HUSORDEN FASANVÆNGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FASANVÆNGET"

Transkript

1 HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser, Forsikring, Forurening, Fravær, Frostvejr, Færdsel G... Glasforsikring H... Hegn, Husdyr, Hybrid, Hårde hvidevarer I... Indboforsikring, Installation af opvaskemaskine og tørretumbler. K... Knallertkørsel, Komfurer og køleskabe L... Lastbiler, Leg M... Maskiner, Motorcykler, Musik N... Navneskilte, Nøgler O... Opvaskemaskine P... Plasticbeslag R... Renholdelse, Røgalarm S... Servicefunktionæren, Skadedyr, Skiltning, Snefald, Støj T... Tekniske installationer V... Vagttelefon, Vinduer Æ... Ændring af lejligheden

2 AFFALD Der er mulighed for at få tømt affaldsposerne hver 14. dag ved henvendelse til inspektøren, uden henvendelse vil affaldsposerne blive tømt hver onsdag. Den almindelige dagrenovation indpakkes i plasticposer eller lignende, disse skal lukkes forsvarligt, inden de kastes i affaldsposen. ANTENNER Udvendige antenner af enhver form må kun opsættes efter forudindhentet tilladelse hos selskabet/afdelingen.

3 BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du være varsom med hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Og husk at engangsbleer, vat, avispapir o.l. aldrig må kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal omgående meldes til servicefunktionæren. BEPLANTNING Alle vil gerne bo i pæne omgivelser. Afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne både store og små, til daglig vil gøre deres til at værne om beplantninger og de fælles anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. BOREMASKINER M.V. Da brugen af boremaskiner i bygningsdele er til stærk gene for beboerne i de tilgrænsede lejligheder, må boremaskiner o.l. kun benyttes mellem kl og på hverdage. Lørdage dog kun mellem kl og På søn- og helligdage bør boremaskiner ikke benyttes

4 CARPORTE Carporte må kun indeholde indregistrerede biler, camp-let, trailer, knallert, motorcykler, cykler, barnevogne, opbevaring af havemøbler og haveredskaber.

5 DØRE Døre må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lign. Husk jævnligt af smøre hængsler og beslag.

6 EL Beboerne må ikke foretage indgreb i ejendommens elinstallationer. Eventuelle fejl i installationerne skal omgående meddeles servicefunktionæren. Der må ikke etableres el-varme i afdelinger med kollektiv måling. EMHÆTTER Emhætter rengøres af lejeren. ERHVERVSMÆSSIG VIRKSOMHED Uden afdelingens/selskabets skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejlighederne samt fra andre lejede lokaler.

7 FLISER Såfremt du borer i fliserne i badet for opsætning af hylder m.m, vil du beskadige fliserne og den underliggende tætning. Hullerne vil blive betragtet som misligholdelse og derfor skal hele reetableringen betales af dig selv. FORSIKRINGER Hvis du selv eller dine børn slår en rude i stykker, eller forårsager anden skade uden for din lejlighed, er ansvaret dit. Foreningen har for ejendommene tegnet brandforsikring samt hus- og grundejerforsikring. Der er IKKE tegnet andre forsikringer. Hvis du ønsker glas- og kummeforsikring skal du selv tegne dette. HUSK INDBOFORSIKRING! FORURENING Kommer du selv eller dine børn til at forurene bygningerne og fællesarealerne ude eller inde, har du selv pligt til at sørge for rengøring. Eksempel: Glasskår, olie, tilsmudsning af vægge o.l. FRAVÆR FRA LEJLIGHEDEN Såfremt du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette andre herom. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. FROSTVEJR For at undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vintertiden aldrig være lukket helt til, hvis vinduer i værelset er åbne. FÆRDSEL Al færdsel på afdelingens interne veje og parkeringsarealer skal foregå med allerstørste forsigtighed. Cykel- og knallertkørsel, se cykel og knallertkørsel.

8 GLASFORSIKRING Se under forsikring

9 HEGN Har lejer opsat hegn omkring og imellem haverne skal det males sort eller hvidt for at give området et ensartet udseende. HUSDYR Man må gerne have husdyr her. Dog er det ikke tilladt at holde kamphunde: Amstaff, Bullmastiff, Bullterrier, Dogo Argentino, Dogo de Bourdeux, Dogo Canarian, Americano bullterrier, Pitbull, Tosa Inu samt hunde af blandet race med disse gener. Hunde skal føres i snor på boligselskabets område. Der må i hver lejlighed højest forefindes en hund eller kat. Når du ikke er hjemme skal din hund eller kat være lukket inde. Derudover er det tilladt, at have dyr i bur. Dog er det ikke tilladt at holde nogen form for krybdyr, det være sig slanger, edderkopper osv. HYBRIDNET Her er nogle gode råd fra Teledanmark til hvad du skal gøre, hvis der er fejl m.m. på dit tv. Hvis du oplever fejl på dit tv skyldes det erfaringsmæssigt i langt de fleste tilfælde din egen installation. For at spare dig for evt. omkostninger ved et servicebesøg fra enten Teledanmark eller en fjernsynsreparatør, vil Teledanmark anbefale dig at gøre følgende: 1. Prøv at føre tv-kablet uden om en eventuel Selector og videomaskine. Dvs. direkte fra stikdåsen i væggen og til tv et. Prøv evt. at bytte tv-kablet ud. 2. Hvis der stadig er fejl på dit tv, så check med din nærmeste nabo om han/hun har samme problem. Er det tilfældet så er der sandsynligvis fejl på vores net. Ring til vores fejlmelding på tlf HÅRDE HVIDEVARER For at få det fulde udbytte at de installerede hårde hvidevarer opfordrer vi til, at du sætter dig ind i de udleverede brugsanvisninger. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med servicefunktionæren

10 INDBOFORSIKRING Vi gør dig opmærksom på, at skader på dit eget indbo, uanset årsag, ikke er dækket af selskabets forsikringer. INSTALLATION AF OPVASKEMASKINEOG TØRRETUMBLER. Retningslinier ved installation af opvaskemaskine og tørretumbler. El: Maskinerne skal tilsluttes det faste elnet iflg. stærkstrømsreglementet med en afbryder foran maskinen. VVS: Opvaske- og vaskemaskine skal tilsluttes koldtvandsledningen og IKKE varmtvandsledningen. Der skal være monteret en afspærrings- og kontrolventil foran maskinen, gerne også med en rørbrudssikring. Afløb: Afløbet fra maskinen tilsluttes den faste afløbsinstallation inde i køkkenet eller i badet. HUSK vandlås, eller kan afløbet lugte. Aftræk: Fra tørretumbleren skal aftrækket føres til det fri. Dampen fra aftrækket må IKKE kunne beskadige bygningen. Der skal ansøges om etablering af aftræk fra tørretumbler. Ansøgningen sendes til Boligselskabet. FØR DU INSTALLERER EN AF OVENNÆVNTE MASKINER, SKAL DU INDHENTE TILLADELSE HOS BOLIGSELSKABET.

11 KNALLERTKØRSEL Knallertkørsel på afdelingens stier, fortove og grønne områder er ikke tilladt. Gør dine børn opmærksom på disse bestemmelser. Det medvirker til at øge sikkerheden - specielt for børnene og afdelingens ældre beboere. KOMFURER OG KØLESKABE Se hårde hvidevarer.

12 LASTBILER M.V. Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg. i afdelingerne er forbudt. Parkering af traktorer og entreprenørmateriel er ligeledes ikke tilladt. LEG Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også kældre og opgange. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommen eller på anden måde beskadige den eller havanlægget. Børns leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler o.l. er meget farlig og må ikke finde sted på afdelingens område.

13 MASKINER Se boremaskiner. MOTORCYKLER Se færdsel og parkering. MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, CD, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. Efter kl kan der forlanges ro.

14 NAVNESKILTE Hvor navneskilte er opsat må ingen anden type anvendes. Hold altid navneskiltet ajourført. NØGLER Skal du bruge en ekstra nøgle henvend dig da til servicefunktionæren. NÅR SERVICEFUNKTIONÆREN (DIN SERVICEFUNKTIONÆR) ER GÅET HJEM OG DU HAR MISTET DIN NØGLE, SKAL DU ALTID KONTAKTE BRANDSTATIONEN PÅ TLF , SOM VIL OPLYSE DIG NUMMERET PÅ DEN VAGTHAVENDE LÅSESMED.

15 OPVASKEMASKINER Opstilles denne maskiner på parketgulv, vil det være en god ide at placere maskinen i en tæt spildbakke, hvor vandet fra evt. utætheder kan løbe ned i. Installation af opvaskemaskine må kun foretages efter indhentet tilladelse hos afdelingen/selskabet.

16 PLASTICBESLAG Beslag, til persienner, til plasticvinduer kan købes hos servicefunktionæren.

17 RENHOLDELSE Lejeren er selv forpligtiget til at holde sin have i en rimelig stand. RØGALARM Ønsker du en røgalarm, henvend til din servicefunktionær

18 SERVICEFUNKTIONÆREN Servicefunktionæren har telefontid mandag fredag mellem Tlf. nr Han har kontor på Skolestien 8, Kølvrå, 7470 Karup J. Der er mulighed for at lægge en besked i hans postkasse, som findes ved containergården. Ellers kan man ofte finde ham her på arealet, hvor han arbejder dagligt. Servicefunktionæren er ansat af selskabet og dermed af dig selv til at varetage en række praktiske ting ved afdelingens drift. Det er ham, du skal henvende dig til, når nogle af de fælles ting er gået i stykker eller ikke fungere, som de skal. Hos ham vil du også kunne hente yderligere råd og vejledning. I hans træffetid er han til din disposition. Kan han ikke træffes, er du velkommen til at lægge en besked i brevkassen eller på telefonsvareren ved hans kontor eller at henvende dig på selskabets kontor, der vil bringe beskeden videre. Endvidere er servicefunktionæren ansat til at påse, at nærværende og lignende bestemmelser i boligoverenskomsten overholdes til gavn for alle. Det er derfor ham, der vil påtale, hvis du eller dine børn kommer til at overtræde reglerne. Tag ham det ikke ilde op - det er en del af hans arbejde, som vi i fællesskab har pålagt ham at udføre. SKADEDYR Observerer du skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, kakerlakker o.l.), bedes dette omgående meddelt servicefunktionæren. SKILTNING Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra afdelingen/selskabet. SNEFALD Hjælp servicefunktionæren så snerydning kan foretages bedst muligt. Dette kan gøres ved at parkere hensigtsmæssigt samt friholde stier og fortove for biler m.v. Lejerne er forpligtiget til at rydde sne væk på de røde fliser, således at posten og skraldemanden kan komme til. STØJ Vis hensyn. Undgå støjende adfærd.

19 TEKNISKE INSTALLATIONER Er der fejl i de tekniske installationer, meddel det da omgående til servicefunktionæren, da reparation kun må foretages at autoriserede installatører.

20 VAGTTELEFON VED UOPSÆTLIGE FORHOLD UDENFOR KONTORTIDER ER DER OPRETTET EN VAGTTELEFON I SAMARBEJDE MED VIBORG BRANDVÆSEN TLF VINDUER I perioder med ustadigt vejr, hold da ikke dine vinduer åbne længere end normal udluftning vil betinge. På vinduesrammer med 2 håndgreb skal begge håndtag altid være betjent. Hvis du borer hul i plast/alu vinduer og døre, skal det retableres (vinduesudskiftning) for din egen regning. Hvis du borer huller i trævinduer skal du ved fraflytning selv betale for istandgørelsen.

21 ÆNDRING AF LEJLIGHEDEN Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra selskabet.

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere