Kom & Kvit Manual til koordinator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom & Kvit Manual til koordinator"

Transkript

1 Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013

2 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat, et visitkort eller anden form for markedsføring Borgeren tilmelder sig via en af de mange veje til Kom & Kvit: - herfra er der link til kommunens tilmelding - Stopliniens rådgivning, Stoplinien tilmelder borgeren - Borgeren tilmelder sig på kommunens hjemmeside. Kommunens koordinator modtager tilmeldingen og sætter et rullende forløb i gang med en eller flere rådgivere. Forløbet administreres f.eks. via Borgeren møder andre borgere ved møderne. Ikke nødvendigvis de samme hver gang, da gruppen ruller, og nye kan komme til hen ad vejen, ligesom nogle kan forlade gruppen Borgeren bliver røgfri med støtte fra de andre deltagere og med rådgiveren som formidler Forløbet indberettes til Rygestopbasen.dk Denne manual beskriver koordinators opgaver i forløbet Manualen findes også på

3 3 Indhold og overblik over koordinatorens opgaver Forord: Velkommen som koordinator for Kom & Kvit Side 4 1. Rygestoprådgiverne: Find nogle erfarne rygestoprådgivere og tilmeld dem et to-dages Kom & Kvit-kursus hos Kræftens Bekæmpelse 2. Planlæg tid og sted for Kom & Kvit-møderne. Holdene ruller kontinuerligt. 3. Send bud efter en kampagne-cd med de grafiske filer, du kan bruge i markedsføringen Side 6 Side 7 Side 8 4. Administration foregår på Rsiden.dk Side 9 5. Planlæg din markedsføring a. Elektronisk markedsføring: Beslut, hvilken side, skal linke til i jeres kommune. b. Markedsføring med tryksager Side 10 Side 10 Side Overblik: Struktur og rullende gruppe Side Anbefalede minimumstandarder for Kom & Kvit Side Inspiration: Eksempler på pressemeddelelser Side 17 Kom & Kvit - Manual til koordinator Kræftens Bekæmpelse. Tekst: Karin Mejding. 3. udgave, december 2013.

4 4 Forord Velkommen som koordinator for Kom & Kvit Blandt rygestoprådgivere og -koordinatorer har der længe været et ønske om at kunne tilbyde rygere et nyt og anderledes koncept. Kom & Kvit imødekommer disse ønsker, samtidig med at det basalt bygger på samme viden om rygning og rygeafvænning som de tidligere (og stadig velfungerende) koncepter: Rygestop i grupper og Individuelt rygestop. Det er vigtigt, at rådgiveren har erfaringer med sig fra en af disse to tilgange, når hun skal arbejde med Kom & Kvit. Hvad er Kom & Kvit Kom & Kvit er et fleksibelt tilbud om hjælp til rygestop. Rygeren tilbydes en individuel samtale, møder med andre rygere, telefonopringninger, sms er og s. Der holdes regelmæssige møder (ugentligt eller hver anden uge). Den enkelte ryger vælger selv, hvilke af disse han vil deltage i. På møderne vil man blive mødt af billeder, film- og lydklip og et stort fokus på gruppedynamikken frem for viden og skriftlige materialer. Materialerne er produceret til formålet, og de kan håndteres af en erfaren rygestoprådgiver, som har deltaget i et todages suppleringskursus efter grundkursus til rygestoprådgiver. Baggrund Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Sund By Netværket, Danmarks Apotekerforening og Kræftens Bekæmpelse, og i pilotfasen efteråret 2010 er det afprøvet i fire kommuner. Erfaringer og anbefalinger fra pilotprojektet er nu indarbejdet i konceptet. Gevinster Kom & Kvit-konceptet appellerer til nye grupper af rygere, som har været svære at nå med de tidligere koncepter. Her er mere fleksibilitet og valgfrihed og ingen skriftlige materialer. Med Kom & Kvit er der gode muligheder for at imødekomme de rygere, som ikke ønsker at binde sig til en fast kursusrække. De kan selv sammensætte deres eget individuelle forløb. Ryger og rygestoprådgiver mødes først til en indledende samtale. Den skal afdække rygerens behov og ønsker, og der lægges en plan for det videre forløb. Sms er eller s til rygestopperen er et vigtigt tilbud undervejs i forløbet. for rygeren Der skal helst være et kontinuerligt tilbud. Så kan rygeren begynde i rådgivning og gruppe samme uge, som han tilmelder sig. Han bliver mødt, mens han er parat til rygestoppet. Derudover får rygeren en oplevelse af, at rygestoppet ligger i hans egne hænder, at han selv skal træffe nogle aktive valg, og at der er mulighed for hjælp og opbakning hen ad vejen. Tilbuddet er fleksibelt, man vælger selv, hvor mange møder man vil deltage i, og hvilken hjælp man ønsker derudover (telefonopringninger, sms er eller s). for gruppen Gruppen kan have forskellig sammensætning fra den ene mødegang til den næste. Det giver et godt samspil og en god variation, at rygerne ikke alle befinder sig helt det samme sted i deres stopforløb: Erfarne stoppere kan give hjælp og erfaringer videre til dem, som endnu ikke er stoppet. Det er en gevinst for de nye og en god oplevelse for de andre, at deres erfaringer bliver værdsat. for rådgiveren Rådgiveren får hurtigt et godt kendskab til den enkelte ryger, fordi den indledende samtale er obligatorisk.

5 5 Derfor skal der ikke bruges så meget energi på at lære den enkelte at kende på møderne. Det kommer den samlede gruppe til gode. For koordinator er der både velkendte og nye funktioner I denne vejledning finder du en beskrivelse af koordinatoropgaverne trin for trin. Nogle af dem ligner de administrative opgaver, der er ved de almindelige rygestophold. Andre opgaver er nye med Kom & Kvit. En sum af erfaringer Denne manual bygger på de samlede erfaringer fra pilotprojektet og på de erfaringer, som siden er indhøstet med Kom & Kvit i mange kommuner. Grundstammen i Kom & Kvit-forløb skal være fælles i de kommuner, som tilbyder konceptet, så man kan evaluere forløbene på tværs af landet. Derfor er der sidst i denne manual en række Anbefalede minimumstandarder, som vi henstiller til, at kommunen overholder. De er udarbejdet af udviklingsgruppen bag projektet. Vi håber, du vil finde det inspirerende at arbejde med det nye koncept. Venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse December 2013

6 6 Beslutningen om Kom & Kvit Kom & Kvit er et supplement til de traditionelle rygestoptilbud. Fordi konceptet er nyt og anderledes, giver det kommunen en naturlig anledning til at lave PR for det nye koncept i presse, på hjemmesider og i offentligheden med f.eks. trykt materiale. På den måde kan kommunen vise, at der udvikles og tilbydes nye metoder, som matcher behov hos mange rygere, der gerne vil stoppe. Ikke mindst hos grupper, som det har været svært at nå med de traditionelle tilbud. Når beslutningen er truffet, følger en række andre trin på vejen. Det tager lidt tid, og der skal nogle nye arbejdsgange til for at løbe et nyt koncept i gang. Men vurderingen er, at når det først er kommet i gang, vil Kom & Kvit kræve omtrent de samme ressourcer som et traditionelt rygestoptilbud kræver. Rådgiverens tid udnyttes godt, hvis de indledende samtaler kan holdes umiddelbart inden møderne med alle deltagere. 1. Rygestoprådgiverne De rådgivere, som skal arbejde med Kom & Kvit, skal have erfaring med rygestoprådgivning fra andre forløb. Den viden og det kendskab, de har fra tidligere rygestoprådgivning, er en afgørende faktor, når de skal til at arbejde på nye måder. Blandt dine erfarne rådgivere skal du udvælge nogle, som både har erfaringen og er klar til at bruge den på nye måder. Rådgiverne skal være erfarne, have evne til at planlægge og alligevel agere fleksibelt i en ny situation. Desuden skal de være gode til at facilitere og være nysgerrige efter at arbejde med et nyt koncept. To rådgivere pr. kommune Det anbefales at uddanne mindst to rådgivere i en kommune/et område. På den måde kan de sparre med hinanden og dække ferier, fridage og sygdom for hinanden. To kan også nemmere give mulighed for, at rygerne hurtigt kan blive mødt af et tilbud, når de har vist interesse for rygestop. Har du ikke mulighed for dette inden for din egen kommune, kan du undersøge, om det er muligt at alliere sig med en nabokommune eller flere. Nye opgaver for rådgiverne Rådgiverne skal have adgang til telefon og pc med internet. De skal kommunikere med rygerne på og sms via Rsiden.dk, og de kan administrere deres hold på samme sted. De må derfor ikke være bange for at gå i gang med opgaver ved pc en. Rådgivernes tid Tidsforbruget til rådgiverne fordeler sig lidt anderledes end ved normale kurser. Når forløbene først er etableret, vil det koste omtrent det samme som traditionelle kurser. I princippet er der ikke tale om hold og afsluttede undervisningsforløb som ved de gængse tilbud. Det er et rullende forløb, hvor deltagere kan hoppe ind og deltage, når de selv vil. Men der vil være en cyklus med otte emner, som gentages, mens deltagere kommer til og fra. Det er godt at signalere valgfrihed over for deltagerne, men det er også godt at fortælle dem, at det anbefales at prioritere forløbet for at få den bedste støtte undervejs i rygestoppet. Rådgiverne skal have tid til: En indledende samtale pr. deltager (ved fremmøde eller pr. telefon, hhv. ¾ og ½ time), mødegangene a 1½ time og tid til administration og kontakter imellem møderne på telefon, sms eller . Tilmeld rygestoprådgivere til kursus i det nye koncept Når du har fundet de rådgivere, som du ønsker at sende på kursus i Kom & Kvit, kan du få overblik over kommende kurser på

7 7 Kurset er nødvendigt, da både indholdet og rådgiverrollen er meget anderledes end det, der præsenteres på grundkurserne. Planlæg sparring med rådgiverne Første gang kommunen tilbyder Kom & Kvitkonceptet, er det nyt for både dig og rådgiverne. Det er en god ide at holde regelmæssig kontakt i denne fase. Planlæg f.eks. et månedligt møde med rådgiverne i de første måneder. Der kan være vigtige spørgsmål eller erfaringer, som det er godt at tage op i fællesskab. Hold evt. det første møde kort tid efter, at rådgiverne har været på kursus, og før de skal i aktion. 2. Planlæg tid og sted for Kom & Kvit-møderne Som koordinator skal du finde ud af, hvor den obligatoriske startsamtale og møderne kan finde sted. Startsamtale og fremmøde Den kommende/ny deltager møder først rådgiveren til en indledende samtale, og herefter kan deltageren hoppe ind på næste mødegang, hvis han er motiveret for rygestop og for Kom & Kvitkonceptet. De rullende Kom & Kvit-grupper fortsætter mange gange efter hinanden. Det anbefales at prøve Kom & Kvit af med mindst 12 møder efter hinanden, så man får en fornemmelse af det rullende koncept, hvor nogle deltagere bliver afsluttet, mens nye kommer til. Ideelt vil det være, hvis man kan sætte et forløb i gang uden slutdato. Stedet, hvor møderne bliver holdt, skal altså meget gerne være tilgængeligt i en længere periode. Tidspunktet Tidligt i forløbet skal du sammen med rådgiverne beslutte, hvornår møderækken kører. Deltagerne skal ikke vente med at komme i gang, til et hold er fyldt op. Der bør være et tilbud til dem ca. en uge efter, at de har vist interesse for rygestop, og der behøver ikke være mere end en lille gruppe til at begynde med. Flere kommer til hen ad vejen, når I annoncerer løbende. Det er essentielt. Når I begynder at annoncere for Kom & Kvit, skal I samtidig være klar med datoerne. En fast ugedag og et fast tidspunkt er en fordel. Møderne kan evt. også holdes på fast ugedag, men med to uger imellem. Deltagerne kan dukke op kort tid efter, at de har hørt om tilbuddet. Flere rådgivere har gode erfaringer med at lægge startsamtaler på samme ugedag som møderne, sådan at det er timen/timerne før mødet, der er sat af til dette. Det skaber sammenhæng for rådgiverne, at det kan lægges på samme dag. Stedet Det er naturligvis de lokale muligheder, der afgør, hvad der kan lade sig gøre. Der indgår ikke Power Point-præsentationer, tekster eller skriftlige øvelser i møderne. Til hver af de otte gange er der enten lyd eller film. Det skal der være mulighed for at se og høre (fra et usb-stik på en pc). Det er derfor nødvendigt med højttalere og projektor. Gruppen ruller Den rullende gruppe i Kom & Kvit er forskellig fra de traditionelle hold. Det faste skelet i forløbet er, at der er fastsat tid og sted for møderne. Samtidig ligger emnet for den enkelte mødegang fast. Møderne kører i en fast rækkefølge. Når en cyklus på otte emner er kørt igennem, startes igen med emne 1. Deltagersammensætningen varierer fra gang til gang, og de fremmødte befinder sig på forskellige stadier i forhold til deres rygestop. Rådgiverens rolle er at fremme gruppedynamikken, så alle bidrager, og så de nye føler sig velkomne og kan få gavn af, hvad de erfarne har oplevet og gjort.

8 8 3. Send bud efter en cd med grafiske filer (logo m.v.) Kræftens Bekæmpelse vil gerne hjælpe nye kommuner i gang med Kom & Kvit. Når jeres kommune ønsker at arbejde med det nye koncept, kan Kræftens Bekæmpelse gratis sende jer en cd med de grafiske filer, som kan bruges i jeres lokale markedsføring. Den indeholder følgende kampagnemateriale: Logo, designguide, eksempler på annonce, plakat, minifolder, webbanner og eksempel på Facebook-annonce. Alle disse er udviklet til markedsføringen af konceptet. I beslutter selv, hvordan der skal reklameres for konceptet i lokalområdet. Du kan rekvirere cd en ved at skrive til - Oplys dit navn, kommune og ønsket leveringsadresse, så modtager du kort derefter cd en med posten. Designguiden, som ligger på cd en bør overholdes; det betyder, at farver, skrifttyper m.m. er defineret på forhånd for at sikre genkendelighed i markedsføringen. Plakat og banner For- og bagside på 12-siders minifolder

9 9 4. Administration foregår på Rsiden.dk Rsiden.dk er et mødested for rygestoprådgivere og -koordinatorer. Her kan samles alle relevante dokumenter, informationer og kurser. Den rummer også et forum for udveksling af dokumenter. Rsiden.dk er også det sted, hvorfra rådgivere kan sende sms er eller s til deres deltagere på rygestopforløb hvad enten det er Kom & Kvit eller andre forløb. For at bruge disse funktioner skal man oprette en profil. Der kan oprettes to slags profiler: En koordinatorprofil og en rådgiverprofil. Nogle af siderne bruges af såvel koordinator som rådgiver de er ens. Andre er specifikke for koordinatorrollen. Der er flere og andre faciliteter knyttet til koordinatorrollen. Koordinator kan det samme som rådgiver plus lidt mere. Derfor findes der også to vejledninger til Rsiden. Manual for koordinatorer findes på Manual for rådgivere findes på

10 10 5. Planlæg din markedsføring Hvordan skal rygere i jeres kommune eller boligområde eller på en arbejdsplads blive opmærksom på, at de nu kan få et helt nyt tilbud om rygestop? Det kræver nytænkning og planlægning. Der arbejdes med rullende grupper, som hele tiden kan optage nye deltagere. Derfor skal der også løbende gøres reklame for tilbuddet. I kan bruge de kanaler for annoncering, som I plejer. Men benyt også lejligheden til at tænke i nye markedsføringsstrategier. Brug f.eks. de nye materialer, der er udviklet til Kom & Kvit. Eller find inspiration og gode eksempler på Rsiden.dk under Rekruttering. 5 a. Elektronisk markedsføring og velkommen til borgeren hedder hjemmesiden, som de trykte materialer henviser til. Den stilles gratis til rådighed for kommunerne af Kræftens Bekæmpelse. er en hjemmeside, som forklarer, hvad Kom & Kvit er. Desuden lægger Kræftens Bekæmpelse links på siden til de kommuner, som ønsker det. logoet på de sider, som borgeren møder. Det giver sammenhæng fra den ene hjemmeside til den næste. Relevante oplysninger, I skal bede om Du kan oprette en postkasse til formålet, inde i jeres postsystem, f.eks. Når du modtager oplysningerne her, sender du dem videre til rådgiverne, som skal bruge dem i forbindelse med startsamtalen. Også til dette kan du benytte Rsiden.dk Borgeren skal kunne give kontaktoplysninger (navn og telefonnummer eller adresse), så rådgiveren kan vende tilbage til borgeren og indgå en aftale om startsamtale. Om oplysningerne gives pr. telefon, i en eller I laver en skabelon til formålet, bestemmer I selv. Involvér evt. it- eller kommunikationsafdelingen, hvis I vil lave en skabelon til tilmelding. Elektronisk banner Du kan evt. lave et banner (tre billeder, som skal afløse hinanden). Det kan du evt. lægge ind nogle passende steder på kommunens hjemmesider, eller andre steder, hvor du kan indgå en aftale om det. Banneret skal naturligvis linke videre. Fra komogkvit-siden til kommunen Når borgeren har læst det, han vil på så følger han linket til sin egen kommune, f.eks. Sønderborg. Derfor skal Sønderborg Kommune være klar til at tage imod tilmelding og oplyse tid og sted for næste mødegang i Kom & Kvit. Kommunen kan selv vælge, hvad der skal møde den borger, som klikker på linket. Det kan være en skabelon til tilmelding, en adresse, oplysning om tid og sted. Formen afgør I selv i kommunen. Sørg for, at placere Kom & Kvit- Filerne, som skal bruges til at oprette banneret med, finder du på cd en. Det fungerer som en

11 11 billedannonce, hvorfra I kan linke til kommunens egne hjemmesider eller til af jer gør erfaringer med dette: Et klik på banneret med de tre billeder skal føre til en hjemmeside, hvor man kan læse mere og tilmelde sig elektronisk. I eksemplet herover henvises til rygestop i Viborg. Ønsker I at tilpasse det til jeres egen kommune, skal I have hjælp fra en grafiker. Billederne skal tilpasses i format til modulerne på jeres hjemmeside og køre som Flash-filer. Få hjælp af egen grafiker eller it-afdeling. Hvor skal banneret placeres? Prøv at få placeret banneret på så mange hjemmesider som muligt. Det kan lægges på kommunens egen hjemmeside, både på forsiden og på en relevant underside, f.eks. sundhedsafdelingens. Hvis man kan opnå aftaler om det, kan det også lægges på hjemmeside for idrætsforeningen, bydelssundhedsprojektet, stoplinien.dk (under kommunens oplysninger) eller beboerforeningen. Eksempel fra pilotprojektet Logo For at sikre genkendelighed er det en god ide at bruge Kom & Kvit-logoet i så mange sammenhænge, det er muligt. Du finder logoet på cd en. Annonce på Facebook? I pilotprojektet indgik annoncer på Facebook, og det var flere steder en ganske god ide. Efter pilotprojektet har det desværre ikke været muligt at rejse penge til at fortsætte med dette i fællesskab mellem flere kommuner. Hvis I i jeres egen kommune har lyst til og mulighed for at købe annonceplads på Facebook, skal I selv indgå aftaler med et bureau om det. Annoncerne på Facebook kan jo målrettes til bestemte postnumre. Det kunne være spændende, hvis det blev afprøvet men det er altså op til jer hver især. Prisen vil være den, som I selv kan forhandle jer frem til. Orientér gerne Kræftens Bekæmpelse, hvis nogen

12 12 5 b. Markedsføring med tryksager Gør reklame for konceptet så mange steder, I kan komme til det. Brug lokal-tv og -radio, hvis I har mulighed for det, brug beboerblad i boligområder, brug arbejdspladsers eller uddannelsessteders intranet. Brug kommunens hjemmeside. Løbende markedsføring er nødvendig. Annoncér lokalt Brug evt. et af annonceforslagene fra cd en eller udform jeres egen annonce og sæt Kom & Kvitlogoet ind i den. Materialerne til det finder du på cd en. Brug meget gerne nogle af de kanaler, du også anvender ved traditionelle rygestopkurser. Annoncér i ugeavisen eller andre steder. Husk at slå på, at dette er et nyt koncept, fleksibelt og individuelt. Husk at bruge logoet. Trykte materialer du kan bestille Der findes en plakat i to størrelser og en minifolder, som kan deles ud og gøre opmærksom på tilbuddet. Læs om bestilling af tryksager på næste side. Husk at orientere værten om, hvad det nye koncept går ud på. Der kan evt. opstå spørgsmål, når borgerne møder plakaten. Minifolder Minifolderen med 12 små sider fungerer både som en del af den lokale markedsføring og som et omdrejningspunkt i den enkelte deltagers forløb. Hvor der ophænges plakater, bør der også være et antal foldere til stede. Folderen giver en oversigt over emnerne ved de otte møder og er en god reminder at putte i lommen eller tasken. I det hvide felt på bagsiden er der mulighed for at skrive eller stemple jeres kommunes relevante kontaktoplysninger. Pressemeddelelse m.m. Sidst i denne manual finder du udkast til pressemeddelelser fra pilotprojektet. Tilpas pressemeddelelsen lokalt, og brug den i ugeaviser o. lign. Plakat Plakaten findes i to størrelser: A3 og A2. Hæng plakater op på nogle passende steder, også gerne steder, som I ikke tidligere har brugt. I pilotprojektet var der f.eks. plakater følgende steder: Apoteker, sundhedscentre, ved åbent husarrangementer forskellige steder, ved et bydelssundhedsprojekt, på jobcentret, i rådhusets borgerservice, i et idrætscenter, hos praktiserende læger, på biblioteker og hos tandlæger. Undersøg også, om det skulle være muligt andre steder. Mulighederne afhænger ofte af lokale kontakter. Det kunne være: Aftenskolelokaliteter, butikker, skadestue, tankstation eller fitnesscenter.

13 13 Bestil tryksager sådan Plakat og minifolder til Kom & Kvit er rekrutteringsmaterialer. Plakaten findes i to forskellige størrelser (A3 og den større A2). Afsender på de færdigtrykte materialer er: Sund By Netværket, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Apotekerforening. De trykte materialer købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Se priser og vilkår på Plakater og foldere kan også bestilles i det antal, I selv ønsker. Find vej til materialerne Gå ind på sundkom.dk vælg Om komiteen vælg Butik vælg Privat eller institution tryk K (for Kom & Kvit) Eller Gå ind i Alfabetisk oversigt Tryk K (for Kom & Kvit) Ønsker kommunen selv at stå for trykning og tilføje eget logo ved siden af de tre nuværende, kan I enten selv få det udarbejdet af en grafiker, eller I kan kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning og bede om et tilbud på opgaven. De grafiske filer findes på cd en. Er der tale om et mindre oplag, kan en printer til nød klare opgaven. På bagsiden af minifolderen er der et hvidt felt, hvor I under alle omstændigheder bør tilføje lokal afsender (brug evt. stempel). Startpakke eller enkeltmaterialer efter ønske Komiteen for Sundhedsoplysning har sammensat en Kom & Kvit-startpakke med plakater og minifoldere. Den kan du se på komiteens hjemmesiden, I startpakken er der 20 store plakater (A2), 20 små plakater (A3) og 400 minifoldere. Startpakken koster 1120 kr. + moms og forsendelse (december 2013).

14 14 6. Overblik Strukturen i Kom & Kvit På kurset modtager rådgiveren de materialer, der skal bruges i forbindelse med afholdelse af Kom & Kvit. Det hele udleveres i en taske, der indeholder Manual til rådgiveren Registreringsark til den indledende samtale USB-stik med film og lyd til de otte møder. 24 billedtavler til møderne; der bruges tre billeder ved hvert møde. Den indledende samtale foregår ideelt set ved at parterne mødes, men det kan også gøres over telefonen. Samtalen er en motiverende samtale, hvor forventningerne samtidig afstemmes. Ved mødet registreres de nødvendige oplysninger om deltageren. De to parter aftaler også, hvordan den enkelte deltagers forløb skal sammensættes. Mulighederne er: Fremmøde, telefonopkald fra rådgiver, sms og . Det er ikke nødvendigt at deltage i alle møder, men rådgiveren vil anbefale fremmøde, da deltagerne kan bakke hinanden op ved møderne. Den første planlægning af programmet for den enkelte deltager er omtrentlig; der kan justeres undervejs, hvis det ønskes. Rygraden i forløbet er møderne. Ved hvert møde er der tid til at snakke om, hvordan det går deltagerne hver især lige nu. Desuden er der et emne, som ligger fast på forhånd. Både lyd/film og de tre billedkort lægger op til samtale om dagens emne. Det giver deltageren en god tilskyndelse til at møde op: Der er et emne på programmet - der er altså også mere og andet end bare samtale om, hvordan det går lige nu. Emne 1: Tag styringen Emne 2: På toppen Emne 3: Motiver dig selv Emne 4: Her og nu Emne 5: Grib chancen Emne 6: Bevar styrken Emne 7: Opbakning Emne 8: Nye muligheder Hvordan virker nikotin Hvad betyder rygning for dig Hvad sker der med kroppen Hvad vil du bruge energien til Hvordan holder man rygetrangen fra livet Hvad får dig til at holde fast Hvad ryger med røgen Hvad får du i stedet Hvad er vigtigt for dig Hvordan vil du være Hold fast når det gælder Kom godt igennem Hvad er god støtte Hvad kan du gøre, når de andre ryger Hvad vinder du Nu og fremover Deltageren beslutter, hvilke møder han vil være med til. Lærerrollen er afløst af rollen som gruppeleder, og gruppen fungerer som ressource og netværk.

15 15 Princippet i den rullende gruppe Ny deltager Emne 1 Ny deltager Deltager røgfri Deltager røgfri Emne 8 Emne 2 Ny deltager Emne 7 Gruppe Emne 3 Emne 6 Emne 4 Ny deltager Ny deltager Emne 5 Deltager røgfri Deltager røgfri

16 16 For at sikre genkendelighed og for at give mulighed for evaluering via Rygestopbasen ønsker udviklingsgruppen bag det nye koncept at videregive 7. Anbefalede minimumstandarder for at kommunen kan kalde sin metode Kom & Kvit Kommunen tilbyder en rullende møderække, som kun afbrydes af nødvendig ferie. Møderne holdes regelmæssigt, f.eks. ugentligt eller med 14 dages mellemrum. Den enkelte deltager skal have tilbud om mindst otte møder. Kom & Kvit-rådgivning bør kun varetages af erfarne rådgivere, som har været på et todages suppleringskursus i det nye koncept. Den afklarende, individuelle samtale på minimum 30 minutter med rygestoprådgiver i begyndelsen af forløbet er obligatorisk for deltagerens videre forløb. Samtalen kan evt. foregå pr. telefon, men fremmøde bør forsøges praktiseret, hvor det er muligt. Rygestoprådgiveren tilbyder den enkelte deltager telefonopringninger, sms eller s som en del af forløbet. Muligheden for supplerende kontakt ved siden af mødegangene er essentiel for konceptet. Rådgiveren benytter manual og materialer, som er udviklet til forløbet. For at sikre en løbende rekruttering af nye deltagere til den rullende Kom & Kvit-gruppe arbejder kommunen med relevant og løbende markedsføring. Markedsføringsmateriale til konceptet (logo, plakat, minifolder) anvendes, hvor det er muligt. Kommunen er velkommen til at supplere med andre materialer, der udformes i overensstemmelse med Kom & Kvit-designguiden, som findes på cd. Et eksemplar eller foto af lokalt, nyudviklede materialer bedes sendt til Kræftens Bekæmpelse vil gerne formidle lokale eksempler, som andre kan have glæde af. Deltagerne indberettes til Rygestopbasen. Indberetning er vigtig, da data i Rygestopbasen bl.a. bruges til at evaluere forskellige rygestopmetoders effektivitet. Venlig hilsen udviklingsgruppen vedr. Kom & Kvit Lis Bischoff, sundhedskonsulent, Guldborgsund Kommune, Ulla Lassen, sundhedskonsulent, Sønderborg Kommune, Kurt Æbelø, strategisk sundhedskonsulent, Fredericia Kommune, Lene Kruså, sundhedskonsulent, Københavns Kommune og STOPLINIEN og Niels Them Kjær, projektchef, og Karin Mejding, kommunikationsmedarbejder, Kræftens Bekæmpelse.

17 17 8. Inspiration til pressemeddelelser Her følger et par eksempler på pressemeddelelser fra pilotprojektet. Brug dem som inspiration, når I skal udforme jeres egen lokale pressemeddelelse. Kom og Kvit Bliv røgfri i dit tempo Eksempel: Pressemeddelelse København Hvad får du i stedet for røgen nu og fremover? og Hvordan holder man rygetrangen fra livet? er bare et par af overskrifterne i et nyt, fleksibelt og gratis tilbud, som Forebyggelsescenter Amager holder hver onsdag aften. Ved at mødes med andre, der også har lyst til at være røgfri, får du mulighed for at dele erfaringer og få støtte. Det eneste, det kræver, er at du har viljen og lysten til at kvitte røgen. Inden mødet i gruppen holdes en samtale med rygestoprådgiveren, hvor der laves aftaler om det videre forløb. Efterfølgende er der mulighed for at mødes 1½ time om ugen med en rygestoprådgiver og andre deltagere, der ønsker at blive røgfri, modtage opmuntrende sms er, s eller telefonopkald. Der er 8 møder i gruppen med forskellige emner. Du bestemmer selv, hvor tit du vil komme. I mere end ti år har Københavns Kommune tilbudt borgerne gratis rygestopkurser. Det har hjulpet rigtig mange københavnere til at blive røgfri, men vi har også mødt borgere, der har brug for mere fleksible tilbud og mere støtte i processen. Det er det, vi har forsøgt, at tage højde for med tilbuddet Kom & Kvit, fortæller sundhedskonsulent Lene Krusaa fra Folkesundhed København. Utallige undersøgelser viser, at man har størst succes med at kvitte røgen, når man får opbakning fra en professionel og fra andre i samme situation, siger psykolog Lars Marcelin Nielsen fra Kræftens Bekæmpelse, som har udviklet det nye tilbud sammen med Danmarks Apotekerforening, Københavns Kommune og tre andre kommuner i landet. Alle interesserede kan læse mere og tilmelde sig på eller ved at ringe til Stoplinien på Fakta om københavnernes rygning 30 % af mænd på Amager vest er dagligrygere /28 % Amager øst 21 % af kvinderne på Amager vest er dagligrygere / 24 % Amager øst 75 % af rygerne i København ønsker at holde op med at ryge 49 % af mandlige rygere i København ønsker hjælp til at blive røgfri 52 % af kvindelige rygere i København ønsker hjælp til at blive røgfri Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2008, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Yderligere oplysninger: Sundhedskonsulent (navn og telefonnummer) Forebyggelsescenter (telefonnummer)

18 18 Eksempel: Pressemeddelelse Guldborgsund Kom og kvit rygestop når du vil Rygere, som gerne vil være røgfri, kan nu få gratis og fleksibel hjælp til at komme igennem et rygestop. Ideen er, at den enkelte vælger, hvilken slags hjælp han eller hun gerne vil have. Desuden er der mulighed for at mødes med andre i samme situation. Otte møder ligger fast i kalenderen. De enkelte deltagere vælger så, hvilke emner de har interesse for og kommer til netop de møder. Ved en indledende samtale med en rygestoprådgiver aftales det, hvilken hjælp man ønsker at få. Der er mulighed for sms og . Desuden kan man blive ringet op af rådgiveren nogle gange i forløbet. Den enkelte sammensætter på den måde sit eget forløb i samarbejde med rådgiveren. - Vi ved, at rigtig mange rygere gerne vil stoppe. Derfor er vi glade for at have et helt nyt og spændende tilbud til folk, som ikke vil møde op på faste tidspunkter hver uge. Vi håber, at rigtig mange vil benytte denne lejlighed til at blive røgfri, siger sundhedskonsulent Lis Bischoff fra Guldborgsund Kommune. Møderne, som varer 1½ time, sætter fokus på et nyt emne hver gang og desuden giver de mulighed for at deltagerne kan udveksle erfaringer. Hvis man melder sig til Kom & Kvit, skal man være indstillet på at stoppe rygningen undervejs, men man behøver ikke være røgfri, når man starter. Kom & Kvit er et helt nyt tilbud til rygere gratis og fleksibelt. Det er Guldborgsund Kommune, som tilbyder det nye rygestop, der er udviklet sammen med en række andre kommuner, Danmarks Apotekerforening og Kræftens Bekæmpelse. Sundhedskonsulent Lis Bischoff sidder klar til at tage imod tilmeldinger (oplysninger). Møderne bliver holdt (sted) Kontakt: (sundhedskonsulent, telefonnr.) Se mere på (indsæt logo)

19 19

20 20 Hold dig opdateret - Hold øje med På denne adresse finder du seneste udgave af koordinatormanualen og forskelligt andet til inspiration for koordinatorer. Venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere