Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen"

Transkript

1 Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige faglige områder i elevhæftet findes tilsvarende områder i computeren. Når eleven har fået præsenteret det nye stof i elevhæftet, giver computerprogrammet på flere forskellige måder mulighed for yderligere træning af det samme stofområde. Computerprogrammet Stavevejen 3 er et internetbaseret program hvor hver bruger har sin egen personlige version af programmet, og brugeren har adgang til programmet alle steder hvor der en internetforbindelse. Det vil sige at eleven har adgang til programmet på skolen, i hjemmet og alle andre steder hvor eleven har mulighed for at komme på internettet. Stavevejen 3 er et individuelt og personligt program. Det betyder at elevens navn bliver vist på programmets hovedmenu, at elevens resultater bliver gemt i en logbog som kun eleven og læreren har adgang til, at programmet kan tilpasses den enkelte elev med bl.a. individuelle ordlister, at alle udskrifter bærer elevens navn m.m. At Stavevejen 3 er et personligt program betyder at også læreren har sin egen version af programmet. Lærerversionen er identisk med elevversionen, men i lærerversionen er der endvidere en række funktioner som kun læreren har adgang til. Funktioner som bliver omtalt nærmere under omtalen af lærerversionen. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen

2 Lærere og elever logger på Stavevejen med Uni-login: Har en elev ikke et Uni-login, kontaktes skolens egen uni-login-administrator. Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. Første gang Stavevejen 3 bliver åbnet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun få minutter, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Programmet skal anvendes sammen med et meget stort antal internetbaserede programmer, så derfor har de fleste skoler programmet installeret i forvejen, og de steder skal man ikke installere det igen.

3 Stavevejen 3 - indhold Computerprogrammet består af 11 forskellige programmer hvor eleverne arbejder med de samme områder som de har mødt i elevhæftet. Programmerne er udformet som små legeagtige spil. Herudover er der en Ordbog hvor alle ordene fra de forskellige programmer er samlet og et program med orddiktater hvor eleven kan skrive orddiktater med forskellige ordlister. Endvidere er der et evalueringsprogram og en logbog som automatisk opsamler og gemmer elevens arbejde. Mexicospillet Der er 4 forskellige ordlister i Mexicospillet. Ordliste 1: øg eller øj Ordliste 2: eg eller ej Ordliste 3: Forvekslingsord Ordliste 4: Udsagnsord I spillet bliver der vist en sætning hvori der mangler nogle bogstaver, et ord eller en endelse afhængig af den valgte ordliste. Forskellige steder på skærmen bliver der vist løsningsforslag, og elevens opgave er at vælge den rigtige løsning. Løsningsforslagene bliver kun vist et par sekunder før de flytter til et andet sted på skærmen. Eleven skal derfor nå at orientere sig, vælge den rigtige løsning og skyde på den med musen. Eleven vælger ved at pege med musen og skyder ved at klikke med venstre museknap. Spillet startes ved at klikke på skiltet Start. Fra det øjeblik tæller tiden nedad vist ved den brændende lunte i bunden af billedet. Eleven skal nå at skyde 20 rigtige løsninger inden for tidsrammen. Hvis de 20 løsninger ikke nås, eksploderer det gevær som eleven skyder med, og spillet slutter. Krydsord Dette program træner stavning af navneord, tillægsord og udsagnsord. I spillet skal eleven løse en ordkryds ved at skrive den rigtige form af et ord som bliver vist eller dikteret i grundform sammen med en sætning.

4 Der er 2 forskellige ordlister i Krydsord. Ordliste 1: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord let niveau Ordliste 2: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord svært niveau I undermenuen skal eleven vælge mellem Se og skriv og Lyt og skriv afhængigt af om man vil se ordet som skal skrives, eller man vil høre det. Ved at klikke med musen på et tilfældigt felt på ordkrydsen bliver der vist en sætning og et ord i grundform, eller der bliver dikteret et ord. Elevens opgave er at skrive ordet i den form som det skal have i sætningen. Hver gang eleven vælger krydsordsspillet, skaber computeren en ny ordkryds som ikke har været benyttet før. Skyd og del Dette spil træner morfemdeling af afledninger og sammensatte ord. Der er 2 forskellige ordlister i Skyd og del. Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger I spillet er det elevens opgave at dele det viste ord i morfemer. Ordet kan deles så længe det er synligt på skærmen. Når ordet er delt korrekt, forsvinder de enkelte morfemer ud af skærmen, og et nyt ord kommer til syne. Ordet deles ved at skyde med flyet. Flyet kan bevæges til højre eller venstre med piletasterne. Man skyder ved at at trykke på piletasten pil op. Hver gang eleven har delt rigtigt, får hun/han point. Eleven skal samle så mange point som muligt, og det totale antal point bliver vist på skærmen. Ved spillets start har eleven 20 fejlskud som er vist skærmen. Hver gang eleven rammer forkert, bliver der trukket ét skud fra på tælleren. Når tælleren står på 0, er spillet slut. Man kan regulere hastigheden for det viste ord ved at klikke på plus- og minusknapperne.

5 Hvis man ikke får delt et ord, og ordet derfor rammer flyet, eksploderer flyet, og spillet er slut. Hvis man ikke kan nå at dele et ord eller er i tvivl om hvordan ordet skal deles, kan man rykke flyet ud i en af siderne og derved undgå at flyet bliver ramt af ordet. Sådanne mistede ord bliver overført til elevens logbog i kolonnen Forkert deling. I løbet af spillet kommer der meteorer og stjerneskud ned over skærmen. Tredje gang flyet bliver ramt, eksploderer det, og spillet er slut. Eleven skal altså navigere flyet væk fra meteorerne og stjerneskuddene for ikke at blive ramt. Rumspillet Dette spil træner bøjning af tillægsord, navneord og udsagnsord idet elevens opgave er at vælge den endelse som passer til det viste ord. I spillet optræder kun regelmæssigt bøjede ord. Der er således ingen ord med vokalændring, bortfald af e under bøjning eller udsagnsord med r-problemer, men der er ord som får dobbeltkonsonant ved bøjning. Scenen er et sted i rummet hvor der svæver meteorer rundt. På hver meteor er der skrevet en endelse. Når spillet starter, præsenteres en sætning hvori et af ordene står i stammeform det mangler altså endelse. Det er så elevens opgave at bestemme hvilken endelse der skal sættes på ordet for at det kan passe ind i sætningen. Eleven fanger endelsen ved at klikke på den. Herefter vil en rummand komme og hente endelsen og sætte den på ordet. Eleven skal selv afgøre om der kommer dobbeltkonsonant i ordet når det får tilført endelsen. Hvis det er tilfældet, kan eleven tilføje en konsonant til stammen ved at klikke med musen på den store måne i nederste venstre hjørne. Ved nogle bøjningsformer skal eleven bruge mere end én endelse, fx i ordet bilerne er der anvendt endelserne -er og -ne. Eleven kan fjerne endelser fra ordet ved at klikke på knappen Fortryd. Eleven får 20 sætninger, og der bliver vist på skærmen hvor mange rigtige svar eleven har opnået. Hver gang eleven laver et rigtigt ord, vil han bygge en del på en rumstation. Og hvis eleven laver alle 20 ord rigtige, vil rumstationen blive bygget helt færdig.

6 Sprogspillet I dette spil arbejder eleverne med alle bøjningsformer af navneord, tillægsord og udsagnsord, med forvekslingsord, med skelnen mellem ej og eg, øj og øg samt skelnen mellem brug af store og små begyndelsesbogstaver. Spillet finder sted på månen, og aktørerne er astronauter. Den astronaut som først får svaret rigtigt på 4 spørgsmål i hver af de fire kategorier, vinder retten til at gå om bord i rumskibet og flyve tilbage til jorden. Man kan vælge at spille med en, to eller tre astronauter hvor hver astronaut kan være en elev. Det vil sige at spillet kan spilles af indtil tre elever ad gangen. Antallet af spillere afgøres på første side ved at klikke på firkanten med det ønskede antal spillere. Man kan vælge mellem to måder at få præsenteret prøveordene på. Den ene mulighed er Se og skriv hvor man ser prøveordet i grundform, og den anden mulighed hvor man hører ordet, men ikke ser det. Valget foretages på introduktionssiden ved at klikke på henholdsvis Se og skriv og Lyt og skriv. Der er fire kategorier i spillet: Navneord, tillægsord, udsagnsord og andre. Eleven skal svare rigtigt på 4 spørgsmål i hver kategori for at blive færdig. I øverste højre hjørne af skærmen er der en resultattavle for hver spiller, og her kan man se hvor langt man er i spillet og hvilke kategorier man mangler at besvare spørgsmål i. Spillepladen er inddelt i felter som har farverne lyserød (navneord), grøn (tillægsord), blå (udsagnsord) og lilla (andre). Spillet startes ved at klikke på den lille kugle i øverste venstre hjørne. Kuglen vil herefter vise det antal felter som astronauten skal flytte sig. Eleven kan bevæge sin astronaut i den retning pilene viser ved at klikke med musen på én af de to pile som er ved astronauten. På den måde er der mulighed for at vælge hvilken kategori man ønsker at besvare. Man kan altid se hvilken astronaut der skal besvare et spørgsmål da hans resultattavle er omgivet af en grøn firkant. Når astroanuten har bevæget sig hen på et felt, kommer et spørgekort til syne. Spilleren skal svare på spørgsmålet ved at skrive hele prøveordet i den rigtige form. Ved rigtigt svar får spilleren markeret et felt i den pågældende kategori i sin resultattavle. Ved forkert svar får man ikke point. Når en spiller har alle felter i resultattavlen fyldt, skal han vælge den nærmeste vej ind mod rumskibet. Astronauten vil automatisk dreje ved den første vej som fører ind til rumskibet.

7 Hvis eleverne ikke bliver færdige med spillet i én time, er det muligt at gemme spillet og åbne det igen på et senere tidspunkt. Spillet gemmes ved at klikke på knappen Gem spil. Når spillet åbnes igen, vil der på første side komme en knap med teksten Åbne gemt spil. Ved at klikke på knappen bliver det gemte spil åbnet i den stilling det havde da det blev gemt. Der føres ikke logbog i Sprogspillet. Flyspillet Der er 6 forskellige ordlister i Flyspillet. Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord For at flyet kan komme i luften, skal det påfyldes benzin. Det sker ved at eleven skriver 10 ord i den rigtige form den form der passer ind i den viste sætning. På benzinmåleren i højre side af billedet kan man hele tiden se hvor meget benzin der er på flyet. Når de 10 ord er skrevet, er eleven klar til at flyve. Opgaven går ud på at styre flyet gennem en bane og samtidig fange de figurer der kommer til syne undervejs. Eleven styrer flyet med piletasterne og fanger figurerne ved at flyve ind i dem. Mens flyet flyver, bruger det benzin. Derfor skal eleven nå at fange alle figurerne inden benzinen slipper op. Dog kan flyet få ekstra benzin på ved at fange de små, blå balloner der dukker op rundt omkring på banen. Herved kan eleven holde flyet i luften i længere tid. Hvis eleven styrter med flyet eller flyver ind i en forhindring, mister flyet benzin, og det er nødvendigt at fylde ny benzin på. Det sker ved at eleven skriver tre ord som igen skal passe ind i de viste sætninger. Hvis eleven kommer væk fra banen eller flyver tør for benzin, stopper spillet, og eleven skal starte forfra. Der føres ikke logbog i Flyspillet.

8 Bogstavnet I Bogstavnettet er der en ordliste hvor eleverne kan træne et udvalg af svære ord. I et bogstavnet gemmer der sig 12 forskellige ord. Ordene er vist i højre side af skærmbilledet. Det er elevens opgave at finde de 12 ord blandt bogstaverne i nettet. Man vælger et bogstav ved at klikke på det med musen. Valgte bogstaver bliver blå. Når alle bogstaver i et ord er valgt, bliver bogstavfelterne automatisk grønne, og man har derved fundet et ord. Fundne ord skifter farve i listen i højre side. Herved kan man se hvilke ord man mangler at finde. Man kan slette et blåt bogstav ved at klikke på det. Man kan fjerne alle blå bogstaver på én gang ved at klikke på et tilfældigt bogstav i nettet der ikke ligger op ad de blå bogstaver. Der føres ikke logbog i Bogstavnettet. På Sporet I dette spil kan eleverne træne sortering af ord i ordklasser. Ordklasserne er udsagnsord, navneord og tillægsord. I spillet bliver der øverst i skærmbilledet vist en sætning hvori et af ordene er fremhævet. Elevens opgave er at afgøre hvilken ordklasse det fremhævede ord tilhører. Herefter skal eleven styre et tog ind i den rigtige tunnel. Eleven styrer med piletasterne højre, venstre og pil ned. For at styre toget ind i tunnellen med navneord klikkes på pil til venstre, og for at styre toget ind i tunnellen med udsagnsord klikkes på pil til højre. For at styre toget ind i tunnellen med tillægsord klikkes på pil ned. På de små togsporsvisere kan man se hvilket spor toget vil køre ad. Ved hvert spor findes lyssignaler. Signalerne viser med grønt og rødt lys hvilke spor der er åbne, og hvilke der er lukkede. Eleven skal sortere så mange ord som muligt uden at lave fejl. Spillet fortsætter indtil eleven har lavet tre fejl, og antallet af lokomotiver i højre øverste hjørne viser hvor mange fejl eleven endnu må lave.

9 Efterhånden som eleven får sorteret ord, vil togets hastighed stige hvorved det bliver vanskeligere for eleven at styre toget da tiden til at reagere bliver kortere. Der føres ikke logbog i På sporet. Del i morfemer I dette program skal eleverne dele ord i morfemer. Delingen foregår ved at eleven peger på det sted i et vist ord hvor ordet skal deles. Cursoren ændrer sig til en lodret streg når den er over ordet. Herved bliver det nemmere at dele det rigtige sted. Ved klik bliver ordet delt, og delestedet vises med en bindestreg. Hvis delingen er forkert, kan eleven klikke på bindestregen for at ophæve delingen og dele et andet sted. Når eleven mener at være færdig med delingen, klikker hun/han på knappen Ret, og resultatet vises. Der er 2 forskellige ordlister i programmet. Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger Monsterspillet Der er 5 forskellige ordlister i Monsterspillet. Ordliste 1: Vanskelige ord Ordliste 2: Hyppige ord Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Drilske vokaler Ordliste 5: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Monsterspillet går ud på at eleven skal fange et monster. Der kan være én eller to spillere om spillet, og spillerne styrer med piletasterne eller de bogstavtaster der er vist på introduktionssiden til spillet. For at få lov til at starte spillet skal eleven først skrive 10 ord korrekt stavet.

10 Puslespil Der er 10 forskellige ordlister i Puslespillet. Ordliste 1: Navneord Ordliste 2: Udsagnsord Ordliste 3: Tillægsord Ordliste 4: Forvekslingsord Ordliste 5: j eller g? Ordliste 6: Store eller små bogstaver Ordliste 7: Øveord Ordliste 8: Drilske vokaler Ordliste 9: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 10: Ord med stumme bogstaver Der kan vælges mellem Se og skriv og Lyt og skriv I listerne med navneord, udsagnsord og tillægsord trænes alle bøjningsformerne som er gennemgået i Stavevejen 3. Listen Forvekslingsord rummer ord der udtales ens, men staves forskelligt og derfor ofte staves forkert. Det er ord som hår hård. I listen j eller g? trænes ord hvor man ikke kan høre om ordet staves med j eller g. Det er ord som leje, lege, meget, bøjle, nøgle. I listen Store eller små bogstaver trænes brugen af store og små begyndelsesbogstaver. Listen Hyppige ord rummer ord som bruges ofte og som kan være svære at stave. Spillet er et puslespil hvor man skal sætte brikker korrekt sammen og derved danne et billede. Puslespillet startes ved at vælge ordliste. Herefter kommer en ny side: Vælg Lyt og skriv eller Se og skriv. Vælg på næste side det billede der skal laves som puslespil. Klik på et billede, og en ny side kommer frem hvor billedet nu er delt i 30 brikker. Opgaven er at flytte brikkerne hen på deres rigtige plads.

11 I højre side af skærmbilledet står der en sætning. Hvis der er valgt Se og skriv, vil der også stå et ord i parentes efter sætningen. Hvis der er valgt Lyt og skriv, vil ordet blive oplæst af computeren. Skriv ordet i den form som passer i sætningen, og klik herefter på Entertasten. Hvis ordet er skrevet rigtigt, er det muligt at flytte en af brikkerne i puslespillet. Hver gang der skal flyttes en brik, skal der altså først skrives et rigtigt ord. Når puslespillet er samlet, vil programmet oplyse hvor mange forsøg der er anvendt. Orddiktat I orddiktat kan eleverne arbejde med forskellige ordlister ved at programmet dikterer eller viser et ord i grundform sammen med en sætning. Eleven skal skrive ordet i den form der passer i den viste sætning. Hver orddiktat består af 20 forskellige ord der er tilfældigt valg blandt ordlistens samlede ordforråd. Programmet startes ved at vælge ordliste og på næste side vælge Se og skriv eller Lyt og skriv. Der er 9 forskellige ordlister i Orddiktat. Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord Ordliste 7: Drilske vokaler Ordliste 8: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 9: Ord med stumme bogstaver Når eleven har valgt Se og skriv, er der to ikoner i øverste venstre hjørne på øvesiden. Et ikon for lyd som ved klik vil gentage oplæsningen af det ord som hører til feltet der er i fokus. Det andet ikon er et øje som ved klik viser det aktuelle ord en ekstra gang. Det er kun muligt at se ordet én ekstra gang. Når eleven klikker på øjet for at se ordet en ekstra gang, registreres det i logbogen under kolonnen Se ord. Når eleven har valgt Lyt og skriv, er det kun ikonet for lyd der er synligt på øvesiden. Når eleven er færdig med en orddiktat, kan hun/han rette i ordene indtil der klikkes på knappen Færdig. Så låses programmet og ved klik på knappen Ret, vil ordene blive rettet og samlet i logbogen. Der er

12 adgang til logbogen ved at klikke på knappen Detaljer som findes både på øvesiden og i undermenuen til Orddiktat. Ordbog Ved at klikke på knappen får man adgang til ordbogen i Stavevejen 3. I ordbogen findes alle de ord som eleverne kan møde i de forskellige programmer. Ved at klikke på et bogstav på ordbogens venstre side, vil alle ord der begynder med det pågældende bogstav, blive vist i ordbogens højre side. Med fed skrift er ordets opslagsform vist, og på linjen under er ordet vist i bøjningsformer. Navneord er opgivet i bestemt ental, ubestemt flertal og bestemt flertal. Udsagnsord er opgivet i nutid, datid og kort tillægsform. Tillægsord er opgivet i intetkøn, bestemt form/flertal, 2. grad og 3. grad. Til hvert ord og hver bøjningsform af ordet er der en sætning som viser et eksempel på hvordan ordet kan anvendes i den valgte form.

13 Når der klikkes på ordet i grundform, vil den tilhørende sætning blive vist. Når der klikkes på en bøjningsform, vil der blive vist en sætning hvori den valgte bøjningsform passer. Ved at klikke på højttalerknappen kan man få oplæst ordet i opslagsformen. Evaluering I dette program kan eleven få evalueret sine stavefærdigheder. Der er tre evalueringstekster i programmet, og eleven vælger den ønskede tekst ved at klikke på knappen i undermenuen for programmet. Evaluering 1 kan anvendes efter repetitionsafsnittet i elevhæftet. Evaluering 2 kan anvendes efter side 27 i elevhæftet, og Evaluering 3 kan anvendes når eleverne er færdige med elevhæftet. Evalueringsteksterne er udfyldningsdiktater hvor eleven skal skrive de manglende ord. Hele teksten bliver dikteret af programmet. Når eleven klikker på knappen Start, vil programmet diktere den første sekvens, og eleven kan så skrive det/de manglende ord på linjestykket. Eleven kan få oplæsningen gentaget ved at klikke på den linje ordet skal skrives på. Ved klik på Enter, fortsætter dikteringen med næste sekvens. Når eleven har skrevet teksten, gennemset og rettet den, klikker eleven på knappen Færdig. Herved bliver teksten låst, og det er ikke længere muligt at foretage rettelser i teksten. Herefter kommer en knap med teksten Ret til syne. Ved at klikke på den knap vil eleven automatisk få sin tekst rettet af programmet. Rigtige bogstaver vil blive grønne, og forkerte bogstaver røde. Ved at klikke på et ord i teksten kan man få en detaljeret meddelelse frem som fortæller hvilke fejl eleven har lavet i det pågældende ord.

14 Samtidig med at eleven klikker på knappen Ret, kommer en ny knap med teksten Se resultat til syne. Ved at klikke på den, kommer man ind i logbogen hvor der er en oversigt over elevens resultater i evalueringen. Her kan resultaterne udskrives. På sidste resultatside er der en opsummering af elevens fejlskrevne ord fordelt på fejltyper: Programmet inddeler elevens fejl i følgende fejltyper. For få bogstaver Forkert konsonant Forkert vokal

15 Mangler dobbeltkonsonant Overflødig dobbeltkonsonant Mangler stumt bogstav Overflødigt stumt bogstav Fejl i endelse ved navneord Fejl i endelse ved tillægsord Fejl i endelse ved udsagnsord Sammensætningsfejl Forkert brug af stort/lille bogstav Fejl rækkefølge Andre fejl Forkert ord Fejltypen Mangler stumt bogstav bliver anvendt både om stumt h, stumt d og stumt g. Sidstnævnte er også anvendt når g mangler i ng-lyden, selv om g ikke er fuldstændig stumt i denne lyd. Fejltypen anvendes også i et ord som lige der både kan udtales med stumt g og med en j-lyd. Målet med evalueringsprogrammet har været at give elev og lærer en nem og hurtig mulighed for at få et billede af en elevs aktuelle stavestandpunkt. Et billede som kan aflæses let og entydigt, og som kan danne grundlag for at bestemme den videre staveundervisning for den enkelte elev. Da et computerprogram trods alt ikke er selvtænkende, kan dette evalueringsprogram heller ikke give nøjagtige oplysninger om alle mulige varianter af et ord, men kun give oplysninger om de fejl som med en vis sandsynlighed kan forventes hos elever der befinder sig omkrig det stavetrin som Stavevejen 3 arbejder på. I enkelte tilfælde kan der forekomme fejlskrevne ord som programmet ikke er i stand til at analysere helt korrekt, og derfor vil give mangelfulde eller forkerte oplysninger om. For at gøre evalueringsresultatet så letaflæseligt og overskueligt som muligt, er der lavet visse begrænsninger i den måde programmet retter på og det antal fejltyper som programmet opererer med. Det indebærer at programmet vil give meddelelsen Forkert ord når mere end 70% af et ord er stavet forkert. Hvis en elev har lavet andre fejl end de fejltyper som vi mener er relevante at undersøge for, vil programmet give meddelelsen Andre fejl. I sådanne tilfælde må lærer og elev altså selv analysere ordet for fejltyper. På de næste sider er de tre evalueringstekster vist i deres helhed. Det er også muligt at få udskrevet de tre evalueringstekster i lærerversionen af programmet. Se nærmere herom under omtalen i lærerversionen.

16 Evaluering 1 Den listige ræv Del 1 Ræven kommer ud fra sin hule. Han er meget sulten. Oppe i et træ sidder kragen med en luns kød i næbbet. - Du har sådan en smuk stemme, siger ræven. - Jeg elsker at høre dig synge. - Det må jeg nok sige, mumler kragen stolt. - Må jeg høre en af dine smukke sange? spørger ræven. Kragen lukker næbbet op for at begynde. I det samme taber den kødet som falder lige ned på jorden. Ræven snupper det og løber hjem i sin hule og spiser kødet. Del 2 At ræven kan være et snedigt dyr, viser denne historie. Ude på landet boede en familie i et lille hus. Ved huset var der en hønsegård. En vinter med streng frost kom ræven ofte og fangede én af hønsene. Ræven blev frækkere og frækkere, så en dag satte manden sig med sit gevær og ventede på ræven. Da den kort efter luskede frem fra skoven, skød han efter den. Ræven faldt om, og manden hentede en sæk til at have den døde ræv i. Men manden ramte ikke ræven, den spillede blot død så da manden var gået, rejste ræven sig og skyndte sig væk. Da han vendte tilbage, fandt han kun dens friske spor i sneen. Evaluering 2 Helen Keller Familien Keller fik i 1891 et sundt og velskabt barn som de kaldte Helen. To år efter sin fødsel fik Helen en alvorlig sygdom som gjorde at hun mistede både hørelsen og synet. Hendes mor og far blev meget ulykkelige. De syntes det var synd for Helen, og derfor forkælede de hende ud over alle grænser. Da Helen nåede skolealderen måtte forældrene beholde hende hjemme, men efterhånden fik de problemer med Helen som blev mere og mere ustyrlig. Så prøvede forældrene at skaffe en lærer til hende, og de fik kontakt til Anne som selv havde været blind. Derfor vidste hun hvor svært det er

17 at komme i forbindelse med andre når man mangler ikke én, men to af sanserne. Anne begyndte med at skrive ord i Helens håndflade, mens Helen følte på tingene med den anden. Men Helen kunne ikke forstå hvad Anne forsøgte at lære hende indtil Anne en dag lod vandet løbe ned over Helens ene arm og samtidig skrev ordet på den anden. Så gik der pludselig et lys op for hende, og hun smilede fornøjet. Fra den dag gik det fremad i hurtigt tempo. Mange år senere lærte Helen også at tale, og den begavede pige kom senere på universitetet. Den voksne Helen rejste rundt i hele verden og fortalte om sit liv. Evaluering 3 Den stribede kat Når en tiger sniger sig ind på sit bytte gennem højt græs, er den næsten umulig at få øje på. Men det har dog vist sig at striberne ikke har været til stor nytte over for mennesket. Tigeren er blevet forfulgt fordi man frygtede den, og fordi pelsen var mange penge værd. Tidligere levede den over det meste af Asien, med undtagelse af Japan, men i dag er der ikke mange tilbage nogen steder. I Sibiriens kulde finder man den største af alle arter, men der er kun omkring 250 sibiriske tigre tilbage. Også i Indien er den truet, men her er den heldigvis blevet fredet. Tigeren har forskellige måder at nedlægge sit bytte på. Smådyr bider den ihjel, store dyr kvæler den ved at bide sig fast i struben. Tigeren er en dygtig jæger, og det går som regel hurtigt når den dræber vilde dyr. Tigeren er i familie med løven, men den færdes ikke i flokke som løven. Den har sit eget område hvor den jager. Den sætter sit mærke ved at tisse på buske for at fortælle hvor grænserne går. Lugten får andre til at holde sig væk. Fakta om tigeren: Tigeren er en kat ligesom løven, leoparden og jaguaren. Den får to unger. Når killingerne bliver født er de blinde. Som nyfødte er de på størrelse med en kat. De voksne kan veje op til 250 kg. Tigeren har skarpe kløer. En tiger æder kg kød hvert år. Dens føde består af bøfler, hjorte og mindre dyr samt fugle. Tigeren er stærkere end løven. En jagende tiger kan tilbagelægge km på én nat.

18 Logbog I Stavevejen 3 har hver elev sin egen logbog som opsamler og gemmer elevens arbejde. Eleven har adgang til logbogen i de enkelte spils undermenuer eller via fanebladet Logbog: Her kan man se hvor mange gange eleven har trænet det enkelte spil og hvilket resultat der er det bedste. Ved at klikke på knappen Se resultat kan man se en detaljeret oversigt over hvilke ord eleven har arbejdet med, hvilke ord der er skrevet rigtigt, og hvilke der er skrevet forkert. Læreren har fra sin hovedmenu adgang til alle elevernes logbøger, ligesom det er muligt for læreren at skrive kommentarer til eleven. Lærerkommentarer Fanebladet Lærerkommentarer giver eleven adgang til en oversigtsside som viser hvilke meddelelser læreren har skrevet til eleven. Se også under omtalen i lærerversionen.

19 Oversigt Computerprogrammer i Stavevejen 3 Mexicospillet Ordliste 1: øg eller øj Ordliste 2: eg eller ej Ordliste 3: Forvekslingsord Ordliste 4: Udsagnsord Krydsord Ordliste 1: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord let niveau Ordliste 2: Bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord svært niveau Skyd og del Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger Rumspillet Ordliste 1: Navneords bøjning Ordliste 2: Tillægsords bøjning Ordliste 3: Udsagnsords bøjning Sprogspillet Navneord alle former Tillægsord alle former Udsagnsord alle former ej/eg, øj/øg, forvekslingsord, store/små bogstaver Flyspillet Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord

20 Bogstavnettet Ordliste 1: Svære ord På sporet Sortering af ord i ordklasserne navneord, tillægsord og udsagnsord Del i morfemer Ordliste 1: Sammensatte ord Ordliste 2: Afledninger Monsterspillet Ordliste 1: Vanskelige ord Ordliste 2: Hyppige ord Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Drilske vokaler Ordliste 5: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Puslespillet Ordliste 1: Navneord Ordliste 2: Udsagnsord Ordliste 3: Tillægsord Ordliste 4: Forvekslingsord Ordliste 5: j eller g? Ordliste 6: Store eller små bogstaver Ordliste 7: Øveord Ordliste 8: Drilske vokaler Ordliste 9: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 10: Ord med stumme bogstaver Orddiktat Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Vokaler sammen med r Ordliste 4: Forveksling j og g Ordliste 5: Afledninger Ordliste 6: Sammensatte ord Ordliste 7: Drilske vokaler Ordliste 8: Enkelt- eller dobbeltkonsonant Ordliste 9: Ord med stumme bogstaver

21 Stavevejen 3 lærerversion Lærerversionen af Stavevejen 3 er identisk med elevversionen, men lærerversionen indeholder nogle faciliteter som kun læreren har adgang til og brug for. Når læreren har logget sig på med sit Uni-login, kommer følgende hovedmenu til syne: Læreren vælger sin klasse ved at at klikke på Vælg klasse. Hovedmenuen er identisk med den hovedmenu der er i elevernes version, bortset fra knappen Protokol.: Ved klik på et ikon på hovedmenuen får læreren mulighed for at låse eller åbne for den valgte programdel. Det har især betydning i programmet Evaluering hvor eleverne ikke bør have adgang til programmet før de skal skrive en af evalueringerne. Og det kan læreren styre ved at åbne eller låse for en evaluering. I Evaluering kan læreren se elevernes resultat og udskrive resultaterne. Resultaterne kan ses som enten en oversigt der viser antallet af rigtige og forkerte og fejlskrevne ord fordelt på fejltyper, eller en mere detaljeret resultatoversigt der viser hvordan eleven har skrevet hvert enkelt ord.

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2013-06-12 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Rette bunkefejl i Legacy

Rette bunkefejl i Legacy Rette bunkefejl i Legacy - med programmet Microsoft Access Indhold Programmet Microsoft Access... 1 Oprette korte stednavne... 3 Den tunge måde at rette på... 3 Den lettere måde... 4 Slette stednavne...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel)

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) PILOT 3 > REGISTRERINGSSKEMA > 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Barnet skal

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Mobil App. Login på appen

Mobil App. Login på appen Mobil App For at få fornøjelse af KEEP SAILING, skal du hente vores app, som du bruger til at tracke selve turen med, samt tage billeder undervejs. På den måde kommer der data i din logbog, som du derefter

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere