Computerprogrammet Stavevejen Start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerprogrammet Stavevejen Start"

Transkript

1 Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige faglige områder i elevhæftet findes tilsvarende områder i computeren. Når eleven har fået præsenteret det nye stof i elevhæftet, giver computerprogrammet på flere forskellige måder mulighed for yderligere træning af det samme stofområde. Computerprogrammet Stavevejen Start er et internetbaseret program hvor hver bruger har sin egen personlige version af programmet, og brugeren har adgang til programmet alle steder hvor der en internetforbindelse. Det vil sige at eleven har adgang til programmet på skolen, i hjemmet og alle andre steder hvor eleven har mulighed for at komme på internettet. Stavevejen Start er et individuelt og personligt program. Det betyder at elevens navn bliver vist på programmets hovedmenu, at elevens resultater bliver gemt i en logbog som kun eleven og læreren har adgang til, at programmet kan tilpasses den enkelte elev med bl.a. individuelle ordlister, at alle udskrifter bærer elevens navn m.m. At Stavevejen Start er et personligt program betyder at også læreren har sin egen version af programmet. Lærerversionen er identisk med elevversionen, men i lærerversionen er der endvidere en række funktioner som kun læreren har adgang til. Funktioner som bliver omtalt nærmere under omtalen af lærerversionen. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen Start findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen

2 Registrering af klasse og lærer For at få adgang til Stavevejen Start skal skolen først registreres som bruger, og det kræver at skolen har en licens. En licens købes ved henvendelse direkte til Forlaget Alinea. Når skolen køber en licens, modtager den en licenskode fra Forlaget Alinea. Licenskoden skal bruges når der skal registreres en ny klasse. En ny klasse registreres ved at klassens lærer opretter sig som bruger. Det sker på følgende måde: 1 Find Stavevejen på adressen 2 Klik på fanebladet med Stavevejen Start og derefter på Start her! 3 Log på-siden vises. Klik på Registrering af ny klasse. 4 Ved punkt 1 på registreringssiden udfylder læreren felterne Brugernavn og Brugerkode. Brugernavn kan være lærerens eget navn eller noget andet. Brugerkode er en selvvalgt kode. Brugernavn og brugerkode skal læreren bruge hver gang hun/han skal ind i programmet. Vælg en brugerkode som er nem at huske da læreren ikke selv kan finde sin brugerkode igen. 5 Udfyld felterne i punkt 2. Klassens navn kan fx være 2. A. Licenskode udfyldes med den kode som er modtaget fra Forlaget Alinea. 6 Klik på knappen Registrer. Nu er klassen registreret, og læreren er oprettet som bruger med egen lærerversion af programmet. 7 Når læreren for fremtiden skal logge sig på programmet, skal læreren på startsiden først skrive sin skole, herefter vælge sin klasse og til sidst udfylde felterne Brugernavn og brugerkode med det brugernavn og den brugerkode som læreren valgte under registrering punkt 4. Tryk Enter eller klik på knappen Luk mig ind for at åbne programmet. Der kan med fordel laves en genvej der fører direkte til ens egen skoles log på-side. Placeres genvejen permanent på computerens skrivebord, gør det adgangen til programmet noget nemmere, og følger man vejledningen herunder, bliver der oprettet en genvej til en side hvor kun ens egen skole er tilgængelig. Det betyder at det ikke er muligt at klikke sig hen på en forkert skole. 1 På log på-siden klikkes på teksten: Gem denne side i listen over foretrukne? Klik på OK på den nye side. 3 Stavevejen er nu gemt i listen over foretrukne, og herfra kan den placeres på computerens skrivebord. Da de fleste skoler har computerne i et netværk, er det nødvendigt at det er den it-ansvarlige på skolen som foretager oprettelsen af genvejen og placeringen på den enkelte computers skrivebord.

3 Registrering af elever Når læreren har oprette sig som bruger, kan hun/han registrere klassens elever på følgende måde: 1 I lærererversionen klikkes på Protokol. 2 I Protokollen klikkes på knappen Ny elev. 3 Nu vises en side med overskriften Ny elev til fx 2. A Elevens navn skrives i feltet Brugernavn. I feltet Brugerkode skrives en egnet kode. Vælg en brugerkode som er nem for eleven at huske og skrive. Læreren kan dog altid finde elevens kode i lærerversionen af programmet. 4 Klik på Registrer. Eleven er nu registreret i programmet og står opført i protokollen. 5 Denne procedure gentages for hver elev der skal registreres. 6 Eleven har nu fået sin egen personlige version af Stavevejen Start. Hver gang eleven skal ind i programmet skal hun/han skrive sit brugernavn og sin adgangskode. Beskrivelse af UNI login følger når proceduren endelig færdig Ændring af brugernavn/brugerkode Ønsker man at ændre brugernavn og eller kode for en eller flere af eleverne, kan det ske ved at klikke på knappen Rediger elev i Protokollen. Herved kommer en side frem hvor man kan foretage de ønskede ændringer. På samme side kan man også slette elever fra klassen. Udskriv elevkoder Ved at klikke på Udskriv elevkoder i Protokollen kan man udskrive brugernavn og brugerkoder for alle elever i klassen. Det er en fordel at have denne liste så læreren kan oplyse brugernavn eller kode til elever som har glemt dem. Programmet åbnes Eleven kommer ind i programmet ved først at vælge skole og klasse på åbningssiden. Herefter skal eleven skrive sit brugernavn og brugerkode og klikke på knappen Luk mig ind eller trykke på Entertasten. Vær opmærksom at adgangen til programmet lettes meget ved at have en genvej på computerens skrivebord. Eleven skal så blot klikke på genvejen for at komme direkte til skolens log på-side. Se mere om genvej under overskriften Registrering af klasse og lærer. Herefter kommer hovedmenuen for Stavevejen Start til syne:

4 Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. På hovedmenuen står elevens navn som tegn på at det er elevens personlige version af Stavevejen Start der er åben. Første gang Stavevejen Start bliver åbnet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun få minutter, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Programmet skal anvendes sammen med et meget stort antal internetbaserede programmer, så derfor har de fleste skoler programmet installeret i forvejen, og de steder skal man ikke installere det igen.

5 Stavevejen Start - indhold Computerprogrammet består af 11 forskellige programmer hvor eleverne arbejder med de samme områder som de har mødt i elevhæftet. Programmerne er udformet som små legeagtige spil. Herudover er der en Ordbog hvor alle ordene fra de forskellige programmer er samlet, i programmet Egne ordlister kan man lave ordlister ud fra de ord der er i ordbogen og endelig et program med orddiktater hvor eleven kan skrive orddiktater som enten er i programmet eller som eleven selv har lavet. Endvidere er der en logbog som automatisk opsamler og gemmer elevens arbejde. Borgen I programmet arbejder eleverne med at placere vokaler i ord: først inde i sidst? Scenen er et rum hvor der i endevæggen er tre døre. Eleven skal fortsætte til det næste rum ved at gå gennem den rigtige dør. Computeren dikterer et ord, og en vokal kommer til syne øverst i billedet. Eleven skal bestemme hvor i det dikterede ord vokalen er placeret. Hvis vokalen står først i ordet, skal eleven vælge dør 1. Er vokalen placeret inde i ordet, skal eleven vælge dør 2, og hvis vokalen er placeret sidst i ordet, er dør 3 den rigtige. Ved at klikke på knappen Gentag kan eleven få ordet gentaget. Eleven bevæger sig ind i det næste rum ved at klikke på det rigtige skilt. Skydeteltet I programmet skal eleverne skyde den eller de vokaler som mangler i et vist ord. Scenen er et skydetelt på en markedsplads. I skydeteltet kører et billede fra højre mod venstre, og samtidig er billedets motiv skrevet nederst i billedet, men der mangler én eller to vokaler afhængigt af den valgte liste. Eleven skal finde ud af hvilke vokaler der mangler, og skyde dem på plads ved at klikke med musen på det valgte bogstav. Vokalerne skal skydes i samme rækkefølge som de skal sættes ind i ordet hvilket er normal skriveretning fra venstre mod højre. Hvis eleven laver et rigtigt ord, er vokalerne grønne. Ved forkert ord, er vokalerne røde. Eleven får præsenteret 20 ord i hver omgang. Efter hver omgang viser et skilt hvor mange rigtige eleven opnåede. Før eleven kan starte, skal hun/han vælge ordliste. Liste 1: Lydrette ord med én vokal Liste 2: Lydrette ord med mere end en vokal Liste 3: Lydnære ord med én vokal Liste 4: Lydnære ord med mere end en vokal

6 1 eller 2 konsonanter I programmet skal eleverne afgøre om der er 1 eller 2 konsonanter i forlyd i et givet ord. Programmet er et brætspil der hedder Kom først frem, og som navnet fortæller går spillet ud på at komme først til mål hvilket vil sige først til brik nr. 31. Der kan være indtil 4 spillere ad gangen. Man starter med at vælge spiller ved at klikke på den spiller man ønsker at benytte. Ved klik på knappen Start begynder spillet med at der bliver sagt et ord og vist den tilhørende tegning. Eleven skal afgøre om ordet begynder med én eller to konsonanter og svare ved at klikke på knappen 1 eller 2. Svarer eleven rigtigt, må hun/han klikke på hjulet og derved få sin spiller til at bevæge sig på spillepladen. Bliver der svaret forkert, må næste spiller få et spørgsmål. Sådan fortsættes til en spiller når brik 31 og dermed vinder spillet. Vokalhjulet I dette program øver eleverne lydsammensætninger. Scenen er en bod på en markedsplads. I boden er der et hjul med vokaler på. Når damen i boden drejer hjulet rundt, vil det stoppe på en vokal. Foran vokalen står ét eller flere bogstaver afhængigt af den valgte ordliste. Eleven skal afgøre om bogstaverne + vokalen danner et ord. Der er tre ordlister i spillet. Liste 1: Viser én konsonant foran vokalen. Liste 2: Viser to konsonanter foran vokalen. Liste 3: Viser én konsonant foran vokalen og én konsonant + e efter vokalen. Hvis eleven svarer forkert, tager damen hænderne op for øjnene. Toget I dette program træner eleverne orddannelse ud fra nogle opgivne bogstaver. Eleverne kan danne ord på højst 4 bogstaver. Scenen er en tograngeringsplads. Et lokomotiv kommer ind i billedet, og eleven kan koble nogle vogne på lokomotivet. På hver vogn står et bogstav, og ved at klikke på en vogn bliver den koblet på lokomotivet - uanset hvor i vognrækken den er placeret. Når eleven har fået koblet vogne på med bogstaver der danner et ord, klikker eleven på OK. Er ordet rigtigt, kører toget ud af billedet, og eleven får et point pr. bogstav. Er ordet derimod

7 forkert, eksploderer vognene, og lokomotivet kører alene ud af billedet. For at starte spillet skal eleven vælge om hun/han vil have spillet til at vare i 5 minutter eller i 10 minutter. Dette gøres på den første side i Togspillet. Krokodillen I dette program træner eleverne stavning af ord som ikke er tegnet og derfor ikke med i så mange andre spil. Scenen er en flod hvor en stor krokodille ligger og kigger på en frø som sidder rystende af skræk på en blomst. Krokodillen er klar til at spise frøen, men eleven kan redde den ved at skrive 10 ord rigtigt. Hvis eleven derimod skriver forkert, bevæger krokodillen sig nærmere til frøen og hvis eleven laver 10 fejl, bliver frøen spist af krokodillen. Når eleven har skrevet et ord, kommer der automatisk et nyt ord. Der skal altså ikke klikkes på Start igen. Der er 5 ordlister til programmet. Listerne er ordnet efter sværhedsgrad således at liste 1 er den letteste. Liste 1: Ord på højst 3 bogstaver. Liste 2: Ord på 3 og 4 bogstaver. Liste 3: Ord på 4 og 5 bogstaver. Liste 4: Elevens egen ordliste. Liste 5: Øveord. I liste 4 arbejder eleven med en ordliste som han selv eller læreren har lavet. Egne ordlister laves i programmet Egne ordlister og hvordan det foregår er beskrevet under omtalen af programmet. Bemærk at knappen der står 4 på er usynlig indtil der er lavet en egen ordliste. I liste 5 arbejder eleverne med de øveord som findes i elevhæftet. Tombola I dette program øver eleverne sig på at danne ord ud fra tre givne bogstaver. Scenen er en tombola på en markedsplads. Tombolaen drejer rundt, og manden giver tre lodder hvorpå der står et bogstav. Ved at klikke på et lod og holde museknappen nede kan eleven trække loddet hen på den position som er rigtig for at danne et ord af bogstaverne. Eleven får 20 ord i hver omgang, og efter hver omgang viser et skilt hvor mange rigtige eleven har lavet. Når eleven er færdig med at danne sit ord, trykker hun/han på OK. Hvis ordet er rigtigt, bliver ordet sagt af computeren. Er ordet forkert, kommer der et skilt med det rigtige ord. Der bliver givet et point for hvert rigtigt ord, og for hvert 5. rigtige ord kommer der en præmie til syne i tombolaen.

8 Hvem kommer først? I dette program arbejder eleverne med at sætte bogstaver i rigtig rækkefølge i ord. Scenen er en væddeløbsbane hvor der er tre eller fire heste der løber om kap. På hver hest er der et bogstav, og elevens opgave er at bringe hestene i mål i rigtig rækkefølge. Det vil sige at bogstaverne skal komme i mål i en rækkefølge som danner det ord computeren dikterer. Efterhånden som hestene kommer i mål, bliver deres bogstav vist i tekstfeltet, og man kan derved se om hestene kommer i mål i rigtig rækkefølge. Hvis eleven danner ordet korrekt, bliver ordet vist med grønne bogstaver, og det kommer til at stå under banen. Er ordet forkert, bliver de forkerte bogstaver vist med røde bogstaver, og det rigtige ord bliver opgivet. Forkerte ord kommer til at stå med røde bogstaver under banen. Eleven kan regulere hestenes hastighed med + og - knapperne, og dermed bestemme hvilken hest der skal komme først i mål, nummer to osv. Ved at klikke på højttaleren kan eleven få gentaget det ord som han skal skrive. Når et ord er dannet, skal eleven klikke på Start for at få et nyt ord. Der er i alt 20 ord i et spil. Der er to ordlister i programmet. Liste 1: Ord på 3 bogstaver. Liste 2: Ord på 4 bogstaver. Ordkryds I dette program kan eleverne træne stavning af navneord og nogle udsagnsord, nemlig de ord der er tegninger til. Programmet består som navnet siger det, af ordkryds som eleven skal løse ved at skrive de ord der bliver vist i form af tegninger. Samtidig med at en tegning bliver vist læser computeren ordet højt. Man kan få gentaget oplæsningen ved at klikke på tegningen. Før eleven begynder, skal hun/han vælge ordliste. Liste 1: Ord på højst 3 bogstaver. Liste 2: Sværere ord på 3 eller flere bogstaver. Hver gang eleven vælger en ny ordkryds, laver programmet en ny ordkryds som ikke har været vist før. Eleverne vil således aldrig møde to ordkryds som er ens, men det er hver gang den samme ordliste der arbejdes med.

9 Skoven I dette program arbejder eleverne med at danne ord ved at sætte den rigtige endelse til en opgivet stavelse. Der er to lister til dette spil. Det er de samme ord der findes i de to lister, men der er forskel på brugen af listerne da eleverne i liste 1 skal vælge mellem to mulige endelser, men i liste 2 skal der vælges mellem tre mulige endelser. Liste 1: Vælg den rigtige stavelse af 2 mulige. Liste 2: Vælg den rigtige stavelse af 3 mulige. Scenen er en efterårsskov hvor der falder agern ned fra træerne. På skovbunden er der to mus der samler de nedfaldne agern. Eleven kan styre den brune mus, og opgaven går ud på at hjælpe den med at samle så mange agern som muligt inden det bliver vinter og sneen dækker hele skoven. Hver gang musen fanger et agern, farer den hen og gemmer det i sin hule. Nederst i billedet vises den første stavelse af et ord. På de nedfaldne agern står der en endelse. Eleven skal vælge den endelse som sat til stavelsen, danner et ord. Det gøres ved med piletasterne at styre den brune mus hen til agernet, og det skal gøres før den grå mus kommer og tager det. Den grå mus er styret af computeren, og eleven kan altså ikke påvirke dens bevægelser. Scenen ændrer sig gradvist hen mod vinter, og når skoven er blevet helt hvid, kan musen ikke længere finde agern, og spillet stopper. Det sidste billede er fra musens underjordiske hule hvor der også er opgivet hvor mange ord eleven har fået dannet Sudoku I dette program kan eleverne arbejde med at stave øveordene fra elevhæftet eller med ordlister som eleverne selv har lavet. Programmet er en variation af spillet sudoku hvor eleverne skal udfylde sudokuen ved at skrive ord i de tomme felter. En sudoku består af 6 store firkanter som hver er delt i 6 felter. Eleverne skal skrive 6

10 forskellige ord i sudokuen efter et ganske bestemt system. Hver af de 6 store firkanter skal rumme alle 6 ord. Samtidig skal hver vandret række og hver lodret række rumme alle 6 ord. Eleven starter med at vælge ordliste. Liste 1: Øveord med en sudoku i nemmeste sværhedsgrad. Liste 2: Øveord med en sudoku i mellemste sværhedsgrad. Liste 3: Øveord med en sudoku i vanskeligste sværhedsgrad. Liste 4: Elevens egen ordliste trænet i en sudoku i nemmeste sværhedsgrad. Liste 5: Elevens egen ordliste trænet i en sudoku i vanskeligste sværhedsgrad. Sværhedsgraderne er udtryk for hvor mange felter der er udfyldt i den sudoku eleven skal arbejde med. Orddiktat Orddiktat er et program som giver forskellige muligheder for at skrive orddiktater. Liste 1: Ord på 2 og 3 bogstaver. Liste 2: Ord på mere end 3 bogstaver. Liste 3: Elevens egen ordliste. Liste 4: Øveord fra elevhæftet. Lav egne ordlister I programmet kan eleven vælge ord og samle dem i en ordliste som efterfølgende kan trænes i andre programmer. Eleven kan vælge blandt alle de ord som er i Ordbogen. Det er meget let at lave en ordliste, og det vil næppe volde eleverne problemer selv at gøre det.

11 Eleven vælger ord til en ordliste ved at klikke på et ord som skal med i ordlisten. Herefter klikker eleven knappen +, og ordet er kommet med i ordlisten sammen med lyd og tegning. Sådan fortsætter eleven til hun/han er færdig med ordlisten. Der kan i alt være x ord i en ordliste. Ved klik på knappen - kan eleven fjerne ord fra ordlisten. Ved klik på knappen Ny ordliste slettes den eksisterende ordliste, og der er klar til at lave en ny. Der kan kun være én ordliste i programmet ad gangen. Når man laver en ny ordliste, bliver den eksisterende altså slettet. Denne begrænsning er lavet for at gøre det nemmere for eleverne at bruge ordlisterne i de forskellige programmer i Stavevejen Start. I Stavevejen 1 kan eleven have flere ordlister på én gang. Ordlisten kan trænes i flere af programmerne i Stavevejen Start fx Orddiktat, Krokodillen og Sudoku. I de enkelte programmer er det omtalt hvilket nummer ordlisten har. Ordbog I ordbogen findes alle de ord der arbejdes med i de forskellige dele af computerprogrammet Stavevejen Start. I Ordbogen kan man se hvordan ordene staves, og man kan også høre dem ved at klikke på højttalersymbolet. De fleste af ordbogens ord er illustreret, og tegningerne bliver automatisk vist når man klikker på ordene. Denne mulighed er lavet for at understøtte elevens læsning. Øverst på menusiden står ordet Kommentar. Ved klik på ordet kan eleven se om der er skrevet kommentarer til hende/ham. Det er nemlig muligt for læreren at skrive kommentarer til eleven. Det kan være praktisk hvis eleven skal arbejde hjemme, eller hvis læreren ønsker at skrive en kommentar om noget eleven skal arbejde med eller huske i Stavevejen Start. Hvordan læreren skriver kommentarer til eleverne er beskrevet under omtalen af lærerversionen herunder. Kommentarsymbolet har to udseender. Når der er kommet en kommentar som endnu ikke er læst, vil der være en stjerne på hver side af Kommentar. Når eleven har læst kommentaren forsvinder stjernerne. Der er en ulæst kommentar. Der er ingen ulæste kommentarer.

12 Oversigt Computerprogrammet Stavevejen Start Borgen I programmet arbejder eleverne med at placere vokaler i ord: først inde i sidst? Skydeteltet I programmet skal eleverne skyde den eller de vokaler som mangler i et vist ord. Liste 1: Lydrette ord med én vokal Liste 2: Lydrette ord med mere end en vokal Liste 3: Lydnære ord med én vokal Liste 4: Lydnære ord med mere end en vokal 1 eller 2 konsonanter I programmet skal eleverne afgøre om der er 1 eller 2 konsonanter i forlyd i et givet ord. Vokalhjulet I programmet skal eleverne afgøre om det dannede ord er et rigtigt ord. Liste 1: Viser én konsonant foran vokalen Liste 2: Viser to konsonanter foran vokalen Liste 3: Viser én konsonant foran vokalen og én konsonant + e efter vokalen Toget I programmet arbejder eleverne med at sætte bogstaver sammen til ord. Der kan laves ord på højst 4 bogstaver. Krokodillen I programmet arbejder eleverne med at vælge bogstaver i rigtig rækkefølge og derved danne ord. Liste 1: Ord på højst 3 bogstaver. Liste 2: Ord på 3 og 4 bogstaver. Liste 3: Ord på 4 og 5 bogstaver. Liste 4: Elevens egen ordliste. Liste 5: Øveord. Tombola I programmet skal eleverne placere 3 bogstaver i rigtig rækkefølge så bogstaverne danner et ord. Hvem kommer først? I programmet arbejder eleverne med at sætte bogstaver i rigtig rækkefølge i ord. Liste 1: Ord på 3 bogstaver. Liste 2: Ord på 4 bogstaver. Ordkryds I programmet skal eleverne udfylde en ordkryds ved at skrive de ord som tegningerne viser. Liste 1: Ord på højst 3 bogstaver. Liste 2: Sværere ord på 3 eller flere bogstaver.

13 Skoven I programmet arbejder eleverne med at sætte stavelser rigtigt sammen så de danner et ord. Liste 1: Vælg den rigtige stavelse af 2 mulige. Liste 2: Vælg den rigtige stavelse af 3 mulige. Sudoku I programmet kan eleverne arbejde med øveordene fra elevhæftet eller med elevens egne ordlister. Orddiktat I programmet skal eleverne skrive de ord der bliver dikteret eller vist. Liste 1: Ord på 2 og 3 bogstaver. Liste 2: Ord på mere end 3 bogstaver. Liste 3: Elevens egen ordliste. Liste 4: Øveord fra elevhæftet. Lav egne ordlister I programmet kan eleven vælge ord og samle dem i en ordliste som efterfølgende kan trænes i andre programmer i Stavevejen Start. Eleven kan vælge blandt alle de ord som er i Ordbogen. Ordbog Ordbog med alle ord i programmet.

14 Lærerversion Lærerversionen af Stavevejen Start er identisk med elevversionen, men lærerversionen indeholder nogle faciliteter som kun læreren har adgang til og brug for. Åbne og låse programmer I Stavevejen Start har læreren mulighed for at låse ét eller flere programmer så eleverne ikke kan komme ind i programmerne. Det er en facilitet som giver læreren mulighed for at styre elevernes arbejde ved kun at have åbnet for de programmer som eleverne må arbejde med og have låst de programmer som eleverne skal vente med eller er færdige med at arbejde med. Læreren låser og åbner for programmer ved at gå klikke på programmet på lærerversionens menu. Klikker man fx på programmet Borgen, kommer man ind i den side som er vist ovenfor. Ved at klikke på teksten Lås spil for alle vil programmet blive låst for alle eleverne i klassen. Der åbnes for programmet ved at klikke på teksten Åbn spil for alle. Det er også muligt at låse og åbne programmet for udvalgte elever og lade programmet være låst eller åbent for resten af klassen. Når programmet er åbent for alle, vil der ud for teksten Lås spil for elev være en boks med navnene på alle eleverne i klassen. Læreren kan gå ind i boksen og klikke på den elev som programmet skal låses for og derefter klikke på knappen OK. Eleven vil så blive overført til en ny boks der bliver synlig ud for teksten Åbn spil for elev. På den måde kan læreren fortsætte med at vælge elever som spillet skal låses for. Når der skal

15 åbnes for eleverne igen, forgår det ved at finde eleverne i boksen ud for teksten Åbn spil for elev og klikke på knappen OK. Ved at klikke på teksten Åbn spil for alle, vil programmet blive åbnet for alle elever igen også de elever der er blevet placeret i boksen med låste elever. Protokollen Ved klik på teksten Protokol i linjen som står øverst på hver side, kommer man ind i lærerens protokol som indeholder en oversigt over klassens elever og giver adgang til forskellige faciliteter. Ved klik på teksten Lås klassen bliver hele programmet låst, og det er ikke muligt for eleverne at komme ind i det. Ved klik på teksten Lås alle spil bliver alle programdele låst, og ingen af eleverne kan komme ind i nogen af programmerne. Ved klik på teksten Ny elev kommer denne side frem. Her har læreren mulighed for at optage nye elever i programmet. Det foregår meget let ved at skrive elevens navn i feltet Brugernavn og skrive en kode som er nem for eleven at huske, i feltet Brugerkode. Herefter klikkes på knappen Registrer, og eleven er optaget i klassen og står opført blandt de øvrige elever i protokollen.

16 Ved klik på teksten Rediger elev kommer denne side frem. Her kan læreren slette en elev fra programmet eller skifte navn på en elev eller skifte kode på en elev. Muligheder som er nyttige hvis en elevs kode eller navn er blevet misbrugt af en anden til at komme ind i elevens program. Ved klik på teksten Udskriv elevkoder får læreren mulighed for at udskrive navne og koder på alle elever i klassen. Det er en stor fordel for læreren at udskrive navne og koder på eleverne i klassen da man sikkert vil erfare at en eller flere elever har glemt sit brugernavn og/eller sin brugerkode. Med en liste i hånden har læreren let ved at svare. Navne og koder kan læreren dog også altid finde i protokollen i lærerversionen. I protokollen har læreren mulighed for at se elevens resultater i de forskellige programmer som eleven har arbejdet med. Elevens logbog opsamler og gemmer automatisk alle elevens resultater, og logbogen får læreren adgang til ved at klikke på teksten Se resultat. Ved at klikke på teksten Kommentar får læreren mulighed for at skrive en kommentar til en elev. I feltet Emne skal læreren skrive en overskrift på sin kommentar. Dette felt skal udfyldes for at kommentarprogrammet kan virke. I feltet Meddelelse skriver læreren den kommentar der skal sendes til eleven. Når læreren

17 klikker på knappen Send, bliver kommentaren sendt til den pågældende elev, og i elevens program vil der ved teksten Kommentar blive vist to stjerne som tegn på at der er kommet en ny kommentar til eleven. Ved klik på teksten Lås alle spil kan læreren låse alle spil på én gang for en elev. Ved klik på teksten Slet kan læreren slette en elev fra programmet så eleven ikke længere har mulighed for at komme ind i programmet.

Computerprogrammet Stavevejen 1

Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 er en integreret del af systemet Stavevejen 1. Stavevejen 1 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Registrering af klasse og lærer 4 Registrering af elever 7 Overflytning af klasser 8 Programmet åbnes 10 Stavevejen

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 indhold 6 Ordlister 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte spil i Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 - indhold 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte træningsprogrammer 16 Kryds

Læs mere

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3 Stavevejen 3 Brugervejledning til Computerprogrammet Indhold Computerprogrammet 3 Kommentarer til de enkelte spil Mexicospillet 8 Ordkryds 10 Skyd og del 12 Rumspillet 14 Sprogspillet 16 Evaluering 18

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 10 Retskrivningsprøver 12 De enkelte træningsprogrammer

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet

Læs mere

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Stavevejen 7 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Ordlister 8 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten.

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten. Orddiktaten Orddiktaten er en online diktatsamling, som kan bruges til almindelig stavetræning. Lærere har mulighed for at oprette egne diktater eller tilføje andres diktater. Da alle informationer gemmes

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering Indhold Lidt om denne vejledning... 1 Forberedelser inden du kan starte... 2 GPS ur... 3 Kortfil... 5 FIF Kortarkiv... 6 QuickRoute... 8 Begynd din analyse... 14 Nyttige link og et enkelt råd... 15 Lidt

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever / side 1

Vejledning til elevplan for elever / side 1 Vejledning til elevplan for elever / side 1 Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt, at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse: Kontakt: 1

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse:  Kontakt: 1 MANUAL TIL TRYKMASKINEN Kontakt: trykmaskinen@rodekors.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Log på trykmaskinen 3 Lav nyt materiale 4 Arbejd med dit materiale 7 Indsæt nyt billede 9 Indsæt dit eget billede 10 Beskær

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser Copyright. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Det er let og enkelt at udfylde det nye indrejseprogram. Se vejledning i nedenstående: Trin 3. Gem Deres ansøgningsnummer

Det er let og enkelt at udfylde det nye indrejseprogram. Se vejledning i nedenstående: Trin 3. Gem Deres ansøgningsnummer Vejledning i de nye indrejseregler til USA Den 12. januar 2009 trådte de amerikanske myndigheders nye indrejseprogram, Electronic System for Travel Authorization (ESTA) i kraft. Dette betyder at alle rejsende

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. juli 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Arbejde i Citrix Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login Norddjurs

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Web-mail eller et Live-ID

Web-mail eller et Live-ID Web-mail eller et Live-ID Opret et Live-ID eller Hotmail For at kunne benytte Skagen Havkajakklubs delte kalender, hvor du tilmelder dig vores ture, og hvor du kan reservere klubkajakker, er det nødvendigt,

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte staveregler

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Scratchdag 16. maj Lær at programmere med scratch

Scratchdag 16. maj Lær at programmere med scratch Scratchdag 16. maj 2015 Lær at programmere med scratch Indhold Baggrundsbilledet... 2 Fjern Katten... 3 Indsæt Vogn... 4 Placer vognen samme sted hver gang spillet starter... 5 Bevæg vognen med piletasterne...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Oplæsning - Ordforslag - Flyt ordliste Oplæsning 1. Tekst i et tekstprogram oplæses, når du trykker på "F2" knappen. Du kan klikke på "F3" knappen, så holder oplæsningen pause

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING AUH RA MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til AU s MUS-koncept i AUHRA til medarbejdere, der skal til MUS. KVIKGUIDE TIL MUS

Læs mere

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Skolekom Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Skolekom...4 UNI Login...4 Start Skolekom...4 Dit skrivebord...5 Din mailadresse...6 Opgave 1: Skriv

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere