mennesker i dialog skaber udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mennesker i dialog skaber udvikling"

Transkript

1 Print SDC en edb-virksomhed hvor mennesker i dialog skaber udvikling 1

2 Hvad er SDC? Historien SDC blev stiftet i 1963 for at udføre elektronisk bogføring for de danske sparekasser side 4-5 Koncernen SDC består af en forening, et holdingselskab, et drift- og udviklingsselskab, et udviklingsselskab og 3 datterselskaber side 6-7 Databehandling SDC er - målt på kapacitet - et af Danmarks største datacentre side 8-10 Print A4-sider og kuverter løber gennem SDC s printere hver time side Systemudvikling SDC udvikler pengeinstitutsystemer til ethvert behov side Kernesystem Kernesystemet dækker alle de basale systembehov i et moderne pengeinstitut side 14 Selvbetjening Med SDC s homebankingsystemer kan bankforretningerne ordnes hjemme fra stuen side 15 Sikkerhed Sikkerheden er en fuldt integreret del af alle SDC s ydelser side Kunder SDC har 73 forskellige kunder i alle størrelser fordelt over hele Danmark side Medarbejdere Det er hverken maskinerne eller værktøjet - det er medarbejderne, der gør forskellen side Det er SDC også SDC er ikke blot et datacenter - det er meget andet... side

3 Hvad er Print SDC? e store computere i SDC s centrale D anlæg kører døgnet rundt, året rundt. Når medarbejderne i pengeinstitutterne lukker og slukker, så er der hektisk travlhed i maskinrummene dybt inde bag SDC s tykke mure: der skal cleares med de øvrige datacentre, transaktioner fra Fondsbørsen skal på plads, og breve til mere end 4 mio. kunder skal printes og kuverteres. Både fysisk og organisatorisk er SDC bygget til konstant drift - alt skal være på plads, når pengeinstitutternes medarbejderne om morgenen logger på netværket. SDC er en integreret del af de pengeinstitutter, vi betjener. Databehandlingen er ikke længere isoleret fra de daglige forretningsgange i et pengeinstitut - databehandlingen er derimod med tiden blevet et stadig vigtigere værktøj i hænderne på pengeinstituttets medarbejdere. På SDC er vi meget bevidste om denne udvikling. Vi har derfor valgt at betragte os som en afdeling i hvert enkelt af de pengeinstitutter, vi betjener - det betyder, at vi lytter, og at vi bidrager aktivt til pengeinstituttets overvejelser om anvendelsen af IT-teknologien, inden vi handler. IT-teknologien har betydet, at flere og flere arbejdsrutiner er blevet automatiseret, og at de mest trivielle arbejdsopgaver er forsvundet. De opgaver, der er blevet tilbage, er langt mere komplekse. Medarbejderne stiller derfor også større krav til teknologien - fortidens benovelse over, at det virker, er blevet afløst af en sund skepsis og et krav om større sammenhæng og gennemsigtighed i edbydelserne. IT bliver en stadig større post på de fleste virksomheders budgetter - der bliver derfor i fremtiden sat endnu større fokus på disse omkostninger. For at imødekomme denne udvikling har SDC - udover lave priser - en prisstruktur, der tydeliggør, hvad man får for pengene. SDC* Unibank* BEC* Bank-Data* Jyske Bank* Den Danske Bank* SDC er en levende og moderne virksomhed, der i dialog med kunderne og medarbejderne skaber ITløsninger, som er med til at sætte dagsordenen inden for den finansielle sektors brug af IT. Ole Jørgensen Jacob Leth Formand for SDC s bestyrelse Næstformand for SDC s bestyrelse I de 35 år SDC har eksisteret, har vores kunder været forskellige og ofte indbyrdes konkurrerende pengeinstitutter. Dette til trods, har de kunnet finde sammen om udnyttelsen af IT-teknologien. På SDC har vi derfor mange års erfaring i at håndtere forskellige kunder med meget forskellige behov og ønsker til teknologien, og vi ved, hvilke krav dette stiller især til sikkerheden. Jørgen Giversen Adm. direktør SDC Niels Ole Rudbæk Direktør SDC *Markedsandel 1997 målt på pengeinstitutternes balance 3

4 SDC blev stiftet i 1963 som en forening, der skulle varetage medlemmernes behov for databehandling år - det er jo ingen alder... SDC har leveret IT-løsninger til vores kunder i 35 år. For mange andre brancher er 35 år ikke noget imponerende tal, men inden for edb-branchen er der kun meget få virksomheder, der kan bryste sig af en så lang historie. Set i bakspejlet har det været en endda særdeles fremsynet beslutning, initiativtagerne traf i 1963, da de besluttede at etablere et fælles datacenter til deres bogføringsopgaver. Beslutningen betød, at alle SDC s kunder, hvad enten det var små eller store pengeinstitutter, igennem årene har kunnet få nøjagtig de samme edbløsninger som de helt store pengeinstitutter og det til en pris, der er konkurrencedygtig erne 1970 erne 1980 erne 1990 erne

5 Historien Print SDC-koncernens historiske udspring er foreningen Sparekassernes Datacentraler. Foreningen blev etableret i 1963 med det formål at udføre elektronisk bogføring for de danske sparekasser. Idégrundlaget var dengang som nu: lavere omkostninger for den enkelte gennem fælles stordrift. Pilotbåndhuller til SDC s første datamaskine, Gamma 30. Pilotbåndhulleren var i brug i SDC i perioden fra 1964 til Den første central under SDC, Københavnercentralen, sættes i drift i I 1966 åbnes endnu en central i Århus og året efter endnu en i Odense. Den fysiske nærhed mellem sparekasse og driftscenter var dengang af stor betydning. Gennem 1960 erne vokser SDC s markedsandel kraftigt. Allerede i starten af 1970 erne - knap ti år efter etableringen - er stort set samtlige danske sparekasser med behov for edb-ydelser tilsluttet SDC. Med indførelsen af online-teknikken i begyndelsen af 1970 erne nedlægges centralerne i Århus og Odense, og alle aktiviteter samles først i København og senere i SDC s nuværende domicil i Ballerup. I takt med sparekassernes behov udvides antallet af systemløsninger fra SDC. Også lovgivningen spiller her en væsentlig rolle. En revision af bank- og sparekasseloven i 1975 stiller sparekassernes forretningsområde endegyldigt lig med bankernes, hvorved sparekasserne får mulighed for at øge deres aktiviteter blandt andet på erhvervskundesiden og inden for udlandsforretninger. I 1980 erne udvides SDC s kundegruppe til også at dække kundernes kunder. De første selvbetjeningssystemer lanceres i midten af 1980 erne og i løbet af 10-året får pengeautomater, telefonservice og hjemme-pc er en stadig større betydning. Telefonterminal, VU-SET, fra Med telefonterminalen kunne medarbejderen i pengeinstituttet ekspedere kunder uden for pengeinstituttet - det eneste, der krævedes var et telefonstik. Hulkorthuller. Alle data blev opbevaret og transmitteret ved hjælp af hulkort. Hulkorthullere og hulkortlæsere var derfor vigtige apparater i denne proces. I brug fra 1963 til Med henblik på at åbne SDC for nye kunder foretager SDC i 1993 en selskabsomdannelse. Herved etableres SDC-koncernen omfattende et holdingselskab (SDC af 1993 Holding A/S) og et drifts- og udviklingsselskab (SDC af 1993 A/S). Den hidtidige forening Sparekassernes Datacenter er bevaret som bindeled til medlemmerne af det hidtidige SDC. Inden for samme periode etablerer og knytter SDC flere selskaber til sig og udvider herved sit ydelsesudbud inden for edb og beslægtede produkter og tjenester. De øvrige selskaber i SDC-koncernen er IT Support A/S og Data-Form A/S, SDC-FinansSystem A/S og Setec Danmark A/S. Magnettapestation i SDC anno Alle data blev dengang opbevaret på magnettapes. Dagens SDC-koncern er en professionel edbsamarbejdspartner for en lang række finansielle virksomheder: sparekasser, banker, realkreditinstitutter, investeringsselskaber med flere. Gennem aftaler med internationale edb-huse som OLSY og IBM markedsføres flere af SDC s systemløsninger endvidere på det internationale finansielle marked. Kodebåndshuller til RC Kodebåndshulleren var i brug fra 1966 til Kodebåndet var Regnecentralens alternativ til de populære hulkort. 5

6 Fra databehandling til blyanter - virksomhederne i SDC-koncernen dækker alle behov i et pengeinstitut Foreningen Sparekassernes Datacenter SDC af 1993 Holding A/S SDC-FinansSystem A/S SDC af 1993 A/S IT Support A/S Data-Form A/S Setec Danmark A/S 6

7 Koncernen Print Foreningen Sparekassernes Datacenter er en forening af de sparekasser, der indtil 1993 stod som ejere og brugere af datacentret. Er i dag en forening for 73 pengeinstitutter. SDC af 1993 Holding A/S er et kapitalselskab, der har aktiemajoriteten i SDC af 1993 A/S og i SDC-FinansSystem A/S. SDC af 1993 Holding A/S Nettoomsætning Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,3 222,4 475,6 0 mio. kr. 58,6 15,2 895,0 0 SDC-FinansSystem A/S er et udviklingsselskab. Selskabet udvikler, i samarbejde med IBM, Kernesystemet - et banksystem til de basale forretningsområder. Selskabet blev stiftet i SDC-FinansSystem A/S Nettoomsætning Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,6 0,2 31, ,2 0,2 30,9 64 SDC af 1993 A/S er et drifts- og udviklingsselskab, der varetager alle de behov for IT-løsninger, der opstår i de pengeinstitutter, som er tilknyttet centret. SDC af 1993 A/S Nettoomsætning Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,1 149,1 440, ,6 32,9 291,5 764 IT Support A/S er en virksomhed, der leverer teknisk rådgivning og service i forbindelse med drift og vedligeholdelse af IT-platforme. IT Support blev etableret i IT Support A/S Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,1 1,6 80 Data-Form A/S handler med EDB-hardware og software, kontortilbehør, grafiske produkter, kontorindretning samt beslægtede områder. Data- Form blev etableret i Data-Form A/S Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,1 24,2 44 Setec Danmark A/S har specialiseret sig i sikkerhedsprodukter: betalingskort, adgangskort og visum-stickers til indsætning i pas. Setec Danmark er ejet af SDC A/S og det finske Setec OY, der er et datterselskab af den finske nationalbank. Setec Danmark A/S Årets resultat, efter skat Egenkapital Antal medarbejdere ,9 6,0 15 3,1 6,6 15 7

8 SDC er kapacitetsmæssigt et af Danmarks allerstørste datacentre Kapacitet CPU Disk Tapes MIPS 5,8 terabytes 84 terabytes SDC s mainframe består af 2 stk. IBM-9021, 2 stk. IBM-9672, 3 AS/400 - og 31 UNIX-maskiner. Hertil kommer en lang række mindre servere. De store IBM-maskiner er hver bestykket med 10 cpu er og er bundet sammen i et parallelt syspleks. 6 taperobotter holder styr på ca tapes. I alt har SDC godt tapes med i alt ca terabyte lagerplads. Decentralt administrerer og vedligeholder SDC vore kunders netværk, der består af ca arbejdspladser og servere. SDC har mange års erfaring med at håndtere forskellige teknologiske platforme. Der findes arbejdsrutiner og forretningsgange for, hvordan de enkelte maskiner skal betjenes, for at give vore kunder det optimale udbytte. Platforme OS390 UNIX/AIX AS400/ OS400 OS/2 Windows NT Online-transaktioner Årlig (1997) Daglig gennemsnit Daglig maks. 1,6 mia. 6,4 mio. 9,6 mio. SDC s maskiner kører døgnet rundt, året rundt. Når online lukker for de forskellige systemer, starter clearingen mellem de finansielle datacentre, PBS, Nationalbanken og Værdipapircentralen. SDC er gearet til ved års- og månedsultimo at behandle meget store transaktionsmængder. Rådgivning/overvågning Årlige opkald (1997) Rådgivning Hotline Rådgivning og overvågning er to vigtige elementer i den daglige brug af SDC s systemer. SDC s kunder kan få rådgivning i brugen af systemerne og teknikken, hvis der opstår problemer. På samme måde kan pengeinstituttets kunder via IT Supports Hotline få rådgivning i brugen af selvbetjeningssystemerne. SDC overvåger konstant de enkelte maskiner i SDC s netværk for at forebygge fejl og for hurtigt at kunne udbedre skaden, når den er sket. SDC s online har åbent fra om morgenen til om aftenen. Men selvbetjeningssystemerne har væsentlig længere åbningstid. Et enkelt har således åbent 24 timer i døgnet. 8

9 Databehandling Print 6,5 mio. transaktioner, men så er det også en stille dag... Hele SDC s idégrundlag er stordrift - jo flere der er om at betale - jo billigere bliver det for den enkelte. Derfor har SDC gennem de seneste år fået nye kunder, der ønsker at udnytte netop disse stordriftsfordele. Disse kommercielle kunder kan uden problemer benytte SDC, fordi vi har mange års erfaring i at arbejde for forskellige og indbyrdes konkurrerende kunder. SDC har indledt et samarbejde med den store svenske dataleverandør, WM-data, om markedsføring af SDC s produktionsapparat. 9 9

10 A4-sider og kuverter i timen Stregkodesystemet Et avanceret stregkodesystem sikrer, at de rigtige breve ender i de rigtige kuverter. Modtagerne af brevene fra SDC er kunder i mange forskellige pengeinstitutter. Afdelinger i de enkelte pengeinstitutter, fx Fondsafdelingen og Udlandsafdelingen, sender uafhængigt af hinanden breve til kunden. Med stregkodesystemet bliver det muligt at samle al post til en kunde i et pengeinstitut og samtidig lægge en reklame for en pensionsopsparing i - uden risiko for, at noget af det havner i den forkerte kuvert

11 Print Danmarks største producent af checks SDC er Danmarks største producent af checks. 30 mio. checks forlod sidste år SDC s checkprintere. Checkproduktionen i SDC er enestående, idet alt foregår i én fuldautomatisk proces: Fra SDC s systemer opdager, at kunden er ved at have brugt en af sine sidste checks, til et nyt hæfte dumper ind af kundens brevsprække er det stort set kun postbudet, der rører ved kuverten. Resten af produktionen foregår helt automatisk. Men SDC printer andet en checks. Mere end 60 mio. kuverter forlader hvert år SDC s kuverteringsmaskiner. Ved spidsbelastninger løber der mere end kuverter igennem i timen - ikke så underligt at postvæsenet er glad for os. Fra kontoudtogene printes på de store laserprintere, til de ligger i bugen på Post Danmarks gule lastbiler, er produktionen automatiseret. Bortset fra overvågning er det kun få steder mennesker er indblandet i processen. Automatiseringen har den fordel, at sikkerheden er i top - sikkerhed forstået både som leveringssikkerhed, men også forstået som sikkerhed for, at de rigtige breve lander i de rigtige kuverter hos de rigtige kunder. Checks Lommechecks, brevchecks og A4-checks Checks Print typer Endeløse baner på kædeprint med mulighed for gennemslag Simplex/duplex-print på løsark i variabel sammensætning Print på papir i endeløse baner Print Årlig produktion* Kapacitet i timen typer Kuvertering kapacitet Årlig produktion af checks * Lommecheckhæfter* Brevchecks* A4 checks* Kapacitet i timen (lommechecks) kapacitet typer Kuvertering i C6, K65 eller C5 og C4 Op til 10 enheder pr. kuvert Samkuvertering af op til 6 forskellige bilag pr. kunde 30 mio. stk 1,1 mio. stk 3,5 mio. stk 1,5 mio. stk stk 130 mio. print A4 print Kuvertering kapacitet Checks Årlig produktion* Kapacitet i timen 60 mio. kuverter C5 kuverter C4 kuverter Print Media typer Disketter, CD-ROM og kassetter Kuvertering Media kapacitet Media Årlig produktion af Disketter* Årlig produktion af CD-ROM* Årlig produktion af kassetter* stk stk stk *

12 SDC udvikler pengeinstitutsystemer til ethvert behov FED Udland PC-systemer funktioner Fonds System til handel med danske og udenlandske obligationer og aktier. Kan håndtere flere ordretyper, almindelige handler og strakshandler. Tillader mindre pengeinstitutter at handle via en fondshandlers egenbeholdning. Emission Administrationssystem til håndtering af aktieudvidelser. Understøtter både servicering af kundedepoter og opgaver i forbindelse med pengeinstituttet som emissionsbank. Understøtter både fritegning til fastkurs, tender, markedskurs og fortegning ved tildeling af aktie/tegningsretter. Depot Administrations- og registreringssystem til pengeinstitutters og deres kunders beholdninger af værdipapirer. Omfatter beregning af gebyrer, afregning af renter, udtrækningsprovenu og aktieudbytter samt beregning og opkrævning af pantebrevsydelser via FI-kort eller PBS. Regnskab Leverer oplysninger til pengeinstitutternes eksterne og interne regnskab over egenbeholdningerne. funktioner Dealing - Foreign exhange handler - Money market handler - FRA-handler Overførsler til og fra udlandet Retail SWIFT Nostrokontrol funktioner Bekræftelseskontrol Exposure Management Treasury Management Udlandslån Kursregister Formuepleje Med Formuepleje kan pengeinstituttet sikre sig en ensartet registrering på og opfølgning af Formueplejekunder. Programmet giver et hurtigt overblik over relevante oplysninger om kunderne. Kundeemner til selv meget målrettede aktiviteter kan hurtigt findes. Udskrivning af FI-kort Programmet gør det muligt fra en almindelig pc-arbejdsplads at udskrive FI-indbetalingskort på en standard laser-printer. Pensionsberegning Med dette program er det hurtigt og enkelt at beregne kapital- og ratepension for en kunde og udskrive standardtilbud i faste eller løbende kroner. Pensionsopgørelse Med programmet kan der overføres data, laves beregninger samt udskrives breve og blanketter til brug for opgørelse, overførsel og puljeskift af forskellige pensionskonti. Datasnap Med programmet bliver det muligt at lagre kundeengagementer i en fil, således at informationerne kan bruges af andre programmer. Fonds, Emission og Depot Med Fonds-, Emissions- og Depotsystemet, FED, samles alle et pengeinstituts fondsforretninger i ét system. FED er et helt nyudviklet system, der imødekommer et moderne pengeinstituts krav om et tidssvarende værktøj inden for fondshandel og beslægtede områder. FED-systemet er et ægte realtidssystem, hvor databaserne opdateres i samme øjeblik, transaktionerne modtages. Det er derfor altid de aktuelle data, der findes i baserne. FED-systemet markedsføres i hele verden. SDC har salgsrettighederne i Danmark. Udlandssystemer SDC har systemer til alle funktioner i et pengeinstituts udlandsafdeling. Hovedhjørnestenen i dette systemkompleks er backofficesystemet Midas. Med systemet får backoffice-medarbejderne i pengeinstitutterne total kontrol over deres udlandsforretninger. Midas er et moderne, engelsk standardsystem, som SDC har videreudviklet og tilpasset til danske forhold. SDC s øvrige systemer giver de ekspederende medarbejdere adgang til at foretage mere almindelige udlandsforretninger som fx salg af checks og administration af rejsechecks. Pc-systemer Pc-systemerne opfylder et akut behov, der ikke er dækket af de store systemer. Pc-systemerne er forholdsvis hurtige at udvikle og sætte i drift. Udover selvbetjeningssystemerne, Homebanking og KaSel, har SDC udviklet en række pc-systemer, der dækker et akut behov i pengeinstituttet. Mange af disse systemer har siden vist sig at være særdeles levedygtige og har fundet sig en kundeskare uden for de pengeinstitutter, der oprindeligt havde bestilt udviklingen af dem. 12

13 Systemudvikling Print Bag enhver ekspedition ligger der et system Fonds Udland Pc-systemer Bogføring At veksle en hundrede lap til 20 ere er efterhånden en af de sidste ekspeditioner, man i dag kan foretage i et pengeinstitut - uden at der er edb indblandet. Bag samtlige andre ekspeditioner ligger der et edb-program. SDC har i de 35 år, vi har eksisteret, leveret de programmer, der er nødvendige for at drive et moderne pengeinstitut. Målet med systemerne har været at effektivisere og automatisere ekspeditionerne i pengeinstituttet og dermed give medarbejderne tid til at koncentrere sig om kunderne. SDC har udviklet systemer, i takt med at behovene opstod i pengeinstitutterne. Det har gennem årene givet et meget stort antal systemer. De seneste år har kræfterne derfor været koncentreret om at udvikle modulopbyggede standardsystemer til erstatning for disse mindre specialsystemer, FED, Kernesystem, Midas og Homebanking er eksempler på modulopbyggede systemer med stor fleksibilitet. Selvbetjening 13

14 Kernesystem Kernesystemet dækker alle et pengeinstituts basale behov. Fra ekspedition og bogføring til ledelsesrapportering. Systemet er modulopbygget og det er derfor muligt at fravælge enkelte moduler eller at tilføje andre efter behov. Kernesystemet er et moderne client/server system, der i sin opbygning er uafhængig af styresystemer og hardware. I sin første udgave kører systemet i OS/2, men det vil senere blive tilpasset andre styresystemer. Èt system dækker alle basale systembehov i et pengeinstitut Kernesystem Kunder Med Kundefunktionerne kan medarbejderen i pengeinstituttet oprette nye kunder og administrere de eksisterende kunder. Oplysninger, der tastes ind, kan genbruges af Kernesystemets andre moduler - så man ikke skal taste de samme oplysninger ind igen. Hvis der er vigtige oplysninger om kunden, kan systemet sættes til at vise en huskeseddel, hver gang en medarbejder søger oplysninger på kunden eller hans engagement i pengeinstituttet. Kernesystem Aftaler Med Aftalefunktionerne kan der etableres nye konti og de eksisterende konti kan administreres. Alle relevante informationer i forbindelse med etableringen af en konto tastes ind i de forud definerede felter. Al indtastning foregår i klar tekst, medarbejderen skal derfor ikke have kendskab til lange og indviklede transaktionskoder. De enkelte kontotyper oprettes af pengeinstituttets hovedkontor og optræder som valgmuligheder for medarbejderen. Kernesystem Ind- og udbetalinger Med funktionerne i Ind- og udbetaling kan medarbejderen i pengeinstituttet foretage de mest almindelige kundeekspeditioner i et enkelt skærmbillede. På skærmbilledet vil medarbejderen kunne se saldoen på den aktuelle konto før og efter ekspeditionen. Hvis medarbejderen er i tvivl om en funktion, kan han her - og i øvrigt overalt i Kernesystemet - taste Hjælp for at få vejledning i, hvordan felterne skal udfyldes. Kernesystem Regnskab Med regnskabsfunktionerne dannes pengeinstituttets regnskab. Regnskabet danner dels baggrund for den lovpligtige indrapportering til de offentlige myndigheder, dels grundlaget for at pengeinstituttets ledelse, kan foretage en hensigtsmæssig styring af virksomheden. 14

15 Print Selvbetjening Tag pengeinstituttet med hjem i stuen SDC kan tilbyde sine kunder en lang række selvbetjeningssystemer til finansielle ydelser: Pengeautomater, telefonsystemer og hjemmepcsystemer. I de seneste år er det især mulighederne for at udføre sine pengeinstitutforretninger hjemme fra dagligstuen, der har tiltalt kunderne. SDC har her to systemer at tilbyde - ét for private kunder (Homebanking) og ét for erhvervskunder (KaSel). Homebankingprogrammet, der er beskrevet herunder, er et af de mest anvendte homebankingprogrammer i Danmark. Homebanking Pengeinstitutfunktioner De mest almindelige pengeinstitutfunktioner kan gennemføres i programmets pengeinstitutdel: - Oplysninger om den aktuelle saldo på alle tilmeldte konti - Oplysninger om bevægelser på alle tilmeldte konti - Overføre penge mellem konti - Betale Girokort og FI-kort - Oplysninger om aktuelle valutakurser - Bestille valuta eller kontoudskrifter Homebanking Budget Med Homebankingprogrammets bugetdel kan man oprette et budget for sig selv eller for familiens økonomi. Budgetsystemet er integreret med Pengeinstitutsystemet, således at saldo-tal fra denne del automatisk overføres i Budgetprogrammet. Faste betalinger fra budgettet kan, hvis man ønsker det, lægges over i pengeinstitutdelen, således at betalingen sker automatisk. 15

16 Sikkerheden en fuldt integreret del af alle SDC s ydelser...det er jo ikke helt ligegyldigt, hvordan kablerne bliver forbundet På SDC er sikkerhed andet og mere end blot at sikre, at ingen oplysninger falder i forkerte hænder. Sikkerhed er også, at data afleveres til den aftalte tid. Sikkerhed er, at ydelserne har det aftalte indhold og at vore kunder har adgang til systemerne i det aftalte tidsrum. 16 SDC har siden etableringen i 1963 haft mange forskellige og indbyrdes konkurrerende kunder. De vandtætte skotter mellem de enkelte pengeinstitutters data er derfor en naturlig del af alle forretningsgange.

17 Sikkerhed Print Adgangskontrol Kun medarbejdere med gyldigt adgangskort eller gæster med en aftale kan få adgang til SDC. Vagter og et avanceret sikkerhedssystem holder alle uvedkommende ude. SDC er desuden opdelt i sikkerhedszoner - zoner, der afspejler graden af sikkerhed. Til de mest sikrede områder skal der både et specielt magnetkort og en pin-kode til, før man slipper ind. Alle medarbejdere er udstyret med et nøglekort. Ved alle indgange og hver gang man går fra én sikkerhedszone til en anden, er der opstillet følere, der registrerer om medarbejderen har det rigtige kort. Backup De informationer, der ligger lagret i SDC s databaser, er særdeles vigtige for pengeinstitutterne og for deres kunder. I baserne ligger der informationer om de enkelte konti. Et alvorligt nedbrud, brand, hærværk eller lignende ville derfor kunne få katastrofale følger. For at gøre SDC så lidt sårbar som muligt er datamaskinerne, der behandler SDC s produktion adskilt og står i to forskellige bygninger. Maskinerne fungerer som backup for hinanden. Bryder den ene maskinstue ned, kan den anden overtage produktionen. Som en yderligere sikkerhed lagrer SDC alle produktionsdata andre steder i Københavnsområdet. SDC s primære backupsystem kaldes varmt backup. De to maskinstuer, der indgår i backupsystemet, kan begge benyttes til den daglige produktion, samtidig med at de er backup for hinanden. Derved udnyttes kapaciteten optimalt. No-break SDC s datamaskiner kører døgnet rundt, året rundt. For at sikre mod at udefra kommende strømsvigt skal stoppe produktionen, er der installeret et såkaldt Nobreak-anlæg. Anlægget, der består af dieselgeneratorer og akkumulatorer, kan levere tilstrækkelig strøm til at produktionen kan køre, selv om resten af Sjælland og Skåne sidder i stearinlysets skær. 400 akkumulatorer anbragt i et sikkert rum under SDC kan levere den nødvendige strøm til datamaskinerne i den tid det tager at få SDC s egen strømforsyning, i form af en dieselgenerator, til at lave strøm. Herefter kan SDC i princippet køre indtil den dag, vi løber tør for dieselolie. Overvågning Datatrafikken til og fra SDC overvåges nøje. Dag og nat holder SDC s medarbejdere eller teknikken øje med trafikken. Opstår der problemer, kan der hurtigt gribes ind og fejlen udbedres, inden vore kunder opdager noget. Finanstilsynet Som et datacenter for den finansielle sektor er SDC underlagt Finanstilsynets regler for finansielle datacentre. Finanstilsynet har adgang til at komme på uanmeldt kontrolbesøg for at undersøge, om sikkerhedsniveauet er tidssvarende og betryggende. SDC er desuden forpligtet til at have en systemrevision, en afdeling, der skal kontrollere, at SDC til stadighed lever op til de generelle krav om sikkerhed. Ved hjælp af terminaler og pc ere bundet op i et netværk kan medarbejderne overvåge datatrafikken til og fra SDC. Finanstilsynet fører tilsyn med de danske banker og sparekasser. Formålet er at sikre, at Danmark har et funktionsdueligt og tillidsvækkende kapitalmarked. Internet SDC s web-installationer har fået ICSA-certifikatet- et certifikat, der viser, at servere og firewalls i SDC s opkobling mod Internettet har en meget høj sikkerhed. R ICSA-certifikatet udstedes af det internationalt anerkendte sikkerhedsfirma International Computer Security Association. ICSA er kendt som den højeste autoritet inden for Internetsikkerhed. 17

18 73 forskellige kunder i alle størrelser overalt i Danmark Amtssparekassen Fyn A/S BG Bank A/S Borbjerg Sparekasse BRFkredit a/s Broager Spare- og Laanekasse Brovst Sparekasse Brørup Sparekasse Den jyske Sparekasse Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse Durup Sparekasse Egnsbank Han Herred Fanø Spare- og Laanekasse Flemløse Sparekasse Folkesparekassen Frøs Herreds Sparekasse Fuur Sparekasse Galten Sparekasse Gjerlev-Enslev Sparekasse Hals Sogn Spare- og Lånekasse Hassing-Villerslev Sparekasse Hellevad-Ørum Sparekasse Hunstrup-Østerild Sparekasse Hvetbo Herreds Sparekasse Hvidbjerg-Ørum Sparekasse Hørby Sparekasse Jelling Sparekasse Jelstrup-Lyngby Sparekasse Jerslev-Hellum Sparekasse Klim Sparekasse Langå Sparekasse Løkken Sparekasse Lån & Spar Bank Middelfart Sparekasse Morsø Sparekasse Rise Spare- og Lånekasse Roslev-Rybjerg Sparekasse Ryomgaard og Omegns Sparekasse Rønde og Omegns Sparekasse Slagelse Sparekasse Snedsted-Nørhå Sparekasse Sparbank Vest A/S Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Den lille Bikube Sparekassen Farsø Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Sparekassen Faaborg Sparekassen Hammel Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Sparekassen i Skals Sparekassen Kronjylland Sparekassen Lolland Sparekassen Løgumkloster Sparekassen Midt Vest Sparekassen Midtfjord Sparekassen Nordjylland A/S Sparekassen Ravsted Sparekassen Sundsøre Sparekassen Thy Sparekassen Vestsalling Sparekassen Vestsjælland St. Brøndum Sparekasse Svendborg Sparekasse Sønderhå-Hørsted Sparekasse Thyholm Sparekasse Tved Sogns Spare - og Laanekasse Ulsted Sparekasse Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Vivild og Omegns Sparekasse Vrå Sparekasse Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse Betragt SDC som en afdeling i din virksomhed... SDC s kundegruppe er en meget broget skare. Ikke alene er der stor geografisk spredning fra Løkken i nord til Nakskov i syd, men også omsætningsmæssigt er der langt fra den største til den mindste kunde. Uanset størrelse og geografisk placering har SDC set det som sin fornemste opgave at levere netop de ydelser, der bedst underbygger det enkelte pengeinstituts konkurrenceevne. Betingelsen for, at dette kan lade sig gøre, er, at der holdes tæt kontakt til de IT-ansvarlige og brugerne i pengeinstituttet. SDC s succeskriterium er, at ledelse og medarbejdere i pengeinstitutterne betragter SDC som en integreret del af deres egen virksomhed. Det er SDC s mål at være: - et fullservice datacenter, der kan løse alle vore kunders behov for edb - en professionel rådgiver og sparringspartner i alle edb-spørgsmål - en partner, der indgår præcise og realistiske aftaler - en leverandør, der leverer netop de ydelser, der passer til vore kunders behov - en samarbejdspartner, der hele tiden er et teknologisk skridt foran vore kunder - således at vi kan rådgive om fremtidens forretningsmuligheder Disse mål skal sikre, at SDC til stadighed har tilfredse kunder, der ikke blot får den vare, de efterspørger, men som også i SDC finder den rådgiver og sparringspartner, der kan hjælpe med at identificere fremtidens behov. 18

19 Print Kunderne SDC s nye netværk binder SDC og vore kunder sammen, uanset hvor man befinder sig. Netværket kan udvides efter behov. Det er et multiprotokolnet, der kan håndtere alle de gængse protokoller: SNA, TCP/IP, Netbios og Frame Relay. 19

20 Det er hverken maskiner eller værktøjet - det er medarbejderne, der gør forskellen Jane Frørup, Leder af SDC s Driftsplanlægning. Som leder af Driftsplanlægning er det Jane Frørup s ansvar at sikre optimal planlægning af den daglige drift, samt implementere alle nye og ændrede programmer. Opgaven består for en stor dels vedkommende i at sikre dialogen med udviklingsafdelingerne. Som en stor del af SDC s medarbejdere har også Jane Frørup været i branchen i mange år. Hun startede som operatør i P&T i Efter nogle år som programmør kom hun i 1978 tilbage til driftsafviklingen, hvor hun har været siden: Det hektiske tempo passer bedst til mit temperament. Brian Dahl, Systemudvikler. I begyndelsen af 80 erne sled Brian Dahl tangenterne blanke på en af de allerførste pc ere man kunne få herhjemme en zx81. I dag er han beskæftiget med at udvikle informationssystemer i Lotus Notes. Brian Dahl, der i mellemtiden har uddannet sig til datamatiker, understeger vigtigheden af personlige egenskaber som åbenhed og lydhørhed. Nørdernes tid er forbi - en god systemudvikler er en person, der kan omsætte kundernes behov til systemer - ikke én, der blot er god til at programmere. Jan Hauerslev, Kunderådgiver. Kravene til en god kunderådgiver er store: Et indgående kendskab til teknikken både i SDC og hos kunderne samt til de anvendte systemer. Med 14 års erfaring som rådgiver i SDC og i Unibank er Jan Hauerslev i besiddelse af disse kvalifikationer. Men indsigten i teknikken og systemerne er ikke tilstrækkelig, man skal også være lidt af en psykolog: Du skal kunne lytte, og du skal kunne tale det samme sprog som kunden - ellers risikerer du at levere en halvfærdig løsning. Mennesker i dialog skaber udvikling... Erfaring og uddannelse er to vigtige betingelser for, at SDC kan levere de ydelser, vore kunder efterspørger. En anden og mindst lige så vigtig betingelse er medarbejdernes evne til at føre en konstruktiv dialog ikke blot med vore kunder, men også med hinanden. I dialogen deles erfaringen med andre og forventningerne afstemmes - det giver tilfredse medarbejdere og dermed også tilfredse kunder. En stor gruppe af SDC s medarbejdere har været med fra starten dengang i begyndelsen af 60 erne, hvor edb var nyt og spændende. Disse medarbejdere har gjort hele udviklingen med, og er derfor i besiddelse af en solid erfaring i alle aspekter af deres håndværk. En anden hurtigt voksende gruppe er medarbejdere med edb-faglig uddannelse. Da disse uddannelser er af nyere dato, består denne gruppe primært af unge eller yngre medarbejdere. SDC s medarbejderpolitik er baseret på en serie fælles værdier - værdier, som alle, både ledere og medarbejdere, skal leve op til. En af disse værdier, dialog, indgår desuden i SDC s vision: Mennesker i dialog skaber udvikling. Preben Tordorf, Systemprogrammør. Preben Tordorf startede sin edb-karriere i midten af 70 erne som operatør i Regnecentralen. Det gik dog ret hurtigt op for ham, at han havde specielle anlæg for planlægning og koordinering - evner han har forstået at udnytte i Datacentralen, GiroBank og SDC lige siden. Preben Tordorf er den ene af SDC s to OPC-specialister. OPC er et værktøj til styring og kontrol af batch-job. Værktøjet, der kan benyttes til stort set alle platforme, er SDC s garanti for, at produktionsafviklingen kan køre automatisk og med et minimalt antal problemer eller nedbrud. Men værktøjerne alene gør det dog ikke: Ligegyldig hvor avanceret værktøjerne bliver, så er det først i hænderne på en erfaren medarbejder, at man får det fulde udbytte. 20

Trends og tendenser indenfor penge og IT

Trends og tendenser indenfor penge og IT Fremtidens Bank Trends og tendenser indenfor penge og IT En it-innovativ sektor Fire bud på fremtidens bank High Performance Business Kampen om itmedarbejderne Finanssektoren udvikler løbende nye og spændende

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Synergi mellem bank og it Bankdata

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Pengeinstitutterne og de private kunder

Pengeinstitutterne og de private kunder Jesper Bo Jensen Pengeinstitutterne og de private kunder Den fremtidige udvikling 1996 1 Indledning September 1996 Denne rapport handler om den fremtidige udvikling i pengeinstitutterne på privatkundeområdet.

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring

Fremtidens Bank & Forsikring Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Christian Sagild, formand for Forsikring & Pension og adm. direktør i Topdanmark. Tonny Thierry Andersen, formand for Finansrådet og direktør

Læs mere

Forsikring. Tema. Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17. DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20. Finansloven og dig side 18

Forsikring. Tema. Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17. DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20. Finansloven og dig side 18 Nr. 8 - December 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Før og nu Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17 DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Grundlæggende informationsteknologi (IT)

Grundlæggende informationsteknologi (IT) 1 af 21 Grundlæggende informationsteknologi (IT) Indholdsfortegnelse Grundlæggende informationsteknologi (IT)... 1 Indholdsfortegnelse... 1 Kort fortalt... 3 Hvad er så revolutionen?... 3 Offentlige registre...

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Prosa. Tema: Cloud-integration. Skyen sparker liv i antikke driftssystemer. Gratis efteruddannelse i verdensklasse:

Prosa. Tema: Cloud-integration. Skyen sparker liv i antikke driftssystemer. Gratis efteruddannelse i verdensklasse: Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 7/8 juli/august 2012 Tema: Cloud-integration Skyen sparker liv i antikke driftssystemer Side 12-21 Gratis efteruddannelse i verdensklasse: Sådan skal du

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange vækst nr. 5/2011 Sjælland Cartmate Trillebør med eksportpotentiale Urhøj smedje Skrev samme oplysninger 7 gange Tema digitalisering og it Interview med Anne Thomas, Innovationlab Vejviser Find dine muligheder

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere