INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET"

Transkript

1 INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION

2 2

3 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man kunnet iagttage en række interessante udviklingstendenser inden for præfabrikeret boligbyggeri med flere bud på, at hurtige og økonomisk attraktive produktionsmetoder kan skabe attraktive boliger med mange forskellige kvaliteter og muligheder. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side Præfabrikation med potentiale Produktionsformer Dette inspirationskatalog samler en række gode eksempler på netop dette. Eksemplerne i kataloget dækker over fire forskellige former for præfabrikation: rumstore moduler, fladeelementer, containermoduler og digital fabrikation. Eksemplerne bliver præsenteret med fokus på de kvaliteter de hver især repræsenterer - og der hvor det har været muligt, oplyses også kvadratmeterprisen for selve opførelsen af boligbyggeriet. Det er primært danske eksempler der præsenteres i kataloget. Der findes naturligvis mange andre boligbyggerier, som også kunne være værdifulde at fremhæve, så der er alene tale om eksempler. Side Side Side Side Diverse Side Side Rumstore moduler Fladeelementer Containermoduler Digital fabrikation Liste over nævnte arkitektvirksomheder Kreditering & adresser Inspirationskataloget er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center i foråret 2014 for Realdania By. Det er i udgangspunktet tænkt som et værktøj, der kan bidrage til at sikre en høj kvalitet i byggeriet i de byudviklingsprojekter, som Realdania By er engageret i at udvikle. Alle, der arbejder inden for det byggede miljø, er velkomne til at bruge kataloget til inspiration. Sidst i publikationen er inkluderet adresser på eksemplerne således at kataloget også kan bruges som guidebog. 3

4 4

5 PRÆFABRIKATION MED POTENTIALE 5

6 PRÆFABRIKATION MED POTENTIALE FOKUS PÅ KVALITET Præfabrikeret arkitektur forbindes ofte med standardisering og masseproduktion hvor gentagelse af motiv og metode sikrer et økonomisk fordelagtigt byggeri. I de senere år har der vist sig en fornyet interesse for præfabrikation hos arkitekter og producenter som har øjnet yderligere potentialer ved præfabrikation. De har søgt at udnytte den rationelle fremstilling til at tilbyde massefremstillet arkitektur til en rimelig pris og i en god kvalitet med mulighed for at tilpasse produktet individuelt til hver enkelt kunde. Potentialet ligger altså i at skabe effektivt og billigt byggeri, uden nødvendigvis at gå på kompromis med kvalitet og god arkitektur. De bedste præfabrikerede byggerier formår netop at skabe variation inden for masseproduktionens begrænsede råderum ved at vende produktionens indbyggede benspænd til kreative udfordringer. Når der i dag bygges nye boliger med præfabrikerede moduler, kan prisen komme ned mellem kr. pr. m 2. Til sammenligning koster nyt byggeri til helårsbeboelse gennemsnitligt kr. pr. m 2 hvilket er en af de indlysende grunde til også fremover at vise interesse for præfabrikation. EN EFFEKTIV PROCES Præfabrikeret byggeri forstås som bygninger fremstillet og samlet på fabrik; enten som rumstore moduler eller som større bygningsdele i form af eksempelvis lette facader eller tagelementer. Fordelen er at produktionen kan foregå på samlebånd så fremstillingen og leverancen bliver så effektiv og billig som muligt. Præfabrikeret byggeri er opstået ud af behovet for at kunne levere hurtigere og billigere byggeri på alle tider af året. I kraft af at det meste af produktionen foregår indendørs, kan der bygges også i kolde vintermåneder. Præfabrikeret byggeri kan bygges og opføres på endda meget kort tid, og der kan bygges to steder på en gang; på fabrikken samles vægge, gulve og lofter, og på byggepladsen lægges fundament samtidig. Den rationelle og korte byggeproces er en af de væsentlige grunde til at præfabrikation er økonomisk fordelagtig. Den effektiviserede arbejdsproces ligger da også i direkte forlængelse af begrebet lean production eller trimmet byggeri, som man kalder det på dansk, idet arbejdsprocessen er effektiviseret og strømlinet. Materialespild er minimeret, lukkede byggepladser grundet vejret er begrænset, fejlmonteringer er mindsket og bedre kontrol og styring med byggeprocessen er opnået. 6 Det ligner det ikke - men her er tale om præfabrikation (fladeelementer)

7 PRÆFABRIKATION MED POTENTIALE, FORTSAT DET DÆKKER UDTRYKKET OVER I denne publikation benyttes begrebet præfabrikation som en samlende betegnelse, der dækker følgende fire produktionsformer: Rumstore moduler Fladeelementer Containermoduler Digital fabrikation De forskellige produktionsformer har hver deres karakteristika i forhold til processen og det færdige produkt. Den mest markante forskel på de fire produktionsformer er hvor meget af produktionen der foregår på fabrikken, hvad der udføres på byggepladsen samt hvor fleksibelt konceptet kan tilpasses individuelle behov. Rumstore moduler Ved præfabrikation af rumstore moduler menes modulbyggeri der udarbejdes på fabrik. De rumstore moduler skal som sådan blot samles og kobles til forsyningsnet samt kloakering, når de ankommer til bygepladsen. Rumstore moduler er hele tredimensionelle rum i modsætning til flade elementer. Enkeltdelene i et sådant modulbyggeri benævnes også volumenelementer. Fladeelementer Ved præfabrikation af fladeelementer menes standardiserede todimensionelle bygningsdele produceret på fabrik. Elementerne bliver først på byggepladsen sat sammen til hele volumener. Alt konventionelt byggeri i dag er elementbyggeri i en eller anden grad; selv betonbyggeri støbt på stedet benytter eksempelvis præfabrikerede vinduer og døre. I dette katalog fokuseres der ikke på traditionelle fladeelementer, men derimod på elementbyggeri der benytter forædlede fladeelementer. Med forædling menes komplekse elementer der leveres færdige fra fabrikken fx indeholdende både klimaskærm, isolering og indvendig beklædning. Containermoduler Gamle skibscontainere ses i stigende grad genanvendt som billige samt konstruktive byggeklodsmoduler der udgør et reelt alternativ til rumstore moduler. Transformationen fra container til bolig er hurtig og billig. Vindues- og døråbninger skæres til på fabrik, og kort efter fungerer containeren som et helt hjem, kontor, midlertidig butik eller akut ramme for husly. Digital fabrikation Digital fabrikation lægger et ekstra lag på præfabrikeringsprocessen ved at gøre det nemt og effektivt at udføre selv meget avancerede bygningsformer. Digital fabrikation giver muligheder for en hel ny og kompleks æstetik inden for præfabrikeret byggeri der er et perspektivrigt alternativ til modul- og elementbyggeriet. Det er i kraft af denne egenskab at metoden inddrages i dette katalog. Rumstore moduler Containermoduler Fladeelementer Digital fabrikation 7

8 8

9 RUMSTORE MODULER 9

10 RUMSTORE MODULER DET DÆKKER UDTRYKKET OVER Ved præfabrikation af rumstore moduler menes modulbyggeri der udarbejdes på en opvarmet fabrik. Når modulerne forlader fabrikken er alt fra vandrør til ventilation og malerarbejde ordnet. De rumstore moduler skal som sådan blot samles og kobles til forsyningsnettet og kloakken når det ankommer. Modulproducenterne kan ved brug af præfabrikerede moduler producere etagebyggeri for ned til kr pr m 2. Hvad enten der er tale om en tilbygning eller en hel bolig gælder det for hvert enkelt modul at det i tilblivelsesprocessen på fabrikken passerer igennem forskellige værksteder med hver deres ekspertise, værktøjer og lager. Modulerne er ofte 90 % færdige når de forlader fabrikken. Således er det en tommelfingerregel for rumstore moduler at de i videst muligt omfang fuldendes på en opvarmet fabrik inden flytningen til byggepladsen. Det er vigtigt at modulerne hurtigt færdigmonteres på byggepladsen og byggeriet derved lukkes så materialer og konstruktioner ikke udsættes for fugt. afhængig af projektets størrelse. Modulerne transporteres på en blokvogn hvilket sætter en begrænsning for modulernes størrelse. I Danmark er begrænsningen på bredden 4,5 m., længden 12 m. og højden på 4,05 m. Der er mulighed for at gå op til 5,4 meter i bredden såfremt modulerne sejles ind fremfor at blive transporteret på blokvogn. Herhjemme er det i høj grad træmoduler der produceres, hvilket også ses afspejlet i dette kapitel. Der kan dog højst benyttes rumstore træmoduler i fire etager pga. brandkrav; skal man højere end det, skal der enten bygges i stålmoduler, hvilket endnu ikke ses herhjemme, eller gives dispensation af brandmyndighederne. ONV HUSET, FLERE STEDER Arkitekt: ONV Arkitekter Producent: EBK HUSE ONV Arkitekter er en af arkitektbranchens førende innovatører inden for præfabrikeret byggeri. De har tegnet et etplans præfabrikeret hus kaldet ONV huset; et modulbaseret alternativ til typehuset som findes både som fritids- og helårshus. Den designmæssige tanke bag bunder i behovet for fleksibilitet; at køberne kan købe det antal moduler der passer til økonomi eller familiestørrelse på et givent tidspunkt, og over tid erhverve flere moduler og derved udvide og supplere. ONV huset, fritids eller helårs, bygges på fabrik og transporteres efterfølgende på blokvogne til byggegrunden hvorefter det sættes sammen og færdiggøres. De største moduler er 4,2 brede og 12 meter lange. Efter ca.14 dages arbejde på grunden kan køberen flytte ind i det nøglefærdige hus. Prisen for et ONV-tegnet træhus ligger på ca kroner pr. m 2 plus tilslutning til forsyning samt køb af byggegrunden. ONV huset findes i flere udgaver, der varierer i størrelse og rumtyper. Huset forhandles af EBK Huse i Danmark, af Villa Nordic i Sverige og af Nordbolig i Norge. Alt i alt er ONV huset solgt i eksemplarer over hele norden. Selve montagen af rumstore moduler kan tage så kort tid som en enkelt dag. Herefter udføres slutkomplettering, så som på facader og gulve, der hvor der er møder mellem modulerne. Den samlede byggeproces varer oftest 1-2 uger, alt 10

11 RUMSTORE MODULER, FORTSAT KARENS MINDE, KØBENHAVN S, 2008 Arkitekt: ONV Arkitekter & Mejeriet Producent: Kodumaja, Estland Bygherre: Fonden for Billige Boliger Boligbebyggelsen Vildrose er et pilotprojekt for opførelsen af Billige Boliger i Københavns Kommune. Bebyggelsen består af 38 andelsrækkehuse i to etager hvoraf 12 er billigboliger på 85 m 2. Projektet består af præfabrikerede rummoduler i træ på 4,2 x 12 x 3,6 meter. Modulerne er fragtet med skib fra fabrikken, hvor 80 % af arbejdet er udført. Den endelige m 2 -pris inkl. terrasser, cykelskure osv. var dengang på kr. ex. moms. Rækkehusene er i to plan med det øverste modul længere end det underste, hvilket afstedkommer et udhæng der beskytter indgangen samt giver variation og rytme til arkitekturen. ØSTERGÅRDSPARKEN, TRANBJERG SYD, 2012 Arkitekt: DISSING+WEITLING & AI Producent: BM Byggeindustri Bygherre: AL2bolig Disse 150 præfabrikerede boliger er placeret i det åbne landskab i udkanten af Aarhus. I betingelserne for opgaven indgik en høj grad af præfabrikation, hvilket resulterede i en bebyggelse af rumstore træmoduler fremstillet på fabrik. Det industrielle præg er tydeligt med gentagelsen af motiver samt brugen af kun en enkelt farve, sort, til alle facader. Inden for rammerne af præfabrikation er der udviklet et rækkehus i to etager, et gårdhavehus i 1,5 etage og en seniorbolig i én etage. De første boliger er opført efter BR08 og energiklasse 2, mens de sidste er opført som energiklasse Der er brugt skandinavisk træ til både konstruktioner og facadebeklædning. 11

12 RUMSTORE MODULER, FORTSAT EMBLASGADE, KØBENHAVN Ø, 2013 Arkitekt: ONV Arkitekter Producent: Scandi Byg Bygherre: Domea, Danske Bygge- og boligadministration SMBA 113 boliger på Emblasgade på Østerbro i København er opført i 2013 som enten toetagers rækkehuse eller som etplans boliger med et overliggende toetages rækkehus. Projektet bygger på fabriksfremstillede rumstore træmoduler med en central kerne til vådrumsinstallationer, teknik, trappe osv. De præfabrikerede moduler er bearbejdet således at bebyggelsen fremstår med varierede facader, nicher og tagudformninger. Dette medvirker til at skabe en bebyggelse med oplevelsesrige og varierede rum mellem husene. Bebyggelsen har en høj tæthed; de øst-vest vendte boligstængerne drejer let i forhold til hinanden hvilket skaber dynamiske mellemrum. Ved at samle parkeringen i periferien af området er arealerne mellem boligstokkene frigjort til grønne stræder. Disse bilfrie stræder fungerer samtidig som bebyggelsens primære fællesarealer. Boligerne er hvilket netop er del af AlmenBolig+ konceptet kun udstyret med de allermest nødvendige faciliteter; et standardbadeværelse og et lille regulært køkken i hvid laminat uden hårde hvidevarer. Prismæssigt ligger en 85 m 2 treværelses lejlighed i Emblasgade på kroner i leje. I alt er der bygget m 2 med en gennemsnitlig m 2 pris på kr. ULLERØDPARKEN, HILLERØD, 2008 Arkitekt: ONV Arkitekter Producent: Kodumaja, Estland Bygherre: FO Byg & Bo ONV s forslag til Ullerødparken blev udvalgt som 1. præmieprojekt i en konkurrence om billige lejeboliger afholdt af Hillerød Kommune. Bebyggelsen består af 86 boliger i både 1, 2 og 3 etager langt overvejende med private terrasser foran og bag boligerne. De 86 boliger er samlet omkring tre veje der suppleres af en fælles grønning til leg og ophold. De udvendige mobile skodder i træ er en velkendt ONV detalje som giver kontrast til den lyse facade. 12

13 RUMSTORE MODULER, FORTSAT LANGHUSENE, HVIDOVRE, 2011 Arkitekt: ONV Arkitekter Producent: Scandi Byg Bygherre: Boligselskabet Friheden Med opførelsen af Langhusene i Hvidovre er det lykkedes at bygge billige attraktive almene lejeboliger. Her får du et rækkehus med egen have til en pris på ca kr. om måneden. Bebyggelsen indeholder 125 AlmenBolig+ familieboliger fra 85 til 130 m 2. Boligerne har uanset størrelsen - samme grundindretning med samme badeværelse og basiskøkken, mens resten er op til de nye beboere at bygge. Boligerne er konstrueret af præfabrikerede rumstore træmoduler som blev bygget på Scandi Bygs fabrik i Løgstør, samtidig med at jordarbejde og fundering var i gang på byggepladsen. Bebyggelsen er opført som dels rækkehuse i to plan, dels etplans handicapvenlige boliger med overliggende toplans rækkehuse med adgang fra første sal. Materialer er overalt valgt som vedligeholdelsesvenlige, og til facaden er der benyttet naturskifer der er et billigere materiale sammenlignet med tegl. Boligerne har sadeltag med ovenlys og lille udhæng. 13

14 RUMSTORE MODULER, FORTSAT ALMENBOLIG+, SKITSEPROJEKT TIL RAMMEAFTALE 4, REALISERES I København, Albertslund og Valby Arkitekt: ONV og JA JA Arkitekter Producent: Scandi Byg Baggrunden for AlmenBolig+ er at traditionelt nybyggeri er blevet for dyrt - ikke mindst i de større byer. Der tænkes derfor i nye og utraditionelle baner, både når det drejer sig om byggeri og om drift. AlmenBolig+ er således udviklet som et boligkoncept for billige lavenergiboliger i præfabrikerede rumstore moduler. Flere store danske boligorganisationer har opført AlmenBolig+ byggerier i form af tæt-lav bebyggelser. Den 4. rammeaftale for AlmenBolig+ lyder på levering af almene boliger på byggegrunde i København, Albertslund og Valby. I forslaget til Arenakvarteret i København foreskrev lokalplanen brugen af tegl på facaderne samt forskydninger i bygningsvolumerne hvilket har været styrende for designet af basismodulet. Basisbyggemodulet sættes sammen til forskellige bygningstypologier både rækkehuse og punkthuse. Forskydninger i modulerne bruges til tagterrasser, altangange etc. Alt i alt er der tale om et koncept som i den kommende tid skal implemeteres på forskellige byggegrunde med forskellige stedslige udfordringer. Der vil være tale om brug af det samme basismodul samlet i mere eller mindre de samme bygningstypologier. Der hvor forskellene viser sig, er i bebyggelsesplanen, i valg af facader samt i den landskabelige bearbejdning. BASISBYGGEMODUL Basisbyggesystemet består af rumstore træelementer basisbyggemoduler med en central kerne til vådrumsinstallationer, teknik, trappe, osv. Ligesom byggeklodser kan modulerne sammensættes både i plan og højde. BYGNINGSTYPOLOGIER Basisbyggemodulerne kan sammensættes til forskellige bygningstypologier. Det samme modul kan således anvendes både til rækkehuse og fritstående punkthuse i op til 4 etager. 14

15 RUMSTORE MODULER, FORTSAT DANMARKSGRUNDEN, RØDOVRE, 2013 Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Producent: GVL Entreprise og BM Byggeindustri Bygherre: Boligselskabet A.K.B. På Danmarksgrunden i Rødovre findes 72 rækkehuse opført som del af almenbolig+ rammeaftale 3. Syv stokke med lejemål i to eller tre etager er disponeret så stokkene krummer let i et bueslag, hvilket skaber dynamiske have- og uderum. De rumstore moduler kan, som mange modulbyggerier, spottes udefra via den modulære rytme i facaden. Der er ikke arbejdet med aptering af facadeelementer der bevidst bryder med modulernes iboende rytmik. Det enkelte modul er kileformet hvilket har muliggjort de krumme boligblokke.danmarksgrunden er således et eksempel på at moduler kan udformes i andet end rektangler. MARGRETHEHOLM, AMAGER, 2011 Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Producent: BM Byggeindustri Bygherre: Sjælsø Gruppen Margretheholmen består af tre forskellige typer tæt-lave byhuse fra 111 m 2 til 138 m 2. Boligerne er opført i præfabrikerede træmoduler, samlet på stedet. Der er tale om ejerboligersolgt for lige under 3 mio. kr. i Bebyggelsen er baseret på et tidligere Vandkunsten projekt som tegnestuen skitserede for en almen boligorganisation. Sjælsø Gruppen så en markedsværdi i det ellers skrinlagte projekt og realiserede det. 15

16 RUMSTORE MODULER, FORTSAT BOKLOK Arkitekt: Tegnestuen VANDKUNSTEN Producent: Moelven Byggemodul Bygherre: BoKlok (IKEA / Skanska) SophienborgBo, Hillerød, SøndergårdBo, Målev, 2006 BoKlok (bo klogt) er et svensk koncept og samarbejde mellem Skanska og Ikea. Formålet med BoKlok er at tilbyde fabriksfremstillede præfabrikkerede huse som de fleste kan betale. I Sverige er der siden 1996 opført flere end BoKlok-huse, og siden 2002 har Skanska forsøgt også at sælge ideen i Danmark. De fuldt apterede rumstore moduler er fremstillet i Sverige og kørt direkte til byggepladsen i Danmark og derefter monteret. BoKlok projekterne kan ses som første generation af billigt modulbygeri. ØRESTAD SYD, 2011 Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten Producent: - Bygherre: Arkitektgruppen Tegnestuen Vandkunsten vandt i 2003 en konkurrence om udformningen af byggefelt 04 i Ørestad Syd.Forslaget består dels af en stor karrébebyggelse og dels af en mindre tæt-lav bebyggelse liggende inde i karréen. Tanken er at rækkehusbebyggelse bringer den intime skala ind mellem Ørestadens høje blokke. Rækkehusene er del af et terrasseret landskab som udspringer af et parkeringshus i stueplan. Således har man integreret parkering i bebyggelsen og bruger parkeringshuset som et aktiv ved at inddrage husets tag i den landskabelige bearbejdning. Projektet var oprindelig tænkt til at være bygget på stedet, men valget faldt på præfabrikerede rumstore træmoduler af økonomiske årsager. Idéen med de 36 rækkehuse i to til tre etager er først og fremmest ønsket om at tilføre området et byggeri i en mindre skala. De første huse efter BoKlok konceptet blev opført ved Hillerød, og den månedlige husleje for en andelsbolig på 89 m 2 er kr. plus forbrug. Bebyggelsen i Hillerød består af 84 andelsboliger, fordelt på 14 vinkelhuse i 2 etager. Mellem husene findes gårdhaver, og hver lejlighed har udgang til altan eller terrasse. BoKlok-konceptet har i Måløv undergået en forsimpling i forhold til projektet i Hillerød: byggesystemet af rumstore træelementer samles her til toplans rækkehuse uden vinkel. Der arbejdes derudover med dobbelthøje rum hvilket ses sjældent i modulbyggeri. 16

17 RUMSTORE MODULER, FORTSAT SUNSHINE HOUSE, KOLDING OG SØNDERBORG, 2011 Arkitekt: Prisme Arkitekter Producent: BM Byggeindustri Bygherre: Domea Initiativtagerne bag Sunshine House er Teknologisk Institut og Videnscenter for Industrielt Byggeri. De valgte med udgangspunkt i en konkurrence i 2008 fire teams til at opføre i alt 24 rækkehuse i Kolding og Sønderborg på 110 m² i to plan, baseret på principperne om passivhuse. Husene er således opført efter den tyske passivhus standard til en m²pris inkl. rådgivning på kr. ex. moms. Hvert af de tre rækkehuse er sammensat af 4 rumstore moduler - to nederst og to øverst. Facadeapteringen forsøger bevidst at skjule modulsystemet ved at spænde træpaneller på langs henover modulerne. TAASTRUP TORV, TAASTRUP, 2014 Arkitekter: LENDAGER ARKITEKTER Producent: Flex Modul og Jönsson Bygherre: Boligforeningen 3B Dette byggeri består af 33 almene boliger opført af rumstore træmoduler på taget af et nyt indkøbscenter i Taastrup. kvadratmeterprisen er kr. hvortil kommer prisen på altaner, trapper, svalegange, elevatorer og landskab. De almene boliger når på det højeste sted op i tre etagers højde. Modulboligerne står ovenpå et indkøbscenter (høj stueetage) og når således reelt op i fire etager. Projektet er et godt eksempel på to selvstændige byggeprojekter i ét, og eksempelvis til inspiration ved renoveringsopgaver hvor der kan være mulighed for at fortætte med rumstore moduler på eksisterende tage. 17

18 RUMSTORE MODULER, FORTSAT FLADSTRANDSPARKEN, FREDERIKSHAVN, 2014 Arkitekt: Prisme Arkitekter og Lumo Producent: BM Byggeindustri Bygherre: Boligforeningen Vesterport Det nye boligkvarter Fladstrandspark forventes færdigt i efteråret Fladstrandsparken vil ved færdiggørelse indeholde 113 boliger. I hovedgrebet nedbrydes det store boligområdets i fire mere intime kvarterer med typologierne gårdhuse, længehuse, terrassehuse og plejeboliger. To terrassehuse indeholder hver 28 almene boliger og er udført i præfabrikerede rumstore træmoduler og monteret på kun 2 dage. Bygningerne trapper op (deraf navnet) startende med fire boliger i stueplan og på 1. sal og afsluttende med én bolig på 4. sal. Med andre ord er terrassehusene på det højeste sted fem etager højt og dermed et af de eneste eksempler i denne publikation der overskrider brandmyndighedernes højdegrænse på fire etager for træbyggeri. Den femte etage er muliggjort i kraft af dispensation fra brandkravene. HIMMELHAVERNE, HERLEV, 2011 SKITSEPROJEKT Arkitekt: JJW & WE Arkitekter Bygherre: Herlev Boligselskab/KAB Skitseprojektet Himmelhaverne består af en række mindre blokke forbundet af svalegange i 2. sals højde. De 47 boliger er disponeret så flest mulige af boligerne er i 2 plan. Herved får boligerne karakter af rækkehuse hvor de nederste har direkte udgang til terasse og terræn, og de øverste ligger ud til en bred svalegang som også fungerer som terasse for boligerne og dermed som aktiv for bebyggelsen. Derudover ligger der mellem de øverste rækkehuse fælles taghaver. Ved at disponere bebyggelsen på denne måde opnås tæthed og samtidig er forsøgt skabt et differentieret og levende miljø. Hele byggeriet laves som 2020-byggeri med skærpede krav til isolering og energiforbrug. Husene opvarmes af varmepumper, og solcellerne på taget leverer over kwh om året. 18

19 RUMSTORE MODULER, FORTSAT ØLBY, KØGE, 2005 Arkitekt: White arkitekter Producent: Scandi Byg Bygherre: Lejerbo 52 ungdomsboliger med tilhørende fælleshus og fællesarealer er placeret i et grønt område syd for Ølby, som øer i det åbne landskab. Bebyggelsen består af fire forskellige boligtyper på mellem 40 til 50 m². Den mindste bolig på 40 m² består af ét stort rum kun opdelt af køkken- og toiletzone. Boligerne på 50 m² har fået tilført et ekstra kammer og bliver derved 2-rums. Bygherre var optaget af at afprøve mulighederne for at opføre boliger af rumstore moduler for derigennem at reducere både pris og opførelsestid. Forslaget tog derfor både teknisk og kreativt udgangspunkt i dette byggeprincip og foreslog en bebyggelse med forskellige boligtyper der som stablede bokse dannede en varieret og levende helhed. SUNDHOLM SYD, KØBENHAVN, 2014 Arkitekt: AI Producent: Modul Concept Bygherre: Boligforeningen 3B Projektet i Sundholm består af en række punkthuse i 3 og 4 etager på m 2 som placeres frit på en gammel gartnerigrund. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015 baseret på fjernvarme, lavenergivinduer og ventilation med varmegenvinding. De rumstore moduler bygges som rene trækonstruktioner med metalfacader i cortenstål og råaluminium som kan omsmeltes og genbruges ved udskiftning. Facaden afskærmes for indblik, solindfald og overophedning ved hjælp af udvendige mobilskærme. Skodderne er valgt af hensyn til indeklima og indblik. Projektet opererer med en stor indretningsfrihed for beboerne i det boligerne udformes som åbne rum der kun er opdelt af de faste installationer (bad, køkken og depot). De åbne rum gør det muligt for beboerne selv at sætte vægge op og skabe flere mindre rum der hvor de har brug for dem. Eksemplet viser at rumstore moduler også kan benyttes til punkthuse. Det giver nye muligheder som man må forvente at se mere af i den nærmeste fremtid. Byggeriet forventes afsluttet ultimo

20 GARD. GARD. GARD. ELEV. PUSLE PUSLE RUM RUM TOIL. TOIL. DEP. DEP. FÆLLESRUM GARD. Hovedtrappe m/ovenlys PUSLE RUM DEPOT FÆLLESRUM GRUPPERUM Personalerum hvis kun etape 1 gennemføres GRUPPERUM GARD. PUSLE RUM DEPOT GRUPPERUM GARD. PUSLE RUM DEPOT DEP/TEK. KRYBBERUM RUMSTORE MODULER, FORTSAT BØRNEINSTITUTIONER, FLERE STEDER, Arkitekt: ONV Arkitekter Producent: Scandi Byg Bygherre: Københavns Ejendomme ONV Arkitekter og Scandi Byg har i samarbejde opført 6 børneinstitutioner til Københavns Kommune. Af disse fire har tre helt røde facader. Det Røde Hjørne er en af disse institutioner. Institutionen hæver sig i tre etagers højde mod Sundholmsvej og falder gradvist til én etage ind mod gården og legepladsen. De rumstore moduler er bygget på fabrik og fragtet til København på lastbiler. Indvendige overflader er malede vægge, linoleumsgulve og lydabsorberende træbetonlofter. Udvendige facader er beklædt med alukompositplader, og taget er udført som grønt tag. De røde børnehaver er et eksempel på at modulbyggeri ikke behøver at være standardiseret, kedeligt og ensformigt, men at det kan være varieret, oplevelsesrigt og fantasifuldt. Det røde hjørne har dog også været en udfordring i produktionen idet institutionen indeholder flere skrå moduler, ramper og mange løse elementer hvilket gør byggeriet mere tidskrævende og dyrere end konventionelt rumstort modulbyggeri. >Institutioner Grøndalsvænge Allé Legeplads Skydedøre ONV arkitekter maa da Frode Jacobsens plads 4, 3. sal 2720 Vanløse t f Præmieret af Københavns Kommune, Børnehave og vuggestue, 2004 Grøndalsvænge Allé, Vanløse

21 0 m2 2 etager bådplads kaj principopstalt RUMSTORE MODULER, FORTSAT toilet ANKOMST overdækning KØBENHAVNS HAVN, 2013 toilet SKITSEPROJEKT ankomst Arkitekt: ONV Arkitekter arderobe TOILET ENTRE brus / vask Trappe til 1 sal depot dør og glasparti til loft VÆRELSE garderobe Dette skrinlagte projekt på 70 rækkehuse stående på vand i Københavns Havn varierer mellem 2 og 3 etager, og medtages i publikationen køkken da der opereres med rumstore moduler på 5,4 meter i bredden. Det er sjældent og kan kun lade sig gøre ved at modulerne sejles til byggepladsen da de er for brede til at transportere på blokvogne. Den ekstra bredde giver nye muligheder for planløsningen blandt andet er det nu muligt at dele boksen op på langs i to rum (se plantegning) ophold uden at rummene bliver for små. VÆRELSE VÆRELSE BAD Trappe brus evt væg VÆRELSE fransk dør 540 modul hængende balkon DET LILLE UNIVERS, ØRESTAD, KØBENHAVN, 2011 Arkitekt: Arkitema A/S Pl an 1 sal Producent: Scandi Byg A/S Bygherre: Københavns Kommune ONV Arkit ekt er Nove mber 2013 Det lille Univers indeholder en integreret vuggestue og børnehave, og rummer 170 børn og 40 ansatte. Projektet inddrages i kataloget selvom det ikke er boligbyggeri, idet den præfabrikerede bygning fremstår helstøbt og ikke som rumstore moduler stablet oven på hinanden. Bygningen er beklædt med en vertikal træbeklædning af 34 mm brede stave i cedertræ. Denne træbeklædning skaber en lethed, bryder samtidig med de store, mørke rumstore moduler og samler institutionen i en enkel form. Beklædningen fungerer som en hud af træ som åbner sig når man nærmer sig bygningen med udvalgte kig mod metrobanen og ankomsten. På østsiden mod legepladsen opløses træfacaden for at skabe sammenhæng mellem inde og ude. Træbeklædning spænder på tværs af modulerne i de tre etager og skjuler således det modulære byggesystem. Daginstitutionen opfylder energiklasse 2 og er suppleret med solceller og mos på taget. Det tog fire måneder på byggepladsen at færdiggøre byggeprojektet på m 2. 21

22 22

23 FLADEELEMENTER 23

24 FLADEELEMENTER DET DÆKKER UDTRYKKET OVER Ved præfabrikation af fladeelementer menes fabrikation af standardiserede, delelementer til byggeriet - ofte på samme måde som rumstore moduler - på opvarmede fabrikker. Når der gøres brug af præfabrikerede fladeelementer, færdiggøres størstedelen af byggeriet på byggepladsen. køkkenelementer, vinduer eller døre. De referencer der medtages i dette kapitel, er dog forædlede fladeelementer som leveres færdige fra fabrikken eksempelvis indeholdende både klimaskærm, isolering og indvendig beklædning. Sammenlignet med byggeri af rumstore moduler er byggeri med fladeelementer mere tidskrævende og afhængig af vejrforhold idet en mindre del af produktionen foregår på fabrik. Til gengæld er det kreative råderum større når der bygges med fladeelementer end med rumstore moduler, da man ikke i samme grad er underlagt de rumstore modulers systematik. Ved byggeri af fladeelementer opføres et hus ved at der støbes et fundament på byggepladsen hvor til fladeelementerne transporteres og monteres. Selve montagen tager oftest kun få dage. Den samlede byggeproces varer gerne mellem 5-15 uger afhængig af størrelse og kompleksitet. Til forskel fra byggeri med rumstore moduler er den samlede udfordring ikke afhængig af blokvognens kapacitet, omend der er begrænsninger for de enkelte elementers dimension. Fladeelementer bruges mere eller mindre i alt byggeri i dag, ikke mindst som PÆREHAVEN, ØLBY, KØGE, 2004 Arkitekt: Juul Frost Arkitekter Producent: Taasinge Træ Bygherre: De Forenede Ejendomsselskaber Pærehaven i Ølby ved Køge er resultat af en arkitektkonkurrence der blev udskrevet i samarbejde mellem Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og De Forenede Ejendomsselskaber. Det var et krav at byggeriet skulle opføres for en anlægspris på den gang kr. pr. m 2. Pærehavens første etape består af 72 boliger og stod klar i Efterfølgende er to yderligere etaper blevet opført så den samlede bebyggelse i dag rummer 251 boliger. Bygningerne er opført af præfabrikerede træelementer beklædt med forpatinerede sinusplader i zink. Bygningsdybderne er lidt over 12 meter; for at reducere udgifterne, blev elementerne delt op i mindre længder af hensyn til nemmere transport og montage. Badekabiner er tilsvarende præfabrikerede og blev leveret færdige med fliser og glas. Billiggørelsen i byggeriet blev opnået ved at levere rå rum uden skillevægge etc. samt ved at reducere i antallet af forskellige bygningselementer. 24

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Cirkelhuset Familieboliger i Køge

Cirkelhuset Familieboliger i Køge Cirkelhuset Familieboliger i Køge 130 boliger i op til 7 plan Afdeling 914-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Bygges i samarbejde med: Cirkelhuset

Læs mere

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Ullerødparken i Hillerød Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri - en artikel fra Byggeri 7-2009 Ullerødparken i Hillerød: Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Et kig gennem en boliggade med de høje

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

KLØVERBLADSGADE AlmenBolig+ Rammeaftale 4-12. December 2013 Scandi Byg ONV Arkitekter jaja architects Bascon

KLØVERBLADSGADE AlmenBolig+ Rammeaftale 4-12. December 2013 Scandi Byg ONV Arkitekter jaja architects Bascon KLØVERBLADSGADE AlmenBolig+ Rammeaftale 4-12. December 2013 Scandi Byg ONV Arkitekter jaja architects Bascon INDHOLDSFORTEGNELSE INTRO ETAGEPLANER TYPE-OG AREALOVERSIGT SOL- OG SKYGGESTUDIER OPSTALT OG

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H A V N E N

6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H A V N E N 6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H V N E N H V O R L I G G E R T E G L V Æ R K S H V N E N? K Ø B E N H V N T E G L V Æ R K S H V N E N M G E R Teglværkshavnen

Læs mere

BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013

BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013 BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013 INDHOLD: BAGGRUND OG PLACERING S.2 ARENAKVARTERET S. 3-5 NORDREFÆLLEDKVARTERET S. 6 PARKKVARTERET S. 7 SKOVKVARTERET S. 8 KLØVERBLADSGADE S. 9-11 ØKONOMI S. 12 BYGGESYSTEM OG BOLIGTYPER

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

SUNDHOLM SYD UDLEJNINGSMATERIALE

SUNDHOLM SYD UDLEJNINGSMATERIALE SUNDHOLM SYD UDLEJNINGSMATERIALE Amagerfælledvej SUNDHOLM SYD / UDLEJNINGSMATERIALE Et urbant landskab Sundholm Syd ligger i den nordlige ende af Amager med kun10 minutters cykelafstand til Rådhuspladsen.

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER

ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER AMAGERFÆLLEDVEJ AlmenBolig+ VISUALISERING - FRA SVALEGANG ALMENBOLIG+ KONCETET AlmenBolig+ god plads, høj kvalitet, rimelig leje AlmenBolig+ er en helt ny type lejebolig

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

kanonhuset forår 2016 entasis

kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 indhold helhed 03 motiv / materialitet 05 lanterne 06 grønne haver og facader 07 underskæring 08 tegldetaljering 09 stålaptering, udvendige trapper 10

Læs mere

03-06-2009. Sagsnr. 2009-42483

03-06-2009. Sagsnr. 2009-42483 03-06-2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Amagerfælledvej - Redegørelse om projekt, arkitektur og planlægning Sagsnr. 2009-42483 Dokumentnr.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Egevænge Ølstykke almennyttige Boligselskab

Egevænge Ølstykke almennyttige Boligselskab Ølstykke almennyttige Boligselskab Bebyggelsen er beliggende i den nye bæredygtige bydel Egedal By ved Egedal Station og det nye rådhus. Afdelingens 60 boliger ligger i en fireetagers moderne karrébebyggelse,

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

UDKAST 14.10.2010 125 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER ALMEN BOLIG+ FAMILIEBOLIGER AFDELING LANGHUSENE MELLEMVANGSVEJ 1-120, HVIDOVRE

UDKAST 14.10.2010 125 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER ALMEN BOLIG+ FAMILIEBOLIGER AFDELING LANGHUSENE MELLEMVANGSVEJ 1-120, HVIDOVRE ALMEN BOLIG+ FAMILIEBOLIGER AFDELING LANGHUSENE 125 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER AlmenBolig+ 1 MELLEMVANGSVEJ 1-120, HVIDOVRE UDKAST 14.10.2010 3 Bag om AlmenBolig+ konceptet 4 Området 5 Bebyggelsen 6 Situationsplan

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

113 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER

113 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER ALMEN BOLIG+ FAMILIEBOLIGER 113 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER BOLIGSELSKABET DOMEA - KØBENHAVN RAGNHILDGADE AlmenBolig+ 1 RAGNHILDGADE, KØBENHAVN Ø 3 Bag om AlmenBolig+ konceptet 4 Området 5 Bebyggelsen 6 Situationsplan

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

REV 22.02.2012. AlmenBolig+ Myndighedsprojekt - Birkedommervej, København

REV 22.02.2012. AlmenBolig+ Myndighedsprojekt - Birkedommervej, København REV 22.02.2012 AlmenBolig+ yndighedsprojekt - Birkedommervej, København 3B - KAB - ALEN BOLIG+ ATR. NR. 1288 UTTERSLEV TEA SCANDI BYG ONV ARKITEKTER 01.10.2011 Birkedommervej AlmenBolig+ matr nr 1288 Utterslev,

Læs mere

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Bo smukt til få penge I sommeren 2008 vil 24 lyse og moderne BoKlok ejerlejligheder stå klar til indflytning i Sydbyen. Sydbyen er en ny bydel under

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side

Læs mere