NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO"

Transkript

1 NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KRLB KONTROLLERET KRBR GODKENDT KRBR

4

5 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO 5 INDHOLD 1 Baggrund, formål og sammenfatning Sammenfatning 6 2 Sammenhæng med kommuneplanlægning Afstande til centerområder 9 3 Omsætningen i dagligvarebutikkerne i Holstebro øst Omsætningen i den nye dagligvarebutik Omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker 10 4 Oplandsanalyse Oplande til Mejdal og Haldgård 11 5 Udviklingen i forbrugspotentiale i Holstebro øst, Flere nye borgere i Halgård Svagt stigende privatforbrug Flere dagligvarer handles via internettet 12 6 Effekter på den eksisterende detailhandel Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker 14

6 6 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO 1 Baggrund, formål og sammenfatning Innovater A/S ønsker at undersøge mulighederne for at etablere en ny dagligvarebutik på m² ved Halgård i den sydøstlige del af Holstebro. Boligområdet ved Halgård ligger ved rundkørslen ved Herningvej og Halgårdvej, hvor et stort boligområde er under udvikling. Der ligger kun få dagligvarebutikker i den sydøstlige del af Holstebro. Borgerne i området har ca. 2-4 km til de nærmeste dagligvarebutikker. Innovater har derfor bedt COWI om at gennemføre en analyse af det nuværende og fremtidige forbrugsgrundlag i oplandet til en ny dagligvarebutik samt at vurderes konsekvenserne for den eksisterende detailhandel. Aldi og Lidl ligger ca. 2 km mod nordvest inden for Ringvejen, og Dagli' Brugsen i Mejdal ligger ca. 1,5 km i luftlinje fra området. Reelt ligger Dagli' Brugsen ca. 4 km fra området, da jernbanen afskærer Halgård fra Mejdal. Dette notat giver: En beskrivelse butiksprojektets sammenhæng med kommuneplanen. En analyse af oplandets udstrækning. Beregning af forbrugsgrundlaget for en ny dagligvarebutik. En analyse af dækningsgraden, dvs. omsætningen i området sammenholdt med det samlede forbrug på dagligvarer. En vurdering af effekterne på den eksisterende detailhandel 1.1 Sammenfatning Med etablering af en ny dagligvarebutik på m² vurderes området at få markant kortere afstand til et bredt dagligvareudbud. Analyser fra ejendomsmæglere viser, at nærhed til en større by, kort afstand til en skole og kort afstand til en dagligvarebutik har stor betydning for attraktiviteten af et boligområde. Området ved Herningvej og Halgårdvej ligger i den østlige del af Holstebro og rummer et eksisterende parcelhusområde. Der er planlagt 225 yderligere boliger i den vestlige del af Halgård. De første ca. 100 grunde bliver sat til salg i Halgård forventes udbygget inden for en forholdsvis kort årrække frem mod Området er et populært bosætningsområde, og der går ca. 500 elever på Halgård Skole. Eleverne kommer fra et opland, der dækker både Halgård og Mejdal. Der er dermed mange børn og forældre fra områder uden for Halgård, som har deres daglige færden omkring Halgård Skole. Det forventes, at en del af borgerne fra

7 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO 7 Mejdal også vil handle i den nye butik i Halgård. Med nærhed til både en skole og en dagligvarebutik styrkes Halgårds bosætningskvaliteter. Med planerne om en ny dagligvarebutik er det også sandsynligt, at byggegrundene vil blive mere attraktive og at området kan blive hurtigere udbygget. Den nye butik forventes at opnå en årlig omsætning på i størrelsesordenen mio. kr. år (2014-priser). Det samlede dagligvareforbrug i Mejdal og Halgård er på ca. 85 mio. kr. pr. år, og forbruget vil stige til ca. 100 mio. kr. i takt med udbygningen af området. Det lokale opland til den nye butik er på ca personer, når området er fuldt udbygget, og det samlede forbrugsgrundlag forventes at stige fra ca. 20 mio. kr. i dag til knap 40 mio. kr. omkring år 2020, når området vil være mere eller mindre fuldt udbygget. Dertil vurderes, at også en del af borgerne fra Mejdal vil handle i den nye butik i Halgård. På grund af Halgård Skole forventes det, at % af borgerne i Mejdal vil handle i den nye butik i Halgård svarende til et yderligere dagligvareforbrug på 6-12 mio. kr. pr. år. Dermed er det reelle forbrugsgrundlag til en ny butik i Halgård nærmere 30 mio. kr. i 2015 og knap 50 mio. kr. i Se også kortet på næste side. Dækningsgraden for områdets dagligvareforsyning vil være på i størrelsesordenen %, hvis der etableres én dagligvarebutik på ca m² og hvis området er fuldt udbygget med 225 nye boliger Omsætning ny butik 30 mio. kr. 35 mio. kr. Antal borgere i Halgård Forbrug i Halgård Ca. 20 mio. kr. Ca mio. kr. Dækningsgrad Ca. 150% Ca % Udviklingen i dagligvareforbrug og dækningsgrad i Halgård. Butikken forventes etableret inden for en kort årrække. Omsætningen vurderes at blive hentet fra de nærmeste butikker i og omkring den østlige del af Holstebro. Omkring 50 % af omsætningen vurderes at blive hentet fra Aldi og Lidl, der vil være de nærmeste butikker med et tilsvarende vareudbud. Ca. 30 % af omsætningen vurderes at blive hentet fra bymidten og Bilka-området. De resterende ca. 20 % vurderes at blive hentet fra butikker i Mejdal, Tvis, Nørre Felding og andre butikker i og omkring Holstebro. Effekterne for den eksisterende detailhandel vil blive lidt mere spredte, når boligområdet i Halgård er fuldt udbygget. Tilflytterne forventes at komme fra et opland i og omkring Holstebro, og effekterne vil derfor afhænge af, hvor borgerne handlede før de flyttede til Halgård. Det vurderes også, at effekterne for de nærmeste butikker vil blive lidt mindre, eftersom dagligvareforbruget generelt er stigende, og fordi Holstebro forventes at opleve en vis befolkningstilvækst de kommende år.

8 8 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO

9 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO 9 2 Sammenhæng med kommuneplanlægning I Kommuneplan 2013 for Holstebro Kommune er det bl.a. målet, at planlægningen for detailhandel skal sikre en udvikling med velplacerede dagligvarebutikker nær boligområderne. Det fremgår også, at der skal være mulighed for at etablere nye bydelscentre eller lokalcentre i de nye boligområder for at opfylde det lokale behov. Detailhandlen i Holstebro er koncentreret i bymidten og ved Bilka-området i den nordlige del af byen. Dagligvarehandlen er også koncentreret omkring bymidten og den nordlige del af byen, men der er flere butiksområder under udvikling nær de nye boligområder i udkanten af Holstebro. 2.1 Afstande til centerområder En ny butik uden for bymidten kan etableres som en enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning eller i et lokalcenter, der betjener en begrænset del af byen, jf. planlovens 5 n. Enkeltstående butik eller lokalcenter For at der reelt er tale om en enkeltstående butik bør butikken ifølge "Vejledning om detailhandel" placeres mindst 500 m fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål. Den nye butik vil ligge under 100 m fra et område, der er udlagt til erhvervsformål med mulighed for særligt pladskrævende varegrupper. Den eneste butik i området er en stor bilforhandler, der ligger ca. 750 m (målt langs vejnettet) fra den nye dagligvarebutik. Målt i luftlinje er der ca. 500 m mellem den nye dagligvarebutik og bilforhandleren. Hvis projektet skal gennemføres som en enkeltstående butik skal området til særligt pladskrævende varegrupper indskrænkes, eller muligheden for butikker med særligt pladskrævende varegrupper kunne udgå. Det er også muligt at planlægges for et lokalcenter med en samlet ramme på op til m². Den enkelte butik i et lokalcenter må højst være m², men hvis regeringens udspil til ændringer i Planloven gennemføres, så vil det åbne mulighed for dagligvarebutikker på op til m² i lokalcentre. Der er ikke samme afstandskrav for et lokalcenter. Hvis der planlægges for en ændringer af centerstrukturen skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Der kan planlægges for både en enkeltstående butik eller for et lokalcenter. For at være sikre på afstandskravene anbefales det at udlægge området som lokalcenter. Uanset fremgangsmåden skal der redegøres for et lokalt forbrugsgrundlag. Omsætningsniveauet og forbrugsudviklingen er afgørende parametre for at vurdere det lokale forbrugsgrundlag.

10 10 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO 3 Omsætningen i dagligvarebutikkerne i Holstebro øst De følgende afsnit beskriver omsætningen i dagligvarebutikkerne i den østlige del af Holstebro. Omsætningen sammenholdes med det lokale forbrugsgrundlag for at afklare oplandet til den nye butik og effekterne for den eksisterende detailhandel. Omsætningstallene i det følgende er baseret på COWIs erfaringer fra andre steder og er opgjort skønsmæssigt. 3.1 Omsætningen i den nye dagligvarebutik Det forudsættes, at der i området på hjørnet af Herningvej og Halgårdvej vil blive etableret én dagligvarebutik med et samlet bruttoetageareal på m². Det vurderes, at arealintensiteten i den nye butik vil være ca kr. pr. m² pr. år, når boligområdet omkring Halgård er fuldt udbygget inden for ca. 5 år. Det svarer til niveauet i andre tilsvarende dagligvarebutikker. Boligudbygningen forventes igangsat allerede i Butikstype År Omsætning pr. år m² dagligvarebutik mio. kr m² dagligvarebutik mio. kr. Vurderet omsætning i den nye dagligvarebutik i Halgård. 3.2 Omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker Dagligvareforsyningen i den østlige del af Holstebro er kendetegnet ved få mindre og decentrale butikker. Størstedelen af dagligvarehandlen i Holstebro er koncentreret nærmere bymidten og ved Bilka-området i den nordlige del af byen. Borgerne i Halgård har forholdsvist langt til de nærmeste dagligvarebutikker. De fleste dagligvarebutikker i de østlige dele af Holstebro er mindre og lokale købmandsbutikker til lokalområdets forsyning. Butik Bydel Afstand til Halgård Omsætning pr. år Aldi og Lidl Holstebro 2,5 km mio. kr. Dagli' Brugsen Mejdal 3 km mio. kr. Min Købmand Tvis 4,5 km mio. kr. Min Købmand Nørre Felding 5,5 km mio. kr. COWIs vurdering af omsætningen i de eksisterende butikker og afstanden til Halgård.

11 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO 11 4 Oplandsanalyse Den nye dagligvarebutik på hjørnet af Herningvej og Halgårdvej vil primært forsyne de nærmeste omkringliggende boliger med dagligvarer. For at kunne planlægge for en ny dagligvarebutik på m² skal der redegøres for det lokale forbrugsgrundlag. Den østlige del af Holstebro kan opdeles i flere mindre oplande med et tilhørende lokalt forbrugsgrundlag. Afgrænsningerne af oplandene tager udgangspunkt i områdets infrastruktur, landskabelige barrierer og boligområdernes indbyrdes placeringer. Selvom oplandene her er skarpt opdelte vil de reelle forbrugsoplande overlappe hinanden noget mere og dermed se lidt anderledes ud. En beregning af forbruget i Holstebro Kommune viser, at en borger i Holstebro Kommune i gennemsnit bruger ca kr. pr. år på dagligvarer i de fysiske butikker. 4.1 Oplande til Mejdal og Haldgård Området omkring Mejdal og Halgård i den østlige del af Holstebro kan betragtes som et sammenhængende område. Halgård Skole har mange elever fra Mejdal, borgerne i Halgård bruger idrætshallen i Mejdal og der har været planer om at binde områderne bedre sammen via en ny jernbanebro. Der bor tilsammen ca personer i det samlede område med et samlet årligt dagligvareforbrug på ca. 85 mio. kr. i 2020, når Halgård er udbygget forventes der ca. 600 flere borgere. Det samlede forbrugsgrundlag i området vil stige til i størrelsesordenen 100 mio. kr. pr. år (2014-priser). Ifølge Planloven skal der redegøres for et lokalt forbrugsgrundlag til en ny lokal dagligvarebutik. Derfor er oplandene omkring Mejdal og Halgård opdelt. Oplandet omkring Mejdal ligger som et naturligt afgrænset boligområde nord for jernbanen og syd for vandkraftsøen. Holstebro by ligger vest for Ringvejen, og mod øst er oplandet afgrænset af landområder. Der bor ca personer i oplandet til Mejdal. Området har en lokal dagligvarebutik, Dagli' Brugsen, som den eneste dagligvarebutik. Med et samlet forbrugsgrundlag for dagligvarer på i størrelsesordenen 65 mio. kr. pr. år vurderes det, at Mejdal er underforsynet med dagligvarer. Oplandet omkring Halgård er defineret som de boligområder, der ligger omkring Halgård Skole. Oplandet er naturligt afgrænset af jernbanen mod nord og Herningvej mod syd samt af landområder mod øst og vest. Halgård er under betydelig udvikling med nye boligområder, en mulig ny forbindelse over jernbanen og en mulig ny dagligvarebutik. Der bor ca. 790 personer i Halgård i dag. Tilsammen har borgerne et årligt dagligvareforbrug på i størrelsesordenen 20 mio. kr. pr. år. Området har ingen lokal dagligvarebutik.

12 12 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO 5 Udviklingen i forbrugspotentiale i Holstebro øst, Udviklingen i forbrugsgrundlaget har betydning for dagligvarehandlen i den østlige del af Holstebro. Særligt udviklingen i indbyggertallet, privatforbruget og internethandlen har betydning for forudsætningerne for dagligvarebutikkerne. 5.1 Flere nye borgere i Halgård Et område i den vestlige del af Halgård er udlagt til 225 boliger. Der er udarbejdet en lokalplan, og byggemodning og grundsalg af de første knap 100 boliger starter i Hvis det antages, at der i gennemsnit vil bo 2,5-3 personer i hver af de nye familieboliger, vil det nye opland til Halgård udgøres af ca personer med et samlet årligt dagligvareforbrug på ca mio. kr., når området er fuldt udbygget. 5.2 Svagt stigende privatforbrug Privatforbruget forventes at stige svagt de kommende år. COWI har udarbejdet detailhandelsanalyser for store dele af de danske kommuner. Her er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig forbrugsstigning for dagligvarer på ca. 3 % frem mod Det svarer til en forbrugsstigning på ca. 1 mio. kr. pr. år for oplandet til Halgård. 5.3 Flere dagligvarer handles via internettet De senere år har internethandlen vundet stadig større indpas hos de danske forbrugere. Det forventes, at internethandlen med dagligvarer vil stige fra ca. 1-2% af forbruget i dag til ca. 5 % i Det svarer til, at forbrugerne i Halgård om 5 år vil bruge ca. 0,5 mio. kr. mindre i de fysiske dagligvarebutikker end de gør i dag. Internethandlen har således ikke så store effekter på dagligvarehandlen.

13 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO 13 6 Effekter på den eksisterende detailhandel Omsætningen i en ny dagligvarebutik vil som udgangspunkt ikke medføre, at borgerne bruger flere penge på dagligvarer end tidligere. Derfor vurderes omsætningen i høj grad at blive hentet fra de eksisterende butikker. Nogle kunder, der i dag handler i de eksisterende dagligvarebutikker i området, andre steder i Holstebro og i Herning, vil i stedet benytte den nye dagligvarebutik. Erfaringsmæssigt vil den største del af omsætningen blive hentet fra de nærmeste butikker. I det følgende er der foretaget en vurdering af effekterne på både kort sigte, og når Halgård er udbygget omkring år I det følgende vurderes betydningen af en ny dagligvarebutik i Halgård set i forhold til det eksisterende udbud af dagligvarer i området. 6.1 Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker Hvis butikken etableres inden for en kort tidshorisont vil omsætningen blive hentet fra de eksisterende dagligvarebutikker i og omkring Holstebro. De nærmeste tilsvarende butikker er Aldi og Lidl, der ligger ved Herningvej ca. 2,5 km nordvest for Halgård. Det vurderes, at ca. 50 % af butikkens omsætning vil hentet fra de nærmeste tilsvarende butikker. Det svarer til en omsætningsreduktion i de to butikker på ca mio. kr. pr. år. Aldi og Lidl ligger på vej ud af Holstebro. Ud over borgere fra det lokale opland vurderes butikkerne at tiltrække en del pendlere og andre forbikørende kunder på vej til og fra Herning. På grund af den nye butiks beliggenhed er det sandsynligt, at en del af omsætningsreduktionen i Aldi og Lidl skyldes færre forbikørende kunder frem for kunder fra butikkernes lokale opland. De næst nærmeste butikker med et tilsvarende udbud ligger i Holstebro bymidte. Det vurderes, at der vil blive hentet ca. 5-7 mio. kr. pr. år fra bymidtens dagligvarebutikker. På grund af den store omsætning i bymidten vurderes en ny dagligvarebutik i Halgård stort set ikke at påvirke de enkelte butikker. Bilka ligger ca. 10 min. kørsel fra området. Det vurderes, at mange Holstebroborgere regelmæssigt handler i Bilka. Derfor vurderes det, at ca. 15 % af omsætningen i den nye butik vil blive hentet fra Bilka svarende til ca. 5 mio. kr. pr. år. Det vurderes også, at en mindre del af omsætningen vil blive hentet fra butikken i Mejdal. Med et samlet årligt forbrug på dagligvarer på ca. 85 mio. kr., og med Dagli' Brugsen som eneste butik, handler borgerne i Halgård/Mejdal en stor del af dagligvarerene uden for det lokale opland. Derfor er det også sandsynligt, at kun en mindre del af omsætningen i den nye butik hentes fra den lokale købmandsbutik. Butikken har et mindre udbud og ligger ikke umiddelbart inden for gå- eller cykelafstand. Samlet set vurderes det, at ca. 0-2,5 mio. kr. pr. år blive hentet fra butikken i Mejdal. De to mindre butikker i Tvis og Nørre Felding er meget lokalt orienteret og vurderes kun at blive påvirket i begrænset omfang. På grund af afstanden er det sandsynligt, at butikken i Tvis vil afgive lidt mere end butikken i Nørre Felding.

14 14 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO Når boligområdet i Halgård er fuldt udbygget vil effekterne for de eksisterende butikker sandsynligvis blive lidt mindre som følge af den generelle forbrugsstigning og som følge af befolkningsudviklingen i Halgård. Samlet set vil effekterne være lidt mere spredte som følge af, at ca borgere vil flytte til området fra andre steder i og omkring Holstebro. Effekterne for "Holstebro omegn i øvrigt" dækker også over, at trafikalt butikker i eksempelvis Herning forventes at afgive en mindre del af omsætningen til den nye butik. Særligt i Herning ligger der flere dagligvarebutikker med trafikale beliggenheder, herunder butikkerne i Tjørring. Det er sandsynligt, at en del af omsætningen i den nye butik vil blive hentet herfra. Med en ny trafikalt beliggende butik i Halgård er det muligt, at en del af omsætningen vil blive hentet fra nabokommunerne, herunder Herning. Dermed vil en lidt større del af dagligvareomsætningen kunne holdes "hjemme" i Holstebro Kommune Oms. andel i ny butik 2020 Oms. andel i ny butik Aldi og Lidl mio. kr. Ca. 50 % mio. kr. Ca. 35 % Holstebro 5-7 mio. kr. Ca % 5 mio. kr. Ca. 15 % bymidte Bilka 5 mio. kr. Ca. 15 % 5 mio. kr. Ca. 15 % Dagli' Brugsen 0-2,5 mio. kr. Ca. 0-5 % - - i Mejdal Tvis og Nørre 0-2,5 mio. kr. Ca. 0-5 % - - Felding Holstebro og 0-5 mio. kr. Ca. 10 % Ca mio. kr. Ca. 35 % omegn i øvrigt herunder nabokommuner I alt 30 mio. kr. 100 % 35 mio. kr. 100 % Effekter for den eksisterende dagligvarehandel. 6.2 Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker En dagligvarebutik på m² har kun et begrænset udvalg af udvalgsvarer. Normalt regnes hele omsætningen i denne type butikker som dagligvarehandel. Derfor bliver effekterne for den eksisterende udvalgsvarehandel også begrænsede. Når Halgård er udbygget vil en del af borgerne være tilflyttere fra andre områder i Holstebro, hvor de har handlet deres dagligvarer. Dermed er der tale om en omfordeling af dagligvarehandel fra hovedsageligt Aldi og Lidl ved Herningvej og fra et bredere og mere udefineret opland i og omkring Holstebro. Normalt kan udflytning af dagligvarehandlen betyde et lavere kundeflow i bymidtens dagligvarebutikker og dermed et lavere antal afledte køb i udvalgsvarebutikkerne. Normalt handler % af kunderne både dagligvarer og udvalgsvarer på en tur til bymidten. En omsætningsreduktion i bymidtens dagligvarebutikker på ca.

15 NY DAGLIGVAREBUTIK I HALGÅRD, HOLSTEBRO mio. kr. vil dermed svare til en omsætningsreduktion på 0,5-1 mio. kr. i udvalgsvarebutikkerne, hvis forbruget er lige så stort i udvalgsvarebutikker som i dagligvarebutikker. Holstebro er en stærk handelsby, og der er forholdsvist langt til nærmeste konkurrerende handelsby med et tilsvarende udvalg. Derfor er det sandsynligt, at kunderne alligevel vil handle udvalgsvarer i Holstebro på en anden tur til bymidten. Med den begrænsede effekt for bymidtens dagligvarebutikker er det ikke sandsynligt, at udvalgsvarebutikkerne vil opleve en mærkbar forandring i kundeflowet og omsætningen som følge af den nye dagligvarebutik i Halgård.

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST

NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017 DAGROFA A/S NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST NOTAT PROJEKTNR. A091523 DOKUMENTNR.

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2015 REMA EJENDOM

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling

Læs mere

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2.

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2. LIDL DANMARK K/S LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Detailhandlen

Læs mere

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej EBELTOFT Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej 28. september 2010 Vibæk Strandvej Strandvej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej i Kalundborg Indhold 1. Indledning

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE 2016 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning 2 2 Antal butikker og butiksareal

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2 HORSENS KOMMUNE VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2 2 Effekter

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3 OKTOBER 2015 REMA EJENDOM DANMARK A/S DETAILHANDLEN I PANDRUP NYE BUTIKKER I PANDRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Handelsbarometer for Roskilde 2017

Handelsbarometer for Roskilde 2017 Handelsbarometer for Roskilde 2017 Introduktion Der er udarbejdet et handelsbarometer for Roskilde, Viby og Jyllinge. Handelsbarometeret er en årlig måling og tager udgangspunkt i butikkernes omsætningsudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet.

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Dagligvarebutikker i lokalcentre Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Der er fem lokalcentre i Halsnæs

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold og offentliggørelse 2 Forord 3 Retningslinje

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Område. Randers bymidte Mariagervej Hermann Stillingsvej Langgade Helsted

Område. Randers bymidte Mariagervej Hermann Stillingsvej Langgade Helsted Område Samlet oversigt over arealudlæg til butiksformål KPL 13 Nuværende [m2] Restrummelighed [m2] Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål [m2] PRO Developments A/S kommentarer af 16. marts

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 13 3.

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT

MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT INDHOLD 4 SAMMENFATNING 6 BYEN & PROJEKTET 10 DETAILHANDLEN I HOLBÆK KOMMUNE 12 OMKRINGLIGGENDE HANDELSBYER 15 OPLANDSANALYSE 22 EFFEKTER AF UDBYGNING

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

September 2014 Detailhandelsanalyse

September 2014 Detailhandelsanalyse September 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 12 Butiksanalyse 32 forbrugsudvikling og arealbehov 38 Detailhandel ved Horsens Havn 42 ordforklaring 44 Branchefortegnelse 4 5 Sammenfatning Der er gennemført

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune 4 Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse 5 Sammenfatning Der er gennemført analyser af detailhandlen i Skanderborg Kommune i 1997, 2003, 2008 og i 2014. Skanderborg Kommune har gennem perioden gradvist

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95557 Brevid. 1239235 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker 13. august 2012 Roskilde Kommune har i foråret 2011

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg 363-35. Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm

Kommuneplantillæg 363-35. Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm Kommuneplantillæg 363-35 Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm Oktober 2007 ANNONCETEKST i Extraposten den 12. november 2007 og Lollandsposten den 13. november 2007

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere