Forebyggelsesafdelingen December Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Har du husket at melde tilbage Se side 7 Vejle Brandvæsen, Forebyggelsesafdelingen, Norgesvej 1, 7100 Vejle Telefon Telefax Vejle Brandvæsen, Forebyggelsesafdelingen Side 1

2 Ild i en container årsag til brand i rækkehusbebyggelsen på Kilen Ild i en affaldscontainer er formentlig den direkte årsag til, at en brand hærgede en beboelsesejendom i Vejle, og at syv lejligheder blev voldsomt skadet. 10 personer i rækkehusbebyggelsen, der er indrettet i et gammelt plejehjem, måtte i de tidlige morgentimer tirsdag den 10. november evakueres, da branden brød ud og én person blev kørt på hospitalet til observation for røgforgiftning. Brandvæsnet blev alarmeret klokken 03.42, efter at en beboer havde opdaget branden og alarmeret. Da brandvæsnet ankom, var branden så voldsom, at store dele af taget var bortbrændt. (se billede på forsiden). 4 af boligerne var fuldstændigt overtændt. Lofter og spær faldt ned som følge af den sammenstyrtede tagkonstruktion. På baggrund af brandens voldsomme omfang og bygningens ustabile tilstand vurderedes det ikke forsvarligt at indsætte røgdykkere til eftersøgning af eventuelle personer. Brandvæsnet måtte derfor alene foretages udvendig slukning. Det viste sig heldigvis, at alle beboere var kommet ud ved eget hjælp. Det lykkedes brandvæsnet, at redde boligerne, som vender ud mod Fredericiavej. Her blev beboerne evakueret. Og selv om denne del af bygningen ikke blev direkte ramt af selve branden, blev den alligevel berørt da el-, vand- og varmeforsyningen blev beskadiget ved branden. Skaderne i forbindelse med branden forventes at løbe op i omkring 3 millioner kr. Politiets undersøgelser konkluderer, at brandens arnested var i eller omkring en container, som stod op ad bygningen. Affaldsspande/-containere skal væk fra bygningen! Mange brande starter ved, at der sættes ild til en affaldscontainer. Hvis containeren står tæt på en bygning, er der stor risiko for, at branden breder sig til bygningen via tagudhæng eller lignende. Selvom det kan være bekvemt, at der er kort afstand mellem dør og container, når affaldet skal smides i containeren, så er risikoen for brandskader så stor, at hensynet til brandsikkerheden må veje tungere. Containere bør derfor flyttes så langt væk, at en brand ikke kan brede sig fra containerne til bygningerne. Det bedste er naturligvis at bygge et særligt aflåseligt skur til containerne. Affaldscontainere frister I jule- og nytårsdagene er risikoen for, at der opstår brande i affaldscontainere, særlig høj. Som tommelfingerregel skal containerne opstilles mindst 5 meter fra bygningsfacader med vinduer og må ikke placeres under udhæng. Enten på grund af direkte påsat brand, eller som følge af, at der kastes tændt fyrværkeri ned i containerne. Mange containere er fyldte i denne periode, og det er derfor vigtigt, at de er placeret forsvarligt og eventuelt aflåste. For virksomheder og institutioner er det en god idé at få affaldscontainerne tømt inden helligdagene. Vejle Brandvæsen, Forebyggelsesafdelingen Side 2

3 Vejle Brandvæsen, Forebyggelsesafdelingen Side 3

4 Dødsbrande sker oftest i boligen Langt de fleste dødsbrande i Danmark sker i boligen. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens Statistiske Nyhedsbrev om dødsbrande og omkomne ved brand. Af de 90 mennesker, der omkom ved brand i 2008, døde langt de fleste i boligbrande. Beredskabsstyrelsens statistik viser, at 91 % af de mennesker, der omkommer ved brand, omkommer i boligbrande. For at vurdere risikoen for dødsbrande i de forskellige boligtyper kan de sættes i forhold til antallet af boliger. Herved ses det, at der forekommer ca. 1,9 dødsbrande pr. år pr enfamiliehuse, ca. 2,6 dødsbrande pr. år pr etageboliger og ca. 14,2 dødsbrande pr. år pr pleje- og ældreboliger. Der er således en lidt større risiko for dødsbrande i etageboliger sammenlignet med enfamiliehuse, og en markant større risiko for dødsbrande i pleje- og ældreboliger sammenlignet med de to andre boligtyper. Dette betyder ikke, at plejeog ældreboliger i sig selv er farlige at bo i. Det er nærmere udtryk for, at de personer, der flytter ind i plejeog ældreboliger, netop er personer, der f.eks. på grund af alderdomssvækkelse, handicap, demens eller lignende har en forøget risiko for at komme i en situation, der fører til en dødsbrand. Rygning er årsag til flest omkomne ved boligbrande Figur 5 viser antallet af omkomne ved brand i boliger fordelt på brandårsager. Rygning er den klart hyppigste årsag til, at personer omkommer ved brand, efterfulgt af elbrande, uforsigtighed ved madlavning og anvendelse af stearinlys. Almindelig forsigtighed med ild, lys og varme er de vigtigste faktorer for at forhindre brand i at opstå. Men hvis en brand alligevel opstår, er røgalarmer en god og billig hjælp til at opdage og varsle om branden i tide. Ca. 71 % af de danske husstande er forsynet med røgalarmer, men det er kun ved En dødsbrand er en brand, hvor én eller flere personer omkommer som følge af branden. En omkommen ved brand defineres som en person, der omkommer som følge af brandpåvirkning under branden eller inden for 30 dage efter branden. 18 % af dødsbrandene, der har været opsat en røgalarm. Du kan læse meget mere om dødsbrande og omkomne ved brand i 2008 og første halvdel af 2009 på Beredskabsstyrelsens hjemmeside Vejle Brandvæsen, Forebyggelsesafdelingen Side 4

5 Gode råd om brandforebyggelse På brandvæsnets hjemmeside, er der mulighed for at finde en lang række vejledninger og gode råd om brandforebyggelse. Du finder hjemmesiden på adressen Vælg en pakke - og bliv klogere På hjemmesiden finder du brochurer, filmklip og anden information om, hvordan du forebygger brand og oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis der alligevel udbryder brand. Vi har samlet informationen i pakker, og det er derved vores håb, at vi kan give dig gode råd og vejledning ud fra dit behov, så du får de råd du netop måtte have brug for. Du kan vælge mellem følgende pakker : For børn og unge For børnehaver og skoler For voksne For foreninger For virksomheder For byggerådgivere Ønsker fx en børnehave eller skole hurtigt at finde frem til information, som er relevant for dem er det blot at vælge pakken For børnehaver og skoler. Find skemaer m.v. På hjemmesiden kan man finde en række skemaer, som kan bruges til bl.a. anmeldelse af midlertidig overnatning og til ansøgning om afvikling af arrangementer i bygninger til mere end 150 personer. Red din farmor med en røgalarm For under 100 kroner kan du redde din farmor fra at dø ved en brand. Sådan lyder budskabet bag en kampagne fra BrandBevægelsen. Brandbevægelsens kampagne er rettet mod de ældres børn og børnebørn. Ældre kvinder over 67 år har mere end fem gange så stor risiko for at omkomme i brand som yngre kvinder. Det skyldes først og fremmest, at kun få ældre har røgalarmer i hjemmet, typisk fordi de ikke selv magter at sætte alarmerne op. Og hvem vil ikke gerne passe ekstra godt på sin farmor og samtidig blive lidt af en helt i familien? Opfordringen til de yngre pårørende er derfor: Tag en tur i bygge- eller supermarkedet, spendér en hundredlap på røgalarmen og kravl så op på trappestigen hjemme hos farmor. Så kan du med rette kalde dig en helt. Der er brug for mange helte. I 2008 omkom 90 mennesker ved brand, og i perioden var halvdelen af de omkomne, kvinder på 67 år eller derover. Hvor super en helt er du? Find ud af hvor meget helt, du har i dig, og hvor meget formor har brug for røgalarmer. Tag testen på Vejle Brandvæsen, Forebyggelsesafdelingen Side 5

6 Sikkerhedsstyrelsen advarer mod livsfarlige biopejse Sikkerhedsstyrelsen har fået kendskab til to tilfælde, hvor såkaldte biopejse er eksploderet. Den første eksplosion skete på Færøerne 18. marts og den anden i Brøndby Hallens Restaurant 9. november. Begge ulykker var heldigvis uden skade på mennesker. Pejsene er sandsynligvis købt via QXL, men det er ikke endeligt verificeret. Ingen af pejsene, styrelsen har kendskab til, bærer nogen form for identifikationsmærker. Biopejsene kan eksplodere Biopejsene er farlige, fordi der kan ske en eksplosion, hvor de tre bægre til bioethanol skydes op i luften med stor kraft. Eksplosionen opstår, hvis der spildes bioehtanol ned i pejsens lukkede kar, fx under påfyldning af væske. Selv en lille mængde væske er nok til, at der kan opstå en eksplosion, da bægerne efterhånden opvarmes til over 400 grader. Det betyder, at dampene fra den spildte bioethanol opvarmes til selvantændelsestemperatur, hvorefter eksplosionen sker. Sikkerhedsstyrelsen råder alle, som har købt den pågældende pejs, til at stoppe med at bruge den. Sikkerhedsstyrelsen undersøger markedet for biopejse Sikkerhedsstyrelsen iværksætter øjeblikkelig en screening af markedet med henblik på at finde lignende pejse. Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen Dorthe G. Rasmussen på telefon Film Der er foretaget en test af biopejsen fra Brøndby Hallen. Som led i testen blev der med vilje spildt noget bioethanol under påfyldningen af brændstoffet, hvorefter der blev tændt for pejsen. Cirka 20 minutter efter antændelsen udløste de opvarmede ethanoldampe en eksplosion. Se et kort filmklip fra forsøget på: _forsoeg_web.wmv (Du skal have Windows media Player installeret for at se filmklippet). Vejle Brandvæsen, Forebyggelsesafdelingen Side 6

7 Husk tilbagemeldinger på afholdte evakueringsøvelser I Vejle skal alle skoler & daginstitutioner med mere end 10 sovepladser eller tilsammen mere end 50 personer foretage mindst en årlig brand- og evakueringsøvelse. Når øvelsen er afholdt, skal institutionen indsende et tilbagemeldingsskema til brandvæsnet. Dette skal ske via mail eller via fax Følgende har indsendt tilbagemeldingsskemaet for 2009: Borggården Børne- og ungehuset Jættebo Børnehaven Kildedalen Englyst skole Gadkjærgaard Børnehave Grangård Grejsdalens Børnehus Havnely Karla Grøn Krystallen Naturbørnehaven Paddehatten Sct. Georgshjemmets Børnehus Smidstrup-Skærup Skole Sneglehuset Solsikkens Børnehave Solsikkens fritidscenter Storkereden Søndermarkens fritidscenter Trip Trap Træsko Villa Uhrhøj Ødsted Skole Fristen for indsendelse af tilbagemeldingsskemaet var den 1. december Vi håber derfor snarest at modtage de sidst skemaer. Skemaet ligger på hjemmesiden Glædelig jul og godt nytår Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og brandsikkert nytår. Husk i denne tid, at være særlig opmærksom på brug af åben ild i forbindelse med f.eks. stearinlys, dekorationer, fyrværkeri -.og husk containeres placering i f.t. bygninger. Kontakt til Forebyggelsesafdelingen Har du spørgsmål om brand eller forebyggelse af brand, som du ikke har fundet besvaret på vores hjemmeside, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi bor: Norgesvej 1, 7100 Vejle. Vores postadresse er: Skolegade 1, 7100 Vejle Vores telefon, telefax og e- mail er: Telefon: Telefax: Vejle Brandvæsen, Forebyggelsesafdelingen Side 7

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER?

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? ER DU EL-SIKKER? SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? 5._6. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere