Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN"

Transkript

1 Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

2 - en verden af nye muligheder Introduktion til FFE-YE s tilbud til grundskolen I en verden præget af forandring og mange muligheder er det vigtigt, at alle elever får erfaring med selv at kunne være medskabere af deres liv. Entreprenørskab i undervisningen handler om at inddrage kreativitet, innovation og foretagsomhed i skolens pædagogiske praksis. Målet er en aktivt skabende undervisning, som giver eleverne erfaringer de kan anvende i fritids-, uddannelses- og arbejdsliv. I entreprenørskabsundervisning oplever elever og lærere at fagene er redskaber, som bruges i den virkelige verden. Arbejdet med entreprenørskab giver således mening og er motiverende for både elever og lærere. Alle vores undervisningsmaterialer stilles GRATIS til rådighed på hjemmesiden og på EMU en. De fysiske materialer kan stadig købes til kostpris ved henvendelse til FFE-YE på: eller FFE-YE har en lang række helt gratis tilbud til lærere, skoler og kommuner Gratis læremidler til de fleste fag og klassetrin Lærerkurser og pædagogiske dage i samarbejde med CFU Længerevarende undervisningsforløb og konkurrencer, Edison og NextLevel Netværk og konferencer for lærere, konsulenter og ledere Kreativitetstornadoer for elever. Hent alle vores materialer på: ffe-ye.dk/grundskolen 2

3 Indhold Introduktion... side 2 Idéworkshop for lærere... side 4 Vores lokalsamfund... side 5 Opfinderspirerne... side 6-7 Du og din familie i Balonga... side 8-9 Innovation Step by Step... side Eksperimenter med matematik kl.... side 12 Ud i Europa... side 13 Vejen til min virksomhed... side 14 Kreativitetstornado for elever og lærere... side 15 Den Kreative Platform... side Entreprenørskabet i grundskolen... side 18 Digital dansk... side 19 Lys og farver... side 20 Developing my Region... side 21 Den globale markedsplads... side 22 Eksperimenter med matematik kl.... side 23 Green City... side Min virksomhed... side 26 Titan... side 27 Sæt din viden i spil... side 28 Din fremtid social innovation... side 29 Company Programme... side 30 Banebryderne... side 31 Projekt Edison... side 32 NEIS... side 33 NextLevel... side Noget om os... side 36 3

4 Idéworkshop for lærere Materialet er en opskrift på en workshop, der trin for trin hjælper læreren med at introducere eleverne til begrebet idégenerering. En af metoderne til at få nye idéer er at bryde med tankemønstre. Når tankemønstrene er brudt, opbygges nye i form af nye ideer og løsninger. Kan benyttes i mange situationer i hverdagen - eksempelvis inden arbejdet med projektopgaven. Målgruppe: Lærere og skolens ældste elever. Varighed: 6 timer Materialets indhold: Elektronisk lærer vejledning 4

5 kl. Aktiv leg Vores lokalsamfund Et undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i børns fantastiske evne til at leve sig ind i en fiktiv situation. Gennem 5 lektioner bliver de udfordret på fantasien, deres samarbejdsevner og evne til at danne hypoteser og ræsonnementer. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere, og gennem leg lærer de bl.a. om grundlæggende elementer i et demokratisk samfund. Inddrager flg. fag: Dansk, matematik og it. Varighed: 5 lektioner. Materialets indhold: Lærervejledning, elevhæfte, diplomer og plakater. 5

6 Opfinderspirerne Føvling Skole og opfinderspirerne foråret 2011 Vejen Kommune satte i efteråret 2010 fokus på Innovation ved et stort arrangement for alle lærere i kommunen. En gruppe lærere fra Føvling skole havde på Skolebogmesse i Århus et par år tidligere set og hørt elever fortælle begejstret og indlevende om projekt Opfinderspirerne. Det lå da lige for, at de tog kontakt til FFE-YE og fik undervisningsmaterialet Opfinderspirerne tilsendt. De valgte Opfinderspirerne som udgangspunkt for en hel uges emnearbejde. Det lille hæfte var en god inspirationskilde, og der blev rig mulighed for at tegne og fortælle for alle elever i kl. Det var væsentligt, at det eleverne byggede, var modeller, som jo er en vigtig del af opfinderi-tanken. Hele ugen handlede om at være innovativ og være opfindsom! Eleverne kom til at være opfindere, tegne og bygge maskiner, der kunne gøre skoledagen lettere! Hvem vil ikke synes, at det vil være fedt at have en maskine, der kan tømme mælkekartonerne af sig selv? Det store mål var, at nogle af opfindelserne kunne blive ført ud i virkeligheden! Ugen sluttede af med, at alle elevernes modeller, tegninger og modelbeskrivelser blev udstillet og familie/naboer/venner var til fernisering. Alle elever og voksne havde en uforudsigelig, inspirerende, arbejdsom og idérig uge! Da eleverne arbejdede sammen på kryds tværs kom der nye venskaber på tværs af klasserne! Vores uge gav os blod på tanden til, at innovation er og skal være en del af vores skole! Hanne Marie Vesløv, Asta Nymann og Carina Olesen Lærer Benny og Sara 2.kl.: Benny hjælper Sara med at montere smådele til lav selv mad pakkemaskine 6

7 kl. Idégenerering Opfinderspirerne Opfinderspirerne er med til at stimulere børns kreativitet, initiativ og selvtillid gennem løsning af problemer, som de støder på i deres egen hverdag. Tilgangen bygger på at lade elevernes egen opfinderproces være det gennemgående - fra problem over idéudvikling til præsentation af en opfindelse. Gennem metoder til idégenerering lærer eleverne at udvikle deres idéer og at finde frem til netop de løsninger, som afhjælper deres problem. Der lægges vægt på fantasi, og elevernes evner og lyst til at samarbejde er et centralt område i Opfinderspirerne. Forløbet kan gennemføres af den enkelte lærer eller som et samarbejde mellem børn, lærere og forældre. Opfinderspirerne er især velegnet til emne- eller temauger. Inddrager flg. fag: Natur/teknik, mate matik, dansk, billedkunst og historie. Varighed: 5 dage. IT anvendelse: Ved præsentationer, logbog og løbende evaluering. Materialets indhold: Lærervejledning og elevhæfte. 7

8 kl. Oplev verden Du og din familie i Balonga Oplev verden set med en afrikansk drengs øjne, og hjælp ham med at finde kreative løsninger på hverdagens problemer. Fx hvordan kan man transportere vand over lange afstande? Målet er, at materialet skal virke som en katalysator for innovativ tænkning og give eleverne lyst til og erfaring med at eksperimentere. Materialets opgaver præsenteres, før en lille PhotoStory fra det opdigtede land Balonga vises. Eleverne ved derfor, hvad de skal være opmærksomme på, når de ser og hører historien om familiens problemer. Eleverne skal nu generere så mange idéer som muligt, og alt er tilladt bare argumenterne er i orden! Inddrager flg. fag: Dansk, natur/teknik. Varighed: Projektforløbet er beregnet til timer. Materialets indhold: Lærervejledning med trinmål, baggrundshistorie, en PhotoStory, samtale- og opgaveark. 8

9 Den kreative platform du og din familie i Bolonga: kl. Indholdet er identisk med Du og i din familie i Balonga, men er her baseret på Den Kreative Platform, hvilket for mange lærere vil betyde en anderledes tilgang til undervisning. Derfor kan læreren med fordel sætte sig ind i Den Kreative Platform, som introduceres i materialet. Efterfølgende vil denne 3D undervisningsform kunne anvendes i andre forløb. Materialet giver eleverne erfaring med idéudvikling og løsning af problemstillinger. I forløbet lægges vægt på følgende kompetencer: opleve sig selv som kreativ i tanke og handling at indgå i et skabende nærvær med andre opdage at man allerede har en masse viden, der kan anvendes til hvad som helst styrkelse af det selvværd der er en forudsætning for al læring Undervisningsforløbet har følgende struktur: 1. Skabelse af Den Kreative Platform i lokalet (Den Røde Løber) 2. Præsentation af casen Min landsby i Balonga 3. Elevernes idégenerering på mulige løsninger af problemstillinger i landsbyen 4. Faglige input, der bringer ideerne tættere på en løsning 5. Elevernes præsentation af deres ideer til et bedre liv i landsbyen Den Kreative Platform er en pædagogisk metode, der er baseret på skabende nærvær, og som er meget effektiv til at fremme kreativitet og innovation hos både elever og lærere uden at give køb på fagligheden. Inddrager flg. fag: Dansk, matematik, natur/teknik og historie Varighed: timer Materialets indhold: Introduktion til den kreative platform, lærervejledning, ord og billedkort. 9

10 Innovation Step by Step En fortælling fra det virkelige liv På Grejsdal skole har vi i 4. og 5. klasse en ugentlig kreativ dag, hvor vi bl.a. arbejder med innovation og iværksætteri. Vi har på skolen været så heldige at få lov til at være med til at afprøve og evaluere bogen: Innovation Step by Step - Et vennemøbel. En af de store udfordringer som lærer er at give slip; at turde stille opgaver man ikke kender svaret på og have mod til at springe ud i noget, man ikke ved hvor ender. Og for nogle elever kan det være en stor udfordring, at det pludselig er dem, der står med bolden på deres banehalvdel de skal selv finde på, tage stilling, udvikle, organisere og evaluere. For andre er det en gave! For læreren er det en balance. At sætte en tilpas tydelig ramme, der både kan præcisere og inspirere. Fordelen ved Step by Step materialerne er, at de i høj grad sætter denne ramme for én. Både formålet med den overordnede arbejdsform og det enkelte projekt er grundigt beskrevet, så det hjælper én med at holde det rette fokus. De enkelte aktiviteter er nøje forklaret trin for trin så man kan bevare overblikket over processen hele vejen igennem. Det helt geniale er, at materialets enkelte trin er opdelt i hhv. en elev- og en lærerdel, og derved støtter op om de udfordringer arbejdsformen rummer for hver af grupperne. Inddrager flg. fag: Dansk, engelsk, billedkunst, hjemkundskab Varighed: 1 uge 10

11 Innovation Step by Step kl. Innovation Step by Step er et undervisningsmateriale, som træner eleverne på mellemtrinnet i at arbejde med kreativitet og innovation i tværfaglige sammenhænge. Materialet tager udgangspunkt i arkitektur og design, og hvert forløb består af en værktøjsboks med en undervisningsvejledning, elevhæfte, billeder, inspirationskort og lydfiler. Forløbene lægger op til at træne eleverne i at arbejde struktureret med problemløsning og kreative processer, og træner således eleverne i at generere idéer, at arbejde med idévurdering og i at omsætte deres idéer til et færdigt resultat. For at gøre materialet så virkelighedsnært som muligt, tager alle forløb udgangspunkt i en fiktiv case, der er lavet i et samarbejde med en dansk virksomhed. Innovation Step by Step kan lånes på Center for Undervisningsmidler. Ved ønske om køb skal FFE-YE kontaktes. Innovation Step by Step består af 5 selvstændige temakasser: Verdens bedste læserum. 4. klasse Det allerbedste ved mit læserum er, at det er et sted, hvor man gider komme igen. Verdens bedste vennemøbel. 4. klasse Et vennemøbel er da bare et sted, hvor jeg kan sidde rigtig tæt med min bedste ven. Kun ham og jeg. Meyers mobile madboxe. 5. klasse På en sund restaurant skal man ikke være bange for at servere noget usundt. Et legelandskab. 5. klasse Læg mærke til alle farverne på bygningerne i vores legelandskab. De er lavet, fordi kunst betyder meget i vores hverdag. London. 6. Klasse We have created our own social park. When we talked about the park, we talked about: Happiness, joy and fun! Our park is for everyone: old and young people, homeless, families and singles Læs mere om Innovation Step by Step på vores hjemmeside Step by Step 11

12 kl. Matematik Eksperimenter med matematik Eksperimenter med matematik er et lille faghæfte, som kan bruges hvor natur/teknik- og matematiklærerne vil arbejde sammen. Der arbejdes efter trin- og/eller slutmål i fagene matematik og natur/teknik. Inddrager flg. fag: Matematik og natur/teknik. Varighed: Løbende i den daglige undervisning. 12

13 kl. Fokus Ud i Europa Ud i Europa fokuserer på samfundets ressourcer set bredt og giver eleverne forståelse for ressourcernes bevægelighed mellem lande og regioner, forståelse for konsekvenser af egen brug af ressourcer, samt forståelse for hvordan behovet for en ressource opstår. Som producent af T-shirts arbejder eleverne bl.a. med: Ressourcernes bevægelighed mellem lande og regioner Konsekvenser af egen brug af ressourcer Hvordan behovet for en ressource opstår Forhold i andre lande Regnskab, købs- og salgspriser Inddrager flg. fag: Undervisningsforløbet er tværfagligt. Der arbejdes med trinmål og kompetencer i dansk, matematik, natur/teknik samt den internationale dimension. Varighed: Fra 7 lektioner til en hel emneuge. Materialets indhold: Lærervejledning, elevhæfte, plakater, aktivitetsark og et spil. 13

14 kl. Udfordring Vejen til min virksomhed Et undervisningsmateriale som på kreativ og eksperimenterende vis handler om iværksætteri. Materialet giver eleverne et indblik i, hvad det vil sige at være iværksætter og de udfordringer, der er ved at skabe en virksomhed. Inddrager flg. fag: Dansk, matematik, natur/teknik, historie og UEA Varighed: Fra 5 lektioner til en hel emneuge Materialets indhold: Lærervejledning, elevhæfte, plakater og et spil 14

15 Kreativitetstornado for elever En kreativitetstornado er et helt særligt program hvor elever, på baggrund af en case, arbejder med kreativitet og innovation for at komme med deres egne forslag til løsninger. Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise har et færdigt struktureret program, som er udviklet specielt til at skabe en sjov og lærerig event, med mulighed for både kreativ udfoldelse og for at bringe elevernes faglige viden i spil, på at løse virkelige problemer og udfordringer. Casen kan stilles af skolen, af en lokal virksomhed eller institution eller af FFE-YE. En kreativitetstornado finder sted på skolen eller eventuelt på en lokal virksomhed, hvilket kan gøre opgaven endnu mere virkelighedsnær. Vi arbejder gennem hele processen med en række værktøjer, som kan være til inspiration for både eleverne og de medvirkende lærere. Disse kan efterfølgende bruges uafhængigt af kreativitetstornadoen i mange andre sammenhænge. Inddrager flg. fag: Alle Varighed: 2 til 5 timer eller efter aftale. Materialets indhold: Individuelt forløb, som planlægges i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise. Kreativitetstornado for lærere Få en pædagogisk dag på skolen med fokus på kreativitet og entreprenørskab i undervisningen. Målet er at give undervisere og pædagoger et indblik i hvad entreprenørskab er, at skabe erfaringer med hvordan kreativitet kan udfoldes i praksis samt sætte det ind i en aktuel pædagogisk og samfundsmæssig kontekst. Det er endvidere målet, at deltagerne i praksis prøver at være kreative og gennem øvelser, som direkte kan anvendes med eleverne, får masser af inspiration til den daglige undervisning. Kreativitetstornadoen er også et GRATIS tilbud til kommuner og grundskoler. 15

16 Hvad er Den Kreative Platform? Kort fortalt Den Kreative Platform fremmer kreativ tænkning både gennem måden at arbejde og være sammen på samt gennem træning i horisontal tænkning, som betyder at gå på tværs af faglige, sociale og kulturelle grænser i sin anvendelse af viden. Den skaber øget fokusering og koncentration i klassen. Den bringer eleverne sammen i en skabende (kreativ) proces, hvor de opdager, at de allerede ved det meste de mangler bare at få struktur og begreber på deres viden. Denne struktur og disse begreber findes i fagene. Den indeholder ingen bedømmelse, hverken ros eller ris, fra læreren. Eleverne får alene feedback gennem de oplevelser af skabende nærvær, som de får, når de arbejder sammen på Den Kreative Platform. Når der ingen fokus er på eleven kun på opgaven - opstår et større selvværd for den enkelte. Den Kreative Platform er skabt til tværfaglige forløb fordi den er en metode til at bringe sin viden i anvendelse, i enhver sammenhæng. Den Kreative Platform er i vid udstrækning baseret på anvendelsen af 3D cases. Det er små lege, der foregår på gulvet. Målet med 3D cases er at skabe fokus på det, der skal ske efterfølgende samt at opøve de nødvendige kompetencer til at kunne deltage i de efterfølgende opgaver. 16

17 kl. Den Kreative Platform Klubben I undervisningsmaterialet Klubben får klassen stillet opgaven: Skab et fritidsrum for børn, som også vil gøre voksne glade. I forløbet arbejdes der med, hvordan man får den gode idé, og derefter bringes fagene i spil. I Klubben sættes skolens undervisning ind i rammer, der styrker elevernes kreativitet, selvværd, motivation, koncentration og engagement. Gennem forløbet arbejdes der med budgetlægning, geometri, markedsføring og andre elementer fra involverede fag. Materialet tager udgangspunkt i et kapitel fra undervisningsmaterialet Vejen til min virksomhed og er baseret på Den Kreative Platform, hvilket for mange lærere vil betyde en anderledes tilgang til undervisning. Læreren kan derfor med fordel sætte sig ind i Den Kreative Platform, som introduceres i materialet. Efterfølgende vil Den Kreative Platform kunne anvendes i andre sammenhænge. Motivation Inddrager flg. fag: Dansk, matematik, natur/teknik, historie og UEA. Varighed: lektioner. IT anvendelse: Regneark, præsentationer og tekstbehandling. Materialets indhold: Lærervejledning, ord- og billedkort. Den Kreative Platform er en pædagogisk metode, der er baseret på skabende nærvær, og som er meget effektiv til at fremme kreativitet og innovation hos både elever og lærere uden at give køb på fagligheden. Læs mere om metoden på overfor stående side. 17

18 Kreativitet kl. Entreprenørskabet i grundskolen Entreprenørskabet i skolen er en samling af kreative værktøjer og materialer inspireret af Den Kreative Platform. Materialet kan anvendes til en lang række formål, hvor man ønsker at sætte fokus på elevernes kreativitet og aktivitet. Brug det som opstart på emnearbejde og projekter, i dansk, sprog, natur og teknik etc. eller lad dig blot inspirere til lidt anderledes aktiviteter til glæde for klassen. Materialet findes til download og i trykt form. Fag: Kan bruges i en lang række fag og aktiviteter, særligt i projektorienteret undervisning, emneuger og temadage. Varighed: Varierer alt efter lærerens planlægning. Indhold: Billedkort, ordkort, En lang række kreative øvelser og lege. 3D cases fra Den Kreative Platform, procesbeskrivelse. 18

19 kl. Hack og Lær Digital dansk hack, lær og del din litteratur Fonden for Enterprenørskab Young Enterprise har i samarbejde med Dansklærerforeningen og Innovationlab udgivet et nyt undervisningsmateriale for grundskolens mellemtrin. Digital Dansk hack, lær og del din litteratur trækker nogle af de nyeste digitale muligheder og virkemidler ind over konkrete, analoge og fysiske materialer og giver eleverne nye muligheder for at arbejde med dansk, it og entreprenørskab. Inddrager flg. fag: Dansk men også mulighed for tværgående forløb med billedkunst, natur-teknik og engelsk. Varighed: Fra en enkelt lektion til et længere forløb. Materialets indhold: Hjemmeside med opgaver, tekster, billeder og lærervejledning. 19

20 Fænomen kl. Lys og farver Lys og farver vækker eleverne i klasses interesse for de fænomener, der knytter sig til lys og farver. Målet er at give dem redskaber til selvstændigt at foretage undersøgelser. Eleverne tilegner sig under forløbet ny viden inden for naturfagene samtidig med, at de udvikler færdigheder inden for projektarbejde. Lys og farver er fænomener, der optræder i den tværfaglige virkelighed. For at kunne arbejde i dybden med disse fænomener, skal eleverne arbejde inden for de enkelte naturfags videnskabsteoretiske områder. Dette sker gennem eksperimenter hentet fra naturfagenes traditionelle områder. Lys og farver anvender Den Kreative Platform som metode, og der er en grundig introduktion i materialet. Inddrager flg. fag: Fysik/kemi, biologi, geografi. Varighed: 20 lektioner. Materialets indhold: Lærervejledning, forslag til materialer, instruktionskort, billedstimuli og ordkort. 20

21 kl. Internationalt Developing my Region Developing my Region understøtter arbejdet med en international dimension. Eleverne skal udvikle deres lokalområde i samarbejde med venskabsklasser med udgangspunkt i entreprenørskab og innovation. Materialet giver en grundig indførelse i internationalt samarbejde, og da det er på engelsk, kan det bruger af både danske skoler og udenlandske partnere. Inddrager flg. fag: Engelsk, samfundsfag, dansk Varighed: Varierer efter lærerens valg Materialets indhold: Lærervejledning, undervisningsplan og evalueringsark. NB materialet er på engelsk. 21

22 kl. Global økonomi Den globale markedsplads Et undervisningsmateriale om iværksætteri og global handelskultur. Materialet omhandler nøgleaspekterne af global økonomi hvad der får verdenshandelen til at fungere, og hvordan global handel har indflydelse på elevernes dagligdag. Desuden vil eleverne blive præsenteret for, hvordan man kan etablere egen virksomhed på den globale markedsplads. Inddrager flg. fag: Historie, geografi, UEA samt den internationale dimension. Varighed: 12 lektioner á 45 minutter. Hver lektion kan dog anvendes særskilt. Materialets indhold: Lærervejledning, elevhæfte og arbejdsark. 22

23 Eksperimenter med matematik Eksperimenter med matematik klasse indeholder 28 opgaver. Opgaverne lægger op til en større forståelse for matematikkens praktiske vinkel - matematikken som et brugbart værktøj og som et formidlingssprog. Desuden forventes opgaverne at medvirke til at udvikle elevernes entreprenante tankegang. Der arbejdes efter trin- og / eller slutmål i fagene matematik kl. Eksperimenter Inddrager flg. fag: Matematik og mulighed for samarbejder med naturfagene. Varighed: Løbende i den daglige undervisning. 23

24 Green City En fortælling fra den virkelige verden Lærer og UU-vejleder Charlotte Agerby Schultz fra Kirkebakkeskolen i Vejle skriver om sine elevers brug af spillet Green City: Bojan, Johannes og Lasse er optaget af at spille Green City og synes, at det er meget relevant at bruge spillet i forbindelse med det klimaemne, som klassen har lige nu. De kan godt lide spillet, fordi man kan bygge et samfund op og få et realistisk indblik i, hvordan et samfund fungerer bedst muligt miljømæssigt. Eleverne siger, at det er mere interessant og nærværende at lære om klimaet ved at spille, i stedet for at læse om det i en bog. Det bliver mere vedkommende, når det er visuelt, og at vi arbejder sammen om at bygge byen og gøre det bedst muligt sammen er rigtig godt. Vi diskuterer med hinanden, hvad der er bedst og hvorfor - det gør vi ikke på samme måde, når vi læser om miljøet i en bog. At vi kan tjene penge, og det er en konkurrence om at gøre det bedste er godt. - Så kan spillet bruges konstruktivt, da det jo gælder om at bygge det bedst mulige samfund og samtidig tjene penge. Mens drengene sidder og spiller kommer flere elever til og vil gerne være med!! Det er både sjovt, spændende og en stor udfordring at være borgmester i sin egen by! 24

25 kl. Grøn teknologi Green City Et spændende computerspil om alternativ energi og entreprenørskab. Skab en grøn by ved at lave de bedste forretninger og investeringer i grøn teknologi. I spillet skal eleverne bruge de indlagte fagtekster og quizzer om både konventionelle og alternative energikilder for at opnå det bedste resultat. Green City fylder ca. 20 MB, og kan installeres på en almindelig pc. Materialet findes både i en dansk og en engelsk udgave, og kan derfor også bruges i sprogundervisningen eller i samarbejdet med udenlandske klasser. Inddrager flg. fag: Fysik/kemi, samfundsfag, geografi og engelsk. Varighed: 2-3 lektioner eller som en del af et længere forløb. 25

26 kl. Iværksætteri Min virksomhed En opskrift på en anderledes temauge med iværksætteri og kreativitet som omdrejningspunkt. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Der er supplerende materiale til videre arbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere. Varighed: Et temauge-forløb på ca. 30 lektioner med mulighed for yderligere opgaver. Inddrager flg. fag: Dansk og UEA. Kan også bruges i forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse. Varighed: Et temauge-forløb på 1 eller 2 uger à 30 lektioner. Ugerne kan bruges enkeltvis eller samlet. Materialets indhold: Lærervejledning og bilagsmappe. 26

27 kl. Økonomi Titan Titan er et økonomi-simuleringsspil, hvor eleverne i hold danner virksomheder og agerer virksomhedsledere i en virtuel verden inden for hightech. Spillet foregår online, hvor holdene konkurrerer mod hinanden i et valgfrit antal runder, som læreren bestemmer. Spillet er på engelsk og afvikles i computerens browser. Inddrager flg. fag: Matematik. Varighed: Et minimum på 10 runder anbefales med én runde pr. lektion. IT anvendelse: Regneark, tekstbehandling og spillet foregår online. Materialets indhold: Dansk lærervejledning og elevhæfte. 27

28 kl. Nye genrer Sæt din viden i spil Sæt din viden i spil er et digitalt materiale som med udgangspunkt i genrerne: noveller, reklamer, film og digte munder ud i konkrete projekter, hvor eleverne skal anvende deres faglige viden til at skabe værdi udenfor klassens almindelige rammer. Hver genre er bl.a. forsynet med opgaveforslag, traditionelle analysetilgange, tekstforslag og links. Herudover er der suppleret med forslag til kreative arbejdsformer og entreprenante opgaver med en tilhørende værktøjskasse. Intentionen med materialet er at vise nye måder at arbejde med genrer i danskfaget, samt at forsøge at give eleverne mulighed for at anvende deres viden i meningsfulde projekter. Inddrager flg. fag: Dansk i 7. til 10. klasse. Varighed: Kan bruges løbende i danskundervisningen. Materialets indhold: Lærervejledning med mål, elevopgaver og downloads. Materialet er udelukkende digitalt. 28

29 Menneskelige værdier Din fremtid social innovation kl. Med undervisningsforløbet Din fremtid får klassen mulighed at opleve, at iværksætteri og innovation ikke kun handler om ny teknik, smarte dimser og cool cash. Men at det er lige så vigtigt at kunne mestre disciplinen iværksætteri og innovation, når det drejer sig om at skabe sociale og menneskelige værdier. Der tages udgangspunkt i 6 forskellige aktuelle cases om sociale problemer, der skal løses. Løsningerne kan være mange - og arbejdes der ikke med disse udfordringer, går det ud over både mennesker og samfund. Materialet guider eleverne gennem en idéudvikling og frem til deres egne bud på nye løsninger. Inddrager flg. fag: Dansk og samfundsfag i 9. og 10. klasse. Varighed: 20 lektioner. Materialets indhold: Lærervejledning med mål, elevopgaver og downloads. Materialet er udelukkende digitalt. 29

30 10. kl. Den virkelige verden Company Programme Helårligt forløb med praktisk afprøvning af livet som iværksætter - omfatter teori og praksis. Eleverne starter egen virksomhed og driver den i den virkelige verden med spændende samarbejdspartnere, messedeltagelse og konkurrence om, hvem der er den bedste virksomhed både regionalt og nationalt. Hovedvægten er den erhvervsmæssige vinkel og der er lagt op til tæt sparring med det nære erhvervsliv og den finansielle sektor. Forløbet kan køres som en light udgave eller i en mere dybdegående version. NB. Der kan være udgifter forbundet med at deltage i Company Programme kontakt FFE-YE for mere information. Inddrager flg. fag: Dansk, samfundsfag og iværksætterfaget. Varighed: 8-10 måneder. Materialets indhold: Lærervejledning til grundskolen, elevhæfte samt adgang til elektronisk trin for trin undervisnings materiale. 30

31 10. kl. Trin for trin Banebryderne Er et undervisningsforløb skabt til valgfaget iværksætter i 10. klasse. Materialet er en trin-for-trin køreplan til en indføring i iværksætteri i form af et intensivt temaforløb, hvor eleverne arbejder med at planlægge og oprette elevvirksomheder. Materialet giver endvidere et bud på, hvordan eleverne kan føre deres virksomhed ud i livet. Inddrager flg. fag: Iværksætter. Varighed: 1-2 uger. Som udgangspunkt varer forløbet en uge, men kan udvides til længere forløb afhængigt af elevgruppens/lærerens overordnede målsætninger og ambitionsniveau. Til dette gives der forslag til ekstra aktiviteter/øvelser, som med fordel kan inddrages, såfremt man ønsker at køre et længere forløb. IT anvendelse: Tekstbehandling og regneark. Materialets indhold: Lærervejledning, elevhæfte og kopiark. 31

32 kl. Produktudvikling Projekt Edison Projekt Edison er for elever og lærere, der ønsker at bruge deres innovative kompentencer. Her stifter eleverne bekendtskab med sjov og lærerig produkt- og konceptudvikling, og det hele kulminerer i efteråret, hvor de deltagende klasser præsenterer deres projekter på en lokalmesse. De bedste grupper fra de lokale messer har mulighed for at deltage i Edison Landsfinalen, som ligger i uge 46. Formålet med elevdelen er at øge elevernes interesse for at arbejde kreativt og innovativt, samt at give eleverne mulighed for, på et tidligt tidspunkt, at arbejde kontinuerligt i en sammenhængende proces, der lægger lag på lag. I forløbet iværksættes en tværfaglig undervisning, der skifter mellem teori og praksis og skaber forståelse og respekt for andre udtryksformer og læringsstile. Formålet med lærerdelen er at give lærere fra grundskolen nye kompetencer i at undervise i innovation og produktudvikling. Inddrager flg. fag: Dansk, Matematik, Fysik/kemi og Geografi. Varighed: August til november. Materialets indhold: Lærervejledning med mål og downloads. Materialet er udelukkende digitalt. De bedste grupper fra de lokale messer har mulighed for at deltage i Edison Landsfinalen. 32

33 NEIS Netværk for Entreprenørskab og Innovation i skoler og uddannelser NEIS er netværket for entreprenørskabsundervisere. Netværket er din platform for udveksling og debat blandt ligesindede, hvor du får ny viden, nye idéer og nye samarbejdspartnere. I NEIS vil dine idéer og tanker om entreprenørskabsundervisning finde rum og udvikle sig på dit eget uddannelsesområde og ikke mindst på tværs af fag og uddannelser. Der afholdes en årlig konference for alle uddannelsesniveauer og en række mindre møder for hhv. grundskoler, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Det er gratis at være medlem af NEIS, lige som det heller ikke koster noget at deltage i de konferencer og netværksmøder, der bliver afholdt i løbet af året. Læs mere og tilmeld dig på 33

ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION Undervisningsmaterialer udviklet til grundskolen

ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION Undervisningsmaterialer udviklet til grundskolen FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION Undervisningsmaterialer udviklet til grundskolen FFE-YE.DK 2 FFE-YE.DK INTRODUKTION Innovation og entreprenørskab er blevet

Læs mere

INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN

INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN 2 GEW.DK INTRODUKTION TIL GEW s IDÉKATALOG TIL GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er gennem de seneste år blevet

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Skole og produktion 2014-2015

Skole og produktion 2014-2015 Skole og produktion 2014-2015 Indhold Forord...................................... 3 Indledning..................................... 3 Aktivitet Vores lokalsamfund............... 1. - 3. kl...........

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Ryslinge Efterskole Fra Viden til Handling Telefon: 6267 1020 www.ryslinge-efterskole.dk Det er sjovt at være projektmager - og få HELT frie tøjler Til handling På Ryslinge Efterskole

Læs mere

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013 Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler Foråret 2013 Fælles for alle skolerne: Linjerne er et tilbud til alle elever. Linjerne har ingen faglige optagelseskrav. Linjernes undervisning

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE 2 Introduktion I en verden præget af forandring og mange muligheder er det vigtigt, at alle elever får viden om og erfaring med selv at være medskabere

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING Konference Odense den 18. november 2015 INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING 1.- 6. klasse Skoleudvikling og innovationskultur v/ Elise Cramon skoleleder på Engbjergskolen vinder af Entrepreneurial

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK ISBN 978-87-90386-83-2 Copyright 2016 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 1: Baggrund for udarbejdelsen af en sciencestrategi Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde?

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde? Et udvalg af de metoder vi på Utterslev Skole bruger i undervisningen: Her er nogle af de metoder vi som undervisere på Utterslev skole særligt har fokus på. Det er både indenfor det naturfaglige område

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

- i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE

- i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE - i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE - i det som du brænder for Nu har du mulighed for få din egen underviser værktøjskasse lige til at bruge - her på nettet! Konsulent firmaet

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2011/12

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2011/12 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 2-5 2. Anderledes uger og samlæsningsdage side 6 3. Emneuge side 6 4. Bevægelsesuge mm. side 6 5. In -put om implementering

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING IDÉTRÆNING Et kreativitetstræningsmateriale til 4. klasse og op ISBN 978-87-92167-15-6 Copyright 2017 Fotografisk, mekanisk eller anden

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Fra elev til studerende 10 +

Fra elev til studerende 10 + Fra elev til studerende 10 + 10+ - fra elev til studerende At gå på 10+ er en ny måde at gå i skole. Du skal lære at studere og ikke kun modtage undervisning. På 10+ kan du udvikle din evne til at bruge

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole Lasse, Camilla og Jane En boglig Klasse Iværksætter Klasse Et helt almindeligt skema med fysik-kemi og tysk Faglige fantastiske fredage (som nu). Der vil være

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA W ORLDWIDE Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Nyhedsbrev 10. februar 2017 Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god vinterferie.

Nyhedsbrev 10. februar 2017 Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god vinterferie. Nyhedsbrev 10. februar 2017 Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god vinterferie. Vi glæder os til at se jer igen mandag 20. februar kl 8.15 1 Jeg har indsat nogle fotografier fra den nyligt overståede

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi for en GRØN GENERATION i Fredericia Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia kommune oktober 2016 1 Strategi for en Grøn Generation i Fredericia

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

NORDAGERSKOLEN. Linjer i overbygningen. En skole i forandring. Hvad skal du vælge? NORDAGERSKOLEN. Alle har en god fornemmelse i maven og hjertet med

NORDAGERSKOLEN. Linjer i overbygningen. En skole i forandring. Hvad skal du vælge? NORDAGERSKOLEN. Alle har en god fornemmelse i maven og hjertet med NORDAGERSKOLEN En skole i forandring Hvad skal du vælge? NORDAGERSKOLEN Alle har en god fornemmelse i maven og hjertet med Linjer i overbygningen Denne folder af udarbejdet af Overhusets udviklingsgruppe.

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

Det er godt, at det er sundt at cykle, for det er sjovt og endda miljørigtigt! Hurtigere end lyset? Sjov tanke - men teoretisk muligt?

Det er godt, at det er sundt at cykle, for det er sjovt og endda miljørigtigt! Hurtigere end lyset? Sjov tanke - men teoretisk muligt? Det er godt, at det er sundt at cykle, for det er sjovt og endda miljørigtigt! Hurtigere end lyset? Sjov tanke - men teoretisk muligt? Udånder vi mon lige så meget ekstra CO 2, når vi cykler, som en bil

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017

Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde læreruddannelsen 2016/2017 Praksissamarbejde I dette hæfte beskrives, hvordan praksissamarbejde tænkes i læreruddannelsen på Metropol, og hvordan samarbejdet med praktikskolerne rammesættes.

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere