Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen"

Transkript

1 Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige faglige områder i elevhæftet findes tilsvarende områder i computeren. Når eleven har fået præsenteret det nye stof i elevhæftet, giver computerprogrammet på flere forskellige måder mulighed for yderligere træning af det samme stofområde. Computerprogrammet Stavevejen 3 er et internetbaseret program hvor hver bruger har sin egen personlige version af programmet, og brugeren har adgang til programmet alle steder hvor der en internetforbindelse. Det vil sige at eleven har adgang til programmet på skolen, i hjemmet og alle andre steder hvor eleven har mulighed for at komme på internettet. Stavevejen 3 er et individuelt og personligt program. Det betyder at elevens navn bliver vist på programmets hovedmenu, at elevens resultater bliver gemt i en logbog som kun eleven og læreren har adgang til, at programmet kan tilpasses den enkelte elev med bl.a. individuelle ordlister, at alle udskrifter bærer elevens navn m.m. At Stavevejen 3 er et personligt program betyder at også læreren har sin egen version af programmet. Lærerversionen er identisk med elevversionen, men i lærerversionen er der endvidere en række funktioner som kun læreren har adgang til. Funktioner som bliver omtalt nærmere under omtalen af lærerversionen. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen

2 Lærere og elever logger på Stavevejen med Uni-login: Har en elev ikke et Uni-login, kontaktes skolens egen uni-login-administrator. Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. Første gang Stavevejen 3 bliver åbnet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun få minutter, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Programmet skal anvendes sammen med et meget stort antal internetbaserede programmer, så derfor har de fleste skoler programmet installeret i forvejen, og de steder skal man ikke installere det igen.

3 Stavevejen 3 - indhold Computerprogrammet består af 11 forskellige programmer hvor eleverne arbejder med de samme områder som de har mødt i elevhæftet. Programmerne er udformet som små legeagtige spil. Herudover er der en Ordbog hvor alle ordene fra de forskellige programmer er samlet og et program med orddiktater hvor eleven kan skrive orddiktater med forskellige ordlister. Endvidere er der et evalueringsprogram og en logbog som automatisk opsamler og gemmer elevens arbejde. Mexicospillet Der er 4 forskellige ordlister i Mexicospillet. Ordliste 1: øg eller øj Ordliste 2: eg eller ej Ordliste 3: Forvekslingsord Ordliste 4: Udsagnsord I spillet bliver der vist en sætning hvori der mangler nogle bogstaver, et ord eller en endelse afhængig af den valgte ordliste. Forskellige steder på skærmen bliver der vist løsningsforslag, og elevens opgave er at vælge den rigtige løsning. Løsningsforslagene bliver kun vist et par sekunder før de flytter til et andet sted på skærmen. Eleven skal derfor nå at orientere sig, vælge den rigtige løsning og skyde på den med musen. Eleven vælger ved at pege med musen og skyder ved at klikke med venstre museknap. Spillet startes ved at klikke på skiltet Start. Fra det øjeblik tæller tiden nedad vist ved den brændende lunte i bunden af billedet. Eleven skal nå at skyde 20 rigtige løsninger inden for tidsrammen. Hvis de 20 løsninger ikke nås, eksploderer det gevær som eleven skyder med, og spillet slutter. Krydsord Dette program træner stavning af navneord, tillægsord og udsagnsord. I spillet skal eleven løse en ordkryds ved at skrive den rigtige form af et ord som bliver vist eller dikteret i grundform sammen med en sætning.

4 Der er 2 forskellige ordlister i Krydsord. Ordliste 1: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord let niveau Ordliste 2: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord svært niveau I undermenuen skal eleven vælge mellem Se og skriv og Lyt og skriv afhængigt af om man vil se ordet som skal skrives, eller man vil høre det. Ved at klikke med musen på et tilfældigt felt på ordkrydsen bliver der vist en sætning og et ord i grundform, eller der bliver dikteret et ord. Elevens opgave er at skrive ordet i den form som det skal have i sætningen. Hver gang eleven vælger krydsordsspillet, skaber computeren en ny ordkryds som ikke har været benyttet før. Skyd og del Dette spil træner morfemdeling af afledninger og sammensatte ord. Der er 2 forskellige ordlister i Skyd og del. Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger I spillet er det elevens opgave at dele det viste ord i morfemer. Ordet kan deles så længe det er synligt på skærmen. Når ordet er delt korrekt, forsvinder de enkelte morfemer ud af skærmen, og et nyt ord kommer til syne. Ordet deles ved at skyde med flyet. Flyet kan bevæges til højre eller venstre med piletasterne. Man skyder ved at at trykke på piletasten pil op. Hver gang eleven har delt rigtigt, får hun/han point. Eleven skal samle så mange point som muligt, og det totale antal point bliver vist på skærmen. Ved spillets start har eleven 20 fejlskud som er vist skærmen. Hver gang eleven rammer forkert, bliver der trukket ét skud fra på tælleren. Når tælleren står på 0, er spillet slut. Man kan regulere hastigheden for det viste ord ved at klikke på plus- og minusknapperne.

5 Hvis man ikke får delt et ord, og ordet derfor rammer flyet, eksploderer flyet, og spillet er slut. Hvis man ikke kan nå at dele et ord eller er i tvivl om hvordan ordet skal deles, kan man rykke flyet ud i en af siderne og derved undgå at flyet bliver ramt af ordet. Sådanne mistede ord bliver overført til elevens logbog i kolonnen Forkert deling. I løbet af spillet kommer der meteorer og stjerneskud ned over skærmen. Tredje gang flyet bliver ramt, eksploderer det, og spillet er slut. Eleven skal altså navigere flyet væk fra meteorerne og stjerneskuddene for ikke at blive ramt. Rumspillet Dette spil træner bøjning af tillægsord, navneord og udsagnsord idet elevens opgave er at vælge den endelse som passer til det viste ord. I spillet optræder kun regelmæssigt bøjede ord. Der er således ingen ord med vokalændring, bortfald af e under bøjning eller udsagnsord med r-problemer, men der er ord som får dobbeltkonsonant ved bøjning. Scenen er et sted i rummet hvor der svæver meteorer rundt. På hver meteor er der skrevet en endelse. Når spillet starter, præsenteres en sætning hvori et af ordene står i stammeform det mangler altså endelse. Det er så elevens opgave at bestemme hvilken endelse der skal sættes på ordet for at det kan passe ind i sætningen. Eleven fanger endelsen ved at klikke på den. Herefter vil en rummand komme og hente endelsen og sætte den på ordet. Eleven skal selv afgøre om der kommer dobbeltkonsonant i ordet når det får tilført endelsen. Hvis det er tilfældet, kan eleven tilføje en konsonant til stammen ved at klikke med musen på den store måne i nederste venstre hjørne. Ved nogle bøjningsformer skal eleven bruge mere end én endelse, fx i ordet bilerne er der anvendt endelserne -er og -ne. Eleven kan fjerne endelser fra ordet ved at klikke på knappen Fortryd. Eleven får 20 sætninger, og der bliver vist på skærmen hvor mange rigtige svar eleven har opnået. Hver gang eleven laver et rigtigt ord, vil han bygge en del på en rumstation. Og hvis eleven laver alle 20 ord rigtige, vil rumstationen blive bygget helt færdig.

6 Sprogspillet I dette spil arbejder eleverne med alle bøjningsformer af navneord, tillægsord og udsagnsord, med forvekslingsord, med skelnen mellem ej og eg, øj og øg samt skelnen mellem brug af store og små begyndelsesbogstaver. Spillet finder sted på månen, og aktørerne er astronauter. Den astronaut som først får svaret rigtigt på 4 spørgsmål i hver af de fire kategorier, vinder retten til at gå om bord i rumskibet og flyve tilbage til jorden. Man kan vælge at spille med en, to eller tre astronauter hvor hver astronaut kan være en elev. Det vil sige at spillet kan spilles af indtil tre elever ad gangen. Antallet af spillere afgøres på første side ved at klikke på firkanten med det ønskede antal spillere. Man kan vælge mellem to måder at få præsenteret prøveordene på. Den ene mulighed er Se og skriv hvor man ser prøveordet i grundform, og den anden mulighed hvor man hører ordet, men ikke ser det. Valget foretages på introduktionssiden ved at klikke på henholdsvis Se og skriv og Lyt og skriv. Der er fire kategorier i spillet: Navneord, tillægsord, udsagnsord og andre. Eleven skal svare rigtigt på 4 spørgsmål i hver kategori for at blive færdig. I øverste højre hjørne af skærmen er der en resultattavle for hver spiller, og her kan man se hvor langt man er i spillet og hvilke kategorier man mangler at besvare spørgsmål i. Spillepladen er inddelt i felter som har farverne lyserød (navneord), grøn (tillægsord), blå (udsagnsord) og lilla (andre). Spillet startes ved at klikke på den lille kugle i øverste venstre hjørne. Kuglen vil herefter vise det antal felter som astronauten skal flytte sig. Eleven kan bevæge sin astronaut i den retning pilene viser ved at klikke med musen på én af de to pile som er ved astronauten. På den måde er der mulighed for at vælge hvilken kategori man ønsker at besvare. Man kan altid se hvilken astronaut der skal besvare et spørgsmål da hans resultattavle er omgivet af en grøn firkant. Når astroanuten har bevæget sig hen på et felt, kommer et spørgekort til syne. Spilleren skal svare på spørgsmålet ved at skrive hele prøveordet i den rigtige form. Ved rigtigt svar får spilleren markeret et felt i den pågældende kategori i sin resultattavle. Ved forkert svar får man ikke point. Når en spiller har alle felter i resultattavlen fyldt, skal han vælge den nærmeste vej ind mod rumskibet. Astronauten vil automatisk dreje ved den første vej som fører ind til rumskibet.

7 Hvis eleverne ikke bliver færdige med spillet i én time, er det muligt at gemme spillet og åbne det igen på et senere tidspunkt. Spillet gemmes ved at klikke på knappen Gem spil. Når spillet åbnes igen, vil der på første side komme en knap med teksten Åbne gemt spil. Ved at klikke på knappen bliver det gemte spil åbnet i den stilling det havde da det blev gemt. Der føres ikke logbog i Sprogspillet. Flyspillet Der er 6 forskellige ordlister i Flyspillet. Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord For at flyet kan komme i luften, skal det påfyldes benzin. Det sker ved at eleven skriver 10 ord i den rigtige form den form der passer ind i den viste sætning. På benzinmåleren i højre side af billedet kan man hele tiden se hvor meget benzin der er på flyet. Når de 10 ord er skrevet, er eleven klar til at flyve. Opgaven går ud på at styre flyet gennem en bane og samtidig fange de figurer der kommer til syne undervejs. Eleven styrer flyet med piletasterne og fanger figurerne ved at flyve ind i dem. Mens flyet flyver, bruger det benzin. Derfor skal eleven nå at fange alle figurerne inden benzinen slipper op. Dog kan flyet få ekstra benzin på ved at fange de små, blå balloner der dukker op rundt omkring på banen. Herved kan eleven holde flyet i luften i længere tid. Hvis eleven styrter med flyet eller flyver ind i en forhindring, mister flyet benzin, og det er nødvendigt at fylde ny benzin på. Det sker ved at eleven skriver tre ord som igen skal passe ind i de viste sætninger. Hvis eleven kommer væk fra banen eller flyver tør for benzin, stopper spillet, og eleven skal starte forfra. Der føres ikke logbog i Flyspillet.

8 Bogstavnet I Bogstavnettet er der en ordliste hvor eleverne kan træne et udvalg af svære ord. I et bogstavnet gemmer der sig 12 forskellige ord. Ordene er vist i højre side af skærmbilledet. Det er elevens opgave at finde de 12 ord blandt bogstaverne i nettet. Man vælger et bogstav ved at klikke på det med musen. Valgte bogstaver bliver blå. Når alle bogstaver i et ord er valgt, bliver bogstavfelterne automatisk grønne, og man har derved fundet et ord. Fundne ord skifter farve i listen i højre side. Herved kan man se hvilke ord man mangler at finde. Man kan slette et blåt bogstav ved at klikke på det. Man kan fjerne alle blå bogstaver på én gang ved at klikke på et tilfældigt bogstav i nettet der ikke ligger op ad de blå bogstaver. Der føres ikke logbog i Bogstavnettet. På Sporet I dette spil kan eleverne træne sortering af ord i ordklasser. Ordklasserne er udsagnsord, navneord og tillægsord. I spillet bliver der øverst i skærmbilledet vist en sætning hvori et af ordene er fremhævet. Elevens opgave er at afgøre hvilken ordklasse det fremhævede ord tilhører. Herefter skal eleven styre et tog ind i den rigtige tunnel. Eleven styrer med piletasterne højre, venstre og pil ned. For at styre toget ind i tunnellen med navneord klikkes på pil til venstre, og for at styre toget ind i tunnellen med udsagnsord klikkes på pil til højre. For at styre toget ind i tunnellen med tillægsord klikkes på pil ned. På de små togsporsvisere kan man se hvilket spor toget vil køre ad. Ved hvert spor findes lyssignaler. Signalerne viser med grønt og rødt lys hvilke spor der er åbne, og hvilke der er lukkede. Eleven skal sortere så mange ord som muligt uden at lave fejl. Spillet fortsætter indtil eleven har lavet tre fejl, og antallet af lokomotiver i højre øverste hjørne viser hvor mange fejl eleven endnu må lave.

9 Efterhånden som eleven får sorteret ord, vil togets hastighed stige hvorved det bliver vanskeligere for eleven at styre toget da tiden til at reagere bliver kortere. Der føres ikke logbog i På sporet. Del i morfemer I dette program skal eleverne dele ord i morfemer. Delingen foregår ved at eleven peger på det sted i et vist ord hvor ordet skal deles. Cursoren ændrer sig til en lodret streg når den er over ordet. Herved bliver det nemmere at dele det rigtige sted. Ved klik bliver ordet delt, og delestedet vises med en bindestreg. Hvis delingen er forkert, kan eleven klikke på bindestregen for at ophæve delingen og dele et andet sted. Når eleven mener at være færdig med delingen, klikker hun/han på knappen Ret, og resultatet vises. Der er 2 forskellige ordlister i programmet. Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger Monsterspillet Der er 5 forskellige ordlister i Monsterspillet. Ordliste 1: Vanskelige ord Ordliste 2: Hyppige ord Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Drilske vokaler Ordliste 5: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Monsterspillet går ud på at eleven skal fange et monster. Der kan være én eller to spillere om spillet, og spillerne styrer med piletasterne eller de bogstavtaster der er vist på introduktionssiden til spillet. For at få lov til at starte spillet skal eleven først skrive 10 ord korrekt stavet.

10 Puslespil Der er 10 forskellige ordlister i Puslespillet. Ordliste 1: Navneord Ordliste 2: Udsagnsord Ordliste 3: Tillægsord Ordliste 4: Forvekslingsord Ordliste 5: j eller g? Ordliste 6: Store eller små bogstaver Ordliste 7: Øveord Ordliste 8: Drilske vokaler Ordliste 9: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 10: Ord med stumme bogstaver Der kan vælges mellem Se og skriv og Lyt og skriv I listerne med navneord, udsagnsord og tillægsord trænes alle bøjningsformerne som er gennemgået i Stavevejen 3. Listen Forvekslingsord rummer ord der udtales ens, men staves forskelligt og derfor ofte staves forkert. Det er ord som hår hård. I listen j eller g? trænes ord hvor man ikke kan høre om ordet staves med j eller g. Det er ord som leje, lege, meget, bøjle, nøgle. I listen Store eller små bogstaver trænes brugen af store og små begyndelsesbogstaver. Listen Hyppige ord rummer ord som bruges ofte og som kan være svære at stave. Spillet er et puslespil hvor man skal sætte brikker korrekt sammen og derved danne et billede. Puslespillet startes ved at vælge ordliste. Herefter kommer en ny side: Vælg Lyt og skriv eller Se og skriv. Vælg på næste side det billede der skal laves som puslespil. Klik på et billede, og en ny side kommer frem hvor billedet nu er delt i 30 brikker. Opgaven er at flytte brikkerne hen på deres rigtige plads.

11 I højre side af skærmbilledet står der en sætning. Hvis der er valgt Se og skriv, vil der også stå et ord i parentes efter sætningen. Hvis der er valgt Lyt og skriv, vil ordet blive oplæst af computeren. Skriv ordet i den form som passer i sætningen, og klik herefter på Entertasten. Hvis ordet er skrevet rigtigt, er det muligt at flytte en af brikkerne i puslespillet. Hver gang der skal flyttes en brik, skal der altså først skrives et rigtigt ord. Når puslespillet er samlet, vil programmet oplyse hvor mange forsøg der er anvendt. Orddiktat I orddiktat kan eleverne arbejde med forskellige ordlister ved at programmet dikterer eller viser et ord i grundform sammen med en sætning. Eleven skal skrive ordet i den form der passer i den viste sætning. Hver orddiktat består af 20 forskellige ord der er tilfældigt valg blandt ordlistens samlede ordforråd. Programmet startes ved at vælge ordliste og på næste side vælge Se og skriv eller Lyt og skriv. Der er 9 forskellige ordlister i Orddiktat. Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord Ordliste 7: Drilske vokaler Ordliste 8: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 9: Ord med stumme bogstaver Når eleven har valgt Se og skriv, er der to ikoner i øverste venstre hjørne på øvesiden. Et ikon for lyd som ved klik vil gentage oplæsningen af det ord som hører til feltet der er i fokus. Det andet ikon er et øje som ved klik viser det aktuelle ord en ekstra gang. Det er kun muligt at se ordet én ekstra gang. Når eleven klikker på øjet for at se ordet en ekstra gang, registreres det i logbogen under kolonnen Se ord. Når eleven har valgt Lyt og skriv, er det kun ikonet for lyd der er synligt på øvesiden. Når eleven er færdig med en orddiktat, kan hun/han rette i ordene indtil der klikkes på knappen Færdig. Så låses programmet og ved klik på knappen Ret, vil ordene blive rettet og samlet i logbogen. Der er

12 adgang til logbogen ved at klikke på knappen Detaljer som findes både på øvesiden og i undermenuen til Orddiktat. Ordbog Ved at klikke på knappen får man adgang til ordbogen i Stavevejen 3. I ordbogen findes alle de ord som eleverne kan møde i de forskellige programmer. Ved at klikke på et bogstav på ordbogens venstre side, vil alle ord der begynder med det pågældende bogstav, blive vist i ordbogens højre side. Med fed skrift er ordets opslagsform vist, og på linjen under er ordet vist i bøjningsformer. Navneord er opgivet i bestemt ental, ubestemt flertal og bestemt flertal. Udsagnsord er opgivet i nutid, datid og kort tillægsform. Tillægsord er opgivet i intetkøn, bestemt form/flertal, 2. grad og 3. grad. Til hvert ord og hver bøjningsform af ordet er der en sætning som viser et eksempel på hvordan ordet kan anvendes i den valgte form.

13 Når der klikkes på ordet i grundform, vil den tilhørende sætning blive vist. Når der klikkes på en bøjningsform, vil der blive vist en sætning hvori den valgte bøjningsform passer. Ved at klikke på højttalerknappen kan man få oplæst ordet i opslagsformen. Evaluering I dette program kan eleven få evalueret sine stavefærdigheder. Der er tre evalueringstekster i programmet, og eleven vælger den ønskede tekst ved at klikke på knappen i undermenuen for programmet. Evaluering 1 kan anvendes efter repetitionsafsnittet i elevhæftet. Evaluering 2 kan anvendes efter side 27 i elevhæftet, og Evaluering 3 kan anvendes når eleverne er færdige med elevhæftet. Evalueringsteksterne er udfyldningsdiktater hvor eleven skal skrive de manglende ord. Hele teksten bliver dikteret af programmet. Når eleven klikker på knappen Start, vil programmet diktere den første sekvens, og eleven kan så skrive det/de manglende ord på linjestykket. Eleven kan få oplæsningen gentaget ved at klikke på den linje ordet skal skrives på. Ved klik på Enter, fortsætter dikteringen med næste sekvens. Når eleven har skrevet teksten, gennemset og rettet den, klikker eleven på knappen Færdig. Herved bliver teksten låst, og det er ikke længere muligt at foretage rettelser i teksten. Herefter kommer en knap med teksten Ret til syne. Ved at klikke på den knap vil eleven automatisk få sin tekst rettet af programmet. Rigtige bogstaver vil blive grønne, og forkerte bogstaver røde. Ved at klikke på et ord i teksten kan man få en detaljeret meddelelse frem som fortæller hvilke fejl eleven har lavet i det pågældende ord.

14 Samtidig med at eleven klikker på knappen Ret, kommer en ny knap med teksten Se resultat til syne. Ved at klikke på den, kommer man ind i logbogen hvor der er en oversigt over elevens resultater i evalueringen. Her kan resultaterne udskrives. På sidste resultatside er der en opsummering af elevens fejlskrevne ord fordelt på fejltyper: Programmet inddeler elevens fejl i følgende fejltyper. For få bogstaver Forkert konsonant Forkert vokal

15 Mangler dobbeltkonsonant Overflødig dobbeltkonsonant Mangler stumt bogstav Overflødigt stumt bogstav Fejl i endelse ved navneord Fejl i endelse ved tillægsord Fejl i endelse ved udsagnsord Sammensætningsfejl Forkert brug af stort/lille bogstav Fejl rækkefølge Andre fejl Forkert ord Fejltypen Mangler stumt bogstav bliver anvendt både om stumt h, stumt d og stumt g. Sidstnævnte er også anvendt når g mangler i ng-lyden, selv om g ikke er fuldstændig stumt i denne lyd. Fejltypen anvendes også i et ord som lige der både kan udtales med stumt g og med en j-lyd. Målet med evalueringsprogrammet har været at give elev og lærer en nem og hurtig mulighed for at få et billede af en elevs aktuelle stavestandpunkt. Et billede som kan aflæses let og entydigt, og som kan danne grundlag for at bestemme den videre staveundervisning for den enkelte elev. Da et computerprogram trods alt ikke er selvtænkende, kan dette evalueringsprogram heller ikke give nøjagtige oplysninger om alle mulige varianter af et ord, men kun give oplysninger om de fejl som med en vis sandsynlighed kan forventes hos elever der befinder sig omkrig det stavetrin som Stavevejen 3 arbejder på. I enkelte tilfælde kan der forekomme fejlskrevne ord som programmet ikke er i stand til at analysere helt korrekt, og derfor vil give mangelfulde eller forkerte oplysninger om. For at gøre evalueringsresultatet så letaflæseligt og overskueligt som muligt, er der lavet visse begrænsninger i den måde programmet retter på og det antal fejltyper som programmet opererer med. Det indebærer at programmet vil give meddelelsen Forkert ord når mere end 70% af et ord er stavet forkert. Hvis en elev har lavet andre fejl end de fejltyper som vi mener er relevante at undersøge for, vil programmet give meddelelsen Andre fejl. I sådanne tilfælde må lærer og elev altså selv analysere ordet for fejltyper. På de næste sider er de tre evalueringstekster vist i deres helhed. Det er også muligt at få udskrevet de tre evalueringstekster i lærerversionen af programmet. Se nærmere herom under omtalen i lærerversionen.

16 Evaluering 1 Den listige ræv Del 1 Ræven kommer ud fra sin hule. Han er meget sulten. Oppe i et træ sidder kragen med en luns kød i næbbet. - Du har sådan en smuk stemme, siger ræven. - Jeg elsker at høre dig synge. - Det må jeg nok sige, mumler kragen stolt. - Må jeg høre en af dine smukke sange? spørger ræven. Kragen lukker næbbet op for at begynde. I det samme taber den kødet som falder lige ned på jorden. Ræven snupper det og løber hjem i sin hule og spiser kødet. Del 2 At ræven kan være et snedigt dyr, viser denne historie. Ude på landet boede en familie i et lille hus. Ved huset var der en hønsegård. En vinter med streng frost kom ræven ofte og fangede én af hønsene. Ræven blev frækkere og frækkere, så en dag satte manden sig med sit gevær og ventede på ræven. Da den kort efter luskede frem fra skoven, skød han efter den. Ræven faldt om, og manden hentede en sæk til at have den døde ræv i. Men manden ramte ikke ræven, den spillede blot død så da manden var gået, rejste ræven sig og skyndte sig væk. Da han vendte tilbage, fandt han kun dens friske spor i sneen. Evaluering 2 Helen Keller Familien Keller fik i 1891 et sundt og velskabt barn som de kaldte Helen. To år efter sin fødsel fik Helen en alvorlig sygdom som gjorde at hun mistede både hørelsen og synet. Hendes mor og far blev meget ulykkelige. De syntes det var synd for Helen, og derfor forkælede de hende ud over alle grænser. Da Helen nåede skolealderen måtte forældrene beholde hende hjemme, men efterhånden fik de problemer med Helen som blev mere og mere ustyrlig. Så prøvede forældrene at skaffe en lærer til hende, og de fik kontakt til Anne som selv havde været blind. Derfor vidste hun hvor svært det er

17 at komme i forbindelse med andre når man mangler ikke én, men to af sanserne. Anne begyndte med at skrive ord i Helens håndflade, mens Helen følte på tingene med den anden. Men Helen kunne ikke forstå hvad Anne forsøgte at lære hende indtil Anne en dag lod vandet løbe ned over Helens ene arm og samtidig skrev ordet på den anden. Så gik der pludselig et lys op for hende, og hun smilede fornøjet. Fra den dag gik det fremad i hurtigt tempo. Mange år senere lærte Helen også at tale, og den begavede pige kom senere på universitetet. Den voksne Helen rejste rundt i hele verden og fortalte om sit liv. Evaluering 3 Den stribede kat Når en tiger sniger sig ind på sit bytte gennem højt græs, er den næsten umulig at få øje på. Men det har dog vist sig at striberne ikke har været til stor nytte over for mennesket. Tigeren er blevet forfulgt fordi man frygtede den, og fordi pelsen var mange penge værd. Tidligere levede den over det meste af Asien, med undtagelse af Japan, men i dag er der ikke mange tilbage nogen steder. I Sibiriens kulde finder man den største af alle arter, men der er kun omkring 250 sibiriske tigre tilbage. Også i Indien er den truet, men her er den heldigvis blevet fredet. Tigeren har forskellige måder at nedlægge sit bytte på. Smådyr bider den ihjel, store dyr kvæler den ved at bide sig fast i struben. Tigeren er en dygtig jæger, og det går som regel hurtigt når den dræber vilde dyr. Tigeren er i familie med løven, men den færdes ikke i flokke som løven. Den har sit eget område hvor den jager. Den sætter sit mærke ved at tisse på buske for at fortælle hvor grænserne går. Lugten får andre til at holde sig væk. Fakta om tigeren: Tigeren er en kat ligesom løven, leoparden og jaguaren. Den får to unger. Når killingerne bliver født er de blinde. Som nyfødte er de på størrelse med en kat. De voksne kan veje op til 250 kg. Tigeren har skarpe kløer. En tiger æder kg kød hvert år. Dens føde består af bøfler, hjorte og mindre dyr samt fugle. Tigeren er stærkere end løven. En jagende tiger kan tilbagelægge km på én nat.

18 Logbog I Stavevejen 3 har hver elev sin egen logbog som opsamler og gemmer elevens arbejde. Eleven har adgang til logbogen i de enkelte spils undermenuer eller via fanebladet Logbog: Her kan man se hvor mange gange eleven har trænet det enkelte spil og hvilket resultat der er det bedste. Ved at klikke på knappen Se resultat kan man se en detaljeret oversigt over hvilke ord eleven har arbejdet med, hvilke ord der er skrevet rigtigt, og hvilke der er skrevet forkert. Læreren har fra sin hovedmenu adgang til alle elevernes logbøger, ligesom det er muligt for læreren at skrive kommentarer til eleven. Lærerkommentarer Fanebladet Lærerkommentarer giver eleven adgang til en oversigtsside som viser hvilke meddelelser læreren har skrevet til eleven. Se også under omtalen i lærerversionen.

19 Oversigt Computerprogrammer i Stavevejen 3 Mexicospillet Ordliste 1: øg eller øj Ordliste 2: eg eller ej Ordliste 3: Forvekslingsord Ordliste 4: Udsagnsord Krydsord Ordliste 1: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord let niveau Ordliste 2: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord svært niveau Skyd og del Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger Rumspillet Ordliste 1: Navneords bøjning Ordliste 2: Tillægsords bøjning Ordliste 3: Udsagnsords bøjning Sprogspillet Navneord alle former Tillægsord alle former Udsagnsord alle former ej/eg, øj/øg, forvekslingsord, store/små bogstaver Flyspillet Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord

20 Bogstavnettet Ordliste 1: Svære ord På sporet Sortering af ord i ordklasserne navneord, tillægsord og udsagnsord Del i morfemer Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger Monsterspillet Ordliste 1: Vanskelige ord Ordliste 2: Hyppige ord Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Drilske vokaler Ordliste 5: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Puslespillet Ordliste 1: Navneord Ordliste 2: Udsagnsord Ordliste 3: Tillægsord Ordliste 4: Forvekslingsord Ordliste 5: j eller g? Ordliste 6: Store eller små bogstaver Ordliste 7: Øveord Ordliste 8: Drilske vokaler Ordliste 9: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 10: Ord med stumme bogstaver Orddiktat Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord Ordliste 7: Drilske vokaler Ordliste 8: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 9: Ord med stumme bogstaver

21 Stavevejen 3 lærerversion Lærerversionen af Stavevejen 3 er identisk med elevversionen, men lærerversionen indeholder nogle faciliteter som kun læreren har adgang til og brug for. Når læreren har logget sig på med sit Uni-login, kommer følgende hovedmenu til syne: Læreren vælger sin klasse ved at at klikke på Vælg klasse. Hovedmenuen er identisk med den hovedmenu der er i elevernes version, bortset fra knappen Protokol.: Ved klik på et ikon på hovedmenuen får læreren mulighed for at låse eller åbne for den valgte programdel. Det har især betydning i programmet Evaluering hvor eleverne ikke bør have adgang til programmet før de skal skrive en af evalueringerne. Og det kan læreren styre ved at åbne eller låse for en evaluering. I Evaluering kan læreren se elevernes resultat og udskrive resultaterne. Resultaterne kan ses som enten en oversigt der viser antallet af rigtige og forkerte og fejlskrevne ord fordelt på fejltyper, eller en mere detaljeret resultatoversigt der viser hvordan eleven har skrevet hvert enkelt ord.

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

SKOLEMATERIALE. 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk

SKOLEMATERIALE. 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk 6 7 5 3 7 8 9 5 7 3 9 1 4 3 2 7 4 2 5 9 1 4 7 2 4 9 1 2 SKOLEMATERIALE 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk Indhold Redaktion: Anne

Læs mere

Dalkons Prinsesse. NIL Bogklubben 2007 - Dalkons Prinsesse. 1. kapitel. Skrevet af Jakob Jørgensen. Jakob Jørgensen har skrevet 1. kapitel.

Dalkons Prinsesse. NIL Bogklubben 2007 - Dalkons Prinsesse. 1. kapitel. Skrevet af Jakob Jørgensen. Jakob Jørgensen har skrevet 1. kapitel. Dalkons Prinsesse Jakob Jørgensen har skrevet 1. kapitel. NIL Bogklubben 2007 - Dalkons Prinsesse De andre kapitler skrives af: 6. a Højslev Skole, Skive kommune 6. b Højslev Skole, Skive kommune 6. a

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Læseindlæring/ dansk i indskolingen

Læseindlæring/ dansk i indskolingen Læseindlæring/ dansk i indskolingen Inspirationshæfte GENTOFTE KOMMUNE SKOLEAFDELINGEN Indhold Forord............................................ 3 Navneord og mange intelligenser 2.-3. kl. Skovgårdskolen................

Læs mere

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre!

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre! Bliv en h@j på nettet! Til dig og dine forældre! Kom smart og sikkert på internettet Hvad er en søgemaskine? 10 Hvad er en portal? 16 Hvad gør jeg, hvis jeg oplever noget ubehageligt på nettet? 18 Hvordan

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere