Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde skadesforsikring

2 Indhold: Udgangspunkt i lokalområderne - fokus på kunderne Kort nyt... 3 "Der er begået fejl..."... 4 Sigtelse for overtrædelse af værdipapirhandelsloven kr. til lokale formål... 7 Kæmpehøvl, sammenhold og oprykning... 8 Regnskab for første halvår Har du lyst til at stille op? Mette og Thomas vandt grillfest til kr Nu fungerer arbejdsdagen bedre Forsikringsrådgivning i Andelskassen Både sommeren og sensommeren har i år vist sig fra den absolut bedste side. Uanset om man har været turist herhjemme, driver et landbrug eller bare har nydt de lune temperaturer og de lyse aftener. I banken har vi naturligvis også nydt sommerens vejr, men vi må dog også indrømme, at der har været mere end et gran malurt i bægeret. Henover sommeren har vi været i centrum for en række negative artikler i særligt Morgenavisen Jyllands-Posten. I slutningen af sommerferien blev banken sigtet for kursmanipulation i henhold til Værdipapirhandelsloven. Og ved udgangen af august offentliggjorde vi vores halvårsrapport, hvor resultatet må betegnes som ikke tilfredsstillende. Det var på godt jysk træls. Lige så træls er det, at vi - med baggrund i bl.a. den fortsat lave økonomiske aktivitet i samfundet - kan se et behov for en fortsat tilpas ning af organisationen gennem eksempelvis filialsammenlægninger og nedlæggelse af stillinger. Intet af det ændrer imidlertid på, hvem vi er som bank, og hvad vi arbejder for. Redaktion: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Kommunikationsmedarbejder Mia Krog Pedersen Kommunikationsmedarbejder Søren Reinau Layout: Grafiker Rikke Risager Produktion Paratt Ansvarshavende: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Foto: Flemming Jeppesen (Forside og side ) Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Redaktionen er afsluttet den 10. september Årgang 3 blad nr. 5 - september Aktionær udkommer 2 gange årligt. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Mange af de negative artikler har været præget af fejl og misforståelser. Vi har afvist sigtelsen for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven på det foreliggende grundlag. Og selv om resultatet af første halvår ikke var tilfredsstillende, så viste regnskabet ligeledes, at vi har et godt fundament for også fremadrettet at imødekomme kundernes ønsker og behov. Fundamentet vil blive styrket af de løbende tilpasninger - tilpasninger, der mindsker omkostningerne, øger fleksibiliteten og styrker tilbuddet til kunderne. Som bank har vi vores udgangspunkt i lokalområderne, og vores fokus er på en tæt og god kontakt med kunderne. Ét nyligt eksempel på det er vores udlånskampagne fra forsommeren, hvor vi gav dokumentgebyret videre til lokale foreninger. Det gav mange af vores kunder et godt lånetilbud, og det gav en række lokale foreninger i alt knap kr. i støtte. Inde i bladet kan du bl.a. læse mere om resultaterne af kampagnen, der understregede essensen i vores slogan, som også fremadrettet lyder: Sammen kan vi mere. På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Nye kræfter Geografisk sikkerhed: Bestem, hvor dit MasterCard kan bruges Geografisk sikkerhed giver dig en unik mulighed for at beskytte dit kort mod misbrug. I din Webbank kan du selv styre, hvor i verden kortet kan anvendes. Som udgangspunkt kan dit MasterCard bruges over hele verden, men du opnår den største sikkerhed, hvis du lukker for brug af kortet i udlandet. Når du skal ud at rejse, kan du åbne for den region, du rejser til, så du kan bruge dit kort der. Efterfølgende kan du lukke for den pågældende region igen. Danske Andelskassers Banks bestyrelse har budt velkommen til et nyt medlem. Helle Okholm, Nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S, blev valgt som såkaldt branchekyndigt medlem på årets generalforsamling. I maj måned trykkede hun så for første gang hånd med den øvrige bestyrelse og det var en positiv oplevelse, lyder det. Swipp: Overfør penge med mobilen - Folk er meget imødekommende, og man kan mærke, at alle vil det bedste for banken. Det lover godt for samarbejdet, mener det 48-årige bestyrelsesmedlem, der glæder sig over den nye udfordring: - DAB er en spændende virksomhed, og efter fusionen er banken blevet en betydende spiller i sektoren. Nu gælder det om at finde den rigtige vej igennem den økonomiske krise, så vi står som en stærkere bank på den anden side. Det arbejde ser jeg frem til at være en del af. Med Swipp kan du nemt og hurtigt overføre penge til venner, familie eller bekendte. Du behøver ikke kende modtagers kontonummer, og du skal heller ikke have dit NemID-kort frem. Du kan benytte Swipp på din iphone, Windows- eller Android-telefon, og du kan tilmelde dig via Webbank eller Mobilbank. Ved oprettelsen kobler du dit mobilnummer til dit kontonummer. Hvem står bag Swipp? Swipp er et samarbejde mellem Lokale Pengeinstitutter (herunder Andelskassen), Nordea, Sydbank, Nykredit, Jyske Bank, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank. Du kan læse mere om Swipp på andelskassen.dk. Aktionær september/2013 3

4 Der er begået fejl Morgenavisen Jyllands-Posten bragte hen over sommeren en række artikler om Danske Andelskassers Bank. Artiklerne påpegede fejl, som banken arbej der hårdt på at få rettet op, men artiklerne indeholdt også fejl og misforståelser. Det fik - af flere omgange - banken til at sende klager til avisen, ligesom der er indgivet en klage til Pressenævnet - Der er begået fejl i banken. Det er der desværre ingen tvivl om. Men der skal heller ikke herske tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at få rettet op på disse fejl. Sådan lyder adm. direktør Jan Peder sens kommentar til de artikler, der henover sommeren har været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten - artik ler om, at Danske Andelskassers Bank bl.a. ulovligt skulle have givet lån til aktiekøb, at kunder skulle være ble vet presset til at købe aktier, at medarbejdere skulle være blevet presset i forbindelse med aktie emissionen i 2011, at banken overtrådte reglerne for investeringsprofiler, og at tidligere direktører har fået attraktive pensions ordninger. Ærgrelsen over, at der er begået fejl, skinner ud af såvel Jan Pedersen som bankens bestyrelsesformand, Jakob Fastrup. Oven i dette kommer ærgrelsen over de fejl, der er begået i Jyllands-Postens artikler. - Det er bl.a. en avis opgave at påpege fejl, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er godt og grundigt vred over eksempelvis de fejl, de misforståelser og den manglende proportionalitet, der præ ger mange af artiklerne, konstaterer Jakob Fastrup. Mere om dette senere. Opfordring Den 25. juni, dagen efter den første artikel i Jyllands-Posten - om en kunde, der fortalte, at han og hustruen havde lånt penge til at tegne aktier for i alt kr. ved ban kens aktieemission i sommeren lagde Danske Andelskassers Bank en opfordring på bankens hjemmeside til, at alle, der havde oplevet noget lignende, henvendte sig. Samtidig igangsatte banken en intern undersøgelse af forholdene, ligesom banken har samarbejdet med Finans tilsynet om tilsynets undersøgelse på området og også efterfølgende har lagt opfordringer til at henvende sig på hjemmesiden. 4 Aktionær september/2013

5 »Jyllands-Posten har påpeget nogle fejl, vi har begået, og disse fejl skal der naturligvis rettes op på.«pressenævnet En lille uge efter det første brev til Jyllands-Posten sendte Danske Andels kassers Bank et opfølgende brev, der påpegede, hvad der efter bankens mening er fejl og misforståelser i en række af de andre artikler, Jyllands-Posten har bragt. Jakob Fastrup Resultaterne af de forskellige undersøgelser er endnu ikke klar, men de vil blive offentliggjort, når de er færdige. - Hvis vi opdager, at der er sket noget forkert, som der jo desværre er i enkelte tilfælde, sørger vi selvfølgelig for at tage hånd om det hurtigst muligt. Vi behandler hver enkelt sag individuelt, og det skal ikke afvente det samlede resultat af en undersøgelse, fastslår Jan Pedersen. Tavshedspligt Allerede 12. juli lagde banken en kommentar på hjemmesiden, hvor der bl.a. stod at læse, at vores foreløbige undersøgelse og redegørelsen til Finanstilsynet viser efter vores opfattelse, at Jyllands-Postens fremstilling i stor udstrækning hviler på misforståelser, udeladelser og mangler proportionalitet. En måned senere, den 9. august, sendte banken et brev til Jyllands- Posten, hvor nogle af disse forhold blev påpeget. Dette brev blev også offentliggjort på bankens hjemmeside og gav dagen efter anledning til en berigtigelse i Jyllands-Posten. - Som bank har vi en tavshedspligt i forhold til at udtale os om enkelte kunders eller enkelte medarbejderes forhold, ligesom der er interne forhold, vi ikke kan eller ønsker at udtale os om. Det betyder desværre, at vi i nogle tilfælde ikke kan rette fejl eller modgå misforståelser i artikler, men kundernes tillid og vores troværdighed vægter tungere, forklarer Jan Pedersen. Brevet til Jyllands-Posten den 9. august vedrørte netop enkelte medarbejderes forhold. Nærmere bestemt pensionsordninger for tidligere direktører i banken, der blev beskrevet i flere artikler i slutningen af juli. Den ene af de pensionerede direktører gav efterfølgende tilladelse til, at banken kunne offentliggøre nogle fakta om hans pensionsordning. Det gjaldt eksempelvis, at det af Jyllands-Posten angivne beløb var forkert. At aftalen om pensions ordningen var indgået helt tilbage i 1991 og ikke for nylig, hvilket ellers var det ind tryk, som Jyllands-Posten efterlod læserne med. Samt at en betydelig del af udgiften til pensions ordningen var dækket ved, at både direktøren og banken siden 1991 havde indbetalt til et eksternt pensionsselskab. - Avisens historie er således i vores optik helt forfejlet. Den forargelse, der er bærende for artiklerne, havde været mere på sin plads, dengang denne slags pensionsordninger var normal praksis - ikke mange år efter, at blandt andet vi er gået bort fra denne form for pensionsordninger, lyder det fra Jakob Fastrup. Dette brev kan ligeledes læses på hjemmesiden. Og det gav også anledning til en berigtigelse i Jyllands- Posten. - Selv om Jyllands-Posten har berigtiget nogle forhold, så er vi uenige i vurderingen af andre forhold. Derfor har vi indbragt sagen for Pressenævnet, og så må vi jo afvente deres afgørelse, siger Jan Pedersen, og Jakob Fastrup fortsætter: - Jyllands-Posten har påpeget nogle fejl, vi har begået, og disse fejl skal der naturligvis rettes op på. Det er der, vi har vores fokus, men af hensyn til aktionærer, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere skylder vi også at fremstille forholdene, som vi ser dem. Læs breve til Jyllands-Posten Danske Andelskassers Bank sendte den 9. august og den 13. august breve til Jyllands-Posten, hvor banken påpegede - hvad der efter bankens vurdering er - fejl og misforståelser i avisens artikler. Disse breve kan læses på hjemmesiden: Aktionær september/2013 5

6 Sigtelse for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven Danske Andelskassers Bank blev den 7. august sigtet for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven og offentliggjorde dette i en selskabsmeddelelse, der kan ses på dette link: Efterfølgende lagde bankens bestyrelsesformand Jakob Fastrup og adm. direktør Jan Pedersen denne kommentar på bankens hjemmeside: Danske Andelskassers Bank er den 7. august 2013 blevet sigtet for kursmanipulation efter bestemmelserne i Værdipapirhandelsloven 39. Banken afviser dette på det foreliggende grundlag og samarbejder fuldt ud med myndighederne om at afklare sagen. Sigtelsen vedrører perioden 7. juli 2011 til 3. november Danske Andelskassers Bank blev den 7. juli 2011 optaget til handel og notering på NASDAQ OMX Copenhagen, og som beskrevet i bankens prospekt af 7. juni 2011 ville banken sørge for, når og i det omfang gældende lovgivning tillader det, at der på NASDAQ OMX Copenhagen som minimum stilles købs- og salgspriser indenfor et vist kursspread. Banken ønskede med andre ord at sikre, at investorer, der ønskede at købe eller sælge bankens aktier, havde mulighed for dette. Den 8. december 2011 blev banken kontaktet af Finanstilsynet, der havde konstateret, at banken over en længere periode havde foretaget opkøb af egne aktier. Tilsynets ønskede bl.a. oplyst, hvordan banken sikrede, at kursdannelsen for disse aktier skete på markedsvilkår. Dette svarede banken på den 22. december 2011, og der løb efterfølgende en korrespondance med Finanstilsynet frem til marts Den 7. august 2013 er banken af Bagmandspolitiet blevet orienteret om, at banken - på baggrund af en anmeldelse fra Finanstilsynet - er sigtet for i perioden fra den 7. juli 2011 til den 3. november 2011 at have købt egne aktier til for høj en kurs med den hensigt at holde kursen kunstigt oppe. Som nævnt afviser banken dette på det foreliggende grundlag. Banken ønsker yderligere at bemærke, at banken ikke - såfremt det af Bagmandspolitiet beskrevne skulle være tilfældet - ville have nogen vinding af dette, og at der heller ikke er medarbejdere eller andre med tilknytning til banken, der ville have nogen vinding heraf. Da Danske Andelskassers Bank den 8. december 2011 blev kontaktet af Finanstilsynet, tog banken ydermere straks initiativ til at etablere en ordning med en ekstern prisstiller, og denne ordning blev, med virkning fra 10. januar 2012, etableret med Danske Bank som prisstiller. I forlængelse heraf tog bankens bestyrelse initiativ til at gennemføre en undersøgelse af, hvorvidt der skulle være sket fejl i forbindelse med prisstillingen i den periode, hvor banken fungerede som prisstiller for bankens egne aktier. Bestyrelsen entrerede derfor med en ekstern ekspert, der den 9. maj 2012 afle verede en rapport, hvor konklusionen lød: My conclusion is clear and unambiguous. I found no evidence to suggest that DAB Market Making Desk in any shape or form manipulated the price data to their own gain. Danske Andelskassers Bank vil som nævnt samarbejde fuldt ud med myndighederne om at afklare sagen, men banken undrer sig over det langstrakte tidsforløb i myndighedernes behandling og tidssammenfaldet med den række af kritiske - i høj grad fejlbehæftede - artikler, Morgenavisen Jyllands-Posten har bragt henover sommeren og Finanstilsynets undersøgelse i den forbindelse. På bankens vegne Jakob Fastrup, bestyrelsesformand, og Jan Pedersen, adm. direktør. 6 Aktionær september/2013

7 Jylland/Fyn September ,- Tohundredefemoghalvfjerdstusinde 00/ lokale foreninger kr. til lokale formål Få et lån - og gi gebyret til en god sag det var overskriften, da Andelskassen fra april til juni tilbød lån på særligt fordelagtige vilkår, som kunderne kunne bruge til boligforbedringer, en ny bil eller noget helt tredje. Det specielle ved lånet var, at dokumentgebyret skulle gå ubeskåret til et godt, lokalt formål. De kunder, der optog lån i perioden, bestemte fordelingen af pengene. På landsplan kunne Andelskassen i begyndelsen af september dele næsten kr. ud til mere end 100 lokale foreninger som følge af forårets og forsommerens låneaktiviteter. Gang i hjulene - Vores mål med tiltaget var at sætte fokus på, at Andelskassen er klar til at låne nogle penge ud, så vi kan få endnu mere gang i vores markedsområder i Jylland og på Fyn både hos de lokale håndværkere og de handlende. Og vi kan med tilfredshed konstatere, at vores kunder også er klar til at låne til fornuftige investeringer og forbedringer, forklarer Jens D. Hansen, salgs- og marketing direktør, og fortsætter: - Samtidig vil vi meget gerne støtte nog le af de foreninger og klubber, som gør en positiv forskel i vores lokal områder. Det er vigtigt, at vi også i de mindre byer har et blomstrende foreningsliv og idrætsklubber, der har masser af spændende tilbud til medlemmerne. Så vi synes, det er fantastisk, at vi i samarbejde med vores kunder nu kan give et bidrag til dem på denne her måde. Aktionær september/2013 7

8 Kæmpehøvl, sammenhold og oprykning Sara Jeppesen, kunde i Andelskassen, var med til at fostre idéen om et nyt håndboldhold for studerende. Sidste år løb holdet så på banen til sin første sæson, der bød på alt fra store nederlag og krise til ny energi og oprykning. Andels kassen tog med på opturen som sponsor Der er for langt til idrætshallen i Outrup, når man læser statskundskab på Aarhus Universitet. Derfor blev håndbold og holdånd pakket væk til fordel for forelæsninger og fredagsbar, da Sara Jeppesen flyttede til Aarhus i Der var hverken overskud eller penge til det, men efterhånden begyndte jeg at savne træning, kampe og det sammenhold, man har, fortæller hun. Til en fredagsbar faldt talen på håndbold og der var andre end Sara, der var klar til at få hænderne klistret ind i harpiks. - Vores CV er var fyldt med studier og studiejob, men vi manglede noget af det, der gør det hele lidt sjovere. Samtidig ville vi gerne omgås andre end kun dem, vi læser med, så vi blev enige om at lave et hold, der har plads til studerende fra forskellige uddannelser, siger hun og tilføjer med et grin: - Og derfra har det jo udviklet sig til en ren succeshistorie. Det første år har dog ikke været helt uden bump på vejen. 8 Aktionær september/2013

9 Hils og spil Initiativtagerne ringede til venner og bekendte og fik hurtigt samlet en flok interesserede. Sara, der dengang var kunde i Andelskassen i Outrup, kontaktede filialen i Aarhus, der sagde ja til at bakke op om projektet. En efterårsdag for et års tid siden mødtes holdet så til sin første træning i en lille hyggelig hal i bydelen Hasle. Med besked om at huske at feje gulvet, rydde op og slukke lyset efter sig. På den anden bane trænede Hasle KFUM dame 1 og det spritnye holds spillere havde knap nok hilst på hinanden, før dame 1 opfordrede dem til en træningskamp. - Vi kiggede lidt tøvende på hinanden. Så fordelte vi nogle pladser, varmede op og gik i gang, fortæller Sara Jeppesen: - Og så fik vi kæmpehøvl. Bagefter satte jeg en kasse øl ind på, at vi kunne slå dem inden for tre måneder. Det gjorde vi så. at man møder op, selv om man har travlt. Spillerne blev indkaldt til krisemøde. Her fandt de sammen frem til, at hvis det skulle være rigtig sjovt, var en smule alvor nødvendig. - Vi blev enige om, at hvis man sagde ja tak til at være med, skulle gashåndtaget drejes i bund. Man skulle møde op, være positiv og social, når man var der, og havde man ikke lyst til det, skulle man sige nej tak. På den måde fik vi det reddet på målstregen, fortæller hun. Vildt godt samarbejde Sidste sæson sponserede Andelskassen spillertrøjer og gav tilsagn om et tilskud til et stævne, der dog måtte droppes. - Som tidligere kunde i Andelskassen i Outrup vidste jeg selvfølgelig, at filialen støtter lokalt og bakker op om initiativer i nærområdet. Det er ikke anderledes i Aarhus. Samarbej det har været vildt godt, siger Sara Jeppesen, der aldrig overvejede at skifte bank, da hun flyttede fra Outrup til Aarhus. - Man får alt for god en service til, at jeg vil andre steder hen. Det var også en af grundene til, at vi gik til Andelskassen, da vi ledte efter en sponsor. Holdets fælles opsang i januar løftede premieresæsonen, så spillerne kunne fejre afslutningen med oprykning til serie 2. Og ambitionerne for næste sæson fejler heller ikke noget. - Vi har det lidt som humlebien, der ikke ved, at den ikke kan flyve og derfor gør det alligevel. Så vores mål er at rykke videre op, lyder det. Håndbolden til eksamen Spillerne på Hasle KFUM dame 2 som holdet officielt hedder er et miks af kommende lærere, læger, revisorer, pædagoger og meget andet. De er spillere på holdet, som er blevet ret eftertragtet. - Der er nok mange, som savner det med at møde forskellige mennesker og komme lidt væk fra studiet. I hvert fald har vi måttet sige nej til omkring 15 stykker, fortæller Sara Jeppesen. Lige efter nytår var holdet dog i problemer, da folk hverken dukkede op til træning eller kampe. - De gik til eksamener, og så faldt håndbolden ud. Der var ikke den der klubfølelse, som normalt gør,

10 Regnskab for første halvår Første halvår 2013 gav et resultat før skat på -81 mio. kr., hvilket særligt skyldes en større nedskrivning på én af bankens kunder. Banken har et solidt indlånsoverskud, en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på 171 % og en solvensmæssig overdækning på 2,9 procentpoint - mod 2,4 procentpoint for et år siden Resultatopgørelse DKK 1. halvår halvår 2012 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Halvårets resultat Balance i DKK 1. halvår halvår 2012 Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Eventualforpligtelser Solvensprocent 13,1% 14,6% Antal medarbejdere Den 28. august offentliggjorde vi regnskabet for første halvår Det skete med en selskabsmeddelelse, og både denne og regnskabet kan ses på vores hjemmeside. Resultatet for første halvår blev på -81 mio. kr. før skat mod -75 mio. kr. i første halvår Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og der er særligt to årsager til, at resultatet er blevet, som det er blevet. Den første årsag er nedskrivninger. Vi har gennem de senere år styrket kreditområdet i hele banken betydeligt, og vi har set en klar positiv effekt af dette - både for banken og ikke mindst for de af vores kunder, der desværre har haft økonomiske vanskeligheder. Vores nedskrivninger har således været faldende de senere år, men den lave aktivitet i dansk økonomi betyder, at der stadig er kunder, der får nye eller større økonomiske udfordringer. Nedskrivningerne for første halvår, som i alt beløber sig til 158 mio. kr., er særligt påvirket af en nedskrivning på én kunde på 45 mio. kr. Der var i 10 Aktionær september/2013

11 Finanstilsynets tilsynsdiamant pr. 30. juni 2013 dette tilfælde tale om en mangeårig kunde, og vi havde i forvejen afsat de 45 mio. kr. i solvensbehovet. Vi havde så at sige sat pengene til et eventuelt tab af ét sted i regnskabet. Nu er de så sat af et andet sted. Og i forhold til vores solvensmæssige overdækning ændrer dette ikke noget, selv om det altså påvirker resultatet negativt. 220% 190% 160% 130% 100% 70% 40% 10% -20% Finanstilsynet Danske Andelskassers Bank <125% <100% 66,0% 32,3% <20% <25% 8,0% -2,6% >50% 171,0% I forhold til nedskrivninger skal det i øvrigt bemærkes, at en nedskrivning ikke svarer til at pengene er endeligt tabt. Hvis kundernes økonomi forbedres, kan det nedskrevne beløb føres tilbage. Langsomt tiltagende aktivitet Den anden årsag til resultatet for første halvår er et faldende udlån. Siden 2008 har danskerne øget opsparingen med i alt 165 mia. kr. Samtidig er de samlede lån i de danske pengeinstitutter faldet med 189 mia. kr. Der er simpelthen en øget lyst til at spare op og sikre sig, og dette kan også ses på vores udlån, der med udgangen af første halvår 2013 beløb sig til mio. kr. mod mio. kr. et år tidligere. penge til investeringer, hvilket kan give et større afkast. Det vil også være i fokus frem adrettet, og vi har et godt fundament for dette. Både i form af engagerede og dygtige medarbejdere og i form af et solidt indlånsoverskud, en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på 171 % og en solvensmæssig overdækning på 2,9 procentpoint mod 2,4 procentpoint for et år siden. Forventninger fastholdes Vores forventninger til 2013 er angivet som forventninger til basisindtjeningen - resultat før skat ekskl. Aktiekurs kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger - og her fastholdes vores forventninger om en basisindtjening mellem 160 og 190 mio. kr. I løbet af 2013 vil vi endvidere fortsætte optimeringen og tilpasningen af organisationen for at nedbringe omkostningerne, øge fleksibiliteten og styrke kompetence niveauet. Dette ses som grundlaget for at sikre en stærk bank med attraktive løsninger for kunderne også i de kommende år. Vi har dog oplevet langsomt tiltagende aktivitet i vores lokalområder, selv om et egentligt opsving stadig er et stykke ude i horisonten. Det har været medvirkende til, at vores udlån faktisk har været på et konstant niveau gennem andet kvartal For os har det gennem mange år været et hovedfokus, at vi vil sikre, at kunderne får udnyttet de muligheder, de har. Det kan for eksempel være ved at udnytte den lave rente til at låne til boligforbedringer eller ved at anvende nogle af de opsparede Med udgangen af 2012 blev aktierne i Danske Andelskassers Bank handlet til en kurs på 8,7. Pr. 30. juni 2013 var kursen 7,65. Det svarer til et fald på 12,1 % Kurs Dato Aktionær september/

12 Har du lyst til at stille op? Næste år er der valg til bankens aktionærråd og bestyrelse. Læs, hvad det betyder for dig som aktionær Når der næste år holdes aktionærmøder i marts og generalforsamling i april, skal der vælges eller genvælges medlemmer til henholdsvis bankens seks aktionærråd og bankens bestyrelse. Der er i den forbindelse nogle datoer og forhold, du skal være opmærksom på. I forhold til valget til aktionærrådene gælder det særligt: Alle aktionærer i en aktionærkreds kan foreslå kandidater til kredsens aktionærråd 15. januar 2014 er sidste frist for at foreslå kandidater til aktionærrådene. Forslag skal sendes til og for at være valgbar skal kandidaten: være personlig aktionær og myndig inden 1. januar 2014 have sine aktier noteret (eller have aktierne begæret noteret) som tilhørende den pågældende aktionærkreds og stadig eje aktier, der er noteret som tilhørende den pågældende aktionærkreds, på datoen for indkaldelse til aktionærmødet Listen over kandidater offentliggøres samtidig med indkaldelsen til aktionærmødet Valg sker på aktionærmødet ud fra princippet om en mand, en stemme. Der er også mulighed for at stemme elektronisk eller pr. brev Valg sker for to år ad gangen. Alle aktionærrådsmedlemmer er på valg i Når der er sket nyvalg, afgør valgledelsen ved lodtrækning, hvilke aktionærrådsmedlemmer, der skal på valg i 2015, hvor halvdelen er på valg igen. Der er mulighed for genvalg. I forhold til valget til bestyrelsen gælder det særligt: Alle stemmeberettigede aktionærer (der har aktier i banken noteret) kan indstille kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ligeledes indstille kandidater, og i henhold til vedtægterne indstiller bestyrelsen de(n) regnskabs- og revisionskyndige kandidat(er) Kandidater skal indstilles senest seks uger før generalforsamlingen. Såvel det enkelte bestyrelsesmedlem som den samlede bestyrelse skal leve op til krav, der er fastsat af bl.a. Lov om finansiel virksomhed og Bekendt gørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Listen over kandidater offentliggøres samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen Valg sker på generalforsamlingen, hvor hver aktionær har et antal stemmer svarende til antallet af aktier, aktionæren ejer (ingen kan dog afgive stemme for mere end en procent af den samlede aktiekapital). Der er også mulighed for at stemme elektronisk eller pr. brev Valg sker for to år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg i Fremover vil det være sådan, at halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Der er mulighed for genvalg. Valgene til såvel aktionærråd som bestyrelsen er nærmere beskrevet i bankens vedtægter, der kan ses på hjemmesiden andelskassen.dk. Her kan du også læse mere om aktionærrådene og bankens bestyrelse. Datoer for aktionærmøder Aktionærmøderne - hvor der ud over valg af aktionærrådsmedlemmer også bydes på nyt fra banken, lidt godt at spise og en ekstern ind lægsholder - holdes i 2014 på følgende datoer: 4. marts Aktionærkreds Vestjylland 5. marts Aktionærkreds Sønderjylland 6. marts Aktionærkreds Østjylland 11. marts Aktionærkreds Fyn 13. marts Aktionærkreds Sydjylland 18. marts Aktionærkreds Midtjylland Generalforsamling holdes inden udgangen af april. 12 Aktionær september/2013

13 Mette og Thomas vandt grillfest til kr. Onsdag den 11. september skulle Mette og Thomas Egede Ljungberg have besøg af deres rådgiver fra Andelskassen i Randers. Aftalen var, at han skulle besigtige boligen og det ombygningsprojekt, ægteparret er i gang med. Men de fik sig lidt af en overraskelse. Mette og Thomas Egede Ljungberg var forberedt på at vise hjem og byggeprojekt frem, da deres bankrådgiver fra Andelskassen, Alex B. Carlsen, lagde vejen forbi onsdag eftermiddag. Men parret fik sig en overraskelse, da det eneste spørgsmål om ejendommen gik på, hvorvidt terrassen egnede sig til en stor fest. I har vundet en grillfest til kr. tillykke! lød beskeden, da Alex B. Carlsen hev en kuvert frem til Mette og Thomas. Det vakte stor glæde hos såvel parret som hos børnene Karoline, Martin og Matilde: Ej, hvor er det cool, var Mettes umiddelbare reaktion. Førsteklasses grill og mad og drikke til 20 personer Præmien består af en Weber Genesis E330 grill samt en grillfest for 20 personer leveret af Weber Event Team. Festen omfatter mad, drikkevarer og besøg af kokke fra Webers team, der sørger for, at grilllækkerierne er tilberedt helt perfekt. Mette og Thomas skal bare sørge for at invitere en flok venner, og de kan forvente en fest, de sent kommer til at glemme. Vinderne af konkurrencen blev fundet, da Andelskassen trak lod blandt alle, der har afholdt et rådgivningsmøde siden 15. april og her var det altså ægteparret fra Lindbjerg nordøst for Randers, der blev de heldige. Det er vinderne selv, der bestemmer, hvor og hvornår festen skal holdes. Det passer fx. med Thomas 40-års fødselsdag næste år. Så selv om årets fantastiske danske sommer er gået på hæld, er familien allerede begyndt at glæde sig til, at grillsæsonen starter i Aktionær september/

14 Nu fungerer arbejdsdagen bedre Det var selvfølgelig en trist dag, men det har ført meget godt med sig. Sådan lyder det fra Lene Baade Jensen, som for snart et år siden flyttede arbejdsplads fra Arden til Hadsund, da de to filialer blev sammenlagt. 14 Aktionær september/2013

15 Da Andelskassen i Arden havde sidste åbningsdag, sluttede en epoke i souschef Lene Baade Jensens arbejdsliv. Det blev til omkring 15 år med fast arbejdsplads i den lille by i Himmerland, før filialen i oktober 2012 måtte stille sig i de danske pengeinstitutters støt voksende række af tidligere bankfilialer. Den samlede statistik over bankers filiallukninger var dog ingen stor trøst lige den dag. - Vi havde kæmpet for at holde den åben, så det var selvfølgelig trist. Men samtidig flyttede vi ikke uden en tro på fremtiden. Arden blev sammenlagt med Andelskassen i Hadsund, som vi i forvejen kendte godt, og det kunne vi se gode perspektiver i, siger Lene Baade Jensen. Bøvlet planlægning Fire faste medarbejdere holdt skansen i Arden, da sammenlægningen blev besluttet. Herudover arbejdede en enkelt i filialen på lånt tid, da vedkommende var midlertidigt omflyttet fra en anden filial. Med så få mennesker til at drive en filial ryger man let ind i praktiske pro blemer, der også risikerer at smitte af på arbejdsglæden og råd givningen. - Det er svært at få dagligdagen til at fungere. Der er jo næsten altid mindst én, som er væk, fordi vi har fri på forskellige tidspunkter, holder forskudt ferie, er på kursus eller bliver syge, forklarer hun. Samtidig er der behov for en frontmedarbejder, der kan tage sig af almindelige kundehenvendelser og ekspeditioner. Når frontmedarbejderen er væk, går resten af personalet til og fra skranken. Færre bankfilialer i Danmark Fra 2006 og frem til i dag er omkring hver tredje bankfilial forsvundet, viser bl.a. en opgørelse fra nyhedsbrevet Finans. Årsagen er bl.a. webbank og de mange øvrige digitale løsninger, der gør, at kunderne ordner de fleste bankforretninger hjemmefra. - Imens skal vi passe vores øvrige arbejde og holde møder med kunderne. Oven i det er der en del sikkerhedshensyn, som kræver, at vi er flere med arbejdere. Fx må vi ikke åbne døgnboksen, uden der er to personer til stede. Rent praktisk bliver det hurtigt bøvlet at få til at hænge sammen. Sparring på pause Sparringen medarbejderne imellem kan blive sat på pause, når hver enkelt har nok at gøre med at få enderne til at mødes. - Hvis man sidder med en sag, som er gået lidt i hårdknude, kan input fra en kollega løsne det hele op. Men den daglige sparring, som man har, når man sidder sammen, er svær at holde kørende, når der ikke er en kollega at gribe fat i, konstaterer Lene Baade Jensen. Ny ro og fleksibilitet Det ændrede sig, da medarbejderne pakkede filialen sammen og flyttede omkring 15 km sydøst på til Hadsund, hvor Andelskassen nu består af otte ansatte. - Der er stadig travlt, men sammenlægningen har givet en meget mere fleksibel arbejdsdag, siger Lene Baade Jensen og fortsætter: - Du kan fx trække dig tilbage til et kontor og finde ro til at arbejde med kundesager, hvis der er behov for det. Det er også lettere at hjælpe hinanden og tage sig af hinandens kunder, og det betyder eksempelvis, at jeg kan indrette min dag, så der er plads til møder med kunderne på tidspunkter, som passer dem. Stikpiller fra kunder Selv om sammenlægningen forløb godt, skete den ikke uden kommentarer fra skeptiske kunder, der helst havde set, at Andelskassen blev i Arden. - Jeg skulle selv vænne mig til tanken, så jeg kan sagtens forstå, at vi får en stikpille ind imellem. Men Andelskassen er stadig i Arden, selv om vi ikke længere har filialen åben, og det tror jeg også, at de fleste kan se i dag, siger hun og uddyber: - Vi holder fx meget gerne møder hjemme hos kunderne, hvis det passer bedre end at tale sammen i telefonen eller mødes i Hadsund. Samtidig fortsætter vi det gode samarbejde og de sponsorater, som vi har med foreninger i Arden-området. Én enkelt omvæltning krævede dog ingen tid at vænne sig til: En ny ferieplanlægning. - Slet ikke! I første omgang mærker kunderne jo ikke så meget til det, men ferieplanlægningen er en klar forbedring for os som medarbejdere. I Arden var vi nødt til at holde ferie en ad gangen, og den kabale var vanskelig at få til at gå op. Min mand har eksempelvis sommerferie i tre faste uger, og jeg vil selvfølgelig gerne holde ferie sammen med ham. Det lykkedes i år. Aktionær september/

16 Forsikringsrådgivning i Andelskassen Nyt samarbejde med Købstædernes Forsikring betyder, at skadesforsikring nu også bliver en del af den rådgivning, som Andelskassen kan tilbyde kunderne. Andelskassen har indgået en samarbejdsaftale med Købstædernes Forsikring, som er Danmarks ældste eksisterende forsikringsselskab. Det betyder, at vi nu kan tilbyde vores kunder kompetent forsikringsrådgivning og et stort udvalg af forsikringsprodukter til gode priser. Rådgivere på skolebænken Samarbejdet indebærer, at en række af Andelskassens medarbejdere i løbet af året er blevet og bliver uddannet til forsikringsrådgivere. På den måde giver vi kunderne mulighed for at tale forsikringer med en rådgiver, de kender i forvejen og som omvendt har indgående kendskab til kundernes økonomi og lokalområde. Via Købstædernes Forsikring kan man som kunde i Andelskassen få adgang til en bred vifte af forsikringsprodukter: Indboforsikring Bilforsikring Privat Ulykkesforsikring Parcelhusforsikring Rejseforsikring Kæledyrsforsikring Læs mere: Du kan læse mere om Købstædernes Forsikring på selskabets hjemmeside: Hvis du er interesseret i at læse mere om produkterne, kan du besøge denne hjemmeside, der er udarbejdet specielt og kun gælder for kunder i Andelskassen: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10

Finansforbundets magasin nr. 10, 2012. Under Pres. Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 10, 2012 Under Pres Stress, arbejdspres og frygt for fyring plager fortsat mange finansansatte i hverdagen Læs side 10 VElKommEN Torsdag den 8. november: odense kl. 13.00 Aarhus

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3. HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: farvel til FRøKEN AALBORG

10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3. HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: farvel til FRøKEN AALBORG 10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: HENRIETTE OG FRIDA fotograf Jan Christensen har fulgt henriette Mikkelsen i løbet af hendes graviditet og efter fødslen. en periode

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere