Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v."

Transkript

1 Velkommen til Gårdteknisk Forum marts 2017 Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v.

2 Eigil Nielsen er uddannet maskinmester på Fredericia Maskinmesterskole Værkstedsskole i Esbjerg i et år og praktik i J. Lauritzens skibe i 18 måneder Maskinmesterskole i 2,5 år i Fredericia Sejlet 4 år i køleskibe fra J. Lauritzen Ansat hos grossist FK Teknik i Aarhus ca. 10 år Undervist 13 ½ år på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten i køleafdelingen - beskæftiget mig meget med lovgivningen for køleanlæg Siden 1. april 2008 selvstændig konsulent Siden sekretariatschef for Dansk Køleforening og Dansk Køle- & Varmepumpeforening Hjælper virksomheden med ISO 9001 certificerings-processen og vedligeholdelse af certificeringen Afholder kurser i køleteknik, ADR, L-AUS, lovgivning og hjælper med akkreditering og KLS

3 Kølemidlerne Før den kunstige køling blev opfundet

4 Kølemidlerne Den kunstige køling I 1755 lykkedes det William Cullen, at frembringe is ad kunstig vej. Ved at fordampe æter ved et lavt tryk omkring et kar lykkedes det, at lave den første is. Dette var i realiteten starten på kunstig køling. Det varede dog en del år, inden det blev kommercielt interessant. Fra 1930 og fremad begyndte køleanlæggene for alvor at dukke op mange forskellige steder i samfundet.

5 Kølemidlerne Historien Fra køleanlæggenes barndom, har princippet i kølingen stort set ikke ændret sig. Men Kølemiddeltyperne har været igennem en omskiftelig tilværelse Da jeg startede i kølebranchen anvendtes bl.a. disse kølemidler: R12, R22, R502 (CFC) og NH 3 (Ammoniak) CFC kølemidlerne kom under pres på grund af deres påvirkning af ozonlaget Kølemiddelfabrikanterne opfandt en ny type kølemidler (HFC), som ikke påvirker ozonlaget HFC er f.eks. R134a, R404A og en lang række andre varianter

6 Kølemidlerne Ozonlaget skal beskytte mod ultraviolet stråling fra rummet - kan give hudkræft og ødelægge vegetationen på jorden.

7 Kølemidlerne HFC kølemidlernes historie HFC kølemidlernes funktion m.m. er stort set den samme som CFC kølemidlernes Svend Auken sørgede for en lovgivning, som betyder Der må ikke fremstilles køleanlæg med over 10 kg kølemiddelfyldning med HFC som kølemiddel (denne lovgivning er en dansk national lovgivning, som fortsat er gældende i Danmark) HFC kølemidlerne påvirker drivhuseffekten og giver dermed problemer for det globale miljø EU har lavet en række forordninger, der sætter begrænsning for brugen af HFC kølemidlerne i fremtiden

8 Kølemidlerne Drivhuseffekten

9 EU reglerne for HFC kølemidlerne EU-F-gasforordningens betydning for køle- og varmepumpeanlæg fremadrettet med HFC-kølemidler Pr. 1. januar 2015 trådte der en ny EU-forordning i kraft om køleanlæg indeholdende HFC-kølemidler. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006. Før 1. januar 2015 indeholdt forordningen grænser på 3, 30 og 300 kg. fyldninger. Der var fælles grænser for alle HFC-typerne.

10 EU reglerne for HFC kølemidlerne Der hører en række underforordninger til forordning nr. 517 Den frivillige KMO-ordning er udpeget til at autorisere firmaer og personer iht. KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af fysiske personer vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt af autorisation af virksomheder vedrørende stationært køle-, luftkonditioneringsog varmepumpeudstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser (HFC). Ovenstående forordning betyder, at firmaer og personer skal autoriseres iht. EU-reglerne for at måtte arbejde med HFC-køleanlæg med over 3,0 kg kg kølemiddelfyldning. Kontrol om et kølefirma er autoriseret kan foretages på Næste side viser et eksempel på et område i Danmark med autoriserede firmaer.

11

12 EU reglerne for HFC kølemidlerne KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 indeholder bestemmelser om autorisationer af firmaet og personer: Kategori II.: Indgreb i kølekreds med 0-3,0 kg fyldning af HFC. Kategori I..: Indgreb i kølekreds med over 3,0 kg fyldning af HFC. Kategori III: Tømning og genvinding af anlæg med alle fyldningsstørrelser. Kategori IV: Lækagekontrol af anlæg med over 3,0 kg kølemiddelfyldning. I praksis gør følgende sig gældende i Danmark i forhold til Arbejdstilsynets danske regler for anvendelse af trykbærende udstyr: EU grænserne på 3,0 kg praktiseres i Danmark med 2,5 kg, da danske regler kræver ISO 9001 certificering af kølefirmaer, når der skal arbejdes med over 2,5 kg kølemiddelfyldning - derfor giver det ikke mening at autorisere iht. EU-regler med en grænse på 3,0 kg.

13 Arbejde på køleanlæg med HFC kølemiddel Ved arbejde på køleanlæg med over 2,5 kg fyldning HFC gælder følgende for kølefirma og montører: Kølefirmaer skal være certificeret iht. DS/EN ISO 9001:2015 standarden (kan være iht. DS/EN ISO 9001:2008 standarden indtil september 2018) Kølefirmaer skal desuden være autoriseret iht. KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om autorisation af firmaer og personer til kategori I Køleteknikere skal være i besiddelse af mindst kølemontørcertifikat A ved arbejde på køleanlæg med mellem 2,5 og 50,0 kg HFC kølemiddel Køleteknikere skal desuden være autoriseret iht. KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om autorisation af firmaer og personer til kategori I

14 Arbejde på køleanlæg med HFC kølemiddel Om et kølefirma er autoriseret iht. DS/EN ISO 9001:2015 eller DS/EN ISO 9001:2008 standarden findes der ingen samlet oversigt over nogen steder. Den enkelte certificeringsvirksomhed skal offentliggøre deres gyldige certificeringer på deres hjemmesider - Arbejdstilsynet har ingen samlet oversigt. Om en køletekniker er i besiddelse af kølemontørcertifikat A og personlig autorisation iht. EU-F-gasforordningen findes der ingen oversigt over nogen steder - hvis man vil kontrollere dette, så bør køleteknikeren være i besiddelse af et plastkort, der kan vise om køleteknikeren er i besiddelse af et gyldigt kølemontørcertifikat. Det er ikke så vigtigt at være sikker på at den personlige EU-F-gasautorisation er i orden, da den alene gives på baggrund af kølemontørcertifikatet iht. Arbejdstilsynets regler.

15 Arbejde på køleanlæg med HFC kølemiddel Uddrag fra liste offentliggjort på Det er således vanskelig at se om et kølefirma er certificeret - man skal faktisk vide, hvem der har certificeret kølefirmaet.

16 Arbejde på køleanlæg med HFC kølemiddel En række kølefirmaer er medlem af brancheorganisationen Autoriserede Køleog Varmepumpefirmaers Brancheforening AKB - på kan man se om medlemsvirksomhederne er certificerede. HUSK! Ikke alle kølefirmaer er medlem af AKB - så et kølefirma kan sagtens være ISO 9001:2015 eller ISO 9001:2008 certificeret uden at det kan ses på AKB s hjemmeside.

17 EU reglerne for HFC kølemidlerne Den gældende EU forordning nr. 517 indeholder grænser ud fra drivhuspåvirkning fra kølemidlerne. Grænserne er nu 5, 50 og 500 tons CO 2 -ækvivalenter: 3 kg (tidligere grænse) 5 tons CO 2 ækvivalenter 30 kg (tidligere grænse) 50 tons CO 2 ækvivalenter 300 kg (tidligere grænse) 500 tons CO 2 ækvivalenter Det betyder, at der fremover findes en grænse specifikt for hvert kølemiddel f.eks.: 5 tons CO 2 ækvivalenter R134a = 3,50 kg (tidligere grænse = 3,0 kg) 5 tons CO 2 ækvivalenter R404A = 1,27 kg (tidligere grænse = 3,0 kg) 5 tons CO 2 ækvivalenter R410A = 2,39 kg (tidligere grænse = 3,0 kg) 5 tons CO 2 ækvivalenter betyder en årlig lækagekontrol iht. forordningen. Antal CO2 ækvivalenter udregnes ud fra det enkelte kølemiddels talværdi for påvirkning af drivhuseffekten.

18 EU reglerne for HFC kølemidlerne Den gældende EU forordning nr. 517 indeholder grænser ud fra drivhuspåvirkning fra kølemidlerne. Grænserne er nu 5, 50 og 500 tons CO 2 -ækvivalenter: Den specifikke grænse for hvert kølemiddel betyder omregnet: 50 tons CO 2 ækvivalenter R134a = 34,96 kg 50 tons CO 2 ækvivalenter R404A = 12,75 kg 50 tons CO 2 ækvivalenter R410A = 23,95 kg 50 tons CO 2 ækvivalenter betyder to årlige lækagekontroller iht. EU forordningen. Skærpelse ved R404A og R410A - tidligere først to kontroller ved over 30 kg fyldning

19 EU reglerne for HFC kølemidlerne Den gældende EU forordning nr. 517 indeholder grænser ud fra drivhuspåvirkning fra kølemidlerne. Grænserne er nu 5, 50 og 500 tons CO 2 -ækvivalenter: Den specifikke grænse for hvert kølemiddel betyder omregnet: 500 tons CO 2 ækvivalenter R134a = 349,65 kg 500 tons CO 2 ækvivalenter R404A = 127,49 kg 500 tons CO 2 ækvivalenter R410A = 239,46 kg 500 tons CO 2 ækvivalenter betyder fire årlige lækagekontroller iht. forordningen. Samtidig krav om lækagekontroludstyr - dette betyder reduktion til to årlige lækagekontroller. Skærpelse ved R404A og R410A - tidligere først krav om lækagekontroludstyr ved over 300 kg fyldning

20 EU reglerne for HFC kølemidlerne Nedfasning af HFC-kølemidlerne - forordningen indeholder en kvoteordning på, hvor meget HFC, der må importeres til EU og/eller produceres i EU. Kvoterne er tildelt importører og fabrikanter af HFC kølemidler. Udgangspunktet er produktion og import af HFC i årene År Nedfasning til % CO 2 ækvivalenter

21 EU reglerne for HFC kølemidlerne Forordning nr. 517 indeholder begrænsninger i anvendelsen af HFCkølemidler: Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at anvende fluorholdige drivhusgasser med over GWP til at servicere eller vedligeholde køleanlæg med en fyldningsstørrelse på over 40 ton CO 2 ækvivalenter. Gælder IKKE for regenereret kølemiddel, der må anvendes indtil 1. januar Forbuddet rammer R404A. 40 ton CO 2 ækvivalenter R404A = 10,20 kg. Dog rammer det ikke de danske anlæg efter særreglen om maksimalt 10 kg fyldning af HFC, som har været gældende siden (En ny R22 sag) Der kan dog blive en mangelsituation, da fabrikanterne af kølemiddel måske ikke længere vil producere R404A, da der ikke længere må bruges nyt kølemiddel på de nye anlæg - det kan betyde en mangelsituation.

22 EU reglerne for HFC kølemidlerne Forordning nr. 517 indeholder begrænsninger i anvendelsen af HFCkølemidler: Efter 1. januar 2020 må der ikke fremstilles køleskabe og frysere til kommerciel brug (hermetisk lukkede anlæg), som indeholder HFC'er med over GWP. Rammer R404A.

23 EU reglerne for HFC kølemidlerne Forordning nr. 517 indeholder begrænsninger i anvendelsen af HFCkølemidler: Efter 1. januar 2020 må der ikke fremstilles køleanlæg, som indeholder HFC'er med over GWP. Undtagen anlæg beregnet til at blive brugt til at afkøle produkter til temperaturer under - 50 C. Rammer R404A.

24 EU reglerne for HFC kølemidlerne Forordning nr. 517 indeholder begrænsninger i anvendelsen af HFCkølemidler: Efter 1. januar 2022 må der ikke fremstilles centralkølesystemer med multikompressor (parallelanlæg) til kommerciel brug med en kapacitet på over 40 kw, som indeholder kølemiddel med over 150 GWP, med undtagelse af primære kølemiddelkredsløb i kaskade-systemer, hvor der kan anvendes HFC er med under GWP. Rammer alle i dag kendte HFC er. Den danske særregel tillader ikke over 10 kg fyldning.

25 EU reglerne for HFC kølemidlerne

26 Fremtiden Så kan der blive behov for alternative metoder - krystalkuglen: R12, R22 eller R502 - CFC R134a, R404A eller lignende - HFC 1234yf eller lignende - HFO R290 - Propan eller lignende - HC CO 2 - Kuldioxid NH 3 - Ammoniak

27 Fremtiden Overordnet mål med EU forordning nr. 517: EU regulerer HFC-kølemiddelforbruget fremover ud fra påvirkning af drivhuseffekten EU nedfaser totalforbruget ud fra tildelte kvoter på tons CO 2 ækvivalenter til importører og fabrikanter Kvoterne rækker længere ved brug af kølemidler med lavere GWP-værdier (tal for påvirkning af drivhuseffekten) Kølemiddelfabrikanterne arbejder hårdt på at opfinde nye kølemidler med lavere GWP-værdier En tommelfingerregel: Ved under 600 GWP er kølemidlet brændbart

28 Fremtiden Overordnet mål med EU forordning nr. 517: HFC kølemidlerne skal på længere sigt helt forsvinde Lige nu skal forbruget mindskes ved at tvinge branchen over på kølemidler med mindre GWP-værdier

29 Fremtiden Kan branchen fortsat få tilstrækkelige mængder HFC-kølemiddel efter indførelse af kvoter? R404A med høj GWP anvendes i mange store køleanlæg Store supermarkeder i Europa med kg fyldninger Taber ofte % af fyldningen pr. år Branchen er i gang med at konvertere til andre løsninger Derved falder forbruget af et kølemiddel med høj GWP betydeligt - hjælper på kvoterne

30 Fremtiden Nedfasning på forbrug af kølemidler med høj påvirkning af drivhuseffekten: Nye typer anlæg uden R404A giver mindre belastning af kvoterne Hvis kvoterne ikke giver ønsket resultat om voldsomme ændringer (kvoterne slår godt til) i anvendelse af kølemidler med mindre GWP, bliver kvoterne formodentlig yderligere strammmet i forhold til den plan, der i dag eksisterer.

31 Fremtiden Kølemidler med fremtid for sig: R717 - NH 3 - Ammoniak R744 - CO 2 - kuldioxid R290 - Propan R600a - Isobutan (køleskabe og frysere) HFO yf m.fl. varianter

32 Fremtiden HFO-1234yf, er blevet foreslået som erstatning for R134a i klimaanlæg i biler. HFO-1234yf er det første af en serie af kølemidler med en 335 del GWP I forhold til R134a. GWP er kun 4 gange højere end CO 2. HFO-1234yf blev udviklet for at kunne opfylde EU direktiv 2006/40/EF, som trådte i kraft I direktivet indeholder bestemmelse om, at nye biler, som sælges i europa, skal anvende kølemiddel med mindre end 150 GWP. HFO-1234yf er brændbart og er dermed et gruppe 1 kølemiddel iht. Trykudstyrsdirektivet.

33 Fremtiden HFO-1234ef, er en anden variant af HFO erne. Et erstatningskølemiddel for R134a Samme tryk som R134a Samme energieffektivitet som R134a Kapacitet er 20 % lavere en R134a R1234ze er mindre brandbart i forhold til R1234yf: Ikke brandbart ved 20 C Bliver brandbart ved over 30 C Brandbart i luft fra 7 % til 12 % ved 60 C Nødvendig tændeffeket mj (for methane skal der kun 25 mj energi til at tænde en brandbar blanding) EN378 arbejdsgruppen har godkendt 1234ze som et gruppe 2 kølemiddel (ikke brandbart)

34 Fremtiden Asbjørn Leth Vonsild konkluderede ved et temamøde i 2014: Traditionelle HFC ere kommer under pres, specielt R-404A: Lovgivning bliver skærpet Priser vil stige baseret på GWP, specielt 2018 bliver spændende Nye HFC ere kommer på markedet: Alternativer til R404A med GWP imellem 1000 og 2000, ikke langsigtede løsninger, men sikkert ok i et par år Brændbare (A2L) HFC ere Brandbarhed er noget man må lære at arbejde med: Valget imellem brændbare HFC ere og HC ere bliver baseret på hvor stor fyldning man skal have og hvor anlæggene skal placeres Generelt skal man forsøge at minimere fyldningen

35 Fremtiden Udsigterne: R12, R22 eller R502 - CFC Disse kølemidler må ikke længere anvendes hverken som nye eller regenerede. Må gerne anvendes I køleanlæg, så længe anlæggene fungerer uden behov for aftapning af kølemidlet.

36 Fremtiden Udsigterne: R134a, R404A eller lignende - HFC EU-reglerne begrænser i forskelligt omfang anvendelsen af denne type kølemiddel. Reguleres ud fra påvirkningen af drivhuseffekten. Kølemiddelfabrikanterne arbejder på typer med mindre drivhuseffektpåvirkning. Jo lavere påvirkning af drivhuseffekten, jo mere brandbare bliver kølemidlerne. Der kan også være mindre energieffektivitet ved anvendelsen af disse kølemidler med lav påvirkning af drivhuseffekten.

37 Fremtiden Udsigterne: 1234yf eller lignende - HFO Disse HFO kølemidler er fabrikanternes svar på drivhuseffekt problematikken - de har meget lav påvirkning men er brandbare danner giftgas, hvis de rammer overflader på 450 C udvaskes i de nedre skylag og danner syreforbindelser syren ophobes i søer uden afløb ingen bakterier nedbryder denne syre Så med ovenstående udsigter kan det meget vel betyde, at disse typer kølemidler bliver udsat for en udfasning i løbet af få år på lige fod med HFC erne.

38 Fremtiden Udsigterne: R290 - Propan eller lignende - HC et brandbart kølemiddel lav drivhuseffekt et godt alternativ anvendes allerede i mange typer køleanlæg teknologien er efterhånden velgennemprøvet ved placering udendørs - ingen særlige problemer

39 Fremtiden Udsigterne: CO 2 - Kuldioxid ikke brandbart arbejder med høje tryk vel gennemprøvet teknologi kan anvendes som system til fremstilling af koldt vand til køleformål kan IKKE anvendes til direkte køling af mælk i en køletank, da kølefladen i tanken ikke kan tåle det høje tryk styring af anlæg med CO 2 koster relativt mange penge i forhold til andre alternativer

40 Fremtiden Udsigterne: NH 3 - Ammoniak ikke velegnet til mindre anlæg, da kompressorteknologien til disse anlæg ikke er til rådighed kan godt anvendes til fremstilling af koldt vand men så vil Propan helt sikkert være et billigere alternativ

41 Fremtiden Udsigterne: Branchen bør helt klart efter min mening satse på køleløsninger uden HFC HFO CO 2 og anvende Propan i så stor udstrækning som muligt

42 Tak for opmærksomheden Gårdteknisk Forum marts 2017

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Guideline til branchen

Guideline til branchen Guideline til branchen Svenn Hansen Videncenter for klimavenlige kølemidler Temadag 29/8 2017 ved Teknologisk Institut i Tåstrup: Klimavenlige og energieffektive køle- og varmepumpeinstallationer Copyright

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning GUIDELINE Køleanlæg med reduceret miljøbelastning - en god forretning for dig og et plus for miljøet 2 Introduktion til denne guideline Køleanlæg er i dag underlagt strenge krav til valg af kølemiddel,

Læs mere

Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser Praktiske konsekvenser Danske Køledage 2007 v/lone Kielberg Kemikalier Miljøstyrelsen Konsekvenser af hvilke regler? Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 National regulering af anvendelse af HFC, PFC

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Chillere med kulbrinter og ammoniak

Chillere med kulbrinter og ammoniak 2 3 4 August 2007 Chillere med kulbrinter og ammoniak Baggrund Diskussionen om et forbud startede i september 1996, hvor Miljøminister Svend Auken forudsagde de syntetiske kølemidlers forsvinden inden

Læs mere

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER Kort om Bosch og undertegnet. Bosch Termoteknik står for Bosch-gruppens varmeog varmtvandsløsninger og er sammen med internationale datterselskaber en

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand L 301/28 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Frigor A/S Teknologisk Institut Kontakt-information: Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.11.2014 L 318/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1191/2014 af 30. oktober 2014 om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2012/0305(COD) 5.4.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 56-182 Udkast til betænkning Bas Eickhout (PE506.101v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Liste over dispensationer køleanlæg 7. marts 2017

Liste over dispensationer køleanlæg 7. marts 2017 Liste over dispensationer køleanlæg 7. marts 2017 Dato Sagsnummer Kølemiddel Anlægstype/virksomhed Begrundelse Bemærkninger 2/3 2017 MST-626-00383 21/2 2017 MST-626-00394 3/2 2017 MST-626-00389 30/1 2017

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 3.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 92/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 303/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Supermarkeder satser på bæredygtig køleteknik

Supermarkeder satser på bæredygtig køleteknik Baggrund Supermarkeder satser på bæredygtig køleteknik Fødevaredetailhandlen anvender i stigende grad naturlige kølemidler til køling Forbrugerne har længe været opmærksom på mere end bare pris og kvalitet,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 26.4.2013 2012/0305(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 39-135 Udkast til udtalelse Gilles Pargneaux (PE504.125v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Råd vedrørende anvendelse af kølemidler

Råd vedrørende anvendelse af kølemidler Råd vedrørende anvendelse af kølemidler Pas godt på jordens klima benyt kølemidler med lav GWPværdi EU-lovgivning inden for F-gasforordningen EU/ 517/2014 kommer til at styre markedet imod anvendelse af

Læs mere

Hjælp til HFC-fri køling: Spørgsmål og svar i forbindelse med HFC-fri køling

Hjælp til HFC-fri køling: Spørgsmål og svar i forbindelse med HFC-fri køling Hjælp til HFC-fri køling: Spørgsmål og svar i forbindelse med HFC-fri køling Danske Køledage 2007 15. marts 2007 Odense Congress Center Svenn Hansen Copyright Videncenter for HFC-fri køling Fil: 934278_Præsentation

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Eksplosionsfare i det lokale supermarked

Eksplosionsfare i det lokale supermarked Eksplosionsfare i det lokale supermarked FOKUS: BUTIKSKØLING På baggrund af ulykker med lækkede og sprængte køleanlæg i udlandet har vi sat os for at undersøge, om der er grund til bekymring i forhold

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Oplysningerne vurderes så som baggrund for en udvælgelse af den type af anlæg (kølemiddel og størrelse), der senere arbejdes videre med.

Oplysningerne vurderes så som baggrund for en udvælgelse af den type af anlæg (kølemiddel og størrelse), der senere arbejdes videre med. Kortlægning af fiskeindustriens køleanlæg Projektets primære målgruppe er den del af fiskeindustrien, og bådene, der bruger de kunstige kølemidler. Med fiskeindustrier menes i dette projekt fiskeindustrien,

Læs mere

DEL 1. Høringssvar fra interesseorganisationer, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder:

DEL 1. Høringssvar fra interesseorganisationer, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder: NOTAT Kemikalier J.nr. MST-615-00194 Ref. jukof/mas Den 10. november 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser (populært kaldet f-gasser)

Læs mere

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udarbejdet af Alcedo Rådgivere i fiskeindustri på vegne af Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening Kolofon Opgavestiller: Danmarks Fiskeindustri-

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/2005 2003/0189A(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/2005 2003/0189A(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.9.2005 PE 362.664v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 18-76 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 360.264v01-00) Avril Doyle

Læs mere

Vurdering af mulighederne for at erstatte kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 )

Vurdering af mulighederne for at erstatte kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 ) Vurdering af mulighederne for at erstatte kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 ) November 2001 Per Henrik Pedersen Civilingeniør Teknologisk Institut, Energi Gregersensvej Postboks 141 2630 Taastrup

Læs mere

BUUS PRODUKTPROGRAM. BUUS Køleteknik A/S. BUUS Ice A/S. Elsøvej 219, Frøslev Nykøbing Mors.

BUUS PRODUKTPROGRAM. BUUS Køleteknik A/S. BUUS Ice A/S. Elsøvej 219, Frøslev Nykøbing Mors. BUUS gruppen består af to firmaer: Buus Køleteknik A/S samt Buus Ice A/S. BUUS har eksisteret siden 1958 og er i dag specialiseret indenfor projektering og salg af køle-fryseanlæg samt ismaskiner i området

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan Omgivelser max. 3 C Afsnit 9, side 6 - Fastlæggelse af PS - opgave: Udfyld tabellerne med tryk rundet op til nærmeste 0,5. HT-side luftkølet HT-side fordampning LT-side indendørs Kølemiddel 55 C PS Kølemiddel

Læs mere

BILAG. Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (Kodifikation)

BILAG. Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (Kodifikation) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2014 COM(2014) 466 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg.

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg. 4. Andre myndighedskrav Køleanlæg er også omfattet af krav i forhold til arbejdsmiljø og fødevarehygiejne. Her redegøres for de gældende regler og de konsekvenser reglerne har, herunder krav om CE-mærkning.

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2004 PE 337.064/28-272 ÆNDRINGSFORSLAG 28-272 Udkast til betænkning (PE 337.064) Robert Goodwill Forslag

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. Foto anvendt med tilladelse fra E. I. DuPont de Nemours. Danmarks bredeste

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

Anbefalinger: Nabotjek af eksisterende regulering

Anbefalinger: Nabotjek af eksisterende regulering Anbefalinger: Nabotjek af eksisterende regulering Tabel 1: Anbefalinger vedtaget på møde i Implementeringsrådet den 14. marts 2017 Nr. Titel/emne Ministerium Bemærkninger 1 Ensartet fortolkning af regler

Læs mere

Risiko- og VVM-anmeldelse - Etablering af LNG og LBG-anlæg ved Frederikshavn Havn

Risiko- og VVM-anmeldelse - Etablering af LNG og LBG-anlæg ved Frederikshavn Havn Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Ålborgvej 93 9300 Sæby Att. Birthe Sloth ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 5.

Læs mere

Temadag 3. september 2007 på Teknologisk Institut, Århus

Temadag 3. september 2007 på Teknologisk Institut, Århus Århus, august 2007 HVM/hjo Temadag 3. september 2007 på, Århus Køleløsninger efter 1. januar 2007 Hvilke kølemidler og hvilke løsninger? Kommerciel køl Varmepumper Aircondition/chillere Hvilke løsninger

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Søfarts- og maskinmesterskolerne

Søfarts- og maskinmesterskolerne Søfarts- og maskinmesterskolerne Maskinmesterskolerne Professionsbachelor: Forskningstilknytning. - I undervisningen inddrages resultater af forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra områder, der

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Erstatning af kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 )

Erstatning af kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 ) Erstatning af kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 ) 1998 Endelig rapport Per Henrik Pedersen Civilingeniør DTI Energi DTI Energi Postboks 141 2630 Taastrup Tlf: 4350 45 23 Fax: 4350 72 22 E-mail:

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Fiskeindustriens køleanlæg

Fiskeindustriens køleanlæg Fiskeindustriens køleanlæg Reglerne for kunstige kølemidler er ændret. Den 1. januar 2007 kan være sidste frist for at tage et køleanlæg i brug uanset om det er nyt, ombygget eller udvidet. Det afhænger

Læs mere

De typiske årsager til udskiftning/ændring af køle-/fryseanlæg i en fiskeindustri kan være:

De typiske årsager til udskiftning/ændring af køle-/fryseanlæg i en fiskeindustri kan være: 6. Udskiftning og ændring af køleanlæg Kapitlet beskriver de muligheder man har for ændring af et køleanlæg, og giver anbefalinger til de løsninger, der bør overvejes før der laves ændringer. Desuden vises

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

Kølemiddeltrends og lovgivning 6. Oktober 2014

Kølemiddeltrends og lovgivning 6. Oktober 2014 Kølemiddeltrends og lovgivning 6. Oktober 2014 www.danfoss.dk Kølemiddeltrends og lovgivning 1 Kort introduktion Navn: Asbjørn Leth Vonsild Ansvarsområder: Ansvarlig for kølemidler og standarder i Automatic

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends

Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends Baggrund Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends af Monika Witt, bestyrelsesformand for eurammon, det europæiske initiativ for naturlige kølemidler Når der skal tages beslutning om, hvilket

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II. fra mødet. onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177

2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II. fra mødet. onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177 2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P5_TA-PROV(2004)0237 Fluorholdige drivhusgasser ***I

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Har du plads nok i køletanken efter 2015?

Har du plads nok i køletanken efter 2015? Har du plads nok i køletanken efter 2015? Hvordan ser fremtidens mælkekøletanke ud? v/specialkonsulent Helge Kromann CO 2 som kølemedie v/maskinmester Christian Krupa Jacobsen Hvordan ser det ud med din

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til kølemontør. Fagrække og timefordeling Periode: Fag Uger Standpunkt Eksamen Vejl. m = mundtlig, s = skriftlig Dansk,

Læs mere

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m.

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. IDA, København d. 25/02-2015 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Instituts rolle i vidensystemet Videnudvikling Vi udvikler ny viden

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0034/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /1999 FASTLAGT AF RÅDET DEN 23. FEBRUAR 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere