Skole og produktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og produktion 2014-2015"

Transkript

1 Skole og produktion

2 Indhold Forord Indledning Aktivitet Vores lokalsamfund kl Du og din familie i Balonga kl Ar & Mi kl Opfinderspirerne kl Vaks i jobland kl Nyby kl Vejen til min virksomhed kl Innovation Step by Step kl Det Rullende Learnmark kl Den globale markedsplads kl Min virksomhed kl Banebryderne kl Virksomhedsuge kl Robotter i samspil med virksomheden Flextek kl Spændende naturvidenskab for piger kl Virksomhedsadoption kl Virksomhedsbesøg kl Andre undervisningsmaterialer Bilagsliste Hedensted Kommune - April

3 Forord Velkommen til Hedensted kommunes UEA-katalog Skole og Produktion. Med kataloget ønsker Hedensted Kommune at skabe de bedste forudsætninger for skolernes planlægning af og undervisning i uddannelseserhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Initiativet til kataloget udsprang oprindeligt i forbindelse med planlægningen af kommunens store UEA-event HOP-IN for 7. klasserne, som blev afholdt med stor succes for første gang i november Både eventen og kataloget understøtter Hedensted Kommunes ambition om at være Danmarks førende produktionskommune, da grundstenene til de unges valg af uddannelse og erhverv bliver lagt allerede i den tidlige skolegang. Det er intentionen, at kataloget skal kunne bruges i arbejdet med UEA-undervisning gennem hele skoleforløbet. På den måde udgør UEA-undervisningen et vigtigt bidrag til den enkelte elevs uddannelsesparathed ikke mindst hvad angår de sociale og personlige kompetencer. Det er endvidere en styrke ved UEA-undervisningen, at den danner et solidt grundlag for folkeskolereformens intentioner om, at skolen skal åbne sig op for det omkring liggende samfund. Således lægger katalogets materialer op til, at skolerne inddrager det lokale erhvervsliv samt ungdomsuddannelserne i undervisningen så tidligt og så ofte som muligt. Det er netop, når elevernes viden om egne forudsætninger samt viden om uddannelse og om arbejdsmarkedet sættes i spil med hinanden, at deres valgkompetencer udvikles. Det er her, grundlaget for det gode liv lægges. Peter Hüttel Hedensted Kommune Indledning Dette katalog indeholder links til og information om en række materialer til brug i UEA-undervisningen. Langt de fleste materialer har fokus på arbejdet med produktionserhverv, men det er også tilstræbt at dække så mange af trinmålene i Faghæfte 22 (UEA-undervisning) som muligt. I tråd med at materialerne har fokus på produktionserhverv, lægges der op til, at man som en del af forløbene etablerer et samarbejde med en eller flere lokale virksomheder. Da det ikke er praktisk muligt at forpligte virksomheder på et fremtidigt samarbejde i et katalog som dette, er det op til den enkelte skole/lærer at skabe kontakt til en virksomhed, når forløbet er planlagt og alle praktiske og pædagogiske faktorer er kendte. Som lærer kan man få sparring og inspiration til virksomhedssamarbejdet ved skolens UU-vejleder, gennem diverse brancheorganisationer eller eventuelt på krak.dk. Det anbefales også, at man som skole i fællesskab arbejder på at opbygge et virksomhedsnetværk, som passer godt til skolens elevgruppe og behov. Afslutningsvis skal det nævnes, at UEA-kataloget er et dynamisk værktøj, som vil blive ajourført løbende for at sikre, at forældede materialer fjernes og nye tilføjes. Derfor vil forslag til nyudgivne materialer blive modtaget med glæde! De kan sendes til enten Hanne Frøslev eller Merete Juul 3

4 Vores lokalsamfund Inddrager dansk og matematik Et undervisningsmateriale der tager udgangspunkt i børns fantastiske evne til at leve sig ind i en fiktiv situation. Gennem 5 lektioner bliver eleverne udfordret på fantasien, deres samarbejdsevner og evne til at danne hypoteser og ræsonnementer. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere, og gennem leg lærer de bl.a. om grundlæggende elementer i et demokratisk samfund. Som udgangspunkt handler forløbet ikke om produktion, men man vil nemt kunne dreje fokus en anelse, så man inddrager produktionsvirksomheder i højere grad. Dog lægges der ikke op til, at der skal udvikles et produkt, men snarere til at eleverne lærer om, hvordan et lokalsamfunds elementer hænger sammen. Fonden for entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Grydeklar mappe med alle kopi-materialer, mål for undervisningen og manuskript til læreroplæg, diskussioner osv. Kan downloades gratis på Indeholder også diverse plakater til brug i forløbet og elevhæfte. Indskoling klasse Forløbet er velegnet til en temauge. Det vil være en god idé at blande årgangene, så de større elever kan hjælpe de helt små. Der er rig mulighed for at inddrage lokale virksomheder samt forældre. Materialet er gratis. 4

5 Du og din familie i Balonga Inddrager dansk og natur/teknik Undervisningsmaterialet om Balonga en landsby i Afrika er opstået med ønsket om at give inspiration til indskolingens arbejde med kreative og innovative problemløsninger at tænke anderledes kreativt og utraditionelt. Forløbets opgaverne tager udgangspunkt i en fortælling, og elevernes løsningsforslag bliver dermed en del af fortællingen. Samtidig er eleverne selv en del af historien, hvorved deres lyst til læring og engagement kommer i spil. Eleverne får mulighed for at opleve verden set med en afrikansk drengs øjne og skal hjælpe ham med at finde kreative løsninger på hverdagens problemer. Fonden for entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Det grydeklare forløb kan downloades på følgende link: aspx#shown Materialet indeholder lærervejledning med opgaveark, elevhæfte og link til Photo Story. Indskoling klasse Materialet er gratis At forløbet starter som et indeskoleforløb men udvikler sig til at være et udeskoleforløb. 5

6 Ar & Mi Ungmedjob.dk Det trykte materiale lægger op til tværfaglighed, mens det digitale materiale ikke har fokus på tværfaglighed Materiale om Ar & Mi; to trolde, som oplever mange forskellige ting i nogle små historier. Det trykte materiale er en stor kasse med materialer til mange forskellige øvelser omkring arbejdsmiljø; primært det nære arbejdsmiljø, dvs. klassemiljøet. Her kommer man bl.a. ind på arbejdsmiljøtemaer som indeklima, drilleri og støj. På kan eleverne selv klikke rundt blandt puslespil og andre opgaver som fx find fem fejl og en malebog samt små historier om Ar og Mi. Kasse med lærervejledning, spil, opgaver og historier om Ar & Mi. - indeholder en kort lærervejledning til den digitale version og kan bruges til enkeltstående UEA-aktiviteter. Indskoling klasse Der er fri adgang til en mere begrænset udgave på Det trykte materiale kan lånes via UU-vejlederen bestil dog i god tid. 6

7 Opfinderspirerne Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Dansk, matematik, natur/teknik, sløjd/håndarbejde, billedkunst, historie. Grydeklart forløb, som kan køres under en temauge eller som et længerevarende forløb. Opfinderspirerne bygger på en fem-trins raket, der leder eleverne fra problemidentifikation og erkendelse over ideudvikling og til sidst præsentation af deres opfindelse. Forløbet har stort fokus på elevengagement og ejerskab af processen. Lærervejledning med trin-for-trin instruktioner samt elevhæfte. Kan downloades gratis på følgende link: Indskoling og mellemtrin klasse Der er rig mulighed for at inddrage lokale virksomheder. Processen med at udvikle opfindelser er vigtigere end kvaliteten af det færdige produkt. Materialet er differentieret, så både mellemtrinnet og indskolingen kan bruge det. De fem trin i Opfinderspirerne: 1. Introduktion af Opfinderspirerne til eleverne 2. Inspirationsdage 3. Eleverne finder problemer som de skal opfinde løsninger til 4. Bygning af prototyper 5. Udstilling/præsentation af opfindelser 7

8 Vaks i jobland Benyttes primært i danskundervisningen I Vaks i Job-land kan eleverne gå på opdagelse og høre om 120 job fordelt i 22 jobmiljøer. De kan prøve deres nye viden af og få gode idéer til et kommende jobområde. Undervejs er hunden Vaks elevernes muntre hjælper, der med præcise instruktioner guider eleverne gennem Job-Land. Job-Land indeholder forskellige jobmiljøer som fx butik, byggeplads, havn, hotel, kaserne, kirke, kontor, lufthavn, politi og brandvæsen, station, sygehus, tvhus, værksted m.fl. i alt 22 jobmiljøer. Inden for hvert jobmiljø findes en række personer i forskellige job. Når eleverne klikker sig ind for at høre nærmere om det enkelte job, vil de først høre en karakteristisk lydstump. Derefter præsenterer personen sig og fortæller om sit job, hvilke arbejdsopgaver det indebærer og hvilke egenskaber, der er gode at have. Derudover indeholder siden en række UEA-aktiviteter samt nogle online spil. Schulz Materialet ligger på internettet på her finder man også en lærervejledning. Indskoling og mellemtrin klasse Programmet kræver, at skolen har licens. Check ved UU-vejlederen, om skolen har købt en sådan. Det er nødvendigt at bruge høretelefoner, da programmet indeholder lydstumper fra de forskellige arbejdsmiljøer. Materialer egner sig primært til enkeltstående UEA-lektioner. 8

9 Nyby Dansk, matematik, natur/teknik, og historie Et forløb der gennemføres for hele skolen samtidig (1.-6. klasse). Skolen forvandles til en by med egen bank, butikker og servicevirksomheder. Ud fra bilagene fremgår hvilke arbejdssteder, man kan tænke ind, men det er op til fantasien. Projektet kan med fordel afsluttes med et åbent hus arrangement for hele skolen. Lindved skole Planlægnings- og informationsmaterialer, som kan bruges til inspiration. Derudover er der udarbejdet reklamer for en række værksteder se bilagene. Mellemtrin klasse Projektet kræver at der nedsættes en koordinationsgruppe der tænker de praktiske forhold ind. 9

10 Vejen til min virksomhed Dansk, matematik, natur/teknik, og historie og UEA Et undervisningsmateriale som på kreativ og eksperimenterende vis handler om iværksætteri. Materialet giver eleverne et indblik i, hvad det vil sige at være iværksætter samt i de udfordringer, der er forbundet med at skabe en virksomhed. Fonden for entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Lærervejledning, elevhæfte, plakater, planlægningsværktøjer og et spil Kan downloades gratis på: aspx#show Mellemtrin klasse Varighed: Fra 5 lektioner til en hel emneuge. 10

11 Innovation Step by Step Dansk, billedkunst Innovation step by step er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet, som træner eleverne i at arbejde med kreativitet og innovation i tværfaglige sammenhænge. Materialet tager udgangspunkt i arkitektur og design, og hvert forløb består af en værktøjsbox med en undervisningsvejledning, elevhæfter, billeder, inspirationskort og lydfiler. Forløbene lægger op til at eleverne skal lære at arbejde struktureret med problemløsning og kreative processer og træner således eleverne i at generere idéer, arbejde med idévurdering og udvælgelse, samt i at omsætte deres idéer til et færdigt resultat. Materialet er udarbejdet således, at de opgaver som eleverne bliver præsenteret for i 4. klasse tager udgangspunkt i det nære, (i eleven selv), i 5. klasse handler det om relationen til de andre, mens eleverne i 6. klasse vil skulle relatere sig til verden omkring sig. De enkelte forløb lægger sig op ad projektarbejdsformen og opøver derved eleverne i flere af de kompetencer, som den obligatoriske opgave på 9. årgang kræver af dem. Fonden for entreprenørskab Mellemtrin klasse Innovation Step by Step kan lånes på Centre for Undervisningsmidler. Ved ønske om køb skal FFE-YE kontaktes. 11

12 Det Rullende Learnmark Learnmark Horsens Samfundsfag og geografi, tysk og engelsk, fysik, kemi og matematik alt efter hvilket modul, man vælger Anvendeligt til temauge: Ja, som et begrænset element i en temauge. Larnmark i Horsens har udarbejdet en række tilbud til folkeskolerne, hvor unge kommer ug underviser eleverne indenfor en masse forskellige områder: Bliv din egen direktør Fantastiske forsøg Fra ide til produkt Matematik og geomatrik i murerfaget Byg en Bro Hvor mange varer kan der være i en lastbil Og der blev lys Teori på Byggepladsen Transmission og udveksling i praksis Forstå tegninger og koordinatsystemer Når smede og VVs er folder knærør lmh_det_rullende_learnmark_ _web.pdf Udskoling klasse Skal aftales med Learnmark i god tid. God mulighed for tværfaglighed. 12

13 Den globale markedsplads Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Samfundsfag og geografi som udgangspunkt men vil også kunne komme ind på engelsk og tysk Anvendeligt til temauge: Ja Et undervisningsmateriale om iværksætteri og global handelskultur. Materialet omhandler nøgleaspekterne af global økonomi - hvad der får verdenshandelen til at fungere, og hvordan global handel har indflydelse på elevernes dagligdag. Desuden vil eleverne blive præsenteret for, hvordan man kan etablere egen virksomhed på den globale markedsplads. Grydeklar mappe med alle kopi-materialer, mål for undervisningen og manuskript til læreroplæg, diskussioner osv. Kan downloades gratis på Udskoling klasse Materialet lægger op til, at man inviterer en gæstelærer fra en lokal virksomhed, som handler med udlandet. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Forløbet fokuserer på handel med andre lande og har fokus på bl.a. produkter og omsætning af disse internationalt; handelsnormer; lovgivning og teknologi i andre lande. Indeholder også idégenerering. 13

14 Min virksomhed Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Dansk og UEA. Vil også kunne inddrage andre fag, alt efter hvilke idéer eleverne får til deres produkt. Anvendeligt til temauge: Materialet er yderst egnet til en temauge om iværksætteri, innovation og produktion. En opskrift på en anderledes temauge med iværksætteri og kreativitet som omdrejningspunkt. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Der er supplerende materiale til videre arbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere. Forløbet har megen fokus på iværksætteri og behovet for at nytænke samt omsætte idéer til virkelighed. Inddrager lokale virksomheder; både i oplæg og med gæstelærerbesøg og med en afsluttende messe. Grydeklar mappe med alle materialer kan downloades på Udskoling klasse Der lægges op til, at den enkelte lærer arbejder videre med de idéer og prototyper, der er blevet udarbejdet. Indeholder ikke elevhæfte, så man vil skulle overveje hvordan elevernes skriftlige produkter opbevares. 14

15 Banebryderne Dansk, matematik, samfundsfag, evt. naturfag. Anvendeligt til temauge: Forløbet egner sig godt til en temauge. Et undervisningsforløb oprindeligt skabt til valgfaget Iværksætter i 10. klasse, men som også er anvendeligt i 8. og 9. klasse. Materialet består af et intensivt temaforløb, hvor eleverne arbejder med at planlægge og oprette elevvirksomheder. Der er fokus på idégenerering og udarbejdelse af prototype, samt på markedsføring og salg af produkter/ydelser. Forløbet har endvidere en del 2, hvor klasser kan vælge at føre deres virksomhed ud i livet. Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Grydeklar lærervejledning og elevhæfte samt kopiark klar til brug. Der lægges løbende op til involvering af det lokale erhvervsliv, og ugen afsluttes med en messe. Downloades gratis på: Udskoling klasse 15

16 Virksomhedsuge Alle fag afhængig af produktionsemne Anvendeligt til temauge: Ja Eleverne arbejder i små virksomhedsteams om at lave alt, hvad der hører sig til. Produktet har varieret fra år til år f.eks. Vingummi Bolsjer Sæbe Småkager Solcellebiler Hver virksomhed laver i løbet af ugen Et produkt Ingrediens og energitabel(ved spiseligt produkt) Et budget Emballage og kolliemballage Salgsbreve på 3 sprog Firmakoncept og PR-materiale. I løbet af ugen er der forskellige del-produkter, der skal laves med bestemte krav og deadlines. Lærerne fungerer som konsulenter, der servicerer med praktiske ting, holder spot-kurser i forskellige dele osv. Endelig er lærerne dommere, der den sidste dag skal bedømme gruppernes resultater dvs. de forskellige produkter og processer, vi har set i forløbet, samt virksomhedens egen præsentation af dette. De to bedste grupper bliver præmieret. Tørring skole Afhængiger af hvilke produkter, eleverne vælger at udvikle se bilag 7. Udskoling klasse Formålet er mange-facetteret, herunder at eleverne lærer at: Drive en virksomhed med mange af de facetter dette indebærer Bruge deres faglige værktøjer og andre talenter til noget, der ligger ud over den fagopdelte skolehverdag Samarbejde i et team, hvor man skal prøve at afdække de potentialer gruppen rummer og udnytte dem optimalt Lave et selvstændigt projekt, der både rummer nogle lærerige processer og brugbare produkter. 16

17 Robotter i samspil med virksomheden Flextek Matematik, fysik/kemi, UEA, engelsk, dansk Anvendeligt til temauge: Ja Et undervisningsmateriale om at få kendskab til en virksomhed, få en viden om de uddannelser/jobs der er på virksomheden, kende til nogle faglige begreber omkring robotstyring samt at få kendskab til robotteknologiens historie. Eleverne skal løse en opgave via KIE- modellen. Skolen i Midten Undervisningsmateriale med forløb, bilag, film og billeder ligger på Udskoling klasse Kræver klare forventningsaftaler med virksomheder, kontaktpersoner og samarbejdspartnere i god tid inden forløbet. 17

18 Spændende naturvidenskab for piger Dansk, matematik, UEA, fysik/kemi, biologi Skolen i Midten Anvendeligt til temauge: Materialet er yderst egnet til en temauge Et forløb der henvender sig til piger. Pigerne skal gennem forløbet blive i stand til at vælge kvalificeret i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg, ved bl.a. at møde kvindelige rollemodeller, som arbejder i jobs indenfor den naturvidenskabelige verden. De kvindelige rollemodeller fortæller om deres uddannelser og vejen til deres naturvidenskabelige job. Grydeklar mappe med alle materialer kan downloades på Udskoling klasse Lad pigerne selv vælge om de vil være med i projektet. Lav aftaler med virksomheder og rollemodeller i god tid. Vær forberedt til møder og få lavet klare forventningsaftaler. Pigerne skal løse en opgave, som de får stillet af en virksomhed. 18

19 Virksomhedsadoption Afhængig af virksomhedstype Anvendeligt til temauge: Delvist Ideen stammer fra et Da projekt i 2004, en virksomhed adopterer (laver samarbejdsaftale med) en skoleklasse. Virksomheden og klassen forpligter sig på et eller flere samarbejder om året fra skolestart til klassen forlader skolen. Det kan fx være virksomhedsbesøg med eller uden forældre, en matematiklærer kan sammen med klassen bruge en halv dag sammen med lager/logistik og arbejde med regneark/lagerstyringsprogrammer osv. Inspiration kan hentes på: DA Henvend dig til UU-vejlederen for inspiration til valg af virksomhed. Alle klasse Der skal laves en klar forventningsafstemning mellem skole og virksomhed. Det er hensigtsmæssigt at sikre kontinuitet i skolens kontaktperson gennem så meget af forløbet som muligt, alt efter hvor mange år, det strækker sig over. 19

20 Virksomhedsbesøg Afhængig af virksomhedstype Anvendeligt til temauge: Delvist Virksomhedsbesøg kan foregår på alle klassetrin, afhængig af trin og virksomhed kan nogle af disse materialer bruges til inspiration. Forskellige (plastindustiens guide til virksomhedsbesøg) udgives Skole, Landbrug og fødevarer herunder klassen i stalden for 4.-6 klasse og Gård og virksomhedsbesøg. Karriere A/S vi skal på virksomhedsbesøg Godt materiale udgivet af Dansk Industri til forarbejdet med virksomhedsbesøg. Jobcity, virituel virksomhedsbesøg, udgivet af ministeriet for Børn og unge. (henvender sig til klasse) Hæftet karierre A/S (7.-8. klasse) aspx (under K) Guide til virksomhedsbesøg Alle klasse Materialerne er gratis, men de skal bestilles. 20

21 Andre undervisningsmaterialer: Industrilandet Danmark Historie/Samfundsfag Industriens historie Ditliv - dit valg arbejde med elevers selvforståelse og indenditet (kan også anvendes i SSP) Bilag Nyby Virksomhedsugen Indskoling/mellemtrin Udskoling Bilag 1-6 Bilag 7 21

22

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN

INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN 2 GEW.DK INTRODUKTION TIL GEW s IDÉKATALOG TIL GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er gennem de seneste år blevet

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger.

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Tværfagligt samarbejde i dansk, matematik,

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013 Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler Foråret 2013 Fælles for alle skolerne: Linjerne er et tilbud til alle elever. Linjerne har ingen faglige optagelseskrav. Linjernes undervisning

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION Undervisningsmaterialer udviklet til grundskolen

ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION Undervisningsmaterialer udviklet til grundskolen FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION Undervisningsmaterialer udviklet til grundskolen FFE-YE.DK 2 FFE-YE.DK INTRODUKTION Innovation og entreprenørskab er blevet

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole Lasse, Camilla og Jane En boglig Klasse Iværksætter Klasse Et helt almindeligt skema med fysik-kemi og tysk Faglige fantastiske fredage (som nu). Der vil være

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Bråskovgård Efterskole Bråskovvej 59 8783 Hornsyld Erhverv: Kildeparken 30 8722 Hedensted

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E karriere A/S karriere A/S virksomhedsvejledning SIDE 2 Indhold side Introduktion 2 VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E Indhold 3 Forløb

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Drejebog HOP-IN. Hands on Production Innovation New Ideas

Drejebog HOP-IN. Hands on Production Innovation New Ideas Drejebog HOP-IN Hands on Production Innovation New Ideas Indhold Facts om projekt HOP-IN:... 3 1. Projektorganisation... 4 2. Projektplan... 4 3. Skole-/lærerkontakt... 4 3. Lærerforberedelse forud for

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde?

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde? Et udvalg af de metoder vi på Utterslev Skole bruger i undervisningen: Her er nogle af de metoder vi som undervisere på Utterslev skole særligt har fokus på. Det er både indenfor det naturfaglige område

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde I dette hæfte beskrives, hvordan praksissamarbejde tænkes i læreruddannelsen på Metropol, og hvordan samarbejdet med praktikskolerne rammesættes.

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Masterplan for: Uddannelse og Job. - et samarbejde mellem skole, erhvervsliv, ungdomsuddannelser m.fl. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

Masterplan for: Uddannelse og Job. - et samarbejde mellem skole, erhvervsliv, ungdomsuddannelser m.fl. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Masterplan for: Uddannelse og Job - et samarbejde mellem skole, erhvervsliv, ungdomsuddannelser m.fl. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Masterplan for Uddannelse og Job Sammenhæng og perspektiver

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK ISBN 978-87-90386-83-2 Copyright 2016 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

LINKSOVERSIGT: Uddannelse og Job 0-3 KLASSE. Arbejdsmiljø:

LINKSOVERSIGT: Uddannelse og Job 0-3 KLASSE. Arbejdsmiljø: LINKSOVERSIGT: Uddannelse og Job 0-3 KLASSE. Arbejdsmiljø: Den hemmelige dal og jagten på vaniljeisen: Interaktiv fortælling om mobning: http://bupl.dk/flash/dhd/contents/0.htm Materiale om støj: Spil,

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE 2 Introduktion I en verden præget af forandring og mange muligheder er det vigtigt, at alle elever får viden om og erfaring med selv at være medskabere

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.00-12,10 Velkomst 12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.55-13.05 Pause 13.10-13.25 Inspiration til udvikling af UEA - forløb

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

MinFremtid. Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet. Opskrifter og inspiration til MinFremtid.

MinFremtid. Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet. Opskrifter og inspiration til MinFremtid. MinFremtid Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet Opskrifter og inspiration til MinFremtid.dk Indledning I løbet af udskolingen skal de unge gennem processer

Læs mere

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Hotellet Lærervejledning med bilag, kopi-, regneark og 19 digitale sider til den interaktive tavle og pc. Alt downloades via QR-koder eller links. DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Lars Jensen, Skolekonsulent

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Hvad betød ISI2015 for eleverne? Jan Sølberg, Københavns Universitet

Hvad betød ISI2015 for eleverne? Jan Sølberg, Københavns Universitet Hvad betød ISI2015 for eleverne? Jan Sølberg, Københavns Universitet Elevernes udvikling fra forskellige perspektiver Den skjulte læring Inklusion (Natur-)fagligt Interesse for naturfag Innovative kompetencer

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere