Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet"

Transkript

1 Stavevejen 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 - indhold 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte træningsprogrammer 16 Kryds og tværs 17 Bogstavnet 18 Kryds og bolle 2 spillere 19 Kryds og bolle mod computeren 20 Lykkehjulet 21 Puslespil 23 Kuglespillet 25 Del i morfemer 27 Brikspillet 28 Logbog 30 Lærerversion 31 Ordlister 32 Retskrivningsprøver 33 Ordbog 35 Protokol 36

2 Marianne og Mogens Brandt Jensen Stavevejen 5, Brugervejledning til computerprogram 2004, 2009, 2012 Alinea A/S, København Forlagsredaktion: Astrid Pejtersen / Steen Thomasen Produktion af program: Martin Walker, Internetforlaget, Sverige Speaker: Marian Friborg, Komo Lydstudio Grafisk tilrettelægning af brugervejledning: mollers.dk Magnus Gaarde

3 Computerprogrammet Stavevejen 5 Computerprogrammet Stavevejen 5 er en integreret del af systemet Stavevejen 5 som består af elevhæfte, lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige faglige områder i elevhæftet findes tilsvarende områder i computerprogrammet. Når eleven har fået præsenteret det faglige stof i elevhæftet, giver computerprogrammet på flere forskellige måder mulighed for yderligere træning af det samme stofområde. Computerprogrammet Stavevejen 5 er et internetbaseret program hvor hver bruger har sin egen personlige version af programmet, og brugeren har adgang til programmet alle steder hvor der er en internetforbindelse. Stavevejen 5 er et individuelt og personligt program. Det betyder at elevens navn bliver vist på programmets hovedmenu, at elevens resultater bliver gemt i en logbog som kun eleven og læreren har adgang til, at programmet kan tilpasses den enkelte elev med bl.a. individuelle ordlister, at alle udskrifter bærer elevens navn m.m. Læreren har også sin egen version af Stavevejen 5. Lærerversionen er identisk med elevversionen, men i lærerversionen er der desuden en række funktioner som kun læreren har adgang til. Funktioner som bliver omtalt nærmere under omtalen af lærerversionen. Stavevejen 7 Internet 3

4 Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 5 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen Stavevejen er også en del af Elevunivers som har adressen: Lærere og elever logger på Stavevejen med Uni-login: Stavevejen 7 Internet 4

5 Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. På hovedmenuen står elevens navn som tegn på at det er elevens personlige version af Stavevejen 5 der er åben. Første gang Stavevejen 5 bliver åbnet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun få minutter, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Shockwave skal anvendes sammen med et meget stort antal internetbaserede programmer, så derfor har de fleste skoler programmet installeret i forvejen, og de steder skal man ikke installere det igen. Stavevejen 7 Internet 5

6 Stavevejen 5 - indhold Under menupunktet Ordlister er der adgang til de forskellige ordlister i programmet. Ordlisterne vil blive nærmere omtalt herunder. Enkelt- og dobbeltkonsonanter. I denne liste kan eleverne træne i at afgøre om et ord skal skrives med enkeltkonsonant eller dobbeltkonsonant. Altså en træning i de lydfølgeregler som elever på dette trin burde være sikre i. Erfaringen viser dog at mange stadig er usikre specielt ved konsonanterne d/dd og r/rr. Stumme bogstaver.ordlisten består af to lister én med forskellige stumme bogstaver som g, h og d, og en liste der udelukkende indeholder ord med stumt d. I den sidste liste består opgaven ikke i at afgøre om der skal være stumt d eller ej, men udelukkende i at træne ord der har stumt d for at lære ordene at kende. Morfemer. Listen består af ord som eleven skal dele i morfemer rodmorfemer, afledningsmorfemer og bøjningsmorfemer. Stavevejen 7 Internet 6

7 Fremmedord. Listen indeholder et stort antal fremmedord som for de flestes vedkommende optræder i forskellige bøjningsformer. Til hver bøjningsform findes en sætning som viser et eksempel på hvordan bøjningsformen anvendes i en tekstmæssig sammenhæng.i listen kan eleverne træne stavning og betydning af fremmedord. Sammensatte ord. Listen rummer ord der skal skrives sammen i ét ord, og ord der skal skrives i to ord. I listen træner eleven hvornår ordene skal skrives sammen, og hvornår de skal skrives hver for sig. -ene/-ende. Listen rummer ord hvor eleven skal afgøre om ordene skal ende på -ene eller -ende. Udagnsord med r-problemer. Der findes en stor gruppe udsagnsord der har r-problemer. Her er problemet om udsagnsordet skal bruges i navneform og ende på -e, eller om det skal bruges i nutid og ende på -er. Problemet opstår fordi der ved denne gruppe udsagnsord ikke kan høres forskel på navneform og nutid, fx at køre jeg kører. Denne liste rummer udsagnsord med dette problem. Bøjning af navneord. Listen rummer et stort antal navneord der er bøjet i ental og flertal, ubestemt og bestemt form. Til hver bøjningsform findes en sætning som viser et eksempel på hvordan bøjningsformen anvendes i en tekstmæssig sammenhæng. Bøjning af tillægsord. Listen rummer et stort antal tillægsord der er bøjet i ental og flertal, ubestemt og bestemt form samt i grader. Til hver bøjningsform findes en sætning som viser et eksempel på hvordan bøjningsformen anvendes i en tekstmæssig sammenhæng. Stavevejen 7 Internet 7

8 Bøjning af udsagnsord. Listen rummer et stort antal udsagnsord der er bøjet i nutid, datid, kort og lang tillægsform. Til hver bøjningsform findes en sætning som viser et eksempel på hvordan bøjningsformen anvendes i en tekstmæssig sammenhæng. Egne ordlister Dette menupunkt dækker både over et program og over ordlister som eleven selv har lavet. Stavevejen 7 Internet 8

9 Bag undermenupunktet Lav egne ordlister gemmer der sig et program hvor eleven kan lave egne ordlister. Stavevejen 7 Internet 9

10 Programmet består af en ordbog hvorfra eleven kan vælge ord og lave en ordliste på følgende måde: 1. I ordbogen klikker eleven på et ord eller en bøjningsform af et ord som skal med i listen. 2. Ved herefter at klikke på Læg til bliver ordet lagt i elevens liste som vises nederst på siden. Det er kun ordet som er synligt i listen, men den tilhørende sætning og lyden til ordets grundform er også lagt i listen. 3. Eleven fortsætter på denne måde med at lægge ord i listen. Der kan højst være 20 ord i en liste. 4. I feltet Navn på ordlisten skriver eleven et navn på ordlisten så listen kan findes igen. 5. Klik på Gem, og ordlisten bliver gemt under menupunktet Egne ordlister. Når eleven skal træne en af de ordlister hun/han selv har lavet, klikker hun/han på den i Egne ordlister. Herved kommer der en side hvor ordlisten kan vælges på samme måde som ved de andre ordlister i programmet. Det vil altså sige at eleven har mulighed for at træne egne ordlister som orddiktat eller i et af de træningsprogrammer som findes i programmet. I lærerversionen under menupunktet Ordbog har læreren mulighed for at lave ordlister som eleverne kan arbejde med. Sådanne ordlister bliver opført i elevversionen under menupunktet Egne ordlister. Når læreren har skrevet ordlister til eleverne, vil der under Egne ordlister være et menupunkt der hedder Lærerens ordlister, og herunder vælger eleven lærerens ordliste. For de fleste ordlister gælder at eleverne kan arbejde både med og uden lyd. Ordene kan blive oplæst i deres grundform. Vælger eleven at arbejde med lyd, bliver grundformen læst op, og eleven skal skrive den bøjningsform der passer til den viste sætning. Arbejder eleven uden lyd, kan ordet blive vist i grundform eller i den bøjningsform der skal skrives i sætningen, afhængigt at den måde eleven arbejder med ordlisten på. Stavevejen 7 Internet 10

11 Retskrivningsprøver Computerprogrammet indeholder 10 digitale retskrivningsprøver. Når programmet tages i brug første gang, er retskrivningsprøverne låste, og eleverne har ikke adgang til dem. Før retskrivningsprøverne kan benyttes, skal læreren åbne dem i lærerversionen - se nærmere under omtalen af lærerversionen. Retskrivningsprøverne er låste fordi eleven ikke skal have mulighed for at arbejde med dem før læreren finder det hensigtsmæssigt. Stavevejen 7 Internet 11

12 Hver retskrivningsprøve består af en diktatdel og en del hvor eleverne skal arbejde på egen hånd med at løse opgaver. Retskrivningsprøverne er i deres opbygning og valg af opgavetyper i overensstemmelse med de prøver som eleverne møder ved afgangsprøven i retskrivning. Omfanget og sværhedsgraden i prøverne passer til folkeskolens 7. klassetrin. Retskrivningsprøverne er de samme som findes i lærervejledningen som kopiark, og i lærervejledningen findes der også forøvelser der kan kopieres og anvendes som træning før prøverne skrives. De digitale retskrivningsprøver afvikles ved at computeren dikterer tekstdiktaten og indsætningsdiktaten. Eleven kan få gentaget oplæsningen så ofte han ønsker, og derved kan diktaterne afvikles i det tempo som passer den enkelte elev bedst. Stavevejen 7 Internet 12

13 Princippet i tekstdiktaterne er at eleven skal trykke på Entertasten efter hver dikteringsperiode uanset om dikteringsperioden består af ord eller et tegn. Et tryk på Entertasten virker som et signal til programmet om at det skal være klar til en ny dikteringsperiode. Hvis det foretrækkes, kan Tabulatortasten benyttes i stedet for Entertasten da de to taster har samme funktion i Retskrivningsprøverne. Når eleven er færdig med en retskrivningsprøve, vil computeren automatisk rette elevens besvarelse, og resultatet bliver gemt i elevens logbog og kan til enhver tid ses og udskrives. Programmet foretager automatisk en analyse af resultatet og inddeler elevens fejlskrevne ord i fejltyper. På denne måde foretages der en evaluering af elevens stavestandpunkt. En evaluering der viser hvilke staveområder eleven er usikker i, og dermed hvilke områder der kræver særlig opmærksomhed i den efterfølgende stavetræning. I retskrivningsprøverne inddeles elevens fejl i følgende fejltyper: Forkert konsonant Forkert vokal Fejl ved dobbeltkonsonant Fejl ved stumt bogstav Fejl i endelse ved navneord Fejl i endelse ved tillægsord Fejl i endelse ved udsagnsord r-problem ved udsagnsord r-problem ved navneord Fejl ved endelserne ene/ende Sammensætningsfejl Forkert brug af stort/lille bogstav Fejl i bortfald af bogstaver under bøjning Fejl i afledningsmorfem Stavevejen 5 henvender sig til folkeskolens 7. klassetrin hvor der normalt ikke gives karakterer, og derfor gives der ikke automatisk karakterer i retskrivningsprøverne. Denne mulighed kan kun vælges i Stavevejen 6 og 7. I Stavevejen 5 bliver elevens resultat opgivet som antal rigtige(point), og hvor mange procent de rigtige svar udgør. Stavevejen 7 Internet 13

14 For de skoler som ønsker at give eleverne karakterer i retskrivningsprøven, kan denne omsætningstabel benyttes. I hver af retskrivningsprøverne er der 70 prøveord point giver 12 > 96% rigtige point giver 10 > 90% rigtige point giver 7 > 73% rigtige point giver 4 > 57% rigtige point giver 02 > 33% rigtige 1-22 point giver 00 > 0% rigtige 0 point giver -3 = 0% rigtige Når eleven har skrevet en retskrivningsprøve og er færdig med at rette og bruge ordbog, skal han klikke på Afslut for at få retskrivningsprøven rettet og gemt i logbogen. Ved klik på Afslut vender programmet tilbage til siden med retskrivningsprøver. Når eleven har skrevet en retskrivningsprøve, vil der på denne side ud for retskrivningsprøven stå Resultat. Ved klik på Resultat får man adgang til logbogen hvor man kan se elevens resultat. I logbogen er resultatet opgivet på to måder. Ved klik på Oversigt får man en kort version der viser hvor mange ord eleven har skrevet rigtigt, og de ord eleven har skrevet forkert. Ved klik på Detaljer får man en mere detaljeret opgørelse over elevens Stavevejen 7 Internet 14

15 resultat. Her kan man se hvor mange ord eleven har skrevet rigtigt opgivet i antal rigtige og i procent. Endvidere er elevens skrevne ord indsat i originalteksten og i opgaverne. Rigtigt stavede ord er grønne, og forkert stavede ord er røde, efterfulgt af en parentes der viser ordet korrekt stavet. Nederst på siden er angivet elevens fejl delt på fejltyper. Man bør være opmærksom på at det kan forekomme at en elev der har skrevet nogle få fejl, ikke får fejlene vist i fejltyper. Det sker i de situationer hvor elevens fejl ikke kan henføres til en af de benyttede fejltyper, men i stedet er af en mere enkeltstående og usystematisk art. I lærerversionen kan resultaterne af retskrivningsprøverne udskrives. Læreren kan udskrive alle elevers resultater på én gang i en samlet udskrift, eller der kan udskrives for én elev ad gangen. Begge udskriftsmåder er særdeles nemme for læreren at udføre da det hele foregår fra én side i lærerversionen. Hver resultatudskrift er forsynet med elevens navn så der ikke går uorden i udskriften. Når læreren har udskrevet elevens resultat, bør elev og lærer sammen se på og tale om resultatet og blandt andet ud fra fejltypeopgørelsen bestemme hvordan elevens videre stavetræning skal foregå. Stavevejen 7 Internet 15

16 De enkelte træningsprogrammer i Stavevejen 5 Når eleven har valgt ordliste, fremkommer en side med en oversigt over hvilke træningsprogrammer ordlisten kan trænes i. Stavevejen 7 Internet 16

17 Kryds og tværs Kryds og tværs er et program der minder om de kendte kryds og tværser fra aviser og lignende. Når man klikker på et af felterne i kryds og tværsen, bliver der vist en sætning, et ord eller begge dele, afhængigt af den ordliste man arbejder med. Elevens opgave er at skrive det ord eller den bøjningsform der passer til den viste sætning. Når eleven er færdig med at lave en kryds og tværs, skal han klikke på Afslut. Herved bliver kryds og tværsen rettet, og bogstavernes farve viser om eleven har skrevet rigtigt eller ej. Fejl vises med røde bogstaver, rigtige svar vises med grønne, og hvis der er felter som eleven ikke har skrevet noget i, bliver det vist med gule bogstaver. Hver gang eleven vælger kryds og tværs-programmet, skaber computeren en ny kryds og tværs som ikke har været benyttet før. Antallet af mulige kryds og tværser er så stort at eleven ikke vil opleve at møde to identiske kryds og tværser. Det er således en ny kryds og tværs eleven skal løse hver gang, men lavet ud fra samme ordliste. Stavevejen 7 Internet 17

18 Bogstavnet I Bogstavnettet er der vist 15 sætninger i højre side af skærmen, og det er elevens opgave at finde de ord som passer til sætningerne. Man vælger et bogstav i nettet ved at klikke på det med musen. Valgte bogstaver bliver blå. Når alle bogstaver i et ord er valgt, bliver bogstaverne automatisk grønne, og man har derved fundet et ord. Fundne ord/sætninger skifter farve i listen. Herved kan man se hvilke ord man mangler at finde. Man kan slette et blåt bogstav ved at klikke på det. Man kan fjerne alle blå bogstaver på én gang ved at klikke på et tilfældigt bogstav der ikke ligger op ad de blå bogstaver. Stavevejen 7 Internet 18

19 Kryds og bolle 2 spillere Dette træningsprogram er en variant af det kendte kryds og bolle, og det spilles på næsten samme måde. Træningsprogrammet spilles af to spillere mod hinanden. Begge spillere skal sidde ved den samme computer. Eleven skal skrive et svar der passer til sætningen som står nederst på skærmen, for at få lov til at placere/flytte en grøn eller en rød figur. Man placerer sin figur ved at klikke på det ønskede felt. Skriver man et forkert svar, mister man muligheden for at vælge felt, og den anden spiller får retten. Man kan højst vælge tre felter. Når man har gjort det, kan man flytte med en af de tre figurer man har. Det foregår ved at man efter at have skrevet et ord rigtigt først klikker på den figur man vil flytte, og derefter klikker man på det felt man vil placere figuren i. Vinder er den spiller som først får placeret tre figurer på stribe. Stavevejen 7 Internet 19

20 Kryds og bolle mod computeren I denne udgave af programmet kan man spille mod computeren. Spillet er i princippet det samme som Kryds og bolle 2 spillere, men i denne version er den anden spiller udskiftet med computeren som automatisk udfører sin del af spillet. Stavevejen 7 Internet 20

21 Lykkehjulet Lykkehjulet er et træningsprogram hvor eleven skal gætte og stave til et ord. Ved tryk på Start får eleven Lykkehjulet til at dreje rundt. Når Lykkehjulet stopper, kommer et antal små streger frem i feltet nederst på skærmen. Antallet af streger er lig med antallet af bogstaver i det ord som eleven skal gætte. Eleven må nu vælge 3 vokaler og 5 konsonanter ved at klikke med musen på alfabetet i højre side. Rigtige bogstaver indsættes på deres rigtige plads i feltet. Eleven skal herefter forsøge at gætte ordet og vælger bogstaver ved at klikke i alfabetet. Stopper Lykkehjulet på fx 25, får eleven 25 point hvis ordet gættes. Stopper Lykkehjulet på dødningehovedet, mister eleven alt hvad han har vundet. Stavevejen 7 Internet 21

22 Hvis eleven har optjent point, kan han købe korrekte bogstaver for 5 point pr. stk. Denne mulighed er praktisk i det tilfælde hvor eleven evt. ingen rigtige bogstaver har fået i første valgrunde, eller hvis han er gået helt i stå i et ord. Der er ikke nogen tidsbegrænsning eller anden begrænsning på dette træningsprograms varighed. Det går blot ud på at eleven skal samle så mange point som muligt altså skrive så mange ord som muligt. Stavevejen 7 Internet 22

23 Puslespil Programmet er et puslespil hvor eleven skal sætte brikker korrekt sammen og derved danne et billede. For at få lov til at flytte brikkerne skal eleven først skrive et ord rigtigt. Programmet starter med at eleven klikker på et af de 4 billeder. Stavevejen 7 Internet 23

24 Herefter kommer selve spillepladen til syne. Den starter med at vise det billede eleven skal samle, men billedet opløses hurtigt i brikker som placeres i højre side af skærmen. I nederste del af skærmen er et felt hvor der vises en sætning. Afhængigt af den ordliste eleven arbejder med, skal eleven skrive det rigtige svar til spørgsmålet. Når eleven har skrevet sit svar, skal han klikke på Entertasten, og programmet viser om elevens svar er rigtigt eller forkert. Er svaret rigtigt, kan eleven i de næste 10 sekunder flytte med puslebrikkerne. En brik flyttes ved at klikke på den og holde museknappen nede indtil brikken er på plads. Når tiden er gået, får eleven en ny sætning han skal svare på før han kan flytte igen. Ved at klikke på knappen Hjælp kan man få det færdige billede at se. Det kan være en hjælp hvis man er i tvivl om hvor en brik skal placeres. En tæller nederst i venstre del af skærmen viser hvor mange forsøg eleven har brugt. Stavevejen 7 Internet 24

25 Kuglespillet I kuglespillet skal eleven flytte kugler og lave rækker på mindst 3 kugler i samme farve. Når spillet starter, har eleven 45 sekunder i spilletid. Eleven flytter en kugle ved at klikke på den og derefter klikke på en anden kugle som er placeret umiddelbart over, under eller ved siden af. Når eleven har lavet en række, eksploderer kuglerne, og eleven får point og ekstra tid. Når der er opnået 200 point, kommer der kugler med en ny farve og efter 400 point endnu en farve. Jo flere farver der kommer på spillepladen, jo vanskeligere bliver det at lave rækker. De forskellige farver giver forskelligt antal point, således at de farver som kommer sidst på pladen, giver det højeste antal point når de indgår i en række. Stavevejen 7 Internet 25

26 Eleven skal sprænge så mange kugler som muligt, og derved samle så mange point som muligt og forsøge at nå niveau +10 point. Før eleven kan begynde et spil, skal han skrive 5 ord korrekt. Stavevejen 7 Internet 26

27 Del i morfemer I dette program skal eleven dele ord i morfemer rodmorfemer, afledningsmorfemer og bøjningsmorfemer. Programmet viser et ord og en sætning hvori ordet passer. Opgaven er at dele det viste ord i morfemer. Ved at flytte cursoren ned over ordet skifter cursoren udseende til en rød lodret delestreg. Eleven skal placere stregen mellem to bogstaver i ordet hvor han vil dele ordet. Ved klik med venstre museknap vil ordet blive delt det ønskede sted. Hvis delingen fortrydes, kan den ophæves igen ved atter at klikke på den samme position. Når eleven er færdig med at dele, klikker han på knappen Ret, og delingen bliver rettet. Korrekt deling vises med grønt og forkert deling med rødt. Hvis delingen er forkert og vises med rødt, vil den korrekte deling blive vist umiddelbart efter den forkerte deling. Eleven skal dele 20 ord i hver omgang, og en tæller nederst på skærmen viser hvor mange ord eleven har delt korrekt, og hvor mange ord der har været vist i alt. Stavevejen 7 Internet 27

28 Brikspillet I Brikspillet skal eleverne arbejde med at afgøre om et ord skal ende på -ene eller -ende. Programmet består af en spilleplade med 12 firkantede brikker. På hver brik står der 4 tekster én tekst i hver side af brikken. Teksterne er enten en sætning hvori der mangler et ord, eller et ord der ender på -ene eller -ende. Teksterne og ordene på de 12 brikker passer sammen således at hvert ord passer ind i én og kun én af sætningerne. Opgaven er at flytte brikkerne så alle ord kommer til at stå op ad den korrekte sætning. På hver brik er der fire pile i centrum af brikken. Pilene peger mod højre, venstre, opad eller nedad. Ved at klikke på én af pilene kan man flytte brikken i den retning som pilen viser. Eleven skal blive ved med at flytte rundt på brikkerne til alle brikker er placeret så sætning og ord ligger mod hinanden. Teksterne i yderste højre side af brikkerne der ligger i yderste højre række, skal passe sammen med teksterne i yderste venstre side i brikkerne der ligger i yderste venstre række. Når alle brikker er placeret korrekt, vil en meddelelse fortælle eleven at opgaven er løst. På næste side er et eksempel på en korrekt løst opgave. Stavevejen 7 Internet 28

29 Stavevejen 7 Internet 29

30 Logbog I Stavevejen 5 har hver elev sin egen logbog som opsamler og gemmer elevens arbejde. Eleven har adgang til logbogen via menupunktet Logbog i hovedmenuen. Ved at klikke på knappen Se resultat kan man se en detaljeret oversigt over hvilke ord eleven har arbejdet med, hvilke ord der er skrevet rigtigt, og hvilke der er skrevet forkert. Læreren har fra sin version adgang til alle elevernes logbøger. Stavevejen 7 Internet 30

31 Lærerversion I Stavevejen 5 er der en række funktioner som kun læreren har adgang til. Derfor er funktionerne også kun synlige og tilgængelige i lærerens version af Stavevejen 5. Når læreren har logget sig på med sit uni-login, kommer flg. hovedmenu til syne. Hovedmenuen er identisk med den hovedmenu som er i elevernes version bortset fra knappen Ordbog og Protokol. Stavevejen 7 Internet 31

32 Ordlister Under menupunktet Ordlister findes en fortegnelse over de forskellige ordlister der er med i programmet. Man kan vælge ordliste og arbejdsform på samme måde som i elevens version. I lærerens version er det muligt at låse og åbne hver ordliste for sig. Ordlisten låses ved at klikke i cirklen ud for Lås for alle og åbnes ved at klikke i cirklen ud for Åbn for alle. I en af cirklerne er der en prik, og prikken viser at det er den pågældende tilstand der er gældende. En prik i cirklen ud for Lås for alle viser at ordlisten er låst. Når ordlisten er låst, har eleven ikke adgang til ordlisten. Denne mulighed er lavet for at læreren kan bestemme hvornår eleverne skal arbejde med de forskellige ordlister. Stavevejen 7 Internet 32

33 Retskrivningsprøver Menupunktet Retskrivningsprøver giver adgang til de samme programdele som eleven har adgang til i elevversionen. Derudover er der i lærerversionen nogle funktioner som kun læreren har adgang til. Under omtalen af elevversionen er der en grundig beskrivelse af retskrivningsprøverne på side 8, og derfor vil der her kun blive omtalt de dele som er specielle for lærerversionen. Når programmet tages i brug første gang, er alle retskrivningsprøver låste. Det betyder at læreren skal åbne for den eller de retskrivningsprøver eleverne skal skrive. Læreren åbner og låser ved at klikke i cirklen ud for den ønskede mulighed. Lærerens mulighed for at låse og åbne retskrivningsprøverne er valgt fordi det kan være uhensigtsmæssigt at eleven kan øve sig på en retskrivningsprøve før læreren ønsker eleven skal skrive den. Retskrivningsprøverne i Stavevejen 5 er i deres opbygning og valg af opgavetyper identiske med de prøver eleverne møder ved folkeskolens afgangsprøve i retskrivning. Omfanget og sværhedsgraden af prøverne i Stavevejen 5 er tilpasset folkeskolens 7. klassetrin. Hver retskrivningsprøve i Stavevejen 5 består af forskellige opgaver. Der er altid en tekstdiktat og en indsætningsdiktat der bliver dikteret af computeren. Derudover er der et antal opgaver som eleven skal arbejde med på egen hånd, og som ikke bliver dikteret. Stavevejen 7 Internet 33

34 Eleverne bør anvende en retskrivningsordbog mens de skriver retskrivningsprøven. Under punktet Omsætningstabel for karaktergivning er der en karakterskala der kan benyttes hvis der skal gives karakterer for elevernes prøver. Omsætningstabellen er også vist i omtalen af retskrivningsprøverne under elevversionen på side 9. Udskriv resultat for enkelte elever giver mulighed for at udskrive hver elevs seneste resultat. På denne side er det nemt at se og udskrive elevernes resultat enkeltvis. Hvis eleven har skrevet den samme retskrivningsprøve mere end én gang, skal læreren være opmærksom på at det er resultatet af den seneste prøve der bliver vist. Ønsker man at udskrive en tidligere skrevet prøve, skal det gøres via elevens resultat i lærerens protokol. Udskriv hele klassens resultat udskriver den senest skrevne retskrivningsprøve for alle eleverne på én gang. Ved denne udskrift er der ingen sideskift mellem de enkelte elevers prøveresultater. Udskriften er altså samlet på så få sider som muligt. Stavevejen 7 Internet 34

35 Ordbog Menupunktet Ordbog giver læreren mulighed for at lave ordlister som automatisk overføres til elevernes version af programmet. Herved kan læreren vælge ord som han synes eleverne kan have gavn af at arbejde med. Ved klik på Lav egne ordlister kommer man ind i ordbogen hvorfra der kan vælges ord og bøjningsformer til en ordliste. Ordlisten laves på samme måde som beskrevet under elevens version. Stavevejen 7 Internet 35

36 Protokol I protokollen er der en liste med alle de elever i klassen som er registreret, og som har adgang til Stavevejen 5. I protokollen kan læreren se alle elevers resultater. Kommentar I lærerversionens protokol står der ud for hver elev: Skriv kommentar til elev. Ved at klikke på teksten får læreren mulighed for at skrive kommentarer til den valgte elev. Kommentarer skrives i det store skrivefelt der hedder Meddelelse. I feltet Rubrik skal læreren skrive en overskrift eller titel til meddelelsen. Man skal være opmærksom på at det er nødvendigt at udfylde feltet Rubrik for at få systemet til at virke. Når læreren har skrevet en kommentar og sendt den til en elev, vil der på lærerens side stå dato for afsendelsen, meddelelsens emne, og læreren kan se om eleven har læst meddelelsen. Stavevejen 7 Internet 36

37 Når eleven har modtaget en kommentar, vil der på elevens hovedmenu stå: Der er nye kommentarer til dig. Stavevejen 7 Internet 37

38 Ved at klikke på teksten får eleven adgang til en undermenu hvor han kan læse lærerens kommentar. Når eleven har læst kommentaren, vil der stå Læst ud for den i både elevens og lærerens version, og samtidig skifter teksten på elevens hovedmenu fra Der er nye kommentarer til dig til Kommentar. Ved klik på Kommentar kommer eleven til undermenuen, og her kan man se de forskellige kommentarer der måtte være kommet fra læreren. De kommentarer eleven har læst, er mærket med Læst. De kommentarer der ikke er læst, er mærket Ikke læst. Stavevejen 7 Internet 38

39

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 indhold 6 Ordlister 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte spil i Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 10 Retskrivningsprøver 12 De enkelte træningsprogrammer

Læs mere

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Stavevejen 7 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Ordlister 8 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Registrering af klasse og lærer 4 Registrering af elever 7 Overflytning af klasser 8 Programmet åbnes 10 Stavevejen

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3 Stavevejen 3 Brugervejledning til Computerprogrammet Indhold Computerprogrammet 3 Kommentarer til de enkelte spil Mexicospillet 8 Ordkryds 10 Skyd og del 12 Rumspillet 14 Sprogspillet 16 Evaluering 18

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 1

Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 er en integreret del af systemet Stavevejen 1. Stavevejen 1 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet

Læs mere

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten.

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten. Orddiktaten Orddiktaten er en online diktatsamling, som kan bruges til almindelig stavetræning. Lærere har mulighed for at oprette egne diktater eller tilføje andres diktater. Da alle informationer gemmes

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

Forord. Et undervisningsprogram og et prøveprogram. Målgruppe. Ministeriets prøve i retstavning PEU 99. Diktatværkstedet Niveau 2

Forord. Et undervisningsprogram og et prøveprogram. Målgruppe. Ministeriets prøve i retstavning PEU 99. Diktatværkstedet Niveau 2 Forord Et undervisningsprogram og et prøveprogram Diktatværkstedet er både et undervisningsprogram og et prøveprogram, og man kan vælge mellem diktat med tale, med læs-dæk-metoden eller begge dele. Målgruppe

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

VEKTOR. 500 med udsagnsord. TAKTILE LÆRINGSMIDLER

VEKTOR. 500 med udsagnsord.  TAKTILE LÆRINGSMIDLER 500 med udsagnsord Her trænes udsagnsordenes regelmæssige bøjningsformer. Igennem spillet præsenteres spillerne hele tiden for udsagnsordenes endelser, således at udsagnsordenes endelser tydeliggøres og

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Grafik Kristina Grundström Musik Erik Truedsson Stemme Helen Melhuish 1 INDHOLDSFORTEGNELSE WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Logo! Info til læreren

Logo! Info til læreren Logo! Info til læreren 1 Om Logo!...3 Lydfiler...3 Supplerende oplysninger...3 Interaktive opgaver...3 Ordforrådsopgaver...3 Lytteopgaver...4 Billedopgaver...4 Wörterbank...5 Trin-for-trin-vejledning:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Oplæsning - Ordforslag - Flyt ordliste Oplæsning 1. Tekst i et tekstprogram oplæses, når du trykker på "F2" knappen. Du kan klikke på "F3" knappen, så holder oplæsningen pause

Læs mere

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser Copyright. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Skolekom Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Skolekom...4 UNI Login...4 Start Skolekom...4 Dit skrivebord...5 Din mailadresse...6 Opgave 1: Skriv

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

VELKOMMEN TIL APPWRITER FOR GOOGLE CHROME OG ipad

VELKOMMEN TIL APPWRITER FOR GOOGLE CHROME OG ipad VELKOMMEN TIL APPWRITER FOR GOOGLE CHROME OG ipad Jens Honore september 2015 Indhold Om AppWriter... 3 Installere AW... 3 Log på AppWriter... 4 Valgmuligheder i AW (sprog, stemmer, læsehastighed)... 4

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Den nye ordbogsklient! (kræver licens på ordbogen.com) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Den nye ordbogsklient! (kræver licens på ordbogen.com) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Den nye ordbogsklient! (kræver licens på ordbogen.com) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: Januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er Ordbogen.com?...4

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Specialpædagogisk Aftale. Hukommelsesspil. Mikro Værkstedet

Specialpædagogisk Aftale. Hukommelsesspil. Mikro Værkstedet Specialpædagogisk Aftale Hukommelsesspil Mikro Værkstedet Indholdsfortegnelse HUKOMMELSESSPIL... 3 Betjeningsformer... 4 Menuen... 4 Indstillingerne... 5 Brugerprofil log ind.... 6 Profil... 6 Niveautest...

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang CD-ORD 9.0 Kom godt i gang CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 9.0. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse.

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL Lærervejledning STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL er tænkt som et supplement til den almindelige staveundervisning.

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

LytteSkriver & LytteStaver. Betjeningsvejledning

LytteSkriver & LytteStaver. Betjeningsvejledning LytteSkriver & LytteStaver Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Panda LytteSkriver og LytteStaver Bent Saabye Jensen juli 2017 Illustrationer Klaes Søgaard Sørensen og Dictus Udviklet med støtte fra

Læs mere

Amgros leverandørrum (Mine firmasider)

Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Brugervejledning Amgros leverandørrum (Mine firmasider) maj 2015 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Brugen af leverandørrum (firmaspecifik portal)... 3 2. Åbning

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari.

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari. National test Elev. Kan anvendes til både norm- og kriteriebaserede resultater. Registreringsprogram for resultaterne af elevernes afholdelse af nationale test i dansk. Denne fulde udgave af programmet

Læs mere

Til læreren. forøvelsesark A og B i hvert diktatsæt. Eleven bliver således fri for at blade, hver gang der skal søges efter givne ord i ordlisten.

Til læreren. forøvelsesark A og B i hvert diktatsæt. Eleven bliver således fri for at blade, hver gang der skal søges efter givne ord i ordlisten. De nye diktater 7. klasse er et prøveforberedende undervisningsmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning frem mod afgangsprøven. Folkeskolens Afgangsprøve i retstavning (dansk sprog

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte staveregler

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere