Introduktion til arbejdet med veteraner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til arbejdet med veteraner"

Transkript

1 VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner

2 INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE MØDET MED VETERANen RÅDGIVNING TIL DIG OG DINE KOLLEGER ET GODT SAMARBEJDE VI BYGGER BRO OM VETERANCENTRET 2 når veteraner skal videre i et civilt job

3 INDLEDNING Danmark har omkring veteraner i den arbejdsdygtige alder, og antallet er stigende på grund af Danmarks internationale engagement. For langt de fleste hjemvendte soldater er overgangen til et job i det civile forholdsvis ubesværet. Men for nogle går det ikke helt så nemt, og disse veteraner vil komme i kontakt med jobcenter og kommune i forskellig sammenhæng. Langt de fleste af de veteraner, som møder op på jobcentrene, kommer i kontakt med det kommunale system, fordi de på lige fod med andre borgere er endt i ledighed. Men for enkelte veteraner skyldes kontakten til kommune og jobcenter mere komplekse problematikker. Det kan for eksempel være fysiske og psykiske skader, som de har pådraget sig under deres udsendelse i internationale missioner. Ikke alle veteraner forbinder selv deres problematikker med en tidligere udsendelse. Ved at være opmærksom på nogle af de særlige udfordringer, som veteraner ofte står med, kan du som sagsbehandler være med til at sikre veteranen den bedst mulige støtte. Denne pjece indeholder information om veteraners særlige udfordringer og råd til, hvordan du bedst forholder dig, når du sidder over for en veteran. Husk, du altid kan kontakte Veterancentret for råd og vejledning. Når veteraner skal videre i et civilt job 3

4 4 når veteraner skal videre i et civilt job

5 HVAD ER EN VETERAN Alle, som har været udsendt i mindst én international mission, er veteran. Det gælder både ham, som deltog i FN-missionen i Gaza i 1956 og hende, som netop er vendt hjem fra Afghanistan. Personen kan fortsat være ansat i Forsvaret, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. Det er individuelt, hvordan veteraner oplever en udsendelse og det at være veteran. Forsvarets undersøgelser viser, at hovedparten af veteranerne generelt føler sig mere beriget end belastet af deres tid som udsendt soldat. Der findes dog en mindre gruppe af de danske veteraner, som oplever psykiske og fysiske vanskeligheder som følge af deres udsendelse. Veteraner efter hjemkomst: 93 procent har oplevet et godt kammeratskab 82 procent er stolte over at have gjort international tjeneste 79 procent vil anbefale andre at søge udsendelse. Kilde: Forsvarets opfølgningsundersøgelse, juni Når veteraner skal videre i et civilt job 5

6 OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN Når soldater sendes ud på en international mission, er de væk fra familie og venner og alt, hvad der ligner en almindelig hverdag. Soldaterne træder ind i en ny tilværelse, hvor udsendelsen fylder alt. Livet er lagt i faste rammer. Alle har en fast funktion, og ingen er i tvivl om, hvad der bliver forventet af dem. Nogle dage går med opgaver, hvor usikkerheden og spændingsniveauet er højt. Det kan være med livet som indsats, at soldaterne udfører deres opgaver. Andre dage går med ventetid, gentagelser og praktiske gøremål. Undervejs knytter soldaterne stærke bånd til hinanden. Når missionen er fuldført, og soldaterne vender hjem, kan det være svært at tilpasse sig det almindelige liv, der venter. Ekstreme oplevelser, det tætte sammenhold og de specifikke opgaver soldaterne er uddannet til at mestre, skal erstattes af en ny og mindre spændingsfyldt hverdag. Når veteraner skal videre i et civilt job 7

7 8 når veteraner skal videre i et civilt job

8 PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE Overgangen fra udsendt soldat til civil er ikke gnidningsfri for alle, og det er normalt for veteraner at opleve en eller anden form for psykisk reaktion. Reaktionerne vil typisk være særligt fremtrædende i det første halve år efter hjemkomst og for de fleste aftage inden for et år. For cirka ti procent af veteranerne udvikler reaktionerne sig til at blive alvorlige symptomer på posttraumatisk stress (PTSD). Det betyder typisk, at veteranerne oplever kraftige flashbacks til de traumatiserende hændelser, koncentrations- og hukommelsesproblemer, konstant psykisk alarmberedskab, en følelse af ligegyldighed og en stærk trang til at undgå situationer, som vækker dårlige minder. REAKTIONER som kan opstå efter EN UDSENDELSE Øget irritabilitet eller vrede Humørsvingninger Konfliktsøgende adfærd Oplevelse af distance til omverdenen Mistro til andre Søvnforstyrrelser og mareridt Koncentrationsbesvær Skærpet alarmberedskab og stresssymptomer. Kilde: Veterancentret, 2010 Når veteraner skal videre i et civilt job 9

9 MØDET MED VETERANEN Langt de fleste veteraner er ikke belastet af deres udsendelse. Der er dog forskellige ting, du som sagsbehandler bør være opmærksom på, hvis du sidder over for en veteran. For det første fremgår det ikke altid af sagsbehandlingsdokumenterne, at den person, du sidder over for, er veteran. Og for det andet sker det, at veteranerne ikke selv fremhæver deres fortid i Forsvaret. Nogle veteraners vanskeligheder har ikke baggrund i deres udsendelse og andre forbinder ikke selv deres vanskeligheder med en tidligere udsendelse. Nogle veteraner bryder sig ikke om at tale om udsendelsen og vil gerne give omverdenen det indtryk, at udsendelsen ikke har påvirket dem. For at du kan yde den bedste rådgivning, er det vigtigt, at du hurtigt i forløbet får afklaret, om du sidder over for en veteran. Veteraner kan, som alle andre, ikke skæres over én kam, men nogle veteraner med psykiske skader kan: have et forøget psykisk alarmberedskab, der kan give ubehag, når veteranen færdes i det offentlige rum føle, at ingen forstår dem og det, de har oplevet have koncentrations- og hukommelsesbesvær udeblive fra aftaler og virke ligeglade føle sig presset og stresset i situationer, som virker uoverskuelige reagere med konfliktsøgende adfærd i utrygge situationer. Vær opmærksom på, at: du ikke løber en højere risiko end ved kontakt med andre klienter veteraner er ikke mere skrøbelige and andre, som har været udsat for en traumatisk oplevelse. Veteranernes udfordringer bliver ikke større af, at du spørger ind til dem. Spørg, vær tålmodig og vis interesse. 10 når veteraner skal videre i et civilt job

10 RÅDGIVNING TIL DIG OG DINE KOLLEGER Nogle sagsbehandlere oplever, at de mangler viden om veteraners kompetencer og særlige forhold for at kunne give den bedst mulige rådgivning. I Veterancentret tilbyder vi råd og vejledning til sagsbehandlere, der er i kontakt med veteraner. Vi har et indgående kendskab til veteraners særlige forhold, behov og kompetencer. Du er derfor altid velkommen til at tage kontakt til Veterancentret. Hvis ikke veteranen allerede benytter sig af Veterancentrets tilbud, kan du også opfordre vedkommende til at tage kontakt til os. I Veterancentret har vi en professionel viden om beskæftigelsessystemet, som kan være til nytte. Råd og vejledning Veterancentrets beskæftigelseskonsulenter sidder klar med hjælp og støtte, så den enkelte veterans forløb i beskæftigelsessystemet håndteres bedst muligt til gavn for både veteraner og kommuner. Beskæftigelseskonsulenterne kan blandt andet: tilbyde sparring og rådgivning til jobcentrets sagsbehandlere om veteranens særlige forhold støtte op om kommunens handleplan med veteranen deltage i veteranens møder på jobcentret koordinere den samlede indsats i sagsbehandlingen. Gratis informationsmøder om veteraners forhold Er I flere sagbehandlere, som gerne vil klædes på til mødet med veteraner, tilbyder vi gratis informationsmøder. Der er mulighed for at få tilpasset informationsmøderne til jeres behov. Opsøgende kontakt til vanskelig kontaktbare veteraner Vi støtter også kommuner med en opsøgende indsats over for de veteraner, som er svære at komme i kontakt med. Vi har stor erfaring med opsøgende og udgående gadeplansarbejde og er vant til at samarbejde med mennesker, der har det vanskeligt. Når veteraner skal videre i et civilt job 11

11 ET GODT SAMARBEJDE I Veterancentret arbejder vi ofte tæt sammen med kommuner og regioner, når en veteran oplever problemer. Det gælder både, hvis veteranen har forladt Forsvaret, eller stadig er ansat i Forsvaret. Som sagsbehandler kan du derfor opleve at indgå i samarbejde med job- og uddannelsesrådgivere, socialrådgivere, beskæftigelseskonsulenter og psykologer fra Veterancentret. Det kan ske ved, at du selv tager kontakt til Veterancentret eller ved, at vi kontakter dig angående en veteran. I nedenstående eksempel er det Søren Jensen, som er veteran, der tager kontakt til Veterancentret, men det sker lige så ofte, at det er sagsbehandleren. Søren er en af de veteraner, som har oplevet, at tiden som udsendt soldat har haft konsekvenser for hans civile arbejdsliv. Otte år efter sin sidste udsendelse får Søren det så dårligt, at han må langtidssygemelde sig. Men ved fælles hjælp fra kommunen og Veterancentret har Søren det i dag godt. Han læser HF og planlægger at uddanne sig til pædagog. Fra sygemeldt til studerende Året er Det er sommer, og Søren Jensen er netop fyldt 19 år. Foran ham venter ti måneder som værnepligtig i Vordingborg. De ti måneder fører til en fast kontrakt med Forsvaret, og i syv år arbejder Søren som professionel soldat i Hæren. Han er dygtig til sit arbejde, vellidt blandt kammeraterne og når at deltage i fire udsendelser til blandt andet Irak og Kosovo, før han skifter soldaterlivet ud med et job i det civile. Han udsendes sidste gang i Om tiden i Irak og Kosovo husker Søren især magtesløsheden. Som de øvrige danske udsendte havde han ikke mandat til at gribe ind over for overgreb på civilbefolkningen, og han oplevede flere gange at være tvunget til at se passivt til, mens civile blev fordrevet fra deres landsbyer eller slået ihjel. Frustrationen over ikke at kunne gribe ind over for de lidelser, han var vidne til, kombineret med frygten for selv at blive såret eller dræbt, har sat sig dybe spor. I den første lange tid efter hjemkomsten har Søren det dog fint, selvom han sjældent taler om sine oplevelser som udsendt soldat. Det er oplevelser, som bare skal glemmes. Jeg var glad for Forsvaret. Det var jeg. Og jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle gå rundt og have det dårligt på baggrund af de oplevelser, jeg fik som udsendt soldat, siger Søren Jensen 12 når veteraner skal videre i et civilt job

12 Søren vil ikke længere arbejde i Forsvaret. Han overvejer at læse videre, men så får han tilbudt et godt job som sikkerhedsvagt. Her arbejder han i en årrække og får også kone og barn. Selv om han til tider føler sig lidt modløs, er det ikke noget, Søren tænker nærmere over. Men så begynder tingene pludselig at gå skævt. Ægteskabet holder ikke, der opstår konflikter på arbejdet, og Søren føler sig dårlig. Til sidst bliver han sygemeldt. Det var en forfærdelig tid at være sygemeldt. Og enormt svært at stå med hatten i hånden oppe på kommunen, siger Søren Jensen. Samarbejdet med kommunen forløber ikke uden gnidninger. Sørens overskud er lavt, og han har svært ved at navigere i det offentlige system, som på flere måder er forskelligt fra den kultur, som han som tidligere soldat kender fra Forsvaret. Søren kender ikke reglerne, og han har svært ved at trænge igennem til sagsbehandleren. Han føler sig mere og mere magtesløs. En dag falder Søren tilfældigt over en brochure fra Veterancentret, som tilbyder støtte til ledige veteraner. Han ringer op og får kontakt til en medarbejder i Veterancentret, der deltager fremadrettet på alle møderne med kommunen. Han agerer tovholder for Sørens forløb og sørger for, at Søren får de rigtige tilbud. Det forbedrer samarbejdet med kommunen, og giver Søren energi til at få det bedre. Medarbejderens viden om veteraners baggrund og de særlige tilbud til tidligere soldater støtter både Søren og den kommunale sagsbehandler i at finde frem til den løsning, som bedst kan få Søren tilbage på arbejdsmarkedet. Fordi Søren har haft det dårligt og udviser tegn på depression og håbløshed, henvises han til Veterancentrets psykologer. Det viser sig, at Søren har levet i en tilstand af kronisk stress i mere end ti år. Allerede et par måneder efter Søren er startet i et helhedsorienteret forløb ved Veterancentret, hvor flere forskellige fagpersoner er tilknyttet, får han det væsentligt bedre. Han starter på HF og scorer et 10-tal til eksamen. Han ved, at han vil læse til pædagog, og han glæder sig til fremtiden. Når veteraner skal videre i et civilt job 13

13 VI BYGGER BRO Søren Jensen er et godt eksempel på Veterancentrets erfaringer med at støtte veteraner i at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. For Sørens sag er ikke unik. Andre veteraner oplever også problemer i overgangen fra professionel soldat til et civilt liv med en almindelig dagligdag, og kan have svært ved at navigere i det offentlige system. Samtidig oplever mange kommunale sagsbehandlere, at de mangler viden om veteraners kompetencer og særlige forhold for at kunne give den bedst mulige rådgivning. Ofte når vi meget langt hen i sagsbehandlingen uden at vide, at vi har at gøre med en veteran. Og veteranernes specielle historie og særlige udfordringer har vi ikke meget indblik i, siger Mette Maj Johansen, veterankoordinator i Københavns Kommune. I Veterancentret kan vi påtage os en formidlende rolle, som kan gøre en stor forskel for både kommune og veteran. Vi har overblik over de særlige tilbud, der findes til veteranerne, og forstår det kommunale system. På den måde kan vi bygge bro mellem veteran og sagsbehandler. Det skaber i langt de fleste tilfælde mere effektive og konstruktive forløb med et godt resultat for både kommune og veteran. Det handler om videnbaseret sagsbehandling. Vi deler ud af vores viden om veteraners særlige forhold, både op til og under et forløb med en veteran. Vi skærper opmærksomheden på, at det er en lidt speciel historie, vi i fællesskab skal forholde os til. Jørgen Hvidt, beskæftigelseskonsulent i Veterancentret. 14 når veteraner skal videre i et civilt job

14 OM VETERANCENTRET Veterancentret blev oprettet i 2011 som et af initiativerne i Danmarks veteranpolitik. Centrets medarbejdere er socialrådgivere, militærpsykologer, job- og uddannelsesrådgivere og beskæftigelseskonsulenter, som alle støtter og rådgiver veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. For at løse denne opgave bedst muligt, arbejder vi tæt sammen med kommuner, regioner, Forsvarets myndigheder samt faglige og frivillige foreninger. Hvis du vil vide mere Mødet med jobcentret, en undersøgelse af veteraners oplevelse af mødet med jobcentret, 2014, Veterancentret Nye veje til jobs, brochure 2014, Veterancentret Book et gratis informationsmøde på telefon Ring til os eller læs mere på Kontakt os Ring til os og få en afklarende samtale på telefon , eller skriv til os på Vores hovedkontor finder du på Ringsted Kaserne, Garnisonen 1, 4100 Ringsted. Åbningstid: Mandag og tirsdag klokken 8 til 16. Onsdag til fredag klokken 8 til 15. Læs mere på forsvaret.dk/veteran Når veteraner skal videre i et civilt job 15

15 FORSVARET.DK/VETERAN Veterancentret Garnisonen Ringsted Tel.:

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere