Vejledning til brug af APA referencesystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til brug af APA referencesystem"

Transkript

1 Vejledning til brug af APA referencesystem Indhold Indledning... 2 APA referencesystem... 2 Formålet med referencer... 2 Fysisk udformning... 2 Teksthenvisninger... 3 Afsnit, der bygger på den samme kilde:... 5 Teksthenvisning til bidrag eller kapitel fra en antologi:... 5 Teksthenvisning til personlig kommunikation ( s, telefonsamtaler, interviews etc.)... 5 Teksthenvisning til websider, elektroniske dokumenter osv.:... 6 Direkte citater... 7 Sekundære kilder... 7 Opstilling af litteraturliste... 8 Bøger:... 8 Bidrag fra en antologi/ kapitler fra bøger:... 9 Tidsskriftsartikler:... 9 Opgaver:... 9 Online dokumenter og websider:... 9 DVD'er og videoer Eksempel på litteraturliste: FAQ Frequently Asked Questions Litteraturliste: Yderlig information om APA referencesystemet: Udarbejdet af: Louise Thostrup Professionshøjskolen Metropol, november

2 Indledning Denne vejledning er baseret på American Psychological Association's (2010) publikation manual. Vejledningens formål er at beskrive APA referencesystemets standarder i forhold til udarbejdelse af teksthenvisninger, citater og litteraturliste i skriftlige opgaver. APA referencesystem Flere af uddannelsernes praksis på Professionshøjskolen Metropol 1 omkring opstilling af referencer i skriftlige opgaver følger: APA, American Psychological Associations referencesystem (Navne-år metoden), som beskrives i denne vejledning. Formålet med referencer American Psychological Association (2010) har udviklet APA referencesystemet til ordning af litteraturlister og tekstreferencer. Hovedformålet med referencesystemet er at skabe mulighed for identifikation og genfinding af kilder mv., samt at forhindre snyd og plagiering. Fysisk udformning Det er vigtigt, at referencer og teksthenvisninger udformes konsekvent efter APA standard. Alle elementer i noteringen af referencen har betydning; rækkefølgen af de bibliografiske elementer, kommaer, mellemrum, punktummer osv. 1 Bl.a. Fysioterapeutuddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen og Bioanalytikeruddannelsen. 2

3 Teksthenvisninger Ifølge American Psychological Association (2010) bør man hver gang, man refererer til andres teorier og værker angive i sin tekst, hvor man har den fremstillede viden fra. Man skal således altid kreditere de kilder, man anvender ved at referere til dem. Udformningen af teksthenvisningerne skal hjælpe læseren til hurtigt at identificere forfatterens kilder i teksten, og til at kunne lokalisere kilderne via litteraturlisten. Det er derfor vigtigt, at alle de referencer man har henvist til i sin tekst også findes i litteraturlisten og vice versa (American Psychological Association, 2010, s ). Hvis henvisningen refererer til bestemte sider i et dokument, skal disse anføres (American Psychological Association, 2010, s. 171). Udformningen af teksthenvisninger skal følge APA standard, som beskrives nærmere i de nedenstående afsnit. Som vist i de følgende eksempler kan selve teksthenvisningen placeres forskellige steder i teksten. Ved 1 forfatter: Når man refererer til et værk med 1 forfatter anføres forfatternavn sammen med udgivelsesår og evt. sidetal hver gang, der henvises til kilden. I det nedenstående gives en række eksempler på forskellige måder at henvise på: Eksempler: Lindahl (2003) beskriver en række problematikker... Et andet synspunkt (Arendt-Nielsen, 2002) repræsenterer en... Børn med sansemotoriske problemer bliver ofte omtalt som blandt andet; klodsere, fumler-tumlere og motorisk usikre (Østergaard, 2008, s. 27). Ved 2 forfattere: Når man refererer til et værk med 2 forfattere anføres begge forfatteres efternavne med udgivelsesår og evt. sidetal hver gang, der henvises til kilden. I det kvalitative forskningsinterview er det interviewpersonernes livsverden, der er i fokus (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Bemærk: Ved 2 forfattere indsættes et & i referencen mellem forfatternes navne. Ved 3-5 forfattere: Er værket skrevet af 3-5 forfattere, skal alle forfatterne anføres i teksten, første gang referencen forekommer. Herefter refereres til 1. forfatter, efterfulgt af et al. Jette, Halbert, Iverson, Miceli, & Shah (2009) omtaler... (Jette et al., 2009). 3

4 Ved 6 eller flere forfattere: Hvis man refererer til et dokument, hvor der er 6 eller flere forfattere skrives førstnævnte forfatter efterfulgt af et al. i teksten (første gang og de efterfølgende gange kilden anvendes). Ifølge Williams et al. (2009) opstår der I litteraturlisten skrives alle forfatterne, men bemærk at ved 8 eller flere forfattere, noteres de første 6 forfattere efterfulgt af og navnet på den sidste forfatter (American Psychological Association, 2010, s. 184). Williams, K., Abildso, C., Steinberg, L., Doyle, E., Epstein, B., Smith, D.,... Cooper, L. (2009). Evaluation of the effectiveness and efficacy of iyengar yoga therapy on chronic low back pain. Spine, 34(19), Bemærk: I litteraturlisten laves anden linje i noteringen af referencen med indrykning fra venstre margin. Flere værker af samme forfattere udgivet samme år: Hvis man refererer til flere værker af samme forfatter udgivet samme år, nummereres referencerne med a, b, c Eide og Eide (2007a) fokuserer på kommunikation og kommunikationsfærdigheder set i forhold til sygeplejefaget og andre sundhedsfag Kommunikationsmodellerne er karakteriseret ved (Eide & Eide, 2007b). Husk også at nummerere referencerne med a, b, c i litteraturlisten se evt. eksemplet på litteraturliste på s. 11. Flere kilder til at underbygge samme afsnit Refererer man til flere kilder for at underbygge samme afsnit sættes kilderne i samme parentes og adskilles med et semikolon Den hermeneutiske cirkel er et begreb, der bruges til at karakterisere (Gilje & Grimen, 2002; Pahuus, 1995). 4

5 Afsnit, der bygger på den samme kilde: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker på andres viden. Det kan dog forekomme, at der er et eller flere afsnit i dokumentet, der bygger så kraftigt på en eller flere kilder, at referencerne til de(t) samme dokument(er) ville virke overvældende. I disse tilfælde kan man bruge formen:... De følgende afsnit bygger på Schrivers (2003, s ) fremstilling af bevægelsesudvikling og læring i fysioterapi... eller: Nedenstående afsnit, der vedrører artrose, er baseret på kapitel 6 i Lindahls (1998) bog om gigt og fysioterapi eller: Harbo og Lisby (2004, s ) skriver om ultralyd Teksthenvisning til bidrag eller kapitel fra en antologi: Hvis man henviser til et specifikt bidrag eller kapitel fra en antologi angives den forfatter i teksthenvisningen, som har skrevet bidraget/kapitlet. Johansen (2008) beskriver forskellige lidelser i ryggen I litteraturlisten angives bidraget fra antologien (se desuden afsnit om litteraturliste): Johansen, F. (2008). Rygskader. I: Neergaard, C., & Andersen, B. (Red.), Sportsskader: Forebyggelse, behandling & genoptræning (s ). København: Munksgaard Danmark. Teksthenvisning til personlig kommunikation ( s, telefonsamtaler, interviews etc.) Når man refererer til personlig kommunikation såsom s, telefonsamtaler og interviews, som ikke kan genfindes af andre, skal man referere til materialet i teksten, men undlade at notere materialet i litteraturlisten (American Psychological Association, 2010, s. 179). Eksempler: Inger Schrøder ( , 12. november, 2009) bekræftede at... Stefan Hermann (interview, 25. september, 2009) mener ikke at Interviews, breve og mails kan evt. vedlægges som bilag. 5

6 Teksthenvisning til websider, elektroniske dokumenter osv.: Når man i sin tekst henviser til websider eller andre elektroniske dokumenter, refererer man til ophavet af websiden ligesom ved andre typer af publikationer. Ofte vil sidetalsangivelse mangle. I stedet kan referencen henvise til et afsnit på siden. (afsnitstegnet) findes under symboler i Word. Dette beskrives som nogle af de etiske dilemmaer, man kan stå overfor som fysioterapeut (Holten, 2009, Reflektion). Websiden angives desuden i litteraturlisten med den specifikke URL/webadresse: Holten, N. (2008, 20. februar). Etik. Lokaliseret d. 23. november 2009 på: Omtale af websites i teksten Hvis man i sin tekst overordnet omtaler en hel webside, kan man nøjes med at skrive websidens adresse i en parentes i teksten, og undlade at notere referencen i litteraturlisten. NIOSH er en omfattende amerikansk statslig arbejdsmiljøportal ( 6

7 Direkte citater Ved direkte citater skal sidetallet på kilden altid angives. Hvis citatet indeholder mindre end 40 ord, skal det inkorporeres direkte i teksten. Omslut citatet med anførelsestegn "". Kilden refereres i parentes umiddelbart efter citatet. Afslut med et punktum efter parentesen. Begrebet "reliabilitet eller pålidelighed kan defineres som forholdet mellem den sande variation og den totale variation"(beyer & Magnusson, 2003, s. 31). Ved længere citater på mere end 40 ord laves linjeskift og indrykning (fra venstre) i teksten. Anførselstegn udelades. Kilden placeres efter citatets punktum i en parentes. Dette kan beskrives på følgende måde: The major role of physiotherapy is the evaluation and training of everyday motor function so that the individual can return to the leisure, household and work-related activities they normally perform and to the independent function in the community. Physiotherapy practice therefore involves gaining accurate and objective (i.e., measurement-generated) information about the individual's performance abilities in the motor tasks most critical to the person's everyday life. (Carr & Shepherd, 1998, s.47) Hvis man vælger at henvise til forfatterne, inden man citerer, er det i så fald kun nødvendigt at henvise til sidetallet i parentesen efter citatet: Carr & Shepherd (1998) beskriver det på følgende måde: The major role of physiotherapy is the evaluation and training of everyday motor function so that the individual can return to the leisure, household and work-related activities they normally perform and to the independent function in the community. Physiotherapy practice therefore involves gaining accurate and objective (i.e., measurement-generated) information about the individual's performance abilities in the motor tasks most critical to the person's everyday life. ( s.47) Sekundære kilder Ved sekundære kilder menes, at der refereres til én kilde, som anvender en anden kilde. Dermed er det ikke den første kildes eget materiale. Det kan derfor være nødvendigt at få fat i originalkilden også, for at undgå misforståelser eller fejlcitater. Hvis man dog alligevel gør brug af sekundære kilder, bør det fremgå, at udsagnene/meningen er taget ud af kontekst, og man er nødt til at påpege dette, så ansvaret for evt. forvrængning eller misforståelse placeres hos den rigtige kilde, og ikke fx hos Bacheloropgavens forfatter. Det er altså vigtigt, at denne sammenhæng fremgår af teksten. Ifølge den franske historiker Stiker (fra: Borg 2002, s. 19) situeres rehabilitering efter 1. verdenskrig Den anvendte kilde skrives i litteraturlisten: Borg, T. (2002). Livsførelse i hverdagen under rehabilitering: Et socialpsykologisk studie. Aalborg: Aalborg Universitet: Institut for sociale forhold og organisation. 7

8 Opstilling af litteraturliste Den litteratur man har refereret til i sin tekst skal stå til sidst i opgaven i en samlet litteraturliste. Litteraturlisten skal udformes efter Navne-år metoden. Dette betyder, at litteraturlisten opstilles alfabetisk efter forfatterens efternavn efterfulgt af fornavns initialer: Efternavn, Fornavns initialer. Alfabetisér bogstav efter bogstav efter reglen - Intet kommer før noget. Fx skal Brown, J. R., stå før Browning, A. R. Ifølge APA skal alle forfattere anføres i hver enkelt notering i litteraturlisten, når der er mellem 2 og 7. Ved 8 eller flere forfattere, noteres de første 6 forfattere efterfulgt af og navnet på den sidste forfatter (American Psychological Association, 2010, s. 184). Williams, K., Abildso, C., Steinberg, L., Doyle, E., Epstein, B., Smith, D.,... Cooper, L. (2009). Evaluation of the effectiveness and efficacy of iyengar yoga therapy on chronic low back pain. Spine, 34(19), Ved mere end 1 forfatter noteres forfatternes navne i den enkelte notering i den rækkefølge, som de forekommer i på bogens forside eller på titelbladet i bogen. Ved artikler noteres forfatternes navne også i den rækkefølge, de forekommer i på artiklens forside (American Psychological Association, 2010, s. 181). I det nedenstående vises hvordan referencer noteres i litteraturlisten. Standarderne for noteringen af referencer er fordelt på publikationstype. Bøger: Bøger noteres efter følgende standard: Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. Eksempler: Lindahl, M. (1998). Gigt og fysioterapi. København: FADL. Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. Hagen, K. B., Herbert, R., Jamtvedt, G., & Mead, J. (2008). Evidensbaseret praksis. København: Munksgaard Danmark. Bemærk at (år) henviser til den anvendte bog. Det, at en bog er oversat, er ikke en relevant oplysning. Udgave anføres i parentes, med mindre det drejer sig om 1. udgave - så anføres det ikke. Oplag angives ikke. 8

9 Bidrag fra en antologi/ kapitler fra bøger: Bidrag fra en antologi/kapitler fra bøger noteres efter følgende standard: Bidragets forfatterefternavn, Fornavns initialer. (år). Bidragets titel: Undertitel. I: Antologiens forfatter eller redaktør, Antologiens titel (evt. udgave, bidragets sidetal). Udgivelsessted: Forlag. Arendt-Nielsen, L. (2002). Registrering af smerte. I: Danneskiold-Samsøe, B., Lund, H., & Avlund, K. (Red.), Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter (s ). København: Munksgaard Danmark. Bemærk at det er antologien (bogens) titel, der sættes i kursiv. Tidsskriftsartikler: Tidsskriftsartikler noteres på følgende vis. Bemærk at det er tidsskriftets navn, der skal i kursiv. Husk desuden at skrive tidsskriftets navn ud. Artiklens forfatterefternavn, Fornavns initialer. (år). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, vol.(nr.), sidetal. Jette, D. U., Halbert, J., Iverson, C., Miceli, E., & Shah, P. (2009). Use of standardized outcome measures in physical therapist practice: Perceptions and applications. Physical Therapy, 89(2), Opgaver: Opgaver noteres ligesom bøger, men angiv i litteraturlisten (sidst i referencen/noteringen), hvilken type opgave det er. Nybo Andersen, M., Boll, L. T., & Rahbek, M. K. (2009). Sammenhæng mellem børns motorik og kondital: et kvantitativt tværsnitsstudie med børn fra 0. kl. samt et longitudinelt studie af børns formåen i 0. kl. som prædiktor for deres kondital i 7. kl.. København: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. Bachelorprojekt. Online dokumenter og websider: Online dokumenter og websider noteres efter følgende standard: Ophav. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på: URL 9

10 Holten, N. (2008, 20. februar). Etik. Lokaliseret d. 23. november 2009 på: Sundhedsstyrelsen (u.å.). MTV om ondt i ryggen. Lokaliseret d. 23. november 2009 på: /Nationale%20MTVer/NATIONAL_Projekt_ryg.aspx (u.å) refererer til, at der på websiden ikke er tilgængelig information om sidens udgivelsesår eller seneste opdatering. Elementerne i ovenstående standard for notering af websider og elektroniske dokumenter er obligatoriske, hvis de er til stede i dokumentet. Andre elementer, som fx, supplerende titelinformation og udgiver kan tilføjes: Ophav. (år/seneste opdatering). Titel [Supplerende titelinformation]. Omfang. Udgiver. Lokaliseret [besøgsdato] på: URL Eksempler: Klarlund Pedersen, B., & Saltin, B. (2003). Fysisk aktivitet: Håndbog om forebyggelse og behandling. København: Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse. Lokaliseret d. 22. september 2009 på: Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 22. september 2009 på: Vær omhyggelig med noteringen af URL'en. Indsæt ikke bindestreg for at dele URL'en ved linjeskift. Del den i stedet før et punktum eller en skråstreg. DVD'er og videoer DVD'er og videoer noteres som vist i nedenstående tekstboks. Husk at angive materialetype i beskrivelsen. Forfatter. (år). Titel [beskrivelse]. Udgivelsessted: Forlag. Scales, R. A. (2004). Aqua-Gym [DVD]. Herlev: Ruth Anker Scales Svømmeskole. 10

11 Eksempel på litteraturliste: Scales, R. A. (2004). Aqua-Gym [DVD]. Herlev: Ruth Anker Scales Svømmeskole. Arendt-Nielsen, L. (2002). Registrering af smerte. I: Danneskiold-Samsøe, B., Lund, H., & Avlund, K. (Red.), Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter (s ). København: Munksgaard Danmark. Borg, T. (2002). Livsførelse i hverdagen under rehabilitering: Et socialpsykologisk studie. Aalborg: Aalborg Universitet: Institut for sociale forhold og organisation. Carr, J., & Shepherd, R. (1998). Neurological rehabilitation: Optimizing motor performance. Oxford: Butterworth-Heinemann. Eide, H., & Eide, T. (2007a). Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning, etikk (2. reviderte og utvidede utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk. Eide, H., & Eide, T. (2007b). Kommunikation i praksis: Relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde. Århus: Klim. Gilje, N., & Grimen, H. (2002). Samfundsvidenskabernes forudsætninger. København: Hans Reitzels Forlag. Hagen, K. B., Herbert, R., Jamtvedt, G., & Mead, J. (2008). Evidensbaseret praksis. København: Munksgaard Danmark. Harbo, M., Lisby, H. (2004). El-terapi (2. udg.). København: FADL s Forlag. Holten, N. (2008, 20. februar). Etik. Lokaliseret d. 23. november 2009 på: Jette, D. U., Halbert, J., Iverson, C., Miceli, E., & Shah, P. (2009). Use of standardized outcome measures in physical therapist practice: Perceptions and applications. Physical Therapy, 89(2), Johansen, F. (2008). Rygskader. I: Neergaard, C., & Andersen, B. (Red.), Sportsskader: Forebyggelse, behandling & genoptræning (s ). København: Munksgaard Danmark. Klarlund Pedersen, B., & Saltin, B. (2003). Fysisk aktivitet: Håndbog om forebyggelse og behandling. København: Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse. Lokaliseret d. 22. september 2009 på: Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. Lindahl, M. (1998). Gigt og fysioterapi. København: FADL. 11

12 Nybo Andersen, M., Boll, L. T., & Rahbek, M. K. (2009). Sammenhæng mellem børns motorik og kondital: et kvantitativt tværsnitsstudie med børn fra 0. kl. samt et longitudinelt studie af børns formåen i 0. kl. som prædiktor for deres kondital i 7. kl.. København: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. Bachelorprojekt. Pahuus, M. (1995). Hermeneutik. I: Collin, F., & Køppe, S. (Red.), Humanistisk videnskabsteori (s ). København: DR. Schriver, N. B. (2003). Fysioterapi og læring: Betydning af rettethed, relationer, rum og refleksion. Viby: JCVU Forlag. Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 22. september 2009 på: Sundhedsstyrelsen (u.å.). MTV om ondt i ryggen. Lokaliseret d. 23. november 2009 på: /Nationale%20MTVer/NATIONAL_Projekt_ryg.aspx Williams, K., Abildso, C., Steinberg, L., Doyle, E., Epstein, B., Smith, D.,... Cooper, L. (2009). Evaluation of the effectiveness and efficacy of iyengar yoga therapy on chronic low back pain. Spine, 34(19), Østergaard, H. (2008). Motorisk usikre børn. København: Munksgaard Danmark. FAQ Frequently Asked Questions Kan man bruge Ibid. i følge APA? Nej, APA skriver ikke noget om brug af ibid. Det er derfor ikke en del af APA standard. Hvad gør man med websider, der mangler forfatteroplysninger? Hvis der ikke er opgivet nogen forfatter eller ophav til en webside, bliver titlen indgangen til referencen. I litteraturlisten skriver man: New child vaccine gets funding boost. (2001). Lokaliseret d. 18. marts 2009 på: I teksten kan man anvende de første par ord i titlen på websiden for at hjælpe læseren til at kunne finde referencen i litteraturlisten:.( New Child Vaccine, 2001). Hvad gør man med websider, der mangler årstal og opdateringsdata? I teksten henviser man til forfatteren/ophavet til hjemmesiden efterfulgt af u.å., som står for uden år: En national MTV om ondt i ryggen er under udarbejdelse (Sundhedsstyrelsen, u.å.). I litteraturlisten skrives: Sundhedsstyrelsen (u.å.). MTV om ondt i ryggen. Lokaliseret d. 23. november 2009 på: Nationale%20MTVer/NATIONAL_Projekt_ryg.aspx 12

13 Litteraturliste: American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington DC: American Psychological Association. Yderlig information om APA referencesystemet: American Psychological Association. (2009). APA Style. Lokaliseret d. 22. september 2009 på: Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 22. september 2009 på: 13

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Rigtigt håndværk. Om kilder og henvisninger i projekter. Udarbejdet af Malene Djursaa, revideret januar 2007 1

Rigtigt håndværk. Om kilder og henvisninger i projekter. Udarbejdet af Malene Djursaa, revideret januar 2007 1 Rigtigt håndværk Om kilder og henvisninger i projekter Udarbejdet af Malene Djursaa, revideret januar 2007 1 Indhold APA-modellen Hvordan opbygger man en korrekt litteraturliste til sit projekt? Hvornår

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning Denne guide er skrevet til alle, der starter på en ungdomsuddannelse og skal i gang med et alment

Læs mere

LinkedIn for mediefolk

LinkedIn for mediefolk Grundopsætning af profil for medlemmer af Dansk journalistforbund 10 gode og nemme råd Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Abelone Glahn, Amedia Kopiering sker efter aftale med Abelone Glahn Marts

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION?

HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? HVILKE SPØRGSMÅL BESVARER DENNE PRÆSENTATION? Hvad er SRO? Hvilke krav stilles der til eleven? Hvad er skrivekompetencer? Hvordan tager man citater? Hvordan laver man litteraturliste? Hvad er de formelle

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV WHEN COPD BECOMES A PART OF EVERYDAY LIFE THE CAREGIVERS PERSPECTIVE CHRISTINA QVIST JUUL-SØRENSEN // 20096318 VEJLEDER: MIA HERSKIND SKRIFTLIGT

Læs mere

Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre

Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre Et eksplorativt studie af sundhedsfremmestrategier i de kommunale sundhedscentre mellem ideal og virkelighed Integreret speciale i Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier, Virksomhedsstudier og Teknologi &

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere