mennesker i dialog skaber udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mennesker i dialog skaber udvikling"

Transkript

1 Print SDC en edb-virksomhed hvor mennesker i dialog skaber udvikling 1

2 Hvad er SDC? Historien SDC blev stiftet i 1963 for at udføre elektronisk bogføring for de danske sparekasser side 4-5 Koncernen SDC består af en forening, et holdingselskab, et drift- og udviklingsselskab, et udviklingsselskab og 3 datterselskaber side 6-7 Databehandling SDC er - målt på kapacitet - et af Danmarks største datacentre side 8-10 Print A4-sider og kuverter løber gennem SDC s printere hver time side Systemudvikling SDC udvikler pengeinstitutsystemer til ethvert behov side Kernesystem Kernesystemet dækker alle de basale systembehov i et moderne pengeinstitut side 14 Selvbetjening Med SDC s homebankingsystemer kan bankforretningerne ordnes hjemme fra stuen side 15 Sikkerhed Sikkerheden er en fuldt integreret del af alle SDC s ydelser side Kunder SDC har 73 forskellige kunder i alle størrelser fordelt over hele Danmark side Medarbejdere Det er hverken maskinerne eller værktøjet - det er medarbejderne, der gør forskellen side Det er SDC også SDC er ikke blot et datacenter - det er meget andet... side

3 Hvad er Print SDC? e store computere i SDC s centrale D anlæg kører døgnet rundt, året rundt. Når medarbejderne i pengeinstitutterne lukker og slukker, så er der hektisk travlhed i maskinrummene dybt inde bag SDC s tykke mure: der skal cleares med de øvrige datacentre, transaktioner fra Fondsbørsen skal på plads, og breve til mere end 4 mio. kunder skal printes og kuverteres. Både fysisk og organisatorisk er SDC bygget til konstant drift - alt skal være på plads, når pengeinstitutternes medarbejderne om morgenen logger på netværket. SDC er en integreret del af de pengeinstitutter, vi betjener. Databehandlingen er ikke længere isoleret fra de daglige forretningsgange i et pengeinstitut - databehandlingen er derimod med tiden blevet et stadig vigtigere værktøj i hænderne på pengeinstituttets medarbejdere. På SDC er vi meget bevidste om denne udvikling. Vi har derfor valgt at betragte os som en afdeling i hvert enkelt af de pengeinstitutter, vi betjener - det betyder, at vi lytter, og at vi bidrager aktivt til pengeinstituttets overvejelser om anvendelsen af IT-teknologien, inden vi handler. IT-teknologien har betydet, at flere og flere arbejdsrutiner er blevet automatiseret, og at de mest trivielle arbejdsopgaver er forsvundet. De opgaver, der er blevet tilbage, er langt mere komplekse. Medarbejderne stiller derfor også større krav til teknologien - fortidens benovelse over, at det virker, er blevet afløst af en sund skepsis og et krav om større sammenhæng og gennemsigtighed i edbydelserne. IT bliver en stadig større post på de fleste virksomheders budgetter - der bliver derfor i fremtiden sat endnu større fokus på disse omkostninger. For at imødekomme denne udvikling har SDC - udover lave priser - en prisstruktur, der tydeliggør, hvad man får for pengene. SDC* Unibank* BEC* Bank-Data* Jyske Bank* Den Danske Bank* SDC er en levende og moderne virksomhed, der i dialog med kunderne og medarbejderne skaber ITløsninger, som er med til at sætte dagsordenen inden for den finansielle sektors brug af IT. Ole Jørgensen Jacob Leth Formand for SDC s bestyrelse Næstformand for SDC s bestyrelse I de 35 år SDC har eksisteret, har vores kunder været forskellige og ofte indbyrdes konkurrerende pengeinstitutter. Dette til trods, har de kunnet finde sammen om udnyttelsen af IT-teknologien. På SDC har vi derfor mange års erfaring i at håndtere forskellige kunder med meget forskellige behov og ønsker til teknologien, og vi ved, hvilke krav dette stiller især til sikkerheden. Jørgen Giversen Adm. direktør SDC Niels Ole Rudbæk Direktør SDC *Markedsandel 1997 målt på pengeinstitutternes balance 3

4 SDC blev stiftet i 1963 som en forening, der skulle varetage medlemmernes behov for databehandling år - det er jo ingen alder... SDC har leveret IT-løsninger til vores kunder i 35 år. For mange andre brancher er 35 år ikke noget imponerende tal, men inden for edb-branchen er der kun meget få virksomheder, der kan bryste sig af en så lang historie. Set i bakspejlet har det været en endda særdeles fremsynet beslutning, initiativtagerne traf i 1963, da de besluttede at etablere et fælles datacenter til deres bogføringsopgaver. Beslutningen betød, at alle SDC s kunder, hvad enten det var små eller store pengeinstitutter, igennem årene har kunnet få nøjagtig de samme edbløsninger som de helt store pengeinstitutter og det til en pris, der er konkurrencedygtig erne 1970 erne 1980 erne 1990 erne

5 Historien Print SDC-koncernens historiske udspring er foreningen Sparekassernes Datacentraler. Foreningen blev etableret i 1963 med det formål at udføre elektronisk bogføring for de danske sparekasser. Idégrundlaget var dengang som nu: lavere omkostninger for den enkelte gennem fælles stordrift. Pilotbåndhuller til SDC s første datamaskine, Gamma 30. Pilotbåndhulleren var i brug i SDC i perioden fra 1964 til Den første central under SDC, Københavnercentralen, sættes i drift i I 1966 åbnes endnu en central i Århus og året efter endnu en i Odense. Den fysiske nærhed mellem sparekasse og driftscenter var dengang af stor betydning. Gennem 1960 erne vokser SDC s markedsandel kraftigt. Allerede i starten af 1970 erne - knap ti år efter etableringen - er stort set samtlige danske sparekasser med behov for edb-ydelser tilsluttet SDC. Med indførelsen af online-teknikken i begyndelsen af 1970 erne nedlægges centralerne i Århus og Odense, og alle aktiviteter samles først i København og senere i SDC s nuværende domicil i Ballerup. I takt med sparekassernes behov udvides antallet af systemløsninger fra SDC. Også lovgivningen spiller her en væsentlig rolle. En revision af bank- og sparekasseloven i 1975 stiller sparekassernes forretningsområde endegyldigt lig med bankernes, hvorved sparekasserne får mulighed for at øge deres aktiviteter blandt andet på erhvervskundesiden og inden for udlandsforretninger. I 1980 erne udvides SDC s kundegruppe til også at dække kundernes kunder. De første selvbetjeningssystemer lanceres i midten af 1980 erne og i løbet af 10-året får pengeautomater, telefonservice og hjemme-pc er en stadig større betydning. Telefonterminal, VU-SET, fra Med telefonterminalen kunne medarbejderen i pengeinstituttet ekspedere kunder uden for pengeinstituttet - det eneste, der krævedes var et telefonstik. Hulkorthuller. Alle data blev opbevaret og transmitteret ved hjælp af hulkort. Hulkorthullere og hulkortlæsere var derfor vigtige apparater i denne proces. I brug fra 1963 til Med henblik på at åbne SDC for nye kunder foretager SDC i 1993 en selskabsomdannelse. Herved etableres SDC-koncernen omfattende et holdingselskab (SDC af 1993 Holding A/S) og et drifts- og udviklingsselskab (SDC af 1993 A/S). Den hidtidige forening Sparekassernes Datacenter er bevaret som bindeled til medlemmerne af det hidtidige SDC. Inden for samme periode etablerer og knytter SDC flere selskaber til sig og udvider herved sit ydelsesudbud inden for edb og beslægtede produkter og tjenester. De øvrige selskaber i SDC-koncernen er IT Support A/S og Data-Form A/S, SDC-FinansSystem A/S og Setec Danmark A/S. Magnettapestation i SDC anno Alle data blev dengang opbevaret på magnettapes. Dagens SDC-koncern er en professionel edbsamarbejdspartner for en lang række finansielle virksomheder: sparekasser, banker, realkreditinstitutter, investeringsselskaber med flere. Gennem aftaler med internationale edb-huse som OLSY og IBM markedsføres flere af SDC s systemløsninger endvidere på det internationale finansielle marked. Kodebåndshuller til RC Kodebåndshulleren var i brug fra 1966 til Kodebåndet var Regnecentralens alternativ til de populære hulkort. 5

6 Fra databehandling til blyanter - virksomhederne i SDC-koncernen dækker alle behov i et pengeinstitut Foreningen Sparekassernes Datacenter SDC af 1993 Holding A/S SDC-FinansSystem A/S SDC af 1993 A/S IT Support A/S Data-Form A/S Setec Danmark A/S 6

7 Koncernen Print Foreningen Sparekassernes Datacenter er en forening af de sparekasser, der indtil 1993 stod som ejere og brugere af datacentret. Er i dag en forening for 73 pengeinstitutter. SDC af 1993 Holding A/S er et kapitalselskab, der har aktiemajoriteten i SDC af 1993 A/S og i SDC-FinansSystem A/S. SDC af 1993 Holding A/S Nettoomsætning Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,3 222,4 475,6 0 mio. kr. 58,6 15,2 895,0 0 SDC-FinansSystem A/S er et udviklingsselskab. Selskabet udvikler, i samarbejde med IBM, Kernesystemet - et banksystem til de basale forretningsområder. Selskabet blev stiftet i SDC-FinansSystem A/S Nettoomsætning Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,6 0,2 31, ,2 0,2 30,9 64 SDC af 1993 A/S er et drifts- og udviklingsselskab, der varetager alle de behov for IT-løsninger, der opstår i de pengeinstitutter, som er tilknyttet centret. SDC af 1993 A/S Nettoomsætning Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,1 149,1 440, ,6 32,9 291,5 764 IT Support A/S er en virksomhed, der leverer teknisk rådgivning og service i forbindelse med drift og vedligeholdelse af IT-platforme. IT Support blev etableret i IT Support A/S Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,1 1,6 80 Data-Form A/S handler med EDB-hardware og software, kontortilbehør, grafiske produkter, kontorindretning samt beslægtede områder. Data- Form blev etableret i Data-Form A/S Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,1 24,2 44 Setec Danmark A/S har specialiseret sig i sikkerhedsprodukter: betalingskort, adgangskort og visum-stickers til indsætning i pas. Setec Danmark er ejet af SDC A/S og det finske Setec OY, der er et datterselskab af den finske nationalbank. Setec Danmark A/S Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,9 6,0 15 3,1 6,6 15 7

8 SDC er kapacitetsmæssigt et af Danmarks allerstørste datacentre Kapacitet CPU Disk Tapes MIPS 5,8 terabytes 84 terabytes SDC s mainframe består af 2 stk. IBM-9021, 2 stk. IBM-9672, 3 AS/400 - og 31 UNIX-maskiner. Hertil kommer en lang række mindre servere. De store IBM-maskiner er hver bestykket med 10 cpu er og er bundet sammen i et parallelt syspleks. 6 taperobotter holder styr på ca tapes. I alt har SDC godt tapes med i alt ca terabyte lagerplads. Decentralt administrerer og vedligeholder SDC vore kunders netværk, der består af ca arbejdspladser og servere. SDC har mange års erfaring med at håndtere forskellige teknologiske platforme. Der findes arbejdsrutiner og forretningsgange for, hvordan de enkelte maskiner skal betjenes, for at give vore kunder det optimale udbytte. Platforme OS390 UNIX/AIX AS400/ OS400 OS/2 Windows NT Online-transaktioner Årlig (1997) Daglig gennemsnit Daglig maks. 1,6 mia. 6,4 mio. 9,6 mio. SDC s maskiner kører døgnet rundt, året rundt. Når online lukker for de forskellige systemer, starter clearingen mellem de finansielle datacentre, PBS, Nationalbanken og Værdipapircentralen. SDC er gearet til ved års- og månedsultimo at behandle meget store transaktionsmængder. Rådgivning/overvågning Årlige opkald (1997) Rådgivning Hotline Rådgivning og overvågning er to vigtige elementer i den daglige brug af SDC s systemer. SDC s kunder kan få rådgivning i brugen af systemerne og teknikken, hvis der opstår problemer. På samme måde kan pengeinstituttets kunder via IT Supports Hotline få rådgivning i brugen af selvbetjeningssystemerne. SDC overvåger konstant de enkelte maskiner i SDC s netværk for at forebygge fejl og for hurtigt at kunne udbedre skaden, når den er sket. SDC s online har åbent fra om morgenen til om aftenen. Men selvbetjeningssystemerne har væsentlig længere åbningstid. Et enkelt har således åbent 24 timer i døgnet. 8

9 Databehandling Print 6,5 mio. transaktioner, men så er det også en stille dag... Hele SDC s idégrundlag er stordrift - jo flere der er om at betale - jo billigere bliver det for den enkelte. Derfor har SDC gennem de seneste år fået nye kunder, der ønsker at udnytte netop disse stordriftsfordele. Disse kommercielle kunder kan uden problemer benytte SDC, fordi vi har mange års erfaring i at arbejde for forskellige og indbyrdes konkurrerende kunder. SDC har indledt et samarbejde med den store svenske dataleverandør, WM-data, om markedsføring af SDC s produktionsapparat. 9 9

10 A4-sider og kuverter i timen Stregkodesystemet Et avanceret stregkodesystem sikrer, at de rigtige breve ender i de rigtige kuverter. Modtagerne af brevene fra SDC er kunder i mange forskellige pengeinstitutter. Afdelinger i de enkelte pengeinstitutter, fx Fondsafdelingen og Udlandsafdelingen, sender uafhængigt af hinanden breve til kunden. Med stregkodesystemet bliver det muligt at samle al post til en kunde i et pengeinstitut og samtidig lægge en reklame for en pensionsopsparing i - uden risiko for, at noget af det havner i den forkerte kuvert

11 Print Danmarks største producent af checks SDC er Danmarks største producent af checks. 30 mio. checks forlod sidste år SDC s checkprintere. Checkproduktionen i SDC er enestående, idet alt foregår i én fuldautomatisk proces: Fra SDC s systemer opdager, at kunden er ved at have brugt en af sine sidste checks, til et nyt hæfte dumper ind af kundens brevsprække er det stort set kun postbudet, der rører ved kuverten. Resten af produktionen foregår helt automatisk. Men SDC printer andet en checks. Mere end 60 mio. kuverter forlader hvert år SDC s kuverteringsmaskiner. Ved spidsbelastninger løber der mere end kuverter igennem i timen - ikke så underligt at postvæsenet er glad for os. Fra kontoudtogene printes på de store laserprintere, til de ligger i bugen på Post Danmarks gule lastbiler, er produktionen automatiseret. Bortset fra overvågning er det kun få steder mennesker er indblandet i processen. Automatiseringen har den fordel, at sikkerheden er i top - sikkerhed forstået både som leveringssikkerhed, men også forstået som sikkerhed for, at de rigtige breve lander i de rigtige kuverter hos de rigtige kunder. Checks Lommechecks, brevchecks og A4-checks Checks Print typer Endeløse baner på kædeprint med mulighed for gennemslag Simplex/duplex-print på løsark i variabel sammensætning Print på papir i endeløse baner Print Årlig produktion* Kapacitet i timen typer Kuvertering kapacitet Årlig produktion af checks * Lommecheckhæfter* Brevchecks* A4 checks* Kapacitet i timen (lommechecks) kapacitet typer Kuvertering i C6, K65 eller C5 og C4 Op til 10 enheder pr. kuvert Samkuvertering af op til 6 forskellige bilag pr. kunde 30 mio. stk 1,1 mio. stk 3,5 mio. stk 1,5 mio. stk stk 130 mio. print A4 print Kuvertering kapacitet Checks Årlig produktion* Kapacitet i timen 60 mio. kuverter C5 kuverter C4 kuverter Print Media typer Disketter, CD-ROM og kassetter Kuvertering Media kapacitet Media Årlig produktion af Disketter* Årlig produktion af CD-ROM* Årlig produktion af kassetter* stk stk stk *

12 SDC udvikler pengeinstitutsystemer til ethvert behov FED Udland PC-systemer funktioner Fonds System til handel med danske og udenlandske obligationer og aktier. Kan håndtere flere ordretyper, almindelige handler og strakshandler. Tillader mindre pengeinstitutter at handle via en fondshandlers egenbeholdning. Emission Administrationssystem til håndtering af aktieudvidelser. Understøtter både servicering af kundedepoter og opgaver i forbindelse med pengeinstituttet som emissionsbank. Understøtter både fritegning til fastkurs, tender, markedskurs og fortegning ved tildeling af aktie/tegningsretter. Depot Administrations- og registreringssystem til pengeinstitutters og deres kunders beholdninger af værdipapirer. Omfatter beregning af gebyrer, afregning af renter, udtrækningsprovenu og aktieudbytter samt beregning og opkrævning af pantebrevsydelser via FI-kort eller PBS. Regnskab Leverer oplysninger til pengeinstitutternes eksterne og interne regnskab over egenbeholdningerne. funktioner Dealing - Foreign exhange handler - Money market handler - FRA-handler Overførsler til og fra udlandet Retail SWIFT Nostrokontrol funktioner Bekræftelseskontrol Exposure Management Treasury Management Udlandslån Kursregister Formuepleje Med Formuepleje kan pengeinstituttet sikre sig en ensartet registrering på og opfølgning af Formueplejekunder. Programmet giver et hurtigt overblik over relevante oplysninger om kunderne. Kundeemner til selv meget målrettede aktiviteter kan hurtigt findes. Udskrivning af FI-kort Programmet gør det muligt fra en almindelig pc-arbejdsplads at udskrive FI-indbetalingskort på en standard laser-printer. Pensionsberegning Med dette program er det hurtigt og enkelt at beregne kapital- og ratepension for en kunde og udskrive standardtilbud i faste eller løbende kroner. Pensionsopgørelse Med programmet kan der overføres data, laves beregninger samt udskrives breve og blanketter til brug for opgørelse, overførsel og puljeskift af forskellige pensionskonti. Datasnap Med programmet bliver det muligt at lagre kundeengagementer i en fil, således at informationerne kan bruges af andre programmer. Fonds, Emission og Depot Med Fonds-, Emissions- og Depotsystemet, FED, samles alle et pengeinstituts fondsforretninger i ét system. FED er et helt nyudviklet system, der imødekommer et moderne pengeinstituts krav om et tidssvarende værktøj inden for fondshandel og beslægtede områder. FED-systemet er et ægte realtidssystem, hvor databaserne opdateres i samme øjeblik, transaktionerne modtages. Det er derfor altid de aktuelle data, der findes i baserne. FED-systemet markedsføres i hele verden. SDC har salgsrettighederne i Danmark. Udlandssystemer SDC har systemer til alle funktioner i et pengeinstituts udlandsafdeling. Hovedhjørnestenen i dette systemkompleks er backofficesystemet Midas. Med systemet får backoffice-medarbejderne i pengeinstitutterne total kontrol over deres udlandsforretninger. Midas er et moderne, engelsk standardsystem, som SDC har videreudviklet og tilpasset til danske forhold. SDC s øvrige systemer giver de ekspederende medarbejdere adgang til at foretage mere almindelige udlandsforretninger som fx salg af checks og administration af rejsechecks. Pc-systemer Pc-systemerne opfylder et akut behov, der ikke er dækket af de store systemer. Pc-systemerne er forholdsvis hurtige at udvikle og sætte i drift. Udover selvbetjeningssystemerne, Homebanking og KaSel, har SDC udviklet en række pc-systemer, der dækker et akut behov i pengeinstituttet. Mange af disse systemer har siden vist sig at være særdeles levedygtige og har fundet sig en kundeskare uden for de pengeinstitutter, der oprindeligt havde bestilt udviklingen af dem. 12

13 Systemudvikling Print Bag enhver ekspedition ligger der et system Fonds Udland Pc-systemer Bogføring At veksle en hundrede lap til 20 ere er efterhånden en af de sidste ekspeditioner, man i dag kan foretage i et pengeinstitut - uden at der er edb indblandet. Bag samtlige andre ekspeditioner ligger der et edb-program. SDC har i de 35 år, vi har eksisteret, leveret de programmer, der er nødvendige for at drive et moderne pengeinstitut. Målet med systemerne har været at effektivisere og automatisere ekspeditionerne i pengeinstituttet og dermed give medarbejderne tid til at koncentrere sig om kunderne. SDC har udviklet systemer, i takt med at behovene opstod i pengeinstitutterne. Det har gennem årene givet et meget stort antal systemer. De seneste år har kræfterne derfor været koncentreret om at udvikle modulopbyggede standardsystemer til erstatning for disse mindre specialsystemer, FED, Kernesystem, Midas og Homebanking er eksempler på modulopbyggede systemer med stor fleksibilitet. Selvbetjening 13

14 Kernesystem Kernesystemet dækker alle et pengeinstituts basale behov. Fra ekspedition og bogføring til ledelsesrapportering. Systemet er modulopbygget og det er derfor muligt at fravælge enkelte moduler eller at tilføje andre efter behov. Kernesystemet er et moderne client/server system, der i sin opbygning er uafhængig af styresystemer og hardware. I sin første udgave kører systemet i OS/2, men det vil senere blive tilpasset andre styresystemer. Èt system dækker alle basale systembehov i et pengeinstitut Kernesystem Kunder Med Kundefunktionerne kan medarbejderen i pengeinstituttet oprette nye kunder og administrere de eksisterende kunder. Oplysninger, der tastes ind, kan genbruges af Kernesystemets andre moduler - så man ikke skal taste de samme oplysninger ind igen. Hvis der er vigtige oplysninger om kunden, kan systemet sættes til at vise en huskeseddel, hver gang en medarbejder søger oplysninger på kunden eller hans engagement i pengeinstituttet. Kernesystem Aftaler Med Aftalefunktionerne kan der etableres nye konti og de eksisterende konti kan administreres. Alle relevante informationer i forbindelse med etableringen af en konto tastes ind i de forud definerede felter. Al indtastning foregår i klar tekst, medarbejderen skal derfor ikke have kendskab til lange og indviklede transaktionskoder. De enkelte kontotyper oprettes af pengeinstituttets hovedkontor og optræder som valgmuligheder for medarbejderen. Kernesystem Ind- og udbetalinger Med funktionerne i Ind- og udbetaling kan medarbejderen i pengeinstituttet foretage de mest almindelige kundeekspeditioner i et enkelt skærmbillede. På skærmbilledet vil medarbejderen kunne se saldoen på den aktuelle konto før og efter ekspeditionen. Hvis medarbejderen er i tvivl om en funktion, kan han her - og i øvrigt overalt i Kernesystemet - taste Hjælp for at få vejledning i, hvordan felterne skal udfyldes. Kernesystem Regnskab Med regnskabsfunktionerne dannes pengeinstituttets regnskab. Regnskabet danner dels baggrund for den lovpligtige indrapportering til de offentlige myndigheder, dels grundlaget for at pengeinstituttets ledelse, kan foretage en hensigtsmæssig styring af virksomheden. 14

15 Print Selvbetjening Tag pengeinstituttet med hjem i stuen SDC kan tilbyde sine kunder en lang række selvbetjeningssystemer til finansielle ydelser: Pengeautomater, telefonsystemer og hjemmepcsystemer. I de seneste år er det især mulighederne for at udføre sine pengeinstitutforretninger hjemme fra dagligstuen, der har tiltalt kunderne. SDC har her to systemer at tilbyde - ét for private kunder (Homebanking) og ét for erhvervskunder (KaSel). Homebankingprogrammet, der er beskrevet herunder, er et af de mest anvendte homebankingprogrammer i Danmark. Homebanking Pengeinstitutfunktioner De mest almindelige pengeinstitutfunktioner kan gennemføres i programmets pengeinstitutdel: - Oplysninger om den aktuelle saldo på alle tilmeldte konti - Oplysninger om bevægelser på alle tilmeldte konti - Overføre penge mellem konti - Betale Girokort og FI-kort - Oplysninger om aktuelle valutakurser - Bestille valuta eller kontoudskrifter Homebanking Budget Med Homebankingprogrammets bugetdel kan man oprette et budget for sig selv eller for familiens økonomi. Budgetsystemet er integreret med Pengeinstitutsystemet, således at saldo-tal fra denne del automatisk overføres i Budgetprogrammet. Faste betalinger fra budgettet kan, hvis man ønsker det, lægges over i pengeinstitutdelen, således at betalingen sker automatisk. 15

16 Sikkerheden en fuldt integreret del af alle SDC s ydelser...det er jo ikke helt ligegyldigt, hvordan kablerne bliver forbundet På SDC er sikkerhed andet og mere end blot at sikre, at ingen oplysninger falder i forkerte hænder. Sikkerhed er også, at data afleveres til den aftalte tid. Sikkerhed er, at ydelserne har det aftalte indhold og at vore kunder har adgang til systemerne i det aftalte tidsrum. 16 SDC har siden etableringen i 1963 haft mange forskellige og indbyrdes konkurrerende kunder. De vandtætte skotter mellem de enkelte pengeinstitutters data er derfor en naturlig del af alle forretningsgange.

17 Sikkerhed Print Adgangskontrol Kun medarbejdere med gyldigt adgangskort eller gæster med en aftale kan få adgang til SDC. Vagter og et avanceret sikkerhedssystem holder alle uvedkommende ude. SDC er desuden opdelt i sikkerhedszoner - zoner, der afspejler graden af sikkerhed. Til de mest sikrede områder skal der både et specielt magnetkort og en pin-kode til, før man slipper ind. Alle medarbejdere er udstyret med et nøglekort. Ved alle indgange og hver gang man går fra én sikkerhedszone til en anden, er der opstillet følere, der registrerer om medarbejderen har det rigtige kort. Backup De informationer, der ligger lagret i SDC s databaser, er særdeles vigtige for pengeinstitutterne og for deres kunder. I baserne ligger der informationer om de enkelte konti. Et alvorligt nedbrud, brand, hærværk eller lignende ville derfor kunne få katastrofale følger. For at gøre SDC så lidt sårbar som muligt er datamaskinerne, der behandler SDC s produktion adskilt og står i to forskellige bygninger. Maskinerne fungerer som backup for hinanden. Bryder den ene maskinstue ned, kan den anden overtage produktionen. Som en yderligere sikkerhed lagrer SDC alle produktionsdata andre steder i Københavnsområdet. SDC s primære backupsystem kaldes varmt backup. De to maskinstuer, der indgår i backupsystemet, kan begge benyttes til den daglige produktion, samtidig med at de er backup for hinanden. Derved udnyttes kapaciteten optimalt. No-break SDC s datamaskiner kører døgnet rundt, året rundt. For at sikre mod at udefra kommende strømsvigt skal stoppe produktionen, er der installeret et såkaldt Nobreak-anlæg. Anlægget, der består af dieselgeneratorer og akkumulatorer, kan levere tilstrækkelig strøm til at produktionen kan køre, selv om resten af Sjælland og Skåne sidder i stearinlysets skær. 400 akkumulatorer anbragt i et sikkert rum under SDC kan levere den nødvendige strøm til datamaskinerne i den tid det tager at få SDC s egen strømforsyning, i form af en dieselgenerator, til at lave strøm. Herefter kan SDC i princippet køre indtil den dag, vi løber tør for dieselolie. Overvågning Datatrafikken til og fra SDC overvåges nøje. Dag og nat holder SDC s medarbejdere eller teknikken øje med trafikken. Opstår der problemer, kan der hurtigt gribes ind og fejlen udbedres, inden vore kunder opdager noget. Finanstilsynet Som et datacenter for den finansielle sektor er SDC underlagt Finanstilsynets regler for finansielle datacentre. Finanstilsynet har adgang til at komme på uanmeldt kontrolbesøg for at undersøge, om sikkerhedsniveauet er tidssvarende og betryggende. SDC er desuden forpligtet til at have en systemrevision, en afdeling, der skal kontrollere, at SDC til stadighed lever op til de generelle krav om sikkerhed. Ved hjælp af terminaler og pc ere bundet op i et netværk kan medarbejderne overvåge datatrafikken til og fra SDC. Finanstilsynet fører tilsyn med de danske banker og sparekasser. Formålet er at sikre, at Danmark har et funktionsdueligt og tillidsvækkende kapitalmarked. Internet SDC s web-installationer har fået ICSA-certifikatet- et certifikat, der viser, at servere og firewalls i SDC s opkobling mod Internettet har en meget høj sikkerhed. R ICSA-certifikatet udstedes af det internationalt anerkendte sikkerhedsfirma International Computer Security Association. ICSA er kendt som den højeste autoritet inden for Internetsikkerhed. 17

18 73 forskellige kunder i alle størrelser overalt i Danmark Amtssparekassen Fyn A/S BG Bank A/S Borbjerg Sparekasse BRFkredit a/s Broager Spare- og Laanekasse Brovst Sparekasse Brørup Sparekasse Den jyske Sparekasse Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse Durup Sparekasse Egnsbank Han Herred Fanø Spare- og Laanekasse Flemløse Sparekasse Folkesparekassen Frøs Herreds Sparekasse Fuur Sparekasse Galten Sparekasse Gjerlev-Enslev Sparekasse Hals Sogn Spare- og Lånekasse Hassing-Villerslev Sparekasse Hellevad-Ørum Sparekasse Hunstrup-Østerild Sparekasse Hvetbo Herreds Sparekasse Hvidbjerg-Ørum Sparekasse Hørby Sparekasse Jelling Sparekasse Jelstrup-Lyngby Sparekasse Jerslev-Hellum Sparekasse Klim Sparekasse Langå Sparekasse Løkken Sparekasse Lån & Spar Bank Middelfart Sparekasse Morsø Sparekasse Rise Spare- og Lånekasse Roslev-Rybjerg Sparekasse Ryomgaard og Omegns Sparekasse Rønde og Omegns Sparekasse Slagelse Sparekasse Snedsted-Nørhå Sparekasse Sparbank Vest A/S Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Den lille Bikube Sparekassen Farsø Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Sparekassen Faaborg Sparekassen Hammel Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Sparekassen i Skals Sparekassen Kronjylland Sparekassen Lolland Sparekassen Løgumkloster Sparekassen Midt Vest Sparekassen Midtfjord Sparekassen Nordjylland A/S Sparekassen Ravsted Sparekassen Sundsøre Sparekassen Thy Sparekassen Vestsalling Sparekassen Vestsjælland St. Brøndum Sparekasse Svendborg Sparekasse Sønderhå-Hørsted Sparekasse Thyholm Sparekasse Tved Sogns Spare - og Laanekasse Ulsted Sparekasse Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Vivild og Omegns Sparekasse Vrå Sparekasse Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse Betragt SDC som en afdeling i din virksomhed... SDC s kundegruppe er en meget broget skare. Ikke alene er der stor geografisk spredning fra Løkken i nord til Nakskov i syd, men også omsætningsmæssigt er der langt fra den største til den mindste kunde. Uanset størrelse og geografisk placering har SDC set det som sin fornemste opgave at levere netop de ydelser, der bedst underbygger det enkelte pengeinstituts konkurrenceevne. Betingelsen for, at dette kan lade sig gøre, er, at der holdes tæt kontakt til de IT-ansvarlige og brugerne i pengeinstituttet. SDC s succeskriterium er, at ledelse og medarbejdere i pengeinstitutterne betragter SDC som en integreret del af deres egen virksomhed. Det er SDC s mål at være: - et fullservice datacenter, der kan løse alle vore kunders behov for edb - en professionel rådgiver og sparringspartner i alle edb-spørgsmål - en partner, der indgår præcise og realistiske aftaler - en leverandør, der leverer netop de ydelser, der passer til vore kunders behov - en samarbejdspartner, der hele tiden er et teknologisk skridt foran vore kunder - således at vi kan rådgive om fremtidens forretningsmuligheder Disse mål skal sikre, at SDC til stadighed har tilfredse kunder, der ikke blot får den vare, de efterspørger, men som også i SDC finder den rådgiver og sparringspartner, der kan hjælpe med at identificere fremtidens behov. 18

19 Print Kunderne SDC s nye netværk binder SDC og vore kunder sammen, uanset hvor man befinder sig. Netværket kan udvides efter behov. Det er et multiprotokolnet, der kan håndtere alle de gængse protokoller: SNA, TCP/IP, Netbios og Frame Relay. 19

20 Det er hverken maskiner eller værktøjet - det er medarbejderne, der gør forskellen Jane Frørup, Leder af SDC s Driftsplanlægning. Som leder af Driftsplanlægning er det Jane Frørup s ansvar at sikre optimal planlægning af den daglige drift, samt implementere alle nye og ændrede programmer. Opgaven består for en stor dels vedkommende i at sikre dialogen med udviklingsafdelingerne. Som en stor del af SDC s medarbejdere har også Jane Frørup været i branchen i mange år. Hun startede som operatør i P&T i Efter nogle år som programmør kom hun i 1978 tilbage til driftsafviklingen, hvor hun har været siden: Det hektiske tempo passer bedst til mit temperament. Brian Dahl, Systemudvikler. I begyndelsen af 80 erne sled Brian Dahl tangenterne blanke på en af de allerførste pc ere man kunne få herhjemme en zx81. I dag er han beskæftiget med at udvikle informationssystemer i Lotus Notes. Brian Dahl, der i mellemtiden har uddannet sig til datamatiker, understeger vigtigheden af personlige egenskaber som åbenhed og lydhørhed. Nørdernes tid er forbi - en god systemudvikler er en person, der kan omsætte kundernes behov til systemer - ikke én, der blot er god til at programmere. Jan Hauerslev, Kunderådgiver. Kravene til en god kunderådgiver er store: Et indgående kendskab til teknikken både i SDC og hos kunderne samt til de anvendte systemer. Med 14 års erfaring som rådgiver i SDC og i Unibank er Jan Hauerslev i besiddelse af disse kvalifikationer. Men indsigten i teknikken og systemerne er ikke tilstrækkelig, man skal også være lidt af en psykolog: Du skal kunne lytte, og du skal kunne tale det samme sprog som kunden - ellers risikerer du at levere en halvfærdig løsning. Mennesker i dialog skaber udvikling... Erfaring og uddannelse er to vigtige betingelser for, at SDC kan levere de ydelser, vore kunder efterspørger. En anden og mindst lige så vigtig betingelse er medarbejdernes evne til at føre en konstruktiv dialog ikke blot med vore kunder, men også med hinanden. I dialogen deles erfaringen med andre og forventningerne afstemmes - det giver tilfredse medarbejdere og dermed også tilfredse kunder. En stor gruppe af SDC s medarbejdere har været med fra starten dengang i begyndelsen af 60 erne, hvor edb var nyt og spændende. Disse medarbejdere har gjort hele udviklingen med, og er derfor i besiddelse af en solid erfaring i alle aspekter af deres håndværk. En anden hurtigt voksende gruppe er medarbejdere med edb-faglig uddannelse. Da disse uddannelser er af nyere dato, består denne gruppe primært af unge eller yngre medarbejdere. SDC s medarbejderpolitik er baseret på en serie fælles værdier - værdier, som alle, både ledere og medarbejdere, skal leve op til. En af disse værdier, dialog, indgår desuden i SDC s vision: Mennesker i dialog skaber udvikling. Preben Tordorf, Systemprogrammør. Preben Tordorf startede sin edb-karriere i midten af 70 erne som operatør i Regnecentralen. Det gik dog ret hurtigt op for ham, at han havde specielle anlæg for planlægning og koordinering - evner han har forstået at udnytte i Datacentralen, GiroBank og SDC lige siden. Preben Tordorf er den ene af SDC s to OPC-specialister. OPC er et værktøj til styring og kontrol af batch-job. Værktøjet, der kan benyttes til stort set alle platforme, er SDC s garanti for, at produktionsafviklingen kan køre automatisk og med et minimalt antal problemer eller nedbrud. Men værktøjerne alene gør det dog ikke: Ligegyldig hvor avanceret værktøjerne bliver, så er det først i hænderne på en erfaren medarbejder, at man får det fulde udbytte. 20

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret KORT FORTALT 2015 SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret VISION At levere en positiv bankoplevelse til vores kunder og deres brugere til en konkurrencedygtig

Læs mere

Aarhus School of Business 6. december 2006

Aarhus School of Business 6. december 2006 Garanti Invest - bindeled mellem London og Løkken! Aarhus School of Business 6. december 2006 Agenda 1. Kort om Garanti Invest 2. Kort om garantiobligationer 3. Fra idé til færdigt produkt 4. Myter om

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Før valg af adgangskontrol - kundekrav. Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem

Før valg af adgangskontrol - kundekrav. Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem Her er opstillet en række krav, det er vigtigt og relevant, at kunden stiller til sit kommende adgangskontrolsystem. Et forkert valg kan medføre, at

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Bilag 1 Finanstilsynets gruppe 1-4 Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Gruppe 1 - Arb. kapital over 75 mia. kr. 3000 Danske Bank A/S 2222 Nordea Bank Danmark A/S 7858 Jyske Bank A/S 8079 Sydbank A/S

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER F-Secure Radar 48% flere sikkerhedshændelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSLEN ER VIRKELIG Hackerne giver ikke op. Truslen mod jeres virksomheds it-sikkerhed

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, j.nr. 020-83 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen)

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Management Consulting. Nets Denmark A/S' dankortomkostningsundersøgelse. for 2012. Nets Denmark A/S

Management Consulting. Nets Denmark A/S' dankortomkostningsundersøgelse. for 2012. Nets Denmark A/S Management Consulting Nets Denmark A/S Indhold 1 Indledning 2 2 Undersøgelsesmetode 4 2.1 Undersøgelse af bankernes omkostninger 4 2.2 Opgørelse af Nets' omkostninger 5 2.3 Vurdering af undersøgelsesmetode

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

I denne beskrivelse kan du læse om de ting, vi synes der især er værd at fremhæve om PortfolioManager.dk PDF PDF. Kapitalforvalter

I denne beskrivelse kan du læse om de ting, vi synes der især er værd at fremhæve om PortfolioManager.dk PDF PDF. Kapitalforvalter Kort beskrivelse I denne beskrivelse kan du læse om de ting, vi synes der især er værd at fremhæve om Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Kapitalforvalter Revisor Kunde Bogholder AG-informatik A/S Lyngby Hovedgade

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Focus på revisorer i 40 år I januar 1967 blev Sydfyns Datacentral stiftet af Svendborg Bank, Sparekassen for Svendborg og Omegn, Sydfyns Diskontobank i Fåborg

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006 Opsætning af terminalklient til 20. januar 2006 2 Opsætning af terminalklient Opsætning af terminalklient til Dette kapitel udgør en del af den samlede vejledning til. Copyright 2006 by Dantek A/S er udviklet

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 3.1003 d. 3. oktober 2013

Sikkerhedspolitik Version 3.1003 d. 3. oktober 2013 Denne sikkerhedspolitik beskriver de krav som Leverandøren stiller til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logiske sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk og firewalls. Sikkerhedspolitikken

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO SUPPLY SERVICES Hos ALSO ønsker vi langvarige partnerskaber. Derfor har vi skabt et end-to-endnetværk af services for vores forhandlere med ALSO som det centrale omdrejningspunkt. Det gør os til markedets

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse. Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september

Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse. Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september Nykredits tiltag mod digitalisering Kort om Nykredit Mål for digitalisering Proces for

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere