NR. 4 APRIL ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128"

Transkript

1 NR. 4 APRIL ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

2 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på bagen lige som foreningen selv. Bestyrelsen har længe følt et behov for at revidere vedtægterne til en både i form og indhold mere tidssvarende udgave. Der har derfor været nedsat et udvalg, der ud fra et oplæg af sekretariatsleder John Poulsen har arbejdet meget grundigt med et forslag, som siden er behandlet i den samlede bestyrelse. Det er resultatet af dette arbejde, der nu kan ses som det udkast, der er hæftet ind i dette nummer af PO-bladet. Vi har forsøgt at gøre vedtægterne mere læsevenlige ved en mere logisk opdeling af stoffet og med tydelig angivelse af afsnit, paragraffer og deres underinddeling. Derudover har vi selvfølgelig, hvor det var muligt, forsøgt at forenkle det til tider noget knudrede sprogbrug. Men det vigtigste er dog indholdet. En af de vigtigste grunde til at ville ændre vedtægterne på trods af, at det er så kompliceret en proces, er faktisk netop det faktum, at det er så kompliceret! I en verden, der ændrer sig med stadig stigende hast, må vi forudse, at behovet for at revidere foreningens grundlag, vil optræde stadig oftere. Hvad der i øvrigt foreslås ændret i indholdet vil fremgå af en kommenterende artikel inde i bladet, som ledsager ændringsforslaget. Først og fremmest vil jeg opfordre til, at man studerer forslaget grundigt, og hvis man har bemærkninger, møder op på generalforsamlingen i Randers i maj og deltager i debatten. Denne debat vil så danne grundlag for bestyrelsens endelige forslag, der sættes til skriftlig urafstemning blandt medlemmerne i det kommende efterår. Vi håber, rigtig mange vil gøre sig den ulejlighed at afgive deres stemme, således at vi får et resultat med stor opbakning blandt medlemmerne. 126 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD OPRÅB PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2011 OK11 FPO S VIKARSATS IGEN, IGEN! Udmeldingen af en anbefalet vikarsats fra FPO FPO s (manglende) vikarsatser har, så længe og ikke mindst de anbefalinger, der fulgte jeg kan huske, været et fast diskussionsemne med har givet anledning til mange henvendelser til foreningen. Lad mig prøve at besvare det også vil være sådan i år, men dog nu med på foreningens generalforsamlinger. Mon ikke nogle af spørgsmålene og (forhåbentlig) tydeliggøre anbefalingerne i januarbladet: en (og kun én!) vejledende sats. Vi tales ved det ændrede grundlag, at der nu er udmeldt i Randers. ANBEFALING Anders Thorup a) Vikarhonoreringen er til Formand for FPO fri forhandling mellem vikar og menighedsråd. b) PO-organister bør ved forhandlingen tage udgangspunkt i en dagsats på 1410 kr. c) Dagsatsen repræsenterer prisen for 1 dags (godt 7 timers) PO-arbejde. d) Det anbefales, at man ikke regner i mindre enheder end ½ dag. e) Indgå altid en skriftlig aftale inden vikarieringen. EKSEMPLER gudstjeneste - 1 dag enkeltstående kirkelig handling - ½ dag to gudstjenester - 1½ eller 2 dage rådighed i en uge - 5 dage (kvoteret!) PO-bladet 113 SIDE SIDE 133 SIDE 138 POUL MØRK-HANSEN Han har været musiker hele sit liv, men først i en alder af 40 år droppede han lederjobbet i banken og musikken blev hele den faglige karriere. NY OVERENSKOMST Forhandlingerne i staten er endt med forlig, men lønmodtagerne er langt fra begejstrede for resultatet. VIKARSATSER Flere medlemmer er stærkt utilfredse med betalingen af vikarer. To læserbreve og en kommentar fra formanden. PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Børnekoret i Ejstrup Kirke ledet af Poul Mørk-Hansen. Foto: Dorte Skovgaard Wihre PO-bladet 127

4 POUL MØRK SANGEN HAR BØRNESTEMMER At synge er en del af vores kulturarv, så korarbejdet er en vigtig opgave i kirken, mener Poul Mørk-Hansen, som før han blev PO var bankmand, men altid har spillet i sin fritid. Nu er han også medlem af FPO s bestyrelse. Af Dorte Skovgaard Wihre Da vi ankommer til Ejstrup Kirke i Ejstrupholm, hvor Poul Mørk-Hansen skal have børnekor, er der helt stille, men han ser et par skoletasker ligge i våbenhuset, så han har en fornemmelse af, at nogle af korpigerne har gemt sig i kirken. Og ganske rigtigt springer tre piger pludselig op bag en kirkebænk. De har et ganske afslappet forhold til kirkerummet, og omgærder det bestemt ikke med den højtidelighed, som visse voksne kan finde på. Tilsvarende kommer resten af dagens kor på i alt syv piger kort efter og er lige så snakkende og glade, som piger i klasse ville være i skolegården, og Poul Mørk-Hansen skal ligesom enhver skolelærer bruge lidt tid på at få dem til at tie stille, så korprøven kan begynde. Men så synger de også af fuld hals og nyder tydeligvis at synge. 128 PO-bladet

5 POUL MØRK At lære de næste generationer at synge og give dem glæden ved at nyde musikken ser Poul Mørk-Hansen som en af sine vigtige faglige opgaver. Kirkekor skal prioriteres højt, fordi det at synge bør være en del af vores opdragelse, og det er et område, som er blevet nedprioriteret. Sang er en vigtig del af vores musikalske kulturarv, og det gælder både vore mange gode salmer og andre sange, mener PO Poul Mørk-Hansen, som påtager sig sin del af opgaven ved at have tre ugentlige børne- og ungdomskor i sine to kirker, Ejstrup og Gludsted. FØRST I BANKEN Musikken har altid været en meget stor del af Poul Mørk-Hansens liv, men i første omgang gjorde han ikke musikken til sin karrierevej. Det forblev i mange år en fritidsbeskæftigelse med både rock, jazz og kirkeorgelmusik, mens den finansielle sektor var hans levevej. Og han nåede med base i Skanderborg at være ansat i både Provinsbanken, Danske Bank, Standard Chartered Bank og Midtbank med speciale i valutahandel, før han traf en vigtig beslutning i en alder af ca. 35 år: Når han blev 40, ville han forlade bankverdenen og gøre musikken til sin levevej. Det er krævende at være valutahandler, så der er grænser for, hvor længe man kan holde til det. Og det var vigtigt for mig at stoppe, inden jeg begyndte at smide penge ud, og det nåede jeg heldigvis. Han var også gået i gang med PO-uddannelsen, inden han stoppede i Midtbank, og han havde haft job i flere små kirker ved siden af. Så han gjorde uddannelsen færdig, samtidig med at han underviste på flere musikskoler i klaver og havde private klaver-elever. Orglet var heller ikke ukendt for ham, før han begyndte på organistuddannelsen, for hammondorglet havde været flittigt brugt før. I 1999 fik han så jobbet i Ejstrup og Gludsted kirker, som på hans foranledning blev ændret fra en 85 til en 100 procents stilling, før han søgte. PO-bladet 129

6 POUL MØRK Poul Mørk-Hansen sætter stor pris på at kunne kombinere det klassiske og det rytmiske i kirken, og han har ikke nogen favorit blandt de to musikformer. Hver ting til sin tid, som han siger. Og brugen af den rytmiske musik er jo også en af metoderne til at få flere børn og unge til at komme i kirken. Han er også stor tilhænger af initiativer som babysalmesang og spagetti-gudstjenester, som også praktiseres i Ejstrup og Gludsted. Han oplever også en stor interesse blandt kollegerne for det rytmiske, og flere organister fra nabosogne tager timer i rytmisk klaverspil hos Poul Mørk-Hansen. Det er dog vigtigt at bevare balancen, pointerer han. Det rytmiske må ikke tage overhånd, for det er vigtigt, at vi også holder fast i traditionerne og den klassiske kirkemusik. Vi skal passe på, at vi ikke mister højmessen for at tækkes publikum. Der ligger så meget i menneskers forhold til salmer og højmessen, som vi skal bevare. LYSTEN TIL INDFLYDELSE Musikken har også ført den fagpolitiske interesse med sig, som begyndte med hvervet som tillidsrepræsentant for kollegerne i musikskolen, siden for PO er og sidste år sagde han så ja til opfordringen til at stille op som medlem af FPO s bestyrelse. Da jeg gik ind i det faglige arbejde, var det for at blive klogere på reglerne, så jeg også selv kunne blive bedre til at håndtere dem. Nu er jeg varm fortaler for, at vi professionaliserer TR-arbejdet og betaler os fra det, når medlemmerne ikke står i kø for at blive TR. Medlemmer, der har haft brug for en tillidsrepræsentant i en vanskelig sag, har også forståelse for, at det er nødvendigt med kvalificeret hjælp, siger Poul Mørk-Hansen med henvisning til, at bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse ved generalforsamlingen, så man kan finansiere ansættelse af tillidsrepræsentanter. Og der er brug for årvågenhed fra lønmodtagersiden, fordi mange menighedsråd har svært ved at håndtere deres opgave som arbejdsgiver. Der mangler professionel og synlig ledelse, som kan tage sig af medarbejderne. De har et job som alle andre og en overenskomst, der skal overholdes. Det er især 130 PO-bladet

7 POUL MØRK et problem med manglende eller for dårlig kommunikation, hvor man ikke mødes, men blot kommunikerer pr. mail. Selv har han foreslået og kommet igennem med faste månedlige kaffemøder i sine sogne, hvor alle medarbejdergrupper og de menighedsrådsmedlemmer, der har mulighed for det, drikker kaffe og får orienteret hinanden om aktuelle arbejdsopgaver. Det kan medvirke til at skabe en større forståelse for hinandens arbejde, så man ikke bare kører sit eget soloræs. Det kræver åbenhed og tolerance at være på en kirkelig arbejdsplads, og hvis vi bliver bedre til at kommunikere, kan vi også udvikle nye tiltag som bedre gudstjenester og andre aktiviteter. Et andet initiativ er, at han sammen med kolleger fra et par nabosogne arbejder på at få ansat en fast vikar, som måske kan få en fast procents stilling ud at vikariere for de tre til fire organister. Det er tit svært at skaffe vikarer ved ferie og sygdom, så menighedsrådene er foreløbig positive, og Poul Mørk-Hansen håber, at det lykkes. FÅR DERHJEMME Når disse linjer læses, er Poul Mørk-Hansen formentlig også optaget af noget helt andet end børnekor, fagligt arbejde og orgelmusik. På husmandsstedet udenfor Nørre Snede har han nemlig sammen med sin kone, Annette Rosendal og deres to døtre, 15 gotlandske moderfår, som skal have lam i løbet af april. Så dem skal der holdes øje med og være klar, hvis de får brug for assistance til læmningen. Til november skal lammene på slagteriet og to gange om året klipper Poul Mørk-Hansen fårene og ulden bliver blandt andet til plaider og fine hjemmetøfler. Og som om alt det ikke var nok, er Poul Mørk-Hansen også sejler og medindehaver af to sejlskibe, hvor det ene har været jorden rundt og Poul og familie var med i to måneder, da døtrene var to og fire. Til sommer må kirkegængerne i Ejstrup og Gludsted klare sig med vikar i tre uger, når familien Mørk-Hansen skal sejle omkring Skotland og Irland. Poul Mørk-Hansen Født 1954 Bankuddannet og PO Ansat i Ejstrup og Gludsted sogne Bor uden for Nr. Snede Gift med Annette Rosendal Far til 4 døtre på 6, 8, 27 og 31 år PO-bladet 131

8 KOMPETENCEFONDEN PENGE TIL EFTERUDDANNELSE FORDELT Medlemmerne opfordres til at være mere fantasifulde, når der søges penge i Kompetencefonden. Ønskerne er meget traditionelle, konstaterer formanden. Af Anders Thorup, formand for FPO og FPO s medlem i Kirkeministeriets uddannelsesudvalg. Kirkeministeriets uddannelsesudvalg har nu afsluttet sin behandling af efterårets ansøgninger til kompetencefonden, og alle ansøgere skulle på nuværende tidspunkt have modtaget tilsagn, delvist tilsagn eller afslag. Til FPO s område var der øremærket kr, men da der var ansøgninger for kr, måtte der jo prioriteres. Af 16 ansøgninger kunne således de 11 imødekommes, - heraf dog de 6 kun delvist. Ønskerne til efteruddannelse var denne gang meget traditionelle. Over halvdelen af ansøgningerne gjaldt traditionel orgelundervisning enten ved privat arrangeret undervisning eller på konservatorierne. Herudover var der ønsker om klaver, rytmisk klaver, kordirektion og sang. Det mest eksotiske var såmænd et kursus om stemmedannelse hos børn og unge! Et af de få lyspunkter i årets ellers miserable overenskomstresultat var, at kompetencefonden videreføres. Til efteråret bliver der altså igen mulighed for at søge. Så lad de tusind ideer blomstre, og indsend nogle spændende ansøgninger om efteruddannelse, der kan være med til at sætte kulør på folkekirkens musikliv og PO ernes arbejdsliv. 132 PO-bladet

9 OVERENSKOMSTFORLIG LANGT FRA PRANGENDE Overenskomstresultatet betyder faldende realløn i 2011, og det blev kun til generelle lønstigninger. Der var ikke afsat penge til forhandlinger for de enkelte faggrupper. Af Anders Thorup, formand for FPO 2011 er, som de fleste nok har bemærket, et overenskomstår for de statsligt ansatte herunder kirkefunktionærer og dermed også PO er. Overenskomstforhandlingerne foregår på to niveauer: De generelle forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne, hvor FPO er repræsenteret via CO10, samt de specielle forhandlinger mellem Kirkeministeriet og FPO/CO10. De specielle forhandlinger er denne gang foregået i parløb med DOKS. De generelle forhandlinger blev afsluttet den 12. februar, og hovedtrækkene er nok kendt fra medierne: Den effektive generelle lønstigning bliver for 2011 præcis 0,0 procent og for ,7 procent. For første gang i rigtig mange år et resultat, der ikke kan følge med inflationen altså faldende realløn! Herudover er der aftalt en lang række tekniske ændringer med ingen eller kun mindre betydning for PO er. Der kan nævnes: Kompetencefonden videreføres, dog med et reduceret beløb. Forsikringssummerne ved gruppelivsordningen forhøjes, og de tidligere faste beløb for jubilæumsgratiale indeksreguleres fremover. Et af resultaterne fra de generelle forhandlinger var også, at der ikke var afsat penge til fordeling i de specielle forhandlinger. Her kunne således i praksis kun diskuteres ændringer, der ikke kostede noget. Ingen af de to parters krav havde dog en sådan gennemslagskraft, at de kunne accepteres hos modparten, så forhandlingerne afsluttedes den 10. marts, uden at der blev indgået nogen aftale. Alt i alt ikke noget prangende resultat faktisk et miserabelt resultat dikteret af den økonomiske krise. Det bedste, der kan siges om overenskomsten er vel, at den i modsætning til forgængeren OK-08 kun er toårig. Så må vi håbe på bedre tider til OK-13. PO-bladet 133

10 Orglet i Gamtofte Kirke 16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal Orglet er fl yttet fra Mariager Kirke BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 DK Tinglev Tlf: Fax:

11 ARBEJDSLIV CAFEMØDER OM DET GODE ARBEJDSLIV FTF-A inviterer til en række gratis cafemøder i København, Odense, Aarhus og Aalborg med inspiration til det gode arbejdsliv. Cafemøderne giver en ny mulighed for, at man fx kan blive klogere på, hvordan man bliver bedre til at planlægge arbejdsdagen, præsentationsteknik, mindfulness, videndeling, teamwork og andre lignede temaer. Møderne er først og fremmest for medlemmer af FTF-A, men ikke-medlemmer er også velkomne. Deltagelse er gratis for alle. Det første møde foregår i Århus den 6. april kl på Cafe Gyngen, Mejlgade 53, og handler om, hvordan du involverer og engagerer dine kolleger, samarbejdspartnere, kunder og borgere. Oplægsholder er Anne Weber Carlsen, som er konsulent i facilitering og designer og leder processer i både private og offentlige virksomheder. Næste møde er i København den 12. april kl på Cafe Mandela, Onkel Dannys Plads 9 i Kødbyen. Her vil Tim Christensen, direktør på Køge Handelsskole, blandt andet fortælle om, hvordan de med teknikker fra faciliteringen har gjort deres møder meget mere involverende, levende og konstruktive. Møderne i Odense og Aalborg kommer der nærmere besked om snarest. Man tilmelder sig arrangementerne på com/jobogkarriere. Her bliver nye arrangementer også løbende annonceret, og du kan finde artikler om de forskellige temaer. dorte ANNONCER

12 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange år med bred berøringsflade indenfor både amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

13

14 LÆSERBREV TRANGE TIDER FOR ORGANISTVIKARER? FPO har offentliggjort nogle vikartakster, som det anbefales at bruge kr. = 1 dag = 1 gudstjeneste. 705 kr. = ½ dag = 1 kirkelig handling. Næsten en fordobling af Kirkeministeriets takster. Der er ingen ugetakst, ingen weekendtakst og ingen dagtakst. Derudover kunne man i PO-Bladet nr. 2 læse, at Kirkeministeriet ikke mere vil udsende vejledende vikartakster. Så begynder det at se broget ud. Jeg har et par spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret: Hvordan forstiller man sig rent praktisk, det skal foregå, når en præst, organist eller kordegn (det er kun yderst sjældent, at det er menighedsrådets kontaktperson) ringer om tirsdagen og spørger, om man kan spille til en begravelse om fredagen? Jeg bryder mig ikke om at skulle starte med at spørge, hvor mange penge jeg kan få for det, og det bliver også ganske omstændeligt at skulle ligge i lønforhandlinger med et menighedsråd hver gang og med skriftlig aftale, sådan som formanden kraftigt råder os til. Når FPO kun har spillet ud med to takster, som der i øvrigt er gjort fint rede for, betyder det så, at man nu skal overgå kun til aflønning pr. tjeneste, og at begreberne weekend minimum og uge er forsvundet? Når jeg har haft ugevikariater, har der gennemsnitligt været en eller to gudstjenester + ca. 2-4 kirkelige handlinger i ugens løb. Med de nye PO-takster vil der stadig være et godt stykke op til den gamle ugetakst fra Kirkeministeriet. Tænker man sig, at der i løbet af tre uger kun er tre søndagsgudstjenester, vil det med de nye PO-takster give en løn på kr. mod ,80 kr. efter de gamle ugetakster. En klar fordel for menighedsrådet økonomisk set, men for organistvikaren.! Og hvis interesser er det egentlig Foreningen af Præliminære Organister skal varetage? Selv om udregningen af de nye PO-takster ser rigtig ud, tror jeg, de er for høje til, at kirkerne vil betale dem. Jeg ved et par eksempler på, at man har fravalgt vikarer, fordi de var for dyre. En ville have taksten for en dag, når han spillede til en begravelse. En anden forlangte Dansk Kirkemusikerforenings takster for enkelttjenester. Jeg vil nødigt fravælges, hvis jeg bruger POtaksterne ved løse tjenester, så forsøgsvis har jeg skrevet på mine vikarsedler, at kirkeministeriets takster er sådan og sådan, men at FPO mener, at de skal være det og det, og at jeg naturligvis gerne vil have mest muligt ud af det. Nu er jeg så spændt på, hvad man så synes, man vil give mig. En helt umulig ordning, når jeg selv skal sige det. Det vi trænger til er faste (ikke blot vejledende) takster fra Kirkeministeriet. De nuværende er slet ikke så tossede; men hvis taksten for en kirkelig handling blev lidt højere og ugetaksten lidt lavere, samt at weekendtaksten som hovedregel var obligatorisk i weekenderne, tror jeg, vi fik noget, som var acceptabelt for både menighedsråd og organistvikarer. Det vil jeg gerne opfordre FPO til at arbejde for. Niels Hansen, Odense vandreorganist (Læserbrevet er forkortet af redaktionen af pladsmæssige grunde. Det kan læses i sin fulde længde på kun for medlemmer debatforum) 138 PO-bladet

15 ER VIKARERNE IKKE BEKYMREDE? LÆSERBREV Jeg vikarierede for en kollega i et nærliggende sogn ved en bisættelse d. 4/1. Normalt vikarierer jeg ikke, da jeg er ansat i en fuldtidsstilling. Men da jeg fornemmede, at præsten, der ringede, var lidt i nød mht. organist, sagde jeg ja til at spille. Vi aftalte ikke noget honorar, da præsten mente, at der forelå en aftale om geografisk fleksibilitet. Det gør der ikke endnu, hvilket jeg gjorde ham opmærksom på. Jeg har fået 296,89 kr. for udførelsen af dette stykke arbejde. Man regner med, at samlet tidsforbrug ved en kirkelig handling er 2-3 timer. Ved denne bisættelse var det et ønske fra de pårørende, at de ville synge to salmer, som ikke står i Den Danske Salmebog. Det var derfor ikke kendte salmer for mig, og jeg måtte bruge ekstra tid til øvning. Desuden er Ullerød Kirkes orgel heller ikke kendt for mig, så jeg har et tidsforbrug, der i hvert fald er mindst 3 timer. Det vil sige, at jeg har en timeløn på 98,96 kr. Jeg har skrevet til Ullerød Kirkes menighedsråd, men jeg har ikke modtaget noget svar. Jeg har fra en anden kollega modtaget et brev fra provsten til menighedsrådene, som omhandler vikarsatserne. (Brevet er gengivet her på siden.) Jeg regner ikke med at få højere honorar, det burde jeg have aftalt på forhånd. Det er ikke, derfor jeg skriver. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på, et der er problemer, i hvert fald i Hillerød Provsti, hvor den over et år gamle overenskomst bestemt ikke er på plads, idet det er mit indtryk, at det eneste det drejer sig om, er at spare penge. Jeg undrer mig over den manglende debat om organisternes forhold, og jeg undrer mig over, at man ikke hører, hvordan det går med organist-vikarerne. De må da være bekymrede. Hvis det går, som man ønsker det i Hillerød Provsti, skal man kun bruge vikarer ved enkelte tjenester, ellers skal de fastansatte organister vikariere for hinanden. Det vil sige ingen vikariater på uge- eller måneds basis. Jeg kan frygte, at der ikke vil være nogen, der vil spille for knap 100 kr. i timen, når det drejer sig om arbejde på ulempelige tidspunkter, alle søn- og helligdage. Susanne Ketelsen Organist i Skævinge og Lille Lyngby Kirker. (Redaktionen har modtaget nedenstående fra Susanne Ketelsen) TIL ALLE MENIGHEDSRÅD I HILLERØD PROVSTI En enkelt uddybende bemærkning/forklaring til provstiudvalgets udmelding om organistvikarsatser. Provstiudvalgets anbefalede satser baserer sig på, at der lønnes for 5 timer til en gudstjeneste = 776,24 kr. (hvoraf der ikke gives pension, fordi det gives der ikke til vikarer). En gudstjeneste varer typisk mellem en og halvanden time. FPO anbefaler, at der forlanges dagssatsen til en gudstjeneste = 1410 kr. (iberegnet 18% pension). Provstiudvalget anbefaler 2 timers sats til en kirkelig handling = 310,50 kr. (hvoraf der ikke gives pension, fordi det gives der ikke til vikarer). En kirkelig handling varer typisk mellem minutter. FPO anbefaler, at der forlanges halv dagssats til kirkelig handling = 705 kr. (iberegnet 18% pension). Provstiudvalget anser egne anbefalinger som rimelige og pension gives ifølge overenskomsten alene til fastansatte over 8 timer pr uge. Med venlig hilsen Jørgen Christensen - provst - PO-bladet 139

16 SVAR PÅ LÆSERBREVE VIKARSATSER ER FORHANDLINGSUDSPIL SVAR PÅ LÆSERBREVE FRA FORMANDEN Af Anders Thorup Uden at gå ind i aflønningen i specifikke tilfælde, vil jeg prøve at svare principielt på nogle af de spørgsmål, der rejses i de to breve. Der findes et væld af vikartakster på markedet udgivet af både organisationer, provstier, menighedsråd og enkelte organister! De har det til fælles, at de ikke er, og aldrig har været, bindende for begge parter. Dette gælder også for de satser, Kirkeministeriet i mange år udgav. Alle vikarsatser er altså vejledende, det vil sige, at de er at opfatte som forhandlingsudspil! Og der ikke noget håb om, at det kan blive anderledes. Vi har ingen modpart, med hvilken vi kan indgå en aftale om faste vikarsatser Kirkeministeriet er af principielle politiske grunde direkte imod. Når man som PO-organist bliver forespurgt om en vikariering, må man altså ganske enkelt sammenligne det honorar, man kan forhandle sig til, med, hvad man synes er en rimelig betaling og herudfra sige ja eller nej til jobbet. Det er her FPO s satser er ment som en ledetråd, hvis man selv er lidt usikker på, hvad der er en rimelig betaling. FPO har helt velovervejet ikke angivet satser for specifikke tjenester, men har blot angivet en tids-sats, nemlig en dagsats. Menighedsrådene må lære, at ligesom det koster penge for en privatperson at invitere f.eks. en blikkenslager indenfor, så koster det penge for en kirke at disponere over en PO ers tid, kompetencer og erfaringer. Hvis man finder det for omstændeligt at skulle forhandle og efterfølgende indgå en skriftlig aftale, må man altså stille sig tilfreds med det beløb, man får udbetalt. Men så indviklet er det vel heller ikke. Forhandlingen er jo kun nødvendig, første gang man vikarierer i en given kirke herefter har man jo en aftale! Hvis man som Niels Hansen skriver to forskellige forslag på sin lønseddel, kræver det vist ikke den store fantasi at regne ud, hvad menighedsrådet vælger. Og hvis man ligefrem har det dårligt med at bringe emnet penge på banen, så har man efter min mening en ganske utidssvarende holdning til sit erhverv. Muligheden for at organister kan arbejde på tværs af sognegrænserne, der ligger i den ny overenskomst, er noget, FPO under forhandlingerne har arbejdet positivt for. Vi mener, at det er i vores interesse, at det arbejde og de tilhørende midler, der nu budgetteres under vikarkontoen, overføres til de faste deltidsstillinger, der herved kan blive større og mere attraktive for vore medlemmer. Men vi er fra bestyrelsen og sekretariatet selvfølgelig meget opmærksomme på, at dette skal ske under rimelige og kontrollerede forhold. Susanne Ketelsen skriver, at hun frygter, ingen vil spille for de lave satser, hun refererer til. Jeg synes, hun skal overlade den frygt til menighedsrådene ikke mindst hvis PO erne og også gerne andre organistvikarer - solidarisk kan stå sammen og afstå fra at arbejde for disse latterligt lave honorarer. 140 PO-bladet

17 mads granum kvartet Det var for mig en stor og stille dag fuld af jubel og eufori, da jeg for første gang lyttede til Hymns in Time med Mads Granum Kvartet DOKS, WILLY EGMOSE Granum evner med sit smukke klaverspil at holde fast i de meget forskellige musiktraditioner og samle det til et velafstemt udtryk JYSKE VESTKYSTEN Fotograf: Johan Rosenmunthe

18 Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag! 124 udbydere med 340 koncertforslag sselvelv Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto, lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 775 kr. Ring / mail kirkekoncert.dk 142 PO-bladet

19 KOMMENTARER TIL BESTYRELSENS VEDTÆGTSFORSLAG (Paragrafhenvisningerne er, hvis ikke andet angives, til det ny forslag) VEDTÆGTER 1 stk. 1 Foreningens navn har jo ikke umiddelbart betydning for foreningens virke og indflydelse, men mon ikke det alligevel vil blive debatteret intenst? 2 stk. 1 En mere detaljeret specifikation, der som noget nyt bl.a. nævner overenskomsten, forpligter foreningen på uddannelsesaspektet samt gør foreningens årsmøde obligatorisk. 4 stk. 8 Sekretærfunktionen blandt bestyrelsesmedlemmerne nedlægges. Den praktiske funktion varetages allerede af sekretariatet ( 5 stk. 2). Forretningsudvalget reduceres til tre og udgør således ikke længere et flertal i bestyrelsen, hvilket vi anser som en demokratisk fordel. 5 Det må være naturligt at en så afgørende institution som foreningens sekretariat også er rodfæstet i vedtægterne. 7 stk. 4 Der gives mulighed for afstemning både ved håndsoprækning og skriftligt. 8 Som nævnt andetsteds i dette blad, er en forenkling af proceduren for vedtægtsændring en af hovedbevæggrundene for hele dette forslag. Nogle bestemmelser fra de nugældende vedtægter foreslås slettet. Det drejer sig bl.a. om 3 om ansøgning af stillinger opslået uden om FPO en regel, der er lovstridig og ikke har være håndhævet i mange år, og om 13 om valg af en særlig repræsentant for medlemmer uden færdiggjort PO-eksamen. Denne paragraf har så vidt vides aldrig været anvendt. ANNONCER På bestyrelsens vegne Anders Thorup. 6 Denne paragraf gør det muligt, at betjene sig af både hjemmeside (som det allerede er tilfældet) og endnu ikke kendte medier samt at nedlægge bladet, hvis det ud i fremtiden skule vise sig forældet eller urentabelt. 7 stk. 3 En tydeligere standarddagsorden for en ordinær generalforsamling. PO-bladet 143

20 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle BYG PÅ ET SOLIDT, KLANGLIGT FUNDAMENT -den gode støtte for salmesangen ET ORGEL MED KLANGLIGE DYDER, som er solidt forankret i danske, traditionelle værdier. FLERE REGISTRE GØR BEDRE FYLDEST. -større mulighed for variation i klangen. DANHILD 25 GODE REGISTRE -giver SMUKKERE klangvariationer DANHILD 25, A9 i mørk eg med registertavler i lys eg. Vi bygger også individuelle orgler med mekaniske klaviaturer og hybrakustiske lydgivere. Registre udvælges i samarbejde med kirkens organist.

21 Super - tilbud! Fra Europas største orgelbygger: JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation. 3 manualer, 30 toners pedalspil, MIDI tilslutning. 3 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. 9 - kanal audio system. Priser fra Kr: inklusive moms. Omfatter instrumentet med standard bænk og standard pedalspil, men iøvrigt uden tilretninger. Uddybende brochuremateriale og CD tilsendes gerne. Alle kirker har råd til et godt orgel. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle

22 Nordens Tone Sange og viser fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene Nordens Tone er et orkester, der med udgangspunkt i nordens viser og sange udforsker krydsfeltet mellem jazz, viser og folkemusik på en utraditionel og nyskabende måde, og derigennem forsøger at indfange en særlig nordisk lyd eller tone I spidsen står den unge dansk/norske grammyvindende sangerinde Jullie Hjetland, som mester og synger på alle de syv nordiske sprog. Hendes baggrund er folkemusikken, og i mødet med de tre erfarne jazzmusikere som udgør resten af ensemblet, skabes der ny, anderledes og velklingende musik. Alle sangene har en blå undertone af melankoli i sig, og Jullie Hjetland går helt ind i dem og synger dem indefra og ud. Hun bakkes indfølt og lyttende op af musikerne, og tilsammen bliver resultatet særdeles tilfredsstillende og stemningsfuldt Vejle Amts Folkeblad Trods de mange sprog bæres projektet af en stor sammenhængskraft, som fylder hjemmet med én stor nordisk stemme. Fyens Stiftstidende Jullie Hjetland kan synge på alle nordiske sprog, og hendes stærke vokal bliver fl ot akkompagneret af de tre musikere, der nænsomt, ja nærmest stilfuldt og elegant, diskret støtter sangerindens smukke fortolkninger uanset hvilket sprog hun synger på. Rootszone.dk Musikken fra Nordens Tone passer både i lyd og stemning og fremførelse eminent til kirkerummet. Niveauet er højt som Babelstårnet, den kvindelige forsangers sans for nordisk sprog som taget ud af Apostlenes Gerninger kap. 2. og der er ånd i enhver tone som var det på Pinsedag. Derudover går man fra koncerten med en rigtig god fornemmelse af kernen i den rendyrkede, nordiske tone. Ulrik Dige, sognepræst Glud-Hjarnø Kontakt og info:

NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 8 AUGUST 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM VIL DU HA MERE I LØN? Af Helle Zederkof, næstformand for FPO Når disse linjer læses, er en del i gang efter en god brugt ferie, andre er midt i deres ferie

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017)

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Vejledende lønblad Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Kirkeministeriet har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser. Nærværende lønblad er

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. januar 2010. 27. januar 2010 via mail meddelt provstiudvalget

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 Kirkeministeriets cirkulære af 28. marts 2006. Dokument id: 281480 Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 Kirkeministeriets cirkulære af 31. marts 2005. Dokument id: 231638. Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Gjern Skannerup Kirker

Gjern Skannerup Kirker Gjern Skannerup Kirker Dagsorden menighedsrådsmøde tirsdag den 4. april 2017 klokken 19 i Sognehuset Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Erling Lemming, Birgitte Garne, Hans Jørgen Seekjær, Niels Bach,

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken.

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Folkekirkens uddannelsesambassadører Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Projektets styregruppe: Uddannelsesambassadørernes placering

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl Sunds den 27. oktober 2016 Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl. 17.30. Indledning ved: Helge Andersen Dagsorden Bemærkninger 1: Godkendelse

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen,

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

MØDE FOR FORMÆND Torsdag den 13. oktober 2016.

MØDE FOR FORMÆND Torsdag den 13. oktober 2016. MØDE FOR FORMÆND Torsdag den 13. oktober 2016. Til stede: Hanne Larsen, Asaa, Karen-Marie Kristensen, Melholt, Uffe Skøttrup, Jerslev-Hellum- Mylund, Rune Thomassen, Dronninglund-Dorf og PU, Torben Sanden,

Læs mere

SSjællands Kirkemusikskoles

SSjællands Kirkemusikskoles ommerkursus SSjællands Kirkemusikskoles Sommerkursus for organister og sangere på Emmaus - galleri & kursuscenter 5 intense dage med kirkemusik 24. - 28. juni 2013 Program MANDAG 24. JUNI 13.00 Ankomst

Læs mere

Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd

Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd Referat Menighedsrådsmøde Tidspunkt 30. januar Sted Graverhuset Husby Dagsorden udsendt 29. januar Fraværende Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd Lone Lauridsen, Hilmar Christensen, Gitte Hjarnø Petersen

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti Aftenens program Kl.19 Velkomst og sang ved provsten Kl.19.15 Kom godt i gang - 1 Kl.20 Kaffe Kl.20.30 Kom godt i gang - 2 Kl.21.15 Afslutning og sang

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere