Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17."

Transkript

1 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl

2 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har byrådet besluttet? Hvorfor skal der være indkørsel fra Rådhusgade? Hvordan bliver I hørt? Hvad er jeres vigtigste spørgsmål? Hvad er jeres gode råd til en god byggeproces? Afslutning

3 Oversigtskort

4 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Hvad er de vigtigste spørgsmål lige nu?

5 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Har I nogle gode råd til, hvordan vi sammen skaber den gode byggeproces?

6 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Afrunding

7 Forventet tidsplan

8 Hvordan bliver naboerne hørt? Inden byggeriet af Torveparkeringen og indkørslen via Rådhusgade kan gå i gang, skal der opnås en række myndighedstilladelser og dispensationer efter planloven, vejloven, byggeloven og miljøloven. Tilladelser og dispensationer vil følge lovgivning og praksis som i ethvert andet byggeri. En ændret vejadgang strider ikke mod lokalplanens formål eller principper. Teknik og Miljø vurderer, at en ændret vejadgang kan godkendes ved en dispensation fra lokalplanen for Torvet. En påtænkt dispensation bliver altid sendt i nabohøring. Naboer har mulighed for at kommentere og foreslå ændringer. Kommentarer kan påvirke beslutningen. Hvis en borger er uenig i, at en ændret vejadgang kan godkendes via en dispensation fra lokalplanen, kan man klage, når beslutningen er truffet. Kommunen er forpligtet til at følge Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af klagen.

9 Miljøvurdering og VVM Miljøvurdering følger lovgivning og praksis som ved ethvert andet byggeri I 2010 blev forslaget til lokalplanen for Torvet VVM-screenet Konklusion: Afgørelse om VVM-pligt må afvente det konkrete projekt 2015: Når projekt foreligger foretages VVM-screening VVM-screening behandles politisk i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Hvis beslutning om VVM: VVM udarbejdes og sendes i offentlig høring. Derefter justeringer og godkendelse i byrådet. Borgerne har mulighed for at klage over fejl i proces. Hvis beslutning om ikke-vvm: Borgerne har mulighed for at klage over fejl i proces. Kommunen er forpligtet til at følge Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af klagen. --- Et nyt butikscenter på Torvet vil kræve både en ny lokalplan og en VVM.

10 Trafik Når Torveparkeringen er bygget, ventes årsdøgntrafikken i Rådhusgade at være ca biler i døgnet. Det vil sige: 900 biler kører ind, og 900 biler kører ud eller en anden fordeling. Når p-kælderen forbindes med et kommende Citycenter, er årsdøgnstrafikken i Rådhusgade beregnet til 1900 biler i døgnet. Nogen biler vil køre ind fra Rådhusgade og ud via Christian 8.s Vej. Andre vil køre ind og ud den anden vej. Netto giver det 100 flere biler i Rådhusgade med et citycenter. Til sammenligning er årsdøgntrafikken i Søgade ca biler om dagen, og på Søvej ca biler om dagen. Det svarer ca. til det, der i dag kører på Smedebakken eller i Amaliegade. Man kan også sammenligne trafikken til Torveparkeringen med trafikken til parkeringspladsen vest for Rådhuset.

11 Støj og luftforurening Flere biler giver mere støj og luftforurening, dog ikke fra det stigende antal elbiler. Silkeborg Kommune har fået foretaget en trafikberegning af et eksternt firma. Tallene skal blandt andet bruges til at vurdere den øgede støj og luftforurening. Resultatet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle grænseværdier for luftforurening og for trafikstøj. Det er Silkeborg Kommunes opfattelse, at det vil være muligt at etablere Torveparkeringen med vejadgang til og fra Rådhusgade og samtidig overholde gældende grænseværdier. Kommunen vil vurdere forslag til at reducere trafikstøj ud fra samme kriterier som på kommunens øvrige kommunale veje.

12 Adgang under byggeriet Der ligger endnu ikke en plan for byggeriet Under byggeriet vil adgangen i perioder være mere besværlig end normalt Der vil normalt altid være fornøden adgang til boliger, såfremt det ikke kan lade sig gøre i kortere perioder ville dette blive aftalt konkret med brugerne Opstår der utilsigtede ulemper, vil de blive søgt løst i en dialog mellem naboer, entreprenør og kommunen

13 Overdækning eller tunnel? Gravet tunnel ind under Rådhusgade eller en overdækning hen over Rådhusgade. COWI har udarbejdet nogle beregninger for Silkeborg Kommune. Overdækning vil blive så høj, at den vil række betydeligt op over de altaner, der er i stueetagen hele vejen ned ad Rådhusgade. Hel eller halvt nedgravet tunnel fra rundkørslen: Dyr løsning. Tunnel er fravalgt under Hotel Dania. Prisvurdering fra Cowi på tunnelløsning i Rådhusgade: Mindst 18 mio. kr. Prisvurdering på indkørsel ved vendepladsen/trappen op til Torvet: 5-6 mio. kr. Tunnelløsning med indkørsel i eller tæt ved rundkørslen vil skabe nogle trafikale problemer med afviklingen af trafikken på Søvej. Løsning for enden af Rådhusgade betyder, at det meste af Rådhusgade vil se ud nogenlunde som i dag.

14 Indkørsel fra Østergade? Indkørsel via Østergade vil belaste det allerede belastede Østergadekryds. Og forhindre byrådets ønske om at gøre Østergade mere fredelig og fodgængervenlig, og til en del af bymidten mere end en travl trafikgade (beskrevet i Kommuneplanen). Indkørsel via Østergade vil lede al trafik fra de to parkeringsområder ud på Christian 8.s Vej.

15 Bygningsskader og forsikring I udbuddet: Krav om, at køber skal tegne en ansvarsforsikring, som bl.a. dækker evt. skader på bygninger som følge af byggeriet. Entreprenøren kan kun tegne en sådan forsikring hos et forsikringsselskab, hvis han kan dokumentere tilstrækkelig erfaring med byggeri. De eventuelle krav om erstatning, som bliver rejst i forbindelse med byggeriet, vil kunne imødekommes, hvis der er juridisk grundlag for erstatning, og der samtidig kan dokumenteres et konkret tab. Er der uenighed om kravet, kan sagen indbringes for domstolene. På Rådhusgade er det kommunens ansvar med forsikringer i forbindelse med anlægget.

16 Erstatning og kompensation? Værdiforringelse? Støj i byggeperioden? Øget luftforurening? Andre gener? Advokatomkostninger? Retspraksis Retspraksis viser, at man som borger i byen skal tåle bymæssige forandringer Generelt om erstatning For at få erstatning skal to juridiske forhold være opfyldt: Der skal være et juridisk grundlag for erstatning Der skal være dokumentation for et konkret tab Får kommunen et erstatningskrav, vil kommunen forholde sig konkret til kravet Er der uenighed, kan sagen indbringes for domstolene

17 Kørekurver og 3D + lille 3-D-model

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere