Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv (730) Indehaver: Handel, Transport og Serviceerhvervenes Interesseorganisation (HTS-I), Slotsholmsgade 1, 1216 København (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danske Skatteadvokater (730) Indehaver: Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen I/S, Frichsparken, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv (730) Indehaver: Handel, Transport og Serviceerhvervenes Interesseorganisation (HTS-I), Slotsholmsgade 1, 1216 København (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindel-se dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hard-ware og computer software. (730) Indehaver: Fadi Boustany, 1 Avenue des Citronniers, Monaco 98000, Monaco (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 43: Restauranter, barer, cafeterier, selvbetjeningsrestauranter, tilvejebringelse af mad og drikke til indtagelse på stedet eller andetsteds. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: visitcards (730) Indehaver: Lading Arkitekter + Konsulenter A/S, Store Søndervoldstræde 9, 1., 1419 København (511) Klasse 16: Pap, papir og papirhandlervarer, bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, geografiske kort. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: desire (730) Indehaver: PH SKO ApS, Balticagade 11, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PANTOC (730) Indehaver: Altana Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, D Konstanz, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (511) Klasse 05: Receptpligtige lægemidler til human brug, nemlig mave-tarm præparater. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Protein Pasta (730) Indehaver: Pastalife, c/o Pia leth Andersen og Martin ten Voorde, Tomsgårdsvej tv., 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, ge-léer, syltetøj, kompotter, æg, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Økologik (730) Indehaver: Gemi A/S, Thimandsvænget 112, 2791 Dragør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gemi A/S, International House, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kaffeerstatning, kakao, krydderier, ris, saucer, sukker, alle foranstående varer økologiske. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SQUISH (730) Indehaver: WM. Wrigley JR. Company, a corporation of the State of Delaware, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder tyggegummi, ballontyggegummi, kandis (næringsmiddel), slik (sukkervarer), og konfekturevarer med pebermyntesmag. (730) Indehaver: Vejlefjord-Fonden, Sanatorievej 26, 7140 Stouby, Danmark (511) Klasse 44: Behandling af patienter med kroniske smerter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELIEVE (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer vedrørende medicinske undersøgelser og forskning inden for farmaceutiske præparater til behandling af diabetes relaterede sygdomme og lidelser. (511) Klasse 42: Medicinsk og videnskabelig forskning, nemlig kliniske tests og studier i forbindelse med farmaceutiske præparater til behandling af diabetes relaterede sygdomme og lidelser samt levering af videnskabelig information om effektiviteten af farmaceutiske præparater til behandling af diabetes relaterede sygdomme og lidelser. (511) Klasse 44: Medicinsk information om effektiviteten af farmaceutiske præparat til behandling af diabetes relaterede sygdomme og lidelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DOCUMENTOR (730) Indehaver: DOCUMENTOR A/S, Baldershøj 13-15, 2635 Ishøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: O'BRAND v/ Ole Basbøll, Carl Plougs Vej 65, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; herunder fotokopieringsmaskiner, printere og andre billeddannende apparater og instrumenter, magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; computerprogrammer og software til anvendelse i forbindelse med kopimaskiner, printere og andre kontormaskiner, uanset optagemedie eller måde disse udbredes på, dvs. software lagret på magnetiske medier eller nedtaget fra et fjern-computernetværk. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner, duplikatorer og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed i form af kopierings- og printerløsninger; samling (ikke transport) af et udvalg af kontormaskiner og relaterede produkter, så andre får mulighed for, på en nem måde, at overskue og købe disse varer; tjenesteydelser bestående af registrering, omskrivning, udarbejdelse, samling eller systematisering af skriftlige meddelelser og optegnelser samt udnyttelse og samling af matematiske eller statistiske data. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; reparation af kontormaskiner og relaterede produkter, reparation af elektriske installationer i forbindelse med kontormaskiner, kontormøbler og værktøjer; vedligeholdelse af kontormaskiner og relaterede produkter. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; tjenester tilvejebragt af ingeniører eller andre fagfolk, som udfører videnskabelige og teknologiske evalueringer, beregninger, forskning og udarbejdelse af rapporter. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. 1522

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DOCUMENTOR A/S, Baldershøj 13-15, 2635 Ishøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: O'BRAND v/ Ole Basbøll, Carl Plougs Vej 65, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; herunder fotokopieringsmaskiner, printere og andre billeddannende apparater og instrumenter, magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; computerprogrammer og software til anvendelse i forbindelse med kopimaskiner, printere og andre kontormaskiner, uanset optagemedie eller måde disse udbredes på, dvs. software lagret på magnetiske medier eller nedtaget fra et fjerncomputernetværk. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner, duplikatorer og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed i form af kopierings- og printerløsninger, samling (ikke transport) af et udvalg af kontormaskiner og relaterede produkter, så andre får mulighed for, på en nem måde, at overskue og købe disse varer; tjenesteydelser bestående af registrering, omskrivning, udarbejdelse, samling eller systematisering af skriftlige meddelelser og optegnelser samt udnyttelse og samling af matematiske eller statistiske data. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; reparation af kontormaskiner og relaterede produkter, reparation af elektriske installationer i forbindelse med kontormaskiner, kontormøbler og værktøjer; vedligeholdelse af kontormaskiner og relaterede produkter. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; tjenester tilvejebragt af ingeniører eller andre fagfolk, som udfører videnskabelige og teknologiske evalueringer, beregninger, forskning og udarbejdelse af rapporter. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Intet andet (730) Indehaver: Urtekram A/S, Klostermarken 20, 9550 Mariager, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: SBS TV A/S, Mileparken 20, 2740 Skovlunde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med fjernsynsprogrammer, film, computerspil, videospil, videobånd, lydoptagelser, herunder via internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udsendelse af radio- og fjernsynsprogrammer, kabel-tv-udsendelser, satellittransmission, alle ovennævnte tjenesteydelser også via Internettet, tilvejebringelse af online adgang til radio- og fjernsynsprogrammer, kabel-tv-udsendelser, satellittransmissioner, film, computerspil, videospil. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder via Internettet, produktion af radio- og fjern-synsprogrammer, produktion af shows, studier til lydoptagelse, produktion af videofilm og lydoptagelser, udlejning af fjernsynsprogrammer, film, computerspil, vi-deospil, videobånd, lydoptagelser, herunder via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VækstDanmark (730) Indehaver: Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer i form af aviser, magasiner og tidsskrifter, bøger, håndbøger, brochurer og tillæg (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AV Konsulenten/AV-Konsulenten/ AVK (730) Indehaver: AV Konsulenten v/martin Mannik Sørensen, Magnoliavej 32, 1.tv., 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. 1523

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: datemig (730) Indehaver: MARKHAUGE ApS, Vesterbro 33, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokataktieselskabet Kaalund & Partnere, Vestergade 2, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; kontaktbureauer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XiQ Balanceret Ledelse (730) Indehaver: XiQ A/S, Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Mikkelborg Park 22, 2. th, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk instruktions- og undervisningsmateriale; computer software (optaget); computerprogrammer (downloadable); computerprogrammer (optagne); computerspil (edb-programmer); cd-rom; komponenter og perifere enheder til computere, herunder til lagring af tekst og billedmateriale; elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 16: Trykte informationer og publikationer, herunder brochurer, bøger, håndbøger, kataloger, nyhedsbreve, pjecer, rapporter, håndbøger, blade, magasiner og vejledninger til brug for ledelse og lederudvikling; trykt instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning vedrørende forretningsledelse og -organisation; forretningsmæssig rådgivning vedrørende lederudvikling og personaleudvikling, coachingvirksomhed, nemlig bistand ved forretningsledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor ledelsesudvikling og balanceret ledelse; kursusvirksomhed, herunder online kurser, internatkurser, og mikrokurser; arrangering og afholdelse af seminarer og konferencer; ledelse og arrangering af workshops (uddannelse); foredragsvirksomhed, herunder foredrag der opsummerer, afvejer og relaterer til tidens vigtigste ledelsesbøger; udgivelse af uddannelses- og undervisningsmateriale, herunder udgivelse online; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; udstillingsvirksomhed, nemlig organisering af udstillinger med kulturelle eller uddannelsesmæssige formål; coachingvirksomhed, nemlig undervisning indenfor ledelsesudvikling og personaleudvikling; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XiQ (730) Indehaver: XiQ A/S, Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Mikkelborg Park 22, 2. th, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk instruktions- og undervisningsmateriale; computer software (optaget); computerprogrammer (downloadable); computerprogrammer (optagne); computerspil (edb-programmer); cd-rom; komponenter og perifere enheder til computere, herunder til lagring af tekst og billedmateriale; elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 16: Trykte informationer og publikationer, herunder brochurer, bøger, håndbøger, kataloger, nyhedsbreve, pjecer, rapporter, håndbøger, blade, magasiner og vejledninger til brug for ledelse og lederudvikling; trykt instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning vedrørende forretningsledelse og -organisation; forretningsmæssig rådgivning vedrørende lederudvikling og personaleudvikling, coachingvirksomhed, nemlig bistand ved forretningsledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor ledelsesudvikling og balanceret ledelse; kursusvirksomhed, herunder on-line kurser, internatkurser, og mikrokurser; arrangering og afholdelse af seminarer og konferencer; ledelse og arrangering af workshops (uddannelse); foredragsvirksomhed, herunder foredrag der opsummerer, afvejer og relaterer til tidens vigtigste ledelsesbøger; udgivelse af uddannelses- og undervisningsmateriale, herunder udgivelse online; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; udstillingsvirksomhed, nemlig organisering af udstillinger med kulturelle eller uddannelsesmæssige formål; coachingvirksomhed, nemlig undervisning indenfor ledelsesudvikling og personaleudvikling; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: XiQ A/S, Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Mikkelborg Park 22, 2. th, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk instruktions- og undervisningsmateriale; computer software (optaget); computerprogrammer (downloadable); computerprogrammer (optagne); computerspil (edb-programmer); cd-rom; komponenter og perifere enheder til computere, herunder til lagring af tekst og billedmateriale; elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 16: Trykte informationer og publikationer, herunder brochurer, bøger, håndbøger, kataloger, nyhedsbreve, pjecer, rapporter, håndbøger, blade, magasiner og vejledninger til brug for ledelse og lederudvikling; trykt instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning vedrørende forretningsledelse og -organisation; forretningsmæssig rådgivning vedrørende lederudvikling og personaleudvikling, coachingvirksomhed, nemlig bistand ved forretningsledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor ledelsesudvikling og balanceret ledelse; kursusvirksomhed, herunder online kurser, internatkurser, og mikrokurser; arrangering og afholdelse af seminarer og konferencer; ledelse og arrangering af workshops (uddannelse); foredragsvirksomhed, herunder foredrag der opsummerer, afvejer og relaterer til tidens vigtigste ledelsesbøger; udgivelse af uddannelses- og undervisningsmateriale, herunder udgivelse online; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; udstillingsvirksomhed, nemlig organisering af udstillinger med kulturelle eller uddannelsesmæssige formål; coachingvirksomhed, nemlig undervisning indenfor ledelsesudvikling og personaleudvikling; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1524

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XiQ Hjørnestensmodellen (730) Indehaver: XiQ A/S, Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Mikkelborg Park 22, 2. th, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk instruktions- og undervisningsmateriale; computer software (optaget); computerprogrammer (downloadable); computerprogrammer (optagne); computerspil (edb-programmer); cd-rom; komponenter og perifere enheder til computere, herunder til lagring af tekst og billedmateriale; elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 16: Trykte informationer og publikationer, herunder brochurer, bøger, håndbøger, kataloger, nyhedsbreve, pjecer, rapporter, håndbøger, blade, magasiner og vejledninger til brug for ledelse og lederudvikling; trykt instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning vedrørende forretningsledelse og -organisation; forretningsmæssig rådgivning vedrørende lederudvikling og personaleudvikling, coachingvirksomhed, nemlig bistand ved forretningsledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor ledelsesudvikling og balanceret ledelse; kursusvirksomhed, herunder online kurser, internatkurser, og mikrokurser; arrangering og afholdelse af seminarer og konferencer; ledelse og arrangering af workshops (uddannelse); foredragsvirksomhed, herunder foredrag der opsummerer, afvejer og relaterer til tidens vigtigste ledelsesbøger; udgivelse af uddannelses- og undervisningsmateriale, herunder udgivelse online; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; udstillingsvirksomhed, nemlig organisering af udstillinger med kulturelle eller uddannelsesmæssige formål; coachingvirksomhed, nemlig undervisning indenfor ledelsesudvikling og personaleudvikling; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XiQ Mikrokurser (730) Indehaver: XiQ A/S, Søren Frichs Vej 38, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Mikkelborg Park 22, 2. th, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk instruktions- og undervisningsmateriale; computer software (optaget); computerprogrammer (downloadable); computerprogrammer (optagne); computerspil (edb-programmer); cd-rom; komponenter og perifere enheder til computere, herunder til lagring af tekst og billedmateriale; elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 16: Trykte informationer og publikationer, herunder brochurer, bøger, håndbøger, kataloger, nyhedsbreve, pjecer, rapporter, håndbøger, blade, magasiner og vejledninger til brug for ledelse og lederudvikling; trykt instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning vedrørende forretningsledelse og -organisation; forretningsmæssig rådgivning vedrørende lederudvikling og personaleudvikling, coachingvirksomhed, nemlig bistand ved forretningsledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor ledelsesudvikling og balanceret ledelse; kursusvirksomhed, herunder online kurser, internatkurser, og mikrokurser; arrangering og afholdelse af seminarer og konferencer; ledelse og arrangering af workshops (uddannelse); foredragsvirksomhed, herunder foredrag der opsummerer, afvejer og relaterer til tidens vigtigste ledelsesbøger; udgivelse af uddannelses- og undervisningsmateriale, herunder udgivelse online; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; udstillingsvirksomhed, nemlig organisering af udstillinger med kulturelle eller uddannelsesmæssige formål; coachingvirksomhed, nemlig undervisning indenfor ledelsesudvikling og personaleudvikling; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DOUBLE-X (730) Indehaver: Easco Hand Tools, Inc., 125 Powder Forest Drive, Simsbury CT 06070, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj, nemlig tænger og skruenøgler. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/100,636 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STRAWLIME (730) Indehaver: Tasty Beverage A/S Timo Suomela, Marielundvej 34 A, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 30: Sirup (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Engroshandel med sirup og sodavand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: WM. Wrigley JR. Company, a corporation of the State of Delaware, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder tyggegummi, ballontyggegummi, kandis (næringsmiddel), slik (sukkervarer), og konfekturevarer med pebermyntesmag. 1525

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LANGESKOV EL-INSTALLATION ApS, Industrivej 2, 5550 Langeskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVODAN, Filosofgangen 18, 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: ANNHAGEN A/S, Nyhavn 3, 1051 København (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, bijouterivarer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CEO-SHIP (730) Indehaver: ELLING HOLDING ApS, Ny Strandvej 21, 3050 Humlebæk, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Spektrum (730) Indehaver: EKVATOR HOLDING ApS, c/o Rødgaard & Bentzen, Kildevej 13, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ekvator ApS, Rungsted Havn 28, 1 sal tv, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NABUK (730) Indehaver: Peter Rothmeier Ravn, Gothersgade 143, 1123 København (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel af beklædning, samt handel via nettet. (511) Klasse 42: Design og udvikling af beklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viagro (730) Indehaver: Bräuner A/S, Vesterled 18, 6950 Ringkøbing, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bräuner A/S, Vesterled 18, 6950 Ringkøbing, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Gabriel A/S, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAGA (730) Indehaver: HANSEN & PEDERSEN I/S, Gøteborgvej 15, 9200 Aalborg SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1526

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MELBERRY (730) Indehaver: WM. Wrigley JR. Company, a corporation of the State of Delaware, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, herunder tyggegummi, ballontyggegummi, kandis (næringsmiddel), slik (sukkervarer), og konfekturevarer med pebermyntesmag. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Commando (730) Indehaver: Guo Hua Guan, Meinungsgade 36, st. th., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 28: Legetøjsvåben og model- og replicavåben reservedele, opgraderingsdele og udbygningsdele til legetøjsvåben og model- og replicavåben, ammunition og projektiler (ikke indeholdt i andre klasser), forbrugsstoffer, drivmiddel og tilbehør i øvrigt til legetøjsvåben og model- og replicavåben (ikke indeholdt i andre klasser); gymnastik og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder artikler og udstyr til sportsgrene, nemlig softguns (legetøj) og model- og replicavåben, reservedele, opgraderingsdele og udbygningsdele til softguns (legetøj) og model- og replicavåben, ammunition og projektiler (ikke indeholdt i andre klasser), forbrugsstoffer, drivmiddel og tilbehør i øvrigt til softguns (legetøj) og model- og replicavåben, beskyttende polstringsmaterialer (sportsdragter). (730) Indehaver: Lovenotes v/birgitte Jermer Lefort, Løbjerg 7, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel med kort. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, design og udvikling af kort. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOTUN OPTIMAL (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Natureshop (730) Indehaver: Claus Hedegaard, Strandvejen 2a, 8410 Rønde, Danmark; Orla Hedegaard, Strandvejen 2a, 8410 Rønde, Danmark (511) Klasse 14: Smykker helt eller delvist lavet af naturlige, kunstige og naturhistoriske materialer, herunder sten, horn, ben, fjer, konkylier, skind, fossiler, forsteninger, mineraler, krystaller, metaller (ædel & uædel), træ og læder. (511) Klasse 16: Bøger, litteratur, undervisningsmateriel, tryksager i form af informationsmateriale, postkort. (511) Klasse 20: Udstoppede dyr. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med smykker og råvarer til smykker, mineraler, konkylier og udstoppede dyr, souvenirs, bøger, litteratur, undervisningsmateriel, tryksager i form af informationsmateriale, postkort og udstoppede dyr. (511) Klasse 37: Reparation, renovering, konservering, rensning, forarbejdning af naturhistoriske samlinger og gaveartikler (bl.a. udstoppede dyr, insekter, konkylier, mineraler, fossiler) (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af smykker, mineraler, konkylier, udstoppede dyr og naturhistoriske produkter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jotun A/S, Hystadveien 167, N-3209 Sandefjord, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffe; bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BANDIT (730) Indehaver: SBS Radio A/S, Magstræde 10 B, 1204 København (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udsendelse af radio- og fjernsynsprogrammer, kabel-tv-udsendelser, satellittransmission. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, produktion af shows, studier til lydoptagelse, produktion af videofilm og lydoptagelser. (730) Indehaver: Bech Estate A/S, Korsgade 8, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ARNE ANDERSEN, VRÅ A/S, Nordre Ringvej 7, 9760 Vrå, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, gråt og sort, Mærket er udført i gult, gråt og sort 1527

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOYI (730) Indehaver: Li Hua Li, Meinungsgade 36, St. th., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 28: legetøjsvåben og model- og replicavåben, reservedele, opgraderingsdele og udbygningsdele til legetøjsvåben og model- og replicavåben, ammunition og projektiler (ikke indeholdt i andre klasser), forbrugsstoffer, drivmiddel og tilbehør i øvrigt (ikke indeholdt i andre klasser) til legetøjsvåben og model- og replicavåben; gymnastik og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder artikler og udstyr til sportsgrene, nemlig softguns (legetøj) og model- og replicavåben, reservedele, opgraderingsdele og udbygningsdele til softguns (legetøj) og model- og replicavåben, ammunition og projektiler (ikke indeholdt i andre klasser), forbrugsstoffer, drivmiddel og tilbehør i øvrigt (ikke indeholdt i andre klasser) til softguns (legetøj) og model- og replicavåben: beskyttende polstringsmaterialer (sportsdragter). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hirtshals Andelsmejeri a.m.b.a., Søndergade 50, 9850 Hirtshals, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Henrik Ø Denmark V/Henrik Ø Madsen, Skovkrogen 27, 8870 Langå, Danmark (511) Klasse 29: Mælke- og mejeriprodukter (511) Klasse 32: Frugtsaftdrikke, ikke alkoholiske frugtsafter og ikke alkoholholdig frugtnektar (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer af dansk oprindelse. (730) Indehaver: HH-Import v/li Hua Li, Nørrebrogade 243, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, herunder legetøjsartikler og udstyr til legetøj, nemlig legetøjsvåben og model- og replicavåben, reservedele, opgraderingsdele og udbygningsdele til legetøjsvåben og model- og replicavåben, ammunition og projektiler (ikke indeholdt i andre klasser), forbrugsstoffer, drivmiddel og tilbehør i øvrigt til legetøjsvåben og model- og replicavåben; gymnastik og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder artikler og udstyr til sportsgrene, nemlig softguns (legetøj) og model- og replicavåben, reservedele, opgraderingsdele og udbygningsdele til softguns (legetøj) og model- og replicavåben, ammunition og projektiler (ikke indeholdt i andre klasser), forbrugsstoffer, drivmiddel og tilbehør i øvrigt til softguns (legetøj) og model- og replicavåben: beskyttende polstringsmaterialer (sportsdragter). (591) Farvetekst: HUANG HE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WELLFIRE (730) Indehaver: HH-Import v/li Hua Li, Nørrebrogade 243, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 28: 28: Spil og legetøj, herunder legetøjsartikler og udstyr til legetøj, nemlig legetøjsvåben og model- og replicavåben, reservedele, opgraderingsdele og udbygningsdele til legetøjsvåben og model- og replicavåben, ammunition og projektiler (ikke indeholdt i andre klasser), forbrugsstoffer, drivmiddel og tilbehør i øvrigt (ikke indeholdt i andre klasser) til legetøjsvåben og model- og replicavåben; gymnastik og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder artikler og udstyr til sportsgrene, nemlig softguns (legetøj) og model- og replicavåben, reservedele, opgraderingsdele og udbygningsdele til softguns (legetøj) og model- og replicavåben, ammunition og projektiler (ikke indeholdt i andre klasser), forbrugsstoffer, drivmiddel og tilbehør i øvrigt til softguns (legetøj) og model- og replicavåben: beskyttende polstringsmaterialer (sportsdragter). 1528

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PPS (730) Indehaver: PROFESSIONAL PACKAGING SYSTEMS A/S, Bregnerødvej 148 A, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: O'BRAND v/ Ole Basbøll, Carl Plougs Vej 65, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder aftapningsmaskiner, emballeringsmaskiner, etiketteringsmaskiner, flaskepåfyldnings- og forseglingsmaskiner, forseglingsmaskiner til industrielt brug, indpakningsmaskiner, løftemaskiner, elektromekaniske maskiner til den kemiske og farmaceutiske industri, herunder maskiner til fremstilling og behandling af tabletter, kapsler, pulvere, granulater og andre farmaceutiske produkter, pakkemaskiner, plader til trykkeri, trykkerimaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), dele og tilbehør til ovennævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed, fin- og elektromekanisk arbejde, nemlig installation og vedligeholdelse af maskiner og værktøjsmaskiner, herunder aftapningsmaskiner, emballeringsmaskiner, etiketterings maskiner, flaskefyldnings- og forseglingsmaskiner, forseglingsmaskiner til industrielt brug, indpakningsmaskiner, løftemaskiner, elektromekaniske maskiner til den kemiske og farmaceutiske industri, herunder maskiner til fremstilling og behandling al tabletter, kapsler, pulvere, granulater og andre farmaceutiske produkter, pakkemaskiner, plader til trykkeri, trykkerimaskiner, motorer, koblinger og transmissionsdele, dele og tilbehør til ovennævnte varer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder samling af materialer på bestilling for andre, offset trykning, smedevirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HP Cabriocars (730) Indehaver: Hans Peder Jespersen, Røddingvej 7, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DAHL Viborg I/S, Gravene 2, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; dele af og tilbehør til de nævnte køretøjer (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Palladio (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sally Kommunikation v/birgitte Sally, Refshalevej 110, 1432 København (511) Klasse 09: Compactdisks (lyd/billede), lydbånd. (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, arrangering og ledelse af konferencer, foredrag og kurser. (591) Farvetekst: sort tekst og orange logo (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FEMIGEN (730) Indehaver: 2CARE4 ApS, Tømrervej 10, 6710 Esbjerg V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Cell you (730) Indehaver: EZENTURE A/S, Tranevej 25, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sirius I/S v/ Bruno Månsson m.fl., Holmens Kanal 7, 1060 København (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: AQUADOMO ApS, Hellerupvej 12 st th, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 11: Armaturer til vandinstallationer; badekar; bideter; belysningsinstallationer; blandingshaner; brusekabiner; brusere; håndvaske; køkkenvaske; loftsbelysning; radiatorer; håndklæddetørrer; sanitetsinstallationer; skyllecisterner; toiletsæder; urinaler; vandhaner; vandledningsinstallationer; vaskekummer; ventiler dele af varmeinstallationer; WCer; WC-kummer. (511) Klasse 20: Beholdere, ikke af metal og ikke af murværk; borde af metal; bordplader; bænke (møbler); diske (møbler); møbler; møbler af metal; reoler (møbler); rulleborde (møbler); skabe; spejle; spejlfliser; stativ til vaske, metal; toiletborde; udstillingsstativer; understel til håndvaske af metal og træ. (511) Klasse 21: Baberkoste; baberkoste, holdere til; beholdere (opbevarings- ); børster, (tand-); børster til toiletter; flakoner; glasbeholdere; håndklædestænger, ringe og kroge; hårbørster; kamme; keramik til husholdningsbrug; kosmetisk brug (redskaber til -); krukker; majolika; neglebørster; nipsting af porcelæn; porcelænsvarer; spande (toilet-); svampe til toiletbrug; sæbeautomater (dispensere); sæbeetuier; sæbeholdere; sæbeskåle; sæbeæsker; toiletbørster; toilet necessaire; toiletpapirholder; toiletredskaber; Wcpapir dispenser. 1529

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EZENTURE A/S, Tranevej 25, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sirius I/S v/ Bruno Månsson m.fl., Holmens Kanal 7, 1060 København (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Dsign A/S, Madevej 11, 6200 Aabenraa, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: I GANG IGEN (730) Indehaver: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sveavägen 44, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Lergravsvej 59, 3., 2300 København S, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, forsikringsmæglervirksomhed, kapitalforvaltning, captive management, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, handel med værdipapirer, ejendomsmæglervirksomhed, mæglertjenester vedrørende aktier og andre værdipapirtyper, ejendomsforvaltning, ejendomsmægleragentur, kreditortjenester, pengeindsamling til velgørende formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WHY - WE HELP YOU (730) Indehaver: Sandra Ebbesen, Ålandsgade 51, 1. tv, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Megaphone (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dsign A/S, Madevej 11, 6200 Aabenraa, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (730) Indehaver: MEGAPHONE ApS, Vejlesøparken 10, 4.tv., 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 1530

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fooddesign v/christina Harder, Skovvej 23, 4040 Jyllinge, Danmark (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med ovnfaste fade, skåle, glas, porcelæn og service; forretningsbistand ved ledelse og administration af kantiner. (511) Klasse 41: Kursusvirksomhed for kantine- og restaurationsbranchen. (511) Klasse 43: Kantinevirksomhed, catering, rådgivning og konsulentydelser vedrørende tilvejebringelse af mad og drikke til kantine- og restaurationsbranchen. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og gråt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Industriens Pension (730) Indehaver: Industriens Pensionsforsikring A/S, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København (740/750) Fuldmægtig: Bender von Haller Dragsted, Pakhus 4, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware; downloadable computerprogrammer. (511) Klasse 35: Detailhandel med computersoftware. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; pensionsforsikring; sygeforsikring og livsforsikring; pensionskassevirksomhed; investering af kapital; finansiel information; finansielle og økonomiske vurderinger; information, rådgivning og analyser om forsikringsforhold og pensionsforhold; forvaltning af pensioner; rådgivning og information vedrørende investering af kapital; rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Programmering, design, udlejning, installation, vedligeholdelse, tilrådighedsstillelse, udvikling af og rådgivning vedrørende computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jakob Tømrerfirma A/S, Lystrupvej 37-39, 8240 Risskov, Danmark (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed i form af formidling af fast ejendom. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROVENTUS (730) Indehaver: Proventus Aktiebolag, Box 1719, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KODE2 ApS, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software (downloadable) samt tilbehør til disse varer (ikke indeholdt i andre klasser) (511) Klasse 35: Forretningsmæssig konsulentbistand vedrørende valg af ITløsninger samt forretningsmæssig bistand til implementering, tilretning og undervisning af IT løsninger. (511) Klasse 42: Udvikling af computer software (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråt, blåt og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lolland-Falster. De levendes land. (730) Indehaver: Carsten Ulendorf, Garretvejen 3, 4800 Nykøbing F, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUELOGIC (730) Indehaver: Ronald A/S, Bomhusvej 20, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Solbriller, læsebriller, etuier. (511) Klasse 21: Pudseklud. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/ USA 1531

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUOLOGIC (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLean (730) Indehaver: Brinch Management ApS, c/o Michael Brinch-Pedersen, Arnevangen 24, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed og industriel virksomhed, herunder lean analyse af forretningsprocesser og compliance med koncernretningslinier og eksterne regulativer. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser i forbindelse industriel analyse, herunder udvikling af computersystemer og computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROPINOX (730) Indehaver: ROPENHAGEN A/S, Egeskovvej 1, 2665 Vallensbæk Strand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København (511) Klasse 06: Stål, uforarbejdet eller delvis forarbejdet, stålbånd, stållegeringer, stålrør, ståltove og - trosser, stålwirer. (511) Klasse 35: Import af og engros- og detailhandel med varer af stål, herunder stålwirer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PC-SOFTWARE A/S, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software (downloadable) samt tilbehør til disse varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Forretningsmæssig konsulentbistand vedrørende valg af ITløsninger samt forretningsmæssig bistand til implementering, tilretning og undervisning af IT løsninger. (511) Klasse 42: Udvikling af computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråt, blåt og grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UUM (730) Indehaver: Osim International Ltd., 65 Ubi Avenue 1,Osim Headquarters, SG Singapore, Singapore (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter; apparater til fysioterapi; møbler specielt ud-formet til medicinske og behandlingsmæssige formål; ortopædiske artikler; refleksologiske maskiner til medicinske formål; apparater til blodtryksmåling; massageapparater og udstyr til medicinske formål; massagehårbørster; stimulatorer til nerver og muskler til medicinske formål; håndholdte massageapparater; massageindretninger til øjne; massageindretninger til fødder; ælte-, banke- og massagemaskiner til medicinske formål; apparater til brug ved træning og/eller styrkelse af muskler til medicinske formål; urinmåleindretninger; forstøvere til medicinske formål; ortopædisk fodtøj [sko]; ortopædiske såler; ortopædiske indersåler til fodtøj; abdominale bælter og puder til medicinske formål; ortopædiske bælter; luftpuder, madrasser og puder til medicinske formål; puder til ortopædisk brug; varmepuder, elektriske puder til medicinske formål; terapeutiske apparater med varm luft; elektromedicinske og/eller elektro-terapeutiske apparater og instrumenter til slankebehandling; massageapparater med dyb varme; elektrisk opererede massageapparater; æstetiske massageapparater; handsker til massage; dele og tilbehør til alle disse varer (alt indeholdt i klasse 10). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; fodtøj; hovedbeklædning; sko (ikke ortopædiske); fritidssko; hverdagssko; løbesko; sportssko; vandresko; hjemmesko; højhælede sko; støvler; sandaler; sokker; strømpevarer; seler; bælter; slips; tørklæder; sjaler; manchetter; badetøj; badedragter; veste; frakker; jakker; trøjer; strikvarer; overfrakker; overalls; blazere; sweaters; sweatshirts; undertrøjer; skjorter; t-shirts; golfbluser; jakkesæt; polo shirts; striktoppe; tanktoppe; korte toppe; ærmeløse toppe; cardigans; bluser; kjoler; kapper; nederdele; bukser; underbukser; sweatpants; benklæder; shorts; jeans; joggingdragter; cowboybukser; bh er; lingeri; nattøj; pyjamaser; hofteholdere; undertøj; boxer shorts; solskærme; hatte; kasketter; håndledsbånd; armbind; pande-bånd; handsker; dele og tilbehør til alle disse varer (alt indeholdt i klasse 25). (511) Klasse 35: Tjenesteydelser i relation til annoncer, reklame, reklame i form af adresseløse forsendelser, markedsføring, salgsfremmende foranstaltninger; detailhandel i relation til duftprodukter, toiletartikler, kosmetik og personlig pleje, tegnebøger, håndtasker, punge, skuldertasker, kufferter, sportstasker, paraplyer, solbriller, armbåndsure, smykker, modeaccessories, beklædningsaccessories, beklædning, fodtøj, hovedbeklædning, møbler og indretningsgenstande til hjemmet; samling af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, nemlig duftprodukter, toiletartikler, kosmetik og personlig pleje, tegnebøger, håndtasker, punge, skuldertasker, kufferter, sportstasker, paraplyer, solbriller, armbåndsure, smykker, modeaccessories, beklædningsaccessories, beklædning, fodtøj, hovedbeklædning, møbler og indretningsgenstande til hjemmet, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer fra tøjbutikker, livstilsbutikker, stormagasiner eller fra kataloger via postordre eller telekommunikation; samling af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, nemlig sports-, motions- og fitnessapparater, medicinske apparater, diagnostiske apparater og helseapparater, terapeutiske og fysioterapeutiske produkter og helsetilskud, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer; forretningsadministration i relation til detailbutikker; bistand ved detailhandelsvirksomhed for andre; markedsføring (ikke butikshandel); levering af information i relation til detailhandel (ikke salg); organisering af udstillinger med kommercielle formål eller med salgs- og reklameformål; etablering og tilvejebringelse af salgsshows; levering af information vedrørende salg af varer; levering af forretningsinformation; markedsundersøgelser og analyser, omkostnings- og prisanalyser, bistand ved forretningsledelse, forretningsværdiansættelse, forretningsadministration og organisationsrådgivning, forretningsundersøgelser, forretningsanalyser; kommerciel forretningsrådgivning vedrørende franchisetagere og licenstagere; kommerciel information og rådgivningsydelser i relation til alle førnævnte tjenesteydelser; alle førnævnte tjenesteydelser også leveret online fra en computer database eller via globalt kommunikationsnetværk; (alt indeholdt i klasse 35). 1532

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANSK FOLKEPARTI LANDSORGANISATIONEN, Christiansborg Slot 1, 1218 København (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, aviser og tidsskrifter, hæfter, instruktionsog undervisningsmateriale samt skrivemateriale. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, sko, slippers. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed samt redigering af publikation af reklamemateriale. (511) Klasse 36: Forvaltning af fast ejendom. (511) Klasse 41: Nyheds- og informationsformidling (journalistisk virksomhed), uddannelsesvirksomhed, arrangering og ledelse af konferencer og kongresser, redaktionsvirksomhed, forlags- og oplysningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Historisk og politisk forskning samt medvirken hertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vallø Stift, Slotsgade 3, 4600 Køge, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler, herunder udstyr til forskellige sportsgrene og spil (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt; fiskegrej. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke; de-alkoholiserede drikke. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder tjenester ydet af personer eller af institutioner vedrørende den intellektuelle udvikling af mennesker og dyr, samt tjenesteydelser, der har til formål at underholde eller adsprede, samt tjenesteydelser bestående af alle former for uddannelse af personer eller træning af dyr, samt tjenesteydelser, hvis grundlæggende formål er at underholde, adsprede og rekreere mennesker, herunder udstilling for offentligheden af visuel kunst eller litteratur med henblik på kulturelle eller uddannelsesmæssige formål. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke samt midlertidig indkvartering, herunder ydelser udøvet af mennesker eller etablissementer, hvis formål er at tilberede mad og drikke til human ernæring samt ydelser vedrørende fremskaffelse af kost og logi på hoteller, i pensionater eller i andre etablissementer, der tilbyder midlertidig indkvartering; reservation af midlertidig indkvartering; dyrepensioner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANSK FOLKEPARTI LANDSORGANISATIONEN, Christiansborg Slot 1, 1218 København (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, avise og tidsskrifter, hæfter, instruktionsog undervisningsmateriale samt skrivemateriale. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, sko, slippers. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed samt redigering af publikation af reklamemateriale. (511) Klasse 36: Forvaltning af fast ejendom. (511) Klasse 41: Nyheds- og informationsformidling (journalistisk virksomhed), uddannelsesvirksomhed, arrangering og ledelse af konferencer og kongresser, redaktionsvirksomhed, forlags- og oplysningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Historisk og politisk forskning samt medvirken hertil. (730) Indehaver: WIND DYNAMIC ApS, Staktoften 16, Trørod, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København (511) Klasse 07: Mikro vindmølle rotorer; rotorer, rotorhjul og rotorblade (maskindele og/eller motordele). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1533

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TØMMERHANDLER TRAPPEN (730) Indehaver: Wood Step ApS, Hvilhusevej 36, 8970 Havndal, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DE.VISION REKLAMEBUREAU A/S, Kirkegade 1, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), metalrør, pengeskabe, malm. (511) Klasse 19: Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACCUSEAL (730) Indehaver: Herning Kommune, Torvet 1, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a corporation of the State of Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske og kirurgiske osteomi- og inkontinensindretninger til behandling af patienter, samt dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser), urinsamlere, osteomiposer, ventiler og adaptere som dele til ovennævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Euro Sko Norge AS, Solgaard Skog 86, N-1539 Moss, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Frederikshavn kommune, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn, Danmark (511) Klasse 09: Optagne dataprogrammer, herunder til brug for Internettet. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land. (511) Klasse 16: Papir, tryksager, bogbinderiartikler, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Diætetiske fødevarer og diætetisk kosttilskud til medicinsk brug, vitaminpræparater. 1534

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: adidas AG, Postfach 1120, D Herzogenaurach, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj. (730) Indehaver: 3J2 ApS, Funch Thomsens Gade 5, 2.th., 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co Advokatinteressentskab, Middelgade 1, 1., 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 18: Tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til damer/piger, herunder bukser, shorts, bluser, trøjer, toppe, kjoler, nederdele tillige med overtøj, fodtøj og bælter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Biowaz (730) Indehaver: NRQ as, Olleveien 11, N-1387 Asker, Norge (511) Klasse 01: Enzymer og enzympræparater til industrielle formål, kompost, kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i industri, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, stoffer til nedbrydning af bakterier (ikke til medicinsk eller veterinærmedicinsk brug), bindemidler til industrielle formål, metan. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger herunder af plastik og PVC til brug i landbrug og industri, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, herunder fisk, skaldyr og plankton, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, destillationsrester. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, installation og reparation af opvarmningsudstyr, bygning af fabrikker og bygninger, installation og reparation af dampkedler, gasbrændere og turbiner og andre tekniske installationer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, affaldsdestruktion, affaldsnedbrydning, affaldsforrådnelse, affaldsforbrænding, affaldssortering, affaldsbehandling (genbrug). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bioflamex (730) Indehaver: DFL EUROPE A/S, Trommesalen 5, 4., 1614 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København (511) Klasse 01: Ildslukningsmidler, herunder kemiske produkter i form af brandhæmmende produkter. (511) Klasse 09: Ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Engroshandel med brandhæmmende produkter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Faceline (730) Indehaver: Bodyform v/inez Krieger von Lowzow, Hasselvej 13, 3300 Frederiksværk, Danmark (511) Klasse 44: Skønhedspleje, herunder ansigtsbehandlinger. (511) Klasse 45: Personlige ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUTRIPHY (730) Indehaver: Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske substanser, ekstrakter og produkter til fremstilling af farmaceutiske og healthcare præparater og produkter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt sanitære præparater til medicinske formål, naturmedicinske præparater herunder naturmedicinske præparater baseret på indholdsstoffer og udtræk fra planter, frugter og grøntsager; kosttilskud og helsekost til sundhedspleje og medicinske formål baseret på indholdsstoffer og udtræk fra planter, frugter og grøntsager; ekstrakter fra planter, frugter og grøntsager til fremstilling af lægemidler eller kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål; vitaminog mineralpræparater, diætetiske præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug) hovedsageligt bestående af udtræk fra planter, frugter og grøntsager; urter, herunder urteekstrakter til brug som næringsmidler, kosttilskud og helsekost (ikke til medicinsk brug); krydderurter; essenser og ekstrakter af planter, frugter og grøntsager. (511) Klasse 30: Konditori- og konfekturevarer, essenser og smagsstoffer til næringsmidler baseret på korn (dog ikke æteriske essenser og æteriske olier), kaffe-, te-, kakao- og chokoladebaserede maddrikkevarer, spiseis, iskreme, sorbet og sorbet-is samt pulver til fremstilling af de nævnte is, bindemiddel til spiseis; krydderurter; essenser og ekstrakter af planter, frugter og grøntsager, herunder til brug for fremstilling af lægemidler eller kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål. (511) Klasse 32: Øl, ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugt juice, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, most og frugtekstrakter (ikkealkoholholdige). (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Snow Group (730) Indehaver: JUST/KIDDE EVENT ApS, Ny Vestergade 7 D, 1471 København (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 1535

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kohberg Brød A/S, Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København (511) Klasse 05: Brød og kager til diabetikere. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, herunder cornflakes og andre morgenmadsprodukter tilberedt af kornprodukter og/eller planter; bagerivarer, herunder brød, konditori- og konfekturevarer; sukker; gær, bagepulver; blandinger af mel og gær hovedsageligt til fremstilling af brød. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; reklame- og markedsføringsvirksomhed; detail- og engrosvirksomhed med dagligvarer, herunder bagerivarer; konsulentvirksomhed vedrørende detailforretninger. (730) Indehaver: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Schneider Electric Danmark A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 06: Overfladebeskyttede fastgørelses- og fastholdelses elementer (ikke indeholdt i andre klasser) i form af søm, skruer, nagler, nitter, bolte, stifter, clips, klammer, splitter, pinde, skiver, møtrikker og beslag. (511) Klasse 07: Elektrisk drevet håndværktøj, dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRAB & GO (730) Indehaver: Kohberg Brød A/S, Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København (511) Klasse 05: Brød og kager til diabetikere. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, herunder cornflakes og andre morgenmadsprodukter tilberedt af kornprodukter og/eller planter; bagerivarer, herunder brød, konditori- og konfekturevarer; sukker; gær, bagepulver; blandinger af mel og gær hovedsageligt til fremstilling af brød. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; reklame- og markedsføringsvirksomhed; detail- og engrosvirksomhed med dagligvarer, herunder bagerivarer; konsulentvirksomhed vedrørende detailforretninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bruce Foods Corporation, a corporation of the State of Louisiana, Highway 182 West, New Iberia, Louisiana 70560, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 29: Forarbejdede peberfrugter, refried beans, taco dinners, alle de forannævnte varer fremstillet på basis af mexicanske råvarer eller tilberedt i henhold til mexicanske opskrifter. (511) Klasse 30: Peberkrydderier og saucer, tortillas, tortilla chips, tacokrydderiblandinger og tacoskaller, alle de forannævnte varer fremstillet på basis af mexicanske råvarer eller tilberedt i henhold til mexicanske opskrifter. (730) Indehaver: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Schneider Electric Danmark A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 06: Overfladebeskyttede fastgørelses- og fastholdelses elementer (ikke indeholdt i andre klasser) i form af søm, skruer, nagler, nitter, bolte, stifter, clips, klammer, splitter, pinde, skiver, møtrikker og beslag. (511) Klasse 07: Elektrisk drevet håndværktøj, dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. 1536

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Schneider Electric Danmark A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 06: Overfladebeskyttede fastgørelses- og fastholdelses elementer (ikke indeholdt i andre klasser) i form af søm, skruer, nagler, nitter, bolte, stifter, clips, klammer, splitter, pinde, skiver, møtrikker og beslag. (511) Klasse 07: Elektrisk drevet håndværktøj, dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (730) Indehaver: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Schneider Electric Danmark A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 06: Overfladebeskyttede fastgørelses- og fastholdelses elementer (ikke indeholdt i andre klasser) i form af søm, skruer, nagler, nitter, bolte, stifter, clips, klammer, splitter, pinde, skiver, møtrikker og beslag. (511) Klasse 07: Elektrisk drevet håndværktøj, dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Schneider Electric Danmark A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 06: Overfladebeskyttede fastgørelses- og fastholdelses elementer (ikke indeholdt i andre klasser) i form af søm, skruer, nagler, nitter, bolte, stifter, clips, klammer, splitter, pinde, skiver, møtrikker og beslag. (511) Klasse 07: Elektrisk drevet håndværktøj, dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (730) Indehaver: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Schneider Electric Danmark A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 06: Overfladebeskyttede fastgørelses- og fastholdelses elementer (ikke indeholdt i andre klasser) i form af søm, skruer, nagler, nitter, bolte, stifter, clips, klammer, splitter, pinde, skiver, møtrikker og beslag. (511) Klasse 07: Elektrisk drevet håndværktøj, dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. 1537

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ETHICS+ (730) Indehaver: BACKUP TEAM ApS, Pile Alle 27, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: kändis (730) Indehaver: Spiritus Distillers A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Schneider Electric Danmark A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 06: Overfladebeskyttede fastgørelses- og fastholdelses elementer (ikke indeholdt i andre klasser) i form af søm, skruer, nagler, nitter, bolte, stifter, clips, klammer, splitter, pinde, skiver, møtrikker og beslag. (511) Klasse 07: Elektrisk drevet håndværktøj, dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) dele og tilbehør til disse varer, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MobilSikring (730) Indehaver: M1 A/S, Hasserisvej 139, bygning 2, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Nautiske, geodætiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater; regnemaskiner; ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IPmobil (730) Indehaver: M1 A/S, Hasserisvej 139, bygning 2, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Nautiske, geodætiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater; regnemaskiner; ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIRIUS GPS ADVENTURE (730) Indehaver: SiriusPartners ApS, Bülowsvej 26, 1870 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BÖRS-NM (730) Indehaver: Aktiespararnas Serviceaktiebolag, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: AB Marknadsforskning, Box 4, SE Sollentuna, Sverige (511) Klasse 35: Administration af børskonkurrencer (med kommercielle formål). (511) Klasse 36: Finansiel bistand i forbindelse med forvaltning af værdipapirer. (511) Klasse 41: Organisering og administration af børskonkurrencer (uddannelse eller underholdning); undervisning i forbindelse med ejerskab og forvaltning af værdipapirer. (300) Prioritetsoplysninger: SE 2006/ Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACCELLERASE (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København (511) Klasse 01: Enzymer til industrielle formål, nemlig til produktion af biobrændstof og andre produkter ud fra vedvarende kulstofenergikilder samt enzymer til industrielle formål, nemlig til omdannelse af cellulosebiomasse til sukkerstoffer og andre produkter. 1538

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 129. årgang. 2008-11-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 129. årgang. 2008-11-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 129. årgang. 2008-11-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3429 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere