Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3"

Transkript

1 Stavevejen 3 Brugervejledning til Computerprogrammet Indhold Computerprogrammet 3 Kommentarer til de enkelte spil Mexicospillet 8 Ordkryds 10 Skyd og del 12 Rumspillet 14 Sprogspillet 16 Evaluering 18 Flyspillet 22 Logbog 24 Ordbog 25 Orddiktat 26 Lærerversion 29 Alinea 1

2 Skolelicensabonnement Programmet er leveret med et 12 måneders Skolelicensabonnement. Kun den skole hvortil programmet er leveret har brugsret til programmet. Programmet må anvendes via alle skolens computere, og af alle skolens lærere og elever på det pågældende trin, på skolen eller hjemme. Tekniske specifikationer Programmet kan afvikles på en pc med 166MHz Intel Pentium processor eller bedre. Windows 95/98/ NT4/2000, Mindst 32MB RAM. Internet Explorer 4.0 eller bedre. Opkobling til Internet: mindst 64,4 anbefales. ISBN Marianne og Mogens Brandt Jensen: Stavevejen 3, brugervejledning til Computerprogram 2001 Alinea A/S, København Produktion: Martin Walker, Sigma Education AB, Malmö Speaker: Marian Friborg Illustrationer, computerprogram: Illustra, Lund Omslagsllustration: Johannes Bojesen 2

3 Computerprogrammet Computerprogrammet Stavevejen 3 er en del af systemet Stavevejen. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige områder i elevhæftet findes tilsvarende programmer i computeren. Når eleven har fået præsenteret det nye stof i elevhæftet, kan han arbejde videre med det samme stofområde i et af computerprogrammerne. Computerprogrammet består af 6 forskellige spil, et evalueringsprogram, en ordbog, et orddiktatprogram og en logbog. Computerprogrammet findes på Internettet, og der er adgang til det via Stavevejens hjemmeside som har adressen 3

4 Registrering af klasser og elever For at få adgang til selve programmet skal man bruge den licenskode som er modtaget fra Forlaget Alinea. Denne kode skal anvendes ved den første registrering som er nødvendig for at skolen kan få adgang til programmet. Registreringen foregår på følgende måde: Klik på knappen Registrering på åbningssiden: Herved kommer en registreringsside til syne. Brugerkoden er en selvvalgt kode. Det er ikke den samme som den licenskode skolen har modtaget fra Alinea. Den kode skal kun anvendes ved oprettelsen af klassser. 4

5 På denne side udfylder læreren først felterne under punkt 1 med lærerens navn i feltet Brugernavn og en selvvalgt kode i feltet Brugerkode. Brugernavn og brugerkode skal læreren benytte hver gang han skal ind i programmet. Derfor er det vigtigt at huske begge dele. Herefter fortsættes i punkt 2 - lærerdel. I feltet Klassens navn skriver læreren klassens betegnelse, fx 5.a. I feltet Klassens kode skrives en kode som evt. kan være lig med klassens navn, fx 5.a. I feltet Licenskode skrives den kode som er blevet opgivet fra Forlaget Alinea. Der afsluttes med at klikke på knappen Registrer. Nu er der registreret en klasse, og programmet er klar til at registrere de elever som er i klassen. Det foregår på samme registreringsside som læreren benyttede til at registrere klassen. Registreringen kan foretages af læreren eller af eleverne selv og foregår på følgende måde: For hver elev skrives elevens navn og en selvvalgt brugerkode i felterne under punkt 1. Også eleverne skal anvende brugernavn og brugerkode hver gang de skal ind i programmet. Derfor er det vigtigt at de kan huske begge dele. Hvis en elev skulle glemme det, kan læreren i sin lærerprotokol dog se både elevens brugernavn og brugerkode. Herefter fortsættes i punkt 2 - elevdel. Eleven vælger sin skole ved at klikke på feltet Vælg skole og derefter skrive skolens navn. Efter få bogstaver vil skolens navn fremstå i tekstfeltet. Derefter vælges den klasse han går i. I Klassens kode skriver eleven den samme kode som læreren skrev i lærerdelen under Klassens kode. Eleven skal altså have denne kode af læreren. Der afsluttes med at klikke på knappen Registrer. 5

6 Programmet åbnes For at komme ind i programmet skal eleven på åbningssiden vælge sin skole og klasse og derefter skrive sit brugernavn og brugerkode i felterne og klikke på knappen Log på. Herefter kommer hovedmenuen for Stavevejen 3 til syne: 6

7 Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. Bag hvert billede gemmer sig en undermenu med adgang til et spil eller et program. Mexicospillet Ordkryds Skyd og del Rumspillet Sprogspillet Evaluering Flyspillet Knapper som giver adgang til Ordbogen, Orddiktat, Lærerkommentarer. Første gang man åbner et spil eller en andel del af programmet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun et øjeblik, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Programmet skal ligge på alle de computere som Stavevejen skal anvendes på. Vær opmærksom på at eleverne først får adgang til de enkelte spil når de er åbnet af læreren. Se lærerversion side 29. 7

8 Kommentarer til de enkelte spil Mexicospillet I dette spil er der fire forskellige ordlister som eleven kan arbejde med. Eleven vælger ordliste i undermenuen som kommer til syne ved at klikke på billedet for Mexicospillet i hovedmenuen. 8

9 I én ordliste skal eleverne afgøre om et vist ord skal skrives med øg eller øj, i en anden om et ord skal skrives med eg eller ej, i en tredje skal eleverne skelne mellem forvekslingsord og endelig i en fjerde arbejder eleverne med udsagnsords bøjning. Når eleven har valgt ordliste ved at klikke på den ønskede knap, kommer selve spillet frem. I spillet bliver der vist en sætning hvori der mangler nogle bogstaver, et ord eller en endelse - afhængig af den valgte ordliste. Forskellige steder på skærmen bliver der vist løsningsforslag, og elevens opgave er at vælge den rigtige løsning. Løsningsforslagene bliver kun vist et par sekunder før de flytter til et andet sted på skærmen. Eleven skal derfor nå at orientere sig, vælge den rigtige løsning og skyde på den med musen. Eleven vælger ved at pege med musen og skyder ved at klikke med venstre museknap. Spillet startes ved at klikke på skiltet Start. Fra det øjeblik tæller tiden nedad - vist ved den brændende lunte i bunden af billedet. Eleven skal nå at skyde 20 rigtige løsninger inden for tidsrammen. Hvis de 20 løsninger ikke nås, eksploderer det gevær som eleven skyder med, og spillet slutter. 9

10 Ordkryds Dette spil træner stavning af navneord, tillægsord og udsagnsord. I spillet skal eleven løse en ordkryds ved at skrive den rigtige form af et ord som bliver vist i grundform sammen med en sætning eller dikteret af programmet. I undermenuen er der to ordlister at vælge mellem. Liste 1 er den letteste. Liste 2 består af vanskeligere ord, blandt andet ord som har bortfald af e under bøjning. I undermenuen kan eleven vælge mellem to forskellige udgaver af ordkrydsen. Ordene i de to udgaver er ens, men der er forskel på ordkrydsenes udseende. I 2-D udgaven er ordkrydsen i to dimensioner - altså som en ordkryds normalt ser ud. I 3-D udgaven er ordkrydsen i tre dimensioner - altså en ordkryds i rumlige dimensioner. Det kan gøre det vanskeligt at gennemskue ordkrydsen, men med de forskellige knapper kan man bevæge og 10

11 orientere ordkrydsen i rummet, så man kan få enhver del af nettet i fokus. Med de forskellige knapper kan man få ordkrydsen til at fremtræde på forskellige måder hvilket kan hjælpe på gennemskueligheden. 3-D ordkrydsen er et alternativ til den mere almindeligt udseende 2-D ordkryds. Et alternativ som tiltaler de elever som synes det er sjovt at kunne manipulere med ordkrydsens udseende og position. I undermenuen har eleven to valgmuligheder: Se og skriv hvor ordene skal ses og skrives, Lyt og skriv hvor ordene skal høres og skrives. Ved at klikke med musen på et tilfældigt felt på ordkrydsen bliver der vist en sætning og et ord i grundform, eller der bliver dikteret et ord. Elevens opgave er at skrive ordet i den form som det skal have i sætningen. I 2-D udgaven skifter felterne farve til lys blå så det tydeligt fremgår hvor ordet skal skrives. I 3-D udgaven vil programmet automatisk placere de felter ordet skal skrives i, forrest i billedet. Felterne er gule, så de er lette at skelne fra de øvrige felter. Hvis eleven skriver et forkert bogstav, bliver bogstavet rødt. Korrekte bogstaver er grønne. Eleven skal klikke med musen i et nyt felt for at få en ny sætning frem. Hvis tiden er løbet ud, viser computeren ordkrydsen i udfyldt stand. Hver gang eleven vælger ordkrydsspillet, skaber computeren en ny ordkryds som ikke har været benyttet før. Antallet af mulige ordkryds er så stort at eleven ikke vil opleve at møde 2 identiske ordkryds. Det er således en ny ordkryds eleven skal løse hver gang. 11

12 Skyd og del Dette spil træner morfemdeling af afledninger og sammensatte ord. Når eleven har klikket på billedet for Skyd og del i hovedmenuen, kommer han ind i undermenuen for spillet. Her kan han vælge mellem to ordlister. En med afledninger og en med sammensatte ord. I spillet er det elevens opgave at dele det viste ord i morfemer. Ordet kan deles så længe det er synligt på skærmen. Når ordet er delt korrekt, forsvinder de enkelte morfemer ud af skærmen, og et nyt ord kommer til syne. Ordet deles ved at skyde med flyet. Flyet kan bevæges til højre eller venstre med piletasterne. Man skyder ved at at trykke på piletasten pil op. Hver gang eleven har delt rigtigt, får han point, og han skal forsøge at samle så mange points som muligt. Det totale antal points bliver vist på skærmen. 12

13 Ved spillets start har eleven 20 fejlskud. Hver gang eleven rammer forkert, bliver der trukket ét skud fra på tælleren. Når tælleren står på 0, er spillet slut. Man kan regulere hastigheden for det viste ord ved at klikke på plusog minusknapperne. Hvis man ikke får delt et ord, og ordet derfor rammer flyet, eksploderer flyet, og spillet er slut. Hvis man ikke kan nå at dele et ord eller er i tvivl om hvordan ordet skal deles, kan man rykke flyet ud i en af siderne og derved undgå at flyet bliver ramt af ordet. Sådanne mistede ord bliver overført til elevens logbog i kolonnen Forkert deling. I løbet af spillet kommer der meteorer og stjerneskud ned over skærmen. Tredje gang flyet bliver ramt, eksploderer det, og spillet er slut. Eleven skal altså navigere flyet væk fra meteorerne og stjerneskuddene for ikke at blive ramt. 13

14 Rumspillet Dette spil træner bøjning af tillægsord, navneord og udsagnsord idet elevens opgave er at vælge den endelse som passer til det viste ord. I spillet optræder kun regelmæssigt bøjede ord. Der er således ingen ord med vokalændring, bortfald af trykløst e under bøjning eller udsagnsord med r-problemer, men der er ord som får dobbelt konsonant ved bøjning. Scenen er et sted i rummet hvor der svæver meteorer rundt. På hver meteor er der skrevet en endelse. Når spillet starter, præsenteres en sætning hvori et af ordene står i stammeform - det mangler altså endelse. Det er så elevens opgave at bestemme hvilken endelse der skal sættes på ordet for at det kan passe ind i sætningen. Eleven fanger endelsen ved at klikke på den. Herefter vil en rummand komme og hente endelsen og sætte den på ordet. Eleven skal selv afgøre om der kommer dobbeltkonsonant i ordet når det får tilført endelsen. Hvis det er tilfældet, kan eleven tilføje en 14

15 konsonant til stammen ved at klikke med musen på den store måne i nederste venstre hjørne. Ved nogle bøjningsformer skal eleven bruge mere end én endelse, fx er der i ordet bilerne anvendt endelser -er og -ne. Eleven kan fjerne endelser fra ordet ved at klikke på knappen Fortryd. Eleven får 20 sætninger, og der bliver vist på skærmen hvor mange rigtige svar eleven har opnået. Hver gang eleven laver et rigtigt ord, vil han bygge en del på en rumstation. Og hvis eleven laver alle 20 ord rigtigt, vil rumstationen blive bygget helt færdig. 15

16 Sprogspillet I dette spil arbejder eleverne med alle bøjningsformer af navneord, tillægsord og udsagnsord, med forvekslingsord, med skelnen mellem ej og eg, øj og øg samt skelnen mellem brug af store og små begyndelsesbogstaver. Spillet finder sted på månen, og aktørerne er astronauter. Den astronaut som først får svaret rigtigt på 4 spørgsmål i hver af de fire kategorier, vinder retten til at gå om bord i rumskibet og flyve tilbage til jorden. Man kan vælge at spille med en, to eller tre astronauter hvor hver astronaut kan være en elev. Det vil sige at spillet kan spilles af indtil tre elever ad gangen. Antallet af spillere afgøres på første side ved at klikke på firkanten med det ønskede antal spillere. Man kan vælge mellem to måder at få præsenteret prøveordene på. Den ene mulighed er Se og skriv hvor man ser prøveordet i grundform, og den anden mulighed er Lyt og skriv hvor man hører ordet, men ikke ser det. Valget foretages på introduktionssiden ved at klikke på henholdsvis Se og skriv og Lyt og skriv. Der er fire kategorier i spillet: Navneord, tillægsord, udsagnsord og andre. Eleven skal svare rigtigt på 4 spørgsmål i hver kategori for at blive færdig. I øverste højre hjørne af skærmen er der en resultattavle for hver spiller, og her kan man se hvor langt man er i spillet og hvilke kategorier man mangler at besvare spørgsmål i. 16

17 Spillepladen er inddelt i felter som har farverne lyserød (navneord), grøn (tillægsord), blå (udsagnsord) og lilla (andre). Spillet startes ved at klikke på den lille kugle i øverste venstre hjørne. Kuglen vil herefter vise det antal felter som astronauten skal flytte sig. Eleven kan bevæge sin astronaut i den retning pilene viser ved at klikke med musen på én af de to pile som er ved astronauten. På den måde er der mulighed for at vælge hvilken kategori man ønsker at besvare. Man kan altid se hvilken astronaut der skal besvare et spørgsmål da hans resultattavle er omgivet af en grøn firkant. Når astronauten har bevæget sig hen på et felt, kommer et spørgekort til syne. Spilleren skal svare på spørgsmålet ved at skrive hele prøveordet i den rigtige form. Ved rigtigt svar får spilleren markeret et felt i den pågældende kategori i sin resultattavle. Ved forkert svar får man ikke point. Når en spiller har alle felter i resultattavlen fyldt, skal han vælge den nærmeste vej ind mod rumskibet. Astronauten vil automatisk dreje ved den første vej som fører ind til rumskibet. Hvis eleverne ikke bliver færdige med spillet i én time, er det muligt at gemme spillet og åbne det igen på et senere tidspunkt. Spillet gemmes ved at klikke på knappen Gem spil. Når spillet åbnes igen, vil der på første side komme en knap med teksten Åbne gemt spil. Ved at klikke på knappen bliver det gemte spil åbnet i den stilling det havde da det blev gemt. Sprogspillet registreres ikke i logbogen. 17

18 Evaluering I dette program kan eleven få evalueret sine stavefærdigheder. Der er tre evalueringstekster i programmet, og eleven vælger den ønskede tekst ved at klikke på knappen i undermenuen for spillet. Evaluering 1 kan anvendes efter repetitionsafsnittet i elevhæftet. Evaluering 2 kan anvendes efter side 27 i elevhæftet, og Evaluering 3 kan anvendes når eleverne er færdige med elevhæftet. Evalueringsteksterne er udfyldningsdiktater hvor eleven skal skrive de manglende ord. Hele teksten bliver dikteret af programmet. Når eleven klikker på knappen Start, vil programmet diktere den første sekvens, og eleven kan så skrive det/de manglende ord på linjestykket. Eleven kan få oplæsningen gentaget ved at klikke på den linje ordet skal skrives på. Ved klik på Enter fortsætter dikteringen med næste sekvens. Når eleven har skrevet teksten, gennemset og rettet den, klikker eleven på knappen Færdig. Herved bliver teksten låst, og det er ikke længere muligt at foretage rettelser i teksten. Herefter kommer en knap med teksten Ret til syne. Ved at klikke på den knap vil eleven automatisk få sin tekst rettet af programmet. 18

19 Rigtige bogstaver vil blive grønne, og forkerte bogstaver røde. Ved at klikke på et ord i teksten kan man få en detaljeret meddelelse frem som fortæller hvilke fejl eleven har lavet i det pågældende ord. Ved at klikke på knappen Vis resultat kan man få et overblik over alle ordene og hvilke fejl eleven har lavet. Resultatet kan udskrives ved at klikke på knappen Udskriv. Resultatet overføres automatisk til elevens logbog hvor det til enhver tid er tilgængeligt, og hvorfra det også er muligt at udskrive. 19

20 På sidste resultatside er der en opsummering af elevernes fejlskrevne ord fordelt på fejltyper: Programmet inddeler elevens fejl i følgende fejltyper. For få bogstaver Forkert konsonant Forkert vokal Mangler dobbelt konsonant Overflødig dobbelt konsonant Mangler stumt bogstav Overflødigt stumt bogstav Fejl i endelse ved navneord Fejl i endelse ved tillægsord Fejl i endelse ved udsagnsord Sammensætningsfejl Forkert brug af stort/lille bogstav Fejl rækkefølge Andre fejl Forkert ord Fejltypen Mangler stumt bogstav bliver anvendt både om stumt h, stumt d og stumt g. Sidstnævnte er også anvendt når g mangler i ng-lyden, selv om g ikke er fuldstændig stumt i denne lyd. Fejltypen 20

21 anvendes også i et ord som lige der både kan udtales med stumt g og med en j-lyd. Målet med evalueringsprogrammet har været at give elev og lærer en nem og hurtig mulighed for at få et billede af en elevs aktuelle stavestandpunkt. Et billede som kan aflæses let og entydigt, og som kan danne grundlag for at bestemme den videre staveundervisning for den enkelte elev. Da et computerprogram trods alt ikke er selvtænkende, kan dette evalueringsprogram heller ikke give nøjagtige oplysninger om alle mulige varianter af et ord, men kun give oplysninger om de fejl som med en vis sandsynlighed kan forventes hos elever der befinder sig omkrig det stavetrin som Stavevejen 3 arbejder på. I nogle tilfælde kan der forekomme fejlskrevne ord som programmet ikke er i stand til at analysere helt korrekt, og derfor vil give mangelfulde eller forkerte oplysninger om. For at gøre evalueringsresultatet så letaflæseligt og overskueligt som muligt, er der lavet visse begrænsninger i den måde programmet retter på og det antal fejltyper som programmet opererer med. Det indebærer at programmet vil give meddelelsen Forkert ord når mere end 70% af et ord er stavet forkert. Hvis en elev har lavet andre fejl end de fejltyper som vi mener er relevante at undersøge for, vil programmet give meddelelsen Andre fejl. I sådanne tilfælde må lærer og elev altså selv analysere ordet for fejltyper. I lærerens version er det muligt at få udskrevet de tre evalueringstekster i deres helhed. Se nærmere herom under omtalen i Lærerversionen side

22 Flyspillet I dette spil kan eleverne træne forskellige ordlister som findes færdige i programmet, eller de kan lave deres egne ordlister. Eleverne kan vælge mellem at Se ordene som de skal skrive eller blot at høre dem. Når eleven har valgt ordliste i undermenuen, kommer en introduktionsside til syne. For at flyet kan komme i luften, skal det påfyldes benzin. Det sker ved at eleven skriver 10 ord i den rigtige form den form som passer ind i den viste sætning. På benzinmåleren i højre side af billedet, kan man hele tiden se hvor meget benzin der er på flyet. Nu er eleven klar til at flyve. Opgaven går ud på at styre flyet gennem en bane og samtidig fange de figurer som kommer til syne undervejs. Eleven styrer flyet med piletasterne og fanger figurerne ved at flyve ind i dem. Der er i alt 12 forskellige figurer som eleven kan fange. Mens flyet flyver, bruger det benzin. Derfor skal eleven nå at fange alle figurerne inden benzinen slipper op. Dog kan flyet få ekstra benzin på 22

23 ved at fange de små, blå balloner som dukker op rundt omkring på banen. Herved kan eleven holde flyet i luften i længere tid. Hvis eleven styrter med flyet eller flyver ind i en forhindring, mister flyet sin benzin, og det er nødvendigt at fylde ny benzin på. Det sker ved at eleven skriver tre ord som igen skal passe ind i de viste sætninger. Hvis eleven kommer væk fra banen eller flyver tør for benzin, stopper spillet, og eleven skal starte forfra. Egne ordlister laves på samme måde som beskrevet under orddiktat side

24 Logbog I Stavevejen 3 har hver elev sin egen logbog som opsamler og gemmer elevens arbejde. Eleven har adgang til logbogen i de enkelte spils undermenuer: Her kan man se hvor mange gange eleven har trænet det enkelte spil og hvilket resultat der er det bedste. Ved at klikke på knappen Se resultat kan man se en detaljeret oversigt over hvilke ord eleven har arbejdet med, hvilke ord der er skrevet rigtigt og hvilke der er skrevet forkert. Læreren har fra sin hovedmenu adgang til alle elevernes logbøger, ligesom det er muligt for læreren at skrive kommentarer til eleven. 24

25 Ordbog Ved at klikke på knappen får man adgang til ordbogen i Stavevejen 3. Ved at klikke på et bogstav på ordbogens venstre side vil alle ord der begynder med det pågældende bogstav, blive vist i ordbogens højre side. Med fed skrift er ordets opslagsform vist, og på linjen under er ordet vist i bøjningsformer. Navneord er opgivet i bestemt ental, ubestemt flertal og bestemt flertal. Udsagnsord er opgivet i nutid, datid og kort tillægsform. Tillægsord er opgivet i intetkøn, bestemt form/flertal, 2. grad og 3. grad. Til hvert ord og hver bøjningsform af ordet er der en sætning som viser et eksempel på hvordan ordet kan anvendes i den valgte form. Når der klikkes på ordet i grundform, vil den tilhørende sætning blive vist. Når der klikkes på en bøjningsform, vil der blive vist en sætning hvori den valgte bøjningsform passer. Ved at klikke på højttalerknappen kan man få oplæst ordet i opslagsformen. Man bør være opmærksom på at der kan være et par sekunders ventetid inden lyden kommer. 25

26 Orddiktat Orddiktat er et program hvor eleven kan øve forskellige ordlister som ligger i programmet, eller eleven kan lave sine egne ordlister. De færdige ordlister vælges i undermenuen. Der er 7 forskellige ordlister. Når eleven vælger en af ordlisterne, vil programmet lave en ordliste med tilfældigt valgte ord fra den pågældende ordliste. Det betyder at eleven vil møde en ny ordliste hver gang han arbejder med programmet. Resultatet af elevens orddiktat vil automatisk blive overført og gemt i logbogen. Knappen Gem som egne Når eleven arbejder med orddiktater som programmet laver ud fra de faste ordlister, er der en knap på orddiktaten med teksten Gem som egne. Ved klik på knappen, gemmer programmet listen med de ord som eleven aktuelt arbejder med. Herved bliver det muligt for eleven at printe listen ud, øve sig på ordene og på et senere tidspunkt få computeren til at diktere de samme ord igen. Det vil altså sige at eleven kan øve sig på de faste ordlister programmet laver. Når eleven klikker på knappen Gem som egne, bliver listen overført til elevens logbog. Her kan eleven finde listen for at printe den ud, redigere i den eller arbejde med listen igen. Man skal være opmærksom på at programmet kun kan gemme en liste ad gangen inden for hver af de faste lister. Det vil sige at eleven kun kan gemme én liste i Tilfældige ord 1, én liste i Tilfældige ord 2 osv. Hver gang eleven klikker på knappen Gem som egne i en orddiktat, vil programmet altså erstatte den gamle liste med den nye. Egne ordlister Eleven kan også lave sin egen ordliste hvor han selv bestemmer indholdet. Listen kan gemmes og øves de gange som eleven finder nødvendigt. En egen ordliste laves ved at klikke på knappen Ny i Undermenuen til Orddiktat: 26

27 Herved kommer en særlig udgave af Ordbogen til syne: Ordlisten laves nu ved at klikke på det ord eller den bøjningsform af ordet, som man ønsker skal med i ordlisten. Når et ord er markeret, kan man overføre det til ordlisten ved at klikke på knappen Læg til. Herved vil ordet og den tilhørende sætning automatisk blive lagt ind i ordlisten. Sammen med ordet og sætningen vil lyden til ordet i grundform blive lagt ind i listen. Det vil sige at man på denne måde laver en ordliste der rummer det ønskede ord, den tilhørende sætning og ordet indlæst i grundform. Man kan slette ord i ordlisten ved at markere ordet og klikke på knappen Slet Man kan vælge indtil 20 ord i hver ordliste. Når ordlisten er færdig, giver man den et navn som skrives i feltet Navn på ordliste. Der klikkes på Gem, og ordlisten bliver automatisk overført til elevens logbog hvor den kan hentes og skrives i orddiktaten: 27

28 For de færdige ordlister og for elevens egne ordlister gælder at programmet automatisk vil diktere ordene ét ad gangen i grundformen. Man kan få gentaget oplæsningen ved at klikke på højttaleren eller på linjestykket, og man kan se ordet i et øjeblik ved at klikke på øjet. Man kan kun se hvert ord to gange, herefter virker knappen ikke. Hvis eleven ser ordet ved at klikke på øjet, bliver det registreret i elevens logbog. Når eleven har skrevet et ord, går han videre ved at trykke på Enter. Når orddiktaten er skrevet færdig, klikkes på knappen Færdig, og knappen Ret kommer til syne. Ved at klikke på den, vil diktaten blive rettet og resultatet automatisk overført til elevens logbog hvorfra det kan udskrives. Ved at klikke på de enkelte ord i orddiktaten, vil der komme en gul seddel som fortæller resultatet for det pågældende ord. Læreren kan også lave specielle ordlister som klassen kan arbejde med. Listerne laves i lærerens version af programmet. Her går læreren ind i orddiktatprogrammet og laver derefter egne orddiktater på samme måde som beskrevet for eleverne på side 27. Lærerkommentarer Ved at klikke på knappen Lærerkommentarer på hovedmenuen får eleven adgang til en oversigtsside som viser hvilke meddelelser læreren har skrevet til eleven. 28

29 Lærerversion I Stavevejen 3 er der en række faciliteter som kun læreren har adgang til. Derfor er faciliteterne også kun synlige og tilgængelige i lærerens version af Stavevejen 3. Når læreren har logget sig på med sit brugernavn og brugerkode kommer flg. hovedmenu til syne: Hovedmenuen er identisk med den hovedmenu som er i elevernes version, bortset fra knappen Lærerprotokol. 29

30 Lærerprotokol I lærerprotokollen er der en liste over alle de elever i klassen som er registreret med adgang til Stavevejen 3. Lærerprotokollen giver læreren forskellige oplysninger og muligheder for at tilpasse programmet. Den første kolonne i lærerprotokollen viser hvilke elever der er registreret som brugere af Stavevejen 3. Navnet før skråstregen er elevens brugernavn, og efter skråstregen står elevens brugerkode. Hvis eleven glemmer sin brugerkode, kan læreren altså finde den her og oplyse eleven om den. 30

31 Knappen Brugerkode Her kan læreren lave en ny brugerkode hvis den eksisterende er blevet kendt af uvedkommende eller lignende. Knappen Lås klassen Ved klik på knappen er klassens låst, og der kan ikke registreres nye elever i klassen. Knappen Slet klassen Ved klik på knappen kan hele klassen slettes på én gang. Det indebærer at samtlige elever og deres resultater, logbøger m.m bliver slettet. Da man skal være temmelig sikker i sin sag før man sletter hele klassen, bliver man spurgt om man nu også er sikker på at klassen skal slettes. Først når man svarer ja til det, bliver klassen slettet. 31

32 Knappen Lås alle spil for alle Ved klik på knappen bliver adgangen til de forskellige spil annulleret. Det indebærer at ingen af eleverne kan anvende spillene. Meningen med denne mulighed er at læreren på en nem måde kan bestemme hvilke spil eleverne må benytte. For efter at have låst alle spillene kan læreren lukke op for ét eller flere udvalgte spil som eleverne må benytte. Denne mulighed er særlig aktuel når man tænker på at eleverne, når de kender adressen, kan få adgang til Stavevejen 3 fra alle computere og dermed også fra hjemmets. I en sådan situation er det rart at læreren kan bestemme hvilke dele af programmet der skal være tilgængelige. Det er muligt at låse eller åbne ét spil ad gangen for alle elever på én gang. Det gøres i undermenuen til de enkelte spil på følgende måde. På hovedmenuen klikkes på billedet for det ønskede spil. Herved kommer undermenuen til syne. For Evaluering ser den sådan ud: Ved at klikke på knappen Lås spillet for alle bliver spillet låst, og samtlige elever er forhindret i at komme ind i spillet. Ved at klikke på knappen Åbn spillet for alle bliver spillet låst op for alle elever igen. Knappen Lås alle spil for elev/åbn alle spil for elev Denne knap har samme funktion som knappen Lås alle for spil for alle, men den gælder kun for den enkelte elev. 32

33 Knappen Slet elev Ved klik på knappen slettes den pågældende elev og dermed alle hans/hendes resultater, logbog m.m. Knappen Kommentarer Ved klik på knappen kommer der en ny side med et skrivefelt hvor læreren kan skrive kommentarer til eleven. Det kan være kommentarer angående elevens arbejde i Stavevejen 3, kommentarer om elevens resultater, kommentarer om hvad eleven nu bør arbejde med, præsentation af ord som eleven har særligt behov for at arbejde med osv. Knappen Resultat Ved klik på knappen kommer man ind i den pågældende elevs logbog. I logbogen kan man se hvilke spil eleven har arbejdet med, og hvilke resultater der er opnået i de enkelte spil. Knappen Lås spil på logbogssiden kan læreren anvende til at låse/åbne for de enkelte spil og dermed bestemme hvilke spil der skal være tilgængelige for eleven. Det kan være en fordel hvis eleven skal arbejde uden lærerens opsyn, og læreren gerne vil sikre sig at eleven ikke arbejder med spil som eleven endnu ikke er klar til. Det kan også være hensigtsmæssigt i det øjeblik at læreren har givet eleven tilladelse og mulighed for at arbejde med spillet hjemme på elevens egen computer. Med Stavevejen 3 placeret på internettet er denne mulighed som tidligere nævnt til stede når eleven kender adressen. Knappen Omdøb klassen Ved klik på knappen kommer der en ny side frem. Her kan man ændre navnet på klassen ved at skrive det nye navn i skrivefeltet og trykke på knappen Registrer. Denne mulighed kan anvendes når en klasse for eksempel efter sommerferien får en ny klassebetegnelse, fx 5.a bliver til 6.a. Ved at skrive den nye klassebetegnelse i skrivefeltet, vil klassen blive omdøbt til 6.a, og alle data vil automatisk blive overført til den nye klassebetegnelse. 33

34 34

35 De enkelte spil i Lærerhovedmenuen I nogle af spillene har læreren flere muligheder end eleverne. I alle spil kan læreren i spillenes undermenu låse eller åbne spillet for alle elever i klassen. Det sker ved at klikke på knappen Lås spillet for alle henholdsvis Åbn spillet for alle. I undermeneuen til Evaluering har læreren mulighed for at få de enkelte evalueringstekster skrevet ud. Det sker ved at klikke på knappen Skriv ud. Herved kommer en side med teksten til syne, og herfra kan teksten skrives ud. 35

36 36

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 10 Retskrivningsprøver 12 De enkelte træningsprogrammer

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 indhold 6 Ordlister 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte spil i Stavevejen

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 - indhold 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte træningsprogrammer 16 Kryds

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 1

Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 er en integreret del af systemet Stavevejen 1. Stavevejen 1 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Registrering af klasse og lærer 4 Registrering af elever 7 Overflytning af klasser 8 Programmet åbnes 10 Stavevejen

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Stavevejen 7 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Ordlister 8 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte staveregler

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S Brugervejledning GALLERIET Mikro Værkstedet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SØG I GALLERIET. s. 2 1.1 Fritekstsøgning... s. 3 Bladre. s. 4 Gode råd til fritekstsøgning.... s. 4 Avanceret søgning.. s. 4 Søgning

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. BookingPortal Brugervejledning

Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. BookingPortal Brugervejledning Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg BookingPortal Brugervejledning 1 Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg Brugervejledning Til online BookingPortal http://su.bookingportal.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Brugervejledning til Kvikbook

Brugervejledning til Kvikbook Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Brugervejledning til Kvikbook Ivanna Rosendal, ivanna@econ.au.dk 14-10-2010 Indhold TRIN 1) LOGIN TIL KVIKBOOK... 3 1.1 FIND SIDEN... 3 1.2 OPRET

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 KAPITEL E-MAIL På din hjemmeskærm finder du en app ved navn Mail. Appen er et mailprogram, som kan vise og håndtere dine e-mails på en enkel og overskuelig

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ Når du bruger FILM-X animationsværktøjet har du hele tiden adgang til at få hjælp. Hjælpeboksen ligger i højre side af skærmen og den kan ses her nedenfor. Hjælpen er

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten.

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten. Orddiktaten Orddiktaten er en online diktatsamling, som kan bruges til almindelig stavetræning. Lærere har mulighed for at oprette egne diktater eller tilføje andres diktater. Da alle informationer gemmes

Læs mere

Lektion 1 - Beskæring til given størrelse

Lektion 1 - Beskæring til given størrelse Lektion 1 - Da det ikke altid er muligt at beskære et billede fuldstændigt i optagelsen (bl.a. på grund af billedchippens proportioner) er der næsten altid behov for yderligere beskæring på computeren.

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller

Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller Forfattere: Thomas Dreisig Thygesen & Grethe Grønkjær Layout: Jens Holm Møller Login Hver gang du ser en rød prik og en rød tekst, er det noget, du skal gøre! Når du ser en pære, er der et godt tip. Læs

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer.

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer. Microsoft browser Edge Når du skal på internettet i Windows 10, bruger du som udgangspunkt programmet Microsoft Edge. Det er en helt ny, simpel internetbrowser med en række spændende funktioner. Du kan

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogrammer... 1 2. Værktøjslinjen... 3 3. Profiler... 11 3.1.

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

Matematikhuset hjælp. Matematikhuset 3.1.0. Mikro Værkstedet A/S

Matematikhuset hjælp. Matematikhuset 3.1.0. Mikro Værkstedet A/S Matematikhuset hjælp Matematikhuset 3.1.0 Mikro Værkstedet A/S Matematikhuset hjælp: Matematikhuset 3.1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Logind...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015 Side 1 Installationsvejledning ViTre til Mac Version 2.0, udgave 1, december 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViTre... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først Guide til Velkommen til Bring Online For at kunne bruge Bring Online, skal du have bredbånd, ca. 1 Mbit/sek, og en computer med Windows 2000 eller senere og Internet Explorer 6, 7 eller 8. Hvis du ønsker

Læs mere

Computerspil dokumentation. Dokumentation af spillet Rescue Me

Computerspil dokumentation. Dokumentation af spillet Rescue Me Computerspil dokumentation Dokumentation af spillet Rescue Me Indholdsfortegnelse Formål... 3 Indledning... 3 Design... 4 Planlægning... 5 Fremgangsmåde... 6 Målgruppen... 8 Et lærerigt spil... 10 Styring

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 3. udgave December 2006. FirstClass version 8.2, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 3. udgave December 2006. FirstClass version 8.2, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 3. udgave December 2006 FirstClass version 8.2, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1 Det

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Side 1 af 10. Lydbreve. Indhold. Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter...

Side 1 af 10. Lydbreve. Indhold. Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter... Side 1 af 10 Indhold Indhold...1 Forord...2 Lydoptager...2 Ændring af indtalt lyd...4 Sende dit lydbrev...8 Lyde i Worddokumenter...8 Side 2 af 10 Forord Du har måske et barnebarn, der ikke har lært at

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Specialpædagogisk Aftale. Hukommelsesleg. Mikro Værkstedet

Specialpædagogisk Aftale. Hukommelsesleg. Mikro Værkstedet Specialpædagogisk Aftale Hukommelsesleg Mikro Værkstedet Indholdsfortegnelse Hukommelsesleg..................... 3 Programmet..................... 3 Arbejdsbogen.................... 3 Hjemmesiden....................

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning i Word 5 Oplæsning i PDF

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

IntoWords Mac Tjekliste

IntoWords Mac Tjekliste IntoWords Mac Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning i Word 5 Oplæsning i

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn...

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg

Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser 1 Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: Gennem Valg Afspiller og åbn en aktivitet... 3 Øvelse 2... 5 Konfigurer-menuen... 5 Kort om indstillinger

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere