Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Ja - de almene boligorganisationer er dygtige administratorer også i sammenligning med private administratorer. Det udelukker bare ikke behovet for effektiviseringer! AE-rådet har for BL-Danmarks Almene Boliger gennemført en analyse: En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor. Der er tale om en analyse af driftsomkostningerne i de to sektorer. Analysen omtales i BL's blad "Boligen" nr. 9. Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning har læst sammenfatningen af analysen. Den viser, selvom der må være en vis usikkerhed omkring datagrundlaget specielt for den private sektor, at de almene boligorganisationer i sammenligning med den private udlejningssektor er dygtige administratorer. Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning, siger om BL s analyse: Man kan altid diskutere datagrundlaget, men uanset det bekræfter analysen min opfattelse af, at sektoren i sammenligning med den private udlejningssektor er dygtige administratorer. Og på en række punkter er de også dygtige til at effektivisere. Men min frygt er, at man nu mange steder i sektoren medens man sidder med analysen i den ene hånd, tørrer sveden af panden med den anden, læner sig tilbage i stolen og ånder lettet op! Det må bare ikke ske, for der er fortsat et stort behov og potentiale for effektiviseringer og på visse områder stiger omkostningerne stadig bare for meget. Han peger på, at hvis sektoren ikke selv gør noget er der en risiko for at staten griber ind for: Huslejeudviklingen påvirker jo statens udgifter til boligsikring og det skaber jo i sig selv et pres. Det hører jeg også at man er opmærksom på i den almene boligsektor og det er vel en medvirkende årsag til at BL har lavet sin analyse man vil foregribe begivenhedernes gang! Læs mere her Udgifter, almene boliger Vægtet indeks SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: CVR-nr Bank: Lån & Spar, konto

2 Konkursen i Randersegnens Boligforening skaber trængsel ved håndvasken! Kurator for konkursboet anlagde sag mod Randers Kommune for svigt i deres tilsyn med Randersegnens Boligforening og mente dermed også at kommunen er erstatningsansvarlig i forbindelse med konkursen. Så lagde kommunen sag an mod den midlertidige administrator, der havde begæret boligforeningen konkurs, samt den advokat han hyrede. Kommunen har nu også varslet en sag mod boligforeninegns revisor, hvis de taber den sag kurator har anlagt. Og så har kurator anlagt sag mod den tidligere forertningsfører for boligforeningen og spørgsmålet er om de også anlægger sag mod bestyrelsen. Jo der er gang i den i Randers. Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning, siger om sagen: Der kan blive meget stor trængsel ved håndvasken i Randers. Lige står Randers Kommune forrest og trækker andre ind i køen bag sig. Uanset om det fyger med retssager så fjerner det ikke fokus på, at et svigtende kommunalt tilsyn om ikke kunne have hindret en konkurs i Randersegnens Boligforening, så i hvert fald begrænset konsekvenserne. Læs mere her Seminar hvordan kan I styrke kommunens styringsdialog og tilsyn med de almene boligselskaber? SPJrådgivning udbyder et seminar der som målgruppe har kommunale medarbejdere, der gennemfører styringsdialog varetager tilsynet med de almene boligorganisationer. Seminaret sætter fokus på udfordringer og konkrete problemstillinger, som de møder i styringsdialogen og tilsynet!. Seminaret holdes den mandag den 28. oktober Læs mere her, også om hvordan du tilmelder dig. Det kan altid blive bedre! Gør arbejdet i bestyrelsen og ledergruppen effektivt og konstruktivt evaluer og følg op! SPJrådgivning hjælper jer med at gøre arbejdet effektivt og konstruktivt i bestyrelsen og ledergruppen. Det sker med udgangspunkt i et seminar af ½ dags varighed (3-4 timer). De enkelte medlemmer svarer forud på en mindre spørgeskemaundersøgelse om, hvorledes de oplever, at arbejdet i bestyrelsen eller ledergruppen foregår. Læs mere her. Om SPJrådgivning klik Klik her og kom til SPJrådgivnings gruppe på LinkedIn 2

3 Ja - de almene boligorganisationer er dygtige administratorer også i sammenligning med private administratorer. Det udelukker bare ikke behovet for effektiviseringer! På den årlige forvaltningskonference i august 2013 for boligorganisationernes administrative ledelser præsenterede BL-Danmarks Almene Boliger En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor. Der er tale om en analyse af driftsomkostningerne i de to sektorer, som AE-rådet har gennemført for BL. Analysen omtales i BL's blad "Boligen" nr. 9. Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning har læst sammenfatningen af analysen. Den viser, selvom der må være en vis usikkerhed omkring datagrundlaget t for den private sektor, at de almene boligorganisationer i sammenligning med den private udlejningssektor er dygtige administratorer. Analysen viser, at udgifterne til administration og renhold var henholdsvis 10 % og 30 % højere i den private udlejningssektor end i den almene sektor i Den viser også, at udgifterne til administration udgør omtrent samme andel af driftsomkostningerne i begge sektorer, mens andelen til renhold er 5 % lavere i den almene sektor., SPJrådgivning, siger hertil: Man kan altid diskutere datagrundlaget, men uanset det bekræfter analysen min opfattelse af, at sektoren i sammenligning med den private udlejningssektor er dygtige administratorer. Og på en række punkter er de også dygtige til at effektivisere. Men min frygt er, at man nu mange steder i sektoren sidder med analysen i den ene hånd, tørrer sveden af panden med den anden, læner sig tilbage i stolen og ånder lettet op! Det må bare ikke ske, for der er fortsat et stort behov og potentiale for effektiviseringer og på visse områder stiger omkostningerne stadig bare for meget. Hvis man ikke gør noget er risikoen, at der fra anden side bliver grebet direkte eller indirekte ind! peger på, at der også fra statens side er fokus på udviklingen i udgifterne. I Nyhedsbrev nr. 12, hvor SPJrådgivnings analyse af de almene boligafdelingers udgifter i perioden blev præsenterede, kommenterede, der er afdelingschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den analyse. Han betegnede det som en højst relevant og spændende analyse, og sagde: Vi finder i ministeriet analysen højst 3

4 relevant og spændende. Vi har i Ministeriet netop igangsat et arbejde, der bl.a. har fokus på driften og de store effektiviseringspotentialer, der ligger her. I den forbindelse pegede på, at: En forudsætning for at høste gevinster af effektiviseringer er en målrettet indsats i de enkelte boligorganisationer og her er en nøjere analyse af udgiftsniveauerne og af de lokale effektiviseringspotentialer nødvendig. Efter opfattelse betyder det uanset sammenligningen med den private udlejningssektor at der, om ikke hviler et pres på den almene boligsektor så i hvert fald er en betydelig opmærksomhed på omkostningsudviklingen. Han siger: Min analyse af de almene boligafdelingers udgifter i perioden viser, at de samlede udgifter er steget med knap 40 % og det står overfor, at det vægtede løn- og prisindeks i perioden er steget med 31 %. Ser vi på udgifterne til renholdelse er de i perioden steget med 52 %. I perioden har administrationsudgifterne stort set fulgt indekset men har dog i 2011 overhalet det. Her hjælper det altså ikke noget at forsvare sig med, at Den private udlejningssektor gør det jo dårligere end os. Man må bare gøre det endnu bedre og fokusere på at effektivisere, hvor det er muligt for at sikre en balanceret huslejeudvikling. Til spørgsmålet om han kan forestille sig at staten vil gøre noget for at påvirke udviklingen og initiere effektiviseringer siger Huslejeudviklingen påvirker jo statens udgifter til boligsikring og det skaber jo i sig selv et pres. Det hører jeg også at man er opmærksom på i den almene boligsektor og det er vel en medvirkende årsag til, at BL har lavet sin analyse man vil foregribe begivenhedernes gang! Efter min vurdering kan der være en risiko for, at man indirekte griber ind ved at ændre på beregningsgrundlaget for boligsikringen, så statens udgifter ikke automatisk stiger i takt med f.eks. udgifterne til renholdelse/ejedomsservice og administration. En anden mulighed er et direkte indgreb, hvor man indfører en regel som den såkaldte 2 % regel som sektoren var omfattet af tilbage i 90 erne. Den regel indebar, at en del af de variable udgifter samlet ikke måtte stige årligt med mere end 2 %. En sådan regel tror jeg dog ikke meget på. Erfaringerne med 2 % reglen viste, at de negative konsekvenser var alt for store. Han runder af med: Efter min opfattelse har enhver form for indgreb i hvert fald direkte indgreb stor risiko for uheldige bivirkninger. Et indirekte indgreb via boligydelse er efter min opfattelse også noget skidt, for fokus vil i givet fald være på at begrænse statens udgifter til boligydelsen og ikke at effektivisere i den almene sektor. Derfor er løsningen at hele sektoren konstant fokuserer på problemet med udgiftsstigninger og arbejder målrettet med at effektivisere i driften. Der er boligorganisationer, der er godt i gang med at vise ve- 4

5 jen f.eks. med driftsfællesskaber mellem boligafdelingerne og også med at effektivisere i administrationerne. Så det er bare med at komme i gang! Det handler om ledelse på og i forhold til det lokale niveau! I f.h.t. hvad der kan gøres for at effektivisere henviser til Nyhedsbrev nr. 15 hvor han pegede på at en nøgle til at komme videre er fokus på ledelse: Der skal bl.a. fokuseres på en meget systematisk tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne med plejeplaner etc. for afdelingerne, en konkurrenceudsættelse af nogle af opgaverne og måske også egentlige udliciteringer for at udgifterne ikke accelererer yderligere. Og det er i bund og grund et spørgsmål om ledelse på og i forhold til de lokale niveau, d.v.s. i forhold til og i afdelingerne. De almene boligorganisationer har efter min opfattelse, ledelsesmæssige udfordringer især på driftschefniveauet i boligorganisationernes administration. Det handler om afklaring af jobprofiler, rekruttering og uddannelse. Jeg har som tidligere nævnt ikke gennemført en dyberegående analyse heraf, men jeg tror at en analyse i givet fald ville vise, at det er det ledelsesniveau, hvor der er relativt flest udskiftninger og, hvor rekrutteringsbaggrunden har den største spredning. Mine egne erfaringer og hvad jeg hører i sektoren ser ud til at bekræfte det. Det er svært at få hold på det ledelsesniveau og svært at beskrive, hvad der er brug for i stillingerne. Derfor ender det måske med alt for brede jobprofiler og alt for brede kvalifikationskrav. Sådan får du tilsendt SPJrådgivnings analyse Send en mail til hvis du ønsker analysen tilsendt som pdf-fil. Skriv analyse 2013 i emnefeltet. Retur til oversigten. 5

6 Konkursen i Randersegnens Boligforening skaber trængsel ved håndvasken! Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse har løbende fulgt sagen om konkursen i Ran- dersegnens Boligforening. Årsagen er, at den er meget principiel og et med til at afdække hvad tilsynsforpligtelsen indebærer og hvad, der kan ske når en kommune tilsyneladende svigter sin tilsynsforpligtelse i f.h.t. de almene boligorganisationer., SPJ rådgivning sagde herom i Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15: Sagen handler dybest set om hvor ringe et tilsyn, en kommune kan gennemføre i f.h.t. boligorganisationerne uden, at det får konsekvenser. For mig er det åbenbart, at kommunen har svigtet alvorligt i sit tilsyn. Det bør få konsekvenser ikke mindst for at hindre, at det sker igen. Uanset hvor sagen ender, må den give anledning til overvejelser i mange kommuner om, de har en tilstrækkelig prioritering af og er dygtige nok i deres samarbejde med boligorganisationerne." Randers Kommune har i det meste af forløbet reelt ikke villet anerkende et ansvar i sagen og bl.a. udtalte Teknik og Miljødirektør i Randers Kommune den 8. december 2012 på kommunens hjemmeside, at: Vi har ikke udført vores tilsyn så godt, som vi kunne have gjort. Set i bakspejlet kunne vi have reageret på for eksempel en bemærkning til regnskab 2007 om egenkapitalens lille størrelse. Det har vi ikke gjort godt nok. Vi skulle have talt med større bogstaver tidligere. Den eneste undskyldning er, at boligforeningens revisor kun havde BEmærkninger til regnskabet, men ingen ANmærkninger. En vis erkendelse var der dog, men hun sagde videre: Vi har også fået vurderet hos vores advokater, hvorvidt kommunen har et ansvar i sagen, og det er ikke tilfældet. Kuraktor har anlagt sag mod kommunen for svigt i tilsynet Det synspunkt står kommunen måske ret alene med. Ihvertfald var kuratorerne ikke enige i kommunens ansvarsfrihed og som tidligere nævnt anlagde de sag an mod kommunen med påstand om: 1. Kommunen tilpligtes at betale 10 mio. kr. til Randersegnens Boligforening under konkurs 2. Kommunen tilpligtes at anerkende, at kommunen er erstatningsansvarlig for de tab som Randersegnens boligforening måtte have lidt - udover beløbet i påstand 1 Og så har kommunen anlagt sag mod den midlertidige administrator! Det resulterede i at kommunen har forsøgt at videreføre en del af et muligt ansvar ved at have anlagt sag mod AAB i Aarhus, som kommunen i efteråret 2011 bad indtræde som 6

7 midlertidig administrator. Det var AAB, der i en rapport afdækkede AAB hvor katastrofal situationen var i Randersegnens Boligforening og det medførte, at boligforeningen blev erklæret konkurs. Kommunen krav overfor AAB er på én million kr. for at have foretaget en forkert kontering af indbetalte huslejer. Af kommunens anbringender i stævningen fremgår bl.a.: AAB var som midlertidig forretningsfører i Randersegnens Boligforening tillagt alle ledelsesbeføjelser i boligforeningen, og har handlet ansvarspådragende ved ikke at oprette særskilt forvaltning og dermed sikre, at afdelingens midler ikke blev en del af konkursboet. Og så sandelig også mod advokaten! Derudover har kommunen anlagt sag mod den advokat som bistod AAB i udredningen og det fremgår bl.a. af kommunens anbringender i stævningen, at: Den af. ydede rådgivning til Randersegnens boligforening har været mangelfuld, da. som professionel ikke har sikret sig overholdelse af den særlige lovgivning, som gælder for almene boligorganisationer.. det indebar, at afdelingens midler ikke blev adskilt fra boligorganisationens midler, og derfor inddragede konkursboet afdelingernes lejebetalinger for december Kørte administratoren et sololøb omkring konkursen? Når man læser kommunens stævning af AAB efterlades man tilbage med det indtryk, at AAB har handlet næsten helt alene omkring konkursbegæringen og, at kommunen nærmest har stået ude på sidesporet uden rigtig at kunne følge med. Bl.a. står der i stævningen med henvisning til, at AAB s opgave primært var at afdække mulighederne for at finde en løsning for købet af de 10 ustøttede projekter: Arbejdet munder ud i en endelig redegørelse af 7. december 2011, hvori Anders Rønnebro konkluderer, at Randersegnens Boligforening er insolvent, hvorfor han mener, at han ikke har andre muligheder end at begære boligorganisationen konkurs, Dagen efter den 8. december 2011 indleder Anders Rønnebro egen konkursbegæring over Randersegnens Boligforening til Skifteretten i Randers. Den konklusion overraskede Randers kommune ganske meget, da Anders Rønnebro så sent som på mødet den 25. november 2011 med Randers Kommune ikke nævner konkurssituationen. Eller sad kommunen på skødet af administratoren? Det står i skærende kontrast til hvad der fremgår af AAB s svarskrift nemlig, at man som midlertidig administrator løbende holdt Randers Kommune orienteret om relevante dele af udredningsarbejdet og foreløbige konklusioner i overensstemmelse med administrationsaftalen. Det fremgår sågar af et af de bilag som AAB fremlægger, at kommunen var meget på stikkerne for selv at søge information om sagen, så meget at det giver Anders Rønnebro anledning til at skrive i en mail den 17. november 2011 til Lene Andersen: Det gør imidlertid ikke vores arbejde nemmere, at du forventer at følge med i hvert skridt vi tager. Det er en temmelig kompleks række af problemer I har bedt os om at analysere. Problemstillingerne er indbyrdes forbundne således, at det er vanskeligt at delkonkludere midt i processen. Vi har ikke ressourcer til både at gøre vores arbejde og forsyne dig med detaljerede rapporter om alt. I stedet har jeg videregivet vores viden til dig på en række møder og telefonisk, ligesom du har fået tilsendt materiale fra revisor og advokat. 7

8 Derudover henviser AAB i sit svarskrift til, at det også af Deloittes udredning af 6. december 2011 fremgik, at: Det er vores samlede vurdering, at situationen i Randersegnens Boligforening er meget kritisk. Foreningen har således ikke tilstrækkelig likviditet til at betale de kortfristede gældsforpligtelser, og egenkapitalen er efetr vores overbevisning allerede tabt. Vi forventer ikke, at foreningen kan overleve uden tilskud af nogen art. Og herefter fremgår det af svarskriftet, at: Der var på det tidspunkt indledt drøftelser med Randers Kommune om forestående konkursbegæring. Randers Kommune modtog i udkast konkursbegæring mod både Randersegnens Boligforening og de enkelte afdelinger. Den 7. december 2011 underretter Anders Rønnebro så i en mail kommunen om, at han næste dag vil indgive begæringen til Skifteretten. Kommunen kunne hindre konkursbegæringen hvis det var det man havde ønsket!, SPJ rådgivning siger: For mig ser det mildest talt ejendommeligt ud, at kommunen giver indtryk af, at administrator nærmest tager kommunen med bukserne ned ved en pludselig konkursbegæring, når man har været tæt på hele forløbet og nærmest har forsøgt at sætte sig på skødet af administrator i hele udredningsforløbet. Især undres man, når Anders Rønnbro i mailen af 7. september 2011 også giver kommunen mulighed for at undgå konkursen, hvis det er det man ønsker. Han skriver nemlig, at såfremt kommunen ønsker at undgå konkursen kan den opsige administrationsaftalen i henhold til aftalens pkt uden forudgående varsel. Om det videre forløb siger Jeg tør ikke gætte på hvor det hele ender. Det tenderer til uoverskuelighed. Men min opfattelse af, at Randers Kommune groft har svigtet sin tilsynsforpligtelse er ikke ændret efter at have læst processkrifterne. Lidt karikeret ser det ud som om, at kommunen med alle kræfter forsøger at flytte fokus på svigt over på andre især i forbindelse med den sag som kuraktorerne har anlagt mod kommunen for tilsynssvigt. Det gælder den midlertidige administrator AAB og den advokat som administrator hyrede i forbindelse med udredningen, samt Randersegnens Boligforenings revisor, som man også har varslet en sag mod hvis man skulle tabe den som kuratorerne har anlagt mod kommunen. Og så slutter han af med: Der kan blive meget stor trængsel ved håndvasken i Randers. Lige står Randers Kommune forrest og trækker andre ind i køen bag sig. Uanset om det fyger med retssager, så fjerner det ikke fokus på, at et svigtende kommunalt tilsyn om ikke kunne have hindret en konkurs i Randersegnens Boligforening, så i hvert fald begrænset konsekvenserne. Retur til oversigten. 8

9 Seminar hvordan kan I styrke kommunens styringsdialog og tilsyn med de almene boligorganisationer? SPJrådgivning udbyder et seminar der som målgruppe har kommunale medarbejdere, der gennemfører styringsdialog varetager tilsynet med de almene boligorganisationer. Seminaret sætter fokus på udfordringer og konkrete problemstillinger, som de møder i styringsdialogen og tilsynet! Formål og indhold for seminaret Seminaret skal bidrage til, at seminardeltagerne på vegne af deres kommune kan gennemføre en konstruktiv styringsdialog og et tilsyn, der har fokus på det væsentlige! Derfor vil vi fokusere på det konkrete i styringsdialog og tilsyn. Der vil også være mulighed for diskussion om og afklaring af emner, som er aktuelle for deltagerne. Seminaret tager udgangspunkt i tre centrale oplæg om styringsdialogen og tilsynet. Styringsdialog og tilsyn Kommunerne oplever mange udfordringer i samarbejdet med boligorganisationerne. Styringsdialogen er stadig i indkøringsfasen og der er udfordringer for medarbejderne med at gennemgå styringsrapporterne samt tilrettelægge og gennemføre dialogen på en måde, så den kan yde et positivt bidrag til kommunens og boligorganisationernes udvikling. Tilsynsopgaven byder til stadighed på udfordringer for de medarbejdere, der varetager den. Ikke mindst er det vigtigt, at man får håndteret de konkrete problemstillinger og sager på en sådan måde, at man sørger for at gennemføre et effektivt tilsyn uden at gå for langt ind i f.h.t. boligorganisationens beslutningsprocesser og konkrete drift. Både for styringsdialogen og det effektive tilsyn er det også vigtigt at få afklaret hvad og hvordan, der skal samarbejdes internt i kommunen. Tre centrale oplæg på seminaret For at give et godt grundlag for diskussionerne på seminaret er der oplæg fra tre personer med et omfattende kendskab til den almene boligsektor, styringsdialogen og konkrete problemstillinger omkring tilsynet med almene boliger. Emnerne og oplægsholderne er: 9

10 Perspektiverne for styringsdialogen set fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter v/ specialkonsulent Jacob Østlund Jacobsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Jacob har været med til at skabe rammere for og implementere styringsdialogen efter reformen af Lov om almene boliger i Han har således et indgående kendskab til rammerne for kommunerens samarbejde og tilsyn med de almene boligorganisationer. Hvad kan man og hvad kan man ikke i forbindelse med finansiering af almene boliger? v/ afdelingsdirektør Marianne Due, Realkredit Danmark (RD), Marianne har igennem en lang årrække arbejdet med det almene boligområde og har i dag ansvaret for det almene boligområde i RD. Igennem sit virke støder hun jævnligt ind i de problemer, som kommunerne i deres tilsyn står overfor i forbindelse med godkendelse af finansiering af nybyggeri og renoveringer. Problemstillinger som ikke er mindre relevant set i lyset af aktiviteten m.h.t. nybyggeri og de mange renoveringssager, der er på vej. Styringsdialogen mål- og aftalestyring som et effektivt og konstruktivt tilsyn. Skal der fokus på effektivitet i boligorganisationerne? v/ Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning Søren Peter har en omfattende erfaring fra den almene boligsektor som administrerende direktør og forvaltningsdirektør og har nu sin egen virksomhed, SPJrådgivning, der rådgiver bl.a. kommuner om styringsdialog, tilsyn m.m.. Erfa-udveksling De tre oplæg vil med forskellige vinkler fokusere på at perspektivere og diskutere styringsdialogen og tilsynsopgaven samt kommunernes udfordringer og muligheder i forbindelse hermed. Oplæggene vil lægge op til diskussion om og afklaring af emner og konkrete 10

11 problemstillinger om styringsdialog og tilsyn, som deltagerne i god tid inden seminaret får mulighed for at melde ind. Form Seminaret tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og således, at der lægges vægt på, at emnerne kan diskuteres deltagerne imellem. Det forventes, at deltagerne bidrager gensidigt med deres forskellige erfaringer med sektoren og får mulighed under mødet for at styrke deres netværk. Kursusleder Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning, er kursusleder. Han har 14 års erfaring som adm. direktør og forvaltningsdirektør i boligorganisationer i København. Siden 2010 har han rådgivet kommuner, entreprenører, rådgiver, projektudviklere, boligorganisationer m.fl. om almene boliger og ledelse. Tid og sted Seminaret afholdes Mandag den 28. oktober 2013, kl hos SPJrådgivning, Lergravsvej 53, 2300 København S Priser og tilmelding Deltagelse i temamødet koster kr. ekskl. moms og inkluderet mødemateriale, kaffe, vand m.m. Tilmelding sker ved at indsende blanketten (klik her) til eller til SPJråsgivning. Tilmeldingsfristen er fredag den 11. oktober For at kunne give mulighed for uddy- bende spørgsmål og debat er deltagerantallet begrænset. Retur til oversigten. 11

12 Det kan altid blive bedre! Gør arbejdet i bestyrelsen og ledergruppen effektivt og konstruktivt evaluer og følg op! SPJrådgivning hjælper jer med at gøre arbejdet effektivt og konstruktivt i bestyrelsen og ledergruppen. Det sker med udgangspunkt i et seminar af ½ dags varighed (3-4 timer). De enkelte medlemmer svarer forud på en mindre spørgeskemaundersøgelse om, hvorledes de oplever, at arbejdet i bestyrelsen eller ledergruppen foregår. Seminarets indhold Seminaret omfatter følgende: Hvad er God selskabsledelse og God almen ledelse? Hvordan oplever medlemmerne arbejdet i bestyrelsen/ledergruppen? o Sammensætning, kompetencer, arbejdsdeling og samarbejde med administration eller bestyrelse o Mødernes længde o Mødeforberedelsen o Mødernes forløb o Efter møderne Hvad fungerer godt og hvad er der brug for at gøre noget ved? Tilrettelæggelse af en systematisk proces, hvor bestyrelsen/ledergruppen arbejder med at udvikle møderne med planlægning, opfølgning og evaluering. Udvikling af møderne så der kommer mere fokus på handlinger og udvikling styr møderne på form frem for regler! Der tages udgangspunktet i God ledelse af almene boliger og God selskabsledelse. Deltagerne får en række værktøjer til at skabe et bedre og mere udviklende arbejde. Målet er også at blive bedre til at arbejde med målsætninger og arbejde med strategisk ledelse. Pris Prisen for seminaret inkl. spørgeskemaundersøgelsen er kr. ekskl. moms og udgifter til transport. 12

13 Opfølgning Seminaret kan følges op ved, at bestyrelsen/ledergruppen igangsætter et arbejde med udvikle sin arbejdsform, arbejde med strategisk ledelse og evt. udarbejde/revidere målsætninger og. Strategisk arbejde kan være en stor udfordring og SPJrådgivning kan rådgive i processen. SPJrådgivning udarbejder gerne et tilbud med forslag til processen. SPJrådgivning har gennemført evalueringen af bestyrelsesmøderne i Bolig Hjørring og de administrerede boligorganisationer. Som reference herfra kan der henvises til direktør Jens Ole Jørgensen, Bolig Hjørring, tlf eller Kontakt Søren Peter Hvidegaard Jensen på tlf eller hvis I er interesseret i et uforpligtende møde om konceptet og hvorledes det kan gennemføres hos jer. Retur til oversigten. 13

14 Om SPJrådgivning SPJrådgivning udfører opgaver for kommuner vedr. den almene boligsektor om udlejning, drift, økonomi, beboerdemokrati etc. I den forbindelse rådgiver jeg også om tilrettelæggelse og gennemførelse af en effektiv mål- og rammestyringen i forbindelse med styringsreformen for den almene boligsektor boligorganisationernes bestyrelser og administrative ledelser om ledelsesmæssige forhold, strategisk udvikling, mål- og rammestyring etc. Derudover rådgiver jeg boligorganisationer i forbindelse med gennemførelse af konkrete projekter projektudviklere og andre, der samarbejder med almene boligorganisationer SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: CVR-nr Bank: Lån & Spar, konto Retur til oversigten. SPJrådgivning på LinkedIn, Klik her og kom til gruppen Tidligere nyhedsbreve findes på dette link: Nyhedsbreve 14

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 10, december 2011

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 10, december 2011 I dette nyhedsbrev: Konsekvenserne af skandalen med de ustøttede almene boliger i Randersegnens Boligforening har nu resulteret i, at foreningen er begæret konkurs! Det er frygteligt men helt forståeligt,

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 14, februar 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 14, februar 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Retssag mod Randers Kommune for svigt i tilsynet med Randersegnens Boligforening! Nu ser det ud til at kuratorerne i Randersegnens Boligforenings

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7. SPJrådgivnings hjemmeside revideret opdateret virksomhedsprofil og

Nyhedsbrev nr. 7. SPJrådgivnings hjemmeside revideret opdateret virksomhedsprofil og Nyhedsbrev nr. 7 7. februar 2011 SPJrådgivning udfører opgaver for kommuner vedr. den almene boligsektor hvad gælder udlejning, drift, økonomi, beboerdemokrati etc. I den forbindelse rådgiver jeg også

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 12, juni 2012

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 12, juni 2012 Før 1940 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000- Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Der er behov for en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelingers

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 9, november 2011

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 9, november 2011 I dette nyhedsbrev: Ustøttede almene boliger historien fortsætter! Købsaftaler uden kommunal godkendelse. Finansiering og opførelse af ustøttede almene boliger i strid med gældende lovgivning! Det er rigtig

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 8, august 2011

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 8, august 2011 I dette nyhedsbrev: Det halter nogle steder med styringsreformen for den almene boligsektor gør noget ved det! Derfor er den rigtige implementering af styringsreformen for den almene boligsektor et vigtigt

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS Oprettelse af en ny almen boligorganisation og overførelse af afdeli n- gerne 1, 6, 7, 37, 51, 89 samt Søndervangen og Thorsbakke til selvstændige afdelinger i

Læs mere

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds Vilkårene for de almene boligorganisationer ændrer sig. Det samme gør bestyrelsens opgaver. Bliv klar til at håndtere udviklingen igennem målrettet og visionært bestyrelsesarbejde. BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor www.pwc.dk God virksomhedsdrift i den almene boligsektor Holstebro januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Regeringens ønske om en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor Forslag

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse. nr. 13, november 2012

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse. nr. 13, november 2012 I dette nyhedsbrev: nr. 13, november 2012 Randers Kommunens ansvar i Randersegnens Boligforenings konkurs bør afprøves i en retssag! Kommunens ansvar i Randersegnens Boligforenings konkurs skal afprøves,

Læs mere

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST. Boligselskabet af 2014. A D V O K A T A K T I E S E L S K A B

SYDDJURS KOMMUNE SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST. Boligselskabet af 2014. A D V O K A T A K T I E S E L S K A B SYDDJURS KOMMUNE RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS Overførelse af afdelingen 72 under Randersegnens Boligforening under konkurs til afdeling 50-06 i den nyoprettede almene boligorganisation - Boligselskabet

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger?

Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger? Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger? Alment Samfundsansvar BLs konference for organisationsbestyrelser 5-6. september 2015 Evy Ivarsson Nielsen Sammenligning med andre? Er det nødvendigt? Et ønske

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Årsrapport 2014-2015 Side 2 Bestyrelsens beretning 1. Foreningens start OW Bunker gik konkurs den 7. november 2014 efter at have været introduceret på børsen 28. marts 2014. Kort tid derefter samlede Dansk

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Styringsdialog med kommunen

Styringsdialog med kommunen Styringsdialog med kommunen Boligkontorets boligkonference 2015 Program for workshoppen Velkommen Hvad er styringsdialog? Før, under og efter styringsdialogmødet Inspiration til den gode dialog Eksempler

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

De almene boligafdelingers udgifter en analyse med fokus på udgifter hvor beboerne og boligorganisationerne har påvirkningsmuligheder

De almene boligafdelingers udgifter en analyse med fokus på udgifter hvor beboerne og boligorganisationerne har påvirkningsmuligheder De almene boligafdelingers udgifter 2001-2011 en analyse med fokus på udgifter hvor beboerne og boligorganisationerne har påvirkningsmuligheder Udviklingen 2001-2011 i udgifterne for de almene boligafdelinger,

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Notat. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012

Notat. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012 Notat Vedrørende: Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012 Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 30. september 2016 ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 03. oktober 2012 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens side;

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Udtalelser fra deltagerne fra Københavns Kommune refereres til under ét som kommunen.

Udtalelser fra deltagerne fra Københavns Kommune refereres til under ét som kommunen. 1 Deltagere: Fra Københavns Kommune Pia Nielsen (Støttet Byggeri) Rebecca Forsman (Støttet Byggeri) Sune Skovgård (Støttet Byggeri) Fra Domea Pia Christiansen (Regionschef) Udtalelser fra deltagerne fra

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

Aktuel boligpolitik Fremtiden

Aktuel boligpolitik Fremtiden Aktuel boligpolitik Fremtiden Partnerskab med KL om flygtninge Problemstilling markant forskellig i udkant og byområder. Integrationsopgave vigtig alle steder. Hvad står vi egentlig overfor? 3.000 > 12.000

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

Analyse af byggeregnskaber Overskridelser og finansiering i

Analyse af byggeregnskaber Overskridelser og finansiering i Analyse af byggeregnskaber Overskridelser og finansiering i 2009-2015 BB af 1938 afd. 2 og 5 Boligforeningen AB afd. 2, 4 og 8 Hjørring -Boligselskab afd. 16 Udarbejdet af: Kit Jensen & Morten Fogh Jacobsen

Læs mere

væsentlig svaghed i den interne kontrol

væsentlig svaghed i den interne kontrol Til BDO-Scan Revision Att.: Claus Muhlig & Det kommunale Tilsyn med almene boligorganisationer Organisationsbestyrelsen i Bygge- og Boligforeningen af 1938 Organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR

KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR KONFERENCE FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER Hotel Nyborg Strand Lørdag og søndag den 5. og 6. september 2015 ALMENT SAMFUNDS- ANSVAR LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER Kl. 10.00 10.15 Kl. 10.15 10.30 Kl. 10.30 11.15

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Jes Rønving Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Høng Boligforening Dato: 8. oktober 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Dithmer Forretningsfører Jens

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt Det talte ord gælder Spørgsmål W: Ministeren bedes redegøre for, hvordan det går med implementeringen af de nye regler for borgerstyret

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for året 2012

Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Regnskaber: Regnskaberne for 2012 viser følgende resultater Afdeling 21 243.198 Afdeling 22 130.673 Overskud 2012 Underskud 2012 Afdeling 23 180.973 Afdeling 24

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche INDHOLD SAGEN KORT 3 DOKUMENTATION 7 1. Randers Kommunes aftaler med

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer.

Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Lotte Jensen. CBS, Kort om styringsreformen og tænkningen bag Den 1. Januar 2010 trådte den såkaldte styringsreform i kraft

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere