Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4"

Transkript

1 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål i hæfte side 5 Tjekliste side 9

2 Introduktion CITES-kassen, du nu har lånt, indeholder undervisningsmateriale, der er rettet mod biologiundervisningen i klasse. Andre klassetrin vil imidlertid også kunne have glæde af kassen. CITES-kassen er udarbejdet for at gøre opmærksom på problematikken omkring handelen med truede dyr og planter og for at virke som inspiration for de lærere og elever, der arbejder med emner om vilde dyr og planter og naturbeskyttelse. Det skriftlige materiale i kassen beskæftiger sig med årsagerne til at flere og flere dyre- og plantearter regnes som truede af udryddelse, og det belyser tankerne bag Washingtonkonventionen, hvis formål det er at regulere den internationale handel med de truede arter. Washingtonkonventionen kaldes i daglig tale for CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Derudover indeholder CITES-kassen omkring 30 eksempler på genstande fra truede dyrearter og en enkelt planteart. Alle genstandene er konfiskeret af politiet i henhold til Washingtonkonventionen dog med undtagelse af dådyrgeviret, som også findes i kassen. Dådyr er ikke omfattet af konventionen, men geviret er vedlagt for at eleverne eventuelt kan prøve at gætte sig til hvilke af effekterne, der er fra truede dyrearter og hvilke der ikke er. Genstandene kan også bruges til at snakke om bæredygtig/ikke-bæredygtig udnyttelse af naturen. Der står i hæftet De dyrebare dyr, at eleverne eventuelt kan kontakte Skov- og Naturstyrelsen efter aftale med læreren, hvis de vil vide mere om handelen med truede dyre- og plantearter. Vi håber dog, at svarene først vil blive forsøgt fundet på anden vis, fx ved at besøge vores CITES hjemmeside eller gå på biblioteket. Ligeledes håber vi, at du i første omgang vil kunne finde svarene samme sted, hvis du skulle have nogen spørgsmål. Medarbejderne i Skov- og Naturstyrelsen kan hovedsageligt svare på de praktiske og juridiske spørgsmål vedrørende konventionen. Spørgsmål vedrørende dyrenes adfærd, udbredelse og generelle biologi vil kunne besvares bedre andet steds, fx på biblioteket eller på internettet. Det bedste er at søge på dyrenes eller planternes videnskabelige navne. Der er to CITES hjemmesider. Den ene (www.skovognatur.dk/cites) er den officielle og indeholder oplysninger om Washingtonkonventionen generelt og hvordan den forvaltes. Den anden (www.cites-kassen.dk) indeholder en kort introduktion til CITES-kasserne, samt henvisninger til relevante hjemmesider i ind- og udland. 1

3 Undervisningsmaterialet Med kassen følger der forskelligt materiale, som kan indgå i undervisningen efter behov. Det vedlagte materiale kan frit kopieres. Hæftet De dyrebare dyr ligger som klassesæt (30 stk.). Hæftet er delt op i to dele, hvor første del er en generel introduktion til problemstillingen om truede dyre- og plantearter. Den anden del giver en kort beskrivelse af seks vidt forskellige truede dyrearter, der hver har sin spændende historie. Til hver af de seks case stories hører nogle få spørgsmål. Spørgsmålene kan besvares ved at bruge oplysningerne i hæftets første del samt det vedlagte Lademanns Dyreleksikon. Desuden skal listerne over dyr og planter omfattet af Washingtonkonventionen bruges (røde hæfter; 3 stk.). Disse hæfter er ikke særlig børnevenlige og kræver muligvis lidt hjælp fra læreren. Svar på spørgsmålene i De dyrebare dyr er besvaret sidst i denne lærervejledning og det også er angivet præcist hvor i listerne, svarene kan findes. I kassen er desuden vedlagt lidt materiale, hvis formål er at tjene til inspiration og oplysning. Der er vedlagt 4 eksemplarer af Skov- og Naturstyrelsens folder Køb ikke deres liv og 2 eksemplarer af hæftet Natur på retur. Sidstnævnte hæfte er udarbejdet som undervisningsmateriale af Verdensnaturfonden og Mellemfolkeligt Samvirke, hvorfor hæftets indhold ikke nødvendigvis repræsenterer Skov- og Naturstyrelsens holdninger. Hæftet er imidlertid velegnet til at skabe debat om emnet og kan anvendes efter behov. Faktakortene Til hver effekt i kassen hører et faktakort, der viser et billede af effekten samt et billede af det dyr eller den plante, effekten stammer fra. Ofte er der meget stor forskel på effekten og dyret/planten i levende live, og det kan være svært at forstå, hvorfor lige netop den effekt er omfattet af Washingtonkonventionen. Faktakortene er produceret for bl.a. at svare på det spørgsmål. Da der er flere af effekterne, der stammer fra samme dyreart, er der i alt 15 faktakort til de 28 effekter. Kortene indeholder information om hvilken dyre- eller planteart effekten stammer fra og hvad effekten bruges til. Desuden fortælles der kort om hvordan dyret eller planten lever og hvorfor den er på Washingtonkonventionens lister. Hvor det er muligt er det beskrevet hvordan tingene blev konfiskerede. Faktakortene kan både bruges af læreren og af eleverne enkeltvis eller i grupper. Disse kan eventuelt senere holde oplæg i klassen om de forskellige effekter. Kassens effekter kan derud- 2

4 over bruges på mange forskellige måder. Et eksempel kan være at alle tingene lægges op på et bord, hvorefter eleverne skal gætte hvilke dyre- eller plantearter, effekterne kommer fra. Derefter kan de gætte hvilke af disse arter, der er beskyttet af Washingtonkonventionen og hvorfor netop denne art har behov for ekstra beskyttelse. Det kan være temmelig vanskeligt at regne ud for nogle af effekterne. Vedligeholdelse Emnekassen skal meget gerne holde en hel del år, så vi beder alle om at passe godt på både de konfiskerede effekter og på undervisningsmaterialet. Vi har i slutningen af denne vejledning inkluderet en samlet indholdsfortegnelse som skal kontrolleres, inden kassen sendes tilbage til amtscentret. Denne indholdsfortegnelse findes også på indersiden af CITES-kassens låg. Undervisningsmaterialet bedes holdt samlet i den lille aluminiumskuffert, ligesom de mindre effekter bedes holdt samlet i den lille hvide kasse. Både kufferten og den hvide kasse har ligeledes indholdsfortegnelser i låget. Hvis der mangler undervisningsmateriale, konfiskerede effekter eller kassen er i stykker bedes du kontakte amtscentret se under kontaktadresser. Da flere af tingene er meget sarte, ville det være dejligt hvis eleverne passede ekstra godt på disse. Det drejer sig specielt om stenkorallen, kæmpemuslingen, uglen, elfenbensfiguren og kæmpekonkylien. Disse bedes pakket grundigt ned i deres kasser eller i det vedlagte skumgummi. Hvis det skulle ske at en effekt går i stykker, bedes du ligeledes kontakte amtscentret. VIGTIGT: Da visse af effekterne er imprægnerede er det vigtigt at alle vasker hænder efter kontakt med CITES-kassens indhold. 3

5 Kontaktadresser Skov- og Naturstyrelsen Vildtforvaltningskontoret Washingtonsektionen Haraldsgade København Tlf.nr (alle hverdage mellem 9.00 og 12.00). Hovedsageligt til besvarelse af praktiske og juridiske spørgsmål angående Washingtonkonventionen. Fax nr Webside: (hovedsiden) (sekundær side) 4

6 Svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Bjerggorilla Bjerggorillaen er en menneskeabe.,ævn to andre menneskeaber. Svaret kan bl.a. findes i Lademanns Dyreleksikon. De andre arter af menneskeaber er lavlandsgorilla, chimpanse, bonobo og orangutang. Mange zoologer regner ligeledes gibbonen som menneskeabe. Lavlandsgorillaen (almindeligvis bare kaldet gorilla), chimpansen og orangutangen nævnes i Lademanns Dyreleksikon. Bonoboen er en art af chimpanse. Den er meget intelligent og regnes for menneskets nærmeste slægtning. Hvilken liste er bjerggorillaen på? Liste I (og bilag A) (side 15 i det røde hæfte, midt på siden). Hvorfor er bjerggorillaen på den liste? Fordi bjerggorillaen er en art, der ikke kan tåle at blive handlet med. Der er så få tilbage i verden, at arten er nødt til at være fuldstændigt beskyttet for at have en chance for at overleve. Derfor er den på liste I, der forbyder al handel. Er der stadigvæk nogen, der gerne vil have en gorillahånd som askebæger? Eller en gorillaunge som kæledyr? Hvorfor/hvorfor ikke? Det kan være svært at svare på sådan et spørgsmål, men desværre har nogle mennesker en trang til at eje det sjældne og svært opnåelige. Og mange steder i verden er forståelsen for naturbevaring ikke så udpræget som i Danmark. Der er flere nylige eksempler på at lavlandsgorillaer er blevet slået ihjel for at deres unger kan blive solgt som kæledyr. Hvordan kan man hjælpe bjerggorillaen med at overleve? Det er endnu et spørgsmål, som det kan være svært at svare præcist på. Bjerggorillaen er hovedsageligt truet pga. befolkningspres mod de sidste par skove, de lever i. Disse skove skal derfor bevares, hvilket kræver en indsats fra de lande(uganda, Congo og Rwanda), der huser bjerggorillaerne. Det er vigtigt at sikre at de lokale mennesker, der pga. fattigdom ønsker at fælde skovene, kan sikres en indtægt på anden vis. Derudover er det vigtigt at få begrænset en eventuel ulovlig handel med produkter fra bjerggorillaer. Dette kan både gøres ved hjælp af effektiv grænsekontrol og måske mest effektivt ved hjælp af grundig information til eventuelle købere. 5

7 Javanæsehorn,ævn to andre arter af næsehorn. I Lademanns Dyreleksikon kan man finde det sorte næsehorn og sumatranæsehornet. Desuden findes det hvide næsehorn og det indiske næsehorn. Hvis næsehornspulver ikke er særlig god medicin, hvorfor bliver man så ved med at betale så høje priser for det? Her lægges op til en debat om hvor svært det kan være at ændre tankegangen hos folk. 1æsehornspulver er ligesom pulveriserede tigerknogler blevet brugt i hundredvis af år og det har vist sig meget svært at få folk til at tro på at det ikke virker. F.eks. har 60% af alle læger i Taiwan knust næsehornspulver i medicinskabet. Javanæsehornet er på liste I. Find tre dyr, du ikke kender, der er opført på liste I i CITES listerne. Det er bare at gå i gang med listerne.,ordamerikansk bison Der er tre slags bisonokser i verden. Den nordamerikanske steppebison, skovbisonen og den europæiske bison også kaldet wisent. Hvilken af de arter er på CITES listerne? Skovbisonen er på Bilag B/liste II (midt på side 21 i det røde hæfte) Hvor lever den europæiske bison? Den lever i det østlige Europa (Lademanns Dyreleksikon side 54) Hvornår skal et dyr eller en plante på CITES listerne? Et dyr eller en plante skal på CI- TES liste II, når der skal holdes ekstra godt øje med, hvor meget der købes og sælges af den. På den måde forsøger man at forhindre at arten bliver alvorligt truet. En art skal på liste I, hvis den er så truet, at handel med den kan medføre udryddelse i den umiddelbare fremtid. Det er konventionens medlemslande, som i fællesskab træffer afgørelse om, hvilke dyr og planter der skal være på listerne. 6

8 Belugastør Hvorfor er der så få af de store belugastører tilbage? Jo større en belugastør er, jo mere kaviar er der i dem. Derfor har de store fisk altid været meget eftertragtede. En enkelt fisker kan tjene til et helt liv ved at fange bare en enkelt af de helt store fisk. En belugastør kan indeholde op til 200 kg. kaviar. Det er yderst sjældent at fange så store dyr nu. Hvorfor er størerne på liste II og ikke på liste I? Fordi man mener at en kontrolleret handel med dem er bæredygtigt. Hvis det viser sig ikke at være nok for nogle af arterne, vil der blive sat en stopper for handelen med kaviar fra disse arter. Det kan ske ved at arten flyttes til liste I eller at der laves en aftale om et midlertidigt handelsforbud, indtil problemerne er løst. Begge dele skal godkendes af konventionens medlemslande (kaldet parter). Må du købe kaviar i Danmark? Da støren og dermed kaviar er på bilag B/liste II kan man lovligt købe kaviar indenfor hele EU uden tilladelse. 1år kaviaren importeres til Danmark fra lande uden for EU fx Rusland skal der særlige tilladelser til.,ævn to andre fiskearter på CITES listerne. På side 43 i det røde hæfte findes der flere navne på fisk, der findes på CITES listerne. Den berømte blå fisk ( det levende fossil ) og kæmpemallen er på liste I. Stor hvid haj Hvor stor kan en stor hvid haj blive? I Lademanns Dyreleksikon kan man læse at den store hvide haj bliver op til 7 meter lang. Hvad kan man gøre for at beskytte den store hvide haj? Det vigtigste for den store hvide haj, er at man holder fangsten på et bæredygtigt niveau. Derudover skal man forsøge at bevare deres levesteder og forhindre at havet bliver så forurenet, at der ikke længere kan leve sunde bestande af store hvide hajer. Den store hvide haj har dræbt en del mennesker gennem tiden. Hvorfor vil nogen bevare den alligevel? Her lægges der op til en diskussion om hvorfor dyr og planter er vigtige og hvorfor mange gerne vil bevare dem. 7

9 Spix s ara Hvilken liste og bilag er Spix s ara på? Liste I og bilag A (side 31 midt på siden i det røde hæfte). Tror du man kan redde Spix s ara fra at uddø? Hvorfor/hvorfor ikke? Det spørgsmål er der ingen der kan svare sikkert på. Men det er en god anledning til at diskutere, hvad man kan gøre for at redde meget sjældne dyr. Et af de vigtigste tiltag i dette tilfælde er at få fuglene i fangenskab til at yngle, så man på et tidspunkt kan få sat nogle af fuglene ud i naturen igen. Derfor er det mindst lige så vigtigt at få bevaret så mange af artens levesteder som muligt.,ævn andre papegøjer på listerne. Man kan finde navnene på mange papegøjearter på side 30 og 31 i det røde hæfte. 8

10 Tjekliste 1 stk. udstoppet havskildpadde/skjold fra havskildpadde 1 stk. skind fra europæisk los 1 bundt skind fra sydamerikansk tigerkat 1 stk. taske lavet af krokodille 1 stk. taske lavet af kvælerslange 1 stk. bælte lavet af brillekobra 1 stk. regnstok fra kaktus 1 stk. sko af kvælerslangeskind 1 stk. elfenbensfigur 1 stk. gevir fra dådyr I lille hvid kasse: 1 stk. armbånd af elfenben 1 stk. halskæde af elfenben 1 stk. armbånd af havskildpaddeskjold 2 stk. ringe af havskildpaddeskjold 1 stk. armbånd af elefanthalehår 2 slags medicin fra bl.a. moskushjort 3 stk. farvede hårstumper fra colobusabe 2 stk. kløer fra isbjørn I lille brun kasse: 1 stk. ugle af kæmpemuslinger I stor brun kasse: 1 stk. stenkoral 1 stk. kæmpekonkylie 1 stk. kæmpemusling I materialekuffert: 30 stk. De dyrebare dyr 1 stk. Lademanns Dyreleksikon 1 stk. lærervejledning 15 stk. faktakort 2 stk. Natur på retur 3 stk. Washingtonkonventionens lister 4 stk. Køb ikke deres liv 9

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

HISTORIEN OM Den Blå Planet

HISTORIEN OM Den Blå Planet UNDERVISNINGSMATERIALE HISTORIEN OM Den Blå Planet En fantasifuld fabel om sol, skygge og sommerfuglestøv Til læreren I Historien om Den Blå Planet har de yngste masser af muligheder for at drømme sig

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005. Operation næsehorn. Flamingoen - en langbenet skønhed. Natur i parken: Rynket rose.

Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005. Operation næsehorn. Flamingoen - en langbenet skønhed. Natur i parken: Rynket rose. SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo nr.72 Vinter 2005 Operation næsehorn Flamingoen - en langbenet skønhed Natur i parken: Rynket rose TEMA - Javaaber SIMBA Medlemsblad for Givskud Zoo INDHOLD Udgives af

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere