REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen"

Transkript

1 REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen Generalforsamlingen fandt sted den 28. april 2015 i auditoriet hos Rambøll, København, hvor formand for Solar City Copenhagen Torben Esbensen, bød velkommen. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af årsregnskab med beretning fra bestyrelse og revisorpåtegning 4. Godkendelse af foreningens aktivitetsplan for det kommende år 5. Behandling af rettidigt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer: Forslag om nyt navn til foreningen Forslag til nyt kommissorium Forslag til vedtægtsændringer 6. Godkendelse af budget 7. Fastsættelse af kontingent for de enkelte kontingentklasser 8. Valg af medlemmer til bestyrelse, valg af suppleanter 9. Valg af revisor og suppleant 10. Eventuelt 1. VALG AF DIRIGENT Torben Vikner blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. vedtægterne. 2. BESTYRELSENS BERETNING Dette er foreningens 11. ordinære generalforsamling. Beretning af foreningens aktiviteter i 2014 ses på de følgende sider. Solar City Copenhagen, Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401 København K MEDLEMMER Akademisk Arkitektforening Alectia Amager Erhvervsråd ATOPIA B. Schläger light+architecture BlueTop Solarglas Boligforeningen 3B By & Havn Cenergia Energy Consultants Cowi Dansk Solenergi DanSolar DTU Fotonic Egedal Kommune Ekolab Energiforum Danmark Energimidt Energistyrelsen Energitjenesten København Entasis arkitekter Esbensen Rådg. Ingeniører Furesø Kommune Fronius Danmark Gaia Solar Galaxy Energy Gentofte Kommune German Solar Glarmesterlauget I Danmark Henning Larsen Architechts Hvidovre Kommune In_situ arkitekter Kolding Kommune Krydsrum Arkitekter Kuben Management Københavns Ejendomme Københavns Kommune Københavns Miljø- og Energikontor Københavns Solcellelaug Lyngby-Taarbæk Kommune Malmø Stad Mikkelsen Arkitekter Område- og Byfornyelse Kbh. Kom Outsider PAEnergy Phønix Tag Energi PlanEnergi Racell Saphire Rambøll Roskilde Kommune SiCon Skive Kommune Solar Region Skåne Solarplan Teknologisk Institut Valby Lokaludvalg Vedvarende Energi Wissenberg Rådg. Ingeniører Øllgaard Råd. Ingeniører 1 + enkeltmedlemmer

2 ARRANGEMENTER/ SunRise: temadag i Kolding Præsentation af resultaterne i det 4-årige forsknings- og udviklingsprojekt om solcellerelaterede teknologier i Region Syddanmark, samt præsentatione af nye solcellebyggerier i Syddanmark. Afholdt på Syddansk Universitet i samarbejde med Mads Clausen Instituttet/Syddansk Universitet, Den Europæiske Regionalfond og Syddansk Vækstforum. (55 deltagere) Temamøde: At designe med solceller Om de udfordringer man møder, når man skal designe med solceller i nye tagformer, på bygninger i bevaringsværdige byområder, eller energirenovere eksisterende bygninger. Ligeledes når facader med et specielt design skal omsættes i praksis. Afholdt på Dansk Arkitekturcenter, København, i samarbejde med projektet PV Boost. (70 deltagere) Solar City Copenhagen afholder temamøder, konferencer, seminarer og workshops, ofte i samarbejde med projektpartnere, undervisningsinstitutioner eller organisationer. Temamøde: Lys, solceller og facader Kombinationen facader og lys kan skabe nye arkitektoniske udtryk, hvor en bygning kan programmeres til at skifte farve og karakter. Undervisning, forskningsprojekter, byggerier, og hvad fremtidens LED og solcellefacader kan. Temamødet belv afholdt i samarbejde med projektet PV Starlight og Aalborg Universitet, København. (65 deltagere) BIPV workhop Formålet var indhenting af idéer til fokusområder i næste udmøntning af BIPV-særpuljen. Arrangeret for Energistyrelsen i Kulturhuset Islands Brygge. Seminar: Building Green Fagmesse om bæredygtig og energieffektivt byggeri i Forum. Solar City Copenhagen er partner, og afholdt et seminar med foreningens medlemmer som oplægsholdere. Seminaret var for 3. år i træk det mest besøgte seminar på Building Green. (110 deltagere) 2

3 EKSKURSIONER/ Solar City Copenhagen arrangerer faglige studieture/ekskursioner med fokus på solenergi, energioptimeret byggeri og energirenoveringer. Dette både i Danmark og udlandet, og turene udbydes til foreningens medlemmer og netværk. Individuelle studieture/ekskursioner for virksomheder, kommuner, boligselskaber arrangeres også, ligesom besøg af udenlandske delegationer for ministerier, ambassader, og organisationer. Ekskursion i København med bus Turen gik til nybyggeri og eksisterende bygninger, hvor integrerede solcelleløsninger i facader og tag blev gennemgået af arkitekter, bygherrer, solenergileverandører og andre fagpersoner. Ekskursionen fokuserede på den praktiske udførelse: detaljer, løsninger, udfordringer, forløb og økonomi. Vi var oppe på taget flere af stederne. Turen blev afholdt i samarbejde med projekterne BASE og PV-Boost (35 deltagere). Studietur i København for udenlandsk tegnestue Ekskursion til solenergibyggerier og besøg på solcellefabrik tilrettelagt for Beat Kämpfens Tegnestue, Zürich (25 deltagere). 3

4 NY HJEMMESIDE/ Foreningen har fået ny hjemmeside, der færdiggøres i løbet af 2015 med de sidste implementeringer, og en stor mængde materiale. Hjemmesiden vil informere om foreningens aktiviteter og projekter, og omfatte eksempelsamling med danske og udenlandske byggerier. Medlemmerne får mulighed for at promovere sig: hvert medlem får en lightbox/side hvor firma og projekter beskrives. Denne kan løbende opdateres med nye projekter, ligesom nye projekter kan indgå i foreningens nyheder. SKITSEPROJEKTER/ Solar City Copenhagen har siden 2006 haft en skitseprojekteringsordning, hvor bygningsejere kan søge om tilskud til afklaring af hvordan solceller, arkitektur og økonomi hænger sammen. Der er oprettet en ny pulje til 30 skitseprojekter, hvoraf 7 blev gennemført i Som noget nyt er også muligheden et udvidet skitseprojekt i form af en helhedsløsning, hvor man ser på hele ejendommens overordnede energitilstand. Skitseprojektordningen er støttet af Forsk-VE projekterne PV-Active Roofs and Facades og BIPV Quality Cities. Information og ansøgningsskema ses på: 4

5 PROJEKTDELTAGELSE/ Foreningen har været partner i 13 eksterne projekter i 2014, hvoraf to blev afsluttet i løbet af året. De mange projekter har udvidet foreningens samarbejdsflader til en række nye aktører, og medført invitationer til nye samarbejder. Projektdeltagelsen betyder, at foreningens økonomi ser positiv ud de kommende år. ARKITEKTKONKURRENCE/ byen tage Tilvejebringelse af arkitektonisk/økonomisk gode løsninger til bygningsintegration af solceller på eksisterende bygninger gennem teamsamarbejder mellem arkitekter, tagentreprenører og solcelleleverandører. Realisering i København. Støttes af: Københavns Kommunes Byfornyelsespulje, Realdania. Partnere: Kuben Management (projektledelse), Solar City Copenhagen. BASE/ Projektets formål er at udvikle prisbillige og højtydende bygningsintegrerede solcelleløsninger til etageejendomme i bymiljø. Støttes af: Energistyrelsens BIPV-særpulje Partnere: GAIA Solar (projektledelse), Københavns Ejendomme, Kirt-Thomsen, Krydsrum Arkitekter, Enemærke og Petersen, Københavns Kommune, Kuben Management, Solar City Copenhagen. BIPV QULITY CITIES/ Bygningsintegrerede solcelleanlæg i kommunalt- eller boligforeningsejede bygninger i tilslutning til store PV-systemer/investeringsplaner i danske byer og regioner. Kvalitetskontrol, overvågning og opfølgning, der dokumenterer energi-og økonomibesparelser for brugerne. Støttes af: ForskVE Partnere: Gate 21, Cenergia, EnergiMidt, Solar City Copenhagen, Teknologisk Institut, Kuben Management, Aalborg Universitet, Solarplan, FBBB, samt kommunerne Albertslund, Københavns, Hørsholm, Roskilde. IEA SHC TASK 51/ Solar Energy in Urban Planning Internationalt projekt. Integreringen af solenergi i byplanlægning med en arkitektonisk kvalitet, der respekterer kvaliteten af den bymæssige kontekst. Udvikling af strategier, metoder, værktøjer, retningslinjer, og case studies. Støttes af: EUDP Partnere: Solar City Copenhagen (projektledelse), Mikkelsen Arkitekter, Esbensen Rådgivende Ingeniører, PlanEnergi, Akademisk Arkitektforening, Kunstakademiets Arkitektskole Institut for Teknologi. LOW COST ACTIVE HOUSE BIPV/ Demonstration af billige BiPV løsninger i forbindelse med lavenergiklasse 2020, og plusenergi i nybyggeri og renoveringer. Målet er at involvere lejligheder indenfor nybyggeri og renovering i samarbejde med danske byer. Støttes af: ForskVE Partnere: Cenergia (projektledelse), Energimidt, Teknologisk Institut, Kuben Management, Solarplan, FBBB, Gate21, Solar City Copenhagen. 5

6 6 PROJEKTdeltagelse/ PRISBILLIGE SOLCELLETAGE/ Udvikling af prisbilligt og æstetisk velfungerende tag med integrerede solceller til tagudskiftning i boligforeninger. Projektet realiseres i Måløv Park. Støttes af: Energistyrelsens BIPV-særpulje Partnere: Solarplan, Boligforeningen 3B, Dansk Solenergi, Cenergia, ViaUC, FBBB, Teknologisk Institut, Solar City Copenhagen. PV ACTIVE ROOFS AND FACADES/ Udvikling af solcelleløsninger til anvendelse ved tagudskifttning, renoveringer, og nybyggeri i boligforeninger. Støttes af: ForskVE Partnere: Gate 21, Cenergia, Energimidt, Teknologisk Institut, AAUC, Kuben Management, Solar City Copenhagen, Solarplan, FBBB, By og Landskab, Bo-Vest, KAB, FSB, AAB, Lejerbo, Domea, AL2bolig, Ringgården, Brabrand Boligforening. PV GRID/ Formålet er at skabe grundlag for virksomheders investering i solcelleanlæg: barrierer, potentialer, storskala integration af solceller, produkter, services, viden. Støttes af: ForskVE Partnere: Gaia Solar (projektledelse), SEAS NVE, Teknologisk Institut, Danfoss, Nykredit, Deloitte, Smith Innovation, GXN arkitekter, Steelhouse, Zig Zag Solar/ Wallvision, Solar City Copenhagen. PV STARLIGHT/ Projektets formål er at udbygge anvendelsen af solceller i byrummets store facader via bygningsintegrerede solceller med indbyggede lysdioder. Støttes af: Energistyrelsens BIPV-særpulje Partnere: Racell Saphire (projektledelse), MAP Architects, Solar City Copenhagen, Cowi, Facade-Lab GmbH Berlin/Priedemann. PV-ISLAND BORNHOLM/ fase 2+3 Fase 2 Solcelleprojekter på kommunale ejendomme. Fase 3 Solceller i erhvervsområder. Støttet af: ForskVE Partnere: EnergiMidt (projektledelse), Bornholms Regionskommune, Østkraft, PAEnergy, Teknologisk Institut, VE, Bornholms Miljø- og Energi, Solar City Cph. SMART GRID SCHOOL RENOVATION/ Udvikling og realisering af prototyper til arkitektonisk, teknisk og økonomisk optimerede bygningsintegrerede løsninger, inkl. lokale lagringsmuligheder. Støttes af: Energistyrelsens EUDP-program Partnere: Gate 21, Københavns Ejendomme, Cenergia, Kuben Management, Teknologisk Institut, Solar City Copenhagen

7 3. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB MED BERETNING OG REVISORPÅTEGNING Årsregnskabet udviser et overskud på kr. Egenkapitalen er herefter kr. Årsregnskabet for 2014 blev godkendt. ÅRSREGNSKAB/ 2014 INDTÆGTER 2014 Projektdeltagelse Medlemskontingenter Medlemsarrangementer, studieture, temamøder Honorar som oplægsholder og rundvisninger Forlag og bogsalg Publikation Renteindtægter 10 Indtægter ialt: kr. UDGIFTER 2014 Husleje, varme, fællesudgifter, rengøring, el Drift: telefon, internet, kontorartikler, rengøring Forsikringer: arbejdsskade og erhvervsforsikring Sekretariatsleder: omkostninger inkl. lønadminstration Ekstern hjælp: konsulenter, studentermedhjælpere Transportudgifter sekretariat Renteudgifter og gebyrer Generalforsamling Bestyrelsesmøder og øvrige møder 920 Hjemmeside: domæner, hosting/drift Software, opgradering, konsulentbistand IT-drift Internationalt arbejde 0 Kurser/studieture: efteruddannelse sekretariat 0 Hjemmeside redesign Diverse 880 Udgifter ialt: kr. Egenkapital pr Resultat 2014 Egenkapital pr kr kr kr. 7

8 4. GODKENDELSE AF FORENINGENS AKTIVITETSPLAN temamøder Seminar på Building Green Studietur til udlandet Generalforsamling og 2-3 bestyrelsesmøder Seminarer i projektet Solar Energy in Urban Planning i kommuner Formidlingsaktiviteter i projekter, foreningen indgår som partner i. PROJEKTDELTAGELSE Der henvises til listen over igangværende projekter. Listen vil blive udvidet med nye projekter, der starter op i REDESIGN HJEMMESIDE Hjemmeside færdiggøres med de sidste implementeringer og nyhedsbrev igangsættes. SUPPLERENDE FORSLAG FRA DELTAGERNE Der blev foreslået, at skolerne inddrages mere og undervisere inviteres til at holde oplæg. Opfordring om mere synlighed. Der blev nævnt mulighed for nye initiativer som eksempelvis undervisning. Sekretariatet gjorde opmærksom på, at der pt. ikke er tid til mere end de igangværende aktiviteter og projekter, buen er allerede spændt hårdt. Hvis nye ressourcekrævende aktiviteter skal igangsættes, må forslagsstillerne bidrage med at skaffe økonomi til yderligere ressourcer i sekretariatet. 5. BEHANDLING AF RETTIDIGT INDKOMNE FORSLAG, HERUNDER FORSLAG TIL VEDTÆGTS- ÆNDRINGER Foreningen blev landsdækkende i 2014, og som konsekvens heraf er stillet forslag om nyt navn og kommissorium, samt ændringer af vedtægterne. Nyt navn til foreningen Flere navne blev foreslået og efter stor diskussion blev foreningens nye navn vedtaget som Solar City Denmark. Nyt kommissorium Forslag til nyt kommissorium blev fremlagt, og forslaget blev vedtaget uden ændringer. Det nye kommissorium kan ses på næste side. Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt. Ændringerne er konsekvensrettelser i forhold til nyt navn og kommisorium. Forslagene blev vedtaget, og de nye vedtægter kan ses efterfølgende i det fulde omfang. Aktivitetsplan 2015 blev godkendt. 8

9 KOMMISSORIUM/ Solar City Denmark Foreningens målsætning og vision Solar City Denmark arbejder som forening for, at Danmark får en rolle på internationalt niveau indenfor udvikling af solenergiprojekter med høj arkitektonisk kvalitet. Foreningens overordnede mål er at bidrage til en bæredygtig og CO2-neutral energiforsyning. Det opnås ved At fremme etablering og udvikling af solcelle- og solvarmeanlæg At fremme integrerede solenergiløsninger af høj arkitektonisk og teknisk kvalitet At fremme solenergi i energiplanlægning og fysisk planlægning At fremme samarbejder nationalt og internationalt At bidrage til øget faglig kompetence på området gennem information og videndeling, At medvirke til øget undervisnings- og forskningsindsatser om solenergi Målet skal nås gennem samarbejde med alle aktører, der vil være med til at underbygge en sådan udvikling: offentlige institutioner og kommuner, arkitekter og rådgivere, private virksomheder, solenergiproducenter, boligorganisationer, investorer og banker, forsyningsselskaber, forskningsinstitutioner og arkitektskoler, organisationer, foreninger, bygningsejere, m.fl. Strategi og handlingsplan Bestyrelsen udvikler løbende strategier og handlingsplan for at kunne efterleve foreningens vision og mål. Handlingsplanen konkretiserer foreningens aktiviteter, og udformes med budget til godkendelse på den årlige generalforsamling. Planen skal indeholde elementer som: samarbejder og aktiviteter, kommende indsatsområder, tilvejebringelse af medlemmer, fastsættelse af medlemskontingent, drift af sekretariat, information af medlemmerne, faglige arrangementer, mm. Organisering og medlemmer Alle kan blive medlem af foreningen indenfor følgende kategorier: private virksomheder kommuner og offentlige virksomheder faglige organisationer foreninger enkeltpersoner Som medlem af foreningen er man med i et netværk af aktører indenfor solenergiområdet, og opnår særlige medlemsfordele. Økonomi og drift Foreningens aktiviteter og sekretariat finansieres af indtægter fra medlemskontingenter, arrangementer og projektdeltagelse. Foreningen fungerer på non-profit basis. Der er ansat en sekretariatsleder som er ansvarlig for foreningens daglige arbejde. Baggrundshistorie Foreningen blev etableret 2004 som et samarbejde mellem Københavns Kommune, Energistyrelsen, Københavns Energi, Valby Lokalråd og en række private firmaer. Foreningens navn var Solar City Copenhagen, og omfattede geografisk København og Øresundsregionen. I 2014 blev foreningen landsdækkende. Foreningens navn er ændret til Solar City Denmark, hvorefter kommissorium og vedtægterne er revideret. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april

10 VEDTÆGTER/ Solar City Denmark 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Solar City Denmark. Foreningens hjemsted er København. 2 FORENINGENS FORMÅL Foreningens overordnede mål er at bidrage til en mere bæredygtig og CO2-neutral energiforsyning. Det er foreningens hovedformål at arbejde for, at Danmark får en rolle på internationalt niveau inden for udvikling af solenergiprojekter med høj arkitektonisk kvalitet. Dette skal ske gennem: At fremme etablering og udvikling af solcellenlæg og solvarmeanlæg At fremme integrerede solenergiløsninger af høj arkitektonisk og teknisk kvalitet At fremme solenergi i energiplanlægning og fysisk planlægning At fremme samarbejder nationalt og internationalt At bidrage til øget faglig kompetence på området gennem information og vidensdeling At medvirke til øget undervisnings- og forskningsindsatser om solenergi 3 MEDLEMSKAB Som medlemmer af foreningen kan alle, herunder juridiske personer, der ønsker at støtte foreningens formål optages. 10 Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmerne opdeles efter følgende kontingentklasser: 1. Erhvervsvirksomheder 2. Offentlige institutioner 3. Professionelle og faglige organisationer, og foreninger 4. Andre organisationer og foreninger 5. Personer Stk. 3 Kontingent for hver enkeltmedlemskategori vedtages af generalforsamlingen. Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter i tvivlstilfælde nye medlemmers kontingentklasse. Stk. 5 Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders varsel. Medlemmer har ved foreningens ophør eller ved udtræden af foreningen ingen krav på andel af foreningens formue. 4 GENERALFORSAMLINGEN Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle foreningens medlemmer har adgang. Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned, med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse af årsregnskab med beretning fra bestyrelse og revisorpåtegning. 4. Godkendelse af foreningens aktivitetsplan for det kommende år. 5. Behandling af rettidigt indkomne forslag 6. Godkendelse af budget. 7. Fastsættelse af kontingent for de enkelte kontingentklasser. 8. Valg af formand eller næstformand. 9. Valg af medlemmer til bestyrelse, valg af suppleanter. 10. Valg af revisor og suppleant. 11. Eventuelt. Stk. 3 Forslag til behandling under generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt af medlemmerne. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 20 kalender dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4 Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling med varsel på mindst 4 uger. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem og skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. Bestyrelsens regnskab med tilhørende revisionspåtegning, og en redegørelse for de forslag og emner som skal behandles på generalforsamlingen, fremsendes senest 1 uge før dennes afholdelse til medlemmerne. Stk. 5 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, uanset kontingentklasse. Stk. 6 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Afstemningen skal såfremt mindst tre medlemmer kræver det, afholdes skriftligt. Der kan stemmes ved skriftlig udstedelse af fuldmagt til et andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan kun medbringe en fuldmagt.

11 Stk. 7 Der føres referat under generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og referenten. Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af formanden for bestyrelsen, hvis formanden, et flertal i bestyrelsen, foreningens revisor, eller mere end 25 % af foreningens medlemmer begærer dette. Indkaldelse skal ske skriftligt og i øvrigt som ved ordinær generalforsamling. 5 BESTYRELSEN FOR SOLAR CITY DENMARK Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-15 medlemmer, inkl. formand og næstformand. Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer ved almindelig stemmeflerhed. Formand, næstformand og bestyrelsens medlemmer forudsættes at kunne tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab og profil til gavn for foreningens formål. Stk. 3 Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning skal bestyrelsen træde sammen for at konstituere sig med valg af sekretær og kasserer. Stk. 4 Valgperioden er 2 år, idet halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges henholdsvis i lige og ulige år. Formanden vælges i ulige år og næstformanden vælges lige år. Stk. 5 Bestyrelsen arbejder på baggrund af et kommissorium, der vedtages af generalforsamlingen. Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder en aktivitetsplan, der sikre en gennemførsel af det af generalforsamlingen vedtagne kommissorium, og opfyldelse af foreningens formål. Stk. 7 Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 50% af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, eller i dennes fravær, næstformandens. Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved suppleant. Stk. 8 Formanden skal indkalde til mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Herudover indkalder formanden til bestyrelsesmøder, når denne skønner det nødvendigt. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages skriftligt varsel ved angivelse af dagsorden. Formanden skal desuden indkalde bestyrelsen efter begæring fra revisor eller to øvrige medlemmer af bestyrelsen. Stk. 9 Formanden skal foranledige, at der føres referat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Stk. 10 Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden. Til at forestå foreningens daglige drift kan bestyrelsen etablere et sekretariat. 6 REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Til at forestå revision af foreningens regnskaber vælger generalforsamlingen en revisor samt en suppleant. Stk. 3 Foreningen kan stifte gæld i pengeinstitut til finansiering af den daglige drift. 7 TEGNINGSBESTEMMELSE OG HÆFTELSE Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens påhvilende forpligtigelser. 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING Foreningens vedtægter kan alene ændres ved vedtagelse på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige af foreningens medlemmer. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage senere, indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Stk. 3 Ved beslutning om opløsning fordeles foreningens eventuelle formue til institutioner eller lignende, der arbejder på at fremme en bæredygtig energipolitik. Vedtaget på generalforsamling

12 12 6. GODKENDELSE AF BUDGET Foreningens egenkapital bør have en størrelse, så foreningen kan svare sine forpligtigelser i en omlægning eller ophørssituation. Egenkapitalen bør minimum være kr. til løn- og feriepengeforpligtigelse, pension. Herudover kommer husleje mv. Foreningen vil fremadretet oparbejde en egenkapital i denne størrelsesorden, og budgetterer med en ekstra indsats i år. Man forventer en øget egenkapital vil medvirke til, at renteudgifterne på foreningens kassekredit kan reduceres. Bogføring er hidtil varetaget af sekretariatet, men har nået et omfang, hvor det er nødvendigt at lægge det ud til en revisor. Der er oprettet en ny post i budgettet til dette. Redesign af hjemmeside færdiggøres i 2015, hvor de sidste funktioner implementeres, og der vil være omkostninger til dette. Der er afsat midler til flytning, da Arkitekternes Hus skal fraflyttes i Nyt lejemål er ikke afklaret, og beløbet er derfor et skøn. Budgettet for 2015 blev vedtaget. 7. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT TIL DE ENKELTE KONTINGENTKLASSER Det blev besluttet at kontingentsatserne fortsætter uændret (se takster til højre). BUDGET/ 2015 INDTÆGTER 2015 Projektdeltagelse Medlemskontingenter Medlemsarrangementer, studieture Honorar som oplægsholder, rundvisninger, etc Salg af bøger/forlag Renteindtægter 0 Indtægter ialt: kr. UDGIFTER 2015 Sekretariat: husleje, varme, fællesudgifter, el, rengøring Telefon, internet, kontorartikler, rengøring Forsikringer: arbejdsskade, erhvervsforsikring Sekretariatsledelse inkl. omkostninger, lønadm Ekstern: konsulenter, studentermedhjælpere Transportudgifter sekretariat Renteudgifter og gebyrer Generalforsamling Bestyrelsesmøder og øvrige møder Hjemmeside: domæner, hosting/drift Software, opgradering Internationalt arbejde Kurser/studieture: efteruddannelse sekretariat Hjemmeside redesign Flytning og evtentuel møblering Diverse Bogføring og revisor Udgifter Ialt: kr Resultat 2015 Budgetteret egenkapital pr KONTINGENTER/ kr kr Erhvervsvirksomheder (10 ansatte og opefter) kr. Erhvervsvirksomheder (1-9 ansatte) kr. Offentlige institutioner og kommuner kr. Faglige organisationer kr. Foreninger kr. Enkeltpersoner 600 kr.

13 Bestyrelse BESTYRELSE Side 1 af 1 Bestyrelsen består af 15 medlemmer og 2 suppleanter, inklusiv formand og næstformand. Valget gælder for en toårig periode. SOLAR CITY DK Som medlem af bestyrelsen er man med til at udstikke foreningens indsatsområder og udvikle projekter. BESTYRELSE/ 2015 BESTYRELSE Bestyrelsen består af 15 medlemmer og 2 suppleanter, inklusiv formand og næstformand. Valget gælder for en toårig periode. Som medlem af bestyrelsen er man med til at udstikke foreningens indsatsområder og udvikle projekter. Medlemmer med interesse for foreningens arbejde opfordres til at opstille som kandidat på den årlige generalforsamling. Det forudsættes, at medlemmerne kan tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab og profil til gavn for foreningens formål og arbejde. Medlemmer med interesse for foreningens arbejde opfordres til at opstille som kandidat på den årlige generalforsamling. Det forudsættes, at medlemmerne kan tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab og profil til gavn for foreningens formål og arbejde. TORBEN ESBENSEN FORMAND Esbensen Rådg. Ing. HENNING SANDBERG NÆSTFORMAND Furesø Kommune JENS WINDELEFF Energistyrelsen JAKOB KLINT Kuben Management STIG MIKKELSEN Mikkelsen Arkitekter KENN FREDERIKSEN Energimidt TORBEN ESBENSEN FORMAND Esbensen Rådg. Ing. HENNING SANDBERG NÆSTFORMAND Furesø Kommune JENS WINDELEFF Energistyrelsen JAKOB KLINT Kuben Management STIG MIKKELSEN Mikkelsen Arkitekter KENN FREDERIKSEN Energimidt ELLEN K. HANSEN Akademisk Arkitektforening ELLEN K. HANSEN Akademisk Arkitektforening SØREN POULSEN SIGNE B KORSNES Teknologisk SØREN Institut POULSEN Københavns SIGNE B KORSNES Teknologisk Institut Ejendomme Københavns Ejendomme YAKOV SAFIR YAKOV RacellSAFIR Racell CHRITIAN JENSEN CHRITIAN Rambøll JENSEN Rambøll TORBEN VIKNER TORBEN VIKNER Galaxy Energy Galaxy Energy PEDER VEJSIG Cenergia PEDER VEJSIG Cenergia MAJA GRUD MINZARI TORSTEN PERSSON Cowi Malmø Stad TORSTEN PERSSON Malmø Stad MAJA GRUD MINZARI Cowi JENS J. BIERRING SUPPLEANT Københavns JENS J. BIERRING Kommune SUPPLEANT Københavns Kommune THOMAS BRÆND- GAARD SUPPLEANT Gaia Solar THOMAS BRÆND- GAARD SUPPLEANT Gaia Solar 8. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSE OG VALG AF SUPPLEANTER Bestyrelsen består af 15 medlemmer plus 2 suppleanter, og halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genopstillede, og som nye kandidater opstillede Maja Grud Minzari, Cowi og Torben Vikner, Galaxy Energy. Bestyrelse inkl. suppleanter kan højst bestå af 17 personer, og 2 af de opstillede kandidater opnåede derfor ikke valg. VALG AF FORMAND Formandsposten er på valg hvert andet år, og som formand genvalgtes Torben Esbensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører. 9. VALG AF REVISOR OG SUPPLEANT Jan Vedde blev genvalgt som revisor. Der blev ikke valgt revisorsuppleant. Referatet er underskrevet af dirigent og referent 13

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Deltagere: Fra bestyrelsen: Peder Vejsig Pedersen, Thorkild Green Jensen, Tøger Nis Thomsen og Torben

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere