Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet"

Transkript

1 Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil i Stavevejen Kryds og tværs 19 Bogstavnet på stribe 22 Kryds og bolle 24 Lykkehjulet 25 Sænke slagskibe 26 Sænke slagskibe mod anden spiller 29 Actionspil 30 Logbog 31 Kommentar 31 Lærerversion 33 Øvelser 34 Retskrivningsprøver 35 Ordbog 37 Protokol 38 Stavevejen 6 Internet 1

2 Marianne og Mogens Brandt Jensen Stavevejen 6, Brugervejledning til computerprogram på internet 2006, 2009 Alinea A/S, København Forlagsredaktion: Anne-Mette Wahlberg Produktion af program: Martin Walker, Internetforlaget, Sverige Speaker: Marian Friborg, Komo Lydstudio Grafisk tilrettelægning af brugervejledning: Møllers Grafisk tegnestue ApS Stavevejen 6 Internet 2

3 Computerprogrammet Stavevejen 6 Computerprogrammet Stavevejen 6 er en integreret del af systemet Stavevejen 6. Stavevejen 6 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige faglige områder i elevhæftet findes tilsvarende områder i computeren. Når eleven har fået præsenteret det nye stof i elevhæftet, giver computerprogrammet på flere forskellige måder mulighed for yderligere træning af det samme stofområde. Computerprogrammet Stavevejen 6 er et internetbaseret program hvor hver bruger har sin egen personlige version af programmet, og brugeren har adgang til programmet alle steder hvor der en internetforbindelse. Det vil sige at eleven har adgang til programmet på skolen, i hjemmet og alle andre steder hvor eleven har mulighed for at komme på internettet. Stavevejen 6 er et individuelt og personligt program. Det betyder at elevens navn bliver vist på programmets hovedmenu, at elevens resultater bliver gemt i en logbog som kun eleven og læreren har adgang til, at programmet kan tilpasses den enkelte elev med bl.a. individuelle ordlister, at alle udskrifter bærer elevens navn m.m. At Stavevejen 6 er et personligt program betyder at også læreren har sin egen version af programmet. Lærerversionen er identisk med elevversionen, men i lærerversionen er der endvidere en række funktioner som kun læreren har adgang til. Funktioner som bliver omtalt nærmere under omtalen af lærerversionen. Stavevejen 6 Internet 3

4 Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 6 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen Lærere og elever logger på Stavevejen med Uni-login: Har en elev ikke et Uni-login, kontaktes skolens egen uni-login-administrator. Stavevejen 6 Internet 4

5 Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. På hovedmenuen står elevens navn som tegn på at det er elevens personlige version af Stavevejen 6 der er åben. Første gang Stavevejen 6 bliver åbnet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun få minutter, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Programmet skal anvendes sammen med et meget stort antal internetbaserede programmer, så derfor har de fleste skoler programmet installeret i forvejen, og de steder skal man ikke installere det igen. Stavevejen 6 Internet 5

6 Stavevejen 6 indhold Under menupunktet Øvelser er der to spalter med overskrifterne Ordlister og Opgaveformer. I 1. spalte findes forskellige ordlister som hver indeholder ord med samme staveområde. I 2. spalte findes forskellige opgaveformer der er magen til de opgaver som findes i 2. del af retskrivningsprøverne der gives til Folkeskolens Afgangsprøve. Ordlister og opgaveformer vil blive nærmere omtalt herunder. Stavevejen 6 Internet 6

7 Ordlister Under menupunktet Øvelser findes en række forskellige ordlister som eleven kan vælge mellem. Listerne er: > Enkelt eller dobbelt konsonant? I denne liste kan eleverne træne i at afgøre om et ord skal skrives med enkelt konsonant eller dobbelt konsonant. Altså en træning i de lydfølgeregler som elever på dette trin burde være sikre i, men erfaringen viser at mange stadig er usikre specielt ved konsonanterne d/dd og r/rr. Ordlisten er delt i to sværhedsgrader: Lettere ord og Sværere ord. > Ord med stumt d Selvom elever på dette klassetrin burde være sikre i brugen af stumt d, viser erfaringen også her at mange elever laver fejl i netop stumt d. Derfor er der en ordliste hvor eleverne kan træne dette problem. Listen indeholder udelukkende ord der har stumt d. Så opgaven består ikke i at afgøre om der skal være stumt d eller ej, men udelukkende i at træne ord der har stumt d for at lære dem at kende. > in- eller ind-? Mange har svært ved at afgøre om et ord begynder med in- eller ind- selvom der er helt klare regler for hvordan in- og ind- skal bruges. I denne ordliste vil eleverne få mulighed for at træne problemet. > Vanskelige ord fra side 6 i Stavevejen 6 På side 6 i elevhæftet til Stavevejen 6 er der samlet nogle vanskelige ord. Meningen er at eleverne her skal øve forskellige strategier for hvordan man bedst angriber vanskelig ord for at stave dem korrekt. Som der står i elevhæftet, kan eleverne også øve ordene på computerprogrammet, og derfor er listen med her. Stavevejen 6 Internet 7

8 > Fremmedord Listen indeholder et stort antal fremmedord som for de flestes vedkommende optræder i forskellige bøjningsformer. Til hver bøjningsform findes en sætning som viser et eksempel på hvordan bøjningsformen anvendes i en tekstmæssig sammenhæng. > r-problemer ved udsagnsord Et af de helt store staveproblemer er at afgøre om udsagnsord skal ende på e eller er. Problemet er især udtalt ved den gruppe udsagnsord hvor man ikke kan høre forskel på navneform og nutid, de udsagnsord der ender på re i navneform, fx at køre jeg kører. Her er problemet om udsagnsordet skal bruges i navneform og ende på e eller om det skal bruges i nutid og ende på er. I denne liste er disse udsagnsord samlet. > Passive former af udsagnsord At skelne mellem nutids- og datidsformerne i passiv kan ofte volde problemer. Derfor er der i denne liste samlet en mængde udsagnsord i disse tider så eleverne kan øve sig på at bruge dem korrekt. > Kort tillægsform Den korte tillægsform af udsagnsord fungerer ofte som tillægsord der lægger sig til et navneord og retter sig efter det i bøjning, fx et såret dyr, det sårede dyr. Bøjningen volder ofte problemer, og derfor er der her en liste hvor det kan trænes. > Endelsen ene eller ende? At skelne mellem brugen af endelserne ene og ende er et af de klassiske staveproblemer på dansk. I denne liste kan eleverne træne i at skelne mellem navneord i bestemt flertal som ender på ene og udsagnsord i lang tillægsform som ender på -ende. Listen er delt i to sværhedsgrader. Stavevejen 6 Internet 8

9 > r-problemer ved navneord Gruppen af navneord hvor man ikke kan høre endelsen i ubestemt flertal, fx lærer, direktør og klaver, giver ofte staveproblemer i ubestemt flertal hvor mange har vanskeligt ved at afgøre om endelsen skal være e eller er. Disse navneord der ofte omtales som navneord med r-problemer, er samlet i denne liste så eleverne kan træne problemet på forskellige måder. > Med eller uden t? Når tillægsord lægger sig til navneord i intetkøn, står som omsagnsled til grundled i intetkøn eller optræder som biord, tilføjer de endelsen t. Det kan eleverne træne i denne ordliste. > Egne ordlister Dette menupunkt dækker både over et program og over ordlister som eleven selv har lavet. Bag undermenupunktet Lav egne ordlister gemmer der sig et program hvor eleven kan lave egne ordlister. Programmet består af en ordbog hvorfra eleven kan vælge ord og lave en ordliste på følgende måde: 1 I ordbogen klikker eleven på et ord eller en bøjningsform af et ord som han vil have med i sin liste. 2 Ved herefter at klikke på Læg til bliver ordet lagt i elevens liste som vises nederst på siden. Det er kun ordet som er synligt i listen, men den tilhørende sætning og lyden til ordets grundform er også lagt i listen. 3 Eleven fortsætter på denne måde med at lægge ord i listen indtil han er færdig eller har nået 20 ord. 4 I feltet Navn på ordlisten skriver eleven et navn på ordlisten så han kan finde den igen. 5 Klik på Gem, og ordlisten bliver gemt under menupunktet Egne ordlister. Stavevejen 6 Internet 9

10 Når eleven skal træne en af de ordlister han selv har lavet, klikker han på den i Egne ordlister. Herved kommer der en side hvor han kan vælge hvordan han vil træne ordlisten på samme måde som ved de andre ordlister i programmet. Det vil altså sige at eleven har mulighed for at træne egne ordlister som orddiktat eller i et af de spil som findes i programmet. I lærerversionen under menupunktet Ordbog har læreren mulighed for at lave ordlister som eleverne kan arbejde med. Sådanne ordlister bliver opført i elevversionen under menupunktet Egne ordlister. Når læreren har skrevet ordlister til eleverne, vil der under Egne ordlister være et menupunkt der hedder Lærerens ordlister, og herunder vælger eleven lærerens ordliste. For alle ordlisterne gælder at eleverne kan arbejde både med og uden lyd. Alle ordene kan blive oplæst i deres grundform. Vælger eleven at arbejde med lyd, bliver grundformen læst op, og eleven skal skrive den bøjningsform der passer til den viste sætning. Arbejder eleven uden lyd, kan ordet blive vist i grundform eller i den bøjningsform der skal skrives i sætningen afhængigt at den måde eleven arbejder med ordlisten på. Stavevejen 6 Internet 10

11 Orddiktat er et program hvor computeren laver en liste med 20 forskellige ord som er tilfældigt valgt fra den ordliste eleven arbejder med. Eleven kan vælge om ordene skal vises ved at klikke på knappen Se og skriv, eller om ordene skal dikteres ved at klikke på Lyt og skriv. Når eleven klikker på Start, bliver det første ord vist/oplæst. Eleven skriver den form af ordet som passer til den viste sætning. Når eleven har skrevet ordet, klikker han på Entertasten, og det næste ord bliver vist/oplæst. Eleven kan få gentaget et ord ved at klikke med musen på det skrivefelt hvor ordet er skrevet. Eleven kan rette i de skrevne ord ved at klikke på dem og skrive sine rettelser. Når eleven er færdig med orddiktaten, klikker han på knappen Ret, og programmet vil rette elevens besvarelse. Ved at klikke på knappen Afslut kommer eleven tilbage til menuoversigten, og samtidig gemmer programmet resultatet af orddiktaten i elevens logbog hvor man til enhver tid kan se resultatet igen. Hver gang man vælger at skrive orddiktat, laver programmet en ny liste med tilfældigt valgte ord fra ordlisten, derfor er der på siden med orddiktat en knap med teksten Gem ordliste. Ved at klikke på knappen vil den aktuelle ordliste blive gemt under menupunktet Egne ordlister. Ideen med denne funktion er at eleven kan gemme en ordliste for at træne den og skrive den samme ordliste igen på et senere tidspunkt. Dette gælder dog ikke egne ordlister da de er gemt under et navn i forvejen. For en nærmere omtale af de forskellige spil se senere i vejledningen. Spillene er meget forskellige, men de har alle til formål at virke motiverende på elevens lyst til at træne de forskellige ordlister altså for at få eleven til at stave så mange ord som muligt under så afvekslende former som muligt. Stavevejen 6 Internet 11

12 Opgaveformer 2. spalte under menupunktet Øvelser består af en samling af de opgaveformer som eleven vil møde til Folkeskolens Afgangsprøve i Retskriv ning. Det er de opgaver som findes i 2. del i prøvesættene, og som ikke bliver dikteret. Opgaverne skal altså betragtes som en mulighed for eleven til at forberede sig til Afgangsprøven og selvfølgelig samtidig få forbederet sine stavefærdigheder i almindelighed. > Rigtig form I denne opgavetype skal eleven afgøre hvilken bøjningsform af et ord der er den korrekte at anvende i sammenhængen. I opgaven præsenteres eleven for 10 forskellige sætninger, og i hver sætning er et af ordene kun opgivet i grundform. Elevens opgave er at skrive den rigtige form af ordet så det passer i sætningen. Opgaven er en træning i den opgavetype der findes i Undervisningsministeriets Retskrivningsprøver under overskriften Rigtig form. > Ét eller flere ord? Et af de staveområder hvor der laves flest fejl på dansk, er sammenskrivning og særskrivning af ord. Listen rummer en samling af korte sammenhængende tekster hvor eleven skal skrive teksten af og afgøre om ordene skal skrives sammen eller hver for sig. > Stort eller lille begyndelsesbogstav At afgøre om ord skal skrives med stort eller lille begyndelsesbogstav volder mange elever problemer. I denne opgave kan eleverne træne det i korte sammenhængende tekster hvor de skal afgøre hvilke ord der skal skrives med stort begyndelsesbogstav. Opgaven findes i to udgaver. En hvor eleven skal rette i teksten, og en hvor eleven skal skrive teksten af og rette til stort bogstav. Stavevejen 6 Internet 12

13 > Ret en tekst Den opgave i Undervisningsministeriets Retskrivningsprøve som har vist sig at volde de største problemer, er korrekturopgaven der hedder Ret en tekst. Elevens opgave er her at finde og rette de fejl der gemmer sig i en tekst. Det har vist sig at være vanskeligt, og det kræver en del erfaring og træning at kunne finde alle fejlene. Her i computerprogrammet til Stavevejen 6 kan eleven træne denne opgaveform på forskellige måder. Den opgaveform der hedder Ret en tekst, består af sammenhængende tekster med et ukendt antal stavefejl som eleven skal finde og rette. Denne opgaveform er helt identisk med den opgave som stilles i Undervisningsministeriets Retskrivningsprøve. Find og ret fejl er en træningsopgave hvor eleven præsenteres for fem sætninger hvor der er et ukendt antal fejl som eleven skal finde og rette. Bortset fra at teksten ikke er sammenhængende er opgaveformen identisk med Ret en tekst. Find og ret fem fejl er også en træningsopgave hvor eleven præsenteres for fem sætninger. I de fem sætninger er der i alt fem fejl som eleven skal finde og rette. Eleven ved altså på forhånd at der er fem fejl hvilket gør opgaven en anelse lettere end de to andre opgaveformer under Ret en tekst. De fem fejl fordeler sig tilfældigt på de fem sætninger, og fordelingen vil variere fra opgave til opgave så eleven ikke kan regne ud hvor fejlene er placeret. > Omsætningsopgaver En anden type opgave eleverne vil møde i Folkeskolens Afgangsprøve i Retskrivning, er en omsætning af udsagnsord fra datid til nutid og fra nutid til datid og en omsætning af navneord fra ental til flertal. Disse opgavetyper kan eleverne træne i dette program. > Ord der kan forveksles Vi har i det danske sprog mange ord der kan forveksles og derfor bruges forkert. Det gælder for eksempel ordene og og at hvor man kan komme i tvivl om det hedder: Se nu at komme af sted eller Se nu og komme af sted. Stavevejen 6 Internet 13

14 Problemet er behandlet i elevhæftet til Stavevejen 6, så eleverne har fået forudsætninger for at afgøre spørgsmålet. Det samme gælder forveksling af ad eller af, ligge eller lægge, sidde eller sætte, sin, hans eller hendes. Under menupunktet Ord der kan forveksles kan eleverne i forskellige lister træne de ord der kan forveksles. Stavevejen 6 Internet 14

15 Retskrivningsprøver Computerprogrammet indeholder 8 elektroniske retskrivningsprøver. Retskrivningsprøverne findes også i en printversion så man kan lave retskrivningsprøverne på paipr hvis man foretrækker det. Når programmet tages i brug første gang er retskrivningsprøverne låste, og eleverne har ikke adgang til dem. Før retskrivningsprøverne kan benyttes, skal læreren åbne dem i lærerversionen - se nærmere under omtalen af lærerversionen side 38. Stavevejen 6 Internet 15

16 Retskrivningsprøverne er låste fordi eleven ikke skal have mulighed for at arbejde med dem før læreren finder det hensigtsmæssigt. Hver retskrivningsprøve består af en diktatdel og en del hvor eleverne skal arbejde på egen hånd med at løse opgaver. Retskrivningsprøverne er i deres opbygning, valg af opgavetyper og faglige krav i overensstemmelse med de prøver Undervisningsministeriet stiller ved Folkeskolens Afgangsprøve i retskrivning. Til hver retskrivningsprøve findes en forøvelse hvor eleverne kan træne de ord som indgår i retskrivningsprøvens diktatdel. Forøvelserne kan anvendes som almindelig forberedelse for alle eleverne, men de kan også anvendes som en form for differientering hvor elever der har særligt behov for det, kan forberede sig. Forøvelserne er indrettet sådan at eleven kan øve sig på alle ordene eller blot vælge nogle af dem. Retskrivningsprøverne er de samme som findes i lærervejledningen som kopiark, og i lærervejledningen findes der også forøvelser der kan kopieres og anvendes som træning før prøverne skrives. De elektroniske retskrivningsprøver afvikles ved at computeren dikterer tekstdiktaten og indsætningsdiktaten. Eleven kan få gentaget oplæsningen så ofte han ønsker, og derved kan diktaterne afvikles i det tempo som passer den enkelte elev bedst. Når eleven er færdig med en retskrivningsprøve, vil computeren automatisk rette elevens besvarelse, og resultatet bliver gemt i elevens logbog og kan til enhver tid ses og udskrives. Programmet foretager automatisk en analyse af resultatet og inddeler elevens fejlskrevne ord i fejltyper. På denne måde foretages der en evaluering af elevens stavestandpunkt. En evaluering der viser hvilke staveområder eleven er usikker i og dermed hvilke områder der kræver særlig opmærksomhed i den efterfølgende stavetræning. Stavevejen 6 Internet 16

17 I retskrivningsprøverne inddeles elevens fejl i følgende fejltyper: Forkert konsonant Forkert vokal Fejl ved dobbelt konsonant Fejl ved stumt bogstav Fejl i endelse ved navneord Fejl i endelse ved tillægsord Fejl i endelse ved udsagnsord r-problem ved udsagnsord r-problem ved navneord Fejl ved endelserne ene/ende Sammensætningsfejl Forkert brug af stort/lille bogstav Fejl i bortfald af bogstaver under bøjning Fejl i afledningsmorfem I lærerversionen kan læreren indstille programmet til automatisk at give karakter for hver elevs besvarelse. Når programmet lukkes op første gang er det indstillet til ikke at give karakterer, så det er altså nødvendigt at læreren åbner for denne mulighed. Når eleven har skrevet en retskrivningsprøve og er færdig med at rette og bruge ordbog, skal han klikke på Afslut for at få retskrivningsprøven rettet og gemt i logbogen. Ved klik på Afslut vender programmet tilbage til siden med retskrivningsprøver. Når eleven har skrevet en retskrivningsprøve, vil der på denne side ud for retskrivningsprøven stå Resultat. Ved klik på Resultat får man adgang til logbogen hvor man kan se elevens resultat. I logbogen er resultatet opgivet på to måder. Ved klik på Oversigt får man en kort version der viser hvor mange ord eleven har skrevet rigtigt, evt. elevens karakter og de ord eleven har skrevet forkert. Ved klik på Detaljer får man en mere detaljeret opgørelse over elevens resultat. Her kan man se hvor mange ord eleven har skrevet rigtigt og evt. elevens karakter. Endvidere er elevens skrevne ord indsat i originalteksten og i opgaverne. Rigtigt stavede ord er grønne og forkert stavede ord er røde efterfulgt af en parentes der viser ordet korrekt stavet. Nederst på siden er angivet elevens fejl delt på fejltyper. Stavevejen 6 Internet 17

18 Man bør være opmærksom at det kan forekomme at en elev der har skrevet nogle få fejl, ikke får fejlene vist i fejltyper. Det sker i de situationer hvor elevens fejl ikke kan henføres til en af de benyttede fejltyper, men i stedet er af en mere enkeltstående og usystematisk art. I lærerversionen kan resultaterne af retskrivningsprøverne udskrives. Læreren kan udskrive alle elevers resultater på én gang i en samlet udskrift, eller der kan udskrives for én elev ad gangen. Begge udskriftsmåder er særdeles nemme for læreren at udføre da det hele foregår fra én side i lærerversionen. Hver resultatudskrift er forsynet med elevens navn så der ikke går uorden i udskriften. Når læreren har udskrevet elevens resultat, bør elev og lærer sammen se på og tale om resultatet og blandt andet ud fra fejltypeopgørelsen bestemme hvordan elevens videre stavetræning skal foregå. Hvis læreren foretrækker det, kan de elektroniske prøver også afvikles ved at læreren dikterer de to dikteringsopgaver, og derefter lader eleverne fortsætte på egen hånd med at løse de sidste opgaver som ikke kræver diktering. Når læreren dikterer tekstdiktaten, er det vigtigt at kommaer og punktummer dikteres i dikteringsperioder for sig og at eleven trykker på Entertasten hver gang der er dikteret et komma eller et punktum. Hvis dette ikke sker, vil programmet ikke rette tekstdiktaten korrekt. Princippet i tekstdiktaterne er at eleven skal trykke på Entertasten efter hver dikteringsperiode uanset om dikteringsperioden består af ord eller et tegn. Et tryk på Entertasten virker som et signal til programmet om at det skal være klar til en ny dikteringsperiode. Dette princip skal som nævnt overholdes da tekstdiktaterne ellers ikke kan fungere korrekt. Hvis det foretrækkes, kan Tabulatortasten benyttes i stedet for Entertasten da de to taster har samme funktion i Retskrivningsprøverne. Stavevejen 6 Internet 18

19 De enkelte spil i Stavevejen 6 Når eleven har valgt ordliste, fremkommer en side med en oversigt over hvilke spil ordlisten kan trænes i. Kryds og tværs Kryds og tværs er et program der minder om de kendte kryds og tværser fra aviser og lignende. Når man klikker på et af felterne i kryds og tværsen, bliver der vist en sætning eller et ord eller begge dele afhængigt af den ordliste man arbejder med. Elevens opgave er at skrive det ord eller den bøjningsform der passer til den viste sætning. Når eleven er færdig med at lave en kryds og tværs, skal han klikke på Afslut. Herved bliver kryds og tværsen rettet, og bogstavernes farve viser om eleven har skrevet rigtigt eller ej. Fejl vises med røde bogstaver, rigtige svar vises med grønne og hvis der er felter som eleven ikke har skrevet noget i bliver det vist med gule bogstaver. Stavevejen 6 Internet 19

20 Hver gang eleven vælger kryds og tværs-spillet, skaber computeren en ny kryds og tværs som ikke har været benyttet før. Antallet af mulige kryds og tværser er så stort at eleven ikke vil opleve at møde to identiske kryds og tværser. Det er således en ny kryds og tværs eleven skal løse hver gang, men lavet ud fra samme ordliste. Bogstavnet Spillet er et bogstavnet hvor der gemmer sig 15 forskellige ord. Ordene kan stå vandret, lodret eller diagonalt. I Bogstavnet 1 er ordene vist i venstre side af skærmbilledet, og det er elevens opgave at finde de 15 ord blandt bogstaverne i nettet. I Bogstavnet 2 er der vist 15 sætninger i venstre side af skærmen, og det er elevens opgave at finde de ord som passer til sætningerne. Stavevejen 6 Internet 20

21 Man vælger et bogstav i nettet ved at klikke på det med musen. Valgte bogstaver bliver blå. Når alle bogstaver i et ord er valgt, bliver bogstaverne automatisk grønne, og man har derved fundet et ord. Fundne ord/sætninger skifter farve i listen i venstre side. Herved kan man se hvilke ord man mangler at finde. Man kan slette et blåt bogstav ved at klikke på det. Man kan fjerne alle blå bogstaver på én gang ved at klikke på et tilfældigt bogstav i nettet der ikke ligger op ad de blå bogstaver. Stavevejen 6 Internet 21

22 4-5 på stribe Spillet er et brikspil hvor det gælder om placere 4 eller 5 brikker på stribe. Striben kan være vandret, lodret eller diagonalt placeret på spillepladen. Man kan spille mod en anden spiller eller mod computeren. Valget foretages ved at klikke på den ønskede mulighed på spillets åbningsside. Ved at klikke på knappen 4 på stribe skifter spillet til at man skal lægge fem brikker på stribe. Ved at klikke på knappen 5 på stribe skifter man til 4 på stribe. Spilleren skal skrive et rigtigt svar til den viste sætning for at få lov til at placere en brik. Den blinkende brik viser hvilken spiller der må skrive og placere sin brik. Stavevejen 6 Internet 22

23 4-5 på stribe mod anden spiller I denne udgave af spillet kan man spille mod en anden spiller som sidder ved en anden computer. Begge spillere skal være logget på den samme klasse i Stavevejen 6. Når man klikker på 4-5 på stribe mod anden spiller, vil man komme til en side der viser en deltagerliste med navnene på de andre elever fra klassen der er logget på det samme spil. Eleven kan spørge én af eleverne på listen om han eller hun er interesseret i at spille. Det foregår ved at eleven klikker på den ønskede elevs navn. Herved skabes kontakt til den anden elev som får en meddelelse på sin skærm hvor der står om han eller hun er interesseret i at spille. Eleven kan svare ja eller nej ved at klikke på de respektive knapper. Svarer eleven ja, bliver der skabt kontakt mellem de to computere, og eleverne kan spille mod hinanden ved på skift at skrive et ord og foretage et træk. Computeren vil styre hvem der har ret til at skrive og trække, og det er ikke muligt at begge elever kan skrive på samme tid. Stavevejen 6 Internet 23

24 Kryds og bolle Dette spil er en variant af det kendte kryds og bolle, og det spilles på næsten samme måde. Spillet kan spilles af to spillere mod hinanden, eller man kan spille mod computeren. Eleven skal skrive et svar der passer til sætningen som står nederst på skærmen, for at få lov til at placere/flytte et kryds eller en bolle. Man placerer sit tegn ved at klikke på det ønskede felt. Skriver man et forkert svar, mister man muligheden for at vælge felt, og den anden spiller får retten. Man kan højst vælge tre felter. Når man har gjort det, kan man flytte med et af de tre tegn man har. Det foregår ved at man efter at have skrevet et ord rigtigt, først klikker på det tegn man vil flytte, og derefter klikker man på det felt man vil placere tegnet i. Vinder er den spiller som først får placeret tre tegn på stribe. Stavevejen 6 Internet 24

25 Kryds og bolle mod anden spiller I denne udgave af spillet kan man spille mod en anden spiller som sidder ved en anden computer. Begge spillere skal være logget på den samme klasse i Stavevejen 6. Kontakten til en anden spiller opnås som beskrevet ovenfor under 4-5 på stribe mod anden spiller. Lykkehjulet Lykkehjulet er et spil hvor eleven skal gætte og stave til et ord. Ved tryk på Start får eleven Lykkehjulet til at dreje rundt. Når Lykkehjulet stopper, kommer et antal små streger frem i feltet nederst på skærmen. Antallet af streger er lig med antallet af bogstaver i det ord som eleven skal gætte. Eleven må nu vælge 3 vokaler og 5 konsonanter ved at klikke med musen på alfabetet i højre side. Rigtige bogstaver indsættes på deres rigtige plads i feltet. Eleven skal herefter forsøge at gætte ordet og vælger bogstaver ved at klikke i alfabetet. Stavevejen 6 Internet 25

26 Stopper Lykkehjulet på fx 25, får eleven 25 point hvis ordet gættes. Stopper Lykkehjulet på dødningehovedet, mister eleven alt hvad han har vundet. Hvis eleven har optjent point, kan han købe korrekte bogstaver for 5 point pr. stk. Denne mulighed er praktisk i det tilfælde hvor eleven evt. ingen rigtige bogstaver har fået i første valgrunde, eller hvis han er gået helt i stå i et ord. Der er ikke nogen tidsbegrænsning eller anden begrænsning på dette spils varighed. Det går blot ud på at eleven skal samle så mange point som muligt altså skrive så mange fremmedord som muligt. Sænke slagskibe Spillet findes i to versioner: Sænke slagskibe mod computeren hvor man spiller mod computeren, og Sænke slagskibe mod anden spiller hvor man spiller mod en anden spiller som er ved en anden computer. Stavevejen 6 Internet 26

27 Sænke slagskibe mod computeren Spillet går ud på at skyde og ramme alle modstanderens skibe, før alle ens egne skibe bliver ramt. For at starte spillet skal eleven først vælge én af mulighederne Se og skriv eller Lyt og skriv. Herefter kommmer en sætning til syne, og eleven skal skrive det manglende ord i sætningen. Eleven skal på denne måde skrive i alt 10 korrekt stavede ord, før han får lov til at begynde spillet. Når de 10 ord er skrevet, er der kommet 5 skibe til syne på spillepladen. Eleven skal nu placere skibene på spillepladen. Det gør han ved at klikke på et af skibene og trække det til en placering på spillepladen. Ved at klikke på skibet igen bliver positionen fastlåst på spillepladen, og eleven kan placere det næste skib. Sådan fortsættes til alle 5 skibe er placeret. Ved at højreklikke på skibet, når det er placeret på spillepladen, kan man ændre skibets position 90 grader. Også her fastlåses skibets position ved efterfølgende at klikke på det med venstre museknap. Det er muligt at ændre skibenes position så længe spillet ikke er startet. Det sker ved at klikke på et skib med venstre museknap. Herefter kan man flytte skibet og atter fastlåse det ved klik med venstre museknap. Stavevejen 6 Internet 27

28 Når alle skibene er placeret, kommer en knap med teksten Start til syne. Ved klik på den startes spillet, og man kan se at der kommer en spilleplade mere til syne. Den nye spilleplade er modstanderens, og man skyder på den ved at klikke med venstre museknap på det sted på spillepladen man ønsker at skyde. Som nævnt skal man før hvert skud skrive et ord korrekt for at få lov til at skyde. De felter man skyder på modstanderes spilleplade, ændrer farve til mørkeblå. Rammer man et skib, bliver det vist ved at feltet ændrer farve til gul. Når man får en fuldtræffer, giver det tilladelse til at skyde igen uden først at skrive et nyt ord. Man sænker et skib ved at ramme alle de felter skibet fylder på spillepladen. Når man har sænket et af modstanderens skibe, bliver skibet synligt på spillepladen. Skibets master er knækkede så man kan se at det er blevet ramt. Stavevejen 6 Internet 28

29 Sænke slagskibe mod anden spiller I dette spil spiller eleven mod en anden elev som sidder ved en anden computer. Spillet starter med at eleven først skal skrive de 10 ord korrekt stavet og placere sine 5 skibe på spillepladen som beskrevet ovenfor. Når eleven herefter klikker på knappen Start, vil programmet logge på serveren, og eleven vil opnå kontakt til en anden spiller som beskrevet under 4-5 på stribe mod anden spiller. Stavevejen 6 Internet 29

30 Actionspil Dette spil er et ganske enkelt actionspil hvor eleven skal styre en motorcykel og køre ind i/fange nogle diamanter der er placeret forskellige steder i det landskab motorcyklen kan køre rundt i. De fleste diamanter kan motorcyklen ramme ved at køre normalt med begge hjul på jorden. Én af diamanterne er placeret svævende i luften så det er nødvendigt at få motorcyklen til at stejle for at nå op og ramme diamanten. Andre diamanter kan kun nås ved at få motorcyklen til at svæve gennem luften. Svæv opnås ved at køre op ad en af de røde ramper. Motorcyklen styres med piletasterne. Pil op regulerer hastigheden, og den kan få motorcyklen til at stejle og køre på baghjulet. Når motorcyklen kører på baghjulet er der en risiko for at motorcyklen tipper bagover hvis den får for meget fart på. Den aktuelle fart bliver vist i højre hjørne af skærmen. Før eleven kan få lov til at starte, skal der skrives 10 rigtige ord. Når eleven laver fejl eller kører galt i banen, skal der skrives et ord for at kunne køre videre. Stavevejen 6 Internet 30

31 Logbog I Stavevejen 6 har hver elev sin egen logbog som opsamler og gemmer elevens arbejde. Eleven har adgang til logbogen via menupunktet Logbog i hovedmenuen. Ved at klikke på knappen Se resultat kan man se en detaljeret oversigt over hvilke ord eleven har arbejdet med, hvilke ord der er skrevet rigtigt og hvilke der er skrevet forkert. Læreren har fra sin version adgang til alle elevernes logbøger. Kommentar I lærerversionens protokol står der ud for hver elev: Skriv kommentar til elev. Ved at klikke på teksten får læreren mulighed for at skrive kommentarer til den valgte elev. Kommentarer skrives i det store skrivefelt der hedder Meddelelse. I feltet Rubrik skal læreren skrive en overskrift eller titel til meddelsen. Man skal være opmærksom på at det er nødvendigt at udfylde feltet Rubrik for at få systemet til at virke. Når læreren har skrevet en kommentar og sendt den til en elev, vil der på lærerens side stå dato for afsendelsen, meddelelsens emne og læreren kan se om eleven har læst meddelelsen. Når eleven har modtaget en kommentar, vil der på elevens hovedmenu stå: Der er nye kommentarer til dig. Stavevejen 6 Internet 31

32 Ved at klikke på teksten får eleven adgang til en undermenu hvor han kan læse lærerens kommentar. Når eleven har læst kommentaren, vil der stå Læst ud for den i både elevens og lærerens version og samtidig skifter teksten på elevens hovedmenu fra Der er nye kommentarer til dig til Kommentar. Ved klik på Kommentar kommer eleven til undermenuen, og her kan man se de forskellige kommentarer der måtte være kommet fra læreren. De kommentarer eleven har læst er mærket med Læst. De kommentarer der ikke er læst, er mærket Ikke læst. Stavevejen 6 Internet 32

33 Lærerversion I Stavevejen 6 er der en række funktioner som kun læreren har adgang til. Derfor er funktionerne også kun synlige og tilgængelige i lærerens version af Stavevejen 6. Når læreren har logget sig på med sit brugernavn og brugerkode, kommer flg. hovedmenu til syne. Hovedmenuen er identisk med den hovedmenu som er i elevernes version bortset fra knappen Ordbog og Protokol. Stavevejen 6 Internet 33

34 Øvelser Under menupunktet Øvelser findes en fortegnelse over de forskellige ordlister der er med i programmet. Man kan vælge ordliste og arbejdsform på samme måde som i elevens version. I lærerens version er det muligt at låse og åbne hver ordliste for sig. Ordlisten låses ved at klikke i cirklen ud for Lås for alle og åbnes ved at klikke i cirklen ud for Åbn for alle. I en af cirklerne er der en prik, og prikken viser at det er den pågældende tilstand der er gældende. En prik i cirklen ud for Lås for alle viser at ordlisten er låst. Når ordlisten er låst, har eleven ikke adgang til ordlisten. Denne mulighed er lavet for at læreren kan bestemme hvornår eleverne skal arbejde med de forskellige ordlister. Stavevejen 6 Internet 34

35 Retskrivningsprøver Menupunktet Retskrivningsprøver giver adgang til de samme programdele som eleven har adgang til i elevversionen. Derudover er der i lærerversionen nogle funktioner som kun læreren har adgang til. Læreren kan vælge om der automatisk skal gives karakter i retskrivningsprøverne. Når programmet tages i brug første gang er alle retskrivningsprøver låste. Det betyder at læreren skal åbne for den eller de retskrivningsprøver eleverne skal skrive. Læreren åbner og låser på samme måde som beskrevet under Ordlister. Lærerens mulighed for at låse og åbne retskrivningsprøverne er valgt fordi det kan være uhensigtsmæssigt at eleven kan øve sig på en retskrivningsprøve før læreren ønsker eleven skal skrive den. På samme måde kan læreren låse og åbne for de forskellige forøvelser til retskrivningsprøverne. Retskrivningsprøverne i Stavevejen 6 er i deres opbygning og valg af opgavetyper lig med de prøver Undervisningsministeriet stiller ved Folkeskolens Afgangsprøve i Retskrivning. Hver retskrivningsprøve i Stavevejen 6 består af forskellige opgaver. Der er altid en tekstdiktat og en indsætningsdiktat der bliver dikteret af computeren. Derudover er der et antal opgaver som eleven skal arbejde med på egen hånd og som ikke bliver dikteret. Eleverne bør anvende en retskrivningsordbog mens de skriver retskrivningsprøven.. Retskrivningsprøverne har et omfang og en sværhedsgrad der passer til 9. årgang. Hvis man ønsker at give eleverne karakter for deres resultat, bliver denne omsætningstabel anvendt point giver karakteren point giver karakteren point giver karakteren point giver karakteren point giver karakteren point giver karakteren 00 0 point giver karakteren -3 Stavevejen 6 Internet 35

36 Omsætningstabellen er den samme som benyttes ved Folkeskolens Afgangsprøve, og da sværhedsgraden i de retskrivningsprøver som findes i Stavevejen 6, er den samme som ved Afgangsprøven, kan eleverne få et realistisk billede af deres standpunkt i forhold til prøven. I hver af retskrivningsprøverne er der 90 prøveord. Retskrivningsprøverne her i computerprogrammet er de samme som findes som kopiforlæg i lærervejledningen til Stavevejen 6. I lærervejledningen er der sammen med hver retskrivningsprøve en side med forøvelser til de ord eleven skal skrive i de to diktatopgaver. De samme forøvelser findes også i computerprogrammet. Hvis læreren finder det hensigtsmæssigt at eleverne øver sig på ordene før de skriver en retskrivningsprøve, kan disse øvelser benyttes til elevernes individuelle forberedelse. Ved klik på Udskriv retskrivningsprøve får læreren mulighed for at udskrive retskrivningsprøverne i en lærerversion hvor diktatteksterne er vist i deres helhed forsynet med dikteringsstreger. Udskriv resultat for enkelte elever giver mulighed for at udskrive hver elevs seneste resultat. På denne side er det nemt at se og udskrive elevernes resultat enkeltvis. Hvis eleven har skrevet den samme retskrivningsprøve mere end én gang, skal læreren være opmærksom på at det er resultatet af den seneste prøve der bliver vist. Ønsker man at udskrive en tidligere skrevet prøve, skal det gøres via elevens resultat i lærerens protokol. Udskriv hele klassens resultat udskriver den senest skrevne retskrivningsprøve for alle eleverne på én gang. Ved denne udskrift er der ingen sideskift mellem de enkelte elevers prøveresultater. Udskriften er altså samlet på så få sider som muligt. Stavevejen 6 Internet 36

37 Ordbog Menupunktet Ordbog giver læreren mulighed for at lave ordlister som automatisk overføres til elevernes version af programmet. Herved kan læreren vælge ord som han synes eleverne kan have gavn af at arbejde med. Ved klik på Lav egne ordlister kommer man ind i ordbogen hvorfra der kan vælges ord og bøjningsformer til en ordliste. Ordlisten laves på samme måde som beskrevet under elevens version. Stavevejen 6 Internet 37

38 Protokol I protokollen er der en liste med alle de elever i klassen som er registreret, og som har adgang til Stavevejen 6. I protokollen kan læreren se alle elevers resultater. Stavevejen 6 Internet 38

39 Stavevejen 6 Internet 39

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 indhold 6 Ordlister 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte spil i Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Registrering af klasse og lærer 4 Registrering af elever 7 Overflytning af klasser 8 Programmet åbnes 10 Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Stavevejen 7 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Ordlister 8 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 10 Retskrivningsprøver 12 De enkelte træningsprogrammer

Læs mere

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 - indhold 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte træningsprogrammer 16 Kryds

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 1

Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 er en integreret del af systemet Stavevejen 1. Stavevejen 1 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3 Stavevejen 3 Brugervejledning til Computerprogrammet Indhold Computerprogrammet 3 Kommentarer til de enkelte spil Mexicospillet 8 Ordkryds 10 Skyd og del 12 Rumspillet 14 Sprogspillet 16 Evaluering 18

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet

Læs mere

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten.

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten. Orddiktaten Orddiktaten er en online diktatsamling, som kan bruges til almindelig stavetræning. Lærere har mulighed for at oprette egne diktater eller tilføje andres diktater. Da alle informationer gemmes

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Grafik Kristina Grundström Musik Erik Truedsson Stemme Helen Melhuish 1 INDHOLDSFORTEGNELSE WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Til læreren. forøvelsesark A og B i hvert diktatsæt. Eleven bliver således fri for at blade, hver gang der skal søges efter givne ord i ordlisten.

Til læreren. forøvelsesark A og B i hvert diktatsæt. Eleven bliver således fri for at blade, hver gang der skal søges efter givne ord i ordlisten. De nye diktater 7. klasse er et prøveforberedende undervisningsmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med retstavning frem mod afgangsprøven. Folkeskolens Afgangsprøve i retstavning (dansk sprog

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Oplæsning - Ordforslag - Flyt ordliste Oplæsning 1. Tekst i et tekstprogram oplæses, når du trykker på "F2" knappen. Du kan klikke på "F3" knappen, så holder oplæsningen pause

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

VELKOMMEN TIL APPWRITER FOR GOOGLE CHROME OG ipad

VELKOMMEN TIL APPWRITER FOR GOOGLE CHROME OG ipad VELKOMMEN TIL APPWRITER FOR GOOGLE CHROME OG ipad Jens Honore september 2015 Indhold Om AppWriter... 3 Installere AW... 3 Log på AppWriter... 4 Valgmuligheder i AW (sprog, stemmer, læsehastighed)... 4

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser Copyright. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

Specialpædagogisk Aftale. Hukommelsesspil. Mikro Værkstedet

Specialpædagogisk Aftale. Hukommelsesspil. Mikro Værkstedet Specialpædagogisk Aftale Hukommelsesspil Mikro Værkstedet Indholdsfortegnelse HUKOMMELSESSPIL... 3 Betjeningsformer... 4 Menuen... 4 Indstillingerne... 5 Brugerprofil log ind.... 6 Profil... 6 Niveautest...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Logo! Info til læreren

Logo! Info til læreren Logo! Info til læreren 1 Om Logo!...3 Lydfiler...3 Supplerende oplysninger...3 Interaktive opgaver...3 Ordforrådsopgaver...3 Lytteopgaver...4 Billedopgaver...4 Wörterbank...5 Trin-for-trin-vejledning:

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S Hands-on med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Med dette materiale får du mulighed for at lave forskellige øvelser med programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex. Materialet forudsætter lidt kendskab til programmerne,

Læs mere