Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport."

Transkript

1 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde, som i højere grad følger den metodik, der kendes fra andre dele af transporterhvervet. For at beskrive overgangen til en opbygning, hvor der laves adskillelse mellem kørselskontorer til taxikørsel og vognmændenes tilladelse til at udføre kørsel i personvogne, har vi fundet det formålstjenligt at tage udgangspunkt i hvilke opgaver der skal løses af kørselskontorerne og først derefter beskrive hvad en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring med personvogn er. Den nuværende situation Udvalgsarbejdet har tydeliggjort at kørselskontorerne, ikke mindst efter kommunalreformen i 2007, er /opfattes som taxiforretningen. Den enkelte vognmand fremstår ikke, i det omfang det nuværende tilladelsessystem lægger op til, som en selvstændig forretning. Kørselskontorerne er blevet større og stærkere og har på dygtig vis markedsført sig som det de er, nemlig kundens indgang til den almindelige taxikørsel. Kort beskrevet er det kørselskontoret der betjener kunden frem til det tidspunkt hvor kunden sætter sig ind i vognen og igen når kunden forlader vognen, såfremt der ikke er betalt i vognen eller opstår uoverensstemmelser. Oftest er kunden slet ikke klar over hvilken vognmand, der har kørt turen. Taxicentralernes ansvar for at betjene kunden fungerer udmærket, men passer ikke specielt godt med tilladelserne, hvor det fx er den enkelte vognmand der står med ansvaret for døgnbetjening, mærkning af vognen, geografisk dækning mm i sin tilladelse, mens det reelt er kørselskontoret, der løser opgaven. Paralleller til busverdenen Situationen minder i høj grad om busverdenen, hvor mange opfatter trafikselskaberne som dem, der udfører buskørslen, selv om det rent faktisk er selvstændige vognmænd, der kører busserne i kontrakt med trafikselskabet. Vognmanden har tilladelse til at køre med bus, mens trafikselskabet har tilladelse til at køre offentlig servicetrafik i form af ruter. Fremadrettet kunne tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring med personvogne følge den samme opdeling som gælder for erhvervsmæssig personbefordring med bus. Ændringen vil kræve, at ansvaret for service, kvalitet og kunderelationer tilladelsesmæssigt flyttes fra den enkelte vognmand til kørselskontorerne. På den måde skabes mulighed for, at vognmandstilladelsen/universaltilladelsen alene skal varetage forhold omkring det at kunne udføre kørsel på professionel måde. Fremtidige tilladelser til at drive kørselskontor

2 Erfaringerne med at deregulere den almindelige taxikørsel har ikke været gode i de lande vi sammenligner os med. Der bør derfor fortsat være en regulering af kørselskontorernes adgang til at drive virksomhed. Forudsætningen for, at der kan gives borgerne mulighed for at få taxitransport på alle tider og steder er, at der fortsat er en regulering. Da varetagelsen af opgaven, med at regulere rammerne for borgernes adgang til taxibefordring, er forankret i kommunerne, ligger opgaven med at udstede tilladelser og aftale servicebetingelserne for disse naturligt hos kommunerne. Kommunerne kan med fordel samarbejde om fælles taxikørselskontorer, hvilket allerede er undervejs flere steder. Tilladelsen til at drive kørselskontor skal indeholde de krav, der skal være opfyldt, for at samfundet sikrer almindelige taxikunder en fornuftig betjening og pris. Tilladelserne til kørselskontorer skal derfor indeholde en beskrivelse af hvordan kørselskontoret bidrager til den af kommunen vedtagne servicedeklaration for taxikørsel med forhold som Geografisk område for tilladelsen Betjeningstidsrum for kørsel / rådighedsforpligtelse Betjeningstidsrum for bestilling / rådighedsforpligtelse Maksimaltakster Skiltning af køretøjer og uniformering af chauffører Betalingsmuligheder, herunder mulighed betaling i vogne med taximeter Antal vogne med taximeter Antal vogne med lift / trappemaskine /mulighed for at tilbyde barnestole Krav til daglig leder Det er kørselskontorets ansvar at servicedeklarationen overholdes og kørselskontoret skal overfor kommunen kunne dokumentere at servicedeklarationen overholdes. Det skal stå klart at servicedeklarationen er minimumsbetingelser og at manglende overholdelse i sidste instans vil betyde tilbagekaldelse af tilladelsen. En kommune kan give tilladelse til flere kørselskontorer og kommunen skal ligestille kørselskontorerne, idet det er den samme servicedeklaration de skal overholde. Den af kommunen vedtagne maksimaltakst må naturligvis ikke overskrides. Samarbejdet mellem kørselskontorer og vognmænd Fremadrettet kan vognmænd ikke udføre taxikørsel selvstændigt alene med universaltilladelsen. De må indgå en samarbejdsaftale med et kørselskontor eller oprette et eget, hvis de vil udføre taxikørsel. Da kørselskontoret har retten til at varetage taxikørslen og der ikke er tilslutningspligt for vognmanden, med mindre han vil køre taxikørsel, kan vognmænd, som ikke overholder samarbejdsaftalen, siges op af kørselskontoret. Samarbejdsaftalen er rent forretningsmæssig og skal fx indeholde aftaler om Betjeningsområde Vagtplaner

3 Betaling for kørslen Skiltning af køretøjer og uniformering af chauffører Krav til taximeter og kommunikationsudstyr Krav til vognenes funktionalitet Disciplinærsager, advarsler og klager fra vognmænd Retningslinjer for kundeklager Derudover kan kørselskontoret stille særlige krav til vognes indretning, chaufførernes uddannelse og adfærd osv. Aftalen mellem kørselskontoret og vognmanden må ikke forhindre vognmanden i at byde på kørsel for andre end kørselskontoret. Vognmandens fremtidige rolle Fremadrettet har vognmanden en universaltilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring, der samler de fælles krav i de nuværende tilladelser i én tilladelse. Der er ikke i tilladelsen stillet kunderelaterede krav, men alene krav som sikrer, at vognmanden kan udføre erhvervet på en sikker og tryg måde. Tilladelsen kan udstedes til kørsel med dansk indregistreret personvogn uden geografiske bindinger af nogen art. Vognmanden kan være en person eller en virksomhed. Kravene til indehaveren er tilrettet kravet om, at vognmanden skal skabe rammen for en sikker og tryg kørsel med de personer han befordrer. Kravene vil derfor primært bestå i Krav til daglig leder Krav til uddannelse og vandel Minimumskrav til overenskomstindhold Universaltilladelsen er vognmandens adgang til at indgå aftaler med kørselskontorer om taxikørsel eller med trafikselskaber om offentlig servicekørsel, med kommuner / regioner /staten om offentlig kørsel, som ikke er varetaget af trafikselskaber på de vilkår, der gælder for disse kørselstyper. Herudover kan der åbnes for, at vognmanden kan udføre kørsel, som er bestilt og betalt hos vognmanden, på samme vilkår som kendes fra turist og bestillingskørsel med busser. Endelig får vognmanden mulighed for at indgå aftale med mere end et kørselskontor, hvis han f.eks. kan se en fordel i at køre taxikørsel flere steder i landet. Krav til chauffører Kravene til chaufførerne bør fremadrettet placeres i erhvervskørekortet og ajourføres med mellemrum. Kravene kan, ud over de nuværende krav til erhvervskørekortet omfatte relevante krav fra førerkortet. Kravene må omfatte Børneattest Vandel

4 Certificering indenfor sprog, kundebetjening og uddannelse i øvrigt Erfaringerne fra de nuværende forhold kunne pege i retning af at certificering sker på baggrund af en prøve som aflægges hos det offentlige, jf. principperne kørekortprøven. Krav til vogne På samme måde som det kendes fra busser og lastvogne skal kravene til personvogne samles i den lovgivning der vedrører køretøjernes indretning og udstyr. Det kan f.eks. være skærpede krav om Videoovervågning Hastighedsbegrænser Kørehviletidsstyring Sikkerhedskrav Energi og miljøkrav Vinterdæk mm for køretøjer til erhvervsmæssig personbefordring ift. køretøjer, som ikke bruges erhvervsmæssigt. Krav til sikkerhed Ud over kravene til vognene stiller samfundets krav om en sikker og tryg erhvervsmæssig personbefordring også krav til chaufførerne. Uddannelsesmæssigt er der mulighed for at varetage kravene ved udstedelsen af erhvervskort. Den daglige tilrettelæggelse af arbejdet har imidlertid også stor betydning for sikkerheden. Derfor bør det overvejes, om de små køretøjer omfattes af regler for køre og hviletid som de store køretøjer. Fordelene ved ændrede regler Baggrunden for arbejdet i udvalget var, at samfundet havde bevæget sig meget langt væk den situation, som branchen befandt sig i da den nuværende lovgivning blev skrevet. Ikke mindst kommunalreformen i 2007 og de stigende krav om konkurrence har synliggjort, at der er behov for ændringer. Alle har prøvet at indrette sig efter de nye muligheder og vilkår, men bindingerne i den nuværende lovgivning har budt på betydelige begrænsninger og ført til velbegrundede diskussioner om konkurrence, overenskomstforhold og muligheder for at udvikle branchen. Ved at adskille tilladelserne til at servicere kunderne med taxikørsel fra tilladelserne til at udføre kørsel med personer erhvervsmæssigt, skabes mulighed for at udvikle branchen igen. Den samarbejdsform, der kendes på busområdet, har sikret en mulighed for at vognmændene kan konkurrere på både pris og service samtidig med at ansvarsforhold og tilladelser er i harmoni. Figuren på næste side illustrerer hovedtankegangen i den ovenstående model. Fremsendt af repræsentanterne for Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark.

5 Kunden Taxikørsel Kørselskontor Offentlig servicekørsel Trafikselskab Servicekørsel Kommune eller Region Tilladelse Kommune Udførelse af kørsel Vognmand Tilladelse Trafikstyrelsen

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt Ivans Taxilov - forklaringen. Det kan være svært at læse en masse paragraffer som snor sig ind i hinanden, derfor kommer her et resume af det jeg har forsøgt

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Flextrafik. Kompetencebehov for chauffører i flextrafik. Heidi Lindtoft Christiansen December 2010. Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser

Flextrafik. Kompetencebehov for chauffører i flextrafik. Heidi Lindtoft Christiansen December 2010. Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser Flextrafik Kompetencebehov for chauffører i flextrafik Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser Per Bruhn Kubix Heidi Lindtoft Christiansen December 2010 Side 1 Transporterhvervets Uddannelser har

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2014-11. årgang App-bagmænd vil tage magten i taxibranchen side 6 Opgør med den ulige konkurrence Transportministeren afviser at ville liberalisere

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Flextur udsulter taxierne side 12. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Flextur udsulter taxierne side 12. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2014-11. årgang Flextur udsulter taxierne side 12 Prøveklude i panik En brat ændring af frikørselsreglerne uden en overgangsordning gør det umuligt

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere