Kom & Kvit Manual til koordinator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom & Kvit Manual til koordinator"

Transkript

1 Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013

2 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat, et visitkort eller anden form for markedsføring Borgeren tilmelder sig via en af de mange veje til Kom & Kvit: - herfra er der link til kommunens tilmelding - Stopliniens rådgivning, Stoplinien tilmelder borgeren - Borgeren tilmelder sig på kommunens hjemmeside. Kommunens koordinator modtager tilmeldingen og sætter et rullende forløb i gang med en eller flere rådgivere. Forløbet administreres f.eks. via Borgeren møder andre borgere ved møderne. Ikke nødvendigvis de samme hver gang, da gruppen ruller, og nye kan komme til hen ad vejen, ligesom nogle kan forlade gruppen Borgeren bliver røgfri med støtte fra de andre deltagere og med rådgiveren som formidler Forløbet indberettes til Rygestopbasen.dk Denne manual beskriver koordinators opgaver i forløbet Manualen findes også på

3 3 Indhold og overblik over koordinatorens opgaver Forord: Velkommen som koordinator for Kom & Kvit Side 4 1. Rygestoprådgiverne: Find nogle erfarne rygestoprådgivere og tilmeld dem et to-dages Kom & Kvit-kursus hos Kræftens Bekæmpelse 2. Planlæg tid og sted for Kom & Kvit-møderne. Holdene ruller kontinuerligt. 3. Send bud efter en kampagne-cd med de grafiske filer, du kan bruge i markedsføringen Side 6 Side 7 Side 8 4. Administration foregår på Rsiden.dk Side 9 5. Planlæg din markedsføring a. Elektronisk markedsføring: Beslut, hvilken side, skal linke til i jeres kommune. b. Markedsføring med tryksager Side 10 Side 10 Side Overblik: Struktur og rullende gruppe Side Anbefalede minimumstandarder for Kom & Kvit Side Inspiration: Eksempler på pressemeddelelser Side 17 Kom & Kvit - Manual til koordinator Kræftens Bekæmpelse. Tekst: Karin Mejding. 3. udgave, december 2013.

4 4 Forord Velkommen som koordinator for Kom & Kvit Blandt rygestoprådgivere og -koordinatorer har der længe været et ønske om at kunne tilbyde rygere et nyt og anderledes koncept. Kom & Kvit imødekommer disse ønsker, samtidig med at det basalt bygger på samme viden om rygning og rygeafvænning som de tidligere (og stadig velfungerende) koncepter: Rygestop i grupper og Individuelt rygestop. Det er vigtigt, at rådgiveren har erfaringer med sig fra en af disse to tilgange, når hun skal arbejde med Kom & Kvit. Hvad er Kom & Kvit Kom & Kvit er et fleksibelt tilbud om hjælp til rygestop. Rygeren tilbydes en individuel samtale, møder med andre rygere, telefonopringninger, sms er og s. Der holdes regelmæssige møder (ugentligt eller hver anden uge). Den enkelte ryger vælger selv, hvilke af disse han vil deltage i. På møderne vil man blive mødt af billeder, film- og lydklip og et stort fokus på gruppedynamikken frem for viden og skriftlige materialer. Materialerne er produceret til formålet, og de kan håndteres af en erfaren rygestoprådgiver, som har deltaget i et todages suppleringskursus efter grundkursus til rygestoprådgiver. Baggrund Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Sund By Netværket, Danmarks Apotekerforening og Kræftens Bekæmpelse, og i pilotfasen efteråret 2010 er det afprøvet i fire kommuner. Erfaringer og anbefalinger fra pilotprojektet er nu indarbejdet i konceptet. Gevinster Kom & Kvit-konceptet appellerer til nye grupper af rygere, som har været svære at nå med de tidligere koncepter. Her er mere fleksibilitet og valgfrihed og ingen skriftlige materialer. Med Kom & Kvit er der gode muligheder for at imødekomme de rygere, som ikke ønsker at binde sig til en fast kursusrække. De kan selv sammensætte deres eget individuelle forløb. Ryger og rygestoprådgiver mødes først til en indledende samtale. Den skal afdække rygerens behov og ønsker, og der lægges en plan for det videre forløb. Sms er eller s til rygestopperen er et vigtigt tilbud undervejs i forløbet. for rygeren Der skal helst være et kontinuerligt tilbud. Så kan rygeren begynde i rådgivning og gruppe samme uge, som han tilmelder sig. Han bliver mødt, mens han er parat til rygestoppet. Derudover får rygeren en oplevelse af, at rygestoppet ligger i hans egne hænder, at han selv skal træffe nogle aktive valg, og at der er mulighed for hjælp og opbakning hen ad vejen. Tilbuddet er fleksibelt, man vælger selv, hvor mange møder man vil deltage i, og hvilken hjælp man ønsker derudover (telefonopringninger, sms er eller s). for gruppen Gruppen kan have forskellig sammensætning fra den ene mødegang til den næste. Det giver et godt samspil og en god variation, at rygerne ikke alle befinder sig helt det samme sted i deres stopforløb: Erfarne stoppere kan give hjælp og erfaringer videre til dem, som endnu ikke er stoppet. Det er en gevinst for de nye og en god oplevelse for de andre, at deres erfaringer bliver værdsat. for rådgiveren Rådgiveren får hurtigt et godt kendskab til den enkelte ryger, fordi den indledende samtale er obligatorisk.

5 5 Derfor skal der ikke bruges så meget energi på at lære den enkelte at kende på møderne. Det kommer den samlede gruppe til gode. For koordinator er der både velkendte og nye funktioner I denne vejledning finder du en beskrivelse af koordinatoropgaverne trin for trin. Nogle af dem ligner de administrative opgaver, der er ved de almindelige rygestophold. Andre opgaver er nye med Kom & Kvit. En sum af erfaringer Denne manual bygger på de samlede erfaringer fra pilotprojektet og på de erfaringer, som siden er indhøstet med Kom & Kvit i mange kommuner. Grundstammen i Kom & Kvit-forløb skal være fælles i de kommuner, som tilbyder konceptet, så man kan evaluere forløbene på tværs af landet. Derfor er der sidst i denne manual en række Anbefalede minimumstandarder, som vi henstiller til, at kommunen overholder. De er udarbejdet af udviklingsgruppen bag projektet. Vi håber, du vil finde det inspirerende at arbejde med det nye koncept. Venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse December 2013

6 6 Beslutningen om Kom & Kvit Kom & Kvit er et supplement til de traditionelle rygestoptilbud. Fordi konceptet er nyt og anderledes, giver det kommunen en naturlig anledning til at lave PR for det nye koncept i presse, på hjemmesider og i offentligheden med f.eks. trykt materiale. På den måde kan kommunen vise, at der udvikles og tilbydes nye metoder, som matcher behov hos mange rygere, der gerne vil stoppe. Ikke mindst hos grupper, som det har været svært at nå med de traditionelle tilbud. Når beslutningen er truffet, følger en række andre trin på vejen. Det tager lidt tid, og der skal nogle nye arbejdsgange til for at løbe et nyt koncept i gang. Men vurderingen er, at når det først er kommet i gang, vil Kom & Kvit kræve omtrent de samme ressourcer som et traditionelt rygestoptilbud kræver. Rådgiverens tid udnyttes godt, hvis de indledende samtaler kan holdes umiddelbart inden møderne med alle deltagere. 1. Rygestoprådgiverne De rådgivere, som skal arbejde med Kom & Kvit, skal have erfaring med rygestoprådgivning fra andre forløb. Den viden og det kendskab, de har fra tidligere rygestoprådgivning, er en afgørende faktor, når de skal til at arbejde på nye måder. Blandt dine erfarne rådgivere skal du udvælge nogle, som både har erfaringen og er klar til at bruge den på nye måder. Rådgiverne skal være erfarne, have evne til at planlægge og alligevel agere fleksibelt i en ny situation. Desuden skal de være gode til at facilitere og være nysgerrige efter at arbejde med et nyt koncept. To rådgivere pr. kommune Det anbefales at uddanne mindst to rådgivere i en kommune/et område. På den måde kan de sparre med hinanden og dække ferier, fridage og sygdom for hinanden. To kan også nemmere give mulighed for, at rygerne hurtigt kan blive mødt af et tilbud, når de har vist interesse for rygestop. Har du ikke mulighed for dette inden for din egen kommune, kan du undersøge, om det er muligt at alliere sig med en nabokommune eller flere. Nye opgaver for rådgiverne Rådgiverne skal have adgang til telefon og pc med internet. De skal kommunikere med rygerne på og sms via Rsiden.dk, og de kan administrere deres hold på samme sted. De må derfor ikke være bange for at gå i gang med opgaver ved pc en. Rådgivernes tid Tidsforbruget til rådgiverne fordeler sig lidt anderledes end ved normale kurser. Når forløbene først er etableret, vil det koste omtrent det samme som traditionelle kurser. I princippet er der ikke tale om hold og afsluttede undervisningsforløb som ved de gængse tilbud. Det er et rullende forløb, hvor deltagere kan hoppe ind og deltage, når de selv vil. Men der vil være en cyklus med otte emner, som gentages, mens deltagere kommer til og fra. Det er godt at signalere valgfrihed over for deltagerne, men det er også godt at fortælle dem, at det anbefales at prioritere forløbet for at få den bedste støtte undervejs i rygestoppet. Rådgiverne skal have tid til: En indledende samtale pr. deltager (ved fremmøde eller pr. telefon, hhv. ¾ og ½ time), mødegangene a 1½ time og tid til administration og kontakter imellem møderne på telefon, sms eller . Tilmeld rygestoprådgivere til kursus i det nye koncept Når du har fundet de rådgivere, som du ønsker at sende på kursus i Kom & Kvit, kan du få overblik over kommende kurser på

7 7 Kurset er nødvendigt, da både indholdet og rådgiverrollen er meget anderledes end det, der præsenteres på grundkurserne. Planlæg sparring med rådgiverne Første gang kommunen tilbyder Kom & Kvitkonceptet, er det nyt for både dig og rådgiverne. Det er en god ide at holde regelmæssig kontakt i denne fase. Planlæg f.eks. et månedligt møde med rådgiverne i de første måneder. Der kan være vigtige spørgsmål eller erfaringer, som det er godt at tage op i fællesskab. Hold evt. det første møde kort tid efter, at rådgiverne har været på kursus, og før de skal i aktion. 2. Planlæg tid og sted for Kom & Kvit-møderne Som koordinator skal du finde ud af, hvor den obligatoriske startsamtale og møderne kan finde sted. Startsamtale og fremmøde Den kommende/ny deltager møder først rådgiveren til en indledende samtale, og herefter kan deltageren hoppe ind på næste mødegang, hvis han er motiveret for rygestop og for Kom & Kvitkonceptet. De rullende Kom & Kvit-grupper fortsætter mange gange efter hinanden. Det anbefales at prøve Kom & Kvit af med mindst 12 møder efter hinanden, så man får en fornemmelse af det rullende koncept, hvor nogle deltagere bliver afsluttet, mens nye kommer til. Ideelt vil det være, hvis man kan sætte et forløb i gang uden slutdato. Stedet, hvor møderne bliver holdt, skal altså meget gerne være tilgængeligt i en længere periode. Tidspunktet Tidligt i forløbet skal du sammen med rådgiverne beslutte, hvornår møderækken kører. Deltagerne skal ikke vente med at komme i gang, til et hold er fyldt op. Der bør være et tilbud til dem ca. en uge efter, at de har vist interesse for rygestop, og der behøver ikke være mere end en lille gruppe til at begynde med. Flere kommer til hen ad vejen, når I annoncerer løbende. Det er essentielt. Når I begynder at annoncere for Kom & Kvit, skal I samtidig være klar med datoerne. En fast ugedag og et fast tidspunkt er en fordel. Møderne kan evt. også holdes på fast ugedag, men med to uger imellem. Deltagerne kan dukke op kort tid efter, at de har hørt om tilbuddet. Flere rådgivere har gode erfaringer med at lægge startsamtaler på samme ugedag som møderne, sådan at det er timen/timerne før mødet, der er sat af til dette. Det skaber sammenhæng for rådgiverne, at det kan lægges på samme dag. Stedet Det er naturligvis de lokale muligheder, der afgør, hvad der kan lade sig gøre. Der indgår ikke Power Point-præsentationer, tekster eller skriftlige øvelser i møderne. Til hver af de otte gange er der enten lyd eller film. Det skal der være mulighed for at se og høre (fra et usb-stik på en pc). Det er derfor nødvendigt med højttalere og projektor. Gruppen ruller Den rullende gruppe i Kom & Kvit er forskellig fra de traditionelle hold. Det faste skelet i forløbet er, at der er fastsat tid og sted for møderne. Samtidig ligger emnet for den enkelte mødegang fast. Møderne kører i en fast rækkefølge. Når en cyklus på otte emner er kørt igennem, startes igen med emne 1. Deltagersammensætningen varierer fra gang til gang, og de fremmødte befinder sig på forskellige stadier i forhold til deres rygestop. Rådgiverens rolle er at fremme gruppedynamikken, så alle bidrager, og så de nye føler sig velkomne og kan få gavn af, hvad de erfarne har oplevet og gjort.

8 8 3. Send bud efter en cd med grafiske filer (logo m.v.) Kræftens Bekæmpelse vil gerne hjælpe nye kommuner i gang med Kom & Kvit. Når jeres kommune ønsker at arbejde med det nye koncept, kan Kræftens Bekæmpelse gratis sende jer en cd med de grafiske filer, som kan bruges i jeres lokale markedsføring. Den indeholder følgende kampagnemateriale: Logo, designguide, eksempler på annonce, plakat, minifolder, webbanner og eksempel på Facebook-annonce. Alle disse er udviklet til markedsføringen af konceptet. I beslutter selv, hvordan der skal reklameres for konceptet i lokalområdet. Du kan rekvirere cd en ved at skrive til - Oplys dit navn, kommune og ønsket leveringsadresse, så modtager du kort derefter cd en med posten. Designguiden, som ligger på cd en bør overholdes; det betyder, at farver, skrifttyper m.m. er defineret på forhånd for at sikre genkendelighed i markedsføringen. Plakat og banner For- og bagside på 12-siders minifolder

9 9 4. Administration foregår på Rsiden.dk Rsiden.dk er et mødested for rygestoprådgivere og -koordinatorer. Her kan samles alle relevante dokumenter, informationer og kurser. Den rummer også et forum for udveksling af dokumenter. Rsiden.dk er også det sted, hvorfra rådgivere kan sende sms er eller s til deres deltagere på rygestopforløb hvad enten det er Kom & Kvit eller andre forløb. For at bruge disse funktioner skal man oprette en profil. Der kan oprettes to slags profiler: En koordinatorprofil og en rådgiverprofil. Nogle af siderne bruges af såvel koordinator som rådgiver de er ens. Andre er specifikke for koordinatorrollen. Der er flere og andre faciliteter knyttet til koordinatorrollen. Koordinator kan det samme som rådgiver plus lidt mere. Derfor findes der også to vejledninger til Rsiden. Manual for koordinatorer findes på Manual for rådgivere findes på

10 10 5. Planlæg din markedsføring Hvordan skal rygere i jeres kommune eller boligområde eller på en arbejdsplads blive opmærksom på, at de nu kan få et helt nyt tilbud om rygestop? Det kræver nytænkning og planlægning. Der arbejdes med rullende grupper, som hele tiden kan optage nye deltagere. Derfor skal der også løbende gøres reklame for tilbuddet. I kan bruge de kanaler for annoncering, som I plejer. Men benyt også lejligheden til at tænke i nye markedsføringsstrategier. Brug f.eks. de nye materialer, der er udviklet til Kom & Kvit. Eller find inspiration og gode eksempler på Rsiden.dk under Rekruttering. 5 a. Elektronisk markedsføring og velkommen til borgeren hedder hjemmesiden, som de trykte materialer henviser til. Den stilles gratis til rådighed for kommunerne af Kræftens Bekæmpelse. er en hjemmeside, som forklarer, hvad Kom & Kvit er. Desuden lægger Kræftens Bekæmpelse links på siden til de kommuner, som ønsker det. logoet på de sider, som borgeren møder. Det giver sammenhæng fra den ene hjemmeside til den næste. Relevante oplysninger, I skal bede om Du kan oprette en postkasse til formålet, inde i jeres postsystem, f.eks. Når du modtager oplysningerne her, sender du dem videre til rådgiverne, som skal bruge dem i forbindelse med startsamtalen. Også til dette kan du benytte Rsiden.dk Borgeren skal kunne give kontaktoplysninger (navn og telefonnummer eller adresse), så rådgiveren kan vende tilbage til borgeren og indgå en aftale om startsamtale. Om oplysningerne gives pr. telefon, i en eller I laver en skabelon til formålet, bestemmer I selv. Involvér evt. it- eller kommunikationsafdelingen, hvis I vil lave en skabelon til tilmelding. Elektronisk banner Du kan evt. lave et banner (tre billeder, som skal afløse hinanden). Det kan du evt. lægge ind nogle passende steder på kommunens hjemmesider, eller andre steder, hvor du kan indgå en aftale om det. Banneret skal naturligvis linke videre. Fra komogkvit-siden til kommunen Når borgeren har læst det, han vil på så følger han linket til sin egen kommune, f.eks. Sønderborg. Derfor skal Sønderborg Kommune være klar til at tage imod tilmelding og oplyse tid og sted for næste mødegang i Kom & Kvit. Kommunen kan selv vælge, hvad der skal møde den borger, som klikker på linket. Det kan være en skabelon til tilmelding, en adresse, oplysning om tid og sted. Formen afgør I selv i kommunen. Sørg for, at placere Kom & Kvit- Filerne, som skal bruges til at oprette banneret med, finder du på cd en. Det fungerer som en

11 11 billedannonce, hvorfra I kan linke til kommunens egne hjemmesider eller til af jer gør erfaringer med dette: Et klik på banneret med de tre billeder skal føre til en hjemmeside, hvor man kan læse mere og tilmelde sig elektronisk. I eksemplet herover henvises til rygestop i Viborg. Ønsker I at tilpasse det til jeres egen kommune, skal I have hjælp fra en grafiker. Billederne skal tilpasses i format til modulerne på jeres hjemmeside og køre som Flash-filer. Få hjælp af egen grafiker eller it-afdeling. Hvor skal banneret placeres? Prøv at få placeret banneret på så mange hjemmesider som muligt. Det kan lægges på kommunens egen hjemmeside, både på forsiden og på en relevant underside, f.eks. sundhedsafdelingens. Hvis man kan opnå aftaler om det, kan det også lægges på hjemmeside for idrætsforeningen, bydelssundhedsprojektet, stoplinien.dk (under kommunens oplysninger) eller beboerforeningen. Eksempel fra pilotprojektet Logo For at sikre genkendelighed er det en god ide at bruge Kom & Kvit-logoet i så mange sammenhænge, det er muligt. Du finder logoet på cd en. Annonce på Facebook? I pilotprojektet indgik annoncer på Facebook, og det var flere steder en ganske god ide. Efter pilotprojektet har det desværre ikke været muligt at rejse penge til at fortsætte med dette i fællesskab mellem flere kommuner. Hvis I i jeres egen kommune har lyst til og mulighed for at købe annonceplads på Facebook, skal I selv indgå aftaler med et bureau om det. Annoncerne på Facebook kan jo målrettes til bestemte postnumre. Det kunne være spændende, hvis det blev afprøvet men det er altså op til jer hver især. Prisen vil være den, som I selv kan forhandle jer frem til. Orientér gerne Kræftens Bekæmpelse, hvis nogen

12 12 5 b. Markedsføring med tryksager Gør reklame for konceptet så mange steder, I kan komme til det. Brug lokal-tv og -radio, hvis I har mulighed for det, brug beboerblad i boligområder, brug arbejdspladsers eller uddannelsessteders intranet. Brug kommunens hjemmeside. Løbende markedsføring er nødvendig. Annoncér lokalt Brug evt. et af annonceforslagene fra cd en eller udform jeres egen annonce og sæt Kom & Kvitlogoet ind i den. Materialerne til det finder du på cd en. Brug meget gerne nogle af de kanaler, du også anvender ved traditionelle rygestopkurser. Annoncér i ugeavisen eller andre steder. Husk at slå på, at dette er et nyt koncept, fleksibelt og individuelt. Husk at bruge logoet. Trykte materialer du kan bestille Der findes en plakat i to størrelser og en minifolder, som kan deles ud og gøre opmærksom på tilbuddet. Læs om bestilling af tryksager på næste side. Husk at orientere værten om, hvad det nye koncept går ud på. Der kan evt. opstå spørgsmål, når borgerne møder plakaten. Minifolder Minifolderen med 12 små sider fungerer både som en del af den lokale markedsføring og som et omdrejningspunkt i den enkelte deltagers forløb. Hvor der ophænges plakater, bør der også være et antal foldere til stede. Folderen giver en oversigt over emnerne ved de otte møder og er en god reminder at putte i lommen eller tasken. I det hvide felt på bagsiden er der mulighed for at skrive eller stemple jeres kommunes relevante kontaktoplysninger. Pressemeddelelse m.m. Sidst i denne manual finder du udkast til pressemeddelelser fra pilotprojektet. Tilpas pressemeddelelsen lokalt, og brug den i ugeaviser o. lign. Plakat Plakaten findes i to størrelser: A3 og A2. Hæng plakater op på nogle passende steder, også gerne steder, som I ikke tidligere har brugt. I pilotprojektet var der f.eks. plakater følgende steder: Apoteker, sundhedscentre, ved åbent husarrangementer forskellige steder, ved et bydelssundhedsprojekt, på jobcentret, i rådhusets borgerservice, i et idrætscenter, hos praktiserende læger, på biblioteker og hos tandlæger. Undersøg også, om det skulle være muligt andre steder. Mulighederne afhænger ofte af lokale kontakter. Det kunne være: Aftenskolelokaliteter, butikker, skadestue, tankstation eller fitnesscenter.

13 13 Bestil tryksager sådan Plakat og minifolder til Kom & Kvit er rekrutteringsmaterialer. Plakaten findes i to forskellige størrelser (A3 og den større A2). Afsender på de færdigtrykte materialer er: Sund By Netværket, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Apotekerforening. De trykte materialer købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Se priser og vilkår på Plakater og foldere kan også bestilles i det antal, I selv ønsker. Find vej til materialerne Gå ind på sundkom.dk vælg Om komiteen vælg Butik vælg Privat eller institution tryk K (for Kom & Kvit) Eller Gå ind i Alfabetisk oversigt Tryk K (for Kom & Kvit) Ønsker kommunen selv at stå for trykning og tilføje eget logo ved siden af de tre nuværende, kan I enten selv få det udarbejdet af en grafiker, eller I kan kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning og bede om et tilbud på opgaven. De grafiske filer findes på cd en. Er der tale om et mindre oplag, kan en printer til nød klare opgaven. På bagsiden af minifolderen er der et hvidt felt, hvor I under alle omstændigheder bør tilføje lokal afsender (brug evt. stempel). Startpakke eller enkeltmaterialer efter ønske Komiteen for Sundhedsoplysning har sammensat en Kom & Kvit-startpakke med plakater og minifoldere. Den kan du se på komiteens hjemmesiden, I startpakken er der 20 store plakater (A2), 20 små plakater (A3) og 400 minifoldere. Startpakken koster 1120 kr. + moms og forsendelse (december 2013).

14 14 6. Overblik Strukturen i Kom & Kvit På kurset modtager rådgiveren de materialer, der skal bruges i forbindelse med afholdelse af Kom & Kvit. Det hele udleveres i en taske, der indeholder Manual til rådgiveren Registreringsark til den indledende samtale USB-stik med film og lyd til de otte møder. 24 billedtavler til møderne; der bruges tre billeder ved hvert møde. Den indledende samtale foregår ideelt set ved at parterne mødes, men det kan også gøres over telefonen. Samtalen er en motiverende samtale, hvor forventningerne samtidig afstemmes. Ved mødet registreres de nødvendige oplysninger om deltageren. De to parter aftaler også, hvordan den enkelte deltagers forløb skal sammensættes. Mulighederne er: Fremmøde, telefonopkald fra rådgiver, sms og . Det er ikke nødvendigt at deltage i alle møder, men rådgiveren vil anbefale fremmøde, da deltagerne kan bakke hinanden op ved møderne. Den første planlægning af programmet for den enkelte deltager er omtrentlig; der kan justeres undervejs, hvis det ønskes. Rygraden i forløbet er møderne. Ved hvert møde er der tid til at snakke om, hvordan det går deltagerne hver især lige nu. Desuden er der et emne, som ligger fast på forhånd. Både lyd/film og de tre billedkort lægger op til samtale om dagens emne. Det giver deltageren en god tilskyndelse til at møde op: Der er et emne på programmet - der er altså også mere og andet end bare samtale om, hvordan det går lige nu. Emne 1: Tag styringen Emne 2: På toppen Emne 3: Motiver dig selv Emne 4: Her og nu Emne 5: Grib chancen Emne 6: Bevar styrken Emne 7: Opbakning Emne 8: Nye muligheder Hvordan virker nikotin Hvad betyder rygning for dig Hvad sker der med kroppen Hvad vil du bruge energien til Hvordan holder man rygetrangen fra livet Hvad får dig til at holde fast Hvad ryger med røgen Hvad får du i stedet Hvad er vigtigt for dig Hvordan vil du være Hold fast når det gælder Kom godt igennem Hvad er god støtte Hvad kan du gøre, når de andre ryger Hvad vinder du Nu og fremover Deltageren beslutter, hvilke møder han vil være med til. Lærerrollen er afløst af rollen som gruppeleder, og gruppen fungerer som ressource og netværk.

15 15 Princippet i den rullende gruppe Ny deltager Emne 1 Ny deltager Deltager røgfri Deltager røgfri Emne 8 Emne 2 Ny deltager Emne 7 Gruppe Emne 3 Emne 6 Emne 4 Ny deltager Ny deltager Emne 5 Deltager røgfri Deltager røgfri

16 16 For at sikre genkendelighed og for at give mulighed for evaluering via Rygestopbasen ønsker udviklingsgruppen bag det nye koncept at videregive 7. Anbefalede minimumstandarder for at kommunen kan kalde sin metode Kom & Kvit Kommunen tilbyder en rullende møderække, som kun afbrydes af nødvendig ferie. Møderne holdes regelmæssigt, f.eks. ugentligt eller med 14 dages mellemrum. Den enkelte deltager skal have tilbud om mindst otte møder. Kom & Kvit-rådgivning bør kun varetages af erfarne rådgivere, som har været på et todages suppleringskursus i det nye koncept. Den afklarende, individuelle samtale på minimum 30 minutter med rygestoprådgiver i begyndelsen af forløbet er obligatorisk for deltagerens videre forløb. Samtalen kan evt. foregå pr. telefon, men fremmøde bør forsøges praktiseret, hvor det er muligt. Rygestoprådgiveren tilbyder den enkelte deltager telefonopringninger, sms eller s som en del af forløbet. Muligheden for supplerende kontakt ved siden af mødegangene er essentiel for konceptet. Rådgiveren benytter manual og materialer, som er udviklet til forløbet. For at sikre en løbende rekruttering af nye deltagere til den rullende Kom & Kvit-gruppe arbejder kommunen med relevant og løbende markedsføring. Markedsføringsmateriale til konceptet (logo, plakat, minifolder) anvendes, hvor det er muligt. Kommunen er velkommen til at supplere med andre materialer, der udformes i overensstemmelse med Kom & Kvit-designguiden, som findes på cd. Et eksemplar eller foto af lokalt, nyudviklede materialer bedes sendt til Kræftens Bekæmpelse vil gerne formidle lokale eksempler, som andre kan have glæde af. Deltagerne indberettes til Rygestopbasen. Indberetning er vigtig, da data i Rygestopbasen bl.a. bruges til at evaluere forskellige rygestopmetoders effektivitet. Venlig hilsen udviklingsgruppen vedr. Kom & Kvit Lis Bischoff, sundhedskonsulent, Guldborgsund Kommune, Ulla Lassen, sundhedskonsulent, Sønderborg Kommune, Kurt Æbelø, strategisk sundhedskonsulent, Fredericia Kommune, Lene Kruså, sundhedskonsulent, Københavns Kommune og STOPLINIEN og Niels Them Kjær, projektchef, og Karin Mejding, kommunikationsmedarbejder, Kræftens Bekæmpelse.

17 17 8. Inspiration til pressemeddelelser Her følger et par eksempler på pressemeddelelser fra pilotprojektet. Brug dem som inspiration, når I skal udforme jeres egen lokale pressemeddelelse. Kom og Kvit Bliv røgfri i dit tempo Eksempel: Pressemeddelelse København Hvad får du i stedet for røgen nu og fremover? og Hvordan holder man rygetrangen fra livet? er bare et par af overskrifterne i et nyt, fleksibelt og gratis tilbud, som Forebyggelsescenter Amager holder hver onsdag aften. Ved at mødes med andre, der også har lyst til at være røgfri, får du mulighed for at dele erfaringer og få støtte. Det eneste, det kræver, er at du har viljen og lysten til at kvitte røgen. Inden mødet i gruppen holdes en samtale med rygestoprådgiveren, hvor der laves aftaler om det videre forløb. Efterfølgende er der mulighed for at mødes 1½ time om ugen med en rygestoprådgiver og andre deltagere, der ønsker at blive røgfri, modtage opmuntrende sms er, s eller telefonopkald. Der er 8 møder i gruppen med forskellige emner. Du bestemmer selv, hvor tit du vil komme. I mere end ti år har Københavns Kommune tilbudt borgerne gratis rygestopkurser. Det har hjulpet rigtig mange københavnere til at blive røgfri, men vi har også mødt borgere, der har brug for mere fleksible tilbud og mere støtte i processen. Det er det, vi har forsøgt, at tage højde for med tilbuddet Kom & Kvit, fortæller sundhedskonsulent Lene Krusaa fra Folkesundhed København. Utallige undersøgelser viser, at man har størst succes med at kvitte røgen, når man får opbakning fra en professionel og fra andre i samme situation, siger psykolog Lars Marcelin Nielsen fra Kræftens Bekæmpelse, som har udviklet det nye tilbud sammen med Danmarks Apotekerforening, Københavns Kommune og tre andre kommuner i landet. Alle interesserede kan læse mere og tilmelde sig på eller ved at ringe til Stoplinien på Fakta om københavnernes rygning 30 % af mænd på Amager vest er dagligrygere /28 % Amager øst 21 % af kvinderne på Amager vest er dagligrygere / 24 % Amager øst 75 % af rygerne i København ønsker at holde op med at ryge 49 % af mandlige rygere i København ønsker hjælp til at blive røgfri 52 % af kvindelige rygere i København ønsker hjælp til at blive røgfri Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2008, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Yderligere oplysninger: Sundhedskonsulent (navn og telefonnummer) Forebyggelsescenter (telefonnummer)

18 18 Eksempel: Pressemeddelelse Guldborgsund Kom og kvit rygestop når du vil Rygere, som gerne vil være røgfri, kan nu få gratis og fleksibel hjælp til at komme igennem et rygestop. Ideen er, at den enkelte vælger, hvilken slags hjælp han eller hun gerne vil have. Desuden er der mulighed for at mødes med andre i samme situation. Otte møder ligger fast i kalenderen. De enkelte deltagere vælger så, hvilke emner de har interesse for og kommer til netop de møder. Ved en indledende samtale med en rygestoprådgiver aftales det, hvilken hjælp man ønsker at få. Der er mulighed for sms og . Desuden kan man blive ringet op af rådgiveren nogle gange i forløbet. Den enkelte sammensætter på den måde sit eget forløb i samarbejde med rådgiveren. - Vi ved, at rigtig mange rygere gerne vil stoppe. Derfor er vi glade for at have et helt nyt og spændende tilbud til folk, som ikke vil møde op på faste tidspunkter hver uge. Vi håber, at rigtig mange vil benytte denne lejlighed til at blive røgfri, siger sundhedskonsulent Lis Bischoff fra Guldborgsund Kommune. Møderne, som varer 1½ time, sætter fokus på et nyt emne hver gang og desuden giver de mulighed for at deltagerne kan udveksle erfaringer. Hvis man melder sig til Kom & Kvit, skal man være indstillet på at stoppe rygningen undervejs, men man behøver ikke være røgfri, når man starter. Kom & Kvit er et helt nyt tilbud til rygere gratis og fleksibelt. Det er Guldborgsund Kommune, som tilbyder det nye rygestop, der er udviklet sammen med en række andre kommuner, Danmarks Apotekerforening og Kræftens Bekæmpelse. Sundhedskonsulent Lis Bischoff sidder klar til at tage imod tilmeldinger (oplysninger). Møderne bliver holdt (sted) Kontakt: (sundhedskonsulent, telefonnr.) Se mere på (indsæt logo)

19 19

20 20 Hold dig opdateret - Hold øje med På denne adresse finder du seneste udgave af koordinatormanualen og forskelligt andet til inspiration for koordinatorer. Venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning Referat Tobakstemamøde 6. november 2013 Sted: Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, Søborg Hovedgade 200 Kontaktperson: Mie Møller Nielsen, telefon: 39 57 57 61 el. 21192415 Dette møde kommer til at omhandle

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE Maj 2014 GODKENDELSE, IKRAFTTRÆDELSE OG REVISION Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: Af forebyggelsescenterchefer i

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

... B tilbud 20 sider A5, 4+4, 115gr Cyclus Print, klammehæftet i ryg Oplag: 20.000 stk. Pris kr. 25.000,- ekskl. moms

... B tilbud 20 sider A5, 4+4, 115gr Cyclus Print, klammehæftet i ryg Oplag: 20.000 stk. Pris kr. 25.000,- ekskl. moms BOGKATALOG A tilbud 20 sidet folder til Viborg Bibliotek. Tryk af A5 folder, 20 sider, 4+4 CMYK, 170 g Cyclus Offset. Færdiggørelse: Lev. renskåret, falset, klammehæftet og pakket i kasser. Prisen tager

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015 Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015 I ugerne 43 og 44 2015 gennemfører Sundhedsstyrelsen 2. kampagneperiode af Hjælp til rygestop kampagnen. Hjælp til rygestop

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2015-2016

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2015-2016 Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2015-2016 I 2015 og 2016 gennemfører Sundhedsstyrelsen Hjælp til rygestop - kampagnen, hvor alle landets kommuner har mulighed for at sætte rygestop

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Designmanual for Helhedsplanens projekter

Designmanual for Helhedsplanens projekter Designmanual for Helhedsplanens projekter Udarbejdet af Mediehus Vollsmose December 2009 1 Formål Designmanual for Helhedsplanen i Vollsmose henvender sig til projektledere og medarbejdere, der er ansat

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Behovsafdækning del 2

Behovsafdækning del 2 Behovsafdækning del 2 Medarbejdernes behov for information og brug af Medarbejderportalen Juni 2014 HR Fredericia Indhold Indledning... 4 Metode... 4 Hovedkonklusion... 4 Brug af Medarbejderportalen...

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Koncept for bibliotekets betjening af læsesvage

Koncept for bibliotekets betjening af læsesvage Koncept for bibliotekets betjening af læsesvage Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Materialerne... 2 Forsiden fremad... 2 Både skøn- og faglitteratur... 3 Pictogrammer... 3 Biblioteksrummet... 4 Nyt møbel...

Læs mere

Sund By Netværkets tobaksgruppe: Temadag om nye metoder til rygestop. Tid: 25. marts kl. 10-15 i Kolding.

Sund By Netværkets tobaksgruppe: Temadag om nye metoder til rygestop. Tid: 25. marts kl. 10-15 i Kolding. Sund By Sekretariatet Ref.: Stine Rehn E-mail: stireh@stevns.dk Dato: 260315 Referat Sund By Netværkets tobaksgruppe: Temadag om nye metoder til rygestop. Tid: 25. marts kl. 10-15 i Kolding. 10.00-10.15

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og P hjælper gerne med oprettelse og

Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og P hjælper gerne med oprettelse og IT og mediepatruljer Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og PIT hjælper gerne med oprettelse og drift, men som skole kan I også selv gå i gang med at etablere IT og mediepatruljer.

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

Online annoncespecifikationer

Online annoncespecifikationer ClickTAG Streaming video Brugeraktiveret lyd Standardmål 728x90 15 sekunders animation Opdateret 24. juli 2008 Annoncering på BilBasen Fakta om BilBasen ApS Bilbasen.dk er Danmarks største bilsite med

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse Kampagnevejledning - jeg er ny Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015 Kræftens Bekæmpelse 2 Kampagneleder jeg er ny Kræft berører mange af os på et eller andet tidspunkt i vores liv som patienter, som

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Referat - 12/12 møde 17. -18. juni 2014 Knudshoved

Referat - 12/12 møde 17. -18. juni 2014 Knudshoved Referat - 12/12 møde 17. -18. juni 2014 Knudshoved Udvalgt og redigeret af formandskabet. Skrevet af Bo Dag 1 Hvordan får vi politikerne som medspillere - det politiske ejerskab... V. Peter Holm Vilstrup:

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Nyhedsbrevspakken 1 Manual til Vandværksløsninger 12. Nyhedsbrevspakken ekstra tilkøb Nyhedsbrevspakken 2 Nyhedsbrevspakkens indhold Med et nyhedsbrev kan I altid fange jeres brugeres opmærksomhed med

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN

MANUAL TIL TRYKMASKINEN MANUAL TIL TRYKMASKINEN TRYKMASKINEN Trykmaskinen er et stykke software, som du kan bruge til at lave plakater og flyers med. Når du bruger trykmaskinen sikrer vi, at dine plakater og flyers får et look,

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Besøglægen.dk Ny selvbetjenings-løsning til XMO

Besøglægen.dk Ny selvbetjenings-løsning til XMO Besøglægen.dk Ny selvbetjenings-løsning til XMO Hvad er Besøglægen? Besøglægen er en ny og meget brugervenlig selvbetjenings-løsning til klinikken. Med til Besøglægen hører en gratis hjemmeside, som frit

Læs mere

Landsdækkende Nøglehulskampagne uge 18-20 2014. "Hvem er bedst til Nøglehullet?" Materialeoversigt

Landsdækkende Nøglehulskampagne uge 18-20 2014. Hvem er bedst til Nøglehullet? Materialeoversigt Landsdækkende Nøglehulskampagne uge 18-20 2014 Generelt om kampagnen og faktaark Fødevarestyelsen gennemfører i uge 18-20 2014 en landsækkende forbrugerkampagne på arenaerne detail, spisesteder og på farten,

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere