Finn Frogne A/S. Traffic Management. Nye partnerskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finn Frogne A/S. Traffic Management. Nye partnerskaber"

Transkript

1 Finn Frogne A/S Traffic Management Nye partnerskaber

2 Agenda 1) Agendapunkt 2) Frogne som teknologipartner 3) Mobile Traffic Management drivere - Integration og dispatch center automatik / kompetencer ITS Optimering af drift - Miljø Links/Standarder/ & offentlig persontransport Interface til kommuner Miljøaspekt ISA (hastighed og alkohol) 4) Next step?

3 ITS som drivkraft i øget mobilitet Det moderne samfund præges af øget mobilitet, geografisk som teknologisk. Transportsektoren har i dag velfungerende, men uforbundne systemer. En sammenhængende rejse kræver åben, intelligent dataudveksling. ITS kan frigøre koordineringsgevinster og øge totaloptimering i transport. Frogne løsninger til offentlig persontransport Udvikling af totalt integrerede Traffic Management systemer til hyrevognsbranchen. Udvikling af flådestyring og trafikoptimering til kommunal social kørsel. Koordinering mellem offentlig persontransport-selskaber i Danmark.

4 Grøn omstilling som drivkraft Det globale samfund præges af politisk ønske om grøn omstilling. Transportsektoren storforbruger brændstof og opererer på små marginaler. Miljøeffekt og effektiviseringsgevinst skal derfor ske simultant. Grøn teknologiomstilling skal overvinde organisatoriske barrierer. Frogne løsninger til grøn omstilling Frogne leder verdens første CO2 projekt for taxi: Udvikling af teknologi til grøn omstilling i hyrevogns branchen, støttet af Transportministeriet. Udvikling og integration af system til intelligent hastigheds tilpasning (ISA).

5 Åbne standarder som drivkraft Skandinavien er førende inden for fri udveksling af transportdata. Åbne standarder øger kapacitetsudnyttelse og effektiviserings gevinster. Åbne standarder bør indgå som krav i offentlige transportudbud. ITS-standardisering skal overvinde lokale og politiske særinteresser. Frogne løsninger anvender åbne standarder Frogne er medstifter og primus motor i SUTI-foreningen (Standardiseret Udveksling af Transport Information), den Nordiske, non-profit forening for udvikling af open-source standarder til udveksling af trafikdata. Udvikling af flådestyring, trafikoptimering samt koordinering af kommunal social kørsel.

6 Videndeling og partnerskab som drivkraft Kontinuerlige effektiviseringskrav i den offentlige persontransport. Behov for nytænkning og gensidig videndeling. Brugervenlige systemer skal favne den menneskelige faktor. Teknologipartnerskaber skal overvinde organisatoriske barrierer. Frogne løsninger gennem videndeling og partnerskab Kørselsanalyse af koordinering på konkrete kørsler fra 5 Vestegnskommuner. Udvikling af flådestyring, trafikoptimering samt koordinering af social kørsel. Projekt GrønTaxi: Tværfagligt samarbejde mellem eksperter inden for trafikteknologi (Frogne), trafikadfærd (RUC) og uddannelse (TUC), støttet af Transportministeriet. Langvarige strategi-partnerskaber i hyrevognsbranchen. Brugergrupper og iterativ teknologiudvikling i hyrevognsbranchen.

7 Finn Frogne A/S En af Europas førende udbydere af Traffic Management løsninger gennem 40 år systemer med komponenter i drift, egenudviklet og egenproduceret 33 akkrediterede service partner værksteder i Skandinavien Hovedkvarter i København, afdelinger i Sverige og Tyskland, agent i Finland Grundlagt i 1973, 3A rating, samme ejere i 40 år Markedsnicher: Taxa og offentlig persontransport (Patient, Handikap, Skole) Taxa Offentlig persontransport

8 Finn Frogne Holding A/S Finn Frogne Holding A/S Finn Frogne A/S Finn Frogne GmbH Denmark Germany Nordic Auto El Sweden Nøgletal Omsætning(mio. EURO) Structab AB 2011 Ansatte Sweden Markedsandel Taxa 2013 DK 50 % SE 85 % NO 40 % SF 25 % ISL 80 % DE 2%

9 Frogne Eksport aktiviteter Sverige, Tyskland, Finland, Norge, Island Island 80 % Systemeksport og markedskendskab Kontinuerlig og strategisk forretningsudvikling Danmark 50 % Skandinavisk design, -teknologi og -produktion. Tyskland 2% Norge 40 % Sverige 85 % Finland 25 %

10 Case Mobil Management Nøgletal Forretningsmodel Vision & Strategi Markeds- og teknologiudfordringer

11 ITS som drivkraft i øget mobilitet Det moderne samfund præges af øget mobilitet, geografisk som teknologisk. Transportsektoren har i dag velfungerende, men uforbundne systemer. En sammenhængende rejse kræver åben, intelligent dataudveksling. ITS kan frigøre koordineringsgevinster og øge totaloptimering i transport. Frogne løsninger til offentlig persontransport Udvikling af totalt integrerede Traffic Management systemer til hyrevognsbranchen. Udvikling af flådestyring og trafikoptimering til kommunal social kørsel. Koordinering mellem offentlig persontransport-selskaber i Danmark.

12 Løsninger til taxidrift Integration af Vogn- og Central teknologi EU taxameter standard (MID) Global kreditkort løsning (EMV) Vognudstyr Taxameterløsninger Betalingsløsninger GPS navigation Monitorering/Overvågning Kommunikation Brændstofbesparelse/ Grøn omstilling Centraler Traffic Management Flådestyring CRM ERP Business intelligence Motivationssytemer

13 Løsninger til vognen Komplet taxameter løsning modulære systemer Omfattende funktionalitet Enkel og brugervenlig betjening Kvittering Betaling Passagervenlige kvitteringer Sikker EMV betaling Termopapir Hurtig Global Chip & PIN Skærm Chaufførvenlig skærm Dag/nat Online info. Taxameter kamera EUgodkendt taxameter TryghedsSkabende kamera MID GUI Diskret Krypteret

14 Løsninger til Centralen Helintegration mellem Vogn- og Central funktionalitet Teknologiske løsninger til alle centralens opgaver Automatiseret og realtids-optimering Fuld kontrol med og administration af centralens opgaver. Bestilling Skalérbar automatisering: IVR, Apps, Web, CRM, Forudbestillinger, Trafikplanlægning Ressourceplanlægning: Automatisering, Optimering, Realtid. Turfordeling Dynamisk trafikoptimering, Komplet automatisering. Administration Kontrol, Likviditet, Dokumentation, Finansielle nøgletal.

15 Centralen Bestillingsplatforme Ønsker: - Én samlet løsning med fuld integration og hosting - Booking, Routeplan, Dispatch, Admin - Mobil løsning med variabilitet - Løbende videreudvikling tilpasset kundekrav og offentlig regulering - Integration til Økonomisystem C5 - Lave driftsomkostninger og minimal vedligehold - Fuld finansieret løsning med høj fleksibilitet Frogne løsning som sikrer dette: - Frogne AllCom med kundetilpassede opsætninger - Ekstramoduler - Køre-/hviletid - App - Webbooking - Grøn + ISA optioner. Bestilling Planlægning Dispatch Admin

16 Centralen Trafikplanlægning Automatiseret ressourceoptimering Ved hjalp af booking-systemets indbyggede navigationssystemer (Routeplan) gennemføres optimale turkoordineringer og -sammensætninger: Realtidsovervagning af aktuelle trafik- og ressource situation. Udregning/kortlagning af rute, vognbehov, brandstofforbrug, korte km, pris/tur mv. Udregning af optimal turafvikling i forhold til kundeønsker og miljøkrav. Simulering af alle typer kørsler, inkl. skolekørsel, ældrekørsel, blod/donor kørsel. Bearbejning af kørselsdata og optimal udnyttelse af vognpark døgnet rundt Tildeling af mest egnet vogn tattest pa kunden reducerer spildtid og CO2 Kan kombinere planlægning af ad-hoc kørsel og fast rutekørsel. Bestilling Planlægning Dispatch Admin

17 Centralen Turfordeling (Dispatch) Real-tids trafikoptimering Frognes fuldautomatiske dispatchsystem tilfredsstiller transportørens behov for et tilpasningsvenligt, integreret og sikkert trafikdirigeringssystem: Telefoni med automatisk nummergenkendelse og adressevisning Planlægning og styring af sammensatte ture Flere centraler kan betjenes af et system uafhængigt af hinanden Datakommunikation via GSM/GPRS/3G og TETRA Auto-booking. Opkald via interface fra trykknaptelefon med bruger-id IBook. Sikker og kundevenlig Internetbooking Intranet. Direkte bookingadgang for kunder via intranet Apps. Direkte booking for kunder via smartphone Voice response. Bestilling Planlægning Dispatch Admin

18 Centralen Administration Økonomi, Dokumentation, Statistik. Ture som betales i en Frogne vognenhed overføres fra vogncomputeren til centralens bookingserver. Mindre end en time efter afsluttet tur lagres turen i trafikcentralens administrationssystem: Bestilling lagres, gadeture indtastes. Kørsel med alle ikke-økonomiske oplysninger om turen (dato, tid, distance, takst mv.). Betaling med beløb og betalingsform (kontant, kort, konto), og information om betaling/afregning. Efterbehandling ang. kundedatabase, kortudskrivning/nets-overførsler, spærrelister, kontokunder, specialkørsel, vognmandsafregning med kreditnota mv. Al kørselsadministration er på individ-niveau, dvs. afregning af social korsel kan ske umiddelbart og korrekt. Opfylder krav til PCI betalingskort-sikkerhed. Bestilling Planlægning Dispatch Admin

19 Effektiv taxadrift Frogne referencer TaxiKurir Taxi020 NorgesTaxi DanTaxi Fågelviksgruppen Vi anbefaler, at I kontakter vores kunder for at høre mere om vores langvarige samarbejde med at udvikle effektive Traffic Management løsninger. TaxiNord

20 Case: TaxiNord A/S Danmark 4x48 TaxiNord Nordsjællands største taxicentral. Frogne løsning: Integreret vogn og centralsystem. TaxiNord vækst fra 350 til 600 vogne fra i samarbejde med Frogne. Frogne som teknologipartner ansvarlig for at sammenkoble Centralens ydelser med vognmænd/ chauffører. Frogne udviklede mobil booking-app med reduktion af centralpersonale til følge. Frogne's rolle udviklet fra leverandør til strategisk forretningspartner. Frogne løsninger: Booking-app, lufthavnsløsning. TaxiNord Fakta: 600 taxier Integration af central/vogne Frogne kunde siden TaxiNord kontakt: CEO Carsten Aastrup CTO Kim Jensen

21 Grøn omstilling som drivkraft Det globale samfund præges af politisk ønske om grøn omstilling. Transportsektoren storforbruger brændstof og opererer på små marginaler. Miljøeffekt og effektiviseringsgevinst skal derfor ske simultant. Grøn teknologiomstilling skal overvinde organisatoriske barrierer. Frogne løsninger til grøn omstilling Frogne leder verdens første CO2 projekt for taxi: Udvikling af teknologi til grøn omstilling i hyrevogns branchen, støttet af Transportministeriet. Udvikling og integration af system til intelligent hastigheds tilpasning (ISA).

22 Projekt GrønTaxi Verdens første komplette løsning til grøn omstilling i hyrevognsbranchen Tværfagligt samarbejde mellem eksperter inden for taxi-teknologi, trafikvaner og chaufføruddannelse Markant og vedvarende CO2 reduktion gennem integration af teknologi, motivation og uddannelse Politisk og økonomisk støtte fra Transportministeriet og Transportstyrelsen Dokumentation af CO2 effekt i transportudbud og -kontrakter.

23 Op til 19% brændstofbesparelse EcoBox 1 EcoBox 2 EcoBox 1 Brændstofforbrug Trafikmønstre Chaufførmotivation C02 dokumentation Bedre vognlogistik Flere passenger km Eco-drive træning Eco-driving motivation

24 Omkostninger Overskud Omsætning Potentiel meroverskud takket være grøn konkurrencefordel Merindkomst Fra flere grønne ture Aktuelt overskud Lavere omkostninger takket være vedvarende omkostnings -reduktion 12 % EcoDrive kørsel 7 % Tomme km 4 % Nærmeste Vogn Service/vedligehold Brændstof Service (vedligehold, dæk mv.) Faste omkostninger Merindkomst der stammer fra lavere driftsomkostninger Indkomst fra ture

25 Kørsels monitorering Vogndata GPS, direction Acceleration Brakes Clutch Taximeter Engine speed Driven distance Heater temperature Speed Speeder pressure Torque Fuel in tank Fuelconsumption liter/hrs

26 Ruteoptimering Viborg Taxa Taxameter start 28-2 til

27 ISA (Intelligent Speed Adaptation) ISA-integration hos Taxi Kurir Göteborg, Sverige

28 ISA hos Taxi Kurir i Gøteborg Integration of ISA i vognens styre- og kommunikations system med automatisk rapportering til Centralen. Første svenske indbyggede ISA-totalintegration ISA software i alle 375 Taxi Kurir vogne ISA integration med taxameter, navigation, gps og alkometer Uddannelse och brancheomtale

29 Hvordan fungerer ISA? Vognen opsamler gps and hastighed Sammenholdes med den nationale vejdatabase Dataudveksling til Central hver 4. time. Taxa Behagligere kørsel betyder højere kundetilfredshed Lavere stress blandt chauffører. Central Reduceret brændstofforbrug Dokumentation af hastighedsoverskridelser.

30 ISA rapportering til Central Individuelle data Totaler

31 ISA visning på Central Grafisk visning: - Grøn - Orange - Rød

32 ISA visning i vognen Grafisk visning på skærmdisplay: - Neutral - Orange (<10%) - Rød (+10%)

33 Åbne standarder som drivkraft Skandinavien er førende inden for fri udveksling af transportdata. Åbne standarder øger kapacitetsudnyttelse og effektiviserings gevinster. Åbne standarder bør indgå som krav i offentlige transportudbud. ITS-standardisering skal overvinde lokale og politiske særinteresser. Frogne løsninger anvender åbne standarder Frogne er medstifter og primus motor i SUTI-foreningen (Standardiseret Udveksling af Transport Information), den Nordiske, non-profit forening for udvikling af open-source standarder til udveksling af trafikdata. Udvikling af flådestyring, trafikoptimering samt koordinering af kommunal social kørsel.

34 Åbne standarder optimerer hele værdikæden Fokus på hele værdikæden og optimering af systemer og service mellem aktører med SUTI standard, åbne systemer og benchmark. Insourcing intern i kommune Outsourcing til ekstern operatør Visitering Koordinering Disponering Administration Regler Bestilling Servicemål Opfølgning System Bookning Sammensætning Organisering Udbud System Kørsel Køretøjer Ruteplanlægning Arbejdsmiljø System Statistik Afregning Brugerbetaling Miljø effektivitet System

35

36

37

38

39

40

41 Videndeling og partnerskab som drivkraft Kontinuerlige effektiviseringskrav i den offentlige persontransport. Behov for nytænkning og gensidig videndeling. Brugervenlige systemer skal favne den menneskelige faktor. Teknologipartnerskaber skal overvinde organisatoriske barrierer. Frogne løsninger gennem videndeling og partnerskab Kørselsanalyse af koordinering på konkrete kørsler fra 5 Vestegnskommuner. Udvikling af flådestyring, trafikoptimering samt koordinering af social kørsel. Projekt GrønTaxi: Tværfagligt samarbejde mellem eksperter inden for trafikteknologi (Frogne), trafikadfærd (RUC) og uddannelse (TUC), støttet af Transportministeriet. Langvarige strategi-partnerskaber i hyrevognsbranchen. Brugergrupper og iterativ teknologiudvikling i hyrevognsbranchen.

42 Kørselsanalyse Vestegnskommunerne Frogne og COWI Kørselsanalyse af forbedret koordinering Konkrete kommunale kørsler Vestegnskommunerne (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk).

43 Kørselsanalyse Vestegnskommunerne Største danske analyse af kommunal kørselskoordinering Baseret på simulering og koordinering i et elektronisk bestillingssystem. I alt kørsler for en 14-dages periode. Svarende til ca. 50% ( km) af samlede kørsler til: Genoptræning 1504 Kørsel med normalklasseelever 729 Kørsel til specialundervisn., børn 5921 Kørsel til specialundervisn, voksne 808 Socialområdet - handicappede børn/unge 713 Socialområdet - handicappede voksne 3282 Varigt nedsat funktionsevne 1122 Generelle dagcentertilbud 2132 Andre ordninger 750

44 Kørselsanalyse Vestegnskommunerne Resultater: - Stor CO2-effekt ved udnyttelse af vognpark, fx personvogne til ture, som ikke kræver bus Besparelse på 15-21% ved at koordinere på tværs af kommunerne Besparelse på 5-7% ved at koordinere mellem kørselsordninger Koordineringsgrad 2, dvs. besparelse på over 50% af kørte kilometer ift. solokørsel Gennemsnitligt antal personer i køretøjet er 3,3, dvs. ét køretøj for hver 3,3 passager. Solokørsel S1 S2 S3 S4 Antal ture ture ture ture ture ture Heraf personbiler ture ture ture ture ture Samlet distance km km km km km Heraf personbiler km km km km km Samlet CO2 med liftbusser kg kg kg kg kg Samlet CO2 med blandet vognpark kg kg kg kg kg Koordineringsgrad 1 1,7 1,95 1,82 2,05 Max antal pers. per køretøj 1 2,5 2,9 2,9 3,3

45 Kørselsanalyse Vestegnskommunerne Anbefalinger: - Intern koordinering: Opbygning af et kørselscenter i hver kommune. - Fælles koordinering: Opbygning af et fælles-kommunalt kørselscenter. - Med de rigtige (tekniske) systemer kan man opretholde varierede servicekrav. - Fælles kørselscenter betyder ikke, at samtlige kørsler skal koordineres, men at de kan. - Et kørselscenter kan være outsourcet/passet af andre, eksempelvis taxi-central. - Krav i udbud om teknik, tilbagemelding og SUTI.

46 Taxi Frogne som teknologipartner Taxi Udvikling af teknologi efter behov, forretningsstrategi og politiske målsætning Som leverandør, forretningspartner eller i kompagniskab med kommuner og det offentlige. TaxiKurir Taxi020 NorgesTaxi 2011 Taxi 2009 Taxi 2010 Bus2010 Taxi Bus DanTaxi 4x48 TaxiNord Largest taxicompany in Copenhagen vogne Integration af central- og vognsystemer Kunde siden vogne Integration af central- og vognsystemer Kunde siden vogne Integration af central- og vognsystemer Kunde siden vogne i hele DK Integration af central- og vognsystemer Kunde siden vogne Integration af central- og vognsystemer Kunde siden Største taxavirksomhed i Danmark Største taxacentral i Storkøbenhavn Største taxasammenslutning i Skandinavien (Fågelviksgruppen)

47 Taxi Frogne som teknologipartner Taxi Udvikling af teknologi efter behov, forretningsstrategi og politiske målsætning Som leverandør, forretningspartner eller i kompagniskab med kommuner og det offentlige. Offentlig persontransport Offentlig persontransport Offentlig persontransport 2011 Taxi 2009 Taxi 2010 Bus2010 Taxi Bus Verdens første CO2 projekt for taxi Standarder Largest taxicompany in Copenhagen Udvikling af flådestyring og trafikoptimering til kommunal social kørsel på Bornholm. Udvikling af flådestyring og trafikoptimering til kommunal social kørsel på Fyn. Koordinering mellem offentlig persontransport selskaber i Danmark. Frogne er Skandinavians førende udvikler af teknologi til optimering af offentlig persontransport Udvikling af teknologi til grøn omstilling i hyrevogns branchen, støttet af Transportministeriet. Nordisk, non-profit forening for open-source standarder til udveksling af trafikdata. Frogne er udvalgt til at lede udviklingsarbejdet Frogne var medstifter af SUTI-foreningen

48 Nordic Auto El Nordens største taxameter værksted Nordens største taxameter værksted Certificeret taxameter kontrol Nøglekunder er hyrevogne (primært Taxi Kurir, Taxi 020) Reparerer al taxa-elektronik Bred kundebase: Transportsektoren, det offentlige, privatkunder 2012: biler serviceret: Egne værksteder i: Stockholm Södertälje Gøteborg

49 Nordic Auto El Leverer konkurrencefordele Forretningsgrundlag: Business-partner i bileletronik System-manager af al taxi-elektronik Ydelser Forretningsargumenter: Online booking Call-center support Kvalitetsreservedele 3-årig installationsgaranti. Alkometer Belysning Elektricitet & varme ISA Taxametre Navigation Multimedia

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2010-7. årgang 12 travle måneder siden sidste generalforsamling - status over arbejdet i Dansk Taxi Råd side 4 Årets fokusområder hed miljø, brancheanalyse

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

VELKOMMEN TIL NETVÆRKSDAG

VELKOMMEN TIL NETVÆRKSDAG VELKOMMEN TIL NETVÆRKSDAG FINN ZOËGA SEKTIONSLEDER LOGISTIK PROGRAM 21. juni 2011 16.30 Velkomst og indledning 16.35 Den intelligente transportvirksomhed IKT i transportvirksomheder i dag Løsninger til

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE!

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! FIRMAPROFIL VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! Lindpro har mange års ekspertise inden for el-installationsbranchen men vi er meget andet og mere end en installationsvirksomhed. Vi møder

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg Den blå landevej Havneudvikling - strategiske valg Den Blå Landevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 1. Sammenfatning og initiativer...side 3 1.1 Udfordringer for dansk transport...side 3 1.2 Vision

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere