Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012"

Transkript

1 19. december 2012 Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark RAPPORTERING AF INDFRIELSEN AF MÅLENE I RAMMEAFTALEN Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark indeholder en række konkrete mål for perioden. Disse er løbende blevet beskrevet og afrapporteret i årsberetningerne fra Team Danmark. Som supplement til beskrivelserne i årsberetningerne har Kulturministeriet forud for virksomhedsmødet den 25. september 2012 og som et led i forberedelsen af rammeaftalen for perioden bedt om en kort status og oversigt over indfrielsen af målene i rammeaftalen for Dette notat beskriver status på målene i rammeaftalen FIRE MÅL FOR PERIODEN: FASTHOLDE DET SPORTSLIGE NIVEAU, UDVIKLE HELE IDRÆTSMENNESKER, FORBEDRE TALENTUDVIKLINGEN OG STYRKE SAMARBEJDET MED ELITEKOMMUNERNE Team Danmarks kerneydelser er i henhold til Lov om Eliteidræt at skabe såvel sportslig som menneskelig udvikling i dansk eliteidræt. Team Danmarks kerneydelser er i rammeaftalen operationaliseret med to mål: Fastholde det sportslige niveau ved OL, VM og EM Sikre udviklingen af hele idrætsmennesker Derudover indeholder rammeaftalen mål i forhold til to centrale udviklingsområder, der også indgik i resultatkontrakten for , nemlig Forbedret talentudvikling Styrket samarbejde med Team Danmarks Elitekommuner. Ovenstående er i rammeaftalen operationaliseret i fire konkrete mål, som dette notat kort gør status på. 1

2 OVERORDNEDE KONKLUSIONER FOR PERIODEN Perioden har budt på en særdeles positiv udvikling i de sportslige resultater, og samtidigt har det været en periode med meget høj aktivitet. Team Danmark har arbejdet intenst på at indfri de fire mål i rammeaftalen. Samtidigt er et nyt sportspsykologisk team etableret, en ny forskningsstrategi er implementeret, og der er etableret nye samarbejdsflader med Danmarks Idræts Forbund om blandt andet OL forberedelserne. Derudover har det internationale udblik været i fokus, og der er skabt øget samspil med internationale eliteorganisationer i blandt andet Norge, Holland, New Zealand og Australien. I tillæg har perioden budt på en række økonomiske udfordringer og usikkerheder, der blandt andet betød, at der i efteråret 2009 var behov for en større sparrerunde både internt og i samarbejdet med specialforbundene. I forhold til rammeaftalen med Kulturministeriet er det således meget positivt, at det allerede i efteråret 2012 kan konstateres, at alle fire mål i rammeaftalen er indfriet: Den sportslige udvikling for de Team Danmark støttede sportsgrene sammenlignet med perioden har været meget positiv. Antallet af placeringspoint for de olympiske discipliner er steget med hele 44 % sammenlignet med den foregående periode, og samtidigt er det samlede antal EM og VM medaljer til de ikke olympiske sportsgrene ligeledes steget med 40 % (opgørelse pr ). Ud over antallet af medaljer er det også interessant at se på bredden og antallet af sportsgrene, som vinder medaljer. Antallet ligger meget stabilt i perioden helt tilbage fra 2005 dog med en tendens til en positiv udvikling i de seneste år. For at sikre en fortsat udvikling af hele idrætsmennesker har Team Danmark i perioden igangsat en række nye initiativer, der sikrer mere fleksibilitet for de bedste atleter både på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet. Og for at få et mere nuanceret indblik i atleternes sociale og økonomiske vilkår har Team Danmark gennemført flere analyser og undersøgelser i de seneste år. Afdækningerne af atleternes vilkår har dog også vist, at dette område fortsat rummer en lang række forbedringspotentialer, og at atleterne vurderer, at de internationale konkurrenter på mange områder har bedre vilkår end dem. En velfungerende talentudvikling er helt afgørende for, at en lille nation som Danmark også fremover kan præstere på allerhøjeste internationale niveau. Derfor har Team Danmark siden 2009 haft et stort fokus på at styrke talentudviklingen. Det er blandt andet sket gennem udvikling af aldersrelaterede træningskoncepter. 22 af de 31 Team Danmark støttede sportsgrene har udviklet eller er i gang med at udvikle aldersrelaterede træningskoncepter og implementere dem i træneruddannelser, i forbund og klubbers talenttræning samt i undervisningen i idrætsskolerne. Derudover har Team Danmark i højere grad end tidligere prioriteret den direkte økonomiske støtte til talentudviklingen, og 24 sportsgrene er fra 2009 til 2011 blevet støttet med i alt 27,5 mio. kr. til talentudvikling. Derudover kommer den indirekte støtte samt støtte til 2

3 udviklingen og implementeringen af de aldersrelaterede træningskoncepter i de enkelte specialforbund. Talentudvikling har således siden 2009 haft et større fokus end nogensinde i Team Danmarks historie. Perioden har også ført til et styrket samarbejde med de 18 Elitekommunerne. Og samarbejdet med Elitekommunerne er en succes, der øger kvaliteten i de lokale talentmiljøer. Det er den overordnede konklusion i rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut, der i 2011 evaluerede samarbejdet mellem Team Danmark og Elitekommunerne. Samarbejdet med Elitekommunerne er ligeledes med til at øge ressourcerne til den lokale talentudvikling. Den seneste opgørelse viser, at for hver krone Team Danmark investerer i talentudviklingen i Elitekommunerne, så investerer kommunen over 10. Team Danmarks indsats i de 18 udvalgte Elitekommuner er således med til at opgradere ressourcerne til talenterne. I det følgende gennemgås de fire konkrete mål i rammeaftalen i yderligere detaljer. 1. FASTHOLDE DET SPORTSLIGE NIVEAU VED OL, VM OG EM Hvor Team Danmarks sportslige succes i perioden alene blev målt på antallet af medaljer, sker vurderingen af den sportslige udvikling i rammeaftaleperioden på et mere nuanceret grundlag, hvor der tages hensyn til, om der er tale om individuelle eller holdidrætsgrene og om det er olympiske eller ikke olympiske sportsgrene. Der er i rammeaftalen fastsat tre mål til vurdering af den sportslige udvikling i perioden : FOR DE TEAM DANMARK STØTTEDE HOLDIDRÆTSGRENE ER DET MÅLET, AT DE KVALIFICERER SIG TIL SLUTRUNDERNE PÅ DET HØJESTE INTERNATIONALE NIVEAU (VM/OL). De Team Danmark støttede holdidrætsgrene håndbold, fodbold og ishockey har alle kvalificeret sig til slutrunder på højeste internationale niveau i perioden (VM/OL): Håndbold herrer: Kvalifikation til VM 2009 og 2011 samt OL 2012 Håndbold damer: Kvalifikation til VM 2009 og 2011 samt OL 2012 Fodbold herrer: Kvalifikation til VM 2010 men ikke til OL 2012 Fodbold damer: Ikke kvalificeret til VM 2011 og heller ikke til OL 2012 Ishockey herrer: A VM kvalifikation hvert år , men ikke til OL

4 FOR DE TEAM DANMARK STØTTEDE OLYMPISKE SPORTSGRENE ER DET SAMLET SET MÅLET, AT ANTALLET AF PLACERINGSPOINT (TOP 8 PLACERINGER) VED VM OG OL FASTHOLDES SAMMENLIGNET MED DET SENEST SAMMENLIGNELIGE ÅR FRA DEN FOREGÅENDE OLYMPIADE. Placeringspoint er en god måde at følge den sportslige udvikling, idet antallet af placeringspoint viser, hvilke sportsgrene og atleter, der er med i kampen om medaljerne og blandt de sidste 8 ved verdens allerhårdeste konkurrencer: OL og VM i de olympiske sportsgrene. Der gives 8 placeringspoint for guld, 7 for sølv osv. ned til 1 placeringspoint for 8. pladser. Udviklingen i placeringspointene for de Team Danmark støttede specialforbund har været følgende: Antal placeringspoint Samlet i perioden Der er således ikke blot tale om en fastholdelse, men om en markant forbedring på 44 % sammenlignet med perioden FOR DE TEAM DANMARK STØTTEDE IKKE OLYMPISKE SPORTSGRENE ER DET MÅLET, AT DE SPORTSLIGE RESULTATER VED EM OG VM ER PÅ SAMME NIVEAU I PERIODEN I FORHOLD TIL PERIODEN Dette mål operationaliserer Team Danmark via EM og VM medaljer. Udviklingen i antallet af medaljer for de ikke olympiske sportsgrene, som Team Danmark støtter, har været følgende: EM medaljer i ikke olympiske sportsgrene Samlet i perioden

5 VM medaljer i ikke olympiske sportsgrene Samlet i perioden Samlet set har der været en meget positiv sportslig udvikling for de Team Danmark støttede sportsgrene sammenlignet med perioden , og målet er således til fulde indfriet. Ud over antallet af medaljer er det også interessant at se på bredden og antallet af sportsgrene, som vinder medaljer. Antallet ligger meget stabilt i perioden helt tilbage fra 2005 dog med en tendens til en positiv udvikling i de seneste år. Antal Team Danmark støttede specialforbund, der vinder EM, VM eller OL medaljer FORTSAT SIKRE UDVIKLING AF HELE IDRÆTSMENNESKER I resultatkontrakten for var der alene fastsat målsætninger i forhold til atleternes jobog uddannelsessituation. I rammeaftalen er der et bredere sigte på denne del af Team Danmarks arbejde, hvor det er atleternes trivsel både fysisk, psykisk og socialt der er i fokus. I rammeaftalen er der fastsat tre mål for området, som Team Danmark skal gennemføre. GENNEMFØRE TILFREDSUNDERSØGELSER BLANDT DE TEAM DANMARK STØTTEDE ATLETER, HVOR MÅLET ER AT FØLGE TRIVSLEN BLANDT DE DANSKE TOP ATLETER SAMT AT FÅ DERES LØBENDE VURDERING AF TEAM DANMARKS TILBUD. Team Danmark gennemførte i oktober 2010 en omfattende trivselsundersøgelse blandt alle de støttede atleter samt sportschefer, landstrænere og direktører i specialforbundene. Målet var at afdække trivslen blandt atleterne, men også at give Team Danmarks medarbejdere og bestyrelse et nuanceret kendskab til interessenternes vurdering af Team Danmarks aktiviteter og ydelser midtvejs i perioden for støttekoncept Den overordnede konklusion i trivselsundersøgelsen var, at Team Danmarks eksperter gør det godt men atleternes hverdag skal hænge bedre sammen. Det er i særdeleshed udfordringer i forhold til uddannelse, job, økonomi og daglige træningsmuligheder, som gør, at atleterne oplever, at de har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Atleterne efterspørger øget fleksibilitet, en mere sikker indkomst samt nærhed og øget kvalitet i de daglige træningsfaciliteter. 5

6 Undersøgelsen dokumenterede, at der generelt er stor tilfredshed med Team Danmarks eksperter (diætister, læger, fysiske trænere, sportspsykologer og fysioterapeuter) når det drejer sig om service og viden. Men det er også tydeligt, at atleterne gerne ville kunne bruge dem endnu mere, på andre tidspunkter i døgnet og meget gerne også mere i forbindelse med konkurrencer. Atleter, trænere og sportschefer er ikke i tvivl om, at ekspertydelserne har en effekt på deres præstationer. Det er særligt i forhold til økonomien, de daglige træningsfaciliteter samt mulighederne for fleksible job, at atleterne ønsker markante forbedringer. Således angiver halvdelen af eliteatleterne og 40 % af verdensklasseatleterne, at deres konkurrenter samlet har bedre træningsbetingelser end dem selv. Den samme kritiske vurdering deler landstrænere (45 %) og sportschefer (40 %). Team Danmark igangsatte i 2011 på baggrund undersøgelsen et udredningsarbejde om forbedring af faciliteterne til daglig træning, og har på baggrund heraf formuleret en vision om etablering af et nationalt elitesportscenter. Hele analysen af undersøgelsen ligger på specifikt /Udgivelser/Diverse/Analyse%20af%20TD%20brugerundersøgelsen% ashx Undersøgelsen understregede, at der er forbedringspotentiale på en række områder, som har stor indflydelse på atleternes trivsel og derved også om de har mulighed for at indfri deres sportslige potentiale. Team Danmark vil derfor også i den kommende periode have et stort fokus på at forbedre de økonomiske, uddannelses og jobmæssige forhold for de bedste atleter. STYRKE INDSATSEN OVER FOR DE DANSKE VERDENSKLASSE ATLETER DVS. DE ATLETER, DER HAR TOP 8 PLACERINGER VED DE SENESTE VM ELLER OL FOR AT SIKRE, AT NETOP DISSE ATLETER HAR ØGET FLEKSIBILITET I FORHOLD TIL JOB OG UDDANNELSE. Team Danmark har i perioden igangsat en række initiativer, der skal forbedre fleksibiliteten i job og uddannelse for især verdensklasseatleterne. Initiativerne er årligt rapporteret i årsberetningen, og de væsentligste er: Mere fleksible videregående uddannelser og bedre rådgivning: Team Danmark har ydet rådgivning og støttet opstarten af vejledningsordninger for atleter på Aarhus Universitet (AU Elitesport), SDU (Syddansk Elite) og Aalborg Universitet (Nordjysk Elite). Flere og bedre jobmuligheder: Team Danmark har sammen med Adecco etableret Athlethes Career Programme (ACP), som er en international model, som IOC har udviklet i en række lande. Det særlige i ACP er blandt andet out placement forløb, som atleterne bliver tilbudt, når de er ved at indstille den sportslige karriere. Det er et forløb bygget op omkring seks moduler, der har fokus på at udvikle atletens evner og kompetencer i et erhvervsmæssigt perspektiv. Forløbet afdækker de jobmæssige mål og 6

7 forventninger, og der arbejdes med handlingsplan, CV og jobsøgningen igangsættes. På verdensplan har IOC og Adecco hjulpet over atleter i mere end 40 lande via Athletes Career Programme. Team Danmark har etableret virksomhedsnetværket Det Gyldne Netværk, som i øjeblikket består af 10 virksomheder, som alle tilbyder Team Danmark støttede atleter fleksible job, som kan kombineres med den sportslige karriere. Team Danmark har løbende og tæt dialog med Spillerforeningerne og Study4Player omkring fælles opgaver og udfordringer inden for jobområdet. GENNEMFØRE EN AFDÆKNING AF ELITEATLETERS SOCIALE OG ØKONOMISKE VILKÅR. Team Danmark gennemførte i 2009 en afdækning af sociale og økonomiske vilkår, og den viste, at danske topatleter i svømning, cykling, badminton, sejlsport og roning arbejder hårdt for at få økonomien og hverdagen til at hænge sammen. Så hårdt, at det ofte går ud over deres sportslige udvikling. Undersøgelsen viste blandt andet, at 45 % af atleterne har under kr. om måneden at leve for, når de faste udgifter er betalt. Derfor bliver det lån og en håndsrækning fra familien, der holder liv i sportskarrieren. Atleterne har et nuanceret kendskab til deres internationale konkurrenters vilkår fra deres mange konkurrencer og træningslejre. Og hele 94 % af atleterne vurderer, at deres internationale konkurrenter har bedre eller markant bedre økonomiske vilkår. Ifølge undersøgelsen er det langt fra nemt at få sport på topplan og karriere til at hænge sammen. 89 % af atleterne vurderer, at det ikke er nemt at kombinere job og elitesport. Og 50 % af de atleter med et job, der skal passes samtidigt med sporten, mener, at det påvirker deres sportslige udvikling i negativ retning. Undersøgelsen bygger på svar fra 403 atleter fra 31 sportsgrene. Her beskriver atleterne deres sportslige, økonomiske og sociale vilkår sammenlignet med deres internationale konkurrenters. Hele undersøgelsen ligger på specifik: /Udgivelser/Diverse/Danske%20Atleters%20Vilkår.ashx 7

8 3. FORBEDRET TALENTUDVIKLING I rammeaftalen fremgår det, at Team Danmarks indsats for at styrke talentudviklingen blandt andet vil være fokuseret på tre områder, som skal videreudvikles i , nemlig støtte til talentudvikling i de enkelte idrætsgrene, styrket samarbejde med Elitekommunerne samt vidensudvikling og formidling. STØTTE TIL TALENTUDVIKLING I DE ENKELTE IDRÆTSGRENE Team Danmark har med det særlige tilskud fra Kulturministeriet på 10 mio. kr. årligt til talentudvikling i perioden haft særligt gode muligheder for at støtte og udvikle talentudvikling. Team Danmarks vurdering er, at implementering af aldersrelateret træning, bedre sammenhæng i talenternes hverdag, og en stadig stigende kvalitet i forbundenes talent set up betyder, at talentudviklingen i dansk eliteidræt er i en positiv udvikling, og der i dag er et stort, kvalitativt talentpotentiale i dansk eliteidræt. Team Danmark har i perioden ydet direkte økonomisk støtte til talentudviklingen i 24 sportsgrene og den direkte støtte har et omfang på 27,5 mio. kr. fra 2009 til Derudover kommer den indirekte støtte samt støtte til udviklingen og implementeringen af de aldersrelaterede træningskoncepter i de enkelte specialforbund. 22 af de 31 Team Danmark støttede sportsgrene har udviklet eller er i gang med at udvikle aldersrelaterede træningskoncepter og implementere dem i træneruddannelser, i forbund og klubbers talenttræning, i undervisningen i idrætsskolerne mv. De specialforbund, der er i gang med at implementere aldersrelaterede træningskoncepter, tilkendegiver samstemmende, at aldersrelateret træning har betydet et markant løft i kvaliteten af træningen af børn og unge i klubberne. Specialforbundene forventer på den baggrund flere talenter på et højere niveau i forbundenes strukturerede talentudvikling i de kommende år. Den aldersrelaterede træning er en praktisk træningsmodel, der er tilpasset børns kronologiske og biologiske udvikling. Målet med modellen er at træningen af børn og unge forener målrettethed og forsvarlighed. I samarbejde med forbundet arbejder Team Danmark først med at beskrive aldersrelateret træning i den enkelte disciplin, og herefter kommer den vigtigste del, nemlig at få det implementeret i forbundet og klubberne. Team Danmark har i det seneste år taget blandt andet App s til mobile enheder i brug for at gøre den aldersrelaterede træning nemt tilgængelig og visuel for trænere og undervisere, der hvor sporten finder sted: i hallen, i svømmehallen eller på boldbanen. De nye medier gør det endvidere muligt at koble levende billeder og instruktionstekst på en særdeles god måde. 8

9 STYRKET SAMARBEJDE MED ELITEKOMMUNERNE Elitekommunernes øger kvaliteten af de lokale talentmiljøer. Det fastslog Danmarks Evalueringsinstitut i deres rapport fra 2011 om Team Danmarks samarbejde med Elitekommunerne. Gennem udvikling af stærke lokale talentudviklingsmiljøer med mere og bedre træning af talenterne i klubberne samtidig med, at talenterne opnår bedre mulighed for at kombinere sport og uddannelse fra folkeskolens ældste klasser til ungdomsuddannelserne, bidrager Elitekommunerne på en ny måde til at skabe bedre sammenhæng i talenternes hverdag folkeskoleelever gik i 2011 på en af Elitekommunernes 38 idrætsskoler med op til 6 ugentlige idrætstimer. 190 lærere og pædagoger fra 14 idrætsskoler i Svendborg, Ballerup, Fredericia, Hillerød og Holstebro er blevet efteruddannet i aldersrelateret træning i et samarbejde mellem Team Danmark og VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, UC Lillebælt samt UC Syddanmark. 38 trænere fra Elitekommunerne har alene i 2011 gennemført en træneruddannelse i aldersrelateret træning via Diplomtræneruddannelsen hos Danmarks Idræts Forbund. Team Danmark har herudover etableret et nyt landsdækkende sportsmedicinske netværk sammen med Fagforum for Idrætsfysioterapi og Dansk Idræts Medicinsk Selskab med det mål at understøtte Elitekommunerne i skadesforebyggelse og behandling hos talenter i alderen år. VIDENSUDVIKLING OG FORMIDLING. Team Danmark har i løbet af perioden været drivkraft i formidling og produktion af viden om talentudvikling på en række områder, hvor udviklingen af aldersrelaterede træningskoncepter i de enkelte sportsgrene er den helt centrale. Ud over de 22 disciplinspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter, som Team Danmark har arbejdet med, er de væsentligste resultater: Team Danmarks fremtidssymposium i maj 2011 om talentudvikling med deltagelse af blandt andet forbund, Elitekommuner, Danmarks Idræts Forbund, Kulturministeriet og IDAN. Konklusionerne fra fremtidssymposiet dannede grundlag for udviklingen af talentstøtten i Team Danmarks støttekoncept Samarbejdet og støttet Dansk Forening for Rosports visionære 4 årige talentrekrutteringsprojekt Talent 2016.dk, der skal finde og udvikle talenter, som kan deltage og vinde medaljer ved OL 2016 i i den åbne roklasse. 9

10 Team Danmark har støttet og formidlet resultater fra en lang række forsknings og evalueringsprojekter blandt andre: Intensitet i folkeskoleidræt, Institut for Idræt, Københavns Universitet Talent i skolen, PPR, Lyngby Taarbæk Kommune Evaluering af talentklasser i idræt i Aarhus Kommune ESAA, Eliteidræt Aarhus. Aldersrelaterede træningskoncepters indflydelse på børn og unges træningstilstand, fysiske koordination og antallet af idrætsskader RICH, Syddansk Universitet (svendborgprojektet) Eliteidrætselevers trivsel et studie af faglig, sportslig og personlig trivsel i eliteidrætsklasserne. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Udvikling af screenings og udvælgelsesmodel i samarbejde med Haderslev Elite, der, med afsæt i principperne i aldersrelateret træning, kan benyttes ved den sportslige vurdering af ansøgerne til disciplinspecifikke idrætsklasser for 7. til 9. årgang. Haderslev Elite og UC Syddanmark Fysisk belastning under forskellige typer af idrætsundervisning for skolebørn med og uden specifik idrætserfaring, Institut for idræt ved Københavns Universitet. I 2010 udgav Team Danmark endvidere bogen: Aldersrelateret træning Håndbog for klasse. Bogen er til alle idrætslærere og trænere med konkrete aktiviteter og øvelser til udvikling af børnenes kropslige færdigheder før puberteten. 10

11 4. STYRKE SAMARBEJDET MED TEAM DANMARKS ELITEKOMMUNER. Målet med Elitekommune samarbejdet er at skabe optimale rammer i de udvalgte lokalområder for talentrekruttering og udvikling af børn og unge i alderen år. Kommunerne har ansvar for at etablere en lokal eliteidrætsinstitution, som blandt andet skal hjælpe de lokale talenter med fleksible uddannelsesforløb, yde økonomisk støtte til talenters træning og konkurrencedeltagelse og sikre formidling af ekspertviden og bistand til talenterne. Det indebærer blandt andet, at kommunerne skal etablere et relevant antal idrætsskoler, ligesom de skal understøtte udvikling og drift af et relevant antal kraftcentre/talentudviklingscentre i samarbejde med specialforbund og lokale klubber. Af rammeaftalen fremgår det, at målet er, at samarbejdet med Elitekommunerne hæver kvaliteten i det lokale talentarbejde. For at afdække resultaterne af samspillet med Elitekommunerne fik Team Danmark i 2011 gennemført en ekstern evaluering af Elitekommunesamarbejdet. Det var Danmarks Evalueringsinstitut, der gennemførte evalueringen og formålet var at analysere, om samarbejdet med Elitekommunerne har styrket rammerne for systematisk talentrekruttering og udvikling i dansk eliteidræt. Evalueringen skulle også vise, om samarbejdet understøtter, at talenternes karriere ikke sker på bekostning af job og uddannelse, og at der tages hånd om det hele idrætsmenneske. De vigtigste konklusioner fra evalueringsrapporten er, at der er talentudviklingsmiljøer under opbygning gennem etablering af lokale eliteorganisationer og idrætsskoler. Talenterne er tilfredse med det lokale talentudviklings set up, og samarbejdet mellem elitekoordinatorerne og Team Danmark fungerer godt. Specialforbundene har indtil videre kun i begrænset omfang inddraget Elitekommunerne i deres talentudviklingsstrategi, om end de ser gode potentialer for videreudvikling af de lokale talentudviklingsmiljøer i samarbejde med alle de relevante aktører. Øvrige centrale konklusioner fra evalueringen er: Team Danmark har en væsentlig rolle i forhold til at synliggøre, hvilke roller, målsætninger m.m. der bør være for henholdsvis specialforbund, klubber, kommunen og Team Danmark. Der er potentiale for at udvikle de lokale modeller for idrætsklasserne, klasse, således at tilbud om ekstra træning også omfatter talenter, der måtte ønske at forblive på egen skole. 11

12 Aldersrelateret træningskoncept (ATK) er enten under udvikling eller under implementering i de forskellige idrætsgrene. Specialforbundene ser Elitekommunerne som en ressource i forhold til implementering af specialforbundenes ATK. Alle involverede aktører er enige om, at ekstra ATK idrætsundervisning i klasse samt kvalitet i arbejdet i klubberne i de tidlige år har betydning for de unge talenters langsigtede sportslige udvikling. Elevernes tilfredshed med talentordningen kan forstærkes yderligere ved, at de unge får mere vejledning og rådgivning af både trænere, lærere og forældre i forhold til at opnå balance mellem skole og idræt. Idrætsskole og elitekoordinatorer har en vigtig rolle i at opstille og realisere de bedst mulige løsninger set ud fra det enkelte talents situation såvel sportsligt som uddannelsesmæssigt. Samarbejdet mellem Team Danmark og Elitekommunerne fungerer tilfredsstillende, ligesom der også er tilfredshed med de muligheder, Team Danmark giver for, at Elitekommunerne kan netværke og videndele. Team Danmarks overordnede vurdering er, at Elitekommunesamarbejdet, som blev i gangsat med lovrevisionen i 2004, har været en succes, der har forbedret udviklingsmulighederne for talenterne markant. Samarbejdet med Elitekommunerne er således også en del af Team Danmarks støttekoncept I de kommende år er det afgørende, at specialforbundene i højere grad inkluderer Elitekommunerne i deres talentudviklingsstrategier, og at der skabes et tætteres samspil mellem kommuner og specialforbund, som ikke er båret af Team Danmark. Derfor indgår samarbejdet med Elitekommunerne også som et centralt element i de masterplaner, som specialforbundene skal udarbejde for at få støtte fra Team Danmark fra Team Danmark tvinger således specialforbundene til at få et strategisk blik på samarbejdet med Elitekommunerne i de kommende år. 12

13 PERSPEKTIVER FOR DEN KOMMENDE PERIODE Perioden er karakteriseret ved en flot sportslig udvikling i en lang række sportsgrene, og samlet set har dansk eliteidræt bevæget sig i den rigtige retning i de seneste år: Bredden i den danske elite er fortsat meget imponerende, udviklingen i både medaljer og placeringspoint har været stigende og en række faktorer peger på, at talentpotentialet i Danmark fortsat er stort. Denne positive udvikling vil Team Danmark naturligvis gøre alt for at bygge videre på i de kommende år. Der er imidlertid områder, hvor der fortsat er forbedringspotentialer, og hvor udviklingen i perioden ikke har været tilstrækkelig. Det drejer sig især om: Kvaliteten og adgangen til daglige træningsfaciliteter. De daglige træningsfaciliteter i en række af de Team Danmark støttede sportsgrene er fortsat langt fra verdensklasse. I sportsgrene som roning, kajak, skydning og banecykling præsterer Danmark i øjeblikket på trods og ikke på grund af de daglige træningsmuligheder, som atleterne har. Det er derfor afgørende, at både kvaliteten og adgangen til træningsfaciliteter på højt internationalt niveau bliver forbedret i den kommende periode. Økonomiske vilkår for en række af Danmarks bedste atleter i de ikke kommercielle sportsgrene som f.eks. roning, svømning, sejlsport, orienteringsløb og skydning. Der er fortsat for mange atleter, som ikke får udnyttet deres sportslige potentiale, fordi de økonomiske vilkår er for dårlige. Team Danmark vil fortsat arbejde for at atleter med højt internationalt resultatpotentiale ikke fravælger sporten og forkorter deres karriere pga. økonomisk usikkerhed. Mulighederne for fleksible job, der kan kombineres med en sportskarriere på højt internationalt niveau. Selvom der i perioden er skabt en række gode eksempler på atleter med fleksible job og Team Danmark har igangsat en række nye initiativer på området så er der fortsat et stort behov for at skabe både flere og en bredere vifte af fleksible job. Det er desværre heller ikke lykkedes Team Danmark at etablere ordninger med fleksible job i offentlige virksomheder i perioden 2009 til 2012, hvilket fortsat er målsætningen. På baggrund af erfaringerne fra perioden 2009 til 2012 har Team Danmark identificeret tre centrale målsætninger og otte særlige indsatsområder, som vil få særlig fokus i den kommende periode: 13

14 1. BEDRE SPORTSLIGE RESULTATER VED EM, VM OG OL Der vil være fire særlige indsatsområder, der skal understøtte målsætningen om at opnå bedre sportslige resultater ved internationale mesterskaber: Forbedre ekspertydelser til de bedste atleter Styrke den sportslige ledelse i forbundene Skabe ny viden om elitesport med afsæt i praksis Øge brugen af ny teknologi. 2. BEDRE RAMMER OG VILKÅR FOR DEN ENKELTE ATLET BÅDE I TRÆNING, KONKURRENCER OG I HVERDAGEN Der vil være to særlige indsatsområder, der skal understøtte målsætningen om at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet: Optimere de daglige træningsfaciliteter Forbedre de økonomiske, uddannelses og jobmæssige forhold for de bedste atleter 3. STYRKE TALENTUDVIKLINGEN OG SIKRE EN STÆRK OG KONTINUERLIG FØDEKÆDE AF TALENTER MED INTERNATIONALT RESULTATPERSPEKTIV PÅ SENIORNIVEAU Der vil være to særlige indsatsområder, der skal understøtte målsætningen om at styrke talentudvikling og sikre en stærk og kontinuerlig fødekæde af talenter med internationalt resultatperspektiv på seniorniveau: Skabe sammenhængende talentudviklingsstrategier Give adgang for udvalgte talenter til Team Danmarks eksperter. Der er for hver af de tre centrale målsætninger og de otte særlige indsatsområder udarbejdet konkrete målepunkter i den kommende periode. Disse er nærmere beskrevet i Team Danmarks støttekoncept , der blev godkendt af Team Danmarks bestyrelse i maj Michael Andersen, direktør 14

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010

Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 Analyse af Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 OM ANALYSEN:... 2 RESULTATER KORT SAMMENFATNING AF DE ENKELTE OMRÅDER:... 3 ANALYSE:... 5 EKSPERTOMRÅDERNE KVALITET, TILGÆNGELIGHED

Læs mere

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. RAMMEAFTALE Team Danmark 2013-2016 19. juni 2013 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Målene drøftes

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Team Danmark udfordringer og muligheder

Team Danmark udfordringer og muligheder Team Danmark udfordringer og muligheder Opsamling på møde mellem Mogens Jensen og Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne og Team Danmark den 24. september 2010 på Christiansborg. På mødet blev følgende

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 18. OKTOBER 2012-10. DECEMBER 2012

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 18. OKTOBER 2012-10. DECEMBER 2012 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 18. OKTOBER 2012-10. DECEMBER 2012 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Der

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 159 Offentligt ÅRSBERETNING 2012

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 159 Offentligt ÅRSBERETNING 2012 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 159 Offentligt ÅRSBERETNING 2012 01 Fakta 2012 32 sportsgrene 839 atleter 88 OL-, PL-, VM- og EM-medaljer: 28 guld, 30 sølv og 30 bronzemedaljer 9 OL medaljer:

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 123 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 123 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 123 Offentligt ÅRSBERETNING 2010 3 4 Fakta 2010 32 sportsgrene 1087 atleter 31 VM-medaljer (6 guld, 11 sølv og 14 bronze) 42 EM-medaljer (14 guld, 15 sølv og 13

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 173 Offentligt ÅRSBERETNING 2011

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 173 Offentligt ÅRSBERETNING 2011 Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 173 Offentligt ÅRSBERETNING 2011 Fakta 2011 31 sportsgrene 968 atleter 22 VM-medaljer (8 guld, 6 sølv og 8 bronze) 42 EM-medaljer (10 guld, 17 sølv og 15 bronze)

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014

Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014 Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE

IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE TEAM DANMARK - IDRÆTSPOLITISK KONFERENCE 18. NOVEMBER 2015 IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE JESPER STILLING OLESEN & DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE EMAIL: JEO@EDU.AU.DK & JCN@EDU.AU.DK

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 22. MARTS 25. MAJ 2011

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 22. MARTS 25. MAJ 2011 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 22. MARTS 25. MAJ 2011 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er beregnet

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT

TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT 2013-2016 INDHOLD 1.0 INDLEDNING 3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR DANSK ELITEIDRÆT 3 1.2 TENDENSER I INTERNATIONAL ELITEIDRÆT 4 1.3 TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT 2013-2016 5 1.4 SÆRLIGE

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 2. MAJ 2012-13. JUNI 2012

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 2. MAJ 2012-13. JUNI 2012 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 2. MAJ 2012-13. JUNI 2012 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er beregnet

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 19. OKTOBER - 6. DECEMBER 2011

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 19. OKTOBER - 6. DECEMBER 2011 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 19. OKTOBER - 6. DECEMBER 2011 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er beregnet

Læs mere

Bilag til punkt 4 bestyrelsesmødet den 9. december 2010

Bilag til punkt 4 bestyrelsesmødet den 9. december 2010 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 14. OKTOBER 1. DECEMBER 2010 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er beregnet

Læs mere

Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016

Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Undersøgelsesrapport / december 2016 AARHUS AU UNIVERSITET AU ELITESPORT Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 1.

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder.

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder. BALLE RU P Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt Andreas Küttel IOB, Syddansk Universitet, 5. februar Tematik Holistisk perspektive: Transition ud af elitesport er den sidste fase af sportskarrieren Mere

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 14. JUNI 2012-19. SEPTEMBER 2012

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 14. JUNI 2012-19. SEPTEMBER 2012 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 14. JUNI 2012-19. SEPTEMBER 2012 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Side 1 af 5 Placeringspoint er

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 15. OKTOBER - 2. DECEMBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 15. OKTOBER - 2. DECEMBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 15. OKTOBER - 2. DECEMBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev Er du et talent? Er du et talent?... så har Idrætsklasserne på Sønder Otting Skole det rigtige tilbud til dig. Idrætsklasserne er for unge talenter, som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve

Læs mere

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen.

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Idrættens største udfordringer II Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 7. DECEMBER 2011-28. FEBRUAR 2012

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 7. DECEMBER 2011-28. FEBRUAR 2012 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 7. DECEMBER 2011-28. FEBRUAR 2012 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 29. FEBRUAR 2012-1. MAJ 2012

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 29. FEBRUAR 2012-1. MAJ 2012 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 29. FEBRUAR 2012-1. MAJ 2012 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er beregnet

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 8. oktober 19. november 2015

Bestyrelsesrapport for perioden 8. oktober 19. november 2015 Bestyrelsesrapport for perioden 8. oktober 19. november 2015 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Der

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 15. JUNI - 16. SEPTEMBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 15. JUNI - 16. SEPTEMBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 15. JUNI - 16. SEPTEMBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Idrættens største udfordringer III Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept 6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept Indstilling Team Copenhagens sekretariat indstiller, at Team Copenhagens bestyrelse tager nedenstående status vedr. Team Copenhagens støttekoncept til efterretning.

Læs mere