10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art."

Transkript

1 10/2011 Maistro RC / CC Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

2 EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Maistro 8 RC fra serienummer RC RC RC /8 CC SW 3500 S SW 7000 S som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: DIN EN ISO Sikkerhed maskiner DIN EN Sikkerhed såmaskiner Schwandorf, Sted og dato Dokumentationsansvarlig: Gerhard Muck M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller udlever til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 10/ Maistro RC/CC da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Demonstrationsmaskine Ibrugtagning Demonstrationsmaskine Skift af indsatssted Demonstrationsmaskine solgt Drift Ny maskine solgt Ibrugtagning Kundemaskine Skift af indsatssted Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 10/2011 Sidste ændring: Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Behandling af faktiske fejl...4 Tilsigtet anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhedspiktogrammer...7 Lys...11 Driftssikkerhed...12 Trafiksikkerhed...12 Ulykkessikkerhed...13 Til-/frakobling...13 Bremseanlæg...13 Ved hydraulik...13 Trykbeholder...13 Udskiftning af udstyr...14 Under drift...14 Vedligeholdelse...14 Tilkobling af maskinen...15 Maistro afsætning...15 Maistro klapning...16 Maistro 12 CC med 45 cm rækkeafstand klappes...16 Transport / installation...17 Levering...17 Maskiner med DrillManager ME...17 Installation...17 Tekniske data...18 Maistro RC...18 Maistro CC...18 Komponentgrupper...19 Hydraulik Maistro 6/8 CC...20 SW 3500 S...21 Tekniske data...21 Hydraulik 8 RC med SW 3500 S...22 Funktion Hydraulik...23 Klap maskinen...23 Indklapning...23 Tilkobling af såvogn...25 Tilslutning af hydraulik...25 Tilslutning af lys...25 Hægt Maistro på og indstil den - til årg Hægt Focus på og indstil den...26 Parkering af maskinen...27 SW 7000 S...28 Tekniske data...28 Hydraulik 11 RC med SW 7000 S...29 Hydraulik 12 RC med SW 7000 S...30 Hægt Maistro på og indstil den...31 Hægt Focus på og indstil den...31 Parkering af maskinen...32 Betjening...33 Mekanisk drev...33 Jorddrev - Indstilling af såsædsmængde...34 Hydraulisk drev...35 Overvågningsfunktion for drev - fra software versdion Overvågning af arbejdssignal...37 Indstilling af sådybde...38 Indstilling af dybdeføringshjul...39 Harve...40 Trykruller...41 Enkeltkorns doseringsanordning...42 Udsåning af solsikke...48 Fejlsøgningshjælp, doseringsanordning...49 Tørgødning...50 Indstilling af doseringsforsinkelse...50 Rydder...52 Omdrejningstalsovervågning ved jorddrev...52 Rækkeafbrydelse...53 Elektrisk rækkeafbrydelse...53 korntællersystem...54 Mikrogranulatanordning...54 SW 7000 S / 3500 S...56 Tank...56 Injektorsluse...56 Fordeler...57 Blæser...57 Blæsertabel...59 Efterspænding blæserflange...60 Doseringsapparat...61 Udskiftning af rotor...62 Rotorskift ved fuld tank...62 Kontrol af tætningslæbe...63 Doseringsapparat med injektorsluse...63 Doseringsapparatets vedligeholdelse

7 Bremse...65 Bremseanlæg uden fjeder...65 Bremseanlæg med fjeder...66 Fyldesnekke...68 Vedligeholdelse...69 Rengøring...69 Vedligeholdelsesintervaller...69 Smøring af maskinen...70 Smøre- og hjælpemidler...70 Service...70 Vedligeholdelsesoversigt Maestro...71 Vedligeholdelsesoversigt SV...74 Smørepunkter...76 Fejlafhjælpning Maistro...77 Tilspændingsmomenter metriske skruer...78 Tilspændingsmomenter tommeskruer

8 Introduktion Forord Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, som følge af tilsidesættelse af brugsanvisningen. brugsanvisningen skal hjælpe dig at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Anvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. ved ¾ betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse). ¾ vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) ¾ transport Behandling af faktiske fejl Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via Deres HORSCH forhandler, forelægges HORSCH serviceafdeling i Schwandorf/ Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. Garantisager med returnering af gamle dele er markeret med "R". Disse dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Reklamationer uden returnering af gamle dele. Disse dele skal opbevares i 12 uger til videre afgørelse. Reparationer i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter mere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. Sammen med denne brugsanvisning får du en reservedelsliste og et garantikort. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af din maskine. Derefter sender du garantikortet retur til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. I denne brugsanvisning tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt med henblik på forbedring af maskinen eller ekstraudstyret. Garantiperioden for maskinen starter med leveringsdatoen. 4

9 Tilsigtet anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand henholdsvis skader på maskinen eller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Originale reservedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt, og derved påvirke sikkerheden for mennesker og maskine. Ved skader, der opstår på grund af brug af uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Maistro RC / CC er konstrueret for enkeltkornsdosering af majs og solsikker. De kan anvendes alene eller sammen med en såvogn. En anden eller udvidet brug, f. eks. som transportmiddel, gælder som ikke svarende til formålet. HORSCH påtager sig intet ansvar for skader, som er resultat af en sådan anvendelse. Risikoen påhviler brugeren alene. Følgeskader Maskinen er fremstillet omhyggeligt hos HORSCH. Alligevel kan der, også ved formålsmæssig anvendelse, opstå afvigelser ved udbringningsmængden op til total svigt, pga. f. eks. ¾ Forskellig sammensætning af såsæd eller gødning (f.eks. fordeling af kornstørrelse, geometriske former, bejdsning, forsegling); ¾ Tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, klæbrige bejdser, fugtig gødning); ¾ slitage af sliddele (f. eks. doseringsapparat); ¾ Skader pga. ydre påvirkning; ¾ Mekaniske skader (f.eks. revner eller kæder der er sprunget af, knækkede drevaksler; ¾ Forkerte driftsomdrejningstal og kørselshastigheder; ¾ Forkert indstilling af apparatet (ukorrekt tilbygning, manglende overholdelse af indstillingstabellerne); Kontrollér derfor inden hver anvendelse og også under driften af din maskine, om funktionen er korrekt og udbringningsnøgjagtigheden er tilstrækkelig. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også følgeskader pga. betjeningsfejl. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til tilsigtet anvendelse hører også overholdelse af brugsanvisning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har angivet. 5

10 I denne brugsanvisning I denne brugsanvisning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer. når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen, og alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til andre brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbejdsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftslederen, må arbejde med maskinen. Mindstealderen for brugere er 16 år. Brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Ejeren skal ¾ gøre brugsanvisningen tilgængelig for operatøren. ¾ sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: ¾ tætsiddende tøj. ¾ arbejdshandsker som beskyttelse mod skarpkantede maskindele. ¾ Beskyttelsesbrille: som beskyttelse mod støv ved omgang med gødning. Se gødningsproducentens forskrifter. ¾ Ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd skal der bæres åndedrætsværn og sikkerhedshandsker. Se bejdseproducentens forskrifter. 6

11 Sikkerhed og forholdsregler mod ulykker De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Sikkerhedspiktogrammer Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden ibrugtagning og overhold den! I svingeområde for klapbare maskindele der der forbud mod ophold! Grib aldrig ind i klemningsområder, med bevægelige dele! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud For at undgå øjenskader, se ikke ind i den tændte radarsensors strålingsområde! Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i brugsanvisningen! Stig ikke op på roterende dele Anvend kun de eksisterende trappetrin! Passagerer på maskinen er forbudt! Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte

12 Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder På mark forspændes fløjene med min. 100 bar. Blæseromdrejningstal på min /min til maks /min overholdes Trykakkulatoren er under gas- og olietryk. Demontering og montering skal udføres i henhold til vejledningen i denne tekniske manual. P = min. 100 bar min /min max /min Ved afsætning skal sømaskinen altid sænkes på støtter først. Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Maistro Aufkleber Gebläse ed Dateiname Entw. Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem maskinerne. Træktøj kan i modsat fald klappe op og medføre skader eller kvæstelser Grib aldrig ind i kørende dele! Aktiveringsgreb for parkeringsbremse. øverst fri stilling, nederst i parkeringsstilling. Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. JJKW Maistro Aufkleber ed P P

13 Trækstangen på såvognen må maks. - Maistro belastes med 50 bar. - Focus belastes med maks. 100 bar. Kun ved 11 og 12 RC: Træk fremføringen ind med min. 50 bar i transportstilling. I arbejdsstilling må der ikke være noget tryk bar min: 50 bar! P = min. 100 bar bar! Returtrykket på blæserdrevet må ikke overskride 5 bar, ellers kan hydraulikmotoren ødelægges. Ved transportopgaver hægtes løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her. Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. JJKW Aufkleber ed max. 5 bar Ved afdrejning hægtes vægten i her. Første gang efter 50 km eller 10 timer efterspændes hjulmøtrikker / bolte. Efterspændes dagligt - se vedligeholdelsesoversigt. Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Rücklauf_Gebläse ed Sept 03 Entw. Datum OFF Maschine alle ON ZERO Zeichnung Verladehacken Zeichnungsnumme

14 Indstilling af børste til form og størrelse på korn. Sæt altid alle hydraulikledninger på. Ellers kan komponenterne beskadiges pga. de sammenhængende hydraulikfunktioner g / 1000 (TKM) Kunsstofdele må ikke påføres stoffer der indeholder opløsningsmidler (rustopløser, rustbeskyttelse). Hydraulisk trækarm låses altid. Maschine Zeichnung Alle Hydr. Leitungen anschließen Zeichnungsnummer Sørg for såtankens og hele pneumatiksystemets tæthed. Utætheder medfører såfejl. Lufttab mindske såmængden, den kan gå tilbage til nul. Funktion og tilslutning af de hydrauliske koblinger. Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed feb 08 SSSS SSS SSSSS Maschine Zeichnung Zeichnu Aufkleber Zeichnung 10 Zeichnungsnummer Dateiname Entw ed Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer SW Dichtheit Tank ed Sept 03 Dateiname Entw. Datum

15 Markering af hydraulikslangen Symbolet sidder altid på den slange, der skal bruge tryk for at bringe maskinen i transportstilling (løft, indklapning osv.). Lys R Maschine Hydraulikblok Maskine hævning og sænkning Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Entw. Datum ed Nov L Klap maskinen Lysudstyr Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Maschine Alle angehängten Beleuchtung Beleucht.skf ed Sporopridser Zeichnung Zeichnungsnummer Værktøjer Fyldesnekke Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Zeichnungsnummer Aufkleber Blæser Maschine Zeichnungsnummer Zeichnungsnummer Zeichnung Dateiname Dateiname 1. stik, 7-polet 2. fordelerkasse 3. baglygte højre 5.1. lampe blinklys 5.2. lampe baglygte 5.3. lampe bremselys 4. baglygte venstre 6.1. lampe bremselys 6.2. lampe baglygte 6.3. lampe blinklys Stik og kabeldefinition: Nr. bet. Farve Funktion 1. L gul blinklys venstre g Entw. Datum ed Nov 06 Entw. Datum ed Nov 06 Dateiname Dateiname Zeichnungsnummer Entw. Datum ed Nov hvid stel 4. R grøn blinklys højre R brun baglygte højre rød bremselys L: sort baglygte venstre Entw. Datum ed Nov 06 Dateiname Lyset skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter i fare! Entw

16 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i brug, når man er blevet undervist af forhandlere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra firma HOR- SCH. Garantikortet skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug efter at alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger, som f. eks. løst sikkerhedsudstyr, er monteret og funktionsklar. ¾ Møtrikker og skruer skal jævnligt kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. ¾ Kontroller dæktrykket jævnligt. ¾ Ved funktionsfejl skal maskinen straks standses og sikres! Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder færdselsreglerne. Overhold tilladte transportbredder, monter advarsels- og beskyttelsesudstyr. Transporthøjden - alt efter tilkoblet maskine - skal overholdes! Vær særlig opmærksom på broer og lavthængende strømkabler. Vær opmærksom på tilladte aksellast, dækkenes lasteevne og totalvægt, så tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til apparatets bredde og tyngdepunkt. Ved transport observeres: ¾ Ved Maistro 11 og 12 RC indskydes sporåbner inden indklapning. ¾ Dæksel på majsbeholder sikres med spænder på klap. ¾ Ved Maistro 11 og 12 RC indtrækkes majsenhed og sikres med lukkehane. ¾ Lys monteres og funktion samt rengøring af lamper og advarselstavler kontrolleres. ¾ På såvogn indstikkes aluclips på stempelstang på løftecylinder og maskinen sænkes ned. ¾ På såvogn SW 3500 S sikres hydraulisk arm med spærreventil. Hydraulikstyreanordninger på traktor sikres eller låses. Maistro 11 og 12 RC giver ved transport på SW 7000 S en negativ last på op til 1000 kg og aflaster derved bagaksel på traktor. Traktor vælges stor nok så styre- og bremseegenskaber bibeholdes. Ved Maistro 11 og 12 RC er transporthøjden afhængig af løft mindst 4,00 m. Inden passage af broer eller lavthængende strømledninger sænkes maskinen mest muligt. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Kørsel med passagerer på maskinen er forbudt! Ved transport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t eller 40 km/t (med godkendelse) og kun med tom såtank. 12

17 Ulykkessikkerhed Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Til-/frakobling Ved til- og frakobling af maskinen til traktorens trækudstyr er der fare for kvæstelser. ¾ Maskinen skal sikres mod bevægelse. ¾ Når der bakkes med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. ¾ Maskinen må kun parkeres på jævn og stabil undergrund. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakoblingen. Bremseanlæg Maskinen kan, alt efter udstyr, være forsynet med pneumatiske eller hydrauliske bremser. Bremserne skal altid være tilsluttet og funktionsdygtig ved vejkørsel. Når maskinen er koblet til og inden transportkørsel skal bremsernes funktion og tilstand afprøves. I udførelse med indstillelig bremsekraftregulator skal denne fortsat være på "Dellast" også ved tom tank. Tanken skal være tom ved vejkørsel. Ved hydraulik ¾ Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. ¾ Hydraulikanlægget er under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skruesamlinger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. ¾ Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækager. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! ¾ Ved kvæstelser søges straks læge! For at undgå fejlbetjeningen bør koblinger for de hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og maskine markeres med farver. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Trykbeholder Alt efter ydstyr kan der være en trykakkumulator indbygget i hydraulikanlægget. Trykakkumulatoren må ikke åbnes eller repareres (svejsning, boring). Selv når beholderen er tom, er den forspændt med gastryk. Ved alt arbejde med hydraulikken skal trykakkumulatoren tømmes. Manometeret må ikke vise tryk. Manometertrykket skal falde til 0 bar. Først derefter må der arbejdes på hydraulikanlægget. 13

18 Udskiftning af udstyr ¾ Maskinen sikres mod at rulle væk! ¾ Hævede rammedele, som du opholder dig under, sikres med egnet støtte! ¾ Forsigtig! Ved fremtrædende dele (strigle, tand, skær) er der fare for kvæstelser! ¾ Stig ikke på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige styrtulykker. Under drift ¾ Inden start og ibrugtagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. ¾ Ingen af de foreskrevne og medfølgende sikkerhedsanordninger må fjernes. ¾ Der må ikke opholde sig personer i bevægelige maskindeles klappeområde. ¾ Brug kun trappetrinene, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Vedligeholdelse ¾ Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. ¾ Inden der foretages vedligeholdelsesarbejder skal maskinen parkeres på jævn og stabil undergrund og sikres mod utilsigtet rulning. ¾ Hydraulikanlægget gøres trykløst, og arbejdsredskabet sænkes eller støttes. ¾ Inden maskinen rengøres med højtryksrenser, skal alle åbninger, hvor der af sikkerheds- eller funktionsmæssige årsager ikke må trænge, vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, lejer eller blæser. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, lejer eller blæser. ¾ Efter rengøring kontrolleres alle hydraulikledninger for utætheder og løse forbindelser. ¾ Kontrollér om der er slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! ¾ Afbryd det elektriske anlæg fra strømtilførslen inden arbejdet begyndes. ¾ Afklem kablerne fra computerne og andre elektriske komponenter, inden der svejses på maskinen. Anbring jordforbindelsen så tæt som muligt på svejsestedet. ¾ Skrueforbindelserne, som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde, skal spændes igen. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter 3 måneder. 14

19 Tilkobling af maskinen Maistro RC kan afhængig af udførelse monteres efter en såvogn eller direkte på traktor. Alt efter kombination af Maistro og såvogn skal følgende observeres. Maistro 8 RC Hydraulisk doseringsdrev er tilsluttet hydraulisk blæser i række. Hvis en ny Maistro hægtes på en gammel såvogn SW 3500 S, skal hydraulik tilsluttes som på tegning Maistro 11 og 12 RC Støtteben må ikke afmonteres. I indklappet tilstand vil dette ødelægge majsenheden ved sænkning af maskinen. Maistro på SW 7000 S Trepunkt må ikke være låst ved påhængt Maistro. Boltene skal fjernes, så stænger kan pendle. Maistro på SW 3500 S På såvogn 3500 S med faste stænger kan der kun monteres Maistro 8 og 9 RC med hydraulisk doseringsdrev. Maistro CC For tilpasning af træktøj i højde til træk på traktor kan trækøje drejes (højde 500 og 725 mm). Maistro afsætning Alt efter udførelse er maskinerne monteret med støtteben. Inden afsætning i indklappet stand skal maskinen sænkes ned på støtteben. Er der ikke monteret støtteben kan maskinen kun afsættes udklappet. Maistro Sammenklappet skal den ubetinget afsættes på støtteben. I modsat fald kan maskinen klappe op og vælte bagover. Maistro RC (Solo) Disse maskiner kan kun afsættes udklappet. Maistro 8 og 9 RC med SV Med SW 3500 må maskinerne kun afsættes udklappet. Maistro 11 og 12 RC med SV Med SW 7000 må maskinerne også afsættes indklappet. Maskinerne skal ubetinget afsættes på støtteben først. Såvogn har en negativ last, træktøj vil i modsat fald klappe op og maskine eller såvogn kan blive skadet. ¾ Maskinen skal sikres mod bevægelse. Alt efter såvogn eller udførelse lægges kiler under eller parkeringsbremse aktiveres. Såvogn med fjedercylinder bremser automatisk ved afsætning. ¾ Alle tilslutningsledninger adskilles og monteres i respektive holdere. 15

20 Maistro klapning Ved Maistro CC skal rækkefølgen for ind- og udklapning observeres, da der i modsat fald kan ske skade på dele. Maistro 12 CC med 45 cm rækkeafstand klappes I denne udførelse skal belysning flyttes ved indog udklapning, da den i modsat fald skades. Indklapning ¾ Løft maskinen helt op. ¾ Indklap Maistro, 11 og 12 RC - betjen styringen indtil majsenhed er helt løftet i midten. ¾ Alu-Clips monteres i hydraulikcylinder på træktøj eller ved Maistro CC på chassis. ¾ Maskinen sænkes på transportsikring (som foreskrevet i færdselslov). ¾ Grundet højden må den ikke transporteres højere end nødvendigt. ¾ Kun SW 7000 S: Lukkeventil foran på SV lukkes så majsenhed ikke sænkes i midten; Udklapning ¾ Lukkeventil foran på SW 7000 S åbnes. ¾ Maskinen løftes og aluclips på hydraulikcylinder fjernes. ¾ Maistro 12 RC udklapning - Bemærk! Majsenhed i midten falder først ned. ¾ For drift: Klapcylinder forspændes med mindst 100 bar. Trykket vises på manometret. Ved udsåning kontrolleres manometer regelmæssigt og trykket korrigeres ved afvigelser. Udklapning I transportstilling fjernes sikringsbøsninger for belysning, holder trækkes ud, drejes 90 opad, sættes ind og sikres. Indklapning I arbejdsstilling klappes maskinen først ind, herefter drejes belysning igen 90 tilbage for vejkørsel og sikres. 16

21 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Såmaskinen med ekstraudstyr leveres som regel komplet monteret på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenterne demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontører på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Kraner og andet løfteudstyr skal have tilstrækkelig bæreevne. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. Ophængningspunkterne må kun være et sted på maskinens ramme. Maskiner med DrillManager ME På alle maskiner med såmaskinestyring Drill- Manager ME er den hydrauliske funktion hæv / sænk mulig uden yderligere installationer. Disse maskiner kan løftes af blokvognen uden installering af grundudstyret De andre hydrauliske funktioner som "klapning" eller "markør" kan først tilkobles efter installation af grundudstyret i traktoren. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Brug af maskinen inden undervisningen er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen / forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdsarbejder er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligholdelsesopgaver gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyr ¾ Fjern de løse medleverede dele fra maskinen. ¾ Fjern alle dele fra såtanken! ¾ Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! ¾ Smør alle smørenipler! ¾ Kontrollér lufttrykket i dækkene! ¾ Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med hensyn til fast montering og funktion. ¾ Fundne mangler skal udbedres omgående! Installationsvejledning for såmaskinestyring findes i vejledning "DrillManager ME". 17

22 Tekniske data Maistro RC 8 RC 11 RC 12 RC Transportbredde (m): 3,00 3,00 3,00 Transporthøjde (m): 3,55 4,00 4,10 Længde uden SV (m): 3,25 2,54 2,54 Længde med SV (m): (SW 3500 S) 10,25 (SW 7000 S) 8,10 (SW 7000 S) 8,10 Vægt uden SV (kg): Vægt med SV (kg): (SW 3500 S) 6350 (SW 7000 S) 5550 (SW 7000 S) 5850 Indhold såbeholder (l): Antal rækker: Skærtryk (kg): Stregafstand (cm): 70 eller / 75 Sådybde (cm): 1,5-9 1,5-9 1,5-9 Anhænger ved solodrift: Kat II Kat III Kat III Dækstørrelse Jorddrev: AS AS AS Arbejdshastigheder (km/t): Ydelsesbehov (kw): 74/ Ydelsesbehov med SV (kw/hk): 110/ / /175 Styreenheder (DW): 2/3 2 2 Maistro CC 6 CC 8 CC 8 rækker 8 CC 12 rækker Transportbredde (m): 3,00 3,00 3,00 Transporthøjde (m): 3,55 3,85 3,85 Længde (m): 7,20 8,20 8,20 Vægt (kg): Tankindhold SV: Indhold såbeholder (l): Antal rækker: Skærtryk (kg): Stregafstand (cm): 70 / 75 / / 75 / / 50 Sådybde (cm): 1,5-9 1,5-9 1,5-9 Dækstørrelse: 700/50-22,5 700/50-22,5 700/50-22,5 Arbejdshastigheder (km/t): Ydelsesbehov (kw): 60/90 75/100 90/120 Styreenheder (DW): Oliemængde hydr. Blæser: (l)

23 Komponentgrupper Monteringer Maistro 1. Rørføring gødningsindretningindretning 2. Skiftetandhjul for jorddrev 3. Sporopridser 4. Rydder 5. Seksskivers gødningsindretning 6. Hjul dybdeføring 7. Trykruller 8. Lys 9. Beholder mikrogranulatindretning 10. Beholder såsæd 19

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060605 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Innovativ og robust tandsåteknik

Innovativ og robust tandsåteknik Innovativ og robust tandsåteknik HORSCH Sprinter. Klargøring af såbed, såning og gødskning i én arbejdsgang. HORSCH. Arbejder side om side med landmanden Specialisering, større bedrifter, fællesskaber:

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU Déclaration de conformité pour la CEE conforme à la directive de la CEE 98/37/CEE EC Declaration of conformity according to the directive

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

HORSCH DrillManager ME

HORSCH DrillManager ME 06/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH DrillManager ME Art.: 80660603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! - Oversættelse

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere