Den Danske Billard Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Billard Union"

Transkript

1 Kursuskatalog 2012/2013

2 Side 2 Forord vil med dette kursuskatalog gerne være med til at højne standarden inden for dansk billard. Det være sig inden for: foreningsledelse billardinstruktion, klubinstruktion, regelkursus, stævneledelse m.m. I kataloget er der en bred vifte af kurser og tilbud. Nogle af kurserne vil blive udbudt af DDBU. Nogle af kurserne kan tilbydes hvis klubben indgår en aftale med DDBU omkring et klubudviklingsforløb Dette vil fremgå af hjemmesiden og information direkte til klubberne i de 3 regioner. Det er ikke sikkert at alle kurser vil blive udbudt i alle regioner. Er der et kursus din klub gerne vil arrangere så ret henvendelse til Aktivitetsudvalget. Formand Tlf Udviklingskonsulent Niels Nüchel Tlf Venlig hilsen Formand for Aktivitetsudvalget

3 Side 3 Indhold Lederkurser side 5-14 Klubudvikling Hurra jeg er blevet leder Medlemssucces Rekruttering Ledelse flere gør mindre Ledelse et spørgsmål om stil Jeg er kasserer og hvad så? Psykologikurser Instruktørkurser side Begynder instruktør Klubinstruktør Klubtræner 1 Klubtræner 2 Klubtræner 3 Coach uddannelse Stævneleder kursus High Performance i billard Billard side Kegler Carambole 5 kegler Pool Snooker Dommerkurser side Kegler Carambole 5 kegler Pool Snooker Diamantsystemer side Kegler 3 bande carambole

4 Side 4 Indhold 5 kegler Teknikker mærkeprøver side Kegler Fri carambole under udarbejdelse 3 bande carambole under udarbejdelse 5 kegler under udarbejdelse Snooker under udarbejdelse Pool under udarbejdelse

5 Side 5 Lederkurser En billardklub er ikke kun billardspillet. Der skal folk til at forestå den daglige drift m.m. i klubberne derfor udbyder lederkurser for alle Tanken er at klæde bestyrelses, udvalgsmedlemmer og andre interesserede på praktisk, fagligt og ledelsesmæssigt Klubudvikling få styr på den daglige drift! Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Kontakt Udviklingskonsulenten for at få en aftale At klubben får et overblik over hverdagen i klubben, og på den måde får mulighed for at få flere frivillige til at hjælpe til med dagligdagens små og store opgaver, samt at klubben frem står som en veldreven Billardklub. Indhold: Klubbens Årshjul vi sætter fokus på hvilke opgaver og aktiviteter der er i løbet af et kalenderår, og får på den måde et overblik over hvor mange ressourcer der skal bruges for at få klub ben ledet fornuftigt. Desuden giver Årshjulet en mulighed for at se hvilke ressourcer og kvalifikationer der er brug for. Form: 3 timers uformel dialog hen over bordet, hvor vi i fællesskab udfylder Årshjulet så der er et konkret produkt efter mødet. Klubbens bestyrelse samt nøglepersoner i klubben Ingen begrænsning Gratis Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

6 Side 6 Lederkurser Klubudvikling få styr på fremtiden! Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Kontakt Udviklingskonsulenten for at få en aftale At bestyrelsen gennem en dialog med klubbens nøglepersoner bliver enige om hvilke opgaver, klubaktiviteter og arrangementer som klubben skal bruge sin tid på det kommende år. Desuden er der fokus på at få løsningsmuligheder på de konkrete problemstillinger, som klub ben lige p.t. står overfor, så de ikke står i vejen for nye ideer og udviklingsmuligheder. Indhold: Form: Klubbens Årsplan vi sætter på hvilke ønsker og behov medlemmerne/bestyrelsen har til klubbens fremtid, og får lagt en realistisk plan for at nå disse mål som er ønskelige. 5 timers uformel proces, hvor deltagerne i fællesskab får udfyldt en proaktiv plan (hvad vil vi)? Hvorfor er det vigtigt for os i klubben? Hvordan vil vi nå vores målsætninger for de næste par år? Hvem tager ansvar for de enkelte opgaver?) for klubbens målsætninger for de kommende år. Klubbens bestyrelse samt nøglepersoner i klubben Gratis Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

7 Side 7 Lederkurser Hurra jeg er blevet leder Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer At give deltagerne en høj grad af indsigt i den daglige ledergerning og konkrete værktøjer til at videreudvikle egen ledergerning samt af konkrete opgaver. Idrætslederens motiver Lederens funktionsområder Daglig ledelse - klubbens profil - mødeledelse - økonomi Målsætning Lederkvalifikationer Personer der er blevet valgt ind i en klubs bestyrelse eller i et udvalg. Det kan være både nyvalgte og andre ledere, der ønsker at få viden og inspiration til deres lederarbejde. Kurset er åbent for alle i dansk billard. Kurset kan holdes af flere klubber i samarbejde Ingen begrænsning Gratis Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

8 Side 8 Lederkurser Medlemssucces! - rekruttering og fastholdelse Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Med udgangspunkt i frafaldsproblematikken gives ideer og inspiration til at skabe motiverende rammer for såvel nuværende som for nye klubmedlemmer. Hvad er frafald? - Hvorfor frafald? - Hvad vil vi? - Hvad kan vi? - Hvad gør vi? Medlemsanalyse, aktivitetsudbud, fastholdelses- og rekrutteringsstrategier. Klubber, foreninger og organisationer der vil fastholde den nuværende medlemsskare og opnå medlemsvækst. Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

9 Side 9 Lederkurser Lederrekruttering flere gør mindre Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold: Frivillige lederes behov og motiver. Forskellige typer af ledere. Forskellige typer af klubber. Hvordan organiseres og struktureres attraktive opgaver? Hvad er klubbens ansvar og forpligtelse over for frivillige? Hvordan skaber klubben motiverende rammer for potentielle frivillige? Hvordan fastholder og udvikler klubben nuværende og kommende ledere? Rekrutteringsstrategier. Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

10 Side 10 Lederkurser Ledelse - et spørgsmål om stil Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold: Hvad er ledelse? Personlig lederstil. Karakteristika for fire lederroller. Stærke sider og udviklingsområder ved de fire roller. Tilpasset lederstil til den enkelte rolle. Samarbejde. Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet vekslende mellem korte teoretiske oplæg med praktiske eksempler, udfyldning og scoring af personlig lederprofil og erfaringsudveksling. Klubber, foreninger og organisationer der vil fastholde den nuværende medlemsskare og opnå medlemsvækst. Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

11 Side 11 Lederkurser Bestyrelsen som et team - gør hinanden gode Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold Team og grupper: Lidt om forskelle Teamkarakteristika: Få spots på det ideelle team Dette er min mening om teamet: Temperaturmåling på teamet Værktøjer til udvikling af teamet Teamroller: Hvem skal med på teamet? Forskellige former for teamledelse: Krav til lederen af et team Klubber, foreninger og organisationer der vil fastholde den nuværende medlemsskare og opnå medlemsvækst. Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

12 Side 12 Lederkurser Idrætspsykologi ja tak Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold Målgruppe Udbytte Materiale Hvad er idrætspsykologi? Hvem kan anvende idrætspsykologi? Krop og psyke Du kan mere end du tror Hvordan anvende idrætspsykologi? Idrætspsykologisk træning Idrætsudøvere, trænere, instruktører og ledere som ønsker indsigt og viden om idrætspsykologiens grundelementer. Kurset giver et summarisk overblik over idrætspsykologiens metoder og virkefelter. DIFs folder "Idrætspsykologi JA TAK!" Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

13 Side 13 Lederkurser Mental målsætning Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold Målgruppe Udbytte Materiale Hvorfor have en målsætning? Mentale målsætningsområder Hvordan virker målsætninger? Værktøjer til det mentale målsætningsarbejde. Idrætsudøvere, trænere, instruktører og ledere, som ønsker indsigt og viden om mental målsætning. Kurset giver overblik og indsigt i målsætningens betydning for træningsindsatsen og vejen frem mod højere mål. DIFs emnehæfte "Mental målsætning". Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

14 Side 14 Lederkurser Med målet i tankerne. Idrætspsykologi i børne- og ungdomsidrætten Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold: Målgruppe Udbytte Materiale Indlæring af færdigheder Målsætning for børn og unge Konkurrence De gode og de dårlige Pubertet og idræt Specialisering Idrætsmiljø Idrætsudøvere, trænere, instruktører og ledere, som ønsker indsigt i og viden om idrætspsykologi i børne- og ungdomsidrætten. På dette kursus kan du få et overblik og indsigt i idrætspsykologiske forhold i børne- og ungdomsidrættens. DIFs emnehæfte "Med målet i tankerne - idrætspykologi i børne- og ungdomsidrætten" Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

15 Side 15 Instruktørkurser Begynderinstruktør DDBU materiale: Lokalt i en klub 2 3 gange af 3 timer At hjælpe nye medlemmer i gang, når de kommer til en klub og vil spille billard. Samtidig at fortælle lidt om hvad DDBU står for og kan tilbyde. Der er også en lille prøve som de skal gennemføre. Der fortælles også lidt om hvad klubben står for. Kø-føring, kropsstilling, let gennemgang af de forskellige stødteknikker, vinkler på bordet, introduktion til samt grundballer. Og ellers en snak om spillene. DDBU materiale udviklet specielt til dette kursus. Spillere som går med en instruktør i maven som ønsker at snuse til instruktørrollen Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Klubinstruktør.

16 Side 16 Instruktørkurser Klubinstruktør 15 Timer DIF materiale: At give interesserede mulighed for at give instruktion i egen eller naboklub. Kø-føring, kropsstilling, let gennemgang af de forskellige stødteknikker, vinkler på bordet, introduktion til træningsplanlægning samt grundballer. Og ellers en snak om spillene. Idrætspsykologi og pædagogik (nyt materiale på vej). Spillere som går med en instruktør i maven som ønsker at snuse til instruktørrollen Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

17 Side 17 Instruktørkurser Træneruddannelse: Niveau 1 15 Timer DIF materiale: At give interesserede mulighed for at tage en træneruddannelse på flere niveauer. Kø-føring, kropsstilling, gennemgang af de forskellige stødteknikker, vinkler på bordet, introduktion til træningsplanlægning samt grundballer. Materialelære 1. Og ellers en snak om spillene. Trænerrollen idræt og træning (Under udarbejdelse). Spillere som går med et ønske om at blive træner. Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør.

18 Side 18 Instruktørkurser Træneruddannelse: Niveau 2 15 Timer Dif materiale: At give interesserede mulighed for at tage en træneruddannelse på flere niveauer. Går i dybden med de forskellige stødteknikker, introduktion til diamantsystemer, gennemgang af teknikkermærkeprøverne i bronze. Gennemgang af grundballer. Materialelære 2. Træningsplanlægning 1 Mental målsætning (Under udarbejdelse). Trænere som har gennemgået træneruddannelsen på niveau 1. Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør.

19 Side 19 Instruktørkurser Træneruddannelse: Niveau 3 15 Timer DIF materiale: At give interesserede mulighed for at tage en træneruddannelse på flere niveauer. Udvidet stødteknikker, gennemgang af diamantsystemer, gennemgang af teknikkermærkeprøverne i sølv. Materialelære 3. Gennemgang af rygmarvsballer. Træningsplanlægning 2 Konkurrenceforberedelse (Under udarbejdelse). Trænere som har gennemgået træneruddannelsen på niveau 2. Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør.

20 Side 20 Instruktørkurser Uddannelse af coach Centralt i landet/regionen 12 Timer weekendsamling Kontaktperson: Er at give interesserede et indblik hvad man kan udrette som coach. Coaching og spillerens udviklingsniveau, forskelle og ligheder mellem at instruere og at coache, coaching som udviklingsværktøj, coaching af enkelte spillere og teams, coachens adfærd og tilstand, identificere og udvikle spillerens potentiale, kunsten at stille spørgsmål der skaber forandring, effektiv målsætning, at give konstruktivfeedback, de 2 motivationsretninger. Alle der har lyst til at blive coach og udnytte deres fulde potentiale, samt at coache andre spiller. Kurset er åbent for alle i danske billard. Ingen begrænsning. 500,00 kr. Dan Nielsen.

21 Side 21 Instruktørkurser Stævneleder kursus Uddannelse af stævneleder Centralt i landet/regionen 3 timer aftenkursus Er at give interesserede et indblik hvad man skal gøre som stævneleder. Åbne og lukke billardstævner. Hvad skal tjekkes inden et stævne skydes i gang. Hvilke ansvarsområder har en stævneleder. Hvilke forberedelser skal gøres inden man møder op som stævneleder. Ansvarsområder mens stævnet er i gang. Alle der har lyst til at lede store som små billard stævner. Kurset er åbent for alle i danske billard. Ingen begrænsning. Kontaktperson: DDBU.

22 Side 22 Instruktørkurser High Performance i billard Spilleruddannelse Idrættens Hus Brøndby Fredericia Billard Center Kolding Billard Klub. 36 Timer fordelt over aftener kl , samt 1 weekendsamling Kontaktperson: Se opslag på DDBU s hjemmeside Er at uddanne billardspilleren til at optimere sine træningsmetoder, fokusere på idrætspsykologien som et værktøj til at opnå top præstationer og anvende coaching som hjælp til selvhjælp i den daglige træning. Idrætspsykologi: Spændingsregulering, koncentration, visualisering, grænsebrydning, konkurrenceforberedel se og modeltræning. Selv coaching: Coaching princippet, indlæringsmiljø og egne mentale indstillinger, modeller og metoder til effektiv indlæring, sproget og kropssprogets betydning, feedback, billardspillerens vigtigste personlige kompetencer, bevidste og ubevidste kompetencer og fra maksimering til optimering. Gameplan: Vision og værdier, mål og resultater, faser og aktioner, ressourcer, udfordringer og kritiske succesfaktorer. Alle der har lyst til at blive bedre og udnytte deres ful de potentiale. Kurset er åbent for alle i danske billard. Ingen begrænsning. 1495,00 kr. DÆKKER: deltagergebyr, let måltid på modul 1-8 overnatning og bespisning på modul 9, materialemappe inklusive skabeloner, DVD'en lær at spille billard, Karsten Lieberkinds bog sportsbillard. Dan Nielsen.

23 Side 23 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: Keglebillard 3-10 timer At give begyndere eller let øvede i en klub mulighed for instruktion i de almene teknikere indenfor keglebillard Stødteknik, vinkler på bordet, introduktion til hjemmetræning og ellers en snak om spillet. Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med keglebillard Kurset er åbent for alle klubber i danske billard Max 8-10 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør eller klubinstruktør Mulighed for begge samtidig.

24 Side 24 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: 3 bande carambole 3 10 timer At give begyndere eller let øvede mulighed for instruktion i de almene teknikker indenfor 3 bande og fri carambole Stødteknik, vinkler på bordet, introduktion til diamantsystemet for 3 bande carambole, samt de gode og dårlige områder for placering af ballerne. Introduktion til hjemmetræning og ellers en snak om spillet Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med carambole Kurset er åbent for alle i danske billard Max 8-10 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

25 Side 25 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: Klassiske discipliner (fri, 1-bande og cadre) 3 10 timer At give begyndere eller let øvede mulighed for instruktion i de almene teknikker indenfor de klassiske discipliner. Stødteknik, vinkler på bordet, introduktion til opsamlingsballer, amerikanerserien i fri, samt seriespillet i 1 bande og cadre og lidt introduktion til hjemmetræning og ellers en snak om spillene. Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med carambole Kurset er åbent for alle i danske billard Max 8-10 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

26 Side 26 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: 5 - kegler 3 10 timer At give begyndere eller let øvede mulighed for instruktion i de almene teknikker indenfor 5 - keglebillard Stødteknik, vinkler og linjer på bordet, intro. Til diamantsystemet, give et indblik i spillereglerne, introduktion til hjemmetræning og ellers en snak om spillet Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med 5 - kegler Kurset er åbent for alle i danske billard Max 8-10 deltagere. Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

27 Side 27 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: Pool 7 timer At give begyndere eller let øvede mulighed for instruktion i de almene teknikker indenfor 8 ball, 9 ball og straight pool Stødteknik, let gennemgang af de forskellige discipliner, introduktion til hjemmetræning og ellers en snak om spillet Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med 8 og 9 ball Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

28 Side 28 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: Snooker 7 timer At give begyndere eller let øvede mulighed for instruktion i de almene teknikker indenfor Snooker Stødteknik, introduktion til hjemmetræning og el lers en snak om spillet Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med snooker Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

29 Side 29 Dommerkurser Disciplin: Keglebillard 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for kegler, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materiale reglement, turneringsreglement Instruktører:

30 Side 30 Dommerkurser Disciplin: Klassiske discipliner (fri 1 bande og cadre) 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for de klassiske discipliner, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materialereglement, turneringsreglement Instruktører:

31 Side 31 Dommerkurser Disciplin: 3 bande carambole 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for 3-bande carambole, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materialereglement, turneringsreglement Instruktører:

32 Side 32 Dommerkurser Disciplin: 5 - kegle 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for 5-kegler, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materialereglement, turneringsreglement Instruktører:.

33 Side 33 Dommerkurser Disciplin: Pool disciplinerne 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for de forskellige pooldiscipliner, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materialereglement, turneringsreglement Instruktører:

34 Side 34 Dommerkurser Disciplin: Snooker 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for snooker, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materialereglement, turneringsreglement Instruktører:

35 Side 35 Kursus i diamantsytem Disciplin: Keglebillard 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om diamantsyste met for keglebillard. Linjerne for kvart, tværbal, langbal, højspids, spids og dobbeltspids. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktøren. Er spillere der gerne vil vide mere om et fast system at spille efter, spillere der ønsker et bedre kendskab til udregning af de enkle balsituationer Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret diamantsystemet for keglebillard. Instruktører:

36 Side 36 Kursus i diamantsytem Disciplin: 3 bande carambole 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om diamantsystemet for 3 bande carambole. Linjerne for udregning af balforløb og forbande for løb. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfa ringer fra instruktøren. Er spillere der gerne vil vide mere om et fast system at spille efter, spillere der ønsker et bedre kendskab til udregning af de enkle balsituationer Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret diamantsystemet for carambole. Instruktører:

37 Side 37 Kursus i diamantsytem Disciplin: 5 - Kegler 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om diamantsyste met for 5 - kegler. Linjerne for kvart, tværbal, langbal, højspids, spids og dobbeltspids, garofa systemet, beregning af forbander. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktøren. Er spillere der gerne vil vide mere om et fast system at spille efter, spillere der ønsker et bedre kendskab til udregning af de enkle balsituationer Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret diamantsystemet for keglebillard. Instruktører:

38 Side 38 Teknikker og mærkeprøver Disciplin: Keglebillard Teknikkermærke prøve 1-2 timer Materialer: At give deltageren mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i Bronze At give deltageren mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i Sølv At give deltageren mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i Guld OBS PRØVEN I BRONCEMÆRKET KAN AFLÆGGES LOKALT I KLUBBERNE MED EN KLUBLEDER SOM ANSVARLIG. Er spillere der gerne vil bestå DDBU's mærkeprøver. Åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning. Alle som består, vil få udleveret diplom og DDBU nål. Prøveleder: Ansvarlig fra DDBU

39 Side 39 Teknikker og mærkeprøver Disciplin: 3 bande carambole Teknikkermærke prøve Obs prøven er under udarbejdelse 1-2 timer Materialer: At give deltageren mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i GULD. Er spillere der gerne vil bestå DDBU's mærkeprøver. Åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning. Alle som består, vil få udleveret diplom og DDBU nål. Prøveleder: Ansvarlig fra DDBU

40 Side 40 Teknikker og mærkeprøver Disciplin: Fri carambole Teknikkermærke prøve Obs prøven er under udarbejdelse 1-2 timer Materialer: At give deltageren mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i GULD. Er spillere der gerne vil bestå DDBU's mærkeprøver. Åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning. Alle som består, vil få udleveret diplom og DDBU nål. Prøveleder: Ansvarlig fra DDBU

41 Side 41 Teknikker og mærkeprøver Disciplin: 5 kegler. Teknikkermærke prøve Obs prøven er under udarbejdelse 1-2 timer Materialer: Prøveleder: At give deltagerne mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i GULD. Er spillere der gerne vil bestå DDBU's mærkeprøver. Åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning. Alle som består, vil få udleveret diplom og DDBU nål. Ansvarlig fra DDBU

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 5 Juni 2015 DDBU s Årsmøde Flemming B. Knudsen fra KBK/BNV blev i dag valgt som ny formand for Den Danske Billard Union på årsmødet i Idrættens Hus. Flemming

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Dansk billard har fået en europamester

Nyhedsbrev fra DDBU. Dansk billard har fået en europamester N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 7 September 2014 Dansk billard har fået en europamester Årets spiller i dansk billard - Anders Henriksen, Nakskov Billard Klub er blevet Europamester i

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 11 December2013 Nyt fra DDBU Regionalmøder i 2014 Fyraften-/regionalmøder: 28. januar 2014 Aars BK 29. Januar 2014 BK Frem, Kolding 12. februar 2014 Sakskøbing

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Sommerferieaktiviteter i Næstved BK. En masse børn har besøgt Næstved billard klubben i sommerferien.

Nyhedsbrev fra DDBU. Sommerferieaktiviteter i Næstved BK. En masse børn har besøgt Næstved billard klubben i sommerferien. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 8 September 2013 Sommerferieaktiviteter i Næstved BK En masse børn har besøgt Næstved billard klubben i sommerferien. Den lokale folkeskole i Herlufmagle

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Referat fra Bestyrelsesmøde 01-2014 19. Februar 2014 Kl. 17.30 i Idrættens Hus Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DIF. Kære frivillige ledere. Nye satser giver et løft til idrættens frivillige af Torben Lollike

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DIF. Kære frivillige ledere. Nye satser giver et løft til idrættens frivillige af Torben Lollike N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 9 November 2012 Nyt fra DIF Kære frivillige ledere I er fundamentet i dansk idræt. Hver dag knokler I for, at børn, unge og voksne kan dyrke deres idræt!

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Kraftcentre i dansk billard

Nyhedsbrev fra DDBU. Kraftcentre i dansk billard N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 7 September 2012 Kraftcentre i dansk billard DDBU har indgået/vil indgå et samarbejde med en række billardklubber rundt omkring i landet. Det er meningen

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Ny formand og nye visioner for dansk billard

Ny formand og nye visioner for dansk billard Ny formand og nye visioner for dansk billard Jeg vil indlede denne artikel med at takke for valget og takke for tilliden, da jeg på Årsmødet d. 6. juni 2015 blev valgt af forsamlingen til ny formand for

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Billardskole 2012 Da der pt. Kun er tilmeldt 6 deltagerer forlænger. tilmeldingsfristen til fredag den 5.

Nyhedsbrev fra DDBU. Billardskole 2012 Da der pt. Kun er tilmeldt 6 deltagerer forlænger. tilmeldingsfristen til fredag den 5. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 8 Oktober 2012 Kraftcentre i dansk billard DDBU har indgået/vil indgå et samarbejde med en række billardklubber rundt omkring i landet. Det er meningen

Læs mere

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus Basistrænerkursus Glostrup September 2009 Velkommen til kursus! successen afhænger af DIN indsats deltag i diskusionerne del villigt dine erfaringer med andre spørg altid, hvis du er i tvivl sig hvad du

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK

Nyhedsbrev fra DDBU. Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 10 November 2013 Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK Som et nyt tiltag har Ikast BK og DDBU afprøvet et koncept med at afvikle en kombination

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

.er der hul igennem!

.er der hul igennem! .er der hul igennem! Idræt mellem forening og forretning Torben Bundgaard Chefkonsulent Danmarks Idræts-Forbund Synspunkt: Fremtidens forbund og foreninger er ikke nogen, der kommer det er nogen vi skaber!

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Full Circle. stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Full Circle. stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Udvikling... der sætter spor Full Circle Et stæ stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Udbyder: Samarbejde mellem Preben Werther, Wolfway ApS og VINGSTED hotel & konferencecenter Hvorfor

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde 05-2013 8 og 9. November 2013 Scandic Hotel -Hvidovre Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 11 December 2014 Nyt fra snookerens verden Snookeren i Danmark er i rivende udvikling og i løbet af de seneste par år har niveauet rykket sig gevaldigt.

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 2014 Kursusplan for 2014 i kreds 4. Så er uddannelsesudvalgets kursusplan for 2014 kommet på plads. TRÆNERWEEKENDEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST!!! Alt var ellers klappet og tilrettelagt,

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Skolebillardturnering. Nyt fra DDBU KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015

Nyhedsbrev fra DDBU. Skolebillardturnering. Nyt fra DDBU KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 2 Marts 2014 KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015 Totalseedning til fremtidige DM. For at undgå diverse diskussioner omkring regional

Læs mere

kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse foto: lars holm 2009-10 Kurser til i forening Viden ledelse DGI uddannelse 1

kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse foto: lars holm 2009-10 Kurser til i forening Viden ledelse DGI uddannelse 1 kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse foto: lars holm 2009-10 Kurser til din forening uddannelse Viden i forening ledelse DGI uddannelse 1 edelse i DGI - når det handler om lederudvikling

Læs mere

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER?

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? 2013 1 Overbevisninger Fysik ADFÆRDSMODELLEN Din adfærd er det du gør i hverdagen som leder - og er betinget af 4 kerneområder. Alle 4 områder

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere