REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen"

Transkript

1 REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen Generalforsamlingen fandt sted den 28. april 2015 i auditoriet hos Rambøll, København, hvor formand for Solar City Copenhagen Torben Esbensen, bød velkommen. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af årsregnskab med beretning fra bestyrelse og revisorpåtegning 4. Godkendelse af foreningens aktivitetsplan for det kommende år 5. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer: Forslag om nyt navn til foreningen Forslag til nyt kommissorium Forslag til vedtægtsændringer 6. Godkendelse af budget 7. Fastsættelse af kontingent for de enkelte kontingentklasser 8. Valg af medlemmer til bestyrelse, valg af suppleanter 9. Valg af revisor og suppleant 10. Eventuelt 1. VALG AF DIRIGENT Torben Vikner blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. vedtægterne. 2. BESTYRELSENS BERETNING Dette er foreningens 11. ordinære generalforsamling. Beretning af foreningens aktiviteter i 2014 ses på de følgende sider. Solar City Copenhagen, Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401 København K MEDLEMMER Akademisk Arkitektforening Alectia Amager Erhvervsråd ATOPIA B. Schläger light+architecture BlueTop Solarglas Boligforeningen 3B By & Havn Cenergia Energy Consultants Cowi Dansk Solenergi DanSolar DTU Fotonic Egedal Kommune Ekolab Energiforum Danmark Energimidt Energistyrelsen Energitjenesten København Entasis arkitekter Esbensen Rådg. Ingeniører Furesø Kommune Fronius Danmark Gaia Solar Galaxy Energy Gentofte Kommune German Solar Glarmesterlauget I Danmark Henning Larsen Architechts Hvidovre Kommune In_situ arkitekter Kolding Kommune Krydsrum Arkitekter Kuben Management Københavns Ejendomme Københavns Kommune Københavns Miljø- og Energikontor Københavns Solcellelaug Lyngby-Taarbæk Kommune Malmø Stad Mikkelsen Arkitekter Område- og Byfornyelse Kbh. Kom Outsider PAEnergy Phønix Tag Energi PlanEnergi Racell Saphire Rambøll Roskilde Kommune SiCon Skive Kommune Solar Region Skåne Solarplan Teknologisk Institut Valby Lokaludvalg Vedvarende Energi Wissenberg Rådg. Ingeniører Øllgaard Råd. Ingeniører 1 + enkeltmedlemmer

2 ARRANGEMENTER/ SunRise: temadag i Kolding Præsentation af resultaterne i det 4-årige forsknings- og udviklingsprojekt om solcellerelaterede teknologier i Region Syddanmark, samt præsentatione af nye solcellebyggerier i Syddanmark. Afholdt på Syddansk Universitet i samarbejde med Mads Clausen Instituttet/Syddansk Universitet, Den Europæiske Regionalfond og Syddansk Vækstforum. (55 deltagere) Temamøde: At designe med solceller Om de udfordringer man møder, når man skal designe med solceller i nye tagformer, på bygninger i bevaringsværdige byområder, eller energirenovere eksisterende bygninger. Ligeledes når facader med et specielt design skal omsættes i praksis. Afholdt på Dansk Arkitekturcenter, København, i samarbejde med projektet PV Boost. (70 deltagere) Solar City Copenhagen afholder temamøder, konferencer, seminarer og workshops, ofte i samarbejde med projektpartnere, undervisningsinstitutioner eller organisationer. Temamøde: Lys, solceller og facader Kombinationen facader og lys kan skabe nye arkitektoniske udtryk, hvor en bygning kan programmeres til at skifte farve og karakter. Undervisning, forskningsprojekter, byggerier, og hvad fremtidens LED og solcellefacader kan. Temamødet belv afholdt i samarbejde med projektet PV Starlight og Aalborg Universitet, København. (65 deltagere) BIPV workhop Formålet var indhenting af idéer til fokusområder i næste udmøntning af BIPV-særpuljen. Arrangeret for Energistyrelsen i Kulturhuset Islands Brygge. Seminar: Building Green Fagmesse om bæredygtig og energieffektivt byggeri i Forum. Solar City Copenhagen er partner, og afholdt et seminar med foreningens medlemmer som oplægsholdere. Seminaret var for 3. år i træk det mest besøgte seminar på Building Green. (110 deltagere) 2

3 EKSKURSIONER/ Solar City Copenhagen arrangerer faglige studieture/ekskursioner med fokus på solenergi, energioptimeret byggeri og energirenoveringer. Dette både i Danmark og udlandet, og turene udbydes til foreningens medlemmer og netværk. Individuelle studieture/ekskursioner for virksomheder, kommuner, boligselskaber arrangeres også, ligesom besøg af udenlandske delegationer for ministerier, ambassader, og organisationer. Ekskursion i København med bus Turen gik til nybyggeri og eksisterende bygninger, hvor integrerede solcelleløsninger i facader og tag blev gennemgået af arkitekter, bygherrer, solenergileverandører og andre fagpersoner. Ekskursionen fokuserede på den praktiske udførelse: detaljer, løsninger, udfordringer, forløb og økonomi. Vi var oppe på taget flere af stederne. Turen blev afholdt i samarbejde med projekterne BASE og PV-Boost (35 deltagere). Studietur i København for udenlandsk tegnestue Ekskursion til solenergibyggerier og besøg på solcellefabrik tilrettelagt for Beat Kämpfens Tegnestue, Zürich (25 deltagere). 3

4 NY HJEMMESIDE/ Foreningen har fået ny hjemmeside, der færdiggøres i løbet af 2015 med de sidste implementeringer, og en stor mængde materiale. Hjemmesiden vil informere om foreningens aktiviteter og projekter, og omfatte eksempelsamling med danske og udenlandske byggerier. Medlemmerne får mulighed for at promovere sig: hvert medlem får en lightbox/side hvor firma og projekter beskrives. Denne kan løbende opdateres med nye projekter, ligesom nye projekter kan indgå i foreningens nyheder. SKITSEPROJEKTER/ Solar City Copenhagen har siden 2006 haft en skitseprojekteringsordning, hvor bygningsejere kan søge om tilskud til afklaring af hvordan solceller, arkitektur og økonomi hænger sammen. Der er oprettet en ny pulje til 30 skitseprojekter, hvoraf 7 blev gennemført i Som noget nyt er også muligheden et udvidet skitseprojekt i form af en helhedsløsning, hvor man ser på hele ejendommens overordnede energitilstand. Skitseprojektordningen er støttet af Forsk-VE projekterne PV-Active Roofs and Facades og BIPV Quality Cities. Information og ansøgningsskema ses på: 4

5 PROJEKTDELTAGELSE/ Foreningen har været partner i 13 eksterne projekter i 2014, hvoraf to blev afsluttet i løbet af året. De mange projekter har udvidet foreningens samarbejdsflader til en række nye aktører, og medført invitationer til nye samarbejder. Projektdeltagelsen betyder, at foreningens økonomi ser positiv ud de kommende år. ARKITEKTKONKURRENCE/ byen tage Tilvejebringelse af arkitektonisk/økonomisk gode løsninger til bygningsintegration af solceller på eksisterende bygninger gennem teamsamarbejder mellem arkitekter, tagentreprenører og solcelleleverandører. Realisering i København. Støttes af: Københavns Kommunes Byfornyelsespulje, Realdania. Partnere: Kuben Management (projektledelse), Solar City Copenhagen. BASE/ Projektets formål er at udvikle prisbillige og højtydende bygningsintegrerede solcelleløsninger til etageejendomme i bymiljø. Støttes af: Energistyrelsens BIPV-særpulje Partnere: GAIA Solar (projektledelse), Københavns Ejendomme, Kirt-Thomsen, Krydsrum Arkitekter, Enemærke og Petersen, Københavns Kommune, Kuben Management, Solar City Copenhagen. BIPV QULITY CITIES/ Bygningsintegrerede solcelleanlæg i kommunalt- eller boligforeningsejede bygninger i tilslutning til store PV-systemer/investeringsplaner i danske byer og regioner. Kvalitetskontrol, overvågning og opfølgning, der dokumenterer energi-og økonomibesparelser for brugerne. Støttes af: ForskVE Partnere: Gate 21, Cenergia, EnergiMidt, Solar City Copenhagen, Teknologisk Institut, Kuben Management, Aalborg Universitet, Solarplan, FBBB, samt kommunerne Albertslund, Københavns, Hørsholm, Roskilde. IEA SHC TASK 51/ Solar Energy in Urban Planning Internationalt projekt. Integreringen af solenergi i byplanlægning med en arkitektonisk kvalitet, der respekterer kvaliteten af den bymæssige kontekst. Udvikling af strategier, metoder, værktøjer, retningslinjer, og case studies. Støttes af: EUDP Partnere: Solar City Copenhagen (projektledelse), Mikkelsen Arkitekter, Esbensen Rådgivende Ingeniører, PlanEnergi, Akademisk Arkitektforening, Kunstakademiets Arkitektskole Institut for Teknologi. LOW COST ACTIVE HOUSE BIPV/ Demonstration af billige BiPV løsninger i forbindelse med lavenergiklasse 2020, og plusenergi i nybyggeri og renoveringer. Målet er at involvere lejligheder indenfor nybyggeri og renovering i samarbejde med danske byer. Støttes af: ForskVE Partnere: Cenergia (projektledelse), Energimidt, Teknologisk Institut, Kuben Management, Solarplan, FBBB, Gate21, Solar City Copenhagen. 5

6 6 PROJEKTdeltagelse/ PRISBILLIGE SOLCELLETAGE/ Udvikling af prisbilligt og æstetisk velfungerende tag med integrerede solceller til tagudskiftning i boligforeninger. Projektet realiseres i Måløv Park. Støttes af: Energistyrelsens BIPV-særpulje Partnere: Solarplan, Boligforeningen 3B, Dansk Solenergi, Cenergia, ViaUC, FBBB, Teknologisk Institut, Solar City Copenhagen. PV ACTIVE ROOFS AND FACADES/ Udvikling af solcelleløsninger til anvendelse ved tagudskifttning, renoveringer, og nybyggeri i boligforeninger. Støttes af: ForskVE Partnere: Gate 21, Cenergia, Energimidt, Teknologisk Institut, AAUC, Kuben Management, Solar City Copenhagen, Solarplan, FBBB, By og Landskab, Bo-Vest, KAB, FSB, AAB, Lejerbo, Domea, AL2bolig, Ringgården, Brabrand Boligforening. PV GRID/ Formålet er at skabe grundlag for virksomheders investering i solcelleanlæg: barrierer, potentialer, storskala integration af solceller, produkter, services, viden. Støttes af: ForskVE Partnere: Gaia Solar (projektledelse), SEAS NVE, Teknologisk Institut, Danfoss, Nykredit, Deloitte, Smith Innovation, GXN arkitekter, Steelhouse, Zig Zag Solar/ Wallvision, Solar City Copenhagen. PV STARLIGHT/ Projektets formål er at udbygge anvendelsen af solceller i byrummets store facader via bygningsintegrerede solceller med indbyggede lysdioder. Støttes af: Energistyrelsens BIPV-særpulje Partnere: Racell Saphire (projektledelse), MAP Architects, Solar City Copenhagen, Cowi, Facade-Lab GmbH Berlin/Priedemann. PV-ISLAND BORNHOLM/ fase 2+3 Fase 2 Solcelleprojekter på kommunale ejendomme. Fase 3 Solceller i erhvervsområder. Støttet af: ForskVE Partnere: EnergiMidt (projektledelse), Bornholms Regionskommune, Østkraft, PAEnergy, Teknologisk Institut, VE, Bornholms Miljø- og Energi, Solar City Cph. SMART GRID SCHOOL RENOVATION/ Udvikling og realisering af prototyper til arkitektonisk, teknisk og økonomisk optimerede bygningsintegrerede løsninger, inkl. lokale lagringsmuligheder. Støttes af: Energistyrelsens EUDP-program Partnere: Gate 21, Københavns Ejendomme, Cenergia, Kuben Management, Teknologisk Institut, Solar City Copenhagen

7 3. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB MED BERETNING OG REVISORPÅTEGNING Årsregnskabet udviser et overskud på kr. Egenkapitalen er herefter kr. Årsregnskabet for 2014 blev godkendt. ÅRSREGNSKAB/ 2014 INDTÆGTER 2014 Projektdeltagelse Medlemskontingenter Medlemsarrangementer, studieture, temamøder Honorar som oplægsholder og rundvisninger Forlag og bogsalg Publikation Renteindtægter 10 Indtægter ialt: kr. UDGIFTER 2014 Husleje, varme, fællesudgifter, rengøring, el Drift: telefon, internet, kontorartikler, rengøring Forsikringer: arbejdsskade og erhvervsforsikring Sekretariatsleder: omkostninger inkl. lønadminstration Ekstern hjælp: konsulenter, studentermedhjælpere Transportudgifter sekretariat Renteudgifter og gebyrer Generalforsamling Bestyrelsesmøder og øvrige møder 920 Hjemmeside: domæner, hosting/drift Software, opgradering, konsulentbistand IT-drift Internationalt arbejde 0 Kurser/studieture: efteruddannelse sekretariat 0 Hjemmeside redesign Diverse 880 Udgifter ialt: kr. Egenkapital pr Resultat 2014 Egenkapital pr kr kr kr. 7

8 4. GODKENDELSE AF FORENINGENS AKTIVITETSPLAN temamøder Seminar på Building Green Studietur til udlandet Generalforsamling og 2-3 bestyrelsesmøder Seminarer i projektet Solar Energy in Urban Planning i kommuner Formidlingsaktiviteter i projekter, foreningen indgår som partner i. PROJEKTDELTAGELSE Der henvises til listen over igangværende projekter. Listen vil blive udvidet med nye projekter, der starter op i REDESIGN HJEMMESIDE Hjemmeside færdiggøres med de sidste implementeringer og nyhedsbrev igangsættes. SUPPLERENDE FORSLAG FRA DELTAGERNE Der blev foreslået, at skolerne inddrages mere og undervisere inviteres til at holde oplæg. Opfordring om mere synlighed. Der blev nævnt mulighed for nye initiativer som eksempelvis undervisning. Sekretariatet gjorde opmærksom på, at der pt. ikke er tid til mere end de igangværende aktiviteter og projekter, buen er allerede spændt hårdt. Hvis nye ressourcekrævende aktiviteter skal igangsættes, må forslagsstillerne bidrage med at skaffe økonomi til yderligere ressourcer i sekretariatet. 5. BEHANDLING AF RETTIDIGT INDKOMNE FORSLAG, HERUNDER FORSLAG TIL VEDTÆGTS- ÆNDRINGER Foreningen blev landsdækkende i 2014, og som konsekvens heraf er stillet forslag om nyt navn og kommissorium, samt ændringer af vedtægterne. Nyt navn til foreningen Flere navne blev foreslået og efter stor diskussion blev foreningens nye navn vedtaget som Solar City Denmark. Nyt kommissorium Forslag til nyt kommissorium blev fremlagt, og forslaget blev vedtaget uden ændringer. Det nye kommissorium kan ses på næste side. Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt. Ændringerne er konsekvensrettelser i forhold til nyt navn og kommisorium. Forslagene blev vedtaget, og de nye vedtægter kan ses efterfølgende i det fulde omfang. Aktivitetsplan 2015 blev godkendt. 8

9 KOMMISSORIUM/ Solar City Denmark Foreningens målsætning og vision Solar City Denmark arbejder som forening for, at Danmark får en rolle på internationalt niveau indenfor udvikling af solenergiprojekter med høj arkitektonisk kvalitet. Foreningens overordnede mål er at bidrage til en bæredygtig og CO2-neutral energiforsyning. Det opnås ved At fremme etablering og udvikling af solcelle- og solvarmeanlæg At fremme integrerede solenergiløsninger af høj arkitektonisk og teknisk kvalitet At fremme solenergi i energiplanlægning og fysisk planlægning At fremme samarbejder nationalt og internationalt At bidrage til øget faglig kompetence på området gennem information og videndeling, At medvirke til øget undervisnings- og forskningsindsatser om solenergi Målet skal nås gennem samarbejde med alle aktører, der vil være med til at underbygge en sådan udvikling: offentlige institutioner og kommuner, arkitekter og rådgivere, private virksomheder, solenergiproducenter, boligorganisationer, investorer og banker, forsyningsselskaber, forskningsinstitutioner og arkitektskoler, organisationer, foreninger, bygningsejere, m.fl. Strategi og handlingsplan Bestyrelsen udvikler løbende strategier og handlingsplan for at kunne efterleve foreningens vision og mål. Handlingsplanen konkretiserer foreningens aktiviteter, og udformes med budget til godkendelse på den årlige generalforsamling. Planen skal indeholde elementer som: samarbejder og aktiviteter, kommende indsatsområder, tilvejebringelse af medlemmer, fastsættelse af medlemskontingent, drift af sekretariat, information af medlemmerne, faglige arrangementer, mm. Organisering og medlemmer Alle kan blive medlem af foreningen indenfor følgende kategorier: private virksomheder kommuner og offentlige virksomheder faglige organisationer foreninger enkeltpersoner Som medlem af foreningen er man med i et netværk af aktører indenfor solenergiområdet, og opnår særlige medlemsfordele. Økonomi og drift Foreningens aktiviteter og sekretariat finansieres af indtægter fra medlemskontingenter, arrangementer og projektdeltagelse. Foreningen fungerer på non-profit basis. Der er ansat en sekretariatsleder som er ansvarlig for foreningens daglige arbejde. Baggrundshistorie Foreningen blev etableret 2004 som et samarbejde mellem Københavns Kommune, Energistyrelsen, Københavns Energi, Valby Lokalråd og en række private firmaer. Foreningens navn var Solar City Copenhagen, og omfattede geografisk København og Øresundsregionen. I 2014 blev foreningen landsdækkende. Foreningens navn er ændret til Solar City Denmark, hvorefter kommissorium og vedtægterne er revideret. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april

10 VEDTÆGTER/ Solar City Denmark 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Solar City Denmark. Foreningens hjemsted er København. 2 FORENINGENS FORMÅL Foreningens overordnede mål er at bidrage til en mere bæredygtig og CO2-neutral energiforsyning. Det er foreningens hovedformål at arbejde for, at Danmark får en rolle på internationalt niveau inden for udvikling af solenergiprojekter med høj arkitektonisk kvalitet. Dette skal ske gennem: At fremme etablering og udvikling af solcellenlæg og solvarmeanlæg At fremme integrerede solenergiløsninger af høj arkitektonisk og teknisk kvalitet At fremme solenergi i energiplanlægning og fysisk planlægning At fremme samarbejder nationalt og internationalt At bidrage til øget faglig kompetence på området gennem information og vidensdeling At medvirke til øget undervisnings- og forskningsindsatser om solenergi 3 MEDLEMSKAB Som medlemmer af foreningen kan alle, herunder juridiske personer, der ønsker at støtte foreningens formål optages. 10 Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmerne opdeles efter følgende kontingentklasser: 1. Erhvervsvirksomheder 2. Offentlige institutioner 3. Professionelle og faglige organisationer, og foreninger 4. Andre organisationer og foreninger 5. Personer Stk. 3 Kontingent for hver enkeltmedlemskategori vedtages af generalforsamlingen. Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter i tvivlstilfælde nye medlemmers kontingentklasse. Stk. 5 Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders varsel. Medlemmer har ved foreningens ophør eller ved udtræden af foreningen ingen krav på andel af foreningens formue. 4 GENERALFORSAMLINGEN Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle foreningens medlemmer har adgang. Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned, med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse af årsregnskab med beretning fra bestyrelse og revisorpåtegning. 4. Godkendelse af foreningens aktivitetsplan for det kommende år. 5. Behandling af rettidigt indkomne forslag 6. Godkendelse af budget. 7. Fastsættelse af kontingent for de enkelte kontingentklasser. 8. Valg af formand eller næstformand. 9. Valg af medlemmer til bestyrelse, valg af suppleanter. 10. Valg af revisor og suppleant. 11. Eventuelt. Stk. 3 Forslag til behandling under generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt af medlemmerne. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 20 kalender dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4 Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling med varsel på mindst 4 uger. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem og skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. Bestyrelsens regnskab med tilhørende revisionspåtegning, og en redegørelse for de forslag og emner som skal behandles på generalforsamlingen, fremsendes senest 1 uge før dennes afholdelse til medlemmerne. Stk. 5 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, uanset kontingentklasse. Stk. 6 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Afstemningen skal såfremt mindst tre medlemmer kræver det, afholdes skriftligt. Der kan stemmes ved skriftlig udstedelse af fuldmagt til et andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan kun medbringe en fuldmagt.

11 Stk. 7 Der føres referat under generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og referenten. Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af formanden for bestyrelsen, hvis formanden, et flertal i bestyrelsen, foreningens revisor, eller mere end 25 % af foreningens medlemmer begærer dette. Indkaldelse skal ske skriftligt og i øvrigt som ved ordinær generalforsamling. 5 BESTYRELSEN FOR SOLAR CITY DENMARK Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-15 medlemmer, inkl. formand og næstformand. Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer ved almindelig stemmeflerhed. Formand, næstformand og bestyrelsens medlemmer forudsættes at kunne tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab og profil til gavn for foreningens formål. Stk. 3 Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning skal bestyrelsen træde sammen for at konstituere sig med valg af sekretær og kasserer. Stk. 4 Valgperioden er 2 år, idet halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges henholdsvis i lige og ulige år. Formanden vælges i ulige år og næstformanden vælges lige år. Stk. 5 Bestyrelsen arbejder på baggrund af et kommissorium, der vedtages af generalforsamlingen. Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder en aktivitetsplan, der sikre en gennemførsel af det af generalforsamlingen vedtagne kommissorium, og opfyldelse af foreningens formål. Stk. 7 Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 50% af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, eller i dennes fravær, næstformandens. Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved suppleant. Stk. 8 Formanden skal indkalde til mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Herudover indkalder formanden til bestyrelsesmøder, når denne skønner det nødvendigt. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages skriftligt varsel ved angivelse af dagsorden. Formanden skal desuden indkalde bestyrelsen efter begæring fra revisor eller to øvrige medlemmer af bestyrelsen. Stk. 9 Formanden skal foranledige, at der føres referat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Stk. 10 Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden. Til at forestå foreningens daglige drift kan bestyrelsen etablere et sekretariat. 6 REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Til at forestå revision af foreningens regnskaber vælger generalforsamlingen en revisor samt en suppleant. Stk. 3 Foreningen kan stifte gæld i pengeinstitut til finansiering af den daglige drift. 7 TEGNINGSBESTEMMELSE OG HÆFTELSE Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens påhvilende forpligtigelser. 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING Foreningens vedtægter kan alene ændres ved vedtagelse på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige af foreningens medlemmer. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage senere, indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Stk. 3 Ved beslutning om opløsning fordeles foreningens eventuelle formue til institutioner eller lignende, der arbejder på at fremme en bæredygtig energipolitik. Vedtaget på generalforsamling

12 12 6. GODKENDELSE AF BUDGET Foreningens egenkapital bør have en størrelse, så foreningen kan svare sine forpligtigelser i en omlægning eller ophørssituation. Egenkapitalen bør minimum være kr. til løn- og feriepengeforpligtigelse, pension. Herudover kommer husleje mv. Foreningen vil fremadretet oparbejde en egenkapital i denne størrelsesorden, og budgetterer med en ekstra indsats i år. Man forventer en øget egenkapital vil medvirke til, at renteudgifterne på foreningens kassekredit kan reduceres. Bogføring er hidtil varetaget af sekretariatet, men har nået et omfang, hvor det er nødvendigt at lægge det ud til en revisor. Der er oprettet en ny post i budgettet til dette. Redesign af hjemmeside færdiggøres i 2015, hvor de sidste funktioner implementeres, og der vil være omkostninger til dette. Der er afsat midler til flytning, da Arkitekternes Hus skal fraflyttes i Nyt lejemål er ikke afklaret, og beløbet er derfor et skøn. Budgettet for 2015 blev vedtaget. 7. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT TIL DE ENKELTE KONTINGENTKLASSER Det blev besluttet at kontingentsatserne fortsætter uændret (se takster til højre). BUDGET/ 2015 INDTÆGTER 2015 Projektdeltagelse Medlemskontingenter Medlemsarrangementer, studieture Honorar som oplægsholder, rundvisninger, etc Salg af bøger/forlag Renteindtægter 0 Indtægter ialt: kr. UDGIFTER 2015 Sekretariat: husleje, varme, fællesudgifter, el, rengøring Telefon, internet, kontorartikler, rengøring Forsikringer: arbejdsskade, erhvervsforsikring Sekretariatsledelse inkl. omkostninger, lønadm Ekstern: konsulenter, studentermedhjælpere Transportudgifter sekretariat Renteudgifter og gebyrer Generalforsamling Bestyrelsesmøder og øvrige møder Hjemmeside: domæner, hosting/drift Software, opgradering Internationalt arbejde Kurser/studieture: efteruddannelse sekretariat Hjemmeside redesign Flytning og evtentuel møblering Diverse Bogføring og revisor Udgifter Ialt: kr Resultat 2015 Budgetteret egenkapital pr KONTINGENTER/ kr kr Erhvervsvirksomheder (10 ansatte og opefter) kr. Erhvervsvirksomheder (1-9 ansatte) kr. Offentlige institutioner og kommuner kr. Faglige organisationer kr. Foreninger kr. Enkeltpersoner 600 kr.

13 Bestyrelse BESTYRELSE Side 1 af 1 Bestyrelsen består af 15 medlemmer og 2 suppleanter, inklusiv formand og næstformand. Valget gælder for en toårig periode. SOLAR CITY DK Som medlem af bestyrelsen er man med til at udstikke foreningens indsatsområder og udvikle projekter. BESTYRELSE/ 2015 BESTYRELSE Bestyrelsen består af 15 medlemmer og 2 suppleanter, inklusiv formand og næstformand. Valget gælder for en toårig periode. Som medlem af bestyrelsen er man med til at udstikke foreningens indsatsområder og udvikle projekter. Medlemmer med interesse for foreningens arbejde opfordres til at opstille som kandidat på den årlige generalforsamling. Det forudsættes, at medlemmerne kan tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab og profil til gavn for foreningens formål og arbejde. Medlemmer med interesse for foreningens arbejde opfordres til at opstille som kandidat på den årlige generalforsamling. Det forudsættes, at medlemmerne kan tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab og profil til gavn for foreningens formål og arbejde. TORBEN ESBENSEN FORMAND Esbensen Rådg. Ing. HENNING SANDBERG NÆSTFORMAND Furesø Kommune JENS WINDELEFF Energistyrelsen JAKOB KLINT Kuben Management STIG MIKKELSEN Mikkelsen Arkitekter KENN FREDERIKSEN Energimidt TORBEN ESBENSEN FORMAND Esbensen Rådg. Ing. HENNING SANDBERG NÆSTFORMAND Furesø Kommune JENS WINDELEFF Energistyrelsen JAKOB KLINT Kuben Management STIG MIKKELSEN Mikkelsen Arkitekter KENN FREDERIKSEN Energimidt ELLEN K. HANSEN Akademisk Arkitektforening ELLEN K. HANSEN Akademisk Arkitektforening SØREN POULSEN SIGNE B KORSNES Teknologisk SØREN Institut POULSEN Københavns SIGNE B KORSNES Teknologisk Institut Ejendomme Københavns Ejendomme YAKOV SAFIR YAKOV RacellSAFIR Racell CHRITIAN JENSEN CHRITIAN Rambøll JENSEN Rambøll TORBEN VIKNER TORBEN VIKNER Galaxy Energy Galaxy Energy PEDER VEJSIG Cenergia PEDER VEJSIG Cenergia MAJA GRUD MINZARI TORSTEN PERSSON Cowi Malmø Stad TORSTEN PERSSON Malmø Stad MAJA GRUD MINZARI Cowi JENS J. BIERRING SUPPLEANT Københavns JENS J. BIERRING Kommune SUPPLEANT Københavns Kommune THOMAS BRÆND- GAARD SUPPLEANT Gaia Solar THOMAS BRÆND- GAARD SUPPLEANT Gaia Solar 8. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSE OG VALG AF SUPPLEANTER Bestyrelsen består af 15 medlemmer plus 2 suppleanter, og halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genopstillede, og som nye kandidater opstillede Maja Grud Minzari, Cowi og Torben Vikner, Galaxy Energy. Bestyrelse inkl. suppleanter kan højst bestå af 17 personer, og 2 af de opstillede kandidater opnåede derfor ikke valg. VALG AF FORMAND Formandsposten er på valg hvert andet år, og som formand genvalgtes Torben Esbensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører. 9. VALG AF REVISOR OG SUPPLEANT Jan Vedde blev genvalgt som revisor. Der blev ikke valgt revisorsuppleant. Referatet er underskrevet af dirigent og referent 13

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER

CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER CRUISE COPENHAGEN NETWORK VEDTÆGTER Vedtaget på Foreningens Ekstraordinære Generalforsamling den 10. november 2017. 1 Navn og formål 1.01 Foreningens navn er Cruise Copenhagen Network. 1.02 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM)

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) 1. NAVN Foreningens navn er Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM). 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er Rudersdal

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi Stiftelsesdokument Mellem de gode borgere Birgitte Bonnerup, OPU, Zanne Lorenzen, Proces ApS og Steen Visholm, MPO, er

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for Brandteknisk Selskab

Vedtægter for Brandteknisk Selskab Vedtægter for Brandteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Brandteknisk Selskab. Stk. 2. Brandteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

friluftsinteresserede, samt at synliggøre Nordvest jylland som et attraktivt friluftsområde.

friluftsinteresserede, samt at synliggøre Nordvest jylland som et attraktivt friluftsområde. Lemvig d.9/1 2012 Referat fra Stiftende generalforsamling i DANSK FRILUFTSFESTIVAL ANNO 2013, der afholdtes d.2.januar 2012 hos Anne Marie Nielsen, Sdr. Dalgårdsvej 7, Lemvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent/stemmetæller

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere