Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Ja - de almene boligorganisationer er dygtige administratorer også i sammenligning med private administratorer. Det udelukker bare ikke behovet for effektiviseringer! AE-rådet har for BL-Danmarks Almene Boliger gennemført en analyse: En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor. Der er tale om en analyse af driftsomkostningerne i de to sektorer. Analysen omtales i BL's blad "Boligen" nr. 9. Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning har læst sammenfatningen af analysen. Den viser, selvom der må være en vis usikkerhed omkring datagrundlaget specielt for den private sektor, at de almene boligorganisationer i sammenligning med den private udlejningssektor er dygtige administratorer. Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning, siger om BL s analyse: Man kan altid diskutere datagrundlaget, men uanset det bekræfter analysen min opfattelse af, at sektoren i sammenligning med den private udlejningssektor er dygtige administratorer. Og på en række punkter er de også dygtige til at effektivisere. Men min frygt er, at man nu mange steder i sektoren medens man sidder med analysen i den ene hånd, tørrer sveden af panden med den anden, læner sig tilbage i stolen og ånder lettet op! Det må bare ikke ske, for der er fortsat et stort behov og potentiale for effektiviseringer og på visse områder stiger omkostningerne stadig bare for meget. Han peger på, at hvis sektoren ikke selv gør noget er der en risiko for at staten griber ind for: Huslejeudviklingen påvirker jo statens udgifter til boligsikring og det skaber jo i sig selv et pres. Det hører jeg også at man er opmærksom på i den almene boligsektor og det er vel en medvirkende årsag til at BL har lavet sin analyse man vil foregribe begivenhedernes gang! Læs mere her Udgifter, almene boliger Vægtet indeks SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: CVR-nr Bank: Lån & Spar, konto

2 Konkursen i Randersegnens Boligforening skaber trængsel ved håndvasken! Kurator for konkursboet anlagde sag mod Randers Kommune for svigt i deres tilsyn med Randersegnens Boligforening og mente dermed også at kommunen er erstatningsansvarlig i forbindelse med konkursen. Så lagde kommunen sag an mod den midlertidige administrator, der havde begæret boligforeningen konkurs, samt den advokat han hyrede. Kommunen har nu også varslet en sag mod boligforeninegns revisor, hvis de taber den sag kurator har anlagt. Og så har kurator anlagt sag mod den tidligere forertningsfører for boligforeningen og spørgsmålet er om de også anlægger sag mod bestyrelsen. Jo der er gang i den i Randers. Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning, siger om sagen: Der kan blive meget stor trængsel ved håndvasken i Randers. Lige står Randers Kommune forrest og trækker andre ind i køen bag sig. Uanset om det fyger med retssager så fjerner det ikke fokus på, at et svigtende kommunalt tilsyn om ikke kunne have hindret en konkurs i Randersegnens Boligforening, så i hvert fald begrænset konsekvenserne. Læs mere her Seminar hvordan kan I styrke kommunens styringsdialog og tilsyn med de almene boligselskaber? SPJrådgivning udbyder et seminar der som målgruppe har kommunale medarbejdere, der gennemfører styringsdialog varetager tilsynet med de almene boligorganisationer. Seminaret sætter fokus på udfordringer og konkrete problemstillinger, som de møder i styringsdialogen og tilsynet!. Seminaret holdes den mandag den 28. oktober Læs mere her, også om hvordan du tilmelder dig. Det kan altid blive bedre! Gør arbejdet i bestyrelsen og ledergruppen effektivt og konstruktivt evaluer og følg op! SPJrådgivning hjælper jer med at gøre arbejdet effektivt og konstruktivt i bestyrelsen og ledergruppen. Det sker med udgangspunkt i et seminar af ½ dags varighed (3-4 timer). De enkelte medlemmer svarer forud på en mindre spørgeskemaundersøgelse om, hvorledes de oplever, at arbejdet i bestyrelsen eller ledergruppen foregår. Læs mere her. Om SPJrådgivning klik Klik her og kom til SPJrådgivnings gruppe på LinkedIn 2

3 Ja - de almene boligorganisationer er dygtige administratorer også i sammenligning med private administratorer. Det udelukker bare ikke behovet for effektiviseringer! På den årlige forvaltningskonference i august 2013 for boligorganisationernes administrative ledelser præsenterede BL-Danmarks Almene Boliger En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor. Der er tale om en analyse af driftsomkostningerne i de to sektorer, som AE-rådet har gennemført for BL. Analysen omtales i BL's blad "Boligen" nr. 9. Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning har læst sammenfatningen af analysen. Den viser, selvom der må være en vis usikkerhed omkring datagrundlaget t for den private sektor, at de almene boligorganisationer i sammenligning med den private udlejningssektor er dygtige administratorer. Analysen viser, at udgifterne til administration og renhold var henholdsvis 10 % og 30 % højere i den private udlejningssektor end i den almene sektor i Den viser også, at udgifterne til administration udgør omtrent samme andel af driftsomkostningerne i begge sektorer, mens andelen til renhold er 5 % lavere i den almene sektor., SPJrådgivning, siger hertil: Man kan altid diskutere datagrundlaget, men uanset det bekræfter analysen min opfattelse af, at sektoren i sammenligning med den private udlejningssektor er dygtige administratorer. Og på en række punkter er de også dygtige til at effektivisere. Men min frygt er, at man nu mange steder i sektoren sidder med analysen i den ene hånd, tørrer sveden af panden med den anden, læner sig tilbage i stolen og ånder lettet op! Det må bare ikke ske, for der er fortsat et stort behov og potentiale for effektiviseringer og på visse områder stiger omkostningerne stadig bare for meget. Hvis man ikke gør noget er risikoen, at der fra anden side bliver grebet direkte eller indirekte ind! peger på, at der også fra statens side er fokus på udviklingen i udgifterne. I Nyhedsbrev nr. 12, hvor SPJrådgivnings analyse af de almene boligafdelingers udgifter i perioden blev præsenterede, kommenterede, der er afdelingschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den analyse. Han betegnede det som en højst relevant og spændende analyse, og sagde: Vi finder i ministeriet analysen højst 3

4 relevant og spændende. Vi har i Ministeriet netop igangsat et arbejde, der bl.a. har fokus på driften og de store effektiviseringspotentialer, der ligger her. I den forbindelse pegede på, at: En forudsætning for at høste gevinster af effektiviseringer er en målrettet indsats i de enkelte boligorganisationer og her er en nøjere analyse af udgiftsniveauerne og af de lokale effektiviseringspotentialer nødvendig. Efter opfattelse betyder det uanset sammenligningen med den private udlejningssektor at der, om ikke hviler et pres på den almene boligsektor så i hvert fald er en betydelig opmærksomhed på omkostningsudviklingen. Han siger: Min analyse af de almene boligafdelingers udgifter i perioden viser, at de samlede udgifter er steget med knap 40 % og det står overfor, at det vægtede løn- og prisindeks i perioden er steget med 31 %. Ser vi på udgifterne til renholdelse er de i perioden steget med 52 %. I perioden har administrationsudgifterne stort set fulgt indekset men har dog i 2011 overhalet det. Her hjælper det altså ikke noget at forsvare sig med, at Den private udlejningssektor gør det jo dårligere end os. Man må bare gøre det endnu bedre og fokusere på at effektivisere, hvor det er muligt for at sikre en balanceret huslejeudvikling. Til spørgsmålet om han kan forestille sig at staten vil gøre noget for at påvirke udviklingen og initiere effektiviseringer siger Huslejeudviklingen påvirker jo statens udgifter til boligsikring og det skaber jo i sig selv et pres. Det hører jeg også at man er opmærksom på i den almene boligsektor og det er vel en medvirkende årsag til, at BL har lavet sin analyse man vil foregribe begivenhedernes gang! Efter min vurdering kan der være en risiko for, at man indirekte griber ind ved at ændre på beregningsgrundlaget for boligsikringen, så statens udgifter ikke automatisk stiger i takt med f.eks. udgifterne til renholdelse/ejedomsservice og administration. En anden mulighed er et direkte indgreb, hvor man indfører en regel som den såkaldte 2 % regel som sektoren var omfattet af tilbage i 90 erne. Den regel indebar, at en del af de variable udgifter samlet ikke måtte stige årligt med mere end 2 %. En sådan regel tror jeg dog ikke meget på. Erfaringerne med 2 % reglen viste, at de negative konsekvenser var alt for store. Han runder af med: Efter min opfattelse har enhver form for indgreb i hvert fald direkte indgreb stor risiko for uheldige bivirkninger. Et indirekte indgreb via boligydelse er efter min opfattelse også noget skidt, for fokus vil i givet fald være på at begrænse statens udgifter til boligydelsen og ikke at effektivisere i den almene sektor. Derfor er løsningen at hele sektoren konstant fokuserer på problemet med udgiftsstigninger og arbejder målrettet med at effektivisere i driften. Der er boligorganisationer, der er godt i gang med at vise ve- 4

5 jen f.eks. med driftsfællesskaber mellem boligafdelingerne og også med at effektivisere i administrationerne. Så det er bare med at komme i gang! Det handler om ledelse på og i forhold til det lokale niveau! I f.h.t. hvad der kan gøres for at effektivisere henviser til Nyhedsbrev nr. 15 hvor han pegede på at en nøgle til at komme videre er fokus på ledelse: Der skal bl.a. fokuseres på en meget systematisk tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne med plejeplaner etc. for afdelingerne, en konkurrenceudsættelse af nogle af opgaverne og måske også egentlige udliciteringer for at udgifterne ikke accelererer yderligere. Og det er i bund og grund et spørgsmål om ledelse på og i forhold til de lokale niveau, d.v.s. i forhold til og i afdelingerne. De almene boligorganisationer har efter min opfattelse, ledelsesmæssige udfordringer især på driftschefniveauet i boligorganisationernes administration. Det handler om afklaring af jobprofiler, rekruttering og uddannelse. Jeg har som tidligere nævnt ikke gennemført en dyberegående analyse heraf, men jeg tror at en analyse i givet fald ville vise, at det er det ledelsesniveau, hvor der er relativt flest udskiftninger og, hvor rekrutteringsbaggrunden har den største spredning. Mine egne erfaringer og hvad jeg hører i sektoren ser ud til at bekræfte det. Det er svært at få hold på det ledelsesniveau og svært at beskrive, hvad der er brug for i stillingerne. Derfor ender det måske med alt for brede jobprofiler og alt for brede kvalifikationskrav. Sådan får du tilsendt SPJrådgivnings analyse Send en mail til hvis du ønsker analysen tilsendt som pdf-fil. Skriv analyse 2013 i emnefeltet. Retur til oversigten. 5

6 Konkursen i Randersegnens Boligforening skaber trængsel ved håndvasken! Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse har løbende fulgt sagen om konkursen i Ran- dersegnens Boligforening. Årsagen er, at den er meget principiel og et med til at afdække hvad tilsynsforpligtelsen indebærer og hvad, der kan ske når en kommune tilsyneladende svigter sin tilsynsforpligtelse i f.h.t. de almene boligorganisationer., SPJ rådgivning sagde herom i Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15: Sagen handler dybest set om hvor ringe et tilsyn, en kommune kan gennemføre i f.h.t. boligorganisationerne uden, at det får konsekvenser. For mig er det åbenbart, at kommunen har svigtet alvorligt i sit tilsyn. Det bør få konsekvenser ikke mindst for at hindre, at det sker igen. Uanset hvor sagen ender, må den give anledning til overvejelser i mange kommuner om, de har en tilstrækkelig prioritering af og er dygtige nok i deres samarbejde med boligorganisationerne." Randers Kommune har i det meste af forløbet reelt ikke villet anerkende et ansvar i sagen og bl.a. udtalte Teknik og Miljødirektør i Randers Kommune den 8. december 2012 på kommunens hjemmeside, at: Vi har ikke udført vores tilsyn så godt, som vi kunne have gjort. Set i bakspejlet kunne vi have reageret på for eksempel en bemærkning til regnskab 2007 om egenkapitalens lille størrelse. Det har vi ikke gjort godt nok. Vi skulle have talt med større bogstaver tidligere. Den eneste undskyldning er, at boligforeningens revisor kun havde BEmærkninger til regnskabet, men ingen ANmærkninger. En vis erkendelse var der dog, men hun sagde videre: Vi har også fået vurderet hos vores advokater, hvorvidt kommunen har et ansvar i sagen, og det er ikke tilfældet. Kuraktor har anlagt sag mod kommunen for svigt i tilsynet Det synspunkt står kommunen måske ret alene med. Ihvertfald var kuratorerne ikke enige i kommunens ansvarsfrihed og som tidligere nævnt anlagde de sag an mod kommunen med påstand om: 1. Kommunen tilpligtes at betale 10 mio. kr. til Randersegnens Boligforening under konkurs 2. Kommunen tilpligtes at anerkende, at kommunen er erstatningsansvarlig for de tab som Randersegnens boligforening måtte have lidt - udover beløbet i påstand 1 Og så har kommunen anlagt sag mod den midlertidige administrator! Det resulterede i at kommunen har forsøgt at videreføre en del af et muligt ansvar ved at have anlagt sag mod AAB i Aarhus, som kommunen i efteråret 2011 bad indtræde som 6

7 midlertidig administrator. Det var AAB, der i en rapport afdækkede AAB hvor katastrofal situationen var i Randersegnens Boligforening og det medførte, at boligforeningen blev erklæret konkurs. Kommunen krav overfor AAB er på én million kr. for at have foretaget en forkert kontering af indbetalte huslejer. Af kommunens anbringender i stævningen fremgår bl.a.: AAB var som midlertidig forretningsfører i Randersegnens Boligforening tillagt alle ledelsesbeføjelser i boligforeningen, og har handlet ansvarspådragende ved ikke at oprette særskilt forvaltning og dermed sikre, at afdelingens midler ikke blev en del af konkursboet. Og så sandelig også mod advokaten! Derudover har kommunen anlagt sag mod den advokat som bistod AAB i udredningen og det fremgår bl.a. af kommunens anbringender i stævningen, at: Den af. ydede rådgivning til Randersegnens boligforening har været mangelfuld, da. som professionel ikke har sikret sig overholdelse af den særlige lovgivning, som gælder for almene boligorganisationer.. det indebar, at afdelingens midler ikke blev adskilt fra boligorganisationens midler, og derfor inddragede konkursboet afdelingernes lejebetalinger for december Kørte administratoren et sololøb omkring konkursen? Når man læser kommunens stævning af AAB efterlades man tilbage med det indtryk, at AAB har handlet næsten helt alene omkring konkursbegæringen og, at kommunen nærmest har stået ude på sidesporet uden rigtig at kunne følge med. Bl.a. står der i stævningen med henvisning til, at AAB s opgave primært var at afdække mulighederne for at finde en løsning for købet af de 10 ustøttede projekter: Arbejdet munder ud i en endelig redegørelse af 7. december 2011, hvori Anders Rønnebro konkluderer, at Randersegnens Boligforening er insolvent, hvorfor han mener, at han ikke har andre muligheder end at begære boligorganisationen konkurs, Dagen efter den 8. december 2011 indleder Anders Rønnebro egen konkursbegæring over Randersegnens Boligforening til Skifteretten i Randers. Den konklusion overraskede Randers kommune ganske meget, da Anders Rønnebro så sent som på mødet den 25. november 2011 med Randers Kommune ikke nævner konkurssituationen. Eller sad kommunen på skødet af administratoren? Det står i skærende kontrast til hvad der fremgår af AAB s svarskrift nemlig, at man som midlertidig administrator løbende holdt Randers Kommune orienteret om relevante dele af udredningsarbejdet og foreløbige konklusioner i overensstemmelse med administrationsaftalen. Det fremgår sågar af et af de bilag som AAB fremlægger, at kommunen var meget på stikkerne for selv at søge information om sagen, så meget at det giver Anders Rønnebro anledning til at skrive i en mail den 17. november 2011 til Lene Andersen: Det gør imidlertid ikke vores arbejde nemmere, at du forventer at følge med i hvert skridt vi tager. Det er en temmelig kompleks række af problemer I har bedt os om at analysere. Problemstillingerne er indbyrdes forbundne således, at det er vanskeligt at delkonkludere midt i processen. Vi har ikke ressourcer til både at gøre vores arbejde og forsyne dig med detaljerede rapporter om alt. I stedet har jeg videregivet vores viden til dig på en række møder og telefonisk, ligesom du har fået tilsendt materiale fra revisor og advokat. 7

8 Derudover henviser AAB i sit svarskrift til, at det også af Deloittes udredning af 6. december 2011 fremgik, at: Det er vores samlede vurdering, at situationen i Randersegnens Boligforening er meget kritisk. Foreningen har således ikke tilstrækkelig likviditet til at betale de kortfristede gældsforpligtelser, og egenkapitalen er efetr vores overbevisning allerede tabt. Vi forventer ikke, at foreningen kan overleve uden tilskud af nogen art. Og herefter fremgår det af svarskriftet, at: Der var på det tidspunkt indledt drøftelser med Randers Kommune om forestående konkursbegæring. Randers Kommune modtog i udkast konkursbegæring mod både Randersegnens Boligforening og de enkelte afdelinger. Den 7. december 2011 underretter Anders Rønnebro så i en mail kommunen om, at han næste dag vil indgive begæringen til Skifteretten. Kommunen kunne hindre konkursbegæringen hvis det var det man havde ønsket!, SPJ rådgivning siger: For mig ser det mildest talt ejendommeligt ud, at kommunen giver indtryk af, at administrator nærmest tager kommunen med bukserne ned ved en pludselig konkursbegæring, når man har været tæt på hele forløbet og nærmest har forsøgt at sætte sig på skødet af administrator i hele udredningsforløbet. Især undres man, når Anders Rønnbro i mailen af 7. september 2011 også giver kommunen mulighed for at undgå konkursen, hvis det er det man ønsker. Han skriver nemlig, at såfremt kommunen ønsker at undgå konkursen kan den opsige administrationsaftalen i henhold til aftalens pkt uden forudgående varsel. Om det videre forløb siger Jeg tør ikke gætte på hvor det hele ender. Det tenderer til uoverskuelighed. Men min opfattelse af, at Randers Kommune groft har svigtet sin tilsynsforpligtelse er ikke ændret efter at have læst processkrifterne. Lidt karikeret ser det ud som om, at kommunen med alle kræfter forsøger at flytte fokus på svigt over på andre især i forbindelse med den sag som kuraktorerne har anlagt mod kommunen for tilsynssvigt. Det gælder den midlertidige administrator AAB og den advokat som administrator hyrede i forbindelse med udredningen, samt Randersegnens Boligforenings revisor, som man også har varslet en sag mod hvis man skulle tabe den som kuratorerne har anlagt mod kommunen. Og så slutter han af med: Der kan blive meget stor trængsel ved håndvasken i Randers. Lige står Randers Kommune forrest og trækker andre ind i køen bag sig. Uanset om det fyger med retssager, så fjerner det ikke fokus på, at et svigtende kommunalt tilsyn om ikke kunne have hindret en konkurs i Randersegnens Boligforening, så i hvert fald begrænset konsekvenserne. Retur til oversigten. 8

9 Seminar hvordan kan I styrke kommunens styringsdialog og tilsyn med de almene boligorganisationer? SPJrådgivning udbyder et seminar der som målgruppe har kommunale medarbejdere, der gennemfører styringsdialog varetager tilsynet med de almene boligorganisationer. Seminaret sætter fokus på udfordringer og konkrete problemstillinger, som de møder i styringsdialogen og tilsynet! Formål og indhold for seminaret Seminaret skal bidrage til, at seminardeltagerne på vegne af deres kommune kan gennemføre en konstruktiv styringsdialog og et tilsyn, der har fokus på det væsentlige! Derfor vil vi fokusere på det konkrete i styringsdialog og tilsyn. Der vil også være mulighed for diskussion om og afklaring af emner, som er aktuelle for deltagerne. Seminaret tager udgangspunkt i tre centrale oplæg om styringsdialogen og tilsynet. Styringsdialog og tilsyn Kommunerne oplever mange udfordringer i samarbejdet med boligorganisationerne. Styringsdialogen er stadig i indkøringsfasen og der er udfordringer for medarbejderne med at gennemgå styringsrapporterne samt tilrettelægge og gennemføre dialogen på en måde, så den kan yde et positivt bidrag til kommunens og boligorganisationernes udvikling. Tilsynsopgaven byder til stadighed på udfordringer for de medarbejdere, der varetager den. Ikke mindst er det vigtigt, at man får håndteret de konkrete problemstillinger og sager på en sådan måde, at man sørger for at gennemføre et effektivt tilsyn uden at gå for langt ind i f.h.t. boligorganisationens beslutningsprocesser og konkrete drift. Både for styringsdialogen og det effektive tilsyn er det også vigtigt at få afklaret hvad og hvordan, der skal samarbejdes internt i kommunen. Tre centrale oplæg på seminaret For at give et godt grundlag for diskussionerne på seminaret er der oplæg fra tre personer med et omfattende kendskab til den almene boligsektor, styringsdialogen og konkrete problemstillinger omkring tilsynet med almene boliger. Emnerne og oplægsholderne er: 9

10 Perspektiverne for styringsdialogen set fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter v/ specialkonsulent Jacob Østlund Jacobsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Jacob har været med til at skabe rammere for og implementere styringsdialogen efter reformen af Lov om almene boliger i Han har således et indgående kendskab til rammerne for kommunerens samarbejde og tilsyn med de almene boligorganisationer. Hvad kan man og hvad kan man ikke i forbindelse med finansiering af almene boliger? v/ afdelingsdirektør Marianne Due, Realkredit Danmark (RD), Marianne har igennem en lang årrække arbejdet med det almene boligområde og har i dag ansvaret for det almene boligområde i RD. Igennem sit virke støder hun jævnligt ind i de problemer, som kommunerne i deres tilsyn står overfor i forbindelse med godkendelse af finansiering af nybyggeri og renoveringer. Problemstillinger som ikke er mindre relevant set i lyset af aktiviteten m.h.t. nybyggeri og de mange renoveringssager, der er på vej. Styringsdialogen mål- og aftalestyring som et effektivt og konstruktivt tilsyn. Skal der fokus på effektivitet i boligorganisationerne? v/ Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning Søren Peter har en omfattende erfaring fra den almene boligsektor som administrerende direktør og forvaltningsdirektør og har nu sin egen virksomhed, SPJrådgivning, der rådgiver bl.a. kommuner om styringsdialog, tilsyn m.m.. Erfa-udveksling De tre oplæg vil med forskellige vinkler fokusere på at perspektivere og diskutere styringsdialogen og tilsynsopgaven samt kommunernes udfordringer og muligheder i forbindelse hermed. Oplæggene vil lægge op til diskussion om og afklaring af emner og konkrete 10

11 problemstillinger om styringsdialog og tilsyn, som deltagerne i god tid inden seminaret får mulighed for at melde ind. Form Seminaret tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og således, at der lægges vægt på, at emnerne kan diskuteres deltagerne imellem. Det forventes, at deltagerne bidrager gensidigt med deres forskellige erfaringer med sektoren og får mulighed under mødet for at styrke deres netværk. Kursusleder Søren Peter Hvidegaard Jensen, SPJrådgivning, er kursusleder. Han har 14 års erfaring som adm. direktør og forvaltningsdirektør i boligorganisationer i København. Siden 2010 har han rådgivet kommuner, entreprenører, rådgiver, projektudviklere, boligorganisationer m.fl. om almene boliger og ledelse. Tid og sted Seminaret afholdes Mandag den 28. oktober 2013, kl hos SPJrådgivning, Lergravsvej 53, 2300 København S Priser og tilmelding Deltagelse i temamødet koster kr. ekskl. moms og inkluderet mødemateriale, kaffe, vand m.m. Tilmelding sker ved at indsende blanketten (klik her) til eller til SPJråsgivning. Tilmeldingsfristen er fredag den 11. oktober For at kunne give mulighed for uddy- bende spørgsmål og debat er deltagerantallet begrænset. Retur til oversigten. 11

12 Det kan altid blive bedre! Gør arbejdet i bestyrelsen og ledergruppen effektivt og konstruktivt evaluer og følg op! SPJrådgivning hjælper jer med at gøre arbejdet effektivt og konstruktivt i bestyrelsen og ledergruppen. Det sker med udgangspunkt i et seminar af ½ dags varighed (3-4 timer). De enkelte medlemmer svarer forud på en mindre spørgeskemaundersøgelse om, hvorledes de oplever, at arbejdet i bestyrelsen eller ledergruppen foregår. Seminarets indhold Seminaret omfatter følgende: Hvad er God selskabsledelse og God almen ledelse? Hvordan oplever medlemmerne arbejdet i bestyrelsen/ledergruppen? o Sammensætning, kompetencer, arbejdsdeling og samarbejde med administration eller bestyrelse o Mødernes længde o Mødeforberedelsen o Mødernes forløb o Efter møderne Hvad fungerer godt og hvad er der brug for at gøre noget ved? Tilrettelæggelse af en systematisk proces, hvor bestyrelsen/ledergruppen arbejder med at udvikle møderne med planlægning, opfølgning og evaluering. Udvikling af møderne så der kommer mere fokus på handlinger og udvikling styr møderne på form frem for regler! Der tages udgangspunktet i God ledelse af almene boliger og God selskabsledelse. Deltagerne får en række værktøjer til at skabe et bedre og mere udviklende arbejde. Målet er også at blive bedre til at arbejde med målsætninger og arbejde med strategisk ledelse. Pris Prisen for seminaret inkl. spørgeskemaundersøgelsen er kr. ekskl. moms og udgifter til transport. 12

13 Opfølgning Seminaret kan følges op ved, at bestyrelsen/ledergruppen igangsætter et arbejde med udvikle sin arbejdsform, arbejde med strategisk ledelse og evt. udarbejde/revidere målsætninger og. Strategisk arbejde kan være en stor udfordring og SPJrådgivning kan rådgive i processen. SPJrådgivning udarbejder gerne et tilbud med forslag til processen. SPJrådgivning har gennemført evalueringen af bestyrelsesmøderne i Bolig Hjørring og de administrerede boligorganisationer. Som reference herfra kan der henvises til direktør Jens Ole Jørgensen, Bolig Hjørring, tlf eller Kontakt Søren Peter Hvidegaard Jensen på tlf eller hvis I er interesseret i et uforpligtende møde om konceptet og hvorledes det kan gennemføres hos jer. Retur til oversigten. 13

14 Om SPJrådgivning SPJrådgivning udfører opgaver for kommuner vedr. den almene boligsektor om udlejning, drift, økonomi, beboerdemokrati etc. I den forbindelse rådgiver jeg også om tilrettelæggelse og gennemførelse af en effektiv mål- og rammestyringen i forbindelse med styringsreformen for den almene boligsektor boligorganisationernes bestyrelser og administrative ledelser om ledelsesmæssige forhold, strategisk udvikling, mål- og rammestyring etc. Derudover rådgiver jeg boligorganisationer i forbindelse med gennemførelse af konkrete projekter projektudviklere og andre, der samarbejder med almene boligorganisationer SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: CVR-nr Bank: Lån & Spar, konto Retur til oversigten. SPJrådgivning på LinkedIn, Klik her og kom til gruppen Tidligere nyhedsbreve findes på dette link: Nyhedsbreve 14

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere