Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen"

Transkript

1 Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige faglige områder i elevhæftet findes tilsvarende områder i computeren. Når eleven har fået præsenteret det nye stof i elevhæftet, giver computerprogrammet på flere forskellige måder mulighed for yderligere træning af det samme stofområde. Computerprogrammet Stavevejen 3 er et internetbaseret program hvor hver bruger har sin egen personlige version af programmet, og brugeren har adgang til programmet alle steder hvor der en internetforbindelse. Det vil sige at eleven har adgang til programmet på skolen, i hjemmet og alle andre steder hvor eleven har mulighed for at komme på internettet. Stavevejen 3 er et individuelt og personligt program. Det betyder at elevens navn bliver vist på programmets hovedmenu, at elevens resultater bliver gemt i en logbog som kun eleven og læreren har adgang til, at programmet kan tilpasses den enkelte elev med bl.a. individuelle ordlister, at alle udskrifter bærer elevens navn m.m. At Stavevejen 3 er et personligt program betyder at også læreren har sin egen version af programmet. Lærerversionen er identisk med elevversionen, men i lærerversionen er der endvidere en række funktioner som kun læreren har adgang til. Funktioner som bliver omtalt nærmere under omtalen af lærerversionen. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen

2 Lærere og elever logger på Stavevejen med Uni-login: Har en elev ikke et Uni-login, kontaktes skolens egen uni-login-administrator. Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. Første gang Stavevejen 3 bliver åbnet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun få minutter, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Programmet skal anvendes sammen med et meget stort antal internetbaserede programmer, så derfor har de fleste skoler programmet installeret i forvejen, og de steder skal man ikke installere det igen.

3 Stavevejen 3 - indhold Computerprogrammet består af 11 forskellige programmer hvor eleverne arbejder med de samme områder som de har mødt i elevhæftet. Programmerne er udformet som små legeagtige spil. Herudover er der en Ordbog hvor alle ordene fra de forskellige programmer er samlet og et program med orddiktater hvor eleven kan skrive orddiktater med forskellige ordlister. Endvidere er der et evalueringsprogram og en logbog som automatisk opsamler og gemmer elevens arbejde. Mexicospillet Der er 4 forskellige ordlister i Mexicospillet. Ordliste 1: øg eller øj Ordliste 2: eg eller ej Ordliste 3: Forvekslingsord Ordliste 4: Udsagnsord I spillet bliver der vist en sætning hvori der mangler nogle bogstaver, et ord eller en endelse afhængig af den valgte ordliste. Forskellige steder på skærmen bliver der vist løsningsforslag, og elevens opgave er at vælge den rigtige løsning. Løsningsforslagene bliver kun vist et par sekunder før de flytter til et andet sted på skærmen. Eleven skal derfor nå at orientere sig, vælge den rigtige løsning og skyde på den med musen. Eleven vælger ved at pege med musen og skyder ved at klikke med venstre museknap. Spillet startes ved at klikke på skiltet Start. Fra det øjeblik tæller tiden nedad vist ved den brændende lunte i bunden af billedet. Eleven skal nå at skyde 20 rigtige løsninger inden for tidsrammen. Hvis de 20 løsninger ikke nås, eksploderer det gevær som eleven skyder med, og spillet slutter. Krydsord Dette program træner stavning af navneord, tillægsord og udsagnsord. I spillet skal eleven løse en ordkryds ved at skrive den rigtige form af et ord som bliver vist eller dikteret i grundform sammen med en sætning.

4 Der er 2 forskellige ordlister i Krydsord. Ordliste 1: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord let niveau Ordliste 2: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord svært niveau I undermenuen skal eleven vælge mellem Se og skriv og Lyt og skriv afhængigt af om man vil se ordet som skal skrives, eller man vil høre det. Ved at klikke med musen på et tilfældigt felt på ordkrydsen bliver der vist en sætning og et ord i grundform, eller der bliver dikteret et ord. Elevens opgave er at skrive ordet i den form som det skal have i sætningen. Hver gang eleven vælger krydsordsspillet, skaber computeren en ny ordkryds som ikke har været benyttet før. Skyd og del Dette spil træner morfemdeling af afledninger og sammensatte ord. Der er 2 forskellige ordlister i Skyd og del. Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger I spillet er det elevens opgave at dele det viste ord i morfemer. Ordet kan deles så længe det er synligt på skærmen. Når ordet er delt korrekt, forsvinder de enkelte morfemer ud af skærmen, og et nyt ord kommer til syne. Ordet deles ved at skyde med flyet. Flyet kan bevæges til højre eller venstre med piletasterne. Man skyder ved at at trykke på piletasten pil op. Hver gang eleven har delt rigtigt, får hun/han point. Eleven skal samle så mange point som muligt, og det totale antal point bliver vist på skærmen. Ved spillets start har eleven 20 fejlskud som er vist skærmen. Hver gang eleven rammer forkert, bliver der trukket ét skud fra på tælleren. Når tælleren står på 0, er spillet slut. Man kan regulere hastigheden for det viste ord ved at klikke på plus- og minusknapperne.

5 Hvis man ikke får delt et ord, og ordet derfor rammer flyet, eksploderer flyet, og spillet er slut. Hvis man ikke kan nå at dele et ord eller er i tvivl om hvordan ordet skal deles, kan man rykke flyet ud i en af siderne og derved undgå at flyet bliver ramt af ordet. Sådanne mistede ord bliver overført til elevens logbog i kolonnen Forkert deling. I løbet af spillet kommer der meteorer og stjerneskud ned over skærmen. Tredje gang flyet bliver ramt, eksploderer det, og spillet er slut. Eleven skal altså navigere flyet væk fra meteorerne og stjerneskuddene for ikke at blive ramt. Rumspillet Dette spil træner bøjning af tillægsord, navneord og udsagnsord idet elevens opgave er at vælge den endelse som passer til det viste ord. I spillet optræder kun regelmæssigt bøjede ord. Der er således ingen ord med vokalændring, bortfald af e under bøjning eller udsagnsord med r-problemer, men der er ord som får dobbeltkonsonant ved bøjning. Scenen er et sted i rummet hvor der svæver meteorer rundt. På hver meteor er der skrevet en endelse. Når spillet starter, præsenteres en sætning hvori et af ordene står i stammeform det mangler altså endelse. Det er så elevens opgave at bestemme hvilken endelse der skal sættes på ordet for at det kan passe ind i sætningen. Eleven fanger endelsen ved at klikke på den. Herefter vil en rummand komme og hente endelsen og sætte den på ordet. Eleven skal selv afgøre om der kommer dobbeltkonsonant i ordet når det får tilført endelsen. Hvis det er tilfældet, kan eleven tilføje en konsonant til stammen ved at klikke med musen på den store måne i nederste venstre hjørne. Ved nogle bøjningsformer skal eleven bruge mere end én endelse, fx i ordet bilerne er der anvendt endelserne -er og -ne. Eleven kan fjerne endelser fra ordet ved at klikke på knappen Fortryd. Eleven får 20 sætninger, og der bliver vist på skærmen hvor mange rigtige svar eleven har opnået. Hver gang eleven laver et rigtigt ord, vil han bygge en del på en rumstation. Og hvis eleven laver alle 20 ord rigtige, vil rumstationen blive bygget helt færdig.

6 Sprogspillet I dette spil arbejder eleverne med alle bøjningsformer af navneord, tillægsord og udsagnsord, med forvekslingsord, med skelnen mellem ej og eg, øj og øg samt skelnen mellem brug af store og små begyndelsesbogstaver. Spillet finder sted på månen, og aktørerne er astronauter. Den astronaut som først får svaret rigtigt på 4 spørgsmål i hver af de fire kategorier, vinder retten til at gå om bord i rumskibet og flyve tilbage til jorden. Man kan vælge at spille med en, to eller tre astronauter hvor hver astronaut kan være en elev. Det vil sige at spillet kan spilles af indtil tre elever ad gangen. Antallet af spillere afgøres på første side ved at klikke på firkanten med det ønskede antal spillere. Man kan vælge mellem to måder at få præsenteret prøveordene på. Den ene mulighed er Se og skriv hvor man ser prøveordet i grundform, og den anden mulighed hvor man hører ordet, men ikke ser det. Valget foretages på introduktionssiden ved at klikke på henholdsvis Se og skriv og Lyt og skriv. Der er fire kategorier i spillet: Navneord, tillægsord, udsagnsord og andre. Eleven skal svare rigtigt på 4 spørgsmål i hver kategori for at blive færdig. I øverste højre hjørne af skærmen er der en resultattavle for hver spiller, og her kan man se hvor langt man er i spillet og hvilke kategorier man mangler at besvare spørgsmål i. Spillepladen er inddelt i felter som har farverne lyserød (navneord), grøn (tillægsord), blå (udsagnsord) og lilla (andre). Spillet startes ved at klikke på den lille kugle i øverste venstre hjørne. Kuglen vil herefter vise det antal felter som astronauten skal flytte sig. Eleven kan bevæge sin astronaut i den retning pilene viser ved at klikke med musen på én af de to pile som er ved astronauten. På den måde er der mulighed for at vælge hvilken kategori man ønsker at besvare. Man kan altid se hvilken astronaut der skal besvare et spørgsmål da hans resultattavle er omgivet af en grøn firkant. Når astroanuten har bevæget sig hen på et felt, kommer et spørgekort til syne. Spilleren skal svare på spørgsmålet ved at skrive hele prøveordet i den rigtige form. Ved rigtigt svar får spilleren markeret et felt i den pågældende kategori i sin resultattavle. Ved forkert svar får man ikke point. Når en spiller har alle felter i resultattavlen fyldt, skal han vælge den nærmeste vej ind mod rumskibet. Astronauten vil automatisk dreje ved den første vej som fører ind til rumskibet.

7 Hvis eleverne ikke bliver færdige med spillet i én time, er det muligt at gemme spillet og åbne det igen på et senere tidspunkt. Spillet gemmes ved at klikke på knappen Gem spil. Når spillet åbnes igen, vil der på første side komme en knap med teksten Åbne gemt spil. Ved at klikke på knappen bliver det gemte spil åbnet i den stilling det havde da det blev gemt. Der føres ikke logbog i Sprogspillet. Flyspillet Der er 6 forskellige ordlister i Flyspillet. Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord For at flyet kan komme i luften, skal det påfyldes benzin. Det sker ved at eleven skriver 10 ord i den rigtige form den form der passer ind i den viste sætning. På benzinmåleren i højre side af billedet kan man hele tiden se hvor meget benzin der er på flyet. Når de 10 ord er skrevet, er eleven klar til at flyve. Opgaven går ud på at styre flyet gennem en bane og samtidig fange de figurer der kommer til syne undervejs. Eleven styrer flyet med piletasterne og fanger figurerne ved at flyve ind i dem. Mens flyet flyver, bruger det benzin. Derfor skal eleven nå at fange alle figurerne inden benzinen slipper op. Dog kan flyet få ekstra benzin på ved at fange de små, blå balloner der dukker op rundt omkring på banen. Herved kan eleven holde flyet i luften i længere tid. Hvis eleven styrter med flyet eller flyver ind i en forhindring, mister flyet benzin, og det er nødvendigt at fylde ny benzin på. Det sker ved at eleven skriver tre ord som igen skal passe ind i de viste sætninger. Hvis eleven kommer væk fra banen eller flyver tør for benzin, stopper spillet, og eleven skal starte forfra. Der føres ikke logbog i Flyspillet.

8 Bogstavnet I Bogstavnettet er der en ordliste hvor eleverne kan træne et udvalg af svære ord. I et bogstavnet gemmer der sig 12 forskellige ord. Ordene er vist i højre side af skærmbilledet. Det er elevens opgave at finde de 12 ord blandt bogstaverne i nettet. Man vælger et bogstav ved at klikke på det med musen. Valgte bogstaver bliver blå. Når alle bogstaver i et ord er valgt, bliver bogstavfelterne automatisk grønne, og man har derved fundet et ord. Fundne ord skifter farve i listen i højre side. Herved kan man se hvilke ord man mangler at finde. Man kan slette et blåt bogstav ved at klikke på det. Man kan fjerne alle blå bogstaver på én gang ved at klikke på et tilfældigt bogstav i nettet der ikke ligger op ad de blå bogstaver. Der føres ikke logbog i Bogstavnettet. På Sporet I dette spil kan eleverne træne sortering af ord i ordklasser. Ordklasserne er udsagnsord, navneord og tillægsord. I spillet bliver der øverst i skærmbilledet vist en sætning hvori et af ordene er fremhævet. Elevens opgave er at afgøre hvilken ordklasse det fremhævede ord tilhører. Herefter skal eleven styre et tog ind i den rigtige tunnel. Eleven styrer med piletasterne højre, venstre og pil ned. For at styre toget ind i tunnellen med navneord klikkes på pil til venstre, og for at styre toget ind i tunnellen med udsagnsord klikkes på pil til højre. For at styre toget ind i tunnellen med tillægsord klikkes på pil ned. På de små togsporsvisere kan man se hvilket spor toget vil køre ad. Ved hvert spor findes lyssignaler. Signalerne viser med grønt og rødt lys hvilke spor der er åbne, og hvilke der er lukkede. Eleven skal sortere så mange ord som muligt uden at lave fejl. Spillet fortsætter indtil eleven har lavet tre fejl, og antallet af lokomotiver i højre øverste hjørne viser hvor mange fejl eleven endnu må lave.

9 Efterhånden som eleven får sorteret ord, vil togets hastighed stige hvorved det bliver vanskeligere for eleven at styre toget da tiden til at reagere bliver kortere. Der føres ikke logbog i På sporet. Del i morfemer I dette program skal eleverne dele ord i morfemer. Delingen foregår ved at eleven peger på det sted i et vist ord hvor ordet skal deles. Cursoren ændrer sig til en lodret streg når den er over ordet. Herved bliver det nemmere at dele det rigtige sted. Ved klik bliver ordet delt, og delestedet vises med en bindestreg. Hvis delingen er forkert, kan eleven klikke på bindestregen for at ophæve delingen og dele et andet sted. Når eleven mener at være færdig med delingen, klikker hun/han på knappen Ret, og resultatet vises. Der er 2 forskellige ordlister i programmet. Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger Monsterspillet Der er 5 forskellige ordlister i Monsterspillet. Ordliste 1: Vanskelige ord Ordliste 2: Hyppige ord Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Drilske vokaler Ordliste 5: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Monsterspillet går ud på at eleven skal fange et monster. Der kan være én eller to spillere om spillet, og spillerne styrer med piletasterne eller de bogstavtaster der er vist på introduktionssiden til spillet. For at få lov til at starte spillet skal eleven først skrive 10 ord korrekt stavet.

10 Puslespil Der er 10 forskellige ordlister i Puslespillet. Ordliste 1: Navneord Ordliste 2: Udsagnsord Ordliste 3: Tillægsord Ordliste 4: Forvekslingsord Ordliste 5: j eller g? Ordliste 6: Store eller små bogstaver Ordliste 7: Øveord Ordliste 8: Drilske vokaler Ordliste 9: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 10: Ord med stumme bogstaver Der kan vælges mellem Se og skriv og Lyt og skriv I listerne med navneord, udsagnsord og tillægsord trænes alle bøjningsformerne som er gennemgået i Stavevejen 3. Listen Forvekslingsord rummer ord der udtales ens, men staves forskelligt og derfor ofte staves forkert. Det er ord som hår hård. I listen j eller g? trænes ord hvor man ikke kan høre om ordet staves med j eller g. Det er ord som leje, lege, meget, bøjle, nøgle. I listen Store eller små bogstaver trænes brugen af store og små begyndelsesbogstaver. Listen Hyppige ord rummer ord som bruges ofte og som kan være svære at stave. Spillet er et puslespil hvor man skal sætte brikker korrekt sammen og derved danne et billede. Puslespillet startes ved at vælge ordliste. Herefter kommer en ny side: Vælg Lyt og skriv eller Se og skriv. Vælg på næste side det billede der skal laves som puslespil. Klik på et billede, og en ny side kommer frem hvor billedet nu er delt i 30 brikker. Opgaven er at flytte brikkerne hen på deres rigtige plads.

11 I højre side af skærmbilledet står der en sætning. Hvis der er valgt Se og skriv, vil der også stå et ord i parentes efter sætningen. Hvis der er valgt Lyt og skriv, vil ordet blive oplæst af computeren. Skriv ordet i den form som passer i sætningen, og klik herefter på Entertasten. Hvis ordet er skrevet rigtigt, er det muligt at flytte en af brikkerne i puslespillet. Hver gang der skal flyttes en brik, skal der altså først skrives et rigtigt ord. Når puslespillet er samlet, vil programmet oplyse hvor mange forsøg der er anvendt. Orddiktat I orddiktat kan eleverne arbejde med forskellige ordlister ved at programmet dikterer eller viser et ord i grundform sammen med en sætning. Eleven skal skrive ordet i den form der passer i den viste sætning. Hver orddiktat består af 20 forskellige ord der er tilfældigt valg blandt ordlistens samlede ordforråd. Programmet startes ved at vælge ordliste og på næste side vælge Se og skriv eller Lyt og skriv. Der er 9 forskellige ordlister i Orddiktat. Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord Ordliste 7: Drilske vokaler Ordliste 8: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 9: Ord med stumme bogstaver Når eleven har valgt Se og skriv, er der to ikoner i øverste venstre hjørne på øvesiden. Et ikon for lyd som ved klik vil gentage oplæsningen af det ord som hører til feltet der er i fokus. Det andet ikon er et øje som ved klik viser det aktuelle ord en ekstra gang. Det er kun muligt at se ordet én ekstra gang. Når eleven klikker på øjet for at se ordet en ekstra gang, registreres det i logbogen under kolonnen Se ord. Når eleven har valgt Lyt og skriv, er det kun ikonet for lyd der er synligt på øvesiden. Når eleven er færdig med en orddiktat, kan hun/han rette i ordene indtil der klikkes på knappen Færdig. Så låses programmet og ved klik på knappen Ret, vil ordene blive rettet og samlet i logbogen. Der er

12 adgang til logbogen ved at klikke på knappen Detaljer som findes både på øvesiden og i undermenuen til Orddiktat. Ordbog Ved at klikke på knappen får man adgang til ordbogen i Stavevejen 3. I ordbogen findes alle de ord som eleverne kan møde i de forskellige programmer. Ved at klikke på et bogstav på ordbogens venstre side, vil alle ord der begynder med det pågældende bogstav, blive vist i ordbogens højre side. Med fed skrift er ordets opslagsform vist, og på linjen under er ordet vist i bøjningsformer. Navneord er opgivet i bestemt ental, ubestemt flertal og bestemt flertal. Udsagnsord er opgivet i nutid, datid og kort tillægsform. Tillægsord er opgivet i intetkøn, bestemt form/flertal, 2. grad og 3. grad. Til hvert ord og hver bøjningsform af ordet er der en sætning som viser et eksempel på hvordan ordet kan anvendes i den valgte form.

13 Når der klikkes på ordet i grundform, vil den tilhørende sætning blive vist. Når der klikkes på en bøjningsform, vil der blive vist en sætning hvori den valgte bøjningsform passer. Ved at klikke på højttalerknappen kan man få oplæst ordet i opslagsformen. Evaluering I dette program kan eleven få evalueret sine stavefærdigheder. Der er tre evalueringstekster i programmet, og eleven vælger den ønskede tekst ved at klikke på knappen i undermenuen for programmet. Evaluering 1 kan anvendes efter repetitionsafsnittet i elevhæftet. Evaluering 2 kan anvendes efter side 27 i elevhæftet, og Evaluering 3 kan anvendes når eleverne er færdige med elevhæftet. Evalueringsteksterne er udfyldningsdiktater hvor eleven skal skrive de manglende ord. Hele teksten bliver dikteret af programmet. Når eleven klikker på knappen Start, vil programmet diktere den første sekvens, og eleven kan så skrive det/de manglende ord på linjestykket. Eleven kan få oplæsningen gentaget ved at klikke på den linje ordet skal skrives på. Ved klik på Enter, fortsætter dikteringen med næste sekvens. Når eleven har skrevet teksten, gennemset og rettet den, klikker eleven på knappen Færdig. Herved bliver teksten låst, og det er ikke længere muligt at foretage rettelser i teksten. Herefter kommer en knap med teksten Ret til syne. Ved at klikke på den knap vil eleven automatisk få sin tekst rettet af programmet. Rigtige bogstaver vil blive grønne, og forkerte bogstaver røde. Ved at klikke på et ord i teksten kan man få en detaljeret meddelelse frem som fortæller hvilke fejl eleven har lavet i det pågældende ord.

14 Samtidig med at eleven klikker på knappen Ret, kommer en ny knap med teksten Se resultat til syne. Ved at klikke på den, kommer man ind i logbogen hvor der er en oversigt over elevens resultater i evalueringen. Her kan resultaterne udskrives. På sidste resultatside er der en opsummering af elevens fejlskrevne ord fordelt på fejltyper: Programmet inddeler elevens fejl i følgende fejltyper. For få bogstaver Forkert konsonant Forkert vokal

15 Mangler dobbeltkonsonant Overflødig dobbeltkonsonant Mangler stumt bogstav Overflødigt stumt bogstav Fejl i endelse ved navneord Fejl i endelse ved tillægsord Fejl i endelse ved udsagnsord Sammensætningsfejl Forkert brug af stort/lille bogstav Fejl rækkefølge Andre fejl Forkert ord Fejltypen Mangler stumt bogstav bliver anvendt både om stumt h, stumt d og stumt g. Sidstnævnte er også anvendt når g mangler i ng-lyden, selv om g ikke er fuldstændig stumt i denne lyd. Fejltypen anvendes også i et ord som lige der både kan udtales med stumt g og med en j-lyd. Målet med evalueringsprogrammet har været at give elev og lærer en nem og hurtig mulighed for at få et billede af en elevs aktuelle stavestandpunkt. Et billede som kan aflæses let og entydigt, og som kan danne grundlag for at bestemme den videre staveundervisning for den enkelte elev. Da et computerprogram trods alt ikke er selvtænkende, kan dette evalueringsprogram heller ikke give nøjagtige oplysninger om alle mulige varianter af et ord, men kun give oplysninger om de fejl som med en vis sandsynlighed kan forventes hos elever der befinder sig omkrig det stavetrin som Stavevejen 3 arbejder på. I enkelte tilfælde kan der forekomme fejlskrevne ord som programmet ikke er i stand til at analysere helt korrekt, og derfor vil give mangelfulde eller forkerte oplysninger om. For at gøre evalueringsresultatet så letaflæseligt og overskueligt som muligt, er der lavet visse begrænsninger i den måde programmet retter på og det antal fejltyper som programmet opererer med. Det indebærer at programmet vil give meddelelsen Forkert ord når mere end 70% af et ord er stavet forkert. Hvis en elev har lavet andre fejl end de fejltyper som vi mener er relevante at undersøge for, vil programmet give meddelelsen Andre fejl. I sådanne tilfælde må lærer og elev altså selv analysere ordet for fejltyper. På de næste sider er de tre evalueringstekster vist i deres helhed. Det er også muligt at få udskrevet de tre evalueringstekster i lærerversionen af programmet. Se nærmere herom under omtalen i lærerversionen.

16 Evaluering 1 Den listige ræv Del 1 Ræven kommer ud fra sin hule. Han er meget sulten. Oppe i et træ sidder kragen med en luns kød i næbbet. - Du har sådan en smuk stemme, siger ræven. - Jeg elsker at høre dig synge. - Det må jeg nok sige, mumler kragen stolt. - Må jeg høre en af dine smukke sange? spørger ræven. Kragen lukker næbbet op for at begynde. I det samme taber den kødet som falder lige ned på jorden. Ræven snupper det og løber hjem i sin hule og spiser kødet. Del 2 At ræven kan være et snedigt dyr, viser denne historie. Ude på landet boede en familie i et lille hus. Ved huset var der en hønsegård. En vinter med streng frost kom ræven ofte og fangede én af hønsene. Ræven blev frækkere og frækkere, så en dag satte manden sig med sit gevær og ventede på ræven. Da den kort efter luskede frem fra skoven, skød han efter den. Ræven faldt om, og manden hentede en sæk til at have den døde ræv i. Men manden ramte ikke ræven, den spillede blot død så da manden var gået, rejste ræven sig og skyndte sig væk. Da han vendte tilbage, fandt han kun dens friske spor i sneen. Evaluering 2 Helen Keller Familien Keller fik i 1891 et sundt og velskabt barn som de kaldte Helen. To år efter sin fødsel fik Helen en alvorlig sygdom som gjorde at hun mistede både hørelsen og synet. Hendes mor og far blev meget ulykkelige. De syntes det var synd for Helen, og derfor forkælede de hende ud over alle grænser. Da Helen nåede skolealderen måtte forældrene beholde hende hjemme, men efterhånden fik de problemer med Helen som blev mere og mere ustyrlig. Så prøvede forældrene at skaffe en lærer til hende, og de fik kontakt til Anne som selv havde været blind. Derfor vidste hun hvor svært det er

17 at komme i forbindelse med andre når man mangler ikke én, men to af sanserne. Anne begyndte med at skrive ord i Helens håndflade, mens Helen følte på tingene med den anden. Men Helen kunne ikke forstå hvad Anne forsøgte at lære hende indtil Anne en dag lod vandet løbe ned over Helens ene arm og samtidig skrev ordet på den anden. Så gik der pludselig et lys op for hende, og hun smilede fornøjet. Fra den dag gik det fremad i hurtigt tempo. Mange år senere lærte Helen også at tale, og den begavede pige kom senere på universitetet. Den voksne Helen rejste rundt i hele verden og fortalte om sit liv. Evaluering 3 Den stribede kat Når en tiger sniger sig ind på sit bytte gennem højt græs, er den næsten umulig at få øje på. Men det har dog vist sig at striberne ikke har været til stor nytte over for mennesket. Tigeren er blevet forfulgt fordi man frygtede den, og fordi pelsen var mange penge værd. Tidligere levede den over det meste af Asien, med undtagelse af Japan, men i dag er der ikke mange tilbage nogen steder. I Sibiriens kulde finder man den største af alle arter, men der er kun omkring 250 sibiriske tigre tilbage. Også i Indien er den truet, men her er den heldigvis blevet fredet. Tigeren har forskellige måder at nedlægge sit bytte på. Smådyr bider den ihjel, store dyr kvæler den ved at bide sig fast i struben. Tigeren er en dygtig jæger, og det går som regel hurtigt når den dræber vilde dyr. Tigeren er i familie med løven, men den færdes ikke i flokke som løven. Den har sit eget område hvor den jager. Den sætter sit mærke ved at tisse på buske for at fortælle hvor grænserne går. Lugten får andre til at holde sig væk. Fakta om tigeren: Tigeren er en kat ligesom løven, leoparden og jaguaren. Den får to unger. Når killingerne bliver født er de blinde. Som nyfødte er de på størrelse med en kat. De voksne kan veje op til 250 kg. Tigeren har skarpe kløer. En tiger æder kg kød hvert år. Dens føde består af bøfler, hjorte og mindre dyr samt fugle. Tigeren er stærkere end løven. En jagende tiger kan tilbagelægge km på én nat.

18 Logbog I Stavevejen 3 har hver elev sin egen logbog som opsamler og gemmer elevens arbejde. Eleven har adgang til logbogen i de enkelte spils undermenuer eller via fanebladet Logbog: Her kan man se hvor mange gange eleven har trænet det enkelte spil og hvilket resultat der er det bedste. Ved at klikke på knappen Se resultat kan man se en detaljeret oversigt over hvilke ord eleven har arbejdet med, hvilke ord der er skrevet rigtigt, og hvilke der er skrevet forkert. Læreren har fra sin hovedmenu adgang til alle elevernes logbøger, ligesom det er muligt for læreren at skrive kommentarer til eleven. Lærerkommentarer Fanebladet Lærerkommentarer giver eleven adgang til en oversigtsside som viser hvilke meddelelser læreren har skrevet til eleven. Se også under omtalen i lærerversionen.

19 Oversigt Computerprogrammer i Stavevejen 3 Mexicospillet Ordliste 1: øg eller øj Ordliste 2: eg eller ej Ordliste 3: Forvekslingsord Ordliste 4: Udsagnsord Krydsord Ordliste 1: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord let niveau Ordliste 2: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord svært niveau Skyd og del Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger Rumspillet Ordliste 1: Navneords bøjning Ordliste 2: Tillægsords bøjning Ordliste 3: Udsagnsords bøjning Sprogspillet Navneord alle former Tillægsord alle former Udsagnsord alle former ej/eg, øj/øg, forvekslingsord, store/små bogstaver Flyspillet Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord

20 Bogstavnettet Ordliste 1: Svære ord På sporet Sortering af ord i ordklasserne navneord, tillægsord og udsagnsord Del i morfemer Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger Monsterspillet Ordliste 1: Vanskelige ord Ordliste 2: Hyppige ord Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Drilske vokaler Ordliste 5: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Puslespillet Ordliste 1: Navneord Ordliste 2: Udsagnsord Ordliste 3: Tillægsord Ordliste 4: Forvekslingsord Ordliste 5: j eller g? Ordliste 6: Store eller små bogstaver Ordliste 7: Øveord Ordliste 8: Drilske vokaler Ordliste 9: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 10: Ord med stumme bogstaver Orddiktat Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord Ordliste 7: Drilske vokaler Ordliste 8: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 9: Ord med stumme bogstaver

21 Stavevejen 3 lærerversion Lærerversionen af Stavevejen 3 er identisk med elevversionen, men lærerversionen indeholder nogle faciliteter som kun læreren har adgang til og brug for. Når læreren har logget sig på med sit Uni-login, kommer følgende hovedmenu til syne: Læreren vælger sin klasse ved at at klikke på Vælg klasse. Hovedmenuen er identisk med den hovedmenu der er i elevernes version, bortset fra knappen Protokol.: Ved klik på et ikon på hovedmenuen får læreren mulighed for at låse eller åbne for den valgte programdel. Det har især betydning i programmet Evaluering hvor eleverne ikke bør have adgang til programmet før de skal skrive en af evalueringerne. Og det kan læreren styre ved at åbne eller låse for en evaluering. I Evaluering kan læreren se elevernes resultat og udskrive resultaterne. Resultaterne kan ses som enten en oversigt der viser antallet af rigtige og forkerte og fejlskrevne ord fordelt på fejltyper, eller en mere detaljeret resultatoversigt der viser hvordan eleven har skrevet hvert enkelt ord.

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3 Stavevejen 3 Brugervejledning til Computerprogrammet Indhold Computerprogrammet 3 Kommentarer til de enkelte spil Mexicospillet 8 Ordkryds 10 Skyd og del 12 Rumspillet 14 Sprogspillet 16 Evaluering 18

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 1

Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 er en integreret del af systemet Stavevejen 1. Stavevejen 1 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 indhold 6 Ordlister 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte spil i Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 - indhold 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte træningsprogrammer 16 Kryds

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 10 Retskrivningsprøver 12 De enkelte træningsprogrammer

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Registrering af klasse og lærer 4 Registrering af elever 7 Overflytning af klasser 8 Programmet åbnes 10 Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Stavevejen 7 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Ordlister 8 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten.

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten. Orddiktaten Orddiktaten er en online diktatsamling, som kan bruges til almindelig stavetræning. Lærere har mulighed for at oprette egne diktater eller tilføje andres diktater. Da alle informationer gemmes

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte staveregler

Læs mere

VEKTOR. 500 med udsagnsord. TAKTILE LÆRINGSMIDLER

VEKTOR. 500 med udsagnsord.  TAKTILE LÆRINGSMIDLER 500 med udsagnsord Her trænes udsagnsordenes regelmæssige bøjningsformer. Igennem spillet præsenteres spillerne hele tiden for udsagnsordenes endelser, således at udsagnsordenes endelser tydeliggøres og

Læs mere

Logo! Info til læreren

Logo! Info til læreren Logo! Info til læreren 1 Om Logo!...3 Lydfiler...3 Supplerende oplysninger...3 Interaktive opgaver...3 Ordforrådsopgaver...3 Lytteopgaver...4 Billedopgaver...4 Wörterbank...5 Trin-for-trin-vejledning:

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007-2011. Trin 2

Tekstbehandling. Word 2007-2011. Trin 2 Tekstbehandling Word 2007-2011 Trin 2 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Indrykning med lineal... side 3 Punktopstilling... side 4 Flyt Kopiér Fortryd... side 5 Sidehoved og Sidefod... side 6 Tekstbehandling

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Oplæsning - Ordforslag - Flyt ordliste Oplæsning 1. Tekst i et tekstprogram oplæses, når du trykker på "F2" knappen. Du kan klikke på "F3" knappen, så holder oplæsningen pause

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Grafik Kristina Grundström Musik Erik Truedsson Stemme Helen Melhuish 1 INDHOLDSFORTEGNELSE WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Skriv de ord, du kan se på billederne:

Skriv de ord, du kan se på billederne: I skal se to film o o Den lille fugl og bladet Den lille fugl og egernet Skriv de ord, du kan se på billederne: Filmene til dette emne handler om naturen. Forklar eleverne, hvad begrebet natur betyder.

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering Indhold Lidt om denne vejledning... 1 Forberedelser inden du kan starte... 2 GPS ur... 3 Kortfil... 5 FIF Kortarkiv... 6 QuickRoute... 8 Begynd din analyse... 14 Nyttige link og et enkelt råd... 15 Lidt

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde?

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Grønland 1 Decimal-nummer : Navn: Klasse: Dato: Indhold IS-BJØRN 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvad kan en stor han veje? 3. Hvad

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK 10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK (223) Kommentarer21. maj 2012 Denice Brun underfacebook, Sociale medier Vi bruger i gennemsnittet 6 timer om måneden på Facebook, derfor kender de fleste nok de gængse

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Skema m. ordforklaring.

Skema m. ordforklaring. Skema m. ordforklaring. Tegning Ord Brug ordet Brandbil Lav en sætning med ordet Stol Ordklasser. Kasser skuffer - ruse Substantiv navneord Adjektiv tillægsord Verbum udsagnsord Læg/ sorter ordkortene

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse.

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL Lærervejledning STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL er tænkt som et supplement til den almindelige staveundervisning.

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere