Udvikling de sidste 30 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling de sidste 30 år"

Transkript

1 Acta Oncologica Symposium maj 2008 DBCG 30 års jubilæum Strålebehandling ved cancer mammae Udvikling de sidste 30 år Marie Overgaard Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark

2 Tiden er en vældig kreds. Der er ingen begyndelse, ingen ende. Alt vender tilbage igen og igen, I al evighed.

3 DBCG`S RT UDVALG GENNEM 30 ÅR! Læger og fysikere fra alle 7 centre, DBCG statistiker, professorer, Ph.D. studerende og andre interesserede.

4 Standardbehandling af brystkræft før DBCG: Simpel mastektomi + RT til alle operable ptt. Ingen adjuverende systemisk behandling. Højvolt blev anbefalet. Teknik: Forfrafelt mod axil og periklavikulære region samt tangentielle felter til thoraxvæggen. Dosis: Gy/25 fx over 5 uger Ortovolt fortsatte dog på decentrale afd. Teknik: McWhirter, Dosis: Gy/18 fx over 3 uger

5 Copenhagen study years loco-regional recurrence Simple Mast.: 22% Ext. Mast.: 27% Johansen, Kaae et al. Acta Oncologica 2008

6 Strålebehandling (RT) i DBCG DBCG 77 RT standard til højrisiko patienter,- adjuverende systemisk behandling undersøges. DBCG 82 Effekten af RT efter mastektomi og adjuverende systemisk behandling undersøges. Effekten af brystbevarende operation og RT sammenlignes med mastektomi DBCG 89 RTefter lumpektomi er standard RT efter mastektomi afventer resultatet af 82 protokollen DBCG 99 RT efter mastektomi er genindført til højrisiko patienter Kvalitetskontrol, justering af guidelines, timing, target og 3D - dosisplanlægning. Effekten af RT af parasternale lymfeknuder undersøges fra 2003 DBCG 07 Planlægning af protokoller vedrørende partiel RT og hypofraktionering efter lumpektomi

7 Strålebehandling (RT) i DBCG DBCG 77 RT standard til højrisiko patienter,- adjuverende systemisk behandling undersøges. DBCG 82 Effekten af RT efter mastektomi og adjuverende systemisk behandling undersøges. Effekten af brystbevarende operation og RT sammenlignes med mastektomi DBCG 89 RTefter lumpektomi er standard RT efter mastektomi afventer resultatet af 82 protokollen DBCG 99 RT efter mastektomi er genindført til højrisiko patienter Kvalitetskontrol, justering af guidelines, timing, target og 3D - dosisplanlægning. Effekten af RT af parasternale lymfeknuder undersøges fra 2003 DBCG 07 Planlægning af protokoller vedrørende partiel RT og hypofraktionering efter lumpektomi

8 Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG 77 All high-risk patients received radiotherapy after mastectomy. Premenopausal: (DBCG-77 b) RT RT + Levamisole RT + C RT + CMF Marie 97/5 Postmenopausal: (DBCG-77 c) RT RT + Levamisole RT +TAM

9 DBCG 77 Guidelines for radiotherapy Target: Dose: Supraclavicular and axillary lymph nodes. Chest wall with 3-4 cm margin around the scar Gy / 12 fract. / 6 weeks or Gy / 22 fract. / 5½ week (schedules equated by NSD)

10 DBCG 77 postmastectomy radiotherapy fields Axillary and supraclavicular photon field Bolus covering mastectomy scar Chest wall electron field Ny teknik..

11 DBCG 77 Konklusion Acceptabel loko-regional tumor kontrol efter mastektomi og RT. (Lokalrecidiv frekv. 8-12%) Adjuvant systemisk terapi forbedrer den lokale kontrol og overlevelsen hos både præ - og postmenopausale patienter.

12 DBCG 77 Konklusion (fort.) Postmastektomi strålebehandling medførte en hyppig forekomst af komplikationer, så som: arm ødem nedsat skulderbevægelighed fibrose og telangiektasier i huden, lunge fibrose og spontane ribbensbrud

13 Lymfødem og fibrose 36,6 Gy /12 fx (min. Dose)

14 DBCG 77 Det magiske referencepunkt i midt-axillen! ved fastlæggelse af minimum dosis til dette punkt øges maximum dosis i forhold til pt`s størrelse!

15 Strålebehandling (RT) i DBCG DBCG 77 RT standard til højrisiko patienter,- adjuverende systemisk behandling undersøges. DBCG 82 Effekten af RT efter mastektomi og adjuverende systemisk behandling undersøges. Effekten af brystbevarende operation og RT sammenlignes med mastektomi DBCG 89 RTefter lumpektomi er standard RT efter mastektomi afventer resultatet af 82 protokollen DBCG 99 RT efter mastektomi er genindført til højrisiko patienter Kvalitetskontrol, justering af guidelines, timing, target og 3D - dosisplanlægning. Effekten af RT af parasternale lymfeknuder undersøges fra 2003 DBCG 07 Planlægning af protokoller vedrørende partiel RT og hypofraktionering efter lumpektomi

16 DBCG 82 b & c? Er postoperativ RT nødvendig hos højrisikopatienter, der også får systemisk behandling?? Har optimal loko-regional tumorkontrol betydning for overlevelsen hos højrisikopatienter, der også får adjuverende systemisk behandling?

17 Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG 82 b & c Allocation of patients: DBCG 82 b PREMENOPAUSAL RANDOMIZE RT + CMF (852 pts) CMF alone (856 pts) RANDOMIZE DBCG 82 c POSTMENOPAUSAL RT + TAM (686 pts) TAM alone (689 pts) Overgaard et al. N Engl J Med 1997 Overgaard et al. Lancet 1999

18 DBCG 82 b & c Summary High-risk : T3,T4 tumor and/or node-positive and/or skin or deep fascia invasion. Accrual: November March patients included. DBCG 82 b: DBCG 82 c: Pre-menopausal patients (1708 pts). Post-menopausal patients < 70 years (1375 pts).

19 DBCG 82 b & c Treatment Surgery: Total mastectomy with partial axillary dissection. Radiotherapy: Postoperative to chestwall and regional lymphnodes, including parasternal nodes. (48-50 Gy/22-25 fx, 5 weeks) Systemic therapy (DBCG 82 b): CMF (600, 40, 600 mg/m2) i.v. every 4 weeks for 9 months. Systemic therapy (DBCG 82 c): Tamoxifen (30 mg daily for 48 weeks)

20 DBCG 82 Retningslinier for strålebehandling Target definition med CT-scan. Dosis individualisering i flere områder af target. Normal fraktionering. igen og igen.. Sekventiel kemo- og strålebehandling. Prospektiv registrering af acutte og sene komplikationer i bestrålet normalt væv.

21 Target definition in DBCG 82

22 Juulske beregning af targetdybden i periklavikulær regionen og axillen ud fra de indtegnede CT snit. Midtaxillen er referencepunkt for beregning af median dosis. Acta Oncol Fra 3D til 2D igen og igen..

23 DBCG 82 b & c Endpoints: Loco-regional recurrence, distant metastases, disease-free and overall survival, and cardiac morbidity Evaluated: January 1, 2008 Median observation time: 22 years (range: 19-26).

24 DBCG 82 b & c EFFECT OF RADIOTHERAPY ON LOCO-REGIONAL FAILURE PREMENOPAUSAL PATIENTS POSTMENOPAUSAL PATIENTS Loco-regional failure (%) P< CMF alone (856 pts) RT+CMF (852 pts) 43% 14% Loco-regional failure (%) P< TAM alone (689 pts) RT+TAM (686 pts) 50% 14% Years after mastectomy 01/ Years after mastectomy

25 DBCG 82 b & c EFFECT OF RADIOTHERAPY ON OVERALL SURVIVAL PREMENOPAUSAL PATIENTS POSTMENOPAUSAL PATIENTS Overall survival (%) RT+CMF (852 pts) 40% 30% CMF alone (856 pts) P< Years after mastectomy 01/08 Overall survival (%) P=0.009 RT+TAM (686 pts) TAM alone (689 pts) Years after mastectomy 20% 17%

26 DBCG 82 b & c ADJUVANT SYSTEMIC TREATMENT +/- RADIOTHERAPY Overall survival (%) P< Effect of radiotherapy on overall survival RT (1538 pts) No RT (1545 pts) 30% 24% Marie 01/08 Years after mastectomy

27 DBCG 82 b & c ADJUVANT SYSTEMIC TREATMENT +/- RADIOTHERAPY "The Bottom line" after 25 year Endpoint Local failure DM DFS Dead Relative Risk Reduction Absolute Risk Reduction 73% 14% 12% 11% 28% 9% 10% 8% No. of patients needed to treat (to achive benefit)

28 Effect of RT after mastectomy and axillary clearance on local recurrence and on breast cancer mortality 8505 women with node-positive disease (28 Trials)

29 C u z i c k m e t a -- a n a l y s i s : p a t i e n t s s u r v i v i n g m o r e t h a n 1 0 y e a r s I H 9 9 C u z i c k, e t a l. C a n c e r T r e a t R e p,

30 DBCG 82 b & c ADJUVANT SYSTEMIC TREATMENT +/- RADIOTHERAPY (1412 pts. surviving more than 10 years after treatment) RT (762 pts) 60 No RT (650 pts) 62% 57% 40 P=0.003 Effect of radiotherapy 20 on "late" survival Overall survival (%) /08 Years after mastectomy

31 B r e a s t c a n c e r I m p o r t a n t r a d i a t i o n r e l a t e d m o r b i d i t y A r m e d e m a. I m p a i r m e n t o f s h o u l d e r m o v e m e n t. B r a c h i a l p l e x u s d a m a g e. T e l a n g i e c t a s i a. B r e a s t a p p e a r e n c e. S u b c u t a n e o u s f i b r o s i s. R i b f r a c t u r e s P n e u m o n i t i s a n d l u n g f i b r o s i s. I s c h e m i c h e a r t d i s e a s e. S e c o n d a r y m a l i g n a n c y M a rie / 0 9

32 D a n i s h B r e a s t C a n c e r C o o p e r a t i v e G r o u p N o e x c e s s c a r d i a c d i s e a s e a n d d e a t h i n p a t i e n t s i r r a d i a t e d w i t h p r o p e r t e c h n i q u e H ø j r i s e t a l. L a n c e t

33 L o c o - r e g i o n a l f a i l u r e a s f i r s t s i t e o f r e l a p s e D o s e - r e s p o n s e ( n o n e v s. O r t h o - v s. m e g a v o l t a g e ) ( H a n n e M e l g a a r d N i e l s e n ) P=0.02 igen og igen.. Rand. no RT 47% /127 (kv) 114/1317 (MV) 21% 13% 0 L o c o - r e g i o n a l f a i l u r e ( % ) Y e a r s a f t e r m a s t e c t o m y

34 Hanne Melgaard Nielsen All failures J Clin Oncol 2006 Distant met Local failures

35 DBCG 82 b & c? Er overlevelsesgevinsten af RT begrænset til patienter med 4 eller flere positive lymfeknuder? - som anbefalet i internationale konsensus rapporter og guidelines

36 DBCG 82 b & c EFFECT OF RADIOTHERAPY ON OVERALL SURVIVAL Overall survival (%) All included in DBCG 82 (3083 pts) Effect of RT on subgroup 80 with positive nodes and 8 RT (1538 pts) or60 more nodes removed. 10/04 P< pts. No RT (1545 pts) Years after mastectomy 41% 32% Overall survival (%) node pos. with > 7 nodes removed (1152 pts) P< RT (563 pts) No RT (589 pts) Years after mastectomy 39% 29%

37 DBCG 82 b & c OVERALL SURVIVAL vs POSITIVE NODES and RT pos. nodes (552 pts) pos. nodes (600 pts) Overall survival (%) RT (276 pts) 58% 48% No RT (276 pts) Overall survival (%) P=0.03 RT (287 pts) 20 P= No RT (313 pts) 21% 12% Years after mastectomy Years after mastectomy

38 DBCG 82 - No. Pos. nodes vs. survival benefit "The Bottom line" Parameter 1-3 pos. nodes 4+ pos. nodes Relative Risk Reduction 19% 11% Absolute Risk Reduction 11% 10% Number of patients needed to treat (to achive benefit) Overgaard et al. Radiother Oncol 2007

39 DBCG 82 - No. Pos. nodes vs. loco-regional benefit "The Bottom line" Parameter 1-3 pos. nodes 4+ pos. nodes Relative Risk Reduction 84% 67% Absolute Risk Reduction 21% 28% Number of patients needed to treat (to achive benefit) Overgaard et al. Radiother Oncol 2007

40 Indikation for RT efter mastektomi på basis af 82 b & c Patienter < 45 år, og > 4 pos. lymfeknuder fra 1989 igen og igen.. Præmenopausale højrisiko - patienter fra 1995 Postmenopausale højrisiko - patienter fra 1999 Og så fik vi ventetider..

41 Strålebehandling (RT) i DBCG DBCG 77 RT standard til højrisiko patienter,- adjuverende systemisk behandling undersøges. DBCG 82 Effekten af RT efter mastektomi og adjuverende systemisk behandling undersøges. Effekten af brystbevarende operation og RT sammenlignes med mastektomi DBCG 89 RTefter lumpektomi er standard RT efter mastektomi afventer resultatet af 82 protokollen DBCG 99 RT efter mastektomi er genindført til højrisiko patienter Kvalitetskontrol, justering af guidelines, timing, target og 3D - dosisplanlægning. Effekten af RT af parasternale lymfeknuder undersøges fra 2003 DBCG 07 Planlægning af protokoller vedrørende partiel RT og hypofraktionering efter lumpektomi

42 Overview analysis Breast cancer Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group N Engl Med 1995 igen og igen.. mastectomy versus breast conserving therapy + RT No difference in survival Unchanged in the 2005 meta-analysis Marie 97/8

43 DBCG TM82 Breast Conserving Surgery + RT vs Mastectomy (20-years overall survival) Local recurrence* BCT 56/521 (11%) M 55/612 ( 9%) *10-years value Acta Oncol. 2008

44 Importance of technique and target volume (photon vs electron irradiation) 80% Electron irraditation COMPLICATIONS (%) 60% 40% 20% DBCG 82 TM (Johansen et al. 1998) Photon Eletron 32% 42% Photon irraditation 0% 9% Dyspigmentation 3% Telangiectasia

45 Strålebehandling (RT) i DBCG DBCG 77 RT standard til højrisiko patienter,- adjuverende systemisk behandling undersøges. DBCG 82 Effekten af RT efter mastektomi og adjuverende systemisk behandling undersøges. Effekten af brystbevarende operation og RT sammenlignes med mastektomi DBCG 89 RTefter lumpektomi er standard RT efter mastektomi afventer resultatet af 82 protokollen DBCG 99 RT efter mastektomi er genindført til højrisiko patienter Kvalitetskontrol, justering af guidelines, timing, target og 3D - dosisplanlægning. Effekten af RT af parasternale lymfeknuder undersøges fra 2003 DBCG 07 Planlægning af protokoller vedrørende partiel RT og hypofraktionering efter lumpektomi

46 DBCG TM 89 Other recurrence Locoregional Death Recurrence and death Overall survival Ewertz et al. Acta Oncol 2008

47 Strålebehandling (RT) i DBCG DBCG 77 RT standard til højrisiko patienter,- adjuverende systemisk behandling undersøges. DBCG 82 Effekten af RT efter mastektomi og adjuverende systemisk behandling undersøges. Effekten af brystbevarende operation og RT sammenlignes med mastektomi DBCG 89 RTefter lumpektomi er standard RT efter mastektomi afventer resultatet af 82 protokollen DBCG 99 RT efter mastektomi er genindført til højrisiko patienter Kvalitetskontrol, justering af guidelines, timing, target og 3D - dosisplanlægning. Effekten af RT af parasternale lymfeknuder undersøges fra 2003 DBCG 07 Planlægning af protokoller vedrørende partiel RT og hypofraktionering efter lumpektomi

48 Fra 2D til 3D

49 Tangentielle felter og forfrafelt mod periklavikulærregionen igen og igen..

50 Strålebehandling (RT) i DBCG DBCG 77 RT standard til højrisiko patienter,- adjuverende systemisk behandling undersøges. DBCG 82 Effekten af RT efter mastektomi og adjuverende systemisk behandling undersøges. Effekten af brystbevarende operation og RT sammenlignes med mastektomi DBCG 89 RTefter lumpektomi er standard RT efter mastektomi afventer resultatet af 82 protokollen DBCG 99 RT efter mastektomi er genindført til højrisiko patienter Kvalitetskontrol, justering af guidelines, timing, target og 3D - dosisplanlægning. Effekten af RT af parasternale lymfeknuder undersøges fra 2003 DBCG 07 Planlægning af protokoller vedrørende partiel RT og hypofraktionering efter lumpektomi

51 Hvad med den fornyede igen og igen.. interesse for hypofraktionering efter brystbevarende operation?

52 Er partiel ortovolt bestråling af brystet fremtiden? igen og igen..

53 Igangværende aktiviteter og projekter I DBCG RT gruppen Workshops vedrørende 3D stråleplanlægning. Kvalitetssikring og - kontrol igen og igen.. Prospektiv vurdering af strålebehandling til IMN Vurdering af molekylære markører (prediktive for RT) Fortsat forskning i strålerelateret morbiditet. Validering af nye teknikker ( IMRT, Gating, Lejring) Partiel strålebehandling. Protokol under udarbejdelse Hypofraktionering. Protokol under udarbejdelse Timing af RT med kirurgi og adjuverende systemisk behandling. Protokol om neoadjuvant behandling.

54 Konklusion generelt om RT RT medfører betydelig forbedring af den lokale tumor kontrol efter mastektomi og lumpektomi. Lokal tumor kontrol har betydning for overlevelsen ved brystkræft. Der er evidens for, at residual loko-regional sygdom kan være nidus for efterfølgende disseminering. RT er en vigtig del af den multidisciplinære behandling af brystkræft.

55 KVINDEN DER HUSKER Mit budskab er at det er vigtigt at kende historien, for der er meget, der vender tilbage igen og igen.. Tak til kvinderne,fordi de er så modige og for det, de har bidraget med igen og igen..

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

5 Postoperativ strålebehandling

5 Postoperativ strålebehandling 5 Postoperativ strålebehandling Dette kapitel omfatter 5.1 DBCG s anbefalinger for postoperativ strålebehandling 5.2 CT-baseret postoperativ strålebehandling 5.1 DBCG s anbefalinger for postoperativ strålebehandling

Læs mere

5 Postoperativ strålebehandling

5 Postoperativ strålebehandling 5 Postoperativ strålebehandling 5.1 Baggrund for DBCG s anbefalinger for adjuverende strålebehandling. 5.1.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

15 Behandling af brystkræft hos kvinder på 75 år eller ældre og/eller kvinder uanset alder med høj komorbiditet

15 Behandling af brystkræft hos kvinder på 75 år eller ældre og/eller kvinder uanset alder med høj komorbiditet 15 Behandling af brystkræft hos kvinder på 75 år eller ældre og/eller kvinder uanset alder med høj komorbiditet 15.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre, at behandling af brystkræft sker under

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning SENOMAC-studiet Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Tove Filtenborg Tvedskov SENOMAC

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG... 1-1 1.1 Indledning... 1-1 1.2 DBCG s organisation... 1-1 1.2.1 Repræsentantskab... 1-1 1.2.2 Forretningsudvalg... 1-2 1.2.3 Amtsudvalg... 1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG...1-1 1.1 Indledning...1-1 1.2 DBCG s organisation...1-1 1.2.1 Repræsentantskab...1-1 1.2.2 Forretningsudvalg...1-2 1.2.3 Amtsudvalg...1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...1-2 1.2.5

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

Danish Breast Cancer Cooperative Group

Danish Breast Cancer Cooperative Group Validitet af recidivdata i LPR Maj-Britt Jensen DBCG DBCG retningslinjer Opfølgning og kontrol Patienter bør tilbydes klinisk kontrol hvert halve år i fem år og herefter kontrol én gang årligt i 5 år.

Læs mere

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere

DBCGs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 11

DBCGs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 11 Gs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 11 G 77 Regime Ingen aldersgrænse N tumor 5 cm uden invasion i cestae og muskulatur ingen gennemvækst af profunde resektionsflade ingen invasion i brystvæg eller

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

DBCGs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 8

DBCGs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 8 Gs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 8 G 77 Regime Ingen aldersgrænse A Lavrisiko Ingen N tumor 5 cm uden invasion i cestae og muskulatur ingen gennemvækst af profunde resektionsflade ingen invasion

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Lægedag Syd 2011. Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase

Lægedag Syd 2011. Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase Lægedag Syd 2011 Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase Jeanette Dupont Jensen MD Onkologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Forskningsenheden for Onkologi, Klinisk Institut,

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group DMCG.dk Repræsentantskabsmøde 4. marts 2015 DMCG.dk Benchmarking Consortium Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital

Læs mere

17 Lokoregionært recidiv

17 Lokoregionært recidiv 17 Lokoregionært recidiv 17.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med lokalt og/eller regionært recidiv får tilbud om en optimal behandling. Metode Retningslinier udarbejdet på

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR CT-BASERET POSTOPERATIV STRÅLEBEHANDLING AF BRYSTKRÆFT

RETNINGSLINIER FOR CT-BASERET POSTOPERATIV STRÅLEBEHANDLING AF BRYSTKRÆFT version 1.8 25. februar 2003 The Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG RETNINGSLINIER FOR CT-BASERET POSTOPERATIV STRÅLEBEHANDLING AF BRYSTKRÆFT Targetdefinitioner Dosering Normalvævstolerance Rapportering

Læs mere

Markører for nedsat immunforsvar og risiko for tilbagefald af brystkræft. Lone Winther Lietzen

Markører for nedsat immunforsvar og risiko for tilbagefald af brystkræft. Lone Winther Lietzen Markører for nedsat immunforsvar og risiko for tilbagefald af brystkræft Lone Winther Lietzen Læge, ph.d. Geriatrisk afd. G, Aarhus Universitetshospital DBCG årsmøde 18. Januar 2016 DBCG Danish Breast

Læs mere

CT-scanning af 20 stks.

CT-scanning af 20 stks. Christiansborg 14 marts 2018 CT-scanning af 20 stks. Jørgen Johansen OUH DAHANCA Christiansborg 14 marts 2018 Konsekvenserne af rygning før, under og efter behandling for hoved/halskræft (HNSCC) Head and

Læs mere

Ældre kræftpatienter og strålebehandling. Jesper Grau Eriksen

Ældre kræftpatienter og strålebehandling. Jesper Grau Eriksen Ældre kræftpatienter og strålebehandling 1 Jesper Grau Eriksen 2 3 Strålebehandling er velegnet til ældre! 70 år 2 onco-geriatriske centre n=643 CRC 28% CM 23% ØGI 20% C. prost. 11% 47% DM 4 Laurent M,

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

5 Postoperativ strålebehandling Dette kapitel omfatter

5 Postoperativ strålebehandling Dette kapitel omfatter 5 Postoperativ strålebehandling Dette kapitel omfatter 5.1 DBCG s anbefalinger for postoperativ strålebehandling 5.2 CT-baseret postoperativ strålebehandling 5.1 DBCG s anbefalinger for postoperativ strålebehandling

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

DMCG.dk Benchmarking Consortium Kapitel 1: Brystkræft 1995-2012

DMCG.dk Benchmarking Consortium Kapitel 1: Brystkræft 1995-2012 1 DMCG.dk Benchmarking Consortium: Brystkræft DMCG.dk Benchmarking Consortium Kapitel 1: Brystkræft 1995-2012 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

17 Lokoregionært recidiv

17 Lokoregionært recidiv 17 Lokoregionært recidiv 17.1 Introduktion 17.1.1 Definition af lokoregionært recidiv Lokoregionært recidiv defineres som recidiv i regio mammaria (inkl. residuale mamma efter brystbevarende behandling)

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

DBCG s 30års jubilæums møde. Mammografiscreening i DK Før, nu og i fremtiden. Ilse Vejborg Mammografiscreeningen i Region Hovedstaden

DBCG s 30års jubilæums møde. Mammografiscreening i DK Før, nu og i fremtiden. Ilse Vejborg Mammografiscreeningen i Region Hovedstaden DBCG s 30års jubilæums møde Mammografiscreening i DK Før, nu og i fremtiden Ilse Vejborg Mammografiscreeningen i Region Hovedstaden Mammography Screening in Denmark Denmark is one of the countries in Europe

Læs mere

Prædiktive faktorer for kemoterapi

Prædiktive faktorer for kemoterapi Prædiktive faktorer for kemoterapi DBCG s s 30 års jubilæumsm umsmøde Hayes D F, et al. Breast Cancer Res Treat 1998; 52: 305 319. Nature Reviews Cancer 8, 193-204 (March 2008) doi:10.1038/nrc2342 Kemoterapi

Læs mere

9 Opfølgning. 9.2 Ansvarlig Dette kapitel er udarbejdet af DBCG s medicinske udvalg (13. april 2015).

9 Opfølgning. 9.2 Ansvarlig Dette kapitel er udarbejdet af DBCG s medicinske udvalg (13. april 2015). 9 Opfølgning 9.1 Resumé af DBCG anbefalinger Formål At sikre udarbejdelse af en individuel plan for opfølgning af patienter, der har afsluttet behandling for tidlig brystkræft. Metode Med inddragelse af

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

dbcg.dk Danish Breast Cancer Cooperative Group

dbcg.dk Danish Breast Cancer Cooperative Group 1 dbcg.dk Danish Breast Cancer Cooperative Group Delbrystbestråling versus helbrystbestråling til kvinder 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft: et randomiseret fase II studium

Læs mere

6 Medicinsk behandling

6 Medicinsk behandling 6 Medicinsk behandling 6.1 Udvælgelse til systemisk behandling 6.1.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. Fokus på brystkræft TEMA: DEBAT: Udgifterne til de nye kræftlægemidler. No. 9 DECEMBER 2009

PERSPEKTIV. & debat. Fokus på brystkræft TEMA: DEBAT: Udgifterne til de nye kræftlægemidler. No. 9 DECEMBER 2009 N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N PERSPEKTIV No. 9 DECEMBER 2009 & debat TEMA: Fokus på brystkræft DEBAT: Udgifterne til de nye kræftlægemidler LEDER Organisation, ildsjæle og fremskridt

Læs mere

INSPRA (eplerenone) Hvilken association beskrives? Er den rimelig?

INSPRA (eplerenone) Hvilken association beskrives? Er den rimelig? Reklamer og ekstrapolation: Brug af statistik Associationer Reklamer og Endpoint Superiority / Non-inferiority Hvad fortæller reklamen? Virker reklamer? Hvilket endepunkt omtales? Er det et klinisk endepunkt?

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

DBCG DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP INFORMATIONSBLAD NR 36 JUNI 2004

DBCG DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP INFORMATIONSBLAD NR 36 JUNI 2004 DBCG DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP INFORMATIONSBLAD NR 36 JUNI 2004 Formandsberetning 2003-4...2 Status for registrering i dbcg-databasen og allokering til protokoller i 2003....5 Revision af

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karin Birtø, Lone Back Christensen og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden

Læs mere

Strålebehandling af kræft

Strålebehandling af kræft Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Feb. 2006 Strålebehandling af kræft Cai Grau Cai Grau Professor, overlæge, dr. med. Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 8000 Århus C 1

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

6 Medicinsk behandling

6 Medicinsk behandling 6 Medicinsk behandling 6.1 Udvælgelse til systemisk behandling 6.1.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Opfølgning af brystkræft

Opfølgning af brystkræft Opfølgning af brystkræft Claus Kamby Medlem af SST s og DR s arbejdsgruppe: Opfølgningsprogram for Brystkræft -Udpeget af DBCG HVORFOR (HOSPITALS-BASERET) OPFØLGNING AF BRYSTKRÆFT? Stort problem Kvantitativt

Læs mere

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr.

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr. Peniscancerdatabasen Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase Patientoverblik CPR-nr. Navn: Diagnose Dato for biopsitagning: dd-mm-åååå Er patienten set på højt specialiseret

Læs mere

Main Sponsor: Roche A/S

Main Sponsor: Roche A/S Main Sponsor: Roche A/S Program May 17(Auditorium A) 09.30-10.00 Registration and coffee 10.00-10.05 Welcome. Peer Christiansen Socio-economic factors in breast cancer Moderators: Anders Bonde Jensen and

Læs mere

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital ØVRE GI CANCER Post ASCO 2017 Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Oversigt

Læs mere

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa Den kirurgiske behandling af nyrecancer Erik Højkjær Larsen DaRenCa 63% 56% 42% 33% 80 65 60 50 RCC call for action Br J Cancer 2009; 101, s110-s114 Hvad har svenskerne så gjort anderledes? Mere aktiv

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Lange medicinlister så stop dog Program 09.00 09.05 Indledning 09.05 10.30 Cases (hjerte/kar og CNS) 10.30 11.00 Kaffepause 11.00 11.35 Effektmål 11.35 12.50 Case opsamling praktisk (inkl

Læs mere

Tillykke med de 30 år. Tænk at tiden er gået så hurtigt!

Tillykke med de 30 år. Tænk at tiden er gået så hurtigt! Tillykke med de 30 år Tænk at tiden er gået så hurtigt! Af alle protokollerede primære brystkræft patienter, der blev diagnosticeret og behandlet i 2002, er 78% i live uden recidiv 5 år efter. Hvordan

Læs mere

dbcg.dk Danish Breast Cancer Cooperative Group

dbcg.dk Danish Breast Cancer Cooperative Group dbcg.dk Danish Breast Cancer Cooperative Group Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling til lymfeknude-negative brystkræftpatienter: et randomiseret fase II studium CIRRO IP030209 Sagsnr

Læs mere

Sammenhænge mellem behandlingsmodaliteter og senfølger hos erhvervsaktive kvinder opereret for brystkræft

Sammenhænge mellem behandlingsmodaliteter og senfølger hos erhvervsaktive kvinder opereret for brystkræft Sammenhænge mellem behandlingsmodaliteter og senfølger hos erhvervsaktive kvinder opereret for brystkræft Et tværsnitsstudie Lise Kronborg Poulsen Masteropgave ved Seksjon for Helsefag Institut for sykeplejevitenskap

Læs mere

Visionsudvalget den 4. maj Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark

Visionsudvalget den 4. maj Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark Visionsudvalget den 4. maj 2010 Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark Kvalitetsrapport for 2008 fra Dansk BrystCancer Gruppe (DBCG) I rapporten opgøres kvaliteten som: Diagnose stillet ved nålebiopsi

Læs mere

9 Opfølgning og kontrol efter operation for primær cancer mammae

9 Opfølgning og kontrol efter operation for primær cancer mammae 9 Opfølgning og kontrol efter operation for primær cancer mammae 9.1 Resumé af DBCG anbefalinger Formål At opnå den mest hensigtsmæssige strategi ved rutineopfølgning i hospitalsregi efter operation for

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009 Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg til sammenligning af delbrystbestråling og helbryst-bestråling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft Protokoltitel: Delbrystbestråling versus

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2014 -bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 0 3 6. Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2014 -bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 0 3 6. Dag, md. DBCG 2014 -bt, -dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

14 Behandling af primær inoperabel / lokoregional fremskreden cancer mammae.

14 Behandling af primær inoperabel / lokoregional fremskreden cancer mammae. 14 Behandling af primær inoperabel / lokoregional fremskreden cancer mammae. 14.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre patienter med inoperabel brystkræft tilbud om en optimal behandling. Metode

Læs mere

Kan vi forudsige hvordan det vil gå?

Kan vi forudsige hvordan det vil gå? DBCG 30-års jubilæumsmøde, København, maj 2008 Strålebehandling i fremtiden. Prædiktive faktorer. Kan vi forudsige hvordan det vil gå? Jens Overgaard, Nicolaj Andreassen, Jan Alsner, Birgitte Offersen,

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

12 Onkoplastisk mammakirurgi

12 Onkoplastisk mammakirurgi 12 Onkoplastisk mammakirurgi 12.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål Målet er, ved brug af onkoplastiske teknikker at tilbyde flere patienter brystbevarende behandling med et godt kosmetisk resultat.

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

21 Forløbsbeskrivelse for fysioterapi under brystkirurgiske patientforløb.

21 Forløbsbeskrivelse for fysioterapi under brystkirurgiske patientforløb. 21 Forløbsbeskrivelse for fysioterapi under brystkirurgiske patientforløb. 21.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre ensartet tilbud om fysioterapeutisk behandling under brystkirurgiske patientforløb.

Læs mere

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array til klinisk rutine analyse Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Brug af TMA i forskning TMA er hovedsageligt brugt indenfor forskning, typisk til analyse af større

Læs mere

Radikal prostatektomi i DK Status 2013

Radikal prostatektomi i DK Status 2013 Radikal prostatektomi i DK Status 2013 Henrik Jakobsen Overlæge Urologisk Afdeling Herlev Hospital Metode Enquete udsendt via primo september 2013 til alle opererende urologiske afdelinger i DK Afdelinger

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Retningslinier for behandling af patienter med brystkræft

Retningslinier for behandling af patienter med brystkræft Retningslinier for behandling af patienter med brystkræft visitation, undersøgelse, behandling og efterkontrol Oktober 1999 Onkologisk afdeling D, Århus Kommunehospital Indhold Indledning... 4 Opdateringer...

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Breast Surgery May 10-11, 2012

Breast Surgery May 10-11, 2012 1 st Aarhus Workshop in: For doctors and nurses Breast Surgery May 10-11, 2012 Palle-Juul Jensen-Auditorium Aarhus University Hospital DENMARK Programme MAY 10 10.00-10.30 Registration and coffee 10.30-10.40

Læs mere

12 Anvendelse af sentinel node biopsi

12 Anvendelse af sentinel node biopsi 12 Anvendelse af sentinel node biopsi 12.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål På baggrund af den foreliggende videnskabelige evidens og egne erfaringer (foråret 2012) at definere en standard for anvendelse

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Patientinformation, strålebehandling Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Indledning Denne information er et supplement til vores mundtlige information

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere