Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015"

Transkript

1 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt. 2. Valg af dirigent Ole Christensen, 3F blev foreslået som dirigent og valgt. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabet var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne og derfor beslutningsdygtigt. Derudover konstaterede dirigenten at der fremmødt 37 stemmeberettigede. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 4. Valg af stemmeudvalg (9 personer) Dirigenten foreslog at afvente nødvendigheden om et stemmeudvalg skulle bruges. Dette blev godkendt. 5. Beretning Inge-Lise Christense, konstitueret formand LO Randers afgav den mundtlige beretning med følgende overskrifter: Det har været en turbulent tid siden vi afholdte sidste repræsentantskabsmøde, hvilket min beretning også vil bare præg af. I december meddelte daværende LO formand Henrik G. Hansen at han trådte tilbage på grund af for stort arbejdspres. Lokalerne i 3F er opsagt, så LO s adresse er pt. hos FOA Randers. Hvad skal vi med LO Randers i fremtiden, det er proces som vi skal i gang med. Derfor har vi besluttet at afholde en konference den 20. november efter LO Danmarks kongres med fremtiden på dagsordenen. Randers er Landets 6. største by og er med i storby samarbedet, derfor har vi brug for LO Randers, der er et stort generationsskifte på vej med ny formand i Der står i vores formålsparagraf, at vi som LO sektion skal samle alle fagforeninger i sektionens geografiske område og samarbejde om erhverv-, beskæftigelse- og værdipolitiske spørgsmål med baggrund i LO fagbevægelsens værdigrundlag.

2 Vi har arbejdet med et overvældende antal af reformer, så som dagpenge reform, tilbagetrækningsreform, FØP reform og SDP reform, som har gjort det nødvendigt at have fokus på arbejdsmarkedspolitikken. Tidligere skulle samfundet sikre os når vi blev syge, mistede arbejdsevne eller blev arbejdsløse, dette forhold er nu afløst af skrappe krav og kontrol. Den danske model er under pres, den fleksibilitet den har givet, er nu under forandring. Vi vil noget andet i LO Randers, vi vil fastholde arbejdet for en god arbejdsmarkeds politik, vi vil arbejde for at sikre ledige og at vores medlemmer kan fastholde og bevare deres plads på arbejdsmarkedet. Vi skal arbejder hårdt for at arbejdsmarkeds parter er en medspiller i den lokale arbejdsmarkedspolitik. Det seneste der er sket i Randers er etableringen af Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, som er en afløser for det tidligere LBR. Arbejdsklausuler har vi i LO arbejdet hårdt for og dette arbejde er lykkes med byrådets beslutning. Vi nærmer os også et folketingsvalg og i storby arbejdet arbejder vi sammen om en fælles dagsoden for hvad vi vil som fagbevægelse. Alternativet til den nuværende regering er skræmmende. Vi har også lavet en af tale om frivillighed i kommunen, men den nye mulighed for frivillighed på overførselsindkomster, samt at man som dagpengemodtager må tage 15 timers frivilligt arbejde uden fradrag i indkomsten udfordrer det ordinære arbejdsmarked. Men vi må følge udviklingen skarpt. Til slut vil jeg lige erindre om at det også snart 1. maj, så jeg vil gerne opfordre jer til at gå på Facebook og dele vores folder om 1. maj ud i kommunen. Til beretningsdelen er der udarbejdet to udtalelser som indgår i denne. Derudover vil to udvalgsformænd supplere beretningsdelen med et par korte indlæg fra deres respektive udvalg. Herefter vil jeg overlade beretningen til forsamlingens drøftelse og eventuelle godkendelse. Karen Ø. Sørensne (FOA), formand for LO s arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøudvalgets mål er at styrke og forbedre indsatsen på arbejdsmiljøområdets i LO Randers organisationsområde. At arbejde for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens bestemmelser, og styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i deres arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet. Udvalget har siden sidste repræsentantskabsmøde deltaget i 1. maj arrangement på Skovbakken. Her har vi haft en stand, hvor der er mulighed for at komme og få en snak om arbejdsmiljø og unges fritidsjob. Men vi mangler opbakning til det arbejde vi gør, så en opfordring til organisationerne om at melde sig på banen.

3 I 2014 afholdt vi et fyraftensmøde omkring Arbejdstid, hvor Inger Marie Wiegman Team arbejdsliv, holdt et oplæg omkring konsekvenser ved skiftende og lange vagter samt natarbejde. Med det arbejdstidsregelsæt der er for både det offentlige og private område, er man nød til at forholde sig til arbejdstid. Vi står i det dilemma at mange af vore kolleger hellere vil klumpe alle ugens arbejdstimer sammen til et par dage, og gerne arbejde timer i døgnet. På det private område arbejdes der blandt andet med 12 timers vagter i 3 dage i træk. Vi er nød til som faglige organisationer at fortælle medlemmerne at det kan godt være at det på kort sigt, passer en fint at arbejde timer i en weekend eller to sammenhængende dage, men på lang sigt viser forskning at det skader helbredet. Stress og psykisk arbejdsmiljø. Et udvalgsmedlem deltog i arbejdsmiljøugen i et tema arrangement om stress og psykisk arbejdsmiljø. Et interessant arrangement, der gav stof til eftertanke. Blandt andet kunne der refereres fra Arbejdsmedicinsk klinik i Herning at: danskere er sygemeldt på grund af stress, hver eneste dag danskere ca. 12 % af befolkningen har symptomer på alvorlig stress hver dag. Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet. Stress betyder en million fraværsdage Hvert år dør 1.400, som følge af arbejdsrelateret stress. Vi har god grund til at koncentrere os om det psykiske arbejdsmiljø, hvis vi vil sikre et ordentlig arbejdsliv, både på det private og offentlige område. Stress og psykisk arbejdsmiljø lokalt. Jeg tror Randers Kommunen følger ret godt med i statistikken af, hvad jeg lige har nævnt, vi har store udfordringer i forhold til de budgetbesparelser der skete ved sidste års budgetbehandling. Vi har en oplevelse af at Randers Kommune ikke længere er en værdibaseret ledet kommune, men efterhånden kun er en økonomibaseret kommune, hvor værdier og personalepolitikker er noget som er skrevet på et stykke papir og lagt i en skuffe, og velfærd er et fyord. Randers Kommunes personalepolitik handler om Ordentlighed, ligeværdighed, forskellighed, udvikling, frihed og åbenhed. Helt ærligt, det kan godt være man skal skære i budgetterne, men man skal behandle både medarbejderne og borgerne ordentlig og det har vi i de sidste par måneder været vidne til ikke sker. Medarbejderne i 4 distrikter og et center har fortalt FOA hvordan forholdene er. Vi har kendskab til problemer på børneområderne og der er sikkert andre områder, hvor man ser stort på personalepolitikken, hvor man ser stort på at inddrage medarbejderne i planlægningen, hvor man som leder fortæller medarbejderne at kan du ikke lide være på arbejdspladsen så rejs. Det er ikke i orden at hjemmeplejen skal overskride fartgrænsen for at nå til borgerne, fordi vejtiden er skåret, så det umuliggør at nå frem til kollegaen som venter på en, hvis fartgrænse skal overholdes. Det er ikke i orden at man vagtplanlægger med mange korte vagter, for at slippe for at give hjemmeplejen frokostpause,

4 Det er ikke i orden, at der ikke er tid til at dokumentere, det som lovgivningsmæssigt skal dokumenteres. Det er ikke i orden at der sker fejl hos borgerne, fordi medarbejderne er for pressede Jeg tror at Randers Kommune har en ledelsesmæssigt udfordring. Arbejdsulykker I 2014 blev der anmeldt ulykker og 37 af disse med døden til følge. Vi kan konstatere at der i 2015 (8. april) er anmeldt ulykker og 3 dødsulykke. Derfor er det stadig vigtigt at arbejdsmiljøet har høj prioritet på danske arbejdspladser og at fagbevægelsen også gør en ekstra indsats på dette område, at vi i fagbevægelsen, tager debatten om hvordan vi i fællesskab kan sætte fokus på arbejdsmiljøområdet. Og hvis vi skal forsætte det tværfaglig samarbejde om arbejdsmiljø i LO, så skal vi altså bruge lidt flere aktive repræsentanter til LO arbejdsmiljø. Tak for ordet. Jan Guldman (3F), formand for skolekontaktudvalget Jeg har to ting jeg gerne vil nævne fra skolekontaktudvalgte. Den ene er vores gæstelærerordning som er en fantastiks ordning vi har i samarbejde med UU. Vi kommer på besøg i 50 skoleklasser eller de besøger os i fagforeningerne. Her trækker vi alle og viser at vi er solidariske og kan vise det overfor eleverne. Den anden ting vi har arbejdet med er jobpatruljen, LO har lagt det ud til 3F og HK, men i Randers har vi i LO samarbejdet på tværs af fagforeningerne om denne opgave. 7 unge fra forskelige fag har besøgt ikke mindre end 449 arbejdspladser. Min Opfordring til jer at såfremt I kender nogle unge som har lyst til at være med så giv udvalget besked. Det er vigtigt at nævne at Jobpatruljen ikke skal løse problemer, men mere er et møde ung med ung med dialog om fagbevægelsen. Ellen Pedersen (3F) Roste beretningen som afspejlede, at det har været en travl periode for forretningsudvalget, arbejdet med reformer og arbejdsklausuler viser det. Nu må vi så holde øje om arbejdsklausulerne overholdes. Vil gerne nævne at selvom frivillighed italesættes som noget fantastisk, så er faktum at det fratager ordinært arbejde fra nogen, det er jo blevet til noget man skal og noget man skal møde op til og hvis de frivillige ikke var der går arbejdet i stå. Enig i at vi skal have skarpt fokus på dette område. Det vi arbejder allermest med indenfor det private område er det vi kaldet de prekære arbejdsområder, her taler vi om vikaransættelser igennem bureauer, deltidsansættelser og her bliver vi nød til at være vågne for at fastholde vores OK.

5 Som byrådsmedlem bliver jeg ked af at høre at kommunen ikke lever op til kommunens værdier, så jeg håber at I som faglige organisationer vil råbe op om dårligt arbejdsmiljø. Det er drønvigtigt at vi har et LO i Randers, hvis vi mister det, mister vi terræn i fagbevægelsen. Jan Helbo, (Metal Østjylland) Jeg er helt enig i formandens bekymring om at frivillighed har taget overhånd, men vi skal være opmærksomme på at i et liberaliseret samafund er det farligt, fordi det frivillige arbejde bliver brugt for at de rige kan spare skat. Det virker som om frivillighed bliver budgetlagt, så derfor er det et problem. Viggo Thinggaard, (HK Østjylland) Takkede for en god beretning med et klart politisk sigte. Jeg er også glad for at LO Randers vil sætte fremtiden på dagsordenen. Det er vigtigt at vi drøfter det, i HK mener at der skal være et lokalt LO i hver kommune, men vi skal også kigge på at fagforeningerne dækker større og større geografiske områder. Vi også skal kigge på hvor sektionerne kan arbejde sammen på det administrative område i større områder, men politisk skal vi arbejde lokalt. LO s kommende kongres vil helt sikkert også tage sektionernes fremtid op til debat. Jobpatruljen skal fastholdes som en kort aktivitet der ikke sovses ind i vedtægter og andet bureaukrati. Klaus Jensen, (3F) Jeg har et spørgsmål til udtalelsen Vi tør ikke risikere en blå regering jeg vil gerne vide hvad vil regeringen? Fortalte om et møde med Henrik Saas Larsen i 3F hvor han havde stillet spørgsmålet: Hvordan kan det være at når det er arbejderne har skaber værdierne, at det er de rige der får goderne? Saas Larsen havde sagt at han ikke var enig i at arbejderne skaber alle værdier dog uden at nævne hvem så. Hans sagde også at i øvrigt har murere trang til drikkeri, og nævnede at hvis en arbejderfamilie på 4 personer havde , vil de alle bruge hver. Derfor mit spørgsmål: Hvad vil regeringen? Klaus sluttede med at sige at han vil foreslå at vi sætter en månedsløn på højkant, og stopper arbejdet i en måned indtil vi får rettet op på uligheden. Inge-Lise Christensen, (LO) Omkring frivillighed. Vi har jo levet med den idenfor sporten, men prøv at sammenligne det med et alderdomshjem, hvis der ikke er frivillige til en fodboldkamp spilles der ikke, tænk hvis vi skulle sige det samme til de gamle i morgen kan du ikke blive passet, der er ingen frivillige på arbejde. Vi ødelægger det danske arbejdsmarked hvis vi ikke passer på.

6 Dirigenten satte derefter beretningen til afstemning. Beretningen blev enstemmig godkendt. Udtalelserne Vi tør ikke risikere en blå regering og Styrk Den Danske Model Et mere retfærdigt arbejdsmarked ændres til et mere retfærdigt og stærkt arbejdsmarked. Med ændringen blev begge udtaleser enstemmig godkendt. 6. Regnskab Kasserer Jan Guldmann fremlagde regnskabet og startede med at pointere at både ledelse, revisor og bilagskontrollanter var enige om at regnskabet giver et retvisende billede af LO Randers aktiver, passiver og finansielle stilling. Jan gennemgik de enkelte poster og de væsentlige ændringer og sluttede af med at sige at der var et samlet overskud på kr. Forretningsudvalget har besluttet at anvende en del af overskuddet en 20 % lavere kontingentbetaling, som der sendes tilbage til medlemsorganisationerne. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 7. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 8. Kontingentfastsættelse Kasserer Jan Guldmand foreslog uændret kontingent i 2015 og at forretningsudvalget i 4. kvartal tager stilling til Ændret kontingent blev enstemmig godkendt. 9. Navne på indstillede fra organisationerne til forretningsudvalget 3F Randers: Blik og Rør: Dansk El-Forbund FOA Randers: HK Østjylland: Metal Østjylland: Serviceforbundet: Socialpædagogerne Østjylland Ole Christensen og Jan Guldmann Erling Petersen Peter Kann og Jens Bang Hanne Tinggaard Bak og Karen Ø Sørensen Bent Klim Johansen og Jojo Verndal Henrik Leth Lone Nordentoft og Allan Møller Gert Landergren Due og Lone Beider

7 10. Valg: a) Formand: Inge-Lise Christensen (1 år) Valgt b) Næstformand: Hanne Tinggaard Bak (modtager ikke genvalg) Henrik Leth Metal Østjylland valgt Valgt c) 1 Bilags kontrollant: Lise Lotte Petersen (modtager genvalg) d) 1 Bilagskontrollant suppleant: Sten Nielsen (modtager ikke genvalg) Mariane Møller valgt 11. Valg af registreret revisor Dansk Revision blev valgt 12. Afslutning Klaus efterlyste flere faglige folk med anden etnisk baggrund i forsamlingen og foreslog at LO Randers nedsætter et integrationsudvalg. Henrik takkede for valget og opbakningen til posten som næstformand og tror på et godt samarbejde md formanden. Jan Guldmann nævnede at han har siddet i integrationsrådet i Randers kommune, men i stedet for et integrationsudvalg, opfordrede han fagforeningerne til selv at starte op og vende tilbage til LO, hvis det bliver aktuelt med udvalg. Inge-Lise takkede for valget til formand, vil i øvrigt også lige pege på at vi mangler noget ungdom i LO. Tak til Ole som dirigent. Tak til Henrik fra HK Østjylland for den tid du tog som formand. Også en stor tak til Hanne Thinggaard (som ikke var til stede) for dit store engagement som næstformand. Stor klapsalve fra salen. Og til sidst stor velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer. Tak for i aften. Inge-Lise Christensen, Formand LO Randers Ole Christensen, Dirigent

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

GÆLD SOCIALRÅDGIVEREN. Rådgivning om. hjælper udsatte

GÆLD SOCIALRÅDGIVEREN. Rådgivning om. hjælper udsatte 1/15 SOCIALRÅDGIVEREN Rådgivning om GÆLD hjælper udsatte Laveste ledighed i årevis OK15: Lønstigninger og arbejdstid Psykolog: Sig nej til konstant selvudvikling Skolen skal opdage flygtningebørns vanskeligheder

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere