NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND"

Transkript

1 NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS

2 INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder Arbejdsbeskrivelse for kloak

3 ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER-, STÅL- OG BELÆGNINGSARBEJDER DATO:

4 Indholdsfortegnelse Side : 1/38 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH Godkendt: MO Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Sikkerhed og last Murværk Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Mørtel Betonudfyldning Isolering Hjælpekomponenter... 11

5 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Renovering Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Produkter til overfladebehandling Puds Udførelse Generelt Mål og tolerancer Demontering Generelt Nedtagning af murværk Opretning Generelt Blænding af murværkshuller Bindere Generelt Tegloverligger/-bjælker Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelse NEDBRYDNING Bygningsdelsbeskrivelser A205.B01 MURVÆRK, YDERVÆGGE E205.B01 MURVÆRK, INDERVÆGGE Bygningsdelsbeskrivelser E205.B01.AA09 VÆGPUDS OG PUDSREPARATIONER Bygningsdelsbeskrivelser E205.C01 POREBETONVÆGGE... 27

6 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Bygningsdelsbeskrivelser STÅLBJÆLKER OG -SØJLER Bygningsdelsbeskrivelser D02 UDENDØRS BELÆGNINGER Bilag 1 - Udbudskontrolplan Etablering samt lukning af murhuller Bilag 2 - Udbudskontrolplan Udførelse af vægbeklædning i vådrum Bilag 3 - Udbudskontrolplan Etablering af udendørs belægningsarealer... 40

7 1. Orientering Side : 4/38 1. Orientering 1.1 Generelt Følgende basisbeskrivelse er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.240, Basisbeskrivelse Murværk bips B2.220, Basisbeskrivelse Beton generelt og pladsstøbt bips B2.250, Basisbeskrivelse Stål, generelt bips B2.510, Basisbeskrivelse Befæstelser bips B2.395, Basisbeskrivelse Beklædninger, påmurede Der henvises i øvrigt til de i byggesagsbeskrivelsen pkt. 1 oplistede basisbeskrivelser. 1.2 Definitioner

8 2. Omfang Side : 5/38 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele og arbejder: Nedbrydningsarbejder Eksisterende og nyt murværk Vægpuds og pudsreparationer Porebetonvægge Stålbjælker og søjler Udendørs flisebelægninger Hultagning i dæk for elevator 2.3 Projektering 2.4 Byggeplads Ad stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. Arbejdet omfatter at medtage stiger, hejse mv. samt at etablere den for arbejdets korrekte udførelse nødvendige kunstige belysning på ethvert arbejdssted. Det skal nøje overvåges, at intet arbejde udføres, medmindre forudsatte temperaturer, fugt-indhold og gunstige vejrbetingelser er til stede. Det skal aftales med byggeledelsen hvor der kan ske forarbejdning af materialer. Der henvises først og fremmest til byggesagsbeskrivelsen som er gældende for byggepladsarbejder der skal efterleves. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til byggesagsbeskrivelsen samt plan for sikkerhed og sundhed Generelt Entreprenører er ansvarlige for at egne arbejder bliver udført sikkerhedsmæssigt korrekt og iht. gældende lovgivning Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation 2.6 Omgivende miljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljøkrav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen. Der henvises i øvrigt til byggesagsbeskrivelsen. 2.7 Kvalitetsstyring Materialer og konstruktioner kontrolleres iht. udbudskontrolplaner.

9 2. Omfang Side : 6/ Generelt Der henvises i øvrigt til byggesagsbeskrivelsen CE-mærkning mv Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: Der skal udarbejdes minimum 5 års materialegaranti på de enkelte materialer/produkter. Der skal foreligge dokumentation for brand, lyd og styrke af bygningsdelene er udført med de beskrevne klassifikationer jf. BR10 og projektmaterialet. Alle materialer skal være MK-godkendte og CE-mærket. Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation Der henvises til byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation Der henvises først og fremmest til afsnittet i byggesagsbeskrivelsen som gældende. Entreprenør skal leverer D&V materiale i form af vedligeholdelses- og driftsinstruktioner. De nærmere krav til D&V-materialets opbygning, aflevering mv er anført i byggesagsbeskrivelsen. Til nærværende arbejde stilles der følgende særlige krav til aflevering af vedligeholdelses- og driftsinstruktioner: Registrering og opmåling af de forudgående arbejder og underlag. Materialer og dokumentation for korrekt udførelse med hensyn til godkendelse, mærkning, samt funktion i forhold til de krævede funktionskrav til, sikkerhed, lyd og brand. Datablade med dokumentation for DS-mærkning, MK-godkendelse, EUmærkning for de enkelte og bygningsdele. Samlet oversigt med drifts- og vedligeholdelses anvisninger på hver enkelt bygningsdel med tilhørende definering af de enkelte konstruktioners egenskaber med hensyn til styrke, brand og lyd til brug for fremtidig drifts- og vedligeholdelse. Tegninger: ajourføring af tegninger med kommentar som bygget. Der skal leveres D&V-dokumentation og produktdokumentation med tilhørende CEmærkning på alle ovennævnte materialer. D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder.

10 2. Omfang Side : 7/38 Der henvises til arbejdstidsplan. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Kontrol af mål, rethed og kvalitet på forudgående underlag / konstruktioner. Kontrol af koter og sammenbygning mod tilstødende konstruktioner. Kontrol af luftfugtighed og byggepladsforhold inden opstart. Materialet skal afleveres til byggeledelsen senest 15 arbejdsdage før opstart Prøver Prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse jf. kap. 4 bygningsdelsbeskrivelser. Prøver afleveres på byggepladsen inden den første fredag i opstartet byggeperiode. Prøver vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 2.12 Rengøring Der skal udføres nødvendig klargøring, rengøring og støvsugning af alle underlag inden opstart for at opnå optimal udførelse af nærværende bygningsdele. Der rengøres generelt efter egne arbejder.

11 3. Generelle specifikationer Side : 8/38 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Alle dokumenter/tegninger der fremsendes til byggeledelsen skal fremsendes som søgbare PDF-filer, medmindre anden aftale foreligger CE-mærkning mv. Alle materialer skal være CE-mærkede Byggeplads Entreprenøren er selv ansvarlig for at materialer og affald ikke ligger hen. Det pålægges hver enkelt entreprenør at bidrage til en renholdt byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Al transport, levering og oplagring skal udføres jf. de enkelte leverandørs/ producenters anvisninger og skal koordineres med byggeledelsen inden 1. leverance. Længere tids oplagring på pladsen må ikke forekomme. Der udføres successiv levering efterhånden som materialerne skal anvendes Stillads Stillads for udførelse af egne arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Arbejdets planlægning 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Sikkerhed og last Ad stk. 1. DS/EN 1990:2007, Godkendt DS/EN 1990/A1:2006 DS/EN 1990/A1/AC:2010 Ad stk. 2. DS/EN 1990 DK NA:2010, Godkendt DS/EN 1990 DK NA:2010 tillæg 1:2010 Ad stk. 3. a) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 c) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2010 DS/EN /A1:2010

12 3. Generelle specifikationer Side : 9/38 e) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 f) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2008 g) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2010. Ad stk. 4. a) DS/EN DK NA:2007, godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 b) DS/EN DK NA:2007, godkendt DS/EN DK NA:2011 c) DS/EN DK NA:2010, Godkendt d) DS/EN DK NA:2010, Godkendt e) DS/EN DK NA:2007, Godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 f) DS/EN DK NA:2007, Godkendt g) DS/EN DK NA:2007, Godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1: Murværk Ad stk. 1. a) DS/EN :2006, Godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2011 c) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2006, Godkendt Ad stk. 2. a) DS/EN DK NA:2008, Godkendt DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 b) DS/EN DK NA:2007, Godkendt c) DS/EN DK NA:2007, Godkendt d) DS/EN DK NA:2007, Godkendt Ad stk. 3. DS/INF 167:2010 Ad stk. 4. a) DS/EN 771-1:2011 b) DS/EN 771-2:2011 c) DS/EN 771-3:2011 d) DS/EN 771-4:2011 e) DS/EN 771-5:2011 f) DS/EN 771-6:2011 Ad stk. 4.

13 3. Generelle specifikationer Side : 10/38 Murerhåndbogen Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. Murstensforbandter, fagbog:1996 Ad stk. 3. Vejledning - Fugtspærre i murværk:2002 Ad stk. 4. Vejledning - Isolering i hulmure: maj 2003 Ad stk. 5. Vejledning - Håndtering og montage af teglelementer: november 2002 Ad stk. 6. Vejledning - Afsyring af udvendigt murværk: juli 2008 Ad stk. 7. Vejledning - Eftermontering af trådbindere: januar 2005 Ad stk. 8. Vejledning - Eftermontering af trådbindere i hule mure auguat 2003 Ad stk. 9. Tegl 18:2003 Ad stk. 10. Tegl 28:1999 Ad stk. 11. Vejledning om Radon og nybyggeri, 2.udgave november 1993 Ad stk. 12. SBi-anvisning 211:2005 Ad stk. 13. juli 2007 Rettelsesblad juli Mørtel Ad stk. 1. DS/EN 459-1:2010 Ad stk. 2. DS/EN 197-1:2011 Ad stk. 3. DS/EN 13139:2003

14 3. Generelle specifikationer Side : 11/38 DS/EN 13139/AC:2004 Ad stk. 4. DS/EN 933-1:2004 DS/EN 933-1/A1:2006 Ad stk. 5. DS/EN :2001 DS/EN /A1:2007 Ad stk. 6. DS/EN 998-1:2010 Ad stk. 7. DS/EN 998-2: Betonudfyldning Ad stk. 1. DS/EN 206-1:2002 DS/EN 206-1/A1:2009 DS/EN 206-1/A2: Isolering Ad stk. 1. DS/EN :2007 Ad stk. 2. Arbejde med isoleringsmaterialer Juli Hjælpekomponenter Ad stk. 1. a) DS/EN A1:2008 DS/EN A1/ZA:2008 b) DS/EN 845-2:2004 c) DS/EN A1:2008 DS/EN A1/ZA:2008 Ad stk. 2. ISO 427:1983 Ad stk. 3. DS/EN AC:2008, godkendt DS/EN /AC:2011 Ad stk. 4. EN DK NA:2007, Godkendt EN DK NA:2011 Ad stk. 5.

15 3. Generelle specifikationer Side : 12/38 a) DS/EN :2006 b) DS/EN :2006 c) DS/EN :2006 d) DS/EN :2009 e) DS/EN : Renovering Ad stk Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Jf. bygningsdelsbeskrivelser Generelt Hvor der i udbudsmaterialet er anført navngivne materialer eller færdigvarer, er disse, såfremt andet ikke er anført, at betragte som norm for funktion, form og geometri samt kvalitet. Disse navngivne materialer og færdigvarer er alene angivet fordi det ikke er praktisk muligt, i kortfattet form, at beskrive det ønskede produkts egenskaber. Anvendelse af anderledes produkter skal fremgå af tilbuddet, og på forlangende skal tilbudsgiver dokumentere ligeværdighed med projektets produktangivelser. Dokumentation for ligeværdighed skal foretages af anerkendt, uvildig prøvningsanstalt. Anvendelse af materialer og produkter der adskiller sig fra det i projektmaterialet anførte, skal forud - og skriftligt godkendes af byggeledelsen. Ingen sådanne materialer og produkter må leveres på byggepladsen før denne godkendelse. Producentens - og leverandørens anvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse skal følges. Hvor der i arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser er anført enten producent eller leverandør forstås både producent og leverandør Produkter til overfladebehandling Puds Udkast Alle overflader skal udkastes med KC 35/65/650 Maks. kornstørrelse op til 4 mm. Grovpuds Finpuds

16 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Udførelse Til slutpuds anvendes KC 50/50/700 Maks. kornstørrelse op til 1 mm Generelt Iht. bygningsdelsbeskrivelser Mål og tolerancer Jf. bygningsdelsbeskrivelser Demontering Generelt Nedtagning af murværk Hvor der nedbrydes eksisterende vægge og hvor der etableres nye væghuller skal der udføres reparation af eksisterende tilstødende murværk samt loft i sådan et omfang, at væggens overflade fremstår jævn og plan og som forberedt underlag til videre malerbehandling. Reparationer udføres som pudslag Opretning Generelt Ødelagte hjørner repareres med puds Blænding af murværkshuller Der skal mures i forbandt med eksisterende murværk. Der skal udføres fortanding i eksisterende murværk så korrekt forbandt opnås. Der pudses på begge sider så væggen afleveres forberedt til malerbehandling Bindere Generelt Ved formurens understøtninger i siderne og dens afslutning ved dilatationsfuger samt omkring huller i muren udføres effektiv forbindelse mellem formur og bagvæg. Forbindelsen udføres i form af en ekstra binderrække/-kolonne med en indbyrdes afstand mellem binderne på højst 300 mm. Den øverste række bindere anbringes i næstøverste eller tredieøverste fuge dog max 200 mm fra øverste kant. Afstanden mellem binderne skal ligge i intervallet mm Tegloverligger/-bjælker Tegloverliggere ved etablering af nye dør- /vindueshuller i murværk. Overliggere dimensioneres af leverandør. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Jf. bygningsdelsbeskrivelser.

17 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes. 3.9 Kontrol Jf. bygningsdelsbeskrivelser Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Alle tilstødende konstruktioner og installationer skal kontrolleres inden opstart med hensyn til koter, planhed, flugt, fugt og temperatur samt nødvendig fremføring og indbygning i takt med montage af de enkelte bygningsdele. Entreprenøren skal selv supplere med kontrolplaner til den konkrete bygningsdel Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Iht. tilhørende udbudskontrolplaner Modtagekontrol Iht. tilhørende udbudskontrolplaner Udførelseskontrol Kontrol af hver enkelt bygningsdel / murværket med hensyn til funktion, rethed, planhed, sammenbygning mod tilstødende konstruktioner og installationer, sikker understøtning og fastgørelse. Kontrol af teglstensblanding på værk og byggepladsen, samt ensartet fuger i såvel farve og udførelse således der sikres en ensartet jævn udseende på de enkelte teglflader i slutoverfladerne Slutkontrol Iht. tilhørende udbudskontrolplaner.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Bygningsdelsbeskrivelse NEDBRYDNING Orientering Entreprenøren overtager eksisterende bygning, som den henligger. Inden afgivelse af tilbud påhviler det entreprenøren at besigtige bygningerne og sætte sig grundigt ind i alle lokale forhold. Ekstra krav som følge af manglende kendskab til de stedlige forhold vil ikke blive honoreret. De tegninger af eksisterende byggeri med angivelse af hvad der nedbrydes, er vedlagt udbudsmaterialet og danner grundlag for arbejdet, med mindre entreprenøren inden arbejdet påbegyndes påviser væsentlige afvigelser fra det på tegningerne viste. Konstaterer entreprenøren angreb af sundhedsskadelige svampe og andre microorganismer i de blivende bygningsdele, skal tilsynet straks underrettes Omfang Nedbrydningsarbejdet udføres i overensstemmelse med arbejdsgrundlaget som foreskrevet i projektmaterialet. Oversigt over nedbrydningsarbejder: Fjernelse af eksisterende murværk som ikke bevares Fjernelse af eksisterende fliser/klinker Opbrydning af eksisterende betongulv Hultagning i dæk for elevator Opsætning af interimsafstivninger Lokalisering Der henvises til nedbrydningsplan Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Relationer til andre arbejder Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er tilstede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være tilstede. Samarbejde med andre entreprenører fremgår af projektmaterialet.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Projektering Undersøgelser Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af nedbrydningen Materialer og produkter Materialer til afdækninger og interimsafstivninger skal opfylde de krav, der er beskrevet under arbejdets udførelse Udførelse Affald og materialer fra nedbrydningen skal sorteres med henblik på opsamling i følgende behandlingsegnede kategorier: Affald til genbrug uden forudgående behandling, f.eks. sanitære og elektriske installationer. Affald til genanvendelse bestående af rene særskilte materialer, f.eks. tegl. Affald til genanvendelse bestående af blandede materialer i form af tegl og mørtel. Affald til forbrænding bestående af forbrændingsegnet affald, som ikke kan genanvendes. Affald til deponering bestående af ikke forbrændingsegnet affald, f.eks. gips. Affald, som bortskaffes efter særlige regler, f.eks. mineraluld. Øvrige genanvendeligt affald, f.eks. jern og metal samt genanvendelige Pvcmaterialer. Entreprenøren har alene ansvaret for korrekt affaldsbehandling, hvilket bl.a. omfatter at affaldet transporteres og behandles af virksomheder, der er registreret i Affaldsregisteret 1. Det påhviler entreprenøren at følge Tønders Kommunes retningslinjer 2 for affaldshåndtering, herunder vejledningen om håndtering af bygge- og anlægsaffald. Forinden opstart af nedbrydningsarbejdet skal håndteringen af bygge- og anlægsaffaldet anmeldes til Tønder Kommune af entreprenøren. Entreprenøren er pligtig til kontinuerligt at bortkøre nedbrudte materialer og bygningsdele. Der foretages en kildesortering på stedet i fraktioner hvor affald frembringes. I baderum 022 i kælderen skal der regnes med reparationer i form af fliser på væg hvor der etableres nyt dørhul. Hvor eksisterende dørhul lukkes skal der også opsættes fliser samt udføres tiltag for komplet vådrumssikring iht. SBi Vådrum. Alle fliser og klinker skal være i format og farve som eksisterende i rummet. 1 https://www.affaldsregister.mst.dk/ 2

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/38 Eksisterende gulvklinker fjernes ved opbrydning af betonen, så der er klart til entreprise E gulv s udførelse af nyt vinylgulv. Hvor ny elevator skal etableres skal der udføres hultagning i eksisterende. Støv, støj og vibrationer Arbejdet skal tilrettelægges sådan, at støj, støv og vibrationer holdes på et acceptabelt niveau. Der skal udvises fornøden forsigtighed, således at eksisterende bygninger og blivende bygningsdele ikke beskadiges ved de evt. rystelser, som nedbrydningen forårsager. Ligeledes må nedbrydningen ikke give anledning til driftsforstyrrelser af elektriske installationer og udstyr. For at sikre mod skader på omkringliggende bygninger må den maksimale partikelhastighed for vibration på bygningers fundamenter ikke overstige de grænseværdier, der er angivet i DIN 4150, del 3. For det aktuelle projekt stilles et krav om en maksimal svingningshastighed på 10 mm/s på eksisterende bygningsfundamenter. Det pålægges entreprenøren, sammen med tilsynet, at udarbejde en plan for koordinering af nedbrydningsarbejdet. Selektiv nedbrydning Nedbrydningsarbejdet skal udføres selektivt, hvorved forstås, at materialer og affald udtages og sorteres i materialefraktioner af fornøden renhed inden fjernelse fra pladsen, med henblik på at muliggøre en høj grad af genbrug og genanvendelse. Brugte byggematerialer og bygningsdele kan omsættes, og det er derfor vigtigt at entreprenøren har rutiner for omsætning af byggematerialer til genbrug og genanvendelse. Nedbrydning af murværk Hvor der nedbrydes eksisterende vægge skal der udføres reparation af eksisterende tilstødende murværk samt loft i sådan et omfang, at væggens overflade fremstår jævn og plan og som forberedt underlag til videre malerbehandling. Reparationer udføres som pudslag. Opbrydning af betondæk Hvor der opbrydes betondæk skal der udføres reparation af eksisterende tilstødende bygningsdele i sådan et omfang at overflader står jævne og plane og som forberedt til overtagelse af næste entreprenør Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ D&V-dokumentation Planlægning

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Bygningsdelsbeskrivelser -A205.B01 MURVÆRK, YDERVÆGGE -E205.B01 MURVÆRK, INDERVÆGGE Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for udførelse af murværk i form af etablering af vægge samt lukning af murhuller i eksisterende murværk Omfang Arbejdet udføres i overensstemmelse med plantegninger og rumtegninger Lokalisering Omfang og lokalisering kan aflæses på planer, snit, rumtegninger og i nærværende beskrivelse. Der skal udføres lukning af huller i eksisterende murværk iht. delplaner Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Relationer til andre arbejder Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er tilstede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være tilstede. Samarbejde med andre entreprenører fremgår af projektmaterialet. Terrændæk Eksisterende murværk Projektering Der skal inden opstart udarbejdes en samlet gennemgang og metode beskrivelse med tilhørende databalde af den samlede systemleverance. Alt nyt murværk og lukninger i bærende vægge skal udføres med mørtel som Weber FM5 og sten med normaliseret trykstyrke på min. 20 MPa Undersøgelser Kontrol og vurdering af alle forudgående underlag og tilslutninger mod tilstødende konstruktioner og installationer.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Materialer og produkter Materialer til nødvendige afdækninger og interimsafstivninger. Fugtspærre Fugtspærrer udføres med papindlæg i type PF 2000 SBS med tilhørende egnet og godkendt klæber. Teglsten Teglsten skal være CE mærkede og svare til eksisterende murværk. Dimensioner: Dansk normalformat, 228x108x54 mm Tolerance L= +/- 4 mm, B= +/- 3mm, H +/- 2mm Bruttodensitet: 2050 kg/m3 Trykstyrke: Min. 25 N/mm2 Tolerance: Minimumsværdi +/- 5% Frostbestandighed: F2 Vandoptagelse: Max 5-7 vægt% Minutsugning: Max 0,5-1,0 kg/m2 Teglbjælker og tegloverliggere til facade Alle teglbjælker og tegloverliggere skal være CE-mærkede Præfabrikerede teglbjælker/ tegloverliggere: Leverandøren af de præfabrikerede forspændte teglbjælker dimensionerer og udarbejder statisk dokumentation på. Den statiske dokumentation skal forelægges for byggeledelsen for kommentering senest 14 dage før fremstilling. Den statiske dokumentation vil blive kommenteret indenfor 5 arbejdsdage. Ved leverance skal der for hver præfabrikeret forspændt teglbjælke ved leverance være vedlagt en ydelsesdeklaration og bjælkerne skal være mærkede, så identifikation er mulig. Forspændte teglbjælker monteres iht. leverandørens anvisninger. Ved fugetykkelser over 30 mm (f.eks. mellem teglbjælker og eksisterende bygningsdele) skal der tilsættes ekspansionsmiddel til mørtel så den bliver svindfri (iht. producentens anvisninger), eller på anden måde støbe ud med egnet ekspanderende beton. Præfabrikerede forspændte teglbjælker, som indbygges i synligt blankt murværk skal fremstilles med samme udseende og i samme forbandt som eksisterende murværk. Entreprenøren skal selv projektere og udføre midlertidig afstivning. Tekniske specifikationer: 1) For at eliminere risikoen for revnedannelser som følge af differensbevægelser i forbindelse med svid, krympning og temperaturbevægelser kræves et volumenindhold af TEGL-materiale i teglbjælkerne på minimum 70%

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/38 2) Teglbjælker skal leveres med følgende specifikationer Trækbæreevne min. 70 kg. Beslaget skal bestå af 3 lag/lameller. 3) Bæreevne for alle teglbjælker skal dokumenteres via godkendte beregninger eller typeprøvning. Dokumentation skal fremsendes til tilsynet inden produktion af teglbjælkerne påbegyndes. 4) Tilsynet skal have modtaget og godkendt producentens kvalitetsmanual inden produktion af teglbjælker og tegloverliggere påbegyndes. Udseende: Teglbjælker og tegloverliggere skal udføres af samme stentype, dog massive sten, og i samme forbandt som det tilstødende murværk. Omfang Teglbjælker og tegloverliggere anvendes over alle åbninger. Murbindere Nærværende entreprenør leverer og monterer murbindersystem fra Midtjysk Murbinderfabrik A/S inkl. løse murbindere. Montageskinner fastgøres gennem vindspærre til stålregler i den lette bagvæg med Danogips montageskruer FE 32. Murbindere skal være i overensstemmelse med EN Skal være korrosionsfaste i det miljø (den eksponeringsklasse), hvor de skal anvendes. Ikke-korrosionsfaste bindere må kun anvendes i murværk, der kan henregnes under passivt miljø. Der anvendes 8 stk. murbindere pr. m2. Mørtel Fabriksfremstillet mørtel og tilslagsmaterialer til opmuring og overfladebehandling skal være CE-mærket. Isoleringsmaterialer Hvor der udføres hulmursisolering (mineralulds murbatts) der opfylde λd = 37 mw/mk jf. EN 13162, Euroklasse A1 jf. EN og vandabsorption jf. EN 1609, isolering udføres med i maksimal tykkelse jf. detaljer og fastholdelse til bagvæg med plastskiver på bindere. Nyt murværk er betegnet som type IV05 og IV06 i nærværende tegningsmateriale Udførelse Det skal sikres alle forudgående overflader og underlag er færdige, afhærdet, rene og klar-/færdiggjorte inden opstart af nærværende bygningsdele. Blanding af facadesten skal udføres på fabrik og efterfølgende på byggepladsen for at sikre ensartet udseende på de forskellige teglflader, efter nærmere godkendt prøve.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/38 Al udførelse af udvendigt murværk udføres med indmuring af murbindere /specialbinder der fastgøres til bagvedliggende konstruktioner med stål og beton, samt udførelse af murpap, kuldebros isolering og murbatts i takt med opmuring. Der henvises til detaljer vedrørende omfang og udførelse. Der indmures de af producenten færdig dimensionerede tegloverliggere og teglbjælker i takt med øvrige konstruktioner og murværk. Dimensionering, levering og montering af teglbjælker og tegloverliggere skal alle udføres jf. de enkelte producenter og nærværende projektmateriale angivne. Blank murværk mures som rent murværk og udføres som blank mur i ½ stens forbandt. Der skal udføres en ekstraordinært indsats for at renholde murværket under hele processen/udførelse, således murene holdes mest muligt rene og kræver mindst mulig efterfølgende rengøring. Rengøring af facademurværket skal udføres i overensstemmelse med stenproducentens anvisning, som skal forelægges tilsynet inden opmuring. I fællesområderne er der, over skillevæggen, foretaget gennembrydning i det eksisterende murværk for ventilationskanaler. Disse huller opmures. Udmuring af vindueshuller Der udmures vindueshuller som blankt murværk som hulmur med bagmur til puds. Der monteres specialbindere til eksisterende false i hvert 4. skifte. Materiale rustfri stål fyk 500 N/mm². Armeringen skal leveres i vinkelform og indmures i hvert tredje skifte. Prøve forelægges tilsynet. Formuren trækkes tilbage for det eksisterende murværk svarende til forkant af eksisterende vinduesplacering. Forbandt Al murværk opmures i ½ stens forbandt som eksisterende murværk. Fugning Murværk opmures med fyldte fuger og fuges i takt med opmuring. Viser det sig nødvendigt eftergås fugerne ved at tilføre mørtel, der trykkes med kugle (stålgugle). Overflader Muren skal overalt fremstå som rent murværk. Der skal påregnes ekstraordinært afdækning og beskyttelse af muren i hele opmurings perioden så opfugtning undgås. Muren afkostes med stiv kost i takt med opmuringen, så der ikke optræder mørtelklatter. Hvor der lukkes murhuller indvendigt i bygning skal der udføres overflade af pudslag i sådan et omfang, at væggen fremstår jævn og plan. Vægpuds udføres som pudslag jf. bygningsdelsbeskrivelse. Lukningen af hullet skal udføres tilsvarende væggen. Hvis eksisterende murværk står blank skal lukningen hullet udføres som rent murværk, og dermed ikke efterfølgende pudses.

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere