri, beføling, beluring (blufærdighedskrænkelse) 29,7 Samleje 23,5 Fotografering eller filmoptagelse af barnet/den unge 4,2 Køb af seksuelle ydelser hos barn/en ung under 18 år 4 Andet 10,4 Ved ikke 20, Procent Figur 4.f: Typer af seksuelle overgreb børnene/de unge har været udsat for. (N = 404. Mulighed for flere svar) 2 1! " " ) GA: A 13 D ") ) A: A&< < 6!/D"&!! +!D "&!5D""!" )!"& 8 A:A0!1D""" "!"AA&!" > AA" A& "&A &<&& A&A *! & <& AA" A A 57

58 " ) 8 ) &AA! & &,& "&& I N = &"" 01 &AA!! & 6 0, "&)$! ) =1 ) =1 "!") 2 (.? A. & ' 1 ' 0 1 )1 B$) 1 B ) (1 B ) D (.3 A 6 0 )1 $) 1 ) (1 ) 1 05!3D +!1D 13!1D 1/!0D : /!0D!3D 0!5D 00!5D '!! & "& +!D +/!6D 0!1D +!D 8)"<05!D 1!D 5!6D!6D 2 < 1!+D 5!0D 0!5D!D : 01!+D 5!6D!1D +!+D,& "& ) " )> ") / ) : ") 01 00/, "& ) 58

59 6 "!"! "9 1 Overgrebsperiodens varighed Enkeltstående tilfælde 16,6 0-6 mdr. 9,8 ½-1 år 1-3 år 12,6 11, år 7,0 Mere end 10 år 0,0 Ved ikke 42, Procent Figur 4.g: Overgrebsperiodens varighed (N = 398). 2 1! 03!3D&6!5D " 30!3D" O 0!00!5D" 0+!/D " +0,!"" 0 1!D"!"!, "& ",! " "& " ' 1 03 D! 31! " & & 1!3D "! "& &! +5!+D " "FS +66, "&!" " & & ' $! & " & &! /!+ D! 6 FS +66"& &!6D "! "& &! +3!5D " ", "&!" " & & 59

60 (.$' & &>! & ' & <, 53!1 D " +5! & < 6!1 D ++ "! 5! D! "! & "&& ' 8& ++!6,! )&&/!&&/ 37 1"& '&! 2 1""/!"&06! +0!6D!" & Krænkers alder ved overgreb Under 15 år 8, år 12, år 16, år 55, år 7, Procent Figur 4.h: Krænkers alder ved overgrebet (N = 275)., 1"!!1D&05 03!/D05 +!!3D+0/!+D 8& & +5! "5 D&&6D 3DX "! " 6 D & & D!D 8& /3! D & +!1 D 37 /FS /06" &" * "!& 1G! 1 +5 ( * 8!A FA!F=.2$!* "!0 2 "!, 0653& 6D &, A$= A /3!D &+!1D & 60

61 39! "!! 05 & & 05!!1D ' F 1 & I &! 0 Krænkers relation til barnet Far eller mor 33,9 Stedfar eller stedmor 18,3 Bror eller søster 8,9 Stedbror eller stedsøster 1,0 Andet familiemedlem 10,6 Jævnaldrende uden for familien Person uden for familien 1-4 år ældre end den krænkede 6,2 7,2 Person uden for familien mere end 4 år ældre end den krænkede 17,3 Ukendt voksen 5,2 Lærer, pædagog, medhjælper eller anden offentlig ansat Sportstræner, spejderleder eller anden voksen i foreningslivet Bus- eller taxachauffør 0,5 0,0 2,2 Andre 14,1 Ved ikke 4,7 Figur 4.i: Krænkers relation til barnet (N = 404. Mulighed for flere svar) Procent & ++!6 D "! &&&,!&& 05!+ D;! &<!& 0/!+D, 1!&!DA&!&!" & A,, &! ) ) +6!(!$8&!2>/ 61

62 AA&!"" &! < &", 1! A:A01!0D""" "! " AA &! " / " " ) '&" > 01& 00! < < I " "! )! 0!""&!&<! && & & < &< & &&",AA&" "& 1 & & & & & Krænkers relation til barnet fordelt på intra- og ekstrafamiliære relationer Intrafamiliær relation 52,0 Ekstrafamiliær relation 34,7 Både intra- og ekstrafamiliære relationer 8,7 Ved ikke 4, Procent Figur 4.j: Krænkers relation til barnet fordelt på intra- og ekstrafamiliære relationer (N = 404). 2 1! & & D! & & +1!/ D 5!/ D & & & " )! A A &!& "& & 62

63 1 0665! " & =! 6!D &51!D & +!3D &&! 33!/D & &. & 0655! & +/ D 10 * &&" 6' 9 &&3D &&1D," &! "2 3 / ; 2! - " &>.! ). 1.!".! " &>. 0! )& +.! & & "!&,!" & )!"" ;!!", (. 1! " "!" *!" "!! "! E - ""!" " 1 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 10!'!F = 8!066!065 63

64 2 1!" ",! " &, 0 Mistanken er kommet til forvaltningens kendskab Barnet/den unge selv 46,0 Anbringelsessted 32,2 Forældre 21,8 Skolen/specialskole 11,1 Politiet 10,9 Daginstitution/specialtilbud Andre familiemedlemmer eller netværk 8,9 7,9 Aflastningssted 5,0 Sygehuset Tilsynsførende kommune for anbringelsessted Sundhedsplejerske 0,7 2,0 3,5 Handicaphjælper Idrætsforeninger/spejderbevægelse eller lign. 0,2 0,0 Andet 12, Procent Figur 4.k: Hvordan er mistanken kommet til forvaltningens kendskab (N = 404. Mulighed for flere svar). 2 1! " ",! < 13D! +!D'& 0!5D 8 A:A 0!3 D & 5 " "!"A:A&!" > 64

65 + "! "!! &!! & )<) )& ) ) * )"! 8 "!5 D +6! D "! 1!5D"!" FS 1, "&!" "!" 3+!6D!" 8" 1!5D!" &!" 1!1D!" '44 6!D!"!" 1!D! "! ", "&!" ", "&!" " $ ") 300! &001 00/ 65

66 E F 1!"" 2 +! """!,&! "& "!" 0 Årsager til underretning Udsagn fra barnet/den unge 64,1 Mistrivsel Udsagn fra fagpersoner med kontakt til barnet Adfærdsændringer 28,3 26,5 29,1 Udsagn fra forældre 13,9 Udsagn fra andre familiemedlemmer/netværk 9,0 Lægeundersøgelse 4,9 Andet 10,8 Ved ikke 1, Procent Figur 4.l: Årsager til underretning (N = 223. Omfatter kun sager, hvor der foreligger en underretning. Mulighed for flere svar). 2 1! ") 31!0 D ' &")! 6!0 D! " $ 5!+D :&& " 3!D $)!&"&!"! 3/!6 D! "! ),& 1!0D!",&!"&& & S!,! "& "&!" 4 44&& 4 66

67 / ;, - "&!& >. >* A" ).0!& & &&!.)! )"!!"!" "! "!"",!""& & >.!"" ; & &,! "& &&."!" 2&! ")!!!"" ' "! &! " ),)!& "! "> & $ - - > " Q - Q,&&! &!!"& )! " & "! "! " 3!6 D +!5 D! 3! D )!5 D "! FS

68 2 1! 2 "!"&!&0 Politianmeldelse Sagen er blevet politianmeldt 68,4 Sagen er ikke blevet politianmeldt 22,1 Sagen er drøftet anonymt 5,5 Ved ikke 4, Procent Figur 4.m: Politianmeldelse (N = 253), omfatter kun de sager, hvor krænkers alder kendes, og krænkers alder er 15 år eller derover). 2 1!35!1D!"&0!!!0D!D), "&!" ; "&!", "&! "!"&0&!> 63!/ D " & 0 &! "! +!+D, +!! 3!3D"& 0 & 0! D )! 6!0 D &, +/!! +D"& 0 & 1 D )! 31 D, 03,&&!!"&! ""&! 68

69 2 1 " " 2 1 "!"&!&0 Sagens status Der er faldet dom i sagen, sigtede er fundet skyldig 41,6 Politianmeldt, politiet har efterforsket, men henlagt sagen Politianmeldt, politiet har efterforsket, men frafaldet sigtelsen 15,6 19,1 Politianmeldt, politiet efterforsker i sagen 8,7 Politianmeldt, politiet efterforsker og har rejst sigtelse 4,0 Der er faldet dom i sagen, sigtede er frifundet 3,5 Dommen er anket og derfor ikke afsluttet 0,6 Ved ikke 6, Procent Figur 4.n: Status i politianmeldte sager (N = 173, omfatter kun politianmeldte sager, hvor krænkers alder kendes, og krænkers alder er 15 år eller derover). 2 1!06!0D "&0" ) 0!3D",! ) 10!3D! +!D 3!6D" & 69

70 F 1 "! 2 "! ",&!"& ", 0 Hvem har anmeldt sagen? Den kommunale forvaltning 65,2 Forældre til barnet 19,8 Barnet/den unge selv Døgninstit., socialpæd. opholdssted eller plejefamilie 11,0 11,0 Skolen Daginstitution Sygehus Aflastningsstedet Idrætsforen./spejderbevæg. e.l. Andre Ved ikke 2,2 1,3 0,4 0,4 0,0 5,3 4, Procent Figur 4.o: Hvem har anmeldt sagen til politiet? (N = 227. Omfatter kun politianmeldte sager. Mulighed for flere svar). 2 1! 3!D!& 06!5D '<" 00D!! & " 00D " "!!+ D AA! " " "!AA " &> 2!""! &"!" = = Y & F " 1!! "!! 1 / ; > & &! & 1,"!" ) 70

71 * "&! " &! " &!"& ) +."&!" 4 " 1 "" 1 - >=&!!!! "Q - >* Q, "!"! &&.& " &"! &."!"! & > ) & 4 + "E ) &- & "+ & !""!" " )!"!! ' 0!3!,)! & "! 11 5!3, 0!6!!,&! "!"& "' & & & ) &, "& " " <"! ) 71

72 ,! "&& &. "!)! " "! )! 1 "$ " " ", "& &, &!1 0!/=!!! & $!" 1+, & "& " &&, & "&"! " & 3/!6D1!0D 2 >!" & " <! 2 1,"& "! " " 0 1+ Z ;& S!/0 72

73 Tiltag iværksat fra kommunen i forhold til barnet/den unge og familien Psykologisk behandling til barnet/den unge 56,2 Flytning af barnet/den unge 36,6 50 undersøgelse 34,7 Psykologisk støtte/behandling til forældrene 18,1 Kommunalt familiehus/center 9,9 Psykologisk behandling til barnet/den unge og familien sammen 8,4 Andre tiltag 23,0 Ingen tiltag 11,4 Ved ikke 2, Procent Figur 4.p: Tiltag, som kommunen har iværksat i forhold til barnet/den unge (N = 404. Mulighed for flere svar). 2 1! "3!D") " ' ) +3!3 D &! ) +! AA! " )! +1!/DH!" "&, '&" 05!0D ) <" C 5!1D " < ) " E " &! ) 6!! AA! &! < " )" & <! $! 5!/ D 11 " ) &10!+D" )" 1 11 = """ /1!/D/+!6D " ) & 73

74 !D"!" &, "&! & "," "&!" " "!! & ",! "!!! 15 + D "! " & & &, &" > + "! & "! 6 " )" & < 0& <&! A" "A!H1 &!!& 0 & AA & & &,& &!"&& &!" & ) & 00!1D & " > &!! <"! 0 &! &) ""!! "!! " " &!! &!< ) / 1 ;.0 &!""& ; ) ) C! ; " &&& )!! ) ; ) & )" & ; " "! " & ),! & +!".! "!""!") ; "! )" " )! ""!""&" 1 "!"&I 74

75 .0!"&! " ) ;) +! " " &,!* "!&!"" ) )! " &" & * &.! " &! " 0!! " " ) 8 ) &! " & <& 8 &&! )! )! " $ )! "& & 0506!&!0 " &&.!" ),! & &, )" " " &!"" ), )! )! & " " & &) 75

76 2 ' )! " " & &!! 2 1[ & & Tiltag fra kommunen i forhold til krænker Frivillig flytning af krænker/krænkere 4,2 Behandlingstilbud til krænker/krænkere 6,9 Der er tale om mistanke, og derfor ingen tiltag 27,7 Andre tiltag 10,4 Ingen tiltag 36,1 Ved ikke 19, Procent Figur 4.q: Tiltag, som kommunen har iværksat i forhold til krænker (N = 404. Mulighed for flere svar). 2 1[! 3!6 D " & " & 1! D &) :3!6D5&!"" 0! I 00/05&05 A: A & 0!1D! 1: &!& &> 0&&!""!&!&!& & &! & "! /!/D! +3!0D '" &> 76

77 1+ &!! & + &! && 6" & " &! 00 &! & " "!") &! & &! &" :+3!0D+/3&!" " & ++ 0!0+ 00/++&05 / ;! - "!! " & " & &"! & ) ), " &) &!&&!&& &!" &&" " &!"&&&! "&!"!!" &! " " ) 2 ")!"!"!) " ";)! & &!" ) && CC& &,) ) ) 2 " & " &! " 9! "! & &!" /5!6D "! 1!6 D "! &, 05!D"! &, 06""" "! " ", &" > & &!&)" " 77

78 ) "! "! " & & 00D!" FS +3+6 "". 1 "!" " " -!"" ),!"&!!" "!"!" &. * > 036"!" < "!" 1!/D "!" <!+D! " <!!1 D! " <,)!/!1D "! "< "!" 78

79 1+"", 0 )! 0 C + )! + C ) ) Kommunen har skriftlig beredskabsplan Total Ja Nej ved ikke Mindre kommuner Antal indenfor Kommunens størrelse 23,6 59,7 16,7 100,0 mellemstore Antal kommuner indenfor Kommunens størrelse 28,8 44,3 26,9 100,0 store kommuner Antal indenfor Kommunens størrelse 54,3 15,9 29,8 100,0 meget store Antal kommuner indenfor Kommunens størrelse 60,4 11,3 28,4 100,0 Total Antal indenfor Kommunens størrelse 42,7 32,0 25,4 100,0 Tabel 4.3: Svarfordeling på spørgsmålet om hvorvidt kommunen har et skriftligt beredskab, fordelt efter kommunens størrelse (N=1.069). 9 "& " " < :)!! ) "! "! " < 2 " )! " &&! "& =! "&! & ", " "&! " " < "!! & ",! " <!!! +! " " )! " <, 0+!1 D 51 "!, +! D, )! "! " <! "!! <! "! )! " < 79

80 0+", 0!D F" 0+!1D)!" <!!53!3D "<! & " " $&&, ""!!< "!" 9! & ") " < "!"&! ) / ;."&! <!""! &! > & & & 1!."&! '!! > + K ) +&>-:-86 E & 1 ) - )"! "!"!" ) &" & "!"53!3D "! & " "!)"&! :.! " "!, - "&!! 80

81 ! && " & " N >."&!"! "!"!" " "! )& " " & (! 0 " &!!""& &> "G " E + & - >8 "!&QI +."&!"! " "! &&"!!""!. "&>=&! & = E &*$ 4* *+!!&"!"!" > 4 "!2!) "!1 & = 1 C " & - >2 & 81

82 " " LE " "& > & + '!" ) & & 8 ")!" )!" $ - > " "&!" &Q &."& &! "'"& 1'0> I A & & & & & "> 01 - >* "Q + - > "QI 82

83 + + J + &." " & > " 4 " " :" >1 " + 1, "!"! & - ""& " " >."&!"""> " = 1 I & $ " ) " & "& )"."&>\ 6 ) B& & K & 1 & +4*1 1 *= + E & & + ' 2& &, &!" I&, & & >."!" &! >) & 83

84 ."&>1 E. "&!" "!,!"& ; & )!!"!" & & " 8&) '$> =" " E &. / 1 :"& ", - "!&!! " C! & ) 1/$! "!! " &,&! " )! ) 13 :"" ',& )! " )!"! "!""."> " L$ & L) & L & & " 13.* &1 84

85 , - "! & &!"& &!","! " )!"!"!" ) & " & "," )!"& ) "! "! 8!/!1D" " " 3/!3D & "" 01!D " ".""&)!" "&!""" > N & "."&! '!! > K ) +&>-:-86 E & 1 ) ' F!"&! * I& &!&"! "& &++!& " 1/ ' 8 "& &!, & & 15! &!"!!,"&!& 1/.!* &1 15.!* &1 85

86 !" F)!! ">."> E "& "&+ & " " " ) & & ","& "! )!! 535 " " " 86

87 .* 1 ' :., & " & " $ & " 2 & " &"C" "<"" & <!".& ) )! " ) "! ", *, 33 $"!"" 0/ " 0+ 0 " &!"& " & $ "!" "!<" &!"! & &! "* " "!" "&!"!I" "& )> 7 " "!""!"!! &" " :!"&" 0+ 0!""&! "& 16 -,3 - "!"!"&, 1 87

88 "! " "! " " &! & " <!!! "!&<, & " & <. "!, - & " 0, " " -! " &! " " & ("&! 2 - ) )!! ",! "! & &, -,!"" -!! "! " " & < * & & & & "! " "!) ) & & " & &!! & &! ) &! ",!! & - " 52,!", - " - "> ' " "" ' " " & " ' C " < 'C" " ; <&, )!! " ) " ) : &! & ) : ") )! "!" 0 :"!"!" - 00"!" B)!I2) &*!!" : - 88

89 * & " : ", A, A A & ".E H 16! C A ; +3",,

90 .! 9 &! & & "! " & " = 2 & & " Anciennitet på det socialpædagogiske opholdssted Mindre end 1 år 4,0 1-3 år 9,2 4-8 år 46,6 Mere end 8 år 40, Procent Figur 5.a: Respondenternes anciennitet på det socialpædagogiske opholdssted (N = 174). F& "! 13!3 D! " & " 15! 1! D " & ", " 53!5 D & " "0+!D & " 9! " //!D" 05!D" 15,1D", 90

91 = 2!"! & " " & " Antal børn i de socialpædagogiske opholdssteder Antal børn anbragt pt Godkendt til antal børn 0-5 børn 38,3 45, børn 45,9 52, børn 4,6 4, børn 1,1 1,2 20 børn og derover 3,4 2, Procent Figur 5.b: Antal børn, som opholdstedet er godkendt til sammenstillet med antallet af børn, der pt. er anbragt på det socialpædagogiske opholdssted (N = 170 / 177). 2!! 60!5 D & " " 0 & <! 5!+ D " 0 < 2 & " )! "! & ")!" /"!!" & " *!! 1+5!+ & " 7 " "!!3 D 30!/ D " 0! +!1D".= 1 3!6D! 0+ 0""< & "!""&! "&, 0/"+/!0D! 3+ "! " " < & " 91

92 ! " " &! " & FS 0/, 0/ " " " / !""&!"& 7!++!3D & "! " "! " " & +0!D""!0!D"" 0+ 0! " " & 01! D """1!!3D"""/ !""&, /+! " " &! " &!!0 D 055! 0/ ",, ,! & " 1, /+ &! "! 3!5 D 05 & " /+ < +66+ V 0,/+ )0!3/D0/+6 :! & "!"! & +6 & "!! & " !""&!"&, 0+!D ! & " &,"!" " "! "!"/!1! "3!3 :!5,&!!" & "!" &,)! )!"!" "!"!"! ",)! & ) "! "2N! "!& "!"&!", )!" "! " "! " 1 8 >&, >' & " 0+ 0,>+6 & "<0/"V/+S 5 3 5<+66+V0S 0+!D 92

93 "!"!" ",N&!"&!"!""!"&!"!" &!"!88.""!"&! & *! & "!"&!" &&! "C!"! ) & *! & "!"&!".(5 0/ &< & " 0+ 0! " " &! " &!! 2!" " >! < < & 0+!3D &"!&! & '<!<!&! && " 2!1!1D &A& A! ) < < + D A A 2 93

94 Grad af viden: Viden eller mistanke om overgreb Konkret viden 13,6 Stærk mistanke 54,4 Svag mistanke 32, Procent Figur 5.c: Andel af tilfælde med hhv. konkret viden, stærk mistanke eller svag mistanke om seksuelle overgreb (N = 103). 7! "!! 35D! &,!! "& ) &.!0/"!"! "! " & ", 30!/ D &! "! ",!+5!+D!" &" & = 57 & =!"6 "! /D +D "! &! 10 & " ' "! 13!1 D! "!"!+!3D". C" &C! " ". &&! 58 " / 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 5 ( * 8!4 F4!F=.2$!* "!0 94

95 , 9 )*! 5!0FS 0: & 0/3!!+D!,&!! "& " ' & & & ) &, <"! & & ", &! " & & " &!& & 9! "! " * 6!1 FS 5+ : & 0/ " & Barnets alder ved første (formodede) overgreb 15 13,7 13,7 Pct. 10 9,8 5,9 5,9 5,9 5,9 7,8 5,9 5,9 5 3,9 3,9 3,9 2,0 2,0 2,0 2,0 0 0,0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 5.d: Barnets alder ved første seksuelle overgreb (N = 51). 2 &! " ) " ' ) 00/! 1/!/D,!6!1D! +6!D300! D 001! 3 D 00/ '&, "& $!, "!" " "! " ) & 95

96 0/D" "! 055!D! 5! " "!!5D! " " FS " " " " " " & > ( <& ) * = 8 )!! 8 "&!" &:,*,<,:(;!!:) * " " " " & "" 4 4!4444 =0 &); A A!"& & 05 Tabel 5.1: Type og grad af funktionsnedsættelse hos barnet/den unge. Antal. (N=18). Ingen Funktionsnedsættelse Moderat funktionsnedsættelse Omfattende funktionsnedsættelse Motorisk Synsevne Høreevne Taleevne Kommunikationsevne Kognitiv forståelse Social adfærd 6 6 6,&!<") &, "& ) " &! " " " 96

97 , ' &! " "&!"!" " & < " Bopæl på tidspunkt for første seksuelle overgreb Barnet boede hos mor og/eller far 68,0 Barnet var/er anbragt på nuværende anbringelsessted 7,8 Barnet var/er anbragt uden for hjemmet (i anden anbringelse end nuværende) 9,7 Andet 3,9 Ved ikke 10, Procent Figur 5.e: Barnet/den unges bopæl på det formodede tidspunkt for første (formodede) seksuelle overgreb (N = 103). 35 D < " < /!5 D < &! ) 6!/ D " &, 0/! D " 3!1D<" &06!5D" &! 0/!5DFS 00,! < 0!D 36! D! 6!3DFS :82M /D & 0 97

98 2 &!" Barnets alder ved første anbringelse uden for hjemmet 15 13,3 Pct. 10,8 9,6 9,6 10 8,4 7,2 6,0 6,0 4,8 4,8 4,8 5 3,6 3,6 2,4 2,4 1,2 1,2 0,0 0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 5.d: Barnets alder ved første anbringelse uden for hjemmet (N = 83). 2 & ",!!5D! 1D300/!/D 001!/!D00/ " 1 ", "& &! " 6!1FS 5+! " " & 9 Antal anbringelser uden for hjemmet 1 sted (nuværende anbringelse) 38,5 2 steder 32,7 3 steder 20,2 4-5 steder 7,7 6 steder eller derover 1, Procent Figur 5.e: Antal anbringelser uden for hjemmet inklusiv den nuværende (N = 104). 98

99 2!+5!D"& & +!/D"&!!D"&!5!/D" & / ;,! < * /D : - >. > - > : - >! Q & -!")! >. &! " &! " " > E + 8O & "! " &! "! E>\ ; 3, ' = " "& & "! 30, & > * "I& & & " &"" "&& " ). " 9 3 "!"&! ( 0660 "!+3D33 )! E & ( & )!"&! & E!"" ) 30 >8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 99

100 Barnets opvækst Barnet/den unge har skiftet skole mere end 2 gange Barnet/den unge har boet alene med en af forældrene i hele eller dele af barndommen 57,9 63,6 Mor og /eller far har eller har haft misbrugsproblemer Barnet/den unge har været udsat for vold eller været vidne til vold i familien 48,6 45,8 Barnet/den unge har boet med en forælder samt stedfar/stedmor i hele eller dele af barndommen 33,6 Barnet/den unge har oplevet alvorlig sygdom og/eller død i familien 25,2 Ingen af ovenstående forhold var eller er aktuelle i den pågældende sag Ved ikke 5,6 4, Procent Figur 5.f: Barnets/den unges opvækstforhold (N = 107. Mulighed for flere svar). 2!3+!3D" /!6D" " I&++!3D"I& 15!3D"<"!1!5D" &&!3D"< && 2 = 3 &" =! " "!!"& "! " ) 3+. =,! ", )! )! =! & & ",)! "&! & " =!+3!D!!"&!,&/!/D!! "& &&"!/!6D! 3 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 3+!0/ 100

101 "! " &! " "!"I& " 05!1D 31! =!"& &,&0!5D!! "& && "! ++!3 D!"!"&!" "!"&< ++!6 D! =! &"&,& 01!D!! "&&&"!1!5 D!"!"&!" "! "&& / ; '."&0+ & - > Q - > " & " @ + )! =.& 03!" & > < ) ) ( " & "! & "! " &! "!! " & & 9 Tabel 5.2: Barnets adfærd. Procentandel, som udviser eller ikke udviser adfærd. (N=100) Ja Nej Til dels Ved ikke Barnet er meget opsøgende i forhold til social kontakt med voksne Barnet har en seksualiseret adfærd Barnet udviser selvdestruktiv/selvskadende adfærd *!! ","&!"&& 101

102 Tabel 5.2: Barnets adfærd. Procentandel, som udviser eller ikke udviser adfærd. (N=100) Ja Nej Til dels Ved ikke Barnet mobber selv andre Barnet har en aggressiv adfærd Barnet bliver ofte mobbet Barnet er meget opsøgende i forhold til social kontakt med andre børn Barnet udviser en usædvanlig interesse for seksualitet (pornofilm, -blade og lignende) Barnet isolerer sig socialt Barnet har spiseforstyrrelser Barnet opsøger/er involveret i kriminalitet Barnet gør brug af seksualitet/seksuelle ydelser for at opnå samvær og kontakt Barnet giver seksuelle ydelser for penge, gaver eller lignende Barnet har et stort forbrug af alkohol/stoffer Barnets adfærd er upåfaldende (ligner andre børns adfærd) =!""& ",&") 15D & &!" <&1+D! & '&!"& )&&"<, "! "& "! )& &! " " &)"! & "! "!") & 9! ) "!"& / ; 1 ' 4 '.& " >. & '? &>.&!/ " & "!" ">A ".& & & +, "!""" 102

103 !" && 2!03 "!" ".&>.& 0! &!!>$ A $ \\. )>.& $. & >. & 0+! & >$ & $ $ ' - = & ' & A K - >(" 0+) "QI - >." & - >* " ">.&!"& "> " E 8997?! & ) "!"& 103

104 .$!"! 0 )!"&! & " " 9 " " " ))! Typer af seksuelle overgreb Anden kønslig omgang end samleje (oralt, analt, fingre/genstande i skede/anus) 48,6 Blotteri, beføling, beluring (blufærdighedskrænkelse) 33,6 Samleje 15 Køb af seksuelle ydelser hos barnet (eks. i form af penge, tøj, mobiltelefon m.m.) 7,5 Fotografering eller filmoptagelse af barnet/den unge 2,8 Andet 3,7 Ved ikke 36, Procent Figur 5.g: Typer af seksuelle overgreb børnene/de unge har været udsat for. (N = 107. Mulighed for flere svar) 2! " " ) A: A 15!3 D ") ) A: A&< < ++!3 D " & & "&! & A!! A0D +3!1D""!" )!"& 8 A:A +!/ D! = =&!" &!I A A / 1 0 ; -!! & "& <2!<"> 104

105 .03! "+"& &! " -!") =/!60&) &. 0/ "!").03 && "& &.3 &) ".6 &./ & & N".0 & & " )! &" ( " &! "! " " "& )! &! )"&)!" ), "&) ; "& ) E "&)!" " " ' 1 0!1 D!! " & & 5!D! "& &!!D " "FS 0+, "&! " " & & / ;.&!" " " 105

106 ' $! "&! " &!5D! 3FS 0+ " &! " & 1!5 D! "&!" &! +!1D " ", "&! " " &!" & / ;."& "!!&,&! &>$! - >=" Q + ' & &! &! & ' / D 0/! & &<, //9 03!5D0/! & < 050!6D0/! 0/!" &<&, &&! 0.! 36"& &&<*!""!&"! &, /! " &, 3/!+D0/ 0 " &! & < I "!&! &, 0+! " &, 0!0 D 0/! 1!/ D 0/! & 0+ " A A *! " &, 0!6D0/ 3 3 8& N&80!"5D & & 6 D 3 D X "! " 6 D & & D! D 8& /3!D&+!1D 106

107 ' 8&" +!,)& &5!&&1FS 66 "& '&! 2 ""!"&/! +!+ D! & Krænkers alder ved overgreb Under 15 år 8, år 14, år 24, år 50, år 4, Procent Figur 5.h: Krænkers alder ved overgrebet (N = 50)., "!D&05 3/ 1D05+!D+01D 33 FS / &9 * "!& 1G! 1 3/!"!! 05 &&05! D 107

108 ' F & I &! 0 Krænkers relation til barnet Far og/eller mor 29,0 Stedfar eller stedmor Bror eller søster Andet familiemedlem 7,5 6,5 8,4 Jævnaldrende uden for familien 3,7 Person uden for familien 1-4 år ældre end den krænkede 6,5 Person uden for familien mere end 4 år ældre end den krænkede 10,3 Ukendt voksen Lærer, pædagog, medhjælper eller anden offentlig ansat Sportstræner, spejderleder eller anden voksen i foreningslivet Handicaphjælper Bus- eller taxachauffør Andre 3,7 1,9 0,9 0,0 0,9 3,7 Ved ikke 15,0 Figur 5.i: Krænkers relation til barnet (N = 107. Mulighed for flere svar) Procent & 6D "! I & & &,! & & /! D! 5!1D &&A A0!+ D! 00! &&A! &&A< 10/ &&,!D! / & &! /D &&!!6D0/+!1D! & A A!0D 03 +!/D'& " 108

109 ,! A:A+!/D!, )! " " ) 2 )&> A"A!I A" AI AAI AA! " I I& "!! I&!&!!!& I& AA!& "," & !" & +!3D &&! 33!/D &&. &0655! & +/D 36 8&&812 3 " * 1 +!"& ""! &&3D &&1D "" /1!D 6!1D. - & & & > - & &> &>.0,"& FI $ & & I ) &>. &.& 03!"& "& >& 35 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 36!'!F = 8!066!

110 " &.&" > A & 3,- 0 &8O &$ 9 &.! - F &>.&!"O!& " > & = = + N.+ 1!"" ) " " " * ""! "! : "! & " <! "!) & " 9 "! - " 110

111 2!" & "",!"&, 0 Hvorfra stammer opholdsstedernes viden/mistanke om overgrebet Barnet selv 52,3 På baggrund af kendskab til og observationer af barnet 45,8 Socialforvaltningen (mundtligt) 38,3 Socialforvaltningen (skriftligt) 25,2 Barnets mor og/eller far 18,7 Andre af barnets familiemedl. el. socialt netværk 10,3 Andre børn i det socialpædagogiske opholdssted Andet 3,7 6, Procent Figur 5.j: Hvorfra stammer opholdsstedernes viden eller mistanke om overgrebet (N = 107. Mulighed for flere svar). 2!""",!< I "!!+ D 8 1!5 D & " < 8 +5!+ D )! )! D, &! "! " "!! "! "! " 3+!3 D! D 8 A:A 3! D! ) 9 "! AA&>!)& I" &!! & I && )! " 111

112 = :82M! /! "! " &! < ) /5D03 D ) D ) 11D< "! 2 32& 2!" < ", " & ",&&! &!!"& )! " / ; F! "&8!) /!.>.&!"& &"+C01> H & & ),-?&"" &." & +? ) + F1 >.&)! >+ - ") 70.!""! &!! &! &!&!B 112

113 1 &, & "!! " " 3!/D, / 3!1D 03!5D! FS 00 2! 2 " 13! " &!&0 Politianmeldelse (kun sager, hvor krænkers alder er 15 år eller derover) Ja, sagen er blevet politianmeldt 37,0 Nej, sagen er ikke blevet politianmeldt 56,5 Ved ikke 6, Procent Figur 5.k: Politianmeldelse (N = 46, omfatter kun de sager, hvor krænkers alder kendes, og krænkers alder er 15 år eller derover). 2!+/D!"&0!! 0/ 3! D! " & 0! 3! D!, "&! ;!" "&!", "&!!!!!!!> $0!"&0&!"!! $1!"&0&!"!00!0+ $!"&0&!" 113

114 0/! " & 0! "! & > )! I & F "! 2 "! "! /,&!" & ", 0 Hvem har anmeldt sagen? Den kommunale forvaltning 29,6 Nuværende socialpædagogiske opholdssted (respondenten) 25,9 Forældre til barnet 14,8 Barnet/den unge selv 11,1 Familiepleje Skolen Sygehus 3,7 3,7 3,7 Døgninstitution Andet socialpædagogisk opholdssted (end nuværende) Daginstitution Idrætsforen./spejderbevæg. e.l. 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre Ved ikke 11,1 11, Procent Figur 5.l: Hvem har anmeldt sagen til politiet? (N = 27. Omfatter kun politianmeldte sager. Mulighed for flere svar). 2! 6!3D!& & "!6D2& 01!5D '< " 00!0 D ""!00!0D AA,! AA ""! 114

115 2 ; 0 >!"! &, - "! && >.&03 >$ &?E"! " " * "!" " *! "!& &!" "!" 03"! &!". " ">$ <! " ) /0 > 2 - "" "!!""& C"!! ":.&>? & $ " & @! & &) - >2! " Q?'"& + & + & + /0 " K! 115

116 ! "!.! "".)!&<!" E + E "!""> ""!" &!& & )4 +& 4 E + &,!), " " ) 2 >! & " < "!" &"" &.! & " " " =+ < 2.?2 D FFA B F '"<"") 1!1 11!1 0+!0 '"<"" )! 31!3 0! '"<"" ) 11!1 1! 0!0 '" " < 0!0 /5!5 00!0 'I&"") 0+!0 /!3 6!+ 'I&"") /!0 5!3 +1!+ 'I&"" ) 01!0 6!3 3!+ B< "" /+!/ +! +! B< ""I& ++!+ 3!3 3!0 B< " && 6!6 3!0 +! : 01!3 /!+ 5!0 =+! & " "!6!6D!" &&! " &!/+!/D!"" 116

117 1!1D"")11!1D"" )!D"" )" /1!/D")& /, & "" 01!3D! & ", 01! " " A A &> A8 ) "A A " A A ;;9A,""& A" A & A:" A A'"!"&"!&A A)!A. "&!"" "!"! & &"" & 1+!1D"! & &"" & 1! D!! & & " " & 00!0 D!! & &"" &FS 66 "!" )!""<" 3""!&> +/! D 0 &! )" &!!& 0!1D 0! & & &&" & 0/!5D 0 &! &!)&&!& 05 0!/D )& <!" "&!""" &< 0! D ) " " 9 &"!" & &" > 1 D 0! " "! &, & "! )" "!""" D 0)! " & / :! )!"* &I! ) 7 117

118 05 D! "! &!)! 03 D! 4 4 < 4 4 &") ""! & 1D ) & / ; 1 " ) "> E & "&")" " >."!" )" &E& >$& "+ & ) " *$ * + & & - >*! )" &! "Q & +&" & : " ) - >."Q 1. " " " ) & ")!4 E & ) * *? Y - "!! "" & 05 " E!"" &> + & $ J - >* &!"""Q 118

119 &"$ J $& $ & 3 &."&!"& 1"" 0" > " " + )& E " * " &! "> )& & " + & + & $ + ", +/ " "> + 6> " & " & && " " & 2 > +& $ I $ " B2&!" & & " " "> 7 " ) & > 119

120 $ + & = + " A 4 & * +4 $ & " " & " )> ; " & ) )> - >* Q ) " & E & I && & + $ - >2" " &Q) ).) )! " ) )> )&&+ 4 )& J!$!*) ) ) & 4!$& 4!!! E & 2 ' )! & "" ) "!""! ")" 3!/D & "! 3"!"!" " +0!+D" 120

121 + D! + & "! " FS 66,"!"!!" / "!&> +"" )!N! "") &! = &! " "!! 6!5D"!"!!&" 6!D!&"FS 3,"! "!!!"! &"!!"!!"&" & " " " & +3"! "> 00 )! "! &)" & 2! " &) / ; 0 F - ) ""! " &.&!"& ) >$ - >* Q1 4 I + & - >] " "Q >* Q & + 121

122 . >) 1? )) ) ).! > ) "! 3 ) 1 & + &. "& > ' 9999!, & "!".> = ) + & / ; 0 ' ') &! &!"&!" ;! - >.>2 4 $ $ & J? )4! & - >=&! " Q+ ) 0A &.> $ & & 122

123 + - >* Q & 4 J E 2"!! > $,!"!""& * )\ " &.&!" > $ E +." & " > 1 & + 1 & ) 9 & "&21>+6! &! "!!"& <&!", >&!! " &", "! "&<"!" <! ).F6 & "! "! " 9 1 F " 123

124 2.(? '.. B F B"& FS 0/+ 6/!0 0!/ 0! B" <FS 0/0 0! 15!! B" < FS 0/ 6!1 /!3! B" < FS 0/ 6!1 3!+!+ B" < " FS 0/! 1!6 /!0 B" FS 0/ 3!6 +/!0! :FS 03/ 6!+!+!1 =1! & " 6/!0D"& 0!D"!6!1 D" 3!6D" 6!1D" < " D" < " $! 6!1 D & " " " 3/!3D""!6D!"" / ; 1 - "" " "!""!") )) ". " "! ) "!"".)!" ) ""!" ""&> & & >* )Q $?& &! A 0 = 4 & "" " ) " " > = & * *& - >* Q= Q &= + 124

125 E& & 4 $! & ) & &. ">? & 4 I& " 4 " + 4 " "" > ""& " " " ".!""&! " >= * " " " "! " <>. " "! )> + = $ & 125

126 & & > " ) & ; 0 : :) & 2 " ) )!& &! F<"! &! <&"&!,&! "> $ &,& &"!" "!" "", " & " &!"&!! )! )"! "!" &! > J! $& $ & 0 ''' :" " & ) &&.>1 = K + ' ' =E 1 $ & 126

127 - >8 &&QI E.&>& & " > 4$!$ N & & & E = &! 0 4 : ' 9 )! " & ) >. &!!" )>\ $.!"&& > & >. 1 - ) $ 4 * " & > 1 = A & & & 1! 2& " >

128 + & && + ) & J&.&>$ 4 * & &!"" ">1? + & $ &, 1 -! E &!!"&>.& > $ $.&! ) $ ' 4 ', -!!"&!"" & &.!&! " & >.&01 >! 0 E = >$ :E 5 128

129 . &!! &"> $ $ 4 ) ) & 5 ' :" & &>. & > & K K H & " &+ & 129

130 $.* : $., " $ - 6 /+ 2 C " <" " & <!. & ) )! ) "! ", *, 33; "" "!" " $!"" 0/" " 0+ 0 /1 &!"& " & $ "!"!< &!"! & &! * "!" "&!!I" "& )> 7 "! :! "" 0+ 0!""&! "& ;! "" <!""&! & "! & /+, )) /1,! 1 130

131 <. "!!!, - / & & -! " )! 0 " -, " - 0! "& < ""& $ 0! &,!! < "!! "! & &, 0 &! " -!!! " " & < * & && & "!"!) ) & & " & & 0!! & &! ) &,!!& - 76,!", - - "> ' " "" ' ; & ' C < 'C" ; <&, )!! ) " ) : &! & ) : ") )! "!!" / + &!"!" - 0! - ))!" 6 /3 : - 131

132 * 2, //! ", &! " 6 /5, ) = 2!")!"!!) "" 06606/, + )> " "< "& " C!"!,"&" &!"& 2,)! "&!!"" 0/!,!!"&!" ) =!"&!!&, &! >!"" 05 "&, 01!" " C " (&"" " " 101 "!" "!"" "!!5D $.! ; &!! < " //, 01 C "&!" 02 /5.2 )&!"!! ++," " 6 132

133 = 2 3 Anciennitet som plejefamilie Mindre end 1 år 4,9 1-3 år 13,5 4-8 år 32,4 Mere end 8 år 49, Procent Figur 6.a: Respondenternes anciennitet som plejefamilie (N = 407). F&"!16!0D!"!!+!1D" 9!1!6D!" = 2!"!" <! 9 " / < FS 1,! "0!5 < ;! +0/ " FS +6 ;! " " < +! ; " "65< + FS 1,!+/ + ;! 65 " FS +6/ 133

134 2 3!"!"" < 0+ 0 Antal børn i plejefamilierne - Anbragte og/eller aflastning i perioden 1. september 2003 til 1. september børn 2,2 5-7 børn 7,4 3-4 børn 21,7 2 børn 29,1 1 barn 36,5 0 børn 3,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Procent Figur 6.b: Antal børn i familieplejerne, anbragte og eller i aflastning i perioden 1. september 2003 til 1. september 2005 (N=405). 2 0+! +3! D " !0 D " <! 0!/ D " +1 <, 6!3 D "1< " 0+< 0+ 0 $.=! D! " "! " " &! " &, 56,/5D! +0!! ""!""&!"&FS 11,56! ""!""&!" " !" ' 563+!/D! 0+ 0 ""!""& +!0D""!! D " "! /!/ D " " " "!""& 134

135 "5601+ * 3+!/D +3!1D, 01+! " " &! 0!6 D 65 < " +,01+ )!5D101066, "! " &! )! & "! ",)!)!"!"!"!"! ",)! )! " 2N!! "! &! " &! ", )! "! "! " "!"! ",N&!"&!!""!"&!"!" &!!88.""!"&! & *! &!"&!" &&! C &!! )! & *! &!"&!",!" " $.(5 56 &!"< 0+ 0! " " &! " &!! 2!!" & " > 135

136 ! < < & 0!3D &"!&! & '<!<!&! && " 2!+!1D &4& 4! ) < < D Grad af viden: Viden eller mistanke om overgreb Konkret viden 21,6 Stærk mistanke 53,4 Svag mistanke 25, Procent Figur 6.c: Andel af tilfælde med hhv. konkret viden, stærk mistanke eller svag mistanke om seksuelle overgreb (N = 88). 7!!! /D! &,!! "& ) & $.! 56 "! " <! "! & ), 3!6 D &! "! ",!+1!0D!" 136

137 &" & = 79 & =!"6 "! /D +D "! &! 10 & " ' "! 13!1 D! "!"!+!3D". C" &C! " ". &&! 80 ", 9 )*! 3!+FS : & 01+1,&!!"& "' & &&)&! <"!& & "!&! " & & " &! & & 3 & 20 Barnets alder ved første (formodede) overgreb 15 14,5 Pct. 10,9 10 9,1 9,1 7,3 7,3 7,3 7,3 5,5 5,5 5 3,6 3,6 3,6 3,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 6.d: Barnets alder ved første seksuelle overgreb (N = 55). 2 3 &! " ) ') 56! 3!D /6 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 5 ( * 8!4 F4!F=.2$!* "!0 137

138 ,!1/!+D! 1D300 0!/ D 001 "01'&, "& $!,!" " "! " ) & 0!6D" "! 01/5!1D! 36!" "!!/D!" " FS 55 01!! " " 9" " " & > ( <& ) * = 8 )!! 8 "&!" &:,*,<,:(;!!:) * " " " & "" A A!AAAA =30 &); A A!"& & 01 Tabel 6.1: Type og grad af funktionsnedsættelse hos barnet/den unge. Antal. (N=14). Ingen Funktionsnedsættelse Moderat funktionsnedsættelse Omfattende funktionsnedsættelse Motorisk Synsevne Høreevne Taleevne Kommunikationsevne Kognitiv forståelse Social adfærd 5 6 2,&!<") & ; "& ) 33" " ", ' &! " "& 138

139 3 " & < " Bopæl på tidspunkt for første seksuelle overgreb Barnet boede hos mor og/eller far 80,5 Barnet var/er anbragt på nuværende anbringelsessted 10,3 Barnet var/er anbragt uden for hjemmet (i anden anbringelse end nuværende) 2,3 Andet 2,3 Ved ikke 4, Procent Figur 6.e: Barnet/den unges bopæl på det formodede tidspunkt for første (formodede) seksuelle overgreb (N = 87). 3 5! D < " < 0!+D< &! )!+ D " &, 0!3 D " 3+!3D<" &!D" &! 0!6DFS 55,! < 5!1D 3+!3 D! 5D :82M /D & 0 139

140 2 3!" "! " Anbringelsestype Barnet er via Familieplejen Danmark anbragt i døgnpleje hos mig 39,8 Barnet er via Familieplejen Danmark anbragt i aflastning hos mig Barnet er via kommunen anbragt i døgnpleje hos mig 25,0 23,9 Barnet er via kommunen anbragt i aflastning hos mig Figur 6.f: Anbringelsestype (N = 88). 11, Procent 30 45, 1! +6!5 D " 2,!D 2, +!6D ",00!1D " 3+!/D +3!1D 2 3 &!" 15 Barnets alder ved første anbringelse/aflastning uden for hjemmet 10 10,8 10,8 9,6 9,6 9,6 Pct. 5 6,0 6,0 6,0 3,6 3,6 4,8 6,0 3,6 4,8 1,2 1,2 1,2 1,2 0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 6.g: Barnets alder ved første anbringelse/aflastning uden for hjemmet (N = 83). 2 3 & ",!11!1D! < +/!D 30001!1D001!+!3D00/ 7 < 3!5 < 140

141 , "& < "! " " & 9 3" Antal anbringelses- / aflastningssteder 1 sted (nuværende familiepleje/anbringelse) 46,5 2 steder 27,9 3 steder 4-5 steder 11,6 10,5 6 steder eller derover 3, Procent Figur 6.h: Antal anbringelser/aflastninger uden for hjemmet inklusiv den nuværende (N = 86). 2 3"! & "! 13! D " & & < /!6D"&!6!0D"& / ;.,! & <+ &! "&, )! ) "!"&! )!!" - " "! 0 & )!! & &" " &! " <! "&!" &! & & & <!! " & "! & "!" - & "!" " &!"!"&"& " "! &!" &" & &> 141

142 + & > " "&" & " &" + " + " = & " ;!"&&!" "&", = 5 F < &! "! "& >.!"! "&"!! " "!"! "&> - & "$; -? -. " " )! ) )!"& &,! "!"! ;!"&!" &! )! " ) 5 "!"&! ( 0660 "!+3D33 )! E & ( & )!"&! & E!"" ) 142

143 : " 2 " " F FA F F FF &+& & & + + G, ' = " "& & "! 83, & 9 3 Barnets opvækst Barnet/den unge har boet alene med en af forældrene i hele eller dele af barndommen 67,4 Barnet/den unge har været udsat for vold eller været vidne til vold i familien 57,3 Mor og /eller far har eller har haft misbrugsproblemer 46,1 Barnet/den unge har skiftet skole mere end 2 gange Barnet/den unge har boet med en forælder samt stedfar/stedmor i hele eller dele af barndommen 36,0 34,8 Barnet/den unge har oplevet alvorlig sygdom og/eller død i familien Ingen af ovenstående forhold var eller er aktuelle i den pågældende sag Ved ikke 3,4 6,7 20, Procent Figur 6.i: Barnets/den unges opvækstforhold (N = 89. Mulighed for flere svar). 2 3!3/!1D ""& +1!5D"I& 13!0D"<"!/!+D" && 5+ >8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 143

144 8 3!/D"< && 2 = 84 &" 3 =! " "!!"& "! " ) 85. =,! ", & 56 &! " ", )! =! &,)! "&! =!+3!D!!"&!,&/!/D!! "& && 3/!1D! <"& "!"&!" "!"I& " 05!1D 53! =!"& &,&0!5D!! "& &&!+1!5D! <" & "! " &! " "!"&< ++!6 D! =! &"&,& 01!D!! "&&&!/!+D! "!"&!" "! "&& / ; ' F & & "! )!!"!" &! <) 8;?* " 84 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 5!0/ 86 *!! ","&!"&& 144

145 2 2-P G $ Q ) Q? ' $ "+ (" &"!"!" &!"!! " &&9 3 Tabel 6.2: Barnets adfærd. Procentandel, som udviser eller ikke udviser adfærd. Ja Nej Til dels Ved ikke Barnet er meget opsøgende i forhold til social kontakt med voksne Barnet har en seksualiseret adfærd Barnet bliver ofte mobbet (fysisk eller psykisk) Barnet mobber selv andre (fysisk eller psykisk) Barnet har en aggressiv adfærd Barnet udviser selvdestruktiv/selvskadende adfærd) Barnet udviser en usædvanlig interesse for seksualitet (pornofilm, -blade og lignende) Barnet er meget opsøgende i forhold til social kontakt med andre børn Barnet isolerer sig socialt Barnet har spiseforstyrrelser Barnet gør brug af seksualitet/seksuelle ydelser for at opnå samvær og kontakt Barnet giver seksuelle ydelser for penge, gaver eller lignende Barnet har et stort forbrug af alkohol/stoffer Barnet opsøger/er involveret i kriminalitet Barnets adfærd er upåfaldende (ligner andre børns adfærd) =!""& ",&") 1!D & & 145

146 * & 8 "<!"!" "! '&!"& )&&", "! "& "! )& &! " " &)"! & "!"!" ) & 9! ) "!"& / ; 1 ' 4 '. &> & - &! &"&,& & K & &? )& &!&. >.! & > $ G &.&> -! " & & <&& &4 4. & :,*,!"& " 146

147 ;!") &&(! ");!!!"""! ", > F"+ & "& "1 ) " & F ^ &> $&!& 3! - &>.&>. &01!"&"001> $ $ $ F & F F F. ") > * " - & ") $ "E -00 $ *I * 0 $ )"- $ 0+.!"" ""> 2 &!" " "> $ + & E $?&" & :& "& &> 7 & & " 147

148 & ( < " = "),))! G ; ",!"&!! '&)!"&,!N":,*,!" &!& ) )!"& 5/ 2 &!4 4!" "). &!"" )! ""00 ") ; "!& > "+ 4 $.$.! "! 0 )!"&! " ; " " " ) )! 5/.!) M"! 148

149 Typer af seksuelle overgreb Anden kønslig omgang end samleje (oralt, analt, fingre/genstande i skede/anus) 56,2 Blotteri, beføling, beluring (blufærdighedskrænkelse) 49,4 Samleje 12,4 Fotografering eller filmoptagelse af barnet/den unge 4,5 Køb af seksuelle ydelser hos barn/en ung under 18 år 4,5 Andet 4,5 Ved ikke 20, Procent Figur 6.j: Typer af seksuelle overgreb børnene/de unge har været udsat for. (N = 89. Mulighed for flere svar) 2 3!" " ) A: A 3!D") ) A: A&< < 16!1D"&A!! A! 0!1D"&!D"!" )!"& 8 A:A1!D! ; "& ), & "! " " " / ; 1 0,! "!"!"& " &"!",!! & "& < 2! " >."& "& ) ".600 N. 60 & < " ) 149

150 .01 "! "0!&! ' 1 06!+ D! 0/! " & & 1!6D! "& &! +6!5D " "FS 55, "&! " " & & ' $! & "&!"& 5 D! / FS 55 " &! " &!+ D! "&!" &! +6!5D " ", "&! " " &!" & $. ' & &! &! & ' /56!&&<, 5!6D 55 9! & < 1!/ D '! & 03"&& 0! 0+!D!& 55 8& N&80!"5D & & 6 D 3 D X "! " 6 D & & D! D 8& /3!D&+!1D 150

151 ' 8& " +3!5,! )&0!&&/ 89 3& '&! 2 3"30!"&5! +!+ D! & Krænkers alder ved overgreb Under 15 år år 3,3 4, år 19, år 65, år 6, Procent Figur 6.k: Krænkers alder ved overgrebet (N = 61)., 3!5!D&05 6!06!/D05 +!3!3D+03!3D 56 30FS 305 &9 * "!& 1G! 1 6!"!! 05 &&05! 5!D 151

152 ' F 3 & I &! 0 Krænkers relation til barnet Far og/eller mor 37,2 Stedfar eller stedmor 19,8 Bror eller søster 1,2 Andet familiemedlem 16,3 Jævnaldrende uden for familien 2,3 Person uden for familien 1-4 år ældre end den krænkede 0,0 Person uden for familien mere end 4 år ældre end den krænkede 4,7 Ukendt voksen Lærer, pædagog, medhjælper eller anden offentlig ansat Sportstræner, spejderleder eller anden voksen i foreningslivet Handicaphjælper Bus- eller taxachauffør 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 Andre 4,7 Ved ikke 12,8 Figur 6.l: Krænkers relation til barnet (N = 87. Mulighed for flere svar) Procent & +/!D! &&,!&& 06!5D 03!+D &&A A1!/D!! &&A! & &A<,"& " 8!"" A<AA<A, 3! A:A1!/D! 9 " " "! " AA & &! I! I!& $! & /1! D &,! & " & " &! 152

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

" %& " # $ ' " ( '" " & $#! )$ * " + ( ' ( $ #! '+ " '&, '& & ( " $ ', $

 %&  # $ '  ( '  & $#! )$ *  + ( ' ( $ #! '+  '&, '& & (  $ ', $ Januar 2007 ! " # " %& &&'& " # ' " ( '" " & #! ) * " + ( ' ( #! '+ " '&, '& & ( " " ', - ') ) + ( ' "!. ' / 1 ! "# 0&!! % % %. %1 % 2# " 2 # 34! ) ) 5# 6 60 " %! & ' ( & ) % '& (( %) % '& 2 * +! )! )

Læs mere

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I PERIODEN 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014 2 DATA Statusopgørelsens

Læs mere

Baggrund for underretning

Baggrund for underretning Baggrund for underretning Underretningsårsag: 01.01.14-31.12.14 Nr. Antal Procent 1 Kriminalitet (den unge) 239 4% 2 Misbrug (den unge) 111 2% 3 Seksuelt krænkende adfærd (den unge) 30 4 Selvskadende adfærd

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Status JanusCentret 2003-2012

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Status JanusCentret 2003-2012 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Status JanusCentret 2003-2012 JanusCentret Vesterbrogade 35 A, 3. sal 1620 København V Tlf.: 33 69 03 69

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Beredskab i Børne-og Familierådgivningen i forbindelse med overgreb på børn og unge og mistanke herom:

Beredskab i Børne-og Familierådgivningen i forbindelse med overgreb på børn og unge og mistanke herom: Beredskab i Børne-og Familierådgivningen i forbindelse med overgreb på børn og unge og mistanke herom: Emneafgrænsning: Der er alene tale om børn og unge, der allerede er i Herning Kommunes varetægt. Dvs.

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Spørgeskema til underretningsstatistik

Spørgeskema til underretningsstatistik Side 1 af 7 Spørgeskema til underretningsstatistik Identifikation af sagen Statistikskema indberettet af: Identifikation:. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Side 2 af 7 1. Grundoplysninger om barnet

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Myndighedsområdet Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Myndighed-Sex.indd 1 15/01/13 11.37 Du skal have en samtale

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2011 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2011 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Overblik Lidt om SFI Udsatte børn og unge i tal Socialpolitisk trend

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kaja Ella Berg KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget 06-09-2016 Sagsnr. 2016-0247167 Dokumentnr. 2016-0247167-1 Overblikstal for Børnehus Hovedstaden pr. juni 2016 Sagsbehandler

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Orientering om Underretning 1. halvår 2017

Orientering om Underretning 1. halvår 2017 Punkt 3. Orientering om Underretning 1. hvår 7 7-041575 Familie- og Beskæftigelsesforvtningen fremsender til Familie- og sociudvgets orientering underretning 1. hvår 7. Familie- og Sociudvget Møde den

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap KORT & KLART Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Ledelsesinformation om antal underretninger, sager og processer

Ledelsesinformation om antal underretninger, sager og processer Ledelsesinformation om antal underretninger, sager og processer Her vil udviklingen i underretninger og udviklingen i sagstallet blive præsenteret. Udviklingen i antallet af underretninger, herunder udviklingen

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Indhold Formål og anvendelse... 1 Definitioner... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?...

Læs mere

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik Udsatte børn og unge (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik 97.000 underretninger i 2015 66.300 i 2014 (sidste 9 måneder af 2014) 25% En underretning

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Bilag 1 april 2016 Tabeller til gennemgang af anbringelsessager april 2016 Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Årsager Årsudgifter i mio. Gns.pris. i tusind Ant al Børn og unge med vidtgående

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

SISO s telefonrådgivning. Registrering af henvendelser i perioden 2004-2009

SISO s telefonrådgivning. Registrering af henvendelser i perioden 2004-2009 SISO s telefonrådgivning Registrering af henvendelser i perioden 2004-2009 med vægt på perioden 2006-2009 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Kort & klart Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016

Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016 Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016 Helene Oldrup, Ph.d. Forskernetværket for seksuelle overgreb mod børn 4.9.2017 Disposition 1. Formål og baggrund for undersøgelse 2. Metode 3. Omfang

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGS HJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGSHJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge Usikkerhed og tvivl

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Børne- og skoleudvalget

Børne- og skoleudvalget Børne- og skoleudvalget Mandag den 12. januar 2015 CBUs Administration CBU CBU s Administration: FrontTeamet Sagsbehandlere 8 heraf 2 i vagt i Rådmandshaven Forebyggende rådgivere 2 på skolerne Teamchef

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Bilag A. Analyse af underretninger.

Bilag A. Analyse af underretninger. Bilag A. Analyse af underretninger. Analysens sigte er at afdække, hvilke udslagsgivende forhold der underrettes om. De udslagsgivende forhold følger samme systematik som anvendes af Ankestyrelsen. De

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere