REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen"

Transkript

1 REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen Generalforsamlingen fandt sted den 28. april 2015 i auditoriet hos Rambøll, København, hvor formand for Solar City Copenhagen Torben Esbensen, bød velkommen. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af årsregnskab med beretning fra bestyrelse og revisorpåtegning 4. Godkendelse af foreningens aktivitetsplan for det kommende år 5. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer: Forslag om nyt navn til foreningen Forslag til nyt kommissorium Forslag til vedtægtsændringer 6. Godkendelse af budget 7. Fastsættelse af kontingent for de enkelte kontingentklasser 8. Valg af medlemmer til bestyrelse, valg af suppleanter 9. Valg af revisor og suppleant 10. Eventuelt 1. VALG AF DIRIGENT Torben Vikner blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. vedtægterne. 2. BESTYRELSENS BERETNING Dette er foreningens 11. ordinære generalforsamling. Beretning af foreningens aktiviteter i 2014 ses på de følgende sider. Solar City Copenhagen, Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401 København K MEDLEMMER Akademisk Arkitektforening Alectia Amager Erhvervsråd ATOPIA B. Schläger light+architecture BlueTop Solarglas Boligforeningen 3B By & Havn Cenergia Energy Consultants Cowi Dansk Solenergi DanSolar DTU Fotonic Egedal Kommune Ekolab Energiforum Danmark Energimidt Energistyrelsen Energitjenesten København Entasis arkitekter Esbensen Rådg. Ingeniører Furesø Kommune Fronius Danmark Gaia Solar Galaxy Energy Gentofte Kommune German Solar Glarmesterlauget I Danmark Henning Larsen Architechts Hvidovre Kommune In_situ arkitekter Kolding Kommune Krydsrum Arkitekter Kuben Management Københavns Ejendomme Københavns Kommune Københavns Miljø- og Energikontor Københavns Solcellelaug Lyngby-Taarbæk Kommune Malmø Stad Mikkelsen Arkitekter Område- og Byfornyelse Kbh. Kom Outsider PAEnergy Phønix Tag Energi PlanEnergi Racell Saphire Rambøll Roskilde Kommune SiCon Skive Kommune Solar Region Skåne Solarplan Teknologisk Institut Valby Lokaludvalg Vedvarende Energi Wissenberg Rådg. Ingeniører Øllgaard Råd. Ingeniører 1 + enkeltmedlemmer

2 ARRANGEMENTER/ SunRise: temadag i Kolding Præsentation af resultaterne i det 4-årige forsknings- og udviklingsprojekt om solcellerelaterede teknologier i Region Syddanmark, samt præsentatione af nye solcellebyggerier i Syddanmark. Afholdt på Syddansk Universitet i samarbejde med Mads Clausen Instituttet/Syddansk Universitet, Den Europæiske Regionalfond og Syddansk Vækstforum. (55 deltagere) Temamøde: At designe med solceller Om de udfordringer man møder, når man skal designe med solceller i nye tagformer, på bygninger i bevaringsværdige byområder, eller energirenovere eksisterende bygninger. Ligeledes når facader med et specielt design skal omsættes i praksis. Afholdt på Dansk Arkitekturcenter, København, i samarbejde med projektet PV Boost. (70 deltagere) Solar City Copenhagen afholder temamøder, konferencer, seminarer og workshops, ofte i samarbejde med projektpartnere, undervisningsinstitutioner eller organisationer. Temamøde: Lys, solceller og facader Kombinationen facader og lys kan skabe nye arkitektoniske udtryk, hvor en bygning kan programmeres til at skifte farve og karakter. Undervisning, forskningsprojekter, byggerier, og hvad fremtidens LED og solcellefacader kan. Temamødet belv afholdt i samarbejde med projektet PV Starlight og Aalborg Universitet, København. (65 deltagere) BIPV workhop Formålet var indhenting af idéer til fokusområder i næste udmøntning af BIPV-særpuljen. Arrangeret for Energistyrelsen i Kulturhuset Islands Brygge. Seminar: Building Green Fagmesse om bæredygtig og energieffektivt byggeri i Forum. Solar City Copenhagen er partner, og afholdt et seminar med foreningens medlemmer som oplægsholdere. Seminaret var for 3. år i træk det mest besøgte seminar på Building Green. (110 deltagere) 2

3 EKSKURSIONER/ Solar City Copenhagen arrangerer faglige studieture/ekskursioner med fokus på solenergi, energioptimeret byggeri og energirenoveringer. Dette både i Danmark og udlandet, og turene udbydes til foreningens medlemmer og netværk. Individuelle studieture/ekskursioner for virksomheder, kommuner, boligselskaber arrangeres også, ligesom besøg af udenlandske delegationer for ministerier, ambassader, og organisationer. Ekskursion i København med bus Turen gik til nybyggeri og eksisterende bygninger, hvor integrerede solcelleløsninger i facader og tag blev gennemgået af arkitekter, bygherrer, solenergileverandører og andre fagpersoner. Ekskursionen fokuserede på den praktiske udførelse: detaljer, løsninger, udfordringer, forløb og økonomi. Vi var oppe på taget flere af stederne. Turen blev afholdt i samarbejde med projekterne BASE og PV-Boost (35 deltagere). Studietur i København for udenlandsk tegnestue Ekskursion til solenergibyggerier og besøg på solcellefabrik tilrettelagt for Beat Kämpfens Tegnestue, Zürich (25 deltagere). 3

4 NY HJEMMESIDE/ Foreningen har fået ny hjemmeside, der færdiggøres i løbet af 2015 med de sidste implementeringer, og en stor mængde materiale. Hjemmesiden vil informere om foreningens aktiviteter og projekter, og omfatte eksempelsamling med danske og udenlandske byggerier. Medlemmerne får mulighed for at promovere sig: hvert medlem får en lightbox/side hvor firma og projekter beskrives. Denne kan løbende opdateres med nye projekter, ligesom nye projekter kan indgå i foreningens nyheder. SKITSEPROJEKTER/ Solar City Copenhagen har siden 2006 haft en skitseprojekteringsordning, hvor bygningsejere kan søge om tilskud til afklaring af hvordan solceller, arkitektur og økonomi hænger sammen. Der er oprettet en ny pulje til 30 skitseprojekter, hvoraf 7 blev gennemført i Som noget nyt er også muligheden et udvidet skitseprojekt i form af en helhedsløsning, hvor man ser på hele ejendommens overordnede energitilstand. Skitseprojektordningen er støttet af Forsk-VE projekterne PV-Active Roofs and Facades og BIPV Quality Cities. Information og ansøgningsskema ses på: 4

5 PROJEKTDELTAGELSE/ Foreningen har været partner i 13 eksterne projekter i 2014, hvoraf to blev afsluttet i løbet af året. De mange projekter har udvidet foreningens samarbejdsflader til en række nye aktører, og medført invitationer til nye samarbejder. Projektdeltagelsen betyder, at foreningens økonomi ser positiv ud de kommende år. ARKITEKTKONKURRENCE/ byen tage Tilvejebringelse af arkitektonisk/økonomisk gode løsninger til bygningsintegration af solceller på eksisterende bygninger gennem teamsamarbejder mellem arkitekter, tagentreprenører og solcelleleverandører. Realisering i København. Støttes af: Københavns Kommunes Byfornyelsespulje, Realdania. Partnere: Kuben Management (projektledelse), Solar City Copenhagen. BASE/ Projektets formål er at udvikle prisbillige og højtydende bygningsintegrerede solcelleløsninger til etageejendomme i bymiljø. Støttes af: Energistyrelsens BIPV-særpulje Partnere: GAIA Solar (projektledelse), Københavns Ejendomme, Kirt-Thomsen, Krydsrum Arkitekter, Enemærke og Petersen, Københavns Kommune, Kuben Management, Solar City Copenhagen. BIPV QULITY CITIES/ Bygningsintegrerede solcelleanlæg i kommunalt- eller boligforeningsejede bygninger i tilslutning til store PV-systemer/investeringsplaner i danske byer og regioner. Kvalitetskontrol, overvågning og opfølgning, der dokumenterer energi-og økonomibesparelser for brugerne. Støttes af: ForskVE Partnere: Gate 21, Cenergia, EnergiMidt, Solar City Copenhagen, Teknologisk Institut, Kuben Management, Aalborg Universitet, Solarplan, FBBB, samt kommunerne Albertslund, Københavns, Hørsholm, Roskilde. IEA SHC TASK 51/ Solar Energy in Urban Planning Internationalt projekt. Integreringen af solenergi i byplanlægning med en arkitektonisk kvalitet, der respekterer kvaliteten af den bymæssige kontekst. Udvikling af strategier, metoder, værktøjer, retningslinjer, og case studies. Støttes af: EUDP Partnere: Solar City Copenhagen (projektledelse), Mikkelsen Arkitekter, Esbensen Rådgivende Ingeniører, PlanEnergi, Akademisk Arkitektforening, Kunstakademiets Arkitektskole Institut for Teknologi. LOW COST ACTIVE HOUSE BIPV/ Demonstration af billige BiPV løsninger i forbindelse med lavenergiklasse 2020, og plusenergi i nybyggeri og renoveringer. Målet er at involvere lejligheder indenfor nybyggeri og renovering i samarbejde med danske byer. Støttes af: ForskVE Partnere: Cenergia (projektledelse), Energimidt, Teknologisk Institut, Kuben Management, Solarplan, FBBB, Gate21, Solar City Copenhagen. 5

6 6 PROJEKTdeltagelse/ PRISBILLIGE SOLCELLETAGE/ Udvikling af prisbilligt og æstetisk velfungerende tag med integrerede solceller til tagudskiftning i boligforeninger. Projektet realiseres i Måløv Park. Støttes af: Energistyrelsens BIPV-særpulje Partnere: Solarplan, Boligforeningen 3B, Dansk Solenergi, Cenergia, ViaUC, FBBB, Teknologisk Institut, Solar City Copenhagen. PV ACTIVE ROOFS AND FACADES/ Udvikling af solcelleløsninger til anvendelse ved tagudskifttning, renoveringer, og nybyggeri i boligforeninger. Støttes af: ForskVE Partnere: Gate 21, Cenergia, Energimidt, Teknologisk Institut, AAUC, Kuben Management, Solar City Copenhagen, Solarplan, FBBB, By og Landskab, Bo-Vest, KAB, FSB, AAB, Lejerbo, Domea, AL2bolig, Ringgården, Brabrand Boligforening. PV GRID/ Formålet er at skabe grundlag for virksomheders investering i solcelleanlæg: barrierer, potentialer, storskala integration af solceller, produkter, services, viden. Støttes af: ForskVE Partnere: Gaia Solar (projektledelse), SEAS NVE, Teknologisk Institut, Danfoss, Nykredit, Deloitte, Smith Innovation, GXN arkitekter, Steelhouse, Zig Zag Solar/ Wallvision, Solar City Copenhagen. PV STARLIGHT/ Projektets formål er at udbygge anvendelsen af solceller i byrummets store facader via bygningsintegrerede solceller med indbyggede lysdioder. Støttes af: Energistyrelsens BIPV-særpulje Partnere: Racell Saphire (projektledelse), MAP Architects, Solar City Copenhagen, Cowi, Facade-Lab GmbH Berlin/Priedemann. PV-ISLAND BORNHOLM/ fase 2+3 Fase 2 Solcelleprojekter på kommunale ejendomme. Fase 3 Solceller i erhvervsområder. Støttet af: ForskVE Partnere: EnergiMidt (projektledelse), Bornholms Regionskommune, Østkraft, PAEnergy, Teknologisk Institut, VE, Bornholms Miljø- og Energi, Solar City Cph. SMART GRID SCHOOL RENOVATION/ Udvikling og realisering af prototyper til arkitektonisk, teknisk og økonomisk optimerede bygningsintegrerede løsninger, inkl. lokale lagringsmuligheder. Støttes af: Energistyrelsens EUDP-program Partnere: Gate 21, Københavns Ejendomme, Cenergia, Kuben Management, Teknologisk Institut, Solar City Copenhagen

7 3. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB MED BERETNING OG REVISORPÅTEGNING Årsregnskabet udviser et overskud på kr. Egenkapitalen er herefter kr. Årsregnskabet for 2014 blev godkendt. ÅRSREGNSKAB/ 2014 INDTÆGTER 2014 Projektdeltagelse Medlemskontingenter Medlemsarrangementer, studieture, temamøder Honorar som oplægsholder og rundvisninger Forlag og bogsalg Publikation Renteindtægter 10 Indtægter ialt: kr. UDGIFTER 2014 Husleje, varme, fællesudgifter, rengøring, el Drift: telefon, internet, kontorartikler, rengøring Forsikringer: arbejdsskade og erhvervsforsikring Sekretariatsleder: omkostninger inkl. lønadminstration Ekstern hjælp: konsulenter, studentermedhjælpere Transportudgifter sekretariat Renteudgifter og gebyrer Generalforsamling Bestyrelsesmøder og øvrige møder 920 Hjemmeside: domæner, hosting/drift Software, opgradering, konsulentbistand IT-drift Internationalt arbejde 0 Kurser/studieture: efteruddannelse sekretariat 0 Hjemmeside redesign Diverse 880 Udgifter ialt: kr. Egenkapital pr Resultat 2014 Egenkapital pr kr kr kr. 7

8 4. GODKENDELSE AF FORENINGENS AKTIVITETSPLAN temamøder Seminar på Building Green Studietur til udlandet Generalforsamling og 2-3 bestyrelsesmøder Seminarer i projektet Solar Energy in Urban Planning i kommuner Formidlingsaktiviteter i projekter, foreningen indgår som partner i. PROJEKTDELTAGELSE Der henvises til listen over igangværende projekter. Listen vil blive udvidet med nye projekter, der starter op i REDESIGN HJEMMESIDE Hjemmeside færdiggøres med de sidste implementeringer og nyhedsbrev igangsættes. SUPPLERENDE FORSLAG FRA DELTAGERNE Der blev foreslået, at skolerne inddrages mere og undervisere inviteres til at holde oplæg. Opfordring om mere synlighed. Der blev nævnt mulighed for nye initiativer som eksempelvis undervisning. Sekretariatet gjorde opmærksom på, at der pt. ikke er tid til mere end de igangværende aktiviteter og projekter, buen er allerede spændt hårdt. Hvis nye ressourcekrævende aktiviteter skal igangsættes, må forslagsstillerne bidrage med at skaffe økonomi til yderligere ressourcer i sekretariatet. 5. BEHANDLING AF RETTIDIGT INDKOMNE FORSLAG, HERUNDER FORSLAG TIL VEDTÆGTS- ÆNDRINGER Foreningen blev landsdækkende i 2014, og som konsekvens heraf er stillet forslag om nyt navn og kommissorium, samt ændringer af vedtægterne. Nyt navn til foreningen Flere navne blev foreslået og efter stor diskussion blev foreningens nye navn vedtaget som Solar City Denmark. Nyt kommissorium Forslag til nyt kommissorium blev fremlagt, og forslaget blev vedtaget uden ændringer. Det nye kommissorium kan ses på næste side. Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt. Ændringerne er konsekvensrettelser i forhold til nyt navn og kommisorium. Forslagene blev vedtaget, og de nye vedtægter kan ses efterfølgende i det fulde omfang. Aktivitetsplan 2015 blev godkendt. 8

9 KOMMISSORIUM/ Solar City Denmark Foreningens målsætning og vision Solar City Denmark arbejder som forening for, at Danmark får en rolle på internationalt niveau indenfor udvikling af solenergiprojekter med høj arkitektonisk kvalitet. Foreningens overordnede mål er at bidrage til en bæredygtig og CO2-neutral energiforsyning. Det opnås ved At fremme etablering og udvikling af solcelle- og solvarmeanlæg At fremme integrerede solenergiløsninger af høj arkitektonisk og teknisk kvalitet At fremme solenergi i energiplanlægning og fysisk planlægning At fremme samarbejder nationalt og internationalt At bidrage til øget faglig kompetence på området gennem information og videndeling, At medvirke til øget undervisnings- og forskningsindsatser om solenergi Målet skal nås gennem samarbejde med alle aktører, der vil være med til at underbygge en sådan udvikling: offentlige institutioner og kommuner, arkitekter og rådgivere, private virksomheder, solenergiproducenter, boligorganisationer, investorer og banker, forsyningsselskaber, forskningsinstitutioner og arkitektskoler, organisationer, foreninger, bygningsejere, m.fl. Strategi og handlingsplan Bestyrelsen udvikler løbende strategier og handlingsplan for at kunne efterleve foreningens vision og mål. Handlingsplanen konkretiserer foreningens aktiviteter, og udformes med budget til godkendelse på den årlige generalforsamling. Planen skal indeholde elementer som: samarbejder og aktiviteter, kommende indsatsområder, tilvejebringelse af medlemmer, fastsættelse af medlemskontingent, drift af sekretariat, information af medlemmerne, faglige arrangementer, mm. Organisering og medlemmer Alle kan blive medlem af foreningen indenfor følgende kategorier: private virksomheder kommuner og offentlige virksomheder faglige organisationer foreninger enkeltpersoner Som medlem af foreningen er man med i et netværk af aktører indenfor solenergiområdet, og opnår særlige medlemsfordele. Økonomi og drift Foreningens aktiviteter og sekretariat finansieres af indtægter fra medlemskontingenter, arrangementer og projektdeltagelse. Foreningen fungerer på non-profit basis. Der er ansat en sekretariatsleder som er ansvarlig for foreningens daglige arbejde. Baggrundshistorie Foreningen blev etableret 2004 som et samarbejde mellem Københavns Kommune, Energistyrelsen, Københavns Energi, Valby Lokalråd og en række private firmaer. Foreningens navn var Solar City Copenhagen, og omfattede geografisk København og Øresundsregionen. I 2014 blev foreningen landsdækkende. Foreningens navn er ændret til Solar City Denmark, hvorefter kommissorium og vedtægterne er revideret. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april

10 VEDTÆGTER/ Solar City Denmark 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Solar City Denmark. Foreningens hjemsted er København. 2 FORENINGENS FORMÅL Foreningens overordnede mål er at bidrage til en mere bæredygtig og CO2-neutral energiforsyning. Det er foreningens hovedformål at arbejde for, at Danmark får en rolle på internationalt niveau inden for udvikling af solenergiprojekter med høj arkitektonisk kvalitet. Dette skal ske gennem: At fremme etablering og udvikling af solcellenlæg og solvarmeanlæg At fremme integrerede solenergiløsninger af høj arkitektonisk og teknisk kvalitet At fremme solenergi i energiplanlægning og fysisk planlægning At fremme samarbejder nationalt og internationalt At bidrage til øget faglig kompetence på området gennem information og vidensdeling At medvirke til øget undervisnings- og forskningsindsatser om solenergi 3 MEDLEMSKAB Som medlemmer af foreningen kan alle, herunder juridiske personer, der ønsker at støtte foreningens formål optages. 10 Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmerne opdeles efter følgende kontingentklasser: 1. Erhvervsvirksomheder 2. Offentlige institutioner 3. Professionelle og faglige organisationer, og foreninger 4. Andre organisationer og foreninger 5. Personer Stk. 3 Kontingent for hver enkeltmedlemskategori vedtages af generalforsamlingen. Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter i tvivlstilfælde nye medlemmers kontingentklasse. Stk. 5 Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders varsel. Medlemmer har ved foreningens ophør eller ved udtræden af foreningen ingen krav på andel af foreningens formue. 4 GENERALFORSAMLINGEN Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle foreningens medlemmer har adgang. Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned, med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse af årsregnskab med beretning fra bestyrelse og revisorpåtegning. 4. Godkendelse af foreningens aktivitetsplan for det kommende år. 5. Behandling af rettidigt indkomne forslag 6. Godkendelse af budget. 7. Fastsættelse af kontingent for de enkelte kontingentklasser. 8. Valg af formand eller næstformand. 9. Valg af medlemmer til bestyrelse, valg af suppleanter. 10. Valg af revisor og suppleant. 11. Eventuelt. Stk. 3 Forslag til behandling under generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt af medlemmerne. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 20 kalender dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4 Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling med varsel på mindst 4 uger. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem og skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. Bestyrelsens regnskab med tilhørende revisionspåtegning, og en redegørelse for de forslag og emner som skal behandles på generalforsamlingen, fremsendes senest 1 uge før dennes afholdelse til medlemmerne. Stk. 5 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, uanset kontingentklasse. Stk. 6 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Afstemningen skal såfremt mindst tre medlemmer kræver det, afholdes skriftligt. Der kan stemmes ved skriftlig udstedelse af fuldmagt til et andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan kun medbringe en fuldmagt.

11 Stk. 7 Der føres referat under generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og referenten. Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af formanden for bestyrelsen, hvis formanden, et flertal i bestyrelsen, foreningens revisor, eller mere end 25 % af foreningens medlemmer begærer dette. Indkaldelse skal ske skriftligt og i øvrigt som ved ordinær generalforsamling. 5 BESTYRELSEN FOR SOLAR CITY DENMARK Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-15 medlemmer, inkl. formand og næstformand. Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer ved almindelig stemmeflerhed. Formand, næstformand og bestyrelsens medlemmer forudsættes at kunne tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab og profil til gavn for foreningens formål. Stk. 3 Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning skal bestyrelsen træde sammen for at konstituere sig med valg af sekretær og kasserer. Stk. 4 Valgperioden er 2 år, idet halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges henholdsvis i lige og ulige år. Formanden vælges i ulige år og næstformanden vælges lige år. Stk. 5 Bestyrelsen arbejder på baggrund af et kommissorium, der vedtages af generalforsamlingen. Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder en aktivitetsplan, der sikre en gennemførsel af det af generalforsamlingen vedtagne kommissorium, og opfyldelse af foreningens formål. Stk. 7 Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 50% af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, eller i dennes fravær, næstformandens. Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved suppleant. Stk. 8 Formanden skal indkalde til mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Herudover indkalder formanden til bestyrelsesmøder, når denne skønner det nødvendigt. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages skriftligt varsel ved angivelse af dagsorden. Formanden skal desuden indkalde bestyrelsen efter begæring fra revisor eller to øvrige medlemmer af bestyrelsen. Stk. 9 Formanden skal foranledige, at der føres referat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Stk. 10 Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden. Til at forestå foreningens daglige drift kan bestyrelsen etablere et sekretariat. 6 REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Til at forestå revision af foreningens regnskaber vælger generalforsamlingen en revisor samt en suppleant. Stk. 3 Foreningen kan stifte gæld i pengeinstitut til finansiering af den daglige drift. 7 TEGNINGSBESTEMMELSE OG HÆFTELSE Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens påhvilende forpligtigelser. 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING Foreningens vedtægter kan alene ændres ved vedtagelse på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige af foreningens medlemmer. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage senere, indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Stk. 3 Ved beslutning om opløsning fordeles foreningens eventuelle formue til institutioner eller lignende, der arbejder på at fremme en bæredygtig energipolitik. Vedtaget på generalforsamling

12 12 6. GODKENDELSE AF BUDGET Foreningens egenkapital bør have en størrelse, så foreningen kan svare sine forpligtigelser i en omlægning eller ophørssituation. Egenkapitalen bør minimum være kr. til løn- og feriepengeforpligtigelse, pension. Herudover kommer husleje mv. Foreningen vil fremadretet oparbejde en egenkapital i denne størrelsesorden, og budgetterer med en ekstra indsats i år. Man forventer en øget egenkapital vil medvirke til, at renteudgifterne på foreningens kassekredit kan reduceres. Bogføring er hidtil varetaget af sekretariatet, men har nået et omfang, hvor det er nødvendigt at lægge det ud til en revisor. Der er oprettet en ny post i budgettet til dette. Redesign af hjemmeside færdiggøres i 2015, hvor de sidste funktioner implementeres, og der vil være omkostninger til dette. Der er afsat midler til flytning, da Arkitekternes Hus skal fraflyttes i Nyt lejemål er ikke afklaret, og beløbet er derfor et skøn. Budgettet for 2015 blev vedtaget. 7. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT TIL DE ENKELTE KONTINGENTKLASSER Det blev besluttet at kontingentsatserne fortsætter uændret (se takster til højre). BUDGET/ 2015 INDTÆGTER 2015 Projektdeltagelse Medlemskontingenter Medlemsarrangementer, studieture Honorar som oplægsholder, rundvisninger, etc Salg af bøger/forlag Renteindtægter 0 Indtægter ialt: kr. UDGIFTER 2015 Sekretariat: husleje, varme, fællesudgifter, el, rengøring Telefon, internet, kontorartikler, rengøring Forsikringer: arbejdsskade, erhvervsforsikring Sekretariatsledelse inkl. omkostninger, lønadm Ekstern: konsulenter, studentermedhjælpere Transportudgifter sekretariat Renteudgifter og gebyrer Generalforsamling Bestyrelsesmøder og øvrige møder Hjemmeside: domæner, hosting/drift Software, opgradering Internationalt arbejde Kurser/studieture: efteruddannelse sekretariat Hjemmeside redesign Flytning og evtentuel møblering Diverse Bogføring og revisor Udgifter Ialt: kr Resultat 2015 Budgetteret egenkapital pr KONTINGENTER/ kr kr Erhvervsvirksomheder (10 ansatte og opefter) kr. Erhvervsvirksomheder (1-9 ansatte) kr. Offentlige institutioner og kommuner kr. Faglige organisationer kr. Foreninger kr. Enkeltpersoner 600 kr.

13 Bestyrelse BESTYRELSE Side 1 af 1 Bestyrelsen består af 15 medlemmer og 2 suppleanter, inklusiv formand og næstformand. Valget gælder for en toårig periode. SOLAR CITY DK Som medlem af bestyrelsen er man med til at udstikke foreningens indsatsområder og udvikle projekter. BESTYRELSE/ 2015 BESTYRELSE Bestyrelsen består af 15 medlemmer og 2 suppleanter, inklusiv formand og næstformand. Valget gælder for en toårig periode. Som medlem af bestyrelsen er man med til at udstikke foreningens indsatsområder og udvikle projekter. Medlemmer med interesse for foreningens arbejde opfordres til at opstille som kandidat på den årlige generalforsamling. Det forudsættes, at medlemmerne kan tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab og profil til gavn for foreningens formål og arbejde. Medlemmer med interesse for foreningens arbejde opfordres til at opstille som kandidat på den årlige generalforsamling. Det forudsættes, at medlemmerne kan tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab og profil til gavn for foreningens formål og arbejde. TORBEN ESBENSEN FORMAND Esbensen Rådg. Ing. HENNING SANDBERG NÆSTFORMAND Furesø Kommune JENS WINDELEFF Energistyrelsen JAKOB KLINT Kuben Management STIG MIKKELSEN Mikkelsen Arkitekter KENN FREDERIKSEN Energimidt TORBEN ESBENSEN FORMAND Esbensen Rådg. Ing. HENNING SANDBERG NÆSTFORMAND Furesø Kommune JENS WINDELEFF Energistyrelsen JAKOB KLINT Kuben Management STIG MIKKELSEN Mikkelsen Arkitekter KENN FREDERIKSEN Energimidt ELLEN K. HANSEN Akademisk Arkitektforening ELLEN K. HANSEN Akademisk Arkitektforening SØREN POULSEN SIGNE B KORSNES Teknologisk SØREN Institut POULSEN Københavns SIGNE B KORSNES Teknologisk Institut Ejendomme Københavns Ejendomme YAKOV SAFIR YAKOV RacellSAFIR Racell CHRITIAN JENSEN CHRITIAN Rambøll JENSEN Rambøll TORBEN VIKNER TORBEN VIKNER Galaxy Energy Galaxy Energy PEDER VEJSIG Cenergia PEDER VEJSIG Cenergia MAJA GRUD MINZARI TORSTEN PERSSON Cowi Malmø Stad TORSTEN PERSSON Malmø Stad MAJA GRUD MINZARI Cowi JENS J. BIERRING SUPPLEANT Københavns JENS J. BIERRING Kommune SUPPLEANT Københavns Kommune THOMAS BRÆND- GAARD SUPPLEANT Gaia Solar THOMAS BRÆND- GAARD SUPPLEANT Gaia Solar 8. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSE OG VALG AF SUPPLEANTER Bestyrelsen består af 15 medlemmer plus 2 suppleanter, og halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genopstillede, og som nye kandidater opstillede Maja Grud Minzari, Cowi og Torben Vikner, Galaxy Energy. Bestyrelse inkl. suppleanter kan højst bestå af 17 personer, og 2 af de opstillede kandidater opnåede derfor ikke valg. VALG AF FORMAND Formandsposten er på valg hvert andet år, og som formand genvalgtes Torben Esbensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører. 9. VALG AF REVISOR OG SUPPLEANT Jan Vedde blev genvalgt som revisor. Der blev ikke valgt revisorsuppleant. Referatet er underskrevet af dirigent og referent 13

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere