Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com"

Transkript

1 Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på

2 Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn om Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventet, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i præsentationen, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. Læs kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på tryg.com/dk for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Trygs faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i præsentationen. Tryg er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, medmindre dette følger af lovgivningens krav herom. 2

3 Tryg et overblik Dannet i 2002 efter frasalg af Nordeas skadeforsikringsaktiviteter Kun skadeforsikring og kun i de nordiske lande Strategisk partnerskab med Nordea i Norden Børsnoteret (okt. 2005) Sverige Markedsposition #5 Markedsandel 3,9 % CR H ,3 Storaktionær: TryghedsGruppen (60%) en gensidig dansk fond Omsætning 20: 19,5 mia. DKK (~2,6 mia. DKK) CEO: Morten Hübbe Best.formand: Mikael Olufsen Norge Markedsposition #3 Markedsandel 16,9 % CR H ,1 Finland Markedsandel 2,4 % CR H ,2 Danmark Markedsposition #1 Markedsandel 20,8 % CR H ,1 3

4 4 På den korte bane Kort om 2011

5 Præmier Forsikring og nøgletal Omkostninger Erstatninger Investeringsafkast Afkast til investorerne 5

6 Højdepunkter 2011 Nettoresultat forbedret fra 128 mio. DKK til 362 mio. DKK drevet af præmieforhøjelser Combined ratio udgjorde 91,5 mod 92,5 i 20 3,5% præmievækst drevet af Privat Norden med 6,2% præmievækst Erstatningsprocent netto udgjorde 74,5 mod 75,2 i 20 Omkostningsprocenten udgjorde 17,0 mod 17,3 i 20 og var påvirket af fratrædelsesomkostninger. Ny organisation implementeret i, hvor hovedfokus er lønsomhed Strærk kapital position med 13% buffer til A- range % Præmievækst i lokal valuta Combined ratio ,5 91, Q4 Q4 * ** Q Q4 Q4 Q * Excl opkøb ** før justering for ejerskifteforsikring 6

7 Resultat pr. område Privat Norden - CR Erhverv Norden - CR Industri Norden - CR ,1 91,2 91, ,8 5,2 96, Storskader 83,9 84,6 87,4 3,3 9,3 11,4 81,2 78,1 69, % præmievækst i lokal valuta (8,3 % i DKK). Gennemsnitspræmie pr. kunde steg 7 % i Danmark og 3 % i Norge. Nettoerstatningsprocent forbedret fra 75,7 til 75,4. CR påvirket af udsving i omkostningsprocenten. Højere niveau af vejrskader i Norge. 0,6 % præmievækst i lokal valuta (1,3 % i DKK). Initiativer gennemføres som planlagt, men kundefastholdelse påvirket i Danmark. Lavere niveau af storskader i Positiv påvirkning fra præmieforhøjelser fra efteråret 20. 0,8 % præmievækst (DK: -1,8 %, NO: 3 % SE: 3,9 %). Fortsat hård konkurrence i alle lande. Fald i arbejdsskadeporteføljen påvirket af højere niveau af storskader. Forbedring i underliggende erstatningsprocent. 7

8 Storskader og vejrskader Storskader, brutto mio. DKK Vejrskader, brutto mio. DKK H1 20 H * H1 20* H Forventet årligt niveau baseret på historik Forventet årligt niveau baseret på historik *Excl. ekstraordinære vinterskader Storskader brutto udgjorde 300 mio. DKK i 2011 mod 236 mio. DKK i 20. Storskader netto udgjorde 123 mio. DKK i 2011 mod 180 mio. DKK i 20. Forudsætninger for stor- og vejrskader opjusteret fra 20 til Vejrskader var relateret til kraftige oversvømmelser og jordskred i Norge i juni. ramt af skybrud i København og vil påvirke indtjeningen med 190 mio. DKK. 8

9 Skybrud juli 2011 og håndtering af skybrudsrisiko skader anmeldt. Genforsikring vil begrænse nettoskaden til 0 mio. DKK + fornyelsespræmie på 90 mio. DKK. Ekstra genforsikring ikraftsat fra 1. juli. Krav om højtvandslukke baseret på individuel vurdering. Reduceret maks. dækning i kældre. Ændrede krav vedrørende brug af vandsikre materialer i kældre. Visualisering af skybrud Geomatic vandrisiko Model til at identificere risikoen i forbindelse med kraftig regn er udarbejdet. Frekvens for kunder med kældre er cirka gange højere. Analyseresultaterne vil afgøre fremtidens: - Risikovurdering - Betingelser -Priser 9

10 Investeringsaktiver Samlede investeringsaktiver Matchportefølje Procent 9 57 Aktier Ejendomme Realkredit obl. Stats obl. Indskud High yield Andre 28 5 Procent 67 Realkredit obl. Stats obl. Indskud Fri portefølje Procent % in 2011 Aktier Ejendomme Realkredit obl. Stats obl. High yield Aktieeksponering reduceret med 200 mio. DKK i 2011 Ingen eksponering til statsobligationer i Italien, Spanien, Grækenland eller USA

11 På den længere bane

12 Fokus områder 1 Præmie forhøjelser Combined ratio Præmietiltag Præmietiltag Mindre justeringer Præmie forhøjelser Ny Asf dom Ekstraord. vinter Målsætning mellemlangt sigt 90 Skadetiltag Skadetiltag * Omkostningsfokus Omkostningsfokus Tryg Tryg Transition Transition Årlig påvirkning fra prisforhøjelser 20 ~0,9 mia. DKK 2011 ~1,0 mia. DKK 2012 ~1,0 mia. DKK *IFRS fra Tidligere år Dansk praksis Data før 20 er ikke korrigeret for frasalg af Marine forretningen. 12

13 Udvikling i gennemsnitspræmier Gennemsnitspræmier stiger i både Danmark og Norge. Ændring seneste 12 måneder: 2,4 % Bilforsikring gns. præmie (index 2005 = 0) ,9 % Betydelige præmieforhøjelser implementeret. Ændring seneste 12 måneder: 13,5 % Villaforsikring gns. præmie (index 2005 = 0) ,6 %

14 14 Kundefastholdelse Privat og Erhverv 82% 84% 86% 88% 90% 92% Privat 85,0% 86,0% 87,0% 88,0% 89,0% 90,0% Q4 Q4 Q Erhverv Kunde- porteføljen Præmieforhøjelser Sverige & Finland Salgsinitiativer Nye Kunder Tab af kunder Levere tryghed

15 Omkostninger % 16,9 16,8 16,8 17,1 17,2 17,0 17,3 0,4 0,8 1,3 1,5 2,7 2,9 2,9 16,8 2,8 Segmentation 16,5 16,0 15,5 15,6 14,5 14,1 14,4 14, YTD YTD 11 Danmark & Norge Finland & Sverige Self-service 15

16 Kapital og udbytte Kapitalkrav fastsættes ud fra Trygs A- rating og S&P s kapitalmodel tillagt en kapitalbuffer på 5 % Pr udgjorde kapitalkravet 9,8 mia. DKK og overskydende kapital 1,3 mia. DKK inkl. 5 % kapitalbuffer Udbyttepolitik: 50 % af årets netto resultat udbetales som kontant udbytte overskydende kapital anvendes til aktietilbagekøb.000 Akkumuleret udbytte siden ,7 mia. DKK Mio. DKK

17 Forventninger Mellemlangt sigt: Egenkapitalsforrentning efter skat Målsætningen er en forrentning af egenkapitalen på mere end 20 % efter skat Dette forudsætter en combined ratio i niveauet 90 inklusive potentielt afløb og er baseret på nuværende renteniveau. 40% 30% 20% % 0% Mellemlangt sigt H Normal portefølje gennemgang fører til yderligere og målrettede præmietiltag på 400 mio. DKK. Fortsat fokus på skadeinitiativer vil give yderligere sikkerhed I forhold til at nå målsætningen på mellemlangt sigt. Et højere renteniveau vil understøtte en forbedret combined ratio. Før Ny Årlig påvirkning fra præmieforhøjelser mia. DKK 0,6 mia. DKK 1 mia. DKK 1,0 mia. DKK 17

18 Spørgsmål? 18

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere