Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for den efterfølgende karakteristik af Kaspers kompetencer og samspil. Situationen er en struktureret, praktisk-fysisk aktivitet med deltagelse af tre børn og en voksen. Beskrivelsen bygger på en videooptagelse af 1 minuts varighed. 1. PRAKSK OPLYSNNGR Deltagere: Børn: Kasper, Anders, Nick Voksen: Helle Beskriver Helle, kontaktpædagog (-s relation) Sted Specialbørnehaven Mælkebøtten, Blå stue idspunkt 19. juni, 2003 Varighed 60 sekunder ( ) Situation Formiddagsaktivitet Sammenhæng Hvad skete før og hvad skulle ske efter? Formålet med beskrivelsen Fokus på / særligt tema / spørgsmål / problemformulering/ Beskrivelsesmetode/medie - f.eks. løbende protokol, udskrift af video-/lydbånd, dagbogsnotat eller andet Børnene har lige spist morgenmad. Helle har lavet en stor portion bolledej og børnene er blevet forberedt på, hvad de skal efter morgenmaden, nemlig bage boller. De sidder i spiserummet på deres vante pladser. Formålet med beskrivelsen er at sætte fokus på Kaspers kommunikative og sociale kompetence og koncentrationsevne i forbindelse med en praktisk aktivitet med deltagelse af andre børn og en voksen. Uddrag af videosekvens.

2 2. BSKRVLS OG UMDDLBAR OLKNNG Linie Handlinger og udsagn n gruppe børn og Helle ælter bolledej. Midt i billedet ses Kasper og Helle. Helle ælter en stor dej sammen. Overfor dem sidder Nick. Man kan skimte hans hår i bunden af billedet. il venstre for Helle sidder Anders. Hans hænder er indimellem synlige til højre i billedet. De tre børn har alle fået lidt dej til at starte med. Kasper siger:? lav..boller, mens han kigger ned på sin dej, som han holder i sine åbne hænder. Helle ælter sin dej tilsyneladende uden at have hørt Kaspers udsagn. De to andre børn taler sammen i baggrunden. Kasper siger? bolle, mens han stadigvæk kigger ned på sin dej. Helle drejer overkroppen og kigger på Kasper, mens hun siger: Ja, du bager boller Ja Fint. Kasper siger noget imens, samtidig med at han løfter hovedet og blikretningen lidt. Helle kigger igen ned på sin dej, som hun fortsat ælter. det samme siger Søren: Hvorfor har du en stor? Mens Anders taler, kigger Kasper op på ham. Helle siger: Fordi jeg lige skal ælte dejen sammen så kan få noget mere. Mens hun taler, flytter hun blikket over mod Anders. mellemtiden har Kasper igen rettet blikket mod sin dej og begynder at klappe på den, så den bliver flad. Så piller han den løs i kanterne, løfter den lidt op og lægger den så igen til rette på bordet foran sig. mens siger Anders: Jo, ud og gør den...ad...rider. Helle siger: Nej Anders, ikke så højt, vel mens er Kasper begyndt at klappe på sin dej igen. Undervejs kigger han over på Nick og hans dej. Helle og Anders snakker videre, mens Kasper fortsætter sit arbejde med dejen dvs. henholdsvis klapper dejen flad, piller den op og lægger den igen ned på bordet foran sig. Mens han arbejder med dejen, kigger han to gange op på Nick. Helle har indimellem skævet hen mod Kasper. Så kigger hun på Kasper lidt længere, mens hun siger: Uh hvor du klapper den. Kasper kigger op på Helle. ntention og karakter Måske siger han mere. Giver ikke tydeligt udtryk for at have hørt Kasper. Måske siger han mere. aler opmuntrende, støttende. Utydeligt, muligvis relateret til Helles udsagn. Reagerer på Anders udsagn. fterligner måske de to andre drenge, som lige før klappede deres dej. Arbejder energisk og målbevidst. Svært at forstå. aler ret højt. Virker fortsat energisk og målbevidst. Antydning af smil, når han kigger op. Følger med i Kaspers arbejde. Støtter Kaspers aktivitet. ager imod støtten.

3 De har øjenkontakt. Helle smiler til Kasper. Kasper kigger igen ned på sin dej, som han klapper på med begge hænder. Helle kigger igen på sin dej, mens hun arbejder videre med den. Kasper siger: Sådan Helle retter blikket mod Kasper og siger: Sådan fin t. Kasper piller dejen op, betragter den, mens han siger:? la..bolle. Helle retter blikket mod Kasper og siger: Det er en bolle. Kasper lægger igen dejen på bordet og siger to gange: Arf.. melletiden kigger Helle igen ned på sin dej. Så sætter hun sig på stolen, der har stået ved siden af hende. mens siger Kasper: Det en bolle og tager igen dejen op fra bordet. Hans siger: Uss... og kigger op på Helle, der kigger på Kasper. De har øjenkontakt en kort stund. Så drejer Kasper hovedet og kigger ud af vinduet. De har en god kontakt. Måske smiler Kasper også lidt. Antyder, at han er færdig. Bekræfter. Antyder, at han er tilfreds med resultatet. Svær at forstå. Støtter ham og forsøger at fuldføre sætningen. Svært at forstå. Gentager måske Helles udsagn. Svært at forstå. God kontakt.

4 3. ANALYS A Forløbets/ scriptets/ fortællingens struktur Helle og de tre drenge har et fælles projekt at lave boller, som alle fire arbejder energisk og målrettet med. Hovedhistorie, sidehistorier. B Barnets tilstand og stemningen i situationen: 1. Barnets vågenhed, opmærksomhed, koncentration, tempo, intensitet, humør, andet. Skift undervejs. 2. Stemning/ atmosfære i situationen: Afslappet, rolig, stresset, urolig, andet. Afstemthed i forhold til barnet. Stemningsskift undervejs C Rettethed: 1. Barnets rettethed mod nogen eller noget 2. Andres opfølgning af barnets rettethed 3. Andres rettethed mod barnet Kasper virker vågen, opmærksom og koncentreret om æltningen af sin dej og også om de andres tilstedeværelse og aktivitet. Han arbejder i sit eget tempo på en energisk og målbevidst måde. Han virker tryg og veltilpas i situationen. Der er ingen åbenbare skift i Kaspers tilstand og stemning. Stemningen i situationen er god. Alle er tilsyneladende tunet ind på det fælles projekt. Pga. kameravinklen er det svært at fornemme Anders og Nicks tilstand og stemning, men det virker som om de er godt med i den fælles aktivitet. Dog er det umuligt at vurdere deres opmærksomhed på Kasper i situationen. Bortset fra at Helle en enkelt gang tysser på Anders, er der ingen uoverensstemmelser i forløbet. Helle og Kasper har et fint afstemt forhold, der skifter i intensitet undervejs. 1. Rettethed mod andre: Kasper kigger op på Anders, da denne taler: 24 Kasper er ligeledes rettet mod andre i forbindelse med sine initiativer med dejen (se D). 2. Helle skæver flere gange i forløbet til Kasper, noteret i linie Det er umuligt at vurdere, om Anders og Nick er rettet mod Kasper. 4. Barnets opfølgning af andres rettethed

5 D nitiativer: 1. Barnets selvstændige initiativer 1. Kaspers arbejde med dejen: 9-11, 28-33, (kombineret med rettethed), 40-44, 51-52, (udsagnet svært at forstå), 2. Andres opfølgning af barnets initiativer 3. Andres initiativer rettet mod barnet 4. Barnets opfølgning af andres initiativer Samspil: 1. Barnets forsøg på samspil 2. Andres opfølgning af barnets forsøg på samspil 3. Andres forsøg på samspil med barnet 4. Barnets opfølgning af andres forsøg på samspil F Kompetencer 1. Barnets kompetencer 1. Kasper indleder et samspil med Helle: 15-16, 55, Helle følger op på Kasper: 17-18, 49, 50, 56-57, 60-61, 70, Helle indleder et samspil med Kasper med udgangspunkt i hans arbejde med dejen: Kasper følger op på Helle: 19-20, 48, 49, 58-59, Forløbet giver en indsigt i Kaspers kommunikative og sociale kompetence. Samtidig viser forløbet Kaspers færdighed i at håndtere praktisk, fysisk arbejde samtidig med at være opmærksom på andres tilstedeværelse, aktivitet og samspil dvs. at Kasper kan dele sin opmærksomhed mellem to parallelle handlingsforløb. Det virker tydeligvis som om Kasper fornemmer den underforståede sammenhæng, der gælder for arbejde med dej dvs. først en ælteproces, så et færdigt produkt (bolle). Han magter at fastholde sin opmærkomhed på denne aktivitet igennem hele forløbet. Kasper kan imitere andre børns måde at løse en opgave på. Dette kommer til udtryk ved, at Kasper efter at have set de andre klappe dejen, selv går i gang med at klappe sin dej, mens han iagttager de andre børns reaktion på sin klappen. Dvs. at Kasper i denne situation er interesseret i at lære af andre, at indrette sig efter andres måder at handle på og at undersøge andres reaktion på sine handlinger alt sammen kompetencer, som er brugbare i forbindelse med social og

6 kommunikativ udvikling. Kasper drager nytte af sit orale sprog. Selvom hans mundtlige udsagn består af korte, ufuldstændige og til dels utydelige sætninger, når budskabet frem i flere tilfælde. Dette understøttes fint af den kropslige og visuelle kontakt mellem Kasper og Helle. dette forløb er det helt overvejende Kasper, der selv skaber og forsøger at skabe - det kommunikative og sociale spil mellem sig og andre. 2. Andres kompetence til at imødekomme barnets kompetencer. G Sammenfatning af analysen - dvs. punkterne A til F. 2. De to andre børn er tilstede og de arbejder med deres dej. Anders taler desuden med Helle undervejs i forløbet, hvilket Kasper i et vist omfang følger med i (linie 24). Pga. kameravinklen er det umuligt at se om Anders og Nick har øjenkontakt med eller på anden måde rettet mod Kasper. Der er ingen direkte mundtlig kontakt mellem børnene. Helle deler sin opmærksom mellem æltningen af sin dej og de tre børn. Hun er løbende opmærksom på Kasper - dels ved at skæve hen til ham (linie 45), dels ved at understøtte hans aktivitet og udsagn. n enkelt gang er det Helle, der indleder et samspil (46-47). Kasper virker vågen, opmærksom og koncentreret om den fælles aktivitet, men også om de andres tilstedeværelse og aktivitet. Han arbejder i sit eget tempo på en energisk og målbevidst måde. Han virker tryg og veltilpas i situationen. Der er ingen åbenbare skift i Kaspers tilstand og stemning. Forløbet giver en indsigt i Kaspers kommunikative og sociale kompetence. Forløbet viser, at Kasper kan dele sin opmærksomhed imellem to parallelle handlingsforløb dels et praktisk, fysisk arbejde, dels et kommunikativt samspil med andre. Det virker tydeligvis som om Kasper kan fornemme og håndtere et struktureret og fælles handlingsforløb, som er sat op af en voksen i dette tilfælde at ælte dej med henblik på at lave boller. Kasper kan imitere andre børns måde at løse en opgave på. fter at have set et andet barn handle på en bestemt (og fornuftig) måde, gør Kasper det samme og er samtidig interesseret i, hvordan den anden opfatter Kaspers efterligning. Dvs. at Kasper i denne situation er interesseret i at lære af andre, at indrette sig efter andres måder at handle på og at undersøge andres reaktion på sine handlinger alt sammen kompetencer, som er brugbare i forbindelse med social og kommunikativ udvikling. Kasper drager nytte af sit orale sprog. Selvom hans mundtlige udsagn består af korte, ufuldstændige og til dels utydelige sætninger, når budskabet frem i flere tilfælde. Dette understøttes fint af den kropslige og visuelle kontakt mellem Kasper og den voksne. dette forløb er det helt overvejende Kasper, der selv skaber og forsøger at skabe - det kommunikative og sociale spil mellem sig og andre. Kasper drager nytte af andres tilstedeværelse uanset om de andre er passive eller aktive i forhold til ham selv. De andre børn medvirker til om end ikke bevidst - at tune Kasper ind på det fælles projekt. Helles myndige opmærksomhed og gentagne understøttelse af Kaspers handlinger, synes at bære frugt.

7 4. VURDRNG OG PRSPKVRNG 1. Forforståelsen af barnets særlige problemer/behov Kasper beskrives i forbindelse med henvisningen til specialbørnehaven i sommeren 2002 som et barn med generelle vanskeligheder, hvor især hans kontaktforstyrrelser opleves som et problem. Han kan samtidig være fysisk voldsom. Hans sproglige udvikling karakteriseres som meget forsinket. Han betegnes som klart udviklingshæmmet, at have en sparsom kommunikation og at være kravafvisende. n udviklingsbeskrivelse (Kuno Beller) fra april 2003, hvor Kasper er 3½ år, viser, at hans udvikling ligger i området år med omverdensbevidsthed leg, sproglig udvikling og kognitiv udvikling som særligt svage sider. Dog svarer Kaspers grovmotorik til det normale for et 2½-årigt barn. 2. Nye indsigter som beskrivelsen og analysen har afdækket Kasper virker vågen, opmærksom og koncentreret om sin egen aktivitet og de andres tilstedeværelse og aktivitet. Han arbejder i sit eget tempo på en energisk og målbevidst måde. Han virker tryg og veltilpas i situationen. Der er ingen åbenbare skift i Kaspers tilstand og stemning. Forløbet giver en indsigt i Kaspers kommunikative og sociale kompetence. Forløbet viser, at Kasper kan dele sin opmærksomhed imellem to parallelle handlingsforløb dels et praktisk, fysisk arbejde, dels et kommunikativt samspil med andre. Det virker tydeligvis som om Kasper kan fornemme og håndtere et struktureret og fælles handlingsforløb, som er blevet sat op af en voksen i dette tilfælde at ælte dej med henblik på at lave boller. Kasper kan imitere andre børns måde at løse en opgave på. fter at have set et andet barn handle på en bestemt (og fornuftig) måde, gør Kasper det samme og er samtidig interesseret i, hvordan den anden opfatter Kaspers efterligning. Dvs. at Kasper i denne situation er interesseret i at lære af andre, at indrette sig efter andres måder at handle på og at undersøge andres reaktion på sine handlinger alt sammen kompetencer, som er brugbare i forbindelse med kommunikativ og social udvikling. Kasper drager nytte af sit verbale sprog. Selvom hans mundtlige udsagn består af korte, ufuldstændige og til dels utydelige sætninger, når budskabet frem i flere tilfælde. Dette understøttes fint af den kropslige og visuelle kontakt mellem Kasper og den voksne. dette forløb er det helt overvejende Kasper, der selv skaber og forsøger at skabe - det kommunikative og sociale spil mellem sig og andre. Kasper drager nytte af andres tilstedeværelse uanset om andre er passive eller aktive i forhold til ham selv. De andre børn medvirker til om end ikke bevidst - at tune Kasper ind på det fælles projekt. Helles myndige opmærksomhed og gentagne understøttelse af Kaspers handlinger, synes at bære frugt.

8 3. Pædagogiske forslag/ behov for ændret praksis. Forslag til kommende beskrivelser Hændelsesforløbet viser, at Kasper er meget opmærksom på, hvad de andre deltagere gør idet han såvel iagttager som efterligner dem. Han synes også godt om at være sammen med andre. Denne interesse kan måske styrkes ved at den voksne kommenterer, hvad der foregår. F.eks.: Du klapper nok også på dejen, Kasper eller Prøv at se den fine bolle, som Kasper har lavet ). På denne måde knytter den voksne Kasper nærmere til de andre og omvendt uden at det egentlig kræver så meget, samtidig med at Kasper oplever, at det verbale sprog og de praktisk-fysiske handlinger hænger nøje sammen. Senere kan den voksne forsøge at udbygge samspillet ved undervejs i forløbet at opfordre børnene til at gøre det samme samtidig eller lave noget i fællesskab. Valget af aktiviteter og hvem der med gensidig fordel kan deltage i en fælles aktivitet skal være velovervejet og bygge på tidligere erfaringer. Situationen viser tydelig, at Kasper fungerer fint i en konkret og praktisk situation, der er overskuelig, struktureret og temmelig styret af den voksne. Kasper kan tage mange selvstændige initiativer, hvor han meget bruger sit kropssprog i kommunikationen, mens det verbale sprog er mere svagt og utydeligt. Dette skal den voksne være opmærksom på dvs. aflæse, tolke og sætte ord på Kaspers handlinger. Samtidig skal den voksne altid være tydelig i både den verbale og nonverbale kommunikation f.eks. ved at understøtte det mundtlige visuelt - herunder med egn til ale.

9 R H D N A V R S A M S P L Barnets rettethed: 24, Barnets opfølgning: BARN Barnets initiativer: 9-11, 28-33, 36-38, 40-44, 51-52, Barnets opfølgning: Barnets forsøg på samspil: 15-16, 55, Barnets opfølgning: 19-20, 48, 49, 58-59, 71 Andres opfølgning: ANDR Andres rettethed mod barnet: 45 Andres opfølgning: Andres initiativer rettet mod barnet: Andres opfølgning: 17-18, 49, 50, 56-57, 60-61, 70, 71 Andres forsøg på samspil, der omfatter barnet: 46-47

Eksempel 7A: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7A: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7A: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 6C: Sofie Eksemplet består af tre LEA-beskrivelser, der fokuserer på et barns udvikling af social, kommunikativ og sproglig kompetence alene og i samspil med andre. Sofie er nu blevet ca. 6 år

Læs mere

Eksempel 5: Lisbeth 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 5: Lisbeth 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 5: Lisbeth Eksemplet består af en LEA-beskrivelse, der især fokuserer på en konflikt mellem et barn og en voksen. Samspillet foregår i regi af en almindelig primærkommunal børnehave. Beskrivelsen

Læs mere

Eksempel 6A: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 6A: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 6A: Sofie Eksemplet består af tre LEA-beskrivelser, der fokuserer på et barns udvikling af social, kommunikativ og sproglig kompetence alene og i samspil med andre. Sofie er her knapt 4 år gammel.

Læs mere

Eksempel 4: Mathias og Ida 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 4: Mathias og Ida 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 4: Mathias og Ida Eksemplet består af en LEA-beskrivelse af en samspilssituation med deltagelse af et barn og en voksen om en spilaktivitet. Der er andre børn i periferien af 1:1- samspillet.

Læs mere

Eksempel 7C: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7C: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 7C: Kasper Eksemplet består af tre LEA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag

Læs mere

Eksempel 1: Daniel 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 1: Daniel 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 1: Daniel ksemplet består af en LA-beskrivelse af en kendt og struktureret samspilssituation med deltagelse af fire børn og en pædagog. Beskrivelsen bygger på en videooptagelse af 53 sekunders

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse Visionen for Trøjborg dagtilbud Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse En udviklingsstøttende metode, i forhold til samspil En metode der tager

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Normerede pladser 0-3 år 28 Normerede pladser

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Arbejdsliste : A s arbejdsliste:

Arbejdsliste : A s arbejdsliste: Marte Meo forløb med A B og C. Beskrivelse af personer. A er pædagog i en vuggestuedel, hvor der pt. er 14 vuggestuebørn i alderen 0-2 år. A er interesseret i at lære om Marte Meo metoden, da A i det daglige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

Forskellige slags samtaler

Forskellige slags samtaler Samtalens kunst Helt intuitivt har vi mange sociale og kommunikative kompetencer til at skelne mellem forskellige slags samtaler med forskellige formål Forskellige slags samtaler Smalltalk Fortællinger

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Læreplanstema for maj og juni 2015: Barnets alsidige personlige udvikling

Læreplanstema for maj og juni 2015: Barnets alsidige personlige udvikling Læreplanstema for maj og juni 2015: Barnets alsidige personlige udvikling Sammenhæng: I barnets alsidige personlige udvikling, er der mange aspekter, der naturligt vil og kan udfordre det enkelte barn.

Læs mere

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde Mentorsamtale Støtte, udfordre og fastholde Hjernen meget kort fortalt! Hvorfor nye ting er klamme Hjernen er plastisk den ændre sig og videreudvikler sig hele tiden Forbindelser mellem limbiske system

Læs mere

Kevin Kvolsgaard Bertelsen cpr.nr.: XXXXXX-XXXX

Kevin Kvolsgaard Bertelsen cpr.nr.: XXXXXX-XXXX Kevin Kvolsgaard Bertelsen cpr.nr.: XXXXXX-XXXX Status: Kevin er 8 år gammel. Han har cerebral parese, epilepsi og cortikale synsnedsættelser. Kevin har ikke talen som primær udtryksmåde. Han har svære

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

ØVELSER OM TILLID. Det kan ændres, og O2 kan hjælpe ændringerne på vej!

ØVELSER OM TILLID. Det kan ændres, og O2 kan hjælpe ændringerne på vej! ØVELSER OM TILLID ØVELSER OM TILLID Tillid er afgørende i forholdet til andre mennesker - det er tilliden, der er med til at skabe en god hverdag, hvor samarbejdet og kunden er i centrum. Alligevel er

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Bilag F Observationer

Bilag F Observationer Bilag F Observationer Dato: Fredag d. 6. juli 2012 Tidspunkt: kl. 11.30 (ca. 13 min) Skema nr. 1 Medarbejder/medarbejdere: 2 mænd formidleren en mand i 30 erne med accent Akvarier: nr.: 54 + 1-9 Ca. antal

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2.

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2. Om inklusionen og anerkendelsen er lykkedes, kan man først se, når børnene begynder at håndtere den konkret overfor hinanden og når de voksne går forrest. Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Det tidlige sprog 0-3 år Det tidlige sprog 0-1 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige Indberetning > Observationsgruppe 4-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 4- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 1. INT. KLASSEVÆRELSE. DAG Kameraet kører rundt i klassen. Ved vinduet sidder et par piger og hvisker. Længere inde i klassen sidder et par af de

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2. TEMA: Sociale kompetencer. Bandholm Børnehus 2011 Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f. eks i venskaber, grupper og kultur. I samspillet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD NYHED! KLIK HER OG LÆS MERE OM BOGEN

FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD NYHED! KLIK HER OG LÆS MERE OM BOGEN FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD I Superbarn får du masser af inspiration til at stimulere dit barn - uanset om det er tre måneder og skal lære at ligge på maven, tre år og måske lidt af en klodsmajor,

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer Resumé ark Sammenfattet form af de vigtigste temaer Persondata ark. Klient Efternavn: Fornavn(e): Køn: Fødselsdag: Interview-dato: Hjemmeadresse: Tlf: Interviewet person (hvis det er en anden) Efternavn:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Intensive Interaction

Intensive Interaction Talesprog og Intensive Interaction En e-bog om ord, lyde og verbale dialoger som en del af Intensive Interaction-aktiviteter SAMARBEJDSPARTNER MED INTENSIVE INTERACTION INSTITUTE, UK Talesprog og Intensive

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

TRISTAN Okay. Så sagde vi, at du mødte min mand. RUNE Hvor er jeg?

TRISTAN Okay. Så sagde vi, at du mødte min mand. RUNE Hvor er jeg? Gamemaster Manuskript 1. INT. Stue Aften To drenge (13) og (13) sidder i en stue i et parcelhuskvarter. Stuen er dunkel, og er indrettet i halvfjerdserstil. Der er et spisebord med stole til, et skrivebord

Læs mere

- adfærdsproblemer er ofte en reaktion på et uhensigtsmæssigt samspil -

- adfærdsproblemer er ofte en reaktion på et uhensigtsmæssigt samspil - - adfærdsproblemer er ofte en reaktion på et uhensigtsmæssigt samspil - Mie Frank 4s0606 University College Sjælland Pædagoguddannelsen i Haslev Praktiklærer: Søren Hegstrup 2. lønnede praktik 1. februar

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Håndtering af stof- og drikketrang

Håndtering af stof- og drikketrang Recke & Hesse 2003 Kapitel 5 Håndtering af stof- og drikketrang Værd at vide om stof- og drikketrang Stoftrang kommer sjældent af sig selv. Den opstår altid i forbindelse med et bestemt udløsningssignal

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related * Målet med kommunikationen * Målgruppen for kommunikationen * Sproglige forudsætninger * Tekniske muligheder * Interessefællesskab mellem dem,

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udrednin

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udrednin Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udrednin 0 Den motoriske udvikling Barnet bliver ikke født med en forståelse for verden eller sig selv. Med omgivelsernes kærlige og

Læs mere

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie.

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) Af 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. SC. 1 INT. S VÆRELSE [PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÂĂŞ}INTOPREAMBLE]

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem.

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. Den gode nyhed er, at det er ikke nødvendigt. Du kan klare det

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse

Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse Om grundbogen Format er et læremiddel, som både har en grundbog med 8 hovedafsnit, et tilhørende evalueringsmateriale og til hvert af hovedafsnittene er der ligeledes

Læs mere

Værdier i demensomsorgen

Værdier i demensomsorgen Frejasvænge og Skovrosen i Syddjurs Kommune December 2014 At hjælpe er at forstå af Søren Kierkegaard Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Hverdagslivstema bleskift.

Hverdagslivstema bleskift. Hverdagslivstema bleskift. Vi har valgt hverdagslivstemaet bleskift i middagsstunden. Det har vi, fordi denne situation nogle gange omtales som en samlebåndsopgave, hvor det kun handler om praktisk arbejde.

Læs mere

Velkommen dag 3. Teammøde

Velkommen dag 3. Teammøde Velkommen dag 3 Dagens program indeholder oplæg og drøftelser om Etiske overvejelser Kommunikation Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug

Læs mere

Nicklas ser ikke farer ved noget Han skubber til de andre Han har et voldsomt temperament Sansemotorisk træning skabte en helt anden Nicklas!

Nicklas ser ikke farer ved noget Han skubber til de andre Han har et voldsomt temperament Sansemotorisk træning skabte en helt anden Nicklas! Nicklas ser ikke farer ved noget Han skubber til de andre Han har et voldsomt temperament Sansemotorisk træning skabte en helt anden Nicklas! Af Lajla Kristiansen og Hanne Fosgerau, pædagoger og uddannede

Læs mere

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Baggrund: Hele personalegruppen har på en personalelørdag i november 2015 arbejdet med emnet Selvhjulpenhed i vuggestuen. Vi har arbejdet ud fra

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Klovneprojekt 2013-2014 DemensCentrum Aarhus

Klovneprojekt 2013-2014 DemensCentrum Aarhus Klovneprojekt 2013-2014 DemensCentrum Aarhus Formål Undersøge om hospitalsklovne kan give et fagligt boost i form af øget opmærksomhed på ikke-sproglig kommunikation og kropssprog. Hensigt - mål Demensklovne

Læs mere

Aktionslæring. PPR Anne Marie Ruwald Psykolog Dorte M øberg A KT konsulent

Aktionslæring. PPR Anne Marie Ruwald Psykolog Dorte M øberg A KT konsulent PPR Anne Marie Ruwald Psykolog Dorte M øberg A KT konsulent Dagplejen Dorthe Juhl Dagplejer M ai Ullerup Rasch dagplejekonsulent Joan Lindskov Dagplejeleder Aktionslæring Positiv PPr, Kolding Kommune Program

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning 3D Mor og barn i På Københavns Universitet bruger psykologer avanceret teknologi til at forske i den tidlige interaktion mellem mor og barn. Teknologien giver mulighed for at afdække processerne med hidtil

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Anne Bøgh Fangel & Kasper Andersen Alexandra Instituttet

Anne Bøgh Fangel & Kasper Andersen Alexandra Instituttet Anne Bøgh Fangel & Kasper Andersen Alexandra Instituttet OPGAVEN AFDÆKNING Hvordan ser hverdagen ud i dag? Hvad hæmmer og fremmer god udluftningspraksis? AFPRØVNING Hvilke initiativer kan gøre en forskel?

Læs mere

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring På kant med loven - med ADHD Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring ADHD ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, hvor visse kognitive funktioner

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde + Mentorsamtale Støtte, udfordre og fastholde + Den unges vigtigste udviklingsopgaver At den unge kender, accepterer, respekter og kan leve op til almindelige samværsregler At den unge kan tage ansvar

Læs mere

Politisk ansvarlig: Mogens Bech Madsen Redaktion: Birgit Stechmann Layout og illustration: Bente Stensen Christensen, girafisk design Produktion:

Politisk ansvarlig: Mogens Bech Madsen Redaktion: Birgit Stechmann Layout og illustration: Bente Stensen Christensen, girafisk design Produktion: Babyaktiviteter Politisk ansvarlig: Mogens Bech Madsen Redaktion: Birgit Stechmann Layout og illustration: Bente Stensen Christensen, girafisk design Produktion: FOAs trykkeri Aktivitetskort for de små

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Uddyb gerne dit samlede indtryk af besøget har været kunde i mange år og fået rette hjælp Altid positivt mødt. venligt personale et dejlig steg

Læs mere