NR. 6 JUNI ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212"

Transkript

1 NR. 6 JUNI ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

2 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned til, at undertegnede rejser til Reykjavik på Island for sammen med FPO s sekretariatsleder John Poulsen at deltage i den 18. Nordiske Faglige Konference. På disse møder udveksler politikere og sekretariatsmedarbejdere i de nordiske fagforeninger for kirkemusikere erfaringer omkring ansættelses- og arbejdsforhold. Der afholdes i samme anledning et møde i Nordisk Kirkemusikråd vedrørende planlægningen af det kommende Kirkemusiksymposium, der finder sted i Reykjavík den september 2012 under mottoet Gudstjenesten i det nye årti. Symposierne, der afholdes hvert fjerde år, er åbne for alle med interesse for kirkemusik, og det kan hermed på det varmeste anbefales at deltage. De ganske mange medlemmer, der netop er kommet hjem fra FPO s årsmøde, kan vist alle bevidne, hvor inspirerende sådanne arrangementer kan være. Ikke blot koncerter, seminarer og lignende, men især samværet og dialogen med kolleger giver én noget med tilbage til hverdagen derhjemme. Og på kirkemusik-symposierne får man muligheden for at møde en endnu videre kreds af ligesindede. Jeg er sikker på, at deltagerne her vil gøre samme erfaring, som vi politikere har gjort i de faglige konferencer: At de nordiske lande er så forskellige, at man i de øvrige lande kan gøre tingene på måder, vi aldrig selv ville kunne finde på men alligevel ikke mere forskellige, end at vi faktisk kan lade os inspirere af eller direkte bruge deres erfaringer og idéer. Hvorfor så denne opfordring her med mere end et år til begivenheden, og hvor informations- og tilmeldingsbrochurerne endnu ikke er ankommet fra Island? Fordi det godt kan kræve lidt overtalelse, at få sit menighedsråd til at sætte din deltagelse på budgettet, så det er sikkert ikke for tidligt at begynde allerede nu! Som mine dengang små (og søde) drenge sagde: Det nytter at plage. 210 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD LÆSERBREV ER DER A OG B-MEDLEMMER? Susanne Ketelsen Organist i Skævinge og Lille Lyngby Kirker Jeg må spørge mig selv, om det er rimeligt, at ning og enhver-er-sig selv-nærmest indstilling. Formanden synes jo også, at honorarerne der er to slags medlemmer i en fagforening. Nemlig de, der ansat i en fast stilling, og så de er latterligt lave. Jeg tror ikke, de involverede andre, som er vikarer, eller freelance kunne kan se noget sjovt i det. vi jo også kalde dem. I så fald betaler vikarerne vel et lavere kontingent, idet de jo ikke har ikke kaste bekymringerne over på menigheds- Jeg synes, formanden bør dele min frygt og den samme støtte fra fagforeningen som fastansatte? for, at der er organistbetjening ved de kirkerådene. Som organister har vi også et ansvar Jeg kan ikke forstå, at en fagforening kun lige handlinger og gudstjenester. Ved at udhule vikarordningen, som i hvert fald provstiet i vil forhandle en del af medlemmernes lønforhold. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan se, at Hillerød er ved, er der grund til uro og bekymring for fremtiden. denne holdning fra foreningens side kun fører til dårligere forhold og en konkurrence om at Jeg kan kun opfordre FPO til at få tingene byde sig til den laveste løn. på plads ved næste overenskomstforhandling, Denne liberalistiske holdning fører ikke til altså aftaler om en anstændig løn, også for solidaritet, tværtimod fører den til grøftegrav- ikke-fastansatte organister. SIDE SIDE 220 SIDE 226 HENRIETTE HOPPE Ved siden af uddannelsen som organist har hun også taget en uddannelse som klokkenist. At være medlem af FPO s bestyrelse betragter hun som en borgerpligt. ORGELKONKURRENCE For 12. gang afholdes orgelkonkurrence i Odense og denne gang er det i forbindelse med den internationale Carl Nielsen Musikkonkurrence & Festival. DEBAT I dette nummer både om vikarsatser og repertoirevalg f.eks. ved begravelser. Hvad skal man finde sig i som organist? PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. BEMÆRK Særlig sommerdeadline, så annoncer til augustnummeret bedes afleveret senest den 27. juni til hhv. redaktør og sekretariat. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Lille Pia er sammen med sin mor til babysalmesang hos Henriette Hoppe i præstegården ved Ødsted Kirke. Foto: Dorte Skovgaard Wihre PO-bladet 211

4 HENRIETTE HOPPE SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af FPO s bestyrelse ser hun som sin borgerpligt. Af Dorte Skovgaard Wihre Johan, han sidder der, synger Henriette Hoppe, mens hun sidder på knæ på gulvet og spiller melodien på en lille legetøjsxylofon foran babyen på det grå gulvtæppe i konfirmandstuen. Johan er sammen med sin mor og Mikkel, Pia, Jonathan, Maria og Louise og deres mødre kommet til babysalmesang hos PO Henriette Hoppe denne torsdag i Ødsted præstegård 10 km fra Vejle. Bagefter synger mødrene salmer som Gud ske tak og lov og Se, nu stiger solen af havets skød blandet med børnesange som Goddag til mit hoved/tunge/navle, Der har været en lille påskehøne og Ro, ro, ro, din båd. Undervejs leger de med tørklæder og plastic-påskeæg. Efter tre kvarter har alle fået sang og spil nok, og alle flytter op til bordet, hvor der er kaffe og lagkage med banan medbragt af Louises mor. Henriette Hoppe har kun været organist i Ødsted kirke i to år, så det er hendes fjerde ba- 212 PO-bladet

5 HENRIETTE HOPPE bysalmesangs-hold, og hun ser den slags initiativer som noget, der kan have flere funktioner for de deltagende mødre og børn. Nogen har brug for hjælp til at komme i gang med at synge med deres børn. Samtidig vil jeg gerne være med til at gøre forholdet til kirken mere afslappet, siger Henriette Hoppe og nævner den særlige familiegudstjeneste palmesøndag, hvor babysalmesangsholdet også skal medvirke. Hun møder da også en afventende holdning hos nogle mødre, før de finder ud af, hvad babysalmesang er for noget. Jeg vil ikke missionere, men jeg vil gerne være med til at lære mødrene at bruge salmerne. Når de først ved, hvad babysalmesang er, sammenligner de det jo med babybongo (musikalsk legestue, red.) Forskellen er bare, at vi udover salmerne også beder fadervor. Tilslutningen til babysalmesang er fin i Ødsted, hvor Henriette Hoppe har de 60 procent af sin 85 procents stilling. Jobbet som fast vikar i Skt. Johannes kirke i Vejle udgør resten af stillingen. Henriette Hoppe har også børnekor en gang om ugen i Ødsted, og de var til lokalt korstævne i starten af maj i Højen Kirke, hvor Henriette Hoppe var medarrangør og havde skrevet flere af korsatserne. Det var en rigtig god dag, af stor betydning for motivation og fastholdelse af korsangerne. Og der er brug for særlige arrangementer, for der er skiftende interesse for at deltage i korarbejdet. Nogle gange deltager en hel klasse, mens parallelklassen ikke interesserer sig for at være med. Her er det Henriettes vurdering, at det hænger sammen med, hvor meget lærerne synger med deres elever og i nogle tilfælde også hvordan skolen opfatter relationen til kirken. PO-bladet 213

6 HENRIETTE HOPPE ALTID ORGANIST I modsætning til mange af hendes organistkolleger har Henriette ikke taget en tur omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Som helt ung havde hun ufaglærte job, mens hun overvejede fremtiden og i fritiden spillede hun orgel. Efter nogen undervisning blev hun opfordret til at søge ind på PO-uddannelsen, og den blev gennemført i fritiden, mens hun fortsatte fabriksarbejdet i dagtimerne. Dengang boede Henriette Hoppe i København og tog uddannelsen på Løgumkloster Kirkemusikskoles afdeling på Sjælland. Men hun blev lokket til Jylland, nærmere betegnet Ølgod, og efter nogle år med vikariater, blev hun fast organist i Sdr. Omme Kirke og i Statsfængslet i Sdr. Omme og derefter fik hun job som organist i Ølgod Kirke, hvor hun var i 11 år frem til På det tidspunkt blev hun opfordret til at søge jobbet i Ødsted Kirke og da muligheden med en kombination med et fast vikariat i Sct. Johannes Kirke i Vejle viste sig, lød det tiltalende. Jobskiftet harmonerede også fint med de planer, familien havde om at flytte til Vejle på det tidspunkt. Flytteplanerne er dog sat på standby, eftersom landejendommen ved Ølgod er svær at sælge, så foreløbig pendler Henriette Hoppe i sin bil de 60 km hver vej mange gange om ugen. Men det generer hende ikke. Det vænner man sig til. Når det gælder orgelmusik, er hun mest til barok. En af mine favoritter er Georg Böhm, som får en ny ide efter 4 takter, som han forfølger indtil, hov, nu gør vi noget andet. Han er et overflødighedshorn af motiver og ideer. Men hun spiller gerne alle musikgenrer, også det rytmiske. 214 PO-bladet

7 HENRIETTE HOPPE Jeg er for længe siden holdt op med at have fine fornemmelser i forhold til folks musikønsker, når der er følelser involveret. Jeg har selv lært mig at improvisere og bruger det meget under gudstjenesten, som helst skal forløbe harmonisk. Udover at spille på orglet ved de kirkelige handlinger og faste gudstjenester medvirker hun lejlighedsvis i konfirmand- og minikonfirmandundervisningen, og er med i forberedelsen af særgudstjenester, som der er en del af, da Ødsteds præst, Bente Holdgaard, er meget aktiv. Der er sogneeftermiddage, Henriette Hoppe holder foredrag og musikgudstjenester, som kræver en del forberedelse, og hun skriver til kirkebladet. Hun beskriver sig selv som kristen på den brede måde, hvor man er tolerant overfor andre. Jeg deler ikke opfattelsen af, at der findes et facit. Men som organist skal man indgå i en helhed, og hvis det ikke siger én noget, hvad der foregår i kirken eller man er grundlæggende uenig i, hvad der bliver sagt på prædikestolen, så må det være svært. BORGERPLIGTEN Og som om hendes kalender ikke allerede var fuld, har hun også engageret sig i organisationsarbejde senest er hun blevet medarbejderrepræsentant i menighedsrådet. Da den faste repræsentant var sygemeldt, blev hun suppleant, og nu ser det ud til, at hun bliver valgt som fast medlem. Man får en fornemmelse af, at Henriette Hoppe har svært ved at sige nej, når hun bliver spurgt om at give en hånd med. Sådan var det også, da hun blev tillidsmand og siden opfordret til at blive medlem af FPO s bestyrelse. Der var ikke tale om, at hun ville havde gennemført en række mærkesager. Jeg ser ikke mig selv som nogen fagforeningskamphund, og jeg er ikke ambitiøs eller PO-bladet 215

8 HENRIETTE HOPPE tragter efter indflydelse Når jeg bliver spurgt, siger jeg ja, fordi jeg betragter det som en borgerpligt at deltage i den slags. Sådan er det bare. Pladsen i bestyrelsen betyder også medlemskab af Vestervig Kirkemusikskoles bestyrelse, hvor hun også er medlem af forretningsudvalget. I FPO påtog hun sig PR-udvalget, hvor PObladet og hjemmesiden er de største opgaver. Kommunikation er så vigtig, for mange konflikter på arbejdspladsen skyldes dårlig eller ligefrem manglende kommunikation. Jeg har lagt en del energi i både hjemmesiden og PO-bladet og det har ærgret mig, at det debatforum, vores medlemmer så ivrigt efterlyste til sidste stævne, ikke bliver brugt. Jeg har en god social forståelse og bruger den groft i møde- og forhandlingssituationer til at kunne få parter til at mødes uden for mange sværdslag. Ulempen er, at jeg godt kan se sagen fra flere sider, så de gange, hvor der er brug for en kamphund, er jeg nok lidt for tandløs, mener Henriette Hoppe. Henriette Hoppe Født 1959 Uddannet PO og præ liminær klokkenist med diplomeksamen Ansat i Ødsted og Sct. Johannes Sogne Bor i Ølgod Gift med John Mor til tre døtre på 14 og 18 år (tvillinger). 216 PO-bladet

9 PO-bladet 217

10 Hansted Kirke Aalborg Stift 13 stemmer Hovedværk, Svelleværk, Pedal Arkitekt: Øjvind Jørgensen, Arkinord MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S Storegade Aabenraa Tlf

11 Pris fra kr ,- (alt inkl.) BREEZE OF GOSPEL Vokalselskabet GLAS en ekstraordinær vokaloplevelse GLAS synger smukke, melankolske, rytmiske og humoristiske satser med udgangspunkt i den bulgarske folkemusiktradition og syngemåde. Under koncerten fortæller GLAS historierne bag sangene. Koncerten kan kombineres med workshop for kor og sangere på begynder og øvet niveau. Musikprofessor fra UCLA, Timothy Rice, siger om Glas: - a high level of musical artistry. Glas CD KOPIRIN blev i 2010 nomineret til en Danish Music Award. Kontakt: Maria Kynne / / / vokalselskabetglas.dk

12 CARL NIELSEN ORGELKONKURRENCE KONCERTER OG KONKURRENCE FOR AT FEJRE CARL NIELSEN Den Internationale Carl Nielsen Orgelkonkurrence afholdes for 12. gang i Odense med finale den 8. juni. Samtidig præsenteres et festivalprogram med 15 koncerter på ti dage. Brahetrolleborg Kirke på Sydfyn er blandt de kirker, hvor der holdes Carl Nielsen koncert. Til daglig hedder kirkens organist Kenn Therkelsen og er medlem af FPO s bestyrelse. 37 unge organister fra 15 forskellige lande søgte om at deltage i den internationale Carl Nielsen Orgelkonkurrence og juryen udvalgte tyve deltagere. Efter en hel dags koncentreret lytning stod det klart, at en overraskende enig jury havde udvalgt tyve deltagere. Det tegner til at blive en spændende konkurrence med meget forskellige personligheder blandt deltagerne. Det tekniske niveau var højt, og de musikalske bud afvekslende. En hel del præstationer var helt i top, og generelt var det fine præstationer. Det kan blive et tæt opløb mellem rigtig interessante musikere, vi skal høre til sommer, siger jurypræsident Bine Bryndorf. Navnene på deltagerne kan findes på konkurrencens hjemmeside dk. De fire deltagere, der slipper gennem nåleøjet til finalen, spiller på det store Marcussenorgel i Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus den 8. juni kl. 19. Finalisterne skal alle spille Carl Nielsens monumentale orgelværk, Commotio, og har desuden frie hænder til at sammensætte minutters program efter eget valg. 220 PO-bladet

13 CARL NIELSEN ORGELKONKURRENCE Bine Bryndorf er præsident for den tre mand store jury, der udvalgte 20 deltagere blandt de 37 ansøgninger til orgelkonkurrencen. FLERE ORGANISTER PÅ PODIET Odense Symfoniorkester kan opleves ved tre koncerter. Solistrækken omfatter bl.a. domorganisterne i København og Odense, Flemming Dreisig og Freddy Samsing. Festivalkoncerten 4. juni byder udover musik af Carl Nielsen på den europæiske førsteopførelse af Poul Ruders Orgelsymfoni, en fælles bestilling fra Dallas Symphony, Odense Symfoniorkester og City of Birmingham Symphony Orchestra. Becky Starobin, Ruders amerikanske agent, fortæller: Da jeg opfordrede Poul til at skrive et værk for orgel, det instrument, der er hans eget, sagde han kategorisk: Jeg skriver aldrig for orgel! Da muligheden for at komponere et værk for de fremragende orgler i Odense, Dallas og Birmingham dukkede op, lykkedes det alligevel at få ham overtalt, og da han først var begyndt på arbejdet, ringede han og sagde: jeg kan ikke mindes, jeg har moret mig så meget over at skrive et stykke musik!. Foruden Dreisig og Samsing giver otte andre fremragende organister også prøver på deres kunst ved nogle af Fyns fineste orgler under festivalen. Syv af dem er ligesom Freddy Samsing medlemmer af orgelkonkurrencens jury, den ottende er vinderen af Orgelkonkurrencen i 2007, englænderen Henry Fairs. ORGELDAGE Dagene 3. og 8. juni byder på tætpakkede programmer med særlig bud til alle orgelinteresserede. Juryens medlemmer optræder som foredragsholdere og undervisere ved masterclass i to af Odenses kirker. Den 7. juni kommer deltagere, der IKKE kom i finalen rundt til 11 kirker i hele Region Syddanmark. LÆS MERE om Carl Nielsen orgelkonkurrence og koncerter fra 31. maj til 9. juni på PO-bladet 221

14 Alt er ved det gode gamle, bortset fra navnet og e-post adressen Forlaget DanMus ændrer navn til NODEHANDLEREN Vi tilbyder stadig noder fra alle danske og udenlandske forlag til konkurrencedygtige priser. Velkommen såvel med bestillinger som med forespørgsler, hvis der skulle mangle en idé til repertoire. Man skulle jo nok kunne hjælpe lidt til efter 30 år i noder. NODE handleren v/bent Påske Lunikvej 26 C 2670 Greve Tlf

15 JUBILÆUM 500 ÅRS JUBILÆET FOR REFORMATIONEN FEJRES I 2017 Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte Reformationen. Det bør fejres i Danmark, mener regeringen. Det vil være på linje med, hvad der vil ske i andre lande, hvor der er evangelisklutherske kirker. Hendes Majestæt Dronningen har sagt ja til at være protektor for fejringen af Reformationsjubilæet. Kirkeminister og kulturminister Per Stig Møller har i samarbejde med bl.a. videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udpeget et præsidium, som får det overordnede ansvar for fejringen. Hans Skov Christensen, tidligere adm. direktør i Dansk Industri, har sagt ja til at påtage sig hvervet som formand for præsidiet. Præsidiet består desuden af 11 personligt udpegede medlemmer fra universitets-, museums- og kultur-verdenen samt folkekirken. Sigtet med fejringen er at fremme forståelsen af Reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed. Kirkeminister og kulturminister Per Stig Møller siger: Jeg er meget glad for, at Hendes Majestæt Dronningen har sagt ja til at være protektor for Reformationsjubilæet. Og jeg er glad for, at Hans Skov Christensen og 11 andre fremtrædende personligheder har sagt ja til at være med i præsidiet. Mange danskere er sikkert klar over, at Reformationen fik stor betydning for den danske kirke. Fra 1536, hvor Reformationen for alvor nåede til Danmark, var den danske kirke ikke længere en del af den romersk-katolske kirke, men en evangelisk-luthersk kirke. Det er uden tvivl mindre kendt, at Reformationen også betød et nyt forhold mellem verdslig øvrighed og kirkelig øvrighed, og at Reformationen bl.a. derfor fik stor betydning for mange forskellige sider af samfundslivet. Per Stig Møller tilføjer, at et af formålene med allerede nu at gå i gang med at forberede fejringen af Reformationsjubilæet er, at der så er tid til at få tilrettelagt en omfattende belysning af Reformationens mangesidede betydning. Der er tid til at få overblik over den forskning, der allerede er gennemført omkring det, og til eventuelt at få gennemført ny forskning. Og der er tid til at arbejde med, hvordan al den viden kan formidles bredt til danskerne, siger kirkeministeren. Dorte PO-bladet 223

16 INSPIRATION FÅ NY INSPIRATION TIL KORARBEJDET Hvis du vil nytænke måden at bruge sangen på i kirken, kunne det måske være interessant at involvere Lene Skovhus fra Fabelfabrikken. Organisten står fortsat for korarbejdet, og koret består af minikonfirmander, konfirmander eller andre sangglade fra menigheden. Men sangene, der øves, er fra musicalen David eller Noa, som er skrevet af Kis og Hans Holm, og har fortællende tekster med rytmiske melodier. Korets sange bindes sammen af fortælleren Lene Skovhus, Fabelfabrikken, så sange og fortælling leder tilhørerne gennem Davids eller Noas eventyrlige liv. Sådan lyder et nyt koncept for en såkaldt fortællekoncert. At fortælle og lytte til historier er et fundamentalt menneskeligt behov. Vi har alle sammen et behov for at samle, forme og strukturere oplevelser og erfaringer for at bringe orden i omverdenen og i vores eget liv, siger Lene Skovhus, der har arbejdet med teater og historiefortælling siden Hun er uddannet dramaturg og stiftede i 2005 Fabelfabrikken og har herigennem undervist i historiefortælling og teater for både børn og voksne. Via et samarbejde med organist Elin Trankjær i Simmelkær kirke har Lene Skovhus set nye muligheder for et samarbejde med andre organister. Dorte 224 PO-bladet

17 RAFFINADERIET.DK

18 LÆSERBREV ER DER A OG B-MEDLEMMER? Jeg må spørge mig selv, om det er rimeligt, at der er to slags medlemmer i en fagforening. Nemlig de, der ansat i en fast stilling, og så de andre, som er vikarer, eller freelance kunne vi jo også kalde dem. I så fald betaler vikarerne vel et lavere kontingent, idet de jo ikke har den samme støtte fra fagforeningen som fastansatte? Jeg kan ikke forstå, at en fagforening kun vil forhandle en del af medlemmernes lønforhold. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan se, at denne holdning fra foreningens side kun fører til dårligere forhold og en konkurrence om at byde sig til den laveste løn. Denne liberalistiske holdning fører ikke til solidaritet, tværtimod fører den til grøftegravning og enhver-er-sig selv-nærmest indstilling. Formanden synes jo også, at honorarerne er latterligt lave. Jeg tror ikke, de involverede kan se noget sjovt i det. Jeg synes, formanden bør dele min frygt og ikke kaste bekymringerne over på menighedsrådene. Som organister har vi også et ansvar for, at der er organistbetjening ved de kirkelige handlinger og gudstjenester. Ved at udhule vikarordningen, som i hvert fald provstiet i Hillerød er ved, er der grund til uro og bekymring for fremtiden. Jeg kan kun opfordre FPO til at få tingene på plads ved næste overenskomstforhandling, altså aftaler om en anstændig løn, også for ikke-fastansatte organister. Susanne Ketelsen Organist i Skævinge og Lille Lyngby Kirker 226 PO-bladet

19 LÆSERBREV FRED HVILER OVER KIRKELIGE BEGRAVELSER Under denne overskrift havde Kristelig Dagblad den 3. marts taget ekstra betaling for ydelser ud over de sædvanlige ved en kirkelig handling op. Det bemærkes, at der med de nye overenskomster for kirkeligt personale, ikke længere er begrænsninger for hvad organister og kirkesangere (som mindst er ansat 8 timer ugentlig) kan blive udsat for at synge eller spille. Vi har centralt afskaffet tidligere regulativer og ikke centralt aftalt noget nyt melodirepertoire, siger Finn Skjoldan, specialkonsulent i kirkeministeriet. I Brædstrup menighedsråds kirkeblad i april opfatter man det således: Kirkesangere og organister er forpligtet til at synge og spille det, som præsten forlanger, fordi det er præsten, der leder gudstjenesten. Begravelse/bisættelse er en gudstjeneste og hører derfor under præsten, som er ansvarlig ved gudstjenester. Derfor er en begravelsens forløb baseret på en aftale mellem præst og pårørende hvor præsten har det sidste ord. Ifølge Rosens Kirkeret kan der ved en begravelse synges salmer fra den autoriserede salmebog, og derudover også fra Højskolesangbogen og sange skrevet til lejligheden. Om salmer/sange er passende, afgøres af præsten. Nu kunne man godt tro, at det var de forskellige ønsker, man ofte får og alle dem, som ikke står i koralbøgerne, som er det problem, jeg vil tage op! Nej, for nu spiller vi jo gladelig efter de rytmiske salmer i den store blå koralbog eller det røde tillæg. Det er det, at man i menighedsrådet har en noget klodset udlægning, og at man fire gange tromler frem, at præsten bestemmer, basta! Når man så taler om, hvilket repertoire der vil være passende, er det korrekt, at det i sidste ende er præsten, der bestemmer dette. Beslutningen herom bør dog ske i et samarbejde mellem præst og organisten, idet det er organisten, der har den kirkemusikalske uddannelse og også har et selvstændigt ansvar for kirkemusikken. Det har de vist glemt i Brædstrup! Hvad mener tidens organist: Er det rart ikke at have ansvar for musikken f.eks. ved begravelser og bare spille det, præsten siger god for? Eller tager man sit store ansvar for kirkemusikken så alvorligt, at man risikerer at komme i strid med præsten? Findes der noget kompromis? Karen Bækbøl Jørgensen Organist pensionist vikar PO-bladet 227

20

21 Kirkekoncert med Flensborg / Venndt Duo Den konservatorieuddannede duo, der har sit afsæt i jazzens improvisatoriske legeplads, præsenterer et repertoire bestående af egne fortolkninger af danske salmer og højskolesange, nøje udvalgt med fokus på de stærkeste og mest stemningsfulde melodier. Lyduniverset skabes af instrumenterne: klaver, kontrabas, kromatisk mundharpe, klokkespil, sav, melodikaer m.m. og henter inspiration fra store melodifortolkere som f.eks. Niels-Henning Ørsted Pedersen. Alt sammen serveret med lige dele respekt, humor og alvor. En utraditionel kirkekoncert som også er for børn sammen med deres voksne. Pris 6000 kr. MERE INFO OG KONTAKT PÅ ELLER

22 Nordens Tone Sange og viser fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene Nordens Tone er et orkester, der med udgangspunkt i nordens viser og sange udforsker krydsfeltet mellem jazz, viser og folkemusik på en utraditionel og nyskabende måde, og derigennem forsøger at indfange en særlig nordisk lyd eller tone I spidsen står den unge dansk/norske grammyvindende sangerinde Jullie Hjetland, som mester og synger på alle de syv nordiske sprog. Hendes baggrund er folkemusikken, og i mødet med de tre erfarne jazzmusikere som udgør resten af ensemblet, skabes der ny, anderledes og velklingende musik. Alle sangene har en blå undertone af melankoli i sig, og Jullie Hjetland går helt ind i dem og synger dem indefra og ud. Hun bakkes indfølt og lyttende op af musikerne, og tilsammen bliver resultatet særdeles tilfredsstillende og stemningsfuldt Vejle Amts Folkeblad Trods de mange sprog bæres projektet af en stor sammenhængskraft, som fylder hjemmet med én stor nordisk stemme. Fyens Stiftstidende Jullie Hjetland kan synge på alle nordiske sprog, og hendes stærke vokal bliver fl ot akkompagneret af de tre musikere, der nænsomt, ja nærmest stilfuldt og elegant, diskret støtter sangerindens smukke fortolkninger uanset hvilket sprog hun synger på. Rootszone.dk Musikken fra Nordens Tone passer både i lyd og stemning og fremførelse eminent til kirkerummet. Niveauet er højt som Babelstårnet, den kvindelige forsangers sans for nordisk sprog som taget ud af Apostlenes Gerninger kap. 2. og der er ånd i enhver tone som var det på Pinsedag. Derudover går man fra koncerten med en rigtig god fornemmelse af kernen i den rendyrkede, nordiske tone. Ulrik Dige, sognepræst Glud-Hjarnø Kontakt og info:

23 FTF-A ÆNDRET ARBEJDSTID HVAD SÅ MED MIN FORSIKRING I FTF-A? Af Tina Aistrup, konsulent i FTF-A. Mange er i tvivl, om de kan eller skal ændre deres forsikring i a-kassen, når arbejdstiden ændrer sig. Er du fuldtidsforsikret i FTF-A, kan du beholde din fuldtidsforsikring, uanset hvor få timer du arbejder. Spørgsmålet er bare, om det økonomisk kan svare sig for dig, når du går ned i arbejdstid. Arbejder du på nedsat arbejdstid og er fuldtidsforsikret, vil du kunne få den højeste dagpengesats som ledig eller på efterløn, hvis du opfylder disse krav: Din arbejdstid skal gennemsnitlig være mindst 24,67 timer om ugen Din gennemsnitlige månedsløn skal mindst være brutto kr for år 2011 I tilfælde af ledighed kan og vil du være til rådighed og jobsøgende for 37 timer om ugen. Er du deltidsforsikret, skal du kun være jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet 30 timer om ugen. For Annika kan det godt svare sig at beholde sin fuldtidsforsikring, selvom hendes arbejdstid bliver nedsat Annikas arbejdstid er blevet nedsat til 80 %. Hun har altid arbejdet på fuldtid og er i tvivl om hun kan få den højeste dagpengesats, hvis hun skulle miste sit job. Hun er 58 år og har planer om, at gå på efterløn, når hun bliver 62 år. Da hendes arbejdstid på 80 % svarer til en ugentlig arbejdstid på 29,6 time og hun fortsat har en månedsløn på mere end kr , vil hun kunne få den højeste dagpengesats. Hun er desuden rask og frisk og ville sagtens kunne gå op på fuldtid igen. Annika vil være bedst dækket ved at have bevaret sin fuldtidsforsikring, hvis hun bliver ledig eller gå på efterløn. Du skal være opmærksom på, at hvis du i de seneste 5 år har arbejdet under 24,67 timer om ugen og fortsat er fuldtidsforsikret, vil din dagpengesats blive 82 % af den maksimale dagpengesats, hvis du bliver ledig. Hvis du får nyt arbejde, hvor både din arbejdstid og løn bliver mindre, så har du mulighed for at bevare din høje dagpengesats Det kræver blot, at du: have haft mere end 24,67 timer pr. uge og en månedsløn på mindst kr er tilmeldt Jobcenteret, som personligt tilmeldt og efter aftale med Jobcentret bekræfter din tilmelding jævnlig. Det vil kunne sikre dig den maksimale dagpengesats de næste fem år frem. Er du deltidsforsikret og arbejder gennemsnitlig mere end 30 timer om ugen i mindst 3 måneder har du til gengæld pligt til at fuldtidsforsikre dig. Bliver du ikke fuldtidsforsikret efter 3 måneders arbejde med mere 30 timer om ugen, vil du ikke få dagpenge for de første 20 timer, hvor du ellers skulle have dagpenge. Hvis du har spørgsmål til din situation, er du velkommen til at kontakte FTF-A på eller telefon nr Du kan her sammenligne satserne og kontingentet ud fra din situation. Sats & kontingent Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret Højeste dagpengesats: Pr. dag Kr. 766 Kr. 511 Gennemsnitlig pr. måned Kr Kr % satsen: Pr. dag Kr. 628 Kr. 419 Gennemsnitlig pr. måned Kr Kr Efterløn på 91 % Pr. dag Kr. 697 Kr. 465 Pr. måned Kr Kr Højeste efterlønssats Pr. dag Kr. 766 Kr. 511 Gennemsnitlig pr. måned Kr Kr Kontingent pr. måned Forsikret med efterløn Kr Kr. 902 Forsikret uden efterløn Kr. 409 Kr. 302 PO-bladet 231

24 Vil du tjene penge på at have penge i banken? Så skal du vælge en lønkonto med 5% i rente Mange mener, at man ikke får ret meget ud af at have penge i banken. Men sådan behøver det ikke at være. Hos Lån & Spar kan du som medlem af FPO få Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto. Med LSBprivat Løn får du hele 5% på de første kr. på kontoen og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag. Også, når du ikke bruger dem. Det er nemt at få mere at vide Du får ikke bare mere på kontoen hos Lån & Spar. Du får en bundsolid bank, som holder hvad den lover og som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige. Hvis du vil vide mere om, hvad 5% kan betyde for din økonomi, så tag en snak med en af vores rådgivere, som hurtigt kan fortælle dig om og hvorfor, det kan betale sig for dig at skifte bank. SÅDAN FÅR DU 5% PÅ DIN LØNKONTO For at få den høje rente skal du være medlem af FPO og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. LSBprivat Løn får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Rentesatserne er variable og gældende pr. 8. november Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto. Ring: Ring til en rådgiver på Online: Gå på co10bank.dk og vælg book møde. Så kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, hvad det betyder at få Danmarks højeste rente på din lønkonto.

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 PRÆLUDIUM HVAD ER DET HER FOR ET BLAD? Af redaktør Filip Graugaard Esmarch, journalist

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund

ÅRSBUDGET 2012. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund ÅRSBUDGET 212 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Herstedøster den 17 / 11 211 Lars Bruun Lodberg menighedsrådsformand Godkendt på

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM August 2015 Indhold Velkommen til en ny sæson......3 4. september - Korlederdag Byggesten til Børnekoret...4 7. november - Voksenkorstævne i Jerslev Kirke...5 14. november

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere