INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET"

Transkript

1 INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION

2 2

3 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man kunnet iagttage en række interessante udviklingstendenser inden for præfabrikeret boligbyggeri med flere bud på, at hurtige og økonomisk attraktive produktionsmetoder kan skabe attraktive boliger med mange forskellige kvaliteter og muligheder. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side Præfabrikation med potentiale Produktionsformer Dette inspirationskatalog samler en række gode eksempler på netop dette. Eksemplerne i kataloget dækker over fire forskellige former for præfabrikation: rumstore moduler, fladeelementer, containermoduler og digital fabrikation. Eksemplerne bliver præsenteret med fokus på de kvaliteter de hver især repræsenterer - og der hvor det har været muligt, oplyses også kvadratmeterprisen for selve opførelsen af boligbyggeriet. Det er primært danske eksempler der præsenteres i kataloget. Der findes naturligvis mange andre boligbyggerier, som også kunne være værdifulde at fremhæve, så der er alene tale om eksempler. Side Side Side Side Diverse Side Side Rumstore moduler Fladeelementer Containermoduler Digital fabrikation Liste over nævnte arkitektvirksomheder Kreditering & adresser Inspirationskataloget er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center i foråret 2014 for Realdania By. Det er i udgangspunktet tænkt som et værktøj, der kan bidrage til at sikre en høj kvalitet i byggeriet i de byudviklingsprojekter, som Realdania By er engageret i at udvikle. Alle, der arbejder inden for det byggede miljø, er velkomne til at bruge kataloget til inspiration. Sidst i publikationen er inkluderet adresser på eksemplerne således at kataloget også kan bruges som guidebog. 3

4 4

5 PRÆFABRIKATION MED POTENTIALE 5

6 PRÆFABRIKATION MED POTENTIALE FOKUS PÅ KVALITET Præfabrikeret arkitektur forbindes ofte med standardisering og masseproduktion hvor gentagelse af motiv og metode sikrer et økonomisk fordelagtigt byggeri. I de senere år har der vist sig en fornyet interesse for præfabrikation hos arkitekter og producenter som har øjnet yderligere potentialer ved præfabrikation. De har søgt at udnytte den rationelle fremstilling til at tilbyde massefremstillet arkitektur til en rimelig pris og i en god kvalitet med mulighed for at tilpasse produktet individuelt til hver enkelt kunde. Potentialet ligger altså i at skabe effektivt og billigt byggeri, uden nødvendigvis at gå på kompromis med kvalitet og god arkitektur. De bedste præfabrikerede byggerier formår netop at skabe variation inden for masseproduktionens begrænsede råderum ved at vende produktionens indbyggede benspænd til kreative udfordringer. Når der i dag bygges nye boliger med præfabrikerede moduler, kan prisen komme ned mellem kr. pr. m 2. Til sammenligning koster nyt byggeri til helårsbeboelse gennemsnitligt kr. pr. m 2 hvilket er en af de indlysende grunde til også fremover at vise interesse for præfabrikation. EN EFFEKTIV PROCES Præfabrikeret byggeri forstås som bygninger fremstillet og samlet på fabrik; enten som rumstore moduler eller som større bygningsdele i form af eksempelvis lette facader eller tagelementer. Fordelen er at produktionen kan foregå på samlebånd så fremstillingen og leverancen bliver så effektiv og billig som muligt. Præfabrikeret byggeri er opstået ud af behovet for at kunne levere hurtigere og billigere byggeri på alle tider af året. I kraft af at det meste af produktionen foregår indendørs, kan der bygges også i kolde vintermåneder. Præfabrikeret byggeri kan bygges og opføres på endda meget kort tid, og der kan bygges to steder på en gang; på fabrikken samles vægge, gulve og lofter, og på byggepladsen lægges fundament samtidig. Den rationelle og korte byggeproces er en af de væsentlige grunde til at præfabrikation er økonomisk fordelagtig. Den effektiviserede arbejdsproces ligger da også i direkte forlængelse af begrebet lean production eller trimmet byggeri, som man kalder det på dansk, idet arbejdsprocessen er effektiviseret og strømlinet. Materialespild er minimeret, lukkede byggepladser grundet vejret er begrænset, fejlmonteringer er mindsket og bedre kontrol og styring med byggeprocessen er opnået. 6 Det ligner det ikke - men her er tale om præfabrikation (fladeelementer)

7 PRÆFABRIKATION MED POTENTIALE, FORTSAT DET DÆKKER UDTRYKKET OVER I denne publikation benyttes begrebet præfabrikation som en samlende betegnelse, der dækker følgende fire produktionsformer: Rumstore moduler Fladeelementer Containermoduler Digital fabrikation De forskellige produktionsformer har hver deres karakteristika i forhold til processen og det færdige produkt. Den mest markante forskel på de fire produktionsformer er hvor meget af produktionen der foregår på fabrikken, hvad der udføres på byggepladsen samt hvor fleksibelt konceptet kan tilpasses individuelle behov. Rumstore moduler Ved præfabrikation af rumstore moduler menes modulbyggeri der udarbejdes på fabrik. De rumstore moduler skal som sådan blot samles og kobles til forsyningsnet samt kloakering, når de ankommer til bygepladsen. Rumstore moduler er hele tredimensionelle rum i modsætning til flade elementer. Enkeltdelene i et sådant modulbyggeri benævnes også volumenelementer. Fladeelementer Ved præfabrikation af fladeelementer menes standardiserede todimensionelle bygningsdele produceret på fabrik. Elementerne bliver først på byggepladsen sat sammen til hele volumener. Alt konventionelt byggeri i dag er elementbyggeri i en eller anden grad; selv betonbyggeri støbt på stedet benytter eksempelvis præfabrikerede vinduer og døre. I dette katalog fokuseres der ikke på traditionelle fladeelementer, men derimod på elementbyggeri der benytter forædlede fladeelementer. Med forædling menes komplekse elementer der leveres færdige fra fabrikken fx indeholdende både klimaskærm, isolering og indvendig beklædning. Containermoduler Gamle skibscontainere ses i stigende grad genanvendt som billige samt konstruktive byggeklodsmoduler der udgør et reelt alternativ til rumstore moduler. Transformationen fra container til bolig er hurtig og billig. Vindues- og døråbninger skæres til på fabrik, og kort efter fungerer containeren som et helt hjem, kontor, midlertidig butik eller akut ramme for husly. Digital fabrikation Digital fabrikation lægger et ekstra lag på præfabrikeringsprocessen ved at gøre det nemt og effektivt at udføre selv meget avancerede bygningsformer. Digital fabrikation giver muligheder for en hel ny og kompleks æstetik inden for præfabrikeret byggeri der er et perspektivrigt alternativ til modul- og elementbyggeriet. Det er i kraft af denne egenskab at metoden inddrages i dette katalog. Rumstore moduler Containermoduler Fladeelementer Digital fabrikation 7

8 8

9 RUMSTORE MODULER 9

10 RUMSTORE MODULER DET DÆKKER UDTRYKKET OVER Ved præfabrikation af rumstore moduler menes modulbyggeri der udarbejdes på en opvarmet fabrik. Når modulerne forlader fabrikken er alt fra vandrør til ventilation og malerarbejde ordnet. De rumstore moduler skal som sådan blot samles og kobles til forsyningsnettet og kloakken når det ankommer. Modulproducenterne kan ved brug af præfabrikerede moduler producere etagebyggeri for ned til kr pr m 2. Hvad enten der er tale om en tilbygning eller en hel bolig gælder det for hvert enkelt modul at det i tilblivelsesprocessen på fabrikken passerer igennem forskellige værksteder med hver deres ekspertise, værktøjer og lager. Modulerne er ofte 90 % færdige når de forlader fabrikken. Således er det en tommelfingerregel for rumstore moduler at de i videst muligt omfang fuldendes på en opvarmet fabrik inden flytningen til byggepladsen. Det er vigtigt at modulerne hurtigt færdigmonteres på byggepladsen og byggeriet derved lukkes så materialer og konstruktioner ikke udsættes for fugt. afhængig af projektets størrelse. Modulerne transporteres på en blokvogn hvilket sætter en begrænsning for modulernes størrelse. I Danmark er begrænsningen på bredden 4,5 m., længden 12 m. og højden på 4,05 m. Der er mulighed for at gå op til 5,4 meter i bredden såfremt modulerne sejles ind fremfor at blive transporteret på blokvogn. Herhjemme er det i høj grad træmoduler der produceres, hvilket også ses afspejlet i dette kapitel. Der kan dog højst benyttes rumstore træmoduler i fire etager pga. brandkrav; skal man højere end det, skal der enten bygges i stålmoduler, hvilket endnu ikke ses herhjemme, eller gives dispensation af brandmyndighederne. ONV HUSET, FLERE STEDER Arkitekt: ONV Arkitekter Producent: EBK HUSE ONV Arkitekter er en af arkitektbranchens førende innovatører inden for præfabrikeret byggeri. De har tegnet et etplans præfabrikeret hus kaldet ONV huset; et modulbaseret alternativ til typehuset som findes både som fritids- og helårshus. Den designmæssige tanke bag bunder i behovet for fleksibilitet; at køberne kan købe det antal moduler der passer til økonomi eller familiestørrelse på et givent tidspunkt, og over tid erhverve flere moduler og derved udvide og supplere. ONV huset, fritids eller helårs, bygges på fabrik og transporteres efterfølgende på blokvogne til byggegrunden hvorefter det sættes sammen og færdiggøres. De største moduler er 4,2 brede og 12 meter lange. Efter ca.14 dages arbejde på grunden kan køberen flytte ind i det nøglefærdige hus. Prisen for et ONV-tegnet træhus ligger på ca kroner pr. m 2 plus tilslutning til forsyning samt køb af byggegrunden. ONV huset findes i flere udgaver, der varierer i størrelse og rumtyper. Huset forhandles af EBK Huse i Danmark, af Villa Nordic i Sverige og af Nordbolig i Norge. Alt i alt er ONV huset solgt i eksemplarer over hele norden. Selve montagen af rumstore moduler kan tage så kort tid som en enkelt dag. Herefter udføres slutkomplettering, så som på facader og gulve, der hvor der er møder mellem modulerne. Den samlede byggeproces varer oftest 1-2 uger, alt 10

11 RUMSTORE MODULER, FORTSAT KARENS MINDE, KØBENHAVN S, 2008 Arkitekt: ONV Arkitekter & Mejeriet Producent: Kodumaja, Estland Bygherre: Fonden for Billige Boliger Boligbebyggelsen Vildrose er et pilotprojekt for opførelsen af Billige Boliger i Københavns Kommune. Bebyggelsen består af 38 andelsrækkehuse i to etager hvoraf 12 er billigboliger på 85 m 2. Projektet består af præfabrikerede rummoduler i træ på 4,2 x 12 x 3,6 meter. Modulerne er fragtet med skib fra fabrikken, hvor 80 % af arbejdet er udført. Den endelige m 2 -pris inkl. terrasser, cykelskure osv. var dengang på kr. ex. moms. Rækkehusene er i to plan med det øverste modul længere end det underste, hvilket afstedkommer et udhæng der beskytter indgangen samt giver variation og rytme til arkitekturen. ØSTERGÅRDSPARKEN, TRANBJERG SYD, 2012 Arkitekt: DISSING+WEITLING & AI Producent: BM Byggeindustri Bygherre: AL2bolig Disse 150 præfabrikerede boliger er placeret i det åbne landskab i udkanten af Aarhus. I betingelserne for opgaven indgik en høj grad af præfabrikation, hvilket resulterede i en bebyggelse af rumstore træmoduler fremstillet på fabrik. Det industrielle præg er tydeligt med gentagelsen af motiver samt brugen af kun en enkelt farve, sort, til alle facader. Inden for rammerne af præfabrikation er der udviklet et rækkehus i to etager, et gårdhavehus i 1,5 etage og en seniorbolig i én etage. De første boliger er opført efter BR08 og energiklasse 2, mens de sidste er opført som energiklasse Der er brugt skandinavisk træ til både konstruktioner og facadebeklædning. 11

12 RUMSTORE MODULER, FORTSAT EMBLASGADE, KØBENHAVN Ø, 2013 Arkitekt: ONV Arkitekter Producent: Scandi Byg Bygherre: Domea, Danske Bygge- og boligadministration SMBA 113 boliger på Emblasgade på Østerbro i København er opført i 2013 som enten toetagers rækkehuse eller som etplans boliger med et overliggende toetages rækkehus. Projektet bygger på fabriksfremstillede rumstore træmoduler med en central kerne til vådrumsinstallationer, teknik, trappe osv. De præfabrikerede moduler er bearbejdet således at bebyggelsen fremstår med varierede facader, nicher og tagudformninger. Dette medvirker til at skabe en bebyggelse med oplevelsesrige og varierede rum mellem husene. Bebyggelsen har en høj tæthed; de øst-vest vendte boligstængerne drejer let i forhold til hinanden hvilket skaber dynamiske mellemrum. Ved at samle parkeringen i periferien af området er arealerne mellem boligstokkene frigjort til grønne stræder. Disse bilfrie stræder fungerer samtidig som bebyggelsens primære fællesarealer. Boligerne er hvilket netop er del af AlmenBolig+ konceptet kun udstyret med de allermest nødvendige faciliteter; et standardbadeværelse og et lille regulært køkken i hvid laminat uden hårde hvidevarer. Prismæssigt ligger en 85 m 2 treværelses lejlighed i Emblasgade på kroner i leje. I alt er der bygget m 2 med en gennemsnitlig m 2 pris på kr. ULLERØDPARKEN, HILLERØD, 2008 Arkitekt: ONV Arkitekter Producent: Kodumaja, Estland Bygherre: FO Byg & Bo ONV s forslag til Ullerødparken blev udvalgt som 1. præmieprojekt i en konkurrence om billige lejeboliger afholdt af Hillerød Kommune. Bebyggelsen består af 86 boliger i både 1, 2 og 3 etager langt overvejende med private terrasser foran og bag boligerne. De 86 boliger er samlet omkring tre veje der suppleres af en fælles grønning til leg og ophold. De udvendige mobile skodder i træ er en velkendt ONV detalje som giver kontrast til den lyse facade. 12

13 RUMSTORE MODULER, FORTSAT LANGHUSENE, HVIDOVRE, 2011 Arkitekt: ONV Arkitekter Producent: Scandi Byg Bygherre: Boligselskabet Friheden Med opførelsen af Langhusene i Hvidovre er det lykkedes at bygge billige attraktive almene lejeboliger. Her får du et rækkehus med egen have til en pris på ca kr. om måneden. Bebyggelsen indeholder 125 AlmenBolig+ familieboliger fra 85 til 130 m 2. Boligerne har uanset størrelsen - samme grundindretning med samme badeværelse og basiskøkken, mens resten er op til de nye beboere at bygge. Boligerne er konstrueret af præfabrikerede rumstore træmoduler som blev bygget på Scandi Bygs fabrik i Løgstør, samtidig med at jordarbejde og fundering var i gang på byggepladsen. Bebyggelsen er opført som dels rækkehuse i to plan, dels etplans handicapvenlige boliger med overliggende toplans rækkehuse med adgang fra første sal. Materialer er overalt valgt som vedligeholdelsesvenlige, og til facaden er der benyttet naturskifer der er et billigere materiale sammenlignet med tegl. Boligerne har sadeltag med ovenlys og lille udhæng. 13

14 RUMSTORE MODULER, FORTSAT ALMENBOLIG+, SKITSEPROJEKT TIL RAMMEAFTALE 4, REALISERES I København, Albertslund og Valby Arkitekt: ONV og JA JA Arkitekter Producent: Scandi Byg Baggrunden for AlmenBolig+ er at traditionelt nybyggeri er blevet for dyrt - ikke mindst i de større byer. Der tænkes derfor i nye og utraditionelle baner, både når det drejer sig om byggeri og om drift. AlmenBolig+ er således udviklet som et boligkoncept for billige lavenergiboliger i præfabrikerede rumstore moduler. Flere store danske boligorganisationer har opført AlmenBolig+ byggerier i form af tæt-lav bebyggelser. Den 4. rammeaftale for AlmenBolig+ lyder på levering af almene boliger på byggegrunde i København, Albertslund og Valby. I forslaget til Arenakvarteret i København foreskrev lokalplanen brugen af tegl på facaderne samt forskydninger i bygningsvolumerne hvilket har været styrende for designet af basismodulet. Basisbyggemodulet sættes sammen til forskellige bygningstypologier både rækkehuse og punkthuse. Forskydninger i modulerne bruges til tagterrasser, altangange etc. Alt i alt er der tale om et koncept som i den kommende tid skal implemeteres på forskellige byggegrunde med forskellige stedslige udfordringer. Der vil være tale om brug af det samme basismodul samlet i mere eller mindre de samme bygningstypologier. Der hvor forskellene viser sig, er i bebyggelsesplanen, i valg af facader samt i den landskabelige bearbejdning. BASISBYGGEMODUL Basisbyggesystemet består af rumstore træelementer basisbyggemoduler med en central kerne til vådrumsinstallationer, teknik, trappe, osv. Ligesom byggeklodser kan modulerne sammensættes både i plan og højde. BYGNINGSTYPOLOGIER Basisbyggemodulerne kan sammensættes til forskellige bygningstypologier. Det samme modul kan således anvendes både til rækkehuse og fritstående punkthuse i op til 4 etager. 14

15 RUMSTORE MODULER, FORTSAT DANMARKSGRUNDEN, RØDOVRE, 2013 Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Producent: GVL Entreprise og BM Byggeindustri Bygherre: Boligselskabet A.K.B. På Danmarksgrunden i Rødovre findes 72 rækkehuse opført som del af almenbolig+ rammeaftale 3. Syv stokke med lejemål i to eller tre etager er disponeret så stokkene krummer let i et bueslag, hvilket skaber dynamiske have- og uderum. De rumstore moduler kan, som mange modulbyggerier, spottes udefra via den modulære rytme i facaden. Der er ikke arbejdet med aptering af facadeelementer der bevidst bryder med modulernes iboende rytmik. Det enkelte modul er kileformet hvilket har muliggjort de krumme boligblokke.danmarksgrunden er således et eksempel på at moduler kan udformes i andet end rektangler. MARGRETHEHOLM, AMAGER, 2011 Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Producent: BM Byggeindustri Bygherre: Sjælsø Gruppen Margretheholmen består af tre forskellige typer tæt-lave byhuse fra 111 m 2 til 138 m 2. Boligerne er opført i præfabrikerede træmoduler, samlet på stedet. Der er tale om ejerboligersolgt for lige under 3 mio. kr. i Bebyggelsen er baseret på et tidligere Vandkunsten projekt som tegnestuen skitserede for en almen boligorganisation. Sjælsø Gruppen så en markedsværdi i det ellers skrinlagte projekt og realiserede det. 15

16 RUMSTORE MODULER, FORTSAT BOKLOK Arkitekt: Tegnestuen VANDKUNSTEN Producent: Moelven Byggemodul Bygherre: BoKlok (IKEA / Skanska) SophienborgBo, Hillerød, SøndergårdBo, Målev, 2006 BoKlok (bo klogt) er et svensk koncept og samarbejde mellem Skanska og Ikea. Formålet med BoKlok er at tilbyde fabriksfremstillede præfabrikkerede huse som de fleste kan betale. I Sverige er der siden 1996 opført flere end BoKlok-huse, og siden 2002 har Skanska forsøgt også at sælge ideen i Danmark. De fuldt apterede rumstore moduler er fremstillet i Sverige og kørt direkte til byggepladsen i Danmark og derefter monteret. BoKlok projekterne kan ses som første generation af billigt modulbygeri. ØRESTAD SYD, 2011 Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Producent: - Bygherre: Arkitektgruppen Tegnestuen Vandkunsten vandt i 2003 en konkurrence om udformningen af byggefelt 04 i Ørestad Syd.Forslaget består dels af en stor karrébebyggelse og dels af en mindre tæt-lav bebyggelse liggende inde i karréen. Tanken er at rækkehusbebyggelse bringer den intime skala ind mellem Ørestadens høje blokke. Rækkehusene er del af et terrasseret landskab som udspringer af et parkeringshus i stueplan. Således har man integreret parkering i bebyggelsen og bruger parkeringshuset som et aktiv ved at inddrage husets tag i den landskabelige bearbejdning. Projektet var oprindelig tænkt til at være bygget på stedet, men valget faldt på præfabrikerede rumstore træmoduler af økonomiske årsager. Idéen med de 36 rækkehuse i to til tre etager er først og fremmest ønsket om at tilføre området et byggeri i en mindre skala. De første huse efter BoKlok konceptet blev opført ved Hillerød, og den månedlige husleje for en andelsbolig på 89 m 2 er kr. plus forbrug. Bebyggelsen i Hillerød består af 84 andelsboliger, fordelt på 14 vinkelhuse i 2 etager. Mellem husene findes gårdhaver, og hver lejlighed har udgang til altan eller terrasse. BoKlok-konceptet har i Måløv undergået en forsimpling i forhold til projektet i Hillerød: byggesystemet af rumstore træelementer samles her til toplans rækkehuse uden vinkel. Der arbejdes derudover med dobbelthøje rum hvilket ses sjældent i modulbyggeri. 16

17 RUMSTORE MODULER, FORTSAT SUNSHINE HOUSE, KOLDING OG SØNDERBORG, 2011 Arkitekt: Prisme Arkitekter Producent: BM Byggeindustri Bygherre: Domea Initiativtagerne bag Sunshine House er Teknologisk Institut og Videnscenter for Industrielt Byggeri. De valgte med udgangspunkt i en konkurrence i 2008 fire teams til at opføre i alt 24 rækkehuse i Kolding og Sønderborg på 110 m² i to plan, baseret på principperne om passivhuse. Husene er således opført efter den tyske passivhus standard til en m²pris inkl. rådgivning på kr. ex. moms. Hvert af de tre rækkehuse er sammensat af 4 rumstore moduler - to nederst og to øverst. Facadeapteringen forsøger bevidst at skjule modulsystemet ved at spænde træpaneller på langs henover modulerne. TAASTRUP TORV, TAASTRUP, 2014 Arkitekter: LENDAGER ARKITEKTER Producent: Flex Modul og Jönsson Bygherre: Boligforeningen 3B Dette byggeri består af 33 almene boliger opført af rumstore træmoduler på taget af et nyt indkøbscenter i Taastrup. kvadratmeterprisen er kr. hvortil kommer prisen på altaner, trapper, svalegange, elevatorer og landskab. De almene boliger når på det højeste sted op i tre etagers højde. Modulboligerne står ovenpå et indkøbscenter (høj stueetage) og når således reelt op i fire etager. Projektet er et godt eksempel på to selvstændige byggeprojekter i ét, og eksempelvis til inspiration ved renoveringsopgaver hvor der kan være mulighed for at fortætte med rumstore moduler på eksisterende tage. 17

18 RUMSTORE MODULER, FORTSAT FLADSTRANDSPARKEN, FREDERIKSHAVN, 2014 Arkitekt: Prisme Arkitekter og Lumo Producent: BM Byggeindustri Bygherre: Boligforeningen Vesterport Det nye boligkvarter Fladstrandspark forventes færdigt i efteråret Fladstrandsparken vil ved færdiggørelse indeholde 113 boliger. I hovedgrebet nedbrydes det store boligområdets i fire mere intime kvarterer med typologierne gårdhuse, længehuse, terrassehuse og plejeboliger. To terrassehuse indeholder hver 28 almene boliger og er udført i præfabrikerede rumstore træmoduler og monteret på kun 2 dage. Bygningerne trapper op (deraf navnet) startende med fire boliger i stueplan og på 1. sal og afsluttende med én bolig på 4. sal. Med andre ord er terrassehusene på det højeste sted fem etager højt og dermed et af de eneste eksempler i denne publikation der overskrider brandmyndighedernes højdegrænse på fire etager for træbyggeri. Den femte etage er muliggjort i kraft af dispensation fra brandkravene. HIMMELHAVERNE, HERLEV, 2011 SKITSEPROJEKT Arkitekt: JJW & WE Arkitekter Bygherre: Herlev Boligselskab/KAB Skitseprojektet Himmelhaverne består af en række mindre blokke forbundet af svalegange i 2. sals højde. De 47 boliger er disponeret så flest mulige af boligerne er i 2 plan. Herved får boligerne karakter af rækkehuse hvor de nederste har direkte udgang til terasse og terræn, og de øverste ligger ud til en bred svalegang som også fungerer som terasse for boligerne og dermed som aktiv for bebyggelsen. Derudover ligger der mellem de øverste rækkehuse fælles taghaver. Ved at disponere bebyggelsen på denne måde opnås tæthed og samtidig er forsøgt skabt et differentieret og levende miljø. Hele byggeriet laves som 2020-byggeri med skærpede krav til isolering og energiforbrug. Husene opvarmes af varmepumper, og solcellerne på taget leverer over kwh om året. 18

19 RUMSTORE MODULER, FORTSAT ØLBY, KØGE, 2005 Arkitekt: White arkitekter Producent: Scandi Byg Bygherre: Lejerbo 52 ungdomsboliger med tilhørende fælleshus og fællesarealer er placeret i et grønt område syd for Ølby, som øer i det åbne landskab. Bebyggelsen består af fire forskellige boligtyper på mellem 40 til 50 m². Den mindste bolig på 40 m² består af ét stort rum kun opdelt af køkken- og toiletzone. Boligerne på 50 m² har fået tilført et ekstra kammer og bliver derved 2-rums. Bygherre var optaget af at afprøve mulighederne for at opføre boliger af rumstore moduler for derigennem at reducere både pris og opførelsestid. Forslaget tog derfor både teknisk og kreativt udgangspunkt i dette byggeprincip og foreslog en bebyggelse med forskellige boligtyper der som stablede bokse dannede en varieret og levende helhed. SUNDHOLM SYD, KØBENHAVN, 2014 Arkitekt: AI Producent: Modul Concept Bygherre: Boligforeningen 3B Projektet i Sundholm består af en række punkthuse i 3 og 4 etager på m 2 som placeres frit på en gammel gartnerigrund. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015 baseret på fjernvarme, lavenergivinduer og ventilation med varmegenvinding. De rumstore moduler bygges som rene trækonstruktioner med metalfacader i cortenstål og råaluminium som kan omsmeltes og genbruges ved udskiftning. Facaden afskærmes for indblik, solindfald og overophedning ved hjælp af udvendige mobilskærme. Skodderne er valgt af hensyn til indeklima og indblik. Projektet opererer med en stor indretningsfrihed for beboerne i det boligerne udformes som åbne rum der kun er opdelt af de faste installationer (bad, køkken og depot). De åbne rum gør det muligt for beboerne selv at sætte vægge op og skabe flere mindre rum der hvor de har brug for dem. Eksemplet viser at rumstore moduler også kan benyttes til punkthuse. Det giver nye muligheder som man må forvente at se mere af i den nærmeste fremtid. Byggeriet forventes afsluttet ultimo

20 GARD. GARD. GARD. ELEV. PUSLE PUSLE RUM RUM TOIL. TOIL. DEP. DEP. FÆLLESRUM GARD. Hovedtrappe m/ovenlys PUSLE RUM DEPOT FÆLLESRUM GRUPPERUM Personalerum hvis kun etape 1 gennemføres GRUPPERUM GARD. PUSLE RUM DEPOT GRUPPERUM GARD. PUSLE RUM DEPOT DEP/TEK. KRYBBERUM RUMSTORE MODULER, FORTSAT BØRNEINSTITUTIONER, FLERE STEDER, Arkitekt: ONV Arkitekter Producent: Scandi Byg Bygherre: Københavns Ejendomme ONV Arkitekter og Scandi Byg har i samarbejde opført 6 børneinstitutioner til Københavns Kommune. Af disse fire har tre helt røde facader. Det Røde Hjørne er en af disse institutioner. Institutionen hæver sig i tre etagers højde mod Sundholmsvej og falder gradvist til én etage ind mod gården og legepladsen. De rumstore moduler er bygget på fabrik og fragtet til København på lastbiler. Indvendige overflader er malede vægge, linoleumsgulve og lydabsorberende træbetonlofter. Udvendige facader er beklædt med alukompositplader, og taget er udført som grønt tag. De røde børnehaver er et eksempel på at modulbyggeri ikke behøver at være standardiseret, kedeligt og ensformigt, men at det kan være varieret, oplevelsesrigt og fantasifuldt. Det røde hjørne har dog også været en udfordring i produktionen idet institutionen indeholder flere skrå moduler, ramper og mange løse elementer hvilket gør byggeriet mere tidskrævende og dyrere end konventionelt rumstort modulbyggeri. >Institutioner Grøndalsvænge Allé Legeplads Skydedøre ONV arkitekter maa da Frode Jacobsens plads 4, 3. sal 2720 Vanløse t f Præmieret af Københavns Kommune, Børnehave og vuggestue, 2004 Grøndalsvænge Allé, Vanløse

21 0 m2 2 etager bådplads kaj principopstalt RUMSTORE MODULER, FORTSAT toilet ANKOMST overdækning KØBENHAVNS HAVN, 2013 toilet SKITSEPROJEKT ankomst Arkitekt: ONV Arkitekter arderobe TOILET ENTRE brus / vask Trappe til 1 sal depot dør og glasparti til loft VÆRELSE garderobe Dette skrinlagte projekt på 70 rækkehuse stående på vand i Københavns Havn varierer mellem 2 og 3 etager, og medtages i publikationen køkken da der opereres med rumstore moduler på 5,4 meter i bredden. Det er sjældent og kan kun lade sig gøre ved at modulerne sejles til byggepladsen da de er for brede til at transportere på blokvogne. Den ekstra bredde giver nye muligheder for planløsningen blandt andet er det nu muligt at dele boksen op på langs i to rum (se plantegning) ophold uden at rummene bliver for små. VÆRELSE VÆRELSE BAD Trappe brus evt væg VÆRELSE fransk dør 540 modul hængende balkon DET LILLE UNIVERS, ØRESTAD, KØBENHAVN, 2011 Arkitekt: Arkitema A/S Pl an 1 sal Producent: Scandi Byg A/S Bygherre: Københavns Kommune ONV Arkit ekt er Nove mber 2013 Det lille Univers indeholder en integreret vuggestue og børnehave, og rummer 170 børn og 40 ansatte. Projektet inddrages i kataloget selvom det ikke er boligbyggeri, idet den præfabrikerede bygning fremstår helstøbt og ikke som rumstore moduler stablet oven på hinanden. Bygningen er beklædt med en vertikal træbeklædning af 34 mm brede stave i cedertræ. Denne træbeklædning skaber en lethed, bryder samtidig med de store, mørke rumstore moduler og samler institutionen i en enkel form. Beklædningen fungerer som en hud af træ som åbner sig når man nærmer sig bygningen med udvalgte kig mod metrobanen og ankomsten. På østsiden mod legepladsen opløses træfacaden for at skabe sammenhæng mellem inde og ude. Træbeklædning spænder på tværs af modulerne i de tre etager og skjuler således det modulære byggesystem. Daginstitutionen opfylder energiklasse 2 og er suppleret med solceller og mos på taget. Det tog fire måneder på byggepladsen at færdiggøre byggeprojektet på m 2. 21

22 22

23 FLADEELEMENTER 23

24 FLADEELEMENTER DET DÆKKER UDTRYKKET OVER Ved præfabrikation af fladeelementer menes fabrikation af standardiserede, delelementer til byggeriet - ofte på samme måde som rumstore moduler - på opvarmede fabrikker. Når der gøres brug af præfabrikerede fladeelementer, færdiggøres størstedelen af byggeriet på byggepladsen. køkkenelementer, vinduer eller døre. De referencer der medtages i dette kapitel, er dog forædlede fladeelementer som leveres færdige fra fabrikken eksempelvis indeholdende både klimaskærm, isolering og indvendig beklædning. Sammenlignet med byggeri af rumstore moduler er byggeri med fladeelementer mere tidskrævende og afhængig af vejrforhold idet en mindre del af produktionen foregår på fabrik. Til gengæld er det kreative råderum større når der bygges med fladeelementer end med rumstore moduler, da man ikke i samme grad er underlagt de rumstore modulers systematik. Ved byggeri af fladeelementer opføres et hus ved at der støbes et fundament på byggepladsen hvor til fladeelementerne transporteres og monteres. Selve montagen tager oftest kun få dage. Den samlede byggeproces varer gerne mellem 5-15 uger afhængig af størrelse og kompleksitet. Til forskel fra byggeri med rumstore moduler er den samlede udfordring ikke afhængig af blokvognens kapacitet, omend der er begrænsninger for de enkelte elementers dimension. Fladeelementer bruges mere eller mindre i alt byggeri i dag, ikke mindst som PÆREHAVEN, ØLBY, KØGE, 2004 Arkitekt: Juul Frost Arkitekter Producent: Taasinge Træ Bygherre: De Forenede Ejendomsselskaber Pærehaven i Ølby ved Køge er resultat af en arkitektkonkurrence der blev udskrevet i samarbejde mellem Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og De Forenede Ejendomsselskaber. Det var et krav at byggeriet skulle opføres for en anlægspris på den gang kr. pr. m 2. Pærehavens første etape består af 72 boliger og stod klar i Efterfølgende er to yderligere etaper blevet opført så den samlede bebyggelse i dag rummer 251 boliger. Bygningerne er opført af præfabrikerede træelementer beklædt med forpatinerede sinusplader i zink. Bygningsdybderne er lidt over 12 meter; for at reducere udgifterne, blev elementerne delt op i mindre længder af hensyn til nemmere transport og montage. Badekabiner er tilsvarende præfabrikerede og blev leveret færdige med fliser og glas. Billiggørelsen i byggeriet blev opnået ved at levere rå rum uden skillevægge etc. samt ved at reducere i antallet af forskellige bygningselementer. 24

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER

ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER AMAGERFÆLLEDVEJ AlmenBolig+ VISUALISERING - FRA SVALEGANG ALMENBOLIG+ KONCETET AlmenBolig+ god plads, høj kvalitet, rimelig leje AlmenBolig+ er en helt ny type lejebolig

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Bo smukt til få penge I sommeren 2008 vil 24 lyse og moderne BoKlok ejerlejligheder stå klar til indflytning i Sydbyen. Sydbyen er en ny bydel under

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Tankefuld Svendborg Fyns almennyttige oligselskab Fyns almennyttige oligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

De gode gamle værdier

De gode gamle værdier Sans for detaljen De gode gamle værdier Snedkermester Arne Pedersen A/S er en traditionsrig virksomhed, som har eksisteret siden 1978. Vi er en tømrer-/snedkervirksomhed med et stærkt fundament i det gode

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER. Grøndalsvænge Allé. AlmenBolig+ Grøndalsvænge København

ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER. Grøndalsvænge Allé. AlmenBolig+ Grøndalsvænge København ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER 1 Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ 2 Visualisering fra den fælles grønning AlmenBolig+ god plads, høj kvalitet, rimelig leje AlmenBolig+ er en helt ny type lejebolig

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information. Kære læser, Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er arkitekter, bygherrer, håndværkere

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup 2.etape Fredensborgparken Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup [ 2 ] Illustrationerne kan have tilvalg og der tages forbehold for fejl og ændringer. Tegninger er ikke målfaste. Rækkehusprojekt

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere