Kom & Kvit Manual til koordinator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom & Kvit Manual til koordinator"

Transkript

1 Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013

2 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat, et visitkort eller anden form for markedsføring Borgeren tilmelder sig via en af de mange veje til Kom & Kvit: - herfra er der link til kommunens tilmelding - Stopliniens rådgivning, Stoplinien tilmelder borgeren - Borgeren tilmelder sig på kommunens hjemmeside. Kommunens koordinator modtager tilmeldingen og sætter et rullende forløb i gang med en eller flere rådgivere. Forløbet administreres f.eks. via Borgeren møder andre borgere ved møderne. Ikke nødvendigvis de samme hver gang, da gruppen ruller, og nye kan komme til hen ad vejen, ligesom nogle kan forlade gruppen Borgeren bliver røgfri med støtte fra de andre deltagere og med rådgiveren som formidler Forløbet indberettes til Rygestopbasen.dk Denne manual beskriver koordinators opgaver i forløbet Manualen findes også på

3 3 Indhold og overblik over koordinatorens opgaver Forord: Velkommen som koordinator for Kom & Kvit Side 4 1. Rygestoprådgiverne: Find nogle erfarne rygestoprådgivere og tilmeld dem et to-dages Kom & Kvit-kursus hos Kræftens Bekæmpelse 2. Planlæg tid og sted for Kom & Kvit-møderne. Holdene ruller kontinuerligt. 3. Send bud efter en kampagne-cd med de grafiske filer, du kan bruge i markedsføringen Side 6 Side 7 Side 8 4. Administration foregår på Rsiden.dk Side 9 5. Planlæg din markedsføring a. Elektronisk markedsføring: Beslut, hvilken side, skal linke til i jeres kommune. b. Markedsføring med tryksager Side 10 Side 10 Side Overblik: Struktur og rullende gruppe Side Anbefalede minimumstandarder for Kom & Kvit Side Inspiration: Eksempler på pressemeddelelser Side 17 Kom & Kvit - Manual til koordinator Kræftens Bekæmpelse. Tekst: Karin Mejding. 3. udgave, december 2013.

4 4 Forord Velkommen som koordinator for Kom & Kvit Blandt rygestoprådgivere og -koordinatorer har der længe været et ønske om at kunne tilbyde rygere et nyt og anderledes koncept. Kom & Kvit imødekommer disse ønsker, samtidig med at det basalt bygger på samme viden om rygning og rygeafvænning som de tidligere (og stadig velfungerende) koncepter: Rygestop i grupper og Individuelt rygestop. Det er vigtigt, at rådgiveren har erfaringer med sig fra en af disse to tilgange, når hun skal arbejde med Kom & Kvit. Hvad er Kom & Kvit Kom & Kvit er et fleksibelt tilbud om hjælp til rygestop. Rygeren tilbydes en individuel samtale, møder med andre rygere, telefonopringninger, sms er og s. Der holdes regelmæssige møder (ugentligt eller hver anden uge). Den enkelte ryger vælger selv, hvilke af disse han vil deltage i. På møderne vil man blive mødt af billeder, film- og lydklip og et stort fokus på gruppedynamikken frem for viden og skriftlige materialer. Materialerne er produceret til formålet, og de kan håndteres af en erfaren rygestoprådgiver, som har deltaget i et todages suppleringskursus efter grundkursus til rygestoprådgiver. Baggrund Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Sund By Netværket, Danmarks Apotekerforening og Kræftens Bekæmpelse, og i pilotfasen efteråret 2010 er det afprøvet i fire kommuner. Erfaringer og anbefalinger fra pilotprojektet er nu indarbejdet i konceptet. Gevinster Kom & Kvit-konceptet appellerer til nye grupper af rygere, som har været svære at nå med de tidligere koncepter. Her er mere fleksibilitet og valgfrihed og ingen skriftlige materialer. Med Kom & Kvit er der gode muligheder for at imødekomme de rygere, som ikke ønsker at binde sig til en fast kursusrække. De kan selv sammensætte deres eget individuelle forløb. Ryger og rygestoprådgiver mødes først til en indledende samtale. Den skal afdække rygerens behov og ønsker, og der lægges en plan for det videre forløb. Sms er eller s til rygestopperen er et vigtigt tilbud undervejs i forløbet. for rygeren Der skal helst være et kontinuerligt tilbud. Så kan rygeren begynde i rådgivning og gruppe samme uge, som han tilmelder sig. Han bliver mødt, mens han er parat til rygestoppet. Derudover får rygeren en oplevelse af, at rygestoppet ligger i hans egne hænder, at han selv skal træffe nogle aktive valg, og at der er mulighed for hjælp og opbakning hen ad vejen. Tilbuddet er fleksibelt, man vælger selv, hvor mange møder man vil deltage i, og hvilken hjælp man ønsker derudover (telefonopringninger, sms er eller s). for gruppen Gruppen kan have forskellig sammensætning fra den ene mødegang til den næste. Det giver et godt samspil og en god variation, at rygerne ikke alle befinder sig helt det samme sted i deres stopforløb: Erfarne stoppere kan give hjælp og erfaringer videre til dem, som endnu ikke er stoppet. Det er en gevinst for de nye og en god oplevelse for de andre, at deres erfaringer bliver værdsat. for rådgiveren Rådgiveren får hurtigt et godt kendskab til den enkelte ryger, fordi den indledende samtale er obligatorisk.

5 5 Derfor skal der ikke bruges så meget energi på at lære den enkelte at kende på møderne. Det kommer den samlede gruppe til gode. For koordinator er der både velkendte og nye funktioner I denne vejledning finder du en beskrivelse af koordinatoropgaverne trin for trin. Nogle af dem ligner de administrative opgaver, der er ved de almindelige rygestophold. Andre opgaver er nye med Kom & Kvit. En sum af erfaringer Denne manual bygger på de samlede erfaringer fra pilotprojektet og på de erfaringer, som siden er indhøstet med Kom & Kvit i mange kommuner. Grundstammen i Kom & Kvit-forløb skal være fælles i de kommuner, som tilbyder konceptet, så man kan evaluere forløbene på tværs af landet. Derfor er der sidst i denne manual en række Anbefalede minimumstandarder, som vi henstiller til, at kommunen overholder. De er udarbejdet af udviklingsgruppen bag projektet. Vi håber, du vil finde det inspirerende at arbejde med det nye koncept. Venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse December 2013

6 6 Beslutningen om Kom & Kvit Kom & Kvit er et supplement til de traditionelle rygestoptilbud. Fordi konceptet er nyt og anderledes, giver det kommunen en naturlig anledning til at lave PR for det nye koncept i presse, på hjemmesider og i offentligheden med f.eks. trykt materiale. På den måde kan kommunen vise, at der udvikles og tilbydes nye metoder, som matcher behov hos mange rygere, der gerne vil stoppe. Ikke mindst hos grupper, som det har været svært at nå med de traditionelle tilbud. Når beslutningen er truffet, følger en række andre trin på vejen. Det tager lidt tid, og der skal nogle nye arbejdsgange til for at løbe et nyt koncept i gang. Men vurderingen er, at når det først er kommet i gang, vil Kom & Kvit kræve omtrent de samme ressourcer som et traditionelt rygestoptilbud kræver. Rådgiverens tid udnyttes godt, hvis de indledende samtaler kan holdes umiddelbart inden møderne med alle deltagere. 1. Rygestoprådgiverne De rådgivere, som skal arbejde med Kom & Kvit, skal have erfaring med rygestoprådgivning fra andre forløb. Den viden og det kendskab, de har fra tidligere rygestoprådgivning, er en afgørende faktor, når de skal til at arbejde på nye måder. Blandt dine erfarne rådgivere skal du udvælge nogle, som både har erfaringen og er klar til at bruge den på nye måder. Rådgiverne skal være erfarne, have evne til at planlægge og alligevel agere fleksibelt i en ny situation. Desuden skal de være gode til at facilitere og være nysgerrige efter at arbejde med et nyt koncept. To rådgivere pr. kommune Det anbefales at uddanne mindst to rådgivere i en kommune/et område. På den måde kan de sparre med hinanden og dække ferier, fridage og sygdom for hinanden. To kan også nemmere give mulighed for, at rygerne hurtigt kan blive mødt af et tilbud, når de har vist interesse for rygestop. Har du ikke mulighed for dette inden for din egen kommune, kan du undersøge, om det er muligt at alliere sig med en nabokommune eller flere. Nye opgaver for rådgiverne Rådgiverne skal have adgang til telefon og pc med internet. De skal kommunikere med rygerne på og sms via Rsiden.dk, og de kan administrere deres hold på samme sted. De må derfor ikke være bange for at gå i gang med opgaver ved pc en. Rådgivernes tid Tidsforbruget til rådgiverne fordeler sig lidt anderledes end ved normale kurser. Når forløbene først er etableret, vil det koste omtrent det samme som traditionelle kurser. I princippet er der ikke tale om hold og afsluttede undervisningsforløb som ved de gængse tilbud. Det er et rullende forløb, hvor deltagere kan hoppe ind og deltage, når de selv vil. Men der vil være en cyklus med otte emner, som gentages, mens deltagere kommer til og fra. Det er godt at signalere valgfrihed over for deltagerne, men det er også godt at fortælle dem, at det anbefales at prioritere forløbet for at få den bedste støtte undervejs i rygestoppet. Rådgiverne skal have tid til: En indledende samtale pr. deltager (ved fremmøde eller pr. telefon, hhv. ¾ og ½ time), mødegangene a 1½ time og tid til administration og kontakter imellem møderne på telefon, sms eller . Tilmeld rygestoprådgivere til kursus i det nye koncept Når du har fundet de rådgivere, som du ønsker at sende på kursus i Kom & Kvit, kan du få overblik over kommende kurser på

7 7 Kurset er nødvendigt, da både indholdet og rådgiverrollen er meget anderledes end det, der præsenteres på grundkurserne. Planlæg sparring med rådgiverne Første gang kommunen tilbyder Kom & Kvitkonceptet, er det nyt for både dig og rådgiverne. Det er en god ide at holde regelmæssig kontakt i denne fase. Planlæg f.eks. et månedligt møde med rådgiverne i de første måneder. Der kan være vigtige spørgsmål eller erfaringer, som det er godt at tage op i fællesskab. Hold evt. det første møde kort tid efter, at rådgiverne har været på kursus, og før de skal i aktion. 2. Planlæg tid og sted for Kom & Kvit-møderne Som koordinator skal du finde ud af, hvor den obligatoriske startsamtale og møderne kan finde sted. Startsamtale og fremmøde Den kommende/ny deltager møder først rådgiveren til en indledende samtale, og herefter kan deltageren hoppe ind på næste mødegang, hvis han er motiveret for rygestop og for Kom & Kvitkonceptet. De rullende Kom & Kvit-grupper fortsætter mange gange efter hinanden. Det anbefales at prøve Kom & Kvit af med mindst 12 møder efter hinanden, så man får en fornemmelse af det rullende koncept, hvor nogle deltagere bliver afsluttet, mens nye kommer til. Ideelt vil det være, hvis man kan sætte et forløb i gang uden slutdato. Stedet, hvor møderne bliver holdt, skal altså meget gerne være tilgængeligt i en længere periode. Tidspunktet Tidligt i forløbet skal du sammen med rådgiverne beslutte, hvornår møderækken kører. Deltagerne skal ikke vente med at komme i gang, til et hold er fyldt op. Der bør være et tilbud til dem ca. en uge efter, at de har vist interesse for rygestop, og der behøver ikke være mere end en lille gruppe til at begynde med. Flere kommer til hen ad vejen, når I annoncerer løbende. Det er essentielt. Når I begynder at annoncere for Kom & Kvit, skal I samtidig være klar med datoerne. En fast ugedag og et fast tidspunkt er en fordel. Møderne kan evt. også holdes på fast ugedag, men med to uger imellem. Deltagerne kan dukke op kort tid efter, at de har hørt om tilbuddet. Flere rådgivere har gode erfaringer med at lægge startsamtaler på samme ugedag som møderne, sådan at det er timen/timerne før mødet, der er sat af til dette. Det skaber sammenhæng for rådgiverne, at det kan lægges på samme dag. Stedet Det er naturligvis de lokale muligheder, der afgør, hvad der kan lade sig gøre. Der indgår ikke Power Point-præsentationer, tekster eller skriftlige øvelser i møderne. Til hver af de otte gange er der enten lyd eller film. Det skal der være mulighed for at se og høre (fra et usb-stik på en pc). Det er derfor nødvendigt med højttalere og projektor. Gruppen ruller Den rullende gruppe i Kom & Kvit er forskellig fra de traditionelle hold. Det faste skelet i forløbet er, at der er fastsat tid og sted for møderne. Samtidig ligger emnet for den enkelte mødegang fast. Møderne kører i en fast rækkefølge. Når en cyklus på otte emner er kørt igennem, startes igen med emne 1. Deltagersammensætningen varierer fra gang til gang, og de fremmødte befinder sig på forskellige stadier i forhold til deres rygestop. Rådgiverens rolle er at fremme gruppedynamikken, så alle bidrager, og så de nye føler sig velkomne og kan få gavn af, hvad de erfarne har oplevet og gjort.

8 8 3. Send bud efter en cd med grafiske filer (logo m.v.) Kræftens Bekæmpelse vil gerne hjælpe nye kommuner i gang med Kom & Kvit. Når jeres kommune ønsker at arbejde med det nye koncept, kan Kræftens Bekæmpelse gratis sende jer en cd med de grafiske filer, som kan bruges i jeres lokale markedsføring. Den indeholder følgende kampagnemateriale: Logo, designguide, eksempler på annonce, plakat, minifolder, webbanner og eksempel på Facebook-annonce. Alle disse er udviklet til markedsføringen af konceptet. I beslutter selv, hvordan der skal reklameres for konceptet i lokalområdet. Du kan rekvirere cd en ved at skrive til - Oplys dit navn, kommune og ønsket leveringsadresse, så modtager du kort derefter cd en med posten. Designguiden, som ligger på cd en bør overholdes; det betyder, at farver, skrifttyper m.m. er defineret på forhånd for at sikre genkendelighed i markedsføringen. Plakat og banner For- og bagside på 12-siders minifolder

9 9 4. Administration foregår på Rsiden.dk Rsiden.dk er et mødested for rygestoprådgivere og -koordinatorer. Her kan samles alle relevante dokumenter, informationer og kurser. Den rummer også et forum for udveksling af dokumenter. Rsiden.dk er også det sted, hvorfra rådgivere kan sende sms er eller s til deres deltagere på rygestopforløb hvad enten det er Kom & Kvit eller andre forløb. For at bruge disse funktioner skal man oprette en profil. Der kan oprettes to slags profiler: En koordinatorprofil og en rådgiverprofil. Nogle af siderne bruges af såvel koordinator som rådgiver de er ens. Andre er specifikke for koordinatorrollen. Der er flere og andre faciliteter knyttet til koordinatorrollen. Koordinator kan det samme som rådgiver plus lidt mere. Derfor findes der også to vejledninger til Rsiden. Manual for koordinatorer findes på Manual for rådgivere findes på

10 10 5. Planlæg din markedsføring Hvordan skal rygere i jeres kommune eller boligområde eller på en arbejdsplads blive opmærksom på, at de nu kan få et helt nyt tilbud om rygestop? Det kræver nytænkning og planlægning. Der arbejdes med rullende grupper, som hele tiden kan optage nye deltagere. Derfor skal der også løbende gøres reklame for tilbuddet. I kan bruge de kanaler for annoncering, som I plejer. Men benyt også lejligheden til at tænke i nye markedsføringsstrategier. Brug f.eks. de nye materialer, der er udviklet til Kom & Kvit. Eller find inspiration og gode eksempler på Rsiden.dk under Rekruttering. 5 a. Elektronisk markedsføring og velkommen til borgeren hedder hjemmesiden, som de trykte materialer henviser til. Den stilles gratis til rådighed for kommunerne af Kræftens Bekæmpelse. er en hjemmeside, som forklarer, hvad Kom & Kvit er. Desuden lægger Kræftens Bekæmpelse links på siden til de kommuner, som ønsker det. logoet på de sider, som borgeren møder. Det giver sammenhæng fra den ene hjemmeside til den næste. Relevante oplysninger, I skal bede om Du kan oprette en postkasse til formålet, inde i jeres postsystem, f.eks. Når du modtager oplysningerne her, sender du dem videre til rådgiverne, som skal bruge dem i forbindelse med startsamtalen. Også til dette kan du benytte Rsiden.dk Borgeren skal kunne give kontaktoplysninger (navn og telefonnummer eller adresse), så rådgiveren kan vende tilbage til borgeren og indgå en aftale om startsamtale. Om oplysningerne gives pr. telefon, i en eller I laver en skabelon til formålet, bestemmer I selv. Involvér evt. it- eller kommunikationsafdelingen, hvis I vil lave en skabelon til tilmelding. Elektronisk banner Du kan evt. lave et banner (tre billeder, som skal afløse hinanden). Det kan du evt. lægge ind nogle passende steder på kommunens hjemmesider, eller andre steder, hvor du kan indgå en aftale om det. Banneret skal naturligvis linke videre. Fra komogkvit-siden til kommunen Når borgeren har læst det, han vil på så følger han linket til sin egen kommune, f.eks. Sønderborg. Derfor skal Sønderborg Kommune være klar til at tage imod tilmelding og oplyse tid og sted for næste mødegang i Kom & Kvit. Kommunen kan selv vælge, hvad der skal møde den borger, som klikker på linket. Det kan være en skabelon til tilmelding, en adresse, oplysning om tid og sted. Formen afgør I selv i kommunen. Sørg for, at placere Kom & Kvit- Filerne, som skal bruges til at oprette banneret med, finder du på cd en. Det fungerer som en

11 11 billedannonce, hvorfra I kan linke til kommunens egne hjemmesider eller til af jer gør erfaringer med dette: Et klik på banneret med de tre billeder skal føre til en hjemmeside, hvor man kan læse mere og tilmelde sig elektronisk. I eksemplet herover henvises til rygestop i Viborg. Ønsker I at tilpasse det til jeres egen kommune, skal I have hjælp fra en grafiker. Billederne skal tilpasses i format til modulerne på jeres hjemmeside og køre som Flash-filer. Få hjælp af egen grafiker eller it-afdeling. Hvor skal banneret placeres? Prøv at få placeret banneret på så mange hjemmesider som muligt. Det kan lægges på kommunens egen hjemmeside, både på forsiden og på en relevant underside, f.eks. sundhedsafdelingens. Hvis man kan opnå aftaler om det, kan det også lægges på hjemmeside for idrætsforeningen, bydelssundhedsprojektet, stoplinien.dk (under kommunens oplysninger) eller beboerforeningen. Eksempel fra pilotprojektet Logo For at sikre genkendelighed er det en god ide at bruge Kom & Kvit-logoet i så mange sammenhænge, det er muligt. Du finder logoet på cd en. Annonce på Facebook? I pilotprojektet indgik annoncer på Facebook, og det var flere steder en ganske god ide. Efter pilotprojektet har det desværre ikke været muligt at rejse penge til at fortsætte med dette i fællesskab mellem flere kommuner. Hvis I i jeres egen kommune har lyst til og mulighed for at købe annonceplads på Facebook, skal I selv indgå aftaler med et bureau om det. Annoncerne på Facebook kan jo målrettes til bestemte postnumre. Det kunne være spændende, hvis det blev afprøvet men det er altså op til jer hver især. Prisen vil være den, som I selv kan forhandle jer frem til. Orientér gerne Kræftens Bekæmpelse, hvis nogen

12 12 5 b. Markedsføring med tryksager Gør reklame for konceptet så mange steder, I kan komme til det. Brug lokal-tv og -radio, hvis I har mulighed for det, brug beboerblad i boligområder, brug arbejdspladsers eller uddannelsessteders intranet. Brug kommunens hjemmeside. Løbende markedsføring er nødvendig. Annoncér lokalt Brug evt. et af annonceforslagene fra cd en eller udform jeres egen annonce og sæt Kom & Kvitlogoet ind i den. Materialerne til det finder du på cd en. Brug meget gerne nogle af de kanaler, du også anvender ved traditionelle rygestopkurser. Annoncér i ugeavisen eller andre steder. Husk at slå på, at dette er et nyt koncept, fleksibelt og individuelt. Husk at bruge logoet. Trykte materialer du kan bestille Der findes en plakat i to størrelser og en minifolder, som kan deles ud og gøre opmærksom på tilbuddet. Læs om bestilling af tryksager på næste side. Husk at orientere værten om, hvad det nye koncept går ud på. Der kan evt. opstå spørgsmål, når borgerne møder plakaten. Minifolder Minifolderen med 12 små sider fungerer både som en del af den lokale markedsføring og som et omdrejningspunkt i den enkelte deltagers forløb. Hvor der ophænges plakater, bør der også være et antal foldere til stede. Folderen giver en oversigt over emnerne ved de otte møder og er en god reminder at putte i lommen eller tasken. I det hvide felt på bagsiden er der mulighed for at skrive eller stemple jeres kommunes relevante kontaktoplysninger. Pressemeddelelse m.m. Sidst i denne manual finder du udkast til pressemeddelelser fra pilotprojektet. Tilpas pressemeddelelsen lokalt, og brug den i ugeaviser o. lign. Plakat Plakaten findes i to størrelser: A3 og A2. Hæng plakater op på nogle passende steder, også gerne steder, som I ikke tidligere har brugt. I pilotprojektet var der f.eks. plakater følgende steder: Apoteker, sundhedscentre, ved åbent husarrangementer forskellige steder, ved et bydelssundhedsprojekt, på jobcentret, i rådhusets borgerservice, i et idrætscenter, hos praktiserende læger, på biblioteker og hos tandlæger. Undersøg også, om det skulle være muligt andre steder. Mulighederne afhænger ofte af lokale kontakter. Det kunne være: Aftenskolelokaliteter, butikker, skadestue, tankstation eller fitnesscenter.

13 13 Bestil tryksager sådan Plakat og minifolder til Kom & Kvit er rekrutteringsmaterialer. Plakaten findes i to forskellige størrelser (A3 og den større A2). Afsender på de færdigtrykte materialer er: Sund By Netværket, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Apotekerforening. De trykte materialer købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Se priser og vilkår på Plakater og foldere kan også bestilles i det antal, I selv ønsker. Find vej til materialerne Gå ind på sundkom.dk vælg Om komiteen vælg Butik vælg Privat eller institution tryk K (for Kom & Kvit) Eller Gå ind i Alfabetisk oversigt Tryk K (for Kom & Kvit) Ønsker kommunen selv at stå for trykning og tilføje eget logo ved siden af de tre nuværende, kan I enten selv få det udarbejdet af en grafiker, eller I kan kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning og bede om et tilbud på opgaven. De grafiske filer findes på cd en. Er der tale om et mindre oplag, kan en printer til nød klare opgaven. På bagsiden af minifolderen er der et hvidt felt, hvor I under alle omstændigheder bør tilføje lokal afsender (brug evt. stempel). Startpakke eller enkeltmaterialer efter ønske Komiteen for Sundhedsoplysning har sammensat en Kom & Kvit-startpakke med plakater og minifoldere. Den kan du se på komiteens hjemmesiden, I startpakken er der 20 store plakater (A2), 20 små plakater (A3) og 400 minifoldere. Startpakken koster 1120 kr. + moms og forsendelse (december 2013).

14 14 6. Overblik Strukturen i Kom & Kvit På kurset modtager rådgiveren de materialer, der skal bruges i forbindelse med afholdelse af Kom & Kvit. Det hele udleveres i en taske, der indeholder Manual til rådgiveren Registreringsark til den indledende samtale USB-stik med film og lyd til de otte møder. 24 billedtavler til møderne; der bruges tre billeder ved hvert møde. Den indledende samtale foregår ideelt set ved at parterne mødes, men det kan også gøres over telefonen. Samtalen er en motiverende samtale, hvor forventningerne samtidig afstemmes. Ved mødet registreres de nødvendige oplysninger om deltageren. De to parter aftaler også, hvordan den enkelte deltagers forløb skal sammensættes. Mulighederne er: Fremmøde, telefonopkald fra rådgiver, sms og . Det er ikke nødvendigt at deltage i alle møder, men rådgiveren vil anbefale fremmøde, da deltagerne kan bakke hinanden op ved møderne. Den første planlægning af programmet for den enkelte deltager er omtrentlig; der kan justeres undervejs, hvis det ønskes. Rygraden i forløbet er møderne. Ved hvert møde er der tid til at snakke om, hvordan det går deltagerne hver især lige nu. Desuden er der et emne, som ligger fast på forhånd. Både lyd/film og de tre billedkort lægger op til samtale om dagens emne. Det giver deltageren en god tilskyndelse til at møde op: Der er et emne på programmet - der er altså også mere og andet end bare samtale om, hvordan det går lige nu. Emne 1: Tag styringen Emne 2: På toppen Emne 3: Motiver dig selv Emne 4: Her og nu Emne 5: Grib chancen Emne 6: Bevar styrken Emne 7: Opbakning Emne 8: Nye muligheder Hvordan virker nikotin Hvad betyder rygning for dig Hvad sker der med kroppen Hvad vil du bruge energien til Hvordan holder man rygetrangen fra livet Hvad får dig til at holde fast Hvad ryger med røgen Hvad får du i stedet Hvad er vigtigt for dig Hvordan vil du være Hold fast når det gælder Kom godt igennem Hvad er god støtte Hvad kan du gøre, når de andre ryger Hvad vinder du Nu og fremover Deltageren beslutter, hvilke møder han vil være med til. Lærerrollen er afløst af rollen som gruppeleder, og gruppen fungerer som ressource og netværk.

15 15 Princippet i den rullende gruppe Ny deltager Emne 1 Ny deltager Deltager røgfri Deltager røgfri Emne 8 Emne 2 Ny deltager Emne 7 Gruppe Emne 3 Emne 6 Emne 4 Ny deltager Ny deltager Emne 5 Deltager røgfri Deltager røgfri

16 16 For at sikre genkendelighed og for at give mulighed for evaluering via Rygestopbasen ønsker udviklingsgruppen bag det nye koncept at videregive 7. Anbefalede minimumstandarder for at kommunen kan kalde sin metode Kom & Kvit Kommunen tilbyder en rullende møderække, som kun afbrydes af nødvendig ferie. Møderne holdes regelmæssigt, f.eks. ugentligt eller med 14 dages mellemrum. Den enkelte deltager skal have tilbud om mindst otte møder. Kom & Kvit-rådgivning bør kun varetages af erfarne rådgivere, som har været på et todages suppleringskursus i det nye koncept. Den afklarende, individuelle samtale på minimum 30 minutter med rygestoprådgiver i begyndelsen af forløbet er obligatorisk for deltagerens videre forløb. Samtalen kan evt. foregå pr. telefon, men fremmøde bør forsøges praktiseret, hvor det er muligt. Rygestoprådgiveren tilbyder den enkelte deltager telefonopringninger, sms eller s som en del af forløbet. Muligheden for supplerende kontakt ved siden af mødegangene er essentiel for konceptet. Rådgiveren benytter manual og materialer, som er udviklet til forløbet. For at sikre en løbende rekruttering af nye deltagere til den rullende Kom & Kvit-gruppe arbejder kommunen med relevant og løbende markedsføring. Markedsføringsmateriale til konceptet (logo, plakat, minifolder) anvendes, hvor det er muligt. Kommunen er velkommen til at supplere med andre materialer, der udformes i overensstemmelse med Kom & Kvit-designguiden, som findes på cd. Et eksemplar eller foto af lokalt, nyudviklede materialer bedes sendt til Kræftens Bekæmpelse vil gerne formidle lokale eksempler, som andre kan have glæde af. Deltagerne indberettes til Rygestopbasen. Indberetning er vigtig, da data i Rygestopbasen bl.a. bruges til at evaluere forskellige rygestopmetoders effektivitet. Venlig hilsen udviklingsgruppen vedr. Kom & Kvit Lis Bischoff, sundhedskonsulent, Guldborgsund Kommune, Ulla Lassen, sundhedskonsulent, Sønderborg Kommune, Kurt Æbelø, strategisk sundhedskonsulent, Fredericia Kommune, Lene Kruså, sundhedskonsulent, Københavns Kommune og STOPLINIEN og Niels Them Kjær, projektchef, og Karin Mejding, kommunikationsmedarbejder, Kræftens Bekæmpelse.

17 17 8. Inspiration til pressemeddelelser Her følger et par eksempler på pressemeddelelser fra pilotprojektet. Brug dem som inspiration, når I skal udforme jeres egen lokale pressemeddelelse. Kom og Kvit Bliv røgfri i dit tempo Eksempel: Pressemeddelelse København Hvad får du i stedet for røgen nu og fremover? og Hvordan holder man rygetrangen fra livet? er bare et par af overskrifterne i et nyt, fleksibelt og gratis tilbud, som Forebyggelsescenter Amager holder hver onsdag aften. Ved at mødes med andre, der også har lyst til at være røgfri, får du mulighed for at dele erfaringer og få støtte. Det eneste, det kræver, er at du har viljen og lysten til at kvitte røgen. Inden mødet i gruppen holdes en samtale med rygestoprådgiveren, hvor der laves aftaler om det videre forløb. Efterfølgende er der mulighed for at mødes 1½ time om ugen med en rygestoprådgiver og andre deltagere, der ønsker at blive røgfri, modtage opmuntrende sms er, s eller telefonopkald. Der er 8 møder i gruppen med forskellige emner. Du bestemmer selv, hvor tit du vil komme. I mere end ti år har Københavns Kommune tilbudt borgerne gratis rygestopkurser. Det har hjulpet rigtig mange københavnere til at blive røgfri, men vi har også mødt borgere, der har brug for mere fleksible tilbud og mere støtte i processen. Det er det, vi har forsøgt, at tage højde for med tilbuddet Kom & Kvit, fortæller sundhedskonsulent Lene Krusaa fra Folkesundhed København. Utallige undersøgelser viser, at man har størst succes med at kvitte røgen, når man får opbakning fra en professionel og fra andre i samme situation, siger psykolog Lars Marcelin Nielsen fra Kræftens Bekæmpelse, som har udviklet det nye tilbud sammen med Danmarks Apotekerforening, Københavns Kommune og tre andre kommuner i landet. Alle interesserede kan læse mere og tilmelde sig på eller ved at ringe til Stoplinien på Fakta om københavnernes rygning 30 % af mænd på Amager vest er dagligrygere /28 % Amager øst 21 % af kvinderne på Amager vest er dagligrygere / 24 % Amager øst 75 % af rygerne i København ønsker at holde op med at ryge 49 % af mandlige rygere i København ønsker hjælp til at blive røgfri 52 % af kvindelige rygere i København ønsker hjælp til at blive røgfri Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2008, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Yderligere oplysninger: Sundhedskonsulent (navn og telefonnummer) Forebyggelsescenter (telefonnummer)

18 18 Eksempel: Pressemeddelelse Guldborgsund Kom og kvit rygestop når du vil Rygere, som gerne vil være røgfri, kan nu få gratis og fleksibel hjælp til at komme igennem et rygestop. Ideen er, at den enkelte vælger, hvilken slags hjælp han eller hun gerne vil have. Desuden er der mulighed for at mødes med andre i samme situation. Otte møder ligger fast i kalenderen. De enkelte deltagere vælger så, hvilke emner de har interesse for og kommer til netop de møder. Ved en indledende samtale med en rygestoprådgiver aftales det, hvilken hjælp man ønsker at få. Der er mulighed for sms og . Desuden kan man blive ringet op af rådgiveren nogle gange i forløbet. Den enkelte sammensætter på den måde sit eget forløb i samarbejde med rådgiveren. - Vi ved, at rigtig mange rygere gerne vil stoppe. Derfor er vi glade for at have et helt nyt og spændende tilbud til folk, som ikke vil møde op på faste tidspunkter hver uge. Vi håber, at rigtig mange vil benytte denne lejlighed til at blive røgfri, siger sundhedskonsulent Lis Bischoff fra Guldborgsund Kommune. Møderne, som varer 1½ time, sætter fokus på et nyt emne hver gang og desuden giver de mulighed for at deltagerne kan udveksle erfaringer. Hvis man melder sig til Kom & Kvit, skal man være indstillet på at stoppe rygningen undervejs, men man behøver ikke være røgfri, når man starter. Kom & Kvit er et helt nyt tilbud til rygere gratis og fleksibelt. Det er Guldborgsund Kommune, som tilbyder det nye rygestop, der er udviklet sammen med en række andre kommuner, Danmarks Apotekerforening og Kræftens Bekæmpelse. Sundhedskonsulent Lis Bischoff sidder klar til at tage imod tilmeldinger (oplysninger). Møderne bliver holdt (sted) Kontakt: (sundhedskonsulent, telefonnr.) Se mere på (indsæt logo)

19 19

20 20 Hold dig opdateret - Hold øje med På denne adresse finder du seneste udgave af koordinatormanualen og forskelligt andet til inspiration for koordinatorer. Venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere og koordinatorer på

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give tobaksfagfolk et overblik

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg STEVNS KOMMUNE ANSØGNING 2017 LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin sundhed & omsorg Baggrund I Stevns Kommune er det 20 % af befolkningen der ryger, hvilket svarer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning Referat Tobakstemamøde 6. november 2013 Sted: Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, Søborg Hovedgade 200 Kontaktperson: Mie Møller Nielsen, telefon: 39 57 57 61 el. 21192415 Dette møde kommer til at omhandle

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Nyt fra Kræftens Bekæmpelse. Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding

Nyt fra Kræftens Bekæmpelse. Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding Nyt fra Kræftens Bekæmpelse Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding Røgfri Fremtid Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden lancerer i 2017 partnerskabet Røgfri Fremtid, som skal bidrage

Læs mere

TEMADAG OM FORSTÆRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE TEMADAG OM EN FORSTÆRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE RYGESTOPTILBUD RYGESTOPTILBUD

TEMADAG OM FORSTÆRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE TEMADAG OM EN FORSTÆRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE RYGESTOPTILBUD RYGESTOPTILBUD TEMADAG OM EN FORSTÆRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE Temadagens formål Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om rekruttering i forhold til det kommunale rygestoptilbud samt få input til

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Når folk ikke kommer af sig selv - succes med proaktiv rekruttering til rygestop på Sydlangeland - i regi af projekt Nærvær i Nærmiljøet ( )

Når folk ikke kommer af sig selv - succes med proaktiv rekruttering til rygestop på Sydlangeland - i regi af projekt Nærvær i Nærmiljøet ( ) Når folk ikke kommer af sig selv - succes med proaktiv rekruttering til rygestop på Sydlangeland - i regi af projekt Nærvær i Nærmiljøet (2010-2014) - Baggrund for projektet Sundhedsudfordringer på Sydlangeland:

Læs mere

Velkommen i Forebyggelsescentret. Temamøde i Tobaksgruppen 6. november 2013 Emne: Rekruttering

Velkommen i Forebyggelsescentret. Temamøde i Tobaksgruppen 6. november 2013 Emne: Rekruttering Velkommen i Forebyggelsescentret Temamøde i Tobaksgruppen 6. november 2013 Emne: Rekruttering Hvis du vil se hvad vi laver i Forebyggelsescentret så Like os på Facebook Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter

INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter Dagens program 10:00 10.10 Velkomst og introduktion til dagens program v/ Sundhedsstyrelsen 10:10-10:30 Forebyggelse af rygning hos udsatte

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Røgfri graviditet. Rygestop er en gave til jeres barn. TEST: Parat til rygestop

Røgfri graviditet. Rygestop er en gave til jeres barn. TEST: Parat til rygestop Røgfri graviditet Rygestop er en gave til jeres barn TEST: Parat til rygestop Rygestop er den bedste gave En røgfri graviditet er noget af det vigtigste, I kan give jeres barn lige nu... Rygestop er altid

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/ Hjælp til rygestop kampagnen http://stoplinien.dk/ 17.06.2015 FORMÅL OG MÅLGRUPPE FORMÅL At oplyse om mulighederne for gratis rådgivning At oplyse om at der er højere succesrate med hjælp Oplyse om fordele

Læs mere

Very Brief Advice Meget kort rådgivning om rygestop. Hvad, hvorfor, hvordan

Very Brief Advice Meget kort rådgivning om rygestop. Hvad, hvorfor, hvordan Very Brief Advice Meget kort rådgivning om rygestop Hvad, hvorfor, hvordan Very Brief Advice Meget kort rådgivning om rygestop, 2017 1. udgave ISBN (trykt version): 978-87-92848-17-8 ISBN (elektronisk

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Projektleder Kira Baun Temadag om tobaksforebyggelse Knudshoved 22/1-2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhed

Læs mere

Klædt på til. Hjertecaféer

Klædt på til. Hjertecaféer Klædt på til Hjertecaféer Kort om hjertecaféer En hjertecafé er et mødested for hjertepatienter og/eller pårørende til hjertesyge. Her er I med til at skabe et trygt miljø, hvor man kan få en uforpligtende

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

FORBEREDELSE UNDGÅ VANERYGNING RYGESTOP. opbakning, du har brug for til at fastholde din beslutning.

FORBEREDELSE UNDGÅ VANERYGNING RYGESTOP. opbakning, du har brug for til at fastholde din beslutning. Rygestop RYGESTOP Du har måske røget i mange år, og derfor er rygning blevet en del af dagligdagen. Du har måske også før prøvet at stoppe, men har erfaret, at det kan være svært. For nogle er det lettere

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE SyGDOMME FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre KOST rygestop ALKOHOL motion indholdsfortegnelse Kost Individuel kostvejledning...3 Familiekostvejledning...4

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

... B tilbud 20 sider A5, 4+4, 115gr Cyclus Print, klammehæftet i ryg Oplag: 20.000 stk. Pris kr. 25.000,- ekskl. moms

... B tilbud 20 sider A5, 4+4, 115gr Cyclus Print, klammehæftet i ryg Oplag: 20.000 stk. Pris kr. 25.000,- ekskl. moms BOGKATALOG A tilbud 20 sidet folder til Viborg Bibliotek. Tryk af A5 folder, 20 sider, 4+4 CMYK, 170 g Cyclus Offset. Færdiggørelse: Lev. renskåret, falset, klammehæftet og pakket i kasser. Prisen tager

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Systematisk og tværsektoriel rygestopindsats

Systematisk og tværsektoriel rygestopindsats Systematisk og tværsektoriel rygestopindsats foreløbige erfaringer Lene Stokholm Jensen projektleder - Forstærket indsats overfor storrygere i Vestklyngen Mobil 40 87 91 17 / mail lsj@struer.dk Projekt

Læs mere

IDÉKATALOG IDÉKATALOG

IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG VÆRSGO Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

om hjælp til rygestop hos

om hjælp til rygestop hos Hvordan honorere ønsket om hjælp til rygestop hos rygere med psykisk lidelse? Projekt Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen Projektleder Mia Lundquist milj@struer.dk, 40 87 91 17 Projekt

Læs mere

Storrygere Dagligrygere Lejlighedsrygere

Storrygere Dagligrygere Lejlighedsrygere KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Bilag 1 Fakta om rygning i København Fald i antallet af rygere i København Sundhedsprofilen 13 viser, at 17 % af københavnerne

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøj til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligledere I får her et kit med tre praktiske værktøjer, som I kan bruge sammen i lederteamet og med de engagerede frivillige i jeres

Læs mere

Mødestrukturgruppen har mødtes

Mødestrukturgruppen har mødtes Saml ind ved valget Folkeafstemningen den 3. december nærmer sig med hastige skridt. Flere af jer har samlet ind ved tidligere valg. Nu er chancen der igen. Information om valget er allerede sendt til

Læs mere

FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE Maj 2014 GODKENDELSE, IKRAFTTRÆDELSE OG REVISION Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: Af forebyggelsescenterchefer i

Læs mere

HJÆLP FRA FORBUNDET. Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening. Hjælp fra forbundet 1

HJÆLP FRA FORBUNDET. Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening. Hjælp fra forbundet 1 HJÆLP FRA FORBUNDET Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening Hjælp fra forbundet 1 FORORD Har du og din forening kendskab til, hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk

Læs mere

Skejby - trivsel i verdensklasse

Skejby - trivsel i verdensklasse Gør tanke til handling VIA University College Skejby - trivsel i verdensklasse EFTERÅR 2014 VIA University College Efterår 2014 SKEJBY TRIVSEL I VERDENSKLASSE 4 SKEJBY TRIVSEL I VERDENSKLASSE 5 Ambitionerne

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Projektvejledning Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Velkommen til anden del af Ren luft til ungerne Kære frivillige Vi har et vigtigt budskab: Børn skal ikke udsættes for tobaksforurening

Læs mere

Klædt på til. Blodtryksmåling

Klædt på til. Blodtryksmåling Klædt på til Blodtryksmåling Kort om blodtryksmåling som aktivitet Formålet, med at Hjerteforeningens lokalforeninger tilbyder vejledende blodtryksmålinger, er at øge danskernes kendskab til eget blodtryk.

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetskontrakt Haderslev Kommune Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 15. marts Sagsident: 10/130 Sagsbehandler: Teis

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People. Projektet er støttet af:

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People. Projektet er støttet af: Kampagnevejledning Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People Projektet er støttet af: Indhold Denne vejledning indeholder information til dig, som skal i gang med at gennemføre en transportundersøgelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere