Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde skadesforsikring

2 Indhold: Udgangspunkt i lokalområderne - fokus på kunderne Kort nyt... 3 "Der er begået fejl..."... 4 Sigtelse for overtrædelse af værdipapirhandelsloven kr. til lokale formål... 7 Kæmpehøvl, sammenhold og oprykning... 8 Regnskab for første halvår Har du lyst til at stille op? Mette og Thomas vandt grillfest til kr Nu fungerer arbejdsdagen bedre Forsikringsrådgivning i Andelskassen Både sommeren og sensommeren har i år vist sig fra den absolut bedste side. Uanset om man har været turist herhjemme, driver et landbrug eller bare har nydt de lune temperaturer og de lyse aftener. I banken har vi naturligvis også nydt sommerens vejr, men vi må dog også indrømme, at der har været mere end et gran malurt i bægeret. Henover sommeren har vi været i centrum for en række negative artikler i særligt Morgenavisen Jyllands-Posten. I slutningen af sommerferien blev banken sigtet for kursmanipulation i henhold til Værdipapirhandelsloven. Og ved udgangen af august offentliggjorde vi vores halvårsrapport, hvor resultatet må betegnes som ikke tilfredsstillende. Det var på godt jysk træls. Lige så træls er det, at vi - med baggrund i bl.a. den fortsat lave økonomiske aktivitet i samfundet - kan se et behov for en fortsat tilpas ning af organisationen gennem eksempelvis filialsammenlægninger og nedlæggelse af stillinger. Intet af det ændrer imidlertid på, hvem vi er som bank, og hvad vi arbejder for. Redaktion: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Kommunikationsmedarbejder Mia Krog Pedersen Kommunikationsmedarbejder Søren Reinau Layout: Grafiker Rikke Risager Produktion Paratt Ansvarshavende: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Foto: Flemming Jeppesen (Forside og side ) Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Redaktionen er afsluttet den 10. september Årgang 3 blad nr. 5 - september Aktionær udkommer 2 gange årligt. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Mange af de negative artikler har været præget af fejl og misforståelser. Vi har afvist sigtelsen for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven på det foreliggende grundlag. Og selv om resultatet af første halvår ikke var tilfredsstillende, så viste regnskabet ligeledes, at vi har et godt fundament for også fremadrettet at imødekomme kundernes ønsker og behov. Fundamentet vil blive styrket af de løbende tilpasninger - tilpasninger, der mindsker omkostningerne, øger fleksibiliteten og styrker tilbuddet til kunderne. Som bank har vi vores udgangspunkt i lokalområderne, og vores fokus er på en tæt og god kontakt med kunderne. Ét nyligt eksempel på det er vores udlånskampagne fra forsommeren, hvor vi gav dokumentgebyret videre til lokale foreninger. Det gav mange af vores kunder et godt lånetilbud, og det gav en række lokale foreninger i alt knap kr. i støtte. Inde i bladet kan du bl.a. læse mere om resultaterne af kampagnen, der understregede essensen i vores slogan, som også fremadrettet lyder: Sammen kan vi mere. På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Nye kræfter Geografisk sikkerhed: Bestem, hvor dit MasterCard kan bruges Geografisk sikkerhed giver dig en unik mulighed for at beskytte dit kort mod misbrug. I din Webbank kan du selv styre, hvor i verden kortet kan anvendes. Som udgangspunkt kan dit MasterCard bruges over hele verden, men du opnår den største sikkerhed, hvis du lukker for brug af kortet i udlandet. Når du skal ud at rejse, kan du åbne for den region, du rejser til, så du kan bruge dit kort der. Efterfølgende kan du lukke for den pågældende region igen. Danske Andelskassers Banks bestyrelse har budt velkommen til et nyt medlem. Helle Okholm, Nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S, blev valgt som såkaldt branchekyndigt medlem på årets generalforsamling. I maj måned trykkede hun så for første gang hånd med den øvrige bestyrelse og det var en positiv oplevelse, lyder det. Swipp: Overfør penge med mobilen - Folk er meget imødekommende, og man kan mærke, at alle vil det bedste for banken. Det lover godt for samarbejdet, mener det 48-årige bestyrelsesmedlem, der glæder sig over den nye udfordring: - DAB er en spændende virksomhed, og efter fusionen er banken blevet en betydende spiller i sektoren. Nu gælder det om at finde den rigtige vej igennem den økonomiske krise, så vi står som en stærkere bank på den anden side. Det arbejde ser jeg frem til at være en del af. Med Swipp kan du nemt og hurtigt overføre penge til venner, familie eller bekendte. Du behøver ikke kende modtagers kontonummer, og du skal heller ikke have dit NemID-kort frem. Du kan benytte Swipp på din iphone, Windows- eller Android-telefon, og du kan tilmelde dig via Webbank eller Mobilbank. Ved oprettelsen kobler du dit mobilnummer til dit kontonummer. Hvem står bag Swipp? Swipp er et samarbejde mellem Lokale Pengeinstitutter (herunder Andelskassen), Nordea, Sydbank, Nykredit, Jyske Bank, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank. Du kan læse mere om Swipp på andelskassen.dk. Aktionær september/2013 3

4 Der er begået fejl Morgenavisen Jyllands-Posten bragte hen over sommeren en række artikler om Danske Andelskassers Bank. Artiklerne påpegede fejl, som banken arbej der hårdt på at få rettet op, men artiklerne indeholdt også fejl og misforståelser. Det fik - af flere omgange - banken til at sende klager til avisen, ligesom der er indgivet en klage til Pressenævnet - Der er begået fejl i banken. Det er der desværre ingen tvivl om. Men der skal heller ikke herske tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at få rettet op på disse fejl. Sådan lyder adm. direktør Jan Peder sens kommentar til de artikler, der henover sommeren har været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten - artik ler om, at Danske Andelskassers Bank bl.a. ulovligt skulle have givet lån til aktiekøb, at kunder skulle være ble vet presset til at købe aktier, at medarbejdere skulle være blevet presset i forbindelse med aktie emissionen i 2011, at banken overtrådte reglerne for investeringsprofiler, og at tidligere direktører har fået attraktive pensions ordninger. Ærgrelsen over, at der er begået fejl, skinner ud af såvel Jan Pedersen som bankens bestyrelsesformand, Jakob Fastrup. Oven i dette kommer ærgrelsen over de fejl, der er begået i Jyllands-Postens artikler. - Det er bl.a. en avis opgave at påpege fejl, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er godt og grundigt vred over eksempelvis de fejl, de misforståelser og den manglende proportionalitet, der præ ger mange af artiklerne, konstaterer Jakob Fastrup. Mere om dette senere. Opfordring Den 25. juni, dagen efter den første artikel i Jyllands-Posten - om en kunde, der fortalte, at han og hustruen havde lånt penge til at tegne aktier for i alt kr. ved ban kens aktieemission i sommeren lagde Danske Andelskassers Bank en opfordring på bankens hjemmeside til, at alle, der havde oplevet noget lignende, henvendte sig. Samtidig igangsatte banken en intern undersøgelse af forholdene, ligesom banken har samarbejdet med Finans tilsynet om tilsynets undersøgelse på området og også efterfølgende har lagt opfordringer til at henvende sig på hjemmesiden. 4 Aktionær september/2013

5 »Jyllands-Posten har påpeget nogle fejl, vi har begået, og disse fejl skal der naturligvis rettes op på.«pressenævnet En lille uge efter det første brev til Jyllands-Posten sendte Danske Andels kassers Bank et opfølgende brev, der påpegede, hvad der efter bankens mening er fejl og misforståelser i en række af de andre artikler, Jyllands-Posten har bragt. Jakob Fastrup Resultaterne af de forskellige undersøgelser er endnu ikke klar, men de vil blive offentliggjort, når de er færdige. - Hvis vi opdager, at der er sket noget forkert, som der jo desværre er i enkelte tilfælde, sørger vi selvfølgelig for at tage hånd om det hurtigst muligt. Vi behandler hver enkelt sag individuelt, og det skal ikke afvente det samlede resultat af en undersøgelse, fastslår Jan Pedersen. Tavshedspligt Allerede 12. juli lagde banken en kommentar på hjemmesiden, hvor der bl.a. stod at læse, at vores foreløbige undersøgelse og redegørelsen til Finanstilsynet viser efter vores opfattelse, at Jyllands-Postens fremstilling i stor udstrækning hviler på misforståelser, udeladelser og mangler proportionalitet. En måned senere, den 9. august, sendte banken et brev til Jyllands- Posten, hvor nogle af disse forhold blev påpeget. Dette brev blev også offentliggjort på bankens hjemmeside og gav dagen efter anledning til en berigtigelse i Jyllands-Posten. - Som bank har vi en tavshedspligt i forhold til at udtale os om enkelte kunders eller enkelte medarbejderes forhold, ligesom der er interne forhold, vi ikke kan eller ønsker at udtale os om. Det betyder desværre, at vi i nogle tilfælde ikke kan rette fejl eller modgå misforståelser i artikler, men kundernes tillid og vores troværdighed vægter tungere, forklarer Jan Pedersen. Brevet til Jyllands-Posten den 9. august vedrørte netop enkelte medarbejderes forhold. Nærmere bestemt pensionsordninger for tidligere direktører i banken, der blev beskrevet i flere artikler i slutningen af juli. Den ene af de pensionerede direktører gav efterfølgende tilladelse til, at banken kunne offentliggøre nogle fakta om hans pensionsordning. Det gjaldt eksempelvis, at det af Jyllands-Posten angivne beløb var forkert. At aftalen om pensions ordningen var indgået helt tilbage i 1991 og ikke for nylig, hvilket ellers var det ind tryk, som Jyllands-Posten efterlod læserne med. Samt at en betydelig del af udgiften til pensions ordningen var dækket ved, at både direktøren og banken siden 1991 havde indbetalt til et eksternt pensionsselskab. - Avisens historie er således i vores optik helt forfejlet. Den forargelse, der er bærende for artiklerne, havde været mere på sin plads, dengang denne slags pensionsordninger var normal praksis - ikke mange år efter, at blandt andet vi er gået bort fra denne form for pensionsordninger, lyder det fra Jakob Fastrup. Dette brev kan ligeledes læses på hjemmesiden. Og det gav også anledning til en berigtigelse i Jyllands- Posten. - Selv om Jyllands-Posten har berigtiget nogle forhold, så er vi uenige i vurderingen af andre forhold. Derfor har vi indbragt sagen for Pressenævnet, og så må vi jo afvente deres afgørelse, siger Jan Pedersen, og Jakob Fastrup fortsætter: - Jyllands-Posten har påpeget nogle fejl, vi har begået, og disse fejl skal der naturligvis rettes op på. Det er der, vi har vores fokus, men af hensyn til aktionærer, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere skylder vi også at fremstille forholdene, som vi ser dem. Læs breve til Jyllands-Posten Danske Andelskassers Bank sendte den 9. august og den 13. august breve til Jyllands-Posten, hvor banken påpegede - hvad der efter bankens vurdering er - fejl og misforståelser i avisens artikler. Disse breve kan læses på hjemmesiden: Aktionær september/2013 5

6 Sigtelse for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven Danske Andelskassers Bank blev den 7. august sigtet for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven og offentliggjorde dette i en selskabsmeddelelse, der kan ses på dette link: Efterfølgende lagde bankens bestyrelsesformand Jakob Fastrup og adm. direktør Jan Pedersen denne kommentar på bankens hjemmeside: Danske Andelskassers Bank er den 7. august 2013 blevet sigtet for kursmanipulation efter bestemmelserne i Værdipapirhandelsloven 39. Banken afviser dette på det foreliggende grundlag og samarbejder fuldt ud med myndighederne om at afklare sagen. Sigtelsen vedrører perioden 7. juli 2011 til 3. november Danske Andelskassers Bank blev den 7. juli 2011 optaget til handel og notering på NASDAQ OMX Copenhagen, og som beskrevet i bankens prospekt af 7. juni 2011 ville banken sørge for, når og i det omfang gældende lovgivning tillader det, at der på NASDAQ OMX Copenhagen som minimum stilles købs- og salgspriser indenfor et vist kursspread. Banken ønskede med andre ord at sikre, at investorer, der ønskede at købe eller sælge bankens aktier, havde mulighed for dette. Den 8. december 2011 blev banken kontaktet af Finanstilsynet, der havde konstateret, at banken over en længere periode havde foretaget opkøb af egne aktier. Tilsynets ønskede bl.a. oplyst, hvordan banken sikrede, at kursdannelsen for disse aktier skete på markedsvilkår. Dette svarede banken på den 22. december 2011, og der løb efterfølgende en korrespondance med Finanstilsynet frem til marts Den 7. august 2013 er banken af Bagmandspolitiet blevet orienteret om, at banken - på baggrund af en anmeldelse fra Finanstilsynet - er sigtet for i perioden fra den 7. juli 2011 til den 3. november 2011 at have købt egne aktier til for høj en kurs med den hensigt at holde kursen kunstigt oppe. Som nævnt afviser banken dette på det foreliggende grundlag. Banken ønsker yderligere at bemærke, at banken ikke - såfremt det af Bagmandspolitiet beskrevne skulle være tilfældet - ville have nogen vinding af dette, og at der heller ikke er medarbejdere eller andre med tilknytning til banken, der ville have nogen vinding heraf. Da Danske Andelskassers Bank den 8. december 2011 blev kontaktet af Finanstilsynet, tog banken ydermere straks initiativ til at etablere en ordning med en ekstern prisstiller, og denne ordning blev, med virkning fra 10. januar 2012, etableret med Danske Bank som prisstiller. I forlængelse heraf tog bankens bestyrelse initiativ til at gennemføre en undersøgelse af, hvorvidt der skulle være sket fejl i forbindelse med prisstillingen i den periode, hvor banken fungerede som prisstiller for bankens egne aktier. Bestyrelsen entrerede derfor med en ekstern ekspert, der den 9. maj 2012 afle verede en rapport, hvor konklusionen lød: My conclusion is clear and unambiguous. I found no evidence to suggest that DAB Market Making Desk in any shape or form manipulated the price data to their own gain. Danske Andelskassers Bank vil som nævnt samarbejde fuldt ud med myndighederne om at afklare sagen, men banken undrer sig over det langstrakte tidsforløb i myndighedernes behandling og tidssammenfaldet med den række af kritiske - i høj grad fejlbehæftede - artikler, Morgenavisen Jyllands-Posten har bragt henover sommeren og Finanstilsynets undersøgelse i den forbindelse. På bankens vegne Jakob Fastrup, bestyrelsesformand, og Jan Pedersen, adm. direktør. 6 Aktionær september/2013

7 Jylland/Fyn September ,- Tohundredefemoghalvfjerdstusinde 00/ lokale foreninger kr. til lokale formål Få et lån - og gi gebyret til en god sag det var overskriften, da Andelskassen fra april til juni tilbød lån på særligt fordelagtige vilkår, som kunderne kunne bruge til boligforbedringer, en ny bil eller noget helt tredje. Det specielle ved lånet var, at dokumentgebyret skulle gå ubeskåret til et godt, lokalt formål. De kunder, der optog lån i perioden, bestemte fordelingen af pengene. På landsplan kunne Andelskassen i begyndelsen af september dele næsten kr. ud til mere end 100 lokale foreninger som følge af forårets og forsommerens låneaktiviteter. Gang i hjulene - Vores mål med tiltaget var at sætte fokus på, at Andelskassen er klar til at låne nogle penge ud, så vi kan få endnu mere gang i vores markedsområder i Jylland og på Fyn både hos de lokale håndværkere og de handlende. Og vi kan med tilfredshed konstatere, at vores kunder også er klar til at låne til fornuftige investeringer og forbedringer, forklarer Jens D. Hansen, salgs- og marketing direktør, og fortsætter: - Samtidig vil vi meget gerne støtte nog le af de foreninger og klubber, som gør en positiv forskel i vores lokal områder. Det er vigtigt, at vi også i de mindre byer har et blomstrende foreningsliv og idrætsklubber, der har masser af spændende tilbud til medlemmerne. Så vi synes, det er fantastisk, at vi i samarbejde med vores kunder nu kan give et bidrag til dem på denne her måde. Aktionær september/2013 7

8 Kæmpehøvl, sammenhold og oprykning Sara Jeppesen, kunde i Andelskassen, var med til at fostre idéen om et nyt håndboldhold for studerende. Sidste år løb holdet så på banen til sin første sæson, der bød på alt fra store nederlag og krise til ny energi og oprykning. Andels kassen tog med på opturen som sponsor Der er for langt til idrætshallen i Outrup, når man læser statskundskab på Aarhus Universitet. Derfor blev håndbold og holdånd pakket væk til fordel for forelæsninger og fredagsbar, da Sara Jeppesen flyttede til Aarhus i Der var hverken overskud eller penge til det, men efterhånden begyndte jeg at savne træning, kampe og det sammenhold, man har, fortæller hun. Til en fredagsbar faldt talen på håndbold og der var andre end Sara, der var klar til at få hænderne klistret ind i harpiks. - Vores CV er var fyldt med studier og studiejob, men vi manglede noget af det, der gør det hele lidt sjovere. Samtidig ville vi gerne omgås andre end kun dem, vi læser med, så vi blev enige om at lave et hold, der har plads til studerende fra forskellige uddannelser, siger hun og tilføjer med et grin: - Og derfra har det jo udviklet sig til en ren succeshistorie. Det første år har dog ikke været helt uden bump på vejen. 8 Aktionær september/2013

9 Hils og spil Initiativtagerne ringede til venner og bekendte og fik hurtigt samlet en flok interesserede. Sara, der dengang var kunde i Andelskassen i Outrup, kontaktede filialen i Aarhus, der sagde ja til at bakke op om projektet. En efterårsdag for et års tid siden mødtes holdet så til sin første træning i en lille hyggelig hal i bydelen Hasle. Med besked om at huske at feje gulvet, rydde op og slukke lyset efter sig. På den anden bane trænede Hasle KFUM dame 1 og det spritnye holds spillere havde knap nok hilst på hinanden, før dame 1 opfordrede dem til en træningskamp. - Vi kiggede lidt tøvende på hinanden. Så fordelte vi nogle pladser, varmede op og gik i gang, fortæller Sara Jeppesen: - Og så fik vi kæmpehøvl. Bagefter satte jeg en kasse øl ind på, at vi kunne slå dem inden for tre måneder. Det gjorde vi så. at man møder op, selv om man har travlt. Spillerne blev indkaldt til krisemøde. Her fandt de sammen frem til, at hvis det skulle være rigtig sjovt, var en smule alvor nødvendig. - Vi blev enige om, at hvis man sagde ja tak til at være med, skulle gashåndtaget drejes i bund. Man skulle møde op, være positiv og social, når man var der, og havde man ikke lyst til det, skulle man sige nej tak. På den måde fik vi det reddet på målstregen, fortæller hun. Vildt godt samarbejde Sidste sæson sponserede Andelskassen spillertrøjer og gav tilsagn om et tilskud til et stævne, der dog måtte droppes. - Som tidligere kunde i Andelskassen i Outrup vidste jeg selvfølgelig, at filialen støtter lokalt og bakker op om initiativer i nærområdet. Det er ikke anderledes i Aarhus. Samarbej det har været vildt godt, siger Sara Jeppesen, der aldrig overvejede at skifte bank, da hun flyttede fra Outrup til Aarhus. - Man får alt for god en service til, at jeg vil andre steder hen. Det var også en af grundene til, at vi gik til Andelskassen, da vi ledte efter en sponsor. Holdets fælles opsang i januar løftede premieresæsonen, så spillerne kunne fejre afslutningen med oprykning til serie 2. Og ambitionerne for næste sæson fejler heller ikke noget. - Vi har det lidt som humlebien, der ikke ved, at den ikke kan flyve og derfor gør det alligevel. Så vores mål er at rykke videre op, lyder det. Håndbolden til eksamen Spillerne på Hasle KFUM dame 2 som holdet officielt hedder er et miks af kommende lærere, læger, revisorer, pædagoger og meget andet. De er spillere på holdet, som er blevet ret eftertragtet. - Der er nok mange, som savner det med at møde forskellige mennesker og komme lidt væk fra studiet. I hvert fald har vi måttet sige nej til omkring 15 stykker, fortæller Sara Jeppesen. Lige efter nytår var holdet dog i problemer, da folk hverken dukkede op til træning eller kampe. - De gik til eksamener, og så faldt håndbolden ud. Der var ikke den der klubfølelse, som normalt gør,

10 Regnskab for første halvår Første halvår 2013 gav et resultat før skat på -81 mio. kr., hvilket særligt skyldes en større nedskrivning på én af bankens kunder. Banken har et solidt indlånsoverskud, en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på 171 % og en solvensmæssig overdækning på 2,9 procentpoint - mod 2,4 procentpoint for et år siden Resultatopgørelse DKK 1. halvår halvår 2012 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Halvårets resultat Balance i DKK 1. halvår halvår 2012 Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Eventualforpligtelser Solvensprocent 13,1% 14,6% Antal medarbejdere Den 28. august offentliggjorde vi regnskabet for første halvår Det skete med en selskabsmeddelelse, og både denne og regnskabet kan ses på vores hjemmeside. Resultatet for første halvår blev på -81 mio. kr. før skat mod -75 mio. kr. i første halvår Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og der er særligt to årsager til, at resultatet er blevet, som det er blevet. Den første årsag er nedskrivninger. Vi har gennem de senere år styrket kreditområdet i hele banken betydeligt, og vi har set en klar positiv effekt af dette - både for banken og ikke mindst for de af vores kunder, der desværre har haft økonomiske vanskeligheder. Vores nedskrivninger har således været faldende de senere år, men den lave aktivitet i dansk økonomi betyder, at der stadig er kunder, der får nye eller større økonomiske udfordringer. Nedskrivningerne for første halvår, som i alt beløber sig til 158 mio. kr., er særligt påvirket af en nedskrivning på én kunde på 45 mio. kr. Der var i 10 Aktionær september/2013

11 Finanstilsynets tilsynsdiamant pr. 30. juni 2013 dette tilfælde tale om en mangeårig kunde, og vi havde i forvejen afsat de 45 mio. kr. i solvensbehovet. Vi havde så at sige sat pengene til et eventuelt tab af ét sted i regnskabet. Nu er de så sat af et andet sted. Og i forhold til vores solvensmæssige overdækning ændrer dette ikke noget, selv om det altså påvirker resultatet negativt. 220% 190% 160% 130% 100% 70% 40% 10% -20% Finanstilsynet Danske Andelskassers Bank <125% <100% 66,0% 32,3% <20% <25% 8,0% -2,6% >50% 171,0% I forhold til nedskrivninger skal det i øvrigt bemærkes, at en nedskrivning ikke svarer til at pengene er endeligt tabt. Hvis kundernes økonomi forbedres, kan det nedskrevne beløb føres tilbage. Langsomt tiltagende aktivitet Den anden årsag til resultatet for første halvår er et faldende udlån. Siden 2008 har danskerne øget opsparingen med i alt 165 mia. kr. Samtidig er de samlede lån i de danske pengeinstitutter faldet med 189 mia. kr. Der er simpelthen en øget lyst til at spare op og sikre sig, og dette kan også ses på vores udlån, der med udgangen af første halvår 2013 beløb sig til mio. kr. mod mio. kr. et år tidligere. penge til investeringer, hvilket kan give et større afkast. Det vil også være i fokus frem adrettet, og vi har et godt fundament for dette. Både i form af engagerede og dygtige medarbejdere og i form af et solidt indlånsoverskud, en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på 171 % og en solvensmæssig overdækning på 2,9 procentpoint mod 2,4 procentpoint for et år siden. Forventninger fastholdes Vores forventninger til 2013 er angivet som forventninger til basisindtjeningen - resultat før skat ekskl. Aktiekurs kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger - og her fastholdes vores forventninger om en basisindtjening mellem 160 og 190 mio. kr. I løbet af 2013 vil vi endvidere fortsætte optimeringen og tilpasningen af organisationen for at nedbringe omkostningerne, øge fleksibiliteten og styrke kompetence niveauet. Dette ses som grundlaget for at sikre en stærk bank med attraktive løsninger for kunderne også i de kommende år. Vi har dog oplevet langsomt tiltagende aktivitet i vores lokalområder, selv om et egentligt opsving stadig er et stykke ude i horisonten. Det har været medvirkende til, at vores udlån faktisk har været på et konstant niveau gennem andet kvartal For os har det gennem mange år været et hovedfokus, at vi vil sikre, at kunderne får udnyttet de muligheder, de har. Det kan for eksempel være ved at udnytte den lave rente til at låne til boligforbedringer eller ved at anvende nogle af de opsparede Med udgangen af 2012 blev aktierne i Danske Andelskassers Bank handlet til en kurs på 8,7. Pr. 30. juni 2013 var kursen 7,65. Det svarer til et fald på 12,1 % Kurs Dato Aktionær september/

12 Har du lyst til at stille op? Næste år er der valg til bankens aktionærråd og bestyrelse. Læs, hvad det betyder for dig som aktionær Når der næste år holdes aktionærmøder i marts og generalforsamling i april, skal der vælges eller genvælges medlemmer til henholdsvis bankens seks aktionærråd og bankens bestyrelse. Der er i den forbindelse nogle datoer og forhold, du skal være opmærksom på. I forhold til valget til aktionærrådene gælder det særligt: Alle aktionærer i en aktionærkreds kan foreslå kandidater til kredsens aktionærråd 15. januar 2014 er sidste frist for at foreslå kandidater til aktionærrådene. Forslag skal sendes til og for at være valgbar skal kandidaten: være personlig aktionær og myndig inden 1. januar 2014 have sine aktier noteret (eller have aktierne begæret noteret) som tilhørende den pågældende aktionærkreds og stadig eje aktier, der er noteret som tilhørende den pågældende aktionærkreds, på datoen for indkaldelse til aktionærmødet Listen over kandidater offentliggøres samtidig med indkaldelsen til aktionærmødet Valg sker på aktionærmødet ud fra princippet om en mand, en stemme. Der er også mulighed for at stemme elektronisk eller pr. brev Valg sker for to år ad gangen. Alle aktionærrådsmedlemmer er på valg i Når der er sket nyvalg, afgør valgledelsen ved lodtrækning, hvilke aktionærrådsmedlemmer, der skal på valg i 2015, hvor halvdelen er på valg igen. Der er mulighed for genvalg. I forhold til valget til bestyrelsen gælder det særligt: Alle stemmeberettigede aktionærer (der har aktier i banken noteret) kan indstille kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ligeledes indstille kandidater, og i henhold til vedtægterne indstiller bestyrelsen de(n) regnskabs- og revisionskyndige kandidat(er) Kandidater skal indstilles senest seks uger før generalforsamlingen. Såvel det enkelte bestyrelsesmedlem som den samlede bestyrelse skal leve op til krav, der er fastsat af bl.a. Lov om finansiel virksomhed og Bekendt gørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Listen over kandidater offentliggøres samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen Valg sker på generalforsamlingen, hvor hver aktionær har et antal stemmer svarende til antallet af aktier, aktionæren ejer (ingen kan dog afgive stemme for mere end en procent af den samlede aktiekapital). Der er også mulighed for at stemme elektronisk eller pr. brev Valg sker for to år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg i Fremover vil det være sådan, at halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Der er mulighed for genvalg. Valgene til såvel aktionærråd som bestyrelsen er nærmere beskrevet i bankens vedtægter, der kan ses på hjemmesiden andelskassen.dk. Her kan du også læse mere om aktionærrådene og bankens bestyrelse. Datoer for aktionærmøder Aktionærmøderne - hvor der ud over valg af aktionærrådsmedlemmer også bydes på nyt fra banken, lidt godt at spise og en ekstern ind lægsholder - holdes i 2014 på følgende datoer: 4. marts Aktionærkreds Vestjylland 5. marts Aktionærkreds Sønderjylland 6. marts Aktionærkreds Østjylland 11. marts Aktionærkreds Fyn 13. marts Aktionærkreds Sydjylland 18. marts Aktionærkreds Midtjylland Generalforsamling holdes inden udgangen af april. 12 Aktionær september/2013

13 Mette og Thomas vandt grillfest til kr. Onsdag den 11. september skulle Mette og Thomas Egede Ljungberg have besøg af deres rådgiver fra Andelskassen i Randers. Aftalen var, at han skulle besigtige boligen og det ombygningsprojekt, ægteparret er i gang med. Men de fik sig lidt af en overraskelse. Mette og Thomas Egede Ljungberg var forberedt på at vise hjem og byggeprojekt frem, da deres bankrådgiver fra Andelskassen, Alex B. Carlsen, lagde vejen forbi onsdag eftermiddag. Men parret fik sig en overraskelse, da det eneste spørgsmål om ejendommen gik på, hvorvidt terrassen egnede sig til en stor fest. I har vundet en grillfest til kr. tillykke! lød beskeden, da Alex B. Carlsen hev en kuvert frem til Mette og Thomas. Det vakte stor glæde hos såvel parret som hos børnene Karoline, Martin og Matilde: Ej, hvor er det cool, var Mettes umiddelbare reaktion. Førsteklasses grill og mad og drikke til 20 personer Præmien består af en Weber Genesis E330 grill samt en grillfest for 20 personer leveret af Weber Event Team. Festen omfatter mad, drikkevarer og besøg af kokke fra Webers team, der sørger for, at grilllækkerierne er tilberedt helt perfekt. Mette og Thomas skal bare sørge for at invitere en flok venner, og de kan forvente en fest, de sent kommer til at glemme. Vinderne af konkurrencen blev fundet, da Andelskassen trak lod blandt alle, der har afholdt et rådgivningsmøde siden 15. april og her var det altså ægteparret fra Lindbjerg nordøst for Randers, der blev de heldige. Det er vinderne selv, der bestemmer, hvor og hvornår festen skal holdes. Det passer fx. med Thomas 40-års fødselsdag næste år. Så selv om årets fantastiske danske sommer er gået på hæld, er familien allerede begyndt at glæde sig til, at grillsæsonen starter i Aktionær september/

14 Nu fungerer arbejdsdagen bedre Det var selvfølgelig en trist dag, men det har ført meget godt med sig. Sådan lyder det fra Lene Baade Jensen, som for snart et år siden flyttede arbejdsplads fra Arden til Hadsund, da de to filialer blev sammenlagt. 14 Aktionær september/2013

15 Da Andelskassen i Arden havde sidste åbningsdag, sluttede en epoke i souschef Lene Baade Jensens arbejdsliv. Det blev til omkring 15 år med fast arbejdsplads i den lille by i Himmerland, før filialen i oktober 2012 måtte stille sig i de danske pengeinstitutters støt voksende række af tidligere bankfilialer. Den samlede statistik over bankers filiallukninger var dog ingen stor trøst lige den dag. - Vi havde kæmpet for at holde den åben, så det var selvfølgelig trist. Men samtidig flyttede vi ikke uden en tro på fremtiden. Arden blev sammenlagt med Andelskassen i Hadsund, som vi i forvejen kendte godt, og det kunne vi se gode perspektiver i, siger Lene Baade Jensen. Bøvlet planlægning Fire faste medarbejdere holdt skansen i Arden, da sammenlægningen blev besluttet. Herudover arbejdede en enkelt i filialen på lånt tid, da vedkommende var midlertidigt omflyttet fra en anden filial. Med så få mennesker til at drive en filial ryger man let ind i praktiske pro blemer, der også risikerer at smitte af på arbejdsglæden og råd givningen. - Det er svært at få dagligdagen til at fungere. Der er jo næsten altid mindst én, som er væk, fordi vi har fri på forskellige tidspunkter, holder forskudt ferie, er på kursus eller bliver syge, forklarer hun. Samtidig er der behov for en frontmedarbejder, der kan tage sig af almindelige kundehenvendelser og ekspeditioner. Når frontmedarbejderen er væk, går resten af personalet til og fra skranken. Færre bankfilialer i Danmark Fra 2006 og frem til i dag er omkring hver tredje bankfilial forsvundet, viser bl.a. en opgørelse fra nyhedsbrevet Finans. Årsagen er bl.a. webbank og de mange øvrige digitale løsninger, der gør, at kunderne ordner de fleste bankforretninger hjemmefra. - Imens skal vi passe vores øvrige arbejde og holde møder med kunderne. Oven i det er der en del sikkerhedshensyn, som kræver, at vi er flere med arbejdere. Fx må vi ikke åbne døgnboksen, uden der er to personer til stede. Rent praktisk bliver det hurtigt bøvlet at få til at hænge sammen. Sparring på pause Sparringen medarbejderne imellem kan blive sat på pause, når hver enkelt har nok at gøre med at få enderne til at mødes. - Hvis man sidder med en sag, som er gået lidt i hårdknude, kan input fra en kollega løsne det hele op. Men den daglige sparring, som man har, når man sidder sammen, er svær at holde kørende, når der ikke er en kollega at gribe fat i, konstaterer Lene Baade Jensen. Ny ro og fleksibilitet Det ændrede sig, da medarbejderne pakkede filialen sammen og flyttede omkring 15 km sydøst på til Hadsund, hvor Andelskassen nu består af otte ansatte. - Der er stadig travlt, men sammenlægningen har givet en meget mere fleksibel arbejdsdag, siger Lene Baade Jensen og fortsætter: - Du kan fx trække dig tilbage til et kontor og finde ro til at arbejde med kundesager, hvis der er behov for det. Det er også lettere at hjælpe hinanden og tage sig af hinandens kunder, og det betyder eksempelvis, at jeg kan indrette min dag, så der er plads til møder med kunderne på tidspunkter, som passer dem. Stikpiller fra kunder Selv om sammenlægningen forløb godt, skete den ikke uden kommentarer fra skeptiske kunder, der helst havde set, at Andelskassen blev i Arden. - Jeg skulle selv vænne mig til tanken, så jeg kan sagtens forstå, at vi får en stikpille ind imellem. Men Andelskassen er stadig i Arden, selv om vi ikke længere har filialen åben, og det tror jeg også, at de fleste kan se i dag, siger hun og uddyber: - Vi holder fx meget gerne møder hjemme hos kunderne, hvis det passer bedre end at tale sammen i telefonen eller mødes i Hadsund. Samtidig fortsætter vi det gode samarbejde og de sponsorater, som vi har med foreninger i Arden-området. Én enkelt omvæltning krævede dog ingen tid at vænne sig til: En ny ferieplanlægning. - Slet ikke! I første omgang mærker kunderne jo ikke så meget til det, men ferieplanlægningen er en klar forbedring for os som medarbejdere. I Arden var vi nødt til at holde ferie en ad gangen, og den kabale var vanskelig at få til at gå op. Min mand har eksempelvis sommerferie i tre faste uger, og jeg vil selvfølgelig gerne holde ferie sammen med ham. Det lykkedes i år. Aktionær september/

16 Forsikringsrådgivning i Andelskassen Nyt samarbejde med Købstædernes Forsikring betyder, at skadesforsikring nu også bliver en del af den rådgivning, som Andelskassen kan tilbyde kunderne. Andelskassen har indgået en samarbejdsaftale med Købstædernes Forsikring, som er Danmarks ældste eksisterende forsikringsselskab. Det betyder, at vi nu kan tilbyde vores kunder kompetent forsikringsrådgivning og et stort udvalg af forsikringsprodukter til gode priser. Rådgivere på skolebænken Samarbejdet indebærer, at en række af Andelskassens medarbejdere i løbet af året er blevet og bliver uddannet til forsikringsrådgivere. På den måde giver vi kunderne mulighed for at tale forsikringer med en rådgiver, de kender i forvejen og som omvendt har indgående kendskab til kundernes økonomi og lokalområde. Via Købstædernes Forsikring kan man som kunde i Andelskassen få adgang til en bred vifte af forsikringsprodukter: Indboforsikring Bilforsikring Privat Ulykkesforsikring Parcelhusforsikring Rejseforsikring Kæledyrsforsikring Læs mere: Du kan læse mere om Købstædernes Forsikring på selskabets hjemmeside: Hvis du er interesseret i at læse mere om produkterne, kan du besøge denne hjemmeside, der er udarbejdet specielt og kun gælder for kunder i Andelskassen: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013 Danske Andelskassers Bank Generalforsamling, 29. april 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014

Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014 10/2014 10/2014 10/2014 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Direktionens kommentar... 3 Koncernen Hoved- og nøgletal...

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere