Skole og produktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole og produktion 2014-2015"

Transkript

1 Skole og produktion

2 Indhold Forord Indledning Aktivitet Vores lokalsamfund kl Du og din familie i Balonga kl Ar & Mi kl Opfinderspirerne kl Vaks i jobland kl Nyby kl Vejen til min virksomhed kl Innovation Step by Step kl Det Rullende Learnmark kl Den globale markedsplads kl Min virksomhed kl Banebryderne kl Virksomhedsuge kl Robotter i samspil med virksomheden Flextek kl Spændende naturvidenskab for piger kl Virksomhedsadoption kl Virksomhedsbesøg kl Andre undervisningsmaterialer Bilagsliste Hedensted Kommune - April

3 Forord Velkommen til Hedensted kommunes UEA-katalog Skole og Produktion. Med kataloget ønsker Hedensted Kommune at skabe de bedste forudsætninger for skolernes planlægning af og undervisning i uddannelseserhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Initiativet til kataloget udsprang oprindeligt i forbindelse med planlægningen af kommunens store UEA-event HOP-IN for 7. klasserne, som blev afholdt med stor succes for første gang i november Både eventen og kataloget understøtter Hedensted Kommunes ambition om at være Danmarks førende produktionskommune, da grundstenene til de unges valg af uddannelse og erhverv bliver lagt allerede i den tidlige skolegang. Det er intentionen, at kataloget skal kunne bruges i arbejdet med UEA-undervisning gennem hele skoleforløbet. På den måde udgør UEA-undervisningen et vigtigt bidrag til den enkelte elevs uddannelsesparathed ikke mindst hvad angår de sociale og personlige kompetencer. Det er endvidere en styrke ved UEA-undervisningen, at den danner et solidt grundlag for folkeskolereformens intentioner om, at skolen skal åbne sig op for det omkring liggende samfund. Således lægger katalogets materialer op til, at skolerne inddrager det lokale erhvervsliv samt ungdomsuddannelserne i undervisningen så tidligt og så ofte som muligt. Det er netop, når elevernes viden om egne forudsætninger samt viden om uddannelse og om arbejdsmarkedet sættes i spil med hinanden, at deres valgkompetencer udvikles. Det er her, grundlaget for det gode liv lægges. Peter Hüttel Hedensted Kommune Indledning Dette katalog indeholder links til og information om en række materialer til brug i UEA-undervisningen. Langt de fleste materialer har fokus på arbejdet med produktionserhverv, men det er også tilstræbt at dække så mange af trinmålene i Faghæfte 22 (UEA-undervisning) som muligt. I tråd med at materialerne har fokus på produktionserhverv, lægges der op til, at man som en del af forløbene etablerer et samarbejde med en eller flere lokale virksomheder. Da det ikke er praktisk muligt at forpligte virksomheder på et fremtidigt samarbejde i et katalog som dette, er det op til den enkelte skole/lærer at skabe kontakt til en virksomhed, når forløbet er planlagt og alle praktiske og pædagogiske faktorer er kendte. Som lærer kan man få sparring og inspiration til virksomhedssamarbejdet ved skolens UU-vejleder, gennem diverse brancheorganisationer eller eventuelt på krak.dk. Det anbefales også, at man som skole i fællesskab arbejder på at opbygge et virksomhedsnetværk, som passer godt til skolens elevgruppe og behov. Afslutningsvis skal det nævnes, at UEA-kataloget er et dynamisk værktøj, som vil blive ajourført løbende for at sikre, at forældede materialer fjernes og nye tilføjes. Derfor vil forslag til nyudgivne materialer blive modtaget med glæde! De kan sendes til enten Hanne Frøslev eller Merete Juul 3

4 Vores lokalsamfund Inddrager dansk og matematik Et undervisningsmateriale der tager udgangspunkt i børns fantastiske evne til at leve sig ind i en fiktiv situation. Gennem 5 lektioner bliver eleverne udfordret på fantasien, deres samarbejdsevner og evne til at danne hypoteser og ræsonnementer. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere, og gennem leg lærer de bl.a. om grundlæggende elementer i et demokratisk samfund. Som udgangspunkt handler forløbet ikke om produktion, men man vil nemt kunne dreje fokus en anelse, så man inddrager produktionsvirksomheder i højere grad. Dog lægges der ikke op til, at der skal udvikles et produkt, men snarere til at eleverne lærer om, hvordan et lokalsamfunds elementer hænger sammen. Fonden for entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Grydeklar mappe med alle kopi-materialer, mål for undervisningen og manuskript til læreroplæg, diskussioner osv. Kan downloades gratis på Indeholder også diverse plakater til brug i forløbet og elevhæfte. Indskoling klasse Forløbet er velegnet til en temauge. Det vil være en god idé at blande årgangene, så de større elever kan hjælpe de helt små. Der er rig mulighed for at inddrage lokale virksomheder samt forældre. Materialet er gratis. 4

5 Du og din familie i Balonga Inddrager dansk og natur/teknik Undervisningsmaterialet om Balonga en landsby i Afrika er opstået med ønsket om at give inspiration til indskolingens arbejde med kreative og innovative problemløsninger at tænke anderledes kreativt og utraditionelt. Forløbets opgaverne tager udgangspunkt i en fortælling, og elevernes løsningsforslag bliver dermed en del af fortællingen. Samtidig er eleverne selv en del af historien, hvorved deres lyst til læring og engagement kommer i spil. Eleverne får mulighed for at opleve verden set med en afrikansk drengs øjne og skal hjælpe ham med at finde kreative løsninger på hverdagens problemer. Fonden for entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Det grydeklare forløb kan downloades på følgende link: aspx#shown Materialet indeholder lærervejledning med opgaveark, elevhæfte og link til Photo Story. Indskoling klasse Materialet er gratis At forløbet starter som et indeskoleforløb men udvikler sig til at være et udeskoleforløb. 5

6 Ar & Mi Ungmedjob.dk Det trykte materiale lægger op til tværfaglighed, mens det digitale materiale ikke har fokus på tværfaglighed Materiale om Ar & Mi; to trolde, som oplever mange forskellige ting i nogle små historier. Det trykte materiale er en stor kasse med materialer til mange forskellige øvelser omkring arbejdsmiljø; primært det nære arbejdsmiljø, dvs. klassemiljøet. Her kommer man bl.a. ind på arbejdsmiljøtemaer som indeklima, drilleri og støj. På kan eleverne selv klikke rundt blandt puslespil og andre opgaver som fx find fem fejl og en malebog samt små historier om Ar og Mi. Kasse med lærervejledning, spil, opgaver og historier om Ar & Mi. - indeholder en kort lærervejledning til den digitale version og kan bruges til enkeltstående UEA-aktiviteter. Indskoling klasse Der er fri adgang til en mere begrænset udgave på Det trykte materiale kan lånes via UU-vejlederen bestil dog i god tid. 6

7 Opfinderspirerne Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Dansk, matematik, natur/teknik, sløjd/håndarbejde, billedkunst, historie. Grydeklart forløb, som kan køres under en temauge eller som et længerevarende forløb. Opfinderspirerne bygger på en fem-trins raket, der leder eleverne fra problemidentifikation og erkendelse over ideudvikling og til sidst præsentation af deres opfindelse. Forløbet har stort fokus på elevengagement og ejerskab af processen. Lærervejledning med trin-for-trin instruktioner samt elevhæfte. Kan downloades gratis på følgende link: Indskoling og mellemtrin klasse Der er rig mulighed for at inddrage lokale virksomheder. Processen med at udvikle opfindelser er vigtigere end kvaliteten af det færdige produkt. Materialet er differentieret, så både mellemtrinnet og indskolingen kan bruge det. De fem trin i Opfinderspirerne: 1. Introduktion af Opfinderspirerne til eleverne 2. Inspirationsdage 3. Eleverne finder problemer som de skal opfinde løsninger til 4. Bygning af prototyper 5. Udstilling/præsentation af opfindelser 7

8 Vaks i jobland Benyttes primært i danskundervisningen I Vaks i Job-land kan eleverne gå på opdagelse og høre om 120 job fordelt i 22 jobmiljøer. De kan prøve deres nye viden af og få gode idéer til et kommende jobområde. Undervejs er hunden Vaks elevernes muntre hjælper, der med præcise instruktioner guider eleverne gennem Job-Land. Job-Land indeholder forskellige jobmiljøer som fx butik, byggeplads, havn, hotel, kaserne, kirke, kontor, lufthavn, politi og brandvæsen, station, sygehus, tvhus, værksted m.fl. i alt 22 jobmiljøer. Inden for hvert jobmiljø findes en række personer i forskellige job. Når eleverne klikker sig ind for at høre nærmere om det enkelte job, vil de først høre en karakteristisk lydstump. Derefter præsenterer personen sig og fortæller om sit job, hvilke arbejdsopgaver det indebærer og hvilke egenskaber, der er gode at have. Derudover indeholder siden en række UEA-aktiviteter samt nogle online spil. Schulz Materialet ligger på internettet på her finder man også en lærervejledning. Indskoling og mellemtrin klasse Programmet kræver, at skolen har licens. Check ved UU-vejlederen, om skolen har købt en sådan. Det er nødvendigt at bruge høretelefoner, da programmet indeholder lydstumper fra de forskellige arbejdsmiljøer. Materialer egner sig primært til enkeltstående UEA-lektioner. 8

9 Nyby Dansk, matematik, natur/teknik, og historie Et forløb der gennemføres for hele skolen samtidig (1.-6. klasse). Skolen forvandles til en by med egen bank, butikker og servicevirksomheder. Ud fra bilagene fremgår hvilke arbejdssteder, man kan tænke ind, men det er op til fantasien. Projektet kan med fordel afsluttes med et åbent hus arrangement for hele skolen. Lindved skole Planlægnings- og informationsmaterialer, som kan bruges til inspiration. Derudover er der udarbejdet reklamer for en række værksteder se bilagene. Mellemtrin klasse Projektet kræver at der nedsættes en koordinationsgruppe der tænker de praktiske forhold ind. 9

10 Vejen til min virksomhed Dansk, matematik, natur/teknik, og historie og UEA Et undervisningsmateriale som på kreativ og eksperimenterende vis handler om iværksætteri. Materialet giver eleverne et indblik i, hvad det vil sige at være iværksætter samt i de udfordringer, der er forbundet med at skabe en virksomhed. Fonden for entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Lærervejledning, elevhæfte, plakater, planlægningsværktøjer og et spil Kan downloades gratis på: aspx#show Mellemtrin klasse Varighed: Fra 5 lektioner til en hel emneuge. 10

11 Innovation Step by Step Dansk, billedkunst Innovation step by step er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet, som træner eleverne i at arbejde med kreativitet og innovation i tværfaglige sammenhænge. Materialet tager udgangspunkt i arkitektur og design, og hvert forløb består af en værktøjsbox med en undervisningsvejledning, elevhæfter, billeder, inspirationskort og lydfiler. Forløbene lægger op til at eleverne skal lære at arbejde struktureret med problemløsning og kreative processer og træner således eleverne i at generere idéer, arbejde med idévurdering og udvælgelse, samt i at omsætte deres idéer til et færdigt resultat. Materialet er udarbejdet således, at de opgaver som eleverne bliver præsenteret for i 4. klasse tager udgangspunkt i det nære, (i eleven selv), i 5. klasse handler det om relationen til de andre, mens eleverne i 6. klasse vil skulle relatere sig til verden omkring sig. De enkelte forløb lægger sig op ad projektarbejdsformen og opøver derved eleverne i flere af de kompetencer, som den obligatoriske opgave på 9. årgang kræver af dem. Fonden for entreprenørskab Mellemtrin klasse Innovation Step by Step kan lånes på Centre for Undervisningsmidler. Ved ønske om køb skal FFE-YE kontaktes. 11

12 Det Rullende Learnmark Learnmark Horsens Samfundsfag og geografi, tysk og engelsk, fysik, kemi og matematik alt efter hvilket modul, man vælger Anvendeligt til temauge: Ja, som et begrænset element i en temauge. Larnmark i Horsens har udarbejdet en række tilbud til folkeskolerne, hvor unge kommer ug underviser eleverne indenfor en masse forskellige områder: Bliv din egen direktør Fantastiske forsøg Fra ide til produkt Matematik og geomatrik i murerfaget Byg en Bro Hvor mange varer kan der være i en lastbil Og der blev lys Teori på Byggepladsen Transmission og udveksling i praksis Forstå tegninger og koordinatsystemer Når smede og VVs er folder knærør lmh_det_rullende_learnmark_ _web.pdf Udskoling klasse Skal aftales med Learnmark i god tid. God mulighed for tværfaglighed. 12

13 Den globale markedsplads Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Samfundsfag og geografi som udgangspunkt men vil også kunne komme ind på engelsk og tysk Anvendeligt til temauge: Ja Et undervisningsmateriale om iværksætteri og global handelskultur. Materialet omhandler nøgleaspekterne af global økonomi - hvad der får verdenshandelen til at fungere, og hvordan global handel har indflydelse på elevernes dagligdag. Desuden vil eleverne blive præsenteret for, hvordan man kan etablere egen virksomhed på den globale markedsplads. Grydeklar mappe med alle kopi-materialer, mål for undervisningen og manuskript til læreroplæg, diskussioner osv. Kan downloades gratis på Udskoling klasse Materialet lægger op til, at man inviterer en gæstelærer fra en lokal virksomhed, som handler med udlandet. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Forløbet fokuserer på handel med andre lande og har fokus på bl.a. produkter og omsætning af disse internationalt; handelsnormer; lovgivning og teknologi i andre lande. Indeholder også idégenerering. 13

14 Min virksomhed Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Dansk og UEA. Vil også kunne inddrage andre fag, alt efter hvilke idéer eleverne får til deres produkt. Anvendeligt til temauge: Materialet er yderst egnet til en temauge om iværksætteri, innovation og produktion. En opskrift på en anderledes temauge med iværksætteri og kreativitet som omdrejningspunkt. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Der er supplerende materiale til videre arbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere. Forløbet har megen fokus på iværksætteri og behovet for at nytænke samt omsætte idéer til virkelighed. Inddrager lokale virksomheder; både i oplæg og med gæstelærerbesøg og med en afsluttende messe. Grydeklar mappe med alle materialer kan downloades på Udskoling klasse Der lægges op til, at den enkelte lærer arbejder videre med de idéer og prototyper, der er blevet udarbejdet. Indeholder ikke elevhæfte, så man vil skulle overveje hvordan elevernes skriftlige produkter opbevares. 14

15 Banebryderne Dansk, matematik, samfundsfag, evt. naturfag. Anvendeligt til temauge: Forløbet egner sig godt til en temauge. Et undervisningsforløb oprindeligt skabt til valgfaget Iværksætter i 10. klasse, men som også er anvendeligt i 8. og 9. klasse. Materialet består af et intensivt temaforløb, hvor eleverne arbejder med at planlægge og oprette elevvirksomheder. Der er fokus på idégenerering og udarbejdelse af prototype, samt på markedsføring og salg af produkter/ydelser. Forløbet har endvidere en del 2, hvor klasser kan vælge at føre deres virksomhed ud i livet. Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark Grydeklar lærervejledning og elevhæfte samt kopiark klar til brug. Der lægges løbende op til involvering af det lokale erhvervsliv, og ugen afsluttes med en messe. Downloades gratis på: Udskoling klasse 15

16 Virksomhedsuge Alle fag afhængig af produktionsemne Anvendeligt til temauge: Ja Eleverne arbejder i små virksomhedsteams om at lave alt, hvad der hører sig til. Produktet har varieret fra år til år f.eks. Vingummi Bolsjer Sæbe Småkager Solcellebiler Hver virksomhed laver i løbet af ugen Et produkt Ingrediens og energitabel(ved spiseligt produkt) Et budget Emballage og kolliemballage Salgsbreve på 3 sprog Firmakoncept og PR-materiale. I løbet af ugen er der forskellige del-produkter, der skal laves med bestemte krav og deadlines. Lærerne fungerer som konsulenter, der servicerer med praktiske ting, holder spot-kurser i forskellige dele osv. Endelig er lærerne dommere, der den sidste dag skal bedømme gruppernes resultater dvs. de forskellige produkter og processer, vi har set i forløbet, samt virksomhedens egen præsentation af dette. De to bedste grupper bliver præmieret. Tørring skole Afhængiger af hvilke produkter, eleverne vælger at udvikle se bilag 7. Udskoling klasse Formålet er mange-facetteret, herunder at eleverne lærer at: Drive en virksomhed med mange af de facetter dette indebærer Bruge deres faglige værktøjer og andre talenter til noget, der ligger ud over den fagopdelte skolehverdag Samarbejde i et team, hvor man skal prøve at afdække de potentialer gruppen rummer og udnytte dem optimalt Lave et selvstændigt projekt, der både rummer nogle lærerige processer og brugbare produkter. 16

17 Robotter i samspil med virksomheden Flextek Matematik, fysik/kemi, UEA, engelsk, dansk Anvendeligt til temauge: Ja Et undervisningsmateriale om at få kendskab til en virksomhed, få en viden om de uddannelser/jobs der er på virksomheden, kende til nogle faglige begreber omkring robotstyring samt at få kendskab til robotteknologiens historie. Eleverne skal løse en opgave via KIE- modellen. Skolen i Midten Undervisningsmateriale med forløb, bilag, film og billeder ligger på Udskoling klasse Kræver klare forventningsaftaler med virksomheder, kontaktpersoner og samarbejdspartnere i god tid inden forløbet. 17

18 Spændende naturvidenskab for piger Dansk, matematik, UEA, fysik/kemi, biologi Skolen i Midten Anvendeligt til temauge: Materialet er yderst egnet til en temauge Et forløb der henvender sig til piger. Pigerne skal gennem forløbet blive i stand til at vælge kvalificeret i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg, ved bl.a. at møde kvindelige rollemodeller, som arbejder i jobs indenfor den naturvidenskabelige verden. De kvindelige rollemodeller fortæller om deres uddannelser og vejen til deres naturvidenskabelige job. Grydeklar mappe med alle materialer kan downloades på Udskoling klasse Lad pigerne selv vælge om de vil være med i projektet. Lav aftaler med virksomheder og rollemodeller i god tid. Vær forberedt til møder og få lavet klare forventningsaftaler. Pigerne skal løse en opgave, som de får stillet af en virksomhed. 18

19 Virksomhedsadoption Afhængig af virksomhedstype Anvendeligt til temauge: Delvist Ideen stammer fra et Da projekt i 2004, en virksomhed adopterer (laver samarbejdsaftale med) en skoleklasse. Virksomheden og klassen forpligter sig på et eller flere samarbejder om året fra skolestart til klassen forlader skolen. Det kan fx være virksomhedsbesøg med eller uden forældre, en matematiklærer kan sammen med klassen bruge en halv dag sammen med lager/logistik og arbejde med regneark/lagerstyringsprogrammer osv. Inspiration kan hentes på: DA Henvend dig til UU-vejlederen for inspiration til valg af virksomhed. Alle klasse Der skal laves en klar forventningsafstemning mellem skole og virksomhed. Det er hensigtsmæssigt at sikre kontinuitet i skolens kontaktperson gennem så meget af forløbet som muligt, alt efter hvor mange år, det strækker sig over. 19

20 Virksomhedsbesøg Afhængig af virksomhedstype Anvendeligt til temauge: Delvist Virksomhedsbesøg kan foregår på alle klassetrin, afhængig af trin og virksomhed kan nogle af disse materialer bruges til inspiration. Forskellige (plastindustiens guide til virksomhedsbesøg) udgives Skole, Landbrug og fødevarer herunder klassen i stalden for 4.-6 klasse og Gård og virksomhedsbesøg. Karriere A/S vi skal på virksomhedsbesøg Godt materiale udgivet af Dansk Industri til forarbejdet med virksomhedsbesøg. Jobcity, virituel virksomhedsbesøg, udgivet af ministeriet for Børn og unge. (henvender sig til klasse) Hæftet karierre A/S (7.-8. klasse) aspx (under K) Guide til virksomhedsbesøg Alle klasse Materialerne er gratis, men de skal bestilles. 20

21 Andre undervisningsmaterialer: Industrilandet Danmark Historie/Samfundsfag Industriens historie Ditliv - dit valg arbejde med elevers selvforståelse og indenditet (kan også anvendes i SSP) Bilag Nyby Virksomhedsugen Indskoling/mellemtrin Udskoling Bilag 1-6 Bilag 7 21

22

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

De fastsatte regler for undervisningen i Uddannelse & Job kan ses i faghæfte nr. 22.

De fastsatte regler for undervisningen i Uddannelse & Job kan ses i faghæfte nr. 22. DEN LILLE HJÆLPER Den Lille Hjælper er udarbejdet af UUV Køge Bugt, er et inspirationsmateriale, der giver eksempler på temaer til de forskellige klassetrin, giver forslag til spændende materialer og beskriver

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere