NR. 4 APRIL ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128"

Transkript

1 NR. 4 APRIL ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

2 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på bagen lige som foreningen selv. Bestyrelsen har længe følt et behov for at revidere vedtægterne til en både i form og indhold mere tidssvarende udgave. Der har derfor været nedsat et udvalg, der ud fra et oplæg af sekretariatsleder John Poulsen har arbejdet meget grundigt med et forslag, som siden er behandlet i den samlede bestyrelse. Det er resultatet af dette arbejde, der nu kan ses som det udkast, der er hæftet ind i dette nummer af PO-bladet. Vi har forsøgt at gøre vedtægterne mere læsevenlige ved en mere logisk opdeling af stoffet og med tydelig angivelse af afsnit, paragraffer og deres underinddeling. Derudover har vi selvfølgelig, hvor det var muligt, forsøgt at forenkle det til tider noget knudrede sprogbrug. Men det vigtigste er dog indholdet. En af de vigtigste grunde til at ville ændre vedtægterne på trods af, at det er så kompliceret en proces, er faktisk netop det faktum, at det er så kompliceret! I en verden, der ændrer sig med stadig stigende hast, må vi forudse, at behovet for at revidere foreningens grundlag, vil optræde stadig oftere. Hvad der i øvrigt foreslås ændret i indholdet vil fremgå af en kommenterende artikel inde i bladet, som ledsager ændringsforslaget. Først og fremmest vil jeg opfordre til, at man studerer forslaget grundigt, og hvis man har bemærkninger, møder op på generalforsamlingen i Randers i maj og deltager i debatten. Denne debat vil så danne grundlag for bestyrelsens endelige forslag, der sættes til skriftlig urafstemning blandt medlemmerne i det kommende efterår. Vi håber, rigtig mange vil gøre sig den ulejlighed at afgive deres stemme, således at vi får et resultat med stor opbakning blandt medlemmerne. 126 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON INDHOLD OPRÅB PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2011 OK11 FPO S VIKARSATS IGEN, IGEN! Udmeldingen af en anbefalet vikarsats fra FPO FPO s (manglende) vikarsatser har, så længe og ikke mindst de anbefalinger, der fulgte jeg kan huske, været et fast diskussionsemne med har givet anledning til mange henvendelser til foreningen. Lad mig prøve at besvare det også vil være sådan i år, men dog nu med på foreningens generalforsamlinger. Mon ikke nogle af spørgsmålene og (forhåbentlig) tydeliggøre anbefalingerne i januarbladet: en (og kun én!) vejledende sats. Vi tales ved det ændrede grundlag, at der nu er udmeldt i Randers. ANBEFALING Anders Thorup a) Vikarhonoreringen er til Formand for FPO fri forhandling mellem vikar og menighedsråd. b) PO-organister bør ved forhandlingen tage udgangspunkt i en dagsats på 1410 kr. c) Dagsatsen repræsenterer prisen for 1 dags (godt 7 timers) PO-arbejde. d) Det anbefales, at man ikke regner i mindre enheder end ½ dag. e) Indgå altid en skriftlig aftale inden vikarieringen. EKSEMPLER gudstjeneste - 1 dag enkeltstående kirkelig handling - ½ dag to gudstjenester - 1½ eller 2 dage rådighed i en uge - 5 dage (kvoteret!) PO-bladet 113 SIDE SIDE 133 SIDE 138 POUL MØRK-HANSEN Han har været musiker hele sit liv, men først i en alder af 40 år droppede han lederjobbet i banken og musikken blev hele den faglige karriere. NY OVERENSKOMST Forhandlingerne i staten er endt med forlig, men lønmodtagerne er langt fra begejstrede for resultatet. VIKARSATSER Flere medlemmer er stærkt utilfredse med betalingen af vikarer. To læserbreve og en kommentar fra formanden. PO-BLADET REDAKTION DEADLINE LAYOUT & TRYK FORSIDEN Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ), Faksegade 7, 3.th København Ø., tlf.: , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Århus, Børnekoret i Ejstrup Kirke ledet af Poul Mørk-Hansen. Foto: Dorte Skovgaard Wihre PO-bladet 127

4 POUL MØRK SANGEN HAR BØRNESTEMMER At synge er en del af vores kulturarv, så korarbejdet er en vigtig opgave i kirken, mener Poul Mørk-Hansen, som før han blev PO var bankmand, men altid har spillet i sin fritid. Nu er han også medlem af FPO s bestyrelse. Af Dorte Skovgaard Wihre Da vi ankommer til Ejstrup Kirke i Ejstrupholm, hvor Poul Mørk-Hansen skal have børnekor, er der helt stille, men han ser et par skoletasker ligge i våbenhuset, så han har en fornemmelse af, at nogle af korpigerne har gemt sig i kirken. Og ganske rigtigt springer tre piger pludselig op bag en kirkebænk. De har et ganske afslappet forhold til kirkerummet, og omgærder det bestemt ikke med den højtidelighed, som visse voksne kan finde på. Tilsvarende kommer resten af dagens kor på i alt syv piger kort efter og er lige så snakkende og glade, som piger i klasse ville være i skolegården, og Poul Mørk-Hansen skal ligesom enhver skolelærer bruge lidt tid på at få dem til at tie stille, så korprøven kan begynde. Men så synger de også af fuld hals og nyder tydeligvis at synge. 128 PO-bladet

5 POUL MØRK At lære de næste generationer at synge og give dem glæden ved at nyde musikken ser Poul Mørk-Hansen som en af sine vigtige faglige opgaver. Kirkekor skal prioriteres højt, fordi det at synge bør være en del af vores opdragelse, og det er et område, som er blevet nedprioriteret. Sang er en vigtig del af vores musikalske kulturarv, og det gælder både vore mange gode salmer og andre sange, mener PO Poul Mørk-Hansen, som påtager sig sin del af opgaven ved at have tre ugentlige børne- og ungdomskor i sine to kirker, Ejstrup og Gludsted. FØRST I BANKEN Musikken har altid været en meget stor del af Poul Mørk-Hansens liv, men i første omgang gjorde han ikke musikken til sin karrierevej. Det forblev i mange år en fritidsbeskæftigelse med både rock, jazz og kirkeorgelmusik, mens den finansielle sektor var hans levevej. Og han nåede med base i Skanderborg at være ansat i både Provinsbanken, Danske Bank, Standard Chartered Bank og Midtbank med speciale i valutahandel, før han traf en vigtig beslutning i en alder af ca. 35 år: Når han blev 40, ville han forlade bankverdenen og gøre musikken til sin levevej. Det er krævende at være valutahandler, så der er grænser for, hvor længe man kan holde til det. Og det var vigtigt for mig at stoppe, inden jeg begyndte at smide penge ud, og det nåede jeg heldigvis. Han var også gået i gang med PO-uddannelsen, inden han stoppede i Midtbank, og han havde haft job i flere små kirker ved siden af. Så han gjorde uddannelsen færdig, samtidig med at han underviste på flere musikskoler i klaver og havde private klaver-elever. Orglet var heller ikke ukendt for ham, før han begyndte på organistuddannelsen, for hammondorglet havde været flittigt brugt før. I 1999 fik han så jobbet i Ejstrup og Gludsted kirker, som på hans foranledning blev ændret fra en 85 til en 100 procents stilling, før han søgte. PO-bladet 129

6 POUL MØRK Poul Mørk-Hansen sætter stor pris på at kunne kombinere det klassiske og det rytmiske i kirken, og han har ikke nogen favorit blandt de to musikformer. Hver ting til sin tid, som han siger. Og brugen af den rytmiske musik er jo også en af metoderne til at få flere børn og unge til at komme i kirken. Han er også stor tilhænger af initiativer som babysalmesang og spagetti-gudstjenester, som også praktiseres i Ejstrup og Gludsted. Han oplever også en stor interesse blandt kollegerne for det rytmiske, og flere organister fra nabosogne tager timer i rytmisk klaverspil hos Poul Mørk-Hansen. Det er dog vigtigt at bevare balancen, pointerer han. Det rytmiske må ikke tage overhånd, for det er vigtigt, at vi også holder fast i traditionerne og den klassiske kirkemusik. Vi skal passe på, at vi ikke mister højmessen for at tækkes publikum. Der ligger så meget i menneskers forhold til salmer og højmessen, som vi skal bevare. LYSTEN TIL INDFLYDELSE Musikken har også ført den fagpolitiske interesse med sig, som begyndte med hvervet som tillidsrepræsentant for kollegerne i musikskolen, siden for PO er og sidste år sagde han så ja til opfordringen til at stille op som medlem af FPO s bestyrelse. Da jeg gik ind i det faglige arbejde, var det for at blive klogere på reglerne, så jeg også selv kunne blive bedre til at håndtere dem. Nu er jeg varm fortaler for, at vi professionaliserer TR-arbejdet og betaler os fra det, når medlemmerne ikke står i kø for at blive TR. Medlemmer, der har haft brug for en tillidsrepræsentant i en vanskelig sag, har også forståelse for, at det er nødvendigt med kvalificeret hjælp, siger Poul Mørk-Hansen med henvisning til, at bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse ved generalforsamlingen, så man kan finansiere ansættelse af tillidsrepræsentanter. Og der er brug for årvågenhed fra lønmodtagersiden, fordi mange menighedsråd har svært ved at håndtere deres opgave som arbejdsgiver. Der mangler professionel og synlig ledelse, som kan tage sig af medarbejderne. De har et job som alle andre og en overenskomst, der skal overholdes. Det er især 130 PO-bladet

7 POUL MØRK et problem med manglende eller for dårlig kommunikation, hvor man ikke mødes, men blot kommunikerer pr. mail. Selv har han foreslået og kommet igennem med faste månedlige kaffemøder i sine sogne, hvor alle medarbejdergrupper og de menighedsrådsmedlemmer, der har mulighed for det, drikker kaffe og får orienteret hinanden om aktuelle arbejdsopgaver. Det kan medvirke til at skabe en større forståelse for hinandens arbejde, så man ikke bare kører sit eget soloræs. Det kræver åbenhed og tolerance at være på en kirkelig arbejdsplads, og hvis vi bliver bedre til at kommunikere, kan vi også udvikle nye tiltag som bedre gudstjenester og andre aktiviteter. Et andet initiativ er, at han sammen med kolleger fra et par nabosogne arbejder på at få ansat en fast vikar, som måske kan få en fast procents stilling ud at vikariere for de tre til fire organister. Det er tit svært at skaffe vikarer ved ferie og sygdom, så menighedsrådene er foreløbig positive, og Poul Mørk-Hansen håber, at det lykkes. FÅR DERHJEMME Når disse linjer læses, er Poul Mørk-Hansen formentlig også optaget af noget helt andet end børnekor, fagligt arbejde og orgelmusik. På husmandsstedet udenfor Nørre Snede har han nemlig sammen med sin kone, Annette Rosendal og deres to døtre, 15 gotlandske moderfår, som skal have lam i løbet af april. Så dem skal der holdes øje med og være klar, hvis de får brug for assistance til læmningen. Til november skal lammene på slagteriet og to gange om året klipper Poul Mørk-Hansen fårene og ulden bliver blandt andet til plaider og fine hjemmetøfler. Og som om alt det ikke var nok, er Poul Mørk-Hansen også sejler og medindehaver af to sejlskibe, hvor det ene har været jorden rundt og Poul og familie var med i to måneder, da døtrene var to og fire. Til sommer må kirkegængerne i Ejstrup og Gludsted klare sig med vikar i tre uger, når familien Mørk-Hansen skal sejle omkring Skotland og Irland. Poul Mørk-Hansen Født 1954 Bankuddannet og PO Ansat i Ejstrup og Gludsted sogne Bor uden for Nr. Snede Gift med Annette Rosendal Far til 4 døtre på 6, 8, 27 og 31 år PO-bladet 131

8 KOMPETENCEFONDEN PENGE TIL EFTERUDDANNELSE FORDELT Medlemmerne opfordres til at være mere fantasifulde, når der søges penge i Kompetencefonden. Ønskerne er meget traditionelle, konstaterer formanden. Af Anders Thorup, formand for FPO og FPO s medlem i Kirkeministeriets uddannelsesudvalg. Kirkeministeriets uddannelsesudvalg har nu afsluttet sin behandling af efterårets ansøgninger til kompetencefonden, og alle ansøgere skulle på nuværende tidspunkt have modtaget tilsagn, delvist tilsagn eller afslag. Til FPO s område var der øremærket kr, men da der var ansøgninger for kr, måtte der jo prioriteres. Af 16 ansøgninger kunne således de 11 imødekommes, - heraf dog de 6 kun delvist. Ønskerne til efteruddannelse var denne gang meget traditionelle. Over halvdelen af ansøgningerne gjaldt traditionel orgelundervisning enten ved privat arrangeret undervisning eller på konservatorierne. Herudover var der ønsker om klaver, rytmisk klaver, kordirektion og sang. Det mest eksotiske var såmænd et kursus om stemmedannelse hos børn og unge! Et af de få lyspunkter i årets ellers miserable overenskomstresultat var, at kompetencefonden videreføres. Til efteråret bliver der altså igen mulighed for at søge. Så lad de tusind ideer blomstre, og indsend nogle spændende ansøgninger om efteruddannelse, der kan være med til at sætte kulør på folkekirkens musikliv og PO ernes arbejdsliv. 132 PO-bladet

9 OVERENSKOMSTFORLIG LANGT FRA PRANGENDE Overenskomstresultatet betyder faldende realløn i 2011, og det blev kun til generelle lønstigninger. Der var ikke afsat penge til forhandlinger for de enkelte faggrupper. Af Anders Thorup, formand for FPO 2011 er, som de fleste nok har bemærket, et overenskomstår for de statsligt ansatte herunder kirkefunktionærer og dermed også PO er. Overenskomstforhandlingerne foregår på to niveauer: De generelle forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne, hvor FPO er repræsenteret via CO10, samt de specielle forhandlinger mellem Kirkeministeriet og FPO/CO10. De specielle forhandlinger er denne gang foregået i parløb med DOKS. De generelle forhandlinger blev afsluttet den 12. februar, og hovedtrækkene er nok kendt fra medierne: Den effektive generelle lønstigning bliver for 2011 præcis 0,0 procent og for ,7 procent. For første gang i rigtig mange år et resultat, der ikke kan følge med inflationen altså faldende realløn! Herudover er der aftalt en lang række tekniske ændringer med ingen eller kun mindre betydning for PO er. Der kan nævnes: Kompetencefonden videreføres, dog med et reduceret beløb. Forsikringssummerne ved gruppelivsordningen forhøjes, og de tidligere faste beløb for jubilæumsgratiale indeksreguleres fremover. Et af resultaterne fra de generelle forhandlinger var også, at der ikke var afsat penge til fordeling i de specielle forhandlinger. Her kunne således i praksis kun diskuteres ændringer, der ikke kostede noget. Ingen af de to parters krav havde dog en sådan gennemslagskraft, at de kunne accepteres hos modparten, så forhandlingerne afsluttedes den 10. marts, uden at der blev indgået nogen aftale. Alt i alt ikke noget prangende resultat faktisk et miserabelt resultat dikteret af den økonomiske krise. Det bedste, der kan siges om overenskomsten er vel, at den i modsætning til forgængeren OK-08 kun er toårig. Så må vi håbe på bedre tider til OK-13. PO-bladet 133

10 Orglet i Gamtofte Kirke 16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal Orglet er fl yttet fra Mariager Kirke BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 DK Tinglev Tlf: Fax:

11 ARBEJDSLIV CAFEMØDER OM DET GODE ARBEJDSLIV FTF-A inviterer til en række gratis cafemøder i København, Odense, Aarhus og Aalborg med inspiration til det gode arbejdsliv. Cafemøderne giver en ny mulighed for, at man fx kan blive klogere på, hvordan man bliver bedre til at planlægge arbejdsdagen, præsentationsteknik, mindfulness, videndeling, teamwork og andre lignede temaer. Møderne er først og fremmest for medlemmer af FTF-A, men ikke-medlemmer er også velkomne. Deltagelse er gratis for alle. Det første møde foregår i Århus den 6. april kl på Cafe Gyngen, Mejlgade 53, og handler om, hvordan du involverer og engagerer dine kolleger, samarbejdspartnere, kunder og borgere. Oplægsholder er Anne Weber Carlsen, som er konsulent i facilitering og designer og leder processer i både private og offentlige virksomheder. Næste møde er i København den 12. april kl på Cafe Mandela, Onkel Dannys Plads 9 i Kødbyen. Her vil Tim Christensen, direktør på Køge Handelsskole, blandt andet fortælle om, hvordan de med teknikker fra faciliteringen har gjort deres møder meget mere involverende, levende og konstruktive. Møderne i Odense og Aalborg kommer der nærmere besked om snarest. Man tilmelder sig arrangementerne på com/jobogkarriere. Her bliver nye arrangementer også løbende annonceret, og du kan finde artikler om de forskellige temaer. dorte ANNONCER

12 Melodien der blev ved Steen Lindholms erindringsbog En historie om musiklivet i Danmark, som ikke er fortalt før. Steen Lindholm fortæller i bogen om sine mange år med bred berøringsflade indenfor både amatørområdet og det professionelle liv på såvel kor som orkesterområdet. Bogen koster kr. 225,00 Læs forord og "smagsprøver" på Og bestil bogen på tlf eller via e-post til Forlaget DanMus Bent Påske Tlf

13

14 LÆSERBREV TRANGE TIDER FOR ORGANISTVIKARER? FPO har offentliggjort nogle vikartakster, som det anbefales at bruge kr. = 1 dag = 1 gudstjeneste. 705 kr. = ½ dag = 1 kirkelig handling. Næsten en fordobling af Kirkeministeriets takster. Der er ingen ugetakst, ingen weekendtakst og ingen dagtakst. Derudover kunne man i PO-Bladet nr. 2 læse, at Kirkeministeriet ikke mere vil udsende vejledende vikartakster. Så begynder det at se broget ud. Jeg har et par spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret: Hvordan forstiller man sig rent praktisk, det skal foregå, når en præst, organist eller kordegn (det er kun yderst sjældent, at det er menighedsrådets kontaktperson) ringer om tirsdagen og spørger, om man kan spille til en begravelse om fredagen? Jeg bryder mig ikke om at skulle starte med at spørge, hvor mange penge jeg kan få for det, og det bliver også ganske omstændeligt at skulle ligge i lønforhandlinger med et menighedsråd hver gang og med skriftlig aftale, sådan som formanden kraftigt råder os til. Når FPO kun har spillet ud med to takster, som der i øvrigt er gjort fint rede for, betyder det så, at man nu skal overgå kun til aflønning pr. tjeneste, og at begreberne weekend minimum og uge er forsvundet? Når jeg har haft ugevikariater, har der gennemsnitligt været en eller to gudstjenester + ca. 2-4 kirkelige handlinger i ugens løb. Med de nye PO-takster vil der stadig være et godt stykke op til den gamle ugetakst fra Kirkeministeriet. Tænker man sig, at der i løbet af tre uger kun er tre søndagsgudstjenester, vil det med de nye PO-takster give en løn på kr. mod ,80 kr. efter de gamle ugetakster. En klar fordel for menighedsrådet økonomisk set, men for organistvikaren.! Og hvis interesser er det egentlig Foreningen af Præliminære Organister skal varetage? Selv om udregningen af de nye PO-takster ser rigtig ud, tror jeg, de er for høje til, at kirkerne vil betale dem. Jeg ved et par eksempler på, at man har fravalgt vikarer, fordi de var for dyre. En ville have taksten for en dag, når han spillede til en begravelse. En anden forlangte Dansk Kirkemusikerforenings takster for enkelttjenester. Jeg vil nødigt fravælges, hvis jeg bruger POtaksterne ved løse tjenester, så forsøgsvis har jeg skrevet på mine vikarsedler, at kirkeministeriets takster er sådan og sådan, men at FPO mener, at de skal være det og det, og at jeg naturligvis gerne vil have mest muligt ud af det. Nu er jeg så spændt på, hvad man så synes, man vil give mig. En helt umulig ordning, når jeg selv skal sige det. Det vi trænger til er faste (ikke blot vejledende) takster fra Kirkeministeriet. De nuværende er slet ikke så tossede; men hvis taksten for en kirkelig handling blev lidt højere og ugetaksten lidt lavere, samt at weekendtaksten som hovedregel var obligatorisk i weekenderne, tror jeg, vi fik noget, som var acceptabelt for både menighedsråd og organistvikarer. Det vil jeg gerne opfordre FPO til at arbejde for. Niels Hansen, Odense vandreorganist (Læserbrevet er forkortet af redaktionen af pladsmæssige grunde. Det kan læses i sin fulde længde på kun for medlemmer debatforum) 138 PO-bladet

15 ER VIKARERNE IKKE BEKYMREDE? LÆSERBREV Jeg vikarierede for en kollega i et nærliggende sogn ved en bisættelse d. 4/1. Normalt vikarierer jeg ikke, da jeg er ansat i en fuldtidsstilling. Men da jeg fornemmede, at præsten, der ringede, var lidt i nød mht. organist, sagde jeg ja til at spille. Vi aftalte ikke noget honorar, da præsten mente, at der forelå en aftale om geografisk fleksibilitet. Det gør der ikke endnu, hvilket jeg gjorde ham opmærksom på. Jeg har fået 296,89 kr. for udførelsen af dette stykke arbejde. Man regner med, at samlet tidsforbrug ved en kirkelig handling er 2-3 timer. Ved denne bisættelse var det et ønske fra de pårørende, at de ville synge to salmer, som ikke står i Den Danske Salmebog. Det var derfor ikke kendte salmer for mig, og jeg måtte bruge ekstra tid til øvning. Desuden er Ullerød Kirkes orgel heller ikke kendt for mig, så jeg har et tidsforbrug, der i hvert fald er mindst 3 timer. Det vil sige, at jeg har en timeløn på 98,96 kr. Jeg har skrevet til Ullerød Kirkes menighedsråd, men jeg har ikke modtaget noget svar. Jeg har fra en anden kollega modtaget et brev fra provsten til menighedsrådene, som omhandler vikarsatserne. (Brevet er gengivet her på siden.) Jeg regner ikke med at få højere honorar, det burde jeg have aftalt på forhånd. Det er ikke, derfor jeg skriver. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på, et der er problemer, i hvert fald i Hillerød Provsti, hvor den over et år gamle overenskomst bestemt ikke er på plads, idet det er mit indtryk, at det eneste det drejer sig om, er at spare penge. Jeg undrer mig over den manglende debat om organisternes forhold, og jeg undrer mig over, at man ikke hører, hvordan det går med organist-vikarerne. De må da være bekymrede. Hvis det går, som man ønsker det i Hillerød Provsti, skal man kun bruge vikarer ved enkelte tjenester, ellers skal de fastansatte organister vikariere for hinanden. Det vil sige ingen vikariater på uge- eller måneds basis. Jeg kan frygte, at der ikke vil være nogen, der vil spille for knap 100 kr. i timen, når det drejer sig om arbejde på ulempelige tidspunkter, alle søn- og helligdage. Susanne Ketelsen Organist i Skævinge og Lille Lyngby Kirker. (Redaktionen har modtaget nedenstående fra Susanne Ketelsen) TIL ALLE MENIGHEDSRÅD I HILLERØD PROVSTI En enkelt uddybende bemærkning/forklaring til provstiudvalgets udmelding om organistvikarsatser. Provstiudvalgets anbefalede satser baserer sig på, at der lønnes for 5 timer til en gudstjeneste = 776,24 kr. (hvoraf der ikke gives pension, fordi det gives der ikke til vikarer). En gudstjeneste varer typisk mellem en og halvanden time. FPO anbefaler, at der forlanges dagssatsen til en gudstjeneste = 1410 kr. (iberegnet 18% pension). Provstiudvalget anbefaler 2 timers sats til en kirkelig handling = 310,50 kr. (hvoraf der ikke gives pension, fordi det gives der ikke til vikarer). En kirkelig handling varer typisk mellem minutter. FPO anbefaler, at der forlanges halv dagssats til kirkelig handling = 705 kr. (iberegnet 18% pension). Provstiudvalget anser egne anbefalinger som rimelige og pension gives ifølge overenskomsten alene til fastansatte over 8 timer pr uge. Med venlig hilsen Jørgen Christensen - provst - PO-bladet 139

16 SVAR PÅ LÆSERBREVE VIKARSATSER ER FORHANDLINGSUDSPIL SVAR PÅ LÆSERBREVE FRA FORMANDEN Af Anders Thorup Uden at gå ind i aflønningen i specifikke tilfælde, vil jeg prøve at svare principielt på nogle af de spørgsmål, der rejses i de to breve. Der findes et væld af vikartakster på markedet udgivet af både organisationer, provstier, menighedsråd og enkelte organister! De har det til fælles, at de ikke er, og aldrig har været, bindende for begge parter. Dette gælder også for de satser, Kirkeministeriet i mange år udgav. Alle vikarsatser er altså vejledende, det vil sige, at de er at opfatte som forhandlingsudspil! Og der ikke noget håb om, at det kan blive anderledes. Vi har ingen modpart, med hvilken vi kan indgå en aftale om faste vikarsatser Kirkeministeriet er af principielle politiske grunde direkte imod. Når man som PO-organist bliver forespurgt om en vikariering, må man altså ganske enkelt sammenligne det honorar, man kan forhandle sig til, med, hvad man synes er en rimelig betaling og herudfra sige ja eller nej til jobbet. Det er her FPO s satser er ment som en ledetråd, hvis man selv er lidt usikker på, hvad der er en rimelig betaling. FPO har helt velovervejet ikke angivet satser for specifikke tjenester, men har blot angivet en tids-sats, nemlig en dagsats. Menighedsrådene må lære, at ligesom det koster penge for en privatperson at invitere f.eks. en blikkenslager indenfor, så koster det penge for en kirke at disponere over en PO ers tid, kompetencer og erfaringer. Hvis man finder det for omstændeligt at skulle forhandle og efterfølgende indgå en skriftlig aftale, må man altså stille sig tilfreds med det beløb, man får udbetalt. Men så indviklet er det vel heller ikke. Forhandlingen er jo kun nødvendig, første gang man vikarierer i en given kirke herefter har man jo en aftale! Hvis man som Niels Hansen skriver to forskellige forslag på sin lønseddel, kræver det vist ikke den store fantasi at regne ud, hvad menighedsrådet vælger. Og hvis man ligefrem har det dårligt med at bringe emnet penge på banen, så har man efter min mening en ganske utidssvarende holdning til sit erhverv. Muligheden for at organister kan arbejde på tværs af sognegrænserne, der ligger i den ny overenskomst, er noget, FPO under forhandlingerne har arbejdet positivt for. Vi mener, at det er i vores interesse, at det arbejde og de tilhørende midler, der nu budgetteres under vikarkontoen, overføres til de faste deltidsstillinger, der herved kan blive større og mere attraktive for vore medlemmer. Men vi er fra bestyrelsen og sekretariatet selvfølgelig meget opmærksomme på, at dette skal ske under rimelige og kontrollerede forhold. Susanne Ketelsen skriver, at hun frygter, ingen vil spille for de lave satser, hun refererer til. Jeg synes, hun skal overlade den frygt til menighedsrådene ikke mindst hvis PO erne og også gerne andre organistvikarer - solidarisk kan stå sammen og afstå fra at arbejde for disse latterligt lave honorarer. 140 PO-bladet

17 mads granum kvartet Det var for mig en stor og stille dag fuld af jubel og eufori, da jeg for første gang lyttede til Hymns in Time med Mads Granum Kvartet DOKS, WILLY EGMOSE Granum evner med sit smukke klaverspil at holde fast i de meget forskellige musiktraditioner og samle det til et velafstemt udtryk JYSKE VESTKYSTEN Fotograf: Johan Rosenmunthe

18 Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag! 124 udbydere med 340 koncertforslag sselvelv Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto, lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 775 kr. Ring / mail kirkekoncert.dk 142 PO-bladet

19 KOMMENTARER TIL BESTYRELSENS VEDTÆGTSFORSLAG (Paragrafhenvisningerne er, hvis ikke andet angives, til det ny forslag) VEDTÆGTER 1 stk. 1 Foreningens navn har jo ikke umiddelbart betydning for foreningens virke og indflydelse, men mon ikke det alligevel vil blive debatteret intenst? 2 stk. 1 En mere detaljeret specifikation, der som noget nyt bl.a. nævner overenskomsten, forpligter foreningen på uddannelsesaspektet samt gør foreningens årsmøde obligatorisk. 4 stk. 8 Sekretærfunktionen blandt bestyrelsesmedlemmerne nedlægges. Den praktiske funktion varetages allerede af sekretariatet ( 5 stk. 2). Forretningsudvalget reduceres til tre og udgør således ikke længere et flertal i bestyrelsen, hvilket vi anser som en demokratisk fordel. 5 Det må være naturligt at en så afgørende institution som foreningens sekretariat også er rodfæstet i vedtægterne. 7 stk. 4 Der gives mulighed for afstemning både ved håndsoprækning og skriftligt. 8 Som nævnt andetsteds i dette blad, er en forenkling af proceduren for vedtægtsændring en af hovedbevæggrundene for hele dette forslag. Nogle bestemmelser fra de nugældende vedtægter foreslås slettet. Det drejer sig bl.a. om 3 om ansøgning af stillinger opslået uden om FPO en regel, der er lovstridig og ikke har være håndhævet i mange år, og om 13 om valg af en særlig repræsentant for medlemmer uden færdiggjort PO-eksamen. Denne paragraf har så vidt vides aldrig været anvendt. ANNONCER På bestyrelsens vegne Anders Thorup. 6 Denne paragraf gør det muligt, at betjene sig af både hjemmeside (som det allerede er tilfældet) og endnu ikke kendte medier samt at nedlægge bladet, hvis det ud i fremtiden skule vise sig forældet eller urentabelt. 7 stk. 3 En tydeligere standarddagsorden for en ordinær generalforsamling. PO-bladet 143

20 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle BYG PÅ ET SOLIDT, KLANGLIGT FUNDAMENT -den gode støtte for salmesangen ET ORGEL MED KLANGLIGE DYDER, som er solidt forankret i danske, traditionelle værdier. FLERE REGISTRE GØR BEDRE FYLDEST. -større mulighed for variation i klangen. DANHILD 25 GODE REGISTRE -giver SMUKKERE klangvariationer DANHILD 25, A9 i mørk eg med registertavler i lys eg. Vi bygger også individuelle orgler med mekaniske klaviaturer og hybrakustiske lydgivere. Registre udvælges i samarbejde med kirkens organist.

21 Super - tilbud! Fra Europas største orgelbygger: JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation. 3 manualer, 30 toners pedalspil, MIDI tilslutning. 3 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. 9 - kanal audio system. Priser fra Kr: inklusive moms. Omfatter instrumentet med standard bænk og standard pedalspil, men iøvrigt uden tilretninger. Uddybende brochuremateriale og CD tilsendes gerne. Alle kirker har råd til et godt orgel. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: Vejle

22 Nordens Tone Sange og viser fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene Nordens Tone er et orkester, der med udgangspunkt i nordens viser og sange udforsker krydsfeltet mellem jazz, viser og folkemusik på en utraditionel og nyskabende måde, og derigennem forsøger at indfange en særlig nordisk lyd eller tone I spidsen står den unge dansk/norske grammyvindende sangerinde Jullie Hjetland, som mester og synger på alle de syv nordiske sprog. Hendes baggrund er folkemusikken, og i mødet med de tre erfarne jazzmusikere som udgør resten af ensemblet, skabes der ny, anderledes og velklingende musik. Alle sangene har en blå undertone af melankoli i sig, og Jullie Hjetland går helt ind i dem og synger dem indefra og ud. Hun bakkes indfølt og lyttende op af musikerne, og tilsammen bliver resultatet særdeles tilfredsstillende og stemningsfuldt Vejle Amts Folkeblad Trods de mange sprog bæres projektet af en stor sammenhængskraft, som fylder hjemmet med én stor nordisk stemme. Fyens Stiftstidende Jullie Hjetland kan synge på alle nordiske sprog, og hendes stærke vokal bliver fl ot akkompagneret af de tre musikere, der nænsomt, ja nærmest stilfuldt og elegant, diskret støtter sangerindens smukke fortolkninger uanset hvilket sprog hun synger på. Rootszone.dk Musikken fra Nordens Tone passer både i lyd og stemning og fremførelse eminent til kirkerummet. Niveauet er højt som Babelstårnet, den kvindelige forsangers sans for nordisk sprog som taget ud af Apostlenes Gerninger kap. 2. og der er ånd i enhver tone som var det på Pinsedag. Derudover går man fra koncerten med en rigtig god fornemmelse af kernen i den rendyrkede, nordiske tone. Ulrik Dige, sognepræst Glud-Hjarnø Kontakt og info:

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 PRÆLUDIUM HVAD ER DET HER FOR ET BLAD? Af redaktør Filip Graugaard Esmarch, journalist

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 88217 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift. Referat

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere