Et NCA Kursus i 3 Moduler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et NCA Kursus i 3 Moduler"

Transkript

1 Din partner i fremtidens ledelse På vej mod Et NCA Kursus i 3 Moduler

2 Hensigten Klassisk ledelse og forandringsledelse er udviklet i en relativ stabil verden, hvor virksomheder og er kunne styres og kontrolleres gennem faste hierarkier og nøjes med at tilpasse sig med års mellemrum. Sådan er det ikke mere. Der er brug for at tænke ledelse og forandring herunder projektledelse - på en helt anden måde. Der tegner sig en udvikling mod mere organiske er, som har deres styrke i et dynamisk samspil med omverdenen, hvor tilpasninger sker hele tiden, på alle niveauer, som en naturlig og integreret del af ens DNA. En organisering der er drevet af opgaverne, bundet sammen i en netværksstruktur gennem direkte involvering, selvorganisering og koordinering. At arbejde med sådanne er stiller helt nye krav til ledelse. Fremtidens ledelse bliver i mindre grad et spørgsmål om at planlægge og styre oppefra og ned, og i højere grad et spørgsmål om at få fat i, bygge videre på og kanalisere ens egne potentialer i den rigtige retning. Dette kursus forsøger at tegne nogen billeder af hvordan fremtidens ledelse, og virksomhed kunne se ud.

3 Målgruppe Ledere og andre nøglepersoner som ønsker at gøre er til et fremtidens væksthus for talent og kompetenceudvikling. Dette er ikke et kursus i traditionel ledelsesudvikling. Vi har fokus på at gå nye veje for at frigøre og udvikle energi og kompetencer. Det kræver en åbenhed, en lyst og et mod til at afprøve og eksperimentere med nye måder at organisere og lede på. Kurset bygger på state of the art forskning, teori og praksis som vi vil bringe ind og bruge aktivt før, under og efter kursusforløbet.

4 Et forløb i 3 moduler Den Holistiske Modul 3 Den Kompetente Modul 2 Den Levende Modul 1 26 August 2011 Key Leadership Competences 4

5 Opbygning og form Forløbet skal først og fremmest inspirere deltagerne i deres arbejde med at udvikle deres egne virksomheder og er til at møde fremtiden Gennem de tre moduler kommer vi til at udfordre den klassiske tænkning omkring ledelse, forandringsledelse, projektledelse og organisering, og vise nye veje til at udvikle og frigøre det potentiale der allerede findes i en. Vi vil bringe en del af disse nye tanker og ideer ind i forløbet i form af korte teoretiske indspil, og vi vil bruge de erfaringer der er hos deltagerne til at udvikle en forståelse af forskellen mellem det der er og det der kommer Al nyskabelse begynder med at skabe bevidsthed om det der allerede er, og som styrer vores tænkning i dag. Vi kommer blandt andet til at arbejde meget med at forstå disse mentale modeller og den udvikling af dem der skal til for at rumme en kompleks og dynamisk fremtid. Vi introducerer spændende metoder til at arbejde med mentale modeller og vil bruge coaching som en gennemgående tilgang under hele forløbet

6 Modul 1 Den Levende

7 Modul 1 Formålet med modulet Modulets forløb Introduktion og overblik over modulet Formålet med modulet er for det første at danne os et overblik over hvilke vilkår og udfordringer der møder virksomheder og er i en moderne, kompleks og dynamisk omverden. Derfra vil vi diskutere de klassiske former for ledelse, forandringsledelse og organisering og se på deres udfordringer i at møde den omverden der tegner sig. Og vi vil skitsere en fremtidig som en levende organisme der forandrer, udvikler og tilpasser sig selv i et kontinuerligt samspil med sin omverden. En som er drevet af energi og kompetencer, som i højere grad skal katalyseres end ledes i den rigtige retning. Oversigt over og diskussion af hvilke forandringer i virksomheders og ers omverden der gør det nødvendigt at tænke i nye baner Ledelses- og organiseringsformer undersøges i en blanding af teoretiske indspil og arbejde med erfaringer fra gruppen Vi tegner konturerne af et nyt forandringsparadigme den organiske Teoretiske indspil om og arbejde med mentale modeller i gruppen på vej mod det adaptive mind-set Vi samler op på modulet og tegner de første konturer af fremtidens ledelse fremtidens

8 Modul 1 Teoretiske indspil Udvalgt litteratur Kompleksitets- og systemteori Klassisk ledelse, forandringsledelse, projekt- og programledelse forestillinger og metoder Fra forandringens objekt til dens subjekt Ledelse under forandring et nyt paradigme Mekanistiske og organiske er Coaching Organisations-trekanten - skultur Mentale modeller og hvordan man arbejder med dem Det adaptive mind-set Gary Hamel, The Future of Management, (Harvard Business Press 2007) Michael C. Jackson, System Approaches to management, (Kluwer, 1951) James Høpner m.fl., Modstillinger i s- og ledelsesteori, (Reitzel, 2010) Ralph D. Stacey, Complexity and Organisational Reality (Routledge, 2010) Gareth Morgan, Images of Organization, (Sage publications 2006) Ronald Heifetz m.fl., Adapative Leadership, (Cambridge, 2009) Robert Kegan & L.L. Lahey, Immunity to Change, (Harvard Business Press 2009) Kristin Schage, Kunsten at coache C. Otto Charmer, Theory U, (Berrett-Koehler 2009)

9 Modul 2 Den kompetente

10 Modul 2 Formålet med modulet Modulets forløb Fremtidens ledelse handler om at frigøre de energier, kompetencer og den kreativitet der allerede findes i en. Hvis en virksomhed vil være nyskabende, må den starte med at være nyskabende i forhold til at aktivere sit eget potentiale. For de fleste ers vedkommende vil det sige at slå hul igennem de roller, hierarkier og strukturer som i det store og hele kun har øje for de kompetencer der passer ind i disse forudbestemte rammer., og som derfor afskærer en stor del af de kompetencer en er i besiddelse af. Formålet med modulet er at udvikle en bredere forståelse af kompetence-begrebet, introducere energi-begrebet og diskutere hvordan en kan drage større nytte af sine egne potentialer. Introduktion og overblik over modulet Hovedlinjer i udviklingen af den moderne virksomhed og - i en blanding af teoretiske indspil og erfaringer fra gruppen med særlig vægt på medarbejder- og kompetenceforståelsen Introduktion og diskussion af forskellige opfattelser af kompetencebegrebet, og forslag til fremtidens kompetenceforståelse Arbejde i gruppen med at identificere, udvikle og frigøre kompetencer gennem coaching Introduktion til og arbejde med at gøre kompetenceudvikling til den primære drivkraft i virksomhedens/ens udvikling Vi samler op på modulet og bygger videre på fremtidens ledelse fremtidens, fra modul 1

11 Modul 2 Teoretiske indspil Udvalgt litteratur K.E. Weick, Making sense of the Organization, (Blackwell, 2001) Virksomhedens historie og selvforståelse Kompetencebegrebet fra en statisk til en dynamisk forståelse Kunsten at coache at udvikle og frigøre potentialet Learning fields batterierne i den kompetente Double loop learning Fixed og Growth Mind-set Innovationsbegrebet C.O. Scharmer m.fl., Presence, (Nicholas Brealey, 2005) Peter Senge, The fifth Discipline, (Random House, 2006) J. Micklethwait m.fl., The Company, (Random House, 2003) Jørgen Danelund m.fl., Kompetencebroen (Metropol, 2002) Nik Chmiel ed., Work on Organisational psykology, (Blackwell, 2008) Nikolaj Stegager m.fl., Organisationer i bevægelse, (Samfundsliteratur, 2011) Chris Argyris, On Organizational Learning, (Blackwell, 1992, 2010) Carol Dweck, Mind-set, the New Psychology of Success, (Random House, 2006)

12 Modul 3 Den holistiske

13 Modul 3 Formålet med modulet Modulets forløb Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi øger muligheder, krav og forventninger. Højere vidensniveau og mobilitet skærper konkurrencen og stiller endnu større krav til effektivitet. Globaliseringen gør hele verden til et operationsfelt, skaber kædereaktioner i det uendelige og ændrer betingelserne på et splitsekund. De samlede virkninger af alt dette eksponerer et voksende behov for en helt ny social, økologisk og klimatisk helhedstænkning. Hvis en ikke magter at se sig selv i en større sammenhæng, som en del af et samfund og et økologisk system får den heller aldrig fat i sit fulde potentiale og vil aldrig komme i balance med sine omgivelser. Formålet med modulet er at udvikle en forståelse af virksomheder og er som dele af en større, systemisk helhed der åbner behov for at tænke værdi i et bredere perspektiv, som mere end økonomisk effektivitet og vækst. Introduktion og overblik over modulet Vi uddyber den klassiske og dominerende mål- og styringsforståelse omkring økonomiske vækst og effektivitet gennem teori og erfaringer i gruppen herunder forskelle mellem offentlig og privat virksomhed Vi undersøger de mentale modeller der understøtter og understøttes af den klassiske målstyring og deres betydning for virksomhedens og ens udvikling Vi samarbejder det adaptive mind-set fra modul 1 med en mere helhedsorienteret forståelse af virksomheden og en gennem coaching og udvikler en holistisk mental model Vi samler op på modulet og udvikler videre på konturerne af fremtidens ledelse fremtidens, fra modul 1 og 2

14 Modul 3 Teoretiske indspil Udvalgt litteratur Michael C. Jackson, Systems thinkiing - Creative Holism for managers, (Wiley, 2003) Globalisering og udvikling forestillinger og begreber Klassisk værdi- og målstyring Udvikling af nye værdi- og målbegreber eksempler på nye former for virksomhed At tænke I helheder virksomheden og en som et system i en omverden Bæredygtighed og balance nye perspektiver, tendenser i tiden Herman Daly, Nødvendighedens økonomi, (Hovedland, 2008) E.E. Lawler & C.G. Worley, Management Reset Organizing for sustainable effectiveness, (Jossey Bass 2011) Peter Senge, The necessary Revolution, (Nicholas Brealey, 2008) Oddvar Smukkestad, Utvikling eller avvikling, (Gyldendal, 2008) Keith Hart m.fl. Ed., The Human Economy, (Polity Press 2010) Ed. Laurent J.G. van der Maesen, Social Quality, (Palgrave Macmillan, 2012) Rockström m.fl., Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operation Space for Humanity. (Ecology and Society 14 (2) : 32, 2009)

15 Praktiske Oplysninger De tre moduler forløber over dage, startende med første modul 5-7. november 2013 i Københavns området Kurset koster DKR for alle 3 moduler, inkl. kursusmaterialer, artikler, webinar, coaching og direkte kontakt før og efter modulerne

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Chefens nye kerneopgave: professionel forsimpling

Chefens nye kerneopgave: professionel forsimpling Chefens nye kerneopgave: professionel forsimpling Af Anders Trillingsgaard, cand.psych. aut., ErhvervsPhd, forskningschef og partner i konsulentvirksomheden UKON Moderne organisationer risikerer at blive

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Ledelse og kultur forandring

Ledelse og kultur forandring Ledelse og kultur forandring Introduktion...................................................... 1 Hvorfor skal man undersøge virksomhedskulturen?.............................. 2 Hvorfor mislykkes CMMI-implementeringer?...................................

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Konkurrencekraft gennem kompetence

Konkurrencekraft gennem kompetence 1 Konkurrencekraft gennem kompetence Kompetenceudvikling har gennem de seneste år været på dagsordenen i litteraturen og i praksis. Begreber som: Den lærende organisation, kompetenceudvikling, vidensdeling

Læs mere

Hvad er meningen? PPR i Rites de Passage

Hvad er meningen? PPR i Rites de Passage Hvad er meningen? PPR i Rites de Passage Polyfoni, Governmentality og Big Society V. Vibe Strøier Jeg i mange år haft det privilegium at arbejde for pædagogiske psykologiske rådgivninger i forskellige

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere