10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art."

Transkript

1 10/2011 Maistro RC / CC Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

2 EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Maistro 8 RC fra serienummer RC RC RC /8 CC SW 3500 S SW 7000 S som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: DIN EN ISO Sikkerhed maskiner DIN EN Sikkerhed såmaskiner Schwandorf, Sted og dato Dokumentationsansvarlig: Gerhard Muck M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller udlever til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 10/ Maistro RC/CC da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Demonstrationsmaskine Ibrugtagning Demonstrationsmaskine Skift af indsatssted Demonstrationsmaskine solgt Drift Ny maskine solgt Ibrugtagning Kundemaskine Skift af indsatssted Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 10/2011 Sidste ændring: Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Behandling af faktiske fejl...4 Tilsigtet anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhedspiktogrammer...7 Lys...11 Driftssikkerhed...12 Trafiksikkerhed...12 Ulykkessikkerhed...13 Til-/frakobling...13 Bremseanlæg...13 Ved hydraulik...13 Trykbeholder...13 Udskiftning af udstyr...14 Under drift...14 Vedligeholdelse...14 Tilkobling af maskinen...15 Maistro afsætning...15 Maistro klapning...16 Maistro 12 CC med 45 cm rækkeafstand klappes...16 Transport / installation...17 Levering...17 Maskiner med DrillManager ME...17 Installation...17 Tekniske data...18 Maistro RC...18 Maistro CC...18 Komponentgrupper...19 Hydraulik Maistro 6/8 CC...20 SW 3500 S...21 Tekniske data...21 Hydraulik 8 RC med SW 3500 S...22 Funktion Hydraulik...23 Klap maskinen...23 Indklapning...23 Tilkobling af såvogn...25 Tilslutning af hydraulik...25 Tilslutning af lys...25 Hægt Maistro på og indstil den - til årg Hægt Focus på og indstil den...26 Parkering af maskinen...27 SW 7000 S...28 Tekniske data...28 Hydraulik 11 RC med SW 7000 S...29 Hydraulik 12 RC med SW 7000 S...30 Hægt Maistro på og indstil den...31 Hægt Focus på og indstil den...31 Parkering af maskinen...32 Betjening...33 Mekanisk drev...33 Jorddrev - Indstilling af såsædsmængde...34 Hydraulisk drev...35 Overvågningsfunktion for drev - fra software versdion Overvågning af arbejdssignal...37 Indstilling af sådybde...38 Indstilling af dybdeføringshjul...39 Harve...40 Trykruller...41 Enkeltkorns doseringsanordning...42 Udsåning af solsikke...48 Fejlsøgningshjælp, doseringsanordning...49 Tørgødning...50 Indstilling af doseringsforsinkelse...50 Rydder...52 Omdrejningstalsovervågning ved jorddrev...52 Rækkeafbrydelse...53 Elektrisk rækkeafbrydelse...53 korntællersystem...54 Mikrogranulatanordning...54 SW 7000 S / 3500 S...56 Tank...56 Injektorsluse...56 Fordeler...57 Blæser...57 Blæsertabel...59 Efterspænding blæserflange...60 Doseringsapparat...61 Udskiftning af rotor...62 Rotorskift ved fuld tank...62 Kontrol af tætningslæbe...63 Doseringsapparat med injektorsluse...63 Doseringsapparatets vedligeholdelse

7 Bremse...65 Bremseanlæg uden fjeder...65 Bremseanlæg med fjeder...66 Fyldesnekke...68 Vedligeholdelse...69 Rengøring...69 Vedligeholdelsesintervaller...69 Smøring af maskinen...70 Smøre- og hjælpemidler...70 Service...70 Vedligeholdelsesoversigt Maestro...71 Vedligeholdelsesoversigt SV...74 Smørepunkter...76 Fejlafhjælpning Maistro...77 Tilspændingsmomenter metriske skruer...78 Tilspændingsmomenter tommeskruer

8 Introduktion Forord Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, som følge af tilsidesættelse af brugsanvisningen. brugsanvisningen skal hjælpe dig at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Anvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. ved ¾ betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse). ¾ vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) ¾ transport Behandling af faktiske fejl Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via Deres HORSCH forhandler, forelægges HORSCH serviceafdeling i Schwandorf/ Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. Garantisager med returnering af gamle dele er markeret med "R". Disse dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Reklamationer uden returnering af gamle dele. Disse dele skal opbevares i 12 uger til videre afgørelse. Reparationer i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter mere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. Sammen med denne brugsanvisning får du en reservedelsliste og et garantikort. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af din maskine. Derefter sender du garantikortet retur til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. I denne brugsanvisning tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt med henblik på forbedring af maskinen eller ekstraudstyret. Garantiperioden for maskinen starter med leveringsdatoen. 4

9 Tilsigtet anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand henholdsvis skader på maskinen eller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Originale reservedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt, og derved påvirke sikkerheden for mennesker og maskine. Ved skader, der opstår på grund af brug af uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Maistro RC / CC er konstrueret for enkeltkornsdosering af majs og solsikker. De kan anvendes alene eller sammen med en såvogn. En anden eller udvidet brug, f. eks. som transportmiddel, gælder som ikke svarende til formålet. HORSCH påtager sig intet ansvar for skader, som er resultat af en sådan anvendelse. Risikoen påhviler brugeren alene. Følgeskader Maskinen er fremstillet omhyggeligt hos HORSCH. Alligevel kan der, også ved formålsmæssig anvendelse, opstå afvigelser ved udbringningsmængden op til total svigt, pga. f. eks. ¾ Forskellig sammensætning af såsæd eller gødning (f.eks. fordeling af kornstørrelse, geometriske former, bejdsning, forsegling); ¾ Tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, klæbrige bejdser, fugtig gødning); ¾ slitage af sliddele (f. eks. doseringsapparat); ¾ Skader pga. ydre påvirkning; ¾ Mekaniske skader (f.eks. revner eller kæder der er sprunget af, knækkede drevaksler; ¾ Forkerte driftsomdrejningstal og kørselshastigheder; ¾ Forkert indstilling af apparatet (ukorrekt tilbygning, manglende overholdelse af indstillingstabellerne); Kontrollér derfor inden hver anvendelse og også under driften af din maskine, om funktionen er korrekt og udbringningsnøgjagtigheden er tilstrækkelig. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også følgeskader pga. betjeningsfejl. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til tilsigtet anvendelse hører også overholdelse af brugsanvisning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har angivet. 5

10 I denne brugsanvisning I denne brugsanvisning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer. når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen, og alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til andre brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbejdsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftslederen, må arbejde med maskinen. Mindstealderen for brugere er 16 år. Brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Ejeren skal ¾ gøre brugsanvisningen tilgængelig for operatøren. ¾ sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: ¾ tætsiddende tøj. ¾ arbejdshandsker som beskyttelse mod skarpkantede maskindele. ¾ Beskyttelsesbrille: som beskyttelse mod støv ved omgang med gødning. Se gødningsproducentens forskrifter. ¾ Ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd skal der bæres åndedrætsværn og sikkerhedshandsker. Se bejdseproducentens forskrifter. 6

11 Sikkerhed og forholdsregler mod ulykker De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Sikkerhedspiktogrammer Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden ibrugtagning og overhold den! I svingeområde for klapbare maskindele der der forbud mod ophold! Grib aldrig ind i klemningsområder, med bevægelige dele! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud For at undgå øjenskader, se ikke ind i den tændte radarsensors strålingsområde! Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i brugsanvisningen! Stig ikke op på roterende dele Anvend kun de eksisterende trappetrin! Passagerer på maskinen er forbudt! Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte

12 Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder På mark forspændes fløjene med min. 100 bar. Blæseromdrejningstal på min /min til maks /min overholdes Trykakkulatoren er under gas- og olietryk. Demontering og montering skal udføres i henhold til vejledningen i denne tekniske manual. P = min. 100 bar min /min max /min Ved afsætning skal sømaskinen altid sænkes på støtter først. Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Maistro Aufkleber Gebläse ed Dateiname Entw. Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem maskinerne. Træktøj kan i modsat fald klappe op og medføre skader eller kvæstelser Grib aldrig ind i kørende dele! Aktiveringsgreb for parkeringsbremse. øverst fri stilling, nederst i parkeringsstilling. Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. JJKW Maistro Aufkleber ed P P

13 Trækstangen på såvognen må maks. - Maistro belastes med 50 bar. - Focus belastes med maks. 100 bar. Kun ved 11 og 12 RC: Træk fremføringen ind med min. 50 bar i transportstilling. I arbejdsstilling må der ikke være noget tryk bar min: 50 bar! P = min. 100 bar bar! Returtrykket på blæserdrevet må ikke overskride 5 bar, ellers kan hydraulikmotoren ødelægges. Ved transportopgaver hægtes løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her. Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. JJKW Aufkleber ed max. 5 bar Ved afdrejning hægtes vægten i her. Første gang efter 50 km eller 10 timer efterspændes hjulmøtrikker / bolte. Efterspændes dagligt - se vedligeholdelsesoversigt. Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Rücklauf_Gebläse ed Sept 03 Entw. Datum OFF Maschine alle ON ZERO Zeichnung Verladehacken Zeichnungsnumme

14 Indstilling af børste til form og størrelse på korn. Sæt altid alle hydraulikledninger på. Ellers kan komponenterne beskadiges pga. de sammenhængende hydraulikfunktioner g / 1000 (TKM) Kunsstofdele må ikke påføres stoffer der indeholder opløsningsmidler (rustopløser, rustbeskyttelse). Hydraulisk trækarm låses altid. Maschine Zeichnung Alle Hydr. Leitungen anschließen Zeichnungsnummer Sørg for såtankens og hele pneumatiksystemets tæthed. Utætheder medfører såfejl. Lufttab mindske såmængden, den kan gå tilbage til nul. Funktion og tilslutning af de hydrauliske koblinger. Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed feb 08 SSSS SSS SSSSS Maschine Zeichnung Zeichnu Aufkleber Zeichnung 10 Zeichnungsnummer Dateiname Entw ed Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer SW Dichtheit Tank ed Sept 03 Dateiname Entw. Datum

15 Markering af hydraulikslangen Symbolet sidder altid på den slange, der skal bruge tryk for at bringe maskinen i transportstilling (løft, indklapning osv.). Lys R Maschine Hydraulikblok Maskine hævning og sænkning Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Entw. Datum ed Nov L Klap maskinen Lysudstyr Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Maschine Alle angehängten Beleuchtung Beleucht.skf ed Sporopridser Zeichnung Zeichnungsnummer Værktøjer Fyldesnekke Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Zeichnungsnummer Aufkleber Blæser Maschine Zeichnungsnummer Zeichnungsnummer Zeichnung Dateiname Dateiname 1. stik, 7-polet 2. fordelerkasse 3. baglygte højre 5.1. lampe blinklys 5.2. lampe baglygte 5.3. lampe bremselys 4. baglygte venstre 6.1. lampe bremselys 6.2. lampe baglygte 6.3. lampe blinklys Stik og kabeldefinition: Nr. bet. Farve Funktion 1. L gul blinklys venstre g Entw. Datum ed Nov 06 Entw. Datum ed Nov 06 Dateiname Dateiname Zeichnungsnummer Entw. Datum ed Nov hvid stel 4. R grøn blinklys højre R brun baglygte højre rød bremselys L: sort baglygte venstre Entw. Datum ed Nov 06 Dateiname Lyset skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter i fare! Entw

16 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i brug, når man er blevet undervist af forhandlere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra firma HOR- SCH. Garantikortet skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug efter at alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger, som f. eks. løst sikkerhedsudstyr, er monteret og funktionsklar. ¾ Møtrikker og skruer skal jævnligt kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. ¾ Kontroller dæktrykket jævnligt. ¾ Ved funktionsfejl skal maskinen straks standses og sikres! Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder færdselsreglerne. Overhold tilladte transportbredder, monter advarsels- og beskyttelsesudstyr. Transporthøjden - alt efter tilkoblet maskine - skal overholdes! Vær særlig opmærksom på broer og lavthængende strømkabler. Vær opmærksom på tilladte aksellast, dækkenes lasteevne og totalvægt, så tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til apparatets bredde og tyngdepunkt. Ved transport observeres: ¾ Ved Maistro 11 og 12 RC indskydes sporåbner inden indklapning. ¾ Dæksel på majsbeholder sikres med spænder på klap. ¾ Ved Maistro 11 og 12 RC indtrækkes majsenhed og sikres med lukkehane. ¾ Lys monteres og funktion samt rengøring af lamper og advarselstavler kontrolleres. ¾ På såvogn indstikkes aluclips på stempelstang på løftecylinder og maskinen sænkes ned. ¾ På såvogn SW 3500 S sikres hydraulisk arm med spærreventil. Hydraulikstyreanordninger på traktor sikres eller låses. Maistro 11 og 12 RC giver ved transport på SW 7000 S en negativ last på op til 1000 kg og aflaster derved bagaksel på traktor. Traktor vælges stor nok så styre- og bremseegenskaber bibeholdes. Ved Maistro 11 og 12 RC er transporthøjden afhængig af løft mindst 4,00 m. Inden passage af broer eller lavthængende strømledninger sænkes maskinen mest muligt. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Kørsel med passagerer på maskinen er forbudt! Ved transport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t eller 40 km/t (med godkendelse) og kun med tom såtank. 12

17 Ulykkessikkerhed Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Til-/frakobling Ved til- og frakobling af maskinen til traktorens trækudstyr er der fare for kvæstelser. ¾ Maskinen skal sikres mod bevægelse. ¾ Når der bakkes med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. ¾ Maskinen må kun parkeres på jævn og stabil undergrund. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakoblingen. Bremseanlæg Maskinen kan, alt efter udstyr, være forsynet med pneumatiske eller hydrauliske bremser. Bremserne skal altid være tilsluttet og funktionsdygtig ved vejkørsel. Når maskinen er koblet til og inden transportkørsel skal bremsernes funktion og tilstand afprøves. I udførelse med indstillelig bremsekraftregulator skal denne fortsat være på "Dellast" også ved tom tank. Tanken skal være tom ved vejkørsel. Ved hydraulik ¾ Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. ¾ Hydraulikanlægget er under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skruesamlinger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. ¾ Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækager. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! ¾ Ved kvæstelser søges straks læge! For at undgå fejlbetjeningen bør koblinger for de hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og maskine markeres med farver. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Trykbeholder Alt efter ydstyr kan der være en trykakkumulator indbygget i hydraulikanlægget. Trykakkumulatoren må ikke åbnes eller repareres (svejsning, boring). Selv når beholderen er tom, er den forspændt med gastryk. Ved alt arbejde med hydraulikken skal trykakkumulatoren tømmes. Manometeret må ikke vise tryk. Manometertrykket skal falde til 0 bar. Først derefter må der arbejdes på hydraulikanlægget. 13

18 Udskiftning af udstyr ¾ Maskinen sikres mod at rulle væk! ¾ Hævede rammedele, som du opholder dig under, sikres med egnet støtte! ¾ Forsigtig! Ved fremtrædende dele (strigle, tand, skær) er der fare for kvæstelser! ¾ Stig ikke på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige styrtulykker. Under drift ¾ Inden start og ibrugtagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. ¾ Ingen af de foreskrevne og medfølgende sikkerhedsanordninger må fjernes. ¾ Der må ikke opholde sig personer i bevægelige maskindeles klappeområde. ¾ Brug kun trappetrinene, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Vedligeholdelse ¾ Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. ¾ Inden der foretages vedligeholdelsesarbejder skal maskinen parkeres på jævn og stabil undergrund og sikres mod utilsigtet rulning. ¾ Hydraulikanlægget gøres trykløst, og arbejdsredskabet sænkes eller støttes. ¾ Inden maskinen rengøres med højtryksrenser, skal alle åbninger, hvor der af sikkerheds- eller funktionsmæssige årsager ikke må trænge, vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, lejer eller blæser. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, lejer eller blæser. ¾ Efter rengøring kontrolleres alle hydraulikledninger for utætheder og løse forbindelser. ¾ Kontrollér om der er slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! ¾ Afbryd det elektriske anlæg fra strømtilførslen inden arbejdet begyndes. ¾ Afklem kablerne fra computerne og andre elektriske komponenter, inden der svejses på maskinen. Anbring jordforbindelsen så tæt som muligt på svejsestedet. ¾ Skrueforbindelserne, som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde, skal spændes igen. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter 3 måneder. 14

19 Tilkobling af maskinen Maistro RC kan afhængig af udførelse monteres efter en såvogn eller direkte på traktor. Alt efter kombination af Maistro og såvogn skal følgende observeres. Maistro 8 RC Hydraulisk doseringsdrev er tilsluttet hydraulisk blæser i række. Hvis en ny Maistro hægtes på en gammel såvogn SW 3500 S, skal hydraulik tilsluttes som på tegning Maistro 11 og 12 RC Støtteben må ikke afmonteres. I indklappet tilstand vil dette ødelægge majsenheden ved sænkning af maskinen. Maistro på SW 7000 S Trepunkt må ikke være låst ved påhængt Maistro. Boltene skal fjernes, så stænger kan pendle. Maistro på SW 3500 S På såvogn 3500 S med faste stænger kan der kun monteres Maistro 8 og 9 RC med hydraulisk doseringsdrev. Maistro CC For tilpasning af træktøj i højde til træk på traktor kan trækøje drejes (højde 500 og 725 mm). Maistro afsætning Alt efter udførelse er maskinerne monteret med støtteben. Inden afsætning i indklappet stand skal maskinen sænkes ned på støtteben. Er der ikke monteret støtteben kan maskinen kun afsættes udklappet. Maistro Sammenklappet skal den ubetinget afsættes på støtteben. I modsat fald kan maskinen klappe op og vælte bagover. Maistro RC (Solo) Disse maskiner kan kun afsættes udklappet. Maistro 8 og 9 RC med SV Med SW 3500 må maskinerne kun afsættes udklappet. Maistro 11 og 12 RC med SV Med SW 7000 må maskinerne også afsættes indklappet. Maskinerne skal ubetinget afsættes på støtteben først. Såvogn har en negativ last, træktøj vil i modsat fald klappe op og maskine eller såvogn kan blive skadet. ¾ Maskinen skal sikres mod bevægelse. Alt efter såvogn eller udførelse lægges kiler under eller parkeringsbremse aktiveres. Såvogn med fjedercylinder bremser automatisk ved afsætning. ¾ Alle tilslutningsledninger adskilles og monteres i respektive holdere. 15

20 Maistro klapning Ved Maistro CC skal rækkefølgen for ind- og udklapning observeres, da der i modsat fald kan ske skade på dele. Maistro 12 CC med 45 cm rækkeafstand klappes I denne udførelse skal belysning flyttes ved indog udklapning, da den i modsat fald skades. Indklapning ¾ Løft maskinen helt op. ¾ Indklap Maistro, 11 og 12 RC - betjen styringen indtil majsenhed er helt løftet i midten. ¾ Alu-Clips monteres i hydraulikcylinder på træktøj eller ved Maistro CC på chassis. ¾ Maskinen sænkes på transportsikring (som foreskrevet i færdselslov). ¾ Grundet højden må den ikke transporteres højere end nødvendigt. ¾ Kun SW 7000 S: Lukkeventil foran på SV lukkes så majsenhed ikke sænkes i midten; Udklapning ¾ Lukkeventil foran på SW 7000 S åbnes. ¾ Maskinen løftes og aluclips på hydraulikcylinder fjernes. ¾ Maistro 12 RC udklapning - Bemærk! Majsenhed i midten falder først ned. ¾ For drift: Klapcylinder forspændes med mindst 100 bar. Trykket vises på manometret. Ved udsåning kontrolleres manometer regelmæssigt og trykket korrigeres ved afvigelser. Udklapning I transportstilling fjernes sikringsbøsninger for belysning, holder trækkes ud, drejes 90 opad, sættes ind og sikres. Indklapning I arbejdsstilling klappes maskinen først ind, herefter drejes belysning igen 90 tilbage for vejkørsel og sikres. 16

21 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Såmaskinen med ekstraudstyr leveres som regel komplet monteret på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenterne demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontører på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Kraner og andet løfteudstyr skal have tilstrækkelig bæreevne. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. Ophængningspunkterne må kun være et sted på maskinens ramme. Maskiner med DrillManager ME På alle maskiner med såmaskinestyring Drill- Manager ME er den hydrauliske funktion hæv / sænk mulig uden yderligere installationer. Disse maskiner kan løftes af blokvognen uden installering af grundudstyret De andre hydrauliske funktioner som "klapning" eller "markør" kan først tilkobles efter installation af grundudstyret i traktoren. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Brug af maskinen inden undervisningen er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen / forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdsarbejder er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligholdelsesopgaver gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyr ¾ Fjern de løse medleverede dele fra maskinen. ¾ Fjern alle dele fra såtanken! ¾ Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! ¾ Smør alle smørenipler! ¾ Kontrollér lufttrykket i dækkene! ¾ Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med hensyn til fast montering og funktion. ¾ Fundne mangler skal udbedres omgående! Installationsvejledning for såmaskinestyring findes i vejledning "DrillManager ME". 17

22 Tekniske data Maistro RC 8 RC 11 RC 12 RC Transportbredde (m): 3,00 3,00 3,00 Transporthøjde (m): 3,55 4,00 4,10 Længde uden SV (m): 3,25 2,54 2,54 Længde med SV (m): (SW 3500 S) 10,25 (SW 7000 S) 8,10 (SW 7000 S) 8,10 Vægt uden SV (kg): Vægt med SV (kg): (SW 3500 S) 6350 (SW 7000 S) 5550 (SW 7000 S) 5850 Indhold såbeholder (l): Antal rækker: Skærtryk (kg): Stregafstand (cm): 70 eller / 75 Sådybde (cm): 1,5-9 1,5-9 1,5-9 Anhænger ved solodrift: Kat II Kat III Kat III Dækstørrelse Jorddrev: AS AS AS Arbejdshastigheder (km/t): Ydelsesbehov (kw): 74/ Ydelsesbehov med SV (kw/hk): 110/ / /175 Styreenheder (DW): 2/3 2 2 Maistro CC 6 CC 8 CC 8 rækker 8 CC 12 rækker Transportbredde (m): 3,00 3,00 3,00 Transporthøjde (m): 3,55 3,85 3,85 Længde (m): 7,20 8,20 8,20 Vægt (kg): Tankindhold SV: Indhold såbeholder (l): Antal rækker: Skærtryk (kg): Stregafstand (cm): 70 / 75 / / 75 / / 50 Sådybde (cm): 1,5-9 1,5-9 1,5-9 Dækstørrelse: 700/50-22,5 700/50-22,5 700/50-22,5 Arbejdshastigheder (km/t): Ydelsesbehov (kw): 60/90 75/100 90/120 Styreenheder (DW): Oliemængde hydr. Blæser: (l)

23 Komponentgrupper Monteringer Maistro 1. Rørføring gødningsindretningindretning 2. Skiftetandhjul for jorddrev 3. Sporopridser 4. Rydder 5. Seksskivers gødningsindretning 6. Hjul dybdeføring 7. Trykruller 8. Lys 9. Beholder mikrogranulatindretning 10. Beholder såsæd 19

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere