Den Danske Billard Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Billard Union"

Transkript

1 Kursuskatalog 2012/2013

2 Side 2 Forord vil med dette kursuskatalog gerne være med til at højne standarden inden for dansk billard. Det være sig inden for: foreningsledelse billardinstruktion, klubinstruktion, regelkursus, stævneledelse m.m. I kataloget er der en bred vifte af kurser og tilbud. Nogle af kurserne vil blive udbudt af DDBU. Nogle af kurserne kan tilbydes hvis klubben indgår en aftale med DDBU omkring et klubudviklingsforløb Dette vil fremgå af hjemmesiden og information direkte til klubberne i de 3 regioner. Det er ikke sikkert at alle kurser vil blive udbudt i alle regioner. Er der et kursus din klub gerne vil arrangere så ret henvendelse til Aktivitetsudvalget. Formand Tlf Udviklingskonsulent Niels Nüchel Tlf Venlig hilsen Formand for Aktivitetsudvalget

3 Side 3 Indhold Lederkurser side 5-14 Klubudvikling Hurra jeg er blevet leder Medlemssucces Rekruttering Ledelse flere gør mindre Ledelse et spørgsmål om stil Jeg er kasserer og hvad så? Psykologikurser Instruktørkurser side Begynder instruktør Klubinstruktør Klubtræner 1 Klubtræner 2 Klubtræner 3 Coach uddannelse Stævneleder kursus High Performance i billard Billard side Kegler Carambole 5 kegler Pool Snooker Dommerkurser side Kegler Carambole 5 kegler Pool Snooker Diamantsystemer side Kegler 3 bande carambole

4 Side 4 Indhold 5 kegler Teknikker mærkeprøver side Kegler Fri carambole under udarbejdelse 3 bande carambole under udarbejdelse 5 kegler under udarbejdelse Snooker under udarbejdelse Pool under udarbejdelse

5 Side 5 Lederkurser En billardklub er ikke kun billardspillet. Der skal folk til at forestå den daglige drift m.m. i klubberne derfor udbyder lederkurser for alle Tanken er at klæde bestyrelses, udvalgsmedlemmer og andre interesserede på praktisk, fagligt og ledelsesmæssigt Klubudvikling få styr på den daglige drift! Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Kontakt Udviklingskonsulenten for at få en aftale At klubben får et overblik over hverdagen i klubben, og på den måde får mulighed for at få flere frivillige til at hjælpe til med dagligdagens små og store opgaver, samt at klubben frem står som en veldreven Billardklub. Indhold: Klubbens Årshjul vi sætter fokus på hvilke opgaver og aktiviteter der er i løbet af et kalenderår, og får på den måde et overblik over hvor mange ressourcer der skal bruges for at få klub ben ledet fornuftigt. Desuden giver Årshjulet en mulighed for at se hvilke ressourcer og kvalifikationer der er brug for. Form: 3 timers uformel dialog hen over bordet, hvor vi i fællesskab udfylder Årshjulet så der er et konkret produkt efter mødet. Klubbens bestyrelse samt nøglepersoner i klubben Ingen begrænsning Gratis Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

6 Side 6 Lederkurser Klubudvikling få styr på fremtiden! Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Kontakt Udviklingskonsulenten for at få en aftale At bestyrelsen gennem en dialog med klubbens nøglepersoner bliver enige om hvilke opgaver, klubaktiviteter og arrangementer som klubben skal bruge sin tid på det kommende år. Desuden er der fokus på at få løsningsmuligheder på de konkrete problemstillinger, som klub ben lige p.t. står overfor, så de ikke står i vejen for nye ideer og udviklingsmuligheder. Indhold: Form: Klubbens Årsplan vi sætter på hvilke ønsker og behov medlemmerne/bestyrelsen har til klubbens fremtid, og får lagt en realistisk plan for at nå disse mål som er ønskelige. 5 timers uformel proces, hvor deltagerne i fællesskab får udfyldt en proaktiv plan (hvad vil vi)? Hvorfor er det vigtigt for os i klubben? Hvordan vil vi nå vores målsætninger for de næste par år? Hvem tager ansvar for de enkelte opgaver?) for klubbens målsætninger for de kommende år. Klubbens bestyrelse samt nøglepersoner i klubben Gratis Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

7 Side 7 Lederkurser Hurra jeg er blevet leder Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer At give deltagerne en høj grad af indsigt i den daglige ledergerning og konkrete værktøjer til at videreudvikle egen ledergerning samt af konkrete opgaver. Idrætslederens motiver Lederens funktionsområder Daglig ledelse - klubbens profil - mødeledelse - økonomi Målsætning Lederkvalifikationer Personer der er blevet valgt ind i en klubs bestyrelse eller i et udvalg. Det kan være både nyvalgte og andre ledere, der ønsker at få viden og inspiration til deres lederarbejde. Kurset er åbent for alle i dansk billard. Kurset kan holdes af flere klubber i samarbejde Ingen begrænsning Gratis Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

8 Side 8 Lederkurser Medlemssucces! - rekruttering og fastholdelse Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Med udgangspunkt i frafaldsproblematikken gives ideer og inspiration til at skabe motiverende rammer for såvel nuværende som for nye klubmedlemmer. Hvad er frafald? - Hvorfor frafald? - Hvad vil vi? - Hvad kan vi? - Hvad gør vi? Medlemsanalyse, aktivitetsudbud, fastholdelses- og rekrutteringsstrategier. Klubber, foreninger og organisationer der vil fastholde den nuværende medlemsskare og opnå medlemsvækst. Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

9 Side 9 Lederkurser Lederrekruttering flere gør mindre Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold: Frivillige lederes behov og motiver. Forskellige typer af ledere. Forskellige typer af klubber. Hvordan organiseres og struktureres attraktive opgaver? Hvad er klubbens ansvar og forpligtelse over for frivillige? Hvordan skaber klubben motiverende rammer for potentielle frivillige? Hvordan fastholder og udvikler klubben nuværende og kommende ledere? Rekrutteringsstrategier. Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

10 Side 10 Lederkurser Ledelse - et spørgsmål om stil Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold: Hvad er ledelse? Personlig lederstil. Karakteristika for fire lederroller. Stærke sider og udviklingsområder ved de fire roller. Tilpasset lederstil til den enkelte rolle. Samarbejde. Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet vekslende mellem korte teoretiske oplæg med praktiske eksempler, udfyldning og scoring af personlig lederprofil og erfaringsudveksling. Klubber, foreninger og organisationer der vil fastholde den nuværende medlemsskare og opnå medlemsvækst. Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

11 Side 11 Lederkurser Bestyrelsen som et team - gør hinanden gode Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold Team og grupper: Lidt om forskelle Teamkarakteristika: Få spots på det ideelle team Dette er min mening om teamet: Temperaturmåling på teamet Værktøjer til udvikling af teamet Teamroller: Hvem skal med på teamet? Forskellige former for teamledelse: Krav til lederen af et team Klubber, foreninger og organisationer der vil fastholde den nuværende medlemsskare og opnå medlemsvækst. Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

12 Side 12 Lederkurser Idrætspsykologi ja tak Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold Målgruppe Udbytte Materiale Hvad er idrætspsykologi? Hvem kan anvende idrætspsykologi? Krop og psyke Du kan mere end du tror Hvordan anvende idrætspsykologi? Idrætspsykologisk træning Idrætsudøvere, trænere, instruktører og ledere som ønsker indsigt og viden om idrætspsykologiens grundelementer. Kurset giver et summarisk overblik over idrætspsykologiens metoder og virkefelter. DIFs folder "Idrætspsykologi JA TAK!" Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

13 Side 13 Lederkurser Mental målsætning Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold Målgruppe Udbytte Materiale Hvorfor have en målsætning? Mentale målsætningsområder Hvordan virker målsætninger? Værktøjer til det mentale målsætningsarbejde. Idrætsudøvere, trænere, instruktører og ledere, som ønsker indsigt og viden om mental målsætning. Kurset giver overblik og indsigt i målsætningens betydning for træningsindsatsen og vejen frem mod højere mål. DIFs emnehæfte "Mental målsætning". Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

14 Side 14 Lederkurser Med målet i tankerne. Idrætspsykologi i børne- og ungdomsidrætten Tidspunkt aftales med Udviklingskonsulenten Afholdes i klubben 3 timer Indhold: Målgruppe Udbytte Materiale Indlæring af færdigheder Målsætning for børn og unge Konkurrence De gode og de dårlige Pubertet og idræt Specialisering Idrætsmiljø Idrætsudøvere, trænere, instruktører og ledere, som ønsker indsigt i og viden om idrætspsykologi i børne- og ungdomsidrætten. På dette kursus kan du få et overblik og indsigt i idrætspsykologiske forhold i børne- og ungdomsidrættens. DIFs emnehæfte "Med målet i tankerne - idrætspykologi i børne- og ungdomsidrætten" Kurset er åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning Udviklingskonsulenten eller regionskoordinatoren

15 Side 15 Instruktørkurser Begynderinstruktør DDBU materiale: Lokalt i en klub 2 3 gange af 3 timer At hjælpe nye medlemmer i gang, når de kommer til en klub og vil spille billard. Samtidig at fortælle lidt om hvad DDBU står for og kan tilbyde. Der er også en lille prøve som de skal gennemføre. Der fortælles også lidt om hvad klubben står for. Kø-føring, kropsstilling, let gennemgang af de forskellige stødteknikker, vinkler på bordet, introduktion til samt grundballer. Og ellers en snak om spillene. DDBU materiale udviklet specielt til dette kursus. Spillere som går med en instruktør i maven som ønsker at snuse til instruktørrollen Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Klubinstruktør.

16 Side 16 Instruktørkurser Klubinstruktør 15 Timer DIF materiale: At give interesserede mulighed for at give instruktion i egen eller naboklub. Kø-føring, kropsstilling, let gennemgang af de forskellige stødteknikker, vinkler på bordet, introduktion til træningsplanlægning samt grundballer. Og ellers en snak om spillene. Idrætspsykologi og pædagogik (nyt materiale på vej). Spillere som går med en instruktør i maven som ønsker at snuse til instruktørrollen Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

17 Side 17 Instruktørkurser Træneruddannelse: Niveau 1 15 Timer DIF materiale: At give interesserede mulighed for at tage en træneruddannelse på flere niveauer. Kø-føring, kropsstilling, gennemgang af de forskellige stødteknikker, vinkler på bordet, introduktion til træningsplanlægning samt grundballer. Materialelære 1. Og ellers en snak om spillene. Trænerrollen idræt og træning (Under udarbejdelse). Spillere som går med et ønske om at blive træner. Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør.

18 Side 18 Instruktørkurser Træneruddannelse: Niveau 2 15 Timer Dif materiale: At give interesserede mulighed for at tage en træneruddannelse på flere niveauer. Går i dybden med de forskellige stødteknikker, introduktion til diamantsystemer, gennemgang af teknikkermærkeprøverne i bronze. Gennemgang af grundballer. Materialelære 2. Træningsplanlægning 1 Mental målsætning (Under udarbejdelse). Trænere som har gennemgået træneruddannelsen på niveau 1. Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør.

19 Side 19 Instruktørkurser Træneruddannelse: Niveau 3 15 Timer DIF materiale: At give interesserede mulighed for at tage en træneruddannelse på flere niveauer. Udvidet stødteknikker, gennemgang af diamantsystemer, gennemgang af teknikkermærkeprøverne i sølv. Materialelære 3. Gennemgang af rygmarvsballer. Træningsplanlægning 2 Konkurrenceforberedelse (Under udarbejdelse). Trænere som har gennemgået træneruddannelsen på niveau 2. Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør.

20 Side 20 Instruktørkurser Uddannelse af coach Centralt i landet/regionen 12 Timer weekendsamling Kontaktperson: Er at give interesserede et indblik hvad man kan udrette som coach. Coaching og spillerens udviklingsniveau, forskelle og ligheder mellem at instruere og at coache, coaching som udviklingsværktøj, coaching af enkelte spillere og teams, coachens adfærd og tilstand, identificere og udvikle spillerens potentiale, kunsten at stille spørgsmål der skaber forandring, effektiv målsætning, at give konstruktivfeedback, de 2 motivationsretninger. Alle der har lyst til at blive coach og udnytte deres fulde potentiale, samt at coache andre spiller. Kurset er åbent for alle i danske billard. Ingen begrænsning. 500,00 kr. Dan Nielsen.

21 Side 21 Instruktørkurser Stævneleder kursus Uddannelse af stævneleder Centralt i landet/regionen 3 timer aftenkursus Er at give interesserede et indblik hvad man skal gøre som stævneleder. Åbne og lukke billardstævner. Hvad skal tjekkes inden et stævne skydes i gang. Hvilke ansvarsområder har en stævneleder. Hvilke forberedelser skal gøres inden man møder op som stævneleder. Ansvarsområder mens stævnet er i gang. Alle der har lyst til at lede store som små billard stævner. Kurset er åbent for alle i danske billard. Ingen begrænsning. Kontaktperson: DDBU.

22 Side 22 Instruktørkurser High Performance i billard Spilleruddannelse Idrættens Hus Brøndby Fredericia Billard Center Kolding Billard Klub. 36 Timer fordelt over aftener kl , samt 1 weekendsamling Kontaktperson: Se opslag på DDBU s hjemmeside Er at uddanne billardspilleren til at optimere sine træningsmetoder, fokusere på idrætspsykologien som et værktøj til at opnå top præstationer og anvende coaching som hjælp til selvhjælp i den daglige træning. Idrætspsykologi: Spændingsregulering, koncentration, visualisering, grænsebrydning, konkurrenceforberedel se og modeltræning. Selv coaching: Coaching princippet, indlæringsmiljø og egne mentale indstillinger, modeller og metoder til effektiv indlæring, sproget og kropssprogets betydning, feedback, billardspillerens vigtigste personlige kompetencer, bevidste og ubevidste kompetencer og fra maksimering til optimering. Gameplan: Vision og værdier, mål og resultater, faser og aktioner, ressourcer, udfordringer og kritiske succesfaktorer. Alle der har lyst til at blive bedre og udnytte deres ful de potentiale. Kurset er åbent for alle i danske billard. Ingen begrænsning. 1495,00 kr. DÆKKER: deltagergebyr, let måltid på modul 1-8 overnatning og bespisning på modul 9, materialemappe inklusive skabeloner, DVD'en lær at spille billard, Karsten Lieberkinds bog sportsbillard. Dan Nielsen.

23 Side 23 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: Keglebillard 3-10 timer At give begyndere eller let øvede i en klub mulighed for instruktion i de almene teknikere indenfor keglebillard Stødteknik, vinkler på bordet, introduktion til hjemmetræning og ellers en snak om spillet. Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med keglebillard Kurset er åbent for alle klubber i danske billard Max 8-10 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør eller klubinstruktør Mulighed for begge samtidig.

24 Side 24 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: 3 bande carambole 3 10 timer At give begyndere eller let øvede mulighed for instruktion i de almene teknikker indenfor 3 bande og fri carambole Stødteknik, vinkler på bordet, introduktion til diamantsystemet for 3 bande carambole, samt de gode og dårlige områder for placering af ballerne. Introduktion til hjemmetræning og ellers en snak om spillet Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med carambole Kurset er åbent for alle i danske billard Max 8-10 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

25 Side 25 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: Klassiske discipliner (fri, 1-bande og cadre) 3 10 timer At give begyndere eller let øvede mulighed for instruktion i de almene teknikker indenfor de klassiske discipliner. Stødteknik, vinkler på bordet, introduktion til opsamlingsballer, amerikanerserien i fri, samt seriespillet i 1 bande og cadre og lidt introduktion til hjemmetræning og ellers en snak om spillene. Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med carambole Kurset er åbent for alle i danske billard Max 8-10 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

26 Side 26 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: 5 - kegler 3 10 timer At give begyndere eller let øvede mulighed for instruktion i de almene teknikker indenfor 5 - keglebillard Stødteknik, vinkler og linjer på bordet, intro. Til diamantsystemet, give et indblik i spillereglerne, introduktion til hjemmetræning og ellers en snak om spillet Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med 5 - kegler Kurset er åbent for alle i danske billard Max 8-10 deltagere. Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

27 Side 27 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: Pool 7 timer At give begyndere eller let øvede mulighed for instruktion i de almene teknikker indenfor 8 ball, 9 ball og straight pool Stødteknik, let gennemgang af de forskellige discipliner, introduktion til hjemmetræning og ellers en snak om spillet Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med 8 og 9 ball Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

28 Side 28 Billard - Klubinstruktion Klubinstruktion: Snooker 7 timer At give begyndere eller let øvede mulighed for instruktion i de almene teknikker indenfor Snooker Stødteknik, introduktion til hjemmetræning og el lers en snak om spillet Begyndere og let øvede der ønsker at komme videre med snooker Kurset er åbent for alle i danske billard Max 16 deltagere Kontaktperson: Unionsinstruktør evt. sammen med klubinstruktør

29 Side 29 Dommerkurser Disciplin: Keglebillard 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for kegler, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materiale reglement, turneringsreglement Instruktører:

30 Side 30 Dommerkurser Disciplin: Klassiske discipliner (fri 1 bande og cadre) 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for de klassiske discipliner, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materialereglement, turneringsreglement Instruktører:

31 Side 31 Dommerkurser Disciplin: 3 bande carambole 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for 3-bande carambole, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materialereglement, turneringsreglement Instruktører:

32 Side 32 Dommerkurser Disciplin: 5 - kegle 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for 5-kegler, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materialereglement, turneringsreglement Instruktører:.

33 Side 33 Dommerkurser Disciplin: Pool disciplinerne 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for de forskellige pooldiscipliner, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materialereglement, turneringsreglement Instruktører:

34 Side 34 Dommerkurser Disciplin: Snooker 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om regler og måden hvormed man er dommer. Regler inden for snooker, hvordan dømmer man en kamp i praksis, fokus på specielle situationer i løbet af en kamp. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktører samt deltagere Er spillere der gerne vil vide mere om den korrekte måde at være dommer på, spillere der ønsker et bedre kendskab til regler og situationer der kan opstå i en kamp Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret spilleregler, materialereglement, turneringsreglement Instruktører:

35 Side 35 Kursus i diamantsytem Disciplin: Keglebillard 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om diamantsyste met for keglebillard. Linjerne for kvart, tværbal, langbal, højspids, spids og dobbeltspids. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktøren. Er spillere der gerne vil vide mere om et fast system at spille efter, spillere der ønsker et bedre kendskab til udregning af de enkle balsituationer Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret diamantsystemet for keglebillard. Instruktører:

36 Side 36 Kursus i diamantsytem Disciplin: 3 bande carambole 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om diamantsystemet for 3 bande carambole. Linjerne for udregning af balforløb og forbande for løb. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfa ringer fra instruktøren. Er spillere der gerne vil vide mere om et fast system at spille efter, spillere der ønsker et bedre kendskab til udregning af de enkle balsituationer Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret diamantsystemet for carambole. Instruktører:

37 Side 37 Kursus i diamantsytem Disciplin: 5 - Kegler 4 timer Materialer: At give deltageren en bred viden om diamantsyste met for 5 - kegler. Linjerne for kvart, tværbal, langbal, højspids, spids og dobbeltspids, garofa systemet, beregning af forbander. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktik igennem tænkte situationer og erfaringer fra instruktøren. Er spillere der gerne vil vide mere om et fast system at spille efter, spillere der ønsker et bedre kendskab til udregning af de enkle balsituationer Kurset er åbent for alle i dansk billard Max 24 deltagere På kurset vil alle få udleveret diamantsystemet for keglebillard. Instruktører:

38 Side 38 Teknikker og mærkeprøver Disciplin: Keglebillard Teknikkermærke prøve 1-2 timer Materialer: At give deltageren mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i Bronze At give deltageren mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i Sølv At give deltageren mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i Guld OBS PRØVEN I BRONCEMÆRKET KAN AFLÆGGES LOKALT I KLUBBERNE MED EN KLUBLEDER SOM ANSVARLIG. Er spillere der gerne vil bestå DDBU's mærkeprøver. Åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning. Alle som består, vil få udleveret diplom og DDBU nål. Prøveleder: Ansvarlig fra DDBU

39 Side 39 Teknikker og mærkeprøver Disciplin: 3 bande carambole Teknikkermærke prøve Obs prøven er under udarbejdelse 1-2 timer Materialer: At give deltageren mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i GULD. Er spillere der gerne vil bestå DDBU's mærkeprøver. Åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning. Alle som består, vil få udleveret diplom og DDBU nål. Prøveleder: Ansvarlig fra DDBU

40 Side 40 Teknikker og mærkeprøver Disciplin: Fri carambole Teknikkermærke prøve Obs prøven er under udarbejdelse 1-2 timer Materialer: At give deltageren mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i GULD. Er spillere der gerne vil bestå DDBU's mærkeprøver. Åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning. Alle som består, vil få udleveret diplom og DDBU nål. Prøveleder: Ansvarlig fra DDBU

41 Side 41 Teknikker og mærkeprøver Disciplin: 5 kegler. Teknikkermærke prøve Obs prøven er under udarbejdelse 1-2 timer Materialer: Prøveleder: At give deltagerne mulighed for at bestå DDBU's teknikkermærke i GULD. Er spillere der gerne vil bestå DDBU's mærkeprøver. Åbent for alle i dansk billard Ingen begrænsning. Alle som består, vil få udleveret diplom og DDBU nål. Ansvarlig fra DDBU

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

Kursusoversigt. Forår 2008

Kursusoversigt. Forår 2008 Kursusoversigt Forår 2008 1 Spinning-uddannelse SPINNING- UDDANNELSE med diplom efter bestået eksamen. I samarbejde med SpinUs og Bobby Croshaw afvikler Dansk Firmaidrætsforbund en af Danmarks mest efterspurgte

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre LEDERREKRUTTERING flere gør mindre XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering.... 4 Anerkendelse.... 5 Hvorfor leder?....... 6 Hvorfor siger man nej?.... 7 Succeskriterier.... 8 Klubmagnetisme.... 10 Klubbens

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere