Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008"

Transkript

1 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20

2 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed for ledelsen. Sådanne udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn (med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger) vedrørende vores fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, ville, vil kunne fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i denne præsentation, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. Vi opfordrer til, at man læser afsnittet om risikostyring på vores hjemmeside for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke vores fremtidige resultater og den branche, vi driver virksomhed i. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan vores faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i denne præsentation. Vi er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, ud over hvad der måtte kræves i henhold til lovgivningen.

3 Højdepunkter i 1. halvår ,9 % præmievækst (5,7 % i DKK) og over markedsvækst Teknisk resultat steg 3,4 % til mio. DKK og combined ratio på 87,6 Investeringsresultat gav brutto 0,9 % i afkast eller 346 mio. DKK, og efter overførsel af forsikringsteknisk rente blev det 500 mio. DKK primært pga. kursfald på aktier i 1. kvartal Resultat før skat blev således 801 mio. DKK og resultat efter skat 534 mio. DKK Forventningerne til årets resultat før skat fastholdes på 2,3 mia. DKK Antallet af forsikringer steg med , hvoraf Finland og Sverige stod for Skadeforløb påvirket af stigende inflation Omkostningsprocent fastholdt trods øgede salgsomkostninger og stigende lønninger Samarbejdsaftale med DLG om distribution

4 Udvikling i hovedtal - halvår 4 Bruttopræmieindtægter DKKm Combined ratio 92 89, ,8 87,1 87, H1 05 H1 H1 H1 84 H1 05 H1 H1 H1 Skadeforløb Bruttoomkostningsprocent 74 72,3 71, ,2 16,9 17,0 17,0 0,5 0,5 1,2 1, ,1 70, ,7 16,4 15,8 15,3 66 H1 05 H1 H1 H1 10 H1 05 H1 H1 H1 Danmark & Norge Finland & Sverige

5 Nordiske konkurrenter 5 Bruttopræmievækst i % Combined ratio Codan TrygVesta Codan Gjensidige if 4 if 88 Codan 0-4 Gjensidige senest TrygVesta senest Rapporteret H1 20 data. Gjensidige estimeret/justeret for opkøb i 20/ Rapporteret H1 20 data

6 Bruttopræmievækst 6 Danmark Norge Bruttopræmievækst i % Bruttopræmievækst i % 12 8 Topdanmark Codan Alm Brand Gjensidige 4 TrygVesta 8 4 if Sparebank 1 if senest -4 TrygVesta senest Halvårsdata fra Alm Brand, Codan og TrygVesta. Aktieanalytiker halvårsestimat for Topdanmark Halvårsdata fra if og TrygVesta 1Q 20 data fra Gjensidige og Sparebank!

7 Combined ratio 7 Danmark Norge Combined ratio Combined ratio Codan Alm Brand Sparebank 1 Gjensidige if Topdanmark TrygVesta senest TrygVesta senest Halvårsdata fra Alm Brand, Codan og TrygVesta. Aktieanalytiker halvårsestimat for Topdanmark Alle data er H1 20

8 Finansielle forventninger 20 8 Mio. DKK Februar 20 Maj 20 August* Negativt scenario Positivt scenario Præmievækst I lokal valuta 4% 5% 5% 5% Teknisk resultat før afløb Teknisk resultat efter afløb Investeringsresultat, Netto (300) Resultat før skat Resultat efter skat ,400 1,600 Combined ratio Forudsætninger: For resten af 20 forventes 0 i afløb samt storskader for 250 mio. DKK og vejrskader for 170 mio. DKK Afkast forventninger p.a. Aktier 7,0% Obligationer 6,1% Ejendomme 5,9%

9 Ændring i forventning af investeringsresultat 9 Siden 1. kvartals investeringsforventning for 20 på 0 mio. DKK er dette nu ændret til 300 mio. DKK mio. DKK - 80 mio. DKK mio. DKK I alt 300 mio. DKK renterisiko mismatch lavere aktieafkast højere ovf. til fors.tekn. resultat Renteændringer 2. kvt. 20 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 3M Danmark Norge

10 10 Udvikling i forretningsområder samt skader

11 Bruttopræmieindtægter 11 Præmieindtægter steg 4,9 % (5,7 % i DKK) til mio. DKK Industri og P&N Norge var største bidragydere med hhv. 6,6 % og 4,1 % vækst Fortsat meget høje vækstrater i Finland og Sverige - af stigningen på forsikringer i koncernen, stod Nye Markeder for Moderat vækst i P&E Danmark, påvirket af lavere gennemsnitspriser på bilforsikring. Mio. DKK Bruttopræmie pr. forretningsområde (i mio. DKK) H1 20 P&E DK P&N NO Industri Finland Sverige H H1 H1 H1 P&E DK P&N NO Industri Nye Markeder

12 Gennemsnitlig præmieudvikling 12 Gennemsnitspriserne på hovedprodukterne stiger og modvirker dermed effekten fra stigende inflation på skadeudgifter m.m. De danske villaforsikringspriser steg 2,1 % i forhold til 1. halvår 20 såfremt skadeinflationen forsætter, vil priserne blive sat yderligere op Norske gennemsnitspræmier på bil og villa er steget henholdsvis 2,7 % og 5,0 % siden medio 20 som følge af flere mindre prisforhøjelser. 1. juli 20 blev der gennemført yderligere prisforhøjelser Danske bilforsikringspriser faldt med 2,4 % Gennemsnitspriser i Danmark Gennemsnitspriser i Norge DKK NOK Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

13 3K 4K 3K 4K Frekvens og gennemsnitsskader 13 Frekvens Danmark K 05 4K 05 3K 4K 3K 4K Gennemsnitsskade Danmark Frekvens Norge K 05 4K 05 3K 4K Gennemsnitsskade Norge K 05 4K 05 3K 4K K 05 4K 05 3K 4K 3K 4K

14 Villaforsikringer i Danmark Villa i Danmark Frekvens, gns.skade og -præmie Gns. Skade Gns. præmie Frekvens K 05 4K 05 3K 4K 3K 4K

15 Storskader og vejrrelaterede skader 15 En mild vinter og forår har medført få vejrrelaterede skader Storskader DKKm Vejrrelaterede skader, brutto DKKm * (20e) (20e) H1 H H1 H1 0 Brutto Netto indikerer formodet niveau for 20 * Indeholder faktisk H1 20 samt forventning på 250 mio. DKK i H2 20

16 Afløbogændringeri reserver 16 Afløb i 1. halvår 20 var 410 mio. DKK brutto og 393 mio. DKK netto Indflydelse på combined ratio var 4,6 % i 1. halvår 20 versus 4,0 % i 1. halvår 20 og 4,5 % i helåret 20. Afløbsresultat DKKm Run-offs, 618 net 555 of DKK 743m vs. DKK 555m Reserve releases from auto, accident and liability Reserve strengthening in workers comp H1 H1 Impact on combined ratio of 4.5% vs. 3.8% in Brutto Netto Forsikringsteknisk resultat DKKm H1 H1 Inklusiv afløb Ekslusiv afløb

17 Forsikringsteknisk resultat 17 Teknisk resultat steg 3,4 % til mio. DKK Fremgangen i 1. halvår skyldes en mild vinter med færre stor- og vejrskader samt afløb på 393 mio. DKK, der dog modsvares af stigende skadesinflation Teknisk resultat før afløb var 928 mio. DKK, hvilket er en reduktion på 28 mio. DKK 2. kvartal var resultatet 61 mio. DKK lavere til 684 mio. DKK pga. højere erstatningsudgifter samt omkostninger forbundet med øget salg i P&N Norge Mio. DKK Forsikringsteknisk resultat pr. forretningsområde (i mio. DKK) H1 20 P&E DK P&N NO Industri Finland Sverige H H1 H1 H1 P&E DK P&N NO Industri Nye Markeder :

18 Geografisk udvikling 18 God balance i indtjeningen mellem landene Bruttopræmievæksten udgør 2,2 % i Danmark og 5,2 % i Norge (7,3 % i DKK) Høj bruttopræmievækst på 83,4 % for Sverige/Finland Ekspansionsomkostninger påvirker resultatet i Sverige/Finland Den finske privatforretning havde combined ratio på 95,3 i H1 20 Bruttopræmier (mio. DKK) Forsikringsteknisk resultat (mio. DKK) H1 H H1 H1 Danmark Norge Sverige/Finland Danmark Norge Sverige/Finland : :

19 19 Forretningsområdernes resultater

20 P&E Danmark 20 Gradvis bedring i præmievækst og fortsat god indtjening Præmievækst før bonus på 1,1 % i 1. halvår 20. Udviklingen indeholder 2,4 % prisfald på bilforsikringer, 2,1 % stigning på villaforsikringer samt at bestanden er øget forsikringer Combined ratio blev 84,4 i forhold til 83,8 i 1. halvår 20. Stigningen skyldes flere mellemstore ejendomsskader Samarbejdsaftale med DLG om distribution af forsikringer Brutto præmier Teknisk resultat DKKm DKKm K 4K 3K 4K 0 3K 4K 3K 4K

21 Tryg Vejhjælp 21 Tryg Tryg Vejhjælp Vejhjælp Til alle fordelskunder og uden merpris Til alle fordelskunder og uden merpris Frit værkstedsvalg Frit værkstedsvalg Du kan frit vælge, om bilen skal repareres på dit eget foretrukne værksted eller på Du kan frit vælge, om bilen skal repareres på dit eget foretrukne værksted eller på et Tryg Vejhjælp værksted. et Tryg Vejhjælp værksted. Ubegrænset antal assistancer Ubegrænset antal assistancer Der er ingen begrænsning på, hvor ofte du kan få hjælp. Du ringer, og vi kommer. Der er ingen begrænsning på, hvor ofte du kan få hjælp. Du ringer, og vi kommer. Uanset hvornår eller hvor ofte du ringer. Uanset hvornår eller hvor ofte du ringer. Mulighed for lånebil Mulighed for lånebil Hvis vi skal have din bil med på værksted, fordi den ikke kan køre videre, kommer vi med en Hvis vi skal have din bil med på værksted, fordi den ikke kan køre videre, kommer vi med en lånebil på ladet, hvis du vælger et Tryg Vejhjælp værksted. Ved en kaskoskade har du desuden lånebil på ladet, hvis du vælger et Tryg Vejhjælp værksted. Ved en kaskoskade har du desuden mulighed for at få en gratis lånebil ved valg af et Tryg Reparationsværksted. mulighed for at få en gratis lånebil ved valg af et Tryg Reparationsværksted. Udvidet Udvidet Tryg Tryg Vejhjælp Vejhjælp For kun 300 kroner kan du købe Udvidet Tryg Vejhjælp med en lang række ekstra fordele. For kun 300 kroner kan du købe Udvidet Tryg Vejhjælp med en lang række ekstra fordele. Taxaservice, hvis din bil ikke kan køre videre. Herefter kører vi din bil på værksted. Taxaservice, hvis din bil ikke kan køre videre. Herefter kører vi din bil på værksted. Tryghedstjek (årligt tjek af bremser, dæk, lygter, olie og sprinklervæske). Tryghedstjek (årligt tjek af bremser, dæk, lygter, olie og sprinklervæske). Halvårlige skift af vinter- og sommerhjul. Halvårlige skift af vinter- og sommerhjul. Erstatningsbil i op til 3 dage maksimum 250 kr. pr. dag, uanset hvilket værksted du vælger Erstatningsbil i op til 3 dage maksimum 250 kr. pr. dag, uanset hvilket værksted du vælger

22 P&E Danmark kundefornyelse 22 Kundefornyelse på 90,8 % Den høje kundefornyelse sammenholdt med nye tiltag såsom Tryg Vejhjælp er grundlaget for god balance i vækst og indtjening Fornyelse siden ,0% 90,0% 88,0% Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

23 P&N Norge 23 Præmievæksten stiger, og der er god fremdrift i salgs- og markedsinitiativer Præmievækst på 4,1 % i NOK (6,4 % i DKK) pga. prisstigninger, øget kundeloyalitet og bedre processer over for kunderne Combined ratio på 95,7 i forhold til 93,8 i 1. halvår 20 Kundefornyelsen er steget 0,1 % til 86,3 %. Oslo regionen viser fremgang Ny franchisekontorer i Oslo samt nyt kundesystem er god basis for yderligere vækst Bruttopræmie DKKm Forsikringsteknisk resultat DKKm K 4K 3K 4K 0 3K 4K 3K 4K

24 P&N Norge kundefornyelse 24 Kundefornyelsen er gradvist forbedret siden TrygVesta i 2005 fjernede introduktionsrabatter og til gengæld gav loyale flervarekunder højere rabatter Siden midten af 20 er priserne forhøjet, og dermed er der basis for god vækst og solid indtjening fremadrettet Fornyelse siden 2005 Gennemsnitspriser i Norge 86,5% ,0% 85,5% 85,0% 84,5% NOK ,0% 83,5% jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan- apr- jul- okt- jan- apr- jul- okt- jan- apr Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

25 Industri 25 Høj vækst og god indtjening Præmievækst på 7,4 % og hovedsaglig drevet af tilgang af nye kunder i 20 Combined ratio på 80,0 som følge af få storskader og god risikoselektion samt et afløb på 8,9 % Bruttopræmie DKKm Forsikringsteknisk resultat DKKm K 4K 3K 4K 0 3K 4K 3K 4K

26 Industri ekspansion ind i Sverige 26 TrygVesta besluttede i december 20 at gå ind på det svenske marked for forsikring til store erhvervsvirksomheder/industri i september 20 bemanding er startet og kontor i Stockholm er på plads. salget starter som planlagt i september Markedspotentiale Det svenske forsikringsmarked i mia. SEK Industri; 13 Svenske adresser Vesta Skadeförsäkring Södergatan 5 Malmö Privat & Erhverv; 42 Vesta Skadeförsäkring S:t Göransgatan 63 Stockholm

27 Finland 27 Stigende vækst og god risikoselektion Antallet af salgskanaler blev øget i 2. halvår 20, og det viser sig i form af højere vækst i 20 Antallet af forsikringer steg i 1. halvår 20 over salgsmålet, og porteføljen er nu 400 mio. DKK Den finske privatforretning havde combined ratio på 95 i H1 20 Arbejder målrettet mod 8 % markedsandel på privatmarkedet i 2010 Bruttopræmie DKKm Erstatningsprocent justeret for afløb K 4K 3K 4K 60 3K 4K 3K 4K

28 Sverige 28 Målrettet salgsindsats og udvidelse af organisationen Præmieindtægt på 54 mio. DKK og antallet af forsikringer steg i 1. halvår 20 Alene i 2. kvartal steg antallet af forsikringer med forsikringer Skadeforløb på 99,0 i 1. halvår 20 er acceptabelt for en ny portefølje Samarbejdsaftale med DLG om distribution via DLGs svenske aktiviteter Arbejder målrettet mod 8 % markedsandel på privatmarkedet i 2012 Antal forsikringer Salget i opstartsfasen - Sverige vs. Finland Bruttopræmier DKKm K 4K 3K 4K Måneder Finland Sverige

29 Investeringsresultat H Investeringsafkast på 0,9 % Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikringsvirksomhed på -500 mio. DKK mod 474 mio. DKK i samme periode ,1 mia. DKK i investeringsaktiver ultimo juni halvår har været præget af uro på de finansielle markeder. TrygVesta har måttet indkassere tab på aktiebeholdningen i 1. kvartal. Reduktion af aktieeksponering i 20 og begyndelsen af 20 har dog reduceret aktiekurstabet. Aktivfordeling pr. 30. juni 20 4,5% 6,2% 3,7% 85,6% Obligationer Aktier Investeringsejd. Domicilejd.

30 30 Tak for opmærksomheden

31 Det nordiske forsikringsmarked 31 Norge (1. kvt. 20) 37,3 mia. NOK (4,7 mia. EUR) TrygVesta; 17,8% Gjensidige; 30,6% Finland (1.kvt. 20, est.) 3,2 mia. EUR Pohjola; 27,3% TrygVesta; 1,4% Tapiola; 18,2% Fennia; 10,8% IF; 29,3% Sparebank; 9,9% Andre; 8,6% IF; 25,7% Andre; 17,0% Danmark (1. kvt. 20, est.) 46,7 mia. DKK (6,2 mia. EUR) TrygVesta; 21,4% Alka; 3,4% Codan; 14,3% Sverige (1. kvt. 20) 58,1 mia. SEK (6,2 mia. EUR) Länsforsk.; 29,7% Vesta; 0,4% Folksam; 13,8% Alm. Brand; 9,8% Codan; 17,3% Andre; 31,3% TopDK; 18,2% IF; 20,0% Andre; 18,8%

32 Distributions platform Distributionskanal Danmark Norge Vahinkovakuutus Finland Sverige Kundecentre Lokale service centre Call centre Franchise Bankassurance Nordea Netbank E-business/Self-service Mæglere Bilforhandlere Ejendomsmæglere Gruppeforsikring Etableret Vil blive etableret Etablering overvejes

33 Opdatering omkring kapitalforhold 33 Mio. DKK K 20 før udbytte 20 efter udbytte H1 Kapitalkrav Buffer (5%) Overskydende kapital

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere