NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND"

Transkript

1 NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KRLB KONTROLLERET KRBR GODKENDT KRBR

4

5 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 5 INDHOLD 1 Baggrund, formål og sammenfatning Sammenfatning 7 2 Sammenhæng med kommuneplanlægning Restrummelighed Afstande til centerområder Trafikale planer ny broforbindelse 11 3 Omsætningen i dagligvarebutikkerne i Frederikssund Omsætningen i den nye dagligvarebutik Omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker 12 4 Oplandsanalyse Vurdering af lokalt forbrugsgrundlag 13 5 Dækningsgrad for dagligvareforsyningen i Frederikssund Dækningsgrad for oplandet til den nye butik Dækningsgraden for Frederikssund nord Dækningsgraden for Frederikssund by 16 6 Udviklingen i forbrugspotentiale i det nordlige Frederikssund, Lidt flere nye borgere i Frederikssund Svagt stigende privatforbrug Flere dagligvarer handles via internettet Faldende trafikmængder i Frederikssund nord 17 7 Effekter på den eksisterende detailhandel ved placering i Frederikssund nord Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker Effekter for attraktiviteten af den nordlige del af Frederikssund som bosætningsområde 21 8 Effekter på den eksisterende detailhandel ved placering i Frederikssund bymidte Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker 23

6 6 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 1 Baggrund, formål og sammenfatning Frederikssund Kommune ønsker at undersøge mulighederne og effekterne for en ny dagligvarebutik på m² i den nordlige del af Frederikssund på hjørnet af J.F. Willumsens Vej og Kocksvej. Området består af én matrikel, som hidtil har været anvendt til erhvervsformål, herunder udvalgsvarehandel. Der ligger kun få dagligvarebutikker i den nordlige del af Frederikssund. Frederikssund Kommune har bedt COWI om at gennemføre en analyse af det nuværende og fremtidige forbrugsgrundlag i oplandet til en ny dagligvarebutik samt at vurdere konsekvenserne for den eksisterende detailhandel. Projektområdet ligger i den nordlige del af Frederikssund på grænsen mellem et boligområde, et erhvervsområde og tæt på bymidten og et centerområde til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer. Netto og en mindre købmand er de eneste dagligvarebutikker i den nordlige del af Frederikssund. Irma, Fakta og Meny er de største dagligvarebutikker i den nordlige del af Frederikssund bymidte og ligger m fra projektområdet. Derudover ligger der seks andre dagligvarebutikker i bymidten, herunder et Føtexvarehus på Kalvøvej og et Kvickly-varehus i butikscentret, Sillebroen, der ligger ca. 1 km syd for projektområdet. Den nærmeste større dagligvarebutik nord for bymidten, udover Netto ved Holmensvej, er Dagli' Brugsen, der ligger i et lokalcenter i Græse Bakkeby ca. 3 km nord for projektområdet. Dette notat giver: En beskrivelse butiksprojektets sammenhæng med kommuneplanen. En analyse af oplandets udstrækning. Beregning af forbrugsgrundlaget for en ny dagligvarebutik. En analyse af lokalkøbsandelen, dvs. omsætningen i området sammenholdt med det samlede forbrug af dagligvarer. En kvalitativ vurdering af effekterne på den eksisterende detailhandel fordelt på dagligvarer og udvalgsvarer. Som grundlag for denne analyse anvendes resultater og baggrundsmateriale til "Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune" fra 2015 og resultater fra "Trafikmodel dokumentation for Frederikssund by" fra 2015.

7 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND Sammenfatning Den nye butik vil få en placering ved J. F. Villumsens Vej og Kocksvej i den nordlige del af Frederikssund. Der ligger kun en Netto og en mindre og lokal købmand i området. De øvrige dagligvarebutikker ligger i Frederikssund bymidte ca m syd for området samt i Græse Bakkeby ca. 3 km nord for området. Den nye butik forventes at opnå en årlig omsætning på i størrelsesordenen 35 mio. kr. år (2014-priser). Oplandet til den nye butik er på ca personer, der har et samlet årligt dagligvareforbrug i de fysiske butikker på ca. 75 mio. kr. Dækningsgraden for dagligvarer for hele den nordlige del af Frederikssund (ekskl. Græse Bakkeby) er beregnet til ca. 40 %. En ny dagligvarebutik i den nordlige del af Frederikssund vil være med til at styrke området som et attraktivt boligområde med kort afstand til en dagligvarebutik. Befolkningsudviklingen og væksten i privatforbruget vil betyde, at forbrugsgrundlaget vil stige med ca mio. kr. i På den anden side vil den stigende internethandel og omlægningen af trafikken som følge af etableringen af den nye broforbindelse syd for Frederikssund betyde, at omsætningspotentialet til den nye butik vil reduceres med i størrelsesordenen 6 mio. kr. Dermed vil det samlede forbrugsgrundlag til den nye butik være i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. større i 2027 i forhold til Effekterne for den eksisterende detailhandel vil falde i takt med udviklingen af nye boliger. Der er under 500 m til den nærmeste butik og det nærmeste område udlagt til detailhandel, som er dagligvarebutikken i boligforeningen Rosenvængets bebyggelse ved Heimdalsvej og centerområdet til særligt pladskrævende varegrupper nord for J. F. Willumsens Vej. Der er ca. 350 m til begge områder. Det vurderes derfor, at planlægningen for området må gennemføres ved udlæg af et nyt lokalcenter, hvilket vil forudsætte et tillæg til kommuneplanen. Omsætningen i den nye butik vil hovedsageligt blive hentet fra de eksisterende butikker i området. Det vurderes, at i størrelsesordenen % vil blive hentet fra dagligvarebutikker i Frederikssund bymidte. Det svarer til en omsætningsreduktion i bymidtens dagligvarebutikker på ca. 4 %. De resterende dele af omsætningen vil blive hentet fra de lokale butikker i den nordlige del af Frederikssund, hvor reduktionen vil være i størrelsesordenen 5 %. I de øvrige butikker i og omkring Frederikssund vil reduktionen stort set ikke kunne mærkes. Den nye dagligvarebutik ved J.F. Villumsens Vej vil hente en stor del af omsætningen fra bymidtens dagligvarebutikker. På grund af de lidt færre daglige kunder i bymidten vil de afledte ture til udvalgsvarebutikkerne også være lidt færre. Det vurderes samlet set, at den nye butik kan reducere udvalgsvareomsætningen med op til 3 mio. kr. pr. år. Den samlede udvalgsvareomsætning i Frederikssund bymidte blev i 2014 opgjort til knap 400 mio. kr. svarende til et omsætningstab på 1 %. Det skal bemærkes, at der er tale om maksimale effekter. En del af udvalgsvarerne vil sandsynligvis alligevel blive købt i Frederikssund bymidte i forbindelse med en anden indkøbstur. Effekterne for udvalgsvarehandlen er dermed meget begrænset. Hvis butikken i stedet placeres i bymidten vil % af omsætningen blive hentet fra eksisterende butikker i bymidten svarende til en reduktion på ca. 7 %. På grund af det lave udbud uden for bymidten og afstandene til andre handelsområder vil kun ca. 15 % af omsætningen blive hentet fra butikker fra Frederikssund i øvrigt og

8 8 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND andre butiksområder. Det er sandsynligt, at der kan opnås en positiv synergieffekt på ca. 0,5-1 mio. kr. pr. år som følge af lidt flere afledte køb i udvalgsvarebutikkerne. Frederikssund har en stærk tiltrækningskraft for borgere uden for byen, og der er forholdsvist langt til byer med et tilsvarende udbud af udvalgsvarer. Det betyder sandsynligvis, at en del af de afledte køb i udvalgsvarebutikkerne allerede foretages i Frederikssund. Dermed er det ikke sikkert, at effekterne bliver mærkbare for de eksisterende udvalgsvarebutikker. Uanset effekternes betydning er antallet af afledte køb i udvalgsvarebutikkerne afhængige af afstanden til den nye dagligvarebutik.

9 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 9 2 Sammenhæng med kommuneplanlægning I Kommuneplan for Frederikssund Kommune er det bl.a. målet, at planlægningen for detailhandel skal åbne muligheder for alle typer af detailhandel inden for kommunens grænser. Det er også målet at understøtte en udvikling, hvor butikkerne lokaliseres, så de tilsammen opnår den størst mulige konkurrencedygtighed. Ydermere fremgår det af kommuneplanen, at der uden for bymidten alene kan etableres butikker til forsyning af et lokalområde. Kommuneplanens formål viser, at detailhandlen skal planlæges på en måde, så det samlede butiksudbud opnår den største konkurrencekraft og at dagligvarebutikker uden for bymidten skal planlægges i forbindelse med boligområder. Dagligvarehandlen er særligt koncentreret i den sydlige del af bymidten omkring butikscentret, Sillebroen. Alene inden for en radius af ca. 200 m ligger mere end m² dagligvarehandel fordelt på seks store butikker. I alt er der knap m² dagligvarehandel i Frederikssund bymidte. Der er udlagt to lokalcentre i det nordlige Frederikssund ved Holmensvej (med bl.a. Netto) og ved Græse Bakkeby (med bl.a. Dagli' Brugsen). Projektområdet til den nye dagligvarebutik vil få en placering midt mellem bymidten og de to lokalcentre. Placeringen er nær et større boligområde, og projektet understøtter kommuneplanens mål om, at nye dagligvarebutikker skal planlægges i forbindelse med boligområder. 2.1 Restrummelighed Restrummeligheden for detailhandel i Frederikssund bymidte er ca m². Restrummelighederne for lokalcentrene ved Holmensvej, i Græse Bakkeby og Marbækvej er henholdsvis er 500 m², 880 m² og 150 m². Der er dermed ikke mulighed for at placere en ny dagligvarebutik på m² i lokalcentret ved Holmensvej eller i lokalcentret Sydbyen ved Marbækvej. I Græse Bakkeby bor der ca personer, og bydelen har allerede en Dagli' Brugsen. Det vurderes derfor, at de eneste reelle muligheder for at udvikle nye dagligvarebutikker i Frederikssund er i bymidten eller som et nyt lokalcenter eller en enkeltstående butik uden for bymidten. 2.2 Afstande til centerområder Projektområdet ved Kocksvej og J. F. Willumsens Vej er udlagt som erhvervsområde til kontor og serviceerhverv. En ny butik uden for bymidten kan principielt etableres som en enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning eller i et lokalcenter, der betjener en begrænset del af byen, jf. planlovens 5 n. En ny butik på hjørnet af J.F. Willumsens Vej og Kocksvej forudsætter desuden en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Der er to muligheder for at planlægge for den nye dagligvarebutik; som en enkeltstående butik eller som et nyt lokalcenter.

10 10 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND Enkeltstående butik eller lokalcenter For at der reelt er tale om en enkeltstående butik, bør butikken ifølge "Vejledning om detailhandel" placeres mindst 500 m fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål. I Kommuneplan for Frederikssund Kommune står det også beskrevet, at afstanden til nærmeste butikker eller centerområder skal være mindst 500 m. Den nye butik vil ligge ca. 330 m fra bymidteafgrænsningen og ca. 500 m, når afstanden måles langs vejnettet. Når der måles til Irma, som er det nærmeste tilgængelige sted i bymidten via vejnettet, er afstanden meget tæt på 500 m. Der er ca. 750 m til Netto, som ligger sydvest for den nye butik. Ca. 400 m nord for projektområdet, målt i luftlinje, ligger en mindre købmandsbutik, der i praksis fungerer som kiosk til boligblokken, Rosenvænget. De lokale vejforhold betyder, at der reelt er knap 600 m mellem projektområdet og den lokale købmandsbutik ved Rosenvænget. Øst for området er der et område udlagt til butikker med særligt pladskrævende varer. Afstanden er ca. 350 m målt både som luftlinjeafstand og som køreafstand. Da kravet om mindst 500 m også gælder områder til særligt pladskrævende varegrupper vil det ikke være muligt at opfylde afstandskravet for en enkeltstående butik. Det vurderes derfor, at den nye dagligvarebutik må planlægges som et nyt lokalcenter, hvortil der ikke er knyttet afstandskrav. Det samlede areal til detailhandel i et lokalcenter må ikke overstige m², og den enkelte butik må højst være m². Et lokalcenter vil også give mulighed for at planlægge for mere end den ene butik. Som det fremgår af en Natur- og miljøklagenævnsafgørelse (NMK ) i en sag i netop Frederikssund Kommune et lokalplan og kommuneplantillæg for et lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund, så er det under visse betingelser også muligt at planlægge et lokalcenter til en enkelt dagligvarebutik på m 2 uden, at planen dermed sidestilles med en enkeltstående butik og dermed kravet om en afstand på 500 m. For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at Regeringen i sin plan for "Vækst og udvikling i hele Danmark" fra november 2015 foreslår en ændring af planlovens detailhandelsregler, så den maksimale butiksstørrelse for en dagligvarebutik i et lokalcenter hæves fra m 2 til m 2.

11 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND Trafikale planer ny broforbindelse Den nye butik vil få en synlig placering ved J. F. Willumsens Vej, der er en af de mest trafikerede veje i Frederikssund. J. F. Willumsens Vej forbinder områderne vest for Roskilde Fjord med Frederikssund, Slangerup og videre til Hillerød mv. Der er konkrete planer om en ny broforbindelse over Roskilde Fjord syd for Frederikssund by med tilslutning til Frederikssundsvej. Den nye broforbindelse forventes at åbne omkring år Etableringen af en ekstra fjordkrydsende forbindelse syd for Frederikssund vil medføre, at en del af trafikken, som hidtil har krydset fjorden via Kronprins Frederiks Bro, i stedet vil benytte den nye bro. COWI har udarbejdet en trafikprognose for Frederikssund Kommune i Modellen viser, at der i 2025 kan forventes ca færre køretøjer via den eksisterende broforbindelse, hvis der etableres en ny broforbindelse i syd for byen. J. F. Willumsens Vej, der leder trafikken til Kronprins Frederiksbro, aflastes også som følge af etableringen af en yderligere bro. Prognosen viser, at der dagligt vil passere i størrelsesordenen færre køretøjer forbi projektområdet via J. F. Willumsens Vej, når den nye bro etableres. Prognosen viser samtidig, at trafikken på Kocksvej øges med ca. 300 køretøjer. Samlet set må det derfor forventes, at trafikken ved den nye butik reduceres, hvis en ny broforbindelse etableres. Senere i notatet er det vurderet, hvilke effekter broetableringen vil få for den nye dagligvarebutik.

12 12 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 3 Omsætningen i dagligvarebutikkerne i Frederikssund De følgende afsnit beskriver omsætningen i dagligvarebutikkerne i Frederiksund. Omsætningen sammenholdes med det lokale forbrugsgrundlag for at afklare oplandet til den nye butik og effekterne for den eksisterende detailhandel. 3.1 Omsætningen i den nye dagligvarebutik Det forudsættes, at der i området på hjørnet af Kocksvej og J. F. Willumsens Vej vil blive etableret én dagligvarebutik med et samlet bruttoetageareal på m². Det vurderes, at arealintensiteten i den nye butik ved Kocksvej og J. F. Willumsens Vej vil være på niveau med de øvrige dagligvarebutikker i byen. COWI har i 2014 udarbejdet en detailhandelsanalyse for Frederikssund Kommune. Analysen viste bl.a., at den gennemsnitlige omsætning pr. m² i Frederikssunds dagligvarebutikker er ca kr. pr. m². Dermed forventes den nye butik at opnå en årlig omsætning på i størrelsesordenen 35 mio. kr. pr. år (2014-priser). 3.2 Omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker Dagligvareforsyningen i Frederikssund er kendetegnet ved en betydelig koncentration i Frederikssund bymidte. Netto i den nordlige del af byen og Rema 1000 i den sydlige del af byen er de eneste større decentrale dagligvarebutikker i Frederikssund, foruden Dagli' Brugsen i Græse Bakkeby og lokale kiosker. Dagligvareforsyningen i den nordlige del af Frederikssund omkring den nye butik består i dag af Netto på hjørnet af Frederiksværkvej og Holmensvej, Irma og Fakta i den nordlige del af bymidten, Meny i den vestlige del af bymidten samt dagligvarebutikken i boligforeningen Rosenvængets bebyggelse ved Heimdalsvej. Herudover udgøres dagligvarehandlen i den nordlige del af Frederikssund af en Dagli' Brugsen i Græse Bakkeby nordøst for Frederikssund. I alt omsatte de fem nærmeste dagligvarebutikker Netto, Irma, Fakta, Meny og dagligvarebutikken i Rosenvænget, for ca. 160 mio. kr. i I bymidten ligger yderligere seks dagligvarebutikker, herunder to varehuse (Kvickly og Føtex) og fire discountbutikker (Netto, Fakta, Aldi og Lidl). Bymidtens seks største dagligvarebutikker omsatte i 2014 for ca. 325 mio. kr. Derudover omsatte de mindre og mere specialiserede dagligvarebutikker i Frederikssund, herunder bagere, kiosker, materialister, ostehandler, vinhandler mv. for i størrelsesorden 100 mio. kr. i 2014.

13 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 13 4 Oplandsanalyse Den nye dagligvarebutik på hjørnet af Kocksvej og J. F. Willumsens Vej vil primært forsyne de nærmeste omkringliggende boliger med dagligvarer. For at kunne planlægge for en ny dagligvarebutik på m² skal der redegøres for det lokale forbrugsgrundlag. 4.1 Vurdering af lokalt forbrugsgrundlag Den nordlige del af Frederikssund kan opdeles i flere mindre oplande med et tilhørende lokalt forbrugsgrundlag. Afgrænsningerne af oplandene tager udgangspunkt i områdets infrastruktur, landskabelige barrierer og boligområdernes indbyrdes placeringer. Detailhandelsanalysen fra 2014 viste, at en borger i Frederikssund Kommune i gennemsnit bruger ca kr. pr. år på dagligvarer i de fysiske butikker. Oplandet omkring Græse Bakkeby ligger som et naturligt afgrænset boligområde nord for Græse Å, Frederikssundvej og Roskilde Fjord. Der bor ca personer i oplandet til Græse Bakkeby. Området har en lokal brugs, Dagli' Brugsen, som den eneste store dagligvarebutik. Med et samlet forbrugsgrundlag for dagligvarer på i størrelsesordenen 60 mio. kr. pr. år vurderes det, at Græse Bakkeby er delvist underforsynet med dagligvarer. Af diskretionshensyn kan omsætningen og dækningsgraden ikke oplyses for oplandet omkring Græse Bakkeby. Oplandet omkring lokalcentret ved Holmensvej indeholder hovedsageligt boligområdet omkring Byvej i den nordlige del af Frederikssund foruden området omkring Frederikssund Gymnasium og to erhvervsområder. Oplandet er afgrænset af Roskilde Fjord mod vest, af J.F. Willumsens Vej mod syd, af Græse Å mod nord samt erhvervs- og centerområdet mod øst. Der bor ca indbyggere i oplandet. Der er dermed et betydeligt lokalt forbrugsgrundlag til områdets ene dagligvarebutik, Netto, på ca. 60 mio. kr. pr. år. Af samme årsager som for Græse Bakkeby kan dækningsgrad og omsætningen ikke oplyses af diskretionshensyn. Oplandet omkring den nye butik ved Kocksvej og J. F. Willumsens Vej er defineret som de boligområder, der ligger langs J. F. Willumsens Vej og sidevejene vest for Frederiksværkvej. Mod nord afgrænses oplandet naturligt af det grønne bælte, der strækker sig mellem boligområdet langs Heimdalsvej og boligområdet langs Thorsvej. De fleste borgere med bopæl på Heimdalsvej vil have lettere adgang til Netto ved hjørnet af Frederiksværkvej og Holmensvej end til den nye butik ved Kocksvej. Boligområdet er derfor ikke en del af oplandet til den nye butik. Omvendt vil borgere med bopæl på Thorsvej have lettest adgang til den nye butik. Boligområdet er derfor inkluderet i oplandet til den nye butik. Mod øst afgrænses oplandet af Frederiksværkvej og mod vest af Roskilde Fjord. Mod syd afgrænses oplandet af Falkenborgvej. Borgere syd for Falkenborgvej vurderes i højere grad handle dagligvarer i Irma og Fakta i bymidten, som ligger lidt tættere på end den nye dagligvarebutik. Der bor i alt ca personer i oplandet til den nye butik svarende til et årligt forbrugsgrundlag på i størrelsesordenen 75 mio. kr. pr. år. Der er dermed et stort lokalt forbrugsgrundlag til den nye butik.

14 14 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND Bymidtens dagligvarebutikker har et stort opland, der dækker store dele af Frederikssund og oplandet omkring. Frederikssund bymidte havde i 2014 en dagligvareomsætning på knap 500 mio. kr., hvilket er betydeligt mere end de fleste andre danske byer med ca indbyggere.

15 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 15 5 Dækningsgrad for dagligvareforsyningen i Frederikssund På baggrund af kendskab til butikkernes omsætning og til en gennemsnitlig Frederikssund-borgers årlige forbrug i dagligvarebutikkerne, kan en såkaldt dækningsgrad beregnes. Dækningsgraden er et udtryk for forholdet mellem indbyggernes forbrug og omsætningen i detailhandelen inden for et afgrænset område. Dækningsgraden er et anvendeligt mål for et områdes detailhandelsmæssige styrke og oplandseffekt. 5.1 Dækningsgrad for oplandet til den nye butik Forbrugsgrundlaget for dagligvarer i oplandet omkring den nye butik er som nævnt tidligere beregnet til ca. 75 mio. kr., hvilket i grove tal svarer til omsætningen i to discountbutikker med et butiksareal på hver ca m². På baggrund af omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker i Frederikssund, konkurrencen i oplandet og erfaringer fra andre steder vurderes omsætningen i den nye butik at være på ca. 35 mio. kr. pr. år. Forholdet mellem omsætningen i butikken og oplandets forbrug viser dækningsgraden i oplandet. Hvis butikken etableres inden for en kort tidshorisont, vil dækningsgraden i oplandet omkring den nye butik være i størrelsesordenen 50 %. Dækningsgraden er baseret på omsætningen i både den nye butik og købmandsbutikken ved Rosenvænget. 5.2 Dækningsgraden for Frederikssund nord Indbyggertallet i den nordlige del af Frederikssund, eksklusiv Græse Bakkeby, er ca personer, hvilket giver et årligt forbrugsgrundlag på ca. 137 mio. kr. Dagligvareomsætningen er begrænset til Netto og den lille købmand ved Rosenvænget. Dækningsgraden for oplandet i den nordlige del (den nye butiks opland samt Nettos opland) er beregnet til i størrelsesordenen 40 % uden etablering af den nye butik. Der er dermed et handelsunderskud på i størrelsesordenen 80 mio. kr. om året. Af diskretionshensyn kan de nøjagtige dækningsgrader ikke oplyses.

16 16 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 5.3 Dækningsgraden for Frederikssund by For Frederikssund by som helhed afspejles den stærke dagligvarehandel i en samlet omsætning på ca. 615 mio. kr. i 2014 og en dækningsgrad på 123 % for Frederikssund by som helhed. For Frederikssund Kommune som helhed er er dækningsgraden for dagligvarehandlen beregnet til 105 %. Omsætningen i kommunens dagligvarebutikker er således ca. 5 % højere end borgernes samlede årlige dagligvareforbrug. Dermed er der et mindre overskud på handelsbalancen for dagligvarer i kommunen under ét. Samlet set står dagligvarehandlen i Frederikssund stærkt, men boligområderne i den nordlige del af Frederikssund har forholdsvist langt (knap 2 km) til den nærmeste dagligvarebutik. Den eneste større dagligvarebutik i området mellem J. F. Willumsens Vej og Græse Bakkeby er Netto ved Holmensvej. Der er et betydeligt lokalt forbrugsgrundlag i området.

17 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 17 6 Udviklingen i forbrugspotentiale i det nordlige Frederikssund, Udviklingen i forbrugsgrundlaget har betydning for dagligvarehandlen i den nordlige del af Frederikssund. Særligt udviklingen i indbyggertallet, privatforbruget, internethandlen og etablering af den nye broforbindelse har betydning for forudsætningerne for dagligvarebutikkerne. 6.1 Lidt flere nye borgere i Frederikssund Der er planlagt for ca. 120 nye boliger i den nordlige del af Frederikssund frem mod Hvis det forventes, at der i gennemsnit vil bo 2,5 borgere i de nye boliger svarer det til ca. 300 flere borgere. Det svarer også til, at forbruget på dagligvarer vil være ca. 8 mio. kr. højere end i dag, og dermed vil forbrugsgrundlaget til den nye dagligvarebutik være endnu større. Der er også planer om nye boliger i Lille Blødevejskvarteret vest for Sillebroen, men det vurderes ikke, at byudviklingen vil få væsentlig betydning for forbrugsgrundlaget i den nordlige del af Frederikssund. Derudover er der boligudbygningsmuligheder i lokalplanlagte områder i Sydbyen, men mulighederne begrænser sig til nogle få år. Frederikssunds byudviklingsmuligheder i øvrigt knytter sig hovedsageligt til den nye by, Vinge, både når det gælder erhverv og boliger. 6.2 Svagt stigende privatforbrug Forbrugspotentialet i den nordlige del af Frederikssund forventes at stige svagt de kommende år. I detailhandelsanalysen er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig stigning på 3-7 % frem mod Det svarer til en forbrugsstigning på ca mio. kr. pr. år for den nordlige del af Frederikssund. Det giver dermed et ekstra forbrugsgrundlag i butikkerne. 6.3 Flere dagligvarer handles via internettet De senere år har internethandlen vundet stadig større indpas hos de danske forbrugere. Dagligvarehandlen foregår stadig kun i begrænset omfang i internetbaserede butikker, men frem mod 2027 vil andelen sandsynligvis stige. Detailhandelsanalysen tog udgangspunkt i, at internethandlen med dagligvarer vil stige fra ca. 1-2% af forbruget i dag til 3-6% i Det svarer til, at forbrugerne i den nordlige del af Frederikssund om 12 år vil bruge ca. 1 mio. kr. om året mindre i de fysiske dagligvarebutikker end de gør i dag. Internethandlen har således kun beskedne effekter på dagligvarehandlen og er væsentligt lavere end den stigning, der kan forventes som følge af væksten i forbruget. 6.4 Faldende trafikmængder i Frederikssund nord Der åbner som nævnt en ny broforbindelse syd for Frederikssund omkring Ifølge trafikprognosen forventes det, at trafikmængderne langs J.F. Willumsens Vej

18 18 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND i 2025 vil falde med ca biler om dagen i forhold til niveauet i På den anden side forventes der ca. 300 flere biler ved Kocksvej på daglig basis. Den samlede reduktion på ca biler i døgnet ved projektområdet vil få en betydning for butikkens omsætningspotentiale. Der er ingen dagligvarebutik i projektområdet i dag, så det er vanskeligt at vurdere, hvor mange af de daglige bilister, der potentielt vil handle i den nye butik ved J. F. Villumsens Vej. I det følgende er de opstillet en række erfaringstal for en trafikalt beliggende dagligvarebutik på m²: Årlig omsætning Ca. 35 mio. kr. Antal daglige kunder i bil Ca. 700 Forbrug pr. person Ca. 200 kr. Årlige åbningsdage Ca. 300 Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange af de forbikørende bilister, som vil handle i butikken ved J. F. Willumsens Vej. Hvis det eksempelvis antages, at 1 ud af forbikørende bilister vil handle i den nye butik ved J. F. Villumsens Vej svarer det til, at reduktionen i omsætningen fra den forbikørende trafik vil være i størrelsesordenen 2,5-5 mio. kr. pr. år. Det vurderes ikke, at reduktionen vil påvirke butikken betydeligt. Forbrugsstigningen vil udligne det lavere antal bilister, der dagligt kører forbi projektområdet. Det er er muligt, at en lidt lavere eller lidt højere andel af de forbikørende bilister vil vælge at handle i den nye butik. Ovenstående skal ses som et eksempel på beregning af effekterne. Med det stigende privatforbrug, den forventede boligudbygning og den voksende internethandel betyder udviklingen, at der om 12 år vil være et forbrugsgrundlag i dagligvarebutikkerne, der er ca mio. kr. højere end i dag. På den anden side betyder den faldende trafikmængde som følge af etableringen af de nye broforbindelse, at der vil være i størrelsesordenen 5 mio. kr. lavere forbrugsgrundlag fra den forbikørende trafik. Samlet set vurderes det, at forbrugsstigningen, udviklingen i internethandlen, befolkningsudviklingen og den trafikale omlægning vil betyde, at omsætningspotentialet i den nye butik vil være ca mio. kr. højere i 2027 end det er i dag.

19 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 19 7 Effekter på den eksisterende detailhandel ved placering i Frederikssund nord I det følgende gives en vurdering af betydningen af en ny dagligvarebutik i den nordlige del af Frederikssund set i forhold til det eksisterende udbud af daglig- og udvalgsvarer i området samt detailhandlen i Frederikssund bymidte. 7.1 Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker Omsætningen i en ny dagligvarebutik vil som udgangspunkt ikke medføre, at borgerne bruger flere penge på dagligvarer end tidligere. Derfor vurderes omsætningen i høj grad at blive hentet fra de eksisterende butikker. Nogle kunder, der i dag handler i de eksisterende dagligvarebutikker i området og i bymidten, vil i stedet benytte den nye dagligvarebutik. Erfaringsmæssigt vil den største del af omsætningen blive hentet fra de nærmeste butikker. I det følgende forudsættes det, at den nye butik etableres inden for en kort tidshorisont, og at butikken vil opnå en årlig omsætning på 35 mio. kr. (2014-priser). I dag handler borgerne i den nordlige del af Frederikssund en stor del af dagligvarerne i de nærmeste butikker, herunder Irma, Fakta, Netto og Meny. Med en ny dagligvarebutik får mere end borgere nærmere til den nye dagligvarebutik end til de eksisterende butikker. Dermed vil størstedelen af omsætningen i den nye butik blive hentet fra de nærmeste butikker. Det vurderes, at ca % af omsætningen i den nye butik svarende til i størrelsesordenen mio. kr. pr. år vil blive hentet fra de nærmeste butikker. Det svarer til 11-13% af den aktuelle omsætning i de eksisterende butikker. En betydelig del af dagligvareforbruget i den nordlige del af Frederikssund vurderes også at blive hentet fra de øvrige butikker i Frederikssund bymidte, der har et stort udbud af dagligvarehandel. Ca % af butikkens omsætning vurderes at blive hentet fra de eksisterende dagligvarebutikker bymidten svarende til ca mio. kr. pr. år. Det svarer til 3-4 % af den aktuelle omsætning i bymidtens øvrige store dagligvarebutikker. Den sidste kategori af butikker, der forventes at blive påvirket som følge af den nye dagligvarebutik, er de lokale købmænd, tankstationer mv. Med den trafikale beliggenhed er det muligt, at den nye butik vil hente en begrænset del af omsætningen fra øvrige dele af Frederikssund. Det vurderes, at den nye butik vil hente i størrelsesordenen 0-10 % af omsætningen fra de øvrige lokale butikker i Frederikssund og nabobyerne, herunder Dagli' Brugsen i Græse Bakker, kiosker ved tankstationer langs J. F. Willumsens Vej, butikker i Hornsherred, butikker i Ølstykke mv. svarende til ca. 0-3 mio. kr. pr. år.

20 20 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND Den samlede konsekvensvurdering ses af tabel 1. Konsekvenserne for dagligvarebutikkerne i Frederikssund Nuværende omsætning (mio. kr.) Omsætning afgivet til ny dagligvarebutik (%) De nærmeste butikker i Frederikssund nord De øvrige store dagligvarebutikker i bymidten Øvrige mindre dagligvarebutikker i Frederikssund Min Maks Min. Maks. Min. Maks Omsætning afgivet til ny dagligva- rebutik (mio. kr.) Andel af aktuel omsætning (%) Tabel 1: Konsekvensvurdering for dagligvarebutikkerne i Frederikssund ved etablering af en ny dagligvarebutik på m² på hjørnet af J. F. Willumsens Vej og Kocksvej. Butikken forventes at opnå en årlig omsætning på 35 mio. kr. pr. år og forventes etableret inden for en kort tidshorisont. 7.2 Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker En dagligvarebutik på m² har kun et begrænset udvalg af udvalgsvarer. Normalt regnes hele omsætningen i denne type butikker som dagligvarehandel. Derfor bliver effekterne for den eksisterende udvalgsvarehandel også begrænsede. Den største effekt på udvalgsvarehandlen i Frederikssund bymidte vil ske som følge af, at den nye dagligvarebutik tiltrækker kunder, der ellers ville handle i bymidtens butikker. Erfaringsmæssigt handler kunderne både daglig- og udvalgsvarer på % af turene til bymidten. Med en ny butik uden for bymidten er det sandsynligt, at nogle af kunderne vil fravælge bymidtens dagligvarebutikker til fordel for den nye butik. Dermed fravælges nogle af de spontane indkøb i udvalgsvarebutikkerne også. Med udgangspunkt i konsekvensanalysen i tabel 1 vil den nye butik hente ca. 25 mio. kr. pr. år fra de eksisterende dagligvarebutikker i bymidten svarende til ca % af omsætningen i den nye butik. Erfaringsmæssigt vil en gennemsnitlig dagligvarebutik på m² med en god trafikal beliggenhed have ca. 700 daglige kunder. Dermed svarer det til, at dagligvarebutikken ved J.F. Villumsens Vej vil tiltrække ca. 500 daglige kunder, som ellers ville handle i Frederikssund bymidte. Som nævnt besøger kunderne både dagligvare- og udvalgsvarebutikker på ca % af turene til bymidten. Dermed svarer den nye dagligvarebutik til ca færre daglige kunder i bymidtens udvalgsvarebutikker. Flere af bymidtens dagligvarebutikker ligger ikke i umiddelbar sammenhæng med udvalgsvarebutikkerne. Derfor antages det, at andelen, der handler både dagligvarer og udvalgsvare på samme tur er nærmere 10 % svarende til ca. 50 færre kunder i udvalgsvarebutikkerne. Hvis det antages, at et gennemsnitligt køb i en udvalgsvarebutik er 200 kr.

21 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 21 svarer det til en daglig omsætning i bymidtens udvalgsvarebutikker på kr. Med 300 årlige åbningsdage svarer det således til en årlig omsætning på ca. 3 mio. kr. pr. år. Her til kommer, at en del af varerne alligevel vil blive købt i Frederikssund bymidte på en anden indkøbstur. Dækningsgraden er et udtryk for, hvor stor tiltrækningskraft et handelsområde har og hvor sandsynligt det er, at et indkøb foretages i handelsområdet. Dækningsgraden i Frederikssund by er 195 % for beklædning og 168 for øvrige udvalgsvarer. Dermed er det meget sandsynligt, at udvalgsvarerne alligevel bliver købt i Frederikssund på en anden tur, selvom det daglige kundeflow muligvis bliver lidt lavere. 7.3 Effekter for attraktiviteten af den nordlige del af Frederikssund som bosætningsområde Med etablering af en ny dagligvarebutik på m² vurderes området ikke at få et markant bredere dagligvareudbud, som f.eks. et supermarked vil kunne tilføre. På den anden side vurderes området at blive styrket i forbindelse med den højere koncentration af dagligvarebutikker. Den nordlige del af Frederikssund vurderes samlet set at blive styrket med etableringen af en ny dagligvarebutik, da omsætningen i højere grad end i dag vil kunne holdes i området. Den tilgængelige placering på J. F. Willumsens Vej betyder, at flere boligområder i den nordlige del af Frederikssund får kortere afstand til et større udbud af dagligvarer. En stærkere dagligvarehandel kan være med til at øge områdets attraktivitet som boligområde.

22 22 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 8 Effekter på den eksisterende detailhandel ved placering i Frederikssund bymidte Som alternativ til placeringen i Frederikssund nord kan butikken også vælges at placeres i bymidten. Det følgende giver en vurdering af betydningen af en ny dagligvarebutik i Frederikssund bymidte set i forhold til det eksisterende udbud af daglig- og udvalgsvarer i området. 8.1 Effekter for de eksisterende dagligvarebutikker På samme måde som ved en placering i Frederikssund nord vil omsætningen i en ny dagligvarebutik i bymidten som udgangspunkt ikke medføre, at borgerne bruger flere penge på dagligvarer end tidligere. Derfor vurderes omsætningen i høj grad at blive hentet fra de eksisterende butikker i og omkring bymidten. Nogle kunder, der i dag handler i de eksisterende dagligvarebutikker i og omkring bymidten, vil i stedet benytte den nye dagligvarebutik. Erfaringsmæssigt vil den største del af omsætningen blive hentet fra de nærmeste butikker. I det følgende forudsættes det, at den nye butik etableres inden for en kort tidshorisont, og at butikken vil opnå en årlig omsætning på 35 mio. kr. (2014-priser). Frederikssund bymidte har et stort udbud af dagligvarer i forhold til byens størrelse. Den store koncentration skal ses i sammenhæng med, at der uden for bymidten kun findes to store dagligvarebutikker Netto i nord og Rema 1000 i syd. I bymidten ligger der to store varehuse (Kvickly og Føtex), to supermarkeder (Meny og Irma), samt fem discountbutikker (to Fakta-butikker, Netto, Aldi og Lidl). Den samlede dagligvareomsætning i bymidtens dagligvarebutikker er i 2014 opgjort til ca. 420 mio. kr. Det vurderes, at endnu en discountbutik i Frederikssund bymidte stort set ikke vil påvirke handelsmønstrene i Frederikssund og omegn. Dermed vil stort set hele omsætningen i den nye butik blive hentet fra butikker i bymidten. Det vurderes, at ca % af omsætningen i den nye butik svarende til i størrelsesordenen 30 mio. kr. pr. år vil blive hentet fra de nærmeste butikker i bymidten. Det svarer til ca. 7 % af den aktuelle dagligvareomsætning i de eksisterende store dagligvarebutikker i bymidten. En mindre del af omsætningen vil blive hentet fra de øvrige butikker nord og syd for bymidten. Det vurderes, at ca. 10 % af omsætningen vil blive hentet fra øvrige eksisterende butikker nord og syd for Frederikssund bymidte. Det svarer til ca. 2,5-5 mio. kr. pr. år og vil stort set ikke påvirke de få eksisterende butikker. De resterende ca % af omsætningen svarende til ca. 2,5 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra et bredt opland i og omkring Frederikssund og vil stort set ikke få effekter på de eksisterende butikker.

23 NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND 23 Den samlede konsekvensvurdering ses af tabel 2. Konsekvenserne for dagligvarebutikkerne i Frederikssund De nærmeste butikker i Frederikssund bymidte De øvrige store dagligvarebutikker i Frederikssund Øvrige dagligvarebutikker omkring Frederikssund Nuværende omsætning (mio. kr.) Omsætning afgivet Min Maks Min. Maks. Min. Maks. til ny dagligva- rebutik (%) Omsætning afgivet , ,5 til ny dagligva- rebutik (mio. kr.) Andel af aktuel omsætning (%) Tabel 2: Konsekvensvurdering for dagligvarebutikkerne i Frederikssund ved etablering af en ny dagligvarebutik på m² i Frederikssund bymidte. Butikken forventes at opnå en årlig omsætning på 35 mio. kr. pr. år og forventes etableret inden for en kort tidshorisont. 8.2 Effekter for de eksisterende udvalgsvarebutikker Som tidligere nævnt har en dagligvarebutik på m² kun et begrænset udvalg af udvalgsvarer, og effekterne for den eksisterende udvalgsvarehandel også begrænsede. Den største effekt på udvalgsvarehandlen i Frederikssund bymidte vil ske som følge af, at den nye dagligvarebutik tiltrækker kunder, der ellers ikke ville handle i bymidtens butikker. Som nævnt handler kunderne både daglig- og udvalgsvarer på % af turene til bymidten. Med en ny butik i bymidten er det sandsynligt, at bymidten samlet set bliver endnu mere attraktivt og at nogle af kunderne, der før handlede andre steder, i stedet vil vælge at handle i Frederikssund bymidte. Dermed opnås også lidt flere af de spontane indkøb i udvalgsvarebutikkerne. Med udgangspunkt i konsekvensanalysen i tabel 2 vil den nye butik kun hente i størrelsesordenen 5 mio. kr. pr. år fra butikker uden for Frederikssund bymidte. Det svarer til, at der kan tiltrækkes 0,5-1 mio. kr. ekstra i udvalgsvarebutikkerne, hvis den nye dagligvarebutik placeres i kort afstand til udvalgsvarebutikkerne. Her til kommer, at en del af varerne i forvejen bliver købt i Frederikssund bymidte på en anden indkøbstur. Dækningsgraden er et udtryk for, hvor stor tiltrækningskraft et handelsområde har og hvor sandsynligt det er, at et indkøb foretages i handelsområdet. Dækningsgraden i Frederikssund by er 195 % for beklædning og 168 % for øvrige udvalgsvarer. Dermed er det meget sandsynligt, at udvalgsvarerne i forvejen bliver købt i Frederikssund på en anden tur, selvom det daglige kundeflow muligvis bliver lidt højere.

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling

Læs mere

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2.

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2. LIDL DANMARK K/S LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Detailhandlen

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2 HORSENS KOMMUNE VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2 2 Effekter

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3.

Læs mere

September 2014 Detailhandelsanalyse

September 2014 Detailhandelsanalyse September 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 12 Butiksanalyse 32 forbrugsudvikling og arealbehov 38 Detailhandel ved Horsens Havn 42 ordforklaring 44 Branchefortegnelse 4 5 Sammenfatning Der er gennemført

Læs mere

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune 4 Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse 5 Sammenfatning Der er gennemført analyser af detailhandlen i Skanderborg Kommune i 1997, 2003, 2008 og i 2014. Skanderborg Kommune har gennem perioden gradvist

Læs mere

MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT

MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT MAJ 2012 NYT BUTIKSCENTER I HOLBÆK ROSEN RAPPORT INDHOLD 4 SAMMENFATNING 6 BYEN & PROJEKTET 10 DETAILHANDLEN I HOLBÆK KOMMUNE 12 OMKRINGLIGGENDE HANDELSBYER 15 OPLANDSANALYSE 22 EFFEKTER AF UDBYGNING

Læs mere

NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST

NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017 DAGROFA A/S NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST NOTAT PROJEKTNR. A091523 DOKUMENTNR.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej EBELTOFT Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej 28. september 2010 Vibæk Strandvej Strandvej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo:

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE 2016 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning 2 2 Antal butikker og butiksareal

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet.

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Dagligvarebutikker i lokalcentre Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Der er fem lokalcentre i Halsnæs

Læs mere

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT JANUAR 2015 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 16 RAMMEBETINGELSER OG REGIONALE FORHOLD 20 BUTIKSANALYSE 48 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 54 OPLANDSANALYSE 64 UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 68 ORDFORKLARING

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2015 REMA EJENDOM

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Roskilde Kommune. detailhandelsanalyse 2010

Roskilde Kommune. detailhandelsanalyse 2010 Roskilde Kommune detailhandelsanalyse 2010 LOKALITETER 16 10 Jyllinge 12 Gundsømagle Ågerup/St. Valby 13 28 02 17 03 18 04 20 19 Svogerslev 21 05 22 Roskilde 09 06 07 23 24 08 26 01 27 25 15 Vindinge 14

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 014. Frederikssund Kommuneplan 2009-2021. Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 014. Frederikssund Kommuneplan 2009-2021. Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund Vedtaget af Frederikssund byråd den 21. marts 2012 til offentliggørelse i perioden Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse

Læs mere

Frederikssund Kommune. Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund

Frederikssund Kommune. Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund Frederikssund Kommune Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund Februar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Tendenser på detailhandelsområdet

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009 Ryslinge Erhvervspark Rys.BE.5 FORSLAG Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 25. januar 2011 til den 22. marts 2011. Indsigelser,

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Handelsbarometer for Roskilde 2017

Handelsbarometer for Roskilde 2017 Handelsbarometer for Roskilde 2017 Introduktion Der er udarbejdet et handelsbarometer for Roskilde, Viby og Jyllinge. Handelsbarometeret er en årlig måling og tager udgangspunkt i butikkernes omsætningsudvikling

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING Foto: Østergade, Hjørring DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 26 OPLANDE

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen Odense Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Odense 23 3. Befolknings-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse Rudersdal Kommune Detailhandelsanalyse August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Rudersdal kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011 Nye tider for detailhandlen Dansk Byplanmøde 2011 Mødets emne Nye tider for detailhandlen Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juli 2011 J.nr.: NMK-34-00005 og NMK-34-00006 (tidl. NKN-33-03577 og NKN-33-03642) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Hillerød

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3 OKTOBER 2015 REMA EJENDOM DANMARK A/S DETAILHANDLEN I PANDRUP NYE BUTIKKER I PANDRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen Lolland kommune Analyse af detailhandelen Oktober 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Lolland kommune 17 3. Statistisk bymidteafgrænsning 25 4. Befolknings-

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 13 3.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune 19. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Hvidovre kommune 19 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere