NR. 6 JUNI ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212"

Transkript

1 NR. 6 JUNI ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

2 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned til, at undertegnede rejser til Reykjavik på Island for sammen med FPO s sekretariatsleder John Poulsen at deltage i den 18. Nordiske Faglige Konference. På disse møder udveksler politikere og sekretariatsmedarbejdere i de nordiske fagforeninger for kirkemusikere erfaringer omkring ansættelses- og arbejdsforhold. Der afholdes i samme anledning et møde i Nordisk Kirkemusikråd vedrørende planlægningen af det kommende Kirkemusiksymposium, der finder sted i Reykjavík den september 2012 under mottoet Gudstjenesten i det nye årti. Symposierne, der afholdes hvert fjerde år, er åbne for alle med interesse for kirkemusik, og det kan hermed på det varmeste anbefales at deltage. De ganske mange medlemmer, der netop er kommet hjem fra FPO s årsmøde, kan vist alle bevidne, hvor inspirerende sådanne arrangementer kan være. Ikke blot koncerter, seminarer og lignende, men især samværet og dialogen med kolleger giver én noget med tilbage til hverdagen derhjemme. Og på kirkemusik-symposierne får man muligheden for at møde en endnu videre kreds af ligesindede. Jeg er sikker på, at deltagerne her vil gøre samme erfaring, som vi politikere har gjort i de faglige konferencer: At de nordiske lande er så forskellige, at man i de øvrige lande kan gøre tingene på måder, vi aldrig selv ville kunne finde på men alligevel ikke mere forskellige, end at vi faktisk kan lade os inspirere af eller direkte bruge deres erfaringer og idéer. Hvorfor så denne opfordring her med mere end et år til begivenheden, og hvor informations- og tilmeldingsbrochurerne endnu ikke er ankommet fra Island? Fordi det godt kan kræve lidt overtalelse, at få sit menighedsråd til at sætte din deltagelse på budgettet, så det er sikkert ikke for tidligt at begynde allerede nu! Som mine dengang små (og søde) drenge sagde: Det nytter at plage. 210 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD LÆSERBREV ER DER A OG B-MEDLEMMER? Susanne Ketelsen Organist i Skævinge og Lille Lyngby Kirker Jeg må spørge mig selv, om det er rimeligt, at ning og enhver-er-sig selv-nærmest indstilling. Formanden synes jo også, at honorarerne der er to slags medlemmer i en fagforening. Nemlig de, der ansat i en fast stilling, og så de er latterligt lave. Jeg tror ikke, de involverede andre, som er vikarer, eller freelance kunne kan se noget sjovt i det. vi jo også kalde dem. I så fald betaler vikarerne vel et lavere kontingent, idet de jo ikke har ikke kaste bekymringerne over på menigheds- Jeg synes, formanden bør dele min frygt og den samme støtte fra fagforeningen som fastansatte? for, at der er organistbetjening ved de kirkerådene. Som organister har vi også et ansvar Jeg kan ikke forstå, at en fagforening kun lige handlinger og gudstjenester. Ved at udhule vikarordningen, som i hvert fald provstiet i vil forhandle en del af medlemmernes lønforhold. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan se, at Hillerød er ved, er der grund til uro og bekymring for fremtiden. denne holdning fra foreningens side kun fører til dårligere forhold og en konkurrence om at Jeg kan kun opfordre FPO til at få tingene byde sig til den laveste løn. på plads ved næste overenskomstforhandling, Denne liberalistiske holdning fører ikke til altså aftaler om en anstændig løn, også for solidaritet, tværtimod fører den til grøftegrav- ikke-fastansatte organister. SIDE SIDE 220 SIDE 226 HENRIETTE HOPPE Ved siden af uddannelsen som organist har hun også taget en uddannelse som klokkenist. At være medlem af FPO s bestyrelse betragter hun som en borgerpligt. ORGELKONKURRENCE For 12. gang afholdes orgelkonkurrence i Odense og denne gang er det i forbindelse med den internationale Carl Nielsen Musikkonkurrence & Festival. DEBAT I dette nummer både om vikarsatser og repertoirevalg f.eks. ved begravelser. Hvad skal man finde sig i som organist? PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. BEMÆRK Særlig sommerdeadline, så annoncer til augustnummeret bedes afleveret senest den 27. juni til hhv. redaktør og sekretariat. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Lille Pia er sammen med sin mor til babysalmesang hos Henriette Hoppe i præstegården ved Ødsted Kirke. Foto: Dorte Skovgaard Wihre PO-bladet 211

4 HENRIETTE HOPPE SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af FPO s bestyrelse ser hun som sin borgerpligt. Af Dorte Skovgaard Wihre Johan, han sidder der, synger Henriette Hoppe, mens hun sidder på knæ på gulvet og spiller melodien på en lille legetøjsxylofon foran babyen på det grå gulvtæppe i konfirmandstuen. Johan er sammen med sin mor og Mikkel, Pia, Jonathan, Maria og Louise og deres mødre kommet til babysalmesang hos PO Henriette Hoppe denne torsdag i Ødsted præstegård 10 km fra Vejle. Bagefter synger mødrene salmer som Gud ske tak og lov og Se, nu stiger solen af havets skød blandet med børnesange som Goddag til mit hoved/tunge/navle, Der har været en lille påskehøne og Ro, ro, ro, din båd. Undervejs leger de med tørklæder og plastic-påskeæg. Efter tre kvarter har alle fået sang og spil nok, og alle flytter op til bordet, hvor der er kaffe og lagkage med banan medbragt af Louises mor. Henriette Hoppe har kun været organist i Ødsted kirke i to år, så det er hendes fjerde ba- 212 PO-bladet

5 HENRIETTE HOPPE bysalmesangs-hold, og hun ser den slags initiativer som noget, der kan have flere funktioner for de deltagende mødre og børn. Nogen har brug for hjælp til at komme i gang med at synge med deres børn. Samtidig vil jeg gerne være med til at gøre forholdet til kirken mere afslappet, siger Henriette Hoppe og nævner den særlige familiegudstjeneste palmesøndag, hvor babysalmesangsholdet også skal medvirke. Hun møder da også en afventende holdning hos nogle mødre, før de finder ud af, hvad babysalmesang er for noget. Jeg vil ikke missionere, men jeg vil gerne være med til at lære mødrene at bruge salmerne. Når de først ved, hvad babysalmesang er, sammenligner de det jo med babybongo (musikalsk legestue, red.) Forskellen er bare, at vi udover salmerne også beder fadervor. Tilslutningen til babysalmesang er fin i Ødsted, hvor Henriette Hoppe har de 60 procent af sin 85 procents stilling. Jobbet som fast vikar i Skt. Johannes kirke i Vejle udgør resten af stillingen. Henriette Hoppe har også børnekor en gang om ugen i Ødsted, og de var til lokalt korstævne i starten af maj i Højen Kirke, hvor Henriette Hoppe var medarrangør og havde skrevet flere af korsatserne. Det var en rigtig god dag, af stor betydning for motivation og fastholdelse af korsangerne. Og der er brug for særlige arrangementer, for der er skiftende interesse for at deltage i korarbejdet. Nogle gange deltager en hel klasse, mens parallelklassen ikke interesserer sig for at være med. Her er det Henriettes vurdering, at det hænger sammen med, hvor meget lærerne synger med deres elever og i nogle tilfælde også hvordan skolen opfatter relationen til kirken. PO-bladet 213

6 HENRIETTE HOPPE ALTID ORGANIST I modsætning til mange af hendes organistkolleger har Henriette ikke taget en tur omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Som helt ung havde hun ufaglærte job, mens hun overvejede fremtiden og i fritiden spillede hun orgel. Efter nogen undervisning blev hun opfordret til at søge ind på PO-uddannelsen, og den blev gennemført i fritiden, mens hun fortsatte fabriksarbejdet i dagtimerne. Dengang boede Henriette Hoppe i København og tog uddannelsen på Løgumkloster Kirkemusikskoles afdeling på Sjælland. Men hun blev lokket til Jylland, nærmere betegnet Ølgod, og efter nogle år med vikariater, blev hun fast organist i Sdr. Omme Kirke og i Statsfængslet i Sdr. Omme og derefter fik hun job som organist i Ølgod Kirke, hvor hun var i 11 år frem til På det tidspunkt blev hun opfordret til at søge jobbet i Ødsted Kirke og da muligheden med en kombination med et fast vikariat i Sct. Johannes Kirke i Vejle viste sig, lød det tiltalende. Jobskiftet harmonerede også fint med de planer, familien havde om at flytte til Vejle på det tidspunkt. Flytteplanerne er dog sat på standby, eftersom landejendommen ved Ølgod er svær at sælge, så foreløbig pendler Henriette Hoppe i sin bil de 60 km hver vej mange gange om ugen. Men det generer hende ikke. Det vænner man sig til. Når det gælder orgelmusik, er hun mest til barok. En af mine favoritter er Georg Böhm, som får en ny ide efter 4 takter, som han forfølger indtil, hov, nu gør vi noget andet. Han er et overflødighedshorn af motiver og ideer. Men hun spiller gerne alle musikgenrer, også det rytmiske. 214 PO-bladet

7 HENRIETTE HOPPE Jeg er for længe siden holdt op med at have fine fornemmelser i forhold til folks musikønsker, når der er følelser involveret. Jeg har selv lært mig at improvisere og bruger det meget under gudstjenesten, som helst skal forløbe harmonisk. Udover at spille på orglet ved de kirkelige handlinger og faste gudstjenester medvirker hun lejlighedsvis i konfirmand- og minikonfirmandundervisningen, og er med i forberedelsen af særgudstjenester, som der er en del af, da Ødsteds præst, Bente Holdgaard, er meget aktiv. Der er sogneeftermiddage, Henriette Hoppe holder foredrag og musikgudstjenester, som kræver en del forberedelse, og hun skriver til kirkebladet. Hun beskriver sig selv som kristen på den brede måde, hvor man er tolerant overfor andre. Jeg deler ikke opfattelsen af, at der findes et facit. Men som organist skal man indgå i en helhed, og hvis det ikke siger én noget, hvad der foregår i kirken eller man er grundlæggende uenig i, hvad der bliver sagt på prædikestolen, så må det være svært. BORGERPLIGTEN Og som om hendes kalender ikke allerede var fuld, har hun også engageret sig i organisationsarbejde senest er hun blevet medarbejderrepræsentant i menighedsrådet. Da den faste repræsentant var sygemeldt, blev hun suppleant, og nu ser det ud til, at hun bliver valgt som fast medlem. Man får en fornemmelse af, at Henriette Hoppe har svært ved at sige nej, når hun bliver spurgt om at give en hånd med. Sådan var det også, da hun blev tillidsmand og siden opfordret til at blive medlem af FPO s bestyrelse. Der var ikke tale om, at hun ville havde gennemført en række mærkesager. Jeg ser ikke mig selv som nogen fagforeningskamphund, og jeg er ikke ambitiøs eller PO-bladet 215

8 HENRIETTE HOPPE tragter efter indflydelse Når jeg bliver spurgt, siger jeg ja, fordi jeg betragter det som en borgerpligt at deltage i den slags. Sådan er det bare. Pladsen i bestyrelsen betyder også medlemskab af Vestervig Kirkemusikskoles bestyrelse, hvor hun også er medlem af forretningsudvalget. I FPO påtog hun sig PR-udvalget, hvor PObladet og hjemmesiden er de største opgaver. Kommunikation er så vigtig, for mange konflikter på arbejdspladsen skyldes dårlig eller ligefrem manglende kommunikation. Jeg har lagt en del energi i både hjemmesiden og PO-bladet og det har ærgret mig, at det debatforum, vores medlemmer så ivrigt efterlyste til sidste stævne, ikke bliver brugt. Jeg har en god social forståelse og bruger den groft i møde- og forhandlingssituationer til at kunne få parter til at mødes uden for mange sværdslag. Ulempen er, at jeg godt kan se sagen fra flere sider, så de gange, hvor der er brug for en kamphund, er jeg nok lidt for tandløs, mener Henriette Hoppe. Henriette Hoppe Født 1959 Uddannet PO og præ liminær klokkenist med diplomeksamen Ansat i Ødsted og Sct. Johannes Sogne Bor i Ølgod Gift med John Mor til tre døtre på 14 og 18 år (tvillinger). 216 PO-bladet

9 PO-bladet 217

10 Hansted Kirke Aalborg Stift 13 stemmer Hovedværk, Svelleværk, Pedal Arkitekt: Øjvind Jørgensen, Arkinord MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S Storegade Aabenraa Tlf

11 Pris fra kr ,- (alt inkl.) BREEZE OF GOSPEL Vokalselskabet GLAS en ekstraordinær vokaloplevelse GLAS synger smukke, melankolske, rytmiske og humoristiske satser med udgangspunkt i den bulgarske folkemusiktradition og syngemåde. Under koncerten fortæller GLAS historierne bag sangene. Koncerten kan kombineres med workshop for kor og sangere på begynder og øvet niveau. Musikprofessor fra UCLA, Timothy Rice, siger om Glas: - a high level of musical artistry. Glas CD KOPIRIN blev i 2010 nomineret til en Danish Music Award. Kontakt: Maria Kynne / / / vokalselskabetglas.dk

12 CARL NIELSEN ORGELKONKURRENCE KONCERTER OG KONKURRENCE FOR AT FEJRE CARL NIELSEN Den Internationale Carl Nielsen Orgelkonkurrence afholdes for 12. gang i Odense med finale den 8. juni. Samtidig præsenteres et festivalprogram med 15 koncerter på ti dage. Brahetrolleborg Kirke på Sydfyn er blandt de kirker, hvor der holdes Carl Nielsen koncert. Til daglig hedder kirkens organist Kenn Therkelsen og er medlem af FPO s bestyrelse. 37 unge organister fra 15 forskellige lande søgte om at deltage i den internationale Carl Nielsen Orgelkonkurrence og juryen udvalgte tyve deltagere. Efter en hel dags koncentreret lytning stod det klart, at en overraskende enig jury havde udvalgt tyve deltagere. Det tegner til at blive en spændende konkurrence med meget forskellige personligheder blandt deltagerne. Det tekniske niveau var højt, og de musikalske bud afvekslende. En hel del præstationer var helt i top, og generelt var det fine præstationer. Det kan blive et tæt opløb mellem rigtig interessante musikere, vi skal høre til sommer, siger jurypræsident Bine Bryndorf. Navnene på deltagerne kan findes på konkurrencens hjemmeside dk. De fire deltagere, der slipper gennem nåleøjet til finalen, spiller på det store Marcussenorgel i Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus den 8. juni kl. 19. Finalisterne skal alle spille Carl Nielsens monumentale orgelværk, Commotio, og har desuden frie hænder til at sammensætte minutters program efter eget valg. 220 PO-bladet

13 CARL NIELSEN ORGELKONKURRENCE Bine Bryndorf er præsident for den tre mand store jury, der udvalgte 20 deltagere blandt de 37 ansøgninger til orgelkonkurrencen. FLERE ORGANISTER PÅ PODIET Odense Symfoniorkester kan opleves ved tre koncerter. Solistrækken omfatter bl.a. domorganisterne i København og Odense, Flemming Dreisig og Freddy Samsing. Festivalkoncerten 4. juni byder udover musik af Carl Nielsen på den europæiske førsteopførelse af Poul Ruders Orgelsymfoni, en fælles bestilling fra Dallas Symphony, Odense Symfoniorkester og City of Birmingham Symphony Orchestra. Becky Starobin, Ruders amerikanske agent, fortæller: Da jeg opfordrede Poul til at skrive et værk for orgel, det instrument, der er hans eget, sagde han kategorisk: Jeg skriver aldrig for orgel! Da muligheden for at komponere et værk for de fremragende orgler i Odense, Dallas og Birmingham dukkede op, lykkedes det alligevel at få ham overtalt, og da han først var begyndt på arbejdet, ringede han og sagde: jeg kan ikke mindes, jeg har moret mig så meget over at skrive et stykke musik!. Foruden Dreisig og Samsing giver otte andre fremragende organister også prøver på deres kunst ved nogle af Fyns fineste orgler under festivalen. Syv af dem er ligesom Freddy Samsing medlemmer af orgelkonkurrencens jury, den ottende er vinderen af Orgelkonkurrencen i 2007, englænderen Henry Fairs. ORGELDAGE Dagene 3. og 8. juni byder på tætpakkede programmer med særlig bud til alle orgelinteresserede. Juryens medlemmer optræder som foredragsholdere og undervisere ved masterclass i to af Odenses kirker. Den 7. juni kommer deltagere, der IKKE kom i finalen rundt til 11 kirker i hele Region Syddanmark. LÆS MERE om Carl Nielsen orgelkonkurrence og koncerter fra 31. maj til 9. juni på PO-bladet 221

14 Alt er ved det gode gamle, bortset fra navnet og e-post adressen Forlaget DanMus ændrer navn til NODEHANDLEREN Vi tilbyder stadig noder fra alle danske og udenlandske forlag til konkurrencedygtige priser. Velkommen såvel med bestillinger som med forespørgsler, hvis der skulle mangle en idé til repertoire. Man skulle jo nok kunne hjælpe lidt til efter 30 år i noder. NODE handleren v/bent Påske Lunikvej 26 C 2670 Greve Tlf

15 JUBILÆUM 500 ÅRS JUBILÆET FOR REFORMATIONEN FEJRES I 2017 Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte Reformationen. Det bør fejres i Danmark, mener regeringen. Det vil være på linje med, hvad der vil ske i andre lande, hvor der er evangelisklutherske kirker. Hendes Majestæt Dronningen har sagt ja til at være protektor for fejringen af Reformationsjubilæet. Kirkeminister og kulturminister Per Stig Møller har i samarbejde med bl.a. videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udpeget et præsidium, som får det overordnede ansvar for fejringen. Hans Skov Christensen, tidligere adm. direktør i Dansk Industri, har sagt ja til at påtage sig hvervet som formand for præsidiet. Præsidiet består desuden af 11 personligt udpegede medlemmer fra universitets-, museums- og kultur-verdenen samt folkekirken. Sigtet med fejringen er at fremme forståelsen af Reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed. Kirkeminister og kulturminister Per Stig Møller siger: Jeg er meget glad for, at Hendes Majestæt Dronningen har sagt ja til at være protektor for Reformationsjubilæet. Og jeg er glad for, at Hans Skov Christensen og 11 andre fremtrædende personligheder har sagt ja til at være med i præsidiet. Mange danskere er sikkert klar over, at Reformationen fik stor betydning for den danske kirke. Fra 1536, hvor Reformationen for alvor nåede til Danmark, var den danske kirke ikke længere en del af den romersk-katolske kirke, men en evangelisk-luthersk kirke. Det er uden tvivl mindre kendt, at Reformationen også betød et nyt forhold mellem verdslig øvrighed og kirkelig øvrighed, og at Reformationen bl.a. derfor fik stor betydning for mange forskellige sider af samfundslivet. Per Stig Møller tilføjer, at et af formålene med allerede nu at gå i gang med at forberede fejringen af Reformationsjubilæet er, at der så er tid til at få tilrettelagt en omfattende belysning af Reformationens mangesidede betydning. Der er tid til at få overblik over den forskning, der allerede er gennemført omkring det, og til eventuelt at få gennemført ny forskning. Og der er tid til at arbejde med, hvordan al den viden kan formidles bredt til danskerne, siger kirkeministeren. Dorte PO-bladet 223

16 INSPIRATION FÅ NY INSPIRATION TIL KORARBEJDET Hvis du vil nytænke måden at bruge sangen på i kirken, kunne det måske være interessant at involvere Lene Skovhus fra Fabelfabrikken. Organisten står fortsat for korarbejdet, og koret består af minikonfirmander, konfirmander eller andre sangglade fra menigheden. Men sangene, der øves, er fra musicalen David eller Noa, som er skrevet af Kis og Hans Holm, og har fortællende tekster med rytmiske melodier. Korets sange bindes sammen af fortælleren Lene Skovhus, Fabelfabrikken, så sange og fortælling leder tilhørerne gennem Davids eller Noas eventyrlige liv. Sådan lyder et nyt koncept for en såkaldt fortællekoncert. At fortælle og lytte til historier er et fundamentalt menneskeligt behov. Vi har alle sammen et behov for at samle, forme og strukturere oplevelser og erfaringer for at bringe orden i omverdenen og i vores eget liv, siger Lene Skovhus, der har arbejdet med teater og historiefortælling siden Hun er uddannet dramaturg og stiftede i 2005 Fabelfabrikken og har herigennem undervist i historiefortælling og teater for både børn og voksne. Via et samarbejde med organist Elin Trankjær i Simmelkær kirke har Lene Skovhus set nye muligheder for et samarbejde med andre organister. Dorte 224 PO-bladet

17 RAFFINADERIET.DK

18 LÆSERBREV ER DER A OG B-MEDLEMMER? Jeg må spørge mig selv, om det er rimeligt, at der er to slags medlemmer i en fagforening. Nemlig de, der ansat i en fast stilling, og så de andre, som er vikarer, eller freelance kunne vi jo også kalde dem. I så fald betaler vikarerne vel et lavere kontingent, idet de jo ikke har den samme støtte fra fagforeningen som fastansatte? Jeg kan ikke forstå, at en fagforening kun vil forhandle en del af medlemmernes lønforhold. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan se, at denne holdning fra foreningens side kun fører til dårligere forhold og en konkurrence om at byde sig til den laveste løn. Denne liberalistiske holdning fører ikke til solidaritet, tværtimod fører den til grøftegravning og enhver-er-sig selv-nærmest indstilling. Formanden synes jo også, at honorarerne er latterligt lave. Jeg tror ikke, de involverede kan se noget sjovt i det. Jeg synes, formanden bør dele min frygt og ikke kaste bekymringerne over på menighedsrådene. Som organister har vi også et ansvar for, at der er organistbetjening ved de kirkelige handlinger og gudstjenester. Ved at udhule vikarordningen, som i hvert fald provstiet i Hillerød er ved, er der grund til uro og bekymring for fremtiden. Jeg kan kun opfordre FPO til at få tingene på plads ved næste overenskomstforhandling, altså aftaler om en anstændig løn, også for ikke-fastansatte organister. Susanne Ketelsen Organist i Skævinge og Lille Lyngby Kirker 226 PO-bladet

19 LÆSERBREV FRED HVILER OVER KIRKELIGE BEGRAVELSER Under denne overskrift havde Kristelig Dagblad den 3. marts taget ekstra betaling for ydelser ud over de sædvanlige ved en kirkelig handling op. Det bemærkes, at der med de nye overenskomster for kirkeligt personale, ikke længere er begrænsninger for hvad organister og kirkesangere (som mindst er ansat 8 timer ugentlig) kan blive udsat for at synge eller spille. Vi har centralt afskaffet tidligere regulativer og ikke centralt aftalt noget nyt melodirepertoire, siger Finn Skjoldan, specialkonsulent i kirkeministeriet. I Brædstrup menighedsråds kirkeblad i april opfatter man det således: Kirkesangere og organister er forpligtet til at synge og spille det, som præsten forlanger, fordi det er præsten, der leder gudstjenesten. Begravelse/bisættelse er en gudstjeneste og hører derfor under præsten, som er ansvarlig ved gudstjenester. Derfor er en begravelsens forløb baseret på en aftale mellem præst og pårørende hvor præsten har det sidste ord. Ifølge Rosens Kirkeret kan der ved en begravelse synges salmer fra den autoriserede salmebog, og derudover også fra Højskolesangbogen og sange skrevet til lejligheden. Om salmer/sange er passende, afgøres af præsten. Nu kunne man godt tro, at det var de forskellige ønsker, man ofte får og alle dem, som ikke står i koralbøgerne, som er det problem, jeg vil tage op! Nej, for nu spiller vi jo gladelig efter de rytmiske salmer i den store blå koralbog eller det røde tillæg. Det er det, at man i menighedsrådet har en noget klodset udlægning, og at man fire gange tromler frem, at præsten bestemmer, basta! Når man så taler om, hvilket repertoire der vil være passende, er det korrekt, at det i sidste ende er præsten, der bestemmer dette. Beslutningen herom bør dog ske i et samarbejde mellem præst og organisten, idet det er organisten, der har den kirkemusikalske uddannelse og også har et selvstændigt ansvar for kirkemusikken. Det har de vist glemt i Brædstrup! Hvad mener tidens organist: Er det rart ikke at have ansvar for musikken f.eks. ved begravelser og bare spille det, præsten siger god for? Eller tager man sit store ansvar for kirkemusikken så alvorligt, at man risikerer at komme i strid med præsten? Findes der noget kompromis? Karen Bækbøl Jørgensen Organist pensionist vikar PO-bladet 227

20

21 Kirkekoncert med Flensborg / Venndt Duo Den konservatorieuddannede duo, der har sit afsæt i jazzens improvisatoriske legeplads, præsenterer et repertoire bestående af egne fortolkninger af danske salmer og højskolesange, nøje udvalgt med fokus på de stærkeste og mest stemningsfulde melodier. Lyduniverset skabes af instrumenterne: klaver, kontrabas, kromatisk mundharpe, klokkespil, sav, melodikaer m.m. og henter inspiration fra store melodifortolkere som f.eks. Niels-Henning Ørsted Pedersen. Alt sammen serveret med lige dele respekt, humor og alvor. En utraditionel kirkekoncert som også er for børn sammen med deres voksne. Pris 6000 kr. MERE INFO OG KONTAKT PÅ ELLER

22 Nordens Tone Sange og viser fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene Nordens Tone er et orkester, der med udgangspunkt i nordens viser og sange udforsker krydsfeltet mellem jazz, viser og folkemusik på en utraditionel og nyskabende måde, og derigennem forsøger at indfange en særlig nordisk lyd eller tone I spidsen står den unge dansk/norske grammyvindende sangerinde Jullie Hjetland, som mester og synger på alle de syv nordiske sprog. Hendes baggrund er folkemusikken, og i mødet med de tre erfarne jazzmusikere som udgør resten af ensemblet, skabes der ny, anderledes og velklingende musik. Alle sangene har en blå undertone af melankoli i sig, og Jullie Hjetland går helt ind i dem og synger dem indefra og ud. Hun bakkes indfølt og lyttende op af musikerne, og tilsammen bliver resultatet særdeles tilfredsstillende og stemningsfuldt Vejle Amts Folkeblad Trods de mange sprog bæres projektet af en stor sammenhængskraft, som fylder hjemmet med én stor nordisk stemme. Fyens Stiftstidende Jullie Hjetland kan synge på alle nordiske sprog, og hendes stærke vokal bliver fl ot akkompagneret af de tre musikere, der nænsomt, ja nærmest stilfuldt og elegant, diskret støtter sangerindens smukke fortolkninger uanset hvilket sprog hun synger på. Rootszone.dk Musikken fra Nordens Tone passer både i lyd og stemning og fremførelse eminent til kirkerummet. Niveauet er højt som Babelstårnet, den kvindelige forsangers sans for nordisk sprog som taget ud af Apostlenes Gerninger kap. 2. og der er ånd i enhver tone som var det på Pinsedag. Derudover går man fra koncerten med en rigtig god fornemmelse af kernen i den rendyrkede, nordiske tone. Ulrik Dige, sognepræst Glud-Hjarnø Kontakt og info:

23 FTF-A ÆNDRET ARBEJDSTID HVAD SÅ MED MIN FORSIKRING I FTF-A? Af Tina Aistrup, konsulent i FTF-A. Mange er i tvivl, om de kan eller skal ændre deres forsikring i a-kassen, når arbejdstiden ændrer sig. Er du fuldtidsforsikret i FTF-A, kan du beholde din fuldtidsforsikring, uanset hvor få timer du arbejder. Spørgsmålet er bare, om det økonomisk kan svare sig for dig, når du går ned i arbejdstid. Arbejder du på nedsat arbejdstid og er fuldtidsforsikret, vil du kunne få den højeste dagpengesats som ledig eller på efterløn, hvis du opfylder disse krav: Din arbejdstid skal gennemsnitlig være mindst 24,67 timer om ugen Din gennemsnitlige månedsløn skal mindst være brutto kr for år 2011 I tilfælde af ledighed kan og vil du være til rådighed og jobsøgende for 37 timer om ugen. Er du deltidsforsikret, skal du kun være jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet 30 timer om ugen. For Annika kan det godt svare sig at beholde sin fuldtidsforsikring, selvom hendes arbejdstid bliver nedsat Annikas arbejdstid er blevet nedsat til 80 %. Hun har altid arbejdet på fuldtid og er i tvivl om hun kan få den højeste dagpengesats, hvis hun skulle miste sit job. Hun er 58 år og har planer om, at gå på efterløn, når hun bliver 62 år. Da hendes arbejdstid på 80 % svarer til en ugentlig arbejdstid på 29,6 time og hun fortsat har en månedsløn på mere end kr , vil hun kunne få den højeste dagpengesats. Hun er desuden rask og frisk og ville sagtens kunne gå op på fuldtid igen. Annika vil være bedst dækket ved at have bevaret sin fuldtidsforsikring, hvis hun bliver ledig eller gå på efterløn. Du skal være opmærksom på, at hvis du i de seneste 5 år har arbejdet under 24,67 timer om ugen og fortsat er fuldtidsforsikret, vil din dagpengesats blive 82 % af den maksimale dagpengesats, hvis du bliver ledig. Hvis du får nyt arbejde, hvor både din arbejdstid og løn bliver mindre, så har du mulighed for at bevare din høje dagpengesats Det kræver blot, at du: have haft mere end 24,67 timer pr. uge og en månedsløn på mindst kr er tilmeldt Jobcenteret, som personligt tilmeldt og efter aftale med Jobcentret bekræfter din tilmelding jævnlig. Det vil kunne sikre dig den maksimale dagpengesats de næste fem år frem. Er du deltidsforsikret og arbejder gennemsnitlig mere end 30 timer om ugen i mindst 3 måneder har du til gengæld pligt til at fuldtidsforsikre dig. Bliver du ikke fuldtidsforsikret efter 3 måneders arbejde med mere 30 timer om ugen, vil du ikke få dagpenge for de første 20 timer, hvor du ellers skulle have dagpenge. Hvis du har spørgsmål til din situation, er du velkommen til at kontakte FTF-A på eller telefon nr Du kan her sammenligne satserne og kontingentet ud fra din situation. Sats & kontingent Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret Højeste dagpengesats: Pr. dag Kr. 766 Kr. 511 Gennemsnitlig pr. måned Kr Kr % satsen: Pr. dag Kr. 628 Kr. 419 Gennemsnitlig pr. måned Kr Kr Efterløn på 91 % Pr. dag Kr. 697 Kr. 465 Pr. måned Kr Kr Højeste efterlønssats Pr. dag Kr. 766 Kr. 511 Gennemsnitlig pr. måned Kr Kr Kontingent pr. måned Forsikret med efterløn Kr Kr. 902 Forsikret uden efterløn Kr. 409 Kr. 302 PO-bladet 231

24 Vil du tjene penge på at have penge i banken? Så skal du vælge en lønkonto med 5% i rente Mange mener, at man ikke får ret meget ud af at have penge i banken. Men sådan behøver det ikke at være. Hos Lån & Spar kan du som medlem af FPO få Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto. Med LSBprivat Løn får du hele 5% på de første kr. på kontoen og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag. Også, når du ikke bruger dem. Det er nemt at få mere at vide Du får ikke bare mere på kontoen hos Lån & Spar. Du får en bundsolid bank, som holder hvad den lover og som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige. Hvis du vil vide mere om, hvad 5% kan betyde for din økonomi, så tag en snak med en af vores rådgivere, som hurtigt kan fortælle dig om og hvorfor, det kan betale sig for dig at skifte bank. SÅDAN FÅR DU 5% PÅ DIN LØNKONTO For at få den høje rente skal du være medlem af FPO og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. LSBprivat Løn får du på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Rentesatserne er variable og gældende pr. 8. november Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto. Ring: Ring til en rådgiver på Online: Gå på co10bank.dk og vælg book møde. Så kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, hvad det betyder at få Danmarks højeste rente på din lønkonto.

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere