Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN"

Transkript

1 Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

2 - en verden af nye muligheder Introduktion til FFE-YE s tilbud til grundskolen I en verden præget af forandring og mange muligheder er det vigtigt, at alle elever får erfaring med selv at kunne være medskabere af deres liv. Entreprenørskab i undervisningen handler om at inddrage kreativitet, innovation og foretagsomhed i skolens pædagogiske praksis. Målet er en aktivt skabende undervisning, som giver eleverne erfaringer de kan anvende i fritids-, uddannelses- og arbejdsliv. I entreprenørskabsundervisning oplever elever og lærere at fagene er redskaber, som bruges i den virkelige verden. Arbejdet med entreprenørskab giver således mening og er motiverende for både elever og lærere. Alle vores undervisningsmaterialer stilles GRATIS til rådighed på hjemmesiden og på EMU en. De fysiske materialer kan stadig købes til kostpris ved henvendelse til FFE-YE på: eller FFE-YE har en lang række helt gratis tilbud til lærere, skoler og kommuner Gratis læremidler til de fleste fag og klassetrin Lærerkurser og pædagogiske dage i samarbejde med CFU Længerevarende undervisningsforløb og konkurrencer, Edison og NextLevel Netværk og konferencer for lærere, konsulenter og ledere Kreativitetstornadoer for elever. Hent alle vores materialer på: ffe-ye.dk/grundskolen 2

3 Indhold Introduktion... side 2 Idéworkshop for lærere... side 4 Vores lokalsamfund... side 5 Opfinderspirerne... side 6-7 Du og din familie i Balonga... side 8-9 Innovation Step by Step... side Eksperimenter med matematik kl.... side 12 Ud i Europa... side 13 Vejen til min virksomhed... side 14 Kreativitetstornado for elever og lærere... side 15 Den Kreative Platform... side Entreprenørskabet i grundskolen... side 18 Digital dansk... side 19 Lys og farver... side 20 Developing my Region... side 21 Den globale markedsplads... side 22 Eksperimenter med matematik kl.... side 23 Green City... side Min virksomhed... side 26 Titan... side 27 Sæt din viden i spil... side 28 Din fremtid social innovation... side 29 Company Programme... side 30 Banebryderne... side 31 Projekt Edison... side 32 NEIS... side 33 NextLevel... side Noget om os... side 36 3

4 Idéworkshop for lærere Materialet er en opskrift på en workshop, der trin for trin hjælper læreren med at introducere eleverne til begrebet idégenerering. En af metoderne til at få nye idéer er at bryde med tankemønstre. Når tankemønstrene er brudt, opbygges nye i form af nye ideer og løsninger. Kan benyttes i mange situationer i hverdagen - eksempelvis inden arbejdet med projektopgaven. Målgruppe: Lærere og skolens ældste elever. Varighed: 6 timer Materialets indhold: Elektronisk lærer vejledning 4

5 kl. Aktiv leg Vores lokalsamfund Et undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i børns fantastiske evne til at leve sig ind i en fiktiv situation. Gennem 5 lektioner bliver de udfordret på fantasien, deres samarbejdsevner og evne til at danne hypoteser og ræsonnementer. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere, og gennem leg lærer de bl.a. om grundlæggende elementer i et demokratisk samfund. Inddrager flg. fag: Dansk, matematik og it. Varighed: 5 lektioner. Materialets indhold: Lærervejledning, elevhæfte, diplomer og plakater. 5

6 Opfinderspirerne Føvling Skole og opfinderspirerne foråret 2011 Vejen Kommune satte i efteråret 2010 fokus på Innovation ved et stort arrangement for alle lærere i kommunen. En gruppe lærere fra Føvling skole havde på Skolebogmesse i Århus et par år tidligere set og hørt elever fortælle begejstret og indlevende om projekt Opfinderspirerne. Det lå da lige for, at de tog kontakt til FFE-YE og fik undervisningsmaterialet Opfinderspirerne tilsendt. De valgte Opfinderspirerne som udgangspunkt for en hel uges emnearbejde. Det lille hæfte var en god inspirationskilde, og der blev rig mulighed for at tegne og fortælle for alle elever i kl. Det var væsentligt, at det eleverne byggede, var modeller, som jo er en vigtig del af opfinderi-tanken. Hele ugen handlede om at være innovativ og være opfindsom! Eleverne kom til at være opfindere, tegne og bygge maskiner, der kunne gøre skoledagen lettere! Hvem vil ikke synes, at det vil være fedt at have en maskine, der kan tømme mælkekartonerne af sig selv? Det store mål var, at nogle af opfindelserne kunne blive ført ud i virkeligheden! Ugen sluttede af med, at alle elevernes modeller, tegninger og modelbeskrivelser blev udstillet og familie/naboer/venner var til fernisering. Alle elever og voksne havde en uforudsigelig, inspirerende, arbejdsom og idérig uge! Da eleverne arbejdede sammen på kryds tværs kom der nye venskaber på tværs af klasserne! Vores uge gav os blod på tanden til, at innovation er og skal være en del af vores skole! Hanne Marie Vesløv, Asta Nymann og Carina Olesen Lærer Benny og Sara 2.kl.: Benny hjælper Sara med at montere smådele til lav selv mad pakkemaskine 6

7 kl. Idégenerering Opfinderspirerne Opfinderspirerne er med til at stimulere børns kreativitet, initiativ og selvtillid gennem løsning af problemer, som de støder på i deres egen hverdag. Tilgangen bygger på at lade elevernes egen opfinderproces være det gennemgående - fra problem over idéudvikling til præsentation af en opfindelse. Gennem metoder til idégenerering lærer eleverne at udvikle deres idéer og at finde frem til netop de løsninger, som afhjælper deres problem. Der lægges vægt på fantasi, og elevernes evner og lyst til at samarbejde er et centralt område i Opfinderspirerne. Forløbet kan gennemføres af den enkelte lærer eller som et samarbejde mellem børn, lærere og forældre. Opfinderspirerne er især velegnet til emne- eller temauger. Inddrager flg. fag: Natur/teknik, mate matik, dansk, billedkunst og historie. Varighed: 5 dage. IT anvendelse: Ved præsentationer, logbog og løbende evaluering. Materialets indhold: Lærervejledning og elevhæfte. 7

8 kl. Oplev verden Du og din familie i Balonga Oplev verden set med en afrikansk drengs øjne, og hjælp ham med at finde kreative løsninger på hverdagens problemer. Fx hvordan kan man transportere vand over lange afstande? Målet er, at materialet skal virke som en katalysator for innovativ tænkning og give eleverne lyst til og erfaring med at eksperimentere. Materialets opgaver præsenteres, før en lille PhotoStory fra det opdigtede land Balonga vises. Eleverne ved derfor, hvad de skal være opmærksomme på, når de ser og hører historien om familiens problemer. Eleverne skal nu generere så mange idéer som muligt, og alt er tilladt bare argumenterne er i orden! Inddrager flg. fag: Dansk, natur/teknik. Varighed: Projektforløbet er beregnet til timer. Materialets indhold: Lærervejledning med trinmål, baggrundshistorie, en PhotoStory, samtale- og opgaveark. 8

9 Den kreative platform du og din familie i Bolonga: kl. Indholdet er identisk med Du og i din familie i Balonga, men er her baseret på Den Kreative Platform, hvilket for mange lærere vil betyde en anderledes tilgang til undervisning. Derfor kan læreren med fordel sætte sig ind i Den Kreative Platform, som introduceres i materialet. Efterfølgende vil denne 3D undervisningsform kunne anvendes i andre forløb. Materialet giver eleverne erfaring med idéudvikling og løsning af problemstillinger. I forløbet lægges vægt på følgende kompetencer: opleve sig selv som kreativ i tanke og handling at indgå i et skabende nærvær med andre opdage at man allerede har en masse viden, der kan anvendes til hvad som helst styrkelse af det selvværd der er en forudsætning for al læring Undervisningsforløbet har følgende struktur: 1. Skabelse af Den Kreative Platform i lokalet (Den Røde Løber) 2. Præsentation af casen Min landsby i Balonga 3. Elevernes idégenerering på mulige løsninger af problemstillinger i landsbyen 4. Faglige input, der bringer ideerne tættere på en løsning 5. Elevernes præsentation af deres ideer til et bedre liv i landsbyen Den Kreative Platform er en pædagogisk metode, der er baseret på skabende nærvær, og som er meget effektiv til at fremme kreativitet og innovation hos både elever og lærere uden at give køb på fagligheden. Inddrager flg. fag: Dansk, matematik, natur/teknik og historie Varighed: timer Materialets indhold: Introduktion til den kreative platform, lærervejledning, ord og billedkort. 9

10 Innovation Step by Step En fortælling fra det virkelige liv På Grejsdal skole har vi i 4. og 5. klasse en ugentlig kreativ dag, hvor vi bl.a. arbejder med innovation og iværksætteri. Vi har på skolen været så heldige at få lov til at være med til at afprøve og evaluere bogen: Innovation Step by Step - Et vennemøbel. En af de store udfordringer som lærer er at give slip; at turde stille opgaver man ikke kender svaret på og have mod til at springe ud i noget, man ikke ved hvor ender. Og for nogle elever kan det være en stor udfordring, at det pludselig er dem, der står med bolden på deres banehalvdel de skal selv finde på, tage stilling, udvikle, organisere og evaluere. For andre er det en gave! For læreren er det en balance. At sætte en tilpas tydelig ramme, der både kan præcisere og inspirere. Fordelen ved Step by Step materialerne er, at de i høj grad sætter denne ramme for én. Både formålet med den overordnede arbejdsform og det enkelte projekt er grundigt beskrevet, så det hjælper én med at holde det rette fokus. De enkelte aktiviteter er nøje forklaret trin for trin så man kan bevare overblikket over processen hele vejen igennem. Det helt geniale er, at materialets enkelte trin er opdelt i hhv. en elev- og en lærerdel, og derved støtter op om de udfordringer arbejdsformen rummer for hver af grupperne. Inddrager flg. fag: Dansk, engelsk, billedkunst, hjemkundskab Varighed: 1 uge 10

11 Innovation Step by Step kl. Innovation Step by Step er et undervisningsmateriale, som træner eleverne på mellemtrinnet i at arbejde med kreativitet og innovation i tværfaglige sammenhænge. Materialet tager udgangspunkt i arkitektur og design, og hvert forløb består af en værktøjsboks med en undervisningsvejledning, elevhæfte, billeder, inspirationskort og lydfiler. Forløbene lægger op til at træne eleverne i at arbejde struktureret med problemløsning og kreative processer, og træner således eleverne i at generere idéer, at arbejde med idévurdering og i at omsætte deres idéer til et færdigt resultat. For at gøre materialet så virkelighedsnært som muligt, tager alle forløb udgangspunkt i en fiktiv case, der er lavet i et samarbejde med en dansk virksomhed. Innovation Step by Step kan lånes på Center for Undervisningsmidler. Ved ønske om køb skal FFE-YE kontaktes. Innovation Step by Step består af 5 selvstændige temakasser: Verdens bedste læserum. 4. klasse Det allerbedste ved mit læserum er, at det er et sted, hvor man gider komme igen. Verdens bedste vennemøbel. 4. klasse Et vennemøbel er da bare et sted, hvor jeg kan sidde rigtig tæt med min bedste ven. Kun ham og jeg. Meyers mobile madboxe. 5. klasse På en sund restaurant skal man ikke være bange for at servere noget usundt. Et legelandskab. 5. klasse Læg mærke til alle farverne på bygningerne i vores legelandskab. De er lavet, fordi kunst betyder meget i vores hverdag. London. 6. Klasse We have created our own social park. When we talked about the park, we talked about: Happiness, joy and fun! Our park is for everyone: old and young people, homeless, families and singles Læs mere om Innovation Step by Step på vores hjemmeside Step by Step 11

12 kl. Matematik Eksperimenter med matematik Eksperimenter med matematik er et lille faghæfte, som kan bruges hvor natur/teknik- og matematiklærerne vil arbejde sammen. Der arbejdes efter trin- og/eller slutmål i fagene matematik og natur/teknik. Inddrager flg. fag: Matematik og natur/teknik. Varighed: Løbende i den daglige undervisning. 12

13 kl. Fokus Ud i Europa Ud i Europa fokuserer på samfundets ressourcer set bredt og giver eleverne forståelse for ressourcernes bevægelighed mellem lande og regioner, forståelse for konsekvenser af egen brug af ressourcer, samt forståelse for hvordan behovet for en ressource opstår. Som producent af T-shirts arbejder eleverne bl.a. med: Ressourcernes bevægelighed mellem lande og regioner Konsekvenser af egen brug af ressourcer Hvordan behovet for en ressource opstår Forhold i andre lande Regnskab, købs- og salgspriser Inddrager flg. fag: Undervisningsforløbet er tværfagligt. Der arbejdes med trinmål og kompetencer i dansk, matematik, natur/teknik samt den internationale dimension. Varighed: Fra 7 lektioner til en hel emneuge. Materialets indhold: Lærervejledning, elevhæfte, plakater, aktivitetsark og et spil. 13

14 kl. Udfordring Vejen til min virksomhed Et undervisningsmateriale som på kreativ og eksperimenterende vis handler om iværksætteri. Materialet giver eleverne et indblik i, hvad det vil sige at være iværksætter og de udfordringer, der er ved at skabe en virksomhed. Inddrager flg. fag: Dansk, matematik, natur/teknik, historie og UEA Varighed: Fra 5 lektioner til en hel emneuge Materialets indhold: Lærervejledning, elevhæfte, plakater og et spil 14

15 Kreativitetstornado for elever En kreativitetstornado er et helt særligt program hvor elever, på baggrund af en case, arbejder med kreativitet og innovation for at komme med deres egne forslag til løsninger. Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise har et færdigt struktureret program, som er udviklet specielt til at skabe en sjov og lærerig event, med mulighed for både kreativ udfoldelse og for at bringe elevernes faglige viden i spil, på at løse virkelige problemer og udfordringer. Casen kan stilles af skolen, af en lokal virksomhed eller institution eller af FFE-YE. En kreativitetstornado finder sted på skolen eller eventuelt på en lokal virksomhed, hvilket kan gøre opgaven endnu mere virkelighedsnær. Vi arbejder gennem hele processen med en række værktøjer, som kan være til inspiration for både eleverne og de medvirkende lærere. Disse kan efterfølgende bruges uafhængigt af kreativitetstornadoen i mange andre sammenhænge. Inddrager flg. fag: Alle Varighed: 2 til 5 timer eller efter aftale. Materialets indhold: Individuelt forløb, som planlægges i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise. Kreativitetstornado for lærere Få en pædagogisk dag på skolen med fokus på kreativitet og entreprenørskab i undervisningen. Målet er at give undervisere og pædagoger et indblik i hvad entreprenørskab er, at skabe erfaringer med hvordan kreativitet kan udfoldes i praksis samt sætte det ind i en aktuel pædagogisk og samfundsmæssig kontekst. Det er endvidere målet, at deltagerne i praksis prøver at være kreative og gennem øvelser, som direkte kan anvendes med eleverne, får masser af inspiration til den daglige undervisning. Kreativitetstornadoen er også et GRATIS tilbud til kommuner og grundskoler. 15

16 Hvad er Den Kreative Platform? Kort fortalt Den Kreative Platform fremmer kreativ tænkning både gennem måden at arbejde og være sammen på samt gennem træning i horisontal tænkning, som betyder at gå på tværs af faglige, sociale og kulturelle grænser i sin anvendelse af viden. Den skaber øget fokusering og koncentration i klassen. Den bringer eleverne sammen i en skabende (kreativ) proces, hvor de opdager, at de allerede ved det meste de mangler bare at få struktur og begreber på deres viden. Denne struktur og disse begreber findes i fagene. Den indeholder ingen bedømmelse, hverken ros eller ris, fra læreren. Eleverne får alene feedback gennem de oplevelser af skabende nærvær, som de får, når de arbejder sammen på Den Kreative Platform. Når der ingen fokus er på eleven kun på opgaven - opstår et større selvværd for den enkelte. Den Kreative Platform er skabt til tværfaglige forløb fordi den er en metode til at bringe sin viden i anvendelse, i enhver sammenhæng. Den Kreative Platform er i vid udstrækning baseret på anvendelsen af 3D cases. Det er små lege, der foregår på gulvet. Målet med 3D cases er at skabe fokus på det, der skal ske efterfølgende samt at opøve de nødvendige kompetencer til at kunne deltage i de efterfølgende opgaver. 16

17 kl. Den Kreative Platform Klubben I undervisningsmaterialet Klubben får klassen stillet opgaven: Skab et fritidsrum for børn, som også vil gøre voksne glade. I forløbet arbejdes der med, hvordan man får den gode idé, og derefter bringes fagene i spil. I Klubben sættes skolens undervisning ind i rammer, der styrker elevernes kreativitet, selvværd, motivation, koncentration og engagement. Gennem forløbet arbejdes der med budgetlægning, geometri, markedsføring og andre elementer fra involverede fag. Materialet tager udgangspunkt i et kapitel fra undervisningsmaterialet Vejen til min virksomhed og er baseret på Den Kreative Platform, hvilket for mange lærere vil betyde en anderledes tilgang til undervisning. Læreren kan derfor med fordel sætte sig ind i Den Kreative Platform, som introduceres i materialet. Efterfølgende vil Den Kreative Platform kunne anvendes i andre sammenhænge. Motivation Inddrager flg. fag: Dansk, matematik, natur/teknik, historie og UEA. Varighed: lektioner. IT anvendelse: Regneark, præsentationer og tekstbehandling. Materialets indhold: Lærervejledning, ord- og billedkort. Den Kreative Platform er en pædagogisk metode, der er baseret på skabende nærvær, og som er meget effektiv til at fremme kreativitet og innovation hos både elever og lærere uden at give køb på fagligheden. Læs mere om metoden på overfor stående side. 17

18 Kreativitet kl. Entreprenørskabet i grundskolen Entreprenørskabet i skolen er en samling af kreative værktøjer og materialer inspireret af Den Kreative Platform. Materialet kan anvendes til en lang række formål, hvor man ønsker at sætte fokus på elevernes kreativitet og aktivitet. Brug det som opstart på emnearbejde og projekter, i dansk, sprog, natur og teknik etc. eller lad dig blot inspirere til lidt anderledes aktiviteter til glæde for klassen. Materialet findes til download og i trykt form. Fag: Kan bruges i en lang række fag og aktiviteter, særligt i projektorienteret undervisning, emneuger og temadage. Varighed: Varierer alt efter lærerens planlægning. Indhold: Billedkort, ordkort, En lang række kreative øvelser og lege. 3D cases fra Den Kreative Platform, procesbeskrivelse. 18

19 kl. Hack og Lær Digital dansk hack, lær og del din litteratur Fonden for Enterprenørskab Young Enterprise har i samarbejde med Dansklærerforeningen og Innovationlab udgivet et nyt undervisningsmateriale for grundskolens mellemtrin. Digital Dansk hack, lær og del din litteratur trækker nogle af de nyeste digitale muligheder og virkemidler ind over konkrete, analoge og fysiske materialer og giver eleverne nye muligheder for at arbejde med dansk, it og entreprenørskab. Inddrager flg. fag: Dansk men også mulighed for tværgående forløb med billedkunst, natur-teknik og engelsk. Varighed: Fra en enkelt lektion til et længere forløb. Materialets indhold: Hjemmeside med opgaver, tekster, billeder og lærervejledning. 19

20 Fænomen kl. Lys og farver Lys og farver vækker eleverne i klasses interesse for de fænomener, der knytter sig til lys og farver. Målet er at give dem redskaber til selvstændigt at foretage undersøgelser. Eleverne tilegner sig under forløbet ny viden inden for naturfagene samtidig med, at de udvikler færdigheder inden for projektarbejde. Lys og farver er fænomener, der optræder i den tværfaglige virkelighed. For at kunne arbejde i dybden med disse fænomener, skal eleverne arbejde inden for de enkelte naturfags videnskabsteoretiske områder. Dette sker gennem eksperimenter hentet fra naturfagenes traditionelle områder. Lys og farver anvender Den Kreative Platform som metode, og der er en grundig introduktion i materialet. Inddrager flg. fag: Fysik/kemi, biologi, geografi. Varighed: 20 lektioner. Materialets indhold: Lærervejledning, forslag til materialer, instruktionskort, billedstimuli og ordkort. 20

21 kl. Internationalt Developing my Region Developing my Region understøtter arbejdet med en international dimension. Eleverne skal udvikle deres lokalområde i samarbejde med venskabsklasser med udgangspunkt i entreprenørskab og innovation. Materialet giver en grundig indførelse i internationalt samarbejde, og da det er på engelsk, kan det bruger af både danske skoler og udenlandske partnere. Inddrager flg. fag: Engelsk, samfundsfag, dansk Varighed: Varierer efter lærerens valg Materialets indhold: Lærervejledning, undervisningsplan og evalueringsark. NB materialet er på engelsk. 21

22 kl. Global økonomi Den globale markedsplads Et undervisningsmateriale om iværksætteri og global handelskultur. Materialet omhandler nøgleaspekterne af global økonomi hvad der får verdenshandelen til at fungere, og hvordan global handel har indflydelse på elevernes dagligdag. Desuden vil eleverne blive præsenteret for, hvordan man kan etablere egen virksomhed på den globale markedsplads. Inddrager flg. fag: Historie, geografi, UEA samt den internationale dimension. Varighed: 12 lektioner á 45 minutter. Hver lektion kan dog anvendes særskilt. Materialets indhold: Lærervejledning, elevhæfte og arbejdsark. 22

23 Eksperimenter med matematik Eksperimenter med matematik klasse indeholder 28 opgaver. Opgaverne lægger op til en større forståelse for matematikkens praktiske vinkel - matematikken som et brugbart værktøj og som et formidlingssprog. Desuden forventes opgaverne at medvirke til at udvikle elevernes entreprenante tankegang. Der arbejdes efter trin- og / eller slutmål i fagene matematik kl. Eksperimenter Inddrager flg. fag: Matematik og mulighed for samarbejder med naturfagene. Varighed: Løbende i den daglige undervisning. 23

24 Green City En fortælling fra den virkelige verden Lærer og UU-vejleder Charlotte Agerby Schultz fra Kirkebakkeskolen i Vejle skriver om sine elevers brug af spillet Green City: Bojan, Johannes og Lasse er optaget af at spille Green City og synes, at det er meget relevant at bruge spillet i forbindelse med det klimaemne, som klassen har lige nu. De kan godt lide spillet, fordi man kan bygge et samfund op og få et realistisk indblik i, hvordan et samfund fungerer bedst muligt miljømæssigt. Eleverne siger, at det er mere interessant og nærværende at lære om klimaet ved at spille, i stedet for at læse om det i en bog. Det bliver mere vedkommende, når det er visuelt, og at vi arbejder sammen om at bygge byen og gøre det bedst muligt sammen er rigtig godt. Vi diskuterer med hinanden, hvad der er bedst og hvorfor - det gør vi ikke på samme måde, når vi læser om miljøet i en bog. At vi kan tjene penge, og det er en konkurrence om at gøre det bedste er godt. - Så kan spillet bruges konstruktivt, da det jo gælder om at bygge det bedst mulige samfund og samtidig tjene penge. Mens drengene sidder og spiller kommer flere elever til og vil gerne være med!! Det er både sjovt, spændende og en stor udfordring at være borgmester i sin egen by! 24

25 kl. Grøn teknologi Green City Et spændende computerspil om alternativ energi og entreprenørskab. Skab en grøn by ved at lave de bedste forretninger og investeringer i grøn teknologi. I spillet skal eleverne bruge de indlagte fagtekster og quizzer om både konventionelle og alternative energikilder for at opnå det bedste resultat. Green City fylder ca. 20 MB, og kan installeres på en almindelig pc. Materialet findes både i en dansk og en engelsk udgave, og kan derfor også bruges i sprogundervisningen eller i samarbejdet med udenlandske klasser. Inddrager flg. fag: Fysik/kemi, samfundsfag, geografi og engelsk. Varighed: 2-3 lektioner eller som en del af et længere forløb. 25

26 kl. Iværksætteri Min virksomhed En opskrift på en anderledes temauge med iværksætteri og kreativitet som omdrejningspunkt. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Der er supplerende materiale til videre arbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere. Varighed: Et temauge-forløb på ca. 30 lektioner med mulighed for yderligere opgaver. Inddrager flg. fag: Dansk og UEA. Kan også bruges i forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse. Varighed: Et temauge-forløb på 1 eller 2 uger à 30 lektioner. Ugerne kan bruges enkeltvis eller samlet. Materialets indhold: Lærervejledning og bilagsmappe. 26

27 kl. Økonomi Titan Titan er et økonomi-simuleringsspil, hvor eleverne i hold danner virksomheder og agerer virksomhedsledere i en virtuel verden inden for hightech. Spillet foregår online, hvor holdene konkurrerer mod hinanden i et valgfrit antal runder, som læreren bestemmer. Spillet er på engelsk og afvikles i computerens browser. Inddrager flg. fag: Matematik. Varighed: Et minimum på 10 runder anbefales med én runde pr. lektion. IT anvendelse: Regneark, tekstbehandling og spillet foregår online. Materialets indhold: Dansk lærervejledning og elevhæfte. 27

28 kl. Nye genrer Sæt din viden i spil Sæt din viden i spil er et digitalt materiale som med udgangspunkt i genrerne: noveller, reklamer, film og digte munder ud i konkrete projekter, hvor eleverne skal anvende deres faglige viden til at skabe værdi udenfor klassens almindelige rammer. Hver genre er bl.a. forsynet med opgaveforslag, traditionelle analysetilgange, tekstforslag og links. Herudover er der suppleret med forslag til kreative arbejdsformer og entreprenante opgaver med en tilhørende værktøjskasse. Intentionen med materialet er at vise nye måder at arbejde med genrer i danskfaget, samt at forsøge at give eleverne mulighed for at anvende deres viden i meningsfulde projekter. Inddrager flg. fag: Dansk i 7. til 10. klasse. Varighed: Kan bruges løbende i danskundervisningen. Materialets indhold: Lærervejledning med mål, elevopgaver og downloads. Materialet er udelukkende digitalt. 28

29 Menneskelige værdier Din fremtid social innovation kl. Med undervisningsforløbet Din fremtid får klassen mulighed at opleve, at iværksætteri og innovation ikke kun handler om ny teknik, smarte dimser og cool cash. Men at det er lige så vigtigt at kunne mestre disciplinen iværksætteri og innovation, når det drejer sig om at skabe sociale og menneskelige værdier. Der tages udgangspunkt i 6 forskellige aktuelle cases om sociale problemer, der skal løses. Løsningerne kan være mange - og arbejdes der ikke med disse udfordringer, går det ud over både mennesker og samfund. Materialet guider eleverne gennem en idéudvikling og frem til deres egne bud på nye løsninger. Inddrager flg. fag: Dansk og samfundsfag i 9. og 10. klasse. Varighed: 20 lektioner. Materialets indhold: Lærervejledning med mål, elevopgaver og downloads. Materialet er udelukkende digitalt. 29

30 10. kl. Den virkelige verden Company Programme Helårligt forløb med praktisk afprøvning af livet som iværksætter - omfatter teori og praksis. Eleverne starter egen virksomhed og driver den i den virkelige verden med spændende samarbejdspartnere, messedeltagelse og konkurrence om, hvem der er den bedste virksomhed både regionalt og nationalt. Hovedvægten er den erhvervsmæssige vinkel og der er lagt op til tæt sparring med det nære erhvervsliv og den finansielle sektor. Forløbet kan køres som en light udgave eller i en mere dybdegående version. NB. Der kan være udgifter forbundet med at deltage i Company Programme kontakt FFE-YE for mere information. Inddrager flg. fag: Dansk, samfundsfag og iværksætterfaget. Varighed: 8-10 måneder. Materialets indhold: Lærervejledning til grundskolen, elevhæfte samt adgang til elektronisk trin for trin undervisnings materiale. 30

31 10. kl. Trin for trin Banebryderne Er et undervisningsforløb skabt til valgfaget iværksætter i 10. klasse. Materialet er en trin-for-trin køreplan til en indføring i iværksætteri i form af et intensivt temaforløb, hvor eleverne arbejder med at planlægge og oprette elevvirksomheder. Materialet giver endvidere et bud på, hvordan eleverne kan føre deres virksomhed ud i livet. Inddrager flg. fag: Iværksætter. Varighed: 1-2 uger. Som udgangspunkt varer forløbet en uge, men kan udvides til længere forløb afhængigt af elevgruppens/lærerens overordnede målsætninger og ambitionsniveau. Til dette gives der forslag til ekstra aktiviteter/øvelser, som med fordel kan inddrages, såfremt man ønsker at køre et længere forløb. IT anvendelse: Tekstbehandling og regneark. Materialets indhold: Lærervejledning, elevhæfte og kopiark. 31

32 kl. Produktudvikling Projekt Edison Projekt Edison er for elever og lærere, der ønsker at bruge deres innovative kompentencer. Her stifter eleverne bekendtskab med sjov og lærerig produkt- og konceptudvikling, og det hele kulminerer i efteråret, hvor de deltagende klasser præsenterer deres projekter på en lokalmesse. De bedste grupper fra de lokale messer har mulighed for at deltage i Edison Landsfinalen, som ligger i uge 46. Formålet med elevdelen er at øge elevernes interesse for at arbejde kreativt og innovativt, samt at give eleverne mulighed for, på et tidligt tidspunkt, at arbejde kontinuerligt i en sammenhængende proces, der lægger lag på lag. I forløbet iværksættes en tværfaglig undervisning, der skifter mellem teori og praksis og skaber forståelse og respekt for andre udtryksformer og læringsstile. Formålet med lærerdelen er at give lærere fra grundskolen nye kompetencer i at undervise i innovation og produktudvikling. Inddrager flg. fag: Dansk, Matematik, Fysik/kemi og Geografi. Varighed: August til november. Materialets indhold: Lærervejledning med mål og downloads. Materialet er udelukkende digitalt. De bedste grupper fra de lokale messer har mulighed for at deltage i Edison Landsfinalen. 32

33 NEIS Netværk for Entreprenørskab og Innovation i skoler og uddannelser NEIS er netværket for entreprenørskabsundervisere. Netværket er din platform for udveksling og debat blandt ligesindede, hvor du får ny viden, nye idéer og nye samarbejdspartnere. I NEIS vil dine idéer og tanker om entreprenørskabsundervisning finde rum og udvikle sig på dit eget uddannelsesområde og ikke mindst på tværs af fag og uddannelser. Der afholdes en årlig konference for alle uddannelsesniveauer og en række mindre møder for hhv. grundskoler, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Det er gratis at være medlem af NEIS, lige som det heller ikke koster noget at deltage i de konferencer og netværksmøder, der bliver afholdt i løbet af året. Læs mere og tilmeld dig på 33

INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN

INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB IDÉKATALOG MED GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER UDVIKLET TIL GRUNDSKOLEN 2 GEW.DK INTRODUKTION TIL GEW s IDÉKATALOG TIL GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er gennem de seneste år blevet

Læs mere

Skole og produktion 2014-2015

Skole og produktion 2014-2015 Skole og produktion 2014-2015 Indhold Forord...................................... 3 Indledning..................................... 3 Aktivitet Vores lokalsamfund............... 1. - 3. kl...........

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole Lasse, Camilla og Jane En boglig Klasse Iværksætter Klasse Et helt almindeligt skema med fysik-kemi og tysk Faglige fantastiske fredage (som nu). Der vil være

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne.

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Kort beskrivelse af forløbet 3D print Uddrag af evalueringen Torsted Skole 8. klasse Produktudvikling

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Matematik, sprog, kreativitet og programmering 2015 Lærervejledning Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Indhold Indledning... 2 CFU og kodning i undervisningen... 2 Læringsmål

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme 26. august 2014 i Odense Program for dagen 10.00 Velkomst Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Introduktion til Den Kreative Platform

Introduktion til Den Kreative Platform Introduktion til Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse Aalborg Universitet Den Kreative Platform Kreativitet = Uhæmmet anvendelse

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere