NR. 4 APRIL ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128"

Transkript

1 NR. 4 APRIL ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

2 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på bagen lige som foreningen selv. Bestyrelsen har længe følt et behov for at revidere vedtægterne til en både i form og indhold mere tidssvarende udgave. Der har derfor været nedsat et udvalg, der ud fra et oplæg af sekretariatsleder John Poulsen har arbejdet meget grundigt med et forslag, som siden er behandlet i den samlede bestyrelse. Det er resultatet af dette arbejde, der nu kan ses som det udkast, der er hæftet ind i dette nummer af PO-bladet. Vi har forsøgt at gøre vedtægterne mere læsevenlige ved en mere logisk opdeling af stoffet og med tydelig angivelse af afsnit, paragraffer og deres underinddeling. Derudover har vi selvfølgelig, hvor det var muligt, forsøgt at forenkle det til tider noget knudrede sprogbrug. Men det vigtigste er dog indholdet. En af de vigtigste grunde til at ville ændre vedtægterne på trods af, at det er så kompliceret en proces, er faktisk netop det faktum, at det er så kompliceret! I en verden, der ændrer sig med stadig stigende hast, må vi forudse, at behovet for at revidere foreningens grundlag, vil optræde stadig oftere. Hvad der i øvrigt foreslås ændret i indholdet vil fremgå af en kommenterende artikel inde i bladet, som ledsager ændringsforslaget. Først og fremmest vil jeg opfordre til, at man studerer forslaget grundigt, og hvis man har bemærkninger, møder op på generalforsamlingen i Randers i maj og deltager i debatten. Denne debat vil så danne grundlag for bestyrelsens endelige forslag, der sættes til skriftlig urafstemning blandt medlemmerne i det kommende efterår. Vi håber, rigtig mange vil gøre sig den ulejlighed at afgive deres stemme, således at vi får et resultat med stor opbakning blandt medlemmerne. 126 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD OPRÅB PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2011 OK11 FPO S VIKARSATS IGEN, IGEN! Udmeldingen af en anbefalet vikarsats fra FPO FPO s (manglende) vikarsatser har, så længe og ikke mindst de anbefalinger, der fulgte jeg kan huske, været et fast diskussionsemne med har givet anledning til mange henvendelser til foreningen. Lad mig prøve at besvare det også vil være sådan i år, men dog nu med på foreningens generalforsamlinger. Mon ikke nogle af spørgsmålene og (forhåbentlig) tydeliggøre anbefalingerne i januarbladet: en (og kun én!) vejledende sats. Vi tales ved det ændrede grundlag, at der nu er udmeldt i Randers. ANBEFALING Anders Thorup a) Vikarhonoreringen er til Formand for FPO fri forhandling mellem vikar og menighedsråd. b) PO-organister bør ved forhandlingen tage udgangspunkt i en dagsats på 1410 kr. c) Dagsatsen repræsenterer prisen for 1 dags (godt 7 timers) PO-arbejde. d) Det anbefales, at man ikke regner i mindre enheder end ½ dag. e) Indgå altid en skriftlig aftale inden vikarieringen. EKSEMPLER gudstjeneste - 1 dag enkeltstående kirkelig handling - ½ dag to gudstjenester - 1½ eller 2 dage rådighed i en uge - 5 dage (kvoteret!) PO-bladet 113 SIDE SIDE 133 SIDE 138 POUL MØRK-HANSEN Han har været musiker hele sit liv, men først i en alder af 40 år droppede han lederjobbet i banken og musikken blev hele den faglige karriere. NY OVERENSKOMST Forhandlingerne i staten er endt med forlig, men lønmodtagerne er langt fra begejstrede for resultatet. VIKARSATSER Flere medlemmer er stærkt utilfredse med betalingen af vikarer. To læserbreve og en kommentar fra formanden. PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Børnekoret i Ejstrup Kirke ledet af Poul Mørk-Hansen. Foto: Dorte Skovgaard Wihre PO-bladet 127

4 POUL MØRK SANGEN HAR BØRNESTEMMER At synge er en del af vores kulturarv, så korarbejdet er en vigtig opgave i kirken, mener Poul Mørk-Hansen, som før han blev PO var bankmand, men altid har spillet i sin fritid. Nu er han også medlem af FPO s bestyrelse. Af Dorte Skovgaard Wihre Da vi ankommer til Ejstrup Kirke i Ejstrupholm, hvor Poul Mørk-Hansen skal have børnekor, er der helt stille, men han ser et par skoletasker ligge i våbenhuset, så han har en fornemmelse af, at nogle af korpigerne har gemt sig i kirken. Og ganske rigtigt springer tre piger pludselig op bag en kirkebænk. De har et ganske afslappet forhold til kirkerummet, og omgærder det bestemt ikke med den højtidelighed, som visse voksne kan finde på. Tilsvarende kommer resten af dagens kor på i alt syv piger kort efter og er lige så snakkende og glade, som piger i klasse ville være i skolegården, og Poul Mørk-Hansen skal ligesom enhver skolelærer bruge lidt tid på at få dem til at tie stille, så korprøven kan begynde. Men så synger de også af fuld hals og nyder tydeligvis at synge. 128 PO-bladet

5 POUL MØRK At lære de næste generationer at synge og give dem glæden ved at nyde musikken ser Poul Mørk-Hansen som en af sine vigtige faglige opgaver. Kirkekor skal prioriteres højt, fordi det at synge bør være en del af vores opdragelse, og det er et område, som er blevet nedprioriteret. Sang er en vigtig del af vores musikalske kulturarv, og det gælder både vore mange gode salmer og andre sange, mener PO Poul Mørk-Hansen, som påtager sig sin del af opgaven ved at have tre ugentlige børne- og ungdomskor i sine to kirker, Ejstrup og Gludsted. FØRST I BANKEN Musikken har altid været en meget stor del af Poul Mørk-Hansens liv, men i første omgang gjorde han ikke musikken til sin karrierevej. Det forblev i mange år en fritidsbeskæftigelse med både rock, jazz og kirkeorgelmusik, mens den finansielle sektor var hans levevej. Og han nåede med base i Skanderborg at være ansat i både Provinsbanken, Danske Bank, Standard Chartered Bank og Midtbank med speciale i valutahandel, før han traf en vigtig beslutning i en alder af ca. 35 år: Når han blev 40, ville han forlade bankverdenen og gøre musikken til sin levevej. Det er krævende at være valutahandler, så der er grænser for, hvor længe man kan holde til det. Og det var vigtigt for mig at stoppe, inden jeg begyndte at smide penge ud, og det nåede jeg heldigvis. Han var også gået i gang med PO-uddannelsen, inden han stoppede i Midtbank, og han havde haft job i flere små kirker ved siden af. Så han gjorde uddannelsen færdig, samtidig med at han underviste på flere musikskoler i klaver og havde private klaver-elever. Orglet var heller ikke ukendt for ham, før han begyndte på organistuddannelsen, for hammondorglet havde været flittigt brugt før. I 1999 fik han så jobbet i Ejstrup og Gludsted kirker, som på hans foranledning blev ændret fra en 85 til en 100 procents stilling, før han søgte. PO-bladet 129

6 POUL MØRK Poul Mørk-Hansen sætter stor pris på at kunne kombinere det klassiske og det rytmiske i kirken, og han har ikke nogen favorit blandt de to musikformer. Hver ting til sin tid, som han siger. Og brugen af den rytmiske musik er jo også en af metoderne til at få flere børn og unge til at komme i kirken. Han er også stor tilhænger af initiativer som babysalmesang og spagetti-gudstjenester, som også praktiseres i Ejstrup og Gludsted. Han oplever også en stor interesse blandt kollegerne for det rytmiske, og flere organister fra nabosogne tager timer i rytmisk klaverspil hos Poul Mørk-Hansen. Det er dog vigtigt at bevare balancen, pointerer han. Det rytmiske må ikke tage overhånd, for det er vigtigt, at vi også holder fast i traditionerne og den klassiske kirkemusik. Vi skal passe på, at vi ikke mister højmessen for at tækkes publikum. Der ligger så meget i menneskers forhold til salmer og højmessen, som vi skal bevare. LYSTEN TIL INDFLYDELSE Musikken har også ført den fagpolitiske interesse med sig, som begyndte med hvervet som tillidsrepræsentant for kollegerne i musikskolen, siden for PO er og sidste år sagde han så ja til opfordringen til at stille op som medlem af FPO s bestyrelse. Da jeg gik ind i det faglige arbejde, var det for at blive klogere på reglerne, så jeg også selv kunne blive bedre til at håndtere dem. Nu er jeg varm fortaler for, at vi professionaliserer TR-arbejdet og betaler os fra det, når medlemmerne ikke står i kø for at blive TR. Medlemmer, der har haft brug for en tillidsrepræsentant i en vanskelig sag, har også forståelse for, at det er nødvendigt med kvalificeret hjælp, siger Poul Mørk-Hansen med henvisning til, at bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse ved generalforsamlingen, så man kan finansiere ansættelse af tillidsrepræsentanter. Og der er brug for årvågenhed fra lønmodtagersiden, fordi mange menighedsråd har svært ved at håndtere deres opgave som arbejdsgiver. Der mangler professionel og synlig ledelse, som kan tage sig af medarbejderne. De har et job som alle andre og en overenskomst, der skal overholdes. Det er især 130 PO-bladet

7 POUL MØRK et problem med manglende eller for dårlig kommunikation, hvor man ikke mødes, men blot kommunikerer pr. mail. Selv har han foreslået og kommet igennem med faste månedlige kaffemøder i sine sogne, hvor alle medarbejdergrupper og de menighedsrådsmedlemmer, der har mulighed for det, drikker kaffe og får orienteret hinanden om aktuelle arbejdsopgaver. Det kan medvirke til at skabe en større forståelse for hinandens arbejde, så man ikke bare kører sit eget soloræs. Det kræver åbenhed og tolerance at være på en kirkelig arbejdsplads, og hvis vi bliver bedre til at kommunikere, kan vi også udvikle nye tiltag som bedre gudstjenester og andre aktiviteter. Et andet initiativ er, at han sammen med kolleger fra et par nabosogne arbejder på at få ansat en fast vikar, som måske kan få en fast procents stilling ud at vikariere for de tre til fire organister. Det er tit svært at skaffe vikarer ved ferie og sygdom, så menighedsrådene er foreløbig positive, og Poul Mørk-Hansen håber, at det lykkes. FÅR DERHJEMME Når disse linjer læses, er Poul Mørk-Hansen formentlig også optaget af noget helt andet end børnekor, fagligt arbejde og orgelmusik. På husmandsstedet udenfor Nørre Snede har han nemlig sammen med sin kone, Annette Rosendal og deres to døtre, 15 gotlandske moderfår, som skal have lam i løbet af april. Så dem skal der holdes øje med og være klar, hvis de får brug for assistance til læmningen. Til november skal lammene på slagteriet og to gange om året klipper Poul Mørk-Hansen fårene og ulden bliver blandt andet til plaider og fine hjemmetøfler. Og som om alt det ikke var nok, er Poul Mørk-Hansen også sejler og medindehaver af to sejlskibe, hvor det ene har været jorden rundt og Poul og familie var med i to måneder, da døtrene var to og fire. Til sommer må kirkegængerne i Ejstrup og Gludsted klare sig med vikar i tre uger, når familien Mørk-Hansen skal sejle omkring Skotland og Irland. Poul Mørk-Hansen Født 1954 Bankuddannet og PO Ansat i Ejstrup og Gludsted sogne Bor uden for Nr. Snede Gift med Annette Rosendal Far til 4 døtre på 6, 8, 27 og 31 år PO-bladet 131

8 KOMPETENCEFONDEN PENGE TIL EFTERUDDANNELSE FORDELT Medlemmerne opfordres til at være mere fantasifulde, når der søges penge i Kompetencefonden. Ønskerne er meget traditionelle, konstaterer formanden. Af Anders Thorup, formand for FPO og FPO s medlem i Kirkeministeriets uddannelsesudvalg. Kirkeministeriets uddannelsesudvalg har nu afsluttet sin behandling af efterårets ansøgninger til kompetencefonden, og alle ansøgere skulle på nuværende tidspunkt have modtaget tilsagn, delvist tilsagn eller afslag. Til FPO s område var der øremærket kr, men da der var ansøgninger for kr, måtte der jo prioriteres. Af 16 ansøgninger kunne således de 11 imødekommes, - heraf dog de 6 kun delvist. Ønskerne til efteruddannelse var denne gang meget traditionelle. Over halvdelen af ansøgningerne gjaldt traditionel orgelundervisning enten ved privat arrangeret undervisning eller på konservatorierne. Herudover var der ønsker om klaver, rytmisk klaver, kordirektion og sang. Det mest eksotiske var såmænd et kursus om stemmedannelse hos børn og unge! Et af de få lyspunkter i årets ellers miserable overenskomstresultat var, at kompetencefonden videreføres. Til efteråret bliver der altså igen mulighed for at søge. Så lad de tusind ideer blomstre, og indsend nogle spændende ansøgninger om efteruddannelse, der kan være med til at sætte kulør på folkekirkens musikliv og PO ernes arbejdsliv. 132 PO-bladet

9 OVERENSKOMSTFORLIG LANGT FRA PRANGENDE Overenskomstresultatet betyder faldende realløn i 2011, og det blev kun til generelle lønstigninger. Der var ikke afsat penge til forhandlinger for de enkelte faggrupper. Af Anders Thorup, formand for FPO 2011 er, som de fleste nok har bemærket, et overenskomstår for de statsligt ansatte herunder kirkefunktionærer og dermed også PO er. Overenskomstforhandlingerne foregår på to niveauer: De generelle forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne, hvor FPO er repræsenteret via CO10, samt de specielle forhandlinger mellem Kirkeministeriet og FPO/CO10. De specielle forhandlinger er denne gang foregået i parløb med DOKS. De generelle forhandlinger blev afsluttet den 12. februar, og hovedtrækkene er nok kendt fra medierne: Den effektive generelle lønstigning bliver for 2011 præcis 0,0 procent og for ,7 procent. For første gang i rigtig mange år et resultat, der ikke kan følge med inflationen altså faldende realløn! Herudover er der aftalt en lang række tekniske ændringer med ingen eller kun mindre betydning for PO er. Der kan nævnes: Kompetencefonden videreføres, dog med et reduceret beløb. Forsikringssummerne ved gruppelivsordningen forhøjes, og de tidligere faste beløb for jubilæumsgratiale indeksreguleres fremover. Et af resultaterne fra de generelle forhandlinger var også, at der ikke var afsat penge til fordeling i de specielle forhandlinger. Her kunne således i praksis kun diskuteres ændringer, der ikke kostede noget. Ingen af de to parters krav havde dog en sådan gennemslagskraft, at de kunne accepteres hos modparten, så forhandlingerne afsluttedes den 10. marts, uden at der blev indgået nogen aftale. Alt i alt ikke noget prangende resultat faktisk et miserabelt resultat dikteret af den økonomiske krise. Det bedste, der kan siges om overenskomsten er vel, at den i modsætning til forgængeren OK-08 kun er toårig. Så må vi håbe på bedre tider til OK-13. PO-bladet 133

10 Orglet i Gamtofte Kirke 16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal Orglet er fl yttet fra Mariager Kirke BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 DK Tinglev Tlf: Fax:

11 ARBEJDSLIV CAFEMØDER OM DET GODE ARBEJDSLIV FTF-A inviterer til en række gratis cafemøder i København, Odense, Aarhus og Aalborg med inspiration til det gode arbejdsliv. Cafemøderne giver en ny mulighed for, at man fx kan blive klogere på, hvordan man bliver bedre til at planlægge arbejdsdagen, præsentationsteknik, mindfulness, videndeling, teamwork og andre lignede temaer. Møderne er først og fremmest for medlemmer af FTF-A, men ikke-medlemmer er også velkomne. Deltagelse er gratis for alle. Det første møde foregår i Århus den 6. april kl på Cafe Gyngen, Mejlgade 53, og handler om, hvordan du involverer og engagerer dine kolleger, samarbejdspartnere, kunder og borgere. Oplægsholder er Anne Weber Carlsen, som er konsulent i facilitering og designer og leder processer i både private og offentlige virksomheder. Næste møde er i København den 12. april kl på Cafe Mandela, Onkel Dannys Plads 9 i Kødbyen. Her vil Tim Christensen, direktør på Køge Handelsskole, blandt andet fortælle om, hvordan de med teknikker fra faciliteringen har gjort deres møder meget mere involverende, levende og konstruktive. Møderne i Odense og Aalborg kommer der nærmere besked om snarest. Man tilmelder sig arrangementerne på com/jobogkarriere. Her bliver nye arrangementer også løbende annonceret, og du kan finde artikler om de forskellige temaer. dorte ANNONCER

12 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange år med bred berøringsflade indenfor både amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

13

14 LÆSERBREV TRANGE TIDER FOR ORGANISTVIKARER? FPO har offentliggjort nogle vikartakster, som det anbefales at bruge kr. = 1 dag = 1 gudstjeneste. 705 kr. = ½ dag = 1 kirkelig handling. Næsten en fordobling af Kirkeministeriets takster. Der er ingen ugetakst, ingen weekendtakst og ingen dagtakst. Derudover kunne man i PO-Bladet nr. 2 læse, at Kirkeministeriet ikke mere vil udsende vejledende vikartakster. Så begynder det at se broget ud. Jeg har et par spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret: Hvordan forstiller man sig rent praktisk, det skal foregå, når en præst, organist eller kordegn (det er kun yderst sjældent, at det er menighedsrådets kontaktperson) ringer om tirsdagen og spørger, om man kan spille til en begravelse om fredagen? Jeg bryder mig ikke om at skulle starte med at spørge, hvor mange penge jeg kan få for det, og det bliver også ganske omstændeligt at skulle ligge i lønforhandlinger med et menighedsråd hver gang og med skriftlig aftale, sådan som formanden kraftigt råder os til. Når FPO kun har spillet ud med to takster, som der i øvrigt er gjort fint rede for, betyder det så, at man nu skal overgå kun til aflønning pr. tjeneste, og at begreberne weekend minimum og uge er forsvundet? Når jeg har haft ugevikariater, har der gennemsnitligt været en eller to gudstjenester + ca. 2-4 kirkelige handlinger i ugens løb. Med de nye PO-takster vil der stadig være et godt stykke op til den gamle ugetakst fra Kirkeministeriet. Tænker man sig, at der i løbet af tre uger kun er tre søndagsgudstjenester, vil det med de nye PO-takster give en løn på kr. mod ,80 kr. efter de gamle ugetakster. En klar fordel for menighedsrådet økonomisk set, men for organistvikaren.! Og hvis interesser er det egentlig Foreningen af Præliminære Organister skal varetage? Selv om udregningen af de nye PO-takster ser rigtig ud, tror jeg, de er for høje til, at kirkerne vil betale dem. Jeg ved et par eksempler på, at man har fravalgt vikarer, fordi de var for dyre. En ville have taksten for en dag, når han spillede til en begravelse. En anden forlangte Dansk Kirkemusikerforenings takster for enkelttjenester. Jeg vil nødigt fravælges, hvis jeg bruger POtaksterne ved løse tjenester, så forsøgsvis har jeg skrevet på mine vikarsedler, at kirkeministeriets takster er sådan og sådan, men at FPO mener, at de skal være det og det, og at jeg naturligvis gerne vil have mest muligt ud af det. Nu er jeg så spændt på, hvad man så synes, man vil give mig. En helt umulig ordning, når jeg selv skal sige det. Det vi trænger til er faste (ikke blot vejledende) takster fra Kirkeministeriet. De nuværende er slet ikke så tossede; men hvis taksten for en kirkelig handling blev lidt højere og ugetaksten lidt lavere, samt at weekendtaksten som hovedregel var obligatorisk i weekenderne, tror jeg, vi fik noget, som var acceptabelt for både menighedsråd og organistvikarer. Det vil jeg gerne opfordre FPO til at arbejde for. Niels Hansen, Odense vandreorganist (Læserbrevet er forkortet af redaktionen af pladsmæssige grunde. Det kan læses i sin fulde længde på kun for medlemmer debatforum) 138 PO-bladet

15 ER VIKARERNE IKKE BEKYMREDE? LÆSERBREV Jeg vikarierede for en kollega i et nærliggende sogn ved en bisættelse d. 4/1. Normalt vikarierer jeg ikke, da jeg er ansat i en fuldtidsstilling. Men da jeg fornemmede, at præsten, der ringede, var lidt i nød mht. organist, sagde jeg ja til at spille. Vi aftalte ikke noget honorar, da præsten mente, at der forelå en aftale om geografisk fleksibilitet. Det gør der ikke endnu, hvilket jeg gjorde ham opmærksom på. Jeg har fået 296,89 kr. for udførelsen af dette stykke arbejde. Man regner med, at samlet tidsforbrug ved en kirkelig handling er 2-3 timer. Ved denne bisættelse var det et ønske fra de pårørende, at de ville synge to salmer, som ikke står i Den Danske Salmebog. Det var derfor ikke kendte salmer for mig, og jeg måtte bruge ekstra tid til øvning. Desuden er Ullerød Kirkes orgel heller ikke kendt for mig, så jeg har et tidsforbrug, der i hvert fald er mindst 3 timer. Det vil sige, at jeg har en timeløn på 98,96 kr. Jeg har skrevet til Ullerød Kirkes menighedsråd, men jeg har ikke modtaget noget svar. Jeg har fra en anden kollega modtaget et brev fra provsten til menighedsrådene, som omhandler vikarsatserne. (Brevet er gengivet her på siden.) Jeg regner ikke med at få højere honorar, det burde jeg have aftalt på forhånd. Det er ikke, derfor jeg skriver. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på, et der er problemer, i hvert fald i Hillerød Provsti, hvor den over et år gamle overenskomst bestemt ikke er på plads, idet det er mit indtryk, at det eneste det drejer sig om, er at spare penge. Jeg undrer mig over den manglende debat om organisternes forhold, og jeg undrer mig over, at man ikke hører, hvordan det går med organist-vikarerne. De må da være bekymrede. Hvis det går, som man ønsker det i Hillerød Provsti, skal man kun bruge vikarer ved enkelte tjenester, ellers skal de fastansatte organister vikariere for hinanden. Det vil sige ingen vikariater på uge- eller måneds basis. Jeg kan frygte, at der ikke vil være nogen, der vil spille for knap 100 kr. i timen, når det drejer sig om arbejde på ulempelige tidspunkter, alle søn- og helligdage. Susanne Ketelsen Organist i Skævinge og Lille Lyngby Kirker. (Redaktionen har modtaget nedenstående fra Susanne Ketelsen) TIL ALLE MENIGHEDSRÅD I HILLERØD PROVSTI En enkelt uddybende bemærkning/forklaring til provstiudvalgets udmelding om organistvikarsatser. Provstiudvalgets anbefalede satser baserer sig på, at der lønnes for 5 timer til en gudstjeneste = 776,24 kr. (hvoraf der ikke gives pension, fordi det gives der ikke til vikarer). En gudstjeneste varer typisk mellem en og halvanden time. FPO anbefaler, at der forlanges dagssatsen til en gudstjeneste = 1410 kr. (iberegnet 18% pension). Provstiudvalget anbefaler 2 timers sats til en kirkelig handling = 310,50 kr. (hvoraf der ikke gives pension, fordi det gives der ikke til vikarer). En kirkelig handling varer typisk mellem minutter. FPO anbefaler, at der forlanges halv dagssats til kirkelig handling = 705 kr. (iberegnet 18% pension). Provstiudvalget anser egne anbefalinger som rimelige og pension gives ifølge overenskomsten alene til fastansatte over 8 timer pr uge. Med venlig hilsen Jørgen Christensen - provst - PO-bladet 139

16 SVAR PÅ LÆSERBREVE VIKARSATSER ER FORHANDLINGSUDSPIL SVAR PÅ LÆSERBREVE FRA FORMANDEN Af Anders Thorup Uden at gå ind i aflønningen i specifikke tilfælde, vil jeg prøve at svare principielt på nogle af de spørgsmål, der rejses i de to breve. Der findes et væld af vikartakster på markedet udgivet af både organisationer, provstier, menighedsråd og enkelte organister! De har det til fælles, at de ikke er, og aldrig har været, bindende for begge parter. Dette gælder også for de satser, Kirkeministeriet i mange år udgav. Alle vikarsatser er altså vejledende, det vil sige, at de er at opfatte som forhandlingsudspil! Og der ikke noget håb om, at det kan blive anderledes. Vi har ingen modpart, med hvilken vi kan indgå en aftale om faste vikarsatser Kirkeministeriet er af principielle politiske grunde direkte imod. Når man som PO-organist bliver forespurgt om en vikariering, må man altså ganske enkelt sammenligne det honorar, man kan forhandle sig til, med, hvad man synes er en rimelig betaling og herudfra sige ja eller nej til jobbet. Det er her FPO s satser er ment som en ledetråd, hvis man selv er lidt usikker på, hvad der er en rimelig betaling. FPO har helt velovervejet ikke angivet satser for specifikke tjenester, men har blot angivet en tids-sats, nemlig en dagsats. Menighedsrådene må lære, at ligesom det koster penge for en privatperson at invitere f.eks. en blikkenslager indenfor, så koster det penge for en kirke at disponere over en PO ers tid, kompetencer og erfaringer. Hvis man finder det for omstændeligt at skulle forhandle og efterfølgende indgå en skriftlig aftale, må man altså stille sig tilfreds med det beløb, man får udbetalt. Men så indviklet er det vel heller ikke. Forhandlingen er jo kun nødvendig, første gang man vikarierer i en given kirke herefter har man jo en aftale! Hvis man som Niels Hansen skriver to forskellige forslag på sin lønseddel, kræver det vist ikke den store fantasi at regne ud, hvad menighedsrådet vælger. Og hvis man ligefrem har det dårligt med at bringe emnet penge på banen, så har man efter min mening en ganske utidssvarende holdning til sit erhverv. Muligheden for at organister kan arbejde på tværs af sognegrænserne, der ligger i den ny overenskomst, er noget, FPO under forhandlingerne har arbejdet positivt for. Vi mener, at det er i vores interesse, at det arbejde og de tilhørende midler, der nu budgetteres under vikarkontoen, overføres til de faste deltidsstillinger, der herved kan blive større og mere attraktive for vore medlemmer. Men vi er fra bestyrelsen og sekretariatet selvfølgelig meget opmærksomme på, at dette skal ske under rimelige og kontrollerede forhold. Susanne Ketelsen skriver, at hun frygter, ingen vil spille for de lave satser, hun refererer til. Jeg synes, hun skal overlade den frygt til menighedsrådene ikke mindst hvis PO erne og også gerne andre organistvikarer - solidarisk kan stå sammen og afstå fra at arbejde for disse latterligt lave honorarer. 140 PO-bladet

17 mads granum kvartet Det var for mig en stor og stille dag fuld af jubel og eufori, da jeg for første gang lyttede til Hymns in Time med Mads Granum Kvartet DOKS, WILLY EGMOSE Granum evner med sit smukke klaverspil at holde fast i de meget forskellige musiktraditioner og samle det til et velafstemt udtryk JYSKE VESTKYSTEN Fotograf: Johan Rosenmunthe

18 Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag! 124 udbydere med 340 koncertforslag sselvelv Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto, lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 775 kr. Ring / mail kirkekoncert.dk 142 PO-bladet

19 KOMMENTARER TIL BESTYRELSENS VEDTÆGTSFORSLAG (Paragrafhenvisningerne er, hvis ikke andet angives, til det ny forslag) VEDTÆGTER 1 stk. 1 Foreningens navn har jo ikke umiddelbart betydning for foreningens virke og indflydelse, men mon ikke det alligevel vil blive debatteret intenst? 2 stk. 1 En mere detaljeret specifikation, der som noget nyt bl.a. nævner overenskomsten, forpligter foreningen på uddannelsesaspektet samt gør foreningens årsmøde obligatorisk. 4 stk. 8 Sekretærfunktionen blandt bestyrelsesmedlemmerne nedlægges. Den praktiske funktion varetages allerede af sekretariatet ( 5 stk. 2). Forretningsudvalget reduceres til tre og udgør således ikke længere et flertal i bestyrelsen, hvilket vi anser som en demokratisk fordel. 5 Det må være naturligt at en så afgørende institution som foreningens sekretariat også er rodfæstet i vedtægterne. 7 stk. 4 Der gives mulighed for afstemning både ved håndsoprækning og skriftligt. 8 Som nævnt andetsteds i dette blad, er en forenkling af proceduren for vedtægtsændring en af hovedbevæggrundene for hele dette forslag. Nogle bestemmelser fra de nugældende vedtægter foreslås slettet. Det drejer sig bl.a. om 3 om ansøgning af stillinger opslået uden om FPO en regel, der er lovstridig og ikke har være håndhævet i mange år, og om 13 om valg af en særlig repræsentant for medlemmer uden færdiggjort PO-eksamen. Denne paragraf har så vidt vides aldrig været anvendt. ANNONCER På bestyrelsens vegne Anders Thorup. 6 Denne paragraf gør det muligt, at betjene sig af både hjemmeside (som det allerede er tilfældet) og endnu ikke kendte medier samt at nedlægge bladet, hvis det ud i fremtiden skule vise sig forældet eller urentabelt. 7 stk. 3 En tydeligere standarddagsorden for en ordinær generalforsamling. PO-bladet 143

20 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle BYG PÅ ET SOLIDT, KLANGLIGT FUNDAMENT -den gode støtte for salmesangen ET ORGEL MED KLANGLIGE DYDER, som er solidt forankret i danske, traditionelle værdier. FLERE REGISTRE GØR BEDRE FYLDEST. -større mulighed for variation i klangen. DANHILD 25 GODE REGISTRE -giver SMUKKERE klangvariationer DANHILD 25, A9 i mørk eg med registertavler i lys eg. Vi bygger også individuelle orgler med mekaniske klaviaturer og hybrakustiske lydgivere. Registre udvælges i samarbejde med kirkens organist.

21 Super - tilbud! Fra Europas største orgelbygger: JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation. 3 manualer, 30 toners pedalspil, MIDI tilslutning. 3 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. 9 - kanal audio system. Priser fra Kr: inklusive moms. Omfatter instrumentet med standard bænk og standard pedalspil, men iøvrigt uden tilretninger. Uddybende brochuremateriale og CD tilsendes gerne. Alle kirker har råd til et godt orgel. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle

22 Nordens Tone Sange og viser fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene Nordens Tone er et orkester, der med udgangspunkt i nordens viser og sange udforsker krydsfeltet mellem jazz, viser og folkemusik på en utraditionel og nyskabende måde, og derigennem forsøger at indfange en særlig nordisk lyd eller tone I spidsen står den unge dansk/norske grammyvindende sangerinde Jullie Hjetland, som mester og synger på alle de syv nordiske sprog. Hendes baggrund er folkemusikken, og i mødet med de tre erfarne jazzmusikere som udgør resten af ensemblet, skabes der ny, anderledes og velklingende musik. Alle sangene har en blå undertone af melankoli i sig, og Jullie Hjetland går helt ind i dem og synger dem indefra og ud. Hun bakkes indfølt og lyttende op af musikerne, og tilsammen bliver resultatet særdeles tilfredsstillende og stemningsfuldt Vejle Amts Folkeblad Trods de mange sprog bæres projektet af en stor sammenhængskraft, som fylder hjemmet med én stor nordisk stemme. Fyens Stiftstidende Jullie Hjetland kan synge på alle nordiske sprog, og hendes stærke vokal bliver fl ot akkompagneret af de tre musikere, der nænsomt, ja nærmest stilfuldt og elegant, diskret støtter sangerindens smukke fortolkninger uanset hvilket sprog hun synger på. Rootszone.dk Musikken fra Nordens Tone passer både i lyd og stemning og fremførelse eminent til kirkerummet. Niveauet er højt som Babelstårnet, den kvindelige forsangers sans for nordisk sprog som taget ud af Apostlenes Gerninger kap. 2. og der er ånd i enhver tone som var det på Pinsedag. Derudover går man fra koncerten med en rigtig god fornemmelse af kernen i den rendyrkede, nordiske tone. Ulrik Dige, sognepræst Glud-Hjarnø Kontakt og info:

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 PRÆLUDIUM VEL ER JEG IKKE CÆSAR... Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen På Tryggevælde Provstis

Læs mere

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1 Nr. 9 september 01 11. ÅrGaNG PO-bladet TEMA: KoRlIv 1 Præludium NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kan du noget, du

Læs mere

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE

GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE NR. 6 JUNI 2014 13. ÅRGANG PO-bladet GLÆDE OG INSPIRATION PÅ STÆVNET I ODENSE SIDE 8 TIDSREGISTRERING: KONTROL KAN IKKE ERSTATTE LEDELSE SIDE 22 PRÆLUDIUM MUS GÅ IKKE I FÆLDERNE Af Anders Thorup, formand

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 SIDE 6 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN SIDE 16 PRÆLUDIUM D..LIG LEDELSE Ledelse

Læs mere

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19

NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 NR. 3 M A R T S 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19 PRÆLUDIUM DEMOKRATISK UNDERSKUD Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I begyndelsen

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere