Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:"

Transkript

1 Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon Kommunikationschef Henrik Hougaard, telefon

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Godt på vej mod tilfredsstillende resultater 4 Året i sammendrag 5 Fakta om Tryg Vesta Gruppen 6 Strategisk fundament 8 Omverdensbillede 9 Økonomi 12 Lønsomhed 12 Kapitalforhold og ratings 13 Kunder 14 Kundetilfredshed 14 Brands 16 Bankassurance og pensionssalg 16 Sundhedsforsikring 17 Ledighedsforsikring 18 Processer 19 Indkøb 19 Kundebetjening og it 19 Fælles alarmcentral 21 Medarbejdere 22 Medarbejdertilfredshed 22 Kompetenceudvikling 22 Rummelighed 23 Ændringer i ledelse og organisation 23 Riskostyring 25 Forsikringsrisiko 25 Markedsrisiko 27 Investeringspolitik 28 Operationel risiko 28 Aktionærforhold 29 Overskudsdisponering 29 Egenkapital 29 Tryg Vesta Gruppens historie 30 Selskabsstruktur 31 Hoved- og nøgletal for Tryg Vesta Gruppen 33 Kommentarer til Tryg Vesta Gruppens regnskab 34 Hoved- og nøgletal pr. forretningsområde 37 Dansk skadeforsikring 39 Norsk skadeforsikring 42 Tryg-Baltica international (TBi) 45 Finsk skadeforsikring 47 Polsk skadeforsikring 49 Estisk skadeforsikring 51 Afviklingsforretning 52 Investeringsvirksomhed 54 Realiserede mål Fokusområder 58 Realiserede mål 58 Forventninger til fremtiden 59 Strategiske fokusområder 59 Mål 60 Ledelsens regnskabspåtegning 62 Intern revisionspåtegning 63 Revisionspåtegning 64 Anvendt regnskabspraksis 65 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for Tryg Vesta Gruppen 72 Resultatopgørelse og balance for Tryg Vesta Group A/S (moderselskab) 86 Koncernoversigt 91 Bestyrelse og direktion 92 Bestyrelse 92 Direktion 93 Ordliste 96 Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 3 af 96

4 Godt på vej mod tilfredsstillende resultater Rummelighed på arbejdspladsen og forståelse for andre kulturer og skikke er en selvfølge for en socialt ansvarlig virksomhed. Vores integrationsprojekt har banet vejen for flere medarbejdere med anden etnisk baggrund. Tryg Vesta Gruppen kan efter det første fulde år i Tryg i Danmark smba s ejerskab vise ganske betydelige forbedringer af de økonomiske resultater. Vi nåede de fleste af de mål, vi havde sat os for i 2003, og er godt på vej mod et tilfredsstillende samlet resultat. Dertil kommer, at vi gennem et grundigt strategisk arbejde har sat rammerne for yderligere forbedringer i de kommende år. Tryg i Danmark smba indskød i sommeren 2003 ekstra kapital i Tryg Vesta Gruppen. Kapitaltilførslen signalerede opbakning fra ejerselskabet, men stillede samtidig yderligere krav til gruppens evne til at skabe et forbedret afkast af den investerede kapital. Gruppens præmievækst i Danmark og Norge på henholdsvis 11,2 og 6,3 procent vidner om en høj grad af trofasthed blandt kunderne. De har på trods af betydelige præmiestigninger som følge af en nødvendig gennemgang af sammenhængen mellem pris og risiko bekræftet deres valg af Tryg Vesta Gruppen. Det kan dels skyldes, at branchen generelt har hævet præmierne, men også, at kundernes tilfredshed med vores leverancer er stor og ifølge kundemålinger stadigt stigende. I løbet af 2003 oplevede over en halv million af de mere end to millioner kunder gruppens skadebehandling. Oplevet kvalitet og besparelser kan godt gå hånd i hånd, og gode eksempler herpå er samlingen af alle gruppens alarmopkald i én alarmcentral og introduktionen af Tryg Reparation, hvor bilreparationer styres til udvalgte værksteder, og kunden får en lånebil stillet til rådighed i reparationstiden. Forståelse for andre kulturer og måder at arbejde på er også grundlaget for de kommende års procesforbedringer og synergier på tværs af landegrænserne, som skal være med til at realisere gruppens ambitioner om yderligere resultatforbedringer. Tryg Vesta Gruppens vurdering er, at de generelle pristilpasninger begynder at ebbe ud, bortset fra på personskadeområdet, hvor forskydningen af opgaver fra offentlig finansiering til privat forsikring ventes at blive yderligere forstærket de kommende år. Samtidig vil enkelte erhvervskunder blive mødt med skærpede vilkår naturligvis med tilbud om rådgivning vedrørende risikostyring og risikominimering. Som det vil fremgå af denne årsrapport for 2003, har Tryg Vesta Gruppen en god platform for at opnå vækst inden for de segmenter og på de markeder, hvor lønsomheden er god. Vi vil fortsat have fokus på at levere kvalitet til kunderne, såvel i form af løbende service og rådgivning som ved god skadebehandling. Tryg Vesta Gruppen bruger Balanced Scorecard som overordnet ledelsesværktøj. Dette bidrager i høj grad til, at alle i gruppen arbejder målrettet og fokuseret i relation til vores interessenter. Årsrapportens gennemgang af indsatserne i 2003 er struktureret efter Balanced Scorecardets fire perspektiver: Økonomi, Kunder, Processer og Medarbejdere. God læselyst! Stine Bosse Koncernchef Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 4 af 96

5 Året i sammendrag Combined ratio er forbedret fra 111,7 i 2002 til 102,8 i Resultatet før skat og ekstraordinære poster er 789 mio. DKK, hvilket er en forbedring på mio. DKK i forhold til Gruppens egenkapitalforrentning før skat er 16,4 procent mod -52,9 procent i Combined ratio for gruppens danske skadeforsikringsforretning er forbedret fra 105,6 i 2002 til 96,6 i Combined ratio for gruppens norske skadeforsikringsforretning er forbedret fra 110,6 i 2002 til 103,9 i Præmievæksten på de store skadeforsikringsporteføljer i Danmark og Norge er henholdsvis 11,2 og 6,3 procent. Det forsikringstekniske resultat er 136 mio. DKK i 2003 mod -851 mio. DKK i Egenkapitalen er i 2003 steget med mio. DKK til mio. DKK. Reserverne på især personrelaterede skader er styrket med 699 mio. DKK svarende til en belastning af combined ratio på 4,8 procentpoint. Præmier f.e.r. Combined ratio Mia. DKK ,0 11,2 13,3 14,6 Procent, f.e.r ,5 105,5 111,7 102, * 2001* 2002* * 2001* 2002* 2003 * Proformatal * Proformatal Ordinært resultat før skat Egenkapital Mio. DKK Mia. DKK 6,0 4,0 2,0 4,3 4,6 4,3 5, * 2001* 2002* ,0 2000* 2001* 2002* 2003 * Proformatal * Proformatal Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 5 af 96

6 Fakta om Tryg Vesta Gruppen Tryg Vesta Gruppen er den næststørste udbyder af skadeforsikring i Norden. Gruppen omfatter Danmarks største skadeforsikringsselskab Tryg, der har en markedsandel på lidt over 22 procent, Vesta, der er tredjestørst i Norge med en markedsandel på omkring 20 procent, genforsikringsselskabet Tryg-Baltica international, Dansk Kaution og Tryg Polska i Polen. Gruppen driver også forretning i Estland og har en hurtigt voksende filial i Finland. Tryg Vesta Gruppen har et stærkt strategisk partnerskab med Nordea. Banken sælger Tryg Vesta Gruppens skadeforsikringsprodukter, mens Tryg Vesta Gruppen sælger Nordeas liv- og pensionsprodukter. Nordea Asset Management er desuden Tryg Vesta Gruppens porteføljemanager. Tryg Vesta Gruppen har desuden et partnerskab med CSC, som fra 1. juni 2004 varetager gruppens it-drift. Tryg Vesta Gruppens distributionsstrategi bygger på ét markedsført brand pr. land med samme produkt, pris og kvalitet i alle salgskanaler. Gruppen anvender en multikanal-distributionsstrategi med store kundecentre og servicecentre eller franchisetagere, egne assurandører og salg via ejendomsmæglere, autoforhandlere og Nordeas filialer som de væsentligste kanaler. Derudover har gruppen aftaler med en række fagforbund og faggrupper om privatforsikringstilbud til deres medlemmer, ligesom der findes brancheaftaler samt aftaler med forsikringsmæglere på erhvervsmarkedet. Tryg Vesta Gruppens medarbejdere står for kvalitet, rådgivning og service både over for den enkelte privatkunde og over for den store industrivirksomhed med flere tusinde medarbejdere. Tryg Vesta Gruppen har omkring to millioner privatkunder og erhvervskunder. Gruppens årlige præmieindtægter er 17,3 mia. DKK, og medarbejderne håndterede skader og udbetalte 11 mia. DKK i erstatninger i Bruttopræmier 2003 fordelt på forretningsområder Bruttopræmier 2003 fordelt på produkter 3% 4% 4% 14% 15% 48% 11% 18% 5% 41% Danmark Norge TBi Finland, Polen og Estland Afvikling 16% Auto ansvar Sø, transport m.m. Brand m.m. (erhverv) Ulykke 5% 16% Auto kasko Brand m.m. (privat) Arbejdsskade Andre Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 6 af 96

7 I januar 2004 ændrede Tryg Vesta Gruppen sin interne organisering for at skabe et bedre fundament for yderligere effektivisering og lønsom vækst. Fremover baserer gruppen sig på to lokalt fokuserede forretningsområder for privat- og erhvervskunder et i Norge og et i Danmark samt ét nordisk fokuseret forretningsområde for industrimarkedet. Organisationsdiagram - den nye operationelle struktur Koncernchef Stine Bosse Privat & Erhverv Danmark Privat & Næringsliv Norge Industri Danmark & Norge Koncernfinans HR & Personale, IT, Procesudvikling og Indkøb Procesansvar Salg Jesper Joensen Stig Ellkier-Pedersen Salgsdirektør Jesper Joensen Erik Gjellestad Salgsdirektør Bente Kirkenær Peter Falkenham Salgsdirektører Truls Holm Olsen, Martin Nielsen & Martin Hay Schmidt Koncerndirektionssekretariat Jakob Grane Morten Hübbe Koncerncontrolling P&E, DK Lars Bentsen Møller Bjørn Thømt HR & Personale Bjørn Thømt Kundeservice Karsten Kristiansen Kundeservicedirektør Jesper Joensen Kundeservicedirektør Karsten Kristiansen Kundeservicedirektører Truls Holm Olsen, Martin Nielsen & Martin Hay Schmidt Kommunikation Henrik Hougaard Koncerncontrolling P&N, N Espen Strømme IT Martin Bøge Mikkelsen Policeadm. Birgitte Kartman Underwriting Ole Kristian Bakken Skadebehandling Ane Jægersborg Policedirektør Birgitte Kartman Skadedirektør Lars Bonde Policedirektør Karsten Kristiansen Skadedirektør Egil Rollheim Underwritingdirektører Kevin Carlson & Trond Thorsen Skadedirektør Ane Jægersborg Koncernjura Bjarne Lau Pedersen Koncerncontrolling Industri Peter Brondt Koncernøkonomi Fatiha Benali Koncernrisiko Procesudvikling Geir Berge Hansen Indkøb Ole Hope Produktudviklingsdirektør Keld Holm Produktudviklingsdirektør Trond Tepstad Produktudviklingsdirektører Kevin Carlson & Trond Thorsen Ole Hesselager Koncerninvestering Torben Jørgensen Forretningsansvarlig Rejse, Sundhed & Velfærd Per Guldbrandsen Enter Roger Slinning Dansk Kaution Mads Løgstrup TBi Flemming Christiansen Procesansvarlig Bankassurance Flemming S. Pedersen Tryg Polska Otto Groegler Nordicum Kindlustus Mikko Saario Nordea Vahinkovakuutus Flemming S. Pedersen Tryg Vesta stab Tryg Vesta kompetencecenter Datterselskab / filial Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 7 af 96

8 Strategisk fundament Selskaberne i Tryg Vesta Gruppen bygger ud over nyere fælles historie og nordisk særkende på de samme stærke kompetencer og værdier. Arbejdet med at slå Tryg Vesta Gruppens identitet fast tog for alvor fart i starten af 2003, hvor gruppens nye direktion satte sig et erklæret mål om at gå fra en samling af selskaber til én gruppe. Tryg Vesta Gruppens mission Vi er til for at sikre en stabil og kvalitativ leverance af tryghed til privatpersoner og virksomheder. Økonomi Det er Tryg Vesta Gruppens ambition at have Nordens mest lønsomme portefølje i løbet af en treårig periode. Lønsomhed går forud for vækst, hvis det er nødvendigt for en stabil indtjening. Samtidig holder gruppen fokus på, at sammensætningen af kunder fordelt på privat, erhverv og industri balancerer, så gruppens risici spredes mest muligt. Kunder Det er gruppens ambition at have Nordens højeste kundeloyalitet. Med udgangspunkt i den enkelte kundes forventninger og behov skal kunderne løbende tilføres oplevet værdi og derved bekræftes i valget af Tryg Vesta Gruppen som tryghedsleverandør. Missionen udtrykker, hvorfor Tryg Vesta Gruppen eksisterer, og hvad gruppen beskæftiger sig med. Ordet stabil signalerer, at gruppen bygger på en langsigtet strategi, og ordet kvalitativ viser, at det for gruppen handler om at gøre tingene ordentligt. Tryg Vesta Gruppens vision Vi vil opleves som Nordens bedst indtjenende tryghedsleverandør på de markeder og inden for de forretningsområder, hvor vi vælger at være til stede. Visionen udtrykker, at Tryg Vesta Gruppens nordiske strategi vil blive stadig tydeligere og viser dermed målet og retningen for gruppens udvikling. Som tryghedsleverandør sælger gruppen en samlet tryghedsleverance, som består af forsikring, rådgivning og tillægsydelser med det formål at forebygge og genoprette kundens tryghed i tilfælde af ustabilitet. Tryg Vesta Gruppen udøver sin forretning decentralt, men fastsætter fælles strategier, mål og politikker og har klare ambitioner i forhold til økonomi, kunder, processer og medarbejdere: Processer Det er gruppens ambition at forbedre produktivitet og kvalitet ved at automatisere og decentralisere maksimalt. Processerne tilrettelægges med fokus på enkelhed, genbrug af data samt mulighederne i selvbetjening. Medarbejdere Det er gruppens ambition at give ledere og medarbejdere råderum og ansvar og at skabe rammerne for engagement, dynamik og kompetenceudvikling. Gruppens samlede viden skal løbende udvikles gennem fokus på læring og videndeling, og gruppen lægger vægt på at være en nordisk arbejdsplads, hvor nordiske værdier bygger bro og bærer frem. Herudover har gruppen en ambition om at deltage aktivt i og præge den offentlige debat, når den retter sig mod områder, der ligger inden for gruppens eksisterende eller mulige forretningsområder. Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 8 af 96

9 Omverdensbillede Det nordiske marked for skadeforsikring er et marked drevet af få, store selskaber. Markedet bliver fortsat mere og mere gennemsigtigt og konkurrencepræget, og der er i hele Norden tale om et mættet marked for skadeforsikring. Markedet har i både 2002 og 2003 været præget af præmiestigninger. De fleste store selskaber har gennemført præmieforhøjelser over for både privat- og erhvervskunder. For at tiltrække kapital har forsikringsbranchen i endnu højere grad end tidligere koncentreret sig om at drive en god forretning. Selskaberne har således valgt at rette et kraftigere fokus på korrekt teknisk underwriting, det vil sige på at skabe bedst mulig sammenhæng mellem præmier og risiko. Markedsandele i nordisk skadeforsikring Captive-selskaber Den øgede fokus på lønsomhed i forsikringsselskaberne og de efterfølgende forhøjelser af præmierne har i 2003 fået enkelte store virksomheder til at overveje at danne egne captiveselskaber. Ved at danne et captive-selskab bærer virksomhederne i højere grad deres egen forsikringsrisiko. Dette kræver imidlertid ganske betydelig egenkapitalstyrke i virksomheden og gode, underliggende genforsikringskontrakter. Forsikringsselskabernes rolle vil overfor disse kunder ændre karakter fra at være risikobærere til primært at være administratorer og serviceleverandører. Mildt vejr Antallet af skader som følge af ekstraordinære vejrforhold storme, oversvømmelser og lignende har i 2003 ligget på et niveau under gennemsnittet. Genforsikringspriserne ligger dog fortsat højt, da genforsikringsselskabernes vurdering af risici relateret # 1 # 2 # 3 # 4 Danmark Norge Finland Sverige Tryg If If LF Forsikring 22% 31% 36% 29% Topdanmark Gjensidige Pohjola If 17% 30% 22% 23% Codan Vesta Tapiola Folksam 13% 20% 16% 16% Alm. Brand SpareBank 1 Fennia Trygg-Hansa 12% 10% 9% 18% til vejrlig i Norden grundlæggende er ændret som konsekvens af tidligere års storme og skybrud. Fra offentligt til privat Den velfærdsdebat, der er i gang i Norden og andre europæiske lande, stiller krav til forsikringsbranchen. Opgaver forskydes fra offentlig finansiering til privat forsikring. En tendens, som Tryg Vesta Gruppen hilser # 5 If Den lokale 5% Forsikringsgruppe 5% Andre 31% 8% Tryg Vesta Gruppen 13% Kilde: Danske, norske, finske og svenske forsikringsforeninger; Bruttopræmier 2002 (Norge 2003) Udviklingen i de direkte tegnende selskaber er blandt andet drevet af de senere års pres på indtjeningen, især som følge af rentefald, kurstab på aktier og stigende priser på genforsikring. Sidstnævnte er primært en konsekvens af de europæiske storme i slutningen af 1999 og katastrofen i World Trade Center i september velkommen, da den lægger op til en sund og spændende udvikling af forsikringsselskaberne. Et eksempel er ledighedsforsikring, der i 2003 for alvor dukkede op som et forretningsområde for danske forsikringsselskaber, ansporet af den øgede ledighed på arbejdsmarkedet og den oplevede forskel mellem ansattes lønforhold og satsen på arbejdsløshedsunderstøttelse. Ændret fordeling mellem offentlige og private ydelser er velkomne, men det er bekymrende, når for eksempel Arbejdsskadestyrelsen i Danmark ændrer praksis med tilbagevirkende kraft. Ændret retspraksis, der indfører Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 9 af 96

10 privatisering ad bagdøren uden at give forsikringsselskaberne en mulighed for ændret prissætning, er problematisk. forsikringsselskaberne, og flere industrikunder lader ratingniveauerne indgå i deres politik for, hvem de må samarbejde med. Eksempelvis har Højesteret i Danmark i december 2003 afgjort, at der ved fastsættelsen af et erhvervsevnetab for en person, der har pådraget sig en arbejdsskade og derfor er i fleksjob, ikke skal tages hensyn til ydelser, der hidrører fra fleksjobbet. Hvis praksis herefter bliver, at Arbejdsskadestyrelsen genoptager og revurderer tidligere sager, medfører det en ekstra regning til forsikringsselskaberne, som ikke på forhånd har haft mulighed for at prissætte ud fra denne risiko. Tilsvarende har Højesteret i Norge i februar 2004 afgjort, at erhvervssygdomme får udvidet dækningsomfang i forhold til hidtil, da flere slags sygdomme kan udløse arbejdsskadeerstatning. Global fokus på risiko I de senere år har erhvervsvirksomheder og forsikringsselskaber verden over sat mere fokus på risiko. Det skyldes blandt andet frygten for terrorangreb, ledelsesskandaler og de senere års omfattende uvejr samt krav om en mere målrettet anvendelse af den tilstedeværende kapital. Kapitalforhold Indtjeningen i skadeforsikringsbranchen har først i det seneste år vist en bedring, og den svigtende indtjening gennem de senere år har generelt medført et svagere kapitalgrundlag i branchen. Hvis branchen fortsat skal fastholde og tiltrække investorer, som vil indskyde aktiekapital, kræver det, at selskaberne kan levere betydeligt forbedrede og stabile afkast. Værdipapirmarkederne Efter flere år med kraftige fald i aktiekurser og renter steg aktiemarkedet i 2003 med 16,5 procent i Europa (MSCI), 26,8 procent i USA (MSCI), 31,2 procent i Danmark (KBX) og 48,4 procent i Norge (OSEBX). Starten af 2003 var præget af krigen i Irak, udbruddet af sygdommen SARS og en række negative nøgletal for økonomien. Dette fik investorerne til at søge fra de usikre aktier til de mere sikre obligationer. Samtidig var erhvervs- og forbrugertilliden lav og arbejdsløsheden stigende, hvilket medvirkede til, at der blev ført en meget ekspansiv penge- og finanspolitik i både USA og Europa. Omkring midten af året tiltog væksten atter i den internationale økonomi. Opsvinget er især drevet af en af de mest ekspansive økonomiske politikker, der er set i USA. Den har blandt andet bestået af meget lave renter, skattelettelser og et højt offentligt forbrug i form af forsvarsudgifter. Det har været understøttet af et fortsat højt amerikansk privatforbrug, delvist båret af den største bølge af lånekonverteringer nogensinde. Krigen i Irak påvirkede de finansielle markeder, men så snart der var forventning om en hurtig afslutning på selve krigen, steg aktiemarkederne kraftigt i de efterfølgende måneder, mens renten fortsatte med at falde på grund af frygten for deflation. Efter positive nøgletal for økonomien i juni begyndte renten at stige for derefter at stabilisere sig. Ratings De internationale ratingbureauer giver via deres rating en bedømmelse af, om selskaberne forventes at være i stand til at honorere forsikringskundernes og andre kreditorers krav. Der ses derfor et stigende behov hos især industrikunder for en rating af Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 10 af 96

11 Udvalgte aktieindeks, 2003 Renten på udvalgte toårige statsobligationer, Procent stigning fra primo KBX OSEBX MSCI Europa MSCI USA Rente (%) Danmark Norge EU USA Da Tryg Vesta Gruppen har en stor del af sin aktivitet placeret i Norge, er regnskabet påvirket af udviklingen i den norske krone sammenholdt med den danske krone. Som det ses af grafen, er kursen for NOK faldet med 14 procent i forhold til DKK i løbet af Det betyder, at indtjeningen i Norge, omregnet til danske kroner, alt andet lige vil vise en faldende tendens på grund af den faldende valutakurs. Investeringer i datterselskabsaktier i Norge har i al væsentlighed været afdækket i Kursen mellem norske og danske kroner i ,050 1,025 1,000 0,975 0,950 0,925 0,900 0,875 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 03 Source: EcoWin Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 11 af 96

12 Økonomi kunder fået krav om øget sikring og højere selvrisiko i tillæg til den øgede præmie. Tryg Vesta Gruppens lønsomhed har været gruppens primære fokusområde i hele Der er i årets løb sat betydelig fokus på sammenhængen mellem kundernes pris og risiko samt på gruppens egen effektivitet og omkostningsudvikling. Gruppen har ligesom resten af forsikringsbranchen tydeligt kunnet mærke de skærpede betingelser på genforsikringsområdet og har været meget opmærksom på behovet for at styrke sin samlede kapitalbase og udnytte den optimalt. Privatkunder også krav om lønsomhed Selv om den mest massive lønsomhedsindsats i årets løb har været lagt på Tryg Vesta Gruppens erhvervskunder, har privatkunderne også oplevet præmiestigninger. Der er gennemført stigninger for visse produkter på gennemsnitligt 15 procent over for de private kunder. Fordeling af bruttopræmier % Lønsomhed 42% Erhvervskunder under lup Som led i arbejdet med at genvinde lønsomheden har Tryg Vesta Gruppen i 2003 arbejdet målrettet med at revurdere sammenhængen mellem pris og risiko for den enkelte erhvervskunde. Over for nogle erhvervskunder har det været nødvendigt at sætte ind med betydelige præmieforhøjelser, og i Danmark var stigningerne over for industrikunder i gennemsnit cirka 48 procent på løsøre- og ejendomsforsikringer. På trods af stigningerne har de fleste kunder valgt at blive i gruppen. Som et eksempel på gruppens indsats kan nævnes, at højrisikoindustri såsom træindustri fik stillet betydeligt øgede krav til sikring og krav om højere præmier i Samtidig trak gruppen sig helt ud af markedet for forsikring af norske kommuner, der gennem flere år ikke har været lønsomt. Lønsomhed er både et spørgsmål om prissætning og krav om selvrisiko og sikring. Således har mange 44% Privatkunder i Danmark og Norge Erhvervskunder i Danmark og Norge Øvrige kunder Nettopriser til mæglerbetjente erhvervskunder I 2003 blev der både i Danmark og Norge gjort op med en årelang tradition for provisionsaflønning til forsikringsmæglere, der lever af at vejlede virksomheder, når de skal købe forsikringer. Hidtil er betalingen til forsikringsmæglere sket i form af provision fra forsikringsselskaberne. Men i løbet af 2003 gik de fleste store forsikringsselskaber i både Danmark og Norge over til de såkaldte nettopriser til mæglerbetjente erhvervskunder. Det betyder, at erhvervskunder fremover betaler mægleren direkte for dennes rådgivning og formidling, mens forsikringsselskabet betales for den egentlige forsikringsleverance. Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 12 af 96

13 Tryg Vesta Gruppen var et af de første selskaber, der valgte at gå over til nettopriser, da det skaber gennemsigtighed og ensartede betingelser for alle erhvervskunder, uanset om de betjenes direkte eller via mægler. Mæglerens uafhængighed er præciseret gennem den nye betalingsmodel, så for erhvervskunderne er det fremover tydeligt, at mæglerne er rådgivere og formidlere, mens Tryg Vesta Gruppen er forsikringsleverandør. Samtidig står prisen for hver af de to ydelser klart. Omkostninger Tryg Vesta Gruppen har i årets løb haft fokus på omkostningsudviklingen med en stram styring af medarbejdernormering og konsulentforbrug. Kapitalforhold og ratings Kapitalforhold Tryg Vesta Gruppens kapitalforhold blev styrket væsentligt i løbet af 2003, da gruppens ejer, Tryg i Danmark smba, besluttede at tilføre aktiekapital og ansvarlig lånekapital på i alt 1,1 mia. DKK. Den øgede likviditet blev anvendt til at indfri et banklån på tilsvarende beløb. Gruppen ændrede samtidig sin formelle selskabsstruktur for at sikre, at den samlede kapitalbase udnyttes bedre. Endelig blev Tryg Vesta Gruppens kapital suppleret med et lån på 600 mio. DKK for at styrke gruppens kapitalmæssige fleksibilitet og likviditet yderligere. Organisationen har i perioden brugt betydelige ressourcer på at give eksisterende kunder opmærksomhed, både i form af service og lønsomhedstiltag. Tryg Vesta Gruppen overtog i maj 2002 Zurichs danske og norske skadeforsikringsvirksomhed. Arbejdet med at integrere de nyerhvervede porteføljer og de tidligere Zurich-medarbejdere blev afsluttet i Der er gennem dette arbejde opnået de forventede omkostningssynergier. Lønsomhedstiltagene har resulteret i, at administrationsomkostningerne i 2003 er faldet 206 mio. DKK i forhold til Afvikling på Londonmarkedet Tryg Vesta Gruppen besluttede i september 2003 at afvikle gruppens forretning på Londonmarkedet. Det skete, fordi gruppen primært ønsker at koncentrere sig om nordisk forsikringsforretning og international genforsikring. Afviklingen forventes at forløbe over 10 år, dog ventes størstedelen af reserverne afviklet over tre år. Ratings I juni 2003 meddelte Moody s Investors Service og Standard & Poor s, at de fastholder deres ratings af Tryg Forsikring A/S på henholdsvis A3 og BBB(pi). Ratingselskaberne lagde ved deres beslutninger vægt på det styrkede kapitalgrundlag og de forretningsmæssige og organisatoriske forbedringer. I oktober 2003 meddelte Standard & Poor s, at det tildelte Vesta Forsikring A/S en BBB(pi)-rating. Hermed er Vestas rating på linje med moderselskabet Tryg Forsikring A/S rating. I forlængelse af beslutningen om at afvikle forretningen på Londonmarkedet og baseret på forventninger om forbedret drift i TBi bekræftede A.M. Best i oktober 2003 sin rating af Tryg-Baltica international fra foråret på A-. Ratings i Tryg Vesta Gruppen S&P Moody s A.M. Best Tryg BBB(pi) A3 Vesta BBB(pi) TBi A- Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 13 af 96

14 Kunder I 2003 skærpede Tryg Vesta Gruppen sit fokus på at levere tryghedsskabende koncepter frem for at sælge enkeltstående produkter. For fortsat at have tilfredse og loyale kunder lægger gruppen vægt på, at kunderne køber mere end én forsikring og bliver en del af et koncept med fordelagtige priser og serviceprogrammer. Konceptkunderne oplever andet og mere end blot et girokort også når de ikke har skader. Porteføljerne af sundhedsforsikringer og skadeforsikringer solgt gennem Nordeas filialer voksede kraftigt i 2003, ikke mindst hjulpet af gruppens stærke brands Tryg og Vesta i Danmark og Norge. Kundetilfredshed Ligesom i foregående år har Tryg Vesta Gruppen i 2003 spurgt til kundernes oplevelse af deres forsikringsselskab. Resultaterne af kundemålingerne anvendes til løbende at sørge for, at der er overensstemmelse mellem kundernes behov og gruppens ydelser. Jo mere tilfredse og loyale kunderne er, jo længere tid bliver de i gruppen, hvilket i sidste ende bidrager til lønsomheden. Danske undersøgelser viser, at trofastheden blandt kunder i større forsikringsselskaber stiger med kundens anciennitet. Inden for den gruppe af kunder, der har været i deres forsikringsselskab i under et år, forlader omkring 18 procent selskabet igen inden for et år, mens 82 procent bliver ved med at være kunder i mindst et år mere. Blandt kunder, der har været 6-10 år i selskabet, holder 86 procent fast mindst et år mere, og tallet er helt oppe på 89 procent blandt kunder, der har været år i selskabet. Disse iagttagelser ligger til grund for Tryg Vesta Gruppens stærke fokus på eksisterende kunder. I Norge måles kundetilfredsheden inden for flere forskellige brancher af Norsk Kundebarometer. I undersøgelsen gik Vesta frem på tilfredshed i forhold til 2002, men tilbage på loyalitet. Norsk Kundebarometer Dansk KundeIndex Loyalitet SpareBank 1 Gjensidige Vesta Loyalitet ALKA Øvrige Alm. Brand Topdanmark Tryg If Codan Tilfredshed Tilfredshed Norsk Kundebarometer udarbejdes af Institutt for Markedsføring ved Handelshøyskolen BI, Norge. Dansk KundeIndex udarbejdes af Handelshøjskolen i Århus og Center for Ledelse, Danmark. Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 14 af 96

15 I Danmark undersøger Dansk KundeIndex kundetilfredsheden blandt kunder i danske skadeforsikringsselskaber. Undersøgelsen i 2003 viste, at Tryg blandt de fire største selskaber ligger i toppen, hvad angår kundetilfredshed og loyalitet. Tryg går frem på loyalitet, og der er en tendens til en stigende tilfredshed. Ligesom i bankverdenen har de mindre selskaber de mest tilfredse og loyale kunder. Ikke alene har Tryg Vesta Gruppen mange tilfredse og loyale kunder i Danmark. Løbende undersøgelser af, hvilket forsikringsselskab danskerne foretrækker at tegne en forsikring i, viser, at Tryg også generelt har et godt image i befolkningen. Igennem hele 2003 ligger Tryg således på en klar førsteplads på listen over danskernes foretrukne forsikringsselskab. Tryg Vesta Gruppens målinger er baseret på den fælleseuropæiske model til måling af kundetilfredshed EPSI (European Performance Satisfaction Index). Modellens spørgsmål er standardiserede, så de kan bruges af alle typer virksomheder, hvilket gør det muligt at sammenligne resultater med andre forsikringsselskaber og virksomheder i andre brancher. Danskernes præference for forsikringsselskab i 2003 % Tryg 15 Konkurrent 1 Konkurrent Konkurrent 3 Konkurrent 4 Konkurrent 5 Konkurrent 6 Konkurrent 7 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kilde: OMD 2003 Tryg Vesta Gruppen 18. marts 2004 side 15 af 96

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere