Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde skadesforsikring

2 Indhold: Udgangspunkt i lokalområderne - fokus på kunderne Kort nyt... 3 "Der er begået fejl..."... 4 Sigtelse for overtrædelse af værdipapirhandelsloven kr. til lokale formål... 7 Kæmpehøvl, sammenhold og oprykning... 8 Regnskab for første halvår Har du lyst til at stille op? Mette og Thomas vandt grillfest til kr Nu fungerer arbejdsdagen bedre Forsikringsrådgivning i Andelskassen Både sommeren og sensommeren har i år vist sig fra den absolut bedste side. Uanset om man har været turist herhjemme, driver et landbrug eller bare har nydt de lune temperaturer og de lyse aftener. I banken har vi naturligvis også nydt sommerens vejr, men vi må dog også indrømme, at der har været mere end et gran malurt i bægeret. Henover sommeren har vi været i centrum for en række negative artikler i særligt Morgenavisen Jyllands-Posten. I slutningen af sommerferien blev banken sigtet for kursmanipulation i henhold til Værdipapirhandelsloven. Og ved udgangen af august offentliggjorde vi vores halvårsrapport, hvor resultatet må betegnes som ikke tilfredsstillende. Det var på godt jysk træls. Lige så træls er det, at vi - med baggrund i bl.a. den fortsat lave økonomiske aktivitet i samfundet - kan se et behov for en fortsat tilpas ning af organisationen gennem eksempelvis filialsammenlægninger og nedlæggelse af stillinger. Intet af det ændrer imidlertid på, hvem vi er som bank, og hvad vi arbejder for. Redaktion: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Kommunikationsmedarbejder Mia Krog Pedersen Kommunikationsmedarbejder Søren Reinau Layout: Grafiker Rikke Risager Produktion Paratt Ansvarshavende: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Foto: Flemming Jeppesen (Forside og side ) Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Redaktionen er afsluttet den 10. september Årgang 3 blad nr. 5 - september Aktionær udkommer 2 gange årligt. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Mange af de negative artikler har været præget af fejl og misforståelser. Vi har afvist sigtelsen for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven på det foreliggende grundlag. Og selv om resultatet af første halvår ikke var tilfredsstillende, så viste regnskabet ligeledes, at vi har et godt fundament for også fremadrettet at imødekomme kundernes ønsker og behov. Fundamentet vil blive styrket af de løbende tilpasninger - tilpasninger, der mindsker omkostningerne, øger fleksibiliteten og styrker tilbuddet til kunderne. Som bank har vi vores udgangspunkt i lokalområderne, og vores fokus er på en tæt og god kontakt med kunderne. Ét nyligt eksempel på det er vores udlånskampagne fra forsommeren, hvor vi gav dokumentgebyret videre til lokale foreninger. Det gav mange af vores kunder et godt lånetilbud, og det gav en række lokale foreninger i alt knap kr. i støtte. Inde i bladet kan du bl.a. læse mere om resultaterne af kampagnen, der understregede essensen i vores slogan, som også fremadrettet lyder: Sammen kan vi mere. På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Nye kræfter Geografisk sikkerhed: Bestem, hvor dit MasterCard kan bruges Geografisk sikkerhed giver dig en unik mulighed for at beskytte dit kort mod misbrug. I din Webbank kan du selv styre, hvor i verden kortet kan anvendes. Som udgangspunkt kan dit MasterCard bruges over hele verden, men du opnår den største sikkerhed, hvis du lukker for brug af kortet i udlandet. Når du skal ud at rejse, kan du åbne for den region, du rejser til, så du kan bruge dit kort der. Efterfølgende kan du lukke for den pågældende region igen. Danske Andelskassers Banks bestyrelse har budt velkommen til et nyt medlem. Helle Okholm, Nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S, blev valgt som såkaldt branchekyndigt medlem på årets generalforsamling. I maj måned trykkede hun så for første gang hånd med den øvrige bestyrelse og det var en positiv oplevelse, lyder det. Swipp: Overfør penge med mobilen - Folk er meget imødekommende, og man kan mærke, at alle vil det bedste for banken. Det lover godt for samarbejdet, mener det 48-årige bestyrelsesmedlem, der glæder sig over den nye udfordring: - DAB er en spændende virksomhed, og efter fusionen er banken blevet en betydende spiller i sektoren. Nu gælder det om at finde den rigtige vej igennem den økonomiske krise, så vi står som en stærkere bank på den anden side. Det arbejde ser jeg frem til at være en del af. Med Swipp kan du nemt og hurtigt overføre penge til venner, familie eller bekendte. Du behøver ikke kende modtagers kontonummer, og du skal heller ikke have dit NemID-kort frem. Du kan benytte Swipp på din iphone, Windows- eller Android-telefon, og du kan tilmelde dig via Webbank eller Mobilbank. Ved oprettelsen kobler du dit mobilnummer til dit kontonummer. Hvem står bag Swipp? Swipp er et samarbejde mellem Lokale Pengeinstitutter (herunder Andelskassen), Nordea, Sydbank, Nykredit, Jyske Bank, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank. Du kan læse mere om Swipp på andelskassen.dk. Aktionær september/2013 3

4 Der er begået fejl Morgenavisen Jyllands-Posten bragte hen over sommeren en række artikler om Danske Andelskassers Bank. Artiklerne påpegede fejl, som banken arbej der hårdt på at få rettet op, men artiklerne indeholdt også fejl og misforståelser. Det fik - af flere omgange - banken til at sende klager til avisen, ligesom der er indgivet en klage til Pressenævnet - Der er begået fejl i banken. Det er der desværre ingen tvivl om. Men der skal heller ikke herske tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at få rettet op på disse fejl. Sådan lyder adm. direktør Jan Peder sens kommentar til de artikler, der henover sommeren har været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten - artik ler om, at Danske Andelskassers Bank bl.a. ulovligt skulle have givet lån til aktiekøb, at kunder skulle være ble vet presset til at købe aktier, at medarbejdere skulle være blevet presset i forbindelse med aktie emissionen i 2011, at banken overtrådte reglerne for investeringsprofiler, og at tidligere direktører har fået attraktive pensions ordninger. Ærgrelsen over, at der er begået fejl, skinner ud af såvel Jan Pedersen som bankens bestyrelsesformand, Jakob Fastrup. Oven i dette kommer ærgrelsen over de fejl, der er begået i Jyllands-Postens artikler. - Det er bl.a. en avis opgave at påpege fejl, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er godt og grundigt vred over eksempelvis de fejl, de misforståelser og den manglende proportionalitet, der præ ger mange af artiklerne, konstaterer Jakob Fastrup. Mere om dette senere. Opfordring Den 25. juni, dagen efter den første artikel i Jyllands-Posten - om en kunde, der fortalte, at han og hustruen havde lånt penge til at tegne aktier for i alt kr. ved ban kens aktieemission i sommeren lagde Danske Andelskassers Bank en opfordring på bankens hjemmeside til, at alle, der havde oplevet noget lignende, henvendte sig. Samtidig igangsatte banken en intern undersøgelse af forholdene, ligesom banken har samarbejdet med Finans tilsynet om tilsynets undersøgelse på området og også efterfølgende har lagt opfordringer til at henvende sig på hjemmesiden. 4 Aktionær september/2013

5 »Jyllands-Posten har påpeget nogle fejl, vi har begået, og disse fejl skal der naturligvis rettes op på.«pressenævnet En lille uge efter det første brev til Jyllands-Posten sendte Danske Andels kassers Bank et opfølgende brev, der påpegede, hvad der efter bankens mening er fejl og misforståelser i en række af de andre artikler, Jyllands-Posten har bragt. Jakob Fastrup Resultaterne af de forskellige undersøgelser er endnu ikke klar, men de vil blive offentliggjort, når de er færdige. - Hvis vi opdager, at der er sket noget forkert, som der jo desværre er i enkelte tilfælde, sørger vi selvfølgelig for at tage hånd om det hurtigst muligt. Vi behandler hver enkelt sag individuelt, og det skal ikke afvente det samlede resultat af en undersøgelse, fastslår Jan Pedersen. Tavshedspligt Allerede 12. juli lagde banken en kommentar på hjemmesiden, hvor der bl.a. stod at læse, at vores foreløbige undersøgelse og redegørelsen til Finanstilsynet viser efter vores opfattelse, at Jyllands-Postens fremstilling i stor udstrækning hviler på misforståelser, udeladelser og mangler proportionalitet. En måned senere, den 9. august, sendte banken et brev til Jyllands- Posten, hvor nogle af disse forhold blev påpeget. Dette brev blev også offentliggjort på bankens hjemmeside og gav dagen efter anledning til en berigtigelse i Jyllands-Posten. - Som bank har vi en tavshedspligt i forhold til at udtale os om enkelte kunders eller enkelte medarbejderes forhold, ligesom der er interne forhold, vi ikke kan eller ønsker at udtale os om. Det betyder desværre, at vi i nogle tilfælde ikke kan rette fejl eller modgå misforståelser i artikler, men kundernes tillid og vores troværdighed vægter tungere, forklarer Jan Pedersen. Brevet til Jyllands-Posten den 9. august vedrørte netop enkelte medarbejderes forhold. Nærmere bestemt pensionsordninger for tidligere direktører i banken, der blev beskrevet i flere artikler i slutningen af juli. Den ene af de pensionerede direktører gav efterfølgende tilladelse til, at banken kunne offentliggøre nogle fakta om hans pensionsordning. Det gjaldt eksempelvis, at det af Jyllands-Posten angivne beløb var forkert. At aftalen om pensions ordningen var indgået helt tilbage i 1991 og ikke for nylig, hvilket ellers var det ind tryk, som Jyllands-Posten efterlod læserne med. Samt at en betydelig del af udgiften til pensions ordningen var dækket ved, at både direktøren og banken siden 1991 havde indbetalt til et eksternt pensionsselskab. - Avisens historie er således i vores optik helt forfejlet. Den forargelse, der er bærende for artiklerne, havde været mere på sin plads, dengang denne slags pensionsordninger var normal praksis - ikke mange år efter, at blandt andet vi er gået bort fra denne form for pensionsordninger, lyder det fra Jakob Fastrup. Dette brev kan ligeledes læses på hjemmesiden. Og det gav også anledning til en berigtigelse i Jyllands- Posten. - Selv om Jyllands-Posten har berigtiget nogle forhold, så er vi uenige i vurderingen af andre forhold. Derfor har vi indbragt sagen for Pressenævnet, og så må vi jo afvente deres afgørelse, siger Jan Pedersen, og Jakob Fastrup fortsætter: - Jyllands-Posten har påpeget nogle fejl, vi har begået, og disse fejl skal der naturligvis rettes op på. Det er der, vi har vores fokus, men af hensyn til aktionærer, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere skylder vi også at fremstille forholdene, som vi ser dem. Læs breve til Jyllands-Posten Danske Andelskassers Bank sendte den 9. august og den 13. august breve til Jyllands-Posten, hvor banken påpegede - hvad der efter bankens vurdering er - fejl og misforståelser i avisens artikler. Disse breve kan læses på hjemmesiden: Aktionær september/2013 5

6 Sigtelse for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven Danske Andelskassers Bank blev den 7. august sigtet for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven og offentliggjorde dette i en selskabsmeddelelse, der kan ses på dette link: Efterfølgende lagde bankens bestyrelsesformand Jakob Fastrup og adm. direktør Jan Pedersen denne kommentar på bankens hjemmeside: Danske Andelskassers Bank er den 7. august 2013 blevet sigtet for kursmanipulation efter bestemmelserne i Værdipapirhandelsloven 39. Banken afviser dette på det foreliggende grundlag og samarbejder fuldt ud med myndighederne om at afklare sagen. Sigtelsen vedrører perioden 7. juli 2011 til 3. november Danske Andelskassers Bank blev den 7. juli 2011 optaget til handel og notering på NASDAQ OMX Copenhagen, og som beskrevet i bankens prospekt af 7. juni 2011 ville banken sørge for, når og i det omfang gældende lovgivning tillader det, at der på NASDAQ OMX Copenhagen som minimum stilles købs- og salgspriser indenfor et vist kursspread. Banken ønskede med andre ord at sikre, at investorer, der ønskede at købe eller sælge bankens aktier, havde mulighed for dette. Den 8. december 2011 blev banken kontaktet af Finanstilsynet, der havde konstateret, at banken over en længere periode havde foretaget opkøb af egne aktier. Tilsynets ønskede bl.a. oplyst, hvordan banken sikrede, at kursdannelsen for disse aktier skete på markedsvilkår. Dette svarede banken på den 22. december 2011, og der løb efterfølgende en korrespondance med Finanstilsynet frem til marts Den 7. august 2013 er banken af Bagmandspolitiet blevet orienteret om, at banken - på baggrund af en anmeldelse fra Finanstilsynet - er sigtet for i perioden fra den 7. juli 2011 til den 3. november 2011 at have købt egne aktier til for høj en kurs med den hensigt at holde kursen kunstigt oppe. Som nævnt afviser banken dette på det foreliggende grundlag. Banken ønsker yderligere at bemærke, at banken ikke - såfremt det af Bagmandspolitiet beskrevne skulle være tilfældet - ville have nogen vinding af dette, og at der heller ikke er medarbejdere eller andre med tilknytning til banken, der ville have nogen vinding heraf. Da Danske Andelskassers Bank den 8. december 2011 blev kontaktet af Finanstilsynet, tog banken ydermere straks initiativ til at etablere en ordning med en ekstern prisstiller, og denne ordning blev, med virkning fra 10. januar 2012, etableret med Danske Bank som prisstiller. I forlængelse heraf tog bankens bestyrelse initiativ til at gennemføre en undersøgelse af, hvorvidt der skulle være sket fejl i forbindelse med prisstillingen i den periode, hvor banken fungerede som prisstiller for bankens egne aktier. Bestyrelsen entrerede derfor med en ekstern ekspert, der den 9. maj 2012 afle verede en rapport, hvor konklusionen lød: My conclusion is clear and unambiguous. I found no evidence to suggest that DAB Market Making Desk in any shape or form manipulated the price data to their own gain. Danske Andelskassers Bank vil som nævnt samarbejde fuldt ud med myndighederne om at afklare sagen, men banken undrer sig over det langstrakte tidsforløb i myndighedernes behandling og tidssammenfaldet med den række af kritiske - i høj grad fejlbehæftede - artikler, Morgenavisen Jyllands-Posten har bragt henover sommeren og Finanstilsynets undersøgelse i den forbindelse. På bankens vegne Jakob Fastrup, bestyrelsesformand, og Jan Pedersen, adm. direktør. 6 Aktionær september/2013

7 Jylland/Fyn September ,- Tohundredefemoghalvfjerdstusinde 00/ lokale foreninger kr. til lokale formål Få et lån - og gi gebyret til en god sag det var overskriften, da Andelskassen fra april til juni tilbød lån på særligt fordelagtige vilkår, som kunderne kunne bruge til boligforbedringer, en ny bil eller noget helt tredje. Det specielle ved lånet var, at dokumentgebyret skulle gå ubeskåret til et godt, lokalt formål. De kunder, der optog lån i perioden, bestemte fordelingen af pengene. På landsplan kunne Andelskassen i begyndelsen af september dele næsten kr. ud til mere end 100 lokale foreninger som følge af forårets og forsommerens låneaktiviteter. Gang i hjulene - Vores mål med tiltaget var at sætte fokus på, at Andelskassen er klar til at låne nogle penge ud, så vi kan få endnu mere gang i vores markedsområder i Jylland og på Fyn både hos de lokale håndværkere og de handlende. Og vi kan med tilfredshed konstatere, at vores kunder også er klar til at låne til fornuftige investeringer og forbedringer, forklarer Jens D. Hansen, salgs- og marketing direktør, og fortsætter: - Samtidig vil vi meget gerne støtte nog le af de foreninger og klubber, som gør en positiv forskel i vores lokal områder. Det er vigtigt, at vi også i de mindre byer har et blomstrende foreningsliv og idrætsklubber, der har masser af spændende tilbud til medlemmerne. Så vi synes, det er fantastisk, at vi i samarbejde med vores kunder nu kan give et bidrag til dem på denne her måde. Aktionær september/2013 7

8 Kæmpehøvl, sammenhold og oprykning Sara Jeppesen, kunde i Andelskassen, var med til at fostre idéen om et nyt håndboldhold for studerende. Sidste år løb holdet så på banen til sin første sæson, der bød på alt fra store nederlag og krise til ny energi og oprykning. Andels kassen tog med på opturen som sponsor Der er for langt til idrætshallen i Outrup, når man læser statskundskab på Aarhus Universitet. Derfor blev håndbold og holdånd pakket væk til fordel for forelæsninger og fredagsbar, da Sara Jeppesen flyttede til Aarhus i Der var hverken overskud eller penge til det, men efterhånden begyndte jeg at savne træning, kampe og det sammenhold, man har, fortæller hun. Til en fredagsbar faldt talen på håndbold og der var andre end Sara, der var klar til at få hænderne klistret ind i harpiks. - Vores CV er var fyldt med studier og studiejob, men vi manglede noget af det, der gør det hele lidt sjovere. Samtidig ville vi gerne omgås andre end kun dem, vi læser med, så vi blev enige om at lave et hold, der har plads til studerende fra forskellige uddannelser, siger hun og tilføjer med et grin: - Og derfra har det jo udviklet sig til en ren succeshistorie. Det første år har dog ikke været helt uden bump på vejen. 8 Aktionær september/2013

9 Hils og spil Initiativtagerne ringede til venner og bekendte og fik hurtigt samlet en flok interesserede. Sara, der dengang var kunde i Andelskassen i Outrup, kontaktede filialen i Aarhus, der sagde ja til at bakke op om projektet. En efterårsdag for et års tid siden mødtes holdet så til sin første træning i en lille hyggelig hal i bydelen Hasle. Med besked om at huske at feje gulvet, rydde op og slukke lyset efter sig. På den anden bane trænede Hasle KFUM dame 1 og det spritnye holds spillere havde knap nok hilst på hinanden, før dame 1 opfordrede dem til en træningskamp. - Vi kiggede lidt tøvende på hinanden. Så fordelte vi nogle pladser, varmede op og gik i gang, fortæller Sara Jeppesen: - Og så fik vi kæmpehøvl. Bagefter satte jeg en kasse øl ind på, at vi kunne slå dem inden for tre måneder. Det gjorde vi så. at man møder op, selv om man har travlt. Spillerne blev indkaldt til krisemøde. Her fandt de sammen frem til, at hvis det skulle være rigtig sjovt, var en smule alvor nødvendig. - Vi blev enige om, at hvis man sagde ja tak til at være med, skulle gashåndtaget drejes i bund. Man skulle møde op, være positiv og social, når man var der, og havde man ikke lyst til det, skulle man sige nej tak. På den måde fik vi det reddet på målstregen, fortæller hun. Vildt godt samarbejde Sidste sæson sponserede Andelskassen spillertrøjer og gav tilsagn om et tilskud til et stævne, der dog måtte droppes. - Som tidligere kunde i Andelskassen i Outrup vidste jeg selvfølgelig, at filialen støtter lokalt og bakker op om initiativer i nærområdet. Det er ikke anderledes i Aarhus. Samarbej det har været vildt godt, siger Sara Jeppesen, der aldrig overvejede at skifte bank, da hun flyttede fra Outrup til Aarhus. - Man får alt for god en service til, at jeg vil andre steder hen. Det var også en af grundene til, at vi gik til Andelskassen, da vi ledte efter en sponsor. Holdets fælles opsang i januar løftede premieresæsonen, så spillerne kunne fejre afslutningen med oprykning til serie 2. Og ambitionerne for næste sæson fejler heller ikke noget. - Vi har det lidt som humlebien, der ikke ved, at den ikke kan flyve og derfor gør det alligevel. Så vores mål er at rykke videre op, lyder det. Håndbolden til eksamen Spillerne på Hasle KFUM dame 2 som holdet officielt hedder er et miks af kommende lærere, læger, revisorer, pædagoger og meget andet. De er spillere på holdet, som er blevet ret eftertragtet. - Der er nok mange, som savner det med at møde forskellige mennesker og komme lidt væk fra studiet. I hvert fald har vi måttet sige nej til omkring 15 stykker, fortæller Sara Jeppesen. Lige efter nytår var holdet dog i problemer, da folk hverken dukkede op til træning eller kampe. - De gik til eksamener, og så faldt håndbolden ud. Der var ikke den der klubfølelse, som normalt gør,

10 Regnskab for første halvår Første halvår 2013 gav et resultat før skat på -81 mio. kr., hvilket særligt skyldes en større nedskrivning på én af bankens kunder. Banken har et solidt indlånsoverskud, en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på 171 % og en solvensmæssig overdækning på 2,9 procentpoint - mod 2,4 procentpoint for et år siden Resultatopgørelse DKK 1. halvår halvår 2012 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Halvårets resultat Balance i DKK 1. halvår halvår 2012 Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Eventualforpligtelser Solvensprocent 13,1% 14,6% Antal medarbejdere Den 28. august offentliggjorde vi regnskabet for første halvår Det skete med en selskabsmeddelelse, og både denne og regnskabet kan ses på vores hjemmeside. Resultatet for første halvår blev på -81 mio. kr. før skat mod -75 mio. kr. i første halvår Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og der er særligt to årsager til, at resultatet er blevet, som det er blevet. Den første årsag er nedskrivninger. Vi har gennem de senere år styrket kreditområdet i hele banken betydeligt, og vi har set en klar positiv effekt af dette - både for banken og ikke mindst for de af vores kunder, der desværre har haft økonomiske vanskeligheder. Vores nedskrivninger har således været faldende de senere år, men den lave aktivitet i dansk økonomi betyder, at der stadig er kunder, der får nye eller større økonomiske udfordringer. Nedskrivningerne for første halvår, som i alt beløber sig til 158 mio. kr., er særligt påvirket af en nedskrivning på én kunde på 45 mio. kr. Der var i 10 Aktionær september/2013

11 Finanstilsynets tilsynsdiamant pr. 30. juni 2013 dette tilfælde tale om en mangeårig kunde, og vi havde i forvejen afsat de 45 mio. kr. i solvensbehovet. Vi havde så at sige sat pengene til et eventuelt tab af ét sted i regnskabet. Nu er de så sat af et andet sted. Og i forhold til vores solvensmæssige overdækning ændrer dette ikke noget, selv om det altså påvirker resultatet negativt. 220% 190% 160% 130% 100% 70% 40% 10% -20% Finanstilsynet Danske Andelskassers Bank <125% <100% 66,0% 32,3% <20% <25% 8,0% -2,6% >50% 171,0% I forhold til nedskrivninger skal det i øvrigt bemærkes, at en nedskrivning ikke svarer til at pengene er endeligt tabt. Hvis kundernes økonomi forbedres, kan det nedskrevne beløb føres tilbage. Langsomt tiltagende aktivitet Den anden årsag til resultatet for første halvår er et faldende udlån. Siden 2008 har danskerne øget opsparingen med i alt 165 mia. kr. Samtidig er de samlede lån i de danske pengeinstitutter faldet med 189 mia. kr. Der er simpelthen en øget lyst til at spare op og sikre sig, og dette kan også ses på vores udlån, der med udgangen af første halvår 2013 beløb sig til mio. kr. mod mio. kr. et år tidligere. penge til investeringer, hvilket kan give et større afkast. Det vil også være i fokus frem adrettet, og vi har et godt fundament for dette. Både i form af engagerede og dygtige medarbejdere og i form af et solidt indlånsoverskud, en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på 171 % og en solvensmæssig overdækning på 2,9 procentpoint mod 2,4 procentpoint for et år siden. Forventninger fastholdes Vores forventninger til 2013 er angivet som forventninger til basisindtjeningen - resultat før skat ekskl. Aktiekurs kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger - og her fastholdes vores forventninger om en basisindtjening mellem 160 og 190 mio. kr. I løbet af 2013 vil vi endvidere fortsætte optimeringen og tilpasningen af organisationen for at nedbringe omkostningerne, øge fleksibiliteten og styrke kompetence niveauet. Dette ses som grundlaget for at sikre en stærk bank med attraktive løsninger for kunderne også i de kommende år. Vi har dog oplevet langsomt tiltagende aktivitet i vores lokalområder, selv om et egentligt opsving stadig er et stykke ude i horisonten. Det har været medvirkende til, at vores udlån faktisk har været på et konstant niveau gennem andet kvartal For os har det gennem mange år været et hovedfokus, at vi vil sikre, at kunderne får udnyttet de muligheder, de har. Det kan for eksempel være ved at udnytte den lave rente til at låne til boligforbedringer eller ved at anvende nogle af de opsparede Med udgangen af 2012 blev aktierne i Danske Andelskassers Bank handlet til en kurs på 8,7. Pr. 30. juni 2013 var kursen 7,65. Det svarer til et fald på 12,1 % Kurs Dato Aktionær september/

12 Har du lyst til at stille op? Næste år er der valg til bankens aktionærråd og bestyrelse. Læs, hvad det betyder for dig som aktionær Når der næste år holdes aktionærmøder i marts og generalforsamling i april, skal der vælges eller genvælges medlemmer til henholdsvis bankens seks aktionærråd og bankens bestyrelse. Der er i den forbindelse nogle datoer og forhold, du skal være opmærksom på. I forhold til valget til aktionærrådene gælder det særligt: Alle aktionærer i en aktionærkreds kan foreslå kandidater til kredsens aktionærråd 15. januar 2014 er sidste frist for at foreslå kandidater til aktionærrådene. Forslag skal sendes til og for at være valgbar skal kandidaten: være personlig aktionær og myndig inden 1. januar 2014 have sine aktier noteret (eller have aktierne begæret noteret) som tilhørende den pågældende aktionærkreds og stadig eje aktier, der er noteret som tilhørende den pågældende aktionærkreds, på datoen for indkaldelse til aktionærmødet Listen over kandidater offentliggøres samtidig med indkaldelsen til aktionærmødet Valg sker på aktionærmødet ud fra princippet om en mand, en stemme. Der er også mulighed for at stemme elektronisk eller pr. brev Valg sker for to år ad gangen. Alle aktionærrådsmedlemmer er på valg i Når der er sket nyvalg, afgør valgledelsen ved lodtrækning, hvilke aktionærrådsmedlemmer, der skal på valg i 2015, hvor halvdelen er på valg igen. Der er mulighed for genvalg. I forhold til valget til bestyrelsen gælder det særligt: Alle stemmeberettigede aktionærer (der har aktier i banken noteret) kan indstille kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ligeledes indstille kandidater, og i henhold til vedtægterne indstiller bestyrelsen de(n) regnskabs- og revisionskyndige kandidat(er) Kandidater skal indstilles senest seks uger før generalforsamlingen. Såvel det enkelte bestyrelsesmedlem som den samlede bestyrelse skal leve op til krav, der er fastsat af bl.a. Lov om finansiel virksomhed og Bekendt gørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Listen over kandidater offentliggøres samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen Valg sker på generalforsamlingen, hvor hver aktionær har et antal stemmer svarende til antallet af aktier, aktionæren ejer (ingen kan dog afgive stemme for mere end en procent af den samlede aktiekapital). Der er også mulighed for at stemme elektronisk eller pr. brev Valg sker for to år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg i Fremover vil det være sådan, at halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Der er mulighed for genvalg. Valgene til såvel aktionærråd som bestyrelsen er nærmere beskrevet i bankens vedtægter, der kan ses på hjemmesiden andelskassen.dk. Her kan du også læse mere om aktionærrådene og bankens bestyrelse. Datoer for aktionærmøder Aktionærmøderne - hvor der ud over valg af aktionærrådsmedlemmer også bydes på nyt fra banken, lidt godt at spise og en ekstern ind lægsholder - holdes i 2014 på følgende datoer: 4. marts Aktionærkreds Vestjylland 5. marts Aktionærkreds Sønderjylland 6. marts Aktionærkreds Østjylland 11. marts Aktionærkreds Fyn 13. marts Aktionærkreds Sydjylland 18. marts Aktionærkreds Midtjylland Generalforsamling holdes inden udgangen af april. 12 Aktionær september/2013

13 Mette og Thomas vandt grillfest til kr. Onsdag den 11. september skulle Mette og Thomas Egede Ljungberg have besøg af deres rådgiver fra Andelskassen i Randers. Aftalen var, at han skulle besigtige boligen og det ombygningsprojekt, ægteparret er i gang med. Men de fik sig lidt af en overraskelse. Mette og Thomas Egede Ljungberg var forberedt på at vise hjem og byggeprojekt frem, da deres bankrådgiver fra Andelskassen, Alex B. Carlsen, lagde vejen forbi onsdag eftermiddag. Men parret fik sig en overraskelse, da det eneste spørgsmål om ejendommen gik på, hvorvidt terrassen egnede sig til en stor fest. I har vundet en grillfest til kr. tillykke! lød beskeden, da Alex B. Carlsen hev en kuvert frem til Mette og Thomas. Det vakte stor glæde hos såvel parret som hos børnene Karoline, Martin og Matilde: Ej, hvor er det cool, var Mettes umiddelbare reaktion. Førsteklasses grill og mad og drikke til 20 personer Præmien består af en Weber Genesis E330 grill samt en grillfest for 20 personer leveret af Weber Event Team. Festen omfatter mad, drikkevarer og besøg af kokke fra Webers team, der sørger for, at grilllækkerierne er tilberedt helt perfekt. Mette og Thomas skal bare sørge for at invitere en flok venner, og de kan forvente en fest, de sent kommer til at glemme. Vinderne af konkurrencen blev fundet, da Andelskassen trak lod blandt alle, der har afholdt et rådgivningsmøde siden 15. april og her var det altså ægteparret fra Lindbjerg nordøst for Randers, der blev de heldige. Det er vinderne selv, der bestemmer, hvor og hvornår festen skal holdes. Det passer fx. med Thomas 40-års fødselsdag næste år. Så selv om årets fantastiske danske sommer er gået på hæld, er familien allerede begyndt at glæde sig til, at grillsæsonen starter i Aktionær september/

14 Nu fungerer arbejdsdagen bedre Det var selvfølgelig en trist dag, men det har ført meget godt med sig. Sådan lyder det fra Lene Baade Jensen, som for snart et år siden flyttede arbejdsplads fra Arden til Hadsund, da de to filialer blev sammenlagt. 14 Aktionær september/2013

15 Da Andelskassen i Arden havde sidste åbningsdag, sluttede en epoke i souschef Lene Baade Jensens arbejdsliv. Det blev til omkring 15 år med fast arbejdsplads i den lille by i Himmerland, før filialen i oktober 2012 måtte stille sig i de danske pengeinstitutters støt voksende række af tidligere bankfilialer. Den samlede statistik over bankers filiallukninger var dog ingen stor trøst lige den dag. - Vi havde kæmpet for at holde den åben, så det var selvfølgelig trist. Men samtidig flyttede vi ikke uden en tro på fremtiden. Arden blev sammenlagt med Andelskassen i Hadsund, som vi i forvejen kendte godt, og det kunne vi se gode perspektiver i, siger Lene Baade Jensen. Bøvlet planlægning Fire faste medarbejdere holdt skansen i Arden, da sammenlægningen blev besluttet. Herudover arbejdede en enkelt i filialen på lånt tid, da vedkommende var midlertidigt omflyttet fra en anden filial. Med så få mennesker til at drive en filial ryger man let ind i praktiske pro blemer, der også risikerer at smitte af på arbejdsglæden og råd givningen. - Det er svært at få dagligdagen til at fungere. Der er jo næsten altid mindst én, som er væk, fordi vi har fri på forskellige tidspunkter, holder forskudt ferie, er på kursus eller bliver syge, forklarer hun. Samtidig er der behov for en frontmedarbejder, der kan tage sig af almindelige kundehenvendelser og ekspeditioner. Når frontmedarbejderen er væk, går resten af personalet til og fra skranken. Færre bankfilialer i Danmark Fra 2006 og frem til i dag er omkring hver tredje bankfilial forsvundet, viser bl.a. en opgørelse fra nyhedsbrevet Finans. Årsagen er bl.a. webbank og de mange øvrige digitale løsninger, der gør, at kunderne ordner de fleste bankforretninger hjemmefra. - Imens skal vi passe vores øvrige arbejde og holde møder med kunderne. Oven i det er der en del sikkerhedshensyn, som kræver, at vi er flere med arbejdere. Fx må vi ikke åbne døgnboksen, uden der er to personer til stede. Rent praktisk bliver det hurtigt bøvlet at få til at hænge sammen. Sparring på pause Sparringen medarbejderne imellem kan blive sat på pause, når hver enkelt har nok at gøre med at få enderne til at mødes. - Hvis man sidder med en sag, som er gået lidt i hårdknude, kan input fra en kollega løsne det hele op. Men den daglige sparring, som man har, når man sidder sammen, er svær at holde kørende, når der ikke er en kollega at gribe fat i, konstaterer Lene Baade Jensen. Ny ro og fleksibilitet Det ændrede sig, da medarbejderne pakkede filialen sammen og flyttede omkring 15 km sydøst på til Hadsund, hvor Andelskassen nu består af otte ansatte. - Der er stadig travlt, men sammenlægningen har givet en meget mere fleksibel arbejdsdag, siger Lene Baade Jensen og fortsætter: - Du kan fx trække dig tilbage til et kontor og finde ro til at arbejde med kundesager, hvis der er behov for det. Det er også lettere at hjælpe hinanden og tage sig af hinandens kunder, og det betyder eksempelvis, at jeg kan indrette min dag, så der er plads til møder med kunderne på tidspunkter, som passer dem. Stikpiller fra kunder Selv om sammenlægningen forløb godt, skete den ikke uden kommentarer fra skeptiske kunder, der helst havde set, at Andelskassen blev i Arden. - Jeg skulle selv vænne mig til tanken, så jeg kan sagtens forstå, at vi får en stikpille ind imellem. Men Andelskassen er stadig i Arden, selv om vi ikke længere har filialen åben, og det tror jeg også, at de fleste kan se i dag, siger hun og uddyber: - Vi holder fx meget gerne møder hjemme hos kunderne, hvis det passer bedre end at tale sammen i telefonen eller mødes i Hadsund. Samtidig fortsætter vi det gode samarbejde og de sponsorater, som vi har med foreninger i Arden-området. Én enkelt omvæltning krævede dog ingen tid at vænne sig til: En ny ferieplanlægning. - Slet ikke! I første omgang mærker kunderne jo ikke så meget til det, men ferieplanlægningen er en klar forbedring for os som medarbejdere. I Arden var vi nødt til at holde ferie en ad gangen, og den kabale var vanskelig at få til at gå op. Min mand har eksempelvis sommerferie i tre faste uger, og jeg vil selvfølgelig gerne holde ferie sammen med ham. Det lykkedes i år. Aktionær september/

16 Forsikringsrådgivning i Andelskassen Nyt samarbejde med Købstædernes Forsikring betyder, at skadesforsikring nu også bliver en del af den rådgivning, som Andelskassen kan tilbyde kunderne. Andelskassen har indgået en samarbejdsaftale med Købstædernes Forsikring, som er Danmarks ældste eksisterende forsikringsselskab. Det betyder, at vi nu kan tilbyde vores kunder kompetent forsikringsrådgivning og et stort udvalg af forsikringsprodukter til gode priser. Rådgivere på skolebænken Samarbejdet indebærer, at en række af Andelskassens medarbejdere i løbet af året er blevet og bliver uddannet til forsikringsrådgivere. På den måde giver vi kunderne mulighed for at tale forsikringer med en rådgiver, de kender i forvejen og som omvendt har indgående kendskab til kundernes økonomi og lokalområde. Via Købstædernes Forsikring kan man som kunde i Andelskassen få adgang til en bred vifte af forsikringsprodukter: Indboforsikring Bilforsikring Privat Ulykkesforsikring Parcelhusforsikring Rejseforsikring Kæledyrsforsikring Læs mere: Du kan læse mere om Købstædernes Forsikring på selskabets hjemmeside: Hvis du er interesseret i at læse mere om produkterne, kan du besøge denne hjemmeside, der er udarbejdet specielt og kun gælder for kunder i Andelskassen: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013 Danske Andelskassers Bank Generalforsamling, 29. april 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post

Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post Her har der været et svarkort Er det forsvundet i cyberspace, kan du alligevel tilmelde dig den elektroniske udgave af JAK Bladet på Spar papir og penge Ved at

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen Selskabsmeddelelse nr. 1 2012 Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger fusion

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere