Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010"

Transkript

1 Analyse af Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 OM ANALYSEN:... 2 RESULTATER KORT SAMMENFATNING AF DE ENKELTE OMRÅDER:... 3 ANALYSE:... 5 EKSPERTOMRÅDERNE KVALITET, TILGÆNGELIGHED OG EFFEKT AF DE ENKELTE OMRÅDER... 5 Sportspsykologi:... 5 Sportsmedicin:... 5 Sportsfysiologi:... 6 Samarbejde på tværs af ekspertområderne... 7 JOB OG UDDANNELSE... 8 Ungdomsuddannelserne... 8 De videregående uddannelser... 8 Team Danmarks vejledning om uddannelse... 8 Fleksible jobmuligheder... 9 Team Danmarks vejledning om job... 9 FACILITETER OG DAGLIGE TRÆNINGSFORHOLD ØKONOMI HÆNGER PRIVATØKONOMIEN SAMMEN OG ER DER PENGE TIL TRÆNINGSLEJRE? SYN PÅ TEAM DANMARK OG VORES OPGAVER I FREMTIDEN PRESSE, KOMMUNIKATION OG OPTRÆDEN I MEDIERNE TALENTUDVIKLING OM KVALITET OG OMFANG AF TILBUDDENE SAMT VURDERING AF, OM DER ER SKET EN FORBEDRING SIDEN ADMINISTRATION ER DER SKABT EN ENKLERE ADMINISTRATION? FORMÅL MED BRUGERUNDERSØGELSEN FRA KOMMISSORIET: OM BRUGERUNDERSØGELSEN

2 Om analysen: I denne analyse får du de væsentligste tendenser i brugerundersøgelsen fra oktober 2010, hvor de Team Danmark støttede atleter, sportschefer, landstrænere og direktører giver deres vurdering af vores ydelser og aktiviteter. Analysen indeholder først en gennemgang af de 8 hovedområder, nemlig interessenternes input ift.: vurdering af ekspertområderne, job- og uddannelses mulighederne, faciliteter og træningsforhold, økonomi, syn på Team Danmark og vores opgaver i fremtiden, kommunikation og optræden i medierne, talentudvikling og afslutningsvis administration. Analysen er en kort sammenfatning af næsten 100 siders svarmateriale. Analysen fremhæver i særdeleshed de områder, hvor svarene viser, at der er noget på spil. Altså hvor der enten er en meget høj tilfredshed, stor utilfredshed eller meget stor forskel mellem de svar, som de enkelte grupper har givet. Undersøgelsen indeholder også en stor mængde kommentarer og forslag, som respondenterne har skrevet til os. I denne analyse er der kun gengivet, hvis der er temaer eller tendenser, som går igen i besvarelserne. I de tilfælde, hvor det er muligt og relevant, er der en sammenligning med resultaterne fra den undersøgelse af danske eliteatleters økonomiske og sociale vilkår, som Team Danmark gennemførte i Spørgebatteriet var differentieret, så respondenter har kun svaret på de spørgsmål, som var relevante for dem. Hvert afsnit indledes derfor med fakta om, hvilke respondenter som har svaret på den pågældende kategori. Målet med brugerundersøgelsen er at give Team Danmarks medarbejdere og bestyrelse et nuanceret kendskab til interessenternes vurdering af Team Danmarks aktiviteter og ydelser midtvejs i perioden for støttekoncept

3 Resultater kort sammenfatning af de enkelte områder: Ekspertområderne: Der er generel stor tilfredshed med ekspertydelserne, når det drejer sig om service og viden, mens der er en større grad af utilfredshed med tilgængeligheden. Atleter, trænere og sportschefer er heller ikke i tvivl om, at ekspertydelserne har en effekt på deres præstationer. Forslagene til forbedringer indeholder således ønsker om udvidede behandlingstider og gerne om aftenen og flere steder i landet. Job- og uddannelses mulighederne: Ungdomsuddannelserne bliver vurderet bedre end de videregående uddannelser, når det drejer sig om muligheder og fleksibilitet. Det er job-området, der medfører den største utilfredshed. Der er meget lille kendskab til de nuværende muligheder og et stort ønske om, at flere virksomheder og brancher tilbyder fleksible job. Faciliteter og træningsforhold De daglige træningsfaciliteter er ikke gode nok og en stor del oplever, at de internationale konkurrenter har bedre vilkår. Det er ikke kun kvaliteten af træningsfaciliteterne men også adgangen til dem, der bliver kritiseret og det er særligt eliteatleterne, der ikke oplever de har tilfredsstillende adgang. Samlet er der en mere kritisk vurdering af adgangen til faciliteterne end i 2009-undersøgelsen. Økonomi Den personlige økonomi er ikke god nok. Næsten 2/3 af eliteatleterne oplever, at det økonomiske råderum er mindre tilfredsstillende eller decideret utilfredsstillende. Verdensklasseatleterne har også store økonomiske udfordringer, og de fordeler sig i tre nogenlunde lige store grupper: 1/3 er godt tilfredse, 1/3 er hverken eller, og så er der en 1/3, der ikke oplever, at deres privatøkonomi hænger tilfredsstillende sammen. Der er således flere end i 2009-undersøgelser, der mener, at deres privatøkonomi ikke hænger sammen. Syn på Team Danmark og vores opgaver i fremtiden En stor gruppe af atleterne har ikke noget klart billede af vores opgaver og værdier mens landstrænere, sportschefer og direktører derimod klart kender til Team Danmarks opgaver og prioriteringer. Ift. det det kommende støttekoncept er der nogle klare meldinger. Respondenterne mener, at det er særligt vigtigt, at vi også i den kommende periode ud over den økonomiske støtte har særligt fokus på talentudvikling, ekspertbistanden samt opgaven med at påvirke politikere til at skabe gode forhold for eliten. Kommunikation og optræden i medierne Meget få atleter bruger vores elektroniske kommunikationskanaler, hvorimod de finder Puls meget relevant. De elektroniske kanaler bliver derimod brugt af direktører, landstrænere og sportschefer. Der er en del bemærkninger til vores kommentarer til de sportslige resultater i pressen. Her bliver der givet udtryk for, at Team Danmark agerer for hurtigt og for dømmende. 3

4 Talentudvikling Stort set alle fastslår, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at Team Danmark også efter 2011 fortsat prioriterer ressourcer i det nuværende omfang. Hvis det ikke bliver tilfældet vil det få konsekvenser. Over halvdelen vurderer, at en nedgang i ressourcer vil betyde både dårligere daglige træningsmuligheder, færre træningslejre samt, at antallet af talenter med internationalt potentiale vil falde. Kun en meget lille andel forudser, at en eventuel nedgang i ressourcer til området ikke vil få konsekvenser. Administration. Lidt under halvdelen synes, at der er skabt en enklere administration siden Og på spørgsmålene om den daglige samarbejdsflade, så vurderer lidt under halvdelen, at de webbaserede løsninger har lettet arbejdsbyrden. Dog oplever 1/4 af både landstrænere og sportschefer, at de nye løsninger ingen forskel gør eller ligefrem øger arbejdsbyrden. 4

5 Analyse: Ekspertområderne kvalitet, tilgængelighed og effekt af de enkelte områder Åbningstider der harmonerer med en hverdag med et 8 16 job Ønske fra verdensklasseatlet i undersøgelsen Respondenter: Verdensklasseatleter, eliteatleter samt sportschefer og landstrænere. Sportspsykologi: Den sportspsykologiske bistand får vurderet både de individuelle forløb samt gruppe- og holdforløbene, der er dog ikke markante forskelle af den grund. Der er generelt tilfredshed med service- og vidensniveauet, mens tilgængeligheden bliver vurderet mindre tilfredsstillende. Samlet set er ca. 1/5 utilfredse eller stærkt utilfredse med tilgængeligheden, og dette tal stiger markant blandt sportscheferne, i særdeleshed i forhold til de individuelle forløb. Størstedelen vurderer, at den sportspsykologiske ekspertbistand har en positiv sportslig effekt. 67 % mener, at det har gavnet de sportslige præstationer. Dog oplever 19 % af verdensklasseatleterne, at dette område ikke har hjulpet deres præstationer. Det er værd at bemærke, at eliteatleterne i højere grad end verdensklasseatleterne oplever, at bistanden har hjulpet dem med at præstere bedre. Det samme mønster er gældende, når det drejer sig om trivsel. Omfanget af den planlagte sportspsykologiske træning er lav. 65 % træner dette mindre end 1 gang om ugen, og tallet er endnu lavere, når det drejer sig om, hvor ofte det er en del af landsholdstræningen. Her fastslår 73 %, at den sportspsykologiske træning foregår mindre end 1 gang om ugen. Kommentarerne går i særdeleshed på udfordringerne i forhold til tilgængeligheden ikke mindst for atleter uden for København, ligesom der bliver udtrykt et ønske om, at de sportspsykologiske konsulenter i højere grad er med til konkurrencer og træning. Sportsmedicin: Der er ca. dobbelt så mange af atleterne, der bruger tilbuddene i Brøndby i forhold til Århus. Det er dog bemærkelsesværdigt, at samlet 48 % af verdensklasseatleterne ikke bruger de sportsmedicinske tilbud. Dette tal er væsentligt mindre for eliteatleterne (26 %). 5

6 Fysioterapi: Både service- og vidensniveauet bliver vurderet meget positivt, således er over 80 % af respondenterne tilfredse med både service og viden på området. Respondenterne er dog mindre begejstrede, når det drejer sig om tilgængeligheden. Her er især landstrænere (24 %) og verdensklasseatleter (19 %) enten utilfredse eller meget utilfredse. Alle grupper er derimod enige om, at fysioterapien har en stor effekt på de sportslige præstationer. 79 % oplever, at den fysioterapeutiske service har hjulpet dem med at præstere bedre og vurderingen er højest blandt eliteatleterne, hvor 86 % oplever, at det har haft en positiv effekt på deres præstationer. En del kommentarer går på ønsket om udvidede åbningstider, således at atleter, der arbejder eller studerer, kan modtage behandling sent på eftermiddagen eller om aftenen. Der er ligeledes kommentarer til ulemperne for atleter, der ikke bor tæt på Århus eller Brøndby. Derudover er der også ønsker om yderligere kompetencer og muligheder inden for kiropraktik og osteopati. Læge: Både service- og vidensniveauet bliver vurderet positivt. 64 % oplever også, at tilgængeligheden i høj grad eller i nogen grad er tilfredsstillende. 62 % af respondenterne oplever, at Team Danmarks læger har hjulpet dem til at præstere bedre. Ganske som ved vurderingen af fysioterapien er verdensklasseatleterne mindre positive end eliteatleterne. 18 % af verdensklasseatleterne mener ikke, at lægerne har hjulpet dem til at præstere bedre og dette gælder kun for 8 % af eliteatleterne. Massage: Både service- og vidensniveauet bliver vurderet pænt, hvorimod det kun er 39 %, der er tilfredse eller meget tilfredse med tilgængeligheden. Og det er i særdeleshed landstrænere (28 %) og sportschefer (40 %), der enten er utilfredse eller meget utilfredse med tilgængeligheden. Den sportslige effekt af massagen vurderes mindre betydningsfuld end både fysioterapien og den lægelige bistand. 48 % oplever, at sportsmassagen har hjulpet dem med at præstere. En del kommentarer går på ønsket om udvidede behandlingstidspunkter gerne om aftenen og flere steder i landet. Sportsfysiologi: Præstationsoptimering, træningsevaluering og test: Både service- og vidensniveauet bliver vurderet positivt og i særdeleshed landstrænerne og sportschefer er begejstrede. Når respondenter skal vurdere sparring om udvikling og nytænkning falder den positive tendens dog en smule. Her er 12 % af verdensklasseatleterne enten utilfredse eller meget utilfredse. Landstrænerne er dog også på dette område positive, hvor 77 % i høj grad eller i nogen grad er tilfredse. Størstedelen vurderer også, at den sportsfysiologiske ekspertbistand har en positiv sportslig effekt. 66 % mener, at det har gavnet de sportslige præstationer. Dog oplever 25 % af verdensklasseatleterne, at dette område ikke har hjulpet deres præstationer. 6

7 Forslagene går mest på evaluering, opfølgning og dialog om testresultaterne. Sportsernæring: Både service- og vidensniveauet bliver vurderet positivt, dog er 16 % af landstrænerne utilfredse, når det handler om sparring om udvikling og nytænkning. Tilgængeligheden bliver også vurderet positivt, dog er det værd at bemærke, at 49 % af verdensklasse atleterne svarer ved ikke til dette spørgsmål. 58 % mener, at ernæringsbistanden har hjulpet dem til at præstere bedre. Dog er det kun 3 % af verdensklasseatleterne, der vurderer, at det i meget høj grad har hjulpet dem. Eliteatleterne oplever generelt, at ekspertbistanden på dette område har større betydning. 66 % af eliteatleterne oplever, at det har haft en positiv betydning for deres sportslige præstationer. Fysisk træning: Både service- og vidensniveauet bliver vurderet meget positivt. Dette gælder også, når det drejer sig om sparring om udvikling og nytænkning. Størstedelen af eliteatleterne (66 %) er tilfredse med tilgængeligheden. Dette tal er mindre hos verdensklasseatleterne, hvor 17 % er enten utilfredse eller meget utilfredse med tilgængeligheden. Ekspertområdet bliver generelt vurderet til at have hævet præstationsniveauet, og særligt eliteatleterne (72 %) siger, at det har hjulpet dem til at præstere bedre. Dog oplever 20 % af verdensklasseatleterne, at dette område ikke har hjulpet dem til at præstere bedre. Der er særligt kommentarer til udfordringen ved, at træningen kun foregår i Brøndby. Ligesom der er ønsker om træningstilbud, der ligger uden for den normale arbejdstid og gerne i de sene eftermiddagstimer. Samarbejde på tværs af ekspertområderne På spørgsmålet om koordination mellem Team Danmarks eksperter er det særligt sportscheferne og verdensklasseatleterne, der er forbeholdne. 10 % af verdensklasseatleterne oplever koordinationen som dårlig og kun 38 % oplever, at der er en god eller meget god koordination. Det er landstrænerne og eliteatleterne, der er mest positive overfor samarbejdet på tværs over 50 % oplever en god eller meget koordination. 7

8 Job og uddannelse Der er simpelthen ikke muligheder nok. Skolerne er for langt væk, uddannelserne er ikke fleksible nok Kommentar fra eliteatlet i undersøgelsen Respondenter: Verdensklasseatleter, eliteatleter, Team Danmark-atleter samt sportschefer og landstrænere. Ungdomsuddannelserne Atleterne oplever, at mulighederne for at kombinere elitesport og en ungdomsuddannelse er relativt gode. 69 % mener, at mulighederne er enten gode eller meget gode. Det er særligt TD-atlerne, der er tilfredse, mens verdensklasseatleterne oplever de største udfordringer på dette område. De fleste atleter oplever også, at fleksibiliteten er i orden, hvorimod landstrænere og sportschefer ser en større udfordring. 30 % af sportscheferne oplever således, at mulighederne ikke er fleksible nok. De videregående uddannelser Utilfredsheden er større, når det drejer sig om de videregående uddannelser. Her oplever næsten 1/3 af eliteatleterne og 19 % af verdensklasseatleterne, at mulighederne for at kombinere en videregående uddannelse med elitesport enten er dårlige eller meget dårlige. Og fleksibiliteten er heller ikke i top. 36 % af eliteatleterne og 30 % af verdensklasseatleterne siger, at mulighederne ikke er fleksible nok. Og især landstrænerne oplever problemer på dette område. Hele 53 % er utilfredse med fleksibiliteten. Team Danmarks vejledning om uddannelse Der er en stor spredning i opfattelsen af vejledningen. 44 % oplever, at vejledningen er enten god eller meget god, og i den anden ende af spektret er der 11 %, der oplever den som dårlig eller meget dårlig. Det er værd at bemærke, at hele 44 % af verdensklasseatleterne svarer ved ikke til spørgsmålet. Samme mønster gør sig gældende i vurderingen af Team Danmarks bidrag til løsning af de uddannelsesmæssige udfordringer. Uddannelsesområdet medfører en meget stor mængde kommentarer og forslag til forbedringer, hvoraf de fleste går på de videregående uddannelser. Her oplever mange en stor forskel på fleksibiliteten på de forskellige uddannelser, ligesom der er kommentarer til udfordringer med de håndværksmæssige uddannelser. Der bliver også udtrykt ønsker om, at underviserne på både gymnasier og uddannelsessteder skal være bedre klædt på for at forstå atleternes behov og udfordringer. 8

9 Fleksible jobmuligheder Jobområdet bliver generelt vurderet dårligere end uddannelsesområdet. 31 % mener, at mulighederne for at kombinere job og elitesport er enten dårlige eller meget dårlige og kun 19 % oplever dem som gode eller meget gode. Faktisk svarer over halvdelen af landstrænerne og sportscheferne, at mulighederne er enten dårlige eller meget dårlige. Utilfredsheden er dog noget mindre blandt atleterne, og det er værd at bemærke, at 54 % af verdensklasseatleterne svare ved ikke, når de skal vurdere om de fleksible jobmuligheder er gode nok. Det er særligt verdensklasseatleterne (35 %) og eliteatleterne (42 %), der er bekymrede om deres fremtidige jobmuligheder, mens TD-atleterne endnu ikke deler den frygt i samme grad. I Team Danmarks undersøgelse fra 2009 om danske eliteatleters økonomiske og sociale forhold blev der også spurgt ind til netop dette. Og tendensen i svarene ligger i forlængelse af 2009-undersøgelsen. Det er således fortsat 5 % af verdensklasseatleterne, der siger, at de er meget bekymrede for fremtidens job, mens en større grupper er bekymret. Team Danmarks vejledning om job Det mest gennemgående i besvarelserne omkring Team Danmarks vejledning og bidrag til løsning af de jobmæssige udfordringer er den meget store andel ved ikke besvarelser. Hele 72 % af verdensklasseatleterne svarer således ved ikke på spørgsmålet om Team Danmarks rolle i løsning af udfordringer med job. Der er en del tilkendegivelser om bedre indsigt i tilbuddene på jobområdet, ligesom der er en et ønske om en bredere vifte af jobtilbud. 9

10 Faciliteter og daglige træningsforhold Vi vægttræner stadig i en kælder fyldt med svamp. Bagsværd sø får hver sommer mere og mere tang. På et tidspunkt bliver det umuligt at ro på søen Kommentar fra eliteatlet i undersøgelsen Respondenter: Verdensklasseatleter, eliteatleter, Team Danmark-atleter samt sportschefer og landstrænere. De daglige træningsfaciliteter er ikke gode nok og en stor del oplever, at de internationale konkurrenter har bedre vilkår. Halvdelen af eliteatleterne og 40 % af verdensklasseatleterne mener, at deres konkurrenter samlet har bedre træningsbetingelser end dem selv. Den samme kritiske vurdering deler landstrænere (45 %) og sportschefer (40 %). På spørgsmålet om adgang er det særligt eliteatleterne (30 %), der oplever, at adgangen til de daglige træningsfaciliteter er dårlig, hvorimod verdensklasseatleterne ikke oplever de samme problemer omkring adgang. Samlet er der dog en mere kritisk vurdering af adgangen end i undersøgelsen, som havde lignende spørgsmål. Det er særligt landstrænere og sportschefer, der er negative i vurderingen af, om faciliteterne er fremtidssikrede. 34 % af landstrænerne og 30 % af sportscheferne mener, at de nuværende faciliteter dårligt eller meget dårligt modsvarer behovene i de kommende år. Der er dog en mere positiv vurdering af udstyr og rekvisitter også set i forhold til de internationale konkurrenter. 65 % er enten godt eller meget godt tilfredse. Og i den anden ende af skalaen er det særligt eliteatleterne (10 %), der mener udstyret halter. Samlet set er der en noget mere positiv vurdering af udstyret end i 2009-undersøgelsen. Der er også ret stor tilfredshed med Team Danmarks faciliteter til fysisk træning i Brøndby og Århus. 72 % af verdensklasseatleterne oplever dem som gode eller meget gode og under 5 % er decideret utilfredse. Og tilfredsheden med Team Danmarks faciliteter er faktisk endnu højere blandt landstrænerne. Tilgængeligheden og åbningstiderne får en række kommentarer ligesom der er flere, der ønsker et samlet nationalt træningscenter. Der er også ønsker om forbedringer af en række specifikke faciliteter i bl.a. Århus og Bagsværd. 10

11 Økonomi hænger privatøkonomien sammen og er der penge til træningslejre? 62 % af eliteatleterne har et økonomisk råderum, der ikke er tilfredsstillende Fakta fra undersøgelsen Respondenter: Verdensklasseatleter, eliteatleter og Team Danmark-atleter. Den personlige økonomi er ikke god nok særligt oplever eliteatleterne problemer. 62 % af eliteatleterne oplever, at det økonomiske råderum er mindre tilfredsstillende eller decideret utilfredsstillende. Verdensklasseatleterne har også store økonomiske udfordringer, og de fordeler sig i tre nogenlunde lige store grupper: 1/3 er godt tilfredse, 1/3 er hverken eller, og så er der en 1/3, der ikke oplever, at deres privatøkonomi hænger tilfredsstillende sammen. Der er således markant flere end i 2009-undersøgelser, der mener, at deres privatøkonomi ikke hænger sammen. Der er stadig flere atleter, der får deres familie til at finansiere deres sportslige satsning. De nye data på eliteatleterne og TD-atlerne viser, at både andelen og familiernes økonomiske investeringer stiger i forhold til 2009-undersøgelsen. For verdensklasseatleterne er der 38 %, hvis familier betaler for den sportslige satsning. Det ligger tæt op ad 2009-undersøgelsen. Men for eliteatleterne og TDatleterne er tallet markant højere. Hele 80 % af TD-atleternes og 64 % af eliteatleternes familier bidrager økonomisk til den sportslige satsning. Og beløbene er betydelige. Hele 34 % af eliteatleterne som er senior landsholdsatleter får en økonomisk håndsrækning fra familien på over kr. om året. De økonomiske muligheder for at komme på træningslejre og til internationale konkurrencer bliver også bedømt mere negativt end i 2009-undersøgelsen. Samlet oplever 27 %, at de økonomiske muligheder for træningslejre er dårlige eller meget dårlige og tallet stiger hos eliteatleterne til 31 %. Samlet set vurderer atleterne, at deres udenlandske konkurrenter har bedre økonomiske vilkår. Hele 89 % af eliteatleterne oplever, at de udenlandske konkurrenter har en økonomisk fordel. Derved ligger atleternes vurdering helt i forlængelse af 2009-undersøgelsen på dette område. 11

12 Syn på Team Danmark og vores opgaver i fremtiden Har allerede lært mere om team dk ved dette spørgeskema end jeg vidste før Verdensklasseatlet i undersøgelsen Respondenter: Alle i undersøgelsen dvs. verdensklasseatleter, eliteatleter, Team Danmark-atleter samt sportschefer, landstrænere og direktører. Over 90 % af direktører, sportschefer og landstrænere har et klart billede af vores opgaver. Denne klarhed er dog langt mindre udtalt blandt atleterne. Særligt TD-atleterne har ikke noget skarpt billede af Team Danmark. 44 % svarer, at de enten aldrig har tænkt over Team Danmarks opgaver eller ikke har noget billede af vores opgaver. Men også hos 26 % af verdensklasseatleterne er billedet af Team Danmark uskarpt. Respondenterne bliver også spurgt om, i hvor høj grad de forbinder værdierne dynamik, kvalitet, innovation og åbenhed med Team Danmark. Ca. 1/5 af henholdsvis direktører, sportschefer og verdensklasseatleterne ser Team Danmark som lukket eller meget lukket. Der er derimod et langt mere positivt syn på kvaliteten af vores arbejde. Her oplever 83 % af direktørerne og over 62 % af både landstrænere og sportschefer en høj eller meget høj kvalitet i arbejdet. Vurderingen af Team Danmark evne til at være dynamisk og innovativ er mere uensartet. Her er det særligt direktørerne og sportscheferne, der oplever Team Danmark som dynamisk, mens både verdensklasseatleter og landstrænere er mere kritiske, når det drejer som om Team Danmarks evne til at omsætte organisationens værdier til praksis. Respondenterne oplever klart, at kontakten med Team Danmark er professionel, serviceminded og interesseret. Der er derimod større utilfredshed med fleksibiliteten, ligesom en del af især sportscheferne (40 %) oplever os bedrevidende i kontakten med dem, og 25 % af sportscheferne oplever os som autoritære og bureaukratiske. Der er derimod stort set ingen, der finder os uvenlige eller uinteresserede. Når det drejer sig om det kommende støttekoncept , så er der nogle klare meldinger fra direktører, landstrænere og sportschefer. De mener, at det er særligt vigtigt, at vi også i den kommende periode ud over den økonomiske støtte har særligt fokus på talentudvikling, ekspertbistanden samt opgaven med at påvirke politikere til at skabe gode forhold for eliten. Derimod er det kun lidt over halvdelen, der mener, at samarbejdet med Elitekommunerne og arbejdet med at profilere atleterne er enten vigtigt eller meget vigtigt i den kommende periode. 12

13 Der er flere, der ønsker, at vi i højere grad bevarer det langsigtede perspektiv, idet de oplever, at vi fokuserer for meget på kortsigtede resultater. Der bliver også fremhævet, at der er for meget fokus på kontrol og ikke på udvikling i det gensidige samarbejde. 13

14 Presse, kommunikation og optræden i medierne Der er en tendens til, at Team Danmark gør sig til overdommer omkring det enkelte forbunds resultater i medierne. Team Danmark bør kommunikere mere med specialforbundene og etablere direkte dialog fora Kommentar fra direktør i undersøgelsen Respondenter: Alle i undersøgelsen dvs. verdensklasseatleter, eliteatleter, Team Danmark-atleter samt sportschefer, landstrænere og direktører. 70 % af respondenterne bruger teamdanmark.dk mindre end én gang om måneden. Og det er i øjeblikket særligt direktører, landstrænere og sportschefer, der bruger webben. Atleterne bruger derimod teamdanmark.dk sjældent. 28 % af verdensklasseatleterne bruger aldrig hjemmesiden, og 65 % kommer højest ind på sitet én gang om måneden. Særligt direktører, landstrænere og sportschefer har en høj relevansopfattelse, når de er på sitet. Den løbende nyhedsstrøm, der bliver udsendt som mail, følger samme mønster som brugen af webben. Her er det også direktører, landstrænere og sportschefer, der opfatter nyhedsstrømmen mest relevant. Atleterne er tydeligvis ikke tilmeldt nyhederne, da ca. ¾ af alle atleter svarer Ved ikke, når de skal vurdere indholdet. Puls bliver vurderet meget positivt af både atleter og de øvrige respondenter. Over 80 % læser magasinet, og særligt verdensklasseatleterne og eliteatleterne opfatter indholdet meget relevant. Introduktionen til atleterne Team Danmark og dig er derimod langt mindre present i atleternes bevidsthed. Det er bemærkelsesværdigt, at kun 1/3 af verdensklasseatleterne siger, at de har læst den, mens 56 % siger, at de enten ikke har fået den eller ikke har læst den. Det er faktisk sportscheferne, der bruger publikationen mest, af den gruppe har 60 % læst den. Det er også meget få af atleterne, der ved, at de kan få rådgivning om presse og kommunikation. 58 % af verdensklasseatleterne og hele 77 % af eliteatleterne ved ikke, at tilbuddet eksisterer. Det er særligt sportscheferne, der bruger muligheden. Her svarer 45 %, at de har brugt Team Danmark til sparring om presse og kommunikation. Når det drejer sig om Team Danmarks optræden i medierne, er der et stort spænd i besvarelserne. 39 % vurderer, at vi ofte håndterer medierne tilfredsstillende, og 47 % oplever, at Team Danmark enten fremstår særdeles godt eller godt i medierne. Det er dog markant, at henholdsvis 33 % af direktørerne og 25 % af sportscheferne oplever, at vi ofte blander os i sager, der ikke er Team Danmarks. Men der er også en modsatrettet tendens. 12 % af alle respondenterne synes, at vi er for 14

15 defensive og ikke gode nok til at sætte dagsorden og dette gælder faktisk for 17 % af landstrænerne. Der er generel tilfredshed med den måde Team Danmark varetager de enkelte sportsgrenes interesser i medierne på. 49 % oplever, at vi gør det godt eller særdeles godt, dog er 20 % af sportscheferne mere kritiske, de vurderer, at gør det dårligt eller meget dårligt. Der er særligt fokus på vores kommentarer til de sportslige resultater i pressen. Her bliver der givet udtryk for, at Team Danmark agerer for hurtigt og for dømmende. Det giver et billede af, at vi er dommere og kontrollanter og ikke samarbejdspartnere med specialforbundene og atleterne. Der er også en række respondenter, der oplever, at Team Danmark i pressen vurderer områder, som vi ikke er tæt nok på eller ved nok om. 15

16 Talentudvikling om kvalitet og omfang af tilbuddene samt vurdering af, om der er sket en forbedring siden Det vil for såvel forbund som Team Danmark og dermed hele dansk eliteidræt være et fælles selvmål af dimensioner, som det efterfølgende vil tage rigtigt mange år at rette op igen, hvis det er muligt Sportschef om konsekvensen af et mindre fokus på talentudviklingen efter 2011 Respondenter: direktører, sportschefer og landstrænere. 41 % vurderer, at mulighederne siden 2009 enten er forbedret i høj grad eller i meget høj grad. Dog er det værd at bemærke, at 1/3 oplever, at mulighederne er uændrede siden 2009, hvor den yderligere investering i talentudvikling på 10 mio. kr. om året begyndte. Det er i særdeleshed direktørerne, der ikke oplever en forbedring. 26 % oplever, at mulighederne på dette område overordnet er blevet enten dårligere eller meget dårligere siden Når det drejer sig om kvaliteten af initiativerne, er der stor tilfredshed med de aldersrelaterede træningskoncepter (ATK) ligesom over 50 % oplever, at området vidensudvikling og forskning bliver varetaget godt eller meget godt. Der er derimod større utilfredshed med de områder, der er knyttet mere direkte til den økonomiske støtte. Mulighederne omkring kraftcenterudvikling og den individuelle støtte til talenter bliver vurderet mindst tilfredsstillende. Her oplever under 1/3, at de nuværende tilbud er gode eller meget gode. Når det drejer sig om de fremtidens talentstøtte, er der nogle klare tendenser. Hele 97 % fastslår, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at Team Danmark også efter 2011 hvor talentpuljen fra Kulturministeriet ophører fortsat prioriterer ressourcer i det nuværende omfang. Hvis det ikke bliver tilfældet vil det få konsekvenser. Over 50 % vurderer, at en nedgang i ressourcer vil betyde både dårligere daglige træningsmuligheder, færre træningslejre samt, at antallet af talenter med internationalt potentiale vil falde. Kun 5 % forudser, at en eventuel nedgang i ressourcer til området ikke vil få konsekvenser. I svarene er der særligt fokus på omfanget af støtten samt et ønske om øget synergieffekt af talentinitiativerne på tværs af sportsgrenene. 16

17 Administration er der skabt en enklere administration? Mere tillid og mindre kontrol mere fokus på kerne at hjælpe trænere og aktive med at performe Direktør i undersøgelsen Respondenter: direktører, sportschefer og landstrænere. 41 % vurderer, at de webbaserede løsninger har lettet arbejdsbyrden. Dog er det værd at bemærke, at 23 % af både landstrænere og sportschefer oplever, at de nye løsninger ingen forskel gør eller ligefrem øger arbejdsbyrden. Samlet set er det således kun 44 %, der synes, at der er skabt en enklere administration siden Der er dog store forskelle i vurderingen. Ca. 57 % af både direktører og sportschefer mener, at administrationen i høj grad eller i nogen grad er blevet enklere og mere effektiv, mens det kun er 28 % af landstrænerne, der har den opfattelse. Når det drejer sig om disciplinanalysen, så vurderer lidt over 1/3, at den giver et meget eller i høj grad retvisende billede af deres sportsgren. Det er særligt sportscheferne, der ikke mener disciplinanalysen er tilstrækkelig nuanceret. Der er 24 % af sportscheferne, der ikke synes, at værktøjet giver et retvisende billede af deres sport. I den anden ende af skalaen mener 61 % af direktørerne, at den i høj grad eller i meget høj grad giver et retvisende billede. Ønsket om bedre udveksling af data og genbrug af baggrundsinfo fra blandt andet DIF går igen, idet flere oplever, at arbejdet med stamdata giver dobbeltarbejde. Derudover er der et ønske om mindre kontrol fra Team Danmarks side men derimod et større fokus på udvikling og sparring. 17

18 Formål med brugerundersøgelsen fra kommissoriet: Målet med brugerundersøgelsen er at give Team Danmarks medarbejdere og bestyrelse et nuanceret kendskab til interessenternes vurdering af Team Danmarks aktiviteter og ydelser midtvejs i perioden for støttekoncept Målet er at få feedback på ekspertydelserne, den administrative praksis og det daglige samarbejde, samt få et mere nuanceret kendskab til de primære interessenters syn på Team Danmark. Formålet med brugerundersøgelsen er således at sikre, at interessenternes synspunkter og vurderinger bliver konkretiseret i god tid inden udviklingen af støttekoncept , ligesom det vil give mulighed for eventuelle justeringer af vores ydelser og aktiviteter 2 år før OL 2012 i London. Om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen bestod af i alt 112 spørgsmål, som var differentieret til de forskellige grupper. Sportschefer, landstrænere samt verdensklasse- og eliteatleter blev bedt om svare på langt de fleste, mens der var væsentligt færre spørgsmål til direktører og Team Danmark-atleter. Brugerundersøgelsen blev sendt til i alt respondenter. Den blev sendt til alle de Team Danmark støttede atleter (140 verdensklasseatleter, 244 eliteatleter og 673 Team Danmark-atleter) Derudover blev de 21 direktører, 51 landstrænere og 27 sportschefer i de Team Danmark støttede forbund bedt om at besvare. 455 respondenter svarede på hele eller dele af undersøgelsen. Svarprocenten varierer dog meget grupperne imellem. 91 % af direktørerne (19 i alt) svarede helt eller delvist på spørgebatteriet. Svarprocenten for de øvrige grupper var: verdensklasseatleter 32% (45 i alt), eliteatleter 33% (81), Team Danmark-atleter 38% (253), landstrænere 71% (36) samt sportschefer 78 % (21). Svarprocenten varierer også markant på de forskellige sportsgrene. Således besvarede 92 % med tilknytning til kajak undersøgelsen, mens dette kun gjaldt for 17 % med tilknytning til fodbold. Dem, der valgte at besvare, viste et stort engagement, idet der blev skrevet mange kommentarer og forslag til Team Danmark i fritekst felterne. Og dette engagement er fælles for alle grupperne. Spørgeskemaet blev mailet til respondenterne den 20. september 2010, og der var en svarperiode på i alt 4 uger inklusiv en rykkerrunde på henholdsvis mail og sms. 18

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 19. december 2012 Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 RAPPORTERING AF INDFRIELSEN AF MÅLENE I RAMMEAFTALEN Rammeaftalen 2009 2012 mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. RAMMEAFTALE Team Danmark 2013-2016 19. juni 2013 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Målene drøftes

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Idrættens største udfordringer III Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Team Danmark udfordringer og muligheder

Team Danmark udfordringer og muligheder Team Danmark udfordringer og muligheder Opsamling på møde mellem Mogens Jensen og Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne og Team Danmark den 24. september 2010 på Christiansborg. På mødet blev følgende

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt Andreas Küttel IOB, Syddansk Universitet, 5. februar Tematik Holistisk perspektive: Transition ud af elitesport er den sidste fase af sportskarrieren Mere

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016

TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016 MÅL OG STRATEGIER TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2013-2016 MÅL OG STRATEGIER 1 TEAM DANMARK INDHOLD 1. Introduktion 4 2. Hvad er målet? 5 3. Hvem vil vi kommunikere med? - vores fem primære målgrupper 6 4.

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Der

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen.

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Idrættens største udfordringer II Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Eliteidrættens behov for faciliteter

Eliteidrættens behov for faciliteter Eliteidrættens behov for faciliteter Parallelsession, spor 2 Senioranalytiker, Ph.d.-stipendiat Rasmus K. Storm Idrættens rum og rammer, d. 25. februar 2009, Frederikshavn Dagens præsentation 1 Våbenkapløbet:

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014

Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014 Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE 2014. Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov

TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE 2014. Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov November Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen,

Læs mere

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder: Samarbejdsaftale Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020 Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup mod 2020 Dette notat er blevet til på baggrund af evaluering 1 (interview) og workshop 2 med de 6 idrætter i Elitekommunesamarbejdet i Ballerup. Det skal bruges

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Perspektivering af NEC det perfekte setup? Orientering sport & natur

Perspektivering af NEC det perfekte setup? Orientering sport & natur 1 Drømmen om det ultimative sted at dyrke eliteidræt. Et sted hvor man kan stå op om morgenen, cykle eller gå til træning sammen med andre elitesportsudøvere på max 10 min Et sted hvor man efter dagens

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder.

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder. BALLE RU P Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund DHIF s historie Dansk Handicap Idræts-Forbund Etableret 1971 Specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) Ca. 18.000 medlemmer 446 klubber Aktiviteter og idrætter DHIF

Læs mere

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept 6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept Indstilling Team Copenhagens sekretariat indstiller, at Team Copenhagens bestyrelse tager nedenstående status vedr. Team Copenhagens støttekoncept til efterretning.

Læs mere

TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov

TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov Rapport / November Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Steffen Rask og Ulrik Holskov Rekvirent

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

FÅ EN VINDER PÅ HOLDET

FÅ EN VINDER PÅ HOLDET FÅ EN VINDER PÅ HOLDET BLIV TEAM DANMARK PRAKTIKPARTNER Dansk eliteidræt har brug for virksomheder, der vil ansætte eliteatleter. Du får en vinder på holdet, adgang til at bruge Team Danmarks praktikpartnerlogo

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 8. oktober 19. november 2015

Bestyrelsesrapport for perioden 8. oktober 19. november 2015 Bestyrelsesrapport for perioden 8. oktober 19. november 2015 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Der

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kolding Elites støttekoncept

Kolding Elites støttekoncept Kolding Elites støttekoncept 1) Støttekoncept skal regulere samarbejde Formålet med Kolding Elites støttekoncept er, at regulere samarbejdet og udviklingen af Kolding Elites samarbejdsklubber, så indsatser

Læs mere

TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT

TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT 2013-2016 INDHOLD 1.0 INDLEDNING 3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR DANSK ELITEIDRÆT 3 1.2 TENDENSER I INTERNATIONAL ELITEIDRÆT 4 1.3 TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT 2013-2016 5 1.4 SÆRLIGE

Læs mere

Danmarks Brydeforbund (DB) 1. januar 2014 31. december 2014

Danmarks Brydeforbund (DB) 1. januar 2014 31. december 2014 Konsulent: Lars Green Bach Danmarks Brydeforbund (DB) 1. januar 2014 31. december 2014 1. Evaluering af mål for støtteperioden 2013: Målopfyldelse af sportslige resultatmål: DB har i 2013 opfyldt få af

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 16. september 17. oktober 2016

Bestyrelsesrapport for perioden 16. september 17. oktober 2016 Bestyrelsesrapport for perioden 16. september 17. oktober 2016 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Der medregnes

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Den danske model. Den danske eliteidrætsmodel er karakteriseret ved en enkel og klar rollefordeling.

Den danske model. Den danske eliteidrætsmodel er karakteriseret ved en enkel og klar rollefordeling. Den danske model Det er en styrke at vi har en uafhængig elitidrætsorganisation, der prioriterer, udvikler og koordinerer dansk eliteidræt og gør det i samspil med relevante aktører Den danske eliteidrætsmodel

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere