KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 2"

Transkript

1 KOL guide Udarbejdet af: KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen med hjælp fra KOL kontaktsygeplejerskerne i Fredericia kommune Foråret Rev. febr. 2013

2 KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 2

3 KOL guide - indholdsfortegnelse Definition på KOL og lidt almene oplysninger...3 Hvad er KOL...3 Symptomer på KOL...4 Hvordan stilles diagnosen...4 Årsag til udvikling af KOL...5 Tobakken, hvordan skader den...5 Hyppigste dødsårsager...6 Andre risikofaktorer ved tobaksrygning...6 Behandling af KOL...7 Tidlig opsporing af KOL vha. test...8 Grad af åndenød (MRC score)...8 De enkelte former for behandling...9 Undgå risikofaktorer...9 Influenzavaccination...9 Generelt om medicin til KOL patienter...9 Akut lindrende medicin = hurtigvirkende luftvejsudvidende medicin...10 Fast medicin = langtidsvirkende bronkieudvidende medicin...10 Fast medicin = komb. af langtidsvirkende luftvejsudvidende og binyrebarkhormon...11 Rehabilitering...11 Ilt-behandling...12 Motion/ vejrtrækningsteknikker...12 Angsthåndtering og mestring af sygdommen...14 Ernæring og vægt...14 Inhalationsmedicin: teknik, rengøring og tips...15 Seksløber...15 Turbohaler...15 Diskos...16 Handihaler...16 Spray...17 Spacer...18 Inhalationsapparat KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 3

4 Definition på KOL og lidt almene oplysninger Definition: KOL dækker over de tilstande med lungefunktionsnedsættelse, der er forårsaget af en permanent forsnævring af luftvejene på grund af obstruktiv kronisk bronkitis og/eller emfysem (for store lunger). Lidt alment: Betegnelsen rygerlunger bruges ikke så gerne af fagfolk, da ikke alle rygere får KOL. Der er dog en klar relation mellem rygning og KOL. Det er også muligt at få KOL, selvom man aldrig har røget. KOL udvikler sig over en lang årrække, hvor de første tegn på sygdommen ofte ikke erkendes. KOL diagnostiseres derfor ofte først efter 40 års alderen eller når omkring halvdelen af lungefunktionen er tabt. Da den tabte lungefunktion ikke kan generhverves, er det vigtigt med tidlig opsporing og at sygdommens fremadskriden standses. Den rette behandling, levevis og træning kan i betydelig grad bedre livskvaliteten og lindre de gener, som sygdommen giver. KOL er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark. Hver 5. indlæggelse skyldes KOL. Hvad er KOL KOL er en sygdom med forandringer i luftvejene, som resulterer i åndenød. Sygdommen sætter dermed grænser for den fysiske aktivitet og sociale udfoldelse. I de store luftveje bliver slimhinden irriteret og fortykket. De små fimrehår ødelægges og der dannes mere sejt slim end normalt. Slimen kan ikke længere skubbes op mod svælget af fimrehårene, men ophobes i luftvejene. Dette giver anledning til hoste (bronkitis) og øger risikoen for infektion. De små luftveje forsnævres og under hurtig vejrtrækning kan de næsten klappe helt sammen, så det bliver meget svært at trække vejret. Man bruger derfor mange kræfter på vejrtrækningen og dette føles som åndenød. Åndenøden viser sig især ved fysisk anstrengelse og kan nogle gange høres som pibende vejrtrækning. Væggene i de små luftsække (alveoler) går til grunde, da luftvejsirriterende stoffer nedbryder lungernes elastiske væv. Luftsækkene, som tidligere lignede drueklaser, kommer nu til at ligne små balloner. Deres indre overflade mindskes (emfysem) og dette kan med tiden føre til iltmangel i kroppen. Den nedsatte elasticitet gør det sværere at puste luften ud af lungerne. Akutte forværringer, hvor de daglige symptomer tager til (exacerbationer) har en vedvarende negativ effekt på livskvaliteten. Personen kan være måneder om at komme sig efter en forværring, og forværringer indenfor ½ år efter en tidligere forværring har yderlig negativ effekt på livskvaliteten. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 4

5 Symptomer på KOL Vigtigste symptomer: Åndenød som efterhånden forværres (kommer snigende). Mærkes tidligere ved hårdt fysisk arbejde. Hoste (mest udtalt om morgenen) Opspyt af slim fra lungerne Perioder hvor de nævnte symptomer pludselig forværres. Sygdommen kan også give: Ømhed i brystkassen Træthed og koncentrationsbesvær Hævede ben Øget tendens til lungebetændelse Kan med tiden også føre til vægttab. KOL inddeles i sværhedsgrad. I lettere tilfælde af KOL føles åndenøden primært ved fysisk anstrengelse. Efterhånden som sygdommen forværres, kniber det med luften ved mindre og mindre fysisk aktivitet. Hvordan stilles diagnosen Diagnosen stilles ud fra en lungefunktionsundersøgelse og anamnesen samt udelukkelse af andre muligheder. Lungefunktionsundersøgelsen kan laves hos de fleste praktiserende læger samt på lungemedicinsk ambulatorium. Ved lungefunktionsundersøgelsen måles hvor meget luft personen (efter en maksimal indånding) kan puste ud i løbet af det første sekund (FEV1) og hvor meget luft personen kan puste ud alt i alt (FVC). Disse værdier sammenlignes med hvor meget luft en lunge-rask person med samme alder, køn og højde kan puste ud. Hvis borgerens FEV1 er mindre end 70 % af borgerens FVC er der en obstruktion i luftvejene = kan være KOL. Herefter sammenlignes borgerens FEV1 med FEV1 hos en lunge-rask person af samme alder, køn og højde og herved fås hvor meget lungefunktion borgeren har tilbage i forhold til hvad han/hun burde have (udregnes i % af forventet). Lungefunktionen kan være nedsat som følge af andre sygdomme end KOL, og derfor vil lægen ofte lave andre undersøgelser (f.eks. rtg af lunger, EKG) for at være sikker på at det drejer sig om KOL. MRC score er en scoring af hvor forpustet en person bliver ved forskelligt aktivitetsniveau. MRC scoren er en god vejleder til at finde borgere med symptomer svarende til KOL. Ved mistanke om KOL opfordres personen til at få foretaget en lungefunktionsundersøgelse. KOL inddeles i sværhedsgrad: Risiko for KOL: Normal lungefunktion, men der er kroniske symptomer (hoste, opspyt) Mild KOL: Lungefunktionen på 80 % eller derover af normalværdien. +/- kroniske symptomer. Moderat KOL: Lungefunktion på mellem 50 % og 80 % af normalværdien. +/- kroniske symptomer. Svær KOL: Lungefunktionen på mellem 30 % og 50 % af normalværdien. +/- kroniske symptomer. Meget svær KOL: Lungefunktion på under 30 % af normalværdien. + utilstrækkelig vejrtrækning. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 5

6 Årsag til udvikling af KOL Tobaksrygning: % af alle tilfælde af KOL skyldes tobaksrygning. Arbejdsmiljø: Støvet eller røgfyldt arbejde, med luftvejsirriterende stoffer Alfa 1 antitrypsin mangel: Sjælden arvelig sygdom, som giver meget høj risiko for udvikling af KOL hvis personen ryger. Hvis personen ikke ryger, er risikoen for udvikling af KOL minimal. Arv og miljø: Spiller en rolle for, om man har en øget følsomhed overfor f.eks. tobaksrøgens skadelige virkninger. Kombinationen - at være ryger og samtidig have et støvet eller røgfyldt arbejde (med luftvejsirriterende stoffer) giver ekstra høj risiko for at udvikle KOL. Tobakken, hvordan skader den Tobaksrøg består af: 5 % partikler. Her findes størstedelen af de. ca stoffer, der udvikles under rygningen, dvs. kemiske irritanter, kræftfremkaldende stoffer m.m. 8 % kondenserbare stoffer. Det vil sige den del af røgen, der omdannes til damp. Denne sidder mest i den tjære, der afsættes i cigarettens filter og rygerens lungesystem, og har dermed ikke så stor betydning for den passive ryger. 87 % gasser. De fleste er neutrale som kvælstof og ilt. Men der er også formaldehyd, ammoniak, eddikesyre og visse aminer, som kemisk påvirker lungevævet og kan fremkalde irritation, f.eks. i form af hoste. Skadelige stoffer i tobaksrøg: Tjære Kan medføre lungekræft og andre kræftformer Irritanter Kan medføre kronisk bronkitis og lungeemfysem Kulilte Kan medføre nedsat evne for blodet til at transportere ilt som igen medfører hjerte/karlidelser Nikotin Medfører fysisk afhængighed, kan være kræftfremkaldende. Passiv rygning: Passiv røg, er røgen, der kommer fra gløden, samt røgen, som rygeren puster ud efter inhalation. Røgen fra gløden: Giver den største irritation af slimhinder og lunger, da forbrændingen er ufuldstændig. Denne røg har 3 gange højere kuliltekoncentration, dobbelt så høj tjærekoncentration og dobbelt så høj nikotinkoncentration i forhold til røgen, som har været i lungerne. Røgen fra rygeren: Pga. højere temperatur sker en mere fuldstændig forbrænding. Rygeren filtrerer en del af de skadelige stoffer fra i sine lunger inden røgen pustes ud igen. Rygeren får ca. 25 % af tobaksrøgen. Resten ca. 75 % af tobaksrøgen, sendes ud i omgivelserne. Hvem generes især af passiv røg: Lungesyge KOL patienter, astmatikere, allergikere, børn i alle aldre, det ufødte barn. Hyppigste dødsårsager 1. Hjerte karsygdomme KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 6

7 2. Kræft 3. Åreforkalkning i hjernen 4. KOL Andre risikofaktorer ved tobaksrygning Åreforkalkning: Blodkar bliver fortykkede, stive og mindre elastiske med forsnævringer. Der kan dannes aneurismer. Rygning er en af de største risikofaktorer for udvikling af åreforkalkning. Åreforkalkning i benene: 99 % af alle med kronisk arteriel insufficiens er rygere. Stadie 1: Ingen symptomer Stadie 2: Vindueskiggersyge = smerter i benene efter gang. Stadie 3: Smerter i hvile Stadie 4: Blodforsyningen næsten eller helt ophævet. Gangræn af tæer, fødder eller underben. Behov for karkirurgi eller amputation. 90 % med kronisk arteriel insufficiens i benene stadie 3 4 har også åreforkalkning i hjertet. Åreforkalkning i hjertet: Delvis tillukning: Giver hjertesmerter (angina pectoris) Tillukning / blodprop: Hjertet svækkes / slår uregelmæssigt eller personen dør. 30 % af alle dødsfald pga. hjertesygdom er forårsaget af tobaksrygning. Kræft: Mindst 85 % af alle lungekræfttilfælde skyldes tobaksrygning. Rygning af 20 cigaretter dagligt øger risikoen for lungekræft gange. Risikoen for kræft i strube, mundhule eller spiserør øges 3,5 til 5 gange. Risikoen for kræft i blæren, nyrerne, maven, prostata og bugspytkirtel øges også. Ca. 30 % af alle kræftdødsfald forårsages af rygning. Åreforkalkning i hjernen: Stadie 1: Ingen symptomer. Stadie 2: Lammelser, svimmelhed, forstyrrelser i tale og syn som svinder indenfor 1 døgn (TCI) Stadie 3: Som ovenfor, men symptomer svinder først efter ca. 3 dage. Stadie 4: Symptomerne svinder ikke/ personen dør. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 7

8 Behandling af KOL Vigtigste mål med behandling: Ikke tabe mere lungefunktion Opnå bedst mulig livskvalitet o Mindske daglige symptomer o Forhindre perioder med forværringer (exacerbationer) o Standse den "onde cirkel" hvor åndenøden resulterer i mindre motion og dermed dårligere kondition, social isolation og depression. De vigtigste punkter i behandling af KOL er: Rygeophør Medicin (herunder vaccination og iltbehandling i hjemmet) Motion Grundig information om sygdommen /øge borgerens egen mestring af sygdommen Angsthåndtering Sufficient (tilstrækkelig) ernæring Behandlingen (ifølge GOLD) af KOL afhænger af sygdommens sværhedsgrad, men er i løbet af de sidste år blevet mere focuseret på den enkeltes symptomer end på sværhedsgraden. Risiko for KOL: Beh.: Undgå risikofaktorer (rygestop), influenzavaccination Mild KOL: Beh.: Undgå risikofaktorer (rygestop), influenzavaccination, korttidsvirkende bronkieudvidende medicin ved behov. Moderat KOL: Beh.: Undgå risikofaktorer (rygestop), influenzavaccination, korttidsvirkende bronkieudvidende medicin ved behov, fast behandling med en eller flere slags langtidsvirkende bronkieudvidende medicin, rehabilitering. Svær KOL: Beh.: Undgå risikofaktorer (rygestop), influenzavaccination, korttidsvirkende bronkieudvidende medicin ved behov, fast behandling med en eller flere slags langtidsvirkende bronkieudvidende medicin, rehabilitering, inhaleret steroid hvis gentagne forværringer. Meget svær KOL: Beh.: Undgå risikofaktorer (rygestop), influenzavaccinationer, korttidsvirkende bronkieudvidende medicin ved behov, fast behandling med en eller flere slags langtidsvirkende bronkieudvidende medicin, rehabilitering, inhaleret steroid hvis gentagne forværringer (mere end 2 behandlingskrævende forværringer pr. år), ilttilskud hvis kronisk respiratorisk insufficiens, overvej kirurgi. Forværringer (exacerbationer): Ved forværringer ses perioder med tiltagende åndenød, hoste og slimproduktion. Det opspyttede slim ændrer evt. farve fra det normale hvide/ gennemsigtige til at være gulligt eller grønligt. Der kan være temperaturforhøjelse, men ikke nødvendigvis. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 8

9 Behandlingen, som skal lægeordineres, intensiveres m.h.t. behovsmedicin og der gives evt. prednisolonkur. Kan suppleres med antibiotica hvis slimen er gul / grøn eller der er andre tegn på infektion. Slimen kan evt. sendes til undersøgelse for at finde effektiv antibioticakur. Prednisolonkuren anbefales at bestå af 37½ mg prednisolon dagligt i 10 dage og derefter sep, men det er den enkelte læges eget valg. Tidlig opsporing af KOL vha. test Er du over 35 år? Har du gennem flere måneder haft daglig hoste? Har du ofte slim i luftvejene? Bliver du let forpustet, f.eks. når du skal op af trapper? Er du ryger eller ex-ryger? Hvis du kan svare ja til flere af disse spørgsmål bør du gå til din læge og få målt lungefunktionen. Grad af åndenød (MRC score) 1. Kun åndenød ved kraftig anstrengelse. 2. Kun åndenød ved hurtig gang eller opad lille bakke. 3. Kan ikke følge med jævnaldrende ved almindelig gang eller må standse pga. åndenød ved almindelig gang. 4. Kan kun gå 100 meter eller få minutter før der skal holdes pause. 5. Åndenød ved af - og påklædning, eller åndenød, så hjemmet ikke kan forlades. Hvis åndenøden er som beskrevet under punkt 1 og 2 er det i orden. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 9

10 De enkelte former for behandling Undgå risikofaktorer Totalt rygestop er yderst vigtigt, da sygdommen ellers vil forværres, og livskvaliteten vil forringes yderlig. Hjælp til rygestop kan fås f.eks. via kommunens tilbud om rygestop, sygehusets rygestopinstruktør eller apotekernes rygestop tilbud. Der findes forskellige former for nikotinerstatning, som kan bruges som hjælpemiddel i en overgangsperiode. Motivation for at ville stoppe er yderst vigtig. Undgåelse af andre former for luftvejsirriterende stoffer er ligeledes meget vigtig. Influenzavaccination Foretages oftest i oktober måned, hvorved man forebygger at få de typer af influenza, som forventes at ville komme den følgende vinter. Vaccination mod lungebetændelse (pneumokok-infektion) kan være aktuel, men primært ved svær og meget svær KOL. Har ofte virkning i 6 8 år. Hvornår der igen skal vaccineres, afhænger af hvor meget antistof der er tilbage i kroppen (blodprøve). Generelt om medicin til KOL patienter Den mest effektive medicinske behandling af KOL er inhalationsmedicin, som virker direkte nede i lungerne. Der findes mange forskellige inhalationsmedicamenter. Man kan opdele dem i 2 grupper: Forebyggende medicin: Består dels af langtidvirkende luftvejsudvidende medicin samt en kombination af langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin og binyrebarkhormon. Binyrebarkhormonet virker antiinflammatorisk hvorved ødem og slimproduktion mindskes og det nedsætter derved antallet af pludselige forværringer. Forebyggende medicin skal tages hver dag, også de dage hvor borgeren med KOL har det godt. Akut lindrende medicin: Kaldes også anfaldsmedicin, behovsmedicin eller blå medicin. Skal anvendes ved pludselig forværring af åndenøden eller forebyggende før fysisk aktivitet. Virker i løbet af få minutter og kan tages flere gange dagligt. Består af hurtigvirkende luftvejsudvidende medicin. Hvis der gennem længere tid er behov for den lindrende medicin mange gange om dagen, bør man tale med lægen om evt. justering af den forebyggende medicin. Andre typer medicin til behandling af KOL: Mucolytica (slimløsnende medicin): Virker oftest ikke hos KOL patienter. Antibiotica: Gives ved akut forværring. Der gives ofte for meget, da omkring 4 ud af 5 forværringer skyldes virus og derfor ikke skal behandles med antibiotica. En blodprøve (CRP) kan afklare om forværringen skyldes bakterier. Steroid i tabletform (binyrebarkhormon): Gives i en kur ved akutte forværringer, for at hæmme irritationstilstanden i lungerne (anbefaling: 37½ mg dgl. i 10 dage og derefter stop). Vanddrivende eller hjertestyrkende medicin: Kan være nødvendig ved svækket hjerte pga. KOL. Rygning og medicinsk behandling: KOL borgeren der fortsat ryger, har behov for ca. dobbelt så meget luftvejsmedicin som den ikke rygende KOL borger, for at opnå samme effekt. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 10

11 Akut lindrende medicin = hurtigvirkende luftvejsudvidende medicin Eksempler: Bricanyl: Virkningsmåde: Korttidsvirkende beta-agonist, som virker ved at afslappe den glatte muskulatur i bronkierne ved stimulation af beta2 receptorerne. Dette medfører at bronkierne udvides og vejrtrækningen lettes. Findes som: Turbohaler, depottabletter, mikstur, inhalationsvæske og injektionsvæske. Tages: Ofte ved anfald eller lige før fysisk anstrengelse. Bivirkninger: Rysten /sitren og hjertebanken. Ventoline: Virkningsmåde: Se under bricanyl. Findes som: Diskos, inhalationsspray, tabletter, mikstur, inhalationsvæske, injektionsvæske. Tages: Ofte ved anfald eller lige før fysisk anstrengelse. Bivirkninger: Rysten /sitren og hjertebanken. Berodual: Virkningsmåde: Kombination af beta-agonist og antikoligergika. Hæmmer sammentrækningen af bronkierne og virker afslappende på den glatte muskulatur i bronkierne ved stimulation af beta 2 receptorerne, hvilket medfører at bronkierne udvides og vejrtrækningen lettes. Findes som: Inhalationspulver i kapsler, inhalationsspray, inhalationsvæske. Tages: Anvendes for at få sammenlagt og øget effekt. Suppleres typisk af antiinflamatorisk behandling. Bivirkninger: Mundtørhed, rysten, muskelkramper samt irritation i mund og svælg. OBS: Bør ikke ordineres samtidig med spiriva. Fast medicin = langtidsvirkende bronkieudvidende medicin Eksempler: Spiriva: Virkningsmåde: Langtidsvirkende antikolinergika hvor den bronkieudvidende effekt er svagere end beta2-agonisternes ved astma, men er mere effektiv ved KOL. Anvendes som symptomlindrende til at udvide bronkierne til vedligeholdelsesbehandling af KOL. Effekten indtræder efter ½ - 1½ time, men varer mere end 24 timer. Findes som: Inhalationspulver i kapsler, blød inhalationsspray. Tages: Døgndosis tages en gang i døgnet. Obs., kapslen skal anvendes umiddelbart efter den er taget ud af pakningen Oxis: Virkningsmåde: Langtidsvirkende beta-agonist, som virker afslappende på den glatte muskulatur i bronkierne ved stimulation af beta2- receptorerne, hvilket medfører at bronkierne udvides og vejrtrækningen lettes. Findes som: Turbohaler. Tages: Fast 2 gange dagligt med 12 timers interval. Bivirkninger: Rysten /sitren og hjertebanken. Serevent: Virkningsmåde: Se under oxis. Findes som: Diskos, inhalationsspray Tages: Fast 2 gange dagligt med 12 timers interval. Bivirkninger: Rysten /sitren og hjertebanken. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 11

12 Fast medicin = komb. af langtidsvirkende luftvejsudvidende og binyrebarkhormon Eksempler: Symbicort: Virkningsmåde: Kombination af dels binyrebarkhormon (som dæmper ødem og slimproduktion i luftvejene) og dels et langtidsvirkende luftvejsudvidende middel. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne. Findes som: Turbohaler. Tages: Typisk 2 gange i døgnet med 12 timers interval. Bivirkninger: Svampeinf. i munden, hoste, hæshed, hjertebanken, hovedpine, rysten, lungebetændelse. Obs.: Husk mundskyldning efter indtagelse pga. risiko for mundsvamp. Anvendes med forsigtighed ved: f.eks. sukkersyge, alvorlig hjertekar sygdom og forhøjet stofskifte. Parrallelimport: Senestic, assieme Seretide: Virkningsmåde: Kombination af binyrebarkhormon (som dæmper ødem og slimproduktion i luftvejene) og dels et langtidsvirkende luftvejsudvidende middel. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne. Findes som: Discos og spray. Tages: Typisk 2 gange i døgnet med 12 timers interval. Bivirkninger: Alm.: Snue, hovedpine, svamp i munden, hæshed, hjertebanken, muskelkramper, rysten, lungebetændelse. Obs.: Husk mundskyldning efter indtagelse pga. risiko for mundsvamp. Anvendes med forsigtighed ved: f.eks. begyndende hjertesvigt eller ved forhøjet stofskifte. Rehabilitering KOL rehabilitering foregår typisk som holdundervisning med en kombination af fysisk træning og teoretisk undervisning, men med individuel tilretning. Den teoretiske undervisning kan typisk indeholde undervisning i: Hvad er KOL? Hvordan lever jeg med KOL? Medicin Generel ernæringsvejledning Vejrtrækningsteknik Rygestop Gode råd og vejledning til en hverdag med KOL Rehabilitering hvem og hvor: Fredericia Kommune tilbyder rehabilitering på KOL hold (8-10 deltagere pr. hold) for borgere med diagnostiseret KOL, hvor lungefunktionen er bedre end 50 % og med MRC score 3 og derunder dvs. KOL i mild til moderat grad. Undervisningen løber over 8 uger og består typisk af 2 timers træning og 1 times teori pr. uge. Borgere med diagnostiseret KOL og med lungefunktion på mindre end 50 % og MRC på 3 og derover, dvs. KOL i svær og meget svær grad, skal som hovedregel følges og rehabiliteres via sygehus, men Fredericia Kommune kan tilbyde undervisning på KOL hold (3-5 pr hold). Her løber undervisningen over 12 uger og holdet har løbende optagelse. Undervisningen foregår i GenoptræningsCentret i Hannerup. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 12

13 For at deltage på KOL hold, skal borgeren henvises af læge og man skal have en forventning om at borgeren vil kunne få et rimelig udbytte af forløbet. Ilt-behandling Hvorfor: Forlænger overlevelsen Bedrer funktionsniveauet og livskvaliteten Hvordan: Rygestop er et absolut krav Skal bruges i mindst 16 timer i døgnet. F.eks. stationær koncentrator og transportabel iltflaske Skal bruges ved bilkørsel. Hvem ordinerer: Ordineres på sygehus ( hvis iltningen af blodet er under 90%) efter at det ved en arteriepunktur eller anden undersøgelse er påvist at iltbehandling giver forbedring af blodets iltning. Alle iltbrugere skal til kontrol mindst hvert halve år. Praktiske oplysninger: Vær opmærksom på at iltslangen ikke laver mærker bag ørene. Der kan fra iltfirmaet fås beskyttere til at sætte på slangen til beskyttelse af ørene, samt en clipsanordning til fastholdelse af iltslangen på tøjet. Filtret i ilt-koncentratoren skylles i lunkent vand og trykkes tørt i håndklæde x 1 ugentligt. Næsekatetret skiftes x 1 ugentligt eller hver 14. dag efter behov. Nye næsekatetre bestilles hos iltfirmaet (Vital-air). Brug ikke fedtholdige cremer i nærheden af ilt, da det kan give forbrændinger. Ryg aldrig, og brug ikke åben ild i hjem med iltudstyr. Iltmængden indstilles af iltfirmaet på iltudstyret og må generelt ikke ændres. Motion/ vejrtrækningsteknikker Almen motion / konditionstræning / styrketræning: Hvorfor (in-aktivitetsspiralen): Dårlig lungefunktion medfører Nedsat fysisk ydeevne, som igen medfører In-aktivitet, som igen medfører Øget åndenød, som igen medfører Øget angst, som igen medfører Øget in-aktivitet, som igen medfører Nedsat muskelstyrke, udholdenhed og kondition, som igen medfører Øget in-aktivitet, som igen medfører Øget social isolation og forringet livskvalitet, som igen medfører Øget risiko for depression, øget plejebehov, øget komplikationsfrekvens osv Fysisk træning kan bryde spiralen. Lungefunktionen øges ikke, men en styrket muskulatur og bedre kondition betyder, at der kan foretages større fysisk aktivitet med et mindre iltforbrug. Åndenøden mindskes derved og borgeren vænnes til at blive forpustet uden at blive bange for det. Fløjtemund: KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 13

14 Ved åndenød er det generelt en god idé at anvende pustelyd. Den hjælper til at få kontrol over vejrtrækningen. Øvelsen øger trykket i lungerne og derved kan sammenklappede partier i lungerne åbnes. Træk vejret langsomt ind gennem næsen og helt ned i maven, så maven bliver større. Pust langsomt ud gennem spids mund. Udåndingen tager dobbelt så lang tid som indåndingen. Brug ikke al for stor kraft på at tømme lungerne for luft. Vejrtrækningsøvelse (vejrtrækning med mellemgulvet): Det er en god ide, at træne denne øvelse med borgeren, mens sygdommen endnu ikke er blevet så slem. Slap af i skuldrene. Læg en hånd på maven. Træk vejret gennem næsen og mærk samtidigt hvordan maven bliver større. Spænd mavemusklerne. Pust ud samtidigt med at der laves fløjtemund og mærk, hvordan maven igen bliver mindre pust langsomt ud mens fløjtemund bibeholdes. Der bruges dobbelt så lang tid på at ånde ud, som der bruges på at ånde ind. Gentag dette 3 gange og hvil derefter i 2 minutter. Øvelsen kan hjælpe til kontrol over vejrtrækningen, den øger den mængde luft, der kommer ned i lungerne, nedsætter mængde energi der bruges på vejrtrækningen samt øger mulighed for fysisk aktivitet pga. mere ilt i kroppen. Gentag denne øvelse flere gange om dagen. Hoste-teknik: Med åben mund åndes kraftigt ud, som når man vil lave dug på en rude. Gentag 2 3 gange. Herefter kan man hoste slimen op. Kropsstillinger, der kan mindske åndenøden: Siddende: Sørg altid for støtte under fødderne. Læn overkroppen lidt fremad. Hvil albuerne på knæene. Hvil hagen på hænderne. Siddende ved et bord: Sørg altid for støtte under fødderne. Læn overkroppen lidt fremad. Hvil armene på et bord. Hvil hovedet på en pude på bordet. Stående: Læn overkroppen lidt fremad. Hvil hænderne på lårene. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 14

15 Stående foran højt møbel: Hvil albuerne på et møbel. Hvil hovedet på underarmene. Slap af i nakke og skuldre. Stående foran alm. bord eller lignende: Hvil hænderne på et møbel f.eks. et bord. Råd, som kan lette KOL borgerens hverdag: Udfør så mange af de daglige aktiviteter som muligt, siddende. Sid på en skammel under badning. Giv god tid under badning. Placér de ting borgeren skal bruge inden for rækkevidde. Sid ned under tandbørstning, barbering eller lægning af make-up. Hvil albuerne på et bord under tandbørstningen, barberingen eller under lægning af makeup. Sid ned under påtagning af tøj. Store bevægelser kræver energi. Angsthåndtering og mestring af sygdommen Viden: Viden om sygdommen, dens årsag, og hvad borgeren skal være opmærksom på når han f.eks. får en forværring (f.eks. obs. af slimens mængde og udseende) giver borgeren større tryghed, da han ved hvad han selv kan gøre for at få det bedre. Denne viden må nødvendigvis også omfatte hvordan luftvejsmedicinen tages korrekt. Vejrtrækningsøvelser: Mestring af vejrtrækningsøvelser og stødteknik for at hoste slim op med mindst mulig forbrug af kræfter, samt fløjtemund for at åbne bedre ned i lungerne giver øget kontrol over vejrtrækningen og mindsker angsten. Viden: Viden om hvilke stillinger, der kan lette vejrtrækningen, og hvad der kan lette hverdagen generelt, er vigtige for borgeren, da det vil give ham følelse af at have styr på situationen når åndenøden er slem. Ligeledes er viden om motionens betydning i forbindelse med KOL vigtig, da motion øger borgerens fysiske udholdenhed og evne til at udnytte den ilt som borgeren kan optage. Testfløjte: Det anbefales at borgeren har en testfløjte, som svarer til den inhalationstype borgeren bruger af medicin, så det er muligt at tjekke om borgeren har sugekraft nok til at få tilstrækkelig effekt af sin medicin. Personalets væremåde: Man bør guide borgeren roligt, så borgeren kan mærke at personalet ved, hvad der kan hjælpe borgeren når han har åndenød eller er angst. Ernæring og vægt Normal vægt: Borgere med KOL bør holde en normal vægt, da der ved vægttab mistes muskelmasse. KOL borgerens åndedrætsmuskler arbejder hårdere end hos andre og ved vægttab vil KOL borgerens vejrtrækning påvirkes i negativ retning. BMI: Vægt i kg divideret med højde i meter ganget med sig selv. BMI for personer med KOL under 65 år: Bør være mellem 21 og 30. BMI for personer med KOL over 65 år: Bør være mellem 24 og 30 Den undervægtige KOL borger: Bør have 6 8 små tyggevenlige, men kalorietætte måltider om dagen i stedet for 3 måltider, da store måltider vil kræve stort iltforbrug til forbrænding. Efter fysisk aktivitet som f.eks. travetur, kan borgeren med fordel tage et lille proteinholdigt måltid, f.eks. drikkeyoghurt. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 15

16 Nedsat appetit: Kosten bør tilrettes efter borgerens smag. Borgerens BMI bør følges regelmæssigt. Inhalationsmedicin: teknik, rengøring og tips Seksløber = inhalator-m (Berodual) Test af sugeevne: Testfløjten (turbohaler testfløjte) skal give en fløjtende lyd fra sig, når der suges i den. Inhalationsteknik: 1) Borgeren hjælpes til stående eller opretsiddende stilling. 2) Tromlen drejes til den første hele kapsel. Tallet på siden af tromlen viser hvor mange der er tilbage. 3) Kapslen perforeres ved et tryk på den hvide knap på siden af seksløberen og slippes. 4) Patienten puster ud til siden og retter hovedet lidt op. 5) Medicinen inhaleres ved at borgeren lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette og trækker vejret dybt så det kan høres at kapslen vibrerer. 6) Borgeren holder vejret 5 10 sekunder, mundstykket fjernes og der pustes langsomt ud. Der må ikke pustes ned i seksløberen. 7) Der skal suges 2 gange pr. kapsel for at tømme kapslen helt. Hvornår tom: Hvis tromlen fyldes helt op med kapsler, sættes tromlens 6 tal ud for pilen på siden. Tromlen drejes til ny kapsel før brug. Så kan man se hvor mange ubrugte kapsler der er tilbage. Renholdelse: Åbn inhalatoren og tag tromlen ud. Skyl mundstykke og tromlen i koldt eller lunkent vand. Gøres x 1 ugentligt, og når den i øvrigt er snavset. Ligger og tørrer i løbet af et døgns tid. Kan evt. tørres med hårtørrer. Skal være helt tør inden den tages i brug igen. OBS: Hvis kapsler sidder i mere end 3 dage, skal de kasseres, grundet risiko for at de suger fugt. Kapsler indeholder glucose og kan derfor smages. Skyl derfor mund efter inhalation for at undgå caries. Turbohaler (Symbicort, Symbicort Forte, Spirocort / Pulmicort, Oxis, Bricanyl, Terbasamin) Test af sugeevne: Testfløjten (turbohaler testfløjte) skal give en fløjtende lyd fra sig når der suges i den. Inhalationsteknik: 1) Borgeren hjælpes til stående eller opretsiddende stilling. 2) Beskyttelseshætte skrues af. 3) Turbohaler holdes lodret mens bundstykket drejes frem og tilbage, underordnet til hvilken side først (siger klik ). 4) Borgeren puster ud til siden og retter hovedet op. 5) Medicinen inhaleres ved at borgeren lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette og trækker vejret dybt. Der må ikke pustes ned i turbohaleren. 6) Mundstykket fjernes, vejret holdes i 5 10 sek./ nogle sek., og der pustes langsomt ud. 7) Ved ordination på 2 inhalationer gentages dette. 8) Beskyttelseshætten sættes på. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 16

17 Hvornår tom: Turbohaleren tæller ned i det lille vindue /ved fremkomst af rødt mærke i vindue er der 20 doser tilbage. Når rødt mærke når bunden af vinduet er turbohaleren tom. Når turbohaler rystes kan man høre tørremidlet i bunden af turbohaler - også når den er tom. Renholdelse: Mundstykket rengøres med en tør klud 2 3 gange om ugen, må ikke rengøres med vand. OBS: Husk tandbørstning og at skylle mund efter brug for at undgå mundsvamp (gælder ved steroidholdig medicin). Medicinen kan som regel ikke smages. Diskos (Seretide, Flexotide, Serevent og Ventoline) Test af sugeevne: Testfløjten (diskos ) skal give en fløjtende lys fra sig, når der suges i den. Inhalationsteknik: 1) Borgeren hjælpes til stående eller opretsiddende stilling. 2) Diskos åbnes ved at dreje beskyttelseshætten. 3) Dosisknappen trykkes i bund og bliver der. 4) Borgeren puster ud til siden og retter hovedet op. 5) Medicinen inhaleres ved at borgeren lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette og trækker vejret dybt. 6) Mundstykket fjernes, borgeren holder vejret 5-10 sekunder og puster herefter roligt ud. Der må ikke pustes ned i diskos. 7) For fuld inhalation af en dosis kan ovenstående gentages. 8) Beskyttelseshætten drejes tilbage. Hvornår tom: Diskos tæller ned. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde. Renholdelse: Mundstykket kan aftørres med en fugtig klud. Må ikke komme i vand. Da dosis ligger i et blisterbånd, er diskos ikke påvirkelig over for fugt. OBS: Medicinen er tilsat laktose, så pulveret kan smages (sød smag). Husk mundskylning for at undgå caries (laktose) og mundsvamp (steroid). Børst evt. tænder efter at medicinen er taget. Handihaler (Spiriva) Test af sugeevne: Testfløjten (diskos) skal give en fløjtende lyd fra sig, når der suges i den. Inhalationsteknik: 1) Borgeren hjælpes til stående eller opretsiddende stilling. 2) Handihaler åbnes ved at åbne beskyttelseslåget. 3) Mundstykket åbnes og der kommes 1 kapsel i umiddelbart inden brug. 4) Mundstykket trykkes ned til der høres et klik. 5) Hold handihaleren med mundstykket opad, tryk den grønne knap på siden ind 1 gang og slip. 6) Borgeren puster ud til siden og retter hovedet op. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 17

18 7) Medicinen inhaleres ved at borgeren lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette og trækker vejret dybt så det kan høres at kapslen vibrerer. 8) Hold vejret i 5 10 sekunder/ nogle sekunder, mundstykket fjernes og borgeren puster langsomt ud. Der må ikke pustes ned i handihaleren. 9) Ovenstående kan gentages flere gange for at tømme kapslen. 10) Kassér den tomme kapsel. 11) Beskyttelseslåget lukkes igen. Hvornår tom: Skal fyldes op inden brug hver gang. Skal bruges umiddelbart herefter. Folien må kun fjernes fra en kapsel ad gangen. Renholdelse: Rengøres 1 gang om måneden indvendigt med varmt vand uden sæbe. Tørrer herefter i 24 timer, mens beskyttelseslåget, mundstykket og basisdelen står helt åbent. Mundstykket kan rengøres udvendigt med hårdt opvredet (ikke våd) klud ved behov og herefter tørres. Spray (Atrovent, Foradil, Seretide, Ventoline, Berodual, Bricanyl, Spirocort, Flexotide og Serevent) Test af sugeevne: Inhalation på spray testes ikke. Teknikken kræver dog en god koordineringsevne samt rimelig gode fingerkræfter, da aerosolen er lidt hård at trykke på. Inhalationsteknik: 1) Borgeren hjælpes til stående eller opretsiddende stilling. 2) Aerosol en / sprayen rystes. 3) Borgeren ånder ud til siden og retter hovedet op. 4) Borgeren lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette. 5) Tryk af på aerosol en samtidig med at borgeren suger kraftigt. 6) Ovenstående kan gentages afhængigt af ordination. Hvornår er sprayen tom / tilstoppet: Frigiv en dosis på et spejl eller et vindue. Ses ingen hvid plamage på spejlet eller vinduet er sprayen tilstoppet/tom. Atrovent, berodual og berotec sprayer (selve aerosolbeholderen) må kommes i vand for at tjekke om den er tom. Lægger den sig i vandoverfladen i næsten vandret stilling er den tom. Øvrige sprayer må IKKE kommes i vand. Seretide har dosistæller. Renholdelse af hylster til spray: Tag metalbeholderen (aerosolen) ud af hylsteret. Skyl hylster og beskyttelseshætte i lunkent vand, evt. tilsat et mildt opvaskemiddel. Skylles herefter. Lufttørres helt. Metalbeholderen sættes på plads. OBS: Har sprayen ikke været anvendt i et stykke tid (ca. en uge), eller er det en ny spray, affyres et pust ud i luften for at sikre korrekt dosering. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 18

19 Spacer (Volumatic eller AeroChamber) Spaceren bruges som hjælpemiddel for bedre effekt af luftvejsmedicin i sprayform. Test af sugeevne: Inhalation på spacer bruges ved svært nedsat lungefunktion, hos borgere, der har svært ved at administrere andre inhalationsformer eller ved voldsom mundsvamp eller hos borgere der ikke tåler pulver i munden. Inhalationsteknikken testes derfor ikke på testfløjte eller andet. Borgerens brug af spacer kontrolleres ved brug af borgerens egen spacer samt medicin. Inhalationsteknik: 1) Borgeren hjælpes til stående eller opretsiddende stilling. 2) Aerosol en / sprayen rystes og presses fast i spaceren. 3) Borgeren ånder ud til siden og retter hovedet op. 4) Borgeren lukker munden tæt om mundstykket med tænderne udenpå dette eller tager masken helt tæt til ansigtet. 5) Tryk af på aerosol en 1 gang. 6) Borgeren trækker vejret langsomt 10 gange til spaceren er tom. 7) Ovenstående kan gentages afhængigt af ordination. Renholdelse af spacer: Spaceren lægges i blød i lunkent vand tilsat en anelse sulfosæbe i omkring 15 minutter. Spaceren skylles ikke, men rystes for overskydende vand og lufttørres derefter (må ikke gnides tør, pga. dannelse af statisk elektricitet!). Rengøres en gang om ugen og yderlig ved behov. OBS: Samme spacer kan uden problemer anvendes til forskellige former for sprayinhalationsmedicin. Tøm altid spaceren for medicin, inden næste type medicin anvendes. Spaceren kan anvendes med mundstykke eller med maske. Inhalationsapparat. Test af sugeevne: Inhalation på inhalationsapparat kan bruges ved svært nedsat lungefunktion, ved høj CO2 følsomhed eller ved borgere, der har svært ved at administrere andre inhalationsformer. Inhalationsteknikken testes derfor ikke på testfløjte eller andet. Borgerens brug af apparatet kontrolleres ved brug af borgerens eget apparat. Inhalationsteknik: 1) Borgeren hjælpes til stående eller opretsiddende stilling. 2) Apparatet tilsluttes strøm. 3) Masken påfyldes inhalationsvæske. 4) Borgeren tager masken på, det kontrolleres at masken sidder tæt til ansigtet. 5) Der tændes for apparatet, borgeren trækker vejret almindelig og roligt. 6) Der slukkes for apparatet når al væsken i masken er forstøvet eller efter 15 minutter. Renholdelse: Masken vaskes og skiftes efter behov. KOL nøglesygeplejerske Anne Dorit Villadsen. Rev. febr Side 19

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

Astmapjece. Til unge og forældre

Astmapjece. Til unge og forældre Astmapjece Til unge og forældre Kvalitet døgnet rundt Børne- og ungeklinikken Hvad er astma? Astma er det græske ord for åndedrætsbesvær. Astma er en kronisk betændelsestilstand (uden bakterier eller virus)

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Lungefysioterapi Problemer med vejrtrækningen Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Indhold Er du forpustet? Hoster du meget? Bevæger du dig i hverdagen? Hvilestillinger Siddende

Læs mere

Undervisningsmateriale til undervisning af patienter med KOL

Undervisningsmateriale til undervisning af patienter med KOL Undervisningsmateriale til undervisning af patienter med KOL Indhold 1. Sygdomslære og sygdomsudvikling (s. 3) 2. KOL og rygning (s. 17) 3. Hverdagen med KOL (s. 22) 4. KOL og vægt (s. 40) 5. KOL og mad

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Pep-fløjte/ Pep-maske

Pep-fløjte/ Pep-maske Til patienter og pårørende Pep-fløjte/ Pep-maske Information og øvelser Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Ergo- og Fysioterapien Kontakt Udleveret til: Dato: Udleveret af: Tlf.: 2 Formål med behandling

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

Patientinformation. Iltbehandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Klinik for Lungesygdomme og kræftsygdomme

Patientinformation. Iltbehandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Klinik for Lungesygdomme og kræftsygdomme Patientinformation Iltbehandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Klinik for Lungesygdomme og kræftsygdomme 2 Hvorfor iltbehandling? Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Serevent 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen

Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Information og træning til patienter der er opereret i lungerne Ved den operation du har fået foretaget, har man skåret i brystkassen, og det betyder,

Læs mere

Information om behandling med ilt i hjemmet

Information om behandling med ilt i hjemmet Information om behandling med ilt i hjemmet Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Lungeklinikken 2 Hvorfor iltbehandling? Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

KOL-bogen. Vejledning til patienter og pårørende. Lungeforeningen : : : 1

KOL-bogen. Vejledning til patienter og pårørende.  Lungeforeningen :  :  : 1 KOL-bogen Vejledning til patienter og pårørende www.lunge.dk Lungeforeningen : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen : 1 Indhold Hvad er KOL...3 Symptomer ved KOL...6 Hvordan stilles diagnosen

Læs mere

Værd at vide om Inhalationsdevices

Værd at vide om Inhalationsdevices Værd at vide om Inhalationsdevices Værd at vide om inhalationsdevices, version 2 Sygehusapotek Fyn Lægemiddelinformationen 2 Inhalationsspray uden åndingsbeholdere Autohaler Respimat Standardinhalationsspray

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Bispebjerg Hospital SIKS-projektet Amager Hospital Frederiksberg Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Sundhedscenter Østerbro

Bispebjerg Hospital SIKS-projektet Amager Hospital Frederiksberg Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Sundhedscenter Østerbro KOL-rehabilitering Februar 2008 Bispebjerg Hospital SIKS-projektet Amager Hospital Frederiksberg Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Sundhedscenter Østerbro KOL-rehabilitering KOL-rehabilitering

Læs mere

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Dine lunger bliver aldrig, som de var før. Som tidligere ryger må du leve med den nedsatte lungefunktion, som smøgerne har givet dig Af Line Felholt, november

Læs mere

8. Rygerelaterede sygdomme

8. Rygerelaterede sygdomme 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen 20-30 år efter rygestart i form af sygdom og død.

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren OBS: der ligger to indlægssedler i forlængelse af hinanden med to forskellige fremstillere. Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationsspray, suspension 50, 125 og 250 mikrogram/dosis

Læs mere

Patientinformation. Iltbehandling

Patientinformation. Iltbehandling Patientinformation Iltbehandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Iltkoncentrator Hvorfor iltbehandling Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende nedsat, kan det blive

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationsspray, suspension 50, 125 og 250 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

KOL-bogen. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

KOL-bogen. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 KOL-bogen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KOL?.........................................................................................

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 helbred Samtale og information om helbred kan spille en stor rolle i forbindelse med et rygestop. Klientens forståelse af sammenhængen mellem rygning og specifikke helbredsmæssige

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide 50 mikrogram/500 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide 50 mikrogram/500 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Seretide 50 mikrogram/100 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt 50 mikrogram/250 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Asmanex Twisthaler, 200 mikrogram/dosis og 400 mikrogram/dosis; inhalationspulver Mometasonfuroat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende Temanummer Juli 2011 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg L ungerne er opbygget af et fint forgrenet rørsystem, der leder den indåndede luft ud i alle dele af lungerne. Luften føres gennem hovedbronkier

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Beclometasondipropionat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Beclometasondipropionat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN AeroBec 50 mikrogram pr. dosis og 100 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, opløsning Beclometasondipropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

Knæartroscopi Efter operationen

Knæartroscopi Efter operationen Patientinformation Knæartroscopi Efter operationen Ortopædkirurgisk Afdeling/ Ortopædkirurgisk Ambulatorium Grindsted Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Efter kikkertundersøgelse

Læs mere

KOL-bogen. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

KOL-bogen. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 KOL-bogen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indhold KOL betyder kronisk obstruktiv lungesygdom Hvad er KOL?... 4 Symptomer ved KOL...

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

KOL-rehabilitering. KOL-rehabilitering September 2008

KOL-rehabilitering. KOL-rehabilitering September 2008 KOL-rehabilitering September 2008 Bispebjerg Hospital SIKS-projektet Amager Hospital Frederiksberg Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Sundhedscenter Østerbro Sundhedscenter Nørrebro KOL-rehabilitering

Læs mere

KOL Organisation i Almen praksis. Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl

KOL Organisation i Almen praksis. Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl KOL Organisation i Almen praksis Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er almen praksis opgave? Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er svært

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16 lungen 1 lungen Indhold side introduktion Denne vejledning guider igennem en lungedissektion og er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af lungens forskellige dele og funktioner

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUVENTOL EASYHALER

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUVENTOL EASYHALER INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Buventol Easyhaler 100 mikrogram og 200 mikrogram pr. dosis, inhalationspulver, Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

Læs mere

At leve med åndenød. Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød

At leve med åndenød. Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød At leve med åndenød Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning

Læs mere

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Genoptræning Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Din skulder har været gået af led, og er nu sat på plads.

Læs mere

At leve med åndenød LUNGER OG KRÆFTSYGDOM NATURLIGE REAKTIONER PÅ ÅNDENØD

At leve med åndenød LUNGER OG KRÆFTSYGDOM NATURLIGE REAKTIONER PÅ ÅNDENØD LUNGER OG KRÆFTSYGDOM Lungerne er det organ, der bringer ilten ind i din krop. Ilten er i indåndingsluften, og din krop behøver ilt for at kunne fungere. Al muskelarbejde kræver ilt. Du har to lunger,

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. beclometasondipropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. beclometasondipropionat Indlægsseddel: Information til brugeren AeroBec 50 mikrogram pr. dosis og 100 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, opløsning beclometasondipropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

Læs mere

Rygning og hjerte-kar-lidelser

Rygning og hjerte-kar-lidelser Rygning og hjerte-kar-lidelser Det er svært at holde op med at ryge. Men hvis du lider af en hjerte-kar-lidelse, er et rygestop særligt vigtigt for dit helbred. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren 25 mikrogram/dosis inhalationsspray, suspension Salmeterol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Til patienter og pårørende. Skulderøvelser. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Skulderøvelser. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Skulderøvelser Træningsprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Skulderøvelser UDLEVERET AF: Tlf.nr.: 79 97 61 63 Formålet med øvelserne er: At øge bevægeligheden

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Patientvejledning September 2013 Indledning Strålebehandling kan påvirke vævet i underhud og muskler, så det bliver fortykket

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Sådan træner du i hverdagen, efter du er blevet opereret i mavesækken

Sådan træner du i hverdagen, efter du er blevet opereret i mavesækken Sådan træner du i hverdagen, efter du er blevet opereret i mavesækken Du er blevet opereret i mavesækken gennem et snit i din mave og brystkasse. Operationen er foregået tæt på dit mellemgulv, og det betyder,

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide. 25 mikrogram/250 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationsspray, suspension

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide. 25 mikrogram/250 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationsspray, suspension INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 25 mikrogram/50 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/125 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/250

Læs mere

Perifer karsygdom Patientinformation

Perifer karsygdom Patientinformation Perifer karsygdom Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological

Læs mere

Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder

Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder Har du behov for yderligere rådgivning i energibesparende arbejdsmetoder, har du mulighed for at få kontakt til en ergoterapeut i kommunen eller på

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere