Skole og produktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og produktion 2014-2015"

Transkript

1 Skole og produktion

2 Indhold Forord Indledning Aktivitet Vores lokalsamfund kl Du og din familie i Balonga kl Ar & Mi kl Opfinderspirerne kl Vaks i jobland kl Nyby kl Vejen til min virksomhed kl Innovation Step by Step kl Det Rullende Learnmark kl Den globale markedsplads kl Min virksomhed kl Banebryderne kl Virksomhedsuge kl Robotter i samspil med virksomheden Flextek kl Spændende naturvidenskab for piger kl Virksomhedsadoption kl Virksomhedsbesøg kl Andre undervisningsmaterialer Bilagsliste Hedensted Kommune - April

3 Forord Velkommen til Hedensted kommunes UEA-katalog Skole og Produktion. Med kataloget ønsker Hedensted Kommune at skabe de bedste forudsætninger for skolernes planlægning af og undervisning i uddannelseserhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Initiativet til kataloget udsprang oprindeligt i forbindelse med planlægningen af kommunens store UEA-event HOP-IN for 7. klasserne, som blev afholdt med stor succes for første gang i november Både eventen og kataloget understøtter Hedensted Kommunes ambition om at være Danmarks førende produktionskommune, da grundstenene til de unges valg af uddannelse og erhverv bliver lagt allerede i den tidlige skolegang. Det er intentionen, at kataloget skal kunne bruges i arbejdet med UEA-undervisning gennem hele skoleforløbet. På den måde udgør UEA-undervisningen et vigtigt bidrag til den enkelte elevs uddannelsesparathed ikke mindst hvad angår de sociale og personlige kompetencer. Det er endvidere en styrke ved UEA-undervisningen, at den danner et solidt grundlag for folkeskolereformens intentioner om, at skolen skal åbne sig op for det omkring liggende samfund. Således lægger katalogets materialer op til, at skolerne inddrager det lokale erhvervsliv samt ungdomsuddannelserne i undervisningen så tidligt og så ofte som muligt. Det er netop, når elevernes viden om egne forudsætninger samt viden om uddannelse og om arbejdsmarkedet sættes i spil med hinanden, at deres valgkompetencer udvikles. Det er her, grundlaget for det gode liv lægges. Peter Hüttel Hedensted Kommune Indledning Dette katalog indeholder links til og information om en række materialer til brug i UEA-undervisningen. Langt de fleste materialer har fokus på arbejdet med produktionserhverv, men det er også tilstræbt at dække så mange af trinmålene i Faghæfte 22 (UEA-undervisning) som muligt. I tråd med at materialerne har fokus på produktionserhverv, lægges der op til, at man som en del af forløbene etablerer et samarbejde med en eller flere lokale virksomheder. Da det ikke er praktisk muligt at forpligte virksomheder på et fremtidigt samarbejde i et katalog som dette, er det op til den enkelte skole/lærer at skabe kontakt til en virksomhed, når forløbet er planlagt og alle praktiske og pædagogiske faktorer er kendte. Som lærer kan man få sparring og inspiration til virksomhedssamarbejdet ved skolens UU-vejleder, gennem diverse brancheorganisationer eller eventuelt på krak.dk. Det anbefales også, at man som skole i fællesskab arbejder på at opbygge et virksomhedsnetværk, som passer godt til skolens elevgruppe og behov. Afslutningsvis skal det nævnes, at UEA-kataloget er et dynamisk værktøj, som vil blive ajourført løbende for at sikre, at forældede materialer fjernes og nye tilføjes. Derfor vil forslag til nyudgivne materialer blive modtaget med glæde! De kan sendes til enten Hanne Frøslev eller Merete Juul 3

4 Vores lokalsamfund Inddrager dansk og matematik Et undervisningsmateriale der tager udgangspunkt i børns fantastiske evne til at leve sig ind i en fiktiv situation. Gennem 5 lektioner bliver eleverne udfordret på fantasien, deres samarbejdsevner og evne til at danne hypoteser og ræsonnementer. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere, og gennem leg lærer de bl.a. om grundlæggende elementer i et demokratisk samfund. Som udgangspunkt handler forløbet ikke om produktion, men man vil nemt kunne dreje fokus en anelse, så man inddrager produktionsvirksomheder i højere grad. Dog lægges der ikke op til, at der skal udvikles et produkt, men snarere til at eleverne lærer om, hvordan et lokalsamfunds elementer hænger sammen. Fonden for entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Grydeklar mappe med alle kopi-materialer, mål for undervisningen og manuskript til læreroplæg, diskussioner osv. Kan downloades gratis på Indeholder også diverse plakater til brug i forløbet og elevhæfte. Indskoling klasse Forløbet er velegnet til en temauge. Det vil være en god idé at blande årgangene, så de større elever kan hjælpe de helt små. Der er rig mulighed for at inddrage lokale virksomheder samt forældre. Materialet er gratis. 4

5 Du og din familie i Balonga Inddrager dansk og natur/teknik Undervisningsmaterialet om Balonga en landsby i Afrika er opstået med ønsket om at give inspiration til indskolingens arbejde med kreative og innovative problemløsninger at tænke anderledes kreativt og utraditionelt. Forløbets opgaverne tager udgangspunkt i en fortælling, og elevernes løsningsforslag bliver dermed en del af fortællingen. Samtidig er eleverne selv en del af historien, hvorved deres lyst til læring og engagement kommer i spil. Eleverne får mulighed for at opleve verden set med en afrikansk drengs øjne og skal hjælpe ham med at finde kreative løsninger på hverdagens problemer. Fonden for entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Det grydeklare forløb kan downloades på følgende link: aspx#shown Materialet indeholder lærervejledning med opgaveark, elevhæfte og link til Photo Story. Indskoling klasse Materialet er gratis At forløbet starter som et indeskoleforløb men udvikler sig til at være et udeskoleforløb. 5

6 Ar & Mi Ungmedjob.dk Det trykte materiale lægger op til tværfaglighed, mens det digitale materiale ikke har fokus på tværfaglighed Materiale om Ar & Mi; to trolde, som oplever mange forskellige ting i nogle små historier. Det trykte materiale er en stor kasse med materialer til mange forskellige øvelser omkring arbejdsmiljø; primært det nære arbejdsmiljø, dvs. klassemiljøet. Her kommer man bl.a. ind på arbejdsmiljøtemaer som indeklima, drilleri og støj. På kan eleverne selv klikke rundt blandt puslespil og andre opgaver som fx find fem fejl og en malebog samt små historier om Ar og Mi. Kasse med lærervejledning, spil, opgaver og historier om Ar & Mi. - indeholder en kort lærervejledning til den digitale version og kan bruges til enkeltstående UEA-aktiviteter. Indskoling klasse Der er fri adgang til en mere begrænset udgave på Det trykte materiale kan lånes via UU-vejlederen bestil dog i god tid. 6

7 Opfinderspirerne Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Dansk, matematik, natur/teknik, sløjd/håndarbejde, billedkunst, historie. Grydeklart forløb, som kan køres under en temauge eller som et længerevarende forløb. Opfinderspirerne bygger på en fem-trins raket, der leder eleverne fra problemidentifikation og erkendelse over ideudvikling og til sidst præsentation af deres opfindelse. Forløbet har stort fokus på elevengagement og ejerskab af processen. Lærervejledning med trin-for-trin instruktioner samt elevhæfte. Kan downloades gratis på følgende link: Indskoling og mellemtrin klasse Der er rig mulighed for at inddrage lokale virksomheder. Processen med at udvikle opfindelser er vigtigere end kvaliteten af det færdige produkt. Materialet er differentieret, så både mellemtrinnet og indskolingen kan bruge det. De fem trin i Opfinderspirerne: 1. Introduktion af Opfinderspirerne til eleverne 2. Inspirationsdage 3. Eleverne finder problemer som de skal opfinde løsninger til 4. Bygning af prototyper 5. Udstilling/præsentation af opfindelser 7

8 Vaks i jobland Benyttes primært i danskundervisningen I Vaks i Job-land kan eleverne gå på opdagelse og høre om 120 job fordelt i 22 jobmiljøer. De kan prøve deres nye viden af og få gode idéer til et kommende jobområde. Undervejs er hunden Vaks elevernes muntre hjælper, der med præcise instruktioner guider eleverne gennem Job-Land. Job-Land indeholder forskellige jobmiljøer som fx butik, byggeplads, havn, hotel, kaserne, kirke, kontor, lufthavn, politi og brandvæsen, station, sygehus, tvhus, værksted m.fl. i alt 22 jobmiljøer. Inden for hvert jobmiljø findes en række personer i forskellige job. Når eleverne klikker sig ind for at høre nærmere om det enkelte job, vil de først høre en karakteristisk lydstump. Derefter præsenterer personen sig og fortæller om sit job, hvilke arbejdsopgaver det indebærer og hvilke egenskaber, der er gode at have. Derudover indeholder siden en række UEA-aktiviteter samt nogle online spil. Schulz Materialet ligger på internettet på her finder man også en lærervejledning. Indskoling og mellemtrin klasse Programmet kræver, at skolen har licens. Check ved UU-vejlederen, om skolen har købt en sådan. Det er nødvendigt at bruge høretelefoner, da programmet indeholder lydstumper fra de forskellige arbejdsmiljøer. Materialer egner sig primært til enkeltstående UEA-lektioner. 8

9 Nyby Dansk, matematik, natur/teknik, og historie Et forløb der gennemføres for hele skolen samtidig (1.-6. klasse). Skolen forvandles til en by med egen bank, butikker og servicevirksomheder. Ud fra bilagene fremgår hvilke arbejdssteder, man kan tænke ind, men det er op til fantasien. Projektet kan med fordel afsluttes med et åbent hus arrangement for hele skolen. Lindved skole Planlægnings- og informationsmaterialer, som kan bruges til inspiration. Derudover er der udarbejdet reklamer for en række værksteder se bilagene. Mellemtrin klasse Projektet kræver at der nedsættes en koordinationsgruppe der tænker de praktiske forhold ind. 9

10 Vejen til min virksomhed Dansk, matematik, natur/teknik, og historie og UEA Et undervisningsmateriale som på kreativ og eksperimenterende vis handler om iværksætteri. Materialet giver eleverne et indblik i, hvad det vil sige at være iværksætter samt i de udfordringer, der er forbundet med at skabe en virksomhed. Fonden for entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Lærervejledning, elevhæfte, plakater, planlægningsværktøjer og et spil Kan downloades gratis på: aspx#show Mellemtrin klasse Varighed: Fra 5 lektioner til en hel emneuge. 10

11 Innovation Step by Step Dansk, billedkunst Innovation step by step er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet, som træner eleverne i at arbejde med kreativitet og innovation i tværfaglige sammenhænge. Materialet tager udgangspunkt i arkitektur og design, og hvert forløb består af en værktøjsbox med en undervisningsvejledning, elevhæfter, billeder, inspirationskort og lydfiler. Forløbene lægger op til at eleverne skal lære at arbejde struktureret med problemløsning og kreative processer og træner således eleverne i at generere idéer, arbejde med idévurdering og udvælgelse, samt i at omsætte deres idéer til et færdigt resultat. Materialet er udarbejdet således, at de opgaver som eleverne bliver præsenteret for i 4. klasse tager udgangspunkt i det nære, (i eleven selv), i 5. klasse handler det om relationen til de andre, mens eleverne i 6. klasse vil skulle relatere sig til verden omkring sig. De enkelte forløb lægger sig op ad projektarbejdsformen og opøver derved eleverne i flere af de kompetencer, som den obligatoriske opgave på 9. årgang kræver af dem. Fonden for entreprenørskab Mellemtrin klasse Innovation Step by Step kan lånes på Centre for Undervisningsmidler. Ved ønske om køb skal FFE-YE kontaktes. 11

12 Det Rullende Learnmark Learnmark Horsens Samfundsfag og geografi, tysk og engelsk, fysik, kemi og matematik alt efter hvilket modul, man vælger Anvendeligt til temauge: Ja, som et begrænset element i en temauge. Larnmark i Horsens har udarbejdet en række tilbud til folkeskolerne, hvor unge kommer ug underviser eleverne indenfor en masse forskellige områder: Bliv din egen direktør Fantastiske forsøg Fra ide til produkt Matematik og geomatrik i murerfaget Byg en Bro Hvor mange varer kan der være i en lastbil Og der blev lys Teori på Byggepladsen Transmission og udveksling i praksis Forstå tegninger og koordinatsystemer Når smede og VVs er folder knærør lmh_det_rullende_learnmark_ _web.pdf Udskoling klasse Skal aftales med Learnmark i god tid. God mulighed for tværfaglighed. 12

13 Den globale markedsplads Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Samfundsfag og geografi som udgangspunkt men vil også kunne komme ind på engelsk og tysk Anvendeligt til temauge: Ja Et undervisningsmateriale om iværksætteri og global handelskultur. Materialet omhandler nøgleaspekterne af global økonomi - hvad der får verdenshandelen til at fungere, og hvordan global handel har indflydelse på elevernes dagligdag. Desuden vil eleverne blive præsenteret for, hvordan man kan etablere egen virksomhed på den globale markedsplads. Grydeklar mappe med alle kopi-materialer, mål for undervisningen og manuskript til læreroplæg, diskussioner osv. Kan downloades gratis på Udskoling klasse Materialet lægger op til, at man inviterer en gæstelærer fra en lokal virksomhed, som handler med udlandet. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Forløbet fokuserer på handel med andre lande og har fokus på bl.a. produkter og omsætning af disse internationalt; handelsnormer; lovgivning og teknologi i andre lande. Indeholder også idégenerering. 13

14 Min virksomhed Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Dansk og UEA. Vil også kunne inddrage andre fag, alt efter hvilke idéer eleverne får til deres produkt. Anvendeligt til temauge: Materialet er yderst egnet til en temauge om iværksætteri, innovation og produktion. En opskrift på en anderledes temauge med iværksætteri og kreativitet som omdrejningspunkt. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Der er supplerende materiale til videre arbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere. Forløbet har megen fokus på iværksætteri og behovet for at nytænke samt omsætte idéer til virkelighed. Inddrager lokale virksomheder; både i oplæg og med gæstelærerbesøg og med en afsluttende messe. Grydeklar mappe med alle materialer kan downloades på Udskoling klasse Der lægges op til, at den enkelte lærer arbejder videre med de idéer og prototyper, der er blevet udarbejdet. Indeholder ikke elevhæfte, så man vil skulle overveje hvordan elevernes skriftlige produkter opbevares. 14

15 Banebryderne Dansk, matematik, samfundsfag, evt. naturfag. Anvendeligt til temauge: Forløbet egner sig godt til en temauge. Et undervisningsforløb oprindeligt skabt til valgfaget Iværksætter i 10. klasse, men som også er anvendeligt i 8. og 9. klasse. Materialet består af et intensivt temaforløb, hvor eleverne arbejder med at planlægge og oprette elevvirksomheder. Der er fokus på idégenerering og udarbejdelse af prototype, samt på markedsføring og salg af produkter/ydelser. Forløbet har endvidere en del 2, hvor klasser kan vælge at føre deres virksomhed ud i livet. Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Grydeklar lærervejledning og elevhæfte samt kopiark klar til brug. Der lægges løbende op til involvering af det lokale erhvervsliv, og ugen afsluttes med en messe. Downloades gratis på: Udskoling klasse 15

16 Virksomhedsuge Alle fag afhængig af produktionsemne Anvendeligt til temauge: Ja Eleverne arbejder i små virksomhedsteams om at lave alt, hvad der hører sig til. Produktet har varieret fra år til år f.eks. Vingummi Bolsjer Sæbe Småkager Solcellebiler Hver virksomhed laver i løbet af ugen Et produkt Ingrediens og energitabel(ved spiseligt produkt) Et budget Emballage og kolliemballage Salgsbreve på 3 sprog Firmakoncept og PR-materiale. I løbet af ugen er der forskellige del-produkter, der skal laves med bestemte krav og deadlines. Lærerne fungerer som konsulenter, der servicerer med praktiske ting, holder spot-kurser i forskellige dele osv. Endelig er lærerne dommere, der den sidste dag skal bedømme gruppernes resultater dvs. de forskellige produkter og processer, vi har set i forløbet, samt virksomhedens egen præsentation af dette. De to bedste grupper bliver præmieret. Tørring skole Afhængiger af hvilke produkter, eleverne vælger at udvikle se bilag 7. Udskoling klasse Formålet er mange-facetteret, herunder at eleverne lærer at: Drive en virksomhed med mange af de facetter dette indebærer Bruge deres faglige værktøjer og andre talenter til noget, der ligger ud over den fagopdelte skolehverdag Samarbejde i et team, hvor man skal prøve at afdække de potentialer gruppen rummer og udnytte dem optimalt Lave et selvstændigt projekt, der både rummer nogle lærerige processer og brugbare produkter. 16

17 Robotter i samspil med virksomheden Flextek Matematik, fysik/kemi, UEA, engelsk, dansk Anvendeligt til temauge: Ja Et undervisningsmateriale om at få kendskab til en virksomhed, få en viden om de uddannelser/jobs der er på virksomheden, kende til nogle faglige begreber omkring robotstyring samt at få kendskab til robotteknologiens historie. Eleverne skal løse en opgave via KIE- modellen. Skolen i Midten Undervisningsmateriale med forløb, bilag, film og billeder ligger på Udskoling klasse Kræver klare forventningsaftaler med virksomheder, kontaktpersoner og samarbejdspartnere i god tid inden forløbet. 17

18 Spændende naturvidenskab for piger Dansk, matematik, UEA, fysik/kemi, biologi Skolen i Midten Anvendeligt til temauge: Materialet er yderst egnet til en temauge Et forløb der henvender sig til piger. Pigerne skal gennem forløbet blive i stand til at vælge kvalificeret i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg, ved bl.a. at møde kvindelige rollemodeller, som arbejder i jobs indenfor den naturvidenskabelige verden. De kvindelige rollemodeller fortæller om deres uddannelser og vejen til deres naturvidenskabelige job. Grydeklar mappe med alle materialer kan downloades på Udskoling klasse Lad pigerne selv vælge om de vil være med i projektet. Lav aftaler med virksomheder og rollemodeller i god tid. Vær forberedt til møder og få lavet klare forventningsaftaler. Pigerne skal løse en opgave, som de får stillet af en virksomhed. 18

19 Virksomhedsadoption Afhængig af virksomhedstype Anvendeligt til temauge: Delvist Ideen stammer fra et Da projekt i 2004, en virksomhed adopterer (laver samarbejdsaftale med) en skoleklasse. Virksomheden og klassen forpligter sig på et eller flere samarbejder om året fra skolestart til klassen forlader skolen. Det kan fx være virksomhedsbesøg med eller uden forældre, en matematiklærer kan sammen med klassen bruge en halv dag sammen med lager/logistik og arbejde med regneark/lagerstyringsprogrammer osv. Inspiration kan hentes på: DA Henvend dig til UU-vejlederen for inspiration til valg af virksomhed. Alle klasse Der skal laves en klar forventningsafstemning mellem skole og virksomhed. Det er hensigtsmæssigt at sikre kontinuitet i skolens kontaktperson gennem så meget af forløbet som muligt, alt efter hvor mange år, det strækker sig over. 19

20 Virksomhedsbesøg Afhængig af virksomhedstype Anvendeligt til temauge: Delvist Virksomhedsbesøg kan foregår på alle klassetrin, afhængig af trin og virksomhed kan nogle af disse materialer bruges til inspiration. Forskellige (plastindustiens guide til virksomhedsbesøg) udgives Skole, Landbrug og fødevarer herunder klassen i stalden for 4.-6 klasse og Gård og virksomhedsbesøg. Karriere A/S vi skal på virksomhedsbesøg Godt materiale udgivet af Dansk Industri til forarbejdet med virksomhedsbesøg. Jobcity, virituel virksomhedsbesøg, udgivet af ministeriet for Børn og unge. (henvender sig til klasse) Hæftet karierre A/S (7.-8. klasse) aspx (under K) Guide til virksomhedsbesøg Alle klasse Materialerne er gratis, men de skal bestilles. 20

21 Andre undervisningsmaterialer: Industrilandet Danmark Historie/Samfundsfag Industriens historie Ditliv - dit valg arbejde med elevers selvforståelse og indenditet (kan også anvendes i SSP) Bilag Nyby Virksomhedsugen Indskoling/mellemtrin Udskoling Bilag 1-6 Bilag 7 21

22

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN

INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN 2 GEW.DK INTRODUKTION TIL GEW s IDÉKATALOG TIL GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er gennem de seneste år blevet

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole Lasse, Camilla og Jane En boglig Klasse Iværksætter Klasse Et helt almindeligt skema med fysik-kemi og tysk Faglige fantastiske fredage (som nu). Der vil være

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Bråskovgård Efterskole Bråskovvej 59 8783 Hornsyld Erhverv: Kildeparken 30 8722 Hedensted

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Hotellet Lærervejledning med bilag, kopi-, regneark og 19 digitale sider til den interaktive tavle og pc. Alt downloades via QR-koder eller links. DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Lars Jensen, Skolekonsulent

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Indhold I dette katalog har vi sammensat en bred vifte af aktivitetstilbud, som retter sig mod grundskoler. Aktiviteterne kan benyttes som værktøj i målsætningen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte Design: Deloitte Fotografi: Colourbox, Ulrik

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative

Fremtiden tilhører de kreative LEGO DUPLO Mekanik Fremtiden tilhører de kreative LEGO, the LEGO logo, DUPLO and the Brick configuration are trademarks of the LEGO Group. 2008 The LEGO Group. Mikro Værkstedet is an authorized LEGO Education

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser nye udfordringer og nye perspektiver Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn kommunes strategi Udviklingsstrategi Aftale

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne.

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Kort beskrivelse af forløbet 3D print Uddrag af evalueringen Torsted Skole 8. klasse Produktudvikling

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Kolding kommunes naturfagsstrategi

Kolding kommunes naturfagsstrategi Kolding kommunes naturfagsstrategi Vision Visionen med denne naturfagsstrategi er at løfte naturfagsundervisningen i Kolding Kommune, således at naturfagsundervisningen i Kolding Kommune er kendt for at

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole

Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole Oplev Mercantec! Tilbud til vejledere og undervisere på folkeskolerne i Viborg Kommune Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole - kom og prøv at arbejde i de praktiske værksteder, eller

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Kom godt fra sprogstart!

Kom godt fra sprogstart! NYHED! Nye materialer til begyndersprog Kom godt fra sprogstart! Nye tider kræver nye materialer. Alinea tilbyder en række udgivelser til den tidligere sprogstart i engelsk, tysk og fransk. Læs mere her

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj 2009 1 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af

Læs mere

Præsentation af Liv i Lungerne

Præsentation af Liv i Lungerne Præsentation af Liv i Lungerne Skriv meget gerne til mig på mm@lunge.dk, hvis I ønsker præsentationen elektronisk. Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 49, B-8 :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere