Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts MAR2004/JJE :59

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59"

Transkript

1 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE

2 Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament i Norden og i Baltikum Fokus på god og korrekt service 2 MAR2004/JJE

3 Resultatsammenfatning 2003 (I) Codan-koncernens resultat for 2003 Tilfredsstillende udvikling i såvel skade - som livs- og pensionsforsikring Overskud på 774 mio. kr. efter skat og goodwill mod et underskud på 468 mio. kr. i 2002 Afkast på egenkapital eksklusiv goodwill 14,1% og RoE 8,8% Indre værdi pr. aktie 204 kr. pr. 31. december 2003 Indre værdi pr. aktie 174 kr. eksklusive goodwill Skadeforsikring Forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring 304 mio. kr. mod et underskud på 350 mio. kr. i 2002 Combined ratio på 99,8% mod 107,9% i 2002 Investeringsresultat i skadeforsikring på mio. kr.,svarende til et afkast på 5,1% 3 MAR2004/JJE

4 Resultatsammenfatning 2003 (II) Livs- og pensionsforsikringsresultat i 2003 Samlet resultat på 391 mio. kr. mod 333 mio. kr. i 2002 Dansk livs- og pensionsforsikring gav et overskud på 324 mio. kr. efter skat mod et overskud på 160 mio. kr. i 2002 Gevinst ved salg af det litauiske livsforsikringsselskab indgår i regnskabet Investeringsresultatet for dansk livs- og pensionsforsikring blev på mio. kr., svarende til 6,8% 4 MAR2004/JJE

5 Dansk skadeforsikring 2003 Combined ratio på 98,0% mod 108,8% i 2002 Omkostningsprocentsudvikling til 24,3% fra 23,8% i påvirket af engangsomkostninger svarende til 1,5% point 125% 120% 115% Combined ratio Højesteretsdom i Arbejdsskade i nr. 6 på 6 år 110% 105% Tilfredsstillende præmievækst Særdeles tilfredsstillende tilgang af erhvervskunder Samlet brutto præmievækst på 10% Heraf organisk vækst på 1,5% 100% 95% 90% Q1 Q2 Q3 Q4 År Omkostningsprocent 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 År MAR2004/JJE

6 Svensk skadeforsikring 2003 Combined ratio på 101,7% mod 108,4% i 2002 Omkostningsprocent på 21,7 mod 25,5 i 2002 Reservestyrkelse vedrørende personskader i 3. kvartal 2003 Præmievækst tilfredsstillende Særdeles tilfredsstillende tilgang af erhvervskunder 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% Combined ratio Samlet brutto præmievækst på 20% Heraf organisk vækst på 2% 90% Q1 Q2 Q3 Q4 År Omkostningsprocent 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 År MAR2004/JJE

7 Baltisk og norsk skadeforsikring Baltisk Combined ratio Tilfredsstillende udvikling - fortsat resultatfremgang 96,6 98,5 Salg af 2% af aktierne i kreditforsikringsselskabet til en 49% ejerandel Norsk Combined ratio Fortsat resultatfremgang Lille, men profitabel forretning Omfang anses fortsat ikke tilfredsstillende 98,6 107,0 7 MAR2004/JJE

8 Forsikringsresultatet i markedet er kraftigt forbedret Totalomkostningsprocent, netto (Skandinavien) Codan if Tryg Vesta Totalomkostningsprocent, netto (Danmark) 119,4 110,7 107,2 107, Totalomkostningsprocent, netto (Sverige) 113,0 109,4 108,5 108, ,5 99,5 98,6 94,3 98, ,9 103,0 101, Codan if Tryg Topdanmark Alm. Brand 85 Trygg-Hansa if Folksam LF 8 MAR2004/JJE

9 Dansk livs- og pensionsforsikring Stærk præmieudvikling Samlede præmier i 2003 på mio. kr. - en stigning på 371 mio. kr. og 12,1% i forhold til 2002 Iøjnefaldende porteføljevækst på 20% på firmapensionsmarkedet Stærkest vækst i markedsrenteprodukter (Tidspension og unit link) til 462 mio. kr. fra 149 mio. kr. i 2002 Investeringsresultat Samlet afkast på mio. kr., svarende til 6,8% for 2003 Afkast på Tidspension på 13,5% Yderligere hedging af renterisiko 9 MAR2004/JJE

10 Resultatudvikling Skadeforsikring 1999 til 2003 mia.kr Præmier COR COR 115% 110% 8 105% % % 10 MAR2004/JJE

11 Resultatudvikling Livs- og pensionsforsikring 1999 til 2003 mia. kr. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Præmier Resultat efter skat * 2003 mio. kr * Ekskl. engangsregulering på 403 mio. kr. 11 MAR2004/JJE

12 Forventning til 2004 Combined ratio-mål 97,5%-100% De beregningsmæssige forudsætninger for 2004 Uændret rente og valutakurser 0% i kursgevinster for ejendomme og aktier Resultat før skat og goodwill mio. kr. 12 MAR2004/JJE

13 Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament i Norden og i Baltikum Fokus på god og korrekt service 13 MAR2004/JJE

14 14 MAR2004/JJE

15 15 MAR2004/JJE

16 Bilag 16 MAR2004/JJE

17 Codan-koncernen Sammenligning Mio. kr UW-resultat Renter, udbytte mv. skadeforsikring Diskonteringseffekt i skadeforsikring Kursreguleringer i skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwill, ekstraordinære poster samt skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Periodens resultat MAR2004/JJE

18 Codan-koncernen Forrentning af egenkapitalen Mio. kr. Risikobaseret kapital ultimo Egenkapital ultimo Resultat efter skat Periodens resultat efter skat Dansk skadeforsikring Svensk skadeforsikring Baltisk skadeforsikring Norsk skadeforsikring Skadeforsikring i alt ,7% 17,1% 7,2% 19,6% 15,5% Dansk livs- og pensionsforsikring Baltisk livsforsikring Livs- og pensionsforsikring i alt ,2% 64,4% 14,6% Codan A/S og øvrige aktiviteter ,5% 14,1% Aktiveret goodwill "Ikke-allokeret kapital" Egenkapital i alt/resultat efter skat ,8% 18 MAR2004/JJE

19 Codan-koncernen Skadeforsikring i alt Tilfredsstillende udvikling i resultater i 2003 Fremgang inden for de fleste forretningsområder i forhold til 2002 Påvirket af faldende teknisk rente - fald på 207 mio. kr. i forhold til 2002 Combined ratio på 99,8% mod 107,9% i 2002 Fortsat fald i omkostningsprocenten til 24,1 fra 26,1 i 2002 Udvikling i 4. kvartal 2003 Combined ratio på 99,1% mod 115,8% i 2002 Tilfredsstillende præmievækst 12,8% sammenholdt med 2002 Combined ratio 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% Q1 Q2 Q3 Q4 År Omkostningsprocent 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 År MAR2004/JJE

20 Codan-koncernen - skadeforsikring Nøgletal Mio. kr. 4. kvt kvt Præmieindtægter, brutto Præmieindtægter, netto Nettoerstatningsprocent 71,9 91,6 74,3 82,1 Bruttoomkostningsprocent 25,8 25,6 24,1 26,1 Combined ratio 99,1 115,8 99,8 107,9 20 MAR2004/JJE

21 Dansk skadeforsikring Nøgletal Mio. kr Præmieindtægter, brutto Præmieindtægter, netto Nettoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio ,2 24,3 98, ,2 23,8 108,8 21 MAR2004/JJE

22 Svensk skadeforsikring Nøgletal Mio. kr Præmieindtægter, brutto Præmieindtægter, netto Nettoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Kurs DKK/SEK ,3 21,7 101,7 82, ,0 25,5 108,4 80,75 22 MAR2004/JJE

23 Baltisk skadeforsikring Nøgletal Mio. kr Præmieindtægter, brutto Præmieindtægter, netto Nettoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Litauen Nettoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Letland Nettoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent ,2 41,3 96,6 51,1 37,6 46,3 47, ,1 41,4 98,5 52,6 37,4 48,7 48,9 23 MAR2004/JJE

24 Norsk skadeforsikring Nøgletal Mio. kr Præmieindtægter, brutto Præmieindtægter, netto Nettoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Kurs DKK/NOK Nordenfjeldske Personforsikring AS Nettoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Trygg-Hansa-filial Nettoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent ,8 35,1 98,6 88,41 51,8 36,2 74,1 33, ,1 40,8 107,0 101,81 39,3 41,1 90,6 39,2 24 MAR2004/JJE

25 Nordisk skadeforsikring Investeringer Mio. kr. Netto køb Kursgev. / -tab Afkast år-dato Værdi Faktisk % Bchm. afkast % p.a. Danske obligationer ,8 3,9 Svenske obligationer ,7 4,6 Øvrige udenlandske obligationer ,3-0,1 Udlån ,5 11,0 Danske aktier ,7 32,0 Svenske aktier ,3 34,2 Øvrige udenlandske aktier ,0 16,5 Grunde og bygninger ,4 6,0 Ansvarlig lånekapital ,0 7,0 Total ,1 4,6 25 MAR2004/JJE

26 Dansk livs- og pensionsforsikring Nøgletal Mio. kr Bruttopræmier Forsikringsteknisk resultat, brutto Forsikringsteknisk resultat, for egen regning Resultat før skat Resultat efter skat Minoriteternes andel af resultatet i Codan Link Samlet resultat efter skat MAR2004/JJE

27 Codan-koncernen Dansk livs- og pensionsforsikring 2003 Resultatet for 2003 indeholder Driftsherregevinst på 257 mio. kr. ingen overførte driftsherregevinster til 2004 driftsherregevinst på 60 mio. kr. indtægtsført fra 2002 Den samlede skyggekonto på 808 mio. kr. vedrører alene engangsreguleringen fra 2002 Der er ikke sket yderligere i sagen siden 2003 Samlet buffer til forsikringstagere med ret til bonus steget til 5,1% fra 4,9% pr. 30. september MAR2004/JJE

28 Dansk livsforsikring Investeringer Mio. kr. Netto køb Kursgev./ -tab Værdi Afkast år-dato Faktisk Afvigelse benchm. Afkast % p.a. Bchm. afkast % p.a. Obligationer mv. Swaptioner Indeksobligationer Aktier inkl. assoc. Ejendomme Total ,1-27,6 7,5 23,2 12,8 6,8 5,2 5,2 7,4 24,4 6,0 6, Obligationer mv. Aktier inkl. assoc. 28 MAR2004/JJE

29 Codan-koncernen Forventning sammenligning med 2003 og 2002 Mio. kr Lav Høj Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytte mv. skadeforsikring Overført til forsikringsteknisk rente i skadeforsikring Kursreguleringer i skadeforsikring Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwill, ekstraordinære poster samt skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Periodens resultat MAR2004/JJE

30 30 MAR2004/JJE

31 31 MAR2004/JJE

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere